Velkommen til Tekna kompetanse nettverk - karriere. Ny som leder. 6-7.januar 2015, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Tekna kompetanse nettverk - karriere. Ny som leder. 6-7.januar 2015, Trondheim"

Transkript

1 Velkommen til Tekna kompetanse nettverk - karriere Ny som leder 6-7.januar 2015, Trondheim

2 IT Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

3 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

4 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

5 Introduksjon av kurs deltagere

6 Formål: Bli kjent Gjennomføring 1. På egenhånd: Hva er du mest opptatt av? Reflekter litt på egenhånd. Bruk tusjer, penner og/eller fargeblyanter og bruk maks 5 minutter til å tegne en tegning, på utlevert blankt A4 ark, som viser hva du er mest opptatt av (akkurat nå!). Når du er ferdig, fest tegning med teip på brystet. Gå rundt i rommet noen minutter. Gjøres uten kommunikasjon med de andre. Etter å ha sett alles tegninger velger du en du vil bli kjent med nå og 2: Snakk sammen in maks 5 minutter, fortell litt om tegningen og om deg selv. Husk at dere presenterer dere begge to 3. Plenum: Til slutt presenterer du kollegaen din i plenum. 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 6

7 Dine forventninger til disse to dagene? Hva skal til for at du definerer dagene som suksess? Hvordan skal du selv bidra?

8 Mål for kurset «Tryggere, tydeligere og inspirerende i leder rollen» Innsikt, bevissthet, erfaringsdeling, praktiske råd og verktøy 10 stk leder tips

9 10:00 Velkommen Rammer Dag 1 LEDER ROLLEN Definisjon, forventninger, ansvar, og oppgaver 11:30 LUNSJ 45 min 12:15 DU SOM LEDER Definer din leder identitet 13:30 PAUSE 15 min 13:45 Skape engasjement Hvordan få medarbeidere til å følge deg 15:00 15 min PAUSE 15:15 Hvordan få tid 16:45 Slutt dag 1 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

10 Definisjonen ledelse «Ledelse er å oppnå resultater med og gjennom andre mennesker Andre definisjoner ; - Få andre til å følge deg - Bruk av autoritet til beslutninger - Evne til å oppnå prestasjoner Hoved oppgaver ; - Strategisk og operative oppgaver - Tydelighet om retning - Omgjøre ideer til mulige handlinger - Etablere eierskap gjennom toveis kommunikasjon - Etablere et godt klima for læring - Resultat og fremdriftsorientert - Lære kontinuerlig Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

11 Den beste lederen du har hatt Lukk øynene

12 Hva kjennetegner god ledelse? TYDELIG KLAR VISJON INTEGRITET «PASSION» /DEDIKERT YDMYKHET ÅPENHET RETTFERDIG KREATIV HUMOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

13 Fokus på læring og egenutvikling Evaluer deg selv vs drømmesjefen Hvor ønsker du å investere fokus, tid og utvikling?

14 What is leadership? It is associated with taking an organization into the future, finding opportunities that are coming at it faster and faster and successfully exploiting those opportunities. Leadership is about vision, about people buying in, about empowerment and, most of all, about producing useful change. Leadership is not about attributes, it s about behavior. And in an ever-faster-moving world, leadership is increasingly needed from more and more people, no matter where they are in a hierarchy. John P. Kotter

15 Hva påvirker ledersstilen vår? Personlige verdier, holdninger og egenskaper Erfaring Tillit til de rundt meg Trygghet og selvtillit Organisasjonsstruktur/type/kultur Forretningsutfordringene Egenskaper til de rundt meg Effektiviteten, egenskapene, erfaringer Tidspress. Indre Ytre Vår lederstil

16 LUNCH 45 min. Back at 12:15

17 Forventninger til deg som leder Kunne organisasjonen Kultur, Normer, Prioriteringer Samarbeid mellom avdelinger Helhetsperspektiv Utover eget team Utover egen avdeling Lederkrav / «prinsipper» Lederteam Lede en organisasjon Balansere drift, utvikling og omstillingsoppgaver «Det synlige» «Det usynlige» Som leder må du forstå hvor ulike mennesker kan være Du må forstå, leve med og lede mennesker som er annerledes enn deg selv og som oppfører seg på måter du ikke liker Lede mennesker Mestre «krysspress» mellom org. og medarbeidere

18 Hvilke leder oppgaver synes du er utfordrende? Skriv en lapp pr oppgave

19 Where do I need to focus? Daniel Goleman, What makes a leader. Harvard Business Review jan.2014: "When I analyzed all this data, I found dramatic results. To be sure, intellect was a driver of outstanding performance. Cognitive skills such as big-picture thinking and long-term vision were particularly important. But when I calculated the ratio of technical skills, IQ and emotional intelligence as ingredients of excellent performance, emotional intelligence proved to be twice as important as the others for jobs at all levels."

20 Hvordan håndtere disse utfordringene?

21 Avgjørende å etablere et godt fundament Hvordan håndtere stress og press Mestre rollen Invester i utvikling og læring Work Life Balance Bygg inn «downtime» i kalender, prioriter aktiviteter, revurder, jobb effektivt, slapp av Håndter energien din Invester i mental og fysisk helse, næring og frisk luft. «Å bli leder er å løsrive seg fra sin faglige rolle»

22 En liten avsjekk.og litt tid til egen refleksjon Hvorfor ble du leder? Hva betyr suksess for deg i rollen som leder? Har leder jobben levd opp til forventningene dine? Hvor godt trives du i jobben din? Hva mener andre om deg som leder? Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

23 Etabler en tydelig lederidentitet Hvordan ønsker du å lede? Hva vil du bli kjent for? Hva er dine styrker og egenskaper som leder? Hva er dine viktigste oppgaver? Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

24 Din lederidentitetsmodell Verdier «Hva ønsker du at medarbeidere og kollegaer skal si om deg?» Visjon og Misjon Styrker og talenter Hovedprioritet 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 24

25 PAUSE 15 minutter Sørg for at energien er på topp når du er tilbake kl.13:50

26 Visjon et tydelig fremtidsbilde som inspirerer Viser retning Oppnåelig, men utfordrende og utviklende Tydelige mål Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

27 Selskap og Ledervisjon og misjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

28 Your leadership identity Values Vision and mission Strenghts and talents Main priorities 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 28

29 En god visjon Er enkel og kan lett kommuniseres Gjør at du ansetter de menneskene som kan hjelpe deg realisere den Er ambisiøs, men medarbeidere må ha tro på at den er oppnåelig Bør være inviterende og involverende, det skaper eierskap En god visjon uttrykker et høyt ambisjonsnivå Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

30 Kultur og verdier Etabler standarden / normene for «slik gjør vi det hos oss» Anerkjenn holdninger, kultur og verdier ved enhver anledning Vær «hands-on» / «Walk the talk» Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

31 Din lederidentitetsmodell Verdier Visjon og Misjon Styrker og talenter Hovedprioritet 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 31

32 Verdier i en organisatorisk kontekst En verdi kan enklest defineres som noe man vurderer som bedre, sannere eller riktigere enn noe annet. Verdier og organisasjonskultur henger nøye sammen. Organisasjonskultur kan defineres som en gruppes innlærte respons på hendelser over tid og gjenspeiler i praksis individuelle verdier. Men kulturen kan representere bestemte gruppers verdier, og ulike verdisett kan stå i motstrid til hverandre i en organisasjon Individuelle verdier kan være personlige, og de kan handle om hvilke prosesser og løsninger den enkelte av oss foretrekker. På den andre siden er verdier oftest et felles tankesett som deles av individer i små eller store grupper, de kan være internasjonale eller globale. Politikere fra hele verden samles for eksempel jevnlig for å drøfte miljøspørsmål, og da er ideologi og verdier en viktig del av diskusjonen. Tilsvarende har ulike faggrupper i en organisasjon gjerne verdier som knytter dem til faget eller profesjonen de er en del av. (Edgar Henry Schein, MIT Sloan School of Management, ). «Verdier er det man arbeider for å oppnå/og eller beholde» Ayn Rand, russisk forfatter og filosof

33 Hvilke selskap har disse verdiene? Modig Åpen Tett på Omtenksom Make it easy. Keep promises. Be respectful. Be inspiring. Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull Omtenksom

34 Fyll inn dine egne verdier i identitetsmodellen 1. Del deretter disse med gruppen og hør hvilke verdier de har. 2. Var det noen felles for gruppen? 3. Diskuter i gruppen : 1. Hvorfor er det viktig med et bevisst forhold til egne verdier som leder?

35 Verdier til inspirasjon

36 PAUSE 10 minutter Sørg for at energien er på topp når du er tilbake kl.15:00

37 Din lederidentitetsmodell Verdier «Hva ønsker du at medarbeidere og kollegaer skal si om deg?» Visjon og Misjon Styrker og talenter Hovedprioritet 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 37

38 Til inspirasjon.

39 Til inspirasjon.

40 TEAM Hvordan skape gode team

41 Skap et godt team Definer hvilke roller du og selskapet trenger Bruk tid på ansettelser Sett sammen utfyllende team Prestasjon Utvikling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

42 Roller i teamet ditt. Hva trenger du og hva forventer du? Nyttige elementer ved ansettelse 1. Invester tid i stillingsbeskrivelsen og annonsen 2. Samarbeid tett med HR 3. Definer og kommuniserer suksess kriterier skriftlig (eks KPI er) 4. Ansett for rollen eller for potensialet? 5. Invester personlig tid i referanse sjekk. 6. Bruk «Case» tilnærming når du velger mellom slutt kandidatene. 7. Bruk preferanse / Profil verktøy. Gjerne (IQ og EQ) online tester.

43 Når du setter sammen team så pass på disse 5 sentralene spørsmålene: 1. Hva skal teamet levere / oppnå? 2. Hvilke rammer er førende? 3. Hva skal styre samarbeidet i teamet 4. Hvilke roller skal fylles av hvem? 5. Hvilke relasjoner og arbeidsform ønsker vi?

44 Profil og preferansetester Nyttig til å skape VI, et TEAM. Forstå og respektere ulikheter Eks.SCOR

45 Sosial form Skaper godt klima Åpenhet Positivitet Motiverende Relasjoner Konstruktiv dialog Utvikle team Vigdis Sr(D) RÅD Prioritere områder Hovedfokus tydeligere Tydeligere bestillinger Litt mer underlag/bakgrunn Praktisk handlingskraft Gir frihet Gir variasjon Stiller spørsmål Engasjement Tilstedeværelse Utfordrende Får det beste og meste ut av. Løsningsorientert Ser helhet Uredd Målrettet Skaper forutsetninger og forventninger internt og eksternt Inspirerende

46 Henrik Cr Sosial form Behagelig Tydelig Omgjengelig Tilpasningsdyktig Mottaklig Åpen Følsom Praktisk handlingskraft Effektiv Energi Fart Flink Smart Til å stole på Trygg på leveransen Kvalitet Råd Ja takk, unngå men... Involvere, delegere, stole på andre- arbeide gjennom andre Slipp deg mer løs Styrke empatien unngå kategorisk sort / hvitt Prioritere, ikke for anstendig

47 Forsterke team identitet og samhørighet Wekly Update Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

48 Jeg har ikke tid..

49 Planlegg tiden! Time management / WLB for deg og ditt team: Definer nøkkel prioriteter Vit hva som forventes 45 min. møter Sett agenda og hold deg selv og andre ansvarlige Definer type møter Kommuniser tid tilgjengelig Fokus på utvalgte oppgaver Deleger

50 Oppsummering dag 1 Bevisstgjøring og fundament for god ledelse God ledelse og leder rollen Viktige egenskaper Hva påvirker ledersstilen Fundament for å håndtere stress Leder identitetsmodellen Lag struktur Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

51 Welcome to day 2

52 Dag 1 HOVED TEMA: Drømmelederen Hva er forventet av deg i leder rollen Etablere et godt fundament Etablere en tydelig leder identitet Visjon og misjon, fokus på styrkene, hoved prioriteringer, verdier, etterlatt inntrykk/lederstjernen din Definere rammer Team, Ansette Hvordan sette sammen og lede Hvordan øke motivasjon og prestasjon Smartere arbeidsform / Tid Reflekter et par minutter på egenhånd og diskuter deretter 2 og 2 hoved elementer og innsikt du tar med deg fra i går. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

53 Hovedtema dag 2 1. Lede mennesker 2. Kommunikasjoner Start : 09:00 Pause: 10:15 15 minutter Lunsj: 11:30 45 minutter Pause: 13:30 15 minutes Slutt: 15:30 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

54 Avsjekk mot forventninger

55 Hvorfor slutter medarbeidere? Gjennom forskning har en kommet frem til følgende hovedårsaker: Arbeidsplassen var ikke som forventet Det var feil match mellom jobb og person For lite coaching og tilbakemelding For få muligheter til avansement og vekst Følelsen av å ikke bli anerkjent og verdsatt Stress som følge av overtid og dårlig balanse mellom jobb/privat Tap av tillit til ledelsen Kilde: Leigh Branham «The 7 hidden reasons employees leave». Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

56 Benchmarking, skaff deg innsikt Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

57 Invester tid i hver enkelt Still gode spørsmål Lytt og deretter støtt! Deleger! Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

58 Lag Win-Win relasjoner Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

59 Pause 10 minutter

60 Å kjenne medarbeiderne Kontekst - Individuell situasjon, innen/utenfor jobb Personlighet - Karakter og holdninger Ferdigheter og kvalifikasjoner - Hva de kan for å utføre oppgavene Figur: Kilde Great Place to Work Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

61 Nyttig innsikt om medarbeiderne dine. 2 NØKKELSPØRSMÅL HVA MOTIVERER? HVA DEMOTIVERER?

62 HR stukturerte prosesser 1:1 hver måned Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

63 Øvelse i kommunikasjon Refleksjon

64 Øvelse : Kommunikasjon 8 stk frivillige, resten observatører: 1. Sett dere på en rad med ryggen mot hverandre. Ta med blokk som underlag og et blankt A4 ark + en penn 2. Dere andre tar med et blankt ark og er observatører, dere setter dere mellom parene slik at de ikke kan se hverandre, samt at det blir litt ro for dem. Ytterligere beskrivelse kommer Refleksjoner etter øvelsen i plenum 7. januar 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 64

65 Kommunikasjon forts. «Hva bør du være bevisst på, noen verktøy og tips som gjør deg enda bedre som fjernleder»

66 Nye tider (Digitale tider ) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

67 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

68 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

69 FOKUS «Code of conduct» / Kjøre regler

70 Informer og kommuniser tydelig Informer oftere enn du planlegger, det blir aldri nok Inspirer gjennom å utfordre, sett høye krav, prioriter og legg til rette for medarbeiderne Vi sammenheng og skap mening Bygg Rappor (pust, stemme, kroppsspråk, ord) Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

71 Modell (Prestasjonsmodell) Tilstandstrekant

72 Kroppsspråk og stemme bruk Lese andre mennesker og justere vår kommunikasjon, skape «rappor» er godt verktøy Kropps språk Stemme (tone, tempo og volum) Ord og uttrykk Pust frekvens Felles opplevelser Kleskode Kun 7% av kommunikasjonsinntrykket blir avgjort av ordene som brukes. Stemmebruk står for 38% av inntrykket Resterende: Kroppsholdning, pust osv. Kilde: Mehrabian, A and R. Ferris, «interference of attitudes from non-verbal communication in two channels, The journey of councelling Pscyhology

73 Bygg Rappor / Kom på bølgelengde Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

74 Tydelig kommunikasjon, bruk av ord. «vær varsom ord» MEN Hvorfor Alltid, Alle, Ingen Prøve Ikke Man Hvis På en måte, ikke sant, faktisk, liksom

75 God feedback Skal være konstruktiv Ikke tolkning, men basert på dine observasjoner Konsentrer deg om hva medarbeideren kan gjøre bedre neste gang, fokus på motivasjon God feedback gir næring for vekst «Erica Grunnevoll»

76 Strategi for God kommunikasjon som leder 1. Etabler en bevisst kommunikasjonsstrategi 2. Øk egen kunnskap og innsikt om medarbeideres preferanser (Fag og relasjonsbasert lederskap) 3. Invester i gode verktøy

77 Vær ekte Del av dine egne erfaringer, spesielt feilene Vær deg selv Troverdig Ha de beste intensjoner Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

78 10 mulige tips til god ledelseskommunikasjon (spesielt viktig ved fjernledelse)! 1. Se hver enkelt 2. Respekter andres modell av verden 3. Still spørsmål og vær interessert 4. Still åpne spørsmål : Hvem, Hvordan, Hva, Når 5. Skill sak og person 6. «Finnes ikke feil, kun læring», Gi konstruktive tilbakemeldinger 7. Si hva du ønsker i stedet for hva du ikke ønsker 8. Dropp «vær varsom/unødvendige ord» 9. Vær ærlig og ekte 10. «Backtracking» / Gjenta; «Har jeg forstått deg riktig når du sier.»

79 Anerkjennelse Se hver enkelt Gi feedback som kan brukes Alle liker anerkjennelse, formatet er ulikt Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

80 Anerkjennelse

81 Ha det gøy på jobben Ledere som har det gøy inspirerer Engasjement og latter Arbeidsglede Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

82 HAPPY HOUR FY 10 Fredag 9.oktober Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

83 Tid til å ha det gøy! Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

84 Feiring Prestasjoner er krevende, utviklende og gøy Feir innsatsen og delmål løpende Feir resultatene Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

85 FEIRE Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

86 Vigdis 10 ledertips «Alt starter og stopper med lederen» 1. Etabler en tydelig lederidentitet 2. Visjon et fremtidsbilde som inspirerer 3. Kultur og verdier 4. Skap et sterkt team 5. Se hver enkelt 6. Kommuniser og informer tydelig 7. Vær ekte 8. Anerkjennelse 9. Ha det gøy på jobben 10. Feir delmål og mål Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

87 Din handlingsplan 1. Bruke kunnskap / metoder eller tilnærming fra kurs dagene 2. Fortsette egenutvikling som leder Definer minimum 1-3 du skal iverksette og tidfest det

88 Tusen takk for meg! Følg meg gjerne på Linkedin og Twitter Mail : Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN 1 FORUTSETNING YDMYKHET NYSGJERRIGHET KOMPETANSEOVERFØRING PÅ TVERS UTHOLD AT STYRKE SPENST BEVEGEL MENTALT ATF/HOLD TID KOMM KONFLIKT MILJØ STØTTEAP FAKTORISERING

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet.

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Hvordan du skal få fler kunder, tjene mere penger og få mere frihet gjennom å bli kjent med kundenes største

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog Om Norsk Dialog Etablert i 2009 av Dag Andersen, Astrid Bjerke

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer