Iiris Turunen-Rindel, Akustikk i musikkøvingsrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Iiris Turunen-Rindel, 2013-10-19. Akustikk i musikkøvingsrom"

Transkript

1 Iiris Turunen-Rindel, Akustikk i musikkøvingsrom

2 Oversikt Generelt om standardisering Relasjon til regelverk og eksempler på referanser i regelverk Standardiseringsprosessen og komitemandat og deltakere Kort presentasjon av høringsforslaget Hva skjer med prns 8178 etter høringen? 2

3 Generelt om standardisering

4 Prinsipper for standardiseringsarbeidet ÅPENHET alle kan delta; bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere FRIVILLIGHET basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter KONSENSUS siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger 4

5 Typer standarder Nasjonale (NS) Europeiske (NS-EN) Internasjonale (ISO, NS-ISO, NS-EN ISO) Lages i bredt sammensatte komiteer Konsensus enighet om å utgi en standard Utgangspunkt frivillige å bruke Koblet til forskrifter og regelverk eller kontraktsforhold blir krav Blir juridiske dokumenter 5

6 Standardiseringskomiteer Foto: Nicolas Tourrenc Standarder utarbeides i komiteer av interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet Oppnevnes av sektorstyrene Får mandat for arbeidet Balansert sammensatt Representerer de ulike interessene Lederen skal være nøytral, inkluderende, søke konsensus Arbeidet utføres etter regler for standardisering 6

7 En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre ting på og en «harmonisering av beste praksis» Foto: Andres Rodriguez

8 Relasjon til regelverk

9 Sammenheng mellom standarder, lover og forskrifter LOVER Overordnede krav FORSKRIFTER Funksjonskrav/Grenser STANDARDER Tekniske spesifikasjoner 9

10 Standarder og lover/forskrifter Likheter og ulikheter Lover og forskrifter Juridisk bindende Myndighetene tar bestemmelsene Nasjonal høring, prosedyrer Omfattende arbeid/tidkrevende Funksjonskrav, overordnet Skal og bør Standarder Frivillige i utgangspunktet Konsensus mellom interesseparter i komiteer Åpen nasjonal høring, prosedyrer Omfattende arbeid/tidkrevende Spesifikke krav, tekniske detaljer Skal og bør 10

11 TEK10 Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav 2-2. Verifikasjon av ytelser (1) Oppfyllelse av ytelser kan verifiseres ved bruk av metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard. (2) Verifikasjon av ytelser skal være skriftlig. TEK10 = Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 11

12 Eksempel på forskriftsreferanse til standarder TEK Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.... mv. Veiledningen til TEK10 «Preaksepterte ytelser Lydklasse C i NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper oppfyller krav til lydforhold. Se også veiledning til første ledd. Henvisninger Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk 12

13 Standardiseringsprosessen

14 Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 Etat/organisasjon/virksomhet Sinus AS AroKam Lydproduksjon Brekke & Strand Akustikk as Cowi as Multiconsult AS Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Musikkens studieforbund Musikkutstyrsordningen Norsk Musikkråd (NMR) Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Radøy kommune Rambøll Reinertsen as Statsbygg Norges Musikkhøyskole (NMH) Norsk Kulturforum (NOKU) Medlem Sivilingeniør Svein Folkvord, leder Lydtekniker Stig Aron Kamonen Sivilingeniør Magne Skålevik Sivilingeniør Bård Støfringsdal Ph.D. Jens Holger Rindel Forbundsleder Hans Ole Rian Daglig leder Jon G. Olsen Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards Seniorrådgiver Erlend Rasmussen Sivilarkitekt Sigmund Omang Ordfører Jon Askeland Ingeniør Christian Magnusson Sivilingeniør Kristian Meisingset Sivilingeniør Tor Halmrast Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik -sluttet Generalsekretær Åse V. Festervoll -sluttet 14

15 15

16 Mandat for arbeidet i SN/K 001/AG 02 «Det utarbeides standardiserte akustiske kriterier for musikklokaler/-øvingsrom for ulike musikkformer slik som sang, kammermusikk, rockemusikk, korps, mv. Kriteriene skal ta hensyn til at det er behov for differensiering av lydforhold og akustiske egenskaper av lokaler som brukes til musikkutøvelse og øving. Kriteriene inkluderes fortrinnsvis som en del av NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper, eller alternativt utgis som en separat standard. Dette vurderes under arbeidet, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. Disse akustiske kriteriene for musikklokaler/-øvingsrom harmoniseres med andre krav til lydforhold i bygninger i NS 8175 og med grenseverdier for lydisolasjon for musikkrom i skoler.» 16

17 Stadiene i et nasjonalt standardiseringsprosjekt Prosjektforslag Høring (minst 2 mnd.) Fastsetting Komitébehandling Komitébehandling 17

18 Kort presentasjon av høringsforslaget

19 prns 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Forord Orientering 1 Omfang 2 Normative referanser 3 Termer og definisjoner 4 Generelle kriterier 4.1 Forsterket musikk 4.2 Akustisk lydsterk musikk 4.3 Akustisk lydsvak musikk 5 Kriterier til øvingsrom og framføringsaler 5.1 Generelle kriterier til rom 5.2 Øvecelle 5.3 Ensemblerom 5.4 Framføringssal 5.5 Flerbrukssal 5.6 Kriterier for rom for ulike musikkformer 5.7 Kriterier for etterklangstid 6 Måling 6.1 Etterklangstid 6.2 Bakgrunnsstøynivå 6.3 Luftlydisolasjon 7 Rapportering Tillegg A (informativt) Bestemmelse av romforsterkning av lydnivå fra musikkinstrumenter Tillegg B (informativt) Retningslinjer for planlegging av rom og lokaler for musikkutøvelse Litteratur (informativt) 19

20 Omfang definerer prns 8178 Hva standarden gjelder for Hva standarden ikke gjelder for Betingelser for bruken, bruksområde Differensierte kriterier for lydforhold og akustiske egenskaper for lokaler som brukes til både musikkøving og -framføring. Gjelder for ulike musikkformer uavhengig av bygningstypen lokalene befinner seg i Differensiert ut fra tre kriterier; forsterket musikk, lydsvak musikk og lydsterk musikk Brukes til planlegging av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger Brukes til vurdering av egnethet av eksisterende lokaler til ulike musikkformål Ikke beregnet brukt for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende NS 8175 for lydisolasjon og støynivå 20

21 NS 8175 grenser for lydisolasjon NS

22 NS 8175 Bakgrunnsstøy 22

23 Andre elementer prns 8178 Normative referanser (punkt 2) og informativ litteratur (bakerst) Definisjoner termer gir felles forståelse av hva som menes (punkt 3) Generelle krav som er felles for de ulike musikkformer (punkt 4) Kriterier til øvingsrom og framføringsaler (punkt 5) tekniske krav til bygning, lokale eller rom som brukes disse er delt i fire tabeller for de tre ulike musikkformene harmonisert med krav i andre standarder og bygningsteknisk forskrift (NS 3940, TEK10, NS 8175, målestander mv) Kriterier for etterklangstid (underpunkt 5.7) relatert til volum og musikkform (figur 1) skiller mellom et øverom eller framføringssal (figur 1) angir toleransegrenser for etterklangstid for ulike musikkformer (figur 2) inneholder en viss «spillerom» 23

24 Andre elementer prns 8178 Beskriver hvordan målinger skal gjøres (punkt 6) relatert til andre eksisterende standarder harmonisert med krav i TEK10 og NS 8175 Beskriver hvordan rapportering skal gjøres (punkt 7) Informativt tillegg A angir hvordan romforsterkning av lydnivå fra instrumenter kan bestemmes Figur A.1 viser hvordan volum, etterklangstid og romforsterkning henger sammen Tabell A.1 angir lydeffektnivåer som kan brukes i beregning av lydnivå for ulike sammensetninger av musikkgrupper Beregningseksempler Informativt tillegg B gir retningslinjer for planlegging av rom og lokaler for musikkutøvelse prioritering av bruksformål Informativ litteratur Eget byggdetaljblad i ? 24

25 Hva skjer etter høringen?

26 Status Hva skjer fremover? 2 måneders åpen nasjonal høring pågår med svarfrist 20. november Alle interesserte er velkomne til å sende kommentarer og stemme Offisiell høringsseminar 29. oktober i Galleri Oslo Innkomne høringskommentarer sammenstilles Kommentarene behandles av arbeidsgruppen på møte(r) Forslaget rettes etter høringen Høringsinstanser får tilsendt komiteens svar 26

27 Status Hva skjer fremover? Arbeidsgruppen og Komiteen for akustikk skal være enige om publisering Avsluttende intern kontroll i Standard Norge, språkvask og godkjenning av utgivelse av standarden av Sektorstyret BAE Planlagt utgivelse i første del av avhenger av høringskommentarer og hvor lang til arbeidsgruppen trenger til behandling Oversettelse av NS 8178 til engelsk? Arbeidsgruppen oppløses interesse utover Norges grenser bør vi gå videre til CEN/ISO? Vi har foreslått til SINTEF Byggforsk om å lage byggdetaljblad(er) med praktiske bygningstekniske løsninger Foreløpig stans i arbeidet av nye byggdetaljblader i 2013 Starter opp igjen i 2014? 27

28 Takk for oppmerksomheten Ønsker du mer informasjon? Tel: Kommentarer kan legges inn på nettet i svarskjema til prns 8178: eller de kan også sendes til prosjektleder Iiris Turunen-Rindel,

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark

Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 14.11.2014 Rådhuskinoen på Flisa er et tradisjonsrikt lokale i et større bygg med bibliotek,

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi

Universell utforming og velferdsteknologi Universell utforming og velferdsteknologi foto Nicolas Tourrenc Standardisering knyttet til velferdsteknologiske løsninger Standard Norge rapport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Telefon: 67 83

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Bruk av standarder og standardisering

Bruk av standarder og standardisering Miljø og bærekraftig utvikling Bruk av standarder og standardisering Begrepet bærekraftig utvikling er satt på dagsorden i både offentlig og privat virksomhet. Begrepet innebærer at næringsaktiviteter

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller!

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! 12. 02. 2015 De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige hvert

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Styringskomiteen for bioetikk Veiledning for medlemmer i regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer