Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening ÅRSMØTE. avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2013. ÅRSMØTE. avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL. 1600."

Transkript

1 Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening ÅRSMØTE avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL OO---OO---OO--- Referat fra årsmøte Agenda : 1. Årsberetning Regnskap, revisjonsberetning på møtet 3. Innkomne forslag/saker 4. Budsjett Valg Etter årsmøte: Informasjon om Vegglifjell og utvikling (Vegglifjell Utmarkslag) Thore Syvertsen, Flintveien 15, 3070 Sande Mail:

2 1. Styrets sammensetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Styrets leder Kasserer Sekretær Styremedlem, Fjellveien Styremedlem, Votnedalsveien Styremedlem, Friluftslaget Revisor Valgkomitee Ressurs Thore Syvertsen Per Roterud Espen Udland/Kjersti Larsen Håkon Trolsrud Karl Kristian Mydske Lars A. Næss Hans K. Røkenes Lars A. Næss/Nina Syversen Vidar Olsen 2. Medlemsoversikt Vi har 318 registrerte medlemmer + 6 nye medlemmer som kom til etter at årsrapporten ble skrevet. Har du naboer som ikke er medlem, så prøv å verve dem. Det meste av årskontingenten går til infrastruktur/kjøring av løyper. Noen grunneiere bidrar med 5% av tomteslaget til nevnte infrastruktur 3. Møter Det er avholdt styremøter, samt løpende dialog på tlf og epost mellom styrets medlemmer gjennom hele året Styrerepresentanter har også deltatt i møter med Rollag kommune, Vegglifjell Utmarkslag (Vegglifjell Friluftslag) 4. Vei- og utbyggingsplaner Når det gjelder fortetningsplaner i vårt område så deltar styret aktivt der det er påkrevet og ønsket. Styret har løpende argumentert for at forteningen blir for massiv i enkelte områder, uten å få gjennomslag pr dags dato. Styret jobber videre med å argumentere for å få enkelte grunneiere til å tenke mer på nåværende hytteeiere som styret representerer. Det er avholdt møte med Cowi (et konsulentselskap som gjennomfører utbyggingsprosjekter for grunneiere) for å argumentere for hytteeiernes synspunkter vedrørende hytteforteningen som er foreslått. Det kan være opp mot nye hytter rundt østre del av Svartløk. Fylket (Buskerud) har trukket sine innsigelser mot fortetningene. Vei fra Sundtjønn til Svartli er ikke avklart, flere grunneiere bruker området til elgjakt. Det kommer trolig en ny skitrase mellom Svartløk og Sundtjønn som går noe lenger nord enn dagens trase, som om sommeren kan brukes som sykkelvei 5. Løypenett Etter at årsmøte i fjor besluttet å øke kontingenten for å ytterligere forbedre løypenettet og kvaliteten på løypene, ser vi at dette har fungert godt. Løypetraseen er forbedret over Vardefjell for bedre fremkommelighet for alle aldre og skikvaliteter. Dalsethaugen er endret til en lengre runde og går igjennom et flottere terreng enn tidligere. I tillegg er det utbedret mellom Fjellstua og Killingdalen. Sør i fjellet er det ryddet mye i traseen og det er bygget to klopper. Totalt kjøres det opp rundt 90 km løyper, inkludert Matfiskrunden. Det kommer to nye klopper sør i fjellet Matfiskløypa. Denne løypa har vi disp. fra fylket for å kjøre opp fra nyttår. Avhengig av at vannene fryser slik at scooter kan lage spor. Løypa ble ikke kjørt opp før i uke 8 (vinterferien) for sesongen 2012/2013 Andre prosjekter. Snøkanonanlegg er montert og settes i drift ved behov i løpet av årets sesong ved skiheisen. Nye varmestue er prosjektert og det er forventet byggestart sommeren Hunder og hundemøkk. Det ser ut til at det er mange hundeeiere som ikke har kontroll på hunden sin slik at skiløpere opplever problemer i løypene. Det er også slik at mye hundemøkk ligger i løypene og det er lite hyggelig. Årsmøte oppfordrer hundeeiere til å holde hunden under kontroll og tar bort hundemøkk fra løypene. Småbarn har også opplevd problemer med løse hunder. Det vil henges opp skilt om dette.

3 6. Sommerstier Til sommeren vil vi fortsette med rydding av gjengrodde gamle stier, samt lage rasteplasser. Enkelte ildsjeler holder stiene så godt som mulig vedlike. Årsmøte ønsker å få opp flere skilter som marker stiene som finnes i vårt område. Ta utgangspunkt i O-kartet som kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Årsmøte ønsker at det organiseres en dugnad for å rydde hovedstiene. Skille vinter- og sommerstier på en eller annen måte. Tenke helhetlig for hele fjellet. Styret tar et initiativ overfor Vegglifjell Utmarkslag 7. Fiske Det er godt samarbeid mellom grunneierne og ansvarlige i foreningen for vann og fiskevann. Fiskevannene forvaltes og bestanden forsøkes å holde på et riktig og bærekraftig nivå. Mye ørrkyte i noen vann. Det ble forsøkt å redusere/utrydde ørrkyten for noen år tilbake, men vanskelig å få den utryddet. Avtale om fiskekortordning mellom Votnedalen og Svartli Hytteierforening (VSH) og Vegglifjell grunneierlag (VG) 1. Denne avtalen sikrer medlemmer av VSH tilgang til stangfiske i flg. vann og vassdrag: Mjogetjern Trytetjern Langevann med løker Kråkåstjern Gversettjern Svartetjern søre del (nord for Killingskaret) Søre Daggrø Nordre Daggrø Rypetjern Killingskaret Lisetåi Årsetåi Hekåi 2. Det gis 2 stangfiskeretter pr. medlem av VSH. Ajourført medlemsregister for VSH sendes VG pr. 1. juni. Ved kontroll skal fisker oppgi hytteeiers navn, Gårds, Bruks og Festenr., og dette kontrolleres mot tilsendt medlemsregister. Manglende dokumentasjon av fiskerett ifølge medlemsregister ved kontroll, medfører straffegebyr tilsvarende ukeskort. 3. Stangfiske er åpent i perioden 15. mai til 15. september. 4. Denne avtalen gir ingen fiskerettighet utenom stangfiske. 8. Gjennom Vegglifjell Utmarkslag har vi nå en ny og slagkraftig organisasjon, hvor alle hytteforeningene har hver sine styremedlemmer og alle har to representanter på årsmøtet. All løypekjøring organiseres nå gjennom Utmarkslaget. Olav Svendsrud og hans gjeng fortsetter å kjøre løyper i de nærmeste årene. Dette er styret positive til, slik at kompetansen videreføres på best mulig måte. 9. Medlemsregister/adresseendring Hvis du flytter eller hytta blir overdratt/solgt ber vi om at det gis skriftlig beskjed om dette til kasserer. Dette p.g.a. utsendelse av informasjon, årsrapporter, medlemskontingent m.m. Har du så send den til kasserer Per Roterud: 10. Hvorledes ønsker vi Vegglifjell Vi ber om forslag fra alle våre medlemmer om forslag/ønske om dette slik vi alle kan påvirke vårt nærområder. Foreløpig er det ikke mange forslag som er kommet. Send inn forslag til en i styret og du vil bli hørt. Innspill: 1) Folkehjelpen holder til ved Sundtjønn. De ønsker å påta seg forefallent arbeid. Ta kontakt med Folkehjelpen på tlf:

4 2) Noen hytter går på strømaggregater, finnes det regler på bruk at disse? Hvordan skjerme aggregater (lyden) slik at hyttenaboer ikke blir undødvendig forstyrret 3) Søppel som legges ved containere og som ikke har noe der å gjøre. Oppfordre til at hytteeiere respekterer dette. Kildesortering gjøres ikke. Hva tenker kommunen? Styret ønsker å samle inn så mange epostadresser som mulig. Dette letter jobben med å sende ut innkalling, Årsberetning og annen relevant informasjon om hytteforeningen og Vegglifjell Din epostadresse sendes til: Hold dere orientert om Vegglifjell på Valg 2013 Verv Navn På valg Adresse Tlf / Mail Styret Leder Thore Syvertsen 2 år Flintveien 15, 3070 Sande Kasserer Per Roterud 1år Lokes veg 1, Sekretær Styremedl. Votnedalsv. Espen Udland Kjersti Larsen Karl Kristian Mydske 3960 Stathelle 1år Myrerskogvn. 31d 0495 Oslo 1år Vollenveien 12, 1390 Vollen 1år Gneisveien 9, 3140 Nøtterøy Styremedlem Lars Andrup- Friluftslaget Næss Styremedl. Håkon Trolsrud 1år Evjuveien 13, Fjellveien 3053 Steinberg Revisor Hans K. Røkenes 1år Solsvingen 8B 3034 Drammen Valgkomit Karl Kristian 1år Horgen 1, Mydske 3055 Krokstadelva 1 år Lars Andrup- Næss / Løypekomite Leder Terje Henning Pedersen Odd-Bjørn Andersen Gjenvalg Ranviksvingen 12, 3212 Sandefjord Hans Hansenv.129, 3022 Drammen Per H. Fredheim Underlia 98, 3021 Drammen Nina Syversen 1 år Horgen 1, 3055 Krokstadelva / Sølver Sjulstad 1 år 3275 Svarstad Ragnar Jenssen 1 år Gravenvn. 2, 3618 Skollenborg Per Roterud 1 år Lokesv. 1, 3960 Stathelle Årmøte vedtok valgkomiteens innstilling

5 Årsmøte hadde ingen innvendinger til Årsregnskapet eller budsjettet for 2013

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag Tid: Lørdag 21. juli 2007 kl 1800 Sted: Arnheim (gamle skolen) i det store klasserommet Foreløpig dagsorden: 1. Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer