UTVALGSOM RÅDENUMM ER. Gutt 1. Jente 2. EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVALGSOM RÅDENUMM ER. Gutt 1. Jente 2. EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/2010"

Transkript

1 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERI NGS - KONTAKTSKJEMA ET LANDKO DE UTVALGSOM RÅDENUMM ER ADRESSENUMMER INTERVJUERNAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE BARN ALDER KJØNN Gutt 1 Jente 2 EU KIDS ONLINE II Spørreskjema foreldre 31/03/ Hva er alderen på ditt barn? SETT INN ALDEREN PÅ BARNET SOM SKAL BLI INTERVJUET. ALDEREN MÅ VÆRE DEN SAMME SOM PÅ KONTAKTINFORMASJONEN år gammel 99 Ikke svar 202 Og hvor mange barn mellom 0-17 år bor det i husholdningen? SKRIV INN TALLET barn mellom 0-17 år 99 Ikke svar 203 Og i hvilken aldersgruppe er de andre barna i husholdningen? FLERE SVAR MULIG - NOTER ALLE ALDERSGRUPPER VIS KORT A 0-4 år år år 3 17 år eller mer 4 1

2 204 Hvor gammel er du? (NOTER ALDER) år gammel 99 Ikke svar 205 NOTER KJØNN Mann 1 Kvinne Hva er ditt forhold til <UTVALGTE BARNET >? KUN ETT SVAR VIS KORT B A Far/mor 1 B Stefar/-mor 2 C Fosterforelder 3 D Bror/søster (inkludert adoptert bror/søster) 4 E Ste-bror/-søster (inkludert halvbror/søster, adoptert, fosterbror eller 5 fostersøster) F Besteforelder 6 G Annen slektning 7 H Annen i husholdet (inkl leieboere) Hvor mange voksne over 18 år bor det totalt i husstanden? NOTER ANTALL Voksne over 18 år 99 Ikke svar KUN HVIS SVART MER ENN 1 VOKSEN I 207, ELLERS GÅ TIL Vil du betegne husholdningen som en familie med 1 eller 2 foreldre? KUN ETT SVAR MULIG HVIS DE ER USIKRE (FOR EKSEMPEL OM DET ER EN RE-STIFTET FAMILIE), VENNLIGST PROBE OG BE RESPONDENTEN VURDERE OM DEN ANDRE VOKSNE HAR EN FORELDREROLLE: FOR EKSEMPEL EN STEFAR/BESTEFORELDER/ LANGVARIG PARTNER/ ELDRE SØSKEN Familie med 1 forelder 1 Familie med 2 foreldre 2 Annet 3 2

3 SPØR ALLE 209 Kan du være så snill å fortelle meg hva din høyeste fullførte utdannelse er? ETT SVAR MULIG VIS KORT C TIL DE SOM ER FAMILIE MED 2 FORELDRE (KODE 2 I SPØRSMÅL 208)ANDRE GÅR TIL Hva er den høyest fullførte utdannelse til den andre voksne i husstanden? ETT SVAR MULIG VIS KORT C 209 Respondenten 210 Andre voksne i husstanden Ingen utdanning eller førskoleutdanning 1 1 Barneskole (første del av obligatorisk utdanning) 2 2 Ungdomsskole (grunnskole, 7-årig folkeskole, 3 3 framhaldsskole) Videregående grunnutdanning (grunnkurs, VK1, folkehøyskole, realskole, ettårig eller toårig utdanning etter folkeskolen) 4 4 Videregående avsluttende utdanning (VK2, VK3, gymnas, fagprøve, påbygging til studiekompetanse) Teknisk fagskole, godkjent fagskole og forkurs til universitetet som ikke gir studiepoeng Universitet/høyskole, 4 år eller mindre med eksamen (bachelor, cand.mag, lærerskole, sykepleieskole, ingeniør, siviløkonom) Universitet/høyskole, mer enn 4 år med eksamen (mastergrad, hovedfag, sivilingeniør, siviløkonom høyere avdeling) Forskernivå (Dr.grad, Ph.D.) *** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT SVAR PÅ SPØRSMÅL 209 OG 210 DER DET ER AKTUELT*** 3

4 SPØR ALLE 211 Hva er hovedspråket dere snakker hjemme? IKKE LES OPP KUN ET SVAR Albansk 1 Norsk 20 Arabisk 2 Polsk 21 Bulgarsk 3 Portugisisk 22 Katalansk 4 Rumensk 23 Kroatisk 5 Russisk 24 Tsjekkisk 6 Skotsk 25 Dansk 7 Slovensk 26 Nederlandsk 8 Spansk 27 Engelsk 9 Svensk 28 Estisk 10 Tyrkisk 29 Finsk 11 Ukrainsk 30 Fransk 12 Walisisk 31 Tysk 13 Annet, spesifiser Gresk 14 Samisk 33 Ungarsk 15 Somali 34 Irsk 16 Urdu 35 Italiensk 17 Kurdisk 18 Litauisk Vil du si at DITT BARN tilhører en gruppe i det norske samfunnet som blir diskriminert (for eksempel i form av etnisitet, språk, religion) eller ikke? Ja 1 Delvis 2 Nei Har barnet ditt noen av følgende utfordringer? FLERE SVAR MULIG - VIS KORT D 32 A Fysisk handikap 1 B Fysisk sykdom 2 C Psykiske/mentale utfordringer 3 D Atferdsproblemer 4 E Lærevansker 5 F Andre utfordringer/ handikap 6 Ingen av disse 7 4

5 214 Når du tenker på barnet ditt, hvilke av disse områdene (om noen) er du mye bekymret for? FLERE SVAR MULIG VIS KORT E A Hvordan de gjør det på skolen 1 B Om de blir behandlet dårlig av andre barn 2 C Om de drikker for mye alkohol/ bruker narkotika 3 E Om de ser upassende materiale på Internett 4 F Om de blir kontaktet av fremmede på Internett 5 G Deres seksuelle atferd 6 H Om de blir offer for kriminalitet 7 I Om de får trøbbel med politiet 8 J Om de blir skadet i trafikken 9 Ikke noe av dette 10 Andre ting Bruker du Internett? KUN ETT SVAR Ja 1 Nei 2 SPØR ALLE SOM BRUKER INTERNETT (KODE 1 SPØRSMÅL 215) ANDRE SVAR GÅ TIL Hvor bruker du Internett? FLERE SVAR MULIG NOTER ALLE SOM NEVNES - VIS KORT F A Hjemme 1 B På jobb/skole 2 C Fra mobilen 3 D Andre steder Hvor ofte bruker du Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT G A Hver dag eller nesten hver 1 dag B 1-2 ganger i uka 2 C 1-2 ganger i måneden 3 D Sjeldnere Hvor sikker/trygg er du på å bruke Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT H A Ikke sikker/trygg i det hele 1 tatt B Ikke veldig sikker/trygg 2 C Ganske sikker/trygg 3 D Veldig sikker/trygg 4 5

6 SPØR ALLE Nå vil vi gjerne høre litt om <SETT INN NAVNET PÅ DET UTVALGTE BARNET >s bruk av Internett. 219 Etter hva du vet, på hvilke av disse stedene er det barnet ditt bruker Internett nå for tiden? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende: LES OPP A-H KUN ETT SVAR PER RAD - VIS KORT I Ja Nei Vet ikke A På rommet sitt (eller et annet privat rom/sted) hjemme B I stua eller i andre felles oppholdsrom C På skolen D På Internett-kafé E På biblioteket eller et annet offentlig sted F Hjemme hos venner G Hos slektninger H På farten (f.eks. via mobil, håndholdt spillkonsoll eller Laptop) Foreldre forholder seg forskjellig til barnas Internettbruk, noe som sikkert avhenger av mye forskjellig. Vi er interessert i å høre hva dere gjør i din familie og spesifikt på (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) internettbruk. Når vi nå stille de neste spørsmålene vil jeg at du skal tenke på alle måter og alle steder (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) bruker internett og fortell oss hva du (eller din partner/ den andre voksne) gjør personlig for ditt barn TIL INTERVJUER: MERK AT FOR FØLGENDE SPØRSMÅL, DVS. FOR RESPONDENTENE HVOR DET ER TO FORELDRE/ VOKSNE I HUSHOLDNINGEN, KAN DU SPØRRE I FORHOLD TIL BEGGE PERSONENE FOR EKSEMPEL LES GJØR DU ELLER DIN PARTNER 220 Hvilket av følgende, hvis noe i det hele tatt, gjør du (eller din partner/ andre voksne) av og til sammen med ditt/dine barn? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende. Husk, det er kun hva du (dere) selv gjør du skal svare på. LES OPP A-E - KUN ETT SVAR MULIG VIS KORT J A Snakker med han/henne om hva han/hun gjør på Internett Ja Nei Vet ikke B Sitter sammen med han/henne mens han/hun bruker Internett (ser på hva han/hun gjør, uten å delta) C Er i nærheten mens han/hun bruker Internett D Oppmuntrer barnet ditt til å utforske og lære ting på Internett på egen hånd. E Gjør ting sammen på Internett 6

7 221 For hver av tingene under, har barnet ditt på det nåværende tidspunkt lov til å gjøre det så mye han/hun vil, kun med din (eller din partner/ andre voksne) tillatelse eller tilstedeværelse eller aldri lov til å gjøre det. A LES OPP A-F. KUN ET SVAR PER UTSAGN - VIS KORT K Chatte /skrive meldinger til andre via Internett (f.eks. MSN) Får alltid lov til dette Tillatt med spesiell tillatelse/under overvåking Aldri tillatt Vet ikke B Laste ned musikk eller filmer fra Internett C Se videoklipp (f.eks.youtube) D E F Ha sin egen profil på sosiale nettverk/samfunn (f.eks. Facebook) Gi ut personlig informasjon til andre på Internett(f.eks. fullt navn, adresse, telefonnr.) Laste opp bilder, videoer eller musikk som deles med andre Har du (eller din partner/andre voksne) noen gang gjort noe av følgende sammen med barnet ditt? LES OPP A-F KUN ETT SVAR MULIG - VIS KORT L. A B C D E F Hjulpet han/henne når han/hun har trengt hjelp til å få til noe vanskelig eller med å finne noe på Internett Forklart hvorfor noen websider er bra og andre dårlige/skadelige Gitt råd om hvordan han/hun kan bruke Internett på en trygg måte Gitt råd om hvordan han/hun bør oppføre seg mot andre på Internett Har tidligere hjulpet han/henne med noe som har vært ubehagelig for han/henne på Internett Snakket generelt med han/hun om hva de skal gjøre hvis de opplever noe på Internett som er ubehagelig for han/henne Ja Nei Vet ikke 7

8 SPØR KUN HVIS BARNET BRUKER INTERNETT HJEMME (KODE 1 I A ELLER B I SPØRSMÅL 219 ANDRE GÅ TIL SPØRSMÅL 225) 223 Når barnet ditt bruker Internett hjemme, sjekker du (eller din partner/andre voksne) noen gang noe av følgende ting etterpå? LES OPP A-D KUN ETT SVAR VIS KORT M Ja Nei Vet ikke Ikke relevant A Hvilke websider han/hun har vært inne på 99 B Meldingene i innboksen hans/hennes for e-post eller 99 meldingene de skriver på IM/Messenger eller liknende tjenester C Profilen de har i et sosialt nettverk eller i et online-samfunn 99 D Hvilke venner eller kontakter de har i nettverket sitt eller på chattekanaler/ programmer for meldinger på Internett Har du (eller din partner/andre voksne) noen av følgende programmer eller systemer installert på den datamaskinen som barnet ditt bruker mest hjemme? Vennligst svar ja eller nei på hvert av følgende. LES OPP A-D KUN ETT SVAR VIS KORT N A B C D Teknisk foreldrekontroll eller annet programvarefilter for blokkering av websider. Med dette mener vi programvare som stopper barnet ditt i å besøke visse nettsteder eller som stopper enkelte typer aktiviteter på Internett Teknisk foreldrekontroll eller annen programvare for å kunne følge med på hvilke websider barna er inne på. Med dette mener vi en programvare som registrerer hvilke nettsteder barnet ditt besøker, slik at du kan sjekke senere hva hun / han har gjort på Internett Har en tjeneste som begrenser tiden barnet bruker på Internett Programmer for å unngå spam eller virus (f.eks. brannmur eller antivirus) Ja Nei Vet ikke SPØR ALLE Igjen, når du svarer på disse spørsmålene vil jeg at du skal tenke på ALLE MÅTER og ALLE STEDER som (SETT INN NAVNET PÅ UTVALGTE BARN) bruker Internett. 225 Bidrar de tingene du (eller din partner/ annen voksen person) gjør, i forhold til ditt barns bruk av Internett, til at han/hun får en bedre Internettopplevelse, eller ikke? Ja, mye 1 Ja, litt 2 Nei 3 Hvis nødvendig, PROBE "Er det litt eller mye?" 8

9 226 Hvis du tenker på de tingene du (eller din partner/ annen voksen person) gjør, i forhold til ditt barns bruk av Internett, burde du ha gjort mer eller ikke? Hvis nødvendig, PROBE "Er det litt eller mye?" Ja, mye mer 1 Ja, litt mer 2 Nei Har du (eller din partner/ annen voksen person) gjort noe annerledes i det siste fordi barnet ditt tidligere har opplevd noe ubehagelig på Internett? Ja, mye 1 Ja, litt 2 Nei 3 Barn kan, av mange ulike årsaker, ha forskjellige opplevelser på Internett. Noen ganger kan disse opplevelsene være positive. Noen ganger kan de være negative. De neste spørsmålene tar for seg mulige negative opplevelser. Husk, når vi snakker om Internett tenker vi på alle teknologier (for eksempel PC eller mobiltelefon) eller steder der barnet ditt bruker Internett (enten det er hjemmefra, på skolen eller hos venner). 228 Etter det du vet, hvor ofte, hvis noe i det hele tatt, i løpet av det siste året har ditt barn sett eller opplevd noe på Internett som har vært ubehagelig for han/henne på noen måte? For eksempel, fått han/henne til å bli opprørt/lei seg eller følt at han/hun ikke skulle ha sett dette. KUN ETT SVAR DERSOM DU MÅ AVKLARE UBEHAGELIG MED DETTE MENER VI UPASSENDE INNHOLD ELLER ADFERD: FOR EKSEMPEL NOE SOM KAN FØRE TIL AT EN BLIR OPPRØRT, BLIR LEI SEG ELLER FØLER AT DET ER NOE EN IKKE SKULLE HA SETT. UBEHAGELIG ER IKKE NØDVENDIGVIS AT DE IKKE KLARER Å HÅNDTERE SITUASJONEN ELLER AT BARNET BURDE FØLE SKYLD ELLER SKYLDE PÅ SEG SELV. VIDERE MENER VI IKKE DÅRLIGE NYHETER MED DETTE. FOR EKSEMPEL HVIS BARNETS FOTBALLAG HAR TAPT OG DE LESER DETTE PÅ INTERNETT, KAN DE BLI OPPRØRT OVER DETTE, MEN DET ER IKKE DETTE VI MENER. Ja 1 Nei 2 Vil ikke si det 3 9

10 SPØR ALLE SOM HAR BARN SOM HAR OPPLEVD UBEHAG (CODE 1 I SPØRSMÅL228) ANDRE GÅ TIL SPØRSMÅL Hvor ofte i løpet av de siste 12 månedene har barnet ditt opplevd noe ubehagelig på Internett? KUN ETT SVAR VIS KORT O A Hver dag eller nesten hver 1 dag B 1-2 ganger i uka 2 C 1-2 ganger i måneden 3 D Sjeldnere Kan du fortelle oss om en spe siell hendelse som har vært ubehagelig for barnet ditt? ÅPENT SVAR: (NOTER ORDRETT) 231 Tenk på den gangen, hvor opprørt tror du barnet følte seg (hvis i det hele tatt)? KUN ETT SVAR - VIS KORT P A Veldig opprørt 1 B Noe opprørt 2 C Lite opprørt 3 D Ikke opprørt i det hele tatt 4 SPØR ALLE 232 I løpet av de NESTE 6 månedene, hvor sannsynlig tror du det er at barnet ditt vil oppleve noe ubehagelig på Internett? Det kan være ting de kan komme til å se, få tilsendt eller selv gjøre på Internett. KUN ETT SVAR - VIS KORT Q A Ikke sannsynlig i det hele 1 tatt B Ikke veldig sannsynlig 2 C Ganske/litt sannsynlig 3 D Veldig sannsynlig I hvilken grad, hvis i det hele tatt, føler du deg i stand til å hjelpe barnet ditt hvis det opplever noe på Internett som er ubehagelig? KUN ETT SVAR - VIS KORT R A Ikke i det hele tatt 1 B Ikke i stor grad 2 C I noen grad 3 D I stor grad 4 10

11 234 VIS KORT R I hvilken grad, hvis i det hele tatt, tror du barnet ditt er i stand til å håndtere ubehagelige opplevelser på Internett? KUN ETT SVAR A Ikke i det hele tatt 1 B Ikke i stor grad 2 C I noen grad 3 D I stor grad Jeg skal nå lese opp noen påstander. For hver påstand jeg leser opp vil jeg at du skal fortelle meg om ditt barn har opplevd dette eller ikke i løpet av det SISTE året så vidt du vet. LES OPP a)-g) KUN ETT SVAR PER RAD A B C D E F G Møtt noen i virkeligheten som han/hun først kom i kontakt med på Internett Sett bilder på Internett av seksuell karakter f.eks. nakne personer eller personer som har sex Blitt behandlet dårlig på Internett (inkludert mobbing, gjentagende erting, holdt utenfor etc.) Behandlet andre barn eller tenåringer på en dårlig måte på Internett (inkludert mobbing, gjentagende erting, holde andre utenfor etc.) Sett eller mottatt meldinger (for eksempel ord, bilder, videoklipp) av seksuell karakter på Internett. Her mener vi bilder av nakne personer eller personer som har sex Sendt meldinger til andre (for eksempel ord, bilder, videoklipp) av seksuell karakter på Internett. Her mener vi bilder av nakne personer eller personer som har sex Sett aggressive eller voldelige bilder av personer som angriper eller dreper hverandre på Internett. Dette kan både inkludere animerte figurer/karakterer i tegnefilmer eller spill, så vel som "ekte" mennesker. Ja Nei Vet ikke FOR FORELDRE MED BARN 9-10 ÅR. VENNLIGST START SPØRSMÅLET VED Å SI: VI VIL IKKE SPØRRE BARNET OM DISSE TINGENE, MEN VI VIL GJERNE HØRE DINE SYNSPUNKTER. 11

12 SPØR ALLE 236 Etter hva du vet, har barnet ditt i løpet av det siste år vært inne på websider hvor det skrive s/snakke s om og/eller oppfordres til noe av det følgende. Ikke inkluder sider med positiv helseinforma sjon og råd, bare sider hvor det oppfordre s til eller man hjelper andre til å gjøre følgende skadelige aktiviteter: LES OPP A-E ETT SVAR MULIG PER RAD - VIS KORT S Ja Nei Vet ikke A Personer snakker om å skade seg selv fysisk på ulike måter B Personer snakker om ulike måter å ta sitt eget liv på C Personer snakker om ulike måter å bli tynn på (som for eksempel anoreksi eller bulimi) D Personer som sender ondskapsfulle meldinger for å angripe spesielle grupper eller enkeltpersoner E Personer som snakker om sine opplevelser med å bruke narkotika 237 Etter hva du vet, har noe av det som står på dette kortet hendt ditt barn på Internett i løpet av det siste året? A FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT T Noen har brukt hans/hennes personlige informasjon på en måte han eller hun ikke likte Ja Nei Vet ikke B Datamaskinen har vært utsatt for virus C D Hun/han har tapt penger ved å bli lurt på Internett (her mener vi ordentlige penger, ikke penger i PC spill for eksempel) Noen har brukt hans/hennes passord for å få tak i deres informasjon eller for å gi seg ut for å være han/henne 238 Hvor får du informasjon eller råd om trygg bruk av Internett eller verktøy for trygg bruk? FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT U A Skolen hvor barnet går 1 B TV, radio, aviser eller magasiner 2 C Leverandører av Internett-tjenester (nettleverandør) 3 D Staten/kommunen/bydelen 4 E Organisasjoner for barns velferd/frivillige organisasjoner 5 F Websider med informasjon om trygg bruk 6 G Produsenter og detaljistforhandlere av slike 7 produkter/tjenester H Familie og venner 8 I Fra barnet selv 9 J Andre kilder 10 Ingen, jeg får ikke noe informasjon om dette 11 12

13 239 Og hvor kunne du tenke deg å få informasjon eller råd i fremtiden? FLERE SVAR MULIG ANGI ALLE SVAR - VIS KORT U IGJEN A Skolen hvor barnet går 1 B TV, radio, aviser eller magasiner 2 C Leverandører av Internett-tjenester (nettleverandør) 3 D Staten/kommunen/bydelen 4 E Organisasjoner for barns velferd/frivillige organisasjoner 5 F Websider med informasjon om trygg bruk 6 G Produsenter og detaljistforhandlere av slike produkter/tjenester 7 H Familie og venner 8 I Fra barnet selv 9 J Andre kilder 10 Ingen, jeg vil ikke ha mer informasjon om dette 11 * SLUTT PÅ FORELDREINTERVJUET * TIL INTERVJUER: KONTROLLER AT UTVALGSNUMMER OG ADRESSEINFORMASJON HAR BLITT KOPIERT PÅ FORSIDEN PÅ KONTAKTSKJEMAET FORTSETT VIDERE MED BARNEINTERVJUET 13

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ time til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½ time, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

- 1 - Foreldreversjon

- 1 - Foreldreversjon - 1 - I D. N R K I D S C R E E N - 5 2 Foreldreversjon - 2 - Dato KJÆRE FORELDRE Hvordan er barnet ditt? Hvordan føler hun/han seg? Det er det vi ønsker å få vite av dere. Vennligst svar på disse spørsmålene

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

HOVEDFUNN. EuKids online-undersøkelsen. Bruk og aktiviteter på Internett. Digitale ferdigheter

HOVEDFUNN. EuKids online-undersøkelsen. Bruk og aktiviteter på Internett. Digitale ferdigheter HOVEDFUNN EuKids online-undersøkelsen Denne rapporten presenterer totalresultatene fra en ny og unik studie utviklet og gjennomført av forskernettverket i prosjektet EU Kids Online, etter strenge vitenskapelige

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA (Alle spørsmål skal besvares, eventuelt med «nei». Ingen rubrikker skal være blanke eller streket ut. Bruk skrivemaskin eller SORT blekk og blokkbokstaver.) Foto

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole 1 Fag som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse, alle studieretninger 14 FS1066 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovudmål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1067 Norsk sidemål,

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

[Fylke] Info1 Hvilket fylke bor du i?

[Fylke] Info1 Hvilket fylke bor du i? Const String: Prosjekt = "sna09114" [Fylke] Hvilket fylke bor du i? Finnmark [1] Troms [2] Nordland [3] Nord-Trøndelag [4] Sør-Trøndelag [5] Møre og Romsdal [6] Sogn og Fjordane [7] Hordaland [8] Rogaland

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Prosjekt 82313 Skjemanummer 1 Hvor gammel er du? Under 8 år 01 8 år 02 9 år 03 10 år 04 11 år 05 12 år 06 13 år 07 14 år 08 4 Har du eldre eller

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com Adresse:Athena Court, Office 32, 3 rd floor, 2 Americanas Street,Potamos Yermasoyias, 4048 Limassol- Cypru P.O.Box 51673 CY-3507 Limasol - Cyprus Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Ofte stilte spørsmål INNHOLD

Ofte stilte spørsmål INNHOLD Ofte stilte spørsmål INNHOLD Enhet Generelt 1. Hvordan posisjonerer S3 seg? 2. Hva måler S3-scanneren? 3. Hva er forskjellen på S2 Everest og S3? 4. Hva er inkludert i S3-scannerenheten jeg mottar? S3

Detaljer

82313FOR. Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Foreldre 2007/2008

82313FOR. Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Foreldre 2007/2008 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Foreldre 2007/2008 1 Prosjekt Skjemanummer 82313FOR 1 Godkveld (goddag), mitt navn er..., og jeg ringer fra Synovate MMI i Oslo. Vi holder for tiden på med en undersøkelse

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge

Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt ned på Bakgrunnsvariabler og spørreskjema. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv 1 S Skriftlig eksamen DAN2008 Dans i perspektiv 2 Forberedelse

Detaljer

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway ZA594 Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway Flash Eurobarometer FL396 - Detaljisters holdninger til handel

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 norwegische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer

ZA5794. Flash Eurobarometer 359 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA5794. Flash Eurobarometer 359 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA579 Flash Eurobarometer 59 (Retailers' Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Norway A Flash nummer FL A B Land FL B C Intervju nummer FL C NACE NACE-kode

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 1. Hvor gammel er du? Under 8 år... 14 år... 8 år... 15 år... 9 år... 16 år... 10 år... 17 år... 11 år... 18 år... 12 år... Eldre enn 18 år... 13 år...

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015 VEDLEGG : STATISTIKKRAPPORTERING 0 Bosetting Vedleggstabell - Se vedlegg Årsrapport for busetting 0 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Vedleggstabell -: Tall fra NIR er ikke tilgjengelig Introduksjonsprogram

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb?

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb? Klientens navn: Adresse: Klient-ID: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Henvisningsdato: Primærbehandler: Beste måte å få tak i klienten på: Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Barnehageåret 2015-2016 GENERELT Ordningen med flerspråklig assistent reguleres av Rundskriv Statstilskudd til

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Fagkode Tittel Årstimetall

Fagkode Tittel Årstimetall Fagkode Tittel Årstimetall Omfang vitnemål BAT1001 Produksjon 337 337 BAT1002 Tegning og bransjelære 140 140 BAT1003 Tverrfaglig eksamen for privatister bygg- og anleggsteknik DAN2001 Grunntrening i dans

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

75954CN. Safety Awareness Facts and Tools (SAFT) - Children 2005/2006 + + 1 Hvor gammel er du? 4. 3 Hvilket fylke bor du i?

75954CN. Safety Awareness Facts and Tools (SAFT) - Children 2005/2006 + + 1 Hvor gammel er du? 4. 3 Hvilket fylke bor du i? Safety Awareness Facts and Tools (SAFT) - Children 2005/2006 Prosjekt Skjemanummer 75954CN 1 Hvor gammel er du? 4 I hvilket land er du født? Under 9 år 01 Norge 01 9 år 02 Sverige 02 10 år 03 Danmark 03

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

OECD Programme for International Student Assessment 2003

OECD Programme for International Student Assessment 2003 OECD Programme for International Student Assessment 2003 Norge Bokmål PISA 2003 ELEVSPØRRESKJEMA Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling UNIVERSITETET I OSLO Våren 2003 Project Consortium: Australian

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1 2. time Barrierer D A G 2 Kartlegging UTU Dag 2 side 1 Hva kan hindre oss i å snakke med den gravide om farer ved alkoholbruk i svangerskap Kulturelle barrierer Faglige barrierer Personlige barrierer Dag

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer