Arbeidet med sammenslåing av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF. Styremøte 24 Mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med sammenslåing av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF. Styremøte 24 Mai 2011"

Transkript

1 Arbeidet med sammenslåing av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF Styremøte 24 Mai 2011

2 Status formelle prosesser Stiftelse av selskapet Prosess med ansettelse av Administrerende direktør Bruk av rekrutteringsbyrå, Ansettelsesutvalg Fullmaktsstrukturer på plass (etter dagens styremøte) Viktigste oppgave for driftsorganisasjonene: fokus drift Oppdragsdokument fastholdes, ikke nye krav i 2011 Beslutninger som legger vesentlige føringer på det nye foretaket Formål, forventninger Ikke klart definert fra HOD, HMN Foretaksmøte Juni Egen prosess eller fast AD?

3 Organisering av arbeidet Styret HMR (+ RHF) Styringsgruppe RHF, HSM, HNR, TV, brukere, HSØ Linjeledelse HSM+HNR Prosjektleder Lars Magnussen Ny nettløsning HR Økonomi Fag Admin. støtte IKT Roland Mauseth Trude F Giskaas Randi Myhre Jan Einar Klungreseth Signe Karlsen HEMIT RH Andersen Mandat til prosjektledere Arbeidsgrupper, representasjon? Må gjennomføres bør startes bør gjenstå

4 Delprosjekt ny nettløsning for HMR Delprosjektet skal innen 1. juli etablere: Nye internettsider Ny virksomhetsportal (intranett) Nytt ekstranett (styreadministrasjon + sider for brukerutv.) Arbeidet med struktur for internettsidene i tråd med nasjonalt rammeverk for helseforetakenes nettsider (felles struktur) Arbeidet på plan Intranettforside og annet innhold på virksomhetsportal Arbeidet på plan Mye innhold arves fra eksisterende foretak Avhengighet mellom organisasjonsstruktur intranettstruktur gjør at en del endringer først gjennomføres når ny struktur er på plass

5 HR- prosesser Virksomhetsoverdragelse Hva betyr det for ansatte i praksis? Brev sendes til alle ansatte om overføring av arbeidsforhold og reservasjonsrett 1. Brevutkast klart 2. Innhold i brev drøftes med tillitsvalgte i Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal den 19. og 20 Mai 3. Fysisk utsendelse avklart, Bring ca 6000 brev Lønnsoppgjør 2011, forberedelser til hovedoppgjør 2012 Dialog etablert om forberedelser til oppgjøret Felles tekster, annonser, ansettelsesbrev, ansettelser i mellomperioden Felles ingress avklart med HR-direktører Ingen endringer for ansettelser i avdelingene som følge av sammenslåingen Hold på ansettelser i klinikkledelse og sentrale stabsfunksjoner inntil ny felles ledelse er på plass konstituering kan gjennomføres

6 HR- prosesser (II) Felles arbeidsavtaler med tilhørende dokumenter Arbeidsgruppe med mandat fra HR-direktører. Tillitsvalgte inkluderes i utformingen dokumentene sendt ut til TV for innspill Pensjon og - gruppelivsforsikringer Ingen endringer for ansatte Opprettet dialog med KLP og Willis Ressursstyringssystem Avklares i samarbeid med HEMIT Omstillingskonferanse Planlegging ikke påbegynt - september Fellesmøte for HR-avdelinger Avtalt møte

7 Økonomiområdet Lønn Ny arbeidsgiver fra 1. juli 2011, ansatte får to lønns- og trekkoppgaver for Feriepenger for hele 2011 utbetales fra HMR Alle skal få lønn som vanlig 12. juli 2011, test kjøres Juni Møte med leverandører av lønns- og personalsystem (Tieto og Aditro) avholdt med representanter fra personal, lønn- og regnskapsenhetene i begge foretak samt Hemit Budsjett 2012 Nivå det skal budsjetteres på avhenger av ny org.struktur i HMR høsten Det er løpende kontakt og avklaringer mellom økonomiavdelingene i regi av øk.dir Ny finansieringsmodell (behovsbasert) i HMN fra 2012, HMR får felles ramme Felles system, ulike metodikk i 2011 Innspill til langtidsbudsjett for håndtert av HNR og HS samt regional prosjektleder

8 Økonomiområdet (II) Regnskap Føre regnskap som før i 2011 konsolidere på toppen, avlegge ett felles offisielt regnskap for Helse Møre og Romsdal for 2011 Regnskapsføring i Masterpiece fortsetter, sårbart Tilleggsutfordring - innføring av nytt økonomi- og logistikksystem (SAP) 2. halvår 2012 ressurskrevende å gjøre endringer i gammelt system før implementering av nytt Rapportering 2011 Ikke nytt oppdragsdokument for Helse Møre og Romsdal i 2011, det skal rapporteres på begge oppdragsdokument Rapportering etter 1. juli til lokalt og regionalt styre under avklaring Noen utfordringer knyttet til felles kvalitetsindikatorer ut over økonomi Rapportering 2012 Felles oppdragsdokument og felles rapportering Beslutninger om felles kvalitetsindikatorer etc

9 Økonomi (III) Informasjon til kontraktsparter/leverandører Helseforetakslovens 50 regulerer det juridiske Informasjon til leverandører, kontraktsparter, leietakere, andre samarbeidsparter om ny postadresse og nye fakturaadresser utfordring at felles adresseregister mangler (reskontrosystem benyttes som hovedløsning) Innkjøpsavtaler i HS og HNR må harmoniseres på sikt få lokale avtaler med noe omfang (vaskeri (begge HF) og renhold (HS) de største) Endringsmeldinger løsøreregister, omregistrering av eiendom Orientering til kommunene om endringen, samt andre offentlige instanser Møte med bankforbindelse 23. mai 2011 Kontakt med revisor, behov for eget møte er ikke avklart Informasjon til Lindorff (purringer), Tollkredit, Toll- og avgiftsdirektoratet, NRK, Posten med flere Avventer utsendelse av alle brev til nytt organisasjonsnummer foreligger ca 1. juni

10 IKT Et litt annerledes delprosjekt Support for andre grupper/delprosjekter Ny nettløsning, tilgang medisinske IKT-systemer, tilpasninger ephorte, regnskap. Ansvar for delsystemer/leveranser fungerer Ikke avhengighet av foretaksnummer Prosjektleder innleid fra HEMIT Rolle avklart til 0107,må avklares for perioden i etterkant Teknisk konsekvenser Serverkapasitet Linjeforbindelser etc

11 Fag Ikke mye virksomhetskritisk før 01 juli Mange samordningsoppgaver som krever modning Hva gjør vi med funksjonsfordeling og forholdet til Strategi 2020?? Felles utvalg/systemer Felles beredskapsplaner etableres etter hvert som felles organisasjon kommer på plass, gjennomgang til styret? Andre felles utvalg etableres etterhvert Medisinske ikt-systemer, tilgang og felles rapportering Leseadgang (tildeling av sekundærsykehus) kan organiseres til 0107 Oversikt over hvem som skal gis adgang må etableres Prosedyrer eqs må revideres etter hvert, overordnet må på plass Samarbeid mellom fagavdelingene i HSM og HNR må styrkes, helst før 0107

12 Administrative støttefunksjoner Bruk av ephorte Forskjeller i bruk (av moduler etc) må avklares arkivloven; arkivering av styresaker, referater m.m., tilsier systemet må operativt ASAP post (postjournal, eget postboksnummer?), system for personalarkiv (arbeidsavtaler) og lignende off.loven; innsyn i enkeltsaker og postjournal Forvaltningslov; innsyn i anskaffelsesprosesser, svarfrister Hvordan håndteres arkiver og journaler fra eksisterende foretak etter at driftsansvaret er overtatt av det nye foretaket Beslutninger bruk av målform, dokumenter, henvendelser etc Telefonløsning Felles nummer krever mulighet for å sette over Leverandørkontakt etablert, tilbud mottatt Linjeleie, kortnummer, felles nummerserie, ny telefonsentral (Kr sund) Tidsplan, risiko

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Gjennomgang av forskningskonti Innovest AS Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Høringsutkast Audit & Advisory Oktober 2014 1 Sammendrag Intensjonen med Innovest AS var å sikre mer og bedre

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200800636-100 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 21-2010

Detaljer