Allmennkringkastingsregnskap 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allmennkringkastingsregnskap 1999"

Transkript

1 TV 2 Allmennkringkastingsregnskap 1999 Grunnleggende retningslinjer for virksomheten TV 2 baserer sin programvirksomhet på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert programmeny med et tilbud til alle, og generelt bidra til å styrke norsk språk, kultur og identitet. TV 2 driver sin virksomhet på en absolutt og udiskutabel uavhengig basis; fri for bindinger til politiske særinteresser, religiøse grupper, frivillige organisasjoner, annonsører eller andre mulige pressgrupper. TV 2 er en viktig kilde til informasjon og underholdning for svært mange nordmenn. TV 2 er bevisst på det samfunnsansvar som følger av denne posisjonen. TV 2 følger selvsagt norsk lov, kringkastingsforskriftene, redaktørplakaten og vær varsomplakaten, men TV 2-ledelsen er også av den oppfatning at tv-mediets særlige gjennomslagskraft medfører forpliktelser utover disse generelle retningslinjene. TV 2 har i flere år jobbet for å skape et eget verdigrunnlag for sine medarbeidere, et arbeid som ble gitt høy prioritet også i Nyhetsavdelingen jobber etter en egen etikkplakat som gir retningslinjer for en påkrevd varsomhet i tv-journalistikken, og TV 2 har egne og meget strenge retningslinjer for intervjuer med barn. TV 2 opererer etter det såkalte Vannskille-prinsippet, som betyr at kanalen bestreber seg på ikke å vise innslag av voldelig eller seksuell karakter før klokken De siste års undersøkelser viser at TV 2 i større grad enn noen andre norske kanaler har maktet å etterleve dette prinsippet. TV 2 arrangerer jevnlig obligatoriske kurs i presseetikk, pressejus og opphavsrett for sine redaksjonelt ansatte, og rundt 100 ansatte gjennomførte det såkalte Green cardkurset i Siden starten våren 1998 har 300 ansatte deltatt. Det er viktig å understreke at etter TV 2-ledelsens skjønn, står ikke det å lage tv med varsomhet og respekt på noen måte i motsetning til det å være uredd og djerv. TV 2 var også i 1999 nyskapende og pågående, men brøt ingen grenser bare for å sjokkere. Redaksjonell frihet er et udiskutabelt grunnlag for TV 2s virksomhet, noe som ble demonstrert i 1999 da TV 2-Nyhetene selv slapp nyheten om at styret i TV 2 ville kjøpe seg ut av garantiavtalen med TVNorge, og at dette ville få store økonomiske konsekvenser for TV 2.

2 Et tilbud til alle TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1999, og har per en dekningsgrad i Norge på 97 prosent. Det betyr at kanalens sendinger kan tas inn av nordmenn over tolv år. Fylkesvis distribusjon 1999, prosent Finnmark 89 Troms 92 Nordland 93 Nord-Trøndelag 92 Sør-Trøndelag 95 Møre og Romsdal 94 Sogn og Fjordane 89 Hordaland 96 Rogaland 95 Vest-Agder 92 Aust-Agder 92 Telemark 94 Vestfold 96 Buskerud 95 Oppland 95 Hedmark 95 Oslo 96 Akershus 97 Østfold 97 TV 2s sendeflate eksklusive reklame men inklusive promo i 1999 var på 5980 timer. Den rene programflaten var på 5609 timer. Av dette var 3560 timer førstegangsvisninger og 2049 timer repriser. Reprisenes andel av den totale programflaten viser en marginal nedgang i forhold til I overkant av 50 prosent av programflaten var norsk, og andelen amerikanske programmer sank for tredje år på rad. TV 2s posisjon som norsk allmennkringkaster understrekes av at programtilbudet i sentral sendetid mellom og 21.45, med unntak av sommersesongen, utelukkende besto av norske programmer. TV 2s programtilbud fordelt på opphavsland, prosent* Norge 50,2 50,5 USA 31,2 29,3 Australia 9,5 8,2 England 3,0 3,3 Spania - 2,6 Frankrike 0,6 1,7 Sverige 1,1 1,0 Canada 0,2 0,9 Brasil 2,7 0,7 Danmark 0,1 0,7 Tyskland 0,2 0,7 Østerrike 0,3 0,2 New Zealand 0,2 0,2 Italia - 0,1 * Alle tall avrundet til nærmeste tidel

3 TV 2 er av den oppfatning at respekt for de ulike målformene best fremmes ved å la journalistiske og tv-faglige dyktighetskriterier ikke språkkvoter - være avgjørende for hvem som er nyhetsankere og programledere på TV 2. I perioder har det medført bokmålsdominans i TV 2s nyhetssendinger, i andre perioder har nynorsk vært mest fremtredende. I 1999 fikk TV 2s medarbeidere Morten Sandøy og Eli Strand Alf Helleviks mediemålpris for bruken av nynorsk i nyhets- og sportssendingene. Ole Paus fikk Riksmålforbundets lytterpris for TV 2-serien Mitt lille land. TV 2 er etter Kringkastingsforskriftens 2-1 forpliktet til å sørge for at minst 50 prosent av den sendeflaten der nyheter, sport, underholdningsprogrammer med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn er unntatt, består av europeiske verk. TV 2s europeiskandel i 1999 målt etter denne beregningsnøkkelen, var på 54,3 prosent. Videre sier forskriftens 2-2 at minst 10 prosent av den samme sendeflaten skal avsettes til europeiske verk produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet. Ettersom TV 2 utover nyhets- og aktualitetsprogrammene kjøper sine norske produksjoner fra frittstående produksjonsselskaper, lå TV 2 også i 1999 innenfor dette kravet med god margin. Som en allmennkringkaster som baserer driften på reklameinntekter, har TV 2 en stor utfordring i å skape et fullverdig programtilbud til alle seergrupper på en måte som samtidig kan forsvares ut fra sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Det er TV 2- ledelsens oppfatning at kanalen i løpet av svært få år har lykkes med å skape et bredt og allsidig programtilbud, noe som også gjenspeiles i sendeskjemaet for TV 2s programtilbud fordelt på genre, prosent Drama 31,1 30,5 Nyheter 8,2 8,3 Mennesker og samfunn 13,1 12,3 Komedie 8,1 9,4 Show 6,0 3,3 Sport 8,1 9,2 Krim, action, eventyr 10,3 12,5 Dokumentar, natur 5,1 4,9 Været 2,1 2,1 Musikk, kultur 2,8 2,5 Religion, livsfilosofi 0,6 0,5 Barn 3,2 4,3 Annet 1,4 0,2 TV 2 ønsker imidlertid alltid å strekke seg etter best mulig kvalitet både på enkeltprogrammene og på tv-tilbudet som helhet, og bestrebet seg i 1999 på å utvide tilbudet til spesielle brukergrupper, derunder barna og den samiske minoriteten i Norge. Samtidig ble satsningen på kritisk og undersøkende journalistikk og programmer innen en smalere kulturgenre vesentlig styrket.

4 Viktig nyhetsformidler tar samfunnsansvar Med ni daglige nyhetssendinger, produksjon av nyhetssendingene for TVNorge og et stadig økende nyhetsutbud på TV2.no og tekst-tv, er TV 2 en av landets viktigste nyhetsformidlere tall fra Forbruker og Media viste at TV 2 var det norske mediet med størst daglig nettodekning, uavhengig av medietype. TV 2 er seg bevisst det samfunnsansvar som følger av denne posisjonen, og ønsker å fylle en kritisk og demokratistøttende samfunnsfunksjon. TV 2 hadde direktesendt debatt i beste sendetid på menyen fra mandag til torsdag, og ønsket å støtte det egalitære innslag i samfunnsdebatten ved å la den vanlige mann og kvinne og erfaringsvitnene de som har kjent samfunnsproblemene på kroppen komme til orde i debattene i Holmgang og Sentrum. Etter at NRK-ledelsen besluttet å flytte Terje Svabøs debattprogram til NRKTo, er TV 2 med Holmgang i dag den eneste riksdekkende kanalen med et fast timelangt debattprogram for viktige samfunnsspørsmål, til og med i beste sendetid. Avstanden i seeroppslutning mellom TV 2-Nyhetene og NRK Dagsrevyen minket ytterligere i Nyhetene på TV 2 hadde en gjennomsnittlig oppslutning på seere, mot for NRK Dagsrevyen. I en større undersøkelse utført av MMI høsten 1999, oppga 45 prosent av de spurte at de likte TV 2s nyhetssendinger best, mot 38 prosent for NRK. Dette styrker TV 2s nyhetsledelse i troen på at en folkelig, moderne og lite offisiøs nyhetsformidling er den rette veien å gå, og at det er riktig å bruke tid på å forklare hvilke konsekvenser viktige beslutninger og hendelser får for folk flest. I tråd med det politikerne oppga som en viktig målsetning med konsesjonstildelingen i 1991, har TV 2 skapt et viktig alternativ til NRKs nyhets- og aktualitetssendinger for store deler av publikum. TV 2 satset sterkere på utenriksstoff i 1999, blant annet ble det brukt betydelige ressurser på dekningen av Kosovo-krisen. TV 2 var i 1999 ofte først ute av de norske etermediene med viktige hendelsesnyheter, og denne trenden holder seg også inn i I 2000 vil det også bli brukt enda større ressurser på å dyrke frem flere sterke egensaker. TV 2 har nylig startet opp egne økonominyheter for folk flest i kveldsnyhetene. Kommune- og fylkestingsvalgene i 1999 fikk solid dekning og ble underlagt grundig politisk analyse på TV 2 gjennom programmene ValgÅpent, ValgHolmgang og Valgduellen, i tillegg til fyldig oppfølging selve valgnatten. TV 2 satset store ressurser og satte hele sin redaksjonelle tyngde inn på en seriøs valgdekning. Selv om svært mange seere valgte å følge NRK valgdagen, mener TV 2-ledelsen at dette var en riktig prioritering. Det er naturlig for allmennkringkasteren TV 2 å tilby sine seere fyldig dekning av viktige, nasjonale begivenheter. Utvidet tilbud til de yngste TV 2 utviklet i 1999 et enda bedre tv-tilbud til barna. Sendeflaten for barne-tv gikk fra 179 timer i 1998 til 242 timer i 1999, en økning på 35 prosent. I april startet TV 2 daglige barne-tv-sendinger med serien Bananer i pyjamas, i august ble tilbudet ytterligere utvidet med daglige sendinger av serien Gelébarna både på samisk og

5 norsk. Videre sendte TV 2 blant annet 18 nye episoder av den populære serien Virre Virre Vapp, som fremdyrker kunnskap og nysgjerrighet på en lekende og ikkepedagogiserende måte, og 30 episoder av den prisbelønte britiske animasjonsserien Arthur. Med Den underlige handelen sto også norsk novellefilm for barn på programmet. Paul-Olav Øien hadde regissert filmen som hadde Agnethe Haaland og Kim Haugen i de voksne hovedrollene. Høsten 1999 etablerte TV 2 et eget barnemagasin på TV2.no, og tilbudet på programsiden vil bli ytterligere styrket i TV 2 satser blant annet cirka 25 millioner på produksjonen av Snøbarna, et nytt konsept spesialskrevet på oppdrag for TV 2. Innspillingen er allerede i gang i Nydalen Studios, og sendestart planlagt til august TV 2 er også i gang med planleggingen av en tegnefilmserie basert på Terje Formoes populære figur Kaptein Sabeltann. Status for barns rettigheter i verden ti år etter vedtaket av FNs Barnekonvensjon, var tema for dokumentarserien Barn mot år 2000, som TV 2 sendte i De fire programmene var et samarbeid mellom Redd Barna, Rabalder Filmcompagni og TV 2. TV 2 satte også søkelyset på barns rettigheter gjennom de svenskproduserte dokumentarene Julenissen bor i Kina og Slaveguttens død, som omhandlet henholdsvis barnearbeid i Kina og det rystende politiske mordet på en pakistansk slave/barnearbeider som hadde tatt til orde for helt grunnleggende rettigheter. Minoriteter Som et tilbud til den samiske minoriteten i Norge, startet TV 2 daglige sendinger av barne-tv-serien Gelébarna på samisk i august Med dokumentarserien Sámieatnama vuorkkáin Skattene i sameland ble det presentert en rik og spennende kultur som er lite kjent for nordmenn flest. Serien satte også blant annet søkelyset på bakgrunnen for Alta-aksjonene og på kampen for retten til å beholde joiken og til å få lære sitt eget morsmål på skolen. Dokumentaren Gi oss våre skjelett fortalte historien om Kautokeino-opprøret i 1852, som førte til henrettelsen av to opprørsledere i Hodeskallene etter disse ble sendt til raseforskning i Oslo, og dokumentaren fulgte etterkommernes kamp for å få levningene tilbake. Dokumentarene - Ja mii eliimet bures (- Og vi levde godt) og Jentene fra Siccajavvre fra 1998, ble sendt om igjen i Begge omhandlet samisk kultur. Den samiske nasjonaldagen 6. februar, ble markert i TV 2s nyhetssendinger både morgen og kveld. Rikets tilstand tok blant annet opp hvordan tradisjonen med arrangerte ekteskap i enkelte muslimske innvandrermiljøer i Norge har ført flere jenter inn i alvorlige konflikter både her hjemme og i foreldrenes opprinnelsesland. Programmet satte, blant annet gjennom reporter Tonje Steinslands svært modige reportasjetur til

6 Pakistan, søkelyset på den manglende rettssikkerheten en del av disse jentene opplever. Reportasjen var et av fjorårets mest omtalte innslag på TV 2. Det flerkulturelle Norge ble viet plass i TV 2s nyhets- og aktualitetsprogrammer på lik linje med og etter de samme kriterier som gjelder for utvelgelse av andre temaer for nyhetsreportasjer på TV 2. TV 2 støttet gode formål TV 2 ser det som positivt å kunne bruke sitt store nedslagsfelt i befolkningen til å skape blest om og skape støtte til gode formål. Fadderaksjonen Ei hand å holde i gikk av stabelen på TV 2 for fjerde år på rad i Programmet er et samarbeid med organisasjonen PLAN Norge, og omtrent nye faddere tegnet seg i forbindelse med det direktesendte showet. Totalt har de fire sendingene på TV 2 resultert i at nye faddere er med på å gi barn i den tredje verden bedre fremtidsutsikter. TV 2-ledelsen vil også understreke at den betrakter Ei hand å holde i som et friskt og godt tv-program i tråd med TV 2s profil, og at programmet var populært blant TV 2s seere. TV 2 og Norges Røde Kors samarbeidet om programmet Hjelp flyktningene på Balkan, der mennesker ringte inn sin pengestøtte til ofrene for konfliktene i det tidligere Jugoslavia. TV 2 stilte reklameplass for kroner til disposisjon i forbindelse med programmet. TV 2 ønsket også i 1999 å gjøre noe positivt ut av årets fire reklamefrie dager, og stilte reklametid til en verdi av 8-10 millioner kroner til disposisjon for idéelle organisasjoner og gode formål. Flyktningerådet, Frelsesarméen, Norges Blindeforbund, Stiftelsen SOS Barnebyer og Norges Røde Kors var blant de mer enn femti organisasjonene som ble tildelt verdifull sendetid. I påsken samarbeidet TV 2 og Utrykningspolitiet om en trafikksikkerhetskampanje på TV 2. I følge opplysninger fra UP var ulykkestallene i påsketrafikken de laveste på mange år, og UP gir uttrykk for at kampanjen kan ha vært en viktig medvirkende årsak. Da underholdningsprogrammet Kjære, kjære Alfred ble sendt på TV 2, ringte seerne inn pengegaver som gikk til pasientvelferden på Radiumhospitalet. Kritisk og undersøkende journalistikk Den kritiske og undersøkende journalistikken ble gitt større spillerom på TV 2 i 1999 enn noe år tidligere, først og fremst gjennom serien Rikets tilstand. TV 2-ledelsen ga Gerhard Helskogs redaksjon frie tøyler til å gå på tvers av den daglige nyhetsstrømmen i arbeidet med å avdekke ukjente og kritikkverdige forhold ved norsk samfunnsliv. De ni programmene oppnådde høye seertall, og flere av reportasjene vakte stor offentlig oppsikt og debatt. Tvangsekteskap, Verdikommisjonens arbeid, sensur av skolebøker, behandlingen av dyr i norske slakterier, torpedoen som samarbeidet med politiet og returkartonger som havner på svenske søppelfyllinger, var blant temaene som ble tatt opp. Gerhard Helskog og Rikets tilstand-redaksjonen er tilbake med nye programmer på TV 2 høsten 2000.

7 Viktig var også Dokument 2-programmet Tvil, en av de mest oppsiktsvekkende og omtalte dokumentarene i Norge i Med utgangspunkt i de omdiskuterte Tengsog Liland-sakene, gikk reporter Olav Njaastad den norske juryordningen etter i sømmene. Programmet avdekket flere systematiske skjevheter i utvelgelsen av jurymedlemmer og legdommere, og dokumentaren får etter alt å dømme politisk etterspill i form av lovendringer. Opplysningene var grundig dokumentert i en landsomfattende undersøkelse, og Tvil var nyskapende i sitt samspill mellom tvmediet og internett. Samtidig som dokumentaren ble sendt på TV 2, ble resultatene fra undersøkelsen presentert i sin helhet på TV2.no, slik at interesserte selv kunne gå inn, finne dokumentasjon om sine geografiske områder, og vurdere kvaliteten på arbeider samt politiske konsekvenser av det som ble presentert. Forbrukerjournalistikk hadde også i 1999 en sentral plass i TV 2s sendeskjema. Med 32 nye sendinger av TV 2 hjelper deg var kanalen en faktor å regne med for forbrukere med behov for bistand. Variert dokumentarmeny TV 2 hadde en variert norsk dokumentarmeny i Det ble i alt sendt ti programmer under Dokument 2-vignetten, der målsetningen var å belyse viktige og spennende samtidstema gjennom møter med involverte og engasjerte mennesker. Dokument 2-menyen 1999: Tvil kritisk til juryordningen i Norge Satan rir media om norske mediers dekning av satanistgrupperingers virksomhet Med Grace til Fagernes hvordan skapes en pop-boble og hva skjer nå der sprekker? Sterilisert feilaktig diagnostisert som psykisk utviklingshemmet og sterilisert Stille død bare en person møtte opp i begravelsen På egne bein tett på statsråd Guro Fjellanger Bolig for enhver pris jakten på et sted å bo i et boligmarked som har løpt løpsk Vår ungdom i rødt, hvitt og blått russen, på godt og vondt Vi kaller dem russerhorer grenseløs prostitusjon i Skippagurra Alt for damene damekonfeksjon med tradisjoner og glimt av svunnen tid TV 2 sendte i tillegg et tjuetalls andre norskproduserte dokumentarer med stor tematisk spennvidde. Blant disse var dokumentarserien Rekrutter om norske kvinner og menn i førstegangstjeneste, Nytt land om polarforskeren Otto Sverdrup og hans ekspedisjon med Fram til det nordlige Canada i årene , og Grease om veien fra audition til premiére på den populære musikaloppsetningen. Kultur og underholdning TV 2 hadde i 1999 et variert tilbud på kultur- og underholdningsfronten, med programmer i svært ulike genre. Gjennom de fem programmene i serien Arena hadde TV 2 et helt nytt tilbud innen den mer spesifikke kulturgenren. Samtidig satset TV 2 videre på en bred og inkluderende dekning av kulturelle tema gjennom magasin- og aktualitetsprogrammer som for eksempel Magasinet, God morgen, Norge!, God kveld, Norge! og hit40.no.

8 Gjennom de fem programmene i serien Arena ønsket programskaper Katrine Sæverud å treffe nye seergrupper og utfordre folks tilvante forestillinger om kultur gjennom å skape en ny møteplass for kunsten og folket. Seerne fikk være med på møter mellom norske kunstnere og deres publikum, og grunntonen i serien var spørrende og inkluderende. Søppelkunst, skulptørens arbeid, en humoristisk vinkling på Nationaltheatrets 100-års-jubileum og trompetisten Ole Edvard Antonsens tanker om eget virke var blant ingrediensene i Arena. Serien høstet gode kritikker, og byr på nye og spennende kulturmøter på TV 2 høsten Ole Paus delte sine skjeive tanker om norsk kultur- og folkeliv med seerne i fredagsserien Mitt lille land. Serien var utformet som en rundreise i vårt langstrakte land, og Paus presenterte seerne for kjente og ukjente nordmenn, norske særtrekk og sære landsmenn i skjønn forening. TV 2 sendte i 1999 den norske kortfilmen Kortfeil og samarbeidet med Statens studiesenter for film og NRK om en kortfilmkonkurranse for unge talenter. Resultatet ble sju filmer rundt temaet Naboer, og filmene ble vist både på TV 2 og NRK. TV 2 bidro dermed til vid distribusjon av filmer innen en genre som vanligvis sliter med å nå et stort publikum. I programserien Dorthe & fikk seerne bli med Dorthe Skappel på engasjerende møter med blant annet operasangeren Luciano Pavarotti, filmskaperen Vibeke Løkkeberg, forfatteren May Grethe Lerum og den bildende kunstneren Vebjørn Sand. De forskjellige høytidene ble i 1999 behørig markert på TV 2 gjennom programmer både med og uten religiøst tilsnitt. Egil Svartdahl holdt SøndagsÅpent året rundt, og satte fokus på tro, tvil og håp i programmene PåskeÅpent, PinseÅpent og NyttårsÅpent. Kirkens 2000-års-jubileum var tema for Jubileum 2000, som ble tatt opp i domkirkeruinene på Hamar. Ved jul og påske bød TV 2 på stemningsfulle programmer fra Gamle Aker kirke, og julen ble krydret med Wenches gjestebud og to programmer kalt Himmelske retter, med israelske mattradisjoner og bibelske retter på menyen. På det musikalske plan ble julehøytiden markert blant annet gjennom en julekonsert fra Operahuset i Wien, to og en halv time med Händels Messias, en gigantisk korfest fra Globen i Stockholm og programmet Carola i Betlehem. Ole Paus og Anita Skorgan bidro med sin udogmatiske versjon av juleevangeliet i Den store julefortellingen. TV 2 sendte i 1999 Olsenbanden-filmene, samt norske filmer som Brent av frost, Hamsun og klassikere som Tante Pose og Fjolls til fjells. Den internasjonale filmmenyen var mer variert enn noensinne, og inneholdt blant annet Lars von Triers eksperimentelle Breaking the waves, fransk-italienske Postmannen, kinsesiske Å leve og cubanske Jordbær og sjokolade. TV 2 skjøt i 1999 inn 10 millioner kroner i Audiovisuelt Produksjonsfond (AV-fondet), og sammen med en del visningsavtaler TV 2 inngikk, var dette helt nødvendige produksjonstilskudd for en rekke filmer, blant dem Fomlesen i kattepine, Insomnia, En dag til i solen og Mørkets øy. I tillegg bidro TV 2 med cirka 2,5 millioner kroner til Nordisk Film- og TV-fond.

9 Totalt brukte TV millioner kroner på kjøp av norske produksjoner og rettigheter i 1999, og kanalen har avgjørende betydning for å opprettholde et vitalt norsk miljø for tv-produksjon utenfor NRK-systemet. Samarbeidet med flere av selskapene har pågått i en årrekke. I 1999 trådte også en avtale mellom TV 2 og Foreningen Norske Plateprodusenter (FONO) i kraft, som sikrer TV 2 en norsk musikkprofil med ubegrenset tilgang til FONOs rikholdige arkiv de neste tre årene. Opplevelse og engasjement var nøkkelord for kultur- og underholdningsprogrammene på TV 2 i 1999, og variasjonen var stor fra kunnskapsleken JEOPARDY!, via store show som HitAwards og Gullruten, til opplevelsesprogram som Jakten på det gode liv og Gutta på tur. Arne Hjeltnes og Gutta på tur besøkte blant annet Tanzania og testet skiferdighetene i Alpene. Tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen ble med til fotballgalskapens hjemland nummer én Brasil. Fellestrekk for alle gutteturene var at de omhandlet historie, geografi, fremmede kulturer og spennende tradisjoner alt presentert med humor og glimt i øyet. Serien Jakten på det gode liv fokuserte på de eksistensielle valg mennesket foretar i livet, og i møte med programleder Nadia Hasnaoui snakket Arne Treholt for første gang åpent ut på tv om livet etter spiondommen. I de åtte programmene fra Sommerøya sto den gode samtale i sentrum, og en av flere spennende gjester var Kronprins Haakon Magnus, som for første gang var gjest i et norsk underholdningsprogram. TV 2 sendte i episoder av underholdningsdramaet Hotel Cæsar. Serien er det første daglige norskproduserte drama i en genre det så langt bare hadde vært utenlandske utgaver av i Norge, og er svært populær blant norske tv-seere. Etablerte skuespillere som Sossen Krohg og Toralv Maurstad har sammen med unge talenter som Sofie Cappelen og Erik A. Schjerven gitt genren underholdningsdrama en helt ny posisjon i Norge, en utvikling som ble bekreftet da Hotel Cæsars Anette Hoff fikk Gullruten som beste tv-skuespiller i TV 2 har inngått en avtale på 900 episode med produksjonsselskapet Metronome Spartacus, som sysselsetter rundt 80 mennesker i produksjonen av Hotel Cæsar. Avtalen har en verdi på cirka 350 millioner kroner, og er unik i sitt slag i Norge. Også på humorfronten henvendte TV 2 seg til nye seergrupper i Fem av landets mest lovende komikere fikk frie tøyler av TV 2s programavdeling, og leverte fire kompromissløse og nyskapende programmer preget av en absurd og tidvis rå humor i retur. Lyckliga gatan falt slett ikke i smak hos alle seerne, og ble programmet man enten elsket eller hatet. Det er TV 2-ledelsens oppfatning at det må være rom for den type programmer også. Lyckliga gatan var et vellykket eksperiment som vil bli videreført i en ny humorserie i Programmet Kjære, kjære Alfred var en hyllest til revykongen Alfred Næss. Yngvar Numme, Grethe Kausland, Harald Heide-Steen jr. og Hege Schøyen var blant artistene som gjorde til beste noen av perlene fra revykongens rikholdige repertoar. Med godt over en million seere satte programmet seerrekord for underholdningsprogrammer på TV 2. En annen genre som også fikk god plass i TV

10 2s sendeskjema, var den folkelige norske situasjonskomedien som Karl & Co. Norges første avlegger av en komiserie er en eksponent for. TV 2 sendte 22 nye episoder av serien i I 2000 vil en helt ny, norsk situasjonskomedie komme på plakaten, innspillingen av serien Ca. Lykkelig er allerede i gang i Nordisk Films studio i Bergen, sendestart planlagt til andre halvår I tillegg til gode amerikanske og britiske serier som Ally McBeal, Chicago Hope, Venner for livet, Frasier, Wycliffe og Mord og mysterier, fortsatte TV 2 i 1999 tradisjonen med gode dramaserier fra våre naboland i beste sendetid. Danske Samsø og Taxi var eksempler på dette. TV 2 fortsatte også i 1999 sendingene av dramaserier fra den latinske språkgruppen på dagtid, med brasilianske Kjærlighet og hat, spanske Plaza Alta og Calle Nueva, samt franske Nabojenter, som var spesielt rettet mot ungdom. Med krimserien Rex sendte TV 2 sommeren 1999 tyskspråklig tv i beste sendetid. Dette eksperimentet var så vellykket at serien har fått fast sendetid klokken i Sport 1999 var et maratonløp uten sidestykke for TV 2-Sporten. Som allmennkringkaster gjorde TV 2 sitt ytterste, innen kostnadsmessig forsvarlige rammer, for å vise sine seere årets viktigste sportsbegivenheter. Alpint-VM i Vail ble behørig dekket, likedan VM i nordiske grener i Ramsau, og i juni sto TV 2 ansvarlig for sendingene fra Bislett Games, ikke bare til norske tv-seere, men til seere i cirka 100 land. Mer enn 60 TV 2-medarbeidere sørget for en fartsfylt og sportsfaglig kompetent dekning av cupfinalene i fotball, som TV 2 i 1999 hadde rettighetene til for første gang. I november/desember var TV 2 for første gang vertskringkaster for et større internasjonalt mesterskap. Kanalen produserte mer enn 80 kamper fra Håndball-VM for kvinner, og ekstraomgangene i finalen mellom Norge og Frankrike samlet 1,5 millioner nordmenn over tolv år foran tv-skjermene. TV 2 satset sterkt på håndball, fotball og alpint, men hadde stort spenn i dekningen av idrettsgrener for øvrig. I tillegg til de daglige sportsnyhetene, som TV 2 var først ute med i Norge, sendte TV 2-Sporten blant annet trav, friidrett, amerikansk fotball, ishockey og direkte fra Oslo båtrace. Gjennom de åtte episodene av serien Radikalt Vertikalt, fikk 24 idretter som ikke så ofte er i medienes søkelys, presentere seg på egne premisser. Her fikk seerne møte utøvere fra så ulike grener som rullestolbasket, utholdenhetskjøring med motorsykkel, landhockey, stup og rytmisk sportsgymnastikk. TV 2 vil i 2000 satse sterkt på håndball, fotball, alpint og skøyter, og vil fra høsten 2000 også vie sendetid til den nystartede Basketligaen.

11 TV 2 har sikret seg mange verdifulle rettigheter til store internasjonale mesterskap i årene som kommer, men ser den tiltagende priskarusellen på store begivenheter som en trussel mot kanalens allmennkringkastingsforpliktelser på sportsfronten. En interessegruppe av de nordiske allmennkringkasterne så seg i 1999 nødt til å takke foreløpig nei til rettighetene til Fotball-VM for menn i 2002, fordi rettighetshavers prisforlangende lå skyhøyt over det kanalene hadde økonomisk ryggrad til å bære. TV 2 vil i den grad kanalen ha mulighet til det, bidra til en utvikling som gjør de store sportsbegivenhetene tilgjengelige for hele det norske folk også i årene som kommer.

TV 2. Årsrapport 1999. TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no

TV 2. Årsrapport 1999. TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no TV 2 Årsrapport 1999 TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs Design: Crnic Design

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Barnas egen Super-kanal

Barnas egen Super-kanal Barnas egen Super-kanal NRK har lange tradisjoner med å lage kvalitets-tv for barn. 27 var en milepæl med lanseringen av barnekanalen NRK Super 1. desember. Superuniverset er ikke bare en ny tvkanal, men

Detaljer

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Veileder Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Kringkastingsloven åpner for at produktplassering kan tillates i visse programkategorier. I denne veilederen vil

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Allmennkringkasteren TV 2

Allmennkringkasteren TV 2 Allmennkringkastingsregnskap 2000 Allmennkringkasteren TV 2 TV 2 baserer programvirksomheten på prinsippene om allmennkringkasting. Kanalen er samtidig aktør på det kommersielle medie-markedet. Dette stiller

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Vurdering av TV 2s oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Juli 2012

Vurdering av TV 2s oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Juli 2012 Juli 2012 Vurdering av TV 2s oppfølging av allmennkringkastingsforpliktelsene for kringkastingsåret 2011 Innhold 1 Vurdering av TV 2s programvirksomhet i 2011... 2 1.1 Vurderingsgrunnlag... 2 1.2 Programkravene

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse i samarbeid med TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse For å finne ut hva slags tanker og assosiasjoner folk hadde til Artistgallaen, så tok vi en prat med mannen i gata. Vi fant ut at mange ikke vet hva

Detaljer

TVNorge-familien har aldri vært større.

TVNorge-familien har aldri vært større. PRISLISTE 2011 TVNorge-familien har aldri vært større. Vi har heller aldri vært mer entusiastiske enn vi er nå. Som primærutfordrer i et knallhardt TV-marked, er det likevel noe som er viktigere enn både

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

TV 2 AS KONSESJONSSØKNAD

TV 2 AS KONSESJONSSØKNAD TV 2 AS KONSESJONSSØKNAD TV 2 AS søker med dette konsesjon til å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn i Norge i perioden 2003-2009, i henhold til Kulturdepartementets utlysning av 29.03.2001.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Litt om digi-me http://jansblogg.eika.no/2016/12/boligaret-2016-avsluttes-medutflating-det-meste-av-norge/

Detaljer

ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK

ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK ALLMENNKRINGKASTINGS- RAPPORTEN Kringkastingsåret 2010 Radio Norge, P4 og NRK Til Kulturdepartementet Medietilsynet har siden 2004 hatt i oppdrag å føre tilsyn med allmennkringkastingsområdet, og herunder

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Det beste fra to verdener

Det beste fra to verdener Allmennkringkasterregnskap 2004 Det beste fra to verdener På TV 2 får du det beste fra to verdener. TV 2 er en kommersiell allmennkringkaster en hybridkanal. Vår forretningsmodell er basert på hybridkanalens

Detaljer

Bokmålsforbundet Side 1 av 2

Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Det kongelige kulturdepartement postmottak@kud.dep.no NB! Høringsuttalelsen er kun sendt til denne adressen. HØRINGSUTTALELSE NRK-PLAKATEN Bokmålsforbundet har med forbauselse

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser

MEVIT1510. Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser MEVIT1510 Kulturindustriens oppbygning og produksjonsprosesser Gunnar Sand og Knut Helland: Bak TVnyhetene, om nyhetsproduksjonen i NRK og TV2 i tre uker i 1994. Innhold: Iscenesettelse: oppbygningen av

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005

Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005 Sett på maken! Allmennkringkasterregnskap 2005 Herved rapportert! Kort om TV 2s allmennkringkasterregnskap Innhold: Også i 2005 har våre egne ansatte, frilansere og medarbeidere i en rekke norske produksjonsselskaper

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2007 Sju av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Stabil seeroppslutning

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS

Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS fastsatt i konstituerende generalforsamling 30. april 1996, sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2017 1 I Organisatoriske bestemmelser mv.

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Informasjon fra Ytre Rælingen Antennelag

Informasjon fra Ytre Rælingen Antennelag Nordby, 18.05.2005 Informasjon fra Ytre Rælingen Antennelag Årsmøte Årets årsmøte avholdes på Åsvang den 01.06. kl. 19:30. Se også informasjon på infokanalen. Kanalundersøkelse Vi har lenge lovet en kanalundersøkelse,

Detaljer