nr 12/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 12/ årgang 101 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Oppreisning Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Utløpte patenter Endring i fullmaktsforhold Domsavgjørelse i oppreisningssak Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse A47B 11/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Ådne Helle, Dusavikveien 192, 4029 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ådne Helle, Dusavikveien 192, STAVANGER, 4029, Anordning ved bord (51) Klasse A47G 1/16 ( ) A47G 1/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Karl Alveng Munthe-Kaas, Munkedamsveien 86 B, 0270 OSLO, Karl Alveng Munthe-Kaas, Munkedamsveien 86 B, OSLO, 0270, Justerbart snoroppheng for rammer på vegg (51) Klasse A61K 31/4468 ( ) A61K 9/12 ( ) A61P 25/04 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DK, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/DK2001/00521 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Nycomed Danmark APS, Postboks 88, 4000 ROSKILDE, DK Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Jesper Grarup, Låddenhøj 87, ROSKILDE, 4000, DK Hanne Wulff Nielsen, Valdemarsgade 21, SVENDBORG, 5700, DK Fentanylpreparat for nasal administrering (51) Klasse B62D 63/06 ( ) B63C 13/00 ( ) B62K 27/02 ( ) B63B 35/00 ( ) B63B 35/71 ( ) B62B 1/04 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Advokat Bjørn Ketil Myrset, c/o Myrset Advokatfirma, Britvegen 4, Molde Kunnskapspark, 6411 MOLDE, Bjørn Ketil Myrset, Britvegen 4, MOLDE, 6411, Sykkeltilhenger for frakting av kajakk 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse B63B 23/58 ( ) B66C 1/34 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Norsafe AS, Postboks 115, 4852 FÆRVIK, Roger Nordgård, Høl, VEGÅRSHEI, 4985, Sikkerhetskrok for livbåtoppheng (51) Klasse C07C 403/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/057, , US, 61/057,337 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jingfei Guo, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Matthew Jones, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Christian Schaefer, Angerstrasse 16, RHEINFELDEN, 79618, DE Joachim Ulrich, Martin Luther Universität Zentrum für Ingenieurwissenschaften, HALLE-WITTENBERG, DE Viviane Verlhac-Trichet, 24 rue du Généeral de Gaulle, DIETWILLER, 68440, FR Krystallformer av astaksantin (51) Klasse C07D 251/60 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag Lurgi GmbH, Lurgiallee 5, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Frank Castillo-Welter, Obere Romerhofstrasse 154, FRIEDRICHSDORF, 61381, DE Christoph Steden, Im Rosengartchen 94, OBERURSEL, 61440, DE Martin Muller-Hasky, Feldbergstrasse 26, HEUSENSTAMM, 63150, DE Georg Ehring, Herderstrasse 15, FRANKFURT, 60316, DE Dominic Walter, Bad Nauheimer Strasse 5, DARMSTADT, 64289, DE Fremgangsmåte og anlegg for fremstilling av melamin (51) Klasse C08F 230/02 ( ) C02F 5/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , EP, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2008/51431 (24) Løpedag BASF SE, LUDWIGSHAFEN, DE Marcus Guzmann, Theodor-Heuss-strasse 2, MÜHLHAUSEN, 69242, DE Lidcay Herrera Taboada, Edmond Laponstraat 31, OOSTENDE, 8400, BE Karin Neubecker, Flomersheimer Str. 36, FRANKENTHAL, 67227, DE Alexander Göthlich, Kalmitstrasse 10, MANNHEIM, 68163, DE Prosess og polymer for forhindring av BA/SR kjelstein med inkorporert detekterbar fosforfunksjonalitet 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse C08F 251/00 ( ) C08F 265/00 ( ) C08F 283/06 ( ) C08F 291/06 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, , DE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2004/08011 (24) Løpedag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Peter Claassen, An der Froschlache 23, LUDWIGSHAFEN, 67063, DE Pulakesh Mukherjee, Sachenstrasse 109, MANNHEIM, 68309, DE Marc Leduc, Muehlturmstrasse 50, SPEYER, 67346, DE Werner Gauweiler, Paul-Münch-Strasse 7, LUSTADT, 67363, DE Roland Nowack, Peter-Paul-Rubens-Strasse 17, BIRKENHEIDE, 67134, DE Vandige dispersjoner av vannløslige polymerisater av etylenisk umettete anioniske monomerer produksjonsmetode og anvendelse derav (51) Klasse C09D 7/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, Raphaël Lamy, Brinken 25, KRISTIANSAND S, 4630, Rainer Steding, Ohlingslohne 3A, KRUMMHOERN/UPLEWARD, 26736, DE Coating sammensetning (51) Klasse C25C 3/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, André Berg, c/o Hydro Aluminium AS, Patent- og varemerkeavdelingen, 0240 OSLO, Erling Dragseth, Hoelsandveien 38, SUNNDALSØRA, 6600, Ola Erik Holte, Børsetlauvet 19, ÅLVUNDEID, 6620, Junie Eirin Kalstø, Øravegen 75, SURNA, 6652, Leda Moxnes, Drivavegen, SUNNDALSØRA, 6600, Fremgangsmåte og anlegg for rensing og tørking av kalsinerte elektroder (51) Klasse E05B 15/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet ,, (24) Løpedag Spilka International AS, Langrabben 71, Emblem, 6013 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Rolf A Knudsen, VATNE, 6265, Tor Egil Smevoll, Harald Ratviksveg 13, ÅLESUND, 6016, Justerbart sluttstykke (51) Klasse E21B 4/02 ( ) E21B 41/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/167,003 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Robbins & Myers Energy Systems LP, Highway 75 North, TX77378 WILLIS, US Billy W White, Northampton Pines, SPRING, TX77389, US Nedihulls effektgenerator og fremgangsmåte 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 7/00 ( ) E21B 7/04 ( ) E21B 33/03 ( ) E21B 33/06 ( ) E21B 33/047 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Georigg AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Per Olav Haughom, Nedre Høgåsen, TONSTAD, 4440, Boreinnretning spesielt til bruk ved retningsstyrt boring for utvinning av geotermisk energi (51) Klasse E21B 17/02 ( ) E21B 17/00 ( ) E21B 47/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TD AS, Fabrikkveien 9, 4033 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Olav Haughom, Høgåsen 12, TONSTAD, 4440, Signaloverføring i rørstreng (51) Klasse E21B 17/02 ( ) E21B 17/00 ( ) (51) Klasse E21B 19/14 ( ) E21B 19/15 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Seabed Rig AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ola Lunde, Soldatveien 14, HAFRSFJORD, 4045, Anordning ved griper for petroleumsrør (51) Klasse E21B 21/08 ( ) E21B 37/00 ( ) E21B 7/00 ( ) E21B 17/10 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/550,192 (24) Løpedag Arrival Oil Tools Inc, Avenue N.E., ABT2E6Y4 CALGARY, CA Daniel Robson, Site #6,Box #9, RR #1, OKOTOKS, AB, CA Christopher Konschuh, Avenue NE, CALGARY, ABT2E1V3, CA Laurier Comeau, #2 McLeran Place, LEDUC, ABT9E6N5, CA Paul Sibbald, 75 Harvest Gold Circle N.E., CALGARY, ABT3K4H3, CA Borekaksmobiliserer (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TD AS, Fabrikkveien 9, 4033 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Olav Haughom, Høgåsen 12, TONSTAD, 4440, Rør med signaloverføring og fremgangsmåte for sammenkobling av rør 6

7 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 23/00 ( ) E21B 23/01 ( ) E21B 7/20 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/184,851 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Tesco Corp, 3993 W. Sam Houston Parkway N., Suite 100, TX77043 HOUSTON, US Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Tommy M Warren, South 273rd East Avenue, COWETA, OK74429, US Preston T Honeycutt, Pinebark Lane, MAGLIA, TX77354, US Michael Brouse, 201 Vanderpool Lane #66, HOUSTON, TX77024, US Framgangsmåte for etablering av sirkulasjon under uttrekking av brønnhullsverktøy under foringsoperasjoner (51) Klasse E21B 33/035 ( ) E21B 33/064 ( ) F15B 1/24 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/086,029 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Cameron International Corp, 1333 West Loop South, Suite 1700, TX HOUSTON, US Johnnie Kotrla, 1143 Flagmore Drive, KATY, TX77450, US Mac Kennedy, 7022 Bent Branch, HOUSTON, TX77088, US Nathan Cooper, Sunset Bluff Drive, HOUSTON, TX77095, US Undervanns akkumulator med forskjell i stempelareal (51) Klasse E21B 23/04 ( ) E21B 33/127 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/175,073 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Michael J Loughlin, 4039 Villanova Street, HOUSTON, TX77005, US Fremgangsmåte og anordning for aktivering av et brønnverktøy (51) Klasse E21B 33/068 ( ) E21B 19/22 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/181,015 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Johnny E Jurena, 7834 Sunny Ridge Drive, HOUSTON, TX77095, US Charles E Jennings, Gettysburg Court, HOUSTON, TX77377, US David D Comeaux, 9102 Stone Porch Lane, HOUSTON, TX77064, US Enhet for innsetting av et fleksibelt element i et trykksatt brønnhodehus 7

8 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 41/00 ( ) G01S 15/46 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Statoil ASA, 4035 STAVANGER, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Paul Meldahl, Dyretråkket 8, STAVANGER, 4034, Geir Tore Leikvoll, Nesbu Alle 42, RØYNEBERG, 4052, Trond Olav Groven, Gåsemyrveien 1B, HUNDVÅG, 4085, System og fremgangsmåte for borkroneposisjonering nær sjøbunnen ved bruk av sammensydd sanntids geologisk modell (51) Klasse E21B 43/01 ( ) E21B 33/035 ( ) E21B 43/26 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/085,403 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Cameron International Corp, 1333 West Loop South, Suite 1700, TX HOUSTON, US Dennis P Nguyen, 3305 Aspenbrook Court, PEARLAND, TX77581, US Kirk P Guidry, Branson Lane, HOUSTON, TX77429, US Fluiddrevet adapter for mineralekstraksjonsutstyr (51) Klasse E21B 43/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/191,921 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Martin P Coronado, Red Cedar Canyon Lane, CYPRESS, TX77429, US James B Crews, 5206 Sunshine Point, WILLIS, TX77318, US Aaron C Hammer, 1714 Brun Street, #7, HOUSTON, TX77019, US Tianping Tim Huang, Lajuana Lane, SPRING, TX77388, US Innstrømningsstyringsanordning som anvender et vannfølsomt middel (51) Klasse E21B 47/01 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/184,684 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Rocco Difoggio, P O Box , HOUSTON, TX , US Nedihulls verktøy med tynnfilm termoelektrisk kjøling 8

9 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse E21B 47/12 ( ) E21B 47/18 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/538,961 (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Brian Clark, 86 Greensward Lane, SUGAR LAND, TX77479, US Qiming Li, 127 Wilkins Crossing, SUGAR LAND, TX77479, US Desheng Zhang, 4911 Cypress Springs Drive, MISSOURI CITY, TX77459, US Yi Zhang, 6715 Gable Wing Lane, SUGAR LAND, TX77479, US Lili Zhong, 4110 Freedom Tree Drive, MISSOURI CITY, TX77459, US Tang Xueyan, 3919 Bountiful Crest Lane, SUGAR LAND, TX77479, US System og fremgangsmåte for bruk av dual telemetri (51) Klasse F03B 13/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag TideTec AS, Ingiers vei 17, 1167 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Per Kollandsrud, Ingiers vei 17, OSLO, 1167, Anordning for utvinning av tidevanns- og bølgeenergi (51) Klasse F03D 11/04 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, 4318 SANDNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, SANDNES, 4318, Per Jøssang, Kvernveien 50c, TAU, 4120, Anordning og fremgangsmåte ved flytende vindturbin (51) Klasse F04D 29/40 ( ) F04D 25/16 ( ) F04D 13/12 ( ) F04D 13/16 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Håkon Skofteland, Hagaliveien 2B, JAR, 1358, Kjell Olav Stinessen, Hovseterveien 32A, OSLO, 0768, Anordning for utskilling og oppsamling av væske i gass fra et reservoar (51) Klasse F03D 11/04 ( ) E02D 27/42 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Aker Jacket Technology AS, Postboks 222, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Bjørn Melhus, Harald Hårfagres gate 10D, OSLO, 0363, Lastoverføringsinnretning 9

10 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse F16L 1/12 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/088, , US, 12/404,785 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Aker Subsea Inc, 3600 Briarpark Drive, TX77042 HOUSTON, US Brett Clover, Fred Freeland Road, GRAND BAY, AL36541, US Jeff Lami, 5219 Montiel Court, MOBILE, AL36693, US Spencer Powell, 9980 Silverthome Ct., MOBILE, AL36608, US Maurus Kresse, 4208 Rollins Avenue, MOBILE, AL36618, US Heith Little, Saxon Court, DAPHNE, AL36526, US Kontrollkabel-feltforbindelse (51) Klasse F16L 1/23 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , GB, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/EP2009/ (24) Løpedag Subsea 7 Ltd, Peregrine Road, Westhill Business Park, AB326JL WESTHILL, ABERDEENSHIRE, SKOTTLAND, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Jonathan Richard Tame, 11, Tilquhillie Place, ABERDEENSHIRE, AB315ZN, GB Anordning for bruk ved legging av rørledning på havbunen (51) Klasse F23C 10/22 ( ) F23C 10/00 ( ) F23C 10/20 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Sargas AS, c/o Fleischer & Co AS, Postboks 2451 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Roine Brännström, Pirvägen 38, FINSPÅNG, 61237, SE Mateanordning for trykksatt virvelsjiktforbrenning (51) Klasse F41A 33/02 ( ) F41A 33/04 ( ) F42B 8/00 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Nimtec AS, Johan Sverdrupsgate 4, 3717 SKIEN, Steffen Botten, Lilleåsvegen 14, SKIEN, 3731, Elektronisk løsammunisjon (51) Klasse F41G 3/06 ( ) F41G 3/16 ( ) F41G 3/22 ( ) F41G 5/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Kongsberg Defence & Aerospace AS, Kirkegårdsveien 45, 3616 KONGSBERG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Kjell M Laupstad, Torpmarka 146, HEGGEDAL, 1389, Rune Werner, Borgenveien 11, FAGERSTRAND, 1454, Eirik Malterud, Leangenveien 2E, ASKER, 1387, Leif O Haugen, Daniel Barths vei 12, KONGSBERG, 3600, Fjernstyrt våpensystem 10

11 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse G01F 1/00 ( ) E21B 34/00 ( ) E21B 47/06 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Abbon AS, Postboks 155, 1325 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Hallvard Thonstad, Gustav Vigelands vei 4c, OSLO, 0274, Audun Aspelund, Elen Weeas vei 97, LOMMEDALEN, 1350, Harald Sæther, Speidersletta 11, LOMMEDALEN, 1350, Morten Mønster Jensen, Langoddveien 74 a, SNARØYA, 1367, Ventilinnretning med midler for å måle egenskaper til fluid (51) Klasse G01V 5/10 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 61/075,524 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Christian Stoller, 42 Wallace Road, PRINCETON JUNCTION, NJ08550, US Jim A Grau, 130 Pokanoket Lane, MARSHFIELD, MA02050, US Markus Berheide, 109, Rue Du Theatre, PARIS, 75015, FR Absolutte grunnstoffkonsentrasjoner fra kjernespektroskopi (51) Klasse G01M 3/18 ( ) G01M 3/16 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , DE, (24) Løpedag Egeplast Werner Strumann GmbH & Co KG, Robert- Bosch-Strasse 7, GREVEN, DE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klaus Hilchenbach, Bowenkamp 44, NN, 48165, DE Anordning og fremgangsmåte for overvåking av lekkasjer (51) Klasse G01V 3/20 ( ) G01V 3/34 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 12/183,809 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Carlos A Yanzig, 5023 Huntwick Parc Ct, HOUSTON, TX77069, US Apparat og fremgangsmåte for avbildning av borehull (51) Klasse G02B 1/04 ( ) C08F 265/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , US, 60/869,812 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2007/ (24) Løpedag Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Arturo Norberto Medina, 4021 McGinnis Ferry Road, #2222, SUWANEE, GA30024, US Dawn A Smith, 6015 State Bridge Road, #8106, DULUTH, GA30097, US Robert Scott, 1220 Longpointe Pass, ALPHARETTA, GA30005, US Fremstilling av oftalmisk innretning basert på fotoindusert trinnvekst polymerisasjon 11

12 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse G06Q 20/00 ( ) (21) Søknadsnr (11) Patentnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag mcash Norge AS, Granveien 24A, 3115 TØNSBERG, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Daniel R Döderlein, Granveien 24A, TØNSBERG, 3115, Mobil betaling (51) Klasse H01B 3/20 ( ) H01B 3/22 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , EP, , US, 11/804,306 (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/US2008/ (24) Løpedag Cooper Industries Inc, 600 Travis, Suite 5800, TX HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Kevin J Rapp, 141 W Summerhill Place, OAK CREEK, WI53154, US Gary A Gauger, 5836, Cascade Drive, FRANKLIN, WI53132, US Charles Patrick McShane, 1221 E Broadway, WAUKESHA, WI53186, US Arthur W Lemm, W 281 S3696 Woodcock Court, WAUKESHA, WI53189, US Dielektrisk fluidsammensetning med vegetabilsk olje (51) Klasse H02J 4/00 ( ) (51) Klasse H03H 17/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Coding Technologies AB, Döbelnsgatan 64, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Lars Villemoes, Mandolinvägen 22, JÄRFÄLLA, 17556, SE Kristofer Kjörling, Lostigen 10, SOLNA, 17075, SE Fremgangsmåte for reduksjon av aliasing innført ved spektralinnhyllingsjustering i realverdibaserte filterbanker (51) Klasse H03H 17/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (62) Utskilt fra , med inndato (62) Avdelt fra , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Coding Technologies AB, Döbelnsgatan 64, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Lars Villemoes, Mandolinvägen 22, JÄRFÄLLA, 17556, SE Kristofer Kjörling, Lostigen 10, SOLNA, 17075, SE Fremgangsmåte for reduksjon av aliasing innført ved spektralinnhyllingsjustering i realverdibaserte filterbanker (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Modi Vivendi AS, Camilla Colletts vei 20, 0258 OSLO, Gunnar Myhr, Camilla Colletts vei 20, OSLO, 0258, Metode og system for å nytte kabler til undervanns overvåkings (SOSUS) - og/eller; telekommunikasjonssystemer til strømforsyning 12

13 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 12/11 (51) Klasse H04L 29/02 ( ) H04W 92/00 ( ) G06F 15/00 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Moota Telecom AS, Postboks 6217 Etterstad, 0663 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Bent Anderson Stamnes, Norbyvegen 10 A, JESSHEIM, 2050, Thomas Kudsk Kristensen, Kurlandstien 54, OSLO, 1052, Tom André Fossen, Karl Staaffs vei, OSLO, 0665, Fremgangsmåte for tilpasset oppdatering og nedlastinging av programvare til en mobil kommunikasjonsenhet uten interaksjon fra brukeren (51) Klasse H04R 1/10 ( ) A61F 11/14 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet , SE, (86) Int.inndag (86) Int.søknadsnr PCT/SE2009/ (24) Løpedag M Svenska AB, Box 2341, SOLLENTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Henrik Sjöman, Hagshult, Eksätra, SKILLINGARYD, 56893, SE Johan Håkansson, Framnäsvägen 14A, VÄXJÖ, 35239, SE Hørselsbeskyttelse (51) Klasse H04R 7/04 ( ) H04R 1/02 ( ) (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (24) Løpedag Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Postboks 1262 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Robin Støckert, Grensen 9, TRONDHEIM, 7030, Høyttaleranordning 13

14 meddelte patenter (B1) nr 12/11 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på http//www.patentstyret.no/ under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse A61K 9/10 ( ) A61P 31/18 ( ) A61K 31/426 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, 10/650,178 (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US2004/27401 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, IL ABBOTT PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jörg Rosenberg, Bruchstrasse 29, ELLERSTADT, 67158, DE Jörg Breitenbach, Hans-Sachs-Ring 95 A, MANNHEIM, 68199, DE Ulrich Reinhold, Hilgardstrasse 18, SPEYER, 67346, DE Bernd Liepold, Ul, 8, Mannheim, MANNHEIM, 68161, DE Gunther Derndl, Am Dörrling 7, HERXHEIM, 67273, DE Alani Laman, 4612 Merchant Square, LANSDALE, PA19446, US Soumojeet Ghosh, Central Park Drive, CANTON, MI48188, US Fast farmasøytisk doseringsform (51) Klasse A61K 31/19 ( ) A61K 9/19 ( ) A61K 9/08 ( ) A61K 31/22 ( ) A61K 31/63 ( ) A61K 47/02 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , JP, / , JP, /00 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Akira Takada, Mishima-gun, Osaka, JP Masao Sudoh, Mishima-gun, Osaka, JP Oppløsning av N-[O-(p- pivaloyloksybenzensulfonylamino)- benzoyl]glycinmononatriumsalt-tetrahydrat og medisinsk produkt 14

15 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse A61K 38/19 ( ) A61K 38/00 ( ) C07K 14/47 ( ) C07K 14/52 ( ) C12N 15/19 ( ) C12P 21/02 ( ) A61P 25/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/11428 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Laboratoires Serono SA, Centre Industriel, 1267 COINSINS, VAUD, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Amanda Proudfoot, Sous Chens, CHENS-SUR- LÈMAN, 74140, FR Timothy N C Wells, 712 Route Bellevue, F Prevessin Moens, FR Marie Kosco-Vilbois, Le Çrêt, MINZIER, 74270, FR Anvendelse av en CC-kjemokinmutant i fremstillingen av en farmasøytisk sammensetning til behandlingen av multippel sklerose og/eller andre demyelinerende sykdommer, farmasøytisk sammensetning omfattende mutantene, trunkert og mutert human RANTES og rekombinant fremgangsmåte for fremstilling av samme,dna-molekyl som koder for dette, ekspresjonsvektor som omfatter DNA-molekylet og vertscelle som omfatter ekspresjonsvektoren (51) Klasse B01J 8/02 ( ) B01J 19/24 ( ) B01J 12/00 ( ) C01B 3/16 ( ) C01B 3/38 ( ) C07B 61/00 ( ) F28D 7/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US2001/02509 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Battelle Memorial Inst, P O Box 999, WA99352 RICHLAND, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Robert S Wegeng, 2603 Harris Avenue, RICHLAND, WA99352, US Anna Lee Y Tonkovich, Rausch Road, MARYSVILLE, OH43040, US Yong Wang, 2884 Troon Court, RICHLAND, WA99352, US Yufei Gao, 302 North Hawaii, Kennewick, WA 99336, US Fremgangsmåte og apparat til å oppnå økt fremstillingshastighet av termiske kjemiske reaksjoner (51) Klasse B60C 11/16 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Hans Husevåg, Hollingen, 6400 MOLDE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Hans Husevåg, Hollingen, MOLDE, 6400, Pigg til dekk 15

16 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse B60R 19/34 ( ) B60R 19/02 ( ) B60R 19/18 ( ) B60R 19/24 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet ,, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Torbjørn Pedersen, Grimsrudvn 31, 2830 RAUFOSS, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Torbjørn Pedersen, Grimsrudvn 31, RAUFOSS, 2830, Støtfangersammenstilling med integrert kollisjonsboks (51) Klasse B63B 27/14 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Brothers AS, Postboks 244, 6701 MÅLØY, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Gunnar Carlson, Postboks 244, MÅLØY, 6701, Anordning og fremgangsmåte for overføring av mannskap og personell mellom marine fartøy og offshorekonstruksjoner (51) Klasse C07D 207/06 ( ) A61K 31/40 ( ) A61K 31/4025 ( ) A61K 31/426 ( ) A61K 31/427 ( ) A61K 31/438 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 295/18 ( ) C07D 207/16 ( ) C07D 277/06 ( ) C07D 311/96 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 405/12 ( ) C07D 409/12 ( ) C07D 417/12 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , FR, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Les Laboratoires Servier, 12, place de la Défense, COURBEVOIE CEDEX, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Guillaume de Nanteuil, 12, rue du Chemin Vert, SURESNES, 92150, FR Alain Benoist, 1, rue des Grouettes, FRANCONVILLE, 95130, FR Murielle Combettes, 18, rue du Tir Escalier 3, MAISONS LAFFITE, 78600, FR Eliszabeth Harley, 1, rue du Serpolet, VAUREAL, 95490, FR Nye pyrrolidin- og tiazolidinforbindelser, fremgangsmåte for deres fremstilling og farmasøytiske sammensetninger inneholdende dem (51) Klasse B64C 27/48 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Prox Dynamics AS, Postboks 22, 1378 NESBRU, ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Petter Muren, Nesveien 9, NESBRU, 1394, Pål Sandberg, Haugerveien 75, FINSTADJORDET, 1475, Magnetisk montert rotor 16

17 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse C07H 15/203 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 3/10 ( ) A61K 31/7034 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , JP, 81038/02 (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/JP2003/02466 (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Kissei Pharmaceutical Company Ltd, 19-48, Yoshino, MATSUMOTO-SHI, NAGA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Akira Iyobe, 449-2, Kitahotaka, Hotaka-machi, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Hirotaka Teranishi, Kissei-dainiseiyuryo, , Nomizomokka, MATSUMOTO-SHI, NAGA, , JP Kazuya Tatani, Sansushi , 1-3-5, Shimizu, MATSUMOTO-SHI, NAGA, , JP Shigeru Yonekubo, Kasa 37A102, 415-1, Meisei, Misato-mura, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Masayuki lsaji, Hirookagobara, SHIOJIRI- SHI, NAGA, , JP Glukopyranosylbenzylbenzenderivatkrystaller (51) Klasse C10L 5/00 ( ) C10L 5/02 ( ) C10L 5/06 ( ) C10L 5/08 ( ) C10L 5/40 ( ) C10L 5/44 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Knut Hovland, Byåsveien 17, 7018 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, N N, Framgangsmåte for tilvirkning av fyringsprodukt (51) Klasse C07K 14/605 ( ) A61K 38/26 ( ) A61P 3/00 ( ) A61P 3/04 ( ) A61P 3/08 ( ) A61P 3/10 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , US, , US, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/US1999/28929 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag The Administrators of the Tulane Educational Fund, 1430 Tulane Avenue SL13, LA NEW ORLEANS, US David Howard Coy, 4319 Perrier Street, New Orleans, LA 70115, US Zheng Xin Dong, 66 Fairview Street, HOLLISTON, MA01746, US GLP-1 analoger samt anvendelse derav og farmasøytisk sammensetning 17

18 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse C12N 1/20 ( ) A23K 1/16 ( ) A23K 1/18 ( ) A61K 35/74 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 37/02 ( ) A61P 43/00 ( ) C12R 1/01 ( ) C12R 1/225 ( ) C12R 1/23 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/06039 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Société des Produits Nestlé SA, P.O. Box 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Eduardo Schiffrin, Chemin de Riant-Mont 17, CH-1023 Crissier, CH Florence Rochat, Quartier des Tilleuls 6, MONTREUX, 1820, CH Ralf Zink, Chemin de la Maison Jean 36, CH-1801 Le Mont-Pelerin, CH Roberto Reniero, 28, rue Charles Dubreuil, MOYAUX, 14590, FR Christoph Cavadini, Chemin de Paudille 26, CH-1801 Le Mont-Pelerin, CH Thierry von der Weid, Chemin de Bellevue 25, CH Lausanne, CH Jalil Benyacoub, Chemin de la Grangette 92, CH-1010 Lausanne, CH Virginie Rousseau, Mykonos II, Appt A 20, 235, route de Narbonne, F Toulouse, FR Pablo Perez, Diagonal 80 N B, 1900 La Planta, AR Probiotisk stamme og ernæringssammensetning for hunder og katter inneholdende denne nye probiotika til anvendelse i kjæledyrfôr (51) Klasse C12N 15/56 ( ) C12N 9/42 ( ) C12N 9/24 ( ) A23K 1/00 ( ) A23K 1/165 ( ) C12R 1/645 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , EP, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/EP2001/03174 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Johannes Petrus Theodorus Wilhelmus van den Hombergh, Meentweg 77, NL-3454 AR De Meern, NL Jan-Metske van der Laan, Leursebaan 364, NL-4839 AP Breda, NL Jean-Marc Georges Daran, 7, rue Barberousse, Appartement 28, F Lille, FR Margareta Adriana Herweijer, Roelofsstraat 43, NL VK Haag, NL Daniel Paul Teufel, Itzlings 27, D Hergatz, DE Talaromyces emersonii beta-glukanaser samt polynukleotid, vektor, vertscelle, fremgangsmåte for fremstilling av polypeptidet, sammensetning og fôr omfattende polypeptidet (51) Klasse E21B 17/01 ( ) E21B 19/00 ( ) E21B 19/09 ( ) E21B 17/07 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Norocean AS, Valaberget 32, 5355 KNARREVIK, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Trond Haugland, c/o Norocean AS, Valaberget 32, KNARREVIK, 5355, Slippforbindelse med justerbar forspenning 18

19 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse F03D 11/04 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, 4318 SANDNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Dag Velund, Edvard Griegs vei 82, SANDNES, 4318, Per Jøssang, Kvernveien 50c, TAU, 4120, Anordning og fremgangsmåte ved flytende vindturbin (51) Klasse F16L 5/04 ( ) F16L 57/04 ( ) F16L 59/14 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet ,, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/2001/00236 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag BIS Industrier AS, Postboks 1134, 4391 SANDNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Trond Sæle, Kolstien 3 F, BERGEN, 5097, Rune Hellebø, Vardesvingen 10 A, FYLLINGSDALEN, 5141, Magne Steinseidet, KJERRGARDEN, 5314, Tom Torball, Kringveien 12 B, OSLO, 1084, Eivind Robert Oen, Gullstølstien 308, BØNES, 5152, Olav Liodden, Kokstadveien 81, KOKSTAD, 5257, Isoleringskappe og fremgangsmåte for å forsegle et rom mellom rør og gjennoføringshylse (51) Klasse F16L 55/162 ( ) F16L 55/48 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , GB, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/GB2001/02002 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Brinker Technology Ltd, Campus 2, Aberdeen Science and Technology Park, Balgownie Road, Bridge of Don, AB228GU ABERDEEN, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Ian McEwan, 18 Greenmore Gardens, ABDERDEEN, AB244JF, GB Kanallekkasjetetning (51) Klasse F17C 11/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Institutt for energiteknikk, Postboks 40, 2027 KJELLER, Volodymyr A Yartys, c/o Institutt for energiteknikk, Postboks 40, KJELLER, 2027, Michael V Lototsky, c/o The University of the Western Cape, Research Associate South African Insitute for Advanced Material Chemistry, Modderdam Road, Private Bag X17, BELLVILLE, 7535, ZA Jan Petter Mæhlen, c/o Institutt for energiteknikk, Postboks 40, KJELLER, 2027, Hallmar Halldórs, Varmaraf ehf, IceTec Keldnaholti, REYKJAVIK, 112, IS Arild Vik, c/o CMR Prototech, Postboks 6034 Postterminalen, BERGEN, 5892, Asbjørn Strand, c/o CMR Prototech, Postboks 6034 Postterminalen, BERGEN, 5892, Kontinuerlig drevet hydrogenkompressor og fremgangsmåte ved drift av denne 19

20 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse F41A 33/02 ( ) F41A 33/04 ( ) F42B 8/00 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Nimtec AS, Johan Sverdrupsgate 4, 3717 SKIEN, Steffen Botten, Lilleåsvegen 14, SKIEN, 3731, Elektronisk løsammunisjon (51) Klasse F41H 5/22 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , DE, (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Rheinmetall Landsysteme GmbH, Falckensteiner Strasse 2, KIEL, DE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Armin Diller, Anton-Günther-Strasse 27 A, D Augsburg, DE Jürgen Riedl, Augustusstrasse 26, KÖNIGSBRUNN, 86343, DE Hans Mall, Neulindacher Strasse 7, D Fürstenfeldbruck, DE Luke for pansret kjøretøy (51) Klasse G01N 29/12 ( ) G01N 29/46 ( ) G01B 17/02 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Jostein Jacobsen, Slalåmveien 47, LOMMEDALEN, 1350, Åge A Olsen, Tiurvegen 3, INGEBERG, 2323, Tore Magne Halås Skar, Orreleiken 33, BORGEN, 1388, Petter Norli, Prof. Dahls gate 16, OSLO, 0355, Åshild Bergh, 5 Bera terrasse 6A, DRAMMEN, 3026, Nils Otto Negård, Kalvestien 34, VØYENENGA, 1339, Steinar Låg, Solstadv. 44C, HVALSTAD, 1395, Akustiske tykkelsesmålinger ved bruk av gass som et koblingsmedium (51) Klasse H04N 7/26 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet Ingen (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Lars Petter Endresen, Blåbærstien 15C, NESODDTANGEN, 1450, Fremgangsmåte i en videokodings-/-dekodingsprosess 20

21 meddelte patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse H05B 33/26 ( ) H05B 33/04 ( ) H05B 33/12 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , BE, (86) Int.inng.dag (86) Int.Søknadsnr PCT/BE2000/00090 (85) Videref.dag (24) Løpedag (41) Allm.tilg.dag Recherche et Developpement du Groupe Cockerill Sambre, Campus Universitaire du Sart-Tilman, Boulevard de Colonster B 57, B-4000 Liege, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, René Winand, Rixensart, BE Pascal Magain, Montbliart, BE Elektroluminescerende innretning og fremgangsmåte for fremstilling derav 21

22 europeiske patenter (B1) nr 12/11 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse A01G 31/02 ( ) A01K 63/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Forschungsverbund Berlin E.V., Rudower Chaussee Berlin, DE-Tyskland Kloas, Werner, Im Haselwinkel , Berlin, DE-Tyskland Rennert, Bernhard, Weinbergstr , Berlin, DE-Tyskland Van Ballegooy, Christoph, Kaskelstr , Berlin, DE-Tyskland Drews, Manfred, Ringstr , Großbeeren, DE-Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Akvaponanlegg for grønnsak- og fiskeproduksjon (51) Klasse A23L 1/05 ( ) A23L 1/09 ( ) A61K 9/50 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , DE, (86) Int.inndag GELITA AG, Uferstrasse Eberbach, DE-Tyskland DICK, Eberhard, Adalbert-Stifter- Strasse Neckargemünd, DE- Tyskland WALTER, Simone, Alter Finkenbacherweg Wald- Michelbach, DE-Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Lettflytende gelatinblanding (51) Klasse A47J 31/44 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , NL, (86) Int.inndag Bravilor Holding B.V., Pascalstraat RD Heerhugowaard, NL- Nederland OTTEN, Arno Rolf, Marga Klompéland 32NL-1705 JD Heerhugowaard, NL- Nederland KLIJN, Nicolaas Petrus, Praam 36NL VM Obdam, NL-Nederland VAN AARST, Noël Pierre, Donkstraat 34NL-1823 DN Alkmaar, NL-Nederland ANSING, Jan, Rozenlaan 55NL-1702 TG Heerhugowaard, NL-Nederland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Varmeplate og også en enhet som omfatter en slik varmeplate (51) Klasse A47K 5/14 ( ) A47K 5/12 ( ) B05B 7/00 ( ) B05B 11/00 ( ) G01F 11/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , US, GOJO Industries, Inc., One GOJO Plaza, Suite 500Akron, OH 44311, US- USA Ray, Eugene W., 1178 Noble AvenueBarberton, OH 44203, US-USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Høyhastighets skumpumpe 22

23 europeiske patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse B01D 46/00 ( ) B01D 53/54 ( ) B01D 53/56 ( ) B01J 23/00 ( ) B01J 23/745 ( ) B01J 23/83 ( ) B01J 35/04 ( ) B01J 37/02 ( ) C01B 21/26 ( ) C01B 21/28 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Umicore AG & Co. KG, Rodenbacher Chaussee Hanau-Wolfgang, DE-Tyskland Schlett, Mathias, Schönbergweg Aschaffenburg, DE-Tyskland Neumann, Juergen, Am Langen Steg Gelnhausen, DE-Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Katalysator for omsetning av dinitrogenmonoksid og dens anvendelse ved den industrielle fremstillingen av salpetersyre (51) Klasse B25D 9/04 ( ) B25D 9/14 ( ) B25D 9/20 ( ) B25D 9/26 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , SK, (86) Int.inndag Konek, S.r.o., Hviezdoslavova 16/ Nová Dubnica, SK-Slovakia KONECNÍK, Stefan, Hviezdoslavova 16/ Nová Dubnica, SK-Slovakia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Hydraulisk pigghammer (51) Klasse B26D 7/18 ( ) B65H 29/54 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , AT, GFM GmbH, Ennser Straße Steyr, AT-Østerrike Heidlmayer, Franz, Kimmersdorferstrasse St. Marien, AT-Østerrike Ahrer, Rudolf, Duernberg Losenstein, AT-Østerrike Dietachmayr, Harald, Grubmuehlstrasse Sierning, AT- Østerrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Innretning for opptak av et arbeidsstykke fra et skjærebord (51) Klasse E21B 7/04 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 43/26 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Freyer, Rune, Professor Olav Hansensv StavangerNorge Freyer, Rune, Professor Olav Hansensv StavangerNorge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Fremgangsmåte og anordning for å lage sideåpninger ut fra et borehull 23

24 europeiske patenter (B1) nr 12/11 (51) Klasse E21B 10/14 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , US, , US, (86) Int.inndag Baker Hughes Incorporated, 2929 Allen Parkway, Suite 2100Houston, TX 77040, US-USA ANTON, Zahradnik, 227 Burkwood Ct.Sugarland, TX 77479, US-USA PRESSIER, Rudolph, C.O., 11 East Honey Grove PlaceThe Woodlands, TX 77382, US-USA NGUYEN, Don, Springshire DriveHouston, TX 77066, US-USA DAMSCHEN, Michael, S., 1109 Cordell St.Houston, TX 77009, US-USA CEPEDA, Karlos, B., P.O. Box 396Al Khobar 31952, SA-Saudi Arabia MARVEL, Tim, King, 69 E. Sandalbranch CirThe Woodlands, TX 77382, US-USA MEINERS, Matthew, J., Stonor Park, 8 Jalan StonorKuala Lumpur 50450, MY-Malaysia Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Hybrid borkrone og fremgangsmåte ved boring (51) Klasse E21B 17/01 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , FR, (86) Int.inndag Technip France, 6-8, Allée de l'arche Faubourg de l'arche ZAC Danton92400 Courbevoie, FR- Frankrike ESPINASSE, Philippe, 35, rue PigeonF Bihorel, FR-Frankrike (51) Klasse F03D 7/02 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt Colling, Claus, Priel 5/a85408 Gammelsdorf, DE-Tyskland Colling, Claus, Priel 5/a85408 Gammelsdorf, DE-Tyskland Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Vertikalakseturbin med styreanordning, og fremgangsmåte for aerodynamisk bremsing (51) Klasse F16K 1/50 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , DE, U (86) Int.inndag Dorma GmbH + Co. KG, DORMA Platz Ennepetal, DE-Tyskland WINKLER, Bernd, Loh Breckerfeld, DE-Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Reguleringsventil (51) Klasse G07C 9/00 ( ) (87) EP Publ.nr. EP (86) EP søkn.nr.r (86) EP innl.dag (87) EP publ.dag (80) EP meddelt (30) Prioritet , IT, MI (86) Int.inndag Business Gates S.p.A., Via Cernuschi Milano, IT-Italia FARNETI, Aldo, Via Bartolomeo d'alviano 73I Milano, IT-Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Apparat for fjernstyrt åpning av dører eller porter til bygninger COUTAREL, Alain, 10, rue Lefort GonssolinF Mont-Saint-Aignan, FR-Frankrike WACLAWEK, Isabel, Teresa, 1906, route du Bourg HautotF Touffreville La Corbeline, FR-Frankrike Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Fleksibel stigerørinstallasjon til transport av hydrokarboner 24

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933

nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933 .. nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2006.07.31 - nr 31/06 Innholdsfortegnelse Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 18 Meddelte patenter

Detaljer

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 .. nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2005.10.03 - nr 40/05 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)...21

Detaljer

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk patent tidende www.patentstyret.no Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 45/12-2012.11.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer