Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift / /2010 IOG/TUPED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift / / OG/TPED 231 OG/TPED B 2 nni Ekrem Vedr. faktarapport eiendomsskatt Gnr. 423 Bnr Eiendomskatt 2010/ / OG/TOMYK 423/88 OG/THSNØ B 2 Tora Margrethe De Bisson Gnr. 507 bnr Søknad om deling kjøreadkomst til garasje Gnr. 507 bnr Deling - Arendal Eiendom KF 2010/ / PBL/STDAL 507/456 PBL/STDAL B 2 Arendal Eiendom KF Side: 1 av 217

2 SV: GNR. 502, BNR. 425, STRØMSBVEEN 66 - HESKONTROLL STRØMSB VDEREGÅENDE SKOLE Gnr 502 bnr 425, Strømsbuveien 66 - HESKONTROLL 2010/ / PBL/ASSØR 502/425 PBL/ASSØR Bent Kvelland Gnr. 41 bnr. 105, Vestre Saltrød - vedr. feil ved eiendomsretten Gnr. 41 bnr. 105, Vestre Saltrød - hjemmelshaver/fester - Tonje Grundesen 2010/ / OG/ROBJO 41/105 OG/ROBJO Jorunn Gjertsen for Tonje Grundesen Gnr. 511 bnr. 163, Retur av tinglyst dokument/seksjonering Gnr. 511 bnr. 163, Arendal - seksjonering 2010/ / OG/EMYH 511/163 OG/EMYH TE Statens kartverk VS: Kommunale avgifter, GBnr 436/242 Asdal Gnr 436 bnr 242, Asdal - Kommunale eiendomsgebyrer 2010/ / OG/SPED 436/242 OG/SPED B 2 Jan Kristensen Side: 2 av 217

3 Naboklage, Brattåsen 51, gnr.303, bnr.47 Gnr 303 bnr 47, Brattåsen 51 - garasje - Lars Michael Steller 2010/ / PBL/RAND 303/47 PBL/RAND B 2 Lillian Løvdal Oversendelse av skjema til undertegning. gnr 41 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/ / PB/HÅTOR 610 PB/HÅTOR Advokat Lars Ths. Rodvelt Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - Arne Wroldsen Gnr. 215, Bnr. 247, Konsesjonsfrihet - Arne Wroldsen 2010/ / OG/ANJAH 215/247 OG/ANJAH TO Statens kartverk Oversendelse av skjema til undertegning - gnr 73 bnr 2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/ / PB/HÅTOR 610 PB/HÅTOR Kongsberg defence & aerospace Side: 3 av 217

4 Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Side: 4 av 217

5 Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet Vennligst bekreft melding nr til Datatilsynet Meldinger til datatilsynet - Helse og Omsorg 2010/ / HEOM/RAN 040 HEOM/RAN TE Datatilsynet FORSLAG TL SKLTPLAN FOR BENDKSKLEV ARENDAL KOMMNE Skiltplaner - arendal kommune / / OG/TPED Q84 Mottaker Statens Vegvesen Region sør OG/LEK2 Side: 5 av 217

6 nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter 2010/ / RDM/TRBER O 273 Mottaker Sørlandet sykehus, Distr. psyk. senter A-A OPPV/TONOR Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kent Robin Magnetun Gnr. 426, Bnr. 60, Snr. 6, Konsesjonsfrihet 2010/ / OG/ANJAH 426/60/0/6 OG/ANJAH TO Statens kartverk Oppsigelse kompostering Gnr 68 Bnr 292, Narestø - Kommunale eiendomsgebyrer Bjørg Grøttjord 2010/ / OG/SPED 68/292 OG/SPED B 2 Jan Grøttjord Svar på nabovarsel angående eiendom gnr 205, bnr 328 (Tor Kristian Spidsø) Gnr 205 Bnr Reparere garasje og flytte utkjørsel - Tor Kristian Spidsø 2010/ / PBL/RAND 205/328 PBL/RAND B 2 Bodvin Torjan Side: 6 av 217

7 nformasjon Personalmappe / / ST-S/WELB P Mottaker Fredrik Gåskjenn ST-S/WELB Rundskriv om tilskudd ressurskrevende tjenester er utlyst på Helsedir i dag se link Kommunal medfinansiering VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) 2010/ / HEOM/SVBR 220 HEOM/SVBR Helsedirektoratet nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter 2010/ / RDM/TRBER O 273 Mottaker OPPV/TONOR Oversender protokoll Sandbekkdalen VA STOA - SANDBEKKDALEN 2010/ / OG/MAJES M30 OG/MAJES Dokumentsenter-sporsmalhenvendelser Side: 7 av 217

8 Naboklage, Brattåsen 51, gnr.303, bnr.47 Gnr 303 bnr 47, Brattåsen 51 - garasje - Lars Michael Steller 2010/ / PBL/RAND 303/47 Mottaker Lillian Løvdal PBL/RAND VS: Gebyrklage GNR 52 BNR RVNG/NYBYGG BOD - LEO KWAKKELAAR 2010/ / PBL/PEDAH 52/466 PBL/PEDAH TE Dahle, Per Ove Mindre reguleringsendring- Høyåshei, oversendelse vedtak Reguleringsplan - Høyåshei, Tromøy - Endring 2010/ / PBL/NOLL 2310 Mottaker Tone og nge Nicolaysen PBL/NOLL Oversender snitt av hytta GNR 224 BNR 208,ØYNA - NY FRTDSBOLG - GNNAR DAG TØRÅ 2010/ / PBL/FRGA 224/208 PBL/FRGA TLF Gauslå, Frank Olav Side: 8 av 217

9 nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter nnsyn/forespørsel om opplysninger/dokumenter 2010/ / RDM/TRBER O 273 Mottaker OPPV/TONOR Reguleringsendring Høyåshei, behandlingsgebyr Reguleringsplan - Høyåshei, Tromøy - Endring 2010/ / PBL/NOLL 2310 Mottaker Tone og nge Nicolaysen PBL/NOLL FORSLAG TL SKLTPLAN FOR DELER AV LANGBRYGGEN ARENDAL KOMMNE Skiltplaner - arendal kommune / / OG/TPED Q84 Mottaker Statens Vegvesen Region sør OG/LEK2 2009ALDNO SKADEDATO PD24707 FØRER: Skeimo FORKRNG - SKADEMELDNG BL / / OG/ARBEN 261 ADM/TØLAR Crawford & Company Norway AS Side: 9 av 217

10 gangsettingstillatelse Gnr. 39 Bnr. 72, Myra - Ombygging Myratunnet bo- og omsorgssenter / / PBL/LTØL 39/72 Mottaker Agder Consult AS PBL/LTØL Kommunedelplan bevaring KOMMNEDELPLAN FOR SKRNG OG VDERETVKLNG AV BEVARNGSVERDG BEBYGGELSE OG OMRÅDENE RNDT 2010/ / RDM/GESKJ K12 RDM/GESKJ Karl Ragnar Gjertsen Midlertidig brukstillatelse Gnr. 52, nr. 721, Skoleveien 6 - ombygging av skole - Knut Åge Olsen 2010/ / PBL/JOAAS 52/721 Mottaker Lindal Hus AS PBL/JOAAS GNR 508 BNR 99 - Søknad om midlertidig fritak for eiendomsgebyrer GNR 508 BNR 99, KYSTVEEN KOMMNALE EENDOMSGEBYRER 2010/ / OG/SPED 508/99 OG/SPED B 2 Arne Madsen Side: 10 av 217

11 Gnr. 308, Bnr Merknad til nabovarsel GNR 308 BNR 435, SALNGEN 13 - TBYGGNG - LLLESANDHS AS 2010/ / PBL/JONÆV 308/435 PBL/ASSØR TO Ole Garborg Amundsen Svar på søknad om tillatelse til tiltak Gnr. 59 Bnr. 84, Sjøverstø - Tilbygg til bolig/takutstikk - Turid Ager Wik 2010/ / PBL/PENYH 59/84 Mottaker Arkitekt Bengt G. Michalsen AS PBL/PENYH Oppsigelse av stilling som brannkonstabel Personalmappe / / BRA/SVSVE BRA/SVSVE TE Preben Knarvik Referat fra dialogmøte Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P O-ØST/MASPE Agder arbeidsmiljø KS Side: 11 av 217

12 VEDR. ANMODNNG OM FERDGATTEST Gnr. 503, Bnr. 13, Kloppene 19 - garasje - Knut Morten Johansen 2010/ / PBL/NBLO 503/13 Mottaker Hege S. Bergmo PBL/NBLO Personalmappe / / PSY&RS/TOHAL P PSY&RS/LSKJ Postforkynning med mottakskvittering - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Aust-Agder tingrett Henvisning til logoped Elevmappe - Logoped / / OPPV/TTOR O OPPV/TTOR Foresatte/Grandehagen Barnehage Side: 12 av 217

13 Datatilsynets sak 08/ Kommentar til s brev til Datatilsynet av Personalmappe / / RDM/TRBER RDM/TRBER TE Carolina Osmo Offentlig ettersyn Reguleringsplan for Tollbodkaia/Dauholla 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua5 Mottaker Grunneiere og berørte parter PBL/KRDEL VS: Tilsynsaksjon med flaskefylleanlegg for gass - Rapport Brannfarlig vare/propan/gass under trykk - tillatelser 2010/ / BRA/RRØ M78 BRA/RRØ TE Frigstad, Ove Andreas unødige utrykninger pr Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Sørlandets sykehus Arendal BRA/BRRS Side: 13 av 217

14 Kommunale eiendomsgebyrer - gnr 436, bnr 242 Asdal Gnr 436 bnr 242, Asdal - Kommunale eiendomsgebyrer 2010/ / OG/SPED 436/242 Mottaker Jan Kristensen OG/SPED Gnr 501 bnr venter på igangsettingstillatelse Gnr 501 Bnr 162, Vestregate 14 - Loftsleiligheter - Stahl og Try Eiendom AS 2010/ / PBL/NBLO 501/162 PBL/NBLO Blomberg-Carlsen, Nina Gnr 61 bnr Avtale vedr. tillatelse til endring av sti Gnr 61 bnr 132, Garthafjorden - Endring av sti og oppføring av støttemur med gjerde - Roy Paulsen 2010/ / PBL/JONÆV 61/132 PBL/JONÆV Walter Jacobsen Gnr. 218, Bnr. 7, Bjelland - deling av tomt - Nils P. Boye Gnr. 218, Bnr. 7, Bjelland - deling av tomt - Nils P. Boye 2010/ / PBL/STDAL 218/7 Mottaker Nils P. Boye PBL/STDAL Side: 14 av 217

15 Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - Stig Helle og Heidi-Marie Heimli Helle Gnr. 44, Bnr. 109, Konsesjonsfrihet 2010/ / OG/ANJAH 44/109 OG/ANJAH Statens kartverk Gnr. 305, Bnr. 7, Havsøyveien 95 - nybygg fritidsbolig - Vedr dispensasjon Gnr. 305, Bnr. 7, Havsøyveien 95 - nybygg fritidsbolig - Eirik Hansen 2010/ / PBL/NBLO 305/7 Mottaker Arkitektene H.G.Finne og Revheim & Co AS PBL/NBLO Gnr 205 bnr Vedr. ferdigstilling av tilbygg Gnr 205 bnr 177, Ytre Prestholmen - Tilbygg hytte 2010/ / PBL/TOFOL 205/177 PBL/TOFOL TE Knut Raeng Søknad om sommerjobb på psykisk utviklingshemmede avdeling ved Røed omsorgsenter Natvik. Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ / AKT&SER/AMYH 416 AKT&SER/AMYH Leif Kristian Pedersen Side: 15 av 217

16 Sak for Aust-Agder tingrett - * - Samuelsen - Motpartens prosesskrift av Ekspropriasjon Kittelsbukt 2010/ / RDM/TRBER 611 RDM/TRBER TE Advokatfirma Tofte DA Sier opp plassen på kurset drama - Elisabeth Ellefsen Kulturskolen - søknad om opptak, mottatt plassbekreftelse skoleåret / / KL/SBE A30 KL/SBE B 2 Mariann Vatne Gnr. 30, Bnr. 53, tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - Reinhard Magne og Elna Bjornes Gnr. 30, Bnr. 53, konsesjonsfrihet 2010/ / OG/ANJAH 30/53 OG/ANJAH Statens kartverk Gnr. 434, Bnr. 172, Taubaneveien 16, mur Ove Nysæter - avslag på søknad om dispensasjon Gnr. 434, Bnr. 172, Taubaneveien 16 - mur - Ove Nysæter 2010/ / PBL/TOFOL 434/172 Mottaker Oveland temiljø AS PBL/TOFOL Side: 16 av 217

17 Gnr 73 bnr 20 og 30 - Dokumentasjon vedr. ansvarsrett Gnr 73 bnr 20, 30, Eikeland - Riving/nybygg av hovedhus, anneks 1 og 2, hage og brygge Hilde og Karsten Kallevig 2010/ / PBL/HAHOV 73/20 PBL/HAHOV TE Forente arkitekter nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker O.G.Ottersland Drift AS BRA/BRRS Ønsker 1 felles abonnement Gnr 52 bnr 521, Formannsgata 11 - kommunale eiendomsgebyrer 2010/ / OG/SPED 52/521 OG/SPED B 2 Odd StoltzJohansen Gnr. 221, Bnr. 349, Krossen - anneks - Jahn-Rolf Thorbjørnsen Gnr. 221, Bnr. 349, Krossen - anneks - Jahn-Rolf Thorbjørnsen 2010/ / PBL/JONÆV 221/349 Mottaker Jahn-Rolf Thorbjørnsen PBL/JONÆV Side: 17 av 217

18 Reguleringsplan for del 2 av Kulltangen Reguleringsplan del 2 av Kulltangen 2010/ / PBL/NOLL xxxx PBL/NOLL TE Terje Walle nnkalling til møte Personalmappe / / ST-S/HAROS P Mottaker ST-S/HAROS Referat fra dialogmøte Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P O-ØST/RAØVE Søknad om bygging av kvist mm Gnr. 52, Bnr. 47, lfsryggen - bygging av kvist mm - Åsmund Næss 2010/ / PBL/PEDAH 52/47 PBL/PEDAH B 2 Åsmund Næss Kåre Lillejord Side: 18 av 217

19 Gnr. 505, Bnr. 159, Håvet 21 - deling - Ernst Magnar Hollingen Gnr. 505, Bnr. 159, Håvet 21 - deling - Ernst Magnar Hollingen og Olaf Hegland Espeland 2010/ / PBL/STDAL 505/159 Mottaker Pollen Bygg & Eiendom PBL/STDAL Gnr. 205, Bnr. 502, Skilsø - nybygg bolig og brygge - Guttorm Jorkjen Gnr. 205, Bnr. 502, Skilsø - nybygg bolig og brygge - Guttorm Jorkjen 2010/ / PBL/STDAL 205/502 Mottaker Entreprenør Hugo Myhre PBL/STDAL Reguleringsplan del 2 av Kulltangen Reguleringsplan del 2 av Kulltangen 2010/ / PBL/NOLL xxxx Mottaker Terje Walle PBL/NOLL nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Ringnes AS /Arendal Bryggeri BRA/BRRS Side: 19 av 217

20 Søknad om plass i SFO - Strømmen oppvekstsenter - Eirik Thaule Andersen Strømmen oppvekstsenter - skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / STR-S/ØYDAL A22 STR-S/ØYDAL Lillian Thaule Søknad om plass i SFO - Strømmen Oppvekstsenter - Jonas Olsen Strømmen oppvekstsenter - skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / STR-S/ØYDAL A22 STR-S/ØYDAL Linda Olsen Referat fra Styringsgruppens møte Sørlandet kunnskapshavn Arendal N 2010/ / PBL/KÅAND 02 Mottaker Kåre Andersen PBL/KÅAND TE Kåre Andersen PBL/KÅAND Ang ny styrer skjenkebevilgning Langbryggen 3 AS - Serverings- og skjenkebevilling 2010/ / PB/NSLE 63 PB/NSLE Ronny Andersen Side: 20 av 217

21 Delingstillatelse - administrativt vedtak Gnr. 507 bnr Deling - Arendal Eiendom KF 2010/ / PBL/STDAL 507/456 Mottaker Arendal Eiendom KF PBL/STDAL nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Coop OBs Arendal AS BRA/BRRS Gnr 503 Bnr 73 - Naboerklæring, ny situasjonsplan Gnr 503 bnr 73, Oddenveien 17 - Garasje og forstøtningsmur - Christopher Johnsen 2010/ / PBL/HAHOV 503/73 PBL/HAHOV TE Tyholmen Arkitektkontor a/s Gnr Bnr Forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Gnr 421 Bnr 2-3, Rykene - Deling - Torgeir Omland 2010/ / PBL/STDAL 421/2 PBL/STDAL Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 21 av 217

22 nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Arendal boligbyggelag BRA/BRRS Referat fra Prosjektgruppen for infrastruktur i kunnskapshavna Sørlandet kunnskapshavn - nfrastruktur N 2010/ / PBL/KÅAND 02 Mottaker Gunnar Kåre Salvesen EENDOM/GSAL Mottaker Magne Jessen OG/MAJES Mottaker Jann B Nilsen KL/JANL Kåre Andersen PBL/KÅAND Orientering om endring av eier for Moringen ANS Moringen ANS - Serverings- og skjenkebevilling Moringen Pub 2010/ / PB/NSLE 63 PB/NSLE Storhaug Knut Fonneløp Side: 22 av 217

23 Rammetillatelse - Gnr. 205 Bnr. 435, Roligheten - Ombygging/tilbygg bolig og garasje - Egil Pedersen Gnr. 205 Bnr. 435, Roligheten - Ombygging/tilbygg bolig og garasje - Egil Pedersen 2010/ / PBL/LTØL 205/435 Mottaker Froland byggservice AS Mottaker Egil Pedersen PBL/LTØL Skjenkebevilling - Serverings- og skjenkebevilling Plankemyra 2010/ / PB/NSLE 63 PB/NSLE B 2 Gundersen, Linda Søknad om igangsettingstillatelse Gnr. 305, Bnr. 585, myrudveien 32 - mur/garasje/terrasse - Are Kjulslund 2010/ / PBL/JOAAS 305/585 PBL/JOAAS TE Arkitekt-Service AS tfyllende dokumentasjon Gnr 507 Bnr 921, Solåsveien 19 - Tilbygg bolig - Stig Johansson 2010/ / PBL/NBLO 507/921 PBL/NBLO Aspholms Bygghjelp Side: 23 av 217

24 nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker J Knudsen & Co AS BRA/BRRS 1 A4 tegning Gnr. 305, Bnr. 585, myrudveien 32 - mur/garasje/terrasse - Are Kjulslund 2010/ / PBL/JOAAS 305/585 PBL/JOAAS TE Arkitekt-Service AS Svar på søknad om fri Stuenes skole - elevpermisjoner / / ST-S/WELB B34 Mottaker Foresatte ST-S/BEJOH FORSLAG TL ENDRNG AV VEDTAK NR DEL AV KRKEBAKKEN ARENDAL KOMMNE Skiltplaner - arendal kommune / / OG/TPED Q84 Mottaker Statens vegvesen Region sør OG/LEK2 Side: 24 av 217

25 Svar på deres oppsigelse av skjenkebevilling - Serverings- og skjenkebevilling Plankemyra 2010/ /2010 PB/NSLE 63 Mottaker Arendal Bo- og rehabiliteringssenter v/linda Gundersen PB/NSLE nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Einar Johnsen Eiendom AS BRA/BRRS Oversendelse av nabovarsel vedr. ombygging/tilbygg Gnr. 307, BNr. 1, Fnr. 38, ombygging av eksisterende bolig og tilbygg - Emma Elisabeth Hornemann og Jan Roger Andersen 2010/ / PBL/FRGA 307/1/38 PBL/FRGA TE Arkitektknt. Kjell Jensen AS Side: 25 av 217

26 SV: PRRNG: Søknad om rammetillatelse for flytting av bod og ny garasje i Centralbakken 5 gnr 503 bnr Arendal Gnr. 502, Bnr. 253, Centralbakken 5 - ny garasje og flytting av bod - Harald Tallaksen 2010/ / PBL/TOFOL 502/253 PBL/TOFOL TE Tallaksen Harald Melding om tiltak på G.nr. 70 Br. nr. 5 og 86 Gnr 70 Bnr 5, Gjerdalen - Treterrasse, gangbru, grusvei, parkeringsplass - Arne Arnesen 2010/ / PBL/FRGA 70/5 PBL/FRGA B 5 Håvard Korsvold Søknad om godkjenning av ny styrer ved Sjøboden - Langbryggen 3 AS Langbryggen 3 AS - Serverings- og skjenkebevilling 2010/ / PB/NSLE 63 Mottaker Arendal politidistrikt PB/NSLE Castelle (Blom Bar) Castelle AS - Serverings- og skjenkbevilling Blom bar 2010/ / PB/NSLE 63 PB/NSLE TE BLOM RESTARANT Side: 26 av 217

27 FORSLAG TL SKLTPLAN FOR VENSVEEN ARNEDAL KOMMNE Skiltplaner - arendal kommune / / OG/TPED Q84 Mottaker Statens vegvesen Region sør OG/LEK2 nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm N 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Turid Kindt Pedersen OG/TPED TO Brit Risdal BRA/BRRS nødige utrykninger pr brannlarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm N 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker May Omdal AKT&SER/MAOMD Brit Risdal BRA/BRRS nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm N 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Sven Håkon Jørgensen EENDOM/SVJØR Brit Risdal BRA/BRRS Side: 27 av 217

28 SKADEMELDNG Stuenes skole - skademeldinger 2010/ / ST-S/WELB O G51 Mottaker NAV Arendal ST-S/HEOLS Målebrev GNR. 428, bnr. 946, Huldrevei Nedenes - Fradeling 2 tomter Reppe - Marit nnervik og Thorstein Eksund nnervik 2010/ / OG/JOSPA 428/946 Mottaker Marit og Thorstein E. nnervik OG/ANJAH Moringen ANS - Endring vedr. gjeldene skjenkebevilling Moringen ANS - Serverings- og skjenkebevilling Moringen Pub 2010/ / PB/NSLE 63 Mottaker Agder politidistrikt Mottaker Mottaker NAV Arendal Skatt sør - Drammen PB/NSLE Side: 28 av 217

29 Møtereferat Dokumentsenteret - Møtereferat o.l N 2010/ / ADM/GRJES 057 Mottaker Gro Heidi Jessen ADM/GRJES Mottaker Marit Gundersen ADM/MAGN TE Mottaker Marit Møller-Pettersen ADM/MAMØL TE Mottaker Wenche Nybø Martinsen ADM/WEMAR TE Mottaker Arvid Nersten ADM/ARNER TE Mottaker Ragnhild Knutsen ADM/RAKN TE Mottaker Turid Lindheim ADM/TLN TE Mottaker Sigrid Grønlund Ydse ADM/SYDS TE Mottaker Gerd Karlsen ADM/GEKAR TE Mottaker Liv Gustavsen ADM/LGS TE Mottaker Trond Aslaksen ADM/TRASL Mottaker Kari Fougner Andersen ADM/KAAND Tone Gunn Sonesen Kristiansen ADM/TOKR nødige utrykninger pr brannalarmer Moltemyr skole Brann - nødige utrykninger - brannalarm N 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Sven Håkon Jørgensen EENDOM/SVJØR Brit Risdal BRA/BRRS Løsmassefundamenter på sjøbunnen - høringsuttalelse Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - løsmassefundament på sjøbunnen - Eydehavn Næringsutvikling AS/AS Nymo 2010/ / PBL/JOAAS 52/511 PBL/JOAAS TE Fiskeridirektoratet, region Sør Side: 29 av 217

30 Epikrise Elevmappe / / ST-S/HAROS E ST-S/HAROS TE nødige utrykninger pr brannlarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Tvedestrand videregående skole, avd. Holt BRA/BRRS tbetaling av statstilskudd til krisesentertilbud i forskuddsbetaling for 1. og 2. kvartal til Aust-Agder krisesenter Aust-Agder krisesenter for kvinner 2010/ / ADM/TOKAR 233 ADM/TOKAR Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side: 30 av 217

31 nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Strannasenteret BRA/BRRS Oversendelse av skjema til undertegning - gnr. 47 bnr. 209 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/ / PB/HÅTOR 610 PB/HÅTOR Reidun Aasuldsen Oversendelse av skjema til undertetgning - gnr. 422 bnr. 41 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2010/ / PB/HÅTOR 610 PB/HÅTOR Advokat Wenche Høie nødige utrykninger pr brannalarmer Brann - nødige utrykninger - brannalarm 2010/ / BRA/BRRS M75 Mottaker Tvedestrand fjordhotell AS BRA/BRRS Side: 31 av 217

32 Konkursbo - Hove camping Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/LEHOL Advokatfirma Hald & Co DA Konkursbo - John Egil Jensen Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/LEHOL Advokatfirma Hald & Co DA Konkursbo - Trond Kristen Osuldsen Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/LEHOL Advokatfirma Hald & Co DA Konkursbo - Flexitjenester Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/LEHOL Advokatfirma Hald & Co DA Side: 32 av 217

33 Konkursbo - Midlertidig innberetning - Castelle bar & restaurant AS Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/LEHOL Advokatfirma Hald & Co AS ndertegnet betalingsordning Betalingsavtaler 2010/ / ADM/BJASL O 201 ADM/LEHOL Ferdigmelding av tiltak Gnr. 436 Bnr. 719, Nidelvåsen Tilkobling sanitæranlegg - Rune Sveum 2010/ / OG/BJSLO 436/719 OG/BJSLO TO Egil Bringsverd Eftf. Rett til bruk av privat vei Gnr. 422, Bnr. 11, Dyrmyr - deling - Ole Skarmyr 2010/ / PBL/STDAL 422/11 PBL/STDAL Ole Skarmyr Side: 33 av 217

34 Vedr reguleringsplan Barbubukt Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL TO Jessen, Magne Tar imot stillingen som miljøterapeut Prosjekt bosetting av enslige mindeårlige flyktninger - Ledig stilling som miljøterapeut/miljøarbeider 2 X 35 % fast turnus stilling 2010/ / HEOM/KRGA 411 HEOM/KRGA Katarina Mathisen SV: Barbubukt Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL TO Fiskeridirektoratet v/thomas Langeland Ferdigmelding av tiltak Gnr. 436 Bnr. 719, Nidelvåsen Tilkobling sanitæranlegg - Gunn Karin Rønningen 2010/ / OG/BJSLO 436/719 OG/BJSLO TO Egil Bringsverd Eftf. Side: 34 av 217

35 Gnr. 74 bnr. 356, Fullriggerveien 53 - Vedr. kommunale eiendomsgebyrer Gnr. 74 bnr. 356, Fullriggerveien 53 - Kommunale eiendomsgebyrer - Tore Mosebekk 2010/ / OG/RATYS 74/356 OG/RATYS Tore Mosebekk Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - løsmassefundament på sjøbunnen - Eydehavn Næringsutvikling AS/AS Nymo Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - løsmassefundament på sjøbunnen - Eydehavn Næringsutvikling AS/AS Nymo 2010/ /2010 PBL/JOAAS 52/511 Mottaker Stærk & Co AS PBL/JOAAS Gnr Bnr Kastellveien 8 - garasje, lysthus, svømmebasseng - Kjell Rune Staddeland Gnr Bnr Kastellveien 8 - garasje, lysthus, svømmebasseng - Kjell Rune Staddeland 2010/ / PBL/NOLL 501/479 Mottaker A7 Arkitekter AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Adv. Thomas Engebretsen Eva og Bård Alvsaker Kjell Rune Staddeland Odd Hørsdal PBL/NOLL Side: 35 av 217

36 Gnr. 502, Bnr. 253, Centralbakken 5 - ny garasje og flytting av bod - Harald Tallaksen Gnr. 502, Bnr. 253, Centralbakken 5 - ny garasje og flytting av bod - Harald Tallaksen 2010/ /2010 PBL/TOFOL 502/253 Mottaker Harald Tallaksen PBL/TOFOL 4 Gnr. 218, Bnr. 7, Bjelland - deling av tomt - Nils P. Boye - Behandling etter vegloven - Gnr. 218, Bnr. 7, Bjelland - deling av tomt - Nils P. Boye 2010/ / PBL/STDAL 218/7 Mottaker Statens Vegvesen Region Sør PBL/STDAL Gnr 305 bnr Purring takst eiendomskatt Gnr 305 bnr 108, Vesterveien Eiendomsskatt - Øyvind Lyby Bakke 2010/ / OG/TOMYK 305/108 OG/THSNØ B 2 Øyvind Bakke Gnr. 431, bnr Skarpnesveien 52 - Vedr. faktarapport Gnr 431 bnr 31, Skarpnesveien Eiendomsskatt - Anne Marie og Tom Christian Rustad 2010/ / OG/TOMYK 431/31 OG/TOMYK Tom Christian Rustad Side: 36 av 217

37 Varsel om befaringstidspunkt Gnr Bnr Kastellveien 8 - garasje, lysthus, svømmebasseng - Kjell Rune Staddeland 2010/ / PBL/NOLL 501/479 Mottaker A7 Arkitekter AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Adv. Thomas Engebretsen Eva og Bård Alvsaker Kjell Rune Staddeland Odd Hørsdal PBL/NOLL Henvisning til logoped Elevmappe - logoped / / OPPV/TTOR OPPV/TTOR Foresatte/Styrer Soria Moria barnehage Gnr 509 bnr Krever stans i byggingen Gnr 509 bnr 235, Gamle Songevei 91B - Nybygg - bolig og garasje - Freddy Andersen 2010/ / PBL/TOFOL 509/235 PBL/TOFOL Vibeke Knutsen og Erling Lauvland Knutsen Side: 37 av 217

38 Vedr. forslag til reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 Reguleringsplan Gamle Sandvigvei / / PBL/ELLN2 2110pua1 PBL/ELLN TE Ann Camilla Schulze-Krogh Gnr. 308, Bnr. 157, Gamle Sandvigvei 19 - terrasse - Tove Gihle Stakland Gnr. 308, Bnr. 157, Gamle Sandvigvei 19 - terrasse - Tove Gihle Stakland 2010/ / PBL/PENYH 308/157 Mottaker Froland Byggservice As Mottaker Åse Simonsen OG/ÅSSM PBL/PENYH Allan Hagen - søknad om endring av utslippstillatelse Gnr 443 Bnr 163, Bråstad - utslippstillatelse - Berit Askildsen og Allan Hagen 2010/ / OG/KAALF 443/163 OG/KAALF Reidar Rose Søknad om fasadeendring, innrede bod mm Gnr. 218, Bnr. 96, Botne hyttefelt - fasadeendring, samt innrede bod mm - Jan Petter Terkelsen 2010/ / PBL/RAND 218/96 PBL/RAND Jan Petter Terkelsen Side: 38 av 217

39 Tillatelse til tiltak - Gnr. 73 Bnr. 5, Eikeland - brygge - Petter Anker Rasch Gnr. 73 Bnr. 5, Eikeland - brygge - Petter Anker Rasch 2010/ /2010 PBL/LTØL 73/5 Mottaker Petter Anker Rasch PBL/LTØL SV: Soria Moria - Eydehavn forhåndskonferanse Gnr. 52 Bnr Tilbygg - Soria Moria barnehage 2010/ / PBL/LTØL 52/712 PBL/LTØL TE Geir Harnes - Agder Consult AS Soria Moria - Eydehavn Gnr. 52 Bnr Tilbygg - Soria Moria barnehage 2010/ / PBL/LTØL 52/712 PBL/LTØL TE Geir Harnes - Agder Consult AS Referat fra møte Steinerskolen i Arendal 2010/ / OPPV/TONOR A20 Mottaker Steinerskolen i Arendal OPPV/TONOR Side: 39 av 217

40 Vedr. bølgebryter - merknader Gnr. 202, Bnr. 203, Sandstøheia - bølgebrytere - Sandstøheia Sameie v/k. Moseid 2010/ / PBL/STDAL 202/203 PBL/STDAL Sandstøheia Sameie Sletting av anmerkning - tleggsbegjæring 2010/ / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Namsmannen i Horten VS: Vennligst journalfør dette dokumentet med tittel "Referat fra forhåndskonferanse" på sak 2010/1346 Gnr. 444, Bnr. 25, Fasadeendring - Batteri Elektro AS X 2010/ / PBL/JOAAS 444/25 Jostein Aasbø PBL/JOAAS Kristiansand Forliksråd Gnr. 430, Bnr. 163, Påskeveien - Leilighetsbygg - Natvig Eiendom AS 2010/ / ADM/NTHO2 430/163 Mottaker Kristiansand Forliksråd ADM/NTHO2 Side: 40 av 217

41 Gnr/bnr 69/43 Brårvikkilen Arendal - forhåndsuttalelse til fradeling av tomt til boligformål. Gnr 69 bnr 43, Brårvikkilen - Deling - Håvard Korsholm 2010/ / PBL/HAHOV 69/43 PBL/STDAL Aust.Agder fylkeskommune Gnr/bnr 68/1 Flosta Arendal - forhåndsuttalelse til deling av grunneiendom. Gnr 68 bnr 1, Flosta - Deling - Sven-Åge Berntzen 2010/ / PBL/HAHOV 68/1 PBL/HAHOV Breivik, Harald S. Retur av tinglyst dokument - sletting av utleggsforretning - nnfordring generell 2010/ / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Statens kartverk tinglysing Sammenføying Gnr. 502, Bnr. 159 og 1259, Skauveien 20 - krav om sammenføying - Helga Signe Holsether 2010/ / OG/ELE 502/159 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Side: 41 av 217

42 Målebrev Gnr. 206, Bnr. 38, Tromøy - deling - John Nitter Gundersen 2010/ / OG/EMYH 206/644 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Fylkesmannen i Aust-Agder - Svar på søknad om driftsmidler til overgrepwsmottak. Drift av overgrepsmottak 2010/ / LEGEVA/ARLN 223 LEGEVA/ARLN Helsedirektoratet Målebrev Gnr. 429 Bnr. 255, Nedenes - fradeling av eiendom,, plan- og utvikling 2010/ / OG/JOSPA 429/326 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Oversendelse av ferdigmelding Gnr. 501, Bnr. 295, Kirkebakken 15 - tilbygg St. Franciskus kirke - Olso Katolske Bispedømme/St. Franciskus menighet 2010/ / PBL/TOFOL 501/295 PBL/TOFOL TE Ark.knt. Kjell Jensen AS Side: 42 av 217

43 Oversending av avgjørelse - Sak heves - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Aust-Agder tingrett Oversending av avgjørelse - Sak heves - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Aust-Agder tingrett Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Aust-Agder tingrett Oversending av avgjørelse - utsettelse - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Aust-Agder tingrett Side: 43 av 217

44 Oversendelse av søknad om støttemurer og terrasse mm Gnr. 508, Bnr. 291, Kystveien støttemurer og terrasse - Bjørn otto Andreassen 2010/ / PBL/PENYH 508/291 PBL/PENYH TE Bjørn Otto Andreassen Reguleringsplan Fluet - merknad Reguleringsplan Fluet 2010/ / PBL/ELLN2 2214pua1 PBL/ELLN2 TE Anne-Marie og Finn G. Markussen Reguleringsplan Barbubukt - innsigelse Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL Siri Vevstad og Jørn Vevstad Reguleringsplan Barbubukt - merknader Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL Terje Hovfind og Guro Remen Hofvind Side: 44 av 217

45 GNr 76 bnr 6 fnr 9 - ber om status i saken Gnr 76 bnr 6 fnr 9, Botaskogen - thus med biodo - Finn Åge Østern 2010/ / PBL/PENYH 76/6/9 PBL/PENYH TE Finn Åge Østern Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - fradeling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/266 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/267 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/268 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Side: 45 av 217

46 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P O-ØST/MASPE Nav Elevopplysninger Elevmappe / / ST-S/HAROS O Mottaker Barnevernet ST-S/GEBR Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - ThomasThorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/269 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Bekymringsmelding til barnevernet Elevmappe / / ST-S/HAROS E Mottaker Barnevernet ST-S/GEBR Side: 46 av 217

47 Svar - Søknad om ettergivelse av tilleggsavgift nr Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift / / OG/TPED 231 Mottaker nni Ekrem OG/TPED Midlertidig forretning Gnr. 69, bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/270 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Gnr. 430, Bnr. 9, Røed - deling - Elin Løvfold Mangler i søknadsbrev Gnr. 430, Bnr. 9, Røed - deling - Elin Løvfold 2010/ / PBL/HAHOV 430/9 Mottaker Block Watne AS v/ Benth Eik PBL/HAHOV Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/271 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Side: 47 av 217

48 Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/272 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Oversender mve av reguleringsplan for Øyna Syd til klagebehandling Reguleringsplan Øyna syd - Mindre vesentlig endring 2010/ /2010 PBL/ELLN2 3322rle3 Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder, Plan og bygningsrett PBL/ELLN2 SV: Parkering, Tunnelen Torvet P-hus - tleie/oppsigelse av parkeringsplasser i 1 og / / ADM/AGBOS Q52 ADM/AGBOS Verditaksering Kjell Larsen AS Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/273 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH Side: 48 av 217

49 Gnr. 430, Bnr. 42, Røed - deling - Elin Løvfold Mangler i søknadsbrev Gnr. 430, Bnr. 42, Røed - deling - Elin Løvfold 2010/ / PBL/HAHOV 430/42 Mottaker Block Watne AS v/ Benth Eik PBL/HAHOV Midlertidig forretning Gnr. 69, Bnr. 22, Sundet - deling - Thomas Thorsen 2010/ / OG/ROBJO 69/274 Mottaker Statens Kartverk OG/ANJAH nnvending på nabovarsel datert GNR 308 BNR 435, SALNGEN 13 - TBYGGNG - LLLESANDHS AS 2010/ / PBL/JONÆV 308/435 PBL/ASSØR TO Kim Holteberg VS: Lunds Tivoli Barbubukt - utleie av parkeringsplassen / / ADM/AGBOS Q52 ADM/AGBOS Aasmund Lund - Lunds Tivoli Side: 49 av 217

50 Henvendelse ang eks avkjørsel Gnr. 205 Bnr. 435, Roligheten - Ombygging/tilbygg bolig og garasje - Egil Pedersen 2010/ / PBL/LTØL 205/435 PBL/LTØL B 3 Egil Pedersen Henvendelse ang eks avkjørsel Gnr. 205 Bnr. 435, Roligheten - Ombygging/tilbygg bolig og garasje - Egil Pedersen 2010/ / PBL/LTØL 205/435 Mottaker Egil Pedersen PBL/LTØL Begjæring om stadfestelse av bud på eiendom - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / / ADM/BJASL O 200 ADM/LEHOL Eiendomsmegler Knut Fossen AS SV: Parkeringsgebyr - søknad om ettergivelse Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift / / OG/TPED 231 OG/TPED B 4 Pedersen, Ella Side: 50 av 217

51 Avtale om betalingsordning - Betalingsavtaler 2010/ / ADM/BJASL O 201 ADM/BJASL Konkursbo - Reco Rent Limited (Sørlandet servicetjenester) Konkurskunngjøringer 2010/ / ADM/BJASL 203 ADM/BJASL Advokatfirma Hald & Co DA Begjæring om tvangssalg løsøre - Heving av sak - Begjæring om tvangsalg Løsøre 2010/ / ADM/BJASL O 200 ADM/BJASL Politistasjonen i Arendal Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstake Personalmappe / / O-VEST/PELAR P O-VEST/BEHJE Side: 51 av 217

52 Oppsigelse kompostering Gnr 68 Bnr 292, Narestø - Kommunale eiendomsgebyrer Bjørg Grøttjord 2010/ /2010 OG/SPED 68/292 Mottaker Jan Grøttjord OG/SPED ndertegnet gjeldsbrev - Betalingsavtaler 2010/ / ADM/BJASL O 201 ADM/LEHOL Gnr. 213 bnr. 191, Tromøy - Søknad om deling av grunneiendom - Ellen Gardå Gnr. 213 bnr. 191, Tromøy - deling - Ellen Gardå 2010/ / PBL/HAHOV 213/191 PBL/HAHOV TE Ellen Gardå snitt av terreng, plan og fasade tegning av mur og situasjonskart for gnr 203 bnr 85 Gnr. 203, Bnr. 85, Lofstad 46 - ny bolig - Andreas V. Sælsbråten 2010/ / PBL/JONÆV 203/85 PBL/JONÆV Ørnulf Songe Side: 52 av 217

53 Gnr 44 -Bnr 662; Pålegg - Manglende søknad om tilkobling vann og avløp, Guttorm Fløistads vei 12A og 12B Gnr. 44 Bnr. 662, Guttorm Fløystads vei - Tilkobling sanitæranlegg - Lukasz Michal Wysocki 2010/ /2010 OG/BJSLO 44/662 Mottaker Lukasz Michal Wysocki OG/BJSLO Elevopplysninger Elevmappe / /2010 ST-S/HAROS E Mottaker Barnevernet ST-S/GEBR nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Lensmannen i Froland Trekk i lønn - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE GE Money Bank Side: 53 av 217

54 Melding om endring av utleggstrekk - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Skatteoppkreveren i Grimstad Gnr. 426 bnr. 59, Smørblomstenga - Søknad om deling av grunneiendom- Gnr. 426 bnr. 59, Smørblomstenga - Deling / / PBL/HAHOV 426/59 PBL/STDAL v/arnfinn Olimstad Pålegg om utleggstrekk i lønn - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Statens innkrevingssentral Pålegg om utleggstrekk i lønn - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Statens innkrevingssentral Side: 54 av 217

55 Pålegg om utleggstrekk i lønn - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Statens innkrevingssentral nderretning til trekkpliktig om utleggwstrekk - Krav/trekk i lønn 2010/ / ADM/ARSVE O 203 ADM/ARSVE Politistasjonen i Arendal Svar - innhenting av opplysninger fra skole Elevmappe / /2010 ST-S/WELB E Mottaker Barnevernstjenesten v/ragnhild Reistad ST-S/HEOLS Gnr 61 bnr Kopi av nabovarsel Gnr 61 bnr 132, Garthafjorden - Endring av sti og oppføring av støttemur med gjerde - Roy Paulsen 2010/ / PBL/JONÆV 61/132 PBL/JONÆV Walter Jacobsen Side: 55 av 217

56 Godkjente tatoveringsvirksomheter i kommunen Frisør/tatovering/solstudio 2010/ /2010 HEOM/FRBEC J47 HEOM/FRBEC Norsk Tattoo nion Tilbakemelding reguleringsplan Eydehavn D1 - frafall av innsigelse Reguleringsplan Eydehavn D1 - Omregulering 2010/ / PBL/KRDEL 2721pua3 PBL/KRDEL Fylkesmannen i Aust-Agder Gnr 507 bnr forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Gnr. 507, Bnr. 714, Nesheia 5 - reparasjon og utvidelse bod/garasje - Anne Linda Fossen 2010/ / PBL/PENYH 507/714 PBL/PENYH TE Fylkesmannen i Aust-Agder Referat fra dialogmøte Personalmappe / / SØ-BH/ANMAR P SØ-BH/ANMAR Side: 56 av 217

57 Gnr 202 bnr 12 - forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Gnr. 202 Bnr. 12, Kongshavn brygge - utbedring brygge - Ole Sandnes 2010/ / PBL/LTØL 202/12 PBL/LTØL TE Fylkesmannen i Aust-Agder Statstilskudd til drift av barnehager 2009 Tromøy barnehageenhet Endring 3/2009 Statstilskudd til drift av barnehager / /2010 OPPV/HANAR 233 Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder,, 4809 OPPV/HANAR Dødsulykke etter fall i Friholmsgate anmodning om ny vurdering i saken. Brøyting av gater/veier 2010/ / OG/TOHJE Q03 OG/TOHJE Knut Bryn Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / ADM/ELHOM P ADM/ELHOM Side: 57 av 217

58 Rapport fra tilsyn - Plankemyra bo- og omsorgssenter, medikamenthåndtering Omsorg Vest - Tilsyn 2010/ / O-VEST/PELAR H30 O-VEST/PELAR Helsetilsynet i Aust-Agder Pålegg - manglende søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr 44 Bnr 665 Gnr. 44 Bnr. 665, Guttorm Fløystads vei - Tilkobling sanitæranlegg - Marcin Wysocki 2010/ /2010 OG/BJSLO 44/665 Mottaker Marcin Wysocki OG/BJSLO Gnr13 bnr 2 - forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling Gnr 13 bnr 2, Lillestølen, Sagene bru - deling - Audun Lillestølen 2010/ / PBL/STDAL 13/2 PBL/STDAL Fylkesmannen i Aust-Agder Avtale vedr brannvarsling - Blakstadheia ndustriområde Brann - avtale vedr. brannvarsling 2010/ /2010 BRA/BRRS M75 Mottaker NVA AS BRA/BRRS Side: 58 av 217

59 Egenkapitaltilskudd i KLP i 2009 Pensjonsordninger 2010/ / ADM/ODWES 570 ADM/ODWES Kommunal Landspensjonskasse Gnr 204 bnr 91 - forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Gnr. 204 Bnr. 91, Rørendal - Dobbel garasje - Gunn Karin Larsen 2010/ / PBL/LTØL 204/91 PBL/LTØL TE Fylkesmannen i Aust-Agder Reguleringsplan - Torsbusenteret - Ny 1. gangs behandling Reguleringsplan - Torsbusenteret 2010/ / PBL/NOLL 2018pua1 PBL/NOLL TO Tordis Nellie Soløy Reguleringsplan - Torsbusenteret - ttalelse til nytt offentlig ettersyn Reguleringsplan - Torsbusenteret 2010/ / PBL/NOLL 2018pua1 PBL/NOLL TO Aust-Agder fylkeskommune Side: 59 av 217

60 SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN Søknad om startlån / /2010 PB/SMOR O 252 Mottaker PB/SMOR Gnr. 502, Bnr. 1314, Svinoddveien 4B - riving/nybygg "kontoret" BER OM HØRNGSTTALELSE Gnr. 502, Bnr. 1314, Svinoddveien 4B - riving/nybygg "kontoret" 2010/ /2010 PBL/NBLO 502/1314 Mottaker Aust-Agder fylkeskommune PBL/NBLO Skademelding for Stuenes skole - skademeldinger 2010/ /2010 ST-S/WELB E G51 Mottaker NAV Arendal Trygdekontor ST-S/BEJOH Reguleringsplan Barbubukt - Tilsvar til blokker Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL Byggmester Roy Paulsen Side: 60 av 217

61 SV: Søknad om ettergivelse av tilleggsavgift nr , og Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift / /2010 OG/TPED 231 Mottaker Pedersen, Ella OG/TPED Reguleringsplan Barbubukt - nnsigelse Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL Fiskeridirektoratet Reguleringsplan Barbubukt - Offentlig ettersyn for gnr. 507 bnr. 56, 770, 2298, 357 m.fl. Reguleringsplan Barbubukt 2010/ / PBL/KRDEL 2114pua6 PBL/KRDEL Kystverket Sørøst Gnr 221 bnr 45 - forhåndsuttalelse til deling av grunneiendom Gnr. 221, Bnr. 45, Skare - Deling - Harald Haugen 2010/ / PBL/HAHOV 221/45 PBL/HAHOV Breivik, Harald S. Side: 61 av 217

62 Castelle AS - Serveringsbevilling Castelle AS - Serverings- og skjenkbevilling Blom bar 2010/ /2010 PB/NSLE 63 Mottaker Castelle AS PB/NSLE Gnr. 430, Bnr. 42, Røed - deling - Elin Løvfold Til informasjon Gnr. 430, Bnr. 42, Røed - deling - Elin Løvfold 2010/ /2010 PBL/HAHOV 430/42 Mottaker Benth Eik PBL/HAHOV Gjelder kommunale eiendomsgebyrer Gnr. 307 Bnr. 44, Sperrevigveien 93 - Kommunale eiendomsgebyrer - Maria og Thore Nilsen 2010/ / OG/LCL 307/44 OG/LCL B 2 Maria og Thore Nilsen Gnr 44 bnr ingen innvendinger mot tiltaket Gnr 44 bnr 681, Guttorm Fløystadsvei 36c - Garasjebygg 2010/ / PBL/TOFOL 44/681 PBL/TOFOL TO Astrid A. Syvertsen Side: 62 av 217

63 Reguleringsplan Fluet - Merknader Reguleringsplan Fluet 2010/ / PBL/ELLN2 2214pua1 PBL/ELLN2 TE Torleiv Moseid og Eva Kjelstadli Moseid Tilbakemelding etter oversendelse av oppysninger - sikkerhet ved lekeplassutstyr Lekeplasser 2010/ / KL/JANL D35 KL/[fordelt] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Reguleringsplan Fluet - nnsigelse - offentlig ettersyn Reguleringsplan Fluet 2010/ / PBL/ELLN2 2214pua1 PBL/ELLN2 TE NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 63 av 217

64 Gnr 74 Bnr 25 - manglende nabovarsel og ikke omsøkt tiltak Gnr 74 bnr 25, Holmesund - Riving og oppføring av nytt bygg 2010/ / PBL/FRGA 74/25 PBL/FRGA TO Arild. Østlund Søknad om jobb i Søknad om jobb i 2010/ / ADM/HEAND 410 ADM/HEAND B 2 Lauris Zumbergs Gnr. 203, Bnr. 85, Lofstad 46 - ny bolig - Andreas V. Sælsbråten - Endring av tillatelse Gnr. 203, Bnr. 85, Lofstad 46 - ny bolig - Andreas V. Sælsbråten 2010/ /2010 PBL/JONÆV 203/85 Mottaker HELLVK HS avd. Arendal PBL/JONÆV Ønsker informasjon om kommunale eiendomsgebyrer Gnr. 507 Bnr. 1247, Dyrefaret 6A - Kommunale eiendomsgebyrer - Nyli Borettslag / / OG/LCL 507/1247 OG/LCL Alf J. Olsen Side: 64 av 217

65 Ny kontoføreravtale Sertifikatlån 2010/ / ADM/TOKAR 251 ADM/TOKAR Nordea Bank Norge ASA Elevmappe / /2010 ST-S/WELB E Mottaker Barnevernstjenesten v/øyvind Henriksen ST-S/RSPE Castelle AS - Skjenkebevilling Castelle AS - Serverings- og skjenkbevilling Blom bar 2010/ /2010 PB/NSLE 63 Mottaker Castelle AS PB/NSLE vedtak - deling Gnr. 69 Bnr. 3, Øygardsåsen Gnr. 69 Bnr. 3, Øygardsåsen - Deling - Kristin Løvenskjold 2010/ /2010 PKMN/MAOL 69/3 Mottaker Adv. Ole Andreas Heimvik PKMN/MAOL Side: 65 av 217

66 Gnr 70 bnr 48, Brårvik - Ny bolig - Svein Adolf Gundersen Gnr 70 bnr 48, Brårvik - Ny bolig - Svein Adolf Gundersen 2010/ /2010 PBL/FRGA 70/48 Mottaker Hellvik Hus Søgne AS PBL/FRGA Melding om skade på Telenor's kabelanlegg - Bjønnesveien Kabelanlegg 2010/ / OG/TEESP Q66 OG/TEESP Telenor Televom Solutions AS Påkobling til kommunalt ledningsnett Gnr. 64 Bnr. 16, Strengereid - Tilkobling sanitæranlegg - Ole Tinghaug 2010/ / OG/STJØR 64/16 OG/STJØR Ole Tinghaug Gnr. 205, Bnr. 53, Skilsøy - gangsettingstillatelse, deler av tiltaket - ombygging av boligen Gnr. 205, Bnr. 53, Skilsøy - riving utebod - tilbygg bolig - Mimmi Høie og Kåre Flokenes 2010/ /2010 PBL/ASSØR 205/53 Mottaker Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PBL/ASSØR Side: 66 av 217

67 ARENDAL KOMMNE - ÅRSREGNSKAP 2009 Regnskap - Generelle saker 2010/ /2010 ADM/ANRØN 200 Mottaker Arendal revisjonsdistrikt KS ADM/ANRØN Søknad om serveringsplass i Arendal sentrum Bruk av sentrumsarealene Kanalplassen, Poppes plass og Sam Eydes plass 2010/ / KL/FRKVA 611 KL/FRKVA B 2 Atle Sjødal Plankart- Kongshavn brygge Reguleringsplan Kongshavn brygger 2010/ /2010 PBL/NOLL 2819pua3 Mottaker Stærk & Co as PBL/NOLL Gnr. 507, Bnr. 714, Nesheia 5 - reparasjon og utvidelse bod/garasje - Anne Linda Fossen Gnr. 507, Bnr. 714, Nesheia 5 - reparasjon og utvidelse bod/garasje - Anne Linda Fossen 2010/ /2010 PBL/PENYH 507/714 Mottaker Anne Linda Fossen PBL/PENYH Side: 67 av 217

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.02.2011 nnhold: Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Detaljer

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010.

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Vedr. grenselinjer Gnr. 447, Bnr. 7, Rykene - grense mot gnr. 447, bnr. 1,5 - Tormod Andersen 2010/3153-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2011. Klassering: 215/299 KOG/STJØR. Dok.dato: 01.09.2011. Klassering: A22 SAN-S/MASØN. Dok.dato: 01.09.2011.

Dok.dato: 02.09.2011. Klassering: 215/299 KOG/STJØR. Dok.dato: 01.09.2011. Klassering: A22 SAN-S/MASØN. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 07.09.2011 nnhold: Ferdig registrert skjema for montert vannmåler. Gnr. 215, Bnr. 299, Sandum - vannmåler - Anne

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon

Offentlig journal. 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2011 48/16 - Kåfjord Vest, godkjent søknad om utslipp fra 2 hytter, samt søknad om dispensasjon 48/16, tslipp

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05.

Offentlig journal. Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013. Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 10.06.2014 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-19.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2014 Kommentarer til revisjonsnotat til regnskapet for 2013 Regnskap 2013 2013/422-11 945/2014 19.05.2014

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.07-06.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2015 Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 08.08.2011 Reguleringsplan for del 2 på Kulltangen - merknad Reguleringsplan del 2 av Kulltangen U 2010/1606-47

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Dok.dato: 19.04.2010. Klassering: 76/143 PBUL/IRAND. Dok.dato: 22.07.2010. Klassering: 443/164 PBUL/JOAAS. Dok.dato: 20.07.2010.

Dok.dato: 19.04.2010. Klassering: 76/143 PBUL/IRAND. Dok.dato: 22.07.2010. Klassering: 443/164 PBUL/JOAAS. Dok.dato: 20.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.07.2010 SV: Etterlyser komplett søknad påbygg hytte Botaskogen Gnr. 76, Bnr. 143, Botaskogen/Øytangen - ark

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder

Møteprotokoll. Ole Petter Skjævestad Rådmann Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Anne Marie Isaksen Enhetsleder 1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Barbro Loftesnes Medlem AP

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Dok.dato: 06.08.2010. Klassering: HELS/RLH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: 13/1,2,5,9 TDR/SMK. Dok.dato: 08.06.2011. Klassering: 13/1,2,5,9

Dok.dato: 06.08.2010. Klassering: HELS/RLH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: 13/1,2,5,9 TDR/SMK. Dok.dato: 08.06.2011. Klassering: 13/1,2,5,9 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A Tidsbegrenset avtale om kjøring til ASVO. Tidsbegrenes arbeidsavtale - støttekontakter 2010/265-7 8711/2010 06.08.2010 HELS/RLH

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-6 U Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Bokettersynsrapport Bokettersyn - ***** ***** K 2013/1098-3 10738/2013 Off.l. 13,jfr sktbl. 3-2

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Periode: 16082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 16082007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 17082007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00326-1 U Dok.dato: 21032007 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** ADM/ASJOH. Dok.dato: 19.08.2011. Klassering: ***** BRA/LIEIK. Dok.dato: 19.08.2011.

Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** ADM/ASJOH. Dok.dato: 19.08.2011. Klassering: ***** BRA/LIEIK. Dok.dato: 19.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.09.2011 TJENESTEBEVS Personalmappe - 2011/4027-1 20405/2011 02.05.2011 O-VEST/TOPS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 14.07.2011 Klagesak ang. riving/bygging av

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07-09.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.07.2015 Til orientering Asmaløy 197 - gnr 39, bnr 110 - Riving og nyoppføring av

Detaljer

Periode: 14-04-2012-14-04-2012

Periode: 14-04-2012-14-04-2012 DMS2002 - Software nnovation 16.04.2012 Offentlig journal Periode: 14-04-2012-14-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01651-8 Dok.dato: 23.03.2012 Jour.dato:

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/5002 04.02.2013 I Statens Kartverk EIGENERKLÆRING GNR. 92/117 - TOR ERIK RÅDM-ADM- 1-K2-V60 HEGGØY 12/2533 04.02.2013 U Statsarkivet i Kongsberg VEDR. TILSTANDSRAPPORT FOR ARKIVLOKALE - RÅDM-ADM-

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09-13.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.09.2015 Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 Dispensasjon for bygging

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2011 Referater til møte i kommunestyret den 23. juni 2011 Referatsaker

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 21022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 22022008 07/02845-3 I Dok.dato: 20022008 Jour.dato: Åshild Odde Vennesla Kommune - ORDFOR Ny flerbrukshall

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23102008 07/00843-6 U Dok.dato: 21102008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - JORJAN Trio Ving Bestilling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer