SKUP Statsarbeiderpensjonistene Medarbeider: Torfinn Skåttet og Kjetil Stormark. Publisert: Desember 2006 oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKUP 2008 38. Statsarbeiderpensjonistene Medarbeider: Torfinn Skåttet og Kjetil Stormark. Publisert: Desember 2006 oktober 2008"

Transkript

1 SKUP Prosjekt: Statsarbeiderpensjonistene Medarbeider: Torfinn Skåttet og Kjetil Stormark Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Desember 2006 oktober 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn

2 statsarbeiderpensjonistene Metoderapport til SKUP-prisen 2008 Om f ang: Tot alt 73 enkelt art ikler er p ub lisert i t id sp eriod en 30. d esem b er 2006 t il okt ob er 2008 Journalist er: Torf inn Skåt t et og Kjet il St orm ark Red aksjon: Laagend alsp ost en St asjonsb akken Kongsb erg Tlf Kont akt p erso n: Kjet il St orm ark, t lf Rost ed svei Kongsb erg 1. SAMMENDRA G Dette er en sak som handler om en dyp urett begått mot de som bygde landet. Etterkrigsgenerasjonen er vant til å gjøre sin plikt, uten nødvendigvis å heve stemmen for å kreve sin rett. Mange av dem tok arbeid i sivile og militære statsbedrifter, slik som Kongsberg Våpenfabrikk (KV). Da statsbedriftene i gikk over til en ny pensjonsordning, ante få at dette senere ville få store og negative konsekvenser. Årsaken er rot og slendrian i Statens Pensjonskasse (SPK), som ikke tok vare på lister som ble oversendt fra bedriftene over personer med opparbeidete pensjonsrettigheter. Senere har SPK dels ikke skjønt alvorligheten i situasjonen, og dels forsøkt å dysse ned saken. Først da Laagendalsposten begynte å drive journalistikk på saken ble de manglende pensjonsutbetalingene til statsarbeiderpensjonistene hevet opp på leder- og styrenivå i SPK. Gjennom og er saken vokst til et betydelig omfang, også utover de rundt statsarbeiderpensjonistene som hadde krav på millioner kroner. Det anslås nå at Staten må etterbetale nærmere pensjonister mer enn en halv milliard kroner i et engangsoppgjør. I tillegg kommer økte pensjonsutebetalinger i årene som kommer. Den store tragedien er at rundt pensjonister er gått bort uten at de fikk det de hadde krav på, en opplysning SPK ytterst motvillig har delt med offentligheten og først etter at Lps artikkelserie hadde ført til gransking i regi av Riksrevisjonen. Dette er et prosjekt som Laagendalsposten, i store trekk, har fått lov til å holde på med alene, og uten at riksmediene eller andre har koplet seg på.

3 Laagendalsposten har publisert totalt 7 3 artikler om saken, medregnet både hovedsaker og undersaker. Saken har så langt ført til følgende konsekvenser: Full og ny gjennomgang av pensjonsforholdene til pensjonerte statsarbeidere. Rundt statsarbeidere har fått for lite utbetalt i pensjon. Dette vil føre til ekstrautbetalinger fra Staten på mer enn millioner kroner. Dette er alene engangsoppgjør for mangelfulle utbetalinger så langt. I tillegg kommer økte pensjonsutbetalinger fra nå av og de neste årene. Senere har saken vokst ytterligere i proporsjoner, etter at det er avdekket ytterligere pensjonister som antas å ha fått et sted mellom og millioner kroner for lite utbetalt i pensjon. Stortingsproposisjon fra regjeringen til Stortinget, der Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om tilleggsbevilgning og fullmakt til å gå utover de ordinære reglene for tilbakebetaling. Politisk krav om gransking av SPK i regi av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen varslet i mars at dette kravet ble tatt til følge. I oktober i fjor la Riksrevisjonen fram sine konklusjoner, som del av sin ordinære gjennomgang av Statsforvaltningen i Dok 1, og rettet hard kritikk mot SPK. Politisk høring om saken i Stortingets kontrollkomite. En lang rekke enkeltsaker løst. Saken berører ansatte og tidligere ansatte i Kongsberg Våpenfabrikk, Horten Verft, Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Statens Vegvesen, renholdsarbeidere i Staten, NSB, Statens Kantiner, Statkraft, Forsvaret, m.fl. 2. HVORDAN KOM ARBEIDET I GAN G 2.1. Den første enkeltsaken En uke før juleaften ble Torfinn Skåttet sendt ut på et plankeoppdrag. En liten gutt fra Kongsberg skulle få et helt lastebillass med snø i julegave av radiokanalen P4. Etter hvert ble Torfinn ferdig med å fotografere glade barn. Idet han pakket ned fotoutstyret, kom en av beboerne bort til ham og inviterte på en liten kaffekopp. Torfinn takket ja, en liten kaffekopp midt i arbeidstiden har vel aldri tatt livet av noen. Dette var det første møtet med Bjørn Hansen, tidligere industriarbeider på Kongsberg våpenfabrikk, eller KV som det heter i denne delen av Buskerud. Etter en stund fortalte han den lille gruppen mennesker rundt kjøkkenbordet om sin kamp mot Statens pensjonskasse (SPK). Han hadde nylig fått kroner i etterbetalt pensjon, men det hadde tatt ham totalt syv år å få gjennomslag for kravet sitt. Den månedlige pensjonsutbetalingen hadde økt med kroner, og han var selvfølgelig en glad mann. Men det var en ting han ikke kunne få ut av hodet: Det måtte jo være mange flere som hadde penger til gode hos Statens pensjonskasse?! 2.2. Vi prøver å skaffe oss oversikt Etter å ha tenkt gjennom saken et par dager, begynte Torfinn å sette seg inn i Kongsberg våpenfabrikks historie. Vi ønsket å finne ut mer om de ansattes

4 pensjonsordninger. Han brukte betydelige deler av juleferien til å lese lokalhistoriske bøker og tidsskrifter, snakke med tidligere KV-ansatte, gjennomgå gamle avisartikler, snakke med kolleger med lang fartstid og søke på internett. Det blir raskt tydelig for oss at årstallet står sentralt i saken. Da oppløser staten KV (KVkrisen), og de forskjellige avdelingene gjøres om til selvstendige bedrifter. I denne perioden brytes en over år gammel livslinje, viktige ansvarsområder pulveriseres, nøkkelpersoner med oversikt spres rundt i forskjellige bedrifter og kaos oppstår rundt en rekke forhold, da også Kongsberg Våpenfabrikk anno pensjonsordningene. Etter å ha snakket med over 2 0 tidligere KV-arbeidere, slår det oss at ingen har peiling på hva slags pensjonsordninger de har vært omfattet av. O g felles for dem alle, de begynte på KV som unge tenåringer, er at alt praktisk rundt lønn, arbeidstid, velferd og pensjon, var totalt overlatt til den lokale Jern og metall klubben og KV. Tilliten til klubben og arbeidsplassen virket grenseløs. Det eneste de visste om pensjonen, var at de så på lønnslippen at de ble trukket i lønna hver 1 4 dag. Kun en person husket at pensjonsordningen på og -6 0 tallet ble kalt statsarbeiderordningen, og at den opphørte en gang tidlig på 7 0 -tallet. Vedkommende husket også at det var diskusjoner på samme tid om de skulle ut av Statens pensjonskasse eller ikke. Arbeiderne ville ikke, men ledelsen ville. SPK kunne gi noe mer informasjon, men også her ble det gitt motstridende opplysninger. Men det ble raskt klart at pensjonsordningen det handlet om, ble opprettet i og op phørte å eksistere Ingen navn ble ved overgangen til den nye pensjonsordningen registrert i arkivene til SPK, da arbeidsgiveren bare innbetalte hele summen for arbeidsstyrken de hadde. Den enkelte arbeidstaker skulle ifølge saksbehandleren selv sitte på en arbeidsbok som bevis på sin tjenestetid, og denne arbeidsboken skulle brukes som bevis ovenfor SPK når pensjonsalder ble nådd. Ved gjennomgang av saksdokumentene fra Bjørn Hansens enkeltsak, fremgår det at SPK hele tiden prøver å utbetale så lite som mulig, og bare har åpnet for tilbakebetaling maks tre år tilbake i tid. Det er mulig å få utvidet dette til ti år, men da kun i spesielle tilfeller. I Hansens tilfelle ville SPK vite om han hadde blitt informert om pensjonsordningen noen gang, eller om han burde ha blitt informert. Det vi oppfattet som en ufølsom og arrogant stil fra SPKs side og urimelige krav til bevisbyrde provoserte oss ganske mye. Hvem kan dokumentere at de ikke mottok informasjon? Dette er tross alt penger folk har jobbet for, og som de skulle ha nytte av når de ble gamle. O g arbeidsboken SPK snakker om, den hadde Hansen aldri sett eller hørt noe om.

5 3. PROB LEMSTI LLIN G VED OP START Saken kunne ha forblitt en enkeltsak i Laagendalspostens spalter. Torfinn jobbet på det aktu elle tidspunktet 5 0 prosent nyheter og 5 0 prosent sport. I en krevende hverdag er det ikke lett å forfølge såpass omfattende og tidkrevende saker. Men fra redaksjonsledelsen ble det gitt føringer for at saken skulle prioriteres. Dette fordi vi raskt forstod at sakens omfang kunne være stort. Det var dessuten en klassisk David mot Goliat -sak. Den svake pensjonisten mot den sterke Staten. Vi formulerte følgende journalistiske spørsmål for det videre arbeidet: Hvor mange har gått glipp av pensjon? Hvor mange av disse er fra Kongsberg/ KV? Hvor store beløp er det snakk om? Hva slags informasjon fikk de som sluttet i KV om sine pensjonsrettigheter? Finnes det dokumentasjon som kan avklare dette spørsmålet noe nærmere? Når fikk SPK kunnskap om at det var mange som ikke hadde fått pensjonen sin og hvor lenge ventet de før de begynte å gjøre noe? Hvor mye/ lite har SPK gjort for å komme i kontakt med tidligere statsarbeidere? Er noen gått bort mens de stod i pensjonskø? 4. JO URNA LISTI SKE METODER Som vi sa i et foredrag på SKUP-konferansen i april , så har Torfinn i prosjektperioden snakket med en helvetes mange pensjonister. Det har vært svært tidkrevende og vanskelig å arbeide med saken, fordi de faktiske forhold som vi har dekket har ligget såpass langt tilbake i tid. I tillegg har det vært vanskelig å finne kilder som kunne eller ville hjelpe oss Muntlige kilder Bjørn Hansen, tidligere KV-arbeider Arne Mogen, tidligere KV-arbeider Ragnar Grinderud, tidligere KV-arbeider Henning Peder Meaas, tidligere KV-arbeider John Hansen, tidligere KV-arbeider Torleif Dahlskås, tidligere KV-arbeider Inger-Lise Konningen, tidligere KV-arbeider Steinar Halstensen, tidligere KV-arbeider Roar Ulleberg, tidligere KV-arbeider Jarle Gimse, tidligere KV-arbeider O ddvar Wæle, tidligere KV-arbeider Jan O ve Halling, tidligere KV-arbeider Hans Stenbek, tidligere KV-arbeider Thorvald Kravik, tidligere KV-arbeider Ingvald Stengelsrud, tidligere KV-arbeider Reidar Stakkestad, tidligere KV-arbeider Rose Paulsen, enke etter tidligere KV-arbeider O ve Langås, tidligere KV-arbeider

6 Dette er bare noen av de tidligere ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk (KV) som vi har lett oss fram til. Etter hvert har vi greidd å sammenstille en liste over nærmere tidligere ansatte. Bare et fåtall av de berørte pensjonistene vi har snakket med har villet stå fram på trykk i Laagendalsposten (se også under punktet spesielle erfaringer ). I tillegg har vi hatt kontakt med følgende muntlige kilder: Vidar Brynsplass, sekretær/ forretningsfører i Fellesforbundet i Kongsberg Johnny Løcka, daværende personaldirektør i Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) Per Arne Moksnes, lønningssjef i KDA Kåre Hjalland, tidligere personalsjef i Kongsberg Gruppen Anne Tveito O lsen, tidligere ansatt i KDA Erik O venstad, tidligere ansatt i KDA Jusprofessor Henning Jakhelln ved Universitetet i O slo LO -leder Roar Flåthen Morten Ø ye, leder av LO Stat og medlem av styret i Statens Pensjonskasse Statsarkivar Nils H. Stoa, Statsarkivet i Kongsberg Jarle Gimse (her avbildet til høyre) i arbeid på Kongsberg Våpenfabrikk i Førstearkivar Kjell Kleivane, Statsarkivet i Kongsberg NAV-sjef i Kongsberg, Wivi-Ann Bamrud Statsråd Heidi Grande Røys (SV), fornyings- og administrasjonsminister Avd dir i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Bernhard A. Caspari Infosjef FAD, Frode Jacobsen Ekspedisjonssjef i FAD, Finn Melbø, som i februar tok over som sjef for Statens pensjonskasse Kommunikasjonsdirektør Robert Haast, SPK, som senere ble erstattet av kommunikasjonssjef O nar Ånestad. Direktør for personkundeområdet i SPK, Lise Løwe Seniorrådgiver Ragnar Hodne, SPK Direktør for bedriftskundeområdet i SPK, Geir Bø Bjørn Kobbernes, tidligere leder for kvalitetssikringsprosjektet i Statens Pensjonskasse NN, ansatt i Statens Pensjonskasse Saksbehandler Nina Voje Edvardsen i Statens Pensjonskasse. Lise Christoffersen (Ap), stortingsrepresentant fra Buskerud Stortingsrepresentant Per Kristian Foss (H), medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Erna Solberg, stortingsrepresentant og leder i Høyre Siv Jensen, stortingsrepresentant og leder i Frp Svein Roald Hansen (Ap), stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Carl I. Hagen (Frp), stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Ø ystein Djupedal (SV), stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Per-Willy Amundsen (Frp), stortingsrepresentant og leder av Frps fraksjon i Stortingets kommunalkomite. Infosjefer og inforådgivere i de ulike partigruppene på Stortinget, spesielt Høyre, Frp, Krf, Sp og Ap.

7 Riksrevisor Jørgen Kosmo, som selv er tidligere arbeids- og administrasjonsminister og konstitusjonelt ansvarlig for SPKs virksomhet Informasjonsrådgiver Jon Aarekol i Riksrevisjonen Ekspedisjonssjef Thor Kr. Svendsen i Riksrevisjonen O rdfører Vidar Lande (Ap) i Kongsberg 4.2. Øvrige kilder Det har ikke vært mange skriftlige kilder å ta av, men dette har vært de viktigste som vi har gjort (eller forsøk på) informasjonssøk i: Bjørn Hansens enkeltsak Etterhvert også andre enkeltsaker, der vi har fått kopi av brevvekslingen mellom pensjonsmottakere og Statens Pensjonskasse Brevveksling mellom Statens Pensjonskasse og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) Brevveksling mellom Stortinget, FAD og Riksrevisjonen Statsarkivet KV-arkivet (forvaltet av Kongsberg Defence and Aerospace) Lokalhistoriske kilder Laagendalspostens arkiv Statens Pensjonskasses arkiver Elektronisk postjournal for Statsforvaltningen 4.3. Noen kildemessige betraktninger Selv Fellesforbundet, som man skulle tro hadde stor interesse av å få fullt gjennomslag for sine medlemmer, har opptrådt nølende og tilbakeholdne i forhold til vår interesse i saken. Vi har gjentatte ganger bedt om å få tilgang til skriftlig materiale fra Fellesforbundet, uten at vi har fått dette. Vi har etter hvert fått inntrykk av at Fellesforbundets nøling har sammenheng med at den gamle Jern og Metallklubben på KV hadde et så stort ansvar for hvilken informasjon de ansatte fikk om sine rettigheter. Dette kan ha ført til en viss frykt i Fellesforbundet for at saken også skulle føre til kritikk av fagforbundets arbeid. Men vi har i ettertid avdekket at Fellesforbundet har mobilisert i kulissene, og det sterkeste virkemiddelet - for forbundets del - har trolig vært å be om drahjelp fra LO -leder Roar Flåthen, som selv er tidligere KVarbeider fra Kongsberg. Vi vet at Flåthen har vært i kontakt med medlemmer av regjeringen o m saken. Men hovedpoenget er at vi har vært uten institusjonelle allierte i vår journalistikk. Dette prosjektet har vært en kamp fra skanse til skanse, fra artikkel til artikkel, og uten noen tydelig alliert. Det har til tider vært ganske utmattende Innsynskamp Det har vært nødvendig med inngående kunnskaper om O ffentlighetsloven, Forvaltningsloven, Arkivloven og instruksen for å tvinge fram innsyn i en lang rekke saker. Statens Pensjonskasse bedrev lenge en omfattende treneringstaktikk, der de

8 hele tiden stilte oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av innsynsbegjæringer, og LO-leder Roar Flåthen, som er fra Kongsberg, har selv arbeidet på Kongsberg Våpenfabrikk, og var klubbleder i den mektige Jern- og metallklubben i bedriften i årene der de trolig spekulerte i at vi ikke skulle ha kapasitet eller ork til å følge opp. De leverte også en lang rekke svar på innsynsbegjæringer som var i strid med både formkrav i O ffentlighetsloven og Forvaltningsloven, samt forsøkte hele tiden å begrense vår tilgang til informasjon. Det var først da vi la sterkt press på fagdepartementet at ting begynte å skje, men først da departementet hadde rukket å ferdigbehandle saken og konkludere med hva de skulle gjøre. Da ble til gjengjeld den røde løperen rullet ut, og vi fikk halvannen times eksklusivt intervju med statsråd Heidi Grande Røys. Vi har fremsatt over 2 0 innsynsbegjæringer mot SPK og departementet, og der mange av henvendelsene har båret preg av at vi har måttet drive voksenopplæring ifht grunnleggende regler i Arkivinstruksen, O ffentlighetsloven og Forvaltningsloven. KV-arkivet fikk vi aldri tilgang til. Her fikk vi bare gjengitt noen hovedtall fra KDA av hvor mange KV-arbeidere de totalt sett hadde talt seg fram til. I Statsarkivet var alle arbeidsgiverprotokollene fra det gamle Trygdekontoret sporløst borte, flere hyllemetere med dokumentasjon som det er oppbevaringsplikt for til evig tid. Dette førte til hard kritikk fra Statsarkivet, som var meget kritiske til at dette materialet ikke var blitt tatt vare på. Men resultatet var at det ikke var noen som helst fasiter å støtte seg på. Vi måtte jobbe oss gjennom enkeltsak etter enkeltsak. O g først måtte vi jo finne enkeltsakene. I SPKs offentlige postjournal fant vi noen dokumenter som fremstod som interessante. Men SPK hevdet at samtlige dokumenter var å oppfatte som saksforberedende dokumentasjon for departementet. Det var først da vi for alvor gikk til et systematisk angrep mot hjemmelsgrunnlaget for dette at vi etter hvert - fikk et gjennombrudd i saken Ekspertvurderinger Det har i prosjektet vært nyttig å trekke veksler på Henning Jakkheln, professor i arbeidsrett ved Universitetet i O slo. Jakhelln har hele tiden vært meget klar på at Statens Pensjonskasse hadde et forklaringsproblem. Jakhelln, kanskje landets fremste ekspert på arbeidsrett, mener SPK som institusjon har varslings- og dokumentasjonsplikt. Han rådet oss til å prøve å finne ut hvor lenge SPK hadde kjent til at mange statsarbeidere ikke fikk riktig pensjon. Han mente dessuten det var rimelig at pensjonistene måtte få tilbakebetalt hele sitt tilgodehavende. Det var helt uholdbart at SPK arbeidet for å gi pensjonistene minst mulig, mente Jakhelln. Vi ser ikke bort fra at Jakhellns vurderinger har bidratt til å legge press på SPK og departementet.

9 SPK hadde i stillhet hadde påbegynt et oppryddingsprosjekt internt, som startet i De hadde da begynt ved Horten verft. Mens KV-pensjonistene tidligere hadde blitt prioritert nederst på listen i dette Fra Statsarkivet på Kongsberg. Førstestatsarkivar Kjell Kleivane. Henning Jakhelln, professor i arbeidsrett. 10 kvalitetssikringsprosjektet ble situasjonen ganske raskt en annen. Etter at Laagendalsposten var kommet på banen, stod KV nå for tur. Ifølge Løwe hadde de fram til da funnet rundt enkeltsaker i Horten der det var utbetalt for lite pensjon. Siden arbeidsplassene i Horten og Kongsberg var omtrent like store, ca personer i , gikk Løwe med på at det var rimelig at man trolig kom til å finne minst enkeltsaker også i Kongsberg. Dette har senere vist seg å stemme ganske bra med fasiten, som endte på rundt saker Jakten på arbeidsboken Påstanden om at alle arbeidere hadde fått utdelt en arbeidsbok stod lenge sentralt i prosjektet. Vi spurte alle tidligere KV-ansatte vi kom i kontakt med om de hadde fått utdelt slike arbeidsbøker. Vårt register kom til slutt opp i nesten mennesker. Ingen av disse kunne huske at de noen gang ble informert om sine pensjonsrettigheter. Ingen hadde noen gang sett arbeidsboken SPK snakket om. Vi sjekket også KV-museet. Heller ikke der fantes arbeidsboken. Ingen på museet trodde heller at noen slik arbeidsbok hadde vært i bruk på Kongsberg Våpenfabrikk (KV). Etter å ha vært i kontakt med Fellesforbundet på Raufoss og i Horten, ble vi fortalt at ordningen med arbeidsbøker overhodet ikke ble praktisert på noen av de tidligere sivile militære arbeidsplassene Det løsner litt Ganske tidlig i saken valgte Statens Pensjonskasse å løsne litt på sin restriktive linje om å ikke etterbetale mer enn tre års pensjon. Dette skjedde etter press fra departementet og etter at departementet hadde fått kritiske spørsmål fra Stortinget, fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap). Christoffersen kjente saken utelukkende fra Laagendalsposten. Men dette ble raskt møtt med at det ikke burde settes noen grense i det hele tatt for hvor mye penger pensjonistene skulle få etterbetalt. Dette var jo egentlig KV-veteranenes egne penger, fullt ut. Det var ikke valgfritt om de skulle være

10 med i pensjonsordningen. Hvorfor skulle Staten forsøke å holde igjen noe som helst? O g hva med renter, hvorfor ville ikke SPK betale ut dette? Skriftlig dokumentasjon vi senere har innhentet viser at det var presset fra Laagendalsposten som førte til bevegelse ganske tidlig. Allerede 9. januar forfattet administrerende direktør Gisele Marchand et brev til departementet og der hun refererer til at de føler de har dårlig tid, på grunn av den generelle omtale som saken har fått i Laagendalsposten og engasjementet fra Stortinget. For en liten redaksjon kan det således være oppmuntrende å se at det nytter og at medienes størrelse ikke nødvendigvis er avgjørende i kampen for den svake part. Brevet som SPKs direktør sendte til departementet, datert 9. januar VI UTVIDER PROB LEMSTI LLIN GEN Vi har aldri greid å finne svaret på spørsmålet om hva som egentlig gikk galt i Statens Pensjonskasse. Det var også naturlig at vi etter hvert, slik saken utviklet seg, stilte spørsmål ved om det som hadde skjedd var et hendelig uhell eller mer uttrykk for en mer omfattende systemsvikt internt i den statlige pensjonsgiganten. Som en liten redaksjon var dette problemstillinger som vi overhodet ikke hadde forutsetninger for å besvare selv. Men gjennom de kildene og den innsikten vi hadde fått i arbeidet med statsarbeiderpensjonistene, forsøkte vi å utvide det journalistiske fokuset noe. Spesielt jaktet vi på departementsinterne dokumenter, interne notater fra SPK og vurderinger fra og korrespondanse med Riksrevisjonen. Dokumenter vi har innhentet som ledd i dette arbeidet, har gjort oss i stand til å avdekke følgende forhold på trykk: Hvordan Statens pensjonskasse nedjusterte anslagene over berørte statsarbeidere med rundt , nærmest over natten og uten å informere statsråden. Dette ga et sjeldent innblikk i hvor dårlig informasjonsutvekslingen kan være mellom indre og ytre etat i sentralforvaltningen, selv om det handler om en ytterst sensitiv sak. Statens Pensjonskasse har ikke bare betalt ut for lite penger, de har også betalt ut for mye. 2 0 millioner kroner for mye. Etaten har intet system for å fange opp der mottakere har krevd utbetaling fra andre pensjonsordninger. Nye ansatte i SPK får lov til å leke og prøve seg fram i den reelle medlemsbasen, noe som kan føre til feil i medlemsdata og derigjennom feilaktige pensjonsutbetalinger. Mangelfull etterkontroll av jobben saksbehandlerne i SPK utfører. Hvordan SPK så sent som i var klar over at statsarbeiderpensjonistene hadde penger til gode, men

11 valgte å prioritere de som var allerede var pensjonister bak kontroll av medlemsdataene til de som ennå ikke trengte penger og som fortsatt var i arbeidslivet. I skrivende stund arbeider vi med en newsfeature som har som ambisjon å prøve å besvare spørsmålet om hva som egentlig skjedde med listene over ansatte i statsbedriftene og som ble oversen dt SPK på og tallet. Det gjenstår å se om det er tilstrekkelig kildegrunnlag til å besvare dette spørsmålet. Det er også en kamp mot klokka å komme i mål. Torfinn Skåttet arbeider ikke lenger i Laagendalsposten, etter å ha blitt hentet til en journaliststilling i en annen avis. 1. februar slutter også Stormark. Da er hele pensjonsteamet forsvunnet fra Laagendalsposten. 6. ØVRI G MEDIEDE KNIN G Laagendalsposten har stort sett vært alene på saken. Det som har vært av medieomtale i andre medier er stort sett resultater av aktivt innsalg fra vår side eller direkte spinoff på saker som vi allerede har kjørt. I mediene er det jo slik at journalister gjerne vil være først, men ikke for lenge. Da vi kunne konstatere at saken ville komme til å koste Staten minst millioner kroner og at pen12 sjonister var berørt, lot vi våre Edda Media-kolleger i avisene Gjengangeren og Tønsbergs Blad få tilgang til materialet vårt for å kunne kjøre saker samtidig og dermed øke muligheten for at det ble et politisk etterspill eller en nasjonal nyhetssak. Vi fikk litt drahjelp av det politiske miljøet, som gjennom sine reaksjoner bidro til at saken kom noe høyere opp i NRK og TV2. Men saken ble ikke gjenstand for selvstendig redaksjonelt arbeid i disse redaksjonene, som valgte å gjøre utelukkende refererende nyhetsreportasjer. Men det var moro å se at vår nyhetssak lørdag 2 3. februar om krav om gransking fra Høyre og Frp førte til at NRK fulgte opp saken i både Dagsnytt og Dagsrevyen samme dag. Dagsnytt brakte saken som toppsak klokken og nesten hver eneste sending resten av dagen. Dagsrevyen kjørte dessuten saken som toppsak i sin sending samme dag. / www1.nrk.no/ nett-tv/ klipp/ Aftenposten har også, så vidt vi har registrert, hatt minst en nyhetssak på pensjonsrotet. Men det var korte stunder i paradis. Ikke lenge etter var vi alene på landeveien igjen. 7. TID SBR UK Vi er to personer som i all hovedsak har arbeidet med saken. Torfinn arbeidet i prosjektperioden 5 0 prosent nyheter og 5 0 prosent sport. Det har derfor vært nødvendig å bruke lang tid for å komme i mål med saken. Etter den innledende delen av saken, gikk nyhetsredaktør Kjetil Stormark over fra bare å drive coaching

12 og reportasjeledelse til selv også å arbeide aktivt med saken. Dette skyldes dels sakens store omfang og dels at det var nyttig med kunnskap om innsynsrettigheter og med bakgrunn fra forvaltningen. Totalt har vi trolig brukt minst tre månedsverk på å gjennomføre prosjektet. Dette er det imidlertid vanskelig å anslå eksakt. Mye av arbeidet er gjennomført innimellom andre arbeidsoppgaver. 8. SPE SIE LLE ER FARIN GER Det har tidvis vært utmattende å jobbe med prosjektet, fordi alle opplysninger nærmest måtte hales ut av de ulike kildene. Dette gjaldt også de som saken angikk, de som hadde gått glipp av vesentlige beløp i for lite utbetalt pensjon. Pensjonerte industriarbeidere viste seg å være meget lojale til sin gamle arbeidsplass. Mange av dem var også bekymret for eventuelt å komme på kant med sin gamle fagforening eller med Statens Pensjonskasse (SPK). Vi har derfor forsøkt å gjøre saken til deres, og ikke Laagendalspostens sak. O fte har vi måttet understreke at eventuelle opplysninger ikke ville komme på trykk, men skulle brukes til å sy sammen et større bilde av situasjonen. Skrekken for å komme i avisa har vært stor, til tider frustrerende stor. Da vi 2 4. januar forsøkte å lage en stor oversikt over alle de KV -arbeiderne som ikke hadde fått informasjon om sine pensjonsrettigheter, var dette spesielt frustrerende. Vi så for oss 5 0 ansikter avbildet i avisen, under overskriften Vi ble ikke informert. Vi greide bare å få avbildet ti personer, og med referanse 13 til intervjuer med ytterligere 2 0 personer, dvs totalt 3 0 tidligere KV -arbeidere. Det prosjektet skar seg med andre ord, fordi folk nektet å la seg fotografere og komme i avisa. Mange personer som har hatt noe å si, har først dukket opp nå som saken nesten er kjørt i mål. Trolig handler dette om at vi har hatt med etterkrigsgenerasjonen å gjøre. Denne generasjonen var kjent for å gjøre sin plikt, og uten å kreve mye tilbake. Men ydmykheten ble ikke satt pris på av norske myndigheter. I stedet ble den forsøkt utnyttet. De som bygde landet burde ha fått det de hadde krav på. De burde ha blitt bedre behandlet av Statens Pensjonskasse. Det burde ikke ha vært nødvendig at Laagendalsposten stilte kritiske spørsmål og skrev 7 3 artikler for at saken skulle bli løst. Kongsb er g 20. januar 2009 Kjet il St orm ar k Pr osjekt led er /avt r op p end e nyhet sr ed akt ør

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser».

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser». PFU-SAK NR. 093/12 KLAGER: Hans Kringstad ADRESSE: Thamshavnveien 39, 7300 Orkanger TELEFON: PUBLIKASJON: Sør-Trøndelag PUBLISERINGSDATO: 16.02.2012 STOFFOMRÅDE: Offentlig forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Artiklene ble publisert i Dagsavisen i perioden 13. juli 14. desember 2002:

Artiklene ble publisert i Dagsavisen i perioden 13. juli 14. desember 2002: SKUP 2002 32 Prosjekt: Minerva-saken Minerva-saken 1. Navn på journalistene som har gjort jobben: Karen R. Tjernshaugen og Karin Lillian Fladberg, Kristin Kornberg, Anne Lindeberg, Heidi Katrine Bang,

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Rune Fjeld, 5557 2018 Vår dato 14.02.2012 Deres dato Vår referanse 2011/14193 323 Deres referanse Bergen kommune Bystyrets kontor Postboks 7700 5020 Bergen Lovlighetskontroll

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Av Morten Jentoft, journalist i utenriksredaksjonen, NRK, tel 23048210/99267524 Redaksjonens adresse: NRK - utenriks 0342 Oslo Følgende

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 1 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Pia Helene Willanger, pwillanger@mil.no 2012-04-23 2012/015948-001/FORSVARET/ 23 +47 23 09 66 20, 0510 66 20 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

SKUP 2002 17. Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema:

SKUP 2002 17. Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema: SKUP 2002 17 Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema: Metoderapport til SKUP Journalist: Trond Sundnes Tittel på prosjektet:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Aktuarielle problemstillinger i SPK

Aktuarielle problemstillinger i SPK Aktuarielle problemstillinger i SPK Sjefsaktuar Siri Slotterøy Johnsen Statens pensjonskasse For aktuarforeningen 28.11.2013 BARN ALDER BOLIG AFP EKTEFELLE UFØR FLEKSIBILITET FORSIKRING PERMISJON TRYGGHET

Detaljer

NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper som Kjell Magne Bondevik ble behandlet i den såkalte Stortingspensjonssaken

NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper som Kjell Magne Bondevik ble behandlet i den såkalte Stortingspensjonssaken Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Postboks 5 St Olavs plass 0130 OSLO Osterhausgate 27, 0183 OSLO www.raudt.no 22 98 90 50 Oslo, 8. juni 2009 NAV må behandle trygdemottakere etter de samme prinsipper

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Vedlegg 3 A) Klageren Hvem klager? Hva klages på? Klagerens referanse til etiske retningslinjer (her oppgis kun den laveste verdien (1=lavest))?

Vedlegg 3 A) Klageren Hvem klager? Hva klages på? Klagerens referanse til etiske retningslinjer (her oppgis kun den laveste verdien (1=lavest))? Vedlegg 3 Kodebok A) Klageren Hvem klager? 1. Anonym privatperson (vedkommende er anonym). 2. Privatperson/-er på vegne av seg selv (personen/-e er personlig berørt. Er selv nevnt i den innklagede teksten,

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen?

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Arbeids- og sosialdepartementet Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Roar Bergan Pensjonsforums jubileumskonferanse 2. mars 2017 Veldig stor forskjell

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Taus om Se og Hør-penger (22.august) http://www.propaganda-as.no/hovedseksjon/media/taus+om+se+og+hørpenger/art315533.html

Taus om Se og Hør-penger (22.august) http://www.propaganda-as.no/hovedseksjon/media/taus+om+se+og+hørpenger/art315533.html Til: SKUPs prisjury Institutt for Journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad METODERAPPORT «CARL I HAGEN OG SE OG HØR» 1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben. Sigvald Sveinbjørnsson og David

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Innst. 355 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Lønnskommisjonens mandat og sammensetning. Tidligere godtgjørelser

Innst. 355 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Lønnskommisjonens mandat og sammensetning. Tidligere godtgjørelser Innst. 355 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Til Stortinget

Detaljer

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg

Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Johannes Bergh & Henning Finseraas 6. mars 2012 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gjort et direkte kjøp av

Detaljer

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging 1 Mediehåndtering i gode og onde dager NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging g av rektor Torbjørn Digernes UHR-møte Lillehammer, 25.11 torbjorn.digernes@ntnu.no

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13. mars 2009 Ref. nr.: 08/32842 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 13/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE:

PFU-SAK NR. 064/14. Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: PFU-SAK NR. 064/14 KLAGER: Arbeidets Rett, v. ansv. red. Nils Kåre Nesvold ADRESSE: Postboks 24, 7361 Røros TELEFON: PUBLIKASJON: Fjell-Ljom PUBLISERINGSDATO: 20.02.2014 STOFFOMRÅDE: Medier/arbeidsliv

Detaljer

direktør Kommunal direktør Kommunal direktør Kommunal direktør Kommunal direktør

direktør Kommunal direktør Kommunal direktør Kommunal direktør Kommunal direktør Roald A. Lende (Pp) viste til en e-mail som alle utvalgsmedlemmene har fått vedr. lang ventetid for barn på ergoterapi. Hvordan er utsiktene framover? Rådgiver Frode Otto besvarte dette muntlig i utvalgsmøtet

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.»

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.» PFU-SAK NR. 041/12 KLAGER: LO OSLO, ved daglig leder Roy Pedersen ADRESSE: Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo TELEFON: PUBLIKASJON: Dagbladet (papir) PUBLISERINGSDATO: 31.01.2012 STOFFOMRÅDE: Politikk GENRE: Kommentarartikkel

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby Metoderapport 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby 2) Tittel: Bucharestrapporten (Det pedofile nettet) 3) Publisert: Brennpunkt 4. februar 2003 4) Redaksjon: Brennpunkt, OFFD,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities MqP Arbeids - og inkluderingsdepartementet Pb 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode:

Detaljer

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1

21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 1 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 2 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 3 21.03.2013 PR VS Journalistikk - Rune Ytreberg 4 http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8285671

Detaljer

Ann Christiansen, telefon 97525902, ann.christiansen@aftenposten.no Brekkeveien 19, 0884 Oslo

Ann Christiansen, telefon 97525902, ann.christiansen@aftenposten.no Brekkeveien 19, 0884 Oslo Kulturhus-boomen 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele?...4 3. Hva var de sentrale problemstillingene ved starten av prosjektet?...4 4. Ble

Detaljer

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven».

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven». PFU-SAK NR. 068/12 KLAGER: Arnt Bjarne Aronsen ADRESSE: Brodtkorbs gate 1, 9950 Vardø TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Finnmarken PUBLISERINGSDATO: 02.01.2012 STOFFOMRÅDE: Forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer

PFU-SAK NR. 119/15. Ingress: «Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik.

PFU-SAK NR. 119/15. Ingress: «Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik. PFU-SAK NR. 119/15 KLAGER: Johnny Olaussen/Gamvik Frp ADRESSE: Vreveien 10, 9770 Mehamn PUBLIKASJON: Finnmarken PUBLISERINGSDATO: 24.03.2015 STOFFOMRÅDE: Undervisning/politikk SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER:

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER: PFU-SAK NR. 275/16 KLAGER: Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, 27.10.16 STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: Nyhetsartikler SØKERSTIKKORD: Kilder og kontroll av opplysninger,

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE NRK Brennpunkt Sendt : 17. februar 2004 1 1. Journalister: Kurt Salo Svein Bæren Rune Ytreberg 2. Tittel: Fangst og Fortielse 3. Publisert: Brennpunkt 17. februar 2004

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund. PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER:

PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund. PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER: PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund PUBLIKASJON: LO-Aktuelt PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og 12 2017 STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Ulike syn, samtidig imøtegåelse,

Detaljer

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering mai 2013 Antall saker totalt: 20 Antall saker papir: 2 Antall saker nett: 17 Antall saker radio: 1 Antall oppslag riksmedier: 7 Antall

Detaljer

Fikk beholde alle barna - likevel!

Fikk beholde alle barna - likevel! Fikk beholde alle barna - likevel! Publisert 2015-01-24 18:08 Foto: Illustrasjonsbilde MISFORSTÅELSER SATT I SYSTEM Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert lørdag 24.01.2015 kl. 16.34 Misforståelser

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/12839 Saksbehandler: mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 78/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Noe du ikke skulle sett

Noe du ikke skulle sett 18. januar 2005 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Noe du ikke skulle sett ERLING SIVERTSEN I dette innlegget stiller jeg spørsmål ved om ikke kameramobilen, fotografiene folk tar med den og tipsene

Detaljer