PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA"

Transkript

1 PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA NÅ STIFTER VI EN NY REISELIVSORGANISASJON I DRAMMENSREGIONEN! BLI MED DU OGSÅ! Vi inviterer alle reiselivsrelaterte virksomheter i de åtte kommunene i Drammensregionen til å bli aksjonærer 1

2 VISIT DRAMMENSREGIONEN SA VIL UTVIKLE ET VOKSENDE REISELIV OVERSIKT ANTALL REISELIVSBEDRIFTER I DRAMMENSREGIONEN: 356 REISELIVSBEDRIFTER 9 CAMPINGPLASSER 20 UNDERHOLDNING (MUSIKK) CATERING EVENTSELSKAPER KULTURMINNER KULTURTILBUD 8 GOLFANLEGG 12 MUSEUM 2 GUIDEFORENING 6 PENSJONAT GÅRDSANLEGG 13 REISEBYRÅ 44 CAFÈER 76 RESTAURANT 8 HOTELL 52 SELSKAPSLOKALER ØVRE EIKER NEDRE EIKER SANDE SVELVIK 15 HYTTE/LEILIGHET 13 TURBUSSER OVERSIKT OVER REISELIVSOMSETNINGEN I DE STØRSTE REISELIVSREGIONENE I VÅRE TRE RELEVANTE FYLKER: BUSKERUD: Hallingdal kr Drammensregionen kr VESTFOLD: Kystregionen kr DRAMMEN LIER RØYKEN HURUM TELEMARK: Grenland kr ( Tallene er en oversikt over både nordmenns og utlendingers totale konsum av varer og tjenester. Tall fra en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt) I DETTE PROSPEKTET GJENNOMGÅR VI Bakgrunn 4 Visjon 5 Formål 6 Forretningsidè 6 Rollefordeling 7 Relasjoner 8 Hovedoppgaver 9 Strategier 9 Servicetilskudd 10 Kjøp av andeler 11 Ekslusive fordeler 12 Vedtekter 14 OVERSIKT ANTALL SYSSELSATTE I REISELIVSNÆRINGEN I DISSE FYLKENE FRA SAMME UNDERSØKELSE: BUSKERUD: Hallingdal Drammensregionen VESTFOLD: Kystregionen TELEMARK: Grenland

3 BAKGRUNN : VISJON : ETABLERING AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA JA, SELVFØLGELIG! Det innebærer at vi i 2016 skal kunne si JA, SELVFØLGELIG til følgende: Foto: Torbjørn Tandberg Drammensregionen har et stort potensial innen reiseliv. Nærheten til store markeder, god tilgjengelighet og kombinasjonen av det urbane og det grønne er regionens styrke. Siden 2008 har antall overnattingsdøgn i Drammensregionen økt fra til En markant økning på nær 20 % over tre år. Det er investert betydelig i steds- og byutvikling. Ambisiøse etableringer trekker besøkende og bidrar til omfattende utvikling. regionen er et attraktivt investeringsområde, jfr. Flytoget. Reiselivet i Drammensregionen tilbyr rause opplevelser med behagelig korte avstander. Innen 45 minutter har vi alt. Det urbane og det grønne, brostein og stillhet, kultur og natur, rekreasjon og opplevelser, kunst og laks. Landets eldste bryggeri og linjeakevittens vugge. Vi ønsker å etablere som et samvirkeforetak*. Det skal drive markedsføring og profilering av reiselivsrelaterte virksomheter i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. SERVICE: Vi ordner alt på en hyggelig og effektiv måte OPPLEVELSER: Vi tilbyr ekte opplevelser fra det urbane til det grønne Reiselivsvirksomhetene i Drammensregionen skal utvikles, vokse og ta større markedsandeler. Ambisjonene for selskapet er flere besøkende, større omsetning og økt fortjeneste for andelshaverne. Private og offentlige aktører som driver virksomheter knyttet opp mot reiseliv kan delta som andelshavere. SAMARBEID: Vi samarbeider godt med felles innsats mot samme mål INVESTERINGER: Vi gjør det attraktivt å investere her Reiselivsaktørene i kommunene i Drammensregionen inviteres herved til å etablere et formalisert reiselivssamarbeid. Reiseliv definerer vi bredt som overnatting, servering, opplevelser, transport, kultur og handel. Et godt reiseliv bygger på et godt omdømme og bidrar til bedriftsetableringer, innflytting og allmenn utvikling. AMBISJONER: Vi tør å tenke nytt og tar dristige valg KOMPETANSE: Vi utvikler gode reiselivsaktører * Samvirkeforetak (SA) er en formell, lovregulert foretaksform på linje med aksjeselskap (AS) og ansvarlige selskap (ANS og DA). Andelshavernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet. SA er en enkel og fleksibel foretaksform som kan anvendes av både fysiske og juridiske personer, enten det gjelder næringsvirksomhet, servicetilbud, tiltak i nærmiljøet eller samarbeid mellom offentlige instanser. SA anvendes av en rekke bransjer og næringer. Med samvirkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, er SA lovregulert på linje med aksjeselskap og andre foretaksformer. I Norge brukes dette også innen reiseliv. Selvstendige leverandører i en region samarbeider i et SA for å tilby helhetlige pakker til for eksempel turister, bestående av overnatting, servering, kultur- og naturopplevelser. 4 5

4 FORMÅL : FREMME UTVIKLINGEN AV REGIONENS REISELIV Markedsføre virksomheter i Drammensregionen som reisemål Arrangere møteplasser for regionens reiselivsaktører Stimulere til samarbeid om produkt- og forretningsutvikling i næringen Delta i prosjekter som er viktige for reiselivsutvikling i regionen Bidra til å styrke regionens reiselivsvirksomheter ved utvikling, vekst og attraksjonskraft FORRETNINGS- IDÉ foto: Torbjørn Tandberg MÅLRETTET NASJONAL OG INTERNASJONAL MARKEDSFØRING skal gjennom målrettet nasjonal og internasjonal markedsføring bidra til mer reiselivsomsetning samt sesongforlengning for reiselivsnæringen i Drammensregionen BÆREKRAFTIGE PRODUKTER OG TJENESTER skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassete og bærekraftige produkter og tjenester FLERE BESØKENDE, KUNDER OG INVESTORER skal bidra til et styrket omdømme for regionen og derved flere besøkende, kunder, investorer - og bredere omtale i media ROLLE- FORDELING Foto: Torstein Ihle skal ha hovedansvaret for generell markedsføring, profilering og informasjon for hele reisemålet. Visit Drammensregionen skal ha internt fokus på kompetanseheving av reiselivsbedriftene. Dette skal gjennomføres ved kurs, temasamlinger, møteplasser og andre tiltak som styrker kvaliteten på vår service og våre tjenester. er ikke et salgsselskap, men skal legge til rette for salg av regionens reiselivsprodukter ved å synliggjøre Visit Drammensregionen SA i viktige reiselivskanaler nasjonalt og internasjonalt. Dette skal også gjøres gjennom egne arenaer som felles webside, online bookingsystem for næringen og via felles produktpakking. 6 7

5 RELASJONER Gjennom alliansebygging og tett samarbeid med sentrale samarbeidspartnere skal bidra til større effekt av markeds-arbeidet. Sentrale samarbeidspartnere: Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper innen reiseliv i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper langs Oslofjorden som Visit Oslo, Opplev Larvik, Visit Sandefjord og mange andre Innovasjon Norge NHO Reiseliv BI Drammen og Høgskolen i Buskerud Hanen - bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme og gårdsmat Kommunale nærings- og utviklingsselskaper STRATEGIER sin kjernevirksomhet skal være nasjonal og internasjonal markedsføring gjennom varemerket Visit Drammensregionen la oss overraske deg. Den internasjonale markedsføringen skal i hovedsak skje ved deltakelse i markedstiltak i regi av Buskerud Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre relevante aktører. skal velge strategiske satsingsmarkeder i samarbeid med regionale aktører basert på den nasjonale merkevarestrategien. All aktivitet i selskapet skal forankres i forretningsidè og formål. Interne prioriteringer gjøres i henhold til det. Prioriteringer skal også bygge på det som gir oss mest på kort og mellomlang sikt omtalemessig og HOVED- OPPGAVER Interne tiltak for å fremme kompetanse, kvalitet og utvikling Felles markedsførings- og salgsaktiviteter, pakker, fordelskort mv. Utvikling av store arrangementer Destinasjonsmarkedsføring Online booking Motivere / initiere produktutvikling og koordinering Vertskapsrolle / turistinformasjon Kart, infokiosk, skilt mv. Deltakelse i utviklings- og samarbeidsprosjekter Pakke ihht målgrupper (koordinere, kvalitetssikre, markedsføre, salg) Service overfor medlemmer / aksjonærer Arrangementer, tilgang til markedsføringskanaler (nettside, nyhetsbrev m.v.) Fremme samarbeid 8 9

6 SERVICE- TILSKUDD skal utvikles som en langsiktig og samlende organisasjon. Vi ønsker stabil, kraftfull vekst, bygget varige relasjoner. Derfor gir vi et års fritak for servicetilskudd ved innbetaling av tre års avgift ved etableringen av Selskapet. Årlig servicetilskudd fra andelshaverne skal benyttes til markedsaktiviteter og eventuelle andre felles virksomheter ihht selskapets formål. Det skal sikre Selskapet økonomisk kraft til å utvikle reiselivssektoren. REISELIVSAKTØRER OVERNATTING SERVERING TRANSPORT OPPLEVELSER 10 5 Fra og med 11 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 10 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva KJØP AV ANDELER Andeler tildeles etter søknad til Selskapet v/ styret. Kvalifiserte virksomheter vil kunne kjøpe andeler fortløpende etter at selskapet er stiftet. Andelsinnskuddet vil utgjøre kr pr andel, og andelshaverne vil registreres i Selskapets andelsregister når andelsinnskuddet er innbetalt. Andelshavere kan tre ut av Selskapet med virkning for et derpå følgende år ved å varsle om uttreden senest 1. oktober det foregående året. Ved uttreden vil andelshaverne få utbetalt sitt andelsinnskudd. Servicetilskuddet fastsettes hvert år på generalforsamlingen jfr. vedtektenes 10. Servicetilskuddet faktureres innen utgangen av mars måned i hvert kalenderår. Nye andelshavere betaler servicetilskudd de to derpå følgende årene etter året de tegner andeler. KOMMUNER: Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger f.o.m Til og med 2 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Ved varige endringer i forutsetningene for beregning av aksjonærenes servicetilskudd skal dette meddeles Selskapet. Tilskuddet endres ihht de nye forutsetningene, fra 1. januar året etter. Fra og med 6 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva 5 Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva ØVRIG NÆRINGSLIV Foto: MS Eikeren 10 11

7 EKSKLUSIVE FORDELER Andelshaverne omtales i nyhetsbrev (sendes til 900 mottagere) Andelshaverne har tilgang til statistikk og ulike rapporter laget av Andelshaverne har mulighet til omtale på Twitter og Visit Drammensregionen SA sin Facebook side Andelshavernes tilbud pakkes og markedsføres. Bedriftene er selv ansvarlige for eget salg, forhandling om priser og markedsføring av egen bedrift. Andelshaverne har eksklusiv rett til deltakelse i salgs- og markedsaktiviteter, tilgang til adresseregister og til å benytte tilgjengelig salgs- og markedsføringsmateriell Andelshaverne har deltakelse med stemmerett på generalforsamling og kan bli representert i styret Andelshaverne får 20 % rabatt på annonser som del av Selskapets profilering i media Andelshaverne besøkes på visningsturer samt er prioritert ved deltakelse på turer og representasjoner i regi av Andelshaverne har gratis oppføring på og på Andelshaverne deltar gratis i ukentlige kunngjøringer om reiselivstiltak i regionale media årlig f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. august Andelshaverne får tilbud om deltakelse på kurs, temamøter og annen kompetansehevende aktivitet Andelshaverne kan delta i samarbeidet Online booking Oslofjorden www Andelshaverne har gratis oppføring i aktivitetskalenderen på internett samt tilgang til basen der en selv legger inn sine arrangementer Andelshaverne har rett til å delta på utviklingsprosjekter i et faglig miljø i regi av Andelshaverne får tilbud om visningsturer, representasjoner, presseturer etc. i regi av destinasjonsselskapet Andelshaverne blir markedsført overfor kongressarrangører, turoperatører, reisebyråer og øvrige interessenter, samt overfor lokalbefolkning og besøkende Andelshaverne kan delta på messer, workshops og lignende sammen med Andelshaverne kan få reiselivsrådgivning og faglig veiledning Andelshaverne får tilbud om bruk av sitt profileringsmateriell inklusive logo 12 13

8 VEDTEKTER : FORSLAG TIL VEDTEKTER - VISIT DRAMMENSREGIONEN SA 1 FORETAKSNAVN Selskapets foretaksnavn er. 2 SELSKAPSFORM Selskapet er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet er et ideelt samvirkeforetak, og eierne kan derfor ikke ta utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd tilbakeføres Selskapets fond, drift eller annet som tjener selskapets formål, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 3 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Drammen. 4 FORMÅL Selskapets formål er å øke antall besøkende til kommunene i Drammensregionen og styrke reiselivsnæringens lønnsomhet, herunder å øke antall besøkende, øke omsetning og øke fortjeneste for andelshaverne, gjennom å: Styrke Drammensregionens attraktivitet som reisemål Drive målrettet profilering og markedsarbeid i utvalgte markeder Stimulere til produkt- og forretningsutvikling og til samarbeid innen næringen Delta i prosjekter som er viktige for utviklingen av regionens reiselivsnæringer Selskapet skal ved sitt arbeid bidra til å stryke regionens utvikling, vekst og attraksjonskraft. 5 ANDELSHAVERE Offentlige og private aktører i Drammensregionen som driver reiselivsvirksomhet eller næringsvirksomhet med tilknytning til selskapets formål samt kommuner kan delta som andelshavere i selskapet. 6 ANDELER OG ANDELSINNSKUDD Andelseiere kan kun erverve 1 andel hver. Andeler kan ikke overdras. Andelsinnskuddet utgjør kr 1000 pr andel. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ved utmelding. Utmelding kan finne sted med tre måneders skriftlig varsel. Det skal ikke betales medlemskontigent. 7 SERVICETILSKUDD Andelshavere skal betale et årlig servicetilskudd til selskapet. Retningslinjer for fastsettelse av servicetilskuddet fastsettes av generalforsamlingen. Andelseierne plikter å gi beskjed ved endringer som påvirker fastsettelsen servicetilskuddet. Utmelding med virkning for plikten til å innbetale et kalenderårs serviceavgift må finne sted innen 1. oktober det foregående år. 8 STYRE Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. For varamedlemmer er funksjonstiden 1 år. På konstituerende generalforsamling velges tre av medlemmene for 1 år for å sikre kontinuitet i styret. Senere velges tre medlemmer i partallsår. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret behandler alle relevante saker for selskapet. Styret kan sette ned utvalg etter eget skjønn. 9 VALGKOMITE Selskapet skal ha en valgkomite som legger frem forslag til nye styremedlemmer for generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på siste generalforsamling. Valgkomiteen skal i sin innstilling ta hensyn til god bransjemessig og geografisk fordeling. 10 SIGNATUR. PROKURA Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi selskapets daglige leder prokura. 11 GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen skal innkalles av styret med minst 30 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes andelseierne elektronisk så langt dette er godtatt av andelshaveren ved kjøp av andel, jfr samvirkeloven 6, og saksdokumenter legges ut på selskapets hjemmeside på internett. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være mottatt senest 60 dager før møtedato. Generalforsamlingen ledes av styreleder. I dennes fravær velger generalforsamlingen møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, velger generalforsamlingen to personer fra de møtende andelseiere. I generalforsamlingen har hver andel en stemme. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Styrets årsberetning 2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse 3. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd 4. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor 5. Fastsetting av servicetilskudd 6. Valg av styre, revisor og valgkomite for neste generalforsamling 7. Andre saker som etter lov/vedtekter hører under generalforsamling Årsberetningen og revidert årsregnskap sendes hver andelseier samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, når det kreves av revisor eller minst 10 % av andelshaverne. Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst 21 dagers varsel, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. 12 UTLØSNING Andelseiere kan utestenges etter reglene i samvirkeloven 23, herunder i tilfeller der fastsatt serviceavgift ikke er betalt. 13 OPPLØSNING Oppløsning av selskapet kan bare besluttes av to påfølgende generalforsamlinger, eventuelt ekstraordinære generalforsamlinger, med minst 90 dagers mellomrom, og da med tre firedeler av de avgitte stemmene. Eventuelle gjenstående verdier i selskapet etter oppløsning skal tilfalle lokale reiselivsformål ihht vedtak på den siste oppløsende generalforsamlingen

9 VI ER BLANT SVÆRT MANGE SOM STØTTER OPPRETTELSEN AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA: AASS BRYGGERI AS Terje Aass /s/ Adm direktør COMFORT HOTELL UNION BRYGGE Merete Emanuelsen /s/ Direktør DRAMMENS MUSEUM Åsmund Thorkildsen /s/ Adm direktør DRAMMEN SCENER (Drammens Teater og Union Scene) Jan Beckmann /s/ Adm direktør DRAMMEN TURISTKONTOR Trond Iversen /s/ FOSSESHOLM HERREGÅRD Ellen Pauline Steen /s/ HOLMSBU BAD OG FJORDHOTELL Anders Lien /s/ HOMANNSBERGET CAMPING Bente Stensland /s/ HURUMHALVØYAS SKATTER Heidi Grundtvig /s/ KARI ULLEBERG GLASS Kari Ulleberg /s/ KOLBERG GÅRD Knut Kolberg /s/ PORTÅSEN WILDENVEYS RIKE Jon Mihle /s/ RENSKAUG VERTSGÅRD Øystein Narjord /s/ RICA PARK HOTEL Jostein Sveen /s/ Direktør SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS Rolf Mulen Karlsen /s/ VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM Morten Viskum /s/ Z CAFE OG BAR Atle Kittelsen /s/ Adm direktør RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Øvre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Svelvik kommune Sande kommune KARL EINAR HASLESTAD Leder regionrådet - ordfører i Sande kommune INNKALLING Det innkalles til stiftelsesmøte i Onsdag 22. august kl Rica Park Hotel, Drammen KONTAKT Direktør Dankert Freilem Tlf: www. visitdrammensregionen.no 16

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA Vedtatt på stiftelsesmøte den 14.05.1991, sist endret 24.6.2014. 1 SAMMENSLUTNINGSFORM OG FORETAKSNAVN Sammenslutningen er et samvirke med foretaksnavn Sommerly barnehage

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA organisasjonsnummer: 948 669 013 Vedtatt på årsmøte 10. april 2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Kilebygda Montessoriskole. Vedtekter for foretaket 8.2.2012

Kilebygda Montessoriskole. Vedtekter for foretaket 8.2.2012 I i,t i.l.,. 'i.::., 1,, : :.'ii':.. :.:;,.:: :lr:::.'i!t'ia -r'=::=:'l: Kilebygda Montessoriskole SA Vedtekter for foretaket Melum og Helgen Montessoriskole SA stiftet s.r 1.2009 Endret 3 og 7, samt navnendring

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

Vasetløypene SA - Foretakets vedtekter (pr 25/3-2011)

Vasetløypene SA - Foretakets vedtekter (pr 25/3-2011) Vasetløypene SA - Foretakets vedtekter (pr 25/3-2011) 1. Lagets navn Lagets navn er Vasetløypene SA 2. Forretningsadresse Lagets adresse er Vaset, 2960 RØN 3. Formål Lagets formål er å etablere og drifte

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA VEDTEKTER FOR Kysten Rundt BA Disse vedtekter er vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Kysten Rundt BA 13.oktober 2008 1. Organisasjon Kysten Rundt BA er en kjede organisert som et andelslag med vekslende

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer