Allmennkringkastingsregnskap 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennkringkastingsregnskap 1999"

Transkript

1 TV 2 Allmennkringkastingsregnskap 1999 Grunnleggende retningslinjer for virksomheten TV 2 baserer sin programvirksomhet på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert programmeny med et tilbud til alle, og generelt bidra til å styrke norsk språk, kultur og identitet. TV 2 driver sin virksomhet på en absolutt og udiskutabel uavhengig basis; fri for bindinger til politiske særinteresser, religiøse grupper, frivillige organisasjoner, annonsører eller andre mulige pressgrupper. TV 2 er en viktig kilde til informasjon og underholdning for svært mange nordmenn. TV 2 er bevisst på det samfunnsansvar som følger av denne posisjonen. TV 2 følger selvsagt norsk lov, kringkastingsforskriftene, redaktørplakaten og vær varsomplakaten, men TV 2-ledelsen er også av den oppfatning at tv-mediets særlige gjennomslagskraft medfører forpliktelser utover disse generelle retningslinjene. TV 2 har i flere år jobbet for å skape et eget verdigrunnlag for sine medarbeidere, et arbeid som ble gitt høy prioritet også i Nyhetsavdelingen jobber etter en egen etikkplakat som gir retningslinjer for en påkrevd varsomhet i tv-journalistikken, og TV 2 har egne og meget strenge retningslinjer for intervjuer med barn. TV 2 opererer etter det såkalte Vannskille-prinsippet, som betyr at kanalen bestreber seg på ikke å vise innslag av voldelig eller seksuell karakter før klokken De siste års undersøkelser viser at TV 2 i større grad enn noen andre norske kanaler har maktet å etterleve dette prinsippet. TV 2 arrangerer jevnlig obligatoriske kurs i presseetikk, pressejus og opphavsrett for sine redaksjonelt ansatte, og rundt 100 ansatte gjennomførte det såkalte Green cardkurset i Siden starten våren 1998 har 300 ansatte deltatt. Det er viktig å understreke at etter TV 2-ledelsens skjønn, står ikke det å lage tv med varsomhet og respekt på noen måte i motsetning til det å være uredd og djerv. TV 2 var også i 1999 nyskapende og pågående, men brøt ingen grenser bare for å sjokkere. Redaksjonell frihet er et udiskutabelt grunnlag for TV 2s virksomhet, noe som ble demonstrert i 1999 da TV 2-Nyhetene selv slapp nyheten om at styret i TV 2 ville kjøpe seg ut av garantiavtalen med TVNorge, og at dette ville få store økonomiske konsekvenser for TV 2.

2 Et tilbud til alle TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1999, og har per en dekningsgrad i Norge på 97 prosent. Det betyr at kanalens sendinger kan tas inn av nordmenn over tolv år. Fylkesvis distribusjon 1999, prosent Finnmark 89 Troms 92 Nordland 93 Nord-Trøndelag 92 Sør-Trøndelag 95 Møre og Romsdal 94 Sogn og Fjordane 89 Hordaland 96 Rogaland 95 Vest-Agder 92 Aust-Agder 92 Telemark 94 Vestfold 96 Buskerud 95 Oppland 95 Hedmark 95 Oslo 96 Akershus 97 Østfold 97 TV 2s sendeflate eksklusive reklame men inklusive promo i 1999 var på 5980 timer. Den rene programflaten var på 5609 timer. Av dette var 3560 timer førstegangsvisninger og 2049 timer repriser. Reprisenes andel av den totale programflaten viser en marginal nedgang i forhold til I overkant av 50 prosent av programflaten var norsk, og andelen amerikanske programmer sank for tredje år på rad. TV 2s posisjon som norsk allmennkringkaster understrekes av at programtilbudet i sentral sendetid mellom og 21.45, med unntak av sommersesongen, utelukkende besto av norske programmer. TV 2s programtilbud fordelt på opphavsland, prosent* Norge 50,2 50,5 USA 31,2 29,3 Australia 9,5 8,2 England 3,0 3,3 Spania - 2,6 Frankrike 0,6 1,7 Sverige 1,1 1,0 Canada 0,2 0,9 Brasil 2,7 0,7 Danmark 0,1 0,7 Tyskland 0,2 0,7 Østerrike 0,3 0,2 New Zealand 0,2 0,2 Italia - 0,1 * Alle tall avrundet til nærmeste tidel

3 TV 2 er av den oppfatning at respekt for de ulike målformene best fremmes ved å la journalistiske og tv-faglige dyktighetskriterier ikke språkkvoter - være avgjørende for hvem som er nyhetsankere og programledere på TV 2. I perioder har det medført bokmålsdominans i TV 2s nyhetssendinger, i andre perioder har nynorsk vært mest fremtredende. I 1999 fikk TV 2s medarbeidere Morten Sandøy og Eli Strand Alf Helleviks mediemålpris for bruken av nynorsk i nyhets- og sportssendingene. Ole Paus fikk Riksmålforbundets lytterpris for TV 2-serien Mitt lille land. TV 2 er etter Kringkastingsforskriftens 2-1 forpliktet til å sørge for at minst 50 prosent av den sendeflaten der nyheter, sport, underholdningsprogrammer med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn er unntatt, består av europeiske verk. TV 2s europeiskandel i 1999 målt etter denne beregningsnøkkelen, var på 54,3 prosent. Videre sier forskriftens 2-2 at minst 10 prosent av den samme sendeflaten skal avsettes til europeiske verk produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet. Ettersom TV 2 utover nyhets- og aktualitetsprogrammene kjøper sine norske produksjoner fra frittstående produksjonsselskaper, lå TV 2 også i 1999 innenfor dette kravet med god margin. Som en allmennkringkaster som baserer driften på reklameinntekter, har TV 2 en stor utfordring i å skape et fullverdig programtilbud til alle seergrupper på en måte som samtidig kan forsvares ut fra sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Det er TV 2- ledelsens oppfatning at kanalen i løpet av svært få år har lykkes med å skape et bredt og allsidig programtilbud, noe som også gjenspeiles i sendeskjemaet for TV 2s programtilbud fordelt på genre, prosent Drama 31,1 30,5 Nyheter 8,2 8,3 Mennesker og samfunn 13,1 12,3 Komedie 8,1 9,4 Show 6,0 3,3 Sport 8,1 9,2 Krim, action, eventyr 10,3 12,5 Dokumentar, natur 5,1 4,9 Været 2,1 2,1 Musikk, kultur 2,8 2,5 Religion, livsfilosofi 0,6 0,5 Barn 3,2 4,3 Annet 1,4 0,2 TV 2 ønsker imidlertid alltid å strekke seg etter best mulig kvalitet både på enkeltprogrammene og på tv-tilbudet som helhet, og bestrebet seg i 1999 på å utvide tilbudet til spesielle brukergrupper, derunder barna og den samiske minoriteten i Norge. Samtidig ble satsningen på kritisk og undersøkende journalistikk og programmer innen en smalere kulturgenre vesentlig styrket.

4 Viktig nyhetsformidler tar samfunnsansvar Med ni daglige nyhetssendinger, produksjon av nyhetssendingene for TVNorge og et stadig økende nyhetsutbud på TV2.no og tekst-tv, er TV 2 en av landets viktigste nyhetsformidlere tall fra Forbruker og Media viste at TV 2 var det norske mediet med størst daglig nettodekning, uavhengig av medietype. TV 2 er seg bevisst det samfunnsansvar som følger av denne posisjonen, og ønsker å fylle en kritisk og demokratistøttende samfunnsfunksjon. TV 2 hadde direktesendt debatt i beste sendetid på menyen fra mandag til torsdag, og ønsket å støtte det egalitære innslag i samfunnsdebatten ved å la den vanlige mann og kvinne og erfaringsvitnene de som har kjent samfunnsproblemene på kroppen komme til orde i debattene i Holmgang og Sentrum. Etter at NRK-ledelsen besluttet å flytte Terje Svabøs debattprogram til NRKTo, er TV 2 med Holmgang i dag den eneste riksdekkende kanalen med et fast timelangt debattprogram for viktige samfunnsspørsmål, til og med i beste sendetid. Avstanden i seeroppslutning mellom TV 2-Nyhetene og NRK Dagsrevyen minket ytterligere i Nyhetene på TV 2 hadde en gjennomsnittlig oppslutning på seere, mot for NRK Dagsrevyen. I en større undersøkelse utført av MMI høsten 1999, oppga 45 prosent av de spurte at de likte TV 2s nyhetssendinger best, mot 38 prosent for NRK. Dette styrker TV 2s nyhetsledelse i troen på at en folkelig, moderne og lite offisiøs nyhetsformidling er den rette veien å gå, og at det er riktig å bruke tid på å forklare hvilke konsekvenser viktige beslutninger og hendelser får for folk flest. I tråd med det politikerne oppga som en viktig målsetning med konsesjonstildelingen i 1991, har TV 2 skapt et viktig alternativ til NRKs nyhets- og aktualitetssendinger for store deler av publikum. TV 2 satset sterkere på utenriksstoff i 1999, blant annet ble det brukt betydelige ressurser på dekningen av Kosovo-krisen. TV 2 var i 1999 ofte først ute av de norske etermediene med viktige hendelsesnyheter, og denne trenden holder seg også inn i I 2000 vil det også bli brukt enda større ressurser på å dyrke frem flere sterke egensaker. TV 2 har nylig startet opp egne økonominyheter for folk flest i kveldsnyhetene. Kommune- og fylkestingsvalgene i 1999 fikk solid dekning og ble underlagt grundig politisk analyse på TV 2 gjennom programmene ValgÅpent, ValgHolmgang og Valgduellen, i tillegg til fyldig oppfølging selve valgnatten. TV 2 satset store ressurser og satte hele sin redaksjonelle tyngde inn på en seriøs valgdekning. Selv om svært mange seere valgte å følge NRK valgdagen, mener TV 2-ledelsen at dette var en riktig prioritering. Det er naturlig for allmennkringkasteren TV 2 å tilby sine seere fyldig dekning av viktige, nasjonale begivenheter. Utvidet tilbud til de yngste TV 2 utviklet i 1999 et enda bedre tv-tilbud til barna. Sendeflaten for barne-tv gikk fra 179 timer i 1998 til 242 timer i 1999, en økning på 35 prosent. I april startet TV 2 daglige barne-tv-sendinger med serien Bananer i pyjamas, i august ble tilbudet ytterligere utvidet med daglige sendinger av serien Gelébarna både på samisk og

5 norsk. Videre sendte TV 2 blant annet 18 nye episoder av den populære serien Virre Virre Vapp, som fremdyrker kunnskap og nysgjerrighet på en lekende og ikkepedagogiserende måte, og 30 episoder av den prisbelønte britiske animasjonsserien Arthur. Med Den underlige handelen sto også norsk novellefilm for barn på programmet. Paul-Olav Øien hadde regissert filmen som hadde Agnethe Haaland og Kim Haugen i de voksne hovedrollene. Høsten 1999 etablerte TV 2 et eget barnemagasin på TV2.no, og tilbudet på programsiden vil bli ytterligere styrket i TV 2 satser blant annet cirka 25 millioner på produksjonen av Snøbarna, et nytt konsept spesialskrevet på oppdrag for TV 2. Innspillingen er allerede i gang i Nydalen Studios, og sendestart planlagt til august TV 2 er også i gang med planleggingen av en tegnefilmserie basert på Terje Formoes populære figur Kaptein Sabeltann. Status for barns rettigheter i verden ti år etter vedtaket av FNs Barnekonvensjon, var tema for dokumentarserien Barn mot år 2000, som TV 2 sendte i De fire programmene var et samarbeid mellom Redd Barna, Rabalder Filmcompagni og TV 2. TV 2 satte også søkelyset på barns rettigheter gjennom de svenskproduserte dokumentarene Julenissen bor i Kina og Slaveguttens død, som omhandlet henholdsvis barnearbeid i Kina og det rystende politiske mordet på en pakistansk slave/barnearbeider som hadde tatt til orde for helt grunnleggende rettigheter. Minoriteter Som et tilbud til den samiske minoriteten i Norge, startet TV 2 daglige sendinger av barne-tv-serien Gelébarna på samisk i august Med dokumentarserien Sámieatnama vuorkkáin Skattene i sameland ble det presentert en rik og spennende kultur som er lite kjent for nordmenn flest. Serien satte også blant annet søkelyset på bakgrunnen for Alta-aksjonene og på kampen for retten til å beholde joiken og til å få lære sitt eget morsmål på skolen. Dokumentaren Gi oss våre skjelett fortalte historien om Kautokeino-opprøret i 1852, som førte til henrettelsen av to opprørsledere i Hodeskallene etter disse ble sendt til raseforskning i Oslo, og dokumentaren fulgte etterkommernes kamp for å få levningene tilbake. Dokumentarene - Ja mii eliimet bures (- Og vi levde godt) og Jentene fra Siccajavvre fra 1998, ble sendt om igjen i Begge omhandlet samisk kultur. Den samiske nasjonaldagen 6. februar, ble markert i TV 2s nyhetssendinger både morgen og kveld. Rikets tilstand tok blant annet opp hvordan tradisjonen med arrangerte ekteskap i enkelte muslimske innvandrermiljøer i Norge har ført flere jenter inn i alvorlige konflikter både her hjemme og i foreldrenes opprinnelsesland. Programmet satte, blant annet gjennom reporter Tonje Steinslands svært modige reportasjetur til

6 Pakistan, søkelyset på den manglende rettssikkerheten en del av disse jentene opplever. Reportasjen var et av fjorårets mest omtalte innslag på TV 2. Det flerkulturelle Norge ble viet plass i TV 2s nyhets- og aktualitetsprogrammer på lik linje med og etter de samme kriterier som gjelder for utvelgelse av andre temaer for nyhetsreportasjer på TV 2. TV 2 støttet gode formål TV 2 ser det som positivt å kunne bruke sitt store nedslagsfelt i befolkningen til å skape blest om og skape støtte til gode formål. Fadderaksjonen Ei hand å holde i gikk av stabelen på TV 2 for fjerde år på rad i Programmet er et samarbeid med organisasjonen PLAN Norge, og omtrent nye faddere tegnet seg i forbindelse med det direktesendte showet. Totalt har de fire sendingene på TV 2 resultert i at nye faddere er med på å gi barn i den tredje verden bedre fremtidsutsikter. TV 2-ledelsen vil også understreke at den betrakter Ei hand å holde i som et friskt og godt tv-program i tråd med TV 2s profil, og at programmet var populært blant TV 2s seere. TV 2 og Norges Røde Kors samarbeidet om programmet Hjelp flyktningene på Balkan, der mennesker ringte inn sin pengestøtte til ofrene for konfliktene i det tidligere Jugoslavia. TV 2 stilte reklameplass for kroner til disposisjon i forbindelse med programmet. TV 2 ønsket også i 1999 å gjøre noe positivt ut av årets fire reklamefrie dager, og stilte reklametid til en verdi av 8-10 millioner kroner til disposisjon for idéelle organisasjoner og gode formål. Flyktningerådet, Frelsesarméen, Norges Blindeforbund, Stiftelsen SOS Barnebyer og Norges Røde Kors var blant de mer enn femti organisasjonene som ble tildelt verdifull sendetid. I påsken samarbeidet TV 2 og Utrykningspolitiet om en trafikksikkerhetskampanje på TV 2. I følge opplysninger fra UP var ulykkestallene i påsketrafikken de laveste på mange år, og UP gir uttrykk for at kampanjen kan ha vært en viktig medvirkende årsak. Da underholdningsprogrammet Kjære, kjære Alfred ble sendt på TV 2, ringte seerne inn pengegaver som gikk til pasientvelferden på Radiumhospitalet. Kritisk og undersøkende journalistikk Den kritiske og undersøkende journalistikken ble gitt større spillerom på TV 2 i 1999 enn noe år tidligere, først og fremst gjennom serien Rikets tilstand. TV 2-ledelsen ga Gerhard Helskogs redaksjon frie tøyler til å gå på tvers av den daglige nyhetsstrømmen i arbeidet med å avdekke ukjente og kritikkverdige forhold ved norsk samfunnsliv. De ni programmene oppnådde høye seertall, og flere av reportasjene vakte stor offentlig oppsikt og debatt. Tvangsekteskap, Verdikommisjonens arbeid, sensur av skolebøker, behandlingen av dyr i norske slakterier, torpedoen som samarbeidet med politiet og returkartonger som havner på svenske søppelfyllinger, var blant temaene som ble tatt opp. Gerhard Helskog og Rikets tilstand-redaksjonen er tilbake med nye programmer på TV 2 høsten 2000.

7 Viktig var også Dokument 2-programmet Tvil, en av de mest oppsiktsvekkende og omtalte dokumentarene i Norge i Med utgangspunkt i de omdiskuterte Tengsog Liland-sakene, gikk reporter Olav Njaastad den norske juryordningen etter i sømmene. Programmet avdekket flere systematiske skjevheter i utvelgelsen av jurymedlemmer og legdommere, og dokumentaren får etter alt å dømme politisk etterspill i form av lovendringer. Opplysningene var grundig dokumentert i en landsomfattende undersøkelse, og Tvil var nyskapende i sitt samspill mellom tvmediet og internett. Samtidig som dokumentaren ble sendt på TV 2, ble resultatene fra undersøkelsen presentert i sin helhet på TV2.no, slik at interesserte selv kunne gå inn, finne dokumentasjon om sine geografiske områder, og vurdere kvaliteten på arbeider samt politiske konsekvenser av det som ble presentert. Forbrukerjournalistikk hadde også i 1999 en sentral plass i TV 2s sendeskjema. Med 32 nye sendinger av TV 2 hjelper deg var kanalen en faktor å regne med for forbrukere med behov for bistand. Variert dokumentarmeny TV 2 hadde en variert norsk dokumentarmeny i Det ble i alt sendt ti programmer under Dokument 2-vignetten, der målsetningen var å belyse viktige og spennende samtidstema gjennom møter med involverte og engasjerte mennesker. Dokument 2-menyen 1999: Tvil kritisk til juryordningen i Norge Satan rir media om norske mediers dekning av satanistgrupperingers virksomhet Med Grace til Fagernes hvordan skapes en pop-boble og hva skjer nå der sprekker? Sterilisert feilaktig diagnostisert som psykisk utviklingshemmet og sterilisert Stille død bare en person møtte opp i begravelsen På egne bein tett på statsråd Guro Fjellanger Bolig for enhver pris jakten på et sted å bo i et boligmarked som har løpt løpsk Vår ungdom i rødt, hvitt og blått russen, på godt og vondt Vi kaller dem russerhorer grenseløs prostitusjon i Skippagurra Alt for damene damekonfeksjon med tradisjoner og glimt av svunnen tid TV 2 sendte i tillegg et tjuetalls andre norskproduserte dokumentarer med stor tematisk spennvidde. Blant disse var dokumentarserien Rekrutter om norske kvinner og menn i førstegangstjeneste, Nytt land om polarforskeren Otto Sverdrup og hans ekspedisjon med Fram til det nordlige Canada i årene , og Grease om veien fra audition til premiére på den populære musikaloppsetningen. Kultur og underholdning TV 2 hadde i 1999 et variert tilbud på kultur- og underholdningsfronten, med programmer i svært ulike genre. Gjennom de fem programmene i serien Arena hadde TV 2 et helt nytt tilbud innen den mer spesifikke kulturgenren. Samtidig satset TV 2 videre på en bred og inkluderende dekning av kulturelle tema gjennom magasin- og aktualitetsprogrammer som for eksempel Magasinet, God morgen, Norge!, God kveld, Norge! og hit40.no.

8 Gjennom de fem programmene i serien Arena ønsket programskaper Katrine Sæverud å treffe nye seergrupper og utfordre folks tilvante forestillinger om kultur gjennom å skape en ny møteplass for kunsten og folket. Seerne fikk være med på møter mellom norske kunstnere og deres publikum, og grunntonen i serien var spørrende og inkluderende. Søppelkunst, skulptørens arbeid, en humoristisk vinkling på Nationaltheatrets 100-års-jubileum og trompetisten Ole Edvard Antonsens tanker om eget virke var blant ingrediensene i Arena. Serien høstet gode kritikker, og byr på nye og spennende kulturmøter på TV 2 høsten Ole Paus delte sine skjeive tanker om norsk kultur- og folkeliv med seerne i fredagsserien Mitt lille land. Serien var utformet som en rundreise i vårt langstrakte land, og Paus presenterte seerne for kjente og ukjente nordmenn, norske særtrekk og sære landsmenn i skjønn forening. TV 2 sendte i 1999 den norske kortfilmen Kortfeil og samarbeidet med Statens studiesenter for film og NRK om en kortfilmkonkurranse for unge talenter. Resultatet ble sju filmer rundt temaet Naboer, og filmene ble vist både på TV 2 og NRK. TV 2 bidro dermed til vid distribusjon av filmer innen en genre som vanligvis sliter med å nå et stort publikum. I programserien Dorthe & fikk seerne bli med Dorthe Skappel på engasjerende møter med blant annet operasangeren Luciano Pavarotti, filmskaperen Vibeke Løkkeberg, forfatteren May Grethe Lerum og den bildende kunstneren Vebjørn Sand. De forskjellige høytidene ble i 1999 behørig markert på TV 2 gjennom programmer både med og uten religiøst tilsnitt. Egil Svartdahl holdt SøndagsÅpent året rundt, og satte fokus på tro, tvil og håp i programmene PåskeÅpent, PinseÅpent og NyttårsÅpent. Kirkens 2000-års-jubileum var tema for Jubileum 2000, som ble tatt opp i domkirkeruinene på Hamar. Ved jul og påske bød TV 2 på stemningsfulle programmer fra Gamle Aker kirke, og julen ble krydret med Wenches gjestebud og to programmer kalt Himmelske retter, med israelske mattradisjoner og bibelske retter på menyen. På det musikalske plan ble julehøytiden markert blant annet gjennom en julekonsert fra Operahuset i Wien, to og en halv time med Händels Messias, en gigantisk korfest fra Globen i Stockholm og programmet Carola i Betlehem. Ole Paus og Anita Skorgan bidro med sin udogmatiske versjon av juleevangeliet i Den store julefortellingen. TV 2 sendte i 1999 Olsenbanden-filmene, samt norske filmer som Brent av frost, Hamsun og klassikere som Tante Pose og Fjolls til fjells. Den internasjonale filmmenyen var mer variert enn noensinne, og inneholdt blant annet Lars von Triers eksperimentelle Breaking the waves, fransk-italienske Postmannen, kinsesiske Å leve og cubanske Jordbær og sjokolade. TV 2 skjøt i 1999 inn 10 millioner kroner i Audiovisuelt Produksjonsfond (AV-fondet), og sammen med en del visningsavtaler TV 2 inngikk, var dette helt nødvendige produksjonstilskudd for en rekke filmer, blant dem Fomlesen i kattepine, Insomnia, En dag til i solen og Mørkets øy. I tillegg bidro TV 2 med cirka 2,5 millioner kroner til Nordisk Film- og TV-fond.

9 Totalt brukte TV millioner kroner på kjøp av norske produksjoner og rettigheter i 1999, og kanalen har avgjørende betydning for å opprettholde et vitalt norsk miljø for tv-produksjon utenfor NRK-systemet. Samarbeidet med flere av selskapene har pågått i en årrekke. I 1999 trådte også en avtale mellom TV 2 og Foreningen Norske Plateprodusenter (FONO) i kraft, som sikrer TV 2 en norsk musikkprofil med ubegrenset tilgang til FONOs rikholdige arkiv de neste tre årene. Opplevelse og engasjement var nøkkelord for kultur- og underholdningsprogrammene på TV 2 i 1999, og variasjonen var stor fra kunnskapsleken JEOPARDY!, via store show som HitAwards og Gullruten, til opplevelsesprogram som Jakten på det gode liv og Gutta på tur. Arne Hjeltnes og Gutta på tur besøkte blant annet Tanzania og testet skiferdighetene i Alpene. Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen ble med til fotballgalskapens hjemland nummer én Brasil. Fellestrekk for alle gutteturene var at de omhandlet historie, geografi, fremmede kulturer og spennende tradisjoner alt presentert med humor og glimt i øyet. Serien Jakten på det gode liv fokuserte på de eksistensielle valg mennesket foretar i livet, og i møte med programleder Nadia Hasnaoui snakket Arne Treholt for første gang åpent ut på tv om livet etter spiondommen. I de åtte programmene fra Sommerøya sto den gode samtale i sentrum, og en av flere spennende gjester var Kronprins Haakon Magnus, som for første gang var gjest i et norsk underholdningsprogram. TV 2 sendte i episoder av underholdningsdramaet Hotel Cæsar. Serien er det første daglige norskproduserte drama i en genre det så langt bare hadde vært utenlandske utgaver av i Norge, og er svært populær blant norske tv-seere. Etablerte skuespillere som Sossen Krohg og Toralv Maurstad har sammen med unge talenter som Sofie Cappelen og Erik A. Schjerven gitt genren underholdningsdrama en helt ny posisjon i Norge, en utvikling som ble bekreftet da Hotel Cæsars Anette Hoff fikk Gullruten som beste tv-skuespiller i TV 2 har inngått en avtale på 900 episode med produksjonsselskapet Metronome Spartacus, som sysselsetter rundt 80 mennesker i produksjonen av Hotel Cæsar. Avtalen har en verdi på cirka 350 millioner kroner, og er unik i sitt slag i Norge. Også på humorfronten henvendte TV 2 seg til nye seergrupper i Fem av landets mest lovende komikere fikk frie tøyler av TV 2s programavdeling, og leverte fire kompromissløse og nyskapende programmer preget av en absurd og tidvis rå humor i retur. Lyckliga gatan falt slett ikke i smak hos alle seerne, og ble programmet man enten elsket eller hatet. Det er TV 2-ledelsens oppfatning at det må være rom for den type programmer også. Lyckliga gatan var et vellykket eksperiment som vil bli videreført i en ny humorserie i Programmet Kjære, kjære Alfred var en hyllest til revykongen Alfred Næss. Yngvar Numme, Grethe Kausland, Harald Heide-Steen jr. og Hege Schøyen var blant artistene som gjorde til beste noen av perlene fra revykongens rikholdige repertoar. Med godt over en million seere satte programmet seerrekord for underholdningsprogrammer på TV 2. En annen genre som også fikk god plass i TV

10 2s sendeskjema, var den folkelige norske situasjonskomedien som Karl & Co. Norges første avlegger av en komiserie er en eksponent for. TV 2 sendte 22 nye episoder av serien i I 2000 vil en helt ny, norsk situasjonskomedie komme på plakaten, innspillingen av serien Ca. Lykkelig er allerede i gang i Nordisk Films studio i Bergen, sendestart planlagt til andre halvår I tillegg til gode amerikanske og britiske serier som Ally McBeal, Chicago Hope, Venner for livet, Frasier, Wycliffe og Mord og mysterier, fortsatte TV 2 i 1999 tradisjonen med gode dramaserier fra våre naboland i beste sendetid. Danske Samsø og Taxi var eksempler på dette. TV 2 fortsatte også i 1999 sendingene av dramaserier fra den latinske språkgruppen på dagtid, med brasilianske Kjærlighet og hat, spanske Plaza Alta og Calle Nueva, samt franske Nabojenter, som var spesielt rettet mot ungdom. Med krimserien Rex sendte TV 2 sommeren 1999 tyskspråklig tv i beste sendetid. Dette eksperimentet var så vellykket at serien har fått fast sendetid klokken i Sport 1999 var et maratonløp uten sidestykke for TV 2-Sporten. Som allmennkringkaster gjorde TV 2 sitt ytterste, innen kostnadsmessig forsvarlige rammer, for å vise sine seere årets viktigste sportsbegivenheter. Alpint-VM i Vail ble behørig dekket, likedan VM i nordiske grener i Ramsau, og i juni sto TV 2 ansvarlig for sendingene fra Bislett Games, ikke bare til norske tv-seere, men til seere i cirka 100 land. Mer enn 60 TV 2-medarbeidere sørget for en fartsfylt og sportsfaglig kompetent dekning av cupfinalene i fotball, som TV 2 i 1999 hadde rettighetene til for første gang. I november/desember var TV 2 for første gang vertskringkaster for et større internasjonalt mesterskap. Kanalen produserte mer enn 80 kamper fra Håndball-VM for kvinner, og ekstraomgangene i finalen mellom Norge og Frankrike samlet 1,5 millioner nordmenn over tolv år foran tv-skjermene. TV 2 satset sterkt på håndball, fotball og alpint, men hadde stort spenn i dekningen av idrettsgrener for øvrig. I tillegg til de daglige sportsnyhetene, som TV 2 var først ute med i Norge, sendte TV 2-Sporten blant annet trav, friidrett, amerikansk fotball, ishockey og direkte fra Oslo båtrace. Gjennom de åtte episodene av serien Radikalt Vertikalt, fikk 24 idretter som ikke så ofte er i medienes søkelys, presentere seg på egne premisser. Her fikk seerne møte utøvere fra så ulike grener som rullestolbasket, utholdenhetskjøring med motorsykkel, landhockey, stup og rytmisk sportsgymnastikk. TV 2 vil i 2000 satse sterkt på håndball, fotball, alpint og skøyter, og vil fra høsten 2000 også vie sendetid til den nystartede Basketligaen.

11 TV 2 har sikret seg mange verdifulle rettigheter til store internasjonale mesterskap i årene som kommer, men ser den tiltagende priskarusellen på store begivenheter som en trussel mot kanalens allmennkringkastingsforpliktelser på sportsfronten. En interessegruppe av de nordiske allmennkringkasterne så seg i 1999 nødt til å takke foreløpig nei til rettighetene til Fotball-VM for menn i 2002, fordi rettighetshavers prisforlangende lå skyhøyt over det kanalene hadde økonomisk ryggrad til å bære. TV 2 vil i den grad kanalen ha mulighet til det, bidra til en utvikling som gjør de store sportsbegivenhetene tilgjengelige for hele det norske folk også i årene som kommer.

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød

Detaljer

Allmennkringkasterregnskap

Allmennkringkasterregnskap Allmennkringkasterregnskap 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Året 2012 sammendrag og seertall 4 2.1. Året kort fortalt. 4 2.2. Seertall. 5 3. De overordnede kravene. 8 3.1 Programstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette er TV 2...04

Detaljer

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT

NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT NRK i 2008 / INNHOLDSOVERSIKT FORORD 3 NYHETER 4 Presidentvalget i USA 6 Morgensatsingen 7 Debatt i NRK 7 Nyheter på nett 9 BARN 10 NRK Supers vekst 12 MGP junior 12 AF1 13 Sara 13 Megafon 14 Kometkameratene

Detaljer

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35

NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6. Drama i radio 35 Det kulturinteresserte publikum 35 Niveanatt 35 NRK i 2001 1 NRK i 2001 NRK som allmennkringkaster i 2001 5 Oppsummering 6 Viktig og veldrevet 9 NRK landets største nyhetsorganisasjon 11 Dagsnytt og Dagsrevyen 11 Sport 11 Det kongelige bryllup 12 Stortingsvalget

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fjernsyn som vaktbikkje

Fjernsyn som vaktbikkje Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 3-22 Fjernsyn som vaktbikkje Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2 Henrik G. Bastiansen Abstract Dette er en studie av undersøkende journalistikk i den

Detaljer

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag

Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET. NRKs regionale oppdrag Distriktsdivisjonen FRA HELE LANDET TIL HELE LANDET NRKs regionale oppdrag RAPPORT - mai 2015 Innledning... 3 NRKs distriktsvirksomhet... 5 Distriktskontorenes tredelte oppdrag...6 NRKs norgeskart...6

Detaljer

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Ditt NRK ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Moderne folkeopplysning SIDE 18 Fra hele landet. Til hele landet. SIDE 28 Allment tilgjengelig SIDE 36 Norsk innhold SIDE 42 FORORD VED THOR GJERMUND ERIKSEN SIDE

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon

Konsesjonssøknad. P4 Radio Hele Norge ASA. Offentlig versjon Konsesjonssøknad P4 Radio Hele Norge ASA Offentlig versjon Innhold 1. Innledning = 2. Programløfter sammendrag o 3. Programvirksomheten i Nye P4 33 4. Forpliktende programleverenser og styringsmål 3y 5.

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 01/09 Markedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler - sett i lys av digitaliseringen av bakkenettet av Johanne Reiestad Lerbrekk SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures,

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Referat fra møte i Kringkastingsrådet

Referat fra møte i Kringkastingsrådet Referat fra møte i Kringkastingsrådet Torsdag 16. oktober, møterom 7 og 8, NRK Marienlyst. Dagsorden 09:30: Gjennomgang av dagsorden/presentasjon av nye medlemmer v/rådets leder Per Edgar Kokkvold 09:40:

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

Referat fra møte i Kringkastingsrådet

Referat fra møte i Kringkastingsrådet Referat fra møte i Kringkastingsrådet Tid: Fredag 25. april kl. 09:30 Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst. Dagsorden: 09:30: Åpning, gjennomgang av dagsorden, presentasjon nye medlemmer v/rådets leder Per

Detaljer

Redaksjonell. Et år til ettertanke

Redaksjonell. Et år til ettertanke Redaksjonell årsrapport 2011 Et år til ettertanke 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

INNHOLD. RAPPORT Nordiske Mediedager 2007. Konferansen... 4 Medieundersøkelsen 2007... 10 Mediemessen... Sosiale arrangement... 16 Deltakere... ...

INNHOLD. RAPPORT Nordiske Mediedager 2007. Konferansen... 4 Medieundersøkelsen 2007... 10 Mediemessen... Sosiale arrangement... 16 Deltakere... ... RAPPORT 2007 Konferansen........................................................... 4 Medieundersøkelsen 2007................................................. 10 Mediemessen..........................................................

Detaljer

Realfagsrekruttering langs nye spor

Realfagsrekruttering langs nye spor Realfagsrekruttering langs nye spor Sluttrapport Program Profileringsprogrammet for realfagene PROREAL Om programmet Profileringsprogrammet for realfagene PROREAL Norge står i dag overfor den utfordringen

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer