Edinburghmetoden En prosedyre for forebygging av psykisk uhelse hos barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Edinburghmetoden En prosedyre for forebygging av psykisk uhelse hos barn"

Transkript

1 Edinburghmetoden En prosedyre for forebygging av psykisk uhelse hos barn Marit Bergum Hansen RBUP/Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

2 Edinburghmetoden Selvutfyllingsskjema pluss samtale umiddelbart etterpå Utviklet av John Cox og medarbeidere I over 40 land I Norge i 160 kommuner Kommuner som selv ber om det, nasjonalt opplæringsteam, veiledning, erfaringsdeling, forskning

3

4 Psykiske lidelser koster samfunnet 70 milliarder kroner Det er tre ganger driftsutgiftene til det norske forsvaret ( kilde FHI 2012). Sårbare perioder ut fra et epigenetisk perspektiv: fosterlivet, spedbarnsalder, ungdomstid Pluss: overganger i livet En fase i livet der depresjon må fokuseres: svangerskap og barseltid

5 Annenhver av oss får psykiske lidelser i løpet av livet Det er like vanlig som influensa Psykiske lidelser er hovedårsaken til sykemeldt fravær fra arbeid og uføretrygd Og depresjon står for halvparten av sykemeldt fravær innen psykiske lidelser Psykiske lidelser ofte går sammen med somatiske lidelse (FHI)

6 Høy dødelighet I forhold til dødelighet er for tidlig død etter depresjon like høy som ved sigarettrøyking. Statistikken forteller oss at i forhold til depresjon er det 52 prosent sjanse for å dø for tidlig, ved røyking er den 59 prosent (FHI)

7 Global Consortium for Depression Prevention Alvorlig depresjon kan forebygges. Det er konklusjonen fra 25 av verdens fremste forskere på forebygging av depresjon etter møtet som nylig ble avholdt i Nederland. Allerede nå foreligger resultater fra mer enn 30 kontrollerte forsøk.

8 Forebyggende tiltak kan redusere antall nye tilfeller av alvorlig depresjon med rundt 25 prosent og så mye som 50 prosent når tiltakene tilbys trinnvis Det tilsvarer, eller er ofte bedre enn, det vi oppnår i behandlingsforsøk etter at alvorlig depresjon har oppstått.

9 Forebyggingsstrategier Forebygging kan rettes mot personer som begynner å få symptomer, utsatte grupper eller hele befolkningen

10 En sammenligning Vi må sette inn tiltak for åtte til ti personer for å hindre ett nytt tilfelle av alvorlig depresjon. Til sammenligning må vi behandle mer enn 100 med høyt blodtrykk for å hindre ett tilfelle av hjerte- og karsykdom

11 Syv om dagen Etikken Kunnskapsoppsummeringer ( Morell) Prevalenstall Validering Lokal kontekst Implementeringskvalitet Nasjonale retningslinjer

12 Screening vs kartlegging Screening: helseundersøkelser som er satt i system, standardisert og applisert på hele befolkningsgrupper masseundersøkelse av symptomfrie mennesker og sortering av individer i to grupper med henholdsvis lav og høy risiko for å bli eller være syk (silingsundersøkelse) Armitage P, Colton T, red. Encyclopedia of biostatistics. Chichester: John Wiley & Sons, 1999: Kartlegging: - handler om å samle informasjon - skaper forventninger om endringer: ha derfor en plan for gjennomføring og oppfølging før start

13 WHOs kriterier for screening Condition Diagnosis Treatment Cost

14 WHO Sykdommen skal være vanlig og utgjøre et alvorlig helseproblem. Prevalenstall 10 15% Kunnskapsbasert, flere SR. Ny snart klar i Norge

15 Testen skal ha tilstrekkelig sensitivitet og spesifisitet. Den skal være lite belastende for undersøkte og ikke medføre risiko Belastning? Nyttig for alle Forekomst av falske positive eller falske negative, obs rusmisbrukere Ikke diagnostisere

16 Det skal være vesentlig bedre behandlingseffekt for tidlig diagnostiserte tilfeller enn for sent diagnostiserte tilfeller Tidlig identifisering og oppfølgingsprogram gjennom støttebehandling har vist seg å ha effekt ( 80% ved lette og moderate depresjoner)

17 Helsetjenesten skal ha kapasitet for diagnostisering og behandling Indikasjonene for behandling skal være klare Tiltakskjede tiltaksnettverk bør klargjøres eller systematiseres for å kunne tilby egnet behandling ( tilbud i spesialisthelsetjenesten: ny utdanning psykoterapi med gravide)

18 2. 3. Støttesamtaler med jordmor/ helsesøster v/ EPDS-score >12 Oppfølging av kommunal psykiatritjeneste Behandling hos psykolog (DPS) Kvinnen møter jordmor (EPDS i uke 26-30) Kvinnen føder/ møter jordmor og lege i fødebarselavdelingen Mor møter helsesøster og lege i helsestasjonen (EPDS uke 6 og 3 mnd postpartum) Medikamentell behandling hos fastlege BUP sped- og småbarnsteam/ styrking ift. samspillet Hjemmetjeste, kultur eller andre tilbyr egnet tiltak for å avhjelpe familiens situasjon Godt samliv Familievernkontoret Psykiatrisk dagsenter Barnehagene tilbyr barnehageplass og/ eller tiltak mht samspill (Marte Meo) + åpen barnehage Barnevernstjenesten tilbyr forebyggende tiltak f.eks økonomisk hjelp til barnehageplass for eldre søsken

19 Kostnadene ved screeningprogrammet skal stå i et rimelig forhold til fordelene ved tidlig diagnose. Programmet skal være akseptabelt for den undersøkte (WHO 1968).

20 Dilemma Kan tidlig fokusering på identifiserte risikofaktorer hos enkelte barn og deres familier føre til mer skade enn nytte? Har vi for lite dokumentasjon om klinisk effekt av tidlig identifisering av risiko for utviklingsog atferdsvansker, dvs er vi sikre på at tidlig identifisering av foreldre hjelper barna? Identifiserer vi de barna vi ønsker ved å gjennomføre kartlegging på indikasjon (dvs ikke systematisk)? Finner vi først og fremst de friske og overser fortsatt de som har risiko for utviklingsavvik?

21 Tidlig samspill og nervesystemet utvikling De to første leveårene en stadig oppkobling og dannelse av synapser. Samtidig en utvelgelse av synapseforbindelse slik at de som ikke blir aktivert, blir utsatt for en tynningsprosess. (Greenough, Black & Wallace, 1987). Nevronale grupper av celler som ofte eller intenst stimuleres gjennom miljøets innvirkning, blir dermed selektivt forsterket slik at de inngår i kortikale nettverk, mens de som ikke stimuleres, etter hvert vil tilbakedannes eller tynnes. Eks. alvorlige psykologiske traumer, fysisk mishandling eller seksuell misbruk av barn i de første leveår, kan føre til feil oppkobling av nerveforbindelsene i hjernen (Schore, 1994). Spedbarnets transaksjoner med det tidlige sosioemosjonelle miljøet påvirker utviklingen av hjernestrukturer og legger grunnlaget for individets fungering også senere i livet.

22 Stress Stresshormonet Cortisol produseres som en respons på stress, reguleringen av dette hormonet skjer i den såkalte HPA aksen (hypotalamus-hypofysen-adrenalkjertelen). Stress hos mødre kan påvirke fosterets hjerneutvikling gjennom hyperaktivitet i HPA-aksen Prenatalt stress er relatert til forandringer i fosterhjernens serotonin-nivå Et atypisk nivå av Cortisol (dyreforsøk) har en toksisk effekt på hjernens utvikling i svangerskapet. Studie av effekten av stresshormoner på små barns utvikling og hvordan omsorgsmiljøet påvirker reguleringen av disse viste at spedbarn som ga tydelige signaler på uro ved to måneders alder, men hadde en responsiv og sensitiv mor, hadde stor sannsynlighet for å regulere stress på en effektiv måte ved seks måneders alder Gunnar, et al.1998;1997; 2006

23 Eksempel på en transaksjonsprosess (1) Mor Responsiv Glad og sensitiv Barn Rolig Tar kontakt og svarer Forutsigbar og samarbeidsvillig Tid T1 T2 T3 T4 T5

24 Eksempel på en transaksjonsprosess (2) Mor Engstelig Avventende Barn Urolig Flyktige kontaktsignaler Forsinket utvikling Tid T1 T2 T3 T4 T5

25 Et barneperspektiv Sped- og småbarnsalderen er altså en viktig formingsperiode for utvikling av hjernens synapsenettverk, og i denne perioden initieres utviklingsveier som senere kan være vanskelig å endre. Derfor er den tidlige utviklingsperioden av så stor betydning både for forebygging av senere vansker og for igangsetting av tidlige tiltak som kan forhindre at tidlige avvik senere utvikles til mer alvorlig former for psykopatologi.

26 Flere innganger: Mamma mia Mye depresjon ( også subklinisk) i svangerskapet. Her mangler vi forskning Depresjon i minoritetsbefolkningen må prioriteres ( gruppetilbud, link medarbeidere) Tiltak for alle: kartlegging og støttesamtaler ved flere tidspunkt Alternativer for jordmødre/helsesøstre/fastleger: KID, Mindfulness Tiltak for alle etter fødsel i tillegg til EPDS,NBO Vermont/ Olds/ Dozier

27 Sammenhenger mellom depresjon hos mor/far og barnets uhelse Depresjon Tilbaketrekking ( ADBB) Svekkelse av eksekutiv funksjoner Uro depresjon atferdsvansker lærevansker Dundedin biopsykososial tilnærming

28

29 Barn er bedre enn bank og børs - Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, prediket at barn er bedre enn bank og børs når det handler om å investere. Og det er viktig å starte tidlig. Men da må det bli tatt noen valg.

30 Current research activities include studies of: SES inequalities - selection v causation Pathways to employment Personality continuities across the life-course Antisocial behaviour and criminality Long-term consequences of childhood adversity Maori health/cultural identity Cognition and neuropsychology Family health history study Mental health (including substance abuse) Intimate relationships and domestic violence Oral health Sexual & reproductive health Cardiovascular risk factors Retinal imaging and endothelial function Respiratory health Next generation studies (age 3 and age 15 years)

31 Some design advantages General population sample, largely intact, that faithfully represents the true distribution of exposures and outcomes Experimental-type control within an epidemiological sampling frame Permits multidisciplinary, complex physiological assessments under controlled conditions Stronger tests of psychosomatic hypotheses are possible

32 The beginnings of our programme of research Socio-economic status-health gradient is well recognised But when does it emerge? Generic or specific effects on health? Can childhood disadvantage result in long-lasting damage?

33 What did we find? Doubling of risk for cardiovascular disease Trebling of risk for oral health disease Specific effects on mental health and substance abuse Tested three mobility hypotheses: Upward mobility hypothesis Downward mobility hypothesis Childhood origins hypothesis

34 The findings are novel in two ways 1. To our knowledge, this is the first evidence linking childhood social isolation and adult health. 2. Social isolation during multiple developmental periods (child, adolescent, adult) had a cumulative dose-response relationship with poor adult health. Social isolation may be a form of chronic stress that activates the sympathetic nervous and HPA systems, inducing a variety of pathophysiological responses that contribute to the clustering of risk factors for coronary artery disease.

35 Childhood maltreatment and adult inflammation Inflammation is an integral part of the stress response. Early-life adverse experiences may disrupt the potentially adaptive response to stress. Adults who were abused as children are at increased risk of inflammation-related disease. The impact of early-life stress on inflammation had not been investigated in humans.

36 Some design advantages General population sample, largely intact, that faithfully represents the true distribution of exposures and outcomes Experimental-type control within an epidemiological sampling frame Permits multidisciplinary, complex physiological assessments under controlled conditions Stronger tests of psychosomatic hypotheses are possible

37 Bringing it all together Sought to understand why children exposed to different adverse psycho-social experiences are at elevated risk for age-related disease. Tested whether adverse childhood experiences predict enduring abnormalities and stress sensitive biological systems: the nervous, immune and endocrine/metabolic systems Three childhood predictors: Socio-economic disadvantage Maltreatment Social isolation Three adult outcomes: Depression Inflammation Clustering of metabolic risk markers

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, R-bup Helse Øst og Sør, og Nasjonalt

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Detaljer

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel malin eberhard-gran lege/seniorforsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker

Detaljer

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor Lise Christine Gaudernack Master of Public Health MPH 2012:6 Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende

Detaljer

Psykisk helse og forebygging

Psykisk helse og forebygging Psykisk helse og forebygging Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Landsdelssamlinga for PP-tjenesten i Nord-Norge og Statped Nord Rica Hotel Alta 18. september,

Detaljer

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E FORELØPIG UTKAST 29. oktober 2010

Detaljer

Barnehagene, barnehagene, barnehagene!

Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Åpning av barnehageåret 2013/14 Bodø, 14. august, 2013 1 Barnehagene, barnehagene,

Detaljer

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10 2005 Om rapporten: Barn og unge er en prioritert

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier

Detaljer

Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre

Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre Fagartikkel Lars Smith Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre Atskillelsen som barn

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder LANGTIDS-KONSEKVENSER AV ATFERDSPROBLEMER I BARNDOMMEN 1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Siri Næs Vår 2013

Detaljer

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 320 6 Veronicha Pedersen, Nina Strand, Tiril Willumsen og Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Tannhelsepersonell har

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus

Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Prosjekt «Urolige Spedbarn» Et rom for de urolige små i Familiens Hus Inger Marie Kvarum Nordlandssykehuset, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Indre Salten / Bodø kommune, avd. for oppvekst og kultur

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

Forord. Prosjektarbeidet er utført i Oslo våren 2013.

Forord. Prosjektarbeidet er utført i Oslo våren 2013. Rett til å velge eller rett til å leve? En diskursanalyse av debatten om bruk av tidlig ultralyd og screening etter Downs syndrom i norske blogger. The right to choose or the right to live? A discourse

Detaljer

En framtid uten tobakk. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader

En framtid uten tobakk. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader En framtid uten tobakk Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013 2016 Vår visjon er en framtid uten tobakk en framtid der enkeltindivider og samfunn ikke lenger rammes av tobakkens mange helseskader

Detaljer