Nasjonal Miljøprøvebank. Vannforeningen 15. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal Miljøprøvebank. Vannforeningen 15. april 2015"

Transkript

1 Nasjonal Miljøprøvebank Vannforeningen 15. april 2015

2 Tidskapsler for fremtidens miljøgiftproblemer

3 Tenk om Vi finner en ny miljøgift - mulighet til en tidstrend! Vi oppdager noe via overvåking men prøvene brukt opp! Vi har brukt feil matriks skulle egentlig målt i hjernen! Vi oppdager nye sammensatte miljøproblemer som krever retrospektive analyser Vi får bedre analysemetoder og må revurdere tidligere målinger

4 Tiltak takket være tilfeldig fisk i frysern Bedre analysemetoder Nye miljøgifter Nye komplekse miljøproblemer Umiddelbare tidstrender

5 Resultater fra andre ESB Hg i hvithval målt i tenner historiske og nye prøver, viser økning av Hg i tennene Økning av POP i isbjørn data fra 1967 vs viser økning av spesielt PCB PFOS i lomvi fra Østersjøen økning fra 1968 fram til

6

7 KLD Miljødirektoratet CIENS Ekspertgruppa Miljøprøvebanken NINA NP NILU NIVA UiO Renseanlegg

8 Forskningsleder Elisabeth Lie (leder) Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen Norsk institutt for vannforskning Norsk polarinstitutt Professor Bjørn Munro Jensen Seniorforsker Martin Schlabach NTNU Norsk institutt for luftforskning Professor Anders Bignert Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Professor Katrine Borgå Forsker Bente Nilsen Universitetet i Oslo Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning

9 Personlig oppnevnt av Miljødirektoratet Gi råd om hva som samles inn hvordan Evaluere søknader om uttak av prøver Være bankens ambassadører Møtes 2 ganger i året

10 Kriterier valg av arter Geografisk utbredelse Mest mulig landsomfattende Stedbundne i de fleste stadiene av livssyklus Unngå sjeldne/rødlista arter Stabile populasjoner Vise mulige forskjeller mellom urbane og grisgrendte strøk Plassering i næringskjeden Trofiske nivåer som inneholder tilstrekkelig høye konsentrasjoner av miljøgifter til å kunne analysere Lave og høye trofiske nivåer for å kunne vurdere om miljøgifter opphopes i næringsnettet Systematikk og kontinuitet Mulighet for tidstrender Allerede tilknyttet overvåkingsprogram Enkelt å artsbestemme Enkelt å samle inn Unngå fylogeni-bias

11

12 Marin fisk Lokalitet Art Frekvens Prøvetaker Indre Oslofjord Torsk Årlig NIVA Ytre Oslofjord, Færder Torsk Årlig Fisker/NIVA Indre Sørfjorden, Hardanger Torsk Årlig Fisker/NIVA Bømlo/Stord Torsk Årlig Fisker/NIVA Lofoten Torsk Årlig Fisker/NIVA Tromsø Torsk Årlig Fisker/NIVA Varangerfjorden Torsk Årlig Fisker/NIVA Barentshavet Torsk Hvert 3. år HI Norskehavet Torsk Hvert 3. år HI Nordsjøen-Skagerrak Torsk Hvert 3. år HI Koordinert med: MILKYS HI-tokt Prøver: Ørestein, skjell, muskel, lever, hjerne

13 Ferskvannsfisk Lokalitet Art Frekvens (årlig intervall) Vansjø Abbor 1 N 25 Prøvetaker NIVA Koordinert med: Store Innsjøer Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK) Breidtjern Abbor 3 Fjellgardsvatnet Ørret 3 Mjøsa Ørret; Lågåsild Dargesjåen Ørret 1 Ellasjøen Røye NIVA NIVA NIVA NIVA Polarinstituttet Diesetvatna Røye 3 20 Polarinstituttet Prøver: Ørestein, skjell, muskel, lever, hjerne Store Høysjøen Ørret 3 Valnesvatn Ørret 3 Atnsjøen Ørret 3 Vegår Ørret; Abbor NIVA NIVA NINA NIVA Gærdusjavrit Abbor 3 25 NIVA Dalvatn Ørret 4 25 NIVA

14 Sjøfugl Koordinert med: SEAPOP TOV Prøver: Egg (arktis: egg, blod og fjær) Lokalitet Art Frekvens N Prøvetaker Krykkje Årlig 20 NINA Hornøya Gråmåke Årlig 20 NINA Toppskarv Årlig 20 NINA Grindøya Ærfugl Årlig 10 NINA Krykkje Årlig 20 NINA Røst Gråmåke Årlig 20 NINA Toppskarv Årlig 20 NINA Ærfugl Årlig 10 NINA Gråmåke Årlig 20 NINA Sklinna Toppskarv Årlig 20 NINA Ærfugl Årlig 10 NINA Årlig 20 NINA Krykkje Sør-Gjæslingan Årlig 20 NINA Ærfugl Årlig 10 NINA Hvaler Gråmåke Årlig 20 NINA Ærfugl Årlig 10 NINA Toppskarv Årlig 20 NINA Tjørholmane/Rott Ærfugl Årlig 10 NINA Gråmåke Årlig 20 NINA Kongsfjorden Ærfugl Årlig 20 NP Kongsfjorden Krykkje Årlig 20 NP Hele landet Havørn Årlig Uvisst NINA

15 Terrestrisk fugl Lokalitet Art Frekvens N Prøvetaker Tromsø Fiskemåke Årlig 20 NINA Kråke Årlig 20 NINA Koordinert med: TOV Prøver: Egg, fjær, dun Fiskemåke 20 NINA Årlig Trondheim Kråke Årlig 20 NINA Ålesund Fiskemåke Årlig 20 NINA Kråke Årlig 20 NINA Fredrikstad Kråke Årlig 20 NINA Fiskemåke Årlig 20 NINA Stavanger Fiskemåke Årlig 20 NINA Kråke Årlig 20 NINA Hele landet Kongeørn Årlig Uvisst NINA Dvergfalk Årlig Uvisst NINA

16 Sjøpattedyr Lokalitet Art Matriks Frekvens N Prøvetaker Svalbard Isbjørn Blod/ plasma Årlig 20 NP Kongsfjorden Ringsel Lever, spekk, blod Årlig 20 NP Koordinert med: NP sitt feltarbeid

17 Pattedyr Lokalitet Art Frekvens N Prøvetaker Hordaland Resten av Norskekysten Rondane Oter Oter Villrein Knutshø/Forolhogna Villrein Innsamling fra jegere Årlig 10og fallvilt til NINA Innsamling fra jegere Årlig 10og fallvilt til NINA SNO og fjellstyrer til Årlig 20 NINA SNO og fjellstyrer til Årlig 20 NINA SNO og fjellstyrer til Årlig 20 NINA SNO og fjellstyrer til Årlig 20 NINA Nordenskiold land Fjellrev Årlig 30 Polarinstituttet Hele landet Jerv Årlig 10 Innsamling fra jegere og fallvilt til NINA Koordinert med: SNO NP sitt feltarbeid Jakt og fallvilt Prøver: Lever, nyre, muskel

18 Fra felt til lab til bank

19 Lagring av data fritt tilgjengelig for alle MPB database for metadata søkbar database på hjemmesiden Rapport og publisert artikkel sendes MPB artikkel legges ut på hjemmesiden Analysedata lagres i Vannmiljø og NILUs luftdatabaser

20 Hvem kan ta ut prøver? Kriterier som søknader om uttak av prøver skal vurderes opp mot: Prosjektene må være relevante for miljøvernforvaltningen Prøver det samles inn lite av, enten av matriks eller på lokalitet, kan gis større restriksjoner på uttak enn prøver som er lettere tilgjengelige og større mengder av Prøvene skal i første rekke brukes for retrospektive analyser og effekter av nye miljøgifter Prosjekter med tidstrender for nye miljøgifter skal prioriteres Prosjekter som skal belyse nye problemstillinger eller nye kunnskapsbehov ved etablerte miljøgifter kan vurderes, så som ny innsikt i mekanismer og sammenhenger i økosystemer Søkere må kunne dokumentere høy kompetanse om miljøgifter og spesielt innenfor det tema prøver ønskes brukt Innen forvaltning skal resultatene kunne være relevant for en eller flere av punktene under: Internasjonale avtaler og konvensjoner Vurdere geografisk utbredelse av nye miljøgifter Belyse en tidstrend Være en referanseverdi Brukes nasjonalt og internasjonalt for sammenligning og samarbeid

21 Habiliteten er viktig Alle Ekspertgruppemedlemmer må signere habilitets- og taushetserklæring - Norge er lite

22 Status og veien videre 2013 Årsprogram Gamle prøver opparbeidet 2014 Prosedyrer Luftmålinger Habilitetseklæring 2015 Kriterier for uttak Kriterier for innskudd Økte midler Åpning for søknader Kommunikasjon utad

23

24

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2014 Hekkesesongen 2014 var meget variert med store forskjeller i både bestandsendringer og hekkesuksess mellom arter og regioner. Dette gjaldt

Detaljer

Terrestrisk naturovervåking

Terrestrisk naturovervåking Terrestrisk naturovervåking Bruk av fallvilt i miljøprøvebank Thrine Moen Heggberget Roff Langvatn Program for terrestrisk naturovervåking Rapport nr 3 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Deltagende

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Utredning 2005-2 Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Forslag til overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Sammendrag for rapport om samlet påvirkning og miljøkonsekvenser Det er en rekke miljøutfordringer

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann

Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann Helhetlig formidling av hav- og vanndata på Miljøstatus Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann TA 2512 2009 Utført av: Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009)

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

StrålevernRapport 2014:9. Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer

StrålevernRapport 2014:9. Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer StrålevernRapport 214:9 Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer Resultater fra overvåkning i perioden 1986 213 Referanse: Gjelsvik R, Komperød M, Brittain J, Eikelmann IM, Gaare E,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania.

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 1 2. INNSATS FOR Å REDUSERE

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering og konklusjoner... 4 2 Bakgrunn og mandat... 4 2.1 Formålet med utredningen...

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen Isbjørn på Svalbard Innhold Side Forsiktighetsprinsippet.........................3 Isbjørn på Svalbard............................3 Isbjørn og mennesker..........................4 Isbjørnens biologi..............................7

Detaljer

4 Arealbruks- og miljøinteresser

4 Arealbruks- og miljøinteresser 4 Arealbruks- og miljøinteresser I dette kapitlet gjennomgås arealbruks- og miljøinteresser som kan tenkes å bli berørt av utbygginger av vindkraftverk. Interessene er i hovedsak presentert slik at ressursen

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer