Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin"

Transkript

1 Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin 1

2 2

3 Utgave 4.00 Brukerveiledning for utgave 5.02 av C-6000i programvare. Brukerveiledningen kan også være nyttig for tidligere av C-6000i, men noen valgmuligheter som forklares her, er da ikke gjeldende 3

4 4

5 Innhold FORORD... 7 OVERSIKT... 8 DNG C-6000i juksamaskins helste egenskaper Brukerveiledningen 8 Juksamaskinens hoveddeler 10 OPPSETTING Juksamaskinens festing 13 Elektrisitet 13 Juksamaskinens igangsetting 14 Over- og underspenning 14 Line og Søkke 15 DISPLAY JUKSAMASKINENS STYRING Hoved styring 19 Ytterligere funksjoner 20 MENYER Meny ONE - Grunninnstillinger 23 Meny ONE Program for akkar/blekksprut-fiske 27 Meny ONE Program for makrellfiske 30 Meny TWO - Fiskeprogrammer 32 Meny THREE Diverse innstillinger 35 Meny FOUR - Juksagrep 39 Meny FIVE - Vedlikehold 41 Meny for seriekobling 44 PROBLEMLØSNING TILLEGG A - GARANTIBETINGELSER TILLEGG B - EKSTRAUTSTYR External Audio 54 TILLEGG C - SLIPPURINN AKUREYRI EHF. 5

6 6

7 FORORD Kjære kunde, Det er en sann glede for oss å by deg velkommen blant de mange fiskere som av økonomisk fremsyn har valgt DNG C-6000i juksamaskin i sine båter. Samtidig vil vi gjøre deg oppmerksom på noen kriterier, som etter vår mening, kunne være nyttig for deg. Denne brukerveiledningen forklarer juksamaskinens oppsetting, hvordan den er koblet til båtens elektriske system, og hvordan den stilles og brukes. Gi deg god tid, og les igjennom veiledningen fra begynnelse til slutt. Det er vår erfaring at jo mer tid som brukes for å tilegne seg informasjonen, desto færre problemer dukker opp, og de unike mulighetene maskinen tilbyr kommer bedre til rette. Selv om du ikke benytter disse funksjonene i starten, så vet du om dem, og det gjør det enklere for deg senere når du har bruk for dem. Din DNG C-6000i juksamaskin har gjennomgått streng kvalitetskontroll, der alle innstillinger har vært testet under varierende påslag. I tillegg har den vært testet for vann- og lufttrykk. Vi er overbeviste om at maskinen kommer til å serve deg godt i fremtiden. Til slutt vil vi hos DNG Slippurinn Akureyri ehf. ønske deg til lykke med denne nye DNG C-6000i juksamaskinen, og vi er sikre på at den kommer til å sørge for mye god fangst for deg i de kommende åra. God fangst med DNG juksamaskin. 7

8 OVERSIKT DNG C6000i juksamaskinens unike egenskaper Brukerveiledningen DNG C-6000i er den fullkomne fiskemaskin. Maskinens egenskaper kan deles i tre bruksområder. For det første å slakke ut snøret med søkket på enden, og registrere når det treffer bunn. For det andre å utføre juksa, for å lokke til fisk og kjenne når fisken biter på kroken. For det tredje å dra fisken opp av sjøen Noen egenskaper ved DNG C-6000i juksamaskin er: Lavt strømforbruk, stor produktivitet. Kan tilkobles både 12v og 24v likestrøms elektriske system. Hermetisk vanntett. Kommunikasjon mellom maskiner. Innebygde og egenutviklede fiskeprogrammer Søkeprogram. Mulig å tilpasse nærmest alle situasjoner. Program for blekksprut- og makrellfiske. Bruker kan registrere sitt eget juksagrep (lære juksa). Brukerveiledningen er skrevet slik at den er fullt og helt veiledende ved bruk og oppsetting av DNG C-6000i juksamaskinen, både for erfarne brukere samt nybegynnere. Den består av følgende kapitler: OPPSETTING Dette kapitelet forklarer maskinens montering, det vil si hvordan den skal festes og kobles til båtens elektriske system. I tillegg følger en kort forklaring på hvordan linen tres inn på snørehjulet. DISPLAY Displayet viser brukeren mye informasjon angående maskinen. Dette kapitelet forklarer hvordan informasjonen plasseres på displayet. MASKINENS STYRING Maskinen er styrt med fire taster. Dette kapitelet forklarer bruken av dem. 8

9 MENYER Innstillingene som brukes for å tilpasse maskinens ulike situasjoner er plassert i seks deler som kalles menyer. Dette kapitelet forklarer de forskjellige innstillingene på hver meny og deres funksjon. PROBLEMLØSNING Hvis problemer oppstår med din juksamaskin, bør du se igjennom dette kapitelet, løsningen på problemet finner du mest sannsynlig her. TILLEGG A - GARANTIBETINGELSER I dette kapitelet finner du gjeldende vilkår for garanti for juksamaskinen. Les dette nøye! TILLEGG B - EKSTRAUTSTYR Dette kapitelet omhandler tilgjengelig ekstrautstyr for C-6000i juksamaskinen i kort versjon. 9

10 Makinens hoveddeler Bilde 1 viser juksamaskinens hoveddeler, markerte med tall fra 1 til 14. Tallene viser til forklaringer på hver funksjon for seg på følgende side. Tallet i parentes indikerer sidetallet der omtalt funksjon blir nærmere forklart. Figur 1 10

11 Display. Viser forskjellige ting til enhver tid. Den viser alltid dybden, spenningen på batteriet og snørehjulets omdreiningshastighet. (16) Tastatur. Her finnes det fire taster som brukes for å velge ønsket verdi og gjøre forandringer på dem, i tillegg til å styre maskinen. (18) Snørehjul. Her sitter linen. Snørehjulet tar mer enn 300 meter av 1,8 mm snøre og 800 meter av 1,1 mm Dynema snøre. Line. Til vanlig brukes 1,6 2,0 mm tykk line eller Dynema line med tykkelsen 1,0 1,2 mm. Maskinfot. Metallrør som ligger ned under den datastyrte juksamaskinen. Designet for å passe ned i rør som er boltet til relingen for å feste maskinen. Stativ. Av rustfritt stål eller galvanisert jern, og som er omhyggelig boltet til båten. (12) Elektrisk kabel. Kobles til båtens 12v eller 24v likestrøms elektrisitetssystem. Uteliggerarm. På armen henger trinse og sammen fører de linen fra maskinen og i sjøen. Slakkesensor. Registrerer slakk line. Det er svært viktig at den kan beveges uhindret. (14) Trinse. Styrer linen fra maskinen. Stopp Ring. Funksjonen skal stoppe linen når maskinen har halt den inn og kun sniken er igjen i sjøen. Svivelen er for stor til at tre igjennom stoppringen, og dermed kan maskinen ikke dra linen lengre inn når stopp-ringen stanger imot trinsen. (15) Svivel. Svivelen forbinder linen og sniken sammen, og i tillegg hindrer den at linen vrir seg. Snik. Sniken er ved enden av linen. Krokene er festet på sniken og på enden av den er søkket festet. I sniken brukes en svakere line enn i hoved-snøret. Dette for at det skal være større risiko for at den ryker enn hoved-snøret, i de situasjoner der trykket blir stort. For eksempel hvis søkket setter seg fast i bunnen. Søkke. Søkket drar linen ned til bunnen. Vanligvis brukes søkke som veier 2 2,5 kg, men det er mulig å bruke søkker med forskjellig tyngde, alt etter forholdene. (14) 11

12 12

13 OPPSETTING Maskinens festeanordninger Maskinfoten passer i et vanlig ett toms vannrør (utvendig mål er 26,67mm). Det mest gunstige er stativ av rustfritt stål. Røret må være godt boltet ned til rekka. Bilde 2 viser tegninger av to typer festeanordninger.. Figur 2 Elektrisitet Den elektriske kabelen bør være tilstrekkelig lang. Inne i kabelen er det fire virer, to 4 mm 2 kraftkabler og to 1,5 mm 2 kommunikasjonskabler. Kraftkablene er røde og svarte. Den røde kabelen er til positiv ladning (pluss) og den svarte for negativ (minus). Maskinen skal være tilkoblet koblingsboks som fås hos elektrisk verksteder. I koblingsboksen skal det være dobbel kretsbryter for hver maskin i tillegg til overspenningsvern. Kretsbryteren skal være av typen B10 (sikr.10a, kvikk). 13

14 Igangsetting av maskinen Over- og underspenning De to kommunikasjonskablene er koblet til koblingsklemme i koblingsboksen. Den brune kobles til den ene polen på koblingsklemmen, mens den blå kobles til den andre. For nærmere forklaring, se vedlagt koblingsskjema. Legg merke til: Omvendt kobling av kraftkabler er ikke skadelig for maskinen, men den starter ikke før riktig tilkobling er utført. Hvis skjermen ikke blir slått på, undersøk tilkoblingen. Når maskinen er festet og koblet til det elektriske systemet, startes den med kretsbryteren. Maskinen trenger noen sekunder for å foreta testing på elektronikk-delen, men viser deretter programvarens produkt- og serienummer i cirka to sekunder. Deretter vises Meny 1. Det er nødvendig å dreie snørehjulet manuelt, inn til én omdreining for å sette motoren i utgangsposisjon. Da går maskinen i stopp status, og det er ikke lenger mulig å dreie om på hjulet. Legg merke til: Motoren starter ikke før snørehjulet har fått én omdreining. Det skjer midlertidig automatisk når søkket blir slakket ut. Hvis spenningen i det elektriske systemet overskrider ca. 32v slår overspenningsvernet ut kretsbryteren i koblingsboksen, som kobler maskinen fra det elektriske systemet. Men hvis spenningen blir for lav (lavere enn 10v i 12v system, eller lavere enn 20v i 24v system), blinker spenningsmåleren på displayet og maskinen gir et lydsignal til varsling. Hvis spenningen fortsetter å synke vil maskinen til slutt stoppe. Dette er ikke skadelig for maskinen, men kan være skadelig for batteriene. 14

15 Line og Søkke Bilde 3 Når maskinen har vært gjort i stand og startet, skal line settes på snørehjulet. Bilde 3 viser vanlig fremgangsmåte. Linen bør tres ganske tett på snørehjulet, slik at det kun er nødvendig å holde ved den når den tres på. Knyt linen fast ved snørehjulet (det er et hull på snørehjulet for det, men først må lokket fjernes), og trykk på STOR tasten to ganger (for å la maskinen dra inn linen). Da begynner snørehjulet å dreies om og dra linen inn. Hvis du synes det i orden å øke hastigheten på hjulet, trykk på PLUSS tasten, da vil hastigheten øke til full omdreining. Styr maskinen med den ene hånden og linen med den andre. Pass på å ikke vikle snøret rundt fingrene og bruk vernehansker! Når hele linen er på snørehjulet, trykk på STOR tasten igjen for å stoppe snørehjulet. Linen må tres riktig (se Bilde 4, s. 15). Det er ikke nødvendig å bruke stopp-ringen, men da må enkelte innstillinger forandres (se nærmere i kapitelet på side 34). 15

16 Bilde 4 Legg merke til: Maskinen vil ikke jobbe riktig hvis linen ikke er tredd igjennom slakkesensoren. Søkke brukes på enden av sniken. Maskinen er innstilt hos produsent for søkke som veier 2 kg. Når linen skal slakkes ut skal søkke og slep kun kastes utfor og det trykkes på STOR tasten, da vil maskinen stilles på nedslakking igjen. Legg merke til: Søkkets tyngde påvirker nappfølsomhet, slik at hvis søkke av en annen tyngde enn 2 kg brukes, må innstillingene for nappfølsomhet gjøres om i tråd med det (se kapitelet «nappfølsomhet», s. 22). 16

17 DISPLAY Innstillingene som styrer maskinen vises med symboler på displayet (se Bilde 5 for nærmere forklaringer). Innstillingenes verdi vises nedenfor med relevant symbol. Kun deler av maskinens innstillinger kan vises på displayet samtidig i tillegg til andre opplysninger. Innstillingene deles derfor i fem kategorier som vi kaller menyer, og kun én meny av gangen vises på displayet. Hver meny er merket med tall fra 1 til 5. På displayet vises også andre opplysninger, som snørehjulets hastighet, spenning på batteriet o.l. Brukeren styrer maskinen ved å bla mellom menyen og forandre innstillingenes verdi. Bilde 5 Den øverste tredjedelen av displayet er kun brukt for å vise informasjon, og forandres ikke når det blas gjennom menyene. Den viser informasjon om batteriets spenning og snørehjulets omdreiningshastighet. I tillegg viser den dybden der sniken befinner seg til enhver tid (mulig å velge imellom meter, favner eller fot) og maskinens posisjon, det er nedslakking, opphaling, juksagrep eller stopp status. Juksamodus Opp-haling Eget juksamodus Stopp status Utslakking Sakte utslakking 17

18 På denne tredjedelen av displayet vises også symbol for menyen som er aktiv. Dette symbolet er brukt til å bytte meny, og er dermed den eneste delen her som brukeren kan aktivere. De fem menyene er satt opp slik at Meny 1 inneholder grunninnstillinger (de som er mest brukt), fiskeprogrammer på Meny 2, diverse innstillinger på Meny 3 og juksainnstillinger på Meny 4. Meny 5 viser så innstillinger som hovedsakelig har med maskinens vedlikehold å gjøre. Meny 3 og 5 inneholder også tilleggsopplysninger for brukeren og disse blir bedre forklart i senere kapitler. (Se kapitelet «Meny 3 - Diverse innstillinger», s. 34 og «meny 5 Vedlikehold», s. 40) Hvis pekeren blinker på en eller annen meny og det ikke trykkes på noen tast i ett minutt, kommer Meny 1 opp på displayet og pekeren slutter å blinke. Bilde 6 Hvis maskinen registrerer napp, vises et symbol på displayet som forteller hvilken dybde fisken ble observert på. Symbolet forsvinner automatisk når det trykkes på en valgfri tast. Symbolet vises ikke hvis brukeren holder på med å forandre innstillingene på én av menyene. 18

19 MASKINENS STYRING Hoved styring Maskinen er styrt med fire taster i kontrollpanelet. Tastene brukes for å bla mellom de fem menyene, velge symboler på den aktive menyen, og forandre innstillingenes verdi. Én av disse tastene forandrer maskinens posisjon. Hver tast har sin funksjon, som blir forklart her nedenfor.. STOR tasten har en todelt funksjon. Hver gang den trykkes på skifter maskinen mellom de tre andre funksjonene, det er opphaling, stopp status og nedslakking. Hvis man holder tasten nede i mer enn 5 sekunder settes maskinen i hvilemodus, og stopper motorens styring, dvs. snørehjulet kan fritt dreies om. Legg merke til: Hvis søkket er ute når maskinen settes i hvilemodus, renner linen fritt ut, til søkket treffer bunn. STJERNE tasten har en todelt funksjon, flytte pekeren mellom symboler, og gi adgang til menyen der dybde til den falske bunnens innstilles, og dybde der maskinen reduserer farten når den kjører ut linen. Dette blir forklart senere (se kapitelet «Redusere hastighet ved utslakking», s. 20) Når det trykkes på denne tasten for første gang, begynner pekeren å blinke på første symbolet på Meny 1. Trykkes det på den igjen mens den blinker, flyttes pekeren over på neste symbol på displayet. Holdes tasten nede i mer enn to sekunder, flyttes pekeren på menyens utgangspunkt, og på Meny 1 forsvinner den (slutter å blinke) MINUS tasten har en tredelt funksjon, den reduserer innstillingenes verdi, slår av/deaktiverer og lagrer eget juksagrep. Tastens funksjon er å redusere innstillingenes verdi, dvs. når pekeren blinker på symbol for innstilling (symbol med et tall nedenfor) kan man redusere verdien på vedkommende innstilling. En annen funksjon er å deaktivere, dvs. hvis maskinen har innstilt falsk bunn eller å fjerne dybdemålingen (se kapitelet «innstilling av nullpunkt (nullstille dybdemåling)» s.21, for nærmere opplysninger). PLUSS tasten har en todelt funksjon, øke verdi og skru på/aktivere. Funksjonen øker innstillingenes verdi. Den andre funksjonen er å aktivere innstillingen. For eksempel når fiskeprogram aktiveres ved å flytte pekeren på aktuelt symbol og trykke på denne tasten. Et annet eksempel er når brukeren vil sette inn falsk bunn, trykkes det på denne tasten når pekeren ikke blinker, på en ønskelig dybde når maskinen er innstilt på line ut. 19

20 Ytterligere funksjoner Alle tastene har sin hoved funksjon, men de brukes også ved styring av ytterligere funksjoner. Stor-tasten er ikke brukt ved innstillinger på disse, men de tre andre. Falsk bunn Det er mulig å aktivere/deaktivere falsk bunn på to måter. Den ene er å velge en bestemt meny ved å trykke på STJERNE tasten. Den andre er å trykke på PLUSS/MINUS tastene når maskinen er innstilt på line ut. La oss se nærmere på den første metoden: Hvis Meny 1 er aktiv og pekeren blinker ikke er det mulig å aktivere en spesiell meny (se Bilde 7) ved å holde inne STJERNE tasten i fem sekunder. Bilde 7 Symbol i nedre venstre hjørne i denne menyen begynner da å blinke. Funksjonen for dette symbolet står forklart senere i dette kapitelet (se «Redusere hastighet i utslakking» s.20). Nå er det mulig å bruke de tre følgende symbolene for å forandre de tre tallene i hovedtallet i menyen. Når tallet har vært satt på dybde til falske bunn, så skal pekeren flyttes på symbolet «SET +/-«og trykkes på PLUSS tasten. Nå viser det seg en linje under dybdemålingen som symboliserer at falsk bunn er aktivert. Symbolet i det nedre venstre hjørnet på menyen begynner nå å blinke igjen, og da burde man trykke på MINUS tasten for å forlate menyen. Dybde på falsk bunn kan alltid forandres ved å velge den samme menyen igjen. For å forlate menyen uten å forandre noe, trykker man på MINUS tasten når symbolet i det nedre venstre hjørnet blinker. Samme metode kan man bruke for å forandre dybde på falsk bunn. For å fjerne falsk bunn, flytt helt enkelt pekeren direkte på SET +/- symbolet og trykk på MINUS tasten. Da forsvinner linjen under dybdemålingen som symboliserer at falsk bunn ikke lenger er aktiv. Den andre metoden ved å aktivere/deaktivere falsk bunn er å trykke på PLUSS/MINUS tastene når maskinen er stilt på line ut og pekeren blinker ikke på Meny 1. Hvis man trykker på PLUSS tasten så stilles falsk bunn på den dybde som dybdemålingen viser. Maskinen begynner da direkte med juks og en linje kommer til syne nedenfor dybdemålingen, som symboliserer at falsk bunn er aktivert. Men hvis falsk bunn allerede har vært aktivert (det 20

21 vil si linjen nedenfor dybdemålingen) (s.20) og man trykker på MINUS tasten når pekeren ikke blinker på menyen, og maskinen er stilt på utslakking, eller i juksagrep, så er falsk bunn deaktivert. Maskinen fortsetter foregående aktivitet (line ut eller juksagrep) og linjen under dybdemålingen forsvinner, som betyder at falsk bunn er deaktivert. Redusere hastighet i utslakking På samme måte som det er mulig å stille inn falsk bunn på en bestemt dybde, er det også mulig å la maskinen redusere hastighet på en bestemt dybde når linen slippes ut. Dette er nyttig når det fiskes nærme bunnen, der risikoen for å skremme fisken vekk når søkket treffer bunn er mindre. På samme måte som med falsk bunn, kan man stille inn denne funksjonen på to måter. Den ene metoden innebærer å åpne samme symbolet som for falsk bunn, ved å holde inne STJERNE tasten i fem sekunder når pekeren ikke blinker på Meny 1. Deretter trykkes det på PLUSS tasten når symbolet i nedre venstre hjørne blinker (se Bilde 7, s.19). Et annet symbol, lignende det andre, kommer nå til syne. Symbolet i nedre venstre hjørne blinker, og man kan bruke de neste tre symbolene til å forandre de tre tallene i hovedtallet. Når tallet har blitt innstilt på den dybde der maskinen skal redusere hastigheten, trykkes det på PLUSS tasten når «SET +/-«symbolet blinker. Nå forsvinner symbolet og neste gang maskinen innstilles på utslakking, kommer til syne et annet symbol for utslakking. I stedet for «pil ned» symbolet, har et annet symbol erstattet den, som viser til at funksjonen reduserer hastighet i utslakking, er aktivert. Dybde på sakte utslakking er det alltid mulig å forandre ved å åpne dette symbolet igjen. Ved å trykke på PLUSS eller MINUS tasten når pekeren over symbolet i nedre venstre hjørne blinker, da lukker man symbolet uten at noen forandringer gjøres. For å deaktivere denne funksjonen, åpnes helt enkelt symbolet igjen og man trykker på MINUS tasten når «SET +/-«symbolet blinker. Snørehjulets hastighet når maskinen har redusert hastigheten, styres ved innstillingen NEDSLAKKING I JUKSA, som er forklart på side 39. Den andre metoden ved å aktivere denne funksjonen er å trykke på MINUS tasten på dybden der man vil at maskinen reduserer hastigheten. Maskinen må være i utslakking, og pekeren skal ikke blinke (kun mulig på Meny 1). Maskinen reduserer straks hastigheten ned til den hastigheten som NEDSLAKKING I JUKSA innstillingen tilsier, og fortsetter slik til søkket har nådd bunn (eller falsk bunn). Så lenge «redusere hastighet i utslakking» funksjonen er ikke deaktivert, så vil maskinen redusere hastigheten for hver gang linen kjøres ut. Funksjonen jobber bra kombinert med falsk bunn, men må aktiveres før falsk bunn hvis symbolet ikke skal brukes. Ellers er falsk bunn deaktivert. 21

22 Hvis både falsk bunn og hastighetsreguleringene er aktiverte, så kan man deaktivere begge ved å trykke to ganger på MINUS tasten. Første gangen det trykkes på tasten deaktiveres falsk bunn, andre gangen deaktiveres hastighetsreguleringen. Innstille nullpunkt (nullstille dybdemålingen) Når det trykkes på MINUS tasten når maskinen er i stop status og pekeren blinker ikke, nullstilles dybdemålingen. Noen ganger er det nødvendig å nullstille dybdemålingen. For eksempel hvis linen har røket, og ny snik har vært festet til linen. Et annet eksempel er hvis brukeren vil at maskinen slutter å hale inn linen når slepet eller svivelen er på et bestemt sted. Hurtig opphaling Opphalings-hastighet kan økes midlertidig, uten å forandre verdien på innstillingen (se side 31) og SLUR (se side 16), ved å trykke på PLUSS tasten når maskinen haler inn linen. Første gangen det trykkes på tasten øker verdien på innstillingen til 10. Deretter øker verdien om 10 for hver gang det trykkes på PLUSS tasten. Ved å trykke én gang på MINUS tasten deaktiveres funksjonen. Hvis den ikke slås manuelt av, så skjer det automatisk når maskinen har halt inn hele linen. Funksjonen er nyttig når båten skal flyttes kjapt, f.eks. når stimet har flyttet seg fra båten. Ved å trykke på STOR tasten så begynner maskinen å hale inn linen, og hvis man så trykker på PLUS tasten én eller to ganger, hales linen fort inn. Sakte opphaling I tillegg kan man midlertidig redusere hastigheten i opphaling, uten å forandre noen innstillinger, ved å trykke på MINUS tasten når maskinen haler inn linen. Første gangen det trykkes på MINUS tasten reduseres verdien på innstillingen til null. Deretter reduseres verdien på trekkraften om 10 for hver gang det trykkes på MINUS tasten. Ved å trykke en gang på PLUSS tasten deaktiveres funksjonen. Hvis den ikke slås av manuelt, så skjer det automatisk når maskinen slutter å hale inn linen. Funksjonen er nyttig når liner fra to eller flere maskiner har surret seg sammen. Maskinene kan på den måten assistere med å løse floken ved å dra linene sakte inn mens fiskeren løser de fra hverandre. Ved å trykke på STOR tasten begynner maskinen å hale inn linen, og hvis man så trykker på MINUS tasten én eller to ganger, så haler maskinen linen sakte inn. 22

23 Menyer Meny 1 Grunninnstillinger Nappfølsomhet Denne funksjonen brukes for å bestemme hvor mye vekt (fiskenes tyngde på krokene) må komme på sniken for at maskinen trekker fangsten automatisk opp. Jo høyere verdi som er på funksjonen, desto mere tyngde må fiskene ha før maskinen haler dem inn. Maskinen måler (ved hvert juks) hvor mye styrke som skal til for å hale inn linen og sammenligner med verdien regnet ut fra nappfølsomheten. Trengs det mer styrke blir linen halt inn. Hvis verdien er satt for lavt (i henhold til søkkets tyngde) trekker maskinen opp veldig små fisker, eller til og med uten at det er fisk på sniken. Nappfølsomhet funksjonen har en verdi fra 1 til 16. Grunnstillingen er 8. (I eldre programvare finnes funksjonen i flere trinn og er grunnstillingen da 15). Legg merke til: Når fiskeprogrammene ble opprettet regnet man med bruk av 2 kg søkke, og nappfølsomheten innstilt ut i fra det. Hvis lettere søkke brukes, må funksjonen justeres ned som tilsvarer det. På samme måte må funksjonen justeres opp hvis tyngre søkke skal brukes. SLUR Funksjonen styrer trekkraften ved opphaling av sniken. Maskinen prøver å holde et stabilt påslag på sniken. Dvs. hvis det er liten tyngde på sniken, så er hastigheten stor. Men hvis det er stor tyngde på den, er hastigheten mindre. Denne egenskapen er veldig viktig når det fiskes i opprørt hav, siden den minsker sjansen for at fisker løsner fra kroken ved mye slingring. Grunnen til det er at uansett om båten gynger, så hales fisken inn på en tilnærmet jevn hastighet opp av sjøen. Høyere tall betyr fastere trekk og dermed høyere opphalings hastighet. Maskinen reduserer hastigheten de siste meterne før den stopper når hele linen er halt inn. Hvis maskinen er satt på opphaling, pekeren blinker ikke og det trykkes på PLUSS tasten når dybden har kommet til null, så øker maskinen hastigheten til full opphalings hastighet. Denne muligheten brukes når linen skal settes på snørehjulet for første gang (det er knapt gjennomførbart å skulle tre 500 meter line på snørehjulet på 50 rpm). Neste gang det trykkes på STOR tasten stopper maskinen. 23

24 Innstillingen har verdi fra 0 til 99, men har grunninnstilling på 50. (Se også i kapitelet på side 36). Juksahastighet Hastigheten ved juks holdes stødig. Det betyr at det er ikke mulig å holde samme hastighet ved juks siden den avhenger av hvor mye tyngde som er på sniken (hvor mye fisk som er på krokene). Jo mere tyngde, desto mindre hastighet. Jo høyere verdi som innstillingen har, desto mer styrke brukes ved opphaling. Verdien kan være mellom 0 og 79, men har grunninnstilling på 10. Legg merke til: Hvis tyngden på sniken er så stor at maskinen kan ikke snu snørehjulet, vil den alltid tolke det som om det er fisk på krokene, uansett hvor høyt nappfølsomhet funksjonen er innstilt på. Juksalengde Innstillingen indikerer hvor langt hvert juks skal være (se Bilde 8, s. 18). Hvert trinn tilsvarer sirka 0,2 meter (0,66 fet 0,11 favner), eller det er 5 trinn/m (3 trinn/ft, 9 trinn/favn). Siden ringens diameter på snørehjulet kommer an på mengden line på hjulet, så er disse størrelsene ikke særlig nøyaktige. Hvis det brukes en lang line og fisket foregår på liten dybde, er hvert trinn noe større enn 0,2 m. Men hvis det fiskes på stor dybde, og det er nesten ingenting igjen av lina på snørehjulet, så er diameteren liten og dermed hvert trinn noe mindre enn 0,2 m. Innstillingen for juksalengde har 99 trinn, og kan dermed være fra 0 til 19,8 m (65 fet, 10,8 favn). (Se også kapitelet «ENHET», s.42) Bunnavstand Bunnavstand setter søkkets minimums distanse fra bunn ved hvert juks. (Se Bilde 8, s.24). Hver gang søkket når bunnen, så haler maskinen linen inn opp til denne lengden, alt etter verdien på innstillingen. Trinnene er de samme som ved juksalengden. 24

25 Juksatid Innstillingen styrer det hvor lang tid går mellom det at maskinen kontrollerer avstand til bunnen (se Bilde 8), dvs. finner bunn og begynner juksa i riktig avstand fra den. Hvert trinn i denne innstillingen tilsvarer 10 sekunder. Innstillingens verdi kan være fra 0 til 99, som tilsvarer 10 sekunder til 16,5 minutter. Grunninnstillingen er 6, eller ett minutt. Hvis bunntiden er innstilt på 0 så vil maskinen kontrollere avstand til bunn ved hvert juks. Innstillingen kan være veldig viktig ved bunnfiske. Et veldig vanlig tilfelle er når fisken samler seg ved bunnkant, f.eks. ved kanten av et grunne. Hvis båten driver fra grunn sjø over til mere dybde forandres avstanden til bunnen veldig kjapt, og hvis avstanden til bunnen kontrolleres ikke regelmessig, så ville maskinen i de fleste tilfeller foreta juksa langt fra bunnen. Bilde 8 25

26 Ventetid Indikerer tiden som maskinen venter i øverste posisjon ved juksa. Når innstillingen er ikke null, stanser maskinen oppe etter hvert enkelt juksa og venter i den tid som innstillingen tilsier (se Bilde 9). Så utfører maskinen juksagrep og venter igjen. Ved hver opphaling blir det kontrollert om fisken har bitt på. Dette fortsetter til fisken er på kroken eller noen annen «tidsrelatert» verdi tillegges, f. eks. juksatid eller driv. I tillegg er det mulig å få maskinen til å stoppe nede ved hvert juksa, det gjøres på Meny 4 (se nærmere på side 38). Disse innstillingene kan være gunstige hvis det fiskes med agn. Måleenheten på denne innstillingen regnes i sekunder og verdien går fra 0 opptil 99. Bilde 9 26

27 Meny 1 Blekksprutfiske På meny 2 (se kapitelet «Meny 2 fiskeprogrammer», s.32) er fiskeprogram for blekksprutfiske. Hvis det er aktivert, forandres meny 1 og viser gjeldende innstillinger som brukes kun ved Blekksprutfiske Bilde 10 Metoden ved blekksprutfiske er ganske annerledes enn tradisjonell fiske. Spesielle kroker brukes siden blekkspruten griper faktisk rundt de i stedet for å bite på (se bilde 10). På slepet festes mange slike kroker (opptil 50 hvis maskinen er kraftig nok) med omtrent én meters mellomrom. En kraftig lyskilde brukes for å lokke blekkspruten opp til overflaten. Juksa brukes ikke under dette fisket, linen blir rett og slett slakket ut på en bestemt dybde og så halt inn igjen. Opphaling er nokså spesiell siden hastigheten på sniken blir forandret regelmessig. Spesielle fiskemaskiner for blekksprutfiske har ovale snørehjul som sørger for regelmessig forandring på snikens hastighet. Så lenge sniken hales inn på denne måten, blir blekkspruten ved med å holde rundt kroken. Når den har blitt dratt om bord og slepet dratt horisontalt på rekka, slipper den taket på kroken. DNG C-6000i, den datastyrte juksamaskinen trenger spesielt ekstrautstyr for blekksprutfiske. Grunnen for det ligger i maskinens design, dvs. det ikke er mulig å dra slepet på snørehjulet uten at krokene og linen surres sammen. Derfor må maskinen settes opp slik at det er mulig å dra blekkspruten «om bord» uten at slepet og krokene dras opp på snørehjulet. Det gjøres ved å bruke trinser som slepet kan henge i når hele linen har blitt halt inn. 27

28 Siden DNG C-6000i snørehjulet er ikke ovalt må motoren kunne etterligne denne spesielle opphalingen. Brukeren kan stille inn denne etterligningen med tre innstillinger: Slur, trekks tid og slakke tid. Mens linen hales inn, forandres styrken på motoren regelmessig, og brukeren kan stille inn lengden på hver tidsperiode for seg (se Bilde 11). Bilde 11 Første gangen maskinen slakker ut linen, må brukeren stille inn falsk bunn på den dybde som er ønskelig for at maskinen begynner å dra sniken inn. Når det er gjort, blir det slakket ut igjen til det er på samme dybde. Da begynner den igjen å dra inn sniken og så videre. Brukeren kan la maskinen redusere dybden på falsk bunn til en bestemt dybde for hver gang linen kjøres ut. Mindre dybde For hver gang linen kjøres ut, er dybden der maskinen begynner å dra inn sniken, redusert til den lengden som innstillingen tilsier. Hvert trinn er 0,2 meter. Grunninnstillingen er 0. Innstillingen anvendes når lys er brukt til å lokke blekkspruten opp til overflaten. Blekkspruten flytter seg da stadig lenger opp slik at maskinen må begynne å hale inn linen på en mindre dybde for hver gang den kjøres ut. Slur Innstillingen styrer trekkraften. Det kan ha verdi fra 0 til 99, og har en grunninnstilling på

29 Trekks tid Når linen hales inn, forandres styrken regelmessig. Innstillingen styrer tidsvarigheten hvor styrken økes (se Bilde 11). Hvert trinn tilsvarer 1/10 av et sekund og grunninnstillingen er 32 (3,2 sek). Slakke tid Innstillingen styrer tidsvarigheten hvor styrken reduseres (se Bilde 11). Hvert trinn tilsvarer 1/10 av et sekund og grunninnstillingen er 20 (2,0 sek). Ventetid i utslakking Når maskinen har halt inn hele linen, stopper den som tilsvarer denne innstillingen, før den kjører linen ut igjen. Hvert trinn tilsvarer ett sekund og grunninnstillingen er 2. Innstillingen er nyttig når man skal sørge for at blekkspruten på siste kroken har sluppet taket før linen kjøres ut igjen.. Ventetid i opphaling Den tiden der maskinen er stopp, når lina har blitt dratt ut til falsk bunn, før maskinen begynner å dra sniken opp igjen. Grunninnstillingen er 0, men verdien kan være fra 0 opptil 99. Hastighet i opphaling Maksimumhastigheten når linen hales inn, det er maskinen overskrider ikke denne hastigheten når den haler inn linen, uansett verdi på slur innstillingen. Innstillingen er nødvendig når det fiskes med mange kroker og/eller avkutter, f.eks. ved makrellfiske. Ved slike tilfeller må styrken være nok til å hale inn linen når det er fisk på hver krok, og kutte fisken av ved å dra den gjennom avkutteren. Men i de tilfeller der det ikke er fisk på hver krok, da ville maskinen dra den inn altfor fort, slik at «avkuttingen» blir vanskelig å kontrollere. Grunninnstillingen er 25, men det er mulig å stille verdien mellom 0 til 50. Hvert trinn tilsvarer 10 rpm, slik at grunninnstillingen tilsvarer 250 rpm. Den innstillingen burde holde i de fleste tilfeller, men hvis fisken har en tendens til å bli slengt utfor mens «avkuttingen» skjer, burde verdien senkes. Legg merke til: Når innstillingen er satt på blekksprut fiske, så er slakkesensoren deaktivert, dvs. linen må hverken være tredd inn på slakkesensoren eller blokken på utriggerarmen. 29

30 Meny 1 Program for makrellfiske Juksamaskinen kan brukes uten ekstrautstyr ved makrellfiske på samme måte som ved torskefiske, seifiske o.l. Men siden fisken må tas av kroken for hånd, og slepet også må løftes for hånd (det er ikke mulig å dra den inn på snørehjulet), er det klart at dette kan være anstrengende arbeid. Det er mye praktiskere å bruke avkuttere og trinser. Maskinens enorme trekkraft gjør det mulig å ha inntil 70 kroker på slepet. Bilde 12 viser en avkutter produsert av Slippurinn/DNG Akureyri ehf. Bilde 12 Bilde 13 Når fiske skal makrell med DNG C-6000i og avkutter, skal program for makrellfiske velges. Slepet har vanligvis angler med sirka cm mellomrom. Slepets lengde (og antall kroker) kommer an på hvor lang line trinsene kan ta. Det samme gjelder blekksprutfiske, dvs. at krokene kan aldri dras opp på snørehjulet. 30

31 Krokene som brukes ved makrellfiske er ikke de samme som brukes ved tradisjonelt fiske. De er mindre og som regel er det kun et rødfarget kunstig agn på dem (av gummi). Bilde 13 viser en vanlig fiske krok av størrelsen 12, EZ-14 fiske krok og en makrell krok sammenlignet med stopp ringens størrelse. Når makrell har blitt funnet i området under båten, kjøres linen ut til den når dybden der makrellen befinner seg. På den dybde stilles inn falsk bunn. Nå begynner maskinen å hale inn linen og fortsetter til den når dybde 0. Da stopper den en stund (se «VENTETID I UTSLAKKING», s.28) før den drar inn snøret igjen. Når sniken når falsk bunn begynner maskinen å hale inn linen og det hele gjentar seg.. Slur Grunninnstillingen her er 70, som burde være passelig i de fleste tilfeller for dette fisket. Verdien som passer best for hver gang, kommer an på antall kroker som er på slepet og søkkets tyngde. En vanlig verdi for kroker er Legg merke til: SLUR burde alltid være innstilt tilstrekkelig høyt for at avkuttingen skal skje uten problemer. Bruk HASTIGHET I OPPHALING innstillingen for å regulere hastigheten. Slakke tid Verdien på denne innstillingen må være 0. Hastighet i opphaling Grunninnstillingen (15) burde passe i de fleste tilfeller. Hvis fisken har en tendens til å bli slengt utfor ved «avkuttingen», senk verdien på innstillingen. Legg merke til: Vær ekstra påpasselig når siste kroken på slepet har blitt dratt igjennom avkutteren, at første kroken ikke har blitt dratt på snørehjulet, og at dybdemålingen viser 0 dersom du vil at maskinen skal slutte å hale inn linen. Nærmere instrukser til hvordan dybdemålingen forandres, finnes i kapitlet «stille nullpunkt (nullstille dybdemålingen)», s.15. Hvis stopp ringen (flytende) blir brukt til å sørge for at slepet ikke går inn på snørehjulet, pass på at den ikke forhindrer at maskinen når nulldybde ved opphaling.. 31

32 MENY 2 - Fiskeprogram Fiskeprogrammene inneholder verdier på alle innstillinger på Meny 1. De inneholder i tillegg opplysninger om juksagrep (se «MENY 4 Juksagrep», s.38) og alltid sette antall trapper i trappefiske på fem trapper (se «ANTALL TRAPPER», s.37). Fiskeprogrammene inneholder også innstillinger på nedslakking, dvs. grunn fiskeprogrammene forandrer alltid innstillingen REGULERT HASTIGHET I NEDSLAKKING (side 39) til verdien 0 (deaktivert), men «EGET JUKSAGREP» inneholder verdien av denne innstillingen og innstillingen NEDSLAKKING I JUKSA (side 39). Fiskeprogrammene velges ved å flytte pekeren på symbolet på vedkommende program, og trykke deretter på PLUSS tasten. Når fiskeprogram har blitt valgt vises symbol om det på Meny 1. Søkeprogrammet skiller seg fra andre fiskeprogrammer siden de ikke inneholder verdier for innstillinger eller juksagrep. Hvis søkeprogrammet aktiveres bruker maskinen de innstillingene som er aktiverte når det velges, og søker på den måten etter fisk. Søkeprogrammet virker slik at juks bestemmes ofte på hver dybde (det gitte er 10), så blir sniken dratt opp tilsvarende en juksalengde. Der utføres det juks igjen, og slik gjentas det. Når søkeområdets øvre grense er nådd, dras sniken ned til bunn igjen og begynner søket på nytt. Søkeprogrammets symboler viser søkeområdet. Hvis maskinen registrerer napp, stiller den inn falsk bunn der, deaktiverer søkeområdet, og drar inn fisken. Neste gang brukeren lar maskinen kjøre sniken ut, stopper den på den dybde napp ble registrert og begynner juks. Brukeren kan forandre søkeområdet og antall juksa på hver dybde (se «ANTALL TRAPPER», s.37). Kapitelet «SØKEPROGRAMMER», s.33 forklarer hvordan søkeprogrammet virker. Når søkeprogrammet er aktivert, vises symbol om det på Meny 1, i stedet for det som viser fiskeprogrammet. Når søkeprogrammet deaktiveres vises det forrige symbolet igjen (symbolet for det aktiverte fiskeprogrammet). Det er mulig å deaktivere søkeprogrammet ved å flytte pekeren til et symbol av et søkeprogram, og trykke på MINUS tasten, eller ved å velge et av fiskeprogrammene.. DNG Dette fiskeprogrammet er selve hovedprogrammet fra DNG, og er aktivt når maskinen kobles til strøm for første gang. Hvis du får problemer, og ikke vet hvilke innstillinger er i bruk, kan du reinstallere alle innstillingene som gjelder fiskeprogram ved å velge dette programmet. 32

33 Agnfiske Programmet brukes når agn brukes på angelen i stedet for gummi. Maskinen stopper en stund nederst og øverst ved hvert juks, og jukset er langsomt og kort. Nappfølsomhet er innstilt på en lav verdi. Seifiske Seifiske skjer ved kjapt juks og nappfølsomhet med høy verdi. Siden det ikke er sannsynlig at fisken løsner fra kroken, brukes kraftfullt trekk for å øke produktiviteten. Trappefiske Programmet ligner på agnfiske, men i stedet for å utføre juksa opp og ned, skjer juksa i bestemt antall trinn (se «ANTALL TRAPPER» på side 37) og venter kun ved hver bevegelse opp. Når bevegelsen opp er over slipper maskinen sniken ned igjen på den dybden der første juksa skjedde og begynner på nytt. Blekksprutfiske Programmet er veldig forskjellig fra de andre fiskeprogrammene. Det er fordi at metoden ved blekksprutfiske er veldig forskjellig fra tradisjonelt fiske. (Nærmere opplysninger er å finne i kapitelet «MENY 1 blekksprutinnstillinger», s.26). Makrellfiske Programmet ligner på blekksprutfiske, og brukes ved fiske av makrell med spoler og avkutter. (Se MENY 1 program for makrellfiske, s.29). Norsk metode Fiskeprogram for fiske på dypt vann, med lang juksa Færøysk metode Fiskeprogram for forskjellig stopp tid. Stopp i 10 sek når juks er stasjonert oppe. Spill Program for heising av linen. Juks deaktiveres og maskinen bytter mellom heising og stopp status når det trykkes på stor tasten. Skottland Spesielt program for makrellfiske for Skottland. 33

34 Brems Programmet skiller seg fra tradisjonelle program, på den måten at maskinen kjøres ikke ut, men motoren satt til å holde litt imot og søkket drar linen ut. Hvor mye motoren holder imot kan man stille inn på lignende symbol på Meny 3 (se nærmere på side 37). Når dette programmet brukes er slakkesensoren ikke brukt, men en bunn satt ved å se når linen slutter å renne ut. Søkeprogram: bilde 14 34

35 Generelt søk Dette søkesystemet søker fra bunn og opp til havets overflate. Hvis gjeldende innstilling er falsk bunn, søkes det der ifra og opp til overflaten. Bunn søk Søkeområdet er fra bunn og halvveis opp til havets overflate. Falsk bunn kan settes inn for å forandre søkeområdets nedre grenser. Overflate søk Programmet fungerer som det første søkeprogrammet, men her er automatisk falsk bunn satt inn åtte juksalengder fra overflaten. Så blir søket gjort der ifra og opptil havets overflate. Hvis dybden til bunn er mindre enn åtte juksalengder, blir falsk bunn satt inn der bunn blir funnet, og for hver gang søkket når bunn blir falsk bunn satt etter det. Eget juksagrep Brukeren kan lagre sine egne innstillinger i et eget program. Dette gjøres slik at pekeren flyttes på symbolet til den metoden som skal brukes (1-2), deretter trykkes det på MINUS tasten. Da lagrer maskinen alle innstillingene fra Meny 1, i tillegg til juksagrep. Deretter kan man hente fram disse innstillingene på samme måte som med andre fiskeprogram, dvs. ved å flytte pekeren over på symbolet og trykke på PLUSS tasten. Hvis eget program er aktivert vises symbolet for det på samme sted og symbolene for andre program på Meny 1. Meny 3 Diverse innstillinger Stopp i null Innstillingen gjør at maskinen stopper med en gang dybdemåleren når null, når den drar sniken inn. Er verdien null drar maskinen linen inn til stopp ringen når trinsen. Lys Hvis denne innstillingen blir satt på 1, tennes bakgrunnsbelysning på displayet. Dette er naturligvis nyttig når fisket foregår i mørke, og kan i visse tilfeller gjøre det lettere å lese av displayet. Innstillingens grunnverdi er null (ikke tent). 35

36 Driv Innstillingen brukes når forholdene er slik at båten driver mye. Maskinen drar da sniken regelmessig opp, og sender så ned igjen. Dette gjøres for å sørge for at linen driver ikke for langt fra båten mens stimet er under den. Hvor ofte dette gjentas kommer an på innstillingens verdi. Hvert trinn tilsvarer ett minutt, det vil si innstillingens verdi indikerer hvor mange minutter går mellom det at snøret dras inn. Grunninnstillingen er null. Leirbunn Hvis det fiskes over myk bunn (leir eller sand), setter søkket seg ofte fast i den når maskinen finner bunn, og dermed tror maskinen ofte at det er grunnet napp hvis denne innstillingen ikke brukes. Er innstillingen ikke null er nappfølsomheten deaktivert i første juksasyklus, etter at bunnen har blitt funnet. Vanligvis er 1 tilstrekkelig verdi for denne innstillingen. Desto høyere som tallet er, jo lengre drar maskinen sniken opp fra bunnen før den undersøker om det gjelder napp. Faktisk tilsvarer hvert trinn en runde på snørehjulet. F. eks. på innstilling 3, så undersøker maskinen ikke om det dreier seg om napp før den har halt inn linen tilsvarende tre runder på snørehjulet etter at søkket har nådd bunn. Grunninnstillingen ved start er null (deaktivert). Bunnfølsomhet Stiller inn tiden i 1/30 del av sekund som går fra det blir slakke og til bunn er registrert. Innstillingen er nødvendig for at maskinen jobber riktig. Ved å følge nøye med slakken på linen, så er det mulig å styre innstillingen utslakking, og si noe om søkket har nådd bunn. Med denne innstillingen er det mulig å forlenge eller forkorte den tiden slakke må være slik at bunn blir registrert. Linen tres igjennom løkka på slakkesensorarmen, og når den strammes, drar den armen ned. Men når det er slakke på linen, så drar spiralen som er festet til slakkesensorarmen den opp igjen, og på den måten vet maskinen at det er slakke på linen. Derfor er det veldig viktig at slakkesensorarmen kan beveges uhindret. Innstillingen styrer maskinens følsomhet for bunn. Desto høyere tallet er, jo lengre tid må slakke være på linen før maskinen registrerer det som bunn. Operasjonen RESET setter denne innstillingen på 40, som er grunninnstillingen. 36

37 Med verdien innstilt på 1 er maskinen ganske kjapp til å registrere slakke på linen som bunn. Dette er praktisk hvis det er mye stein eller lava på bunnen, siden risikoen for at søkket setter seg fast reduseres. Men det kan være uunngåelig ved opprørt hav. Ved slingring kan linen noen ganger få slakke selv om søkket har ikke når bunn. I slike tilfeller er det nødvendig å skru opp verdien på innstillingen. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å stille den inn på rundt 10. Når små fisk biter på agnet (som er mindre enn valgt nappfølsomhet) og maskinen fortsetter juksa, så skjer nedslakking treigere enn ellers, siden fisken stritter imot søkkets nedtrekk. I denne posisjonen vil maskinen noen ganger komme til en feil konklusjon om at bunn er nådd. Dette ser ut som om maskinen stiger i sjøen ved hvert juks. Løsningen er å skru opp innstillingens verdi. Dette har dog den mangelen at reaksjonstiden blir lengre når sniken faktisk treffer bunn. Denne ventetiden kan forårsake at søkket blir borte ved fiske på steinete bunn. Kraftkonstant Innstillingen styrer det om opphaling skjer mykt. Desto lavere verdi, jo smidigere. Funksjonen kan stilles inn med verdien 0 10, med grunninnstilling på 3 (etter tilbakestilling). Bilde 15 Som et eksempel på hvordan innstillingen fungerer, kan vi se for oss at verdien har blitt innstillt på 3. Nå bruker maskinen 30% av styrken som har blitt stillt inn med slur innstillingen (se side 27) når hastigheten er 0 rpm og 100% når hastigheten er 500 rpm (se bilde). Ved en annen hastighet enn denne, bestemmes styrken av en hypotetisk linje mellom disse to verdiene. For eksempel når hastigheten er 250 rpm, ville styrken bli 65%. 37

38 Effekten er den at hvis funksjonen har en lav innstilling, f. eks. 0 5, så drar maskinen sniken rolig og sakte inn når noe tyngde er på linen, men raskt og kraftfullt hvis så å si ingen tyngde er. Hvis funksjonen innstilles på 10 så bruker maskinen full styrke ved hvilken som helst hastighet. En annen viktig egenskap når denne innstillingen har en lav verdi (3 5) er å dempe bølgebevegelsene, eller når båten løftes på bølgetoppen økes trekket, men maskinen reduserer hastigheten imot, slik at opphaling skjer ved jevn hastighet. Antall trapper Denne innstillingen er for antall trapper i trappefiske. Grunninnstillingen er 5 (den samme som innstillingen til trappefiske setter). Brems Innstillingen er kun brukt ved fiskeprogram med samme navn, og stiller inn hvor hardt maskinen holder imot og renner saktere ut avhengig av det. Hvis innstillingen settes på 0 deaktiveres bremsesystemet og slakkesensoren aktiveres på nytt. Lydsignal Settes denne innstillingen på 1, vil maskinen gi et lydsignal ved napp, og igjen når maskinen kommer opp. Dette har ikke virkning på lydet som kommer når man trykker på en tast, det kommer uansett. Innstillingen har også virkning på ekstern fløyte (se kapittelet ekstern fløyte i TILLEGG B EKSTRAUTSTYR), dvs. ekstern fløyte er slått av hvis verdien settes på 0. Automatisk ned Hvis denne innstillingen har en annen verdi enn 0, venter maskinen, etter å ha dratt opp fisk, i den tid (i sekunder) før den går automatisk ned igjen. Denne egenskapen deaktiveres ved å la innstillingen stå på 0. RESET Hvis man havner i vanskeligheter, og har mistet styringen når det gjelder alle de forskjellige innstillingene, kan man resette maskinen (setter alle innstillinger på relevante grunninnstillinger) ved å bruke funksjonen RESET. 38

39 Meny 4 - Juksagrep SLAKKESENSORENS FUNKSJON Uteliggerarmen med slakkesensoren er maskinens eneste del som trenger konstant vedlikehold. For å gjøre det mest mulig enkelt, er informasjon om den å finne på Meny 3. Symbolet for den er å finne på displayets nedre venstre hjørne. Til venstre ved den vises to verdier som indikerer slakkesensorens avlesning (SL) og maskinen strømforbruk (I(A)). Avlesningen ved slakkesensoren må kontrolleres av og til. Det gjøres ved å følge med avlesningen når linen ikke er stram (slakkesensor armen er helt oppe), og når linen er stram (linen drar slakkesensor armen helt ned). Avlesningen burde være 0 ved første tilfellet og ved senere tilfellet. For å stille inn begge verdiene er pekeren inntil da slakkesensoren blinker (forrige bilde på side 41). Hvis avlesningen ikke er riktig må slakkesensoren tilbakestilles på meny 5 (s. 41).. På denne menyen kan brukeren forandre juksagrep (øvrige innstillinger forandres ikke). For eksempel ved seifiske brukes DNG JUKSA, men hvis brukeren vil bruke trappefiske ved seifiske, aktiverer man først programmet for seifiske, blar så til Meny 4 og velger der trappefiske. På denne menyen kan brukeren også «registrere» eget juksagrep, dvs. man kan snu snørehjulet som om det skulle vært manuelt juksa, og maskinen registrerer bevegelsen. Så kan man bruke disse bevegelsene i eget fiskeprogram, eller f. eks. i stedet for DNG JUKSA ved seifiskeprogram. Juksagrep velges ved å flytte pekeren på symbolet for juksa og trykke på PLUSS tasten. DNG JUKSA Dette er det vanlige juksa, opp og ned. Registrerer napp når maskinen drar opp sniken TRAPPEFISKE I stedet for alltid å gå opp og ned vekselvis, så dras linen opp bestemt antall ganger (se innstillingen «ANTALL TRAPPER» s.37). Inn imellom det som linen dras opp, så blir det stoppet i tilnærmet en VENTETID (se innstillingen «VENTETID», s.25). VENTETD NEDE Når denne innstillingen er ikke 0, stopper maskinen etter hvert juksa, og venter tilsvarende den tid som innstillingen indikerer. Dette er samme innstilling og finns på Meny 1 i tradisjonelle fiskeprogrammer. 39

40 VENTETD OPPE Denne innstillingen ligner veldig på den forrige, men denne stiller inn ventetiden oppe.. HASTIGHETSREGULERT JUKSAGREP Hvis denne innstillingen settes på 0, slipper maskinen linen ut så fort som søkket drar i nedtur. Men hvis innstillingen settes på 1, så regulerer maskinen hastigheten ned og prøver å holde den slik den settes med innstillingen NEDSLAKKING I JUKSA (se NEDSLAKKING I JUKSA på denne siden) JUKSAGREPSHASTIGHET Innstillingen tilsier hvilken hastighet maskinen skal snus i nedtur hvis hastighetsregulering er aktivert. Grunninnstillingen er 8 og hvert trinn tilsvarer 10 rpm. Grunninnstillingen tilsvarer derfor 80 rpm. Innstillingen brukes også hvis reduksjon ved bunn i nedtur er aktivert. Ved det tilfellet tilsier den lavere hastigheten (se i kapittelet «Redusere hastighet ved line ut», s.20).. HASTIGHET I OPPHALING AV FISK Når maskinen registrerer napp, forandrer den aktivitet, fra juks til opphaling. Etter at maskinen har registrert napp, må man skifte fra juksahastighet (se JUKSAHASTIGHET på s. 23) til slur (se «SLUR», s.22). For å forhindre at fisken løsner fra kroken, øker maskinen hastigheten tidoblet saktere enn det som er vanlig ved opphaling. Dette utføres de første metra. Antall meter som maskinen oppfører seg slik, kan settes inn med denne innstillingen. Hvert trinn tilsvarer 0,2 m. grunninnstillingen er 25, som tilsvarer 5 m. innstillingen kan ha verdi fra 0 til 99, som tilsvarer 0 20 m. VASE MED NABO MASKINEN Hvis denne innstillingen settes på noe annet enn 0 (grunninnstilling) aktiverer den floke sensoren, dvs.om linen har gått i vase med sniker og kroker fra en annen maskin. Da heiser den hele veien opp. Hvis maskinen ikke kan begynne juksagrep (på grunn av linens slakke) mange ganger på rad, så betyr det enten at dybden reduseres kjapt, eller det som er mer sannsynlig, at to maskiner på samme båt har gått i vase sammen. Som et eksempel på hvordan dette fungerer, la oss si at verdien settes på 2 (grunninnstillingen). Da må maskinen registrere bunn to ganger på rad uten å kunne begynne juksagrep (på grunn av linens slakke). For tredje gang betyr det da at linen har surret seg og den begynner å hale inn linen. 40

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Takk for tilliten! Takk for at du har valgt å motorisere din solbeskyttelse med et

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand

Whites BullsEye TRX. Norsk bruksanvisning. Metallsøker AS, Holmestrand Whites BullsEye TRX Norsk bruksanvisning Metallsøker AS, Holmestrand www.metallsoker.no Gratulerer med å velge Whites BullsEye TRX pinpointer. TRX er ulik alle andre prober på markedet. Ved å bruke det

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

Norsk manual for BJ5000. Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704

Norsk manual for BJ5000. Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704 Norsk manual for BJ5000 Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704 3 INNHOLD Side Installasjon 4 Display 5 Trykknapper og symboler 6,7 Igangsetting 8 Pålegging av nylon 8 Diverse forklaringer

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer