PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA"

Transkript

1 PROSPEKT VISIT DRAMMENSREGIONEN SA NÅ STIFTER VI EN NY REISELIVSORGANISASJON I DRAMMENSREGIONEN! BLI MED DU OGSÅ! Vi inviterer alle reiselivsrelaterte virksomheter i de åtte kommunene i Drammensregionen til å bli aksjonærer 1

2 VISIT DRAMMENSREGIONEN SA VIL UTVIKLE ET VOKSENDE REISELIV OVERSIKT ANTALL REISELIVSBEDRIFTER I DRAMMENSREGIONEN: 356 REISELIVSBEDRIFTER 9 CAMPINGPLASSER 20 UNDERHOLDNING (MUSIKK) CATERING EVENTSELSKAPER KULTURMINNER KULTURTILBUD 8 GOLFANLEGG 12 MUSEUM 2 GUIDEFORENING 6 PENSJONAT GÅRDSANLEGG 13 REISEBYRÅ 44 CAFÈER 76 RESTAURANT 8 HOTELL 52 SELSKAPSLOKALER ØVRE EIKER NEDRE EIKER SANDE SVELVIK 15 HYTTE/LEILIGHET 13 TURBUSSER OVERSIKT OVER REISELIVSOMSETNINGEN I DE STØRSTE REISELIVSREGIONENE I VÅRE TRE RELEVANTE FYLKER: BUSKERUD: Hallingdal kr Drammensregionen kr VESTFOLD: Kystregionen kr DRAMMEN LIER RØYKEN HURUM TELEMARK: Grenland kr ( Tallene er en oversikt over både nordmenns og utlendingers totale konsum av varer og tjenester. Tall fra en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt) I DETTE PROSPEKTET GJENNOMGÅR VI Bakgrunn 4 Visjon 5 Formål 6 Forretningsidè 6 Rollefordeling 7 Relasjoner 8 Hovedoppgaver 9 Strategier 9 Servicetilskudd 10 Kjøp av andeler 11 Ekslusive fordeler 12 Vedtekter 14 OVERSIKT ANTALL SYSSELSATTE I REISELIVSNÆRINGEN I DISSE FYLKENE FRA SAMME UNDERSØKELSE: BUSKERUD: Hallingdal Drammensregionen VESTFOLD: Kystregionen TELEMARK: Grenland

3 BAKGRUNN : VISJON : ETABLERING AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA JA, SELVFØLGELIG! Det innebærer at vi i 2016 skal kunne si JA, SELVFØLGELIG til følgende: Foto: Torbjørn Tandberg Drammensregionen har et stort potensial innen reiseliv. Nærheten til store markeder, god tilgjengelighet og kombinasjonen av det urbane og det grønne er regionens styrke. Siden 2008 har antall overnattingsdøgn i Drammensregionen økt fra til En markant økning på nær 20 % over tre år. Det er investert betydelig i steds- og byutvikling. Ambisiøse etableringer trekker besøkende og bidrar til omfattende utvikling. regionen er et attraktivt investeringsområde, jfr. Flytoget. Reiselivet i Drammensregionen tilbyr rause opplevelser med behagelig korte avstander. Innen 45 minutter har vi alt. Det urbane og det grønne, brostein og stillhet, kultur og natur, rekreasjon og opplevelser, kunst og laks. Landets eldste bryggeri og linjeakevittens vugge. Vi ønsker å etablere som et samvirkeforetak*. Det skal drive markedsføring og profilering av reiselivsrelaterte virksomheter i Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. SERVICE: Vi ordner alt på en hyggelig og effektiv måte OPPLEVELSER: Vi tilbyr ekte opplevelser fra det urbane til det grønne Reiselivsvirksomhetene i Drammensregionen skal utvikles, vokse og ta større markedsandeler. Ambisjonene for selskapet er flere besøkende, større omsetning og økt fortjeneste for andelshaverne. Private og offentlige aktører som driver virksomheter knyttet opp mot reiseliv kan delta som andelshavere. SAMARBEID: Vi samarbeider godt med felles innsats mot samme mål INVESTERINGER: Vi gjør det attraktivt å investere her Reiselivsaktørene i kommunene i Drammensregionen inviteres herved til å etablere et formalisert reiselivssamarbeid. Reiseliv definerer vi bredt som overnatting, servering, opplevelser, transport, kultur og handel. Et godt reiseliv bygger på et godt omdømme og bidrar til bedriftsetableringer, innflytting og allmenn utvikling. AMBISJONER: Vi tør å tenke nytt og tar dristige valg KOMPETANSE: Vi utvikler gode reiselivsaktører * Samvirkeforetak (SA) er en formell, lovregulert foretaksform på linje med aksjeselskap (AS) og ansvarlige selskap (ANS og DA). Andelshavernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet. SA er en enkel og fleksibel foretaksform som kan anvendes av både fysiske og juridiske personer, enten det gjelder næringsvirksomhet, servicetilbud, tiltak i nærmiljøet eller samarbeid mellom offentlige instanser. SA anvendes av en rekke bransjer og næringer. Med samvirkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, er SA lovregulert på linje med aksjeselskap og andre foretaksformer. I Norge brukes dette også innen reiseliv. Selvstendige leverandører i en region samarbeider i et SA for å tilby helhetlige pakker til for eksempel turister, bestående av overnatting, servering, kultur- og naturopplevelser. 4 5

4 FORMÅL : FREMME UTVIKLINGEN AV REGIONENS REISELIV Markedsføre virksomheter i Drammensregionen som reisemål Arrangere møteplasser for regionens reiselivsaktører Stimulere til samarbeid om produkt- og forretningsutvikling i næringen Delta i prosjekter som er viktige for reiselivsutvikling i regionen Bidra til å styrke regionens reiselivsvirksomheter ved utvikling, vekst og attraksjonskraft FORRETNINGS- IDÉ foto: Torbjørn Tandberg MÅLRETTET NASJONAL OG INTERNASJONAL MARKEDSFØRING skal gjennom målrettet nasjonal og internasjonal markedsføring bidra til mer reiselivsomsetning samt sesongforlengning for reiselivsnæringen i Drammensregionen BÆREKRAFTIGE PRODUKTER OG TJENESTER skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassete og bærekraftige produkter og tjenester FLERE BESØKENDE, KUNDER OG INVESTORER skal bidra til et styrket omdømme for regionen og derved flere besøkende, kunder, investorer - og bredere omtale i media ROLLE- FORDELING Foto: Torstein Ihle skal ha hovedansvaret for generell markedsføring, profilering og informasjon for hele reisemålet. Visit Drammensregionen skal ha internt fokus på kompetanseheving av reiselivsbedriftene. Dette skal gjennomføres ved kurs, temasamlinger, møteplasser og andre tiltak som styrker kvaliteten på vår service og våre tjenester. er ikke et salgsselskap, men skal legge til rette for salg av regionens reiselivsprodukter ved å synliggjøre Visit Drammensregionen SA i viktige reiselivskanaler nasjonalt og internasjonalt. Dette skal også gjøres gjennom egne arenaer som felles webside, online bookingsystem for næringen og via felles produktpakking. 6 7

5 RELASJONER Gjennom alliansebygging og tett samarbeid med sentrale samarbeidspartnere skal bidra til større effekt av markeds-arbeidet. Sentrale samarbeidspartnere: Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper innen reiseliv i Buskerud Øvrige destinasjonsselskaper langs Oslofjorden som Visit Oslo, Opplev Larvik, Visit Sandefjord og mange andre Innovasjon Norge NHO Reiseliv BI Drammen og Høgskolen i Buskerud Hanen - bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme og gårdsmat Kommunale nærings- og utviklingsselskaper STRATEGIER sin kjernevirksomhet skal være nasjonal og internasjonal markedsføring gjennom varemerket Visit Drammensregionen la oss overraske deg. Den internasjonale markedsføringen skal i hovedsak skje ved deltakelse i markedstiltak i regi av Buskerud Fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre relevante aktører. skal velge strategiske satsingsmarkeder i samarbeid med regionale aktører basert på den nasjonale merkevarestrategien. All aktivitet i selskapet skal forankres i forretningsidè og formål. Interne prioriteringer gjøres i henhold til det. Prioriteringer skal også bygge på det som gir oss mest på kort og mellomlang sikt omtalemessig og HOVED- OPPGAVER Interne tiltak for å fremme kompetanse, kvalitet og utvikling Felles markedsførings- og salgsaktiviteter, pakker, fordelskort mv. Utvikling av store arrangementer Destinasjonsmarkedsføring Online booking Motivere / initiere produktutvikling og koordinering Vertskapsrolle / turistinformasjon Kart, infokiosk, skilt mv. Deltakelse i utviklings- og samarbeidsprosjekter Pakke ihht målgrupper (koordinere, kvalitetssikre, markedsføre, salg) Service overfor medlemmer / aksjonærer Arrangementer, tilgang til markedsføringskanaler (nettside, nyhetsbrev m.v.) Fremme samarbeid 8 9

6 SERVICE- TILSKUDD skal utvikles som en langsiktig og samlende organisasjon. Vi ønsker stabil, kraftfull vekst, bygget varige relasjoner. Derfor gir vi et års fritak for servicetilskudd ved innbetaling av tre års avgift ved etableringen av Selskapet. Årlig servicetilskudd fra andelshaverne skal benyttes til markedsaktiviteter og eventuelle andre felles virksomheter ihht selskapets formål. Det skal sikre Selskapet økonomisk kraft til å utvikle reiselivssektoren. REISELIVSAKTØRER OVERNATTING SERVERING TRANSPORT OPPLEVELSER 10 5 Fra og med 11 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 10 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva KJØP AV ANDELER Andeler tildeles etter søknad til Selskapet v/ styret. Kvalifiserte virksomheter vil kunne kjøpe andeler fortløpende etter at selskapet er stiftet. Andelsinnskuddet vil utgjøre kr pr andel, og andelshaverne vil registreres i Selskapets andelsregister når andelsinnskuddet er innbetalt. Andelshavere kan tre ut av Selskapet med virkning for et derpå følgende år ved å varsle om uttreden senest 1. oktober det foregående året. Ved uttreden vil andelshaverne få utbetalt sitt andelsinnskudd. Servicetilskuddet fastsettes hvert år på generalforsamlingen jfr. vedtektenes 10. Servicetilskuddet faktureres innen utgangen av mars måned i hvert kalenderår. Nye andelshavere betaler servicetilskudd de to derpå følgende årene etter året de tegner andeler. KOMMUNER: Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger t.o.m Kr per innbygger f.o.m Til og med 2 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva Ved varige endringer i forutsetningene for beregning av aksjonærenes servicetilskudd skal dette meddeles Selskapet. Tilskuddet endres ihht de nye forutsetningene, fra 1. januar året etter. Fra og med 6 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva 5 Til og med 5 årsverk: kr pr. år + lovpålagt mva ØVRIG NÆRINGSLIV Foto: MS Eikeren 10 11

7 EKSKLUSIVE FORDELER Andelshaverne omtales i nyhetsbrev (sendes til 900 mottagere) Andelshaverne har tilgang til statistikk og ulike rapporter laget av Andelshaverne har mulighet til omtale på Twitter og Visit Drammensregionen SA sin Facebook side Andelshavernes tilbud pakkes og markedsføres. Bedriftene er selv ansvarlige for eget salg, forhandling om priser og markedsføring av egen bedrift. Andelshaverne har eksklusiv rett til deltakelse i salgs- og markedsaktiviteter, tilgang til adresseregister og til å benytte tilgjengelig salgs- og markedsføringsmateriell Andelshaverne har deltakelse med stemmerett på generalforsamling og kan bli representert i styret Andelshaverne får 20 % rabatt på annonser som del av Selskapets profilering i media Andelshaverne besøkes på visningsturer samt er prioritert ved deltakelse på turer og representasjoner i regi av Andelshaverne har gratis oppføring på og på Andelshaverne deltar gratis i ukentlige kunngjøringer om reiselivstiltak i regionale media årlig f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. august Andelshaverne får tilbud om deltakelse på kurs, temamøter og annen kompetansehevende aktivitet Andelshaverne kan delta i samarbeidet Online booking Oslofjorden www Andelshaverne har gratis oppføring i aktivitetskalenderen på internett samt tilgang til basen der en selv legger inn sine arrangementer Andelshaverne har rett til å delta på utviklingsprosjekter i et faglig miljø i regi av Andelshaverne får tilbud om visningsturer, representasjoner, presseturer etc. i regi av destinasjonsselskapet Andelshaverne blir markedsført overfor kongressarrangører, turoperatører, reisebyråer og øvrige interessenter, samt overfor lokalbefolkning og besøkende Andelshaverne kan delta på messer, workshops og lignende sammen med Andelshaverne kan få reiselivsrådgivning og faglig veiledning Andelshaverne får tilbud om bruk av sitt profileringsmateriell inklusive logo 12 13

8 VEDTEKTER : FORSLAG TIL VEDTEKTER - VISIT DRAMMENSREGIONEN SA 1 FORETAKSNAVN Selskapets foretaksnavn er. 2 SELSKAPSFORM Selskapet er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet er et ideelt samvirkeforetak, og eierne kan derfor ikke ta utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd tilbakeføres Selskapets fond, drift eller annet som tjener selskapets formål, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 3 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Drammen. 4 FORMÅL Selskapets formål er å øke antall besøkende til kommunene i Drammensregionen og styrke reiselivsnæringens lønnsomhet, herunder å øke antall besøkende, øke omsetning og øke fortjeneste for andelshaverne, gjennom å: Styrke Drammensregionens attraktivitet som reisemål Drive målrettet profilering og markedsarbeid i utvalgte markeder Stimulere til produkt- og forretningsutvikling og til samarbeid innen næringen Delta i prosjekter som er viktige for utviklingen av regionens reiselivsnæringer Selskapet skal ved sitt arbeid bidra til å stryke regionens utvikling, vekst og attraksjonskraft. 5 ANDELSHAVERE Offentlige og private aktører i Drammensregionen som driver reiselivsvirksomhet eller næringsvirksomhet med tilknytning til selskapets formål samt kommuner kan delta som andelshavere i selskapet. 6 ANDELER OG ANDELSINNSKUDD Andelseiere kan kun erverve 1 andel hver. Andeler kan ikke overdras. Andelsinnskuddet utgjør kr 1000 pr andel. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ved utmelding. Utmelding kan finne sted med tre måneders skriftlig varsel. Det skal ikke betales medlemskontigent. 7 SERVICETILSKUDD Andelshavere skal betale et årlig servicetilskudd til selskapet. Retningslinjer for fastsettelse av servicetilskuddet fastsettes av generalforsamlingen. Andelseierne plikter å gi beskjed ved endringer som påvirker fastsettelsen servicetilskuddet. Utmelding med virkning for plikten til å innbetale et kalenderårs serviceavgift må finne sted innen 1. oktober det foregående år. 8 STYRE Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. For varamedlemmer er funksjonstiden 1 år. På konstituerende generalforsamling velges tre av medlemmene for 1 år for å sikre kontinuitet i styret. Senere velges tre medlemmer i partallsår. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret behandler alle relevante saker for selskapet. Styret kan sette ned utvalg etter eget skjønn. 9 VALGKOMITE Selskapet skal ha en valgkomite som legger frem forslag til nye styremedlemmer for generalforsamlingen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på siste generalforsamling. Valgkomiteen skal i sin innstilling ta hensyn til god bransjemessig og geografisk fordeling. 10 SIGNATUR. PROKURA Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi selskapets daglige leder prokura. 11 GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen skal innkalles av styret med minst 30 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes andelseierne elektronisk så langt dette er godtatt av andelshaveren ved kjøp av andel, jfr samvirkeloven 6, og saksdokumenter legges ut på selskapets hjemmeside på internett. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være mottatt senest 60 dager før møtedato. Generalforsamlingen ledes av styreleder. I dennes fravær velger generalforsamlingen møteleder. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, velger generalforsamlingen to personer fra de møtende andelseiere. I generalforsamlingen har hver andel en stemme. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Styrets årsberetning 2. Fastsetting av resultatregnskap og balanse 3. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd 4. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor 5. Fastsetting av servicetilskudd 6. Valg av styre, revisor og valgkomite for neste generalforsamling 7. Andre saker som etter lov/vedtekter hører under generalforsamling Årsberetningen og revidert årsregnskap sendes hver andelseier samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, når det kreves av revisor eller minst 10 % av andelshaverne. Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst 21 dagers varsel, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. 12 UTLØSNING Andelseiere kan utestenges etter reglene i samvirkeloven 23, herunder i tilfeller der fastsatt serviceavgift ikke er betalt. 13 OPPLØSNING Oppløsning av selskapet kan bare besluttes av to påfølgende generalforsamlinger, eventuelt ekstraordinære generalforsamlinger, med minst 90 dagers mellomrom, og da med tre firedeler av de avgitte stemmene. Eventuelle gjenstående verdier i selskapet etter oppløsning skal tilfalle lokale reiselivsformål ihht vedtak på den siste oppløsende generalforsamlingen

9 VI ER BLANT SVÆRT MANGE SOM STØTTER OPPRETTELSEN AV VISIT DRAMMENSREGIONEN SA: AASS BRYGGERI AS Terje Aass /s/ Adm direktør COMFORT HOTELL UNION BRYGGE Merete Emanuelsen /s/ Direktør DRAMMENS MUSEUM Åsmund Thorkildsen /s/ Adm direktør DRAMMEN SCENER (Drammens Teater og Union Scene) Jan Beckmann /s/ Adm direktør DRAMMEN TURISTKONTOR Trond Iversen /s/ FOSSESHOLM HERREGÅRD Ellen Pauline Steen /s/ HOLMSBU BAD OG FJORDHOTELL Anders Lien /s/ HOMANNSBERGET CAMPING Bente Stensland /s/ HURUMHALVØYAS SKATTER Heidi Grundtvig /s/ KARI ULLEBERG GLASS Kari Ulleberg /s/ KOLBERG GÅRD Knut Kolberg /s/ PORTÅSEN WILDENVEYS RIKE Jon Mihle /s/ RENSKAUG VERTSGÅRD Øystein Narjord /s/ RICA PARK HOTEL Jostein Sveen /s/ Direktør SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS Rolf Mulen Karlsen /s/ VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM Morten Viskum /s/ Z CAFE OG BAR Atle Kittelsen /s/ Adm direktør RÅDET FOR DRAMMENSREGIONEN Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Øvre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Svelvik kommune Sande kommune KARL EINAR HASLESTAD Leder regionrådet - ordfører i Sande kommune INNKALLING Det innkalles til stiftelsesmøte i Onsdag 22. august kl Rica Park Hotel, Drammen KONTAKT Direktør Dankert Freilem Tlf: www. visitdrammensregionen.no 16

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SA (ikke vedtatt)

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SA (ikke vedtatt) FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SA (ikke vedtatt) 1 SELSKAPET Selskapets navn er Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA (heretter kalt GHRR). GHRR er et samvirkeforetak

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA 1 VEDTEKTER for Hobøl Vannverk SA Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968 og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969. Endret i generalforsamling 27. februar 1976 og godkjent

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1

T NDELAG. m:zm;%» : :%:f NORGE. ca 40 år. Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA

VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA VEDTEKTER FOR LISTER BEDRIFTSHELSETJENESTE SA 1; Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Lister Bedriftshelsetjeneste SA. Medlemmene hefter ikke overfor foretakets forpliktelser.

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Oslo, 3. april 2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 20. april 2017 kl. 15.00 hos Gabler, Henrik

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Pr 22.6.2017. VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer