Nr. 1 Desember årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Desember 2007 1. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Desember årgang

2 Når dette leses er det bare kort tid igjen av året Vi er dermed i ferd med å legge nok et hektisk år bak oss, med gode resultater, og god tilbakemelding fra våre kunder. Takk for innsatsen! Fire år etter vi startet Snøhvit prosjektet, ble dette avsluttet i høst. Et sant eventyr har vi sagt mange ganger, men ikke desto mindre ligger det en fantastisk innsats bak denne gjennomføringen. En svært fornøyd samarbeidspartner, Aker Kværner, er også noe av resultatet. Karsten Gudmundset, adm. dir. Men vi har også hatt mange andre prosjekter som har bidratt til resultatene våre, og ikke minst gitt svært god tilbakemelding fra kundene. Aibel verftet i Haugesund er et eksempel på dette. Her har Alvheim FPSO vært vårt største prosjekt, med til sammen over 200 personer involvert på overflatebehandling og isolering tidligere i år. Ved verftet til Aker Kværner i Egersund, har vi gjennom året bygget oss opp med en god aktivitet innen stillas. Her er kunden så fornøyd at vi forventer beskjeftigelse i lang tid fremover. En av høydepunktene i høst var tildelingen av rammeavtalen for StatoilHydro innen Arkitekt/Innredning. Denne har en 5 års varighet, og vi har ansvar for levering av alle disipliner samt ingeniør tjenester. Denne avtalen befester vår posisjon som ledende leverandør innen dette segmentet i markedet. - S.2 - Vi satte også Midt Norge tydeligere på kartet i fjor, gjennom fusjonen av Chriger inn i Visman AS. Dette ble gjort med virkning fra 1. Januar 2007, og basert på oppdragsmengde og resultater i år har dette vært en suksess. Prosjektene har så langt vært innen overflatebehandling, slik at økt aktivitet innen Isolering vil nå bli en satsning. Andre viktige oppdrag i denne regionen er hos Reinertsen i Orkanger, og vedlikeholdsavtalen på Tjeldbergodden. Vår aktivitet offshore er stadig økende. Noen av oppdragene er Statfjord Senfase, vedlikehold på Grane/Heimdal, og isoleringskontrakten på Tampen feltet. Vi forventer også økende aktivitet innen offshore aktivitetene neste år. Midt i all denne prosjektaktiviteten, har prefab isolering i Stavanger gjennomført et år med rekordaktivitet og gode resultater. Samspillet med prosjektene, som i denne sammenheng er kundene, fungerer veldig bra. Denne aktiviteten er viktig for oss, og fokus er nå på ytterligere utvikling og økt oppdragsmengde. Samme positive utvikling har det vært på lokalprosjektene innen isolering i Stavanger området. Her har vi tatt vår del av aktiviteten i byggebransjen, og det skal vi fortsette med. Det viktigste av alt er at vi har greid å gjennomføre denne aktiviteten, som vil ende på over 2 millioner arbeidstimer i år, med gode HMS resultater. I skrivende stund har vi unngått fraværsskader. Imidlertid har vi hatt noen hendelser med rødt potensial, som vi har stor oppmerksomhet rettet mot. Sammen med fokus på redusert sykefravær, vil dette bli satsningsområder for neste år. Når vi ser inn i krystallkulen for 2008, er det mange muligheter i markedet å ta fatt i. Dette vil bli et nytt år hvor vi vil få muligheten til å utvikle selskapet videre, fortsette å jobbe enda sikrere, og sørge for enda flere fornøyde kunder. Fysisk oppstart på Gjøa, og videreutvikling av Engineering avdelingen er bare et par stikkord. Men først vil de fleste av oss få anledning til å ta noen velfortjente hviledager i Julen. Dette er også viktig, både for å lade egne batterier og bruke tid sammen med familie og venner. Men samtidig en stor takk til dere som vil være i aktivitet for oss i Jule- og Nyttårshelgen. God Jul, og velkommen tilbake i 2008! - S.3 -

3 KAEFER IKM har fått tildelt nye, store kontrakter i Nytt fra markedsavdelingen Ståle Bilstad, markedssjef RESERVEKRAFTVERK TJELDBERGODDEN. I mai ble KAEFER IKM tildelt et oppdrag fra Reinertsen AS i forbindelse med oppstart av Reservegasskraftverk på Tjeldbergodden. Dette er en ISO kontrakt, med hovedtrykk på isolering, stillas og noe maling/touch up. Oppdragets varighet er frem til årsskifte KOLLSNES KFGC ROSENBERG VERFT AS I juni ble KAEFER IKM tildelt en kontrakt fra Rosenberg Verft AS i forbindelse med Kollsnes KFGC. Kontrakten inkluderer isolering og Passiv brann beskyttelse. Oppdragets varighet: januar KOLLSNES KFGC AIBEL I juli ble KAEFER IKM tildelt et oppdrag fra Aibel i Haugesund i forbindelse med Kollsnes KFGC. Denne kontrakten inkluderer isolering og Passiv brann beskyttelse. Oppdraget vil vare frem til sensommeren NATURKRAFT, KÅRSTØ KAEFER IKM har ansvar for ISO fagene i denne samarbeidsavtalen som IKM Service i juli inngikk med Naturkraft AS. Samarbeidsavtalen går ut på vedlikehold av nybygdt gasskraftverk på Kårstø. Varighet: HEIMDAL HNPG OG TYRIHANS, REINERTSEN AS I august fikk vi tildelt et oppdrag fra Reinertsen AS i Trondheim i forbindelse med Heimdal HNPG og Tyrihans. Kontrakten inkluderer isolering, stillas og overflate. Oppdraget vil vare frem til høsten STATOILHYDRO RAMMEAVTALE FOR ARKITEKT OG ISOLASJON I november fikk KAEFER IKM tildelt rammeavtale for arkitekt og isolasjon på flere av StatoilHydro sine plattformer i Nordsjøen. Rammeavtalen er den største og mest omfattende som er tildelt KAEFER IKM på Norsk Sokkel innenfor arkitekt segmentet. Prosjektene som kommer innenfor denne avtale vil ha et stort omfang av ingeniør arbeid, prosjektledelse samt offshore aktiviteter. Rammeavtalen gjelder for tre år, med en opsjon på ytterligere to år. Tore Erga Driftsleder og tidligere ballepakker Tore ble ansatt hos oss i Januar i fjor og nærmer seg nå 1. års jubileum. Tore er en allsidig herremann med mange jern i ilden, og foruten jobben å skjøtte, en han travelt opptatt med sine 3 sønner, det være seg innen fotball eller håndball. I tillegg så er han engasjert i FAU på skolen som også krever sitt. Karrieren begynte på Rosenberg Verft hvor han jobbet innen metode- og drift. Deretter gikk turen til Kverneland som prosjektleder og senere utviklingssjef med ansvar for potetopptakere, høstere og ballepakkere. Tore har også vært innom Aqua Group som teknisk direktør med ansvar for utviklingsavdelingen, produksjon og innkjøp. Etter han begynte hos oss, gikk turen til AKOP på Buøy og videre som prosjektleder for Statfjord Senfase prosjektet. Her hadde han mange spennende arbeidsoppgaver og mange flinke arbeidskollegaer. Han ser frem til å nå få jobbe mer i Strandsvingen, bli enda bedre kjent med sine nye kollegaer som driftsleder i avdelingen Multi/- isolering. Sykefraværsprosjektet 2008 Mari Høivik, HR sjef KAEFER IKM vektlegger som dere kjenner til trivsel og arbeidsglede. Noe som selvsagt er viktig i enhver bedrift. For å optimalisere dette ytterligere er det viktig at vi sammen også jobber med å redusere sykefraværet innad på prosjekter og avdelinger. Foruten at det er kostnader forbundet med dette, er det særskilt viktig for oss at vi som bedrift, kan gi et bidrag til å kunne få den enkelte raskt tilbake i arbeid enten fraværet skyldes sykdom eller slitasjeskader. Året 2008 vil ha sykefraværet høyt på agendaen, og eget sykefraværsprosjekt vil bli iverksatt i samarbeid med HMS, tillitsvalgte og BHT. Mer info om dette vil bli sendt til den respektive så snart dette foreligger. Hilsen Mari Waldemar Kubicki Per Holst - S S.5 -

4 Isolering/ Multidisipline Prosjekt 2007 var året vi ferdigstilte store prosjekt som Snøhvit, Ormen Lange og Alvheim, og vi gjorde det med stil, fremragende HMS resultat, på avtalt tidsplan og kjempefornøyde kunder. Bjørn Ommundsen, Prosjekt direktør Vi nærmer oss nå slutten på 2007, og kan se tilbake på ett av de travleste år i KAEFER IKM sin historie. Snøhvit er nå nylig blitt avsluttet, og alle ansatte er nå overflyttet til nye prosjekt og kan se framover til å være deltager i KAEFER prosjekter i det ganske land og offshore. Alle ansatte kan være stolte av de leveranser vi har levert i år, og hele KAEFER ledelsen i Norge og Tyskland takker dere. Vi vil nå gå inn i en hverdag som er mer preget av mange prosjekt i forskjellige størrelser uten at vi har en Snøhvit som grunnbemanning. Men, vi har bra ordreinngang,med mange langsiktige kontrakter som går over flere år, og ikke minst en store Gjøa plattform som starter fabrikasjon i 2008.Dette gir god basis for bedriftens framtid i årene som kommer, og med medarbeidere som står på, har høy kompetanse og fleksibel innstilling, har vi stor mulighet for også å kapre nye kontrakter i tiden som kommer. Prosjektstatus på noen av våre største kontrakter: Alvheim Vi vil være med i Offshorefasen fram til mai 2008 Senfase Offshore Ca 50 %, ferdig 2009 med mulighet med forlengelse ut 2011 Tampen Offshore Arbeid til ca 50 Isolatører ut 2009 Grane /Heimdal Offshore ca 50 %, ferdig kontrakt ut juli 2009 Tjeldbergodden V&M ca 30%, ferdig oktober 2010 Sleipner B Condensat 15 %, ferdig Des 2008 Statoil Prefab rammeavtale ca 30%, ferdig 2009 Gjøa, design eng. pågår og det forventes at prosjektet vil gi arbeid for 250 personer både i 2008 og 2009 og leveranser er tidlig i 2010

5 Forklaring: H1 (LTIF) : Fraværsskadefrekvens. H2 (TRIF) : Totalt antall registrerte personskader H3 (FAIF) : Førstehjelpsskadefrekvens Union / delegates : Morten Ravn-Hagen DIPLOMA Norway, Hammerfest LNG Plant Snøhvit Project Dom Dziecka Hanka NOK : ,- Management: Jan Inge Johnsen / HSE and HR Manager Redaktøren har ordet: Vi støtter barnehjem i Polen Sponsors: Aker Kvaerner KAEFER IKM IKM Testing Ventor Elta Managemen Union / delegates : Bent Jensen Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Velkommen til en ny utgave av KAEFER IKM informasjonsblad. Tidligere har dette bladet blitt sendt ut til alle som K Magasinet, men vi ønsker nå å gjøre en liten vri på dette, med færre sider, men heller noe oftere. 4 UTGAVER PR ÅR Redaksjonskomiteen har en målsetning om 4 utgaver pr. år. Vi håper dette kan bli et bidrag til å gi nyttig informasjon til dere alle, samtidig som vi håper det vil engasjere den enkelte i større grad. Gro fra markedsavdelingen og undertegnede har som utgangspunkt at vi skal treffe flest mulig på hjemmebane, og vil legge stor vekt på oppsøkende virksomhet rundt i prosjekter og avdelinger. Samtidig er det viktig for oss for at informasjonsbladet skal være nyttig for deg, og vi utfordrer den enkelte til å komme med forslag til stoff som vi kan benytte. Ros og ris, alt er velkomment! Send gjerne historier på hvordan du opplever å jobbe for KAEFER IKM, samt bilder. Oddvin Skoglund Siden dette er min første utgave vil jeg gjerne benytte anledningen til å fremheve det gode miljøet og samholdet som er i firmaet. Det er ikke tvil om at KAEFER IKM fortsatt er i stor utvikling, og det er meget spennende å delta i den prosessen som foregår, med stadig nye utfordringer, jaktmarker og stor spennvidde. At vi har fått flere store og omfattende prosjekter i boks, har ikke bare vært viktig for firmaet, men også svært betryggende med hensyn til sysselsetting og trygghet for den enkelte. Samtidig som KAEFER IKM er spredd over det ganske land, så er det også mange spennende utfordringer i det store utland. Som KAEFER IKM ansatt mangler det ikke på spenning i alle fall. Året 2007 går nå mot slutten og det er tid for refleksjoner og ettertanke. Uansett hvor du har jobbet inneværende år, så er det godt å kunne lene seg litt tilbake når den verste julestria har lagt seg, og reflektere litt. La roen senke seg over land og heim, pleie den nærmeste familien er både viktig og godt for sinn og sjel. At du fortjener det er nå helt sikkert. Redaksjonskomiteen vil gjerne benytte denne anledningen til å takke for inneværende år, og ønske dere alle inklusive deres familie en riktig god og fredfull Jul. Jan Inge og Gro KAEFER IKM prisen Personer, avdelinger, prosjekter som viser en særskilt vilje og engasjement innenfor Helse, Miljø- og sikkerhet, herunder forbedringer innenfor Sykefraværsprosjektet vil bli vurdert som kandidat og nominert til HMS prisen for KAEFER IKM. Stikkord: RUH rapportering Kvalitetsavvik, kvalitetsforbedringer HMS kampanjer / - oppfølging og gjennomførelse Aktiv deltakelse og tiltak innenfor Syke fraværsprosjektet Daglig engasjement Kundeforhold, kunderelasjoner Mottak av HMS priser fra kunde Fantastiske HMS resultater for Det er din fortjeneste! Send forslag på kandidater til: Jan Inge Johnsen - HSEQ Manager TIL POLEN I OKTOBER Representanter fra KAEFER IKM og Aker Kværner dro ned til Polen i oktober for å dele ut penger til 2 barnehjem i Polen. Penger som var samlet inn fra prosjektets involverte på Snøhvit prosjektet i Hammerfest etter at alle la sine tomme brusflasker i oppsatte kasser på anlegget Etter opptelling av alle oppsamlede midler, bidro en del firma med tilsvarende, eller dobbelt så stor beløp som innsamlet. KAEFER IKM var selvsagt en av disse. Penger ble delt ut 2 ganger til Sykehuset i Hammerfest, til barneskoler, til speidere og idrettslag. Prosjektets koordinerende hovedverneombud stod i bresjen for aksjonen, og dette ble styrt med hard hånd. Totalsummen som ble samlet inn har jeg ikke helt oversikt over, men etter den siste opptellingen stod det kr på bok, og det ble besluttet at disse skulle deles ut til 2 barnehjem i Polen. Historien forteller også at det var andre gang barnehjem i Polen fikk hjelp, og at disse kom veldig til nytte fikk jeg ved selvsyn se i en høstdag i oktober måned i år. BARNEHJEM I DEBICA Som sagt vi ( Bent Jensen, Morten Ravn Hagen og undertegnede) tok fly ned til Krakow. Etter en lang kjøretur ankom vi Debica. Da vi kjørte inn i innkjørselen var det en spent forsamling som kom oss i møte. Her var det ca 25 barn og 5 ledere. Barna var i en alderspredning på 1,5 år til 18 år. Etter å ha hilst på alle, ble vi ledet inn i stua på barnehjemmet. Her var det et utrolig syn som møtte oss, med full oppdekning av mat og kaker. Det var barna selv, med assistanse fra de voksne som hadde laget all mat og kaker, og det var ingen tvil om at de hadde lagt ned sjela i at dette skulle se praktfullt og innbydende ut. MED BLANKE ØYNE OG KLUMP I HALSEN Vi hadde laget et fin plakat som ble overrekt sammen med en sum på kr (Det andre barnehjemmet fikk kr da de hadde fått et større beløp tidligere). Det ble tårer og snørr, masse kyssing på begge kinn og takketaler i lange baner. Barna hadde også øvet på sang og dans, Det var helt utrolig hvor mye penger som kom inn i løpet av prosjektperioden, og det var mange som fikk nytte av disse. og det var en gjeng fra Norge som satt rundt spisebordet med blanke øyne og en klump i halsen og overværet det hele. Selv om det ikke var vanskelig å både se og forstå at disse hadde det tøft i hverdagen, så var det samtidig veldig godt å se hvordan barna koste seg, selv om flere hadde et stort spenningsnivå og nok syntes det var noe skremmende det hele. Etter å ha overværet underholdningen og spist oss mette på polske retter, tok barna oss med på en rundtur i de enkelte etasjene på barnehjemmet. Det var trangt om plassen, svært små soverom med opptil 4-6 personer på hvert rom. Samtidig kunne en se at den enkelte hadde prøvd å sette sitt særpreg på sengen og veggen. Her var det bilder av popidoler og fotballspillere, samt enkelte familiebilder som de ønsket å fortelle om. Flere tøffe historier ble fortalt av de voksne om hvordan noen av barna bare var kastet ut av familiehjemmet. Flere av barna hadde alkoholiserte foreldre som ikke var i stand til å ta seg av sine barn, flere hadde ikke foreldre i live, noen av barna var blitt gravide og kunne ikke klare seg, andre hadde problemer på skolen og derav store sosiale problemer, mens andre bare hadde vært noe uheldige på livets vei og havnet i feil miljø. Fellesnevner for alle var at de ikke hadde noe annet å gå til enn barnehjemmet. EN STOR BEGIVENHET Med knappe resurser, men samtidig noen ildsjeler til ledelse, så fikk de barnehjemmet til å gå rundt, slik at alle fikk tilgang på mat, klær og tak over hode. En kan trygt si at da vi forlot barnehjemmet om ettermiddagen, følte vi oss proppet med sterke inntrykk og hjerteskjærende historier, men samtidig var det godt å se at pengene ville komme til nytte og ville bli benyttet til klær, mat og så noe ordinært som vi tar for gitt, såpe og hårsjampo. Det bør også nevnes at polsk fjernsyn, samt en avis var tilstede og dekket overrekkelsen av pengene, så det var en stor begivenhet i byen og for barnehjemmet. La meg igjen til slutt få benytte anledningen til å takke Bent og Morten for deres støtte og bidrag, samt alle de store og mindre firma som gjorde at dette var mulig å gjennomføre. Jan Inge Johnsen / representant for KAEFER IKM og Aker Kværner på reise til Polen. - S S.9 -

6 Vetenløpet Oddbjørn Hjelmeset og Willy Svartstad, Prosjektleder: Stillas Toppidrettsveka i Aure Petter Northug KAEFER IKM inn på alle fronter KAEFER IKM støtter ulike organisasjoner som idrettslag, lokale klubber og veldedighet. Vi kan her nevne noen: Vetenløpet Haugaland Håndball FK Haugesund Lykke til FK Haugesund Godt lagspill Toppidrettsveka i Aure KAEFER IKM har som dere vet vedlikeholdsoppdraget på Statoil Tjeldbergodden sammen med Reinertsen AS. Vi har hatt denne kontrakten i drøyt 2 år nå, og har ennå 3 år igjen før opsjonsperioden trer i kraft. Vi har parallelt hele tiden hatt et ønske om å markere oss i lokalmiljøet, og har derfor de siste to somrene vært sponsor for et idrettsarrangement som nå kalles Toppidrettsveka. En god idé i seg selv er ikke nok ballen suser jo ikke inn i nettmaskene av seg selv! Å vinne krever mot, muskler, kunnskap og viljestyrke. Godt lagspill lønner seg, både på fotballbanen og utenfor. Kongepokalen skal hjem! Det begynte med at vi var sponsor i den lokale rulleskisprinten i Dette var det mest populære enkelt arrangementet, og fikk navnet KAEFER SPRINTEN. Det trakk til seg norske toppidrettsutøvere fra spesielt kombinertlandslaget, og fikk da så godt rykte, at i år så meldte hele ski landslaget sin ankomst. Stjerner som Petter Northug, Tor Arne Hetland og Astrid Jakobsen deltok. I år fikk vi faktisk dekning på TV2 sporten der disse kom i mål med KAFER IKM logo på brystet. I tillegg fikk arrangementet mye lokal presse i form av avisoppslag og lokal TV. KAEFER IKM er en av hovedgrunnene til at arrangementet har kommet i stand, og vi har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. Til neste år er ambisjonene ennå høyere, og det ser da ut til å bli et internasjonalt arrangement, med blant annet tyske og svenske stjerner på startstreken. Euro sport har allerede meldt sin interesse, og nå snakkes det om å søke VM allerede i 2010! Vi i KAEFER IKM er glade for å være med å bidra også neste år, så får vi se hva det blir til senere. Det er jo også mulig at en og annen lokalt tilknyttet fagarbeider får lyst til å søke jobb hos oss, og velkommen skal de være! For en sesong! Viking skapte underholdning i særklasse for oss og 52 av våre kunder gjennom 13 kamper og 0 tap. Felles fokus, engasjement og jubelrus i 3,5 timer hver kamp er magisk og skaper relasjoner med våre kunder. KAEFER IKM satser fullt også neste sesong, Wieslaw Detka Zajdel Maciej (Max) - S S.11 -

7 Trivelige lokaler på innredning Stavangerkontoret har vokst ut av lokalene i Strandsvingen 1, og det ble innredningsavdelingen som fikk æren av å flytte på seg. Ukens blinkskudd Kari Raustein begynte i KAEFER IKM 1 desember Kari er kjent for sitt smilende og positive vesen, som sier hun virkelig ser frem til å sette i gang i sin nye jobb som regnskapssjef i KAEFER IKM. Kari forteller at hun er gift, har 3 barn og bor på Bjørnøy. Dialekten avslører at hun ikke er ekte Siddis, men hun smetter raskt til å fortelle at hun nesten føler seg som en etter 20 år fra Karmøy. Livserfaring har hun opparbeidet seg og forteller videre at hun har jobbet både for Living på Forus, og de fire siste årene for Hitech Product Drilling som leder for økonomi og administrasjonsavdelingen. Medarbeidere på arkitekt/innredning. Sofa til venstre: Unn Schouw og Geir Åge Høiland. Sofa til høyre: Aud Iren Skår og Brede Bjørnstad I september tok alle 10 i avdelingen pakkenellikene sine og flyttet tvers over veien, til et litt spesielt bygg. Det er langt og smalt, med en korridor som vi kan springe 60-meteren i (hvis noen skulle få lyst til det). Men her er mye lys og luft og høyt under taket, og vi får god trim når vi skal hente utskrifter eller kaffe. Inngangspartiet består av et stort, åpent rom hvor vi har laget en utstilling for å vise våre kunder eksempler på hva vi kan levere av innredning. Her er det satt opp en utstillingsmodell av et baderom, og en sofagruppe med peis og TV. Om ikke alt er ferdig montert ennå, er vi er særdeles godt fornøyd med de nye lokalene våre, og ser fram til våren når vi kan ta pause ute på den store terrassen. Etter hvert har vi på innredningsavdelingen fått selskap av flere i det nye huset. Vi har innredet et nytt kontorlandskap for å kunne ta imot enda flere medarbeidere, både på vår avdeling og eventuelt andre. Engineeringsavdelingen er en av disse. Og hvorfor landet du på KAEFER IKM? Vel, etter å ha vært med på å bygge opp organisasjonen hos Hitech, følte jeg at tiden var moden for å bytte miljø. Regnskapssjef er det noe spennende da? Spennende ja, fra januar 2008 vil Stavangeravdelingen overta regnskapsavdelingen fra Moss, samtidig med dette vil vi starte med et nytt regnskapssystem, SAP Business System One. Jeg kan love at det blir spennende tider med avdelingsoverflytting og nye systemer. Og som nyansatt, hvordan har du blitt mottatt? Jeg må få lov til å presisere at jeg har fått en fantastisk fin velkomst fra første dag, og det virker som det er et veldig godt miljø her, med trivelige arbeidskollegaer. Lykke til Kari! Ny leder for Overflate Thorbjørn Jensen, Divisjonsleder Overflate og Stillas Thorbjørn Jensen overtar lederansvaret for Overflate i tillegg til sine andre oppgaver som leder for Stillas. Thorbjørn ser at det er mange og store utfordringer samt nye medarbeidere som han skal lære å kjenne, men presiserer at han virkelig ser frem til sine nye arbeidsoppgaver. Hans nye tittel blir fra 1. desember d.å. Divisjonsleder Overflate og Stillas. Time out! One big family! Prosjektledersamling: 70 medarbeidere fant veien til en passe formell samling med rolige ytre rammer og god forpleining. Halvannen dags Time-out fra hektiske driftsgjøremål gav mulighet til å fokusere på samhold, utveksle informasjon og erfaringer, skape engasjement og forsterke eierskapet i våre roller som ledere og mellomledere i KAEFER IKM. Samlingens fokus var på fremtidig og pågående utfordringer, alt fra økt produktutvikling, til at alle i KAEFER IKM er deltids selgere i sine miljø. Nils M Langåker Isolasjonsavdeling Ivar Ødegaard Isolasjonsavdeling - S S.13 -

8 Redaksjonen tok telefonisk kontakt med Torleif Susort, en meget travel og opptatt mann på Alvheim prosjektet i Haugesund. Gratla Torleif er som de fleste kjenner til en meget engasjert herremann med tusen jern i ilden, og med egen gård på si med nærmere 150 storfe som skal stelles og mates. Foruten å være prosjektleder på Alvheim prosjektet i Haugesund, har han også an-svaret for å følge opp Sleipner B kompressormodul innenfor arkitekt og isolasjon, Kollsnes moduler på Rosenberg verft i Stavanger, Kollsnes utbyggingen på Kollsnes, samt Naturkraft på Kårstø. Når han i tilegg har som nevnt ansvaret for 150 storfe, så er det så en nesten ikke tror det er sant. En ting er at han har ansvaret for å følge opp nevnte jobber som er en stor utfordring i seg selv, men samtidig har ansvaret for ca. 120 personer i rotasjon, så sier det seg selv at utfordringene er store og meget krevende. Torleif Susort Prosjektleder og Odelsgutt Torleif er raskt frempå å fremhever de gode medarbeiderne han har, samt det særskilt gode miljøet og trivselen som er blant gruppene. Torleif foreteller videre at han har nær 20 års erfaring i KAEFER IKM, noe han for øvrig er meget stolt over. Han har vært inne på tanken å være bonde på heltid, men slo det forholdsvis fort fra seg igjen, da han ikke kunne se for seg å være uten de utfordringene en har på jobben, samt og ikke minst, det gode samholdet med dyktige medarbeidere. - Forresten, kommer det fra Torleif, visste dere at det var jeg som fikk bror min, han Birger ansatt? (Birger Susort er ansatt som prosjektleder og sitter på hovedkontoret i Stavanger) Takk for infoen, men nå var det ikke din bror dette handlet om, men deg. - Ja jeg vet det, men la meg få lov til å fortelle at jeg som Odelsgutt hadde bror min som dreng på gården, noe han for øvrig utførte meget bra. Ok, ellers da Torleif, er det noe fart i Haugesund for tiden? - Ja klart det er, men få med at KAEFER IKM også er med som sponsor for Haugesund fotballklubb (FKH) samt Haugaland Håndballklubb (HHK) så firmanavnet begynner å vise godt igjen i Haugesund området. Før jeg får stilt neste spørsmål, så er Torleif i gang med å fortelle om hvor aktive de alle er til å være deltidsselgere for firmaet, og legger like raskt til at nå har de sikret seg mye ekstra arbeid, som etter hvert viser godt igjen på inntjeningen for KAEFER IKM. Når han eventuelt måttet trekke pusten under samtalen vet ikke jeg, men det formelig flommer på med informasjon om de fantastiske HMS resultatene de har oppnådd, hvorav så langt det ikke har vært noen fraværsskader, et utrolig lavt sykefravær, forholdsvis bra med antall innrapporterte RUH er, at miljøet er fantastisk, at de avholder gode samlinger internt med gjengen og med kunder, at de spiller bowling i lag, at de alle sammen er kremmere, at de elsker å jobbe, at de er fornøyde med arbeidssituasjonen og at de stopp! Stopp nå Torleif, vi må avslutte samtalen for det finnes ikke mer plass på siden til disposisjon. Tusen takk for intervjuet og lykke til videre som prosjektleder for alle nevnte prosjekter, med bondegården, med storfe og stell av hus og heim. I det vi avslutter samtalen så kan jeg høre at han Torleif er i gang med å ekspedere en som kommer på besøk på kontoret, at han tar en samtale på mobilen, mens han ber han Brigt (en annen og yngre bror) komme med kaffen til gjesten. Ja, ja, det var visst han Torleif jeg snakket med alt som normalt, altså. KAEFER IKM ansetter stadig nye medarbeidere på de forskjellige avdelingene. Vi ønsker alle nyansatte hjertelig velkommen til bedriften. Her ser vi et lite knippe/: til venstre på bildet, Eirik Hansen Senior innkjøper. Kim Haave Eikenes - Material ingeniør, Kari Raustein Regnskapssjef og helt til høyre: Aud Iren Skår Dokumentkontroller. Jeanette Olufsen, resurs koord. avd. isolering Jubilanter: Flere av KAEFER IKM ansatte har jobbet i over 20 år i bedriften. Vi er stolte av å kunne nevne: Robert Gramstad (Start. 1981). Avdeling: Prosjekt og bedriftsadministrasjon. Erik Okkerstrøm (Start. 1984). Avdeling: Prosjekt og bedriftsadministrasjon Charles Valentinsen (Start. 1984). Avdeling: Engineering. Markko Allan Mækipærhæle (Start. 1986) Avdeling: Engineering. Bjørn Atle kallestad, Haldor Pletten Reigstad og Uffe Høegh Sørensen siden Alle jobber på isolasjonsavdelingen. F.v. Bjørn Ommundsen og Uffe Høegh Sørensen Fagprøver: Vi har i stillasavdelingen fått fem nye fagarbeidere hittil i høst. Dette er Rune Hocking, Mats Thunberg, Helge Torgersen, Morten Andersen og Bjørn Inge Lønning. De har lang stillaserfaring fra før, men har nå endelig gjort alvor av gå opp til fagprøven. KAEFER IKM har leid inn en lærer, Jan Rune Berge, som har hatt teoretisk gjennomgang med dem rett i forkant av teori eksamen. Dette har vært den delen som har vært mest tiltak for den enkelte, og det var stor glede da de bestod, både hos dem og undertegnede. Alle fem har som sagt lang erfaring innenfor stillas, så den praktiske delen var det ingen som fryktet. Gratulerer til alle fem! PS. Vi har i disse dager tre mann som holder på med teorien. Dette blir bra!! Kenneth M Tjøsvoll Isolasjonsavdeling Rune Hocking i full gang med bygging av stillas. - S S.15 -

9 Redaksjonen Hva skal barnet hete? Bli med i konkurransen om hva bladet skal hete. Den som kommer med det beste forslaget vinner en sykkel. Den heldige vinneren får vite dette i januar. Vennligst send inn dine forslag til: Da lar vi julefreden synke inn med en vakker julesang av Jakob Sande. Med gode ønsker om en stille og fredelig jul. KAEFER IKM AS Strandsvingen Stavanger Tel: Fax: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HSEQ Manager Mobil Gro Valsvik Markeds- og opplæringskoordinator Mobil Redaksjonen tar gjerne i mot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld, og tusunde barnehender mot himmelen ljosi held. Der song dei for fyrste gongen, ved natt over Davids by, den evige himmelsongen som alltid er ung og ny. Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall. [Songen som atter tonar med jubel kvar julenatt, um barnet, Guds son og sonar som myrkret for evigt batt.] Han låg der med høy til pute, og gret på si ringe seng, med englane song der ute på Betlehems aude eng. Jakob Sande

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

RONGAREN. Åpningsfesten. Å gjøre hverandre gode. Synergien ved sykling. De østenfor. Concrete. Det daglige vedlikeholdet. Prima vare. Rock.

RONGAREN. Åpningsfesten. Å gjøre hverandre gode. Synergien ved sykling. De østenfor. Concrete. Det daglige vedlikeholdet. Prima vare. Rock. RONGAREN Informasjonblad fra risa-konsernet nr. 31 - desember 2007 12. årgang Å gjøre hverandre gode Side 3 Åpningsfesten Side 4 Synergien ved sykling Side 14 De østenfor Side 16 Concrete Side 28 Det daglige

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer