INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER INSTALLATIONSVEJLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATISMANUAL 3800 MTERINGSINSTRUKSER INSTALLATISVEJLEDNING 06DE1687A 09/02 DELTA ELETTRICA s.p.a. via Astico VARESE - ITALY

2 SYSTEMETS TEKNISKA SPECIFIKATIER Nominell drivspänning 12V DC Drivspänning 9/16V DC Strömförbrukning med standard konfiguration (larm med ultraljudsensor, startspärr och lysdiod) vid 12 VDC - deaktiverat < 9 ma - aktiverat < 16 ma Larmenhetens temperaturområde -40/+85 C Sirenens temperaturområde -40/+105 C Ljudstyrka >115 db(a) på 1 m TEKNISKE KARAKTERISTIKKER FOR SYSTEMET Nominell matespenning 12V DC Driftsspenning 9/16V DC Forbruk ved standard konfigurering (alarm med bevegelsessensor med ultralyd, motorsperre og lampe) med 12 V DC - frakoplet < 9 ma - tilkoplet < 16 ma Driftstemperatur for hjernen -40/+85 C Driftstemperatur lydhorn -40/+105 C Lydstyrke >115 db(a) på 1 m SYSTEM TEKNISKE SPECIFIKATIER Nominel spænding 12V DC Min. / max. spænding 9/16V DC Forbrug i standard konfiguration (alarm med ultralyds sensorer, startspærre og advarselslysdiode) ved 12 VDC - desarmeret < 9 ma - armeret < 16 ma Alarm styremodul temperaturområde -40/+85 C Sirene temperaturområde -40/+105 C Akustisk kraft >115 db(a) a 1 m DRA UT MITTSEKTIEN MED INSTALLATISSCHEMAT. FJERN DEN MIDTRE DELEN MED SKJEMAER FOR MTERING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET. TAG MIDTERSEKTIEN MED INSTALLATISDIAGRAMMERNE UD. Systemet är godkänt enligt följande reglementen: / Systemet er i samsvar med følgende direktiver: / Alarmen overholder de nedenstående regulativer: EU DIREKTIV / EU-DIREKTIVER / EUROPÆISKE DIREKTIVER Commission Directive 95/56/EC of 8 November 1995 Commission Directive 95/54/EC of 31 October 1995 Commission Directive 89/336 /EEC of 3 May

3 ULTRALYDSSENSOR FUNKTISTEST (HVIS FORESKREVET) Udfør testen i nævnte rekkefølge. Hele testen skal udføres indenfor de første 40 sekunder efter alarmen er armeret for ikke at udløse en alarmcyklus. PERIMETRISK SKALBESKYTTELSES FUNKTISTEST Udfør testen i nævnte rækkefølge efter at have lukket alle døre, fronthjelmen og bagklappen. INNEHÅLL PAKKENS INNHOLD LEVERINGSOMFANG Armer alarmen med fjernbetjeningen og vent 40 sekunder Larmenhet Luk døre, fronthjelm og bagklap og lad ruderne i den ene side af køretøjet stå mindst 10 cm åbne. Armer alarmen med fjernbetjeningen. Kontroller at intet bevæger sig i kabinen. Lås en dør op med nøglen og åben den. Sirenen vil lyde og blinklygterne vil blinke. Luk døren. 03CB0113B 10SA0623A Kablage Monteringspåse KA0001STSAAUltraljudsensorer Før en hånd ind i kabinen og bevæg den rundt i niveau med nakkestøtterne i forsæderne. Hvis sensoren arbejder korrekt, vil advarselslysdioden slukke for hver registrerte bevægelse. Desarmer alarmen med fjernbetjeningen. Sirenen afbrydes og blinklygterne blinker 4 gange (alarmhukommelse). Advarselslysdioden blinker for at indikere, hvad der har startet alarmcyklussen. 04PC3600B 06DE1485A 06DE1486A Nödbrytarpanel Användarmanual Installationsmanual INTYGCOBRA Monteringsintyg Desarmer alarmen med fjernbetjeningen og luk ruderne. Armer alarmen og gentag testen med de øvrige døre, fronthjelmen og bagklappen. DEK PL0060A Dekalsats Lysdiod för vindruta LYSDIOD Armer alarmen med fjernbetjeningen og slå på ruderne med håndfladen. Advarselslysdioden skal forblive tændt og må ikke slukkes, når der slås mod ruden. 05ST0034A Fästbygel

4 INTRODUKTI Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmet och för att ställa in det enligt önskemål från kund och/eller installationslandets föreskrifter. Varje funktion beskrivs i användarmanualen. Kunden ska anteckna utförda programmeringar i användarmanualen. Vi vill understryka att enskilda funktioner beskrivs i användarmanualen medan denna manual innehåller en rad anvisningar angående installationen. Standardfunktioner (ej programmerbara) Här följer en lista på huvudfunktionerna för detta larm. Det är inte möjligt att aktivera/ deaktivera eller kundanpassa dessa funktioner. Aktivering och deaktivering via original radiofjärrkontroll. Volymskydd av passagerarutrymmet med en självjusterande ultraljudsensor. Skalskydd: Larm utlöses om en dörr, baklucka eller motorhuv öppnas. Sensorerna är aktiva 40 sekunder (förinställningstid) efter aktivering av systemet. Tjuvkopplingskydd: I aktiverat läge är startspärren aktiv (om den är inkopplad) och varje startförsök utlöser larmet. När larmet utlöses tutar den elektroniska sirenen under 30 sekunder med 118 db (på 1m avstånd) och körriktningsvisarna blinkar under 120 sekunder. Statuslysdiod som visar att larmsystemet är aktiverat. Den visar också larmkoder om larmsystemet har utlösts i din frånvaro. Säkerhetskrets som ser till att larmet inte kan aktiveras när fordonets motor är igång. Volymskyddet med ultraljudsensor kan tillfälligt frånkopplas med fjärrkontrollen. Nödbrytare med pin-kod. Automatisk anti-kapningfunktion. Frivillig anti-kapningsfunktion. Självinlärningsprocedur för centrallåspuls och blinkerspuls (måste alltid programmeras). Signal för öppen dörr/motorhuv/baklucka. Aktivering och deaktivering av blinkning med körriktningsvisare. Automatisk aktivering av larm. Automatisk aktivering av startspärr. Larm för startspärr. Automatisk återaktivering av startspärr. Automatisk återaktivering av larm Automatisk aktivering av larmet. Automatisk aktivering av startspärr. Antikapning startspärr kontrollerad av hastighetsgivare. Procedur för val av polaritet för perimeteringång code PIN-KODE X TÆNDING X3 X sec. 9 8 TÆNDING +15 TÆNDING X 18 OK 4 37 INSTALLATISMANUAL INSTALLATISVEJLEDNING

5 FREMGANGSMÅDE VED VALG AF POLARITET FOR PERIMETERINDGANG Lista över sirenljud Det är möjligt att välja ett av dessa fyra sirenljud: Fast entonig siren. Pulserande entonig siren. Tvåtonig siren. Frekvensmodulerad siren. Se sirentabellen i programmeringstabellerna. BLÅ/PINK TÆNDING +15 INSTÄLLNING AV POSITIV PERIMETERINGÅNG (ROSA/SVART kabel) Aktivera den 3:e raden i tabellen över avancerade funktioner, se anvisningarna på baksidan. Efter programmeringen fungerar den ROSA/SVARTA kabeln som perimeteringång och inte längre som ingång för sensorer. Den BLÅ/ROSA kabeln fungerar som ingång för sensorer X X X2 X1 X1 BLÅ/ROSA Þ ROSA/SVART VIKTIGT! 1 X X sek. 16 Tänk på följande: Koppla bort minuspolen från batteriet innan installationen av systemet påbörjas. Denna version av larmcentral får endast installeras på fordon som har automataktiverat stöldskydd förutom ratt/växelspakslås. Startspärrfunktionen i denna larmsats behöver ej anslutas. SSF intyget gäller ej om larmsystemet kompletteras med andra tillbehör som t.ex. mikrovågsensor, nivåsensor eller att de ingående delarna ersätts av en annan typ. Larmsystemet måste installeras så att det inte deaktiveras på annat sätt än via fordonets original fjärrkontroll för att SSF intyget ska gälla. Följ noggrannt medföljande fordonspecifika installationsmanual så att systemet fungerar på rätt sätt. Detta system passar fordon med 12 volt negativ chassijord. Denna produkt är förinställd för att överennstämma med EU-direktiven för larmsystem. Ljudindikeringsfunktionen får endast aktiveras i länder utanför EU annars blir EU godkännandet ogiltigt. 36 INSTALLATISVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 5

6 INTRODUKTI Detta larm har ett självinlärningssystem som uppfattar en sekvens av signaler från fordonet när dörrarna låses/låses upp med originalfjärrkontrollen. Signalerna som normalt används är relaterade till dörrarnas låsmotorer, dörrarnas låscylinderswitchar, körriktningsvisarna. Om anslutning sker till körriktningsvisarna för aktivering/deaktivering av larmet ska du tänka på följande: För att deaktivera larmet är det nödvändigt att signalerna upphör innan någon dörr öppnas. Det kan hända att larmet inte aktiveras/deaktiveras när varningsblinkersen är påslagen. PLACERING AV SYSTEMETS KOMPENTER Alla systemets delar skall installeras i gömda positioner, långt från heta värmekällor och så att de inte kan manipuleras från fordonets utsida. SIRENE TABEL 1 BENYTTES IKKE PERMANENT ENKELTTET SIRENE 4 PULSERENDE ENKELTTET SIRENE 5 BITAL SIRENE 6 VARIERENDE SIRENE de de de de Hurtige blink Langsomme blink Larmenhet Montera larmenheten i motorrummet och rikta den enligt bilden intill. O.K. FABRIKS INDSTILLIG NO Ultraljudsensorer (om medlevererat) Montera sensorerna överst på A-stolparna på var sida av vindrutans insida och se till att de inte täcks när solskydden är nedfällda. Det behövs ingen justering av ultraljudsensorn då den är förinställd för alla fordonskupéer. Testa funktionen och justera sensorernas riktning vid det avslutande funktionstestet. Glaskrossensor (om medlevererad) Montera mikrofonen på en central position i kupén. T.ex. på instrumentbrädan, pekandes mot bakrutan. Denna position ger likformig känslighet. Sensorn kan användas samtidigt med ultraljudsensorerna. Bilderna i schemat visar de olika anslutningsalternativen. Motorhuvkontakt Motorhuvkontakten måste installeras för att kunna utföra programmering av larmet och självinlärningsproceduren. Kontrollera att kontakten trycks ned med minst 5 mm när motorhuven är stängd. Se till att kontakten inte arbetar mot ev. ljudisolering då dessa material kan deformeras INSTALLATISMANUAL INSTALLATISVEJLEDNING

7 BUZZER TABELLEN Vol - Vol + Larmdekaler Medföljande larmdekaler skall placeras så här: Dekalen med typbeteckningen skall fästas på fordonets B-stolpe så att den inte är synlig från fordonets utsida när dörrarna är stängda. Övriga dekaler placeras på framdörrarnas sidorutor. BUZZER LYDSTYRKE BASIS FUNKTISTABELLEN MAX. 1 sek. Langsomme blink MIN. 2 sek. Hurtige blink ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR Se medföljande scheman och notera följande: Dra larmkablarna längs med fordonets originalkablage. Systemets jord måste anslutas till en original jordpunkt i fordonet. Systemets + matning måste säkras med en 15A säkring, t.ex. en befintlig i fordonet. Anslut kablarna med standard kabelskor (ej s.k. strömtjyvar). Anslut larmenhetens negativa och positiva matning innan bilbatteriets minuspol återansluts. 1 INDKODNING AF ARMERINGS- / DESARMERINGSSIGNAL side 24 de 2 BENYTTES IKKE 3 BENYTTES IKKE 4 SIGNAL FOR IKKE LUKKET DØR / FRTHJELM / BAGKLAP 5 BLINKLYGTESIGNAL VED ARMERING / DESARMERING 6 AUTOMATISK ARMERING 7 AUTOMATISK ARMERING AF STARTSPÆRRE 8 STARTSPÆRRE ALARM AVANCEREDE FUNKTIERS TABEL 1 AUTOMATISK GENARMERING AF STARTSPÆRRE 2 AUTOMATISK GENARMERING AF ALARM 3 PLUSPOL FOR POSITIV PERIMETERINDGANG 4 BENYTTES IKKE 5 BENYTTES IKKE 6 AUTOMATISK KIDNAPNINGSALARM 7 MANUEL EKSTRA KIDNAPNINGSALARM 8 KIDNAPNINGSALARM STYRET AF SPEEDSENSOR (VSS-SIGNAL) FABRIKS INDSTILLIG de de de de de de de de de de de PROGRAMMERA SYSTEMET Vissa av larmets funktioner är programmerbara. Funktionerna är indelade i följande tabeller: Ljudindikering, basfunktioner, avancerade funktioner och siren. På samma sätt har funktionerna delats in i användarmanualen. Självinlärningprocedur för styrsignaler till aktivering/deaktivering Mata in PIN-koden (fabriksinställning av PIN-koden är 1111) och tryck på knappen på nödbrytarpanelen det antal gånger som motsvarar den första siffran i PIN-koden. Varje nedtryckning med knappen bekräftas med en snabb blinkning av lysdioden. En längre paus uppfattas av larmet som att en inmatning av en siffra har avslutats och bekräftas av en lång blinkning av lysdioden. Gör likadant för de övriga siffrorna i koden. Om koden är rätt tänds lysdioden på nödbrytarpanelen och efter ca. 3 sek bekräftar larmet med 1 blinkning med körriktningsvisarna att du är i programmeringsläge. Slå av och på tändningen. Körriktningsvisarna blinkar 2 gånger för att bekräfta att du är i funktionstabellen. Tryck på knappen på nödbrytarpanelen och håll den intryckt för att aktivera självinlärningsfunktionen. Stäng dörren och slå av tändningen (+15 saknas). Lysdioden kommer att blinka snabbt för att bekräfta att larmet är redo att lagra styrsignalerna. Tryck på knappen på originalfjärrkontrollen för att låsa fordonet. Lysdioden lyser med fast sken under ca 2 sekunder för att bekräfta att låssignalen har lagrats. Lysdioden börjar sedan att blinka långsamt för att indikera att larmet är redo att lagra upplåsningssignaler. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att låsa upp fordonet. Lysdioden slocknar och en lång blinkning med körriktningsvisarna bekräftar att proceduren har gått bra. 34 INSTALLATISVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 7

8 PROGRAMMERING AV LARM 1. Deaktivera systemet, öppna en dörr, öppna motorhuven och slå tändningen (+ 15). 2. Mata in PIN-koden. Vid rätt kod kommer ett blink på körriktningsvisarna för att visa att du är i tabell 1 för ljudindikeringsvolym och lysdioden på nödbrytarpanelen börjar blinka. 3. För att öka ljudindikeringsvolymen, tryck snabbt några gånger på nödbrytarknappen. Volymen ökar för varje kort knapptryckning. Tryck snabbt på knappen för att öka ljudindikeringsvolymen. Volymen sänks för varje lång knapptryckning. 4. Slå AV tändningen och därefter igen för att hoppa till nästa tabell. Körriktningsvisarna blinkar 2 gånger för att visa att du är i tabell 2 för basfunktioner. Denna signalering upprepas var 10:e sek. för att påminna dig om i vilken tabell du befinner dig i. 5. Slå AV tändningen och därefter igen för att hoppa till nästa tabell. Körriktningsvisarna blinkar 3 gånger för att visa att du är i tabell 3 för avancerade funktioner. 6. Slå AV tändningen och därefter igen för att hoppa till nästa tabell. Körriktningsvisarna blinkar alltid 3 gånger för att bekräfta byte av tabell. Aktivera/deaktivera en funktion När du är i önskad tabell, tryck kort på nödbrytarknappen och hoppa till den rad i tabellen som motsvarar den funktion som du önskar aktivera/deaktivera. Radnumret i tabellen motsvarar en grupp av blinkningar på nödbrytarpanelens lysdiod. En snabb blinkning av radnumret visar att funktionen är deaktiverad. En långsam blinkning av radnumret visar att funktionen är aktiverad. Håll knappen på nödbrytarpanelen intryckt ända tills lysdiodens blinkfrekvens ändras för att aktivera/deaktivera en funktion. Flera funktioner kan vara aktiverade samtidigt. Aktiveringen av en funktion deaktiverar inte automatiskt andra funktioner. När motorhuven stängs, ger systemet en 3 sekunder lång blink på körriktningsvisarna för att bekräfta att du gått ur programmeringsläget. START PROGRAMMERING A D ALARM DESARMERET TÆNDING +15 B SKIFT PROGRAMMERINGSTABEL AV E PIN-KODE C F OK SKIFTE LINIE I TABELLEN MAX. 1 sek. ANSLUTNING AV HASTIGHETSGIVARE/HASTIGHETSSIGNAL Hastighetssignalen (VSS) är en signal vars frekvens är proportionell mot fordonets hastighet (normalt en fyrkantvågsignal f max = KHz). Om den aktiverade funktionen kräver det måste Rosa/Svart kabel anslutas till bilens hastighetssignal. På vissa fordon registreras signalen direkt från det kombinerade instrumentet. Signalen ska ej registreras från ABS-systemet eller från kontrollkretsar för att inte äventyra fordonets funktion och säkerhet. AKTIVER / DEAKTIVER EN FUNKTI MIN. 2 sek. AFSLUT PROGRAMMERING 8 33 INSTALLATISMANUAL INSTALLATISVEJLEDNING

9 PROGRAMMERING AF ALARM Desarmer alarmen, åbn førerdøren og fronthjelmen og drej tændingsnøglen til stilling. Indtast PIN-KODEN. Hvis alle betingelser er opfyldt vil advarselslysdioden på programmeringspanelet blinke og efter 3 sekunder vil et blink fra blinklygternesignalere at der nu kan programmeres i buzzer tabellen. For at øge lydstyrken på buzzeren skal der trykkes hurtigt på knappen. For at sænke lydstyrken skal knappen holdes trykket ind lidt længere. Hvert tryk vil enten øge eller sænke lydstyrken afhængig af om det er et kort eller et langt tryk. Drej tændingsnøglen til stilling og derefter tilbage i for at komme til den næste programmeringstabel. Blinklygterne vil blinke 2 gange for at indikere at nu er det muligt at programmere i basisfunktionstabellen. Blinklygterne vil gentage de 2 blink hvert 10. sekund for at bekræfte hvilken tabel det er muligt at programmere i. Drej tændingsnøglen til stilling og derefter tilbage til for at skifte til tabellen for avancerede funktioner. Blinklygterne vil blinke 3 gange og indikere hvilken tabel der i øjeblikket kan programmeres i. Alarmen bekræfter altid skiftet til en anden tabel ved at blinke tre gange med blinklygterne. FÖR ATT STARTA PROGRAMMERING A D AV DEAKTIVERA LARMET TÄNDN. +15 B E PIN-kod C F Aktivering/deaktivering af en funktion Anbring alarmen i den tabel der ønskes at forandre en funktion i. 1 kort tryk på knappen på programmeringspanelet vil skifte til næste linie i tabellen. Advarselslysdioden vil blinke og derved fortælle hvilken linie der netop nu kan forandres. Aktivér/deaktivér en funktion ved at holde knappen på programmeringspanelet inde til advarselslysdioden skifter sekvens. Flere funktioner kan være aktiverede i samme tabel. At en funktion bliver forandret i en tabel vil ikke automatisk forandre andre funktioner i tabellen. Når fronthjelmen lukkes vil blinklygterne lyse i 3 sekunder og fortælle at programmeringsproceduren er afsluttet. Der henvises til programmeringstabellerne for at finde de forskellige funktioner. FÖR ATT BYTA TABELL AV FÖR ATT BYTA RAD OK MAX. 1 sek. TILSLUTNING AF SENSOR FOR BEVÆGELSE/SPEEDOMETERSIGNAL VSS signalet er et signal, der genereres i gearkassen og det er proportionalt med den hastighed køretøjet bevæger sig med. Normalt er VSS signalet et firkantsignal. På enkelte køretøjer tages signalet direkte fra det kombinerede instrument. Dette signal må ikke tages fra ABS kontrolcomputeren eller fra kontrolkredsløbet for ikke at risikere, at køretøjets funktion og sikkerhed påvirkes. FÖR ATT AKTIVERA / DEAKTIVERA EN FUNKTI MIN. 2 sek. FÖR ATT AVBRYTA 32 INSTALLATISVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 9

10 PROGRAMMERINGSPANEL LJUDVOLYMTABELL Vol - Vol + Monteres på instrumentbordet et sted hvor det er let at komme til at betjene det. Advarselslysdioden bør være synlig for personer uden for køretøjet så den kan have den ønskede forebyggende virkning. Programmeringspanelet kan nøddesarmere alarmen, hvis fjernbetjeningerneikke fungerer. LJUDINDIKERINGSVOLYM BASFUNKTISTABELL 1 SJÄLVINLÄRNING AV STYRSIGNALER 2 ANVÄNDS EJ 3 ANVÄNDS EJ 4 SIGNAL FÖR ÖPPEN DÖRR/MOTORHUV/BAKLUCKA 5 AKTIVERA / DEAKTIVERA BLINKERS 6 AUTOMATISK AKTIVERING AV LARMSYSTEMET 7 AUTOMATISK AKTIVERING AV STARTSPÄRR 8 STARTSPÄRRLARM AVANCERAD FUNKTISTABELL 1 AUTOMATISK ÅTERAKTIVERING AV STARTSPÄRR 2 AUTOMATISK ÅTERAKTIVERING AV LARMET 3 POSITIV PERIMETERINGÅNG 4 ANVÄNDS EJ 5 ANVÄNDS EJ 6 AUTOMATISK ANTI-KAPNING 7 FRIVILLIG ANTI-KAPNING 8 ANTI-KAPNING STARTSPÄRR KTROLLERAD AV HASTIGHET FABRIKSINSTÄLLNING MAX. 1 sek. Långsam blink MIN. 2 sek. Snabb blink ELECTRISK FORBINDELSE Der henvises til vedlagte diagrammer. Følgende bemærkes: lad alarmens ledningsnet ligge ved siden af køretøjets originale ledningsnet. stelforbindelsen skal monteres til et originalt stelpunkt i køretøjet. monter alarmens ledninger før batteriet atter tilsluttes. den positive forsyningsledning skal beskyttes af en passende sikring, der monteres så tæt på tilslutnings-punktet som muligt (se diagrammet). PROGRAMMERING AF ALARMEN Nogle af alarmens funktioner kan programmeres. De programmerbare funktioner er delt op i følgende programmeringstabeller: Buzzer, basisfunktioner, avancerede funktioner og sirene programmering. Der er blevet anvendt samme kriterium ved opdeling af funktionerne i brugervejledningen. PROGRAMMERING AF BASIS OG AVANCEREDE FUNKTIER OG VALG AF SIRENELYD Armer / desarmer kontrol signaler indkodningsprocedure For at indkode kontrol signalerne til af armere og desarmere alarmen skal følgende gøres: Desarmer alarmen, åbn førerdøren og fronthjelmen, drej tændingsnøglen til stilling. Indtast PIN-KODEN (fabriksindstilling af PIN-KODEN er 1111) og tryk på den røde knap på programmeringspanelet det antal gange, som svarer til det første ciffer i PIN-KODEN. Hvert tryk på knappen svarer til et hurtigt blink med advarselslysdioden. Alarmen fortolker en længere pause som afslutning af indtastningen af cifre, hvilket signaleres af et langt blink med advarselslysdioden. Benyt samme fremgangsmåde med hensyn til de øvrige cifre. Blinklygterne vil blinke 2 gange og fortælle at alarmen nu kan programmeres. Sluk og tænd panelet. Blinklygterne vil herefter blinke to gange for at bekræfte, at der er opnået adgang til funktionstabellen. Hold knappen på programmeringspanelet trykket nede for at aktivere den selvlærende funktion. Luk døren og drej tændingsnøglen til stilling, advarselslysdioden vil blinke meget hurtigt og dermed vise at nu kan signalerne modtages. Tryk på knappen på den originale fjernbetjening for at låse. Advarselslysdioden tændes i ca. 2 sekunder for at bekræfte, at signalet for låsning er blevet lagret. Herefter begynder advarselslysdioden at blinke langsomt for at angive, at alarmen er klar til lagring af signalerne for oplåsning. Tryk på fjernbetjeningens knap for at låse køretøjet op. Advarselslysdioden slukker og et langt blink fra blinklygterne viser at alarmen har husket både armerings- og desarmeringssignalet INSTALLATISMANUAL INSTALLATISVEJLEDNING

11 INDLEDNING Denne alarm har et selvlærende systemprogram, der opfatter sekvensen af signaler, der kommer i forbindelse med låsning og oplåsning af dørene ved hjælp af den originale fjernbetjening. De signaler, der normalt benyttes til armering og desarmering af alarmen er signalerne fra dørlås-motorerne, dørlås-kontakterne og blinklygterne. Hvis blinklygterne er med til at armere/desarmere alarmen, skal man være opmærksom på følgende: For at desarmere alarmen er det nødvendigt, at signalet er ophørt inden åbning af en dør. Der er risiko for manglende armering/desarmering af alarmen, når køretøjets advarselsblinklys er tændt. SIRENLJUD TABELL 1 ANVÄNDS EJ FAST MT SIREN 4 VÄXLANDE MOT SIREN 5 TVÅ-TS SIREN 6 FREKVENSMODULERAD SIREN PLACERING AF ALARMSYSTEMETS KOMPENTER Alle alarmens komponenter bør monteres skjult og svært tilgængelige. Endvidere bør de ikke placeres for tæt på varmekilder. O.K. Snabb blink Långsam blink Alarm enhed Monteres i motorrummet. Vend den som vist på tegningen. FABRIKSINSTÄLLNING Volumetrisk kabineovervåger (hvis monteret) Monter sender og modtager øverst på A-stolpen på hver sin side af frontruden. Kontroller at de ikke er dækkede af solskærme eller andet og at de peger bagud så de «rammer» hinandens stråler ca. midt på bagruden. Sensorerne bør ikke monteres så solens stråler kan ramme dem direkte. Heller ikke med åbentstående soltag. Kontroller at de selvjusterende sensorer fungerer korrekt ved at udføre funktions test af ultralydskabineovervågningssystemet. Glasknusesensor (hvis monteret) Placer mikrofonen centralt i kabinen (gerne i instrumentbordet så det peger mod midten af kabinen / bagruden). Hvis den monteres tæt på en rude vil den aktiveres af haglvejr og hård regn. Glasknusesensoren kan monteres sammen med ultralydskabineovervågningssensorerne. Se diagrammerne midt i monteringsvejledningen for de forskellige monteringsmuligheder. Fronthjelmskontakt Kontakten skal monteres både for at beskytte køretøjet og for at kunne programmere alarmen. Kontroller at kontakten trykkes mindst 5mm ned når fronthjelmen er lukket. Kontakten må ikke trykkes ned af lyddæmpningsmateriale eller andre «bløde» materialer, der med tiden kan blive deformerede og dermed forårsage fejlfunktion af kontakten. NO 30 INSTALLATISVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 11

12 PROCEDUR FÖR VAL AV POLARITET FÖR PERIMETERINGÅNG AV Liste over sirenelyde Det er muligt at vælge 1 af de 4 forskellige sirenelyde. Enkelt tonet sirene. Pulserende enkelttonet sirene. Bitonal sirene. Varierende sirene type. Der henvises til sirenetabellen i programmeringstabellerne. BLÅ/ROSA TÄNDN. +15 FREMGANGSMÅDE VED KFIGURATI AF POSITIV PERIMETERINDGANG (PINK/SORT LEDNING) Aktivér den 3. linie i de avancerede funktioners tabel ved at følge anvisningerne på bagsiden. Efter programmeringen fungerer den PINK/SORTE ledning som perimeterindgang og ikke længere som indgang for sensorerne. Den BLÅ/PINKE ledning fungerer herefter som indgang for sensorerne X X X2 X1 X1 BLÅ/PINK Þ PINK/SORT 13 BEMÆRK! Dette produkt er fabriksindstillet til at overholde EC direktiverne for alarm systemer. Buzzer funktionen må kun aktiveres i lande uden for EU ellers vil godkendelsen ugyldiggøres. Afmonter den negative batteripol før installation af alarmen. Denne alarm kan monteres på køretøjer med 12 volt spændingsforsyning med stel som negativ terminal. 1 X 14 X sek INSTALLATISMANUAL INSTALLATISVEJLEDNING

13 INNLEDNING Vedrørende en nærmere beskrivelse af de enkelte funktioner henvises til brugervejledningen. Kunden har pligt til at notere programmeringen i brugervejledningen. Vi understreger, at de enkelte funktioner beskrives i brugervejledningen, hvorimod denne vejledning indeholder en række anvisninger vedrørende installation code PIN-KOD sec. TÄNDN. +15 AV Liste over grunnfunksjoner Nedenfor angives de grundlæggende funktionskarakteristika for alarmen. Disse funktioner kan ikke aktiveres/deaktiveres eller tilpasses individuelt. til-/frakopling ved hjelp av fjernkontroll med kjøretøyets originale fjernkontroller; selvopplæring av funksjonssignalene for sentrallukking og for retningsviserne, kupéalarm med ultralydsensorer som ikke trenger ømfintlighetsregulering; åpningsalarm. Når alarmen er, vil lydhornet aktiveres etter 40 sekunder dersom en dør, panseret eller bagasjerommet åpnes; startsperre. Når den er, er motoren blokkert og ethvert forsøk på start vil utløse alarmen; når en alarm utløses, vil lydhornet utløses i 30 sekunder med en styrke på 118 db (på en avstand av 1 m). Retningsviserne blinker; lampen viser systemstatus med minnefunksjon for utløste alarmer; signalisering av åpne dører/panser/bagasjerom ved aktivering av alarm; en sikkerhetskrets hindrer at systemet aktiveres når motoren er i gang; utelukking av ultralyder og/eller eventuelt en ekstern sensor; frakopling med pinkode ved nødstilfelle; alarm mot kutting av kabler. funksjonen garasje ; Signalering af åbne døre/fronthjelm/bagklap Aktivering/deaktivering af advarselsblinklys Automatisk armering af alarm Automatisk armering af startspærre Alarm for startspærre Automatisk genarmering af startspærre Automatisk genarmering af alarm; automatisk alarm med gjenkjennelse av kode; ikkeautomatisk tyverialarm; Kidnapningsalarm startspærre styret af sensor for bevægelse; Fremgangsmåde ved valg af polaritet for perimeterindgang X3 3 X X3 AV 9 8 TÄNDN TÄNDN X 18 OK 28 INSTALLATISVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 13

14 FUNKTISTEST AV ULTRALJUDSENSOR (OM DENNA FINNS) Utför testet i angiven sekvens nedan efter att dörrar, motorhuv och baklucka har stängts. Testet måste utföras inom de första 40 förinställningssekunderna. Larmet utlöses (siren och blinkers) om denna tid har förflutit. FUNKTISTEST AV SKALSKYDD Utför testet i angiven sekvens efter att dörrarna, motorhuven och bakluckan har stängts. Aktivera larmet med fjärrkontrolens tryckknapp. Vänta 40 sekunder. Stäng dörrar, motorhuv och baklucka men håll 2 fönster på samma sida öppna cirka 10 centimeter. Aktivera larmet genom att trycka på fjärrkontrollens knapp. Se till att det inte finns någonting rörligt i passagerarutrymmet. Lås upp en dörr med nyckeln och öppna den. Sirenen kommer att tuta och körriktningsvisarna blinka. Stäng dörren. För in en hand i passagerarutrymmet och veva runt den i höjd med framsätets nackstöd. Sensorn fungerar korrekt om lysdioden släcks vid varje rörelse som registreras. Deaktivera larmet med fjärrkontrollens tryckknapp. Sirenen tystnar och körriktningsvisarna blinkar 4 gånger (larmminnet). Lysdioden blinkar för att indikera orsaken till larmet. Deaktivera larmet med fjärrkontrollens tryckknapp och stäng sidorutorna. Aktivera larmet med fjärrkontrollens tryckknapp och repetera testet för övriga dörrar, motorhuven och bakluckan. Aktivera larmet med fjärrkontrollens tryckknapp och slå på rutorna med näven. Lysdioden ska förbli tänd när du slår på rutan. 14 INSTALLATISMANUAL 3800

15 MED ULTRALYD (HVIS FINNES) Utfør kontrollfunksjonene i gitt rekkefølge etter at du har lukket alle dører, panseret og bagasjerommet. Testoperasjonene skal utføres innen de 40 sekundene du har til rådighet. Etter dette tidsrommet vil en alarm utløses (lydhorn og blinking). Tilkople alarmen ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. Kontroller at ikke noe beveger seg inne i kupéen. Lukk alle dører, panser og bagasjerom, men la vinduene ha en gløtt på 10 cm på hver side. Stikk inn hånden og beveg den på høyde med nakkestøtten på forsetet. Hvis lampen slukkes hver gang en bevegelse avleses fungerer sensoren som den skal. Frakople alarmen ved å trykke på knappen på fjernkontrollen og lukke vinduene. Tilkople alarmen ved å trykke på knappen på fjernkontrollen og dytte på hver rute med håndflaten. Lampen må hele tiden være tent når det bankes på ruten, og må ikke slukke. FUNKSJSKTROLL AV KUPEALARMEN Utfør kontrollene i gitt rekkefølge etter at du har lukket alle dører, panseret og begasjerommet. Åpne en dør med nøkkelen. Alarmen vil gå. Retningsviserne vil blinke. Lås opp en dør med nøkkelen og åpne den. Gjenta testen med alle dørene som er tilkoplet, med panseret og bagasjerommet. Lukki igjen døren. Kople fra alarmen ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. Lydhornet stopper opp, og retningsviserne blinker 4 ganger (alarmminne). Lampen blinker og oppgir årsaken til alarmen. INNLEDNING For beskrivelse av enkeltfunksjonene, viser vi til Brukerhåndboken. Det er montørens oppgave å føre inn i håndboken den programmeringen som er utført. Vi understreker at beskrivelsen av de forskjellige funksjonene finnes i Brukerhåndboken. I håndboken som herved følger, finnes instrukser for installasjon. Liste over grunnfunksjoner Nedenfor finnes en liste over alarmens grunnfunksjoner som det ikke er mulig å tilkople/ frakople eller tilpasse personlig. til-/frakopling ved hjelp av fjernkontroll med kjøretøyets originale fjernkontroller; selvopplæring av funksjonssignalene for sentrallukking og for retningsviserne, kupéalarm med ultralydsensorer som ikke trenger ømfintlighetsregulering; åpningsalarm. Når alarmen er, vil lydhornet aktiveres etter 40 sekunder dersom en dør, panseret eller bagasjerommet åpnes; startsperre. Når den er, er motoren blokkert og ethvert forsøk på start vil utløse alarmen; når en alarm utløses, vil lydhornet utløses i 30 sekunder med en styrke på 118 db (på en avstand av 1 m). Retningsviserne blinker; lampen viser systemstatus med minnefunksjon for utløste alarmer; signalisering av åpne dører/panser/bagasjerom ved aktivering av alarm; en sikkerhetskrets hindrer at systemet aktiveres når motoren er i gang; utelukking av ultralyder og/eller eventuelt en ekstern sensor; frakopling med pinkode ved nødstilfelle; alarm mot kutting av kabler; funksjonen garasje ; signalisering av åpne dører/panser/bagasjerom; tilkopling/frakopling av blink; automatisk armering av alarm; automatisk armering av startsperre; alarm startsperre; selvrearmerende startsperre; selvrearmerende alarm; automatisk alarm med gjenkjennelse av kode; ikkeautomatisk tyverialarm; startsperre ved tyveri, kontrollert av bevegelsessensor. fremgangsmåte for valg av polaritet for perimeter-inngang MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

16 Liste over valg av lydhornets tone Det er mulig å velge mellom 4 ulike toner: En konstant tone En vekslende tone To toner Frekvensmodulert tone Se Liste over lydhorn i programmeringstabellene. HVORDAN KFIGURERE DEN POSITIVE PERIMETER-INNGANGEN (ROSA- SVART LEDNING): Aktiver linje 3 i tabellen for avanserte funksjoner og følg anvisningene på baksiden. Etter programmeringen fungerer den ROSA/SVARTE ledningen som perimeter-inngang, ikke lenger som sensorinngang, og den BLÅ/ROSA ledningen fungerer som sensorinngang code PINKODE 5 6 AV TENNING AV 1 sec. TENNING +15 BLÅ/ROSA Þ ROSA/SVART 10 3 X 9 8 TENNING X VIKTIG! Systemet er konfigurert for å tilfredsstille EU-direktivet for alarmsystemer. Bruk av summer-funksjonen er kun tillatt for land utenfor Europa. Aktivering av denne gjør produktet ugyldig iht, europeiske standarder og direktiver. Før du begynner monteringen, koble den negative polen fra batteriet og sett den tilbake kun etter at installasjonen er fullført. Alarmsystemet er kompatibelt med motorkjøretøy med 12 volt batteri med negativ pol til jord. 16 X3 X OK MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

17 FREMGANGSMÅTE FOR VALG AV POLARITET FOR PERIMETER-INNGANG AV TENNING +15 BLÅ/ROSA 4 FORORD Denne alarmen er i stand til selvopplæring av en serie med signaler som utløses på kjøretøyet når du låser og låser opp dørene med en original fjernkontroll. Signalene som vanligvis blir brukt, gjelder funksjoner for motoren, status av dørdeviasjoner og signaler for retningsviserne. Vedlagt denne håndboken finner du beskrivelser av applikasjonen for hver enkelt type kjøretøy. Vi anbefaler at du bruker dette alarmsystemet kun i kjøretøy der installasjonsinstrukser følger med. For å oppnå dearmeringen må du la serien med signaler gå helt ut før du åpner en dør. Er kjøretøyets nødlys slått på kan det være problemer med å armere/desarmere alarmen. X X X2 X1 X1 PLASSERING AV ELEMENTENE SOM UTGJØR ALARMSYSTEMET Alle elementene som utgjør alarmsystemet, skal plasseres slik at de er vanskelige å komme til. Videre skal de ligge langt fra varmekilder. Alarmen Den festes i motorrommet, og må dreies som vist på tegningen. Bevegelsessensor med ultralyd (dersom forutsett montert) Sensorhodene kan monteres øverst oppe på rammen av for- eller bakrute. Pass på at de ikke dekkes over når solskjermklaffene vippes ned. Er kjøretøyet utstyrt med soltak, lønner det seg ikke å installere sensorhodene på høyde med dashbordet. Finn riktig stilling av sensorhodene når du foretar funksjonstest av anlegget. Denne alarmen har en sensor som ikke har behov for regulering da den tilpasser seg enhver type kjøretøy uavhengig av kupéens størrelse og form. O.K. NO 1 X X Sensor for knuste ruter (dersom forutsett brukt) Det lønner seg å plassere mikrofonen i en sentral stilling i kjøretøyet, helst på dashbordet og orientert mot bakruten. I denne stillingen oppnår man en jevn ømfintlighetsfordeling. Sensoren kan også brukes kombinert med bevegelsessensoren med ultralyd. For de forskjellige koplingsmuligheter viser vi til tegningene som er satt inn midt i håndboken. 3 sek MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

18 Panserbryteren Montering av denne panserbryteren er uunnværlig for å få tilgang til programmering av alarmen og av selvopplæringen av signalfunksjonene for sentrallukking og for retningsviserne. Når installasjonen er fullført, kontroller at knappen blir trykket ned av panseret i en lengde av minst 5 mm. Kontroller at panserbryteren ikke presser mot lydpanel eller mot panelet på karosseriet da disse materialene etterhvert kan deformeres. Nødpanel Dette skal installeres på dashbordet slik at knappen kan nås og lampen er synlig, også av brukeren. Det må gjøres fordi lampen + bryteren skal brukes under programmeringsoperasjoner og ved gjenkjennelse av brukeren, foruten at de skal virke avskrekkende på fremmede. TABELL FOR LYDHORN 1 MÅ IKKE BRUKES LYDHORN EN KSTANT TE 4 LYDHORN EN VEKSLENDE TE 5 LYDHORN TO TER 6 LYDHORN MED FREKVENSMODULERT TE de de de de ELEKTRISKE KOPLINGER Vi viser til vedlagte skjemaer. Husk også på følgende: plasser ledningene til alarmen sammen med kjøretøyets opprinnelige ledningsnett; jording skal være et opprinnelig jordingspunkt i kjøretøyet; før du på nytt tilkopler batteriet, forsikre deg om at den positive og den negative polen i alarmanlegget er koplet til; alle ledningene som er koplet til positiv, skal vernes med en sikring med riktig størrelse, plassert nær koplingspunktet for positiv (se hovedskjema). FABRIKASJSPROGRAMMERING Lang blinking Kort blinking PROGRAMMERING AV FUNKSJENE Noen av alarmens funksjoner er programmerbare. Vi har delt de programmerbare funksjonene inn i følgende tabeller: summer, grunnfunksjoner, avanserte funksjoner og lydhorn. Vi har fulgt de samme kriteriene for inndeling av funksjonene som dem som er brukt i Brukerhåndboken MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

19 SUMMERVOLUM 1 SELVOPPLÆRING 2 IKKE BRUKT TABELL FOR SUMMEREN TABELL FOR GRUNNFUNKSJER 3 IKKE BRUKT 4 SIGNALISERING DØRER / PANSER / BAGASJEROM ÅPNE 5 BLINKER TILKOPLET / FRAKOPLET 6 AUTOMATISK TILKOPLING ALARM 7 AUTOMATISK TILKOPLING STARTSPERRE 8 STARTSPERRE TABELL FOR AVANSERTE FUNKSJER 1 SELVREAKTIVERENDE ALARM 2 SELVREAKTIVERENDE ALARM M/NULLSTILLING 3 POSITIV POL FOR PERIMETER-INNGANG 4 IKKE BRUKT 5 IKKE BRUKT 6 AUTOMATISK TYVERIALARM 7 IKKEAUTOMATISK TYVERIALARM 8 KTROLLERT MOTORBLOKKERING VED TYVERI KTROLLERT AV BEVEGELSESSENSOR Vol - MAX. 1 sek. Lang blinking Vol + MIN. 2 sek. Kort blinking de de de de de de de de de de de de PROGRAMMERING AV GRUNNFUNKSJENE OG DE AVANSERTE FUNKSJENE Selvopplæring av kontrollfunksjoner for aktivering/deaktivering For selvopplæring av kontrollfunksjonene for aktivering/deaktivering, må systemet være frakoplet, døren og panseret åpne og tenningen (+15). Legg inn pinkoden (koden fra fabrikken er 1111). Trykk på knappen på nødpanelet det antallet ganger som svarer til det første sifferet i pinkoden. Hver gang det trykkes på knappen vil lampen blinke hurtig. En lenger pause vil alarmen forstå som at innleggingen av sifferet er avsluttet og signaleres av et langt blink med lampen. Gjør det samme med de andre sifrene. Retningsviserne vil blinke to ganger for å bekrefte at du befinner deg i funksjonstabellen. Slå først av og deretter på tenningen, og retningsviserne vil blinke to ganger for å bekrefte at du befinner deg i funksjonstabellen. Hold knappen på nødpanelet nede for å tilkople funksjonen for selvopplæring. Lukk døren og slå tenningen AV (+ 15 fravær). Lampen vil blinke raskt for å vise at systemet er klart for selvopplæring av tilkoplingssignalene. Trykk på knappen på den originale fjernkontrollen for å låse. Lampen vil lyse konstant i 2 sekunder og bekrefte at låsingssignalet er lagret i minnet. Deretter vil lampen begynne å blinke langsomt og vise at alarmen er klar for å lagre opplåsingssignalene. Trykk på knappen på fjernkontrollen for å låse opp kjøretøyet. Trykk på tasten på fjernkontrollen for å åpne kjøretøyet. Det at lampen slukker og et langt blink med retningsviserne bekrefter at operasjonen er korrekt utført. HVORDAN PROGRAMMERE ALARMEN For å få tilgang til programmering, må systemet være frakoplet, dørene og panseret åpne og tenningen (+15 tilstede). Legg inn pinkoden. Dersom alle forhold ligger til rette for det, vil lampen på nødpanelet lyse og etter cirka tre sekunder vil systemet svare ved å blinke med retningsviserne for å gi beskjed om at du nå befinner deg i programmeringsfasen, i programmet for summeren (regulering av summervolum). For å øke summervolumet, trykk flere ganger raskt på trykknappen på nødpanelet. Hver gang du trykker, vil summervolumet øke. For å øke summervolumet, trykk raskt på knappen. Hver gang du trykker, vil du høre at summervolumet minsker. For å gå over til neste tabell, drei tenningsnøkkelen først i stillingen AV, deretter. Systemet vil svare med to blink med retningsviserne for å bekrefte at du befinner deg i tabellen for grunnfunksjonene. Denne signaleringen vil gjentas hvert 10. sekund for å minne deg på hvilken tabell du befinner deg i. For å gå over til tabellen for avanserte funksjoner, slå først av og deretter på tenningen. Alarmen vil bekrefte endring av tabell med tre blink med retningsviserne. FABRIKASJSPROGRAMMERING MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

20 Hvordan tilkople/frakople en funksjon Etter å ha fått tilgang til tabellene for basefunksjonene og de avanserte funksjonene, trykk kort på knappen på nødpanelet og still deg på det linjenummeret som svarer til den funksjonen du ønsker å aktivere/deaktivere. Rask blinking betyr at funksjonen er de, langsommere blinking, at den er. Antall blink tilsvarer tallet på den linjen i funksjonstabellen du har valgt. For å tilkople/frakople en funksjon, hold knappen på nødpanelet nede helt til lampen endrer blinkerytme. Du kan aktivere flere funksjoner samtidig i en og samme funksjonstabell. Aktivering av én funksjon deaktiverer ikke automatisk de andre. Når du lukker panseret, vil systemet vise at du ikke lenger har tilgang til programmering ved å la retningsviserne blinke i tre sekunder. På siden av tabellene, hvor du finner de tre programmerbare funksjonene for summer, grunnfunksjoner og avanserte funksjoner, vil du også finne programmeringsmåten oppstilt grafisk. Denne kan du bruke for lettere å huske de forskjellige programmeringsfasene. TILKOPLING AV BEVEGELSESSENSOREN/SENSOREN FOR HASTIGHET Signalet fra turtelleren er et signal med en frekvens som er proporsjonal med hastigheten (normalt vist som et rektangel og f maks.= 4 KHz). Dersom funksjonen som er, krever det, må signalet fra turtelleren koples til alarmledningen som er ROSA/SORT. I noen kjøretøyer må signalet hentes direkte fra det kombinerte instrumentet. Signalet må ikke hentes fra kontrollinstrumenter i ABSsystemet eller kontrollkretser slik at kjøretøyets sikkerhet og funksjoner settes på spill. FOR Å FÅ TILGANG TIL PROGRAMMERING A D ALARM DEAKTIVERT AV TENNING +15 FOR TABELLSKIFTE AV B E PINKODE C F OK FOR Å SKIFTE LINJE MAX. 1 sek. FOR AKTIVERING/DEAKTIVERING AV EN FUNKSJ FOR Å GÅ UT AV FUKSJEN MIN. 2 sek MTERINGSINSTRUKSER MTERINGSINSTRUKSER

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING Tillverkaren är inte ansvarig för någon slags skada på person eller saker och/eller elektriska apparater på bilen på grund av felaktig installation. Systemet får endast ses som ett skydd mot stöldförsök.

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL Innhold 1. KIT INNHOLD...3 2. INTRODUKSJON (hvordan du får tilgang til biltilpassede manualer, DataLinker verktøy og programvare)...3 3. SYSTEMKONFIGURASJON...3

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I GSM Control Unit 6 720 800 178-00.1I Svenska Installations- /användarhandbok 2 Dansk Installations- /brugermanual 22 Norsk Installasjons- /brukerhåndbok 42 Suomi Asennus- /käyttöohje 62 English Installation

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s.4 S FIN DK Bruksanvisning s.7 Käyttöohje s.10 Brugsanvisning s.13 GB User Manual p.16 N Gratulerer

Detaljer

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto SE NO DK FI Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje www.myson.se SE Installationsmanual DK Installationsmanual

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012

Din bruksanvisning PIONEER KRL-37V http://no.yourpdfguides.com/dref/1233012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning

Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning DK Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installations- og brugsvejledning SV Roth NOVA+ Trådlöst reglersystem Installations- och bruksanvisning NO Roth NOVA+ Trådløst reguleringssystem Installasjons-

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer