Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009"

Transkript

1 Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 v/ Steinar Olsen

2 Kommunalbanken AS Finansinstitusjon for kommunal sektor 80% av aksjene eiet av staten v/ Kommunal- og regionaldepartementet 20% av aksjene eiet av KLP Samme utlånsrente for små og mellomstore kommuner som for store kommuner Forvaltningskapital Samlet utlån Antall ansatte 194,7 mrd. (pr ) vekst 2008: NOK 52,3 mrd 117,9 mrd. (pr ) vekst 2008: NOK 16,2 mrd 44 årsverk En av Norges 100 største bedrifter (målt i forhold til omsetning) Markedsleder på sitt område Lav risikoprofil (Ingen rente-/valutarisiko) KBN har drevet rådgivning om hovedbankavtaler i over 20 år 2

3 Den gode lånesøknaden - reglene rundt låneopptak Kommunelovens 50 regulerer formål og rutiner for lån Hovedregel: Finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Avdragstid følger avskrivning Trend: kommunene har 1 låneopptak i året (budsjettvedtak, vektet løpetid) Løpende sammenslåinger, ofte 5-8 lån pr kommune Regler for metoder og rutiner for opptak av lån Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 2 bokstav b Kommunestyret skal selv gi regler for metoder og rutiner for opptak av lån (KRD) Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Veileder til reglene om offentlige anskaffelser sier at anskaffelsesregelverket skal følges, unntak for obligasjonsbaserte lån (lån skaffet til veie gjennom salg av obligasjoner). (FAD) 3

4 Den gode lånesøknaden - 2 lover regulerer reglene for opptak av lån!? Juridisk sett er lov om offentlige anskaffelser tyngstveiende. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er lite tilpasset låneopptak: Renteutgiftene overstiger raskt over EØS terskelverdi (1,65 millioner) Arbeidskrevende (kvalifikasjonsgrunnlag, konkurransegrunnlag) Tidskrevende (tilbudsfrist på minimum 30 dager, + klagefrist ca. 10 dager før kontrakt kan inngås) Maksimal avtaletid på 4 år Lengre avtaler skal begrunnes av konkurransehensyn umuliggjør fastrenteavtaler Ingen kommuner følger i dag lov om offentlige anskaffelser fullt ut Noen få publiserer på doffin, men ingen i TED Løpetiden er så å si alltid over 4 år Kompromiss mellom to forskrifter? KBN høring til ny finansforskrift: Forslag om at låneopptak kun reguleres i finansforskrift 4

5 Den gode lånesøknaden - Hvordan skal en gå fram? Så lenge lov om offentlige anskaffelsers grunnleggende krav følges, er det lite som tilsier problemer (KOFA sak) ved å følge kommunestyrets fastsatte regler for låneopptak. Dvs. at kommunestyrets regler bør følge anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav Grunnleggende krav (lov om offentlige anskaffelser 5) God forretningsskikk (ingen forskjellsbehandling) Basert på konkurranse (Unngå direktehandel - ikke ekskluder aktuelle tilbydere) Objektive, forutseende og ikke-diskriminerende kriterier 5

6 Den gode lånesøknaden Hvem skal inviteres til å delta: Alle aktuelle tilbydere Ved P.t. rente, Nibor og fastrente (KLP, KK og KBN) Ved sertifikater og obligasjoner (KLP, KK, KBN, Nordea, Danske Bank, DnBNOR, etc.) Lånedetaljer Formål (eks. budsjetterte investeringer 2009) Ønsket utbetaling, løpetid, avdragsfrihet, lånetype, etc. Ønsket rentetilknytning (eks. P.t. rente og fastrente) Husk tilbudsfrist Likebehandling Renter er ferskvare Tilbudsfrist fredag 24. april klokken 12:00 Sertifikatlån er Nibor baserte lån, hvor renten fastsettes 2 dager før utbetaling kl. 12:00. Naturlig frist blir da 12:30. Den med fullmakt for å tegne gjeldsdokumenter bør være tilstede 6

7 Den gode lånesøknaden - Eksempel på låneforespørsel 7

8 Den gode lånesøknaden - Vedlegg til tilbudsforespørselen Kommunestyrets lånevedtak (budsjettvedtak) ROBEK: Fylkesmannens godkjennelse Refinansiering: Terminutskrift/årsoppgave/godkjent regnskap eller lignende. 8

9 Den optimale bankavtalen Hva er viktig når n r man skal påp anbud med ny hovedbankavtale? 9

10 Etablering av en ny bankavtale - Anbudsprosess eller kjøp etter forhandling 5 faser: 1) Forberedende fase 2) Utsendelse av konkurransegrunnlag / invitere banker til å gi tilbud 3) Vurdering av mottatte tilbud 4) Forhandlingsrunde 5) Sluttvurdering / Tilrådning 6) Varsel om tildeling Tidsramme = 3 6 mnd. 10

11 1) Forberedende fase -Konkurransegrunnlaget skal være forutseende kommunens nøkkeltall Antall lønnstransaksjoner, filoverføringer, OCR, KID, avtalegiro, e-faktura, etc. Historikk og forventninger Snitt innskudd / trekk, antall betalingsterminaler, NAVutbetalinger, etc. Strategiske vurderinger Rentefastsettelse (1 mnd NIBOR, 3 mnd NIBOR, etc.) Utvidet konsernkonto? (netto beregning av renter) Kredittramme Avtaleperiode med mulighet for forlengelse (maks 4 år) Rådgivning, CM, etc. Hvem skal inngå i avtalen? Oppfølgingsmøter (anbefalt med halvårlige kundemøter) Skal/kan/bør krav i konkurransegrunnlag Vær forsiktig med bruk av skal krav Skal bank som har annen løsning diskvalifiseres fra konkurransen? 11

12 1) Forberedende fase -Tildelingskriteriene Vanlige tildelingskriterier er; Pris (margin på innskudd, gebyrer etc.) Service Teknisk bistand Rådgivning Cash management Vekting? Hva er viktigst? Eks. pris 60 % Ferdigstille konkurransegrunnlag 12

13 2) Utsendelse av konkurransegrunnlag /invitasjon til å gi tilbud Kartleggingen (konkurransegrunnlaget) må være så eksakt at en kan sammenligne tilbudene Konkurransen kunngjøres i TED/Doffinregistrene og konkurransegrunnlag sendes også til alle banker med kontor i nærheten Prekvalifisering parallelt med tilbudsutforming Sikre likebehandling Vedståelsesfrist for tilbud er normalt ca 5 mnd (sommer + jul, etc.) Tilbudsåpning skal være lukket Avtalen gjelder normalt også for kommunale selskaper innunder kommunen, kirkelige fellesråd, kommunens legater og eventuelle senere heleide selskaper 13

14 3) Vurdering av mottatte tilbud Mottatte tilbud sammenstilles og vektes mot tildelingskriteriene Prismessige beregninger: Netto renteinntekter/renteutgifter i kontraktsperioden Årsavgifter Gebyrer utbetalinger Gebyrer innbetalinger Informasjon/kommunikasjon Andre direkte målbare kostnader Skjønnsmessig vurderinger: Leveringsdyktighet, service, teknisk bistand, praktisk oppfølgning/tilgjengelighet, Kompetanseoverføring og rådgivning, kostnader ved skifte Tilgjengelighet Kartlegg hvor de ulike bankene har mer å gi (ved konkurranse med forhandling) 14

15 4) Forhandlingsrunde (konkurranse med forhandling) Møte med bankene (1-1,5 t pr bank) Bankene presenterer seg selv og sitt tilbud og produkter Bankene får vite litt om deres tilbud kontra konkurrentenes (benchmark) Bankene får vite hvor de har ett forbedringspotensial mot de andre bankene Benchmark kan brukes til å presse bankene til å bedre sine tilbud Viktige regler som skal følges under forhandlingsrunden: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser God forhandlingsskikk Tilbudsfrist for innlevering av oppdaterte tilbud (normalt 1 uke) 15

16 5) Sluttvurdering / tilrådning - Kriterier for valg av anbud Oppdaterte tilbud sammenstilles og legges inn i vurdering Bankene vurderes opp mot tildelingskriteriene Økonomisk sett mest fordelaktige tilbud basert på: Pris, leveringsdyktighet og leverandørkvalitet Service/oppfølgning/rådgivning Nye tjenester/produktområder/utviklingsprosjekter Lokalisering av nærmeste filial av banken, avstand til kommunen, hvilket servicenivå som kan tilbys lokalt Kostnader ved konvertering/skifte av bankforbindelse Referanser 16

17 Etter tilrådningen? Valg av hovedbankavtaleleverandør besluttes og kontraktsutkast gjennomgås Meddelelse om kontraktstildeling sendes de involverte banker i rimelig tid før kontrakt inngås (Jf. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 9-2, punkt 1) Klagefrist ca. 10 dager Varsel om tildeling bør inneholde informasjon om bankens tilbud sammenlignet med beste bank Kriterie: Bank 1 Bank 2 Bank 3 Vekt A - Pris % B - Service og teknisk bistand % C - Cash management % D - Tilgang på rådgivningskompetanse % Totalt/Score: % 17

18 Framdriftsplan Forberedende møte Utsending av kontrakter Frist for innsending av kontrakter Nøkkeltallsinnsending Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Tilbudsfrist for bankene Førstevurdering Forhandling med bankene Ny tilbudsfrist Sluttvurdering Inngåelse av nye kontrakter mnd 18

19 Dagens marked Finansuroen gjør at kreditt koster Bankenes funding består av EK, innskudd og lån Lånefinansiering er dyrt Sikre innskuddstunge kunder får meget gode betingelser En god avtale i dag gjør alternative plasseringsformer som pengemarkedsfond overflødig Cash management Banken har erfaringen, BRUK DEN! 19

20 Bruk av hovedbankforbindelsen Still krav til banken! Bruk bankforbindelsen som en rådgiver og et sikkerhetsnett ved oppbygging av egen finanskompetanse Utnytt halvårlige kundemøter til å utveksle kompetanse og få tilgang på det beste banken kan tilby Banken skriver innkalling og referat 20

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2011 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for banktjenester. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverketfor offentlige

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer