Media- og kommunikasjonsbyen Bergen. PORTRETTET STORM-sjefen TEMA: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Media- og kommunikasjonsbyen Bergen. PORTRETTET STORM-sjefen TEMA: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2009"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2009 PORTRETTET STORM-sjefen TEMA: Media- og kommunikasjonsbyen Bergen ALF HILDRUM / TRINE EILERTSEN / STATOILHYDRO BRUKER SPILLTEKNOLOGI

2 LEDER // MARIT WARNCKE TEMA: MEDIA- OG KOMMUNIKASJONSBYEN BERGEN Står vi da om noen år kun tilbake med et lisensdrevet NRKkontor og en Media-Norge drevet lokalavis? BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2009 Bergens fremtid som mediaog kommunikasjonsby Bergensregionen har et bredt og variert miljø innen media og kommunikasjon. Dette har gradvis utviklet seg, særlig etter at TV 2 kom til byen og ga grobunn for nye bedrifter og økt aktivitet. Knoppskytingen rundt TV 2 har vært betydelig, minst 2000 arbeidstakere, mener Bjarne Berg i Vizrt. Og i dag er det minst 5000 mennesker i Bergensregionen som arbeider innen det som kan defineres som media og kommunikasjon. Bergen Næringsråd mener denne næringsklyngen fortjener å løftes bedre frem at vi ytterligere kan styrke og synliggjøre den bredde og kompetanse som finnes. Mange miljøer i Bergen har vært delaktige i at bransjen har vokst og utviklet seg. Alt fra tradisjonelle mediehus, mediemiljøet på UiB, Bergen Media By og til Nordiske Mediedager. Men vi mangler en god nok oversikt over miljøene. Det er ikke utarbeidet verdiskapingsanalyse, årsverksoversikt eller kartlagt klyngeeffekter. Alt ligger til rette for en komplett klynge med mediehus, trykkerier, utdannings- og forskningsmiljøer, og med en mangfoldig leverandørindustri. Byen har også det nødvendige finansmiljø, juristene, IT-utviklere og kreative krefter innen film, spillvirksomhet, reklamebransje og profesjonelle kommunikatører. Men hvor står vi nå? BT og BA har fått nye lederkrefter som må starte i bratt motbakke. Finanskrisen rammer sterkt, det slankes, omorganiseres eller nedlegges, slik vi nylig har sett med BTV. TV 2 kan velge å flytte til Oslo når konsesjonen går ut i VI MANGLER EN GOD NOK OVERSIKT OVER MEDIEMILJØET Vi tror ikke det. Arbeidet med dette magasinet har til fulle vist oss en bredde av miljøer med høy kompetanse, kreative krefter, og vilje og evne til å se ny muligheter. Vi er derfor overbevist om at Bergen har en fremtid som media- og kommunikasjonsby. Vår artikkel om spillbransjen som nå løser oppgaver for næringslivet, viser at det meste er mulig. Men vi må kanskje tenke bredere, mer utadrettet og mer internasjonalt, slik reklamemannen Svein Roger Selle foreslår i et intervju her i magasinet. I slutten av januar arrangerte Bergen Næringsråd et mediemøte med fullsatt sal og mediehusene TV 2, BT, BA, NRK og Media Norge på podiet. Alle var enige om at vi må opprettholde og videreutvikle det miljøet Bergen har innen media, kommunikasjon og tekniske medieløsninger. - Sammen vil vi vise at vi er minst like sterke som andre miljøer i og utenfor Norge, uttrykte TV 2-sjef Alf Hildrum. Han gir ingen forsikringer om hvor TV 2 lokaliseres i fremtiden, men fremhever kompetansen i Bergen som et fortrinn. Hildrum mener imidlertid også at myndighetene må stimulere kommersielle aktører til å etablere mediemiljøer utenom Oslo. Norge har råd til og nytte av å motvirke sentraliseringspresset. Bergen Næringsråd støtter dette synspunktet. Vi vil forene krefter med øvrige aktører for aktivt å påvirke TV 2 og andre til å videreutvikle satsingen i Bergen. Vi vil sette saken på den politiske agenda, vi vil bruke møteplassen vår, og vi vil opprette kompetansegruppe som kan løfte frem og synliggjøre den komplette klyngen. Media setter agenda og har sterk påvirkning på sentrale politiske beslutninger. Derfor trenger Norge et sterkt mediemiljø også utenfor Oslo og den posisjonen må Bergen ta. PORTRETTET STORM-sjefen TEMA: Media- og kommunikasjonsbyen Bergen ALF HILDRUM / TRINE EILERTSEN / STATOILHYDRO BRUKER SPILLTEKNOLOGI Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: Atle Kvamme, Jannecke Pettersen, Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red. avsluttet: Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Norprint Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg Alf Gundersen AS Telefon: e-post: Forsidebilde: Mette Krohn-Hansen er adm. dir. i Storm Weather Center Foto: Audun Roe Grimstad BLI MEDLEM AV BERGEN NÆRINGSRÅD: På lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen Næringsråd, ditt viktigste nettverk Se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til bergen-chamber.no. Kommunikasjonsklyngen i Bergen Mediemiljøet i Bergensregionen er sterkt og omfatter trolig 6000 personer. BT, BA, et stor NRK-kontor og TV 2 er driverne, men et sterkt film/videomiljø, et kraftig økende nye media og et levende medie/reklamemiljø utfyller bildet. TEKST // ATLE KVAMME// TORILL SVEGE Mediemiljøet er seg selv lik. De kartlegger alle andre bransjer, regner på verdiskaping, skriver om utviklingen, dekker ned- og oppturer. Om bransjen selv finnes lite dokumentasjon, verdiskapingsmateriale eller statistikker på omsetning og årsverk. Tallet ovenfor kommer på bakgrunn av forespørsler til de største aktørene og synsing på resten. Men tallet er stort, samhandling er til stede, og utveksling av arbeidskraft og interesser absolutt til stede. I tillegg kommer et kjent medievitenskaplig miljø ved Universitetet i Bergen og understreker at byen absolutt har en media- og kommunikasjonsklynge. Mediehusene Mediehusene omfatter først og fremst BT, BA, TV 2 og NRKs regionskontor. De utgjør de største arbeidsplassene, men vel så viktig er egenprodusert materiale med agendasetting, nyhetsvinkling og prioriteringer ulik Oslomiljøene. TV 2 har hatt stor spinnoff-effekt som fødestue for virksomheter som Vizrt og Storm, men også som kunde og oppdragsgiver for film- og innholdsprodusentene. Og NRK Hordaland imponerer med til stadighet å ha 102 riksdekkende TV-program på agendaen, og med mål om alltid å få regionproduserte nyheter inn i riksmediene. Bergens Tidende, BA og en flora av lokalaviser er garantister for mangfold, debatt og levende journalistikk på trykk og på nett. Det nasjonale selskapet Media Norge, som skal eie Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn.no, er under etablering med hovedkontor i Bergen. Film Bergens filmproduserende miljø er landets største og mestproduserende utenfor Oslo-regionen. Det er høy kompetanse hos de mer enn 40 filmprodusentene for spillefilm, TV-drama, dokumentarfilm, kortfilm, musikkvideo, reklamefilm og animasjonsfilm til kino, TV og festivaler. Nye media ( Dataspill, tekologi, innhold ) Utvikling av dataspill og spillteknologi er den raskest voksende industrien i kultur- og opplevelsesnæringen. Flere nystartede selskaper i Bergensregionen har et godt faglig og markedsmessig utgangspunkt for å hevde seg i denne innovative vekstbransjen. Og spill og spillteknologi tas i bruk på stadig nye felt, både direkte i næringslivet (se egen sak), innen opplæring, formidling, reklame og simulering/visualisering. I Bergensregionen finner vi også et ungt, hurtig voksende og svært dynamisk næringsmiljø i skjæringspunktet mellom innhold og teknologi. Miljøet er preget av høy grad av nyskaping innen bl.a. digitale læringsplattformer, spill og visualisering, digital distribusjon av musikk, 3d grafikk og animasjon, innhold, teknologi og forretningsmodeller knyttet til nye medieplattformer som web og mobil. 2 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

3 Kino Norske kinoer skal digitaliseres de neste årene, og bergensselskapet Unique Cinema Systems er absolutt i posisjon til å bli blant de ledende selskapene i denne utviklingen (se egen sak). Bergen Kino spiller en betydelig rolle i byens kulturliv, og Cinemateket i Bergen er helt i toppklasse når det gjelder digital visning av film. FoU Utdanningsinstitusjonene i Bergen har både en akademisk og praktisk tilnærming til fagfeltet. Både Universitetet, Høyskolen, Kunsthøgskolen og Handelshøyskolen utdanner kandidater til den nye medieindustrien, i tillegg til å drive utstrakt forskning på feltet. Kontakten direkte med miljøet er god, og høgskolene er premissleverandører for mye av fagfeltet som vi finner igjen i aviser, TV og på nett. Festivaler og konferanser Bergen har satt seg på kartet som arrangør av festivaler og konferanser innen mediebransjer, og bidrar til å samle både nasjonale og internasjonale aktører i byen. Blant de viktigste er Bergen Internasjonale Filmfestival, Nordiske Mediedager og Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival. Infrastruktur Bergen har også maktet å bygge opp organisasjoner og institusjoner som bidrar til å bygge opp media- og kommunikasjonsbyen Bergen. Bergen Media By er en utviklingsaktør med særskilt fokus på nye medier, møteplasser og nettverk. Vestnorsk Filmsenter har ansvar for manus- og talentutvikling og støtter kort- og dokumentarfilm. Filmfondet FUZZ har landets største toppfinansieringsfond for kinofilm og TV-drama, og Western Norway Film Commission arbeider for å trekke flere filmproduksjoner til Vestlandet. Aktørene: For å vise litt av omfanget tar vi med noen av aktørene og bransjene. De største: Ansatte Mediehuset Bergens Tidende: 640 (530 i BT) TV (500 i B.) BA 150 NRK Hordaland 140 Media Bergen gruppen 240 Reaktor 100 Trykte medier (aviser og tidsskrift) Bergensavisen Bergens Tidende Bydganytt DagenMagazinet Fanaposten Fiskeribladet Fiskaren Fiskeriteknisk fagblad Fiskets Gang Natt og Dag Norge i Dag Norsk Fiskeoppdrett Megafon Plan B Skipsrevyen Sydvesten Åsane Tidende Film, fjernsyn, TV og video NRK Hordaland Vestnorsk Filmsenter TV 2 Agitator Film Alligator Film Bergen Kino BLACKBOX MEDIA Corax Videoproduksjon AS FeberFilm Filmkollektivet Flimmerfilm AS Pandora Film AS Piraya Film AS Vestnorsk Filmsenter Univisjon AS (Produksjonsselskapet til UMS ved UiB) VPB Media AS Norwegian Film Commission Western NorwayFilm Commission Grafikk (grafisk-/medie-/webdesign m.m.) Be-Found AS Argo Internett AS Bergen Project Consult AS (BPC) Grafisk Form Høgskolens mediesenter IntraHouse AS Nordisk Multimedia AS Reine Linjer (Internett design) VIZRT 3Seksti MediaDesign Mediebransjen under stort press -Mediebransjen er inne i et paradigmeskifte. De etablerte mediehusene og de kommeriselle tvkanalene er under sterkt press, og usikkerhet om nye bærekraftige forretningsmodeller er den største utfordringen mediebransjen står overfor. TEKST // ATLE KVAMME - FOTO // BERGEN MEDIA BY Uttalelsen kommer fra Torill Svege, daglig leder i nettverksorganisasjonen Bergen Media By. Bergen Media By omfatter alt fra de store mediebedriftene Bergens Tidende, BA, NRK, TV2 og Bergen Kino til film, spill og innholdsprodusenter, Universitet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen. Mange spennende nyskapinger -Bransjen sliter nok for tiden. Men Bergensregionen har en utrolig spennende flora av nyskapende selskaper, ikke minst i skjæringspunktet mellom teknologi og innhold. Litt av nøkkelen til fornyelse ligger kanskje i å styrke samarbeidet mellom bedriftene og mellom bedriftene og FoU miljøene. Sammen med Innovasjon Norge har vi tatt initiativet til å utvikle denne næringsklyngen. Både bedriftene og FoU-miljøene mener at her er det et stort vekstpotensial, og at mye ligger til rette for å utvikle gode og spenstige samarbeidsprosjekter. Redigering og lydstudio/studio Radio 1 Pushbutton AS Sounds Familiar AS Spleis AS (redigering) VPB Media AS (redigering) Mediacircus Tjenesteleverandører BUG Media Total AS Reaktor Storm Weather Center AS Medie-/Reklamebyrå Active Promotion AS Alf Gundersen AS Artgarden Designhus Artic Reklamebyrå Arc Giraff AS BB&E Reklamebyrå Boska Reklame Crcic Design Cox Creato Kamikaze Media ASCreato AS/Ogilvy & Mather Konvoi Macbox Magma Reklamebyrå Maritime Colours Media Bergen (holdingselskap) MK Bergen Mål & Mening Reklamebyrå Neolab Oktan Gruppen Orangeriet Protector Skilt Reaktor ID Reklamehuset Reklamepartner Strønen Reklamebyrå Tibe Republic Weni Reklame Profil AS Kommunikasjons-/PR-rådgivere Headvisor Kime kommunikasjon NorPR AS Tibe PR Organisasjoner/institusjoner, media Bergen Media By (BMB) Bergen Presseforening Fjernsynsfrilanserne i Vest (FiV) Medieverkstedet i Bergen Nordiske Mediedager Norsk Journalistlag Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Vestnorsk Filmsenter AS Går fra seer og leser til brukere -Som mediekonsumenter kan vi i dag velge mellom en rekke plattformer og innholdsleverandører, som passive mottakere eller aktivt bidra med egenprodusert innhold. Digital distribusjon åpner for interaktivitet og brukergenerert innhold, og etablerte aktører slåss om oppmerksomheten med sosiale nettverk på web, spill og brukergenerert innhold. Både tjenestemodeller, betalingsmodeller og distribusjonsplattformer er i kontinuerlig endring. Mobilen blir spådd som fremtidens ledende mediekanal, og film og TV-produksjon fordrer i økende grad at innholdet støtter tilleggstjenester eller distribueres på flere plattformer. Man snakker ikke lenger om seere eller lesere, men om brukere. - Det betyr at vi må være organisert, handle og fokusere med tanke på utvikling av morgendagens næringsmiljøer innen media. Og her er vi optimister på vegne av Mediebyen Bergen, sier Svege. Fødselshjelper Bergen Media by har i sine 15 år vært fødselshjelper for en rekke virksomheter på mediefeltet. Nordiske Mediedager, Vestlandets filmkommisjon og Filmfondet Fuzz er blant virksomhetene som har hatt sitt utspring i organisasjonen. -Vi skal være fødselshjelpere, ikke nødvendigvis selv drive virksomheter. Ser vi hull i verdikjeden, må vi ta initiativ. Nordiske Mediedager er et slikt eksempel, og var en del av Bergen Media by frem til Da hadde konferansen vokst seg stor og sterk, sto støtt på egne bein, og ble skilt ut som eget selskap. Bransjetreff Bergen Media Bys bransjetreff på Landmark er nå innarbeidet som møteplass for mediefeltet. -Vi legger opp til at bedrifter får presentere seg selv eller sine prosjekter, og det har faktisk avstedkommet nye og spennende samarbeid og tiltak. Deltakerne på bransjetreffene kommer både fra avis, TV, film, web, reklame, mobil, kino, spill, og design. Kombinasjonen av faglig relevant innhold og muligheten til å treffe nye og interessante mennesker tror jeg er nøkkelen for å lykkes, avslutter Torill Svege. Tid for mat & kultur Radisson SAS Hotel Norge er offi sielt festspillhotell og vi tilbyr spesialkomponerte festspillmenyer! Mulighetene er mange. Velg blant annet mellom å spise á la carte i FISH seafood bar & restaurant eller Ole Bull restaurant, arranger bankett i egne selskapslokaler eller bestill catering. FISH seafood bar & restaurant kan også disponeres for privat selskap. Hva med vår lekre skalldyrsbuffet? For bordbestilling og mer informasjon, kontakt oss på telefon eller mail. Radisson SAS Hotel Norge Ring norge.bergen.radissonsas.com 3-retters festspillmeny fra kr. 495 per person 4 SAMSPILL // SAMSPILL // BGOZA AD offisielt Festspillhotell (91x260).indd 1 06/04/09 15:26:47

4 TEMA: MEDIA- OG KOMMUNIKASJONSBYEN BERGEN Bjarne Berg tar med Didrik Munch og Mette Krohn-Hansen på deres første besøk i spissen av skuten - rommet som skal bli Bergs nye kontor. FAKTA Dette blir et kvalitetshus for innovasjon og mingling Bergens nye mediehus Den nye skuten på Nøstet er klar til å tas i bruk. Bergens nye mediehus ligger vegg i vegg med TV 2, og det er TV 2- avleggerne Vizrt og Storm Weather Center som først flytter inn. Før sommeren vil bygget også huse hovedkontoret for det nye Media Norge. TEKST & FOTO // ATLE KVAMME -Så flott det blir. Innglasset skutespiss med spennende rom ut mot sjøen. Og så store fellesrom da, med glassbur som kan åpnes og brukes til allmøter. Og eget kjøkken i hver etasje! De smiler, nikker og er tydelig fornøyd, og overrasket over hvor stort det blir. Samspill er på visningsrunde med Bjarne Berg, Mette Krohn-Hansen og Didrik Munch på deres første besøk i deres nye lokaler. Bygget er tegnet som en skute, har 4 etasjer, med glass og betong som dominerende materialer. Halvferdig, ja vel, men konturene ser man. Bjarnes kontor er kommet lengst med lys inn fra alle sider, og med teppene på plass allerede, så blåskoene må på. Må ikke ødelegge teppene før de tas i bruk. Det nye mediehuset ser ut til å ha alle fasiliteter for å lykkes, og på toppen kommer Tobiastårnet byens nye værtårn. Her skal Storms meteorologer daglig sitte og varsle været for byen og landet. Vil forsterke klyngen -Det startet med TV 2-etableringen og deres behov, og så har det bare poppet opp selskaper på rad og rekke. Minst 2000 ekstra skattebetalere har Bergen fått som følge av TV2, og nå vil vi samle og forsterke noen av bedriftene i klyngen, sier initiativtaker og Vizrt-eier Bjarne Berg. -Jeg er ikke sikker på at Bergen kommune vet hvor viktig TV 2 har vært. Vi må sammen arbeide for at TV2 blir værende. Ingen kan nok tvinge noen til å bli her, det er miljøene og rammene vi skaper her i Bergen som blir avgjørende. I kjølvannet av TV2 er det skapt en ny industri i Bergen, og vi må fylle vektskålen med fordeler slik at også TV2 fortsatt blir i Bergen. De tre roser Bergen Næringsråds initiativ til å sette fokus på mediemiljøet, skape møteplasser for å diskutere medienes fremtid og få frem randsoneaktivitetene som er skapt. -Det største markedet er likevel globalt, men da trenger vi å jobbe sammen ut fra Bergen og Norge, sier Mette Kroh-Hansen i Storm Weather Center. Både Storm og Vizrt har teknologi som i dag blir brukt i alle verdensdeler, og Berg støtter henne i dette: -Det er verden som er vårt marked, men gjennom at vi utvikler produkter hjemme og gradvis tar dem ut i verden. Et levende mediemiljø -I Media Norge er vi ikke avhengig av TV 2, men vi ønsker å være i et levende mediemiljø. Samtidig skal vi bygge opp vår egen identitet, og da er det Et software selskap som leverer tjenester til digitale media, spesielt grafiske elementer og kommunikasjonsløsninger. Kunder: BBC, Fos News, CBS, CNN, The Weather Channel, Sky News, TV 2, NRK, TV3 og en rekke andre TVselskaper Etablert: 2000 Hovedkontor: Bergen Bransje: Formidling Ansatte: 300 (50 i Bergen) Omsetning: ca 100 mill USD greit å ha litt avstand til BT, der vi sitter i dag, sier Media Norge sjef Didrik Munch. -Og her skal vi skape et kvalitetshus for innovasjon og mingling der nye ideer skal klekkes og prøves ut. Da er det greit også å ha nær kontakt med en storbedrift som Media Norge. TV 2 og Storm er jo allerede her, sier Bjarne Berg. Krisen gir muligheter -I øyeblikket er alle opptatt av krisen, men den gir også muligheter. Selv om annonseinntektene for øyeblikket svikter, har jeg klokketro på papiravisen. Krisen har faktisk gitt en helt annen driv i arbeidet med å se på alternativer. Og ingen er så godt posisjonert som Media Norge vi har de største avisene, de største markedene, sitter på nettsuksessen Finn.no, og har de største ressursene. Vi skal komme styrket ut av krisen. -Det blir nok en avskalling, i USA ryker det jo aviser hele tiden, presiserer Bjarne Berg. Men samarbeid på redaksjonelt stoff er nøkkelen. Det er helt unødvendig å sende 4 journalister på alpin-vm Obama-kuppet Vizrt har høstet mye skryt for at de brakte en virtuell reporter inn i studio under valgkampen i USA. Egentlig var det Obama som skulle digitaliseres og settes i studio, men da nektet sikkerhetsvaktene. 40 HDkamera var rigget opp i ring for å utvikle 3D-modellen og sende den over et helt kontinent, og det ble for skummelt for vaktene. I stedet ble det en reporter som ble sendt. Pris: 1 mill dollar per 10 sek, så ganske sikkert at dette ikke er noe vi får se i den norske valgkampen. når én kan gjøre sammen jobben for flere. -Og hvorfor skal ett konsern ha 40 webutviklere og 4 ulike skattesøk? Og TV 2 vegg i vegg ha 12 webutviklere, spør Munch. De to ser absolutt synergier og muligheter uten å ødelegge det redaksjonelle. Samarbeid på mange felt -Teknologien bak produktene er alfa og omega, og dette er også et felt som gir store muligheter for samarbeid. Vi selger teknologi og værløsninger som medfører at vi må være best i verden på serversiden. En felles serverpark ligger nok i det fremtidige samarbeidet, der vi i dag leier hos TV2, sier Krohn-Hansen. -Ja, vi har løsningene som kan ta Storm enda lenger ut i verden, sier Berg, inspirert av samtalen med de andre og klar til å tenke nye, innovative og samarbeidende prosjekter. Bergen har all grunn til å glede seg til det nye mediehuset på Nøstet blir operativt like over sommeren. Hovedkontor: Bergen Ansatte: 2500 Etablert: 2008 Omsetning: 5,3 mrd kroner Største eier: Schibsted ASA (50,1 %) Media Norge ASA er et felles eierselskap for Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn. no. Selskapet har hovedkontor i Bergen med Didrik Munch som konsernsjef. Media Norge skal bli det ledende mediekonsernet i Norge, kjennetegnet av innovasjonsevne og systematisk utvikling av nye produkter, både regionalt og nasjonalt. 7562_a Inhouse N Hovedkontor: Bergen Ansatte: 60 Etablert: 1998 Omsetning: 50 mill kr Største eier: TV 2 40 % Storm Weather Center er Skandinavias ledende kommersielle værselskap. Selskapet leverer værtjenester til energi-, offshore, telekom-, internett- og mediebransjen. Se også portrett med adm. direktør Mette Krohn-Hansen. Langvarig sykefravær kan smitte budsjettet med røde tall Få de ansatte raskest mulig tilbake på jobb. If helseforsikring dekker behandling på de beste private sykehusene i hele Norden. Det betyr at fraværstiden kan reduseres til et minimum. Faktisk venter våre kunder i gjennomsnitt bare 8 dager på behandling. Les mer på Jon Frode Skirbekk, risikospesialist 6 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

5 Alle mediefolk drar til Bergen i mai, sier Guri Hefty. Heftye er begeistret FAKTA OM NORDISKE MEDIEDAGER Nordiske Mediedager har satt Bergen på kartet som en av Nordens viktigste mediebyer. Hvert år kommer over 1000 mediefolk til Bergen og konferansen. - Vi opplever at folk i bransjen vurderer det som så viktig at de ikke tør å la være å delta, sier festivalsjef Guri Heftye. TEKST // Ragnhild Skahjem - FOTO // Nordiske Mediedager Fra mai finner sentrale medieaktører fra hele verden veien til Grieghallen. Festivalsjefen lover faglig påfyll og nettverksbygging på høyt nivå. Skreddersydd bransjeprogram Mediedagene er stiftet av Bergensavisen, Bergen kommune, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv, NRK, TV 2 og Universitetet i Bergen. Flere av disse har representanter i komiteen som utformer programmet. - Dette er personer som hver dag jobber tett på aktuelle problemstillinger innen media. At programmet har høy relevans for deltakerne er avgjørende for konferansens oppslutning, forteller Heftye. Bergen by en suksessfaktor - At det skjer i Bergen er en viktig suksessfaktor for Nordiske Mediedager. Her er alt så sentrert, noe som gjør at folk bokstavelig talt går på hverandre TLF rundt hvert hjørne. Hadde konferansen foregått i Oslo er sjansene større for at folk går hjem etter at programmet er slutt for dagen, i Bergen går folk på bar og snakker videre om sine faglige inntrykk, forteller konferansesjefen som også legger vekt på en annen vesentlig suksessfaktor. - Programmet er vår kjerne og det aller viktigste arbeidet vi gjør. Fagprogrammet må være relevant. Det skal være bredde og dybde, inspirasjon og nytteverdi. Våre foredragsholdere går i dybden på tema, forteller om vurderingene før programmene ble laget, om utfordringene og om løsningene. Dette pirrer og stimulerer, sier Heftye. Stein på stein Nordiske Mediedager har etablert seg som mediebransjens store årlige samling, det kommer best til syne gjennom det massive tallet på deltakere hvert år. - I et spesielt år med en svært presset bransje og store nedbemanninger var vi spente da årets påmelding startet, men vi gleder oss over at utslaget langt fra har vært så dramatisk som man kunne frykte. At folk melder seg på før programmet er komplett, tar vi som et signal på at vi har lykkes i å bli den viktige arenaen vi ønsker å være. Den etableringen er ikke gjort over natta, men over år, med stein på stein, avslutter Heftye. Bergen mai 2009 Årlig fagkonferanse med over 1000 deltakare Hele mediebransjen samles i Bergen 45 sesjoner og workshops 100 norske og internas jonale foredragsholdere seere på NMDs web-tv Unik opinionsundersøking NMD Ung: Egne tilbud for videregående skoler Ni kveldsarrangement Prisutdelinger Bransjemøter i Bergen EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES KYTE NÆRINGSMEGLING Reaktor ID Foto: Knut Egil Wang Spiller det noen rolle at banken din kjenner næringslivet på Vestla ndet? Er ikke alle banker temmelig like, med nesten like tjenester? Vi mener at det finnes noen viktige forskjeller. Som det å ha bedriftsrådgivere med god bransjekunnskap ved alle våre 59 kontorer i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Våre lokale rådgivere ønsker å engasjere seg i utviklingen av de bedriftene som har valgt å skape verdier sammen med oss. En del av dette arbeidet er å sette fokus på fremtidig næringsutvikling gjennom bransjetiltak, nettverksarrangement og fagkonferanser. Den viktige forskjellen er at Sparebanken Vest er en pådriver for vekst og utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet. Vår satsing er regional, ikke internasjonal. Det gjør at vi kan være tettere på de viktige beslutningene. Vi er herfra. Det gjør en forskjell. 8 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

6 NRKs regiondirektør Unni Arnøy i studio for et av de nye, daglige riksprogrammene fra Minde: Sveip. FAKTA Mediehuset NRK Hordaland Produserer radio, tv og nett lokalt, regionalt og nasjonalt. Norges mest leste journalist? Du har knapt nok hørt navnet, men hun er trolig Norges mest leste journalist. I løpet av en uke er det opp til 1.3 millioner unike brukere på nettsiden Yr.no NRKs største suksess på nett. Ankerfestet Allmennkringkasteren på Minde står rakrygget i den tøffe mediehverdagen. Mens konkurrentene barberes og raseres av finanskrisen, økes aktiviteten ved Bergenskontoret. Innholdsfokus, idéutvikling og beinhard jobbing er nøkkelen. TEKST & FOTO // ATLE KVAMME Gradvis har de bygget seg opp, Bit for Bit om vi skal bruke NRK-språket. Stein på Stein heter det her vestpå. Det begynte i det små med Norge Rundt, distriktenes magasin og et nært program som straks ble suksess. Og dermed begynte ballen å rulle. Når seertall og popularitet blir måleparametre, når kreativitet gir spenstige programideer, og når det går sport i å skape noe utenfor Oslogryta, ruller prosjektene oftere og oftere. I dag er det 140 fast ansatte ved NRK Hordaland, og kontoret har kontroll med flaggskip som Norge Rundt, Norge i dag, Ut i naturen og Norske attraksjoner. Ellers lager NRK Hordaland dokumentarer og undersøkende journalistikk. SKUP-prisen - igjen -Takket være lisensen kan vi fortsatt produsere distriktsprogrammer, kultur, barneprogrammer og alt det andre NRK serverer i radio, tv og på nett. Og derfor er vi ikke direkte rammet av finanskrisen. Det er viktig at vi har en mediebedrift som slipper å gå i reklamemarkedet og konkurrere der, sier regionredaktør Unni Arnøy i NRK Hordaland. - Men vi er effektive og har god økonomistyring. Hos oss startet innsparingene for mange år siden, vi har hatt fokus på kvalitet og gradvis kjempet til oss flere sendeflater på radio og TV. Og vi dokumenter kvalitet. I 2009 er det andre gang på 3 år at våre journalister får SKUP-prisen (Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse), denne gang for Sløvågdokumentar. Slike utmerkelser er hyggelig for miljøet her i Bergen, men også svært viktig for distriktet ved at vi setter agenda i gode og viktige journalistiske saker. Det er målrettet jobbing med programutvikling og kvalitet som har gitt resultater. Har et ekstra gir -Ja, vi er stolte av hva vi har fått til og at vi har klart å bli det største TV-produksjonsmiljøet utenfor Oslo. Ta for eksempel Norge i dag. Da det kom inn som en del av 21-nyhetene, klarte NRK1 å bli større enn TV2 i deres hovedsending på nyheter. Nyheter fra hele landet er godt stoff. - Jeg tror at vi i Bergen har et ekstra gir. Det vi vises gjennom den innsats som legges ned og det engasjementet som blir vist. Ikke bare hos i NRK Hordaland. Jeg er imponert over hva TV2 har fått til her i Bergen. Vi har også en god regionavis gjennom BT, og vi har en god nr 2-avis i BA. Jeg tror miljøene gjør hverandre gode. Samarbeid med forskning - En suksessfaktor er vårt nære samarbeid med forskningsmiljøene på Universitetet i Bergen. Vi bruker miljøene aktivt i flere av våre programmer, Ekstremværuken, Yr.no og også ved utarbeidelse av ideer. Slikt samarbeid er viktig for regionen vår. - Nordiske Mediedager er resultat av det samme. Miljøene i Bergen klarer å samarbeide. På mediedagene møtes folk fra hele landet, for å diskutere de viktigste utfordringene for mediebransjen. Noe slikt tror jeg ikke det hadde vært mulig å få til i Oslo. Distriktskontorene er motoren -Det skal mye til å rokke ved distrikskontorene i NRK. Vårt breie nett gjør at vi kommer tett på det som skjer, finner de gode historiene, og formidler saker folk er opptatt av. Lisensen sikrer kvalitet og mangfold. Norge er ikke stor nok for at alle kan overleve i en fullkommersialisert medieverden. Stor redaksjon men hvem er sjefen? -Det er nok rett at mange av mine medarbeidere er langt bedre kjent for folk flest enn sjefen. Jeg har ikke noe mål om å være på TV eller i våre radiosendinger. Vi har mange profiler, og jeg konsentrerer meg om å jobbe med å utvikle produktet NRK Hordaland og våre rammer. - Mine mål går på at NRK Hordaland skal levere kvalitet og synliggjøre det som skjer i Bergen og Hordaland for resten av landet. Og så må du få med at NRK er en fantastisk arbeidsplass. Jeg har nå vært 17 år i systemet, og stortrives. I NRK Hordaland er det en enorm glød, inspirerende medarbeidere, stor frihet, men med stort ansvar, sier Unni Arnøy. Lang fartstid, kjennskap til prosessene, klare mål og høye ambisjoner. Absolutt et ankerfeste oser trygghet, omtanke, delegering men også med ønske om å strekke kjettingen lengre og lengre i lang tid fremover. TV: Vestlandsrevyen, daglig NRK1 Norge i dag, daglig NRK1 Sveip, daglig NRK2 Ut i Naturen, ukentlig NRK1 Norge Rundt, ukentlig NRK1 Folk, ukentlig NRK1 Undersøkende journalistikk, leveranser til Brennpunkt, NRK1 Diverse selvstendige dokumentarer Gudstjenester I produksjon: Norsk skipsfartshistorie, dokumentarserie NRK1 Norsk attraksjon 2, underholdningsserie, NRK1 Den leiken ville han sjå, dokumentarserie, NRK1 Radio: Distriktsradio daglig 6,5 t, P1 Pils, ukentlig P1 RadioRock, ukentlig P1 Sexy, daglig P3 Sangtimen, ukentlig P1 Naturens Verden, ukentlig P1 Friluftsmagasinet, ukentlig P1 Nett: Nrkhordaland.no Nrknatur.no Yr.no Planteguide Turguide (www.ut.no) Alle mener noe om været - Astrid Rommetveit g jør noe med det. TEKST & FOTO // ATLE KVAMME Astrid Rommetveit ved NRK Hordaland har en lesekrets de fleste journalister kan misunne henne. For hva fanger vel større oppmerksomhet enn været? Temaet alle snakker om men ingen gjør noe med! Men det var før Astrid begynte i NRK, for hun tar fatt i problemstillingen hver dag. Lager artikler om hvordan været blir fremover, hva man skal gjøre med all snøen på taket, og hvordan man takler det våte værlaget i Bergen. Eller hva kloden vår utsettes for gjennom de dramatiske klimaendringene som er på gang. Astrid er nemlig eneste journalist som lager redaksjonelt stoff på yr.no et av Norges mest populære nettsteder. -Alle som er inne på sidene leser nok ikke mine saker, men mange lesere har jeg uansett. Og jeg får umiddelbare reaksjoner dersom artiklene ikke er slik leserne selv observerer eller forventer. Været tar aldri slutt.. -Ja, slik er det, det skjer noe nytt hele tiden. Om vinteren kan det ene uværet avløse det andre, om sommeren er det sol, glede og solfaktor som preger oss. Vårt mål er å være først ute med varslene, for så å gå bak og forklare hva som skjer, hvorfor og hva det kan føre til. I artiklene på yr.no prøver vi å fortelle noe annet enn det automatvarslene gjør, forteller Astrid. Mange ut av skapet -Er våt snø tyngre enn løs snø? Og smelter snøen fortest i regn eller i sol? Slike naturforhold opptar folk, de er vitebegjærlige. Været er Norges mest omtalte tema, og yr.no har vist at det bor en skapmeteorolog i oss alle. Journalistisk utfordrende.. -Det er sjelden noe problem å finne tema. Vi får tips og spørsmål fra leserne, fra meteorologer, og vi tenker selv hva som kan være interessant å vite. Aller mest lest er våre artikler under store værskifter. Ofte ser vi at de gode sakene ligger i dagen, vi må bare oppdage dem. -Og suksessfaktoren er, som for all journalistikk, å gjøre ting nære for folk. I stedet for å bruke klisjeen om at klimaet blir våtere og varmere, kan vi for eksempel skrive at slapsen sprer seg fra Vestlandet til Østlandet. Eller at gule plastbadeender har svømt kloden rundt siden 1992, etter at de unnslapp fra en container som gikk over bord fra et skip i Stillehavet. De er funnet i Arktis og i England, og har bidratt til å gi meteorologene nyttig kunnskap om havstrømmer og vinder som farter rundt kloden. Måtte bli Bergen -Det er rett. NRK kunne ikke lagt en yr.no redaksjon andre steder enn i Bergen. Vi har jo nok av vær her i vest, den moderne meteorologien ble utviklet her, og vi har sterke forskningssentre på klima som Bjerknessenteret og Nansensenteret. -Jeg utformer det journalistiske, men må presisere at mye input kommer fra Meteorologisk Institutt og forskningssentrene. Den store utfordringen for oss NRKere som jobber med yr.no er å kople det tabloide med det faglige. Dette holder vi på å videreutvikle. Det finnes statistikker på vær i over 100 år i Norge, og dette skal vi tilrettelegge for folk flest. Om ikke alt for langt frem i tid kan du sjekke været da bestefar din ble født, eller kanskje hvordan det var på 17. mai for 50 år siden, avslutter Astrid Rommetveit. 10 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

7 Bergen gir TV 2 en ekstra dimensjon Blir blir ikke blir blir ikke blir? TV 2 drøfter for tiden sin fremtid, inklusive lokalisering i Bergen eller Oslo. Eller kanskje begge deler, fortsatt? TV2-sjef Alf Hildrum innrømmer at det gir TV2-nyhetene en ekstra dimensjon at de produseres utenfor Oslo, og at TV2 er en del av et helt unikt mediemiljø i Bergen. -TV 2 vil selv avg jøre hvor stasjonen skal ha hovedkontor, og prosessen er i gang, sier TV 2- sjef Alf Hildrum. Her fra mediemøte i Bergen Næringsråd sammen med de to nye lederne i BA, Anders Nyland og Veslemøy Fredriksen. Bergen siste skansen Bergen er siste den siste skansen som hindrer at hele medie-norge løper i flokk med sammenfallende agenda. Men Bergen og BA kan ikke leve av kjærlighetserklæringer. Politikere og næringsliv må ville det og satse penger på det, mener BA-profilen Olav Terje Bergo. Ingen kjenner BA - og Bergen - som Olav Terje Bergo. TEKST // ATLE KVAMME - FOTO // PAUL S. AMUNDSEN - Hvordan har TV2 opplevd det å være i Bergen og en del av mediemiljøet her i byen? - Bergen er en hyggelig og fin by med mange mennesker med gode ideer og mye skapertrang. TV 2 har først og fremst kontakt med de miljøene som ligger tv-mediet nærmest. Det er et gründermiljø som det ble skapt et grunnlag for da NRK-monopolet falt. Og den store bredden med en kombinasjon av riks, regionale og lokale mediemiljøer er helt unikt og i realiteten den eneste konkurrenten til Oslo. Billigere med én lokasjon, men. - Nåværende konsesjon varer ut Vi ser i dag at større og større deler av produksjonen legges til Oslo. Hvordan vil TV2 løse dette når kanalen står fritt? -TV 2 er i dag omtrent like store i de to byene Oslo og Bergen, og slik har det vært i mange år. Vi har vokst i begge byene de siste årene, og kostnadsreduksjonene i 2008 var større i Oslo enn i Bergen. Men det er riktig at TV 2 selv avgjør lokaliseringen i fremtiden. Vi skal nå ha en gjennomgang av alle forhold knyttet til konsesjonen, herunder også lokaliseringen. Det finnes argumenter for samlokalisering i Oslo og det finnes gode argumenter for delt drift også i fremtiden. Det er liten tvil om at dobbel lokalisering gir ekstra kostnader. Men på den andre siden er helt vesentlige deler av TV 2s suksess knyttet til kompetansen som er bygd opp i Bergen. Og i tillegg gir det nyhetene en ekstra dimensjon at TV 2 ser Norge fra en annen vinkel enn de øvrige riksmediene. Dette er derfor ikke en enkel eller opplagt sak, og ingen konklusjon er trukket. Vil fortsatt stimulere spinnoff-bedriftene - TV2 har gitt en rekke spinnoffeffekter g jennom livskraftige nyskapinger innen mediebransjen i Bergen (Vizrt, Turbo Tapes Games, Storm mm). Hvordan vil TV2 utnytte dette i fremtiden? -Det er levedyktige og sunne bedrifter som har vokst frem i TV 2s spor. Noen av dem har TV 2 eierinteresser i, vi har omfattende forretningsmessig samarbeid og de er en naturlig del av mediehusets familie. Dette samarbeidet preger TV 2s innhold og kommer til å bli minst like omfattende fremover. Myndighetene bør stimulere miljøene - Nedskjæringene og omstillingene i media for tiden er smertefulle og medfører i stor grad sentraliseringer. Hvordan skal vi i Norge sikre oss at det er levende nyhets- og programskapingsmiljøer utenfor Oslogryten? -Også TV 2 merker økt konkurranse og presset på inntektene, og ledelsens største ansvar og oppgave er å sikre TV 2s fremtid og gode tilbud til seerne. Dessverre er sentraliseringspresset sterkt også i riksmediene, og det er konsesjonene som har bestemt at TV 2 og P4 skal lokaliseres utenfor Oslo. Regjeringen har som eier vært flink til å sørge for at NRK har en omfattende virksomhet rundt i landet. Jeg savner initiativ fra myndighetenes side for å stimulere også de kommersielle aktørene til å skape mediemiljøer utenfor Oslo. TEKST // ATLE KVAMME - FOTO // ODDMUND LUNDE Olav Terje Bergo er en nestor i BA, og i medie-norge. Han har nylig gått av i BA som adm.direktør og sjefredaktør etter mer enn 25 år i stolen. Han har i en årrekke vært styremedlem i Mediebedriftenes Landsforbund, i tre av dem også styreleder. Nå får han en friere rolle i BA, men fortsatt med hodet fullt av tanker på BA og andre avisers fremtid. Hva er BAs største pre? -BA er tett på byens befolkning og rett på sak i nyhetsdekning og kommentarer. Ønsker kritikk velkommen. Uten BA; andre debatter i byen Hva betyr BA for byen og mediemiljøet? -BA er en avgjørende initiativtaker for mange dagsordensettende spørsmål her i byen. Eksempler er seriene våre: Styres fra øst og gründer-serien. I kulturlivet er vi gode til å finne og presentere nye talenter, f eks gjennom serien: Oppdrag demo. Vi er utfordrere og tar opp saker, men har ikke alltid ressursene til å følge opp det vi setter i gang. Uten BA, ville nyhetsdekningen fra Bergen og den offentlige debatten i Bergen bli vesentlig endret. Mediemiljøene utenfor Oslo har i de siste 20 årene blitt vesentlig svekket, og Oslomediene har i stadig større grad dominert den nasjonale dagsorden. Bergen er i virkeligheten den siste skansen som kan gi et annet perspektiv på nasjonale nyheter enn mediene i Oslo, som ofte løper i flokk med sammenfallende dagsorden og i mange saker også sammenfallende nyhetsperspektiv. Ikke mediepakke men ny mediepolitikk Hvordan skal BA opprettholde sin posisjon i den tøffe mediehverdagen som nå preger avisene? -Det er en sak jeg mener mye om, svært mye, men de rådene gir jeg til de to nye lederne for BA, Anders Nyland og Veslemøy Fredriksen! Trenger avisene en tiltakspakke for å komme over krisen? -Etter mitt syn:nei. Men mediene trenger en mediepolitikk som tar utgangspunkt i at vi trenger journalistikk, og med det fornuftige måter å finansiere den på. Dagens mediepolitikk gikk ut på dato i 1995, da de første nettavisene ble etablert. Kan ikke leve av kjærlighetserklæringer Hva er de viktigste faktorene for at Bergen skal opprettholde viktige media og videreutvikle posisjonen som en viktig medieby? -Den viktigste faktoren er at Bergens befolkning, næringsliv og politikere er offensive, positive og verdiskapende! BA lykkes bare hvis Bergen lykkes, og omvendt! Bergenserne, det offentlige og næringslivet må omsette sin generelt positive holdning til BA i de daglige mediebeslutningene: Abonnere/kjøpe i løssalg, bruke oss som nyhetskanal, plassere annonser hos oss. Nesten alle elsker BA, men BA kan ikke leve bare av bergensernes kjærlighetserklæringer! Vi trenger pengene også! På sitt beste har BA vært nyskapende og utfordret både mediemiljøet i Bergen og ellers i landet til å tenke nytt om hva det er å være lokalavis. I BA har vi omtalt vårt aviskonsept som glokalavis (globalt blikk, lokalt innhold). Det passer godt i en by med den samme innstillingen, men dårlig i en by som er seg selv nok. 12 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

8 Vestlandets viktigste nyhetsformidler Bergens Tidende er og skal fortsatt være Vestlandets viktigste nyhetsformidler. Finanskrisens krav til omstillinger skal ikke strupe redaksjonen, men bidra til å styrke og videreutvikle både på trykk og på levende bilder, sier sjefredaktør Trine Eilertsen. TEKST & FOTO // ATLE KVAMME Bergens Tidende (BT) er det størst mediehuset på Vestlandet med sine 600 ansatte. Dette er en posisjon som skal opprettholdes og videreutvikles, i kombinasjon med mer effektiv drift som del av Media Norge konsernet. For byen er det viktig at de gode kunnskapsbedriftene opprettholdes, mener Eilertsen: -BT er den desidert viktigste nyhetsformidleren på Vestlandet. Vårt største pre er det sterke journalistiske fagmiljøet i mediehuset, og vår kunnskap og innsikt om et bredt utvalg av tema og stoffområder. Blant de beste i landet Hva betyr BT for byen og for mediemiljøet i Vest? -BT er helt sentral i Bergens mediemiljø. BT gjennomfører journalistiske prosjekter som er av det beste i landet, noe som motiverer og gir selvtillit for Bergen som medieby. I tillegg legger vi i BT vekt på å være synlige på Vestlandet, delta på ulike arenaer, og drive frem debatt. BT er Vestlandets viktigste debattarena. Mer effektiv drift Hvordan skal BT videreutvikle sin rolle som regionens viktigste mediebedrift samtidig som BTV er lagt ned og redaksjonen strupes? -Redaksjonen strupes ikke, hvor kommer det fra? BT skal fortsette utviklingen vi har vært inne i gjennom over 140 år. BTV legges ned, men BTs satsing på levende bilder styrkes markant. I tillegg skal papiravisen utvikles, vi skal plassere oss enda tydeligere i medielandskapet, og vi skal benytte muligheten til å finne nye og mer effektive måter å jobbe på. Større enhet men redaksjonell frihet Hvordan ser du BTs fremtidige rolle som en del av Media Norgekonsernet? -BT og de andre mediehusene i MNO skal samarbeide om utviklingsprosjekter. I tillegg skal vi spare kostnader ved å dele på oppgaver, og lære av beste praksis i de ulike husene. Den redaksjonelle friheten og selvstendigheten ligger fast, og BT skal fremdeles rendyrke det faktum at vi kjenner Bergen og Vestlandet best. MNO er avhengig av at de regionale mediehusene styrkes, og at særpregene bevares. Bergen må være god å bo i Hva er de viktigste faktorene for at Bergen skal opprettholde viktige media og videreutvikle posisjonen som er viktig medieby? Det viktigste er at Bergen jobber for å være en by som er forlokkende å bo i, for flinke folk. Gode kunnskapsbedrifter blomstrer i mangfoldige miljøer, der det er kultur for samarbeid, der det er åpenhet for nye ideer og stemmer, og der folk trives, rett og slett. Resten må den enkelte mediebedrift greie selv. BT kjenner Vestlandet best, og er viktigste debattarena og viktigste nyhetsformidler, mener Trine Eilertsen. Her fra møte i Bergen Næringsråd i prat med Unni Arnøy (NRK) og Anders Nyland (BA). VI HAR OVERRASKA VÅRE UTAN- LANDSKE KONKURRENTAR Vil digitalisere film-norge Digitaliseringa av norsk kino startar i år. Dave Spilde og Unique Cinema Systems har teknologien klar og har tru på at dei kan vinne anbodskampen. Det skal brukast 400 mill kr på å digitalisera norske kinoar, og vi vil g jerne ha jobben, fortel Dave Spilde. TEKST // RAGNHILD SKAHJEM FOTO // UNIQUE CINEMA SYSTEMS - Å gå frå analog til digitalisert kino er stort. Det kan samanliknast med då filmen gjekk frå stumfilm til lydfilm. Det er veldig gøy å vere med på, seier Spilde. Det heile byrja med at partnarane Dave Spilde og Chris Hagan utvikla eit system for å vise kinotrailarar i kinofoajeane. Unique Cinema Systems er i dag Norge sitt største fullserviceselskap for kino. Fleire gode med digitalisering Med ein totalkostnad på 400 millionar vert kinoopplevinga aldri det same igjen. Publikum vil få tilgang til eit breiare utval av filmar. Dette vil nok distriktskinoane merke best, då dei fleste filmar uansett vert lansert i dei største byane. - Fram til no har det vore tal kopiar som har bestemt, med digitaliseringa vil det verte tilbod og etterspørsel som avgjer distribusjonen, seier kinoentusiasten. Kvaliteten på filmane vil også verte mykje betre og meir stabil enn tidlegare, fortel Spilde. Lokalt samarbeid Unique Cinema Systems held til i kontorlandskapet Pixel Park på Xhibition. Spilde meiner det er ein fordel å ha hovudkontor i Bergen. Vi har jobba under radaren og overraska våre utanlandske konkurrentar - endå har vi ikkje tapt eit einaste anbod. Han legg også vekt på eit fantastisk samarbeid med Bergen kino. - Dei har vore svært hjelpsame ved utprøving av ny teknologi, noko som har vore både kostbart og tidkrevjande. Dessutan er dei talsmenn både nasjonalt og internasjonalt. Kino er ein tradisjonell bransje men Bergen kino er vanvittig flinke til å tenkje framover og prøve ut ny teknologi, konkluderer Spilde. 14 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

9 VESTNORSK FILMSENTER Gir økonomisk og faglig støtte til filmproduksjoner med lokal forankring Er den fremste bidragsyteren til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet Eies av Bergen kommune (50%) og Hordaland Fylkeskommune (50%) 4 ansatte Location, location, location! Utenlandske aktører ser til Vestlandet når de skal filme i Norge, og det legges igjen millioner i landsdelen, fastslår prosjektleder Sigmund Elias Holm i Western Norway Film Commission. TEKST: KJERSTI F. FRIELE // FOTO: AUDUN ROE GRIMSTAD Filmentusiast: Irmelin Nordahl jobber for å styrke filmmiljøet i Bergen ytterligere. Setter Bergen på filmkartet Filmmiljøet i Bergen vokser seg stadig større. Det har Vestnorsk Filmsenter utvilsomt en del av æren for. TEKST: KJERSTI F. FRIELE // FOTO: AUDUN ROE GRIMSTAD Vi skal bidra til at det produseres film som engasjerer og begeistrer publikum, og som filmskaperne kan leve av. Høy kvalitet og et mangfold av historier er resultatet av det arbeidet vi gjør, sier daglig leder Irmelin Nordahl. Siden oppstarten i 1995 har Vestnorsk Filmsenter vært med på å realisere hele 324 filmer Hvert år støtter de rundt 40 ulike prosjekter, og da er det ikke først og fremst spillefilm det er snakk om. Dokumentaren er fortsatt bransjens kjøtt og blod. Mange i norsk filmbransje lever utelukkende av denne sjangeren. I Bergen er det mange små selskaper som lager dokumentarfilm, og noen få store selskaper som lager spillefilm. Bare i fjor ble det vist 10 lokale dokumentarfilmer med til sammen 2,5 millioner seere på tv, forteller Nordahl. Kompetanseheving Ved siden av økonomisk støtte satser Vestnorsk Filmsenter tungt på kompetanseheving og talentutvikling, både for nye og etablerte filmselskaper, og hjelper til med å knytte kontakter i inn- og utland. Bransjen står overfor omfattende endringer, og det er økte krav til produsenter både i forhold til markedsforståelse, lansering og internasjonal distribusjon. Film er så mye. Musikk, scenografi, forfattere, skuespillere, lyd, lys, sminke...vi jobber for å styrke miljøet på alle mulige måter, forteller Nordahl. Senteret har blant annet vært en av pådriverne for å videreutvikle prosjektet Gaffa, som jobber med å koble film og musikk, og Filmskapere på vei. Sistnevnte er en arena for å vise frem hva som produseres her i byen, både for publikum og miljøet selv. De jobber også sammen med andre aktører i filmmiljøet for å styrke de økonomiske rammevilkårene for filmbransjen på Vestlandet. Miljøet har vokst og blitt betydelig mer profesjonelt. Hvis vi skal ha mulighet til å dekke behovet må vi jobbe strategisk med å få mer midler ut regionalt. Da må vi tenke og handle samlet. Vi er det største filmmiljøet utenfor Oslo, og vi har alle elementer som trengs for å bygge opp miljøet og produksjonen videre, fastslår Nordahl. Satser internasjonalt En måte å bygge opp miljøet ytterligere på, er ved å satse mer mot utlandet enn man har gjort tidligere. Vestnorsk Filmsenter deltar nå i et stort internasjonaliseringsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune. Det hele startet i London, hvor 70 britiske filmprodusenter og regissører fikk treffe filmselskaper fra Vestlandet og diskutere mulighetene for samarbeid. Bergen har jo tradisjon for å tenke ut i verden. Og det er en økende tendens at filmproduksjoner henter midler fra flere land, sier Nordahl. Et annet viktig satsningsområde er manusutvikling for spillefilm og tv-serier. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune og Visjon Vest bidrar med finansiering. Manus er selve grunnstammen i all filmproduksjon og veldig viktig for at vi skal kunne utvikle de lokale stemmene og historiene. I fjor fikk vi inn 65 henvendelser om manusveiledning.15 av disse prosjektene er nå ferdig produsert, forteller Nordahl. Besøk fra Hollywood Som et ledd i manussatsningen har Vestnorsk Filmsenter har nylig inngått et langsiktig samarbeid med èquinoxe om å arrangere workshops og masterklasser med internasjonale kapasiteter. Denne våren kan manusforfattere og produsenter i regionen glede seg over to store begivenheter: Fra 26. april til 3. mai blir det workshop med noen av verdens fremste manusforfattere i Balestrand mai avholdes masterklasser på USF i Bergen med de prisbelønte manusforfatterne James V Hart og Lisa Fruchtman, kjent fra filmer som Bram Stoker s Dracula, Sahara og Hook. Som eneste ansatt jobber Holm fulltid med å finne ideelle opptakssteder for tv-serier, reklame- og spillefilm, samt bistå med praktisk tilrettelegging for både norske og internasjonale produksjoner. Han mener at landskapet er det viktigste, men ikke det eneste, Vestlandet har å by på. Vi har også en god base med dyktige filmmedarbeidere, flere av dem med internasjonal erfaring. Dessuten har vi mange ulike typer locations innenfor ganske korte avstander, fra isbre til fjord, fra hav til bymiljøer. Det gjør logistikken enklere, forklarer Holm. 30 millioner seere Western Norway Film Commission har fungert som en døråpner for filmproduksjoner i regionen siden I fjor ble virksomheten en del av Vestnorsk Filmsenter, som de samarbeider tett med. WNFC er også i aktiv dialog med andre tilstøtende næringer, og ønsker blant annet å få til en sterkere kobling mellom film og turisme. I løpet av 2008 hadde vi besøk av filmcrew fra Spania, Tyrkia, Belgia, Tyskland og Japan, produksjoner med til sammen 30 millioner seere over hele verden. Det er ingen tvil om at dette er god reklame for Vestlandet, mener Holm. Verdifull erfaring De utenlandske produksjonene gir også en betydelig næringseffekt for regionen. I tillegg til å legge igjen flere titalls millioner kroner på opptakstedene, sørger de for at lokale filmfolk får verdifull erfaring. Internasjonale oppdrag er viktig for å styrke de lokale produksjonsmiljøene, fastslår Holm. Han presiserer at Norge fortsatt har en vei å gå for å gjøre seg mer attraktiv internasjonalt. Stadig flere land har statlige refusjonsordninger som gir utenlandske aktører en tilbakebetaling på mellom 15 og 25 prosent. Dersom vi kunne tilbudt noe tilsvarende hadde vi vært mer konkurransedyktige ovenfor store, kommersielle produksjoner. vestlandet vist til 30 millioner seere Mye å by på: Vestlandet er et velegnet opptakssted for film og tv-produksjon, mener Sigmund Elias Holm i Western Norway Film Commission. 16 SAMSPILL // 0209 SAMSPILL //

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011 Bergen som medieby - InternaSJONALE ERFARINGER - NYE MEDIEBEDRIFTER www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Planlegger mediebydel En mediebydel en fantastisk mulighet

Detaljer

NETT- VERK. Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre. dine medievaner. www.srf.no

NETT- VERK. Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre. dine medievaner. www.srf.no NETT- VERK Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 07 dine medievaner www.srf.no 15 GRAND PEOPLE 16 Alf hildrum 5 SRF

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier INFO 6 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER - Spenstige Bergen er vårt mål Vi må få til resultater Utallige muligheter i India Verdensledende i klimastudier YoungShip sprer

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2011 TEMA: Fremtidens næringsliv den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler www.bergen-chamber.no den innovative regionen - motoren og

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge

info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge info www.bergen-chamber.no NR.2 2006 tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum Flytter fra Marineholmen s3 Sterk næringsklynge s 6 Mangfold i byutvikling s10 Våg å holde trøkket s14 LEDER:,,

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp KÅRE VALEBROKK side 12 Gir seg aldri uten kamp Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring side 02 side 18 No.2 2010 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 03 Samler mennesker for å skape nye løsninger

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer