Nyheter. nytt. Nr årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008"

Transkript

1 Rehab Nr årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1

2 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire firmaets 50 års jubileum med ansatte i tillegg til en Norgesturnè rundt hos våre samarbeidspartnere. Jeg vil takke dere alle som tok del i dette, og gjorde det til en verdig markering for oss. Fjoråret bar preg av høy aktivitet og moro er det med flere oppdrag i Nordsjøen, og at vårt nye vannledningssystem ser ut til å fungere. Som daglig leder klarer jeg ikke å gjøre alle 65 ansatte fornøyd til enhver tid, men med markering av så mange 10, 20 og 30-års jubilanter er dette et bevis på at de ansatte stort sett trives i vårt firma, Når vi nå ser framover er målsettingen å sette den nye vannledningen ut i produksjon, og å få ført inn flere rør og foringer inn i bakken. Vi ser nå gevinsten av Rørfornying Norge med total rehabilitering av løpemeter med stikkledninger i Vi har også gjennomført en rekke O-liner oppdrag i boligblokker og leiligheter i året som gikk, og en rekke nye oppdrag er på beddingen rundt om i hele landet. Etter 10 år som daglig leder vet jeg at vi hele tiden må være på jakt etter nye oppdrag. Det betyr at vi også må være åpen for nye produkter og nye løsninger. Vår egen utviklingsavdeling er derfor svært viktig. Vi gleder oss over god ordretilgang, og gleder oss til fortsatt godt samarbeid med våre mange kunder og samarbeidspartnere. Dere kan regne med oss også i Rehab nytt Utgis av Kristian Olimb AS i samarbeid med Rørfornying Norge. Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf mob e-post: Opplag Tre utgaver pr år. Grafisk produksjon: RM grafika, Trykk: Stens trykkeri Brødre i førersetet Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb har overtatt kontrollen i Kristian Olimb AS fra årsskiftet. Med en eierandel på 94 prosent har de løst ut sine tre søsken, mens grunnlegger Kristian Olimb har 6 prosent av aksjene i det solide selskapet. Det var etter et meget godt og konkret tilbud om oppkjøp fra et landsdekkende entreprenørfirma familien Olimb satte seg ned for å tenke framtid. Selv om det var fristende å si ja til tilbudet ble et enstemmig familieråd enig om å utvikle firmaet videre i privat regi, sier daglig leder Tor-Erik Olimb til Rehab Nytt. De to brødrene vil fortsette i sine nåværende stillinger som henholdsvis daglig leder og avdelingsleder for boring, kulvertrehab og asfalt. Styreformann i selskapet er advokat John Aa.Sveinsvold i advokatfirmaet Ræder. Takket være firmaets revisor og en ekstern rådgiver ble familien enig om firmaets verdi, og denne prosessen har derfor gått meget bra, mener Øystein Olimb. Firmaet har de siste årene øket omsetningen betydelig, og i 2007 passerte den 100 millioner kroner, til tross for at kalkstabilisering er skilt ut. Tidligere utgjorde dette nærmere 30 prosent av omsetningen. Egenkapitalsituasjonen er også meget tilfredsstillende, mener de to hovedaksjonærene. Odelsgutter Dette er som å arve en farsgård, og vi vil gjerne overlevere firmaet i enda bedre stand enn da vi tok over etter vår far. Tor-Erik Olimb mener det har skjedd så mye positivt i selskapet de siste årene at han gjerne ville lede firmaet i ennå noen år. -Vi ser at vi fortsatt har mye å tilføre det norske VA-miljøet, sier han. Kristian Olimb AS har en forskningsog utviklingsavdeling som de er stolt av, og her ligger også firmaets framtid. Brødrene vil hele tiden være på jakt etter de beste produktene samtidig som de er stolt av de produktene firmaet i dag står som garantist for. Senior Kristian og juniorene Tor-Erik og Øystein Olimb er i den heldige situasjon at de har et godt internt forhold og de opplever også et nært og godt forhold til sine ansatte. Små endringer Når det nå er klart at Kristian Olimb AS skal fortsette som et familiefirma vil det ikke bli store endringer i driften. Når det gjelder navnet er styret nå inne i en prosess. Olimb-navnet og våre firmafarger skal uansett leve videre, slår brødrene fast. -Vi har bygget opp en merkevare som skal være gjenkjennelig, og vi skal styrke oss også inn i Rørfornying Norge, der vi har sterke interesser. Rørfornying Norge er faktisk et Olimb-produkt. Det samme gjelder Oliner Rørfornying AS der brødrene Øystein og Tor-Erik er inne med 60 prosent på eiersiden. Vi håper og tror vi har mange spennende år foran oss, konkluderer de to som valgte å være herrer i eget hus framfor et liv som husmenn. 2

3 Nyheter Statfjord A-plattformen. Foto: Statoil StatoilHydro samarbeid på Statfjord Rehabilitering av en 4000 meter lang ledning mellom Statfjord A og Statfjord B kan bli det store gjennombruddet for Kristian Olimb AS med tanke på ledningsfornyelse i Nordsjøen. Operatør StatoilHydro ønsker firmaets kompetanse innen ledningsfornyelse etter at det er oppdaget groptæringer i ledningsforbindelsen mellom de to plattformene, sier avdelingsingeniør, og ansvarlig for produktutvikling hos Kristian Olimb AS, Rolf Dalby De største groptæringene er i størrelsesorden opp til 20 millimeter brede og 10 millimeter dype. Kristian Olimb AS sin utfordring er å legge en ny armert slange inn i det eksisterende røret, med et trykk på 300 bar. Kristian Olimb AS har sammen med Mandals AS framstilt et testrør i denne trykk-klassen, og de første testene er gjennomført med oppmuntrende resultater. Til tross for et prøvetrykk på 330 bar besto slangen testen med glans og føyet seg etter den eksisterende ledningen uten noen form for brudd. Nye maskiner Dimensjonen på testrøret var på 250 millimeter, mens ledningen som skal rehabiliteres har et innvendig mål på 450 millimeter. Mandals AS har aldri produsert så store og lange armerte ledninger, og må derfor produsere en ny vevestol og nye symaskiner for å gå i gang med produksjon av den aktuelle slangen, opplyser Dalby. Neste trinn er å gjennomføre en 3

4 Nyheter Den armerte slangen kom meget godt fra trykktesten. Rolf Dalby gjennomfører test med 330 bars trykk. ledningstest på 2000 meter, og denne testen skal gjennomføres i Råde. Mandals AS vil da gå i gang med å produsere testledningen, og dersom denne testen også blir vellykket kan Kristian Olimb AS og Mandals AS gå i gang med produksjonen av en 4000 meter lang ledning. Dette blir et banebrytende arbeid, både i nasjonal og internasjonal målestokk, men produktutvikler Rolf Dalby har stor tro på at de samarbeidende firmaene skal lykkes med denne store utfordringen. Langt slep Strekktester er gjennomført, og ut fra disse testene vet vi hvor stor drakraft som er nødvendig for å rehabilitere. Dette blir et langt strekk fra Gullfaks A til Gullfaks B, sier Dalby videre. Den armerte ledningen skal trekkes inn i eksisterende rør og føres 380 meter ned fra A-plattformen med en del bend og svinger. Ledningen føres videre langs sjøbunnen før den igjen trekkes opp til B-plattformen. Her skal den passere totalt 20 bend fra 30 til 90 grader, men Dalby karakteriseres dette som fine bend. Dalby har vært på sin første inspeksjonstur på Statfjord, og ser på dette prosjektet med stor entusiasme. Kristian Olimb AS har gjennom flere år utført tjenester for Statoil og håper på et nytt og langvarig samarbeid med nye StatoilHydro. Flere oppdrag kan bli aktuelle, med rehabilitering av strekk ned mot brønner StatoilHydro har behov for en lang rekke rehabiliteringsoppdrag, og Kristian Olimb AS er nå en aktuell samarbeidspartner. Foto: Statoil i Nordsjøen. Faktisk er det strekk fra 2,7 kilometer til 11 kilometer som venter på rørfornying. Her er det snakk om å finne riktig glidemiddel for å oppnå minst mulig friksjon, sier Dalby, som først og fremst skal konsentrere seg om forbindelsen mellom de to Statfjordplattformene før han våger å tenke på de andre utfordringene. Før den første rehabiliteringen kan gjennomføres på Gullfaks vil det ta et par år. Tester og produksjon av nye vevstoler og symaskiner vil ta noe tid, men våren 2010 kan verdens lengste armerte ledning være på plass på Statfjord, håper Rolf Dalby. 4

5 Garanterer gravefri fornyelse av vann ledninger Nå kan det bli en kraftig reduksjon i oppgraving av offentlige vannledninger i Norge. Kristian Olimb AS er snart klar med et nytt vannledningsprodukt som er helt gravefritt. Nyheter Rehabilitering av vannledninger uten oppgraving har pågått i flere år ved å påføre epoxy eller polyuretan innvendig i rørene. Dermed er rørene blitt midlertidig forsterket, mener produktutvikler og teknisk leder i Kristian Olimb AS, Rolf Dalby. Det nye produktet, som foreløpig ikke har fått noe navn. er en impregnert armert slange som tåler trykk opp til 15 bar. Vanlig trykk i en kommunal vannledning ligger mellom 5 og 8 bar. Arbeidsmetoden Rehabilitering av en vannledning starter alltid med rørinspeksjon og spyling. Deretter blir alle anboringer (påkoblingspunkter) plugget før den nye impregnerte slangen føres inn fra kum til kum. Slangen blir deretter satt under trykk for å feste seg til den eksisterende vannledningen, og selve herdeprosessen tar 1-2 døgn. Når slangen er ferdig herdet blir anboringspunktene til stikkledningene frest opp innenfra, og en ny vannledning er klar for bruk, etter desinfisering og kloring fra vannverkets side. Metningsproduktet som benyttes er garantert fritt for kjemikalier når herdeprosessen er fullført, og vil dermed heller ikke påføre vannet smakstilsetninger, lover Rolf Dalby. Den nye slangen vil ha et såkalt sprengtrykk på minimum 15 bar. Dimensjonene som vil bli satt i produksjon i første omgang er 6 og 8 slanger, som er det mest vanlige i Norge. Den praktiske testingen av slangen har pågått et drøyt år med et trykk på 12 bar. Til tross for dette trykket er det ikke oppstått noen vannlekkasje mellom det gamle støpejernsrøret og den nye vannslangen. Kristian Olimb AS har levert inn patentsøknad for det nye produktet. Patentstyret vil bruke noen måneder på endelig patentering, men produktet vil bli satt i produksjon så snart alle tester er gjennomført og resultatene er godkjent Den impregnerte og ferdig herdede slangen har festet seg så godt til det gamle røret at Kristian Olimb AS tar i bruk slegga for å bevise styrken på den armerte slangen. av Folkehelseinstituttet. Samarbeidende selskaper er Mandals AS og SIKA AS. Et skritt videre Kristian Olimb AS tar med dette opp konkurransen med epoxy og polyuretanbelegning i vannledningene. -Vi mener dette er et viktig skritt videre for å oppgradere et forfallent norsk ledningsnett, sier daglig leder Tor-Erik Olimb. - Ledningseierne, det vil si vannverk og kommuner sliter med mange såkalte pin-hull. Det er små hull på størrelse med et knappenålshode. Epoxy og polyuretan er et belegg som legges innvendig i rørene for å stoppe rust og tette mindre hull. Hovedproblemet er ikke svinn av vann men faren for innlekking i drikkevannet. Det store marerittet er når vann- og kloakkledning ligger i samme grøft, og det er små hull i begge ledningene. Med mye vanntapping suges grunnvann inn i hullene, og med kloakkledninger som nærmeste nabo kan drikkevannet bli forurenset med de konsekvenser dette vil føre med seg, sier han. Fart i fornyingen Nå kan ledningseierne fornye ledningsnettet i høyt tempo og uten Den nye slangen fester seg godt til eksisterende rør, sier teknisk leder i Kristian Olimb AS, Rolf Dalby. oppgraving. Det blir også en rimeligere metode enn å sette gravemaskiner i sving, mener Rolf Dalby. Prisene på oppgraving kommer fort opp i kroner pr meter, i tillegg til de miljømessige forstyrrelsene som oppgraving fører med seg. Med den nye gravefrie metoden vil vi komme langt rimeligere ut, lover han. Rehabiliteringsarbeidene vil gå over 2-3 dager for hvert strekk. Markedet venter Tor-Erik Olimb vet ut fra 50 års erfaring i bransjen at markedet venter på nye løsninger for en raskere fornyelse av et dårlig vannledningsnett. -Vi har brukt lang tid på å utvikle et konsept som er enkelt og solid, men når for oss er det viktig å vite at produktet holder før vi går ut med dette, sier Olimb. Nå er ventetiden snart over, og Olimb glad for. Han har allerede merket pågang fra en rekke kommuner som ønsker å få informasjon om det nye produktet, - og den informasjonen skal de få, lover han. Da er det bare merkenavnet som gjenstår. 5

6 I den 10 meter dype Reportasje trykkekummen monteres rørtrykkingsriggen - Så dypt må man for å løse ledningsfallet. Krevende rørtrykking De færreste som går over Jernbanetorget i Oslo, forstår hva som foregår under føttene deres. I oktober 2007 startet rørtrykking av en DN1400mm betongledning under Jernbanetorget ved Oslo S i Oslo. Rørtrykking med slike dimensjoner er ikke daglig kost i Norge. Med et ledningsfall på kun 3 pr. meter kan vi nærmest snakke om et kirurgisk inngrep 8 meter under travle folks føtter. Innleide dykkere gjør en viktig jobb i meget kaldt vann midt i Oslo sentrum. Kristian Olimb AS har kontrakt med Statens vegvesen, som igjen utfører oppdraget for Oslo kommune, Vann og Avløpsetaten. Kristian Olimb AS benytter i dette prosjektet BAB Rör tryckning AB som underentreprenør til selve rør trykkingen. Prosjektet består av tre del strekninger på henholdsvis meter. Selve rørtrykkingen foregår fra en 10 meter dyp trykkekum, med diameter 4200mm plassert i Strand gata. Rørene trykkes inn på ca 8 meters dybde, i leiremasser. Mottakskummene er på henholdsvis DN 3200 mm og 6500 x 4200 mm. Prosjektleder Arne Valle og anleggsleder Knut Strømnes hos Kristian Olimb AS, innrømmer at dette er et meget En imponerende trasé forseres med en DN 1400 mm betongledning i 8 meters dybde. 6 krevende oppdrag, hvor ut ford ringene er mange. Arbeidene foregår 8 m under vannspeilet og innlekking av sjø vann er både en utfordring og en fare. Dessuten skjer deler av arbeidene i et gammelt kaiområde, med historiske interesser flere hundre år tilbake i tid. Her står hindringer og utfordringer i kø, når man skal forsere en gammel kai, bygget på stein og tømmerstokker 8 meter under havflaten, konstaterer Olimbs menn over for Rehab Nytt. Trykkerørene er av typen GERMAX trykkerør. Disse er ovalarmert og orienteres korrekt i tverr snittet ved hjelp av løfteanker, slik at de motstår opptredende krefter. Rørene er utformet som falsrør med gummipakning, og har en veggtykkelse på 170 mm og lengde 2000 mm. I skjøtene er rørene forsynt med en trykklast-fordelings plate, slik at trykkekreftene ikke overføres direkte betong mot betong. Rørtrykkings-riggen Riggen installeres meget nøye i trykkekummen. Den har en trykkekapasitet på 400 tonn. I front av rørstrengen er det et styrbart rør, hvor ledningsfall / -stigning kontrolleres med teodolitt. Etter hvert som rørstrengen trykkes innover i trasèen, presses leiremassene inn i rørene. Et skrape-arrangement, trekker leiren ut i trykkekummen. Ut fra gjeldende grunnforhold, er det beregnet en fremdrift på 5-6 rør pr. dag. Prosjektet Prosjektområdet omfatter Strandgata, Fred Olsens gate, Nygata og Biskop Gunnerus gate - i tillegg til selve Jernbane torget. Dette er et stort og komplekst byprosjekt som i tillegg til vann- og avløpsarbeider også omfatter trikkespor med penser og kryss, fjernvarmeledninger, arealombygging i bygårder, gatevarme og signalanlegg. Prosjektet er en del av Oslopakke 2, som er en kollektivsatsning hvor etater og kollektivselskaper samarbeider. Fremkommeligheten for buss og trikk skal bedres. Samtidig skal området gjøres attraktivt for fotgjengere og reisende. Jernbanetorget er landets største kollektivknutepunkt med kollektivreisende daglig. Tekst og foto: Arve Hansen/Odd Borgestrand

7 Reportasje Trangt, men trivelig i kulverten Det er få som legger merke til hva som foregår i Nedre Kallbakksvei på Kaldbakken i Oslo, men dersom kulvertrehabiliteringen noen meter under bakken ikke hadde blitt utført ville en rekke innbyggere i byen merket det. Det er to strekk som nå rehabiliteres, forteller avdelingsingeniør Øystein Olimb. Totalt rehabiliteres 275 meter med spillvannsrenne fordelt på to strekk. Tallak Heitmann har vært en av gutta fra Kristian Olimb AS i renna det siste halve året. Han forteller at det har vært innsig og lekkasje fra kulverten ut til overvannet, og at utbedringen derfor var høyst påkrevet. I tillegg til kulvertrehabiliteringen er det også 7 kummer som skal delvis rehabiliteres og stiger skal byttes ut. Rehabiliteringen av kulverten skjer ved å støpe en ny bunn og tilsettes en injeksjonstetning. Renna har en snittbredde på 0,75 meter, og skal forsterkes i bunnen og sider med armering og betong. Oslo VAV er oppdragsgiver, og arbeidene vil etter planen pågå fram mot månedsskiftet februar- mars Vi trives godt, selv om det er trange arbeidsforhold, sier Tallak Heitmann på vegne av arbeidsfolkene som har holdt på under jorda siden i fjor høst. Før de er ferdig med jobben skal de frakte inn14 tonn med stål, og det skjer ved hjelp av håndmakt. Disse gutta behøver ikke pumpe jern på fritida.. Nye medarbeidere i Rørfornying AS Kristin Halseth: 40 år, agronom, under opplæring på strømpekjøring Jens Bjørndahl: 52 år, har vært ansvarlig for avløpsnettet i Trondheim kommune. Tallak Heitmann i kulverten i Nedre Kallbakksvei i Oslo. En trang, men trivelig arbeidsplass, sier han. Ny med arbeider Harald Wiersholm (43) er ansatt som medarbeider i anleggs avdelingen hos Kristian Olimb AS. Wiersholm er ekte Råde-gutt og har fram til nå drevet gård sammen med sin bror. Ny vannledning under golfbane Rehabilitering av en vannledning under en golfbane bør helst skje med minst mulig inngrep, og takket være NoDig-metoden løste Kristian Olimb AS denne oppgaven sent i fjor høst. En 300 millimeter eternitt ledning med en innvendig diamter på 280 millimeter hadde for lengst gjort sin tjeneste, og denne ble erstattet med en 250 millimeter PE-ledning, forteller avdelingsleder Freddy Friberg. -Det var ønske om minst mulig innhugg i terrenget, og oppgravninger på banen ble begrenset til to groper. Begge steder var det anboringer, og det medførte at vi delte inntrekkingen i to strekk, opplyser Friberg.. -Anboringsgropene ble benyttet som trekkegrop for å redusere gravearbeidene til et minimum. Ledningstrekkene ble på 165 meter og om lag 350 meter. Når ledningen samtidig lå i en slak kurve møtte vi såpass motstand i røret at vi fikk assistanse av Falken Redningstjeneste som trakk med 12 tonn. Den nye PE-ledningen ble koblet til i de eksisterende kummene. Friberg takker Frogn kommune med Eivind Smestad i spissen for ett meget godt samarbeid under rehabiliterings perioden. 7

8 Reportasje Vannledning fra 1921 byttes i Bærum Byggeleder Asle Freberg, prosjektleder Arild Rydh og avdelingsleder Freddy Friberg overvåker sveiser Geir Johansen. Ledningsstrekket er fra 1921, og bærer tydelig preg av et langt liv med vann transport. Det er sjelden å se så gjengrodde og rustne rør. Gjentatte brudd på strekket de siste årene førte til at Bærum kommune nå måtte gjøre noe. -Ikke alle strekk er like gamle, men de er like dårlige, sier pro sjektleder i vann- og avløpsetaten i Bærum kommune Arild Rydh. Bærum kommune har god oversikt over sine vannledninger, og de vet hvordan tilstanden er i de enkelte områder av kommunen. I vinter gjennomføres 4 prosjekter i kommunen, og verst er det i Kløverenga/Sildreveien noen hundre meter fra Sandvika sentrum. Totalt er det 9 anboringer på strekket, og av hensyn til beboerne i området har kommunen satt en kort tidsfrist på utføringen av oppdraget. Kristian Olimb AS fornyer her en strekning på 500 m. Neste prosjekt er Evjeveien/Hareskaugsveien. Her skal det rehabiliteres 170 meter i en 150 millimeter støpejernsledning. Bærum kommune satser på Compact Pipe, og Kristian Olimb AS utfører den høyst påkrevde rehabiliteringen. 8 Samordner prosjekter Bærum kommune har valgt å samordne 4 prosjekter og lagt disse ut på et felles anbud. Prosjektleder Arild Rydh sier til Rehab-Nytt at dette både er tidsbesparende og økonomsk lønnsomt for både kommunen og utøvende entreprenør. -Vi setter gjerne 4-5 delprosjekter sammen til en pakke. Dette prosjektet er forberedt siden i fjor sommer, og totalt var det 5 entreprenører som meldte seg, men bare to som leverte inn anbud. De to som leverte inn anbud er også de firmaene som arbeider med dette på heltid, mens de andre har dette som tilleggsarbeider. For oss er en kombinasjon av pris og kompetanse viktig, og vi vet medarbeiderne hos Kristian Olimb AS vet hva de driver med., sier Rydh.

9 Nyheter Compact Pipe klar for tjeneste i Kløverenga/Sildreveien i Bærum kommune Bra for begge parter For Olimb AS er dette en god løsning, sier avdelingsleder Freddy Friberg. -Vi har hatt en ramme avtale med kommunen tidligere, og når vi nå får 4-5 oppdrag sam tidig betyr dette en vinn-vinn situasjon for begge parter. Det er klart det er besparelser å hente ved en samling av prosjekter. Neste oppgave er Kløverenga, der kabelpåvisning er gjennom ført, og total framdriftsplan går fram til sommerferien. Totalt i dette området er det snakk om nærmere 800 meter som rehabiliteres. Det er en klar målsetting at beboerne i området i minst mulig grad skal berøres. De vil få god informasjon før det praktiske rehabiliteringsarbeidet settes i gang, og de skal aldri være uten vann over lengre perioder, og aldri i forbindelse med frokost og etter ordinær arbeidstid. Selv om Kristian Olimb AS gjennomfører rehabiliteringen skal beboerne i de aktuelle områdene kunne leve et normalt liv, understreker Freddy Friberg. Trykket øker De gamle ledningene fra 1920-tallet har gjort sin tjeneste, slår prosjektleder Arild Rydh fast. Kapasitetsmessig har det ikke vært noe stort problem, men beboerne i området vil få større mengder vann ved det nye røret. De gamle rørene er svært gjengrodd. Rørene er preget av store rustbelegg i hele ledningsstrekket, og det var vanskelig å spyle rørene, innrømmer Freddy Friberg. Spørsmålet er om så gjengrodde rør holder den kvaliteten som loven krever? -Knoller og rust påvirker ikke vannkvaliteten, og kommunen holder et godkjent kvalitetsnivå, slår Arild Rydh fast. -Det eneste forbrukerne vil merke er brunt vann ved brudd og når vannet igjen skal kobles til igjen. Nå garanterer vi at ledningsbrudd skal være unntak og ingen regel, sier han med et smil. Vannledningen fra 1921 har gjort sin tjeneste nå, slår prosjektleder Arild Rydh fast. Slik ser en vannledning fra 1921 ut i Bærum Stikkledningene Alle beboere i de aktuelle områdene har eller vil få tilbud om å rehabilitere sine private stikkledninger etter hvert som prosjektene gjennomføres., Rydh syns det er både beklagelig og betenkelig at ingen av de berørte beboerne har takket ja hittil.. -Dette skuffer oss, sier prosjektleder Arild Rydh. Vi kan senere komme med pålegg om utbedring, og det vil bli betydelig dyrere. Besparelsene ved utskifting av stikkledninger ville blitt betydelig rimeligere om de hadde takket ja når vi nå likevel er i gang med utbedringene på det kommunale nettet, sier Rydh. 9

10 Aktuelt Stemningsfullt men kaldt da den styrte borejobben ble gjennomført under Ågårdselva i Sarpsborg. Kryssing under Ågårdselva Kristian Olimb AS har gjennomført en vellykket borejobb for Mesta AS med kryssing under Ågårdselva ved Solli i Sarpsborg. Arbeidene er et ledd i framføringen av den såkalte MOVAR-ledningen langs nye E-6 gjennom Østfold. Kryssingen under Ågårdselva var på 120 meter med en 630 millimeter PE-ledning, forteller avdelingsingeniør Øystein Olimb. Han betegner grunnforholdene som gode og eneste utfordring med denne jobben var det svært kjølige vinterværet. Vann fryser som kjent når temperaturen går under null grader, og det ga oss noen ekstra utfordringer, sier Olimb. Nå ligger imidlertid den nye ledningen trygt på 4-5 meters dyp under elva og er en del av MOVAR-ledningen fra Fredrikstad til Moss. Rehab Nytt samarbeid med VVS Aktuelt Rehab Nytt har inngått et samarbeid med bladet VVS Aktuelt, RM Grafika og Stens Trykkeri i Rygge. Det betyr at bladet blir sendt ut sammen med Norges største VVS magasin, i et opplag på eksemplarer. Vitek offensiv med nye eiere Tertnes Holding har kjøpt 75 prosent i Vitek AS for å komplimentere sin eksisterende kjernevirksomhet på Vestlandet. Daglig leder i Vitek AS, Ole Kårtveit, er godt fornøyd med dette oppkjøpet, og skal fortsette som daglig leder i firmaet. Kårtveit sitter selv med en eierandel på 25 prosent. Til Rehab Nytt sier Kårtveit at Vitek AS skal bli større, sterkere og bedre gjennom samarbeidet med Tertnes Holding. Vitek AS passerte 35 millioner i omsetning i fjor, og målsettingen er å øke denne betydelig innenfor feltene rehabilitering og farlig avfall. Av større oppdrag har Vitek AS Vi mener det er viktig å nå ut til en større lesergruppe for å gjøre NoDig-kompetansen og Rørfornying Norge enda mer kjent. Som dere har lagt merke til har Rehab Nytt også fått en ansiktsløftning, takket være det nye samarbeidet. Ansvarlig redaktør for VVS Aktuelt, Odd Borgestrand, fortsetter også som redaktør av Rehab Nytt, og vi oppfordrer samarbeidspartnere og lesere til å komme med innspill til bladet vårt. rammeavtale med Bergen kommune gjennom Fyllingen Maskin, og regner med oppdrag for millioner kroner innen rehabilitering av vann og avløp i Med en god ordrereserve tror og håper Kårtveit at oppkjøpet fra Terntnes Holding også vil være med å styrke Rørfornying Norge. Selv vil han øke antall medarbeidere i året som kommer, som følge av stor aktivitet og tilgang til en rekke nye oppdrag innenfor sine kjerneområder. 132 leiligheter får nye rør i Tromsø Rørinspeksjon Nord Norge har siden oktober 2007 jobbet med å rehabilitere rør i to borettslag på Håpet i Tromsø. Hittil er det kjørt ca 650 meter med Insituform og 100 meter Oliner. Totalt skal det rehabiliteres 65 stammer i 132 leiligheter. Det betyr i overkant av 900 meter med Insituform og 400 meter Oiner. Mannskapet på prosjektet består av 4 mann fordelt på 2 lag. Et lag kjører stammene mens det andre kjører Oliner i leilighetene. Prosjektet skal være ferdigstilt 1. Juni 2008 Bydelen som Rørinspeksjon Nord Norge jobber i er et stort og i aller høyeste grad potensielt marked. Her er det mange borettslag med blokker som ble bygget på 70-tallet. Behovet for renovering av rørene i disse borettslagene er stort. Innehaver av Rørinspeksjon Nord-Norge; Frode Nilsen samt Roar Haugland fra Rørfornying Norge har vært i møter med Tromsø Bolig Bygge Lag, og det er liten tvil om at flere borettslag vurderer denne rehabilteringsmetoden, som betyr store besparelser og meget bekgrensede ulemper for beboerne. Rehab av 32 leiligheter i Sarpsborg Rehabilitering av stammer og stikkledninger i 3 boligkomplekser med totalt 32 leiligheter er godt i gang i samarbeid med Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag. Det er Kristian Olimb AS i samarbeid med Oliner Rørfornying AS som utfører arbeidene. Flere av leilighetene hadde betydelige lekkasjer i sine rørsystemer, men de er nå utbedret. Kombinasjonen av Oliner og Insituform er metoden som benyttes, og SOBBL er meget godt fornøyd med både metode og framdrift, opplyser avdelingsleder Ragnar Helgesen i Kristian Olimb AS. Oliner Rørfornying AS er klar for oppdrag i Larvik og Oslo. Dessuten er det forhandlinger på gang i en rekke byer rundt om i landet, opplyser daglig leder CC Sibbern. 10

11 Aktuelt Vestfold med i Rørfornying Norge Mortens Rørinspeksjon AS på Trevland i Kodal i Vestfold er siste tilskudd i Rørforning Norge-familien. Mortens Rørinspeksjon AS er et firma som til nå har utført kontroll av vann og avløps anlegg, men som følge av medlems skapet i Rørfornying Norge nå også vil gå i gang med rehabilitering av VA-anlegg. Daglig leder Morten Trevland har lang og solid erfaring i bransjen. Han etablerte sitt firma i februar 1996,og har etter det blitt et etablert og kjent firma innenfor kvalitetssikring av rør. Trevland sier til Rehab Nytt at firmaets målsetting er å ha oppdaterte og engasjerte medarbeidere i tillegg til å ha et høyt teknologisk nivå på maskinparken. Mortens Rørinspeksjon ønsker engasjerte kunder, for det utvikler oss og våre tjenester, sier han. Firmaet tilby en rekke tjenester fra rørinspeksjon til trykktesting, spyling og desinfisering. I 2006 inspiserte firmaet totalt meter med eksisterende (gamle) rør, i tilegg kontroll av meter med nylagte rør. Firmaet trykktestet også meter Ansatte i Mortens Rørinspeksjon klar for nye utfordringer i Rørfornying Norge-samarbeidet. med vannledninger. Oppdragene ble utført for både kommuner og næringslivskunder. SIM bygger seg opp i Rørfornying Jens Bakke har gått inn i stillingen som ny daglig leder i SIM Tankrenovasjon AS i Haugesund. 57-åringen Bakke kommer fra stillingen som leder for drift og gjenvinning ved Haugaland Inter kom munale Miljøverk (HIM). Han overtar dermed etter Bent Johan Jacobsen som har vært fungerende daglig leder i det nye selskapet. Jacobsen går nå tilbake til stillingen som økonomiansvarlig. Tidligere Opedal Tankrenovasjon AS ble i juni i fjor overtatt av SIM Næring, og er samarbeidspartner innen Rørfornying Norge med hovedsete i Førresfjorden rett utenfor Haugesund. -For oss som renovasjonsselskap har det vært en absolutt fordel å bli del av SIM Næring gruppen. Det har tilført oss en rekke nye oppdrag, sier Bakke. Selskapet har for lengst investert i egen rørinspeksjonsbil, spekket med utstyr for videoinspeksjon av kommunalt ledningsnett, private stikkledninger, kontroll av skorsteiner, kontroll av rørsystemer for industrien og peiling av rør i bakken. SIM Tankrenovasjon AS er forholdsvis nye innen rørfornying Firmaet har bygd opp kompetanse på dette området de siste to årene, og har i dag 2 spesialister som utfører fornyelse av avløpsrør opp til Ø 6. Ved rør med Ø større en 6 utføres jobben av praktiske grunner av Kristian Olimb AS. Som medlemsbedrift i Rørfornying SIM Tankrenovasjon AS har for lengst investert i egen rørinspeksjonsbil, spekket med utstyr for videoinspeksjon. Norge har SIM Tankrenovasjon AS tilgang på teknikker og utstyr og markedsområde avgrenset av Boknafjorden, Bjørnefjorden og Hardanger. -Vi har planer om å gå videre med Grunnarbeid skiller ut rør fornying Grunnarbeid AS på Ranheim har nå skilt ut rørfornyingsdelen i eget selskap, under firmanavnet Rørfornying AS. Selskapet har som forretningside at det i samarbeid med Rørfornying Norge skal selge, planlegge og utføre rehabilitering av gamle vann og avløpsledninger i Midt Norge. Rørfornying AS har enerett på produktet Insituform i begge trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal. I tillegg kan kompetanseoppbygging innen fornyelse av vannledninger og snart også Oliner rørfornyelse av rør i bygninger, uten at vegger og gulv må rives opp. Dette har vi store forventninger til, avslutter den nye daglige lederen Jens Bakke. selskapet som medlem av Rørfornying Norge formidle oppdrag til andre medlemsbedrifter i foreningen, med spesialkompetanse i andre metoder for renovering av rør. Ola Kjærem er daglig leder i det nye firmaet. Kjærem sier til Rehab-Nytt at firmaet vil satse på eiendomsforvaltere, kommuner, boligbyggelag, forsikringsselskap, industribygg og private byggherrer som sine viktigste kunder sammen med Rørfornying Norge. 11

12 Reportasje Reddet julebordsesongen Ringerike Septikservice AS reddet julebordsesongen for Pers Hotell på Gol etter at firmaet i midten av november fikk henvendelse om hasteoppdrag fra Jan Svenkerud ved Sweco Grøner på Gol. Meldingen var dramatisk, da det var konstatert rørbrudd og kollaps i støpjern bunnledningen ved hotellet uka før den store julebordsesongen startet. Martin Johnsrud fra Ringerike Septikservice AS freser opp grenrør. Biler og utstyr fra Ringerike Septikservice AS foran Pers Hotell på Gol. Ned ei trapp og inn ei dør med kula for innføring av Insituformforingen i eksisterende avløpsledning. 12 Bunnledningen hadde en rekke pågreninger og var derfor en skjult, men viktig livsnerve for hotellet, forteller daglig leder i Ringerike Septikservice AS, Torkild Johnsrud. Svingte seg rundt Ringerike Septikservice AS svingte seg rundt og startet arbeidet med forkontroll dagen etter henvendelsen fra Sweco Grøner. Selve rørfornyingen ble utført i 3 etapper og så smidig som mulig tilpasset hotellets drift etter godt samarbeid med driftsansvarlig Åsmund Varden og lokale rørleggere. Gutta fra Ringerike Septikservice AS jobbet derfor både dag, kveld, natt og noe på helg, forteller Johnsrud til Rehab-Nytt. Kollapsen ved hotellet var både dramatisk og omfattende, og i noen tilfeller ble det kanskje litt for mange timer i strekk, men vi kom i mål etter helhjertet innsats, sier en stolt leder, Torkild Johnsrud. Han gir stor honnør til sine medarbeidere, og også til hotellets ledelse for godt samarbeid. Har lært mye Det ble lagt til sammen 55 meter 6 og 9 meter 5 Insituform foring. I tillegg ble 15 grenrør gjenåpnet med fresing. -Etter at vi begynte med rørfornying har vi lært mye, blant annet at ingen jobber er like og at vi stadig møter nye utfordringer. Slik var det også med jobben på Pers Hotell. Her møtte vi store og krevende utfordringer blant annet med adkomst inne i bygget. For oss var det selvsagt tilfredsstillende å løse et omfattende problem for et hotell som er helt avhengig av et fungerende ledningsnett. Det er ingen tvil om at Åsmund Varden ved Pers Hotell er glad for at avløpsvannet nå går inne i rørene og ikke utenfor.

13 Aktuelt Daglig leder Jan Flagstad i Flagstad AS (til venstre) får overrakt prisen som Årets Bedrift 2006 av Peter Beck og Tone Lorentzen fra Nordea Bank ASA. Flagstad årets bedrift på Hedemarken Medlem i Rørfornying Norge, Flagstad AS på Løten, er kåret til årets bedrift 2006 på Hedmarken. Det er en jury bestående av Innovasjon Norge, Hamarregionen Utvikling, HEB Consulting AS, Hamar Media AS og Nordea Bank ASA som står bak utdelingen. -Utrolig morsomt og veldig motiverende for samtlige ansatte, sier daglig leder i Flagstad AS, Jan Flagstad. Han overtok den daglige driften etter sin far i 2002, og har ingen problemer med å dele prisen med både familie og ansatte gjennom drøye 40 år. Det tar tid å bygge opp en bedrift, og nå må vi hver dag leve opp til forventningene som blir skapt i markedet ved at vi har fått denne prisen, sier han. Begrunnelsen fra juryen: Årets vinner er en solid Løten-bedrift med over 40 års virksomhet. Selskapet opererer over hele Østlandet, samt på Svalbard og Island. Hovedarbeidsområdet er vann- og avløp hvor de utfører rehabilitering, høytrykkspyling i alle former og kvalitetssikring av VA-anlegg. Rehabilitering av innvendige rør i boretts lag, næringsbygg og institusjoner har et stort vekstpotensiale. Selskapet er eneforhandler i Norge for Borregaards veivedlikeholdsprodukt Dustex, samt det danske miljøproduktet Ice-Away som er et alternativ til veisalt. Selskapet leverer sine produkter og tjenester til kommuner, industri, entreprenører og privatpersoner. Selskapet har gjennom de siste årene vist en god resultatgrad, egenkapitalgrad og vekst. Selskapets omsetning i 2006 var i underkant av kr 20 millioner. Ved valg av denne bedriften har komiteen lagt spesiell vekt på selskapers gode utviklingsfokus, markedsføring, profil, service og økonomi. Selskapet har over tid økt produktbredden gjennom nye miljøvennlige produkter. Det bidrar til økt bredde og trygghet for selskapet. Selskapet markedsfører seg gjennom en aktiv profilering i lokal TV/ media, en veletablert nettside og gjennom stabile, gode og fornøyde kunder. Selskapet har i dag 16 ansatte og Ibestad tenker smart Iversen leide inn Harstad kommunes spylevogn, kuttet røtter og filmet det 50 meter lange strekket med 6 rør utenfor kommunens kombinerte samfunnshus og kulturhus. Betongrørene lå under både hovedveien og gang- og sykkelsti og Nodig-metoden var derfor overlegen i forhold til miljø og totalkostnad, mener Iversen. Etter inspeksjonen ble tilbud på renovering sendt og bestillingen fra kommunen kom umiddelbart. Kort tid etter ble nytt rør levert, og kommunens folk var med og tilrettela det hele, forteller en fornøyd daglig leder i Roger Rørinspeksjon AS til Rehab Nytt. markerer seg som en trygg og solid arbeids giver i Løten. Selskapet fremstår som en solid bedrift, med en betryggende egen kapitalandel på 40% og med ambisjoner om fortsatt vekst. Selskapet er familie-eid og ledes i dag av 2. generasjon Flagstad. Juryen konkluderer med at årets bedrift på en god måte oppfyller forutsetningene i statuttene, og kårer Flagstad AS til Årets Bedrift på Hedmarken for Etter flere års problemer med innvekst av røtter i slitte betongrør innså Ibestad kommune i Troms at det gamle betongrøret hadde gjort sin tjeneste. Dette forteller Roger Iversen i Roger Rørinspeksjon AS i Harstad. Roger Iversen, flankert av til venstre Bjørnar Johansen og til høyre Svein Coucheron fra teknisk avdeling i Ibestad kommune. Foto: Tom A Hansen. 13

14 Aktuelt Årets ingeniørbragd fra Breivoll Breivoll Inspection Technologies vant konkurransen om årets ingeniørbragd i Det er Teknisk Ukeblad som står bak kåringen. Skanneren avdekker korrosjon og svake punkter på ledningsnettet uten oppgraving. Oslo kommune har vært pilotkunde og har vært blant mange som har bidratt med utviklingen. Pipescanneren årets industribragd ifølge TU. Rehab Nytt presenterte den avanserte skanneren som kan måle veggtykkelse på vannrørene fra innsiden i vårt forrige nummer. Gründer og hovedaksjonær i BIT i Tromsø, John Breivoll, kom over teknologien i forbindelse med at Det Norske Veritas undersøkte ståltykkelse i båtskrog, og fant ut at dette også kunne benyttes for ledningsnett. Dermed ble samarbeidet innledet i I 2000 startet et offentlig utredningsprosjekt der Oslo og Tromsø kommuner ble med, og to år senere kom også Bærum, Stavanger og Bergen med i samarbeidet. Disse kommunene har totalt bidratt med 4 millioner kroner, men så langt har en rekke store og små investorer skutt inn nærmere 150 millioner kroner i prosjektutvikling, og i sommer ble de første kommersielle prøvene gjennomført i Oslo kommune. Nå venter en rekke andre norske kommuner på å ta teknologien i bruk. Som teknologibasert tjenesteleverandør skal Breivoll tilby forvaltere av vannledningsnett tilstandsrapporter på rør, rett og slett et lenge etterlengtet beslutningsstøtteverktøy. Tromsø-firmaet har også fått henvendelse fra India, og har som mål å bli en internasjonal aktør i løpet av få år. Kundens utfordring Korroderte vannledningsnett er et globalt, kostnadskrevende og stadig økende problem. Forfallet er individuelt i ledningsnett, noe som innebærer at et enkeltrør på en ledningsstrekning som ligger nært hverandre kan ha helt ulik tilstand. Da rørene ikke kan inspiseres visuelt, fører dette ofte til at rehabilitering utføres på et tidspunkt som ikke er drifts- og kostnadsmessig optimalt og med feil metode, forklarer Arne Christian Vangdal. -Med vår metode gjør vi det mulig å gi en tilstandsvurdering, uten å grave opp eller avdekke rørene, Pipescanneren samler inn data som overføres til inspeksjonsbilen hvor måledata prosesseres og framvises i sann tid. Dette gjør operatøren i stand til løpende å foreta visuell kvalitetskontroll av datainnsamlingen. Data overføres så fra inspeksjonsbilen til et sentralt datasenter hvor de viderebehandles. Det er mulig å få ut rapporter direkte fra inspeksjonsbilen i felt, opplyser Vangdal. Hans fremste ønske er å bygge opp en solid høyteknologisk bedrift i Norge, og en nylig foretatt emisjon viser at markedet har tro på selskapet. Vangberg ønsker derfor å gi stor honnør til alle samarbeidspartnere som har satset tid og midler på realisering av prosjektet. Vi vet at mange er utålmodig etter å oppnå målbare resultater, både økonomisk og teknologisk. Nå tror vi resultatene skal vise seg å bli gode, både nasjonalt og om noen år også internasjonalt. Husk at vann er vårt viktigste næringsmiddel, og da må vi sikre trygg og god framføring også, konkluderer han. Kristian Olimb AS, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: S.J.T Renovasjon AS Boks 43, 4367 Nærbø Tlf , Fax e-post: Rørfornying AS, Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Tlf Fax e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: 14

15 Våre folk Dyktige medarbeidere hedret Fem trofaste og dyktige medarbeidere som alle fikk tildelt hver sin gullklokke av ledelsen i Kristian Olimb AS. Fra venstre: Kristian Olimb, Rolf Ellingsen, Worm Lunde, Bjørn Langbråten, Erik Rustad, Rolf Hermansen og daglig leder Tor-Erik Olimb. 50-års jubilanten Kr Olimb AS har gjennom alle år hatt en meget stabil arbeidskraft. Nylig ble den fjerde medarbeideren i firmaets historie hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. -30 år i samme firma er ikke lenger noen selvfølge, men Gunnar Stueflotten har aldri sett noen grunn til å forlate Kristian Olimb AS. Han har vært en solid medarbeider på verkstedet og har bygget opp en sterk kompetanse innen service og vedlikehold, sier daglig leder Tor-Erik Olimb. Sammen med kona Liv Marit var Gunnar Stueflotten æresgjester under et stilfullt arrangement på Ekeby gård i Rygge. Det var ordføreren i Råde, Kjell Løkke, som overrakte medaljen. Fem andre medarbeidere var også æresgjester sammen med sine respektive, og de ble hedret med hver sin gullklokke etter 20 års sammenhengende tjeneste i firmaet. Rolf Ellingsen og Worm Lunde har arbeidet sammen med rehabilitering av vannledninger i hele sin periode hos Kristian Olimb AS. Bjørn Langbråten har vært en solid medarbeider innen rørinspeksjon og Erik Rustad har alltid sørget for rette leveranser til rett tid og rett sted som sjåfør i firmaet. Rolf Hermansen fikk også gullklokka. Hermansen er en meget solid fagmann innen rørfornying av avløpsledninger. Når Hermansen har ansvaret for et prosjekt er dette alltid i de beste hender, mener far og sønn Olimb, som var stolte og glade over å kunne hedre så mange medarbeidere på en gang for lang og solid tjeneste i firmaet. Gunnar Stueflotten ble tildelt Norges Vels medalje for 30 års solid tjeneste hos Kristian Olimb AS. Det var ordføreren i Råde, Kjell Løkke, som sto for tildelingen. -Det er de ansatte som er vår viktigste kapital, og vi kan takke samtlige ansatte for at vi i dag har et så sterkt navn i markedet, sier Kristian og Tor-Erik Olimb. Østlandets Plast og Dykk Service AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf Fax: E-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Rørinspeksjon Nord-Norge Alkeveien 14, 9015 Tromsø Tlf , Fax e-post: Mortens Rørinspeksjon AS Trevland, 3243 Kodal Telefon: , mobil: Telefaks: E-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/jòn Kristinsson, Hólmaslód 12, 101 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: 15

16 Kløftaveien 100, 1454 Fagerstrand Telefon Fax E-post: www. sandnes-transport.no Kontakt oss ved adresseendring om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste årets blader. Kontakt oss! Navn Adresse Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Postnummer Antall ringpermer med innhold: Sted uten innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Kristian Olimb AS, 1640 Råde

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden Nr. 1 2011 24 årgang nytt I høyden og dybden Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner.

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid September 2015 5 Om oss OM OSS Olimb er en betydelig aktør

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter.

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter. Nr 1-2014 3. årgang Stjørdal infiltrerer i vegen Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter Langbend ga løsningen TEMA: Briljante kummer 2014 VA-forum 1 Basal AS er Norges største leverandør

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon Refleks 10 - Desember 2006 1 Årets vinter overgikk alle våre verste antakelser, sier regiondirektør i Mesta, Kjell Inge Davik Elektrisk natt i Oslo s 8-9 NR.10-2006 Motorvei på leirgrunn s 14-15 Miljøvennlige

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15.

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15. Peabnytt Nr. 2 2011 15. årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og

Detaljer

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger.

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger. Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon Perfekte kumløsninger 2013 VA-forum 1 Nyheter og produktløsninger er hovedtemaet i denne utgaven av VA-forum.

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

MASKINEN. 550 kbm overvann. Test: Yanmar SV 26. Ny svingbru NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. 550 kbm overvann. Test: Yanmar SV 26. Ny svingbru NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG 550 kbm overvann 20 Test: Yanmar SV 26 36 Ny svingbru 44 INNHOLD 8 Nyheter 16 Nytt navn nytt liv 20 550 kubikks fordrøyningsmagasin i plast 28 Fjernet overvann

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer