Styremøte IE avd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009"

Transkript

1 Styremøte IE avd Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Kenneth Idsø Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Rune Westad tirsdag & onsdag Trond Våga tirsdag & onsdag Stein Lilledal onsdag Til : Medlemmene avd. 300 Sted : Oceaneering, Jåttåvågen Tid : April 2009 Saksorden Styrets saker løpende nummerering innen samme år. Kjell Vestly fungerer som ordstyrer / Kenneth Idsø som sekretær. AGENDA Sak 001/2009 Informasjon: Saker på agenda vil fra og med i år få ett eget saksnummer som følger saken til den lukkes. Saken lukkes Informasjonslinjen om lukkede saker flyttes til slutten av dok. Sak 002/2009 Gjennomgått og godkjent. Forrige møtereferat: Sak 003/2009 Lærlinger Disponibel/Fri: Bedriften oppfordres til å sette opp en plan for lærlingene, denne må gjerne være en grovskisse, men for at lærlingene skal ha mulighet for å kunne sette opp fri/ferie er dette nødvendig. At bedriften setter opp forslag til fri synes vi er upassende når Lærlingene tross alt går 42/10 turnus.

2 Sak 004/2009 Lærlinger Særavtale Klubben hevder at lærlingene er omfattet av særavtalen etter OSA 2.2. Dette vil medføre at lærlinger første halvår vil få sokkelkompensasjon ved sitt seks mnd lange opphold på basen, samt stemme overens med lønn presentert lærling ved ansetteles/tilbud om lære. Sokkelkompensasjonen er bare en av flere ting som ikke følges opp mot særavtale : IE sentralt drøfter saken i Engere utvalg, det er ikke kommet til enighet enda : IE drøfter saken med OLF. Sak 006/2009 Overtid inkludert i lønn Klubben hevder arbeidsavtalene med ansatte som har overtid inkludert i lønn skal ha spesifisert at dette dreier seg om inntil 200 timer, Ref AML $ 10.6 (4-5). - Klubben vil levere inn tvist på denne saken, bedriften er levert saken og skal svare innen Klubben har sendt saken til IE sentralt, denne vil bli drøftet med OLF. - OAS ledelse kom ikke med uttalelse før innsendelse av tvist. Sak 008/2009 Arbeidstøy Offshore Klubben har en forespørsel om arbeidstøy til offshoreansatte for bruk under kjellerdress, tilsvarende standard som brukes på verkstedet. Dette hevder vi er en investering sett på profilering av firma, samt at privat tøy ikke blir ødelagt av olje som trenger gjennom kjellerdress og i diverse kokevasker i offshorevaskeri. Vi minner om vervekampanje for 2009 i Industri Energi Se under fordel. Her står alt om kampanjen og vervepremier. Sak 009/2009 HV Øvelse (2/4 6/4) Klubben ønsker å komme til en ordning der den ansatte blir minst mulig skadelidende samt at det ikke registreres hengetimer i forbindelse med HV øvelser. Bedriften mener de forholder seg korrekt i henhold til avtaleverket og tidligere praksis. Brev er formulert for å følge ansatte som skal på øvelse, dette må videre formuleres/utvikles. Sak 010/2009 Vaktinstruks (Reforhandlet) Omsider er vaktinstruksen reforhandlet, aktuelle tall: Ny uke kompensasjon kr 4400,-, Ny timesats kr 425,- pr.time, Selge avsapaserings dag: 1400,- Helligdagsgodtgjørelse lik OSA 3.19 pr i dag kr 1530,- Punktet med telefongodtgjørelse er tatt ut da personell uten tlf. godtgjørelse får refundert på refusjonsbilag for ekstra kostnader med privat tlf bruk. (Argumentet er at det er egen vakt tlf til bruk i vaktperioden) Iverksatt fra og med Vaktinstruksen håndheves forskjellig mellom avdelingene, dette er mot klubbens intensjon, saken vil bli drøftet med bedriften.

3 Sak 015/2009 Innjobbing av 3dje. Uke Dette må være en helt bevist innarbeiding av fri personell på 2/4 måtte trenge på oppsatt tur senere på året. Timene skal innarbeides i forkant av ekstra avspasering, eller etter nøye avtalt tidspunkt etter uttak av fri, der den enkelte setter seg disponibel for arbeid i ettertid. - Dette er en goodwill situasjon som håndteres av personellkoordinatorene, klubben varsles i de enkelte tilfeller dette skjer. Det vil bli praktisert så sant det lar seg gjøre for pers.koord. - Innarbeiding kan skje i forbindelse med ekstra oppcrewing/reise på andre rigger/vikariat for sykt fast personell. Sak 016/2009 Baseopphold over 14 dager, (Sammenhengende) Bedriften er gjort oppmerksom på at baseopphold over 14 dager sammenhengende fører til at ansatte går over på andre bestemmelser for kost og losji. I verste fall kan dette føre til ekstra beskatning for den enkelte ansatte. Klubben har som hensikt i dette tilfelle og informere OAS. Sak 017/2009 Vikariering for 2/4 personell 6/4 personell som vikarierer for 2/4 personell for en enkelt tur, der turen startet med st.by aktivitet i land/base/hjemme. Klubben hevder at disse skal ha overtid (men da PSH, timer mot årsverket og overtidssats utbetales) på lik linje med den vedkommende de vikarierer for, dvs overtid etter dag 15, fordi om opphold på sokkelen ikke er passert 180 timer, men vikariat perioden har passert 180 timer. Sak 018/2009 Advokat forsikring gjennom kollektiv ordning Klubbleder har informert medlemmene i mail ang uravstemning som fortiden pågår hos IE. Husk å bruke stemmeretten din!! Saken lukkes Sak 019/2009 Basearbeid i st.by periode (avsluttning av tur). Ved st.by arbeid på base for 2/4 personell er avslutningen på turen samme tidspunkt som innsjekk tidspunkt. Dvs at avløser skal komme også skal komme til dette tidspunkt. Her finnes det ingen god grunn for å holde personell utover angitt tidspunkt og klubben vil hevde at dette behandles som PSH timer der timene reg. mot årsverket og overtiden utbetales. Denne form for overtidsbehandling vil være lik om en har, eller IKKE har hengetimer. Sak 020/2009 2/4 personelle som blir friskmeldt etter sykemelding Klubben jobber for at personell som blir friskmeldt etter en sykemeldings periode. Der skal bedriften bestrebe at vedkommende kommer ut på sin faste tur, eller alternativ plass. Lar dette seg ikke gjøre, bør bedriften ta dette personell inn på basen for arbeid. Sak 021/2009 Sykemelding i hengeperioden for 2/4 personell Klubben har ytret ett ønske til bedriften at det settes en fast timekompensasjon for sykemelding i hengeperioden for 2/4 personell. Klubben ser helst at denne blir som om vedkommende blir sendt ut dvs 12 timer pr. dag, eller lik den som praktiseres for 6/4 personell dvs 7,22 timer pr. dag. Dette grunngis med at personell som er sykemeldt i hengeperiode normalt ville fått 12 timer pr. dag når de hadde vært på jobb på sokkelen (7.5 time på base).

4 Sak 022/2009 Reisetid for personell etter OSA Klubben etterspør hvilken kompensasjon som gis til personell regulert etter OSA Arbeidsleder, merkantilt og tekniske funksjonærer (herunder også prosjekt ing.). For personell under er dette regulert i teksten som er skrevet i avtalen. Sak 023/2009 Uførepensjon Til informasjon: Uføreforsikringen som ble innført i forbindelse med Tjenestemannspensjonen, er en kollektiv ordning og har derfor ingen karenstid (2år) som opplyst i skriv fra IF sendt ut tidligere i år. Dette har vært etterspurt av flere medlemmer. Personelle som er/var sykemeldt i innføringsperiode blir lagt til ordningen så snart de blir friskmeldt. Sak 024/2009 Informasjon om innleiepersonell på land Klubben og bedriften har hatt en gjennomgang på bruken av innleid personell. Bedriften skal med de respektive avd. ha en gjennomgang av disse stillingene og se på om noen av disse skal bemannes permanent. Dette er brakt opp etter Hovedavtalen 9.15 (3) Klubben kommer videre til å forlange at Hovedavtalen følges opp med kvartalsvise informasjonsmøter, samt at det drøftes med klubben ved fremtidige innleie av personell til prosjekter/vikariat. Sak 025/2009 Polar Prince Det er drøftet bruk av en utenlandsavtale, i dag brukes en generell avtale for arbeid i utlandet. I fremtiden vil personell som står utover 2 uker føre timene som PSH timer. Fra bedriftens side er det informert at PP vil gå over på 2 ukers perioder. Det vil derfor bli mindre bruk av overtid på personell. (65% overtid fortsatt i friperiodere). Sak 026/2009 Utvidelse av Fedrekvote fra 6 til 10 uker Informasjon: Saken drøftes med bedriften, endelig protokoll kommer snart. Saldo streikekasse: Pr Kr.: ,-

5 MØTEPLAN 2009, berammede møter / kurs m.v. OSA Samling, Krakow Klubbstyremøte Årsmøte (17-19) Klubbstyremøte Klubbstyremøte (Ferie avvikling, redusert oppmøte) Klubbstyremøte (Ferie avvikling, redusert oppmøte) Klubbstyremøte Klubbstyremøte /Arbeidslivs konferanse (Sola Airport Hotell ). Klubbstyremøte Klubbstyremøte Ungdomskonferanse IE Forhandlinger IE/OLF VO/HMS konferanse ALT Lederkonferanse Referent Kjell Vestly Klubbleder Kommentarer fra ledelsen: - Egil har kommentar til ordningen for lærlinger(003/2009), ang turnus/plassering av fri. - Til byttetidspunkt i forbindelse med stby & base (019/2009) - Til en presisering ang (025/2009) Polar Prince om oppholdsperiode, ikke turnus.

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD Årsrapport 2004 OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD 170 Forord Klubbledelsen og klubbens tillitsvalgte har på en god måte videreført Oljearbeiderforeningens engasjement, både eksternt og internt.

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel vises det til informajson

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer