nr 12/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 12/ årgang 101 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Oppreisning Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Utløpte patenter Endring i fullmaktsforhold Domsavgjørelse i oppreisningssak Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse A47B 11/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Ådne Helle, Dusavikveien 192, 4029 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ådne Helle, Dusavikveien 192, STAVANGER, 4029, Anordning ved bord (51) Klasse A47G 1/16 ( ) A47G 1/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Karl Alveng Munthe-Kaas, Munkedamsveien 86 B, 0270 OSLO, Karl Alveng Munthe-Kaas, Munkedamsveien 86 B, OSLO, 0270, Justerbart snoroppheng for rammer på vegg (51) Klasse A61K 31/4468 ( ) A61K 9/12 ( ) A61P 25/04 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DK, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/DK2001/00521 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Nycomed Danmark APS, Postboks 88, 4000 ROSKILDE, DK Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Jesper Grarup, Låddenhøj 87, ROSKILDE, 4000, DK Hanne Wulff Nielsen, Valdemarsgade 21, SVENDBORG, 5700, DK Fentanylpreparat for nasal administrering (51) Klasse B62D 63/06 ( ) B63C 13/00 ( ) B62K 27/02 ( ) B63B 35/00 ( ) B63B 35/71 ( ) B62B 1/04 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Advokat Bjørn Ketil Myrset, c/o Myrset Advokatfirma, Britvegen 4, Molde Kunnskapspark, 6411 MOLDE, Bjørn Ketil Myrset, Britvegen 4, MOLDE, 6411, Sykkeltilhenger for frakting av kajakk 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse B63B 23/58 ( ) B66C 1/34 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Norsafe AS, Postboks 115, 4852 FÆRVIK, Roger Nordgård, Høl, VEGÅRSHEI, 4985, Sikkerhetskrok for livbåtoppheng (51) Klasse C07C 403/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/057, , US, 61/057,337 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jingfei Guo, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Matthew Jones, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Christian Schaefer, Angerstrasse 16, RHEINFELDEN, 79618, DE Joachim Ulrich, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Viviane Verlhac-Trichet, 24 rue du Généeral de Gaulle, DIETWILLER, 68440, FR Krystallformer av astaksantin (51) Klasse C07D 251/60 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag Lurgi GmbH, Lurgiallee 5, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Frank Castillo-Welter, Obere Romerhofstrasse 154, FRIEDRICHSDORF, 61381, DE Christoph Steden, Im Rosengartchen 94, OBERURSEL, 61440, DE Martin Muller-Hasky, Feldbergstrasse 26, HEUSENSTAMM, 63150, DE Georg Ehring, Herderstrasse 15, FRANKFURT, 60316, DE Dominic Walter, Bad Nauheimer Strasse 5, DARMSTADT, 64289, DE Fremgangsmåte og anlegg for fremstilling av melamin (51) Klasse C08F 230/02 ( ) C02F 5/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , EP, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2008/51431 (24) Løpedag BASF SE, LUDWIGSHAFEN, DE Marcus Guzmann, Theodor-Heuss-strasse 2, MÜHLHAUSEN, 69242, DE Lidcay Herrera Taboada, Edmond Laponstraat 31, OOSTENDE, 8400, BE Karin Neubecker, Flomersheimer Str. 36, FRANKENTHAL, 67227, DE Alexander Göthlich, Kalmitstrasse 10, MANNHEIM, 68163, DE Prosess og polymer for forhindring av BA/SR kjelstein med inkorporert detekterbar fosforfunksjonalitet 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse C08F 251/00 ( ) C08F 265/00 ( ) C08F 283/06 ( ) C08F 291/06 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, , DE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2004/08011 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Peter Claassen, An der Froschlache 23, LUDWIGSHAFEN, 67063, DE Pulakesh Mukherjee, Sachenstrasse 109, MANNHEIM, 68309, DE Marc Leduc, Muehlturmstrasse 50, SPEYER, 67346, DE Werner Gauweiler, Paul-Münch-Strasse 7, LUSTADT, 67363, DE Roland Nowack, Peter-Paul-Rubens-Strasse 17, BIRKENHEIDE, 67134, DE Vandige dispersjoner av vannløslige polymerisater av etylenisk umettete anioniske monomerer produksjonsmetode og anvendelse derav (51) Klasse C09D 7/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, Raphaël Lamy, Brinken 25, KRISTIANSAND S, 4630, Rainer Steding, Ohlingslohne 3A, KRUMMHOERN/UPLEWARD, 26736, DE Coating sammensetning (51) Klasse C25C 3/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, André Berg, c/o Hydro Aluminium AS, Patent- og varemerkeavdelingen, 0240 OSLO, Erling Dragseth, Hoelsandveien 38, SUNNDALSØRA, 6600, Ola Erik Holte, Børsetlauvet 19, ÅLVUNDEID, 6620, Junie Eirin Kalstø, Øravegen 75, SURNA, 6652, Leda Moxnes, Drivavegen, SUNNDALSØRA, 6600, Fremgangsmåte og anlegg for rensing og tørking av kalsinerte elektroder (51) Klasse E05B 15/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet ,, (24) Løpedag Spilka International AS, Langrabben 71, Emblem, 6013 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Rolf A Knudsen, VATNE, 6265, Tor Egil Smevoll, Harald Ratviksveg 13, ÅLESUND, 6016, Justerbart sluttstykke (51) Klasse E21B 4/02 ( ) E21B 41/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/167,003 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Robbins & Myers Energy Systems LP, Highway 75 North, TX77378 WILLIS, US Billy W White, Northampton Pines, SPRING, TX77389, US Nedihulls effektgenerator og fremgangsmåte 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 7/00 ( ) E21B 7/04 ( ) E21B 33/03 ( ) E21B 33/06 ( ) E21B 33/047 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Georigg AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Per Olav Haughom, Nedre Høgåsen, TONSTAD, 4440, Boreinnretning spesielt til bruk ved retningsstyrt boring for utvinning av geotermisk energi (51) Klasse E21B 17/02 ( ) E21B 17/00 ( ) E21B 47/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TD AS, Fabrikkveien 9, 4033 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Olav Haughom, Høgåsen 12, TONSTAD, 4440, Signaloverføring i rørstreng (51) Klasse E21B 17/02 ( ) E21B 17/00 ( ) (51) Klasse E21B 19/14 ( ) E21B 19/15 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Seabed Rig AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ola Lunde, Soldatveien 14, HAFRSFJORD, 4045, Anordning ved griper for petroleumsrør (51) Klasse E21B 21/08 ( ) E21B 37/00 ( ) E21B 7/00 ( ) E21B 17/10 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/550,192 (24) Løpedag Arrival Oil Tools Inc, Avenue N.E., ABT2E6Y4 CALGARY, CA Daniel Robson, Site #6,Box #9, RR #1, OKOTOKS, AB, CA Christopher Konschuh, Avenue NE, CALGARY, ABT2E1V3, CA Laurier Comeau, #2 McLeran Place, LEDUC, ABT9E6N5, CA Paul Sibbald, 75 Harvest Gold Circle N.E., CALGARY, ABT3K4H3, CA Borekaksmobiliserer (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TD AS, Fabrikkveien 9, 4033 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Olav Haughom, Høgåsen 12, TONSTAD, 4440, Rør med signaloverføring og fremgangsmåte for sammenkobling av rør 6

7 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 23/00 ( ) E21B 23/01 ( ) E21B 7/20 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/184,851 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Tesco Corp, 3993 W. Sam Houston Parkway N., Suite 100, TX77043 HOUSTON, US Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Tommy M Warren, South 273rd East Avenue, COWETA, OK74429, US Preston T Honeycutt, Pinebark Lane, MAGLIA, TX77354, US Michael Brouse, 201 Vanderpool Lane #66, HOUSTON, TX77024, US Framgangsmåte for etablering av sirkulasjon under uttrekking av brønnhullsverktøy under foringsoperasjoner (51) Klasse E21B 33/035 ( ) E21B 33/064 ( ) F15B 1/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/086,029 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Cameron International Corp, 1333 West Loop South, Suite 1700, TX HOUSTON, US Johnnie Kotrla, 1143 Flagmore Drive, KATY, TX77450, US Mac Kennedy, 7022 Bent Branch, HOUSTON, TX77088, US Nathan Cooper, Sunset Bluff Drive, HOUSTON, TX77095, US Undervanns akkumulator med forskjell i stempelareal (51) Klasse E21B 23/04 ( ) E21B 33/127 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/175,073 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Michael J Loughlin, 4039 Villanova Street, HOUSTON, TX77005, US Fremgangsmåte og anordning for aktivering av et brønnverktøy (51) Klasse E21B 33/068 ( ) E21B 19/22 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/181,015 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Johnny E Jurena, 7834 Sunny Ridge Drive, HOUSTON, TX77095, US Charles E Jennings, Gettysburg Court, HOUSTON, TX77377, US David D Comeaux, 9102 Stone Porch Lane, HOUSTON, TX77064, US Enhet for innsetting av et fleksibelt element i et trykksatt brønnhodehus 7

8 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 41/00 ( ) G01S 15/46 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Statoil ASA, 4035 STAVANGER, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Paul Meldahl, Dyretråkket 8, STAVANGER, 4034, Geir Tore Leikvoll, Nesbu Alle 42, RØYNEBERG, 4052, Trond Olav Groven, Gåsemyrveien 1B, HUNDVÅG, 4085, System og fremgangsmåte for borkroneposisjonering nær sjøbunnen ved bruk av sammensydd sanntids geologisk modell (51) Klasse E21B 43/01 ( ) E21B 33/035 ( ) E21B 43/26 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/085,403 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Cameron International Corp, 1333 West Loop South, Suite 1700, TX HOUSTON, US Dennis P Nguyen, 3305 Aspenbrook Court, PEARLAND, TX77581, US Kirk P Guidry, Branson Lane, HOUSTON, TX77429, US Fluiddrevet adapter for mineralekstraksjonsutstyr (51) Klasse E21B 43/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/191,921 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Martin P Coronado, Red Cedar Canyon Lane, CYPRESS, TX77429, US James B Crews, 5206 Sunshine Point, WILLIS, TX77318, US Aaron C Hammer, 1714 Brun Street, #7, HOUSTON, TX77019, US Tianping Tim Huang, Lajuana Lane, SPRING, TX77388, US Innstrømningsstyringsanordning som anvender et vannfølsomt middel (51) Klasse E21B 47/01 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/184,684 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Rocco Difoggio, P O Box , HOUSTON, TX , US Nedihulls verktøy med tynnfilm termoelektrisk kjøling 8

9 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 47/12 ( ) E21B 47/18 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/538,961 (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Brian Clark, 86 Greensward Lane, SUGAR LAND, TX77479, US Qiming Li, 127 Wilkins Crossing, SUGAR LAND, TX77479, US Desheng Zhang, 4911 Cypress Springs Drive, MISSOURI CITY, TX77459, US Yi Zhang, 6715 Gable Wing Lane, SUGAR LAND, TX77479, US Lili Zhong, 4110 Freedom Tree Drive, MISSOURI CITY, TX77459, US Tang Xueyan, 3919 Bountiful Crest Lane, SUGAR LAND, TX77479, US System og fremgangsmåte for bruk av dual telemetri (51) Klasse F03B 13/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TideTec AS, Ingiers vei 17, 1167 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Kollandsrud, Ingiers vei 17, OSLO, 1167, Anordning for utvinning av tidevanns- og bølgeenergi (51) Klasse F03D 11/04 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, 4318 SANDNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, SANDNES, 4318, Per Jøssang, Kvernveien 50c, TAU, 4120, Anordning og fremgangsmåte ved flytende vindturbin (51) Klasse F04D 29/40 ( ) F04D 25/16 ( ) F04D 13/12 ( ) F04D 13/16 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Håkon Skofteland, Hagaliveien 2B, JAR, 1358, Kjell Olav Stinessen, Hovseterveien 32A, OSLO, 0768, Anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar (51) Klasse F03D 11/04 ( ) E02D 27/42 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Aker Jacket Technology AS, Postboks 222, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Bjørn Melhus, Harald Hårfagres gate 10D, OSLO, 0363, Lastoverføringsinnretning 9

10 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse F16L 1/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/088, , US, 12/404,785 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Aker Subsea Inc, 3600 Briarpark Drive, TX77042 HOUSTON, US Brett Clover, Fred Freeland Road, GRAND BAY, AL36541, US Jeff Lami, 5219 Montiel Court, MOBILE, AL36693, US Spencer Powell, 9980 Silverthome Ct., MOBILE, AL36608, US Maurus Kresse, 4208 Rollins Avenue, MOBILE, AL36618, US Heith Little, Saxon Court, DAPHNE, AL36526, US Kontrollkabel-feltforbindelse (51) Klasse F16L 1/23 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , GB, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag Subsea 7 Ltd, Peregrine Road, Westhill Business Park, AB326JL WESTHILL, ABERDEENSHIRE, SKOTTLAND, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Jonathan Richard Tame, 11, Tilquhillie Place, ABERDEENSHIRE, AB315ZN, GB Anordning for bruk ved legging av rørledning på havbunen (51) Klasse F23C 10/22 ( ) F23C 10/00 ( ) F23C 10/20 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Sargas AS, c/o Fleischer & Co AS, Postboks 2451 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Roine Brännström, Pirvägen 38, FINSPÅNG, 61237, SE Mateanordning for trykksatt virvelsjiktforbrenning (51) Klasse F41A 33/02 ( ) F41A 33/04 ( ) F42B 8/00 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Nimtec AS, Johan Sverdrupsgate 4, 3717 SKIEN, Steffen Botten, Lilleåsvegen 14, SKIEN, 3731, Elektronisk løsammunisjon (51) Klasse F41G 3/06 ( ) F41G 3/16 ( ) F41G 3/22 ( ) F41G 5/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Kongsberg Defence & Aerospace AS, Kirkegårdsveien 45, 3616 KONGSBERG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Kjell M Laupstad, Torpmarka 146, HEGGEDAL, 1389, Rune Werner, Borgenveien 11, FAGERSTRAND, 1454, Eirik Malterud, Leangenveien 2E, ASKER, 1387, Leif O Haugen, Daniel Barths vei 12, KONGSBERG, 3600, Fjernstyrt våpensystem 10

11 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse G01F 1/00 ( ) E21B 34/00 ( ) E21B 47/06 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Abbon AS, Postboks 155, 1325 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Hallvard Thonstad, Gustav Vigelands vei 4c, OSLO, 0274, Audun Aspelund, Elen Weeas vei 97, LOMMEDALEN, 1350, Harald Sæther, Speidersletta 11, LOMMEDALEN, 1350, Morten Mønster Jensen, Langoddveien 74 a, SNARØYA, 1367, Ventilinnretning med midler for å måle egenskaper til fluid (51) Klasse G01V 5/10 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/075,524 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Christian Stoller, 42 Wallace Road, PRINCETON JUNCTION, NJ08550, US Jim A Grau, 130 Pokanoket Lane, MARSHFIELD, MA02050, US Markus Berheide, 109, Rue Du Theatre, PARIS, 75015, FR Absolutte grunnstoffkonsentrasjoner fra kjernespektroskopi (51) Klasse G01M 3/18 ( ) G01M 3/16 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, (24) Løpedag Egeplast Werner Strumann GmbH & Co KG, Robert- Bosch-Strasse 7, GREVEN, DE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klaus Hilchenbach, Bowenkamp 44, NN, 48165, DE Anordning og fremgangsmåte for overvåking av lekkasjer (51) Klasse G01V 3/20 ( ) G01V 3/34 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/183,809 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Carlos A Yanzig, 5023 Huntwick Parc Ct, HOUSTON, TX77069, US Apparat og fremgangsmåte for avbildning av borehull (51) Klasse G02B 1/04 ( ) C08F 265/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 60/869,812 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2007/ (24) Løpedag Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Arturo Norberto Medina, 4021 McGinnis Ferry Road, #2222, SUWANEE, GA30024, US Dawn A Smith, 6015 State Bridge Road, #8106, DULUTH, GA30097, US Robert Scott, 1220 Longpointe Pass, ALPHARETTA, GA30005, US Fremstilling av oftalmisk innretning basert på fotoindusert trinnvekst polymerisasjon 11

12 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse G06Q 20/00 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag mcash Norge AS, Granveien 24A, 3115 TØNSBERG, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Daniel R Döderlein, Granveien 24A, TØNSBERG, 3115, Mobil betaling (51) Klasse H01B 3/20 ( ) H01B 3/22 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , EP, , US, 11/804,306 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2008/ (24) Løpedag Cooper Industries Inc, 600 Travis, Suite 5800, TX HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Kevin J Rapp, 141 W Summerhill Place, OAK CREEK, WI53154, US Gary A Gauger, 5836, Cascade Drive, FRANKLIN, WI53132, US Charles Patrick McShane, 1221 E Broadway, WAUKESHA, WI53186, US Arthur W Lemm, W 281 S3696 Woodcock Court, WAUKESHA, WI53189, US Dielektrisk fluidsammensetning med vegetabilsk olje (51) Klasse H02J 4/00 ( ) (51) Klasse H03H 17/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Coding Technologies AB, Döbelnsgatan 64, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Lars Villemoes, Mandolinvägen 22, JÄRFÄLLA, 17556, SE Kristofer Kjörling, Lostigen 10, SOLNA, 17075, SE Fremgangsmåte for reduksjon av aliasing innført ved spektralinnhyllingsjustering i realverdibaserte filterbanker (51) Klasse H03H 17/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Coding Technologies AB, Döbelnsgatan 64, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Lars Villemoes, Mandolinvägen 22, JÄRFÄLLA, 17556, SE Kristofer Kjörling, Lostigen 10, SOLNA, 17075, SE Fremgangsmåte for reduksjon av aliasing innført ved spektralinnhyllingsjustering i realverdibaserte filterbanker (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Modi Vivendi AS, Camilla Colletts vei 20, 0258 OSLO, Gunnar Myhr, Camilla Colletts vei 20, OSLO, 0258, Metode og system for å nytte kabler til undervanns overvåkings (SOSUS) - og/eller; telekommunikasjonssystemer til strømforsyning 12

13 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse H04L 29/02 ( ) H04W 92/00 ( ) G06F 15/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Moota Telecom AS, Postboks 6217 Etterstad, 0663 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Bent Anderson Stamnes, Norbyvegen 10 A, JESSHEIM, 2050, Thomas Kudsk Kristensen, Kurlandstien 54, OSLO, 1052, Tom André Fossen, Karl Staaffs vei, OSLO, 0665, Fremgangsmåte for tilpasset oppdatering og nedlastinging av programvare til en mobil kommunikasjonsenhet uten interaksjon fra brukeren (51) Klasse H04R 1/10 ( ) A61F 11/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/SE2009/ (24) Løpedag M Svenska AB, Box 2341, SOLLENTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Henrik Sjöman, Hagshult, Eksätra, SKILLINGARYD, 56893, SE Johan Håkansson, Framnäsvägen 14A, VÄXJÖ, 35239, SE Hørselsbeskyttelse (51) Klasse H04R 7/04 ( ) H04R 1/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Postboks 1262 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Robin Støckert, Grensen 9, TRONDHEIM, 7030, Høyttaleranordning 13

14 meddelte patenter (B1) nr 12/11 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på http// under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse A61K 9/10 ( ) A61P 31/18 ( ) A61K 31/426 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, 10/650,178 (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US2004/27401 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, IL ABBOTT PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jörg Rosenberg, Bruchstrasse 29, ELLERSTADT, 67158, DE Jörg Breitenbach, Hans-Sachs-Ring 95 A, MANNHEIM, 68199, DE Ulrich Reinhold, Hilgardstrasse 18, SPEYER, 67346, DE Bernd Liepold, Ul, 8, Mannheim, MANNHEIM, 68161, DE Gunther Derndl, Am Dörrling 7, HERXHEIM, 67273, DE Alani Laman, 4612 Merchant Square, LANSDALE, PA19446, US Soumojeet Ghosh, Central Park Drive, CANTON, MI48188, US Fast farmasøytisk doseringsform (51) Klasse A61K 31/19 ( ) A61K 9/19 ( ) A61K 9/08 ( ) A61K 31/22 ( ) A61K 31/63 ( ) A61K 47/02 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , JP, / , JP, /00 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Akira Takada, Mishima-gun, Osaka, JP Masao Sudoh, Mishima-gun, Osaka, JP Oppløsning av N-[O-(p- pivaloyloksybenzensulfonylamino)- benzoyl]glycinmononatriumsalt-tetrahydrat og medisinsk produkt 14

15 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse A61K 38/19 ( ) A61K 38/00 ( ) C07K 14/47 ( ) C07K 14/52 ( ) C12N 15/19 ( ) C12P 21/02 ( ) A61P 25/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/11428 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Laboratoires Serono SA, Centre Industriel, 1267 COINSINS, VAUD, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Amanda Proudfoot, Sous Chens, CHENS-SUR- LÈMAN, 74140, FR Timothy N C Wells, 712 Route Bellevue, F Prevessin Moens, FR Marie Kosco-Vilbois, Le Çrêt, MINZIER, 74270, FR Anvendelse av en CC-kjemokinmutant i fremstillingen av en farmasøytisk sammensetning til behandlingen av multippel sklerose og/eller andre demyelinerende sykdommer, farmasøytisk sammensetning omfattende mutantene, trunkert og mutert human RANTES og rekombinant fremgangsmåte for fremstilling av samme,dna-molekyl som koder for dette, ekspresjonsvektor som omfatter DNA-molekylet og vertscelle som omfatter ekspresjonsvektoren (51) Klasse B01J 8/02 ( ) B01J 19/24 ( ) B01J 12/00 ( ) C01B 3/16 ( ) C01B 3/38 ( ) C07B 61/00 ( ) F28D 7/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US2001/02509 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Battelle Memorial Inst, P O Box 999, WA99352 RICHLAND, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Robert S Wegeng, 2603 Harris Avenue, RICHLAND, WA99352, US Anna Lee Y Tonkovich, Rausch Road, MARYSVILLE, OH43040, US Yong Wang, 2884 Troon Court, RICHLAND, WA99352, US Yufei Gao, 302 North Hawaii, Kennewick, WA 99336, US Fremgangsmåte og apparat til å oppnå økt fremstillingshastighet av termiske kjemiske reaksjoner (51) Klasse B60C 11/16 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Hans Husevåg, Hollingen, 6400 MOLDE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Hans Husevåg, Hollingen, MOLDE, 6400, Pigg til dekk 15

16 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse B60R 19/34 ( ) B60R 19/02 ( ) B60R 19/18 ( ) B60R 19/24 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet ,, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Torbjørn Pedersen, Grimsrudvn 31, 2830 RAUFOSS, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Torbjørn Pedersen, Grimsrudvn 31, RAUFOSS, 2830, Støtfangersammenstilling med integrert kollisjonsboks (51) Klasse B63B 27/14 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Brothers AS, Postboks 244, 6701 MÅLØY, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Gunnar Carlson, Postboks 244, MÅLØY, 6701, Anordning og fremgangsmåte for overføring av mannskap og personell mellom marine fartøy og offshorekonstruksjoner (51) Klasse C07D 207/06 ( ) A61K 31/40 ( ) A61K 31/4025 ( ) A61K 31/426 ( ) A61K 31/427 ( ) A61K 31/438 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 295/18 ( ) C07D 207/16 ( ) C07D 277/06 ( ) C07D 311/96 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 405/12 ( ) C07D 409/12 ( ) C07D 417/12 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , FR, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Les Laboratoires Servier, 12, place de la Défense, COURBEVOIE CEDEX, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Guillaume de Nanteuil, 12, rue du Chemin Vert, SURESNES, 92150, FR Alain Benoist, 1, rue des Grouettes, FRANCONVILLE, 95130, FR Murielle Combettes, 18, rue du Tir Escalier 3, MAISONS LAFFITE, 78600, FR Eliszabeth Harley, 1, rue du Serpolet, VAUREAL, 95490, FR Nye pyrrolidin- og tiazolidinforbindelser, fremgangsmåte for deres fremstilling og farmasøytiske sammensetninger inneholdende dem (51) Klasse B64C 27/48 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Prox Dynamics AS, Postboks 22, 1378 NESBRU, ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Petter Muren, Nesveien 9, NESBRU, 1394, Pål Sandberg, Haugerveien 75, FINSTADJORDET, 1475, Magnetisk montert rotor 16

17 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse C07H 15/203 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 3/10 ( ) A61K 31/7034 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , JP, 81038/02 (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/JP2003/02466 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Kissei Pharmaceutical Company Ltd, 19-48, Yoshino, MATSUMOTO-SHI, NAGA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Akira Iyobe, 449-2, Kitahotaka, Hotaka-machi, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Hirotaka Teranishi, Kissei-dainiseiyuryo, , Nomizomokka, MATSUMOTO-SHI, NAGA, , JP Kazuya Tatani, Sansushi , 1-3-5, Shimizu, MATSUMOTO-SHI, NAGA, , JP Shigeru Yonekubo, Kasa 37A102, 415-1, Meisei, Misato-mura, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Masayuki lsaji, Hirookagobara, SHIOJIRI- SHI, NAGA, , JP Glukopyranosylbenzylbenzenderivatkrystaller (51) Klasse C10L 5/00 ( ) C10L 5/02 ( ) C10L 5/06 ( ) C10L 5/08 ( ) C10L 5/40 ( ) C10L 5/44 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Knut Hovland, Byåsveien 17, 7018 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, N N, Framgangsmåte for tilvirkning av fyringsprodukt (51) Klasse C07K 14/605 ( ) A61K 38/26 ( ) A61P 3/00 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 3/08 ( ) A61P 3/10 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, , US, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US1999/28929 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag The Administrators of the Tulane Educational Fund, 1430 Tulane Avenue SL13, LA NEW ORLEANS, US David Howard Coy, 4319 Perrier Street, New Orleans, LA 70115, US Zheng Xin Dong, 66 Fairview Street, HOLLISTON, MA01746, US GLP-1 analoger samt anvendelse derav og farmasøytisk sammensetning 17

18 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse C12N 1/20 ( ) A23K 1/16 ( ) A23K 1/18 ( ) A61K 35/74 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 37/02 ( ) A61P 43/00 ( ) C12R 1/01 ( ) C12R 1/225 ( ) C12R 1/23 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/06039 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Société des Produits Nestlé SA, P.O. Box 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Eduardo Schiffrin, Chemin de Riant-Mont 17, CH-1023 Crissier, CH Florence Rochat, Quartier des Tilleuls 6, MONTREUX, 1820, CH Ralf Zink, Chemin de la Maison Jean 36, CH-1801 Le Mont-Pelerin, CH Roberto Reniero, 28, rue Charles Dubreuil, MOYAUX, 14590, FR Christoph Cavadini, Chemin de Paudille 26, CH-1801 Le Mont-Pelerin, CH Thierry von der Weid, Chemin de Bellevue 25, CH Lausanne, CH Jalil Benyacoub, Chemin de la Grangette 92, CH-1010 Lausanne, CH Virginie Rousseau, Mykonos II, Appt A 20, 235, route de Narbonne, F Toulouse, FR Pablo Perez, Diagonal 80 N B, 1900 La Planta, AR Probiotisk stamme og ernæringssammensetning for hunder og katter inneholdende denne nye probiotika til anvendelse i kjæledyrfôr (51) Klasse C12N 15/56 ( ) C12N 9/42 ( ) C12N 9/24 ( ) A23K 1/00 ( ) A23K 1/165 ( ) C12R 1/645 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/03174 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Johannes Petrus Theodorus Wilhelmus van den Hombergh, Meentweg 77, NL-3454 AR De Meern, NL Jan-Metske van der Laan, Leursebaan 364, NL-4839 AP Breda, NL Jean-Marc Georges Daran, 7, rue Barberousse, Appartement 28, F Lille, FR Margareta Adriana Herweijer, Roelofsstraat 43, NL VK Haag, NL Daniel Paul Teufel, Itzlings 27, D Hergatz, DE Talaromyces emersonii beta-glukanaser samt polynukleotid, vektor, vertscelle, fremgangsmåte for fremstilling av polypeptidet, sammensetning og fôr omfattende polypeptidet (51) Klasse E21B 17/01 ( ) E21B 19/00 ( ) E21B 19/09 ( ) E21B 17/07 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Norocean AS, Valaberget 32, 5355 KNARREVIK, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Trond Haugland, c/o Norocean AS, Valaberget 32, KNARREVIK, 5355, Slippforbindelse med justerbar forspenning 18

19 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse F03D 11/04 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, 4318 SANDNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, SANDNES, 4318, Per Jøssang, Kvernveien 50c, TAU, 4120, Anordning og fremgangsmåte ved flytende vindturbin (51) Klasse F16L 5/04 ( ) F16L 57/04 ( ) F16L 59/14 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet ,, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/2001/00236 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag BIS Industrier AS, Postboks 1134, 4391 SANDNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Trond Sæle, Kolstien 3 F, BERGEN, 5097, Rune Hellebø, Vardesvingen 10 A, FYLLINGSDALEN, 5141, Magne Steinseidet, KJERRGARDEN, 5314, Tom Torball, Kringveien 12 B, OSLO, 1084, Eivind Robert Oen, Gullstølstien 308, BØNES, 5152, Olav Liodden, Kokstadveien 81, KOKSTAD, 5257, Isoleringskappe og fremgangsmåte for å forsegle et rom mellom rør og gjennoføringshylse (51) Klasse F16L 55/162 ( ) F16L 55/48 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , GB, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/GB2001/02002 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Brinker Technology Ltd, Campus 2, Aberdeen Science and Technology Park, Balgownie Road, Bridge of Don, AB228GU ABERDEEN, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Ian McEwan, 18 Greenmore Gardens, ABDERDEEN, AB244JF, GB Kanallekkasjetetning (51) Klasse F17C 11/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Institutt for energiteknikk, Postboks 40, 2027 KJELLER, Volodymyr A Yartys, c/o Institutt for energiteknikk, Postboks 40, KJELLER, 2027, Michael V Lototsky, c/o The University of the Western Cape, Research Associate South African Insitute for Advanced Material Chemistry, Modderdam Road, Private Bag X17, BELLVILLE, 7535, ZA Jan Petter Mæhlen, c/o Institutt for energiteknikk, Postboks 40, KJELLER, 2027, Hallmar Halldórs, Varmaraf ehf, IceTec Keldnaholti, REYKJAVIK, 112, IS Arild Vik, c/o CMR Prototech, Postboks 6034 Postterminalen, BERGEN, 5892, Asbjørn Strand, c/o CMR Prototech, Postboks 6034 Postterminalen, BERGEN, 5892, Kontinuerlig drevet hydrogenkompressor og fremgangsmåte ved drift av denne 19

20 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse F41A 33/02 ( ) F41A 33/04 ( ) F42B 8/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Nimtec AS, Johan Sverdrupsgate 4, 3717 SKIEN, Steffen Botten, Lilleåsvegen 14, SKIEN, 3731, Elektronisk løsammunisjon (51) Klasse F41H 5/22 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , DE, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Rheinmetall Landsysteme GmbH, Falckensteiner Strasse 2, KIEL, DE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Armin Diller, Anton-Günther-Strasse 27 A, D Augsburg, DE Jürgen Riedl, Augustusstrasse 26, KÖNIGSBRUNN, 86343, DE Hans Mall, Neulindacher Strasse 7, D Fürstenfeldbruck, DE Luke for pansret kjøretøy (51) Klasse G01N 29/12 ( ) G01N 29/46 ( ) G01B 17/02 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Jostein Jacobsen, Slalåmveien 47, LOMMEDALEN, 1350, Åge A Olsen, Tiurvegen 3, INGEBERG, 2323, Tore Magne Halås Skar, Orreleiken 33, BORGEN, 1388, Petter Norli, Prof. Dahls gate 16, OSLO, 0355, Åshild Bergh, 5 Bera terrasse 6A, DRAMMEN, 3026, Nils Otto Negård, Kalvestien 34, VØYENENGA, 1339, Steinar Låg, Solstadv. 44C, HVALSTAD, 1395, Akustiske tykkelsesmålinger ved bruk av gass som et koblingsmedium (51) Klasse H04N 7/26 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Lars Petter Endresen, Blåbærstien 15C, NESODDTANGEN, 1450, Fremgangsmåte i en videokodings-/-dekodingsprosess 20

21 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse H05B 33/26 ( ) H05B 33/04 ( ) H05B 33/12 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , BE, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/BE2000/00090 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Recherche et Developpement du Groupe Cockerill Sambre, Campus Universitaire du Sart-Tilman, Boulevard de Colonster B 57, B-4000 Liege, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, René Winand, Rixensart, BE Pascal Magain, Montbliart, BE Elektroluminescerende innretning og fremgangsmåte for fremstilling derav 21

22 europeiske patenter (B1) nr 12/11 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse A01G 31/02 ( ) A01K 63/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Forschungsverbund Berlin E.V., Rudower Chaussee Berlin, DE-Tyskland Kloas, Werner, Im Haselwinkel , Berlin, DE-Tyskland Rennert, Bernhard, Weinbergstr , Berlin, DE-Tyskland Van Ballegooy, Christoph, Kaskelstr , Berlin, DE-Tyskland Drews, Manfred, Ringstr , Großbeeren, DE-Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Akvaponanlegg for grønnsak- og fiskeproduksjon (51) Klasse A23L 1/05 ( ) A23L 1/09 ( ) A61K 9/50 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , DE, (86) Int.inndag GELITA AG, Uferstrasse Eberbach, DE-Tyskland DICK, Eberhard, Adalbert-Stifter- Strasse Neckargemünd, DE- Tyskland WALTER, Simone, Alter Finkenbacherweg Wald- Michelbach, DE-Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Lettflytende gelatinblanding (51) Klasse A47J 31/44 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , NL, (86) Int.inndag Bravilor Holding B.V., Pascalstraat RD Heerhugowaard, NL- Nederland OTTEN, Arno Rolf, Marga Klompéland 32NL-1705 JD Heerhugowaard, NL- Nederland KLIJN, Nicolaas Petrus, Praam 36NL VM Obdam, NL-Nederland VAN AARST, Noël Pierre, Donkstraat 34NL-1823 DN Alkmaar, NL-Nederland ANSING, Jan, Rozenlaan 55NL-1702 TG Heerhugowaard, NL-Nederland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Varmeplate og også en enhet som omfatter en slik varmeplate (51) Klasse A47K 5/14 ( ) A47K 5/12 ( ) B05B 7/00 ( ) B05B 11/00 ( ) G01F 11/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , US, GOJO Industries, Inc., One GOJO Plaza, Suite 500Akron, OH 44311, US- USA Ray, Eugene W., 1178 Noble AvenueBarberton, OH 44203, US-USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Høyhastighets skumpumpe 22

23 europeiske patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse B01D 46/00 ( ) B01D 53/54 ( ) B01D 53/56 ( ) B01J 23/00 ( ) B01J 23/745 ( ) B01J 23/83 ( ) B01J 35/04 ( ) B01J 37/02 ( ) C01B 21/26 ( ) C01B 21/28 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Umicore AG & Co. KG, Rodenbacher Chaussee Hanau-Wolfgang, DE-Tyskland Schlett, Mathias, Schönbergweg Aschaffenburg, DE-Tyskland Neumann, Juergen, Am Langen Steg Gelnhausen, DE-Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Katalysator for omsetning av dinitrogenmonoksid og dens anvendelse ved den industrielle fremstillingen av salpetersyre (51) Klasse B25D 9/04 ( ) B25D 9/14 ( ) B25D 9/20 ( ) B25D 9/26 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , SK, (86) Int.inndag Konek, S.r.o., Hviezdoslavova 16/ Nová Dubnica, SK-Slovakia KONECNÍK, Stefan, Hviezdoslavova 16/ Nová Dubnica, SK-Slovakia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Hydraulisk pigghammer (51) Klasse B26D 7/18 ( ) B65H 29/54 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , AT, GFM GmbH, Ennser Straße Steyr, AT-Østerrike Heidlmayer, Franz, Kimmersdorferstrasse St. Marien, AT-Østerrike Ahrer, Rudolf, Duernberg Losenstein, AT-Østerrike Dietachmayr, Harald, Grubmuehlstrasse Sierning, AT- Østerrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Innretning for opptak av et arbeidsstykke fra et skjærebord (51) Klasse E21B 7/04 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 43/26 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Freyer, Rune, Professor Olav Hansensv StavangerNorge Freyer, Rune, Professor Olav Hansensv StavangerNorge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Fremgangsmåte og anordning for å lage sideåpninger ut fra et borehull 23

24 europeiske patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse E21B 10/14 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , US, , US, (86) Int.inndag Baker Hughes Incorporated, 2929 Allen Parkway, Suite 2100Houston, TX 77040, US-USA ANTON, Zahradnik, 227 Burkwood Ct.Sugarland, TX 77479, US-USA PRESSIER, Rudolph, C.O., 11 East Honey Grove PlaceThe Woodlands, TX 77382, US-USA NGUYEN, Don, Springshire DriveHouston, TX 77066, US-USA DAMSCHEN, Michael, S., 1109 Cordell St.Houston, TX 77009, US-USA CEPEDA, Karlos, B., P.O. Box 396Al Khobar 31952, SA-Saudi Arabia MARVEL, Tim, King, 69 E. Sandalbranch CirThe Woodlands, TX 77382, US-USA MEINERS, Matthew, J., Stonor Park, 8 Jalan StonorKuala Lumpur 50450, MY-Malaysia Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Hybrid borkrone og fremgangsmåte ved boring (51) Klasse E21B 17/01 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , FR, (86) Int.inndag Technip France, 6-8, Allée de l'arche Faubourg de l'arche ZAC Danton92400 Courbevoie, FR- Frankrike ESPINASSE, Philippe, 35, rue PigeonF Bihorel, FR-Frankrike (51) Klasse F03D 7/02 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Colling, Claus, Priel 5/a85408 Gammelsdorf, DE-Tyskland Colling, Claus, Priel 5/a85408 Gammelsdorf, DE-Tyskland Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Vertikalakseturbin med styreanordning, og fremgangsmåte for aerodynamisk bremsing (51) Klasse F16K 1/50 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , DE, U (86) Int.inndag Dorma GmbH + Co. KG, DORMA Platz Ennepetal, DE-Tyskland WINKLER, Bernd, Loh Breckerfeld, DE-Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Reguleringsventil (51) Klasse G07C 9/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , IT, MI (86) Int.inndag Business Gates S.p.A., Via Cernuschi Milano, IT-Italia FARNETI, Aldo, Via Bartolomeo d'alviano 73I Milano, IT-Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Apparat for fjernstyrt åpning av dører eller porter til bygninger COUTAREL, Alain, 10, rue Lefort GonssolinF Mont-Saint-Aignan, FR-Frankrike WACLAWEK, Isabel, Teresa, 1906, route du Bourg HautotF Touffreville La Corbeline, FR-Frankrike Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Fleksibel stigerørinstallasjon til transport av hydrokarboner 24

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4933

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4933 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2364393 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 10/32 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.06.15 (80)

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MARS-2009 (Amendments - March-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OMK CHC Scotia Ltd.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Navn Klubb Startnummer Totaltid

Navn Klubb Startnummer Totaltid .08.0 M0- Vidar Mehl Vossevangen CK/Team Fuji Norge 00:59:8 Håkon Karlstad Romeriksåsen SK 8 0:0: Steffen Gjerdbakken Ringerike SK 6 0:05: Anders Hagehaugen Raufoss og Gjøvik SK 5 0:06: 5 Vegard Solhaug

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 K 17-18 10 km Hedda Biseth 15.47 Andebu 1997 20 km Janniche Dahl 31.54 Bispeveien 1996 30 km Hilde Ormestad 49.59 Moss 1983 K 15-16 10 km Hanna Biseth 15.54

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - APRIL-2009 (Amendments - April-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-GCQ * Kvitne Kato Hauge

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JULI-2013 (Amendments - July-2013) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-BUC MSA V c/o Wilmington

Detaljer

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 34/10-2010.08.23 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2280051 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C09K 8/36 (2006.01) B01F 17/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer