UTVALGSOM RÅDENUMM ER. Gutt 1. Jente 2. EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALGSOM RÅDENUMM ER. Gutt 1. Jente 2. EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/2010"

Transkript

1 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERI NGS - KONTAKTSKJEMA ET LANDKO DE UTVALGSOM RÅDENUMM ER ADRESSENUMMER INTERVJUERNAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE BARN ALDER KJØNN Gutt 1 Jente 2 EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/ Hva er alderen på ditt barn? SETT INN ALDEREN PÅ BARNET SOM SKAL BLI INTERVJUET. ALDEREN MÅ VÆRE DEN SAMME SOM PÅ KONTAKTINFORMASJONEN år gammel 99 Ikke svar 202 Og hvor mange barn mellom 0-17 år bor det i husholdningen? SKRIV INN TALLET barn mellom 0-17 år 99 Ikke svar 203 Og i hvilken aldersgruppe er de andre barna i husholdningen? FLERE SVAR MULIG - NOTER ALLE ALDERSGRUPPER VIS KORT A 0-4 år år år 3 17 år eller mer 4 1

2 204 Hvor gammel er du? (NOTER ALDER) år gammel 99 Ikke svar 205 NOTER KJØNN Mann 1 Kvinne Hva er ditt forhold til <UTVALGTE BARNET >? KUN ETT SVAR VIS KORT B A Far/mor 1 B Stefar/-mor 2 C Fosterforelder 3 D Bror/søster (inkludert adoptert bror/søster) 4 E Ste-bror/-søster (inkludert halvbror/søster, adoptert, fosterbror eller 5 fostersøster) F Besteforelder 6 G Annen slektning 7 H Annen i husholdet (inkl leieboere) Hvor mange voksne over 18 år bor det totalt i husstanden? NOTER ANTALL Voksne over 18 år 99 Ikke svar KUN HVIS SVART MER ENN 1 VOKSEN I 207, ELLERS GÅ TIL Vil du betegne husholdningen som en familie med 1 eller 2 foreldre? KUN ETT SVAR MULIG HVIS DE ER USIKRE (FOR EKSEMPEL OM DET ER EN RE-STIFTET FAMILIE), VENNLIGST PROBE OG BE RESPONDENTEN VURDERE OM DEN ANDRE VOKSNE HAR EN FORELDREROLLE: FOR EKSEMPEL EN STEFAR/BESTEFORELDER/ LANGVARIG PARTNER/ ELDRE SØSKEN Familie med 1 forelder 1 Familie med 2 foreldre 2 Annet 3 2

3 SPØR ALLE 209 Kan du være så snill å fortelle meg hva din høyeste fullførte utdannelse er? ETT SVAR MULIG VIS KORT C TIL DE SOM ER FAMILIE MED 2 FORELDRE (KODE 2 I SPØRSMÅL 208)ANDRE GÅR TIL Hva er den høyest fullførte utdannelse til den andre voksne i husstanden? ETT SVAR MULIG VIS KORT C 209 Respondenten 210 Andre voksne i husstanden Ingen utdanning eller førskoleutdanning 1 1 Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 2 2 Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, 3 3 framhaldsskole) Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkehøyskole, realskole, ettårig eller toårig utdanning etter folkeskolen) 4 4 Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymnas, fagprøve, påbygging til studiekompetanse) Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet som ikke gir studiepoeng Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen (bachelor, cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siviløkonom) Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mastergrad, hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdeling) Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) *** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT SVAR PÅ SPØRSMÅL 209 OG 210 DER DET ER AKTUELT*** 3

4 SPØR ALLE 211 Hva er hovedspråket dere snakker hjemme? IKKE LES OPP KUN ET SVAR Albansk 1 Norsk 20 Arabisk 2 Polsk 21 Bulgarsk 3 Portugisisk 22 Katalansk 4 Rumensk 23 Kroatisk 5 Russisk 24 Tsjekkisk 6 Skotsk 25 Dansk 7 Slovensk 26 Nederlandsk 8 Spansk 27 Engelsk 9 Svensk 28 Estisk 10 Tyrkisk 29 Finsk 11 Ukrainsk 30 Fransk 12 Walisisk 31 Tysk 13 Annet, spesifiser Gresk 14 Samisk 33 Ungarsk 15 Somali 34 Irsk 16 Urdu 35 Italiensk 17 Kurdisk 18 Litauisk Vil du si at DITT BARN tilhører en gruppe i det norske samfunnet som blir diskriminert (for eksempel i form av etnisitet, språk, religion) eller ikke? Ja 1 Delvis 2 Nei Har barnet ditt noen av følgende utfordringer? FLERE SVAR MULIG - VIS KORT D 32 A Fysisk handikap 1 B Fysisk sykdom 2 C Psykiske/mentale utfordringer 3 D Atferdsproblemer 4 E Lærevansker 5 F Andre utfordringer/ handikap 6 Ingen av disse 7 4

5 214 Når du tenker på barnet ditt, hvilke av disse områdene (om noen) er du mye bekymret for? FLERE SVAR MULIG VIS KORT E A Hvordan de gjør det på skolen 1 B Om de blir behandlet dårlig av andre barn 2 C Om de drikker for mye alkohol/ bruker narkotika 3 E Om de ser upassende materiale på Internett 4 F Om de blir kontaktet av fremmede på Internett 5 G Deres seksuelle atferd 6 H Om de blir offer for kriminalitet 7 I Om de får trøbbel med politiet 8 J Om de blir skadet i trafikken 9 Ikke noe av dette 10 Andre ting Bruker du Internett? KUN ETT SVAR Ja 1 Nei 2 SPØR ALLE SOM BRUKER INTERNETT (KODE 1 SPØRSMÅL 215) ANDRE SVAR GÅ TIL Hvor bruker du Internett? FLERE SVAR MULIG NOTER ALLE SOM NEVNES - VIS KORT F A Hjemme 1 B På jobb/skole 2 C Fra mobilen 3 D Andre steder Hvor ofte bruker du Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT G A Hver dag eller nesten hver 1 dag B 1-2 ganger i uka 2 C 1-2 ganger i måneden 3 D Sjeldnere Hvor sikker/trygg er du på å bruke Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT H A Ikke sikker/trygg i det hele 1 tatt B Ikke veldig sikker/trygg 2 C Ganske sikker/trygg 3 D Veldig sikker/trygg 4 5

6 SPØR ALLE Nå vil vi gjerne høre litt om <SETT INN NAVNET PÅ DET UTVALGTE BARNET >s bruk av Internett. 219 Etter hva du vet, på hvilke av disse stedene er det barnet ditt bruker Internett nå for tiden? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende: LES OPP A-H KUN ETT SVAR PER RAD - VIS KORT I Ja Nei Vet ikke A På rommet sitt (eller et annet privat rom/sted) hjemme B I stua eller i andre felles oppholdsrom C På skolen D På Internett-kafé E På biblioteket eller et annet offentlig sted F Hjemme hos venner G Hos slektninger H På farten (f.eks. via mobil, håndholdt spillkonsoll eller Laptop) Foreldre forholder seg forskjellig til barnas Internettbruk, noe som sikkert avhenger av mye forskjellig. Vi er interessert i å høre hva dere gjør i din familie og spesifikt på (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) internettbruk. Når vi nå stille de neste spørsmålene vil jeg at du skal tenke på alle måter og alle steder (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) bruker internett og fortell oss hva du (eller din partner/ den andre voksne) gjør personlig for ditt barn TIL INTERVJUER: MERK AT FOR FØLGENDE SPØRSMÅL, DVS. FOR RESPONDENTENE HVOR DET ER TO FORELDRE/ VOKSNE I HUSHOLDNINGEN, KAN DU SPØRRE I FORHOLD TIL BEGGE PERSONENE FOR EKSEMPEL LES GJØR DU ELLER DIN PARTNER 220 Hvilket av følgende, hvis noe i det hele tatt, gjør du (eller din partner/ andre voksne) av og til sammen med ditt/dine barn? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende. Husk, det er kun hva du (dere) selv gjør du skal svare på. LES OPP A-E - KUN ETT SVAR MULIG VIS KORT J A Snakker med han/henne om hva han/hun gjør på Internett Ja Nei Vet ikke B Sitter sammen med han/henne mens han/hun bruker Internett (ser på hva han/hun gjør, uten å delta) C Er i nærheten mens han/hun bruker Internett D Oppmuntrer barnet ditt til å utforske og lære ting på Internett på egen hånd. E Gjør ting sammen på Internett 6

7 221 For hver av tingene under, har barnet ditt på det nåværende tidspunkt lov til å gjøre det så mye han/hun vil, kun med din (eller din partner/ andre voksne) tillatelse eller tilstedeværelse eller aldri lov til å gjøre det. A LES OPP A-F. KUN ET SVAR PER UTSAGN - VIS KORT K Chatte /skrive meldinger til andre via Internett (f.eks. MSN) Får alltid lov til dette Tillatt med spesiell tillatelse/under overvåking Aldri tillatt Vet ikke B Laste ned musikk eller filmer fra Internett C Se videoklipp (f.eks.youtube) D E F Ha sin egen profil på sosiale nettverk/samfunn (f.eks. Facebook) Gi ut personlig informasjon til andre på Internett(f.eks. fullt navn, adresse, telefonnr.) Laste opp bilder, videoer eller musikk som deles med andre Har du (eller din partner/andre voksne) noen gang gjort noe av følgende sammen med barnet ditt? LES OPP A-F KUN ETT SVAR MULIG - VIS KORT L. A B C D E F Hjulpet han/henne når han/hun har trengt hjelp til å få til noe vanskelig eller med å finne noe på Internett Forklart hvorfor noen websider er bra og andre dårlige/skadelige Gitt råd om hvordan han/hun kan bruke Internett på en trygg måte Gitt råd om hvordan han/hun bør oppføre seg mot andre på Internett Har tidligere hjulpet han/henne med noe som har vært ubehagelig for han/henne på Internett Snakket generelt med han/hun om hva de skal gjøre hvis de opplever noe på Internett som er ubehagelig for han/henne Ja Nei Vet ikke 7

8 SPØR KUN HVIS BARNET BRUKER INTERNETT HJEMME (KODE 1 I A ELLER B I SPØRSMÅL 219 ANDRE GÅ TIL SPØRSMÅL 225) 223 Når barnet ditt bruker Internett hjemme, sjekker du (eller din partner/andre voksne) noen gang noe av følgende ting etterpå? LES OPP A-D KUN ETT SVAR VIS KORT M Ja Nei Vet ikke Ikke relevant A Hvilke websider han/hun har vært inne på 99 B Meldingene i innboksen hans/hennes for e-post eller 99 meldingene de skriver på IM/Messenger eller liknende tjenester C Profilen de har i et sosialt nettverk eller i et online-samfunn 99 D Hvilke venner eller kontakter de har i nettverket sitt eller på chattekanaler/ programmer for meldinger på Internett Har du (eller din partner/andre voksne) noen av følgende programmer eller systemer installert på den datamaskinen som barnet ditt bruker mest hjemme? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende. LES OPP A-D KUN ETT SVAR VIS KORT N A B C D Teknisk foreldrekontroll eller annet programvarefilter for blokkering av websider. Med dette mener vi programvare som stopper barnet ditt i å besøke visse nettsteder eller som stopper enkelte typer aktiviteter på Internett Teknisk foreldrekontroll eller annen programvare for å kunne følge med på hvilke websider barna er inne på. Med dette mener vi en programvare som registrerer hvilke nettsteder barnet ditt besøker, slik at du kan sjekke senere hva hun / han har gjort på Internett Har en tjeneste som begrenser tiden barnet bruker på Internett Programmer for å unngå spam eller virus (f.eks. brannmur eller antivirus) Ja Nei Vet ikke SPØR ALLE Igjen, når du svarer på disse spørsmålene vil jeg at du skal tenke på ALLE MÅTER og ALLE STEDER som (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) bruker Internett. 225 Bidrar de tingene du (eller din partner/ annen voksen person) gjør, i forhold til ditt barns bruk av Internett, til at han/hun får en bedre Internettopplevelse, eller ikke? Ja, mye 1 Ja, litt 2 Nei 3 Hvis nødvendig, PROBE "Er det litt eller mye?" 8

9 226 Hvis du tenker på de tingene du (eller din partner/ annen voksen person) gjør, i forhold til ditt barns bruk av Internett, burde du ha gjort mer eller ikke? Hvis nødvendig, PROBE "Er det litt eller mye?" Ja, mye mer 1 Ja, litt mer 2 Nei Har du (eller din partner/ annen voksen person) gjort noe annerledes i det siste fordi barnet ditt tidligere har opplevd noe ubehagelig på Internett? Ja, mye 1 Ja, litt 2 Nei 3 Barn kan, av mange ulike årsaker, ha forskjellige opplevelser på Internett. Noen ganger kan disse opplevelsene være positive. Noen ganger kan de være negative. De neste spørsmålene tar for seg mulige negative opplevelser. Husk, når vi snakker om Internett tenker vi på alle teknologier (for eksempel PC eller mobiltelefon) eller steder der barnet ditt bruker Internett (enten det er hjemmefra, på skolen eller hos venner). 228 Etter det du vet, hvor ofte, hvis noe i det hele tatt, i løpet av det siste året har ditt barn sett eller opplevd noe på Internett som har vært ubehagelig for han/henne på noen måte? For eksempel, fått han/henne til å bli opprørt/lei seg eller følt at han/hun ikke skulle ha sett dette. KUN ETT SVAR DERSOM DU MÅ AVKLARE UBEHAGELIG MED DETTE MENER VI UPASSENDE INNHOLD ELLER ADFERD: FOR EKSEMPEL NOE SOM KAN FØRE TIL AT EN BLIR OPPRØRT, BLIR LEI SEG ELLER FØLER AT DET ER NOE EN IKKE SKULLE HA SETT. UBEHAGELIG ER IKKE NØDVENDIGVIS AT DE IKKE KLARER Å HÅNDTERE SITUASJONEN ELLER AT BARNET BURDE FØLE SKYLD ELLER SKYLDE PÅ SEG SELV. VIDERE MENER VI IKKE DÅRLIGE NYHETER MED DETTE. FOR EKSEMPEL HVIS BARNETS FOTBALLAG HAR TAPT OG DE LESER DETTE PÅ INTERNETT, KAN DE BLI OPPRØRT OVER DETTE, MEN DET ER IKKE DETTE VI MENER. Ja 1 Nei 2 Vil ikke si det 3 9

10 SPØR ALLE SOM HAR BARN SOM HAR OPPLEVD UBEHAG (CODE 1 I SPØRSMÅL228) ANDRE GÅ TIL SPØRSMÅL Hvor ofte i løpet av de siste 12 månedene har barnet ditt opplevd noe ubehagelig på Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT O A Hver dag eller nesten hver 1 dag B 1-2 ganger i uka 2 C 1-2 ganger i måneden 3 D Sjeldnere Kan du fortelle oss om en spe siell hendelse som har vært ubehagelig for barnet ditt? ÅPENT SVAR: (NOTER ORDRETT) 231 Tenk på den gangen, hvor opprørt tror du barnet følte seg (hvis i det hele tatt)? KUN ETT SVAR - VIS KORT P A Veldig opprørt 1 B Noe opprørt 2 C Lite opprørt 3 D Ikke opprørt i det hele tatt 4 SPØR ALLE 232 I løpet av de NESTE 6 månedene, hvor sannsynlig tror du det er at barnet ditt vil oppleve noe ubehagelig på Internett? Det kan være ting de kan komme til å se, få tilsendt eller selv gjøre på Internett. KUN ETT SVAR - VIS KORT Q A Ikke sannsynlig i det hele 1 tatt B Ikke veldig sannsynlig 2 C Ganske/litt sannsynlig 3 D Veldig sannsynlig I hvilken grad, hvis i det hele tatt, føler du deg i stand til å hjelpe barnet ditt hvis det opplever noe på Internett som er ubehagelig? KUN ETT SVAR - VIS KORT R A Ikke i det hele tatt 1 B Ikke i stor grad 2 C I noen grad 3 D I stor grad 4 10

11 234 VIS KORT R I hvilken grad, hvis i det hele tatt, tror du barnet ditt er i stand til å håndtere ubehagelige opplevelser på Internett? KUN ETT SVAR A Ikke i det hele tatt 1 B Ikke i stor grad 2 C I noen grad 3 D I stor grad Jeg skal nå lese opp noen påstander. For hver påstand jeg leser opp vil jeg at du skal fortelle meg om ditt barn har opplevd dette eller ikke i løpet av det SISTE året så vidt du vet. LES OPP a)-g) KUN ETT SVAR PER RAD A B C D E F G Møtt noen i virkeligheten som han/hun først kom i kontakt med på Internett Sett bilder på Internett av seksuell karakter f.eks. nakne personer eller personer som har sex Blitt behandlet dårlig på Internett (inkludert mobbing, gjentagende erting, holdt utenfor etc.) Behandlet andre barn eller tenåringer på en dårlig måte på Internett (inkludert mobbing, gjentagende erting, holde andre utenfor etc.) Sett eller mottatt meldinger (for eksempel ord, bilder, videoklipp) av seksuell karakter på Internett. Her mener vi bilder av nakne personer eller personer som har sex Sendt meldinger til andre (for eksempel ord, bilder, videoklipp) av seksuell karakter på Internett. Her mener vi bilder av nakne personer eller personer som har sex Sett aggressive eller voldelige bilder av personer som angriper eller dreper hverandre på Internett. Dette kan både inkludere animerte figurer/karakterer i tegnefilmer eller spill, så vel som "ekte" mennesker. Ja Nei Vet ikke FOR FORELDRE MED BARN 9-10 ÅR. VENNLIGST START SPØRSMÅLET VED Å SI: VI VIL IKKE SPØRRE BARNET OM DISSE TINGENE, MEN VI VIL GJERNE HØRE DINE SYNSPUNKTER. 11

12 SPØR ALLE 236 Etter hva du vet, har barnet ditt i løpet av det siste år vært inne på websider hvor det skrive s/snakke s om og/eller oppfordres til noe av det følgende. Ikke inkluder sider med positiv helseinforma sjon og råd, bare sider hvor det oppfordre s til eller man hjelper andre til å gjøre følgende skadelige aktiviteter: LES OPP A-E ETT SVAR MULIG PER RAD - VIS KORT S Ja Nei Vet ikke A Personer snakker om å skade seg selv fysisk på ulike måter B Personer snakker om ulike måter å ta sitt eget liv på C Personer snakker om ulike måter å bli tynn på (som for eksempel anoreksi eller bulimi) D Personer som sender ondskapsfulle meldinger for å angripe spesielle grupper eller enkeltpersoner E Personer som snakker om sine opplevelser med å bruke narkotika 237 Etter hva du vet, har noe av det som står på dette kortet hendt ditt barn på Internett i løpet av det siste året? A FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT T Noen har brukt hans/hennes personlige informasjon på en måte han eller hun ikke likte Ja Nei Vet ikke B Datamaskinen har vært utsatt for virus C D Hun/han har tapt penger ved å bli lurt på Internett (her mener vi ordentlige penger, ikke penger i PC spill for eksempel) Noen har brukt hans/hennes passord for å få tak i deres informasjon eller for å gi seg ut for å være han/henne 238 Hvor får du informasjon eller råd om trygg bruk av Internett eller verktøy for trygg bruk? FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT U A Skolen hvor barnet går 1 B TV, radio, aviser eller magasiner 2 C Leverandører av Internett-tjenester (nettleverandør) 3 D Staten/kommunen/bydelen 4 E Organisasjoner for barns velferd/frivillige organisasjoner 5 F Websider med informasjon om trygg bruk 6 G Produsenter og detaljistforhandlere av slike 7 produkter/tjenester H Familie og venner 8 I Fra barnet selv 9 J Andre kilder 10 Ingen, jeg får ikke noe informasjon om dette 11 12

13 239 Og hvor kunne du tenke deg å få informasjon eller råd i fremtiden? FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT U IGJEN A Skolen hvor barnet går 1 B TV, radio, aviser eller magasiner 2 C Leverandører av Internett-tjenester (nettleverandør) 3 D Staten/kommunen/bydelen 4 E Organisasjoner for barns velferd/frivillige organisasjoner 5 F Websider med informasjon om trygg bruk 6 G Produsenter og detaljistforhandlere av slike produkter/tjenester 7 H Familie og venner 8 I Fra barnet selv 9 J Andre kilder 10 Ingen, jeg vil ikke ha mer informasjon om dette 11 * SLUTT PÅ FORELDREINTERVJUET * TIL INTERVJUER: KONTROLLER AT UTVALGSNUMMER OG ADRESSEINFORMASJON HAR BLITT KOPIERT PÅ FORSIDEN PÅ KONTAKTSKJEMAET FORTSETT VIDERE MED BARNEINTERVJUET 13

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 SPØRRESKJEMA (CAPI)...2 A1-A10 - MEDIEBRUK OG SOSIAL TILLIT...2 B1-B50 - POLITIKK, POLITISK INTERESSE, VALG OG POLITISK DELTAKELSE, PARTIPREFERANSE...5

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Norske barn på Internett

Norske barn på Internett Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 59-70 EU Kids Online Norske barn på Internett Høy risiko lite skade? Elisabeth Staksrud De siste 25 årene har det skjedd tre parallelle utviklinger i Norge, og i resten

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011. Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO

Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011. Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011 Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO Oppsummering Vi vet MYE om barn og nettbruk Det går stort sett bra Dess tidligere barn bruker Internett

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som arbeider for at barn og unge skal bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. For å forstå barns nettbruk og for å kunne gi relevante råd til voksne, må

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Notatnr Forfattere DART/12/2013 Ingvar Tjøstheim 2 Dato 30.09.2013 Forfatter Ingvar Tjøstheim er seniorforsker

Detaljer

Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010

Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010 Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010 Online Family Report 2 ener du at dine barn bruker M for mye tid på Internett? Er du redd for at de skal se stygge bilder

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Barnets venner og fritid

Barnets venner og fritid 1 Spørreskjema når barnet er 8 år Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Instruks. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2006 Produktnummer 7345. Orientering og veiledning for intervjuere

Instruks. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2006 Produktnummer 7345. Orientering og veiledning for intervjuere Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2006 Produktnummer 7345 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere 1. Generelt... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Utvalg... 2 1.3 Intervjutid: Cirka 1 time... 2 1.4

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer