Forelesning 18 SOS1002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 18 SOS1002"

Transkript

1 Forelesning 8 SOS002 Bruk av regresjonsmodeller til å predikere verdier? Hvordan kan vi predikere timelønn ut fra denne lineære regresjonsmodellen? B SEB Beta t Sig. t Kvinner(kvinne=, mann=0) -4,0 0,96-0,23-4,66 < 0,00 Utdanning (antall år etter grunnskole) 3,66 0,2 0,3 7,37 < 0,00 Alder (antall 0-år) 4,44 0,4 0,8 0,87 < 0,00 Klasse (Dummy-variabler med ufaglærte arbeidere som referansekategori) Øvre serviceklasse 5,59 2,06 0,4 7,55 < 0,00 Nedre serviceklasse 0,47,44 0,6 7,29 < 0,00 Rutinefunksjonærer -,06,29-0,02-0,82 0,4 Faglærte arbeidere -0,2,42-0,00-0,5 0,882 Forfremmet (ja=, nei=0) 7,08 0,88 0, 8,0 < 0,00 Bedriftserfaring (antall 0-år i bedriften),47 0,58 0,04 2,54 0,0 Privat sektor (privat=, offentlig=0) 6,8 0,90 0, 7,60 < 0,00 Konstantledd 57,39 2,05 27,97 < 0,00 N R ,37 2 Hva predikerer den lineære regresjonsmodellen som timelønn for en kvinnelig ufaglærte arbeidere i offentlig sektor med gjennomsnittlig utdanning (2,65), alder (3,94) og yrkeserfaring (0,94), men som ikke har blitt forfremmet? Y kvinne =-4,0 kvinne+3,66 utdanning+4,44 alder +5,59 Kl+0,47 Kl2-,06 Kl3-2 Kl4 +7,08 forfremmet+,47 bedriftserfaring +6,8 privat+57,39 Y kvinne =-4,0 +3,66 2,65+4,44 3,94 +5,59 0+0,47 0-, ,08 0+,47 0,94 +6,8 0+57,39 Y kvinne = 7,86 3

2 Hva predikerer den lineære regresjonsmodellen som timelønn for en mannlig ufaglærte arbeidere i offentlig sektor med gjennomsnittlig utdanning (2,65), alder (3,94) og yrkeserfaring (0,94), men som ikke har blitt forfremmet? Y mann = -4,0 kvinne+3,66 utdanning+4,44 alder +5,59 Kl+0,47 Kl2-,06 Kl3-2 Kl4 +7,08 forfremmet+,47 bedriftserfaring +6,8 privat+57,39 Y mann = -4,0 0+3,66 2,65+4,44 3,94 +5,59 0+0,47 0-, ,08 0+,47 0,94 +6,8 0+57,39 Y mann = 85,96 4 Hva er differansen mellom de to prediksjonene? Y kvinne = 7,86 Y mann = 85,96 Diff. = - 4,0 Men hvorfor blir differansen mellom kvinnen og mannen akkurat det samme som regresjonskoeffisienten for kvinne? Grunnen er at regresjonskoeffisienten for kvinne viser jo nettopp forskjellen mellom kvinner og menn når de andre variablene holdes like! Men slik blir det IKKE når vi bruker logistisk regresjon! 5 Hvordan forklarer vi denne logistiske regresjonsmodellen? Logistisk regresjonsmodell for sannsynligheten for å tjene 83 kroner eller mer pr time ut fra diverse uavhengige variabler. B SEB Oddratio Sig. Kvinner(kvinne=, mann=0) -,34 0,0 0,26 < 0,00 Utdanning (antall år etter grunnskole) 0,30 0,02,35 < 0,00 Alder (antall 0-år) 0,27 0,04,3 < 0,00 Klasse (Dummy-variabler med ufaglærte arbeidere som ref.) Øvre serviceklasse,76 0,25 5,78 < 0,00 Nedre serviceklasse,09 0,5 2,99 < 0,00 Rutinefunksjonærer -0,09 0,3 0,9 0,497 Faglærte arbeidere 0,22 0,3,25 0,093 Forfremmet (ja=, nei=0) 0,82 0,09 2,27 < 0,00 Bedriftserfaring (antall 0-år i bedriften) 0,23 0,06,26 < 0,00 Privat sektor (privat=, offentlig=0) 0,52 0,0,68 < 0,00 Konstantledd -2,42 (N=) (3680) 6 2

3 Kan oddratioene gi oss informasjon om sannsynligheter for å tjene 83 kroner eller mer pr time? Oddratio Forskjellene i Sig. prosent (OR-)*00 Kvinner(kvinne=, mann=0) 0, ,000 Utdanning (antall år etter grunnskole), ,000 Alder (antall 0-år),3 3 0,000 Klasse (Ufaglærte arbeidere som ref.) -00 Øvre serviceklasse 5, ,000 Nedre serviceklasse 2, ,000 Rutinefunksjonærer 0,9-9 0,497 Faglærte arbeidere, ,093 Forfremmet (ja=, nei=0) 2, ,000 Bedriftserfaring (antall 0-år i bedriften), ,000 Privat sektor (privat=, offentlig=0), ,000 Konstantledd 0,09 (N=) (3680) Oddsen for å tjene mer enn 83 kroner i timen er 74% lavere for kvinner enn for menn For hvert år økning i utdanning, øker oddsen for å komme i denne høyinntektsgruppen med 35% 7 NB! Odds er ikke det samme som sannsynligheter De fleste er mindre fortrolige med begrepene odds og oddratioer enn med prosenter og prosentdifferanser. Høy utdanning 0 Lav utdanning Odds (Høy/Lav) Byer og tettsteder NB! Odds er ikke det samme som sannsynligheter De fleste er mindre fortrolige med begrepene odds og oddratioer enn med prosenter og prosentdifferanser. Prosentdifferanse Landsbygda Byer og Landsbygda tettsteder Oddratio Høy utdanning Lav utdanning Odds (Høy/Lav),00 0,43 2,33 Det vil si at oddsen for å ha høy utdanning er 33% høyere i byene enn på landsbygda ((2,33-)*00=33) Prosentdifferansen mellom by og land er derimot 20 prosentpoeng Og sannsynlighetene for å ha høy utdanning er 0,5 i byene og 0,3 på landsbygda Det vil si at sannsynligheten for å ha høy utdanning er 20 prosentpoeng høyere i byene enn på landsbygda, ikke 33 prosent høyere. 9 3

4 Omregning til sannsynligheter NB! Dette er en ikke-lineær tolkning Det vil si at effekten i form av sannsynligheter må identifiserer for et gitt sett av verdier på de andre variablene Statistisk P = / (+ e -L ) der e er den naturlige logaritmen 2,78 Fremgangsmåte a) Sett opp hele regresjonsligninga b) Bestem deg for hvilken X-variabel du vil beregne sannsynligheter for c) Sett inn gjennomsnittsverdiene på alle andre kontinuerlige X-variabler og de mest utbredte kombinasjonene på de andre dummykodede X- variablene d) Beregn predikerte logiter (L) for hver verdi på den valgte X- variabelen e) Beregn så sannsynlighetene med formelen: P = + e L 0 Hvor sannsynlig er det at den en kvinnelig ufaglærte arbeidere i offentlig sektor med gjennomsnittlig utdanning (2,65), alder (3,94) og yrkeserfaring (0,94), men som ikke har blitt forfremmet, tjener mer enn 83 kroner i timen? L kvinne =-,338 kvinne+0,300 utdanning+0,269 alder+,755 Kl +,094 Kl2-0,090 Kl3+0,222 Kl4+0,82 forfremmet +0,232 bedriftserfaring+0,57 privat-2,48 L kvinne =-,338 +0,300 2,65+0,269 3,94+, , , , , ,232 0,94+0,57 0-2,48 L kvinne =-,686 = = = 0,57 (,686) + e + e P kvinne L Hvor sannsynlig er det at den en mannlig ufaglærte arbeidere i offentlig sektor med gjennomsnittlig utdanning (2,65), alder (3,94) og yrkeserfaring (0,94), men som ikke har blitt forfremmet, tjener mer enn 83 kroner i timen? L mann = -,338 kvinne+0,300 utdanning+0,269 alder+,755 Kl +,094 Kl2-0,090 Kl3+0,222 Kl4+0,82 forfremmet +0,232 bedriftserfaring+0,57 privat-2,48 L mann = -, ,300 2,65+0,269 3,94+, , , , , ,232 0,94+0,57 0-2,48 L mann = -0,345 = 0, 45 ( 0,345) + e = + e = P mann L 2 4

5 Hva er differansen mellom de to sannsynlighetene? P kvinner = 0,57 P menn = 0,45 Diff. = - 0,258 Kvinner med de oppsatte kjennetegnene har 26 prosentpoeng lavere sannsynlighet enn menn, med samme kjennetegnene, for å tjene mer enn 83 kroner 3 5

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner ROAR Riktig Organisering Av Ressursene Arbeidsgruppen Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt Norsk sykepleier forbund) Roger Santokhie (utviklingsseksjonen) Rita Myrseth (assisterende

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet *

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * Erik Fjærli 8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * 8.1. Innledning Om lag 75 prosent av norske husholdninger eier sin egen bolig 1, og kjøp av egen bolig er vanligvis

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk 10. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Prøve-eksamen A fra 2010: Oppgave 6-7. Prøve-eksamen A fra 2010

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk 20. mars 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Konfidensintervaller Vi ser på inntekten til en tilfeldig valgt person (i tusen

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer