PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA"

Transkript

1 PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA NÅ STIFTER VI EN NY REISELIVSORGANISASJON I DRAMMENSREGIONEN! BLI MED DU OGSÅ! Vi inviterer alle reiselivsrelaterte virksomheter i de åtte kommunene i Drammensregionen til å bli aksjonærer 1

2 VISIT DRAMMENSREGIONEN SA VIL UTVIKLE ET VOKSENDE REISELIV OVERSIKT ANTALL REISELIVSBEDRIFTER I DRAMMENSREGIONEN: 356 REISELIVSBEDRIFTER 9 CAMPINGPLASSER 20 UNDERHOLDNING (MUSIKK) CATERING EVENTSELSKAPER KULTURMINNER KULTURTILBUD 8 GOLFANLEGG 12 MUSEUM 2 GUIDEFORENING 6 PENSJONAT GÅRDSANLEGG 13 REISEBYRÅ 44 CAFÈER 76 RESTAURANT 8 HOTELL 52 SELSKAPSLOKALER ØVRE EIKER NEDRE EIKER SANDE SVELVIK 15 HYTTE/LEILIGHET 13 TURBUSSER OVERSIKT OVER REISELIVSOMSETNINGEN I DE STØRSTE REISELIVSREGIONENE I VÅRE TRE RELEVANTE FYLKER: BUSKERUD: Hallingdal kr Drammensregionen kr VESTFOLD: Kystregionen kr DRAMMEN LIER RØYKEN HURUM TELEMARK: Grenland kr ( Tallene er en oversikt over både nordmenns og utlendingers totale konsum av varer og tjenester. Tall fra en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt) I DETTE PROSPEKTET GJENNOMGÅR VI Bakgrunn 4 Visjon 5 Formål 6 Forretningsidè 6 Rollefordeling 7 Relasjoner 8 Hovedoppgaver 9 Strategier 9 Servicetilskudd 10 Kjøp av andeler 11 Ekslusive fordeler 12 Vedtekter 14 OVERSIKT ANTALL SYSSELSATTE I REISELIVSNÆRINGEN I DISSE FYLKENE FRA SAMME UNDERSØKELSE: BUSKERUD: Hallingdal Drammensregionen VESTFOLD: Kystregionen TELEMARK: Grenland

3 BAKGRUNN : VISJON : ETABLERING AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA JA, SELVFØLGELIG! Det innebærer at vi i 2016 skal kunne si JA, SELVFØLGELIG til følgende: Foto: Torbjørn Tandberg Drammensregionen har et stort potensial innen reiseliv. Nærheten til store markeder, god tilgjengelighet og kombinasjonen av det urbane og det grønne er regionens styrke. Siden 2008 har antall overnattingsdøgn i Drammensregionen økt fra til En markant økning på nær 20 % over tre år. Det er investert betydelig i steds- og byutvikling. Ambisiøse etableringer trekker besøkende og bidrar til omfattende utvikling. regionen er et attraktivt investeringsområde, jfr. Flytoget. Reiselivet i Drammensregionen tilbyr rause opplevelser med behagelig korte avstander. Innen 45 minutter har vi alt. Det urbane og det grønne, brostein og stillhet, kultur og natur, rekreasjon og opplevelser, kunst og laks. Landets eldste bryggeri og linjeakevittens vugge. Vi ønsker å etablere som et samvirkeforetak*. Det skal drive markedsføring og profilering av reiselivsrelaterte virksomheter i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. SERVICE: Vi ordner alt på en hyggelig og effektiv måte OPPLEVELSER: Vi tilbyr ekte opplevelser fra det urbane til det grønne Reiselivsvirksomhetene i Drammensregionen skal utvikles, vokse og ta større markedsandeler. Ambisjonene for selskapet er flere besøkende, større omsetning og økt fortjeneste for andelshaverne. Private og offentlige aktører som driver virksomheter knyttet opp mot reiseliv kan delta som andelshavere. SAMARBEID: Vi samarbeider godt med felles innsats mot samme mål INVESTERINGER: Vi gjør det attraktivt å investere her Reiselivsaktørene i kommunene i Drammensregionen inviteres herved til å etablere et formalisert reiselivssamarbeid. Reiseliv definerer vi bredt som overnatting, servering, opplevelser, transport, kultur og handel. Et godt reiseliv bygger på et godt omdømme og bidrar til bedriftsetableringer, innflytting og allmenn utvikling. AMBISJONER: Vi tør å tenke nytt og tar dristige valg KOMPETANSE: Vi utvikler gode reiselivsaktører * Samvirkeforetak (SA) er en formell, lovregulert foretaksform på linje med aksjeselskap (AS) og ansvarlige selskap (ANS og DA). Andelshavernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet. SA er en enkel og fleksibel foretaksform som kan anvendes av både fysiske og juridiske personer, enten det gjelder næringsvirksomhet, servicetilbud, tiltak i nærmiljøet eller samarbeid mellom offentlige instanser. SA anvendes av en rekke bransjer og næringer. Med samvirkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, er SA lovregulert på linje med aksjeselskap og andre foretaksformer. I Norge brukes dette også innen reiseliv. Selvstendige leverandører i en region samarbeider i et SA for å tilby helhetlige pakker til for eksempel turister, bestående av overnatting, servering, kultur- og naturopplevelser. 4 5

4 FORMÅL : FREMME UTVIKLINGEN AV REGIONENS REISELIV Markedsføre virksomheter i Drammensregionen som reisemål Arrangere møteplasser for regionens reiselivsaktører Stimulere til samarbeid om produkt- og forretningsutvikling i næringen Delta i prosjekter som er viktige for reiselivsutvikling i regionen Bidra til å styrke regionens reiselivsvirksomheter ved utvikling, vekst og attraksjonskraft FORRETNINGS- IDÉ foto: Torbjørn Tandberg MÅLRETTET NASJONAL OG INTERNASJONAL MARKEDSFØRING skal gjennom målrettet nasjonal og internasjonal markedsføring bidra til mer reiselivsomsetning samt sesongforlengning for reiselivsnæringen i Drammensregionen BÆREKRAFTIGE PRODUKTER OG TJENESTER skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassete og bærekraftige produkter og tjenester FLERE BESØKENDE, KUNDER OG INVESTORER skal bidra til et styrket omdømme for regionen og derved flere besøkende, kunder, investorer - og bredere omtale i media ROLLE- FORDELING Foto: Torstein Ihle skal ha hovedansvaret for generell markedsføring, profilering og informasjon for hele reisemålet. Visit Drammensregionen skal ha internt fokus på kompetanseheving av reiselivsbedriftene. Dette skal gjennomføres ved kurs, temasamlinger, møteplasser og andre tiltak som styrker kvaliteten på vår service og våre tjenester. er ikke et salgsselskap, men skal legge til rette for salg av regionens reiselivsprodukter ved å synliggjøre Visit Drammensregionen SA i viktige reiselivskanaler nasjonalt og internasjonalt. Dette skal også gjøres gjennom egne arenaer som felles webside, online bookingsystem for næringen og via felles produktpakking. 6 7

5 RELASJONER Gjennom alliansebygging og tett samarbeid med sentrale samarbeidspartnere skal bidra til større effekt av markeds-arbeidet. Sentrale samarbeidspartnere: Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper innen reiseliv i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper langs Oslofjorden som Visit Oslo, Opplev Larvik, Visit Sandefjord og mange andre Innovasjon Norge NHO Reiseliv BI Drammen og Høgskolen i Buskerud Hanen - bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme og gårdsmat Kommunale nærings- og utviklingsselskaper STRATEGIER sin kjernevirksomhet skal være nasjonal og internasjonal markedsføring gjennom varemerket Visit Drammensregionen la oss overraske deg. Den internasjonale markedsføringen skal i hovedsak skje ved deltakelse i markedstiltak i regi av Buskerud Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre relevante aktører. skal velge strategiske satsingsmarkeder i samarbeid med regionale aktører basert på den nasjonale merkevarestrategien. All aktivitet i selskapet skal forankres i forretningsidè og formål. Interne prioriteringer gjøres i henhold til det. Prioriteringer skal også bygge på det som gir oss mest på kort og mellomlang sikt omtalemessig og HOVED- OPPGAVER Interne tiltak for å fremme kompetanse, kvalitet og utvikling Felles markedsførings- og salgsaktiviteter, pakker, fordelskort mv. Utvikling av store arrangementer Destinasjonsmarkedsføring Online booking Motivere / initiere produktutvikling og koordinering Vertskapsrolle / turistinformasjon Kart, infokiosk, skilt mv. Deltakelse i utviklings- og samarbeidsprosjekter Pakke ihht målgrupper (koordinere, kvalitetssikre, markedsføre, salg) Service overfor medlemmer / aksjonærer Arrangementer, tilgang til markedsføringskanaler (nettside, nyhetsbrev m.v.) Fremme samarbeid 8 9

6 SERVICE- TILSKUDD skal utvikles som en langsiktig og samlende organisasjon. Vi ønsker stabil, kraftfull vekst, bygget varige relasjoner. Derfor gir vi et års fritak for servicetilskudd ved innbetaling av tre års avgift ved etableringen av Selskapet. Årlig servicetilskudd fra andelshaverne skal benyttes til markedsaktiviteter og eventuelle andre felles virksomheter ihht selskapets formål. Det skal sikre Selskapet økonomisk kraft til å utvikle reiselivssektoren. REISELIVSAKTØRER OVERNATTING SERVERING TRANSPORT OPPLEVELSER 10 5 Fra og med 11 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 10 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva KJØP AV ANDELER Andeler tildeles etter søknad til Selskapet v/ styret. Kvalifiserte virksomheter vil kunne kjøpe andeler fortløpende etter at selskapet er stiftet. Andelsinnskuddet vil utgjøre kr pr andel, og andelshaverne vil registreres i Selskapets andelsregister når andelsinnskuddet er innbetalt. Andelshavere kan tre ut av Selskapet med virkning for et derpå følgende år ved å varsle om uttreden senest 1. oktober det foregående året. Ved uttreden vil andelshaverne få utbetalt sitt andelsinnskudd. Servicetilskuddet fastsettes hvert år på generalforsamlingen jfr. vedtektenes 10. Servicetilskuddet faktureres innen utgangen av mars måned i hvert kalenderår. Nye andelshavere betaler servicetilskudd de to derpå følgende årene etter året de tegner andeler. KOMMUNER: Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger f.o.m Til og med 2 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Ved varige endringer i forutsetningene for beregning av aksjonærenes servicetilskudd skal dette meddeles Selskapet. Tilskuddet endres ihht de nye forutsetningene, fra 1. januar året etter. Fra og med 6 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva 5 Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva ØVRIG NÆRINGSLIV Foto: MS Eikeren 10 11

7 EKSKLUSIVE FORDELER Andelshaverne omtales i nyhetsbrev (sendes til 900 mottagere) Andelshaverne har tilgang til statistikk og ulike rapporter laget av Andelshaverne har mulighet til omtale på Twitter og Visit Drammensregionen SA sin Facebook side Andelshavernes tilbud pakkes og markedsføres. Bedriftene er selv ansvarlige for eget salg, forhandling om priser og markedsføring av egen bedrift. Andelshaverne har eksklusiv rett til deltakelse i salgs- og markedsaktiviteter, tilgang til adresseregister og til å benytte tilgjengelig salgs- og markedsføringsmateriell Andelshaverne har deltakelse med stemmerett på generalforsamling og kan bli representert i styret Andelshaverne får 20 % rabatt på annonser som del av Selskapets profilering i media Andelshaverne besøkes på visningsturer samt er prioritert ved deltakelse på turer og representasjoner i regi av Andelshaverne har gratis oppføring på og på Andelshaverne deltar gratis i ukentlige kunngjøringer om reiselivstiltak i regionale media årlig f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. august Andelshaverne får tilbud om deltakelse på kurs, temamøter og annen kompetansehevende aktivitet Andelshaverne kan delta i samarbeidet Online booking Oslofjorden www Andelshaverne har gratis oppføring i aktivitetskalenderen på internett samt tilgang til basen der en selv legger inn sine arrangementer Andelshaverne har rett til å delta på utviklingsprosjekter i et faglig miljø i regi av Andelshaverne får tilbud om visningsturer, representasjoner, presseturer etc. i regi av destinasjonsselskapet Andelshaverne blir markedsført overfor kongressarrangører, turoperatører, reisebyråer og øvrige interessenter, samt overfor lokalbefolkning og besøkende Andelshaverne kan delta på messer, workshops og lignende sammen med Andelshaverne kan få reiselivsrådgivning og faglig veiledning Andelshaverne får tilbud om bruk av sitt profileringsmateriell inklusive logo 12 13

8 VEDTEKTER : FORSLAG TIL VEDTEKTER - VISIT DRAMMENSREGIONEN SA 1 FORETAKSNAVN Selskapets foretaksnavn er. 2 SELSKAPSFORM Selskapet er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet er et ideelt samvirkeforetak, og eierne kan derfor ikke ta utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd tilbakeføres Selskapets fond, drift eller annet som tjener selskapets formål, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 3 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Drammen. 4 FORMÅL Selskapets formål er å øke antall besøkende til kommunene i Drammensregionen og styrke reiselivsnæringens lønnsomhet, herunder å øke antall besøkende, øke omsetning og øke fortjeneste for andelshaverne, gjennom å: Styrke Drammensregionens attraktivitet som reisemål Drive målrettet profilering og markedsarbeid i utvalgte markeder Stimulere til produkt- og forretningsutvikling og til samarbeid innen næringen Delta i prosjekter som er viktige for utviklingen av regionens reiselivsnæringer Selskapet skal ved sitt arbeid bidra til å stryke regionens utvikling, vekst og attraksjonskraft. 5 ANDELSHAVERE Offentlige og private aktører i Drammensregionen som driver reiselivsvirksomhet eller næringsvirksomhet med tilknytning til selskapets formål samt kommuner kan delta som andelshavere i selskapet. 6 ANDELER OG ANDELSINNSKUDD Andelseiere kan kun erverve 1 andel hver. Andeler kan ikke overdras. Andelsinnskuddet utgjør kr 1000 pr andel. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ved utmelding. Utmelding kan finne sted med tre måneders skriftlig varsel. Det skal ikke betales medlemskontigent. 7 SERVICETILSKUDD Andelshavere skal betale et årlig servicetilskudd til selskapet. Retningslinjer for fastsettelse av servicetilskuddet fastsettes av generalforsamlingen. Andelseierne plikter å gi beskjed ved endringer som påvirker fastsettelsen servicetilskuddet. Utmelding med virkning for plikten til å innbetale et kalenderårs serviceavgift må finne sted innen 1. oktober det foregående år. 8 STYRE Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. For varamedlemmer er funksjonstiden 1 år. På konstituerende generalforsamling velges tre av medlemmene for 1 år for å sikre kontinuitet i styret. Senere velges tre medlemmer i partallsår. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret behandler alle relevante saker for selskapet. Styret kan sette ned utvalg etter eget skjønn. 9 VALGKOMITE Selskapet skal ha en valgkomite som legger frem forslag til nye styremedlemmer for generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på siste generalforsamling. Valgkomiteen skal i sin innstilling ta hensyn til god bransjemessig og geografisk fordeling. 10 SIGNATUR. PROKURA Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi selskapets daglige leder prokura. 11 GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen skal innkalles av styret med minst 30 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes andelseierne elektronisk så langt dette er godtatt av andelshaveren ved kjøp av andel, jfr samvirkeloven 6, og saksdokumenter legges ut på selskapets hjemmeside på internett. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være mottatt senest 60 dager før møtedato. Generalforsamlingen ledes av styreleder. I dennes fravær velger generalforsamlingen møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, velger generalforsamlingen to personer fra de møtende andelseiere. I generalforsamlingen har hver andel en stemme. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Styrets årsberetning 2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse 3. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd 4. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor 5. Fastsetting av servicetilskudd 6. Valg av styre, revisor og valgkomite for neste generalforsamling 7. Andre saker som etter lov/vedtekter hører under generalforsamling Årsberetningen og revidert årsregnskap sendes hver andelseier samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, når det kreves av revisor eller minst 10 % av andelshaverne. Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst 21 dagers varsel, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. 12 UTLØSNING Andelseiere kan utestenges etter reglene i samvirkeloven 23, herunder i tilfeller der fastsatt serviceavgift ikke er betalt. 13 OPPLØSNING Oppløsning av selskapet kan bare besluttes av to påfølgende generalforsamlinger, eventuelt ekstraordinære generalforsamlinger, med minst 90 dagers mellomrom, og da med tre firedeler av de avgitte stemmene. Eventuelle gjenstående verdier i selskapet etter oppløsning skal tilfalle lokale reiselivsformål ihht vedtak på den siste oppløsende generalforsamlingen

9 VI ER BLANT SVÆRT MANGE SOM STØTTER OPPRETTELSEN AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA: AASS BRYGGERI AS Terje Aass /s/ Adm direktør COMFORT HOTELL UNION BRYGGE Merete Emanuelsen /s/ Direktør DRAMMENS MUSEUM Åsmund Thorkildsen /s/ Adm direktør DRAMMEN SCENER (Drammens Teater og Union Scene) Jan Beckmann /s/ Adm direktør DRAMMEN TURISTKONTOR Trond Iversen /s/ FOSSESHOLM HERREGÅRD Ellen Pauline Steen /s/ HOLMSBU BAD OG FJORDHOTELL Anders Lien /s/ HOMANNSBERGET CAMPING Bente Stensland /s/ HURUMHALVØYAS SKATTER Heidi Grundtvig /s/ KARI ULLEBERG GLASS Kari Ulleberg /s/ KOLBERG GÅRD Knut Kolberg /s/ PORTÅSEN WILDENVEYS RIKE Jon Mihle /s/ RENSKAUG VERTSGÅRD Øystein Narjord /s/ RICA PARK HOTEL Jostein Sveen /s/ Direktør SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS Rolf Mulen Karlsen /s/ VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM Morten Viskum /s/ Z CAFE OG BAR Atle Kittelsen /s/ Adm direktør RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Øvre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Svelvik kommune Sande kommune KARL EINAR HASLESTAD Leder regionrådet - ordfører i Sande kommune INNKALLING Det innkalles til stiftelsesmøte i Onsdag 22. august kl Rica Park Hotel, Drammen KONTAKT Direktør Dankert Freilem Tlf: www. visitdrammensregionen.no 16

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014.

Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 2014. Innkalling til Årsmøte i Akershus Reiselivsråd 204. Rosenholm Campus, Eurest Konferanse & Selskap. 29.4.204 kl.4.00 ÅRSMØTE 29. APRIL 204, Rosenholm Campus. Rosenholmveien 24, 44 Trollåsen. (Tidligere

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier fellespakkeriet_209.qxd:layout 7 01-07-09 11:06 Side 1 Nr. 2-2009 Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier I denne utgave: 7,2 mill. kroner til Fellespakkeriet side 2 Vedtektene: kr. 35.000 i andelsinnskudd

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Høringsbrev Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Innhold Tilpasning av nye vedtekter... 3 Gjennomføring av høring... 3 Bakgrunn...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV ~BACHELOROPPGAVE~ Tittel: I dagens interaktive verden, ser reiselivsnæringene i Drammensregionen et reelt behov for digital turistinfokiosk?

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Innlandsfiske. - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning

Innlandsfiske. - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning Innlandsfiske - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning Hvorfor organisere innlandsfiske? Veilederen skisserer ulike løsninger for organisering av grunneiere for å ivareta fiskeforvaltning i

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer