DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP)"

Transkript

1 SØKNADSFRIST 29. APRIL 2015 DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) Søk om midler til ditt innovasjonsprosjekt

2 DETTE ER DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) PROSJEKTER I løpet av seks år er det delt ut 40 millioner kroner til i alt 102 prosjekter. Rundt 40 prosent av prosjektene handler om innovasjon av tjenester, mens de øvrige omfatter produkt, forretnings-modell og organisasjonsutvikling. GANGEN I ET FASE 1 DEFINERE EN PROBLEMSTILLING Nærings- og fiskeridepartementet har hvert år siden 2009 bevilget øremerkede midler til Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), for å stimulere til kompetanse oppbygging og investeringer i idéfasen. DIP finansierer og igangsetter primært pilotprosjekter i norsk næringsliv. I noen tilfeller kan det gis støtte til prosjekter innen offentlig sektor. Hensikten med programmet er å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. Målet er økt konkurransekraft og større brukertilfredshet. Norsk design- og arkitektursenter leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Første og avgjørende steg er å definere en tydelig problemstilling. Prosjektets mål må være å skape helt nye løsninger som ut-fordrer både virksomheten din og brukerne dine. Brukere kan være forbruker, kunder, andre bedrifter, fagmiljø, organisasjoner, leverandører, pasienter eller andre samfunnsborgere. Programmet har som formål å øke treffsikkerheten og innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak. Det kan søkes om midler fra programmet én gang i året. Fristen for 2015 er 29. april.

3 DIP-PROSJEKT FASE 2 IDENTIFISERING AV BRUKERBEHOV FASE 3 OVERSETTE FUNNENE Målet med denne fasen er økt innsikt i både bevisste og ubevisste behov hos brukerne. Her benyttes brukerinvolvering, som for eksempel brukerobservasjoner og intervjuer. Arbeidet utføres oftest av designere, som både har kunnskap, evne og vilje til å se problemstillinger og muligheter fra et brukerperspektiv. I denne fasen kan man også ha utbytte av å trekke inn fag-ekspertiseinnen for eksempel antropologi, etnologi og sosiologi. Nå skal brukerinnsikten omgjøres til konkrete muligheter og oppleste sannheter skal utfordres. Designeren, med sin unike kompetanse og arbeidsteknikk, oversetter innsikten til visualiserte løsningsalternativer. De første skissene på fremtidige produkter, tjenester eller prosesser skapes.

4 FASE 4 SORTERE OG VERIFISERE FASE 5 VELGE KONSEPT I denne fasen testes de ulike løsningsforslagene ut. Hvilke har man tro på, og er det noen praktiske utfordringer knyttet til noen av dem? Både brukerne og fagpersoner kan gi verdifulle tilbakemeldinger når man skal avgjøre hvilket idékonseptet som har størst potensiale. Det er på tide å bestemme hvilket konsept man ønsker å ta videre til en utviklings- og kommersialiseringsfase. Ved valg av konsept er både DIP-prosjektet og idéfasen avsluttet, og prosjektet går nå over i utviklingsfasen. Dersom det valgte konseptet byr på tekniske, organisatoriske eller andre utfordringer, kan både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd ha støtteordninger det kan være aktuelt å søke på.

5 INNOVASJON BEGYNNER MED INSPIRASJON POWERLADING FOR ELBILER I sitt DIP-prosjekt satte Salto brukervennlighet i førersetet og utviklet en intelligent hurtiglader for elbiler. I nyskapningen SALTO POWER er det lagt opp til så få operasjoner og elementer som mulig, slik at alle skal kunne ta laderen i bruk. Den er i tillegg bygget med enkeltstående elementer som, i motsetning til andre ladere, kan skiftes ut og oppgraderes i stedet for å skrotes. En nyvinning som er miljøvennlig på flere plan med andre ord. Design: Accendo Foto: Arve Ullebø HVA HAR DESIGN MED KVEITESLAKTING Å GJØRE? Ganske mye faktisk. Det beviste Sogn Aqua da de mottok DIP-midler for å utvikle en slakteprosess som bedre samsvarte med deres bærekraftige og humane konsept. Løsningen designerne kom opp med var et mobilt slakteri. Nå avlives kveita på stedet, legges direkte til kjøling og fraktes til slakteriet for foredling. Resultatet er fiskekjøtt av ypperste kvalitet og halverte kostnader! Design: Colours PASIENTEN I SENTRUM HOS OUS Ventetiden ved utredning av brystkreft er redusert med 90 prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS). Suksessoppskriften er ingen dyr helsereform, men et DIP-prosjekt! Prosjektet Hvis pasienten fikk bestemme er et bevis på at designdrevet innovasjon kan skape enorme samfunnsgevinster uten å kreve store investeringer. Design: Designit

6 FRA VISJON TIL VIRKELIGHET Ulstein Group fikk i 2009 DIP-midler til å utvikle fremtidens skipsbro. Historien om den banebrytende ULSTEIN BRIDGE VISION har siden vakt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Med ULSTEIN BRIDGE VISION er Ulstein Group virkelig i ferd med å vise verden hva de mener når de sier Turning visions into reality. Illustrasjon: AHO Design: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo LIVREDDENDE INNOVASJON Bårer redder liv i katastrofesituasjoner over hele verden. Men hvordan unngå at pasienter blir liggende på bakken og risikerer nedkjøling? Det var problemstillingen båreleverandøren Less tok tak i sitt DIP-prosjekt. Resultatet er et multifunksjonelt bårestativ med 3 ulike høydenivåer. Bårestativet har styrket produktporteføljen til LESS og bidratt til økt salg av komplette beredskapsløsninger. Design: K8 industridesign DESIGNDREVET INNOVASJON GA ØKT BRUKERINNSIKT Hvem leser miljødata og hva bruker de den til? Dette var et av de viktige spørsmålene miljøovervåkingsselskapet Biota Guard ønsket å finne svaret på i sitt DIP-prosjekt. Innsikten som sprang ut av prosjektet har gitt selskapet langt bedre oversikt over sine brukere informasjon som er uunnværelig i videreutviklingen av selskapets tjenester. Biota Guard har nå klare prinsipper for hvordan miljødata skal presenteres for å skape attraktive og brukervennlige digitale løsninger. Design: Eggs Design

7 VANLIGE SPØRSMÅL: HVEM KAN SØKE? Innovasjonsprogrammet er for etablerte foretak, store og små, overalt i Norge. Programmet omfatter ikke enkeltmannsforetak. Les mer SØKNADSFRIST 29. APRIL 2015 HVA MÅ TIL FOR Å MOTTA MIDLER? Det kan kun søkes om økonomisk støtte til idéfasen av innovasjonsprosessen. Målet for prosjektet må være introduksjon av et nytt produkt eller tjeneste. Det er en forutsetning at brukerne involveres i idéfasen, og at egne eller innleide designere er med helt fra starten. Utviklingsfasen dekkes ikke. HVA SLAGS PROSJEKTER SER MAN ETTER? Designdrevet innovasjonsprogram er en åpen konkurransearena. Det vil si at prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av prosess og faglige kvaliteter, innovasjonsgrad, verdiskapningspotensiale og gjennomføringsevne. HVOR MYE KAN JEG SØKE OM? Private virksomheter kan motta inntil 50 % av de totale kostnadene til idéfasen. I noen tilfeller kan det gis midler til prosjekter innen offentlig sektor, støtteprosenten er da inntil 75 %. HVOR MYE MÅ VI FINANSIERE SELV? Som en del av ditt eget økonomiske bidrag i idéfasen kan du inkludere lønnskostnader for egne ansatte som er involvert i prosjektet. HVOR MANGE PROSJEKTER MOTTAR STØTTE? Antall prosjekter det gis støtte til bestemmes av de årlige budsjettrammene programmet får fra Nærings- og fiskeridepartementet. NÅR MÅ PROSJEKTET GJENNOMFØRES? Prosjektet kan igangsettes så snart eventuell støtte er innvilget, men må være avsluttet innen utgangen av HVILKE TIDSFRISTER GJELDER? Søknadsfristen er 29. april Søknadene vil være ferdigbehandlet i oktober Tips: Husk å sette av god tid til søknaden! Søknadsskjema og mer informasjon om DIP finner du på på Eventuelle spørsmål kan rettes til: Anita C. Drabløs og Skule Storheill

8 ET AV VÅRE VIKTIGSTE REDSKAP Foto: Hans Jørgen Brun Monica Mæland, næringsminister Konkurranseevne overfor utlandet er det som gjør norsk økonomi levedyktig. Og innovasjon av produkter med unik form og funksjon er fortsatt oppskriften på slik konkurranseevne. Etter min mening er design et av våre aller viktigste redskap når vi skal skape et konkurransekraftig næringsliv for fremtiden. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur fra et nærings- og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Vi skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor. Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate Oslo Telefon: E-post: VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Alt du trenger å vite før du søker: doga.no/dip

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

TIDEN INNE FOR TJENESTEDESIGN?

TIDEN INNE FOR TJENESTEDESIGN? TIDEN INNE FOR TJENESTEDESIGN? Innføring for kommunale innovasjonsprosesser Les om 10 kommunale tjenestedesignprosjekter INNHOLDSFORTEGNELSE TIDEN INNE FOR TJENESTEDESIGN? / 3 NÅR KAN MAN BRUKE TJENESTEDESIGN?

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd 1 Introduksjon: NÅ KAN DU SYNLIGGJØRE RESULTATENE AV DESIGNINVESTERINGER For første gang i Norge lanserer Norsk Designråd en utmerkelse som fokuserer

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer