Nytt fra Bioforsk Nord. Arktisk lam med potensial. Innhold: Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011. Prosjektnytt. Foto: Arne Ivar Hanssen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Bioforsk Nord. Arktisk lam med potensial. Innhold: Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011. Prosjektnytt. Foto: Arne Ivar Hanssen"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011 Nytt fra Bioforsk Nord Nyhetsbrevet gir deg en smakebit av prosjekter og tjenester i Bioforsk Nord. Våre tre avdelinger ligger på Tjøtta, i Bodø og i Tromsø. Innhold: Prosjektnytt Tjenester Kvalitet i grønnsaker Senternyheter Ny i staben Nye publikasjoner Arktisk landbruk vi forsker på nordlig kvalitet og utmarksressurser! Arktisk lam med potensial Foto: Arne Ivar Hanssen Prosjektnytt Lam som har beitet i utmarka har spesielle kvaliteter dersom de unike, norske vekstforholdene utnyttes godt i hele produksjonskjeden. Grasbasert høstfôring, spesiell oppmerksomhet til værlam, sporing av produktene, emballering og design som forteller om Nord-Norge er noe av formidlinga fra forskning til næring i prosjektet Arktisk lammekjøtt som ble avsluttet nylig. I forskningsprosjektet ble hele verdikjeden for lammekjøtt satt under lupen, fra beitegraset i utmarka til det ferdig emballerte produktet. Et givende prosjekt for oss, sier Espen Aronsen fra Aron Mat i Tromsø, som var med på å initiere det hele. Bærekraft vil i fremtida være et av de viktige kjøpsutløsende argumentene. Når det viser seg at bærekraftig produksjon basert på utmarksressurser og grasbasert sluttfôring gir den beste kvaliteten, er dette noe vi mer enn gjerne bruker videre i vårt arbeid. En ny britisk studie dokumenterer at konsum av kjøtt fra beitedyr (lam og storfe) kan gi en helsegevinst for forbrukere på grunn av sitt innhold av helsegunstige fettsyrer. Les mer om dette på prosjektets hjemmeside! Prosjektets hjemmeside: Kontaktperson: Finansiering: Norges Forskningsråd, forskningsmidler over jordbruksavtalen, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Innovasjon Norge, FMLA i Nordland, Troms og Finnmark og samarbeidspartnerne i prosjektet. Side 1

2 Prosjektnytt u Hundekjeks - utfordrer landbruket og kulturlandskapet Hundekjeks (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) synes godt. Den vokser raskt, invaderer lett nye områder og kler mange norske bygder i hvit slør når den står i full blomst. Hundekjeksen dominerer fullstendig dette arealet som er beita av sau året før. Foto: Birger Volden Dette kan være et flott syn, men realiteten er at dsen skaper hodebry både i landbruket og for kulturlandskapsvern. Nå skal hundekjeksens biologi studeres nærmere - for du må kjenne din fiende om du skal bekjempe han! Kunnskap om hvordan hundekjeksen oppfører seg og hvorfor den har klart å invadere store områder på kort tid vil være grunnlag når bekjempelsesstrategier skal klekkes ut. Les mer om de første erfaringene på prosjektets hjemmeside. Prosjektets hjemmeside: Prosjektleder: Finansiering: Norges forskningsråd, avtalepartene i jordbruksoppgjøret, Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nordland, Troms og Finnmark og de samarbeidende organisasjonene u Nordnorske frø til revegetering I følge Naturmangfoldloven skal skader i norsk natur helst repareres med stedegent plantemateriale. Det gir også best resultat, spesielt på lokaliteter med krevende vekstforhold som på fjellet eller i våre nordligste fylker. Likevel har ikke slikt plantemateriale vært tilgjengelig før nå. De siste årene har nemlig Bioforsk jobbet med innsamling og oppformering av stedegent frø fra fjellområdene og Nord-Norge. FRØDYRKING: Feltarbeid i forbindelse med dyrking av stedeget frø. Foto: Bioforsk Nord. Kraftutbygging, gruvedrift, militær aktivitet og vegbygging er eksempler på menneskelig aktivitet som skaper sår i naturen. Hvert år gjennomføres tiltak med revegetering for flere titalls millioner i Norge, med blandet resultat. Derfor har Bioforsk sammen med utbyggere og lokale frøprodusenter gått sammen i prosjektene NORDFRØ og FJELLFRØ for å skaffe stedegent frømateriale til fremtidige utbygginger i Nord-Norge og fjellområdene i Sør-Norge. Allerede på 90-tallet ble mormateriale samlet inn gjennom Bioforsk og ga grunnlag for det brukerstyrte prosjektet NORDFRØ som er finansiert gjennom Innovasjon Norge med bøndene Vegard og Benjamin Hykkerud er prosjekteiere. Som direkte resultat av prosjektet kunne det høsten 2009 tilbys stedegent frø til revegetering i Nord-Norge på kommersiell basis. Blant kundene er både Avinor, Forsvarsbygg, Statens veivesen og forsvaret. Disse unngår dermed å spre nye plantearter i den nordnorske naturen. I søsterprosjektet Fjellfrø gjøres det en tilsvarende jobb for resten av landet. FESTUCA: Rødsvingel er en av artene som du nå kan kjøpe stedeget frø av. Foto: Christian Uhlig. Kontaktperson: og Finansiering: Innovasjon Norge Side 2

3 Tjenester u Norsk viltskadesenter Norsk viltskadesenter administreres av Bioforsk Nord Tjøtta og er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift. Norsk viltskadesenter tar opp problemstillinger rundt konflikten rovvilt beitedyr, men også rundt beiteskader forårsaket av gås og hjortevilt. Foto: Håkon Sund, Bioforsk Nord Vi driver rådgivning, forskning og utvikling innenfor forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader, beiteskader forårsaket av hjortevilt og gjess, samt kartlegging av tapsårsaker hos beitedyr. Bioforskenhetene Bioforsk Økologisk, Bioforsk Jord og Miljø Svanhovd, Bioforsk Vest Fureneset, Bioforsk Øst Løken er med sin kompetanse på hhv. bjørn, hjortevilt og sau involvert i arbeidet med Norsk Viltskadesenter. Andre FoU-institusjoner som arbeider med tilgrensa oppgaver er NINA, UMB og høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag. Vår målgruppe er i første rekke landbruksnæring og forvaltning. Viltskadesenterets hjemmeside: Kontaktperson: u Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Gjennom Kompetansenettverk for småskala matproduksjon og på oppdrag fra Innovasjon Norge tilbyr Bioforsk Nord ulike kompetansetiltak for lokalmatprodusenter. Ost. Denne lokalproduserte osten er et resultat av gode råvarer, godt håndverk, tradisjon og innovasjon. Foto: Rolf Ørjan Høgset/Arktisk Meny Etter at VSP mat ble avsluttet og Utviklingsprogam for matspesialiteter ble opprettet, fortsetter aktivitetene i Kompetansenettverket med utvidet tilbud: Foruten kurs, besøksordninger og oppfølgingstiltak kan vi nå også tilby produsentgrupper, der 3-4 produsenter kan få kursing og individuell rådgiving i en pakke. Vårt fokus er kompentanse for lokalmatprodusenter, og våre tilbud er i stor grad skreddersydd etter produsentenes behov. I tillegg har vi et landsdekkende nettverk som gjør at vi kan henvise til aktuelle tilbud i hele landet som våre kunder i Nord-Norge kan benytte seg av. Våre tilbud publiseres på egen nettside, og vi tilbyr nyhetsmail til de som ønsker å holde seg oppdatert på våre aktiviteter. Kompetansenettverk er også involvert i andre, matrelaterte prosjekter, både bedriftsrelaterte og i samarbeid med støtteapparetet rundt bedriftene. Ett eksempel er Arktisk verdiskaping - verdiskapingsprisen for Nord-Norges mest nyskapende matprodukt (www.bioforsk.no/verdiskapingspris). Nettverkets egen hjemmeside: Prosjektleder: Finansiering: Innovasjon Norge, Utviklingsprogram for matspesialiteter Side 3

4 TEMA: arktisk kvalitet i grønnsaker Grønnsaker i Nord: Fra lokalproduserte grønnsaker til utvikling av det nordnorske kjøkken Mange grønnsaker kan med fordel dyrkes i Nord-Norge, og det er en utbredt oppfatning at både smak og sunnhet er på topp under nordlige vekstforhold. Produkter dyrket under arktiske forhold forventes å være spesielle. Men hva er de reelle fakta, når følelsene legges bort? Dette er et tema som vi har jobbet med for flere vekster, forteller Tor Johansen, forsker hos Bioforsk Nord Holt i Tromsø. Brokkoli har vært under lupen i noen år og resultatene viser at kjølige vekstforhold gir høyt innhold av Vitamin C. Temperatur og lys påvirker også andre helsegode forbindelser og dette undersøker vi nærmere nå, forteller han. Et profesjonelt smakspanel har også funnet smaksforskjeller på brokkoli fra nord og sør. Tidligere er det dokumentert at nordnorske gulrøtter smaker søtere, ikke på grunn av mer sukker, men som følge av mindre innhold av bitterstoffer. Nordnorsk brokkoli med smaksforskjell! Foto: Jørgen Mølmann, Bioforsk Nord Prosjekter med fokus på innhold-stoffer i grønnsaker: Opplevelser i Nord - delprosjekt 3 Betydningen av mat i reiselivsbransjen og utvikling av det Nordnorske kjøkken. Finansiert gjennom Norges Forskningsråd. Nordlige grønnsaker Finansiert av fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Norges forskningsråd Plantemetabolitter for friske grønnsaker og friske mennesker Finansiert av Landbruks- og matdepartementet. Nå er det Nordens appelsin, kålrota, som måles, veies og analyseres ved Bioforsk Nord, innen et større forsknings prosjekt koblet til reiseliv i Nord-Norge: Opplevelser i Nord. Bioforsk bidrar her med forskning og utvikling for styrking av det nordnorske kjøkken. Kan det påvises at også den nordnorske kålrota virkelig er spesiell? Og kan reiselivs- og restaurantbransjen bruke den gode historien rundt lokale matprodukter og skape en nordlig matidentitet og gode matopplevelser for både turister og fastboende? Koblingen mellom mat og reiseliv er både ny og viktig i denne sammenhengen: som kjent er mat en stor del av opplevelsen med å besøke en annen landsdel eller et annet land. Målet med denne type forskning på lokale grønnsaker er økt forbruk av slike produkter og dermed gjenoppbygging og styrking av grønnsakmiljøer i nord. Begge de omtalte kålvekstene er næringsrike planter i planteslekta Brassica, og er mye i vinden i dag på grunn av innhold av stoffer som kan begrense forekomst av visse typer kreft, hjerte-karsykdommer og diabetes. Blant disse stoffene er glukosinolater (som også preger smak og lukt hos kålvekster), flavonoider (ulike fargestoffer i planter), karotenoider (røde og gule pigmenter i planter) og askorbinsyre (Vitamin C). Flere av stoffene er antioksidanter og kan populært sagt rense kroppen for skadelige stoffer og hindre skader i cellene. Kontaktperson: Side 4

5 Senternyheter u Holt blir 4H gård! Det har vært jobbet i flere år med å få en 4H gård til Holt i Tromsø. Etter at kommunestyret i Tromsø nå har vedtatt å bevilge midler til en pedagogisk stilling i 4 år er prosjektet kommet et langt steg nærmere til å bli realisert. Blir 4H gården virkelighet, vil barn og unge i regionen få en flott opplæringsarena innen arktisk landbruk og naturbruk, med høyt kvalifisert fagfolk som støttespillere. Godkjenning som 4H-gård vil gi skikkelig kvalitetssikring av tilbudet, og gården vil da også bli en del av et større nasjonalt og internasjonalt nettverk. Foruten midler til en pedagogisk stilling er det nå også kommet på plass midler fra Troms Fylkeskommune til å drive utviklingsarbeidet frem til oppstart. Det jobbes nå med utarbeiding av et pedagogisk opplegg, logo og grafisk profil (i samarbeid med Tank Design i Tromsø) samt etablering av stiftelsen som skal drive Holt Læringstun, der flere aktører er invitert til å delta, blant annet Barnehagen Hundre på Holt og Bondeorganisasjonene. Les mer: Prosjektledere: og u Alger - satsning for fremtida Bioforsk Nord Bodø satser storstilt på forskning og kunnskap innen alger. Alger er en viktig, men lite utnyttet ressurs langs den norske kysten. Bruksområder er blant annet mat, fôr, energi, kosmetikk og medisin. For å bygge opp et solid fagmiljø innen algedyrking skal det etableres et biologisk forskningslaboratorium i Bødo. Nordland Fylkeskommune støtter nå satsningen med 3,8 millioner kroner. Dette sammen med intensjonsavtaler om samarbeid med Algea AS, Universitetet i Nordland og snart også med Det Kongelige Selskap for Norges Vel, vil bety mye for algenæringen i Norge. Les mer: Kontaktperson: Ny i staben Marit Jørgensen er tilbake på Holt! Etter ett og et halvt års pause er forsker Marit Jørgensen tilbake hos Bioforsk Nord Holt. Med solid fagkompetanse og lang forskererfaring gir hun seg nå i kast med prosjekter blant annet innen klimaforskning (Varclim) og innen kvalitet i geitmelk. Med en flunkende ny utdannelse i pedagogikk/didaktikk skal hun dessuten jobbe med det pedagogiske opplegget rundt 4H-gården som er under oppbygging på Holt-eiendommen i Tromsø der Bioforsk Nord holder til. Vi ønsker henne lykke til i ny-gammel-jobben! Side 5

6 u Aktuelle publikasjoner Björkman, M., Klingen, I., Birch, A., Bones, A., Bruce, T.JA., Johansen, T.J., Meadow, R., Mølmann, J., Seljåsen, R. and Smart, L.E., Phytochemicals of Brassicaceae in plant protection and human health - Influences of climate, environment and agronomic practice. Phytochemistry, in press. DOI: /j.phytochem Carlsen, T., Aune, S. & Bär, A Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk. Bioforsk RAPPORT 6(20):65. Hansen, I., Uhlig, C., Finnes, O.A., Lukkassen, A.J. og Sturitis, R Lokalprodusert flistalle til sau og storfe. I: Brodin, J. og Fog, M.O. (red.): Husdyrforsøksmøtet 2011, s Hermansen, A, Dees, M W, Sletten, A, Holgado, R., Molteberg, E L, Johansen, T J, Brurberg, M.B., Nærstad, R. & Hong Le, V Ny kunnskap fra skurvprosjektet i potet. Bioforsk Fokus 6 (2): 51. Höglind, M Bakken, A. K., Jørgensen, M., Østrem, L Tolerance to frost and ice encasement in cultivars of timothy and perennial ryegrass during winter. Grass and Forage Science 65(1): Jørgensen, G.H.M. og Bøe, K.E Utendørs aktivitetsområde til sau effekt av værforhold. Husdyrforsøksmøtet 2011 Lillestrøm. Ed. Brodin, J. og Fog, M.O. p Jørgensen, G.H.M., Borsheim, L., Kirkeby, T.L. og Bøe, K.E Oppstalling av travhest resultater fra en spørreundersøkelse. Husdyrforsøksmøtet 2011 Lillestrøm. Ed. Brodin, J. og Fog, M.O. p Jørgensen, G.H.M., Liestøl, S.H-O, og Bøe, K.E Effekt av ulike former for miljøberikelse til hest. Husdyrforsøksmøtet 2011 Lillestrøm. Ed. Brodin, J. og Fog, M.O. p Jørgensen, M., L. Østrem, L. and Höglind M De-hardening in contrasting cultivars of timothy and perennial ryegrass during winter and spring. Grass and Forage Science 65(1): Lind, V., Berg, J., Eilertsen, S.M., Hersleth, M. and Eik, L.O Effekt av kjøtt på kjøttkvalitet hos norske lam slaktet i september. Husdyrforsøksmøtet Ed. Brodin, J. and Fog, M.O.p Lunnan T. og I. Sturite Der ingen skulle tru at Luserne kunne bu. Økologisk Landbruk. 1: Steindal ALH, Mølmann J, Johansen, TJ & Bengtsson G Effekt av nordlig klima på helsegode stoffer i brokkoli. Bioforsk Fokus 6 (2): 63. Uleberg E., Meuwissen T.H.E The Complete Linkage Disequilibrium test: a test that points to causative mutations underlying quantitative traits. Genetics Selection Evolution, 43:20. Østrem, L., Rapacz, M., Jørgensen, M., Höglind, M Effect of developmental stage on carbohydrate accumulation patterns during winter of timothy and perennial ryegrass. Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 61(2): 153 Østrem, L. Rapacz, M. Jørgensen, M. Höglind. M Impact of frost and plant age on compensatory growth in timothy and perennial ryegrass during winter. Grass and Forage Science 65(1): Aanensen, L., Hansen, B., Aune, S., Bär, A., Hansen, I Kartlegging av beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite - rovdyrsikker inngjerding i Indre Namdal. Bioforsk Rapport 6(18)2011:66s. Side 6

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/09 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 48 Prosjekt nr: 1034 Prosjekt tittel:

Detaljer

Fremtidsrettet rådgivning

Fremtidsrettet rådgivning Fremtidsrettet rådgivning Rådgiverne våre Norges Vel fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn.

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

GNISTRENDE RESULTATER

GNISTRENDE RESULTATER GNISTRENDE RESULTATER GNISTrende næringsutvikling Da daværende Indre Sør-Troms regionråd bestemte seg for å sette igang det 3-årige GNIST-programmet, var ambisjonen å etablere et regionalt bedriftutviklingsprogram

Detaljer

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson Resymé I denne oppgaven undersøker jeg myndighetenes arbeid for å øke mangfold og verdiskaping i jordbruket. Mer konkret ser jeg på to program: Verdiskapningsprogrammet og Lokalmatprogrammet. Avslutningsvis

Detaljer

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Kommunedelplan Vedtatt 27.05.2015 En grensesprengende kommune Engasjerte, Grensesprengende, Modige og Helhetstenkende Innhold Innledning... 3 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Prosjekt Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Sammen skal vi utvikle et stolt og levende landbruk! Forfattere: Julie Heidenberg, Birger Olsen & Camilla Ek Innhold For kommunene Gávuona/Kåfjord og Nordreisa

Detaljer

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A landbruket vil TILTAK Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK Programplan Utviklingsprogrammet for ARKTISK LANDBRUK - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 2 2. UTFORDRINGER FOR DET ARKTISKE LANDBRUK...

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer