Videregående. Samfunnsfag, Geografi, Politikk. Det sivile Afghanistan. Prod.år 2011 SYNOPSIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående. Samfunnsfag, Geografi, Politikk. Det sivile Afghanistan. Prod.år 2011 SYNOPSIS"

Transkript

1 Tittel FINDING ALI For Fag Politikk Tema Regissør Videregående Samfunnsfag, Geografi, Det sivile Afghanistan Pål Hollender Prod.år 2011 Spilletid Prod.land 84 minutter SVERIGE SYNOPSIS For ti år siden ble Pål Hollender ønsket varmt velkommen av afghanere. På sin andre reise i 2010 opplevde han avstandstakning og redsel som kulminerte i et voldsomt attentat. Gjennom sin leting etter Ali støter han på individer som uttrykker mistro og aggresjon mot USA og NATO. De var lovet fred og utvikling, men har i stedet fått oppleve Krigen mot Terror. Finding Ali er Pål Hollenders nye film om Afghanistan der hans selvpålagte oppdrag er å finne igjen Ali. Ali var ni år da Pål Hollender traff ham på sin først reise til Afghanistan. Den lille intelligente gutten arbeidet i sin fars butikk på et gatemarked i Kabul. Ali pratet ganske godt engelsk og likte godt å guide den nysgjerrige og politisk interesserte svensken rundt. Slik ble Pål Hollender og Ali Sajjad venner. - Han är förstås en ung man idag. Men jag vet inget om vilket sorts liv han lever. Det är många unga afghaner som har fastnat i heroinmissbruk eller drabbats av kriget. Redan när han var nio år hade hans hem träffats av missiler vid tre olika tillfällen. Min dröm är förstås att hitta honom bland studenterna på universitetet i Kabul. Men jag vet ju inte i vilken del av landet han befinner sig i, sier Pål Hollender.

2 Pål Hollender tar oss med rundt i landet og formidler av sin kunnskap, sine erfaringer og funn om den rådende situasjonen i Afghanistan. Vakre landskap og solnedganger blandes med støvete og røffe gatebilder i et såret land som lengter etter ro, fred og utvikling. Den eneste kvinnen som uttaler seg i filmen, ser seg urolig rundt før hun meget kortfattet forteller om seg selv og sine framtidsutsikter, så skynder hun seg videre. Dette er en viktig film som ikke fokuserer på soldatene og krigen, men på menneskene som må leve med konsekvensene av den. FAKTA AFGHANISTAN Afghanistan er et fattig land i Sentral-Asia som har vært preget av hard krigføring de siste tre tiår. Mesteparten av Afghanistan består av ulendt fjellterreng, med dype daler og høye fjell med topper på oppimot 7000 meter over havet. I nordområdene finnes lavereliggende slettelandskap med fruktbart jordsmonn, hvor det drives utstrakt landbruk. I de sørlige delene av landet finnes tørre, ørkenaktige lavlandsområder i grensetraktene mot Iran og Pakistan. En rekke store elver renner gjennom landet på sin vei mot Sentral-Asia, deriblant Amu-Darja og Helmand. Afghanistan har et typisk innlandsklima, med varme somre og kalde vintre. Landet sliter med tørke og jorderosjon, og mangel på rent drikkevann er et konstant problem for befolkningen. Flere tiår med krigføring uten en fungerende sentralmakt har bidratt til å ødelegge store landområder, som er minebelagt eller ubrukelige på grunn av tungmetallforurensning. De allerede sparsomme skogområdene har blitt enda tynnere de siste årene på grunn av ukontrollert hogst. HISTORIE Afghanistans historie, interne politiske utvikling, forholdet til utlandet og eksistens som uavhengig stat har stort sett blitt avgjort av landets geografiske plassering i krysspunktet mellom sentral-, vest- og sør- Asia. Gjennom flere århundrer har mengder av folkeslag vandret gjennom regionen og har lagt igjen deler av sin kultur i landskapet. I moderne tid har store hærer passert gjennom denne regionen i Asia, har for en kort tid etablert lokal kontroll og ofte dominert i Iran og de omkringliggende landene. Selvom det har vært scene for store imperier og blomstrende handel i over 2000 år, har områdets forskjellige grupper ikke vært bundet til en enkel politisk enhet før styret til Ahmed Shah Durrani, som i 1747 grunnla monarkiet som styrte landet inntil I det 19.århundre lå Afghanistan mellom de ekspanderende rikene til Russland og Storbritannia. I 1900 kunne jernemiren Abdur Rahman Khan se tilbake på 20 år ved makten. Grensene i nord til Russland, og i vest til det østlige Storbritannia-styrte Pakistan og India, ble til etter store konflikter. Islam spilte også en nøkkelrolle i grunnleggelsen av Afghanistans historie. Til tross for mongolenes invasjon av det som i dag er Afghanistan kunne ikke en så formidabel kriger som Djengis Khan rykke den islamske sivilisasjonen opp med roten, og innen to generasjoner hadde hans etterkommere blitt muslimer. En lite anerkjent hendelse som likevel spilte en viktig rolle i Afghanistans historie var oppkomsten av et sterkt Sunni-dynasti, Ghaznavidene. Deres makt hindret den østlige spredningen av Shia-retningen og forsikret dermed at majoriteten av muslimer i Afghanistan og Sør-Asia ble sunni-muslimer. Etter andre verdenskrig falt landet inn under Sovjetunionens interessesfære i Sentral-Asia, men uten å bli innlemmet i unionen. I 1978 begikk det afghanske kommunistpartiet statskupp med sovjetisk hjelp, men allerede året etter ble kommunistene styrtet igjen. Sovjetunionen reagerte med å invadere landet, en

3 okkupasjon som varte i ti år. Da russerne hadde trukket seg ut etterlot de seg et ødelagt land uten statsstrukturer, hvor den fundamentalistiske islamske bevegelsen Taliban etter hvert kom til makten. SAMFUNN OG NYERE POLITIKK Taliban ble styrtet da USA invaderte Afghanistan i Siden den gang har afghansk politikk vært preget av okkupasjonsmaktens forsøk på å bygge opp en fungerende sentralmakt. Dette har fungert svært dårlig, ettersom opprørsstyrker med tette bånd til Taliban har fortsatt kampen, særlig i de ulendte fjellområdene lengst sør i landet. Opprørere med base i nabolandene har også deltatt aktivt i kampen for å få ut okkupantene. Store deler av befolkningen anerkjenner ikke regjeringen som er innsatt av okkupantene, og opprørerne har fått stadig større støtte i den krigstrette og utarmede befolkningen. Store deler av det afghanske samfunnet er satt fullstendig ut av drift etter mange tiår med krig. Befolkningen mangler utdannelse, korrupsjonen preger alle offentlige instanser og det finnes ikke noe fungerende helsevesen eller rettssystem. Uansett hva som skjer i forhold til okkupasjonsstyrkene står Afghanistan foran enorme utfordringer når landet skal forsøke å bygge opp en stat helt fra grunnen av. ØKONOMI OG HANDEL Afghanistan har relativt store naturressurser, blant annet i form av mineraler som kull, kobber og jernmalm. Det finnes også en del olje og naturgass. Disse ressursene har stort sett ikke blitt utnyttet på grunn av urolighetene i landet, og fordi Afghanistan mangler skikkelige veier og andre transportmuligheter. Det finnes heller ikke noe privat næringsliv som kan investere og skape vekst i økonomien, ettersom størstedelen av befolkningen livnærer seg gjennom byttehandel og transaksjoner i den svarte delen av økonomien. Den viktigste verdiskapningen i landet foregår innenfor landbruket, hvor det dyrkes en del forskjellige avlinger. En betydelig del av økonomien domineres dessuten av opiumsdyrkere, som har fått fritt spillerom i det kaotiske landet. Afghanistan er i dag blant verdens største narkotikaprodusenter, og en fattig bonde tjener mange ganger mer på å dyrke opiumsvalmuer enn andre avlinger. LIKESTILLING Situasjonen for kvinner i Afghanistan er den vanskeligste i verden, etter Niger, i følge Gender Development Index. Mødredødeligheten er fortsatt svært høy. Til tross for 30 år med krig er det flere menn enn kvinner i landet. Vold mot kvinner er utbredt og det er også en del tilfeller av selvskading og selvmord. Kvinnedeltakelsen i privat og offentlig sektor er lav. I Parlamentet er det i imidlertid opp mot 30 prosent kvinnelige representanter som følge av lovregulering, men det er bare én kvinnelig statsråd blant de 25 regjeringsmedlemmene. Det vil ta tid å styrke kvinners stilling i landet. For å øke kunnskapen om kvinners situasjon utarbeidet Kvinneministeriet, i samarbeid med UNIFEM, publikasjonen Women and Men in Afghanistan. Baseline statistics on Gender. UNIFEM bidro også til ferdigstillelse av den nasjonale handlingsplanen for kvinner for perioden UNIFEM har også arbeidet for å bedre kvinners kjennskap til lovverket, lette adgangen til rettshjelp, samt styrke deres politiske deltakelse. Norge har støttet UNIFEMs fond mot vold mot kvinner (EWAW) samt arbeidet relatert til FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinners deltagelse i fredsprosesser. Det har også blitt arbeidet med å øke andelen jenter i skolen, særlig gjennom utdanningsprogrammet EQUIP. I deler av landet har angrep på skoler vært et stort problem, særlig jenteskoler. I 2008 startet myndighetene, med bistand fra EQUIP, et arbeid for å gjenåpne ødelagte skoler. I tillegg har Norge finansiert murer rundt jenteskolene i Faryab og gitt tilskudd for å øke antall kvinnelige lærere. Gjennom Care International har Norge støttet et prosjekt som hjelper minst 5000 enker i Kabul ved å etablere en organisasjon som kan ivareta deres rettigheter og behov.

4 MEDIER Det finnes mengder av medier i Afghanistan og aviser, TV, Radio og Internett er voksende. Mediene har blitt kontrollert kraftig av forskjellige styreset, blant dem Taliban, men har også hatt ytringsfrihet ved andre anledninger. Etter at Taliban ble styrtet i 2001 ble presserestriksjonene gradvis færre og de private medieselskapene fikk gode vilkår. Men pressefriheten er truet av den pågående krigen i Afghanistan med kidnapping av journalister samt mengder av drapstrusler. Ytringsfrihet for pressen er nedsatt i grunnloven fra 2004, men å produsere materiell som går i mot Islams prinsipper eller ærekrenkelse av enkeltpersoner er ulovlig. Reportere uten Grenser rangerte i 2008 Afghanistan på 153.plass av 173 på listen over arbeidsmiljø for medier. 1. Plass var best. OPPGAVER 1 Etter å ha sett Finding Ali; Hvordan tror du det blir å leve i Afghanistan etter tilbaketrekkingen? 2 Hva var bakgrunnen for at USA gikk inn i Afghanistan og hvorfor er motstanden mot de internasjonale styrkene så stor i dag? 3 Tror du Nato og USAs invasjon har gjort Afghanistan til et bedre eller dårligere land for de sivile og hvorfor? 4 Krigen mot Taliban har ført til et mer åpent land, og Taliban er tydelig svekket, men landet er fremdeles i krig. Taliban har tradisjonelt brukt religion for å kontrollere mennesker og media i Afghanistan. Hvordan tror du utviklingen av Talibans posisjon vil bli spesielt i etterkant av Osama Bin Ladens dødsfall, og hvorfor? 5 Taliban har kontroll over store områder i Afghanistan og vil naturlig nok ta kontroll over enda større områder når tilbaketrekkingen setter inn med full kraft. Er det riktig av Nato og USA å trekke seg ut når situsjonen er så vanskelig i landet? Synes du de svikter nasjonen eller tror du Afghanistan er modent for å klare seg på egenhånd med regjeringen som alle bidragsyterne i landet har vært med på å opprette? Drøft de forskjellige løsningene og se om det finnes positive og negative sider ved uttrekkingen. 6 Afghanistan, og i første omgang Kabul, har vært et kulturelt sentrum i regionen i flere perioder. Tror du Afghanistan har muligheten til å bygges opp til den kulturelle nasjonen de en gang var? Hvordan kan Afghanere være med på å bygge opp sitt eget samfunn? 7 I Finding Ali møter vi en rekke mennesker som klandrer USA for den livssituasjonen de er i og de voldsomme indre problemene landet sliter med. Synes du det er riktig å klandre USA når man kjenner til Talibans angrep på både sivile og motstandsstyrkene? 8 I Afghanistan og Kabul er det dagligdags å oppleve terror og bombeangrep. Hvordan tror du det er å vokse opp i et samfunn der dette er dagligdags? Hvordan kan ungdommene i landet komme seg gjennom de store problemene nasjonen står i? 9 Les Film fra Sørs eget intervju med den afghanske aktivisten Malalai Joya på Eksklusivt intervju: Aktivisten Malalai Joya om dagens Afghanistan.

5 Mediekunnskap Hva tror du regissøren ønsker å formidle med denne filmen? Hva er budskapet hans? Hvilke fortellerteknikker bruker regissøren for å få fram sitt budskap? Hvilke andre virkemidler kunne regissøren brukt for å få fram sitt budskap? Begrunn valget ditt. Regissøren Pål Hollender tar mange sjanser i innspillingen av filmen og det får fatale konsekvenser selv om det ender godt. Hvordan tror du det er å jobbe i mediabransjen og spesielt med undersøkende journalistikk i Afghanistan? Hvordan ser menneskene i filmen framtiden i Afghanistan? I filmen møter vi en kvinne som tydelig er redd og haster forbi spørsmålene fra regissør Pål Hollender. Hvorfor tror du kvinnen er redd og hva forteller dette om kvinners sikkerhet i Afghanistan? Hvilken plass har kvinnene hatt i Afghanistan etter Talibans fall og hvordan tror du framtiden blir for kvinner i Afghanistan i tiden som kommer? Bakgrunnsmateriell hentet fra bl.a.: Globalis Norad IMDB

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u 2014 5. juni Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau 2925 Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 78): 1. Redegjørelse

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av

Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av muslimske soldater, foreslår leder i den nobelprisvinnende

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN. En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene

NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN. En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene NORSK FOLKEHJELP OG SØR-SUDAN En oversikt over Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan de siste 15 årene Arbeidet avsluttet i august 2015 1 FORORD I 2016 er det gått 30 år siden Norsk Folkehjelp under

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København? ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2010 KR. 79 NORGES SKYGGESIDE Norge liker å framstå som en fredsnasjon og best på bistand. Nå kaster våpenindustri, oljeeksport og uetisk handel mørke skygger,

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer

Oberst Ole-AsbjÅrn Fauske Sjef luftkrigsskolen. (Norsk kontingentsjef i Afghanistan fra 26. januar til 5. august 2009)

Oberst Ole-AsbjÅrn Fauske Sjef luftkrigsskolen. (Norsk kontingentsjef i Afghanistan fra 26. januar til 5. august 2009) 1 Foredrag i Oslo MilitÄre Samfund mandag 26. oktober 2009 Ved Oberst Ole-AsbjÅrn Fauske Sjef luftkrigsskolen. (Norsk kontingentsjef i Afghanistan fra 26. januar til 5. august 2009) Foto: Stig Morten Karlsen,

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Kampklare kvinner i Kabul

Kampklare kvinner i Kabul 02 Innsamling: Telefonselgere i jakt på 80-åringer 07 Landbruksstøtte: Knusende dom over Balkan-bistand 14 Rydder opp: Solheim støtter britiske kutt Tanzanias øyer ser lyset Side 10 nr 2 mars 2011 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8

SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER. Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 SUDAN: INFORMASJON HISTORIER BØNNER Norges kristne råds skriftserie nr 7, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-019-8 Innhold FORORD 3 INFORMASJON Stein Erik Horjen: Afrikas lengste krig 4 STEMMER FRA

Detaljer