HLF-Nytt høsten HLF Bergen er inne i sitt 82. år. Godt nytt: Følg laget her: Informasjonsblad for HLF Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HLF-Nytt høsten 2015. HLF Bergen er inne i sitt 82. år. Godt nytt: Følg laget her: Informasjonsblad for HLF Bergen"

Transkript

1 HLF-Nytt høsten 2015 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF Bergen er inne i sitt 82. år Høsten er kommet, hør stormarnas gny heter det i en gammel sang. Nå er høsten her, og vi bretter opp ermene for en travel høst! Vi skal opp og kjempe for hørselssaken igjen, og iherdig gripe tak i små og store saker som trenger fornuftige løsninger! Forhåpentligvis har dere alle nytt en velfortjent ferie og hatt noen dager med sol og varme. HLF Bergen sin høst vil bli preget av fortsatt videreutvikling av lagets aktiviteter. Vi vil jobbe for å få til en kafe for pensjonister på formiddagen, her trengs det midlertid en liten kjøkkengjeng som kan stå for det praktiske. Ideen er å skape en møteplass for de som opplever det som enklere å ha møter på formiddagen. Målet er å ha en likeperson tilstede som kan svare på spørsmål, hjelpe til med råd om bruk og stell av høreapparater og ellers servere en kopp kaffe og noe lett å bite i mens praten går mellom de fremmøtte. Billige batterier til dine «ørenskjære apparater» skal det også være mulighet for å få. Ta gjerne kontakt med laget om du vil være med og hjelpe til! ikke evner å rette på det innen rimelig tid, må noe gjøres! Kom på arrangementene våre, delta på høsttur og julemøte, følg med på hjemmesiden og facebooksiden vår på internett, kom med forslag og innspill til styret. Fortell oss om ting som ikke er som det skal være rundt om i kommunen! Vel møtt til en aktiv høst! Med hilsen Arvid Hauge, leder HLF Bergen Godt nytt: Stortingets helse - og omsorgskomité, kunngjorde en innstilling i begynnelsen av juni, som gir håp om kortere ventetid for tildeling av høreapparater, blant annet med klare signaler om at det må ansettes flere audiografer. Dette lover godt. Det har vært mangel på audiografer så vi i HLF Bergen ser frem til økt og bedre tilgang på dette særdeles viktige hjelpemiddelet! For de som er ute i arbeid eller vil dit - er det sammen med fylkeslaget opprettet en gruppe for arbeidslivet, de vil ha sine møter utover høsten. Vi skal delta på messe i Framo-hallen 10.september, her vil vi møte ulike forhandlere og andre som har ansvar for ulike hjelpemidler og tildeling av disse. Det er viktig å gjøre foreningen kjent blant dem, og også viktig at vi har kontakt og ser hva som er nytt av hjelpemidler. Et hjelpemiddel som har blitt populært og etterspurt de siste årene er Rogerpenn, som er et bærbart teleslynge/ forsterkeranlegg som kan brukes i mange sammenhenger. Her må man søke NAV om tildeling. Mange har god erfaring med denne har vi åpent møte annonseres i BT lørdagen før hvor tema er det å leve med hørselshemming og hvordan mestre de hindringene som hørselshemmede møter på ulike arenaer. Det skal settes i gang kurstilbud i TSS (tegn som støtte til tale) i samarbeid med dyktige lærere i Bergen døvesenter. Å kunne noen ord på tegnspråk kan være en god avlastning i hverdagen, og det anbefales å melde seg på sammen med pårørende. Tenk å kunne bokstavere med hendene når det er ett ord man ikke oppfatter i en samtale! Følg med på hjemmesiden vår for informasjon om kursene! Følg laget her: HLF Bergen sin hjemmeside på internett: NB! Denne er under oppussing, men det ligger lenke på denne siden til den gamle. HLF Bergen har også en facebookside, søk på HLF Bergen på Facebook, så finner du oss. Det er også mye informasjon å finne på HLF sin hjemmeside på internett: Økt tilgjengelighet i samfunnet er viktig, og for eksempel manglende og for svake teleslynger i offentlige bygg er noe vi ønsker kommunen skal gripe tak i. Når vårt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede opplever at teleslyngen i rådhuset i Norges nest største kommune ikke virker godt nok, og kommunen

2 En lang vei å gå for arbeidslivet. I år 2020 vil 1 million nordmenn ha en hørselshemming. Dette har HLF sentralt tatt alvorlig, og gjort en landsomfattende undersøkelse som klart viser at næringslivet - både det private og offentlige - har en lang vei å gå før arbeidslivet er tilrettelagt, slik at hørselshemmede stiller på lik linje med andre ansatte. I medlemsbladet Din Hørsel 04/15 står det at ifølge undersøkelsen så er 1 av 8 arbeidsgivere tvilende til å ansette hørselshemmede. 45 % tror det er vanskelig for hørselshemmede å få seg jobb. 70 % av arbeidsgiverne har ikke tilrettelagt for hørselshemmede. 28 % av bedriftene har aldri gjennomført en hørselstest. Det er her i Bergen, sammen med fylkeslaget, opprettet en gruppe for arbeidslivet, nemlig arbeidslivsutvalget. De skal arbeide for mer hjelp og støtte for hørselshemmede i arbeid samt drive opplysningsarbeid opp mot arbeidsgivere angående rettigheter og hjelpemidler rettet mot yrkesaktive hørselshemmede. Hørselskontakter. Styrerepresentant i HLF Bergen, Ester Marie Weløy har hatt møte med Etat for hjemmebaserte tjenester den d.å., knyttet til å få nærmere bekjentskap med hvordan tjenestene for hørselskontaktene fungerer i Bergen kommune. Det viser seg at alle som har ordning med tjenester hos hjemmesykepleien, har mulighet til å benytte seg av en hørselskontakt om de har behov. Det er 11 hørselskontakter i Bergen, fordelt på 10 soner. De får felles opplæring og kan bistå med den enkelte i forhold til høreapparater. I tillegg samarbeider de med Rådgivningskontor for hørselshemmede. Rådgivningskontoret kan hjelpe deg både i den muntlige og skriftlige kontakten med det offentlige hjelpeapparatet. Kontakte hjelpeapparatet for å bestille time, f.eks. lege, tannlege Kontakte hjelpe- og tjenesteapparatet og formidle spørsmål du har Bestille tolk, ledsager og lignende Følge/delta i møter ved behov for oppfølging og i ansvarsgruppemøter Lese/tolke innhold i forskjellige typer brev og skriv Skrive brev og søknader Skrive klager Oppfølging av tekniske hjelpemidler, f.eks. kontakte servicemann i kommunen. Åpningstid: 07:45-15:00 Lavterskeltilbud. Åpent uten avtale på forhånd kl Tlf: / Telefontid: 07:45-15:00 E-post:

3 HLF Bergen ønsker å komme i kontakt med DEG! Har du tid og er interessert i å engasjere deg i mennesker med en hørselshemming i ditt lokallag? Styret i HLF Bergen er interessert i å komme i kontakt med medlemmer som kan være med å ta i et tak for å hjelpe folk med hørselsutfordringer. Styret ønsker å sette opp en liste over personer vi kan kontakte til ulike arbeidsoppgaver, som å arrangere turer, stand, gjesteforelesning, lage kaffe til formiddagstreff for pensjonistgruppe etc. Hvis du kan tenke deg litt frivillighetsarbeid i HLF Bergen (uten at du har forpliktet deg til noe), send oss en e-post til så setter vi deg opp på listen der styret kan kontakte deg ved behov. HVA SKJER I LOKALLAGET? 1. Medlemstur lørdag Turen går til Jondal, middag i Olaløo, videre til Baroniet i Rosendal., følg med på hjemmesiden / facebook for nærmere opplysninger/ påmelding. Påmelding kan også gjøres ved å kontakte oss via mail eller telefon. (også tekstmelding). Egenandel pr pers 350 Kr. Oppmøte kl ved Grand hotell Terminus. Retur kl samme sted. 2.. Julemøte , følg med på hjemmeside / facebook for informasjon og påmelding. 3. Vi vil også kunne tilby TSS-kurs i løpet av høsten, interesserte bes ta kontakt så skal vi sette opp kurs i samarbeid med Bergen Døvesenter. Her er det en stor fordel om pårørende også deltar. 8 personer pr kurs. Styret ønsker å opplyse om at fra nå av vil medlemsbladet kun bli sendt via epost, de som ønsker å få bladet tilsendt i posten som før henvender seg til styret pr telefon eller pr epost. Kontoret er betjent mandager fra kl , det vil da være mulig å komme innom. Styret jobber med å planlegge formiddagstreff i lagets lokaler for de av medlemmene som ønsker det. Følg med på Facebook og på hjemmesiden på nett. PÅ TV Tips! Hvis CI-en eller høreapparatet føles løst og det kjennes som om den vil falle av når man er fysisk aktiv så finnes det råd! Ta en smal stripe med parykk-teip på apparatet. Sitter som støpt med dette. Kan kjøpes på de fleste frisør salonger eller hos parykkmakere. På TV2 startet en dokumentarserie 26 august (1:6 ) som heter Ut av stillheten. De følger 6 personer fra 4 til 65 år, som av ulike årsaker ikke kan høre. Det de har til felles, er at de får mulighet til å oppleve lyd på nytt ved hjelp av Cochlea-implantat (CI). Ut av stillheten gir et innblikk i denne prosessen og forsøker å gi et realistisk bilde av hva en slik operasjon innebærer. Går på onsdager på TV2 kl 21.40

4 Nytt styre 2015 HLF Bergen Unn Myklebost Sekretær HLF Bergen. CI - bruker. Er varafylkeskontakt for CI - brukere. Vektlegger hjelp til Mestring ved nedsatt hørsel. Arvid Hauge Leder HLF Bergen. Medlem av arbeidslivsutvalget i HLF. Elvy Fedje Styremedlem og Studieleder HLF Bergen. Høreapparatbruker. Trond Sjøvoll Kasserer og likeperson HLF Bergen Har hatt et markant diskanttap og tinnitus siden Høreapparatbruker Har en lidenskap for tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere og mindre slitsom for hørselshemmede. Ellinor Hjørnevik Styremedlem HLF Bergen. Høreapparatbruker i 15 år. Opptatt av å få fokus på yrkesaktive hørselshemmede og deres utfordringer i arbeidslivet. Målfrid Nyheim Leirnes Var styremedlem HLF Bergen, men har avsluttet sitt styreverv, Vi i styret ønsker henne lykke til videre og velkommen tilbake ved en eventuell seinere anledning. Ester Marie Weløy Styremedlem HLF Bergen. Høreapparatbruker i 4 år. Vektlegger åpenhet om hørselsplager i hverdagen.

5 Likepersoner i Bergen HLFs likepersonstilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet og er et gratis tilbud til hørselshemmede. HLFs likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som: * å være en god samtalepartner * å motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler * bidra med informasjon gi råd og veiledning HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likepersonsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for. En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likeperson. Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester. Likepersoner innenfor de ulike grupperinger: Sterkt tunghørte / døvblitte: Inger Loneland Telefon: Mob: Kontaktes på sms eller epost Tinnitus / høreapparatbrukere / sterkt tunghørte / døvblitte / yrkesaktive: Matthias Viktorsson Telefon: Mob: Høreapparatbrukere / sterkt tunghørte / døvblitte / CI-brukere: Reidar Breistein Telefon: Mob: Tinnitus: Svein Ivar Eldevik Sture Telefon: Mob: Trond Sjøvoll

6 Likepersoner i Bergen Høreapparatbrukere: Unni Johanne Stenberg Telefon: Mob: Bjørg Horvei Telefon: Mob: Liv Huus Iversen Telefon: Mob: Sidsel Kvassheim Mob: Høreapparatbrukere / Sterkt tunghørte / døvblitte / Yrkesaktive : Jorunn Anita Færøy Telefon: Mob: Teksting på TV: NRK1 NRK2 NRK3 TV2 TVN SVT1 SVT2 TV4 VIASAT4 TV3 SVT1 SVT2 DR2 DR2 BBC PRIME T sign fra GN Resound Det er kommet en nyhet fra GN Resound, som gir håp for forbedringer i det offentlige rom for hørselshemmede. Vi i HLF Bergen håper at dette skal bli tilgjengelig teknologi for alle. Det er mange hørselshemmede der ute som er avhengig av at teleslyngen virker i det lokalet de til enhver tid befinner seg i, det være seg teateret, NAV kontoret, kinoen, kirken eller andre offentlige bygg der slike anlegg er montert. Tidligere har det vært sånn at når man kommer til lokalet og stiller inn høreapparatet på teleslynge, så hender det at det ikke er lyd. Da blir man usikker på om det er høreapparatet som ikke virker, om teleslyngen er på eller anlegget ikke virker. Altså flere usikkerhetsmomenter som det er vanskelig å gjøre noe med der og da, og som kan representere at opplevelsen av teaterbesøket o.l. blir ødelagt eller sterkt redusert. Nå har Resound utviklet noe de kaller for T-sign. Dette er en visuell indikasjon av status på teleslyngen i det aktuelle bygget. Grønt lys = OK, Grønt blink = noe dårlig signal, Rødt lys = Defekt teleslynge. Det er høreapparatteknologi i skiltet som registrerer signalet fra teleslyngen. Når skiltet monteres opp må det kalibreres mot den aktuelle teleslyngen i lokalet, derfor bør dette være et fastmontert skilt. Ikke ment å være mobilt. Skiltet må ha strømforsyning. Pris : 5900 NOK.

7 Hørselskurs - november 2015 Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel. Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge og skrivetolk. Meld frå om behov for tegnspråktolk Målsetting At deltakarane skal få: Hjelp til sjølvhjelp i ein endra livssituasjon Møte representantar frå ulike faglige miljø og kunne stille spørsmål Kunnskap om eiga funksjonsnedsetting og aktuelle hjelpemiddel Erfaringsutveksling med andre i same situasjon Maks. 40 deltakarar pr. kurs Tid i november kl Påmeldingsfrist 14 dagar før kursstart. Program kommer. Stad Lærings- og mestringssenteret i Bergen Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 (v/innkøyringa til Haraldsplass ) Pris Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. Påmelding Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding på eiget påmeldingsskjema som er vedlagt p rogrammet for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. Tilvisning frå fastlege sendast: Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen. Arrangørar Tilbodet er utvikla av Øyre-nase halsavdelinga / Høyresentralen, Statped Vest, Syns- og audiopedagogisk teneste, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund og Bergen Døvesenter i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf ,

8 Hæ? INVITASJON TIL KURS FOR DEG SOM ER HØRSELSHEMMET OG I YRKESAKTIV ALDER Mange av oss som hører dårlig har utfordringer på arbeidsplassen, både når det gjelder selve arbeidet og i forhold til det sosiale miljøet. På dette kurset vil du få en innføring i ulike relevante tema, og du vil møte andre som er i samme situasjon som deg. Kurset er rettet inn mot både yrkesaktive og jobbsøkere. Kurset vil bli skrivetolket og tilrettelagt med teleslynge. Sted: Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6 Bergen sentrum Dato: Lørdag 07. til søndag 08. november 2015 Egenandel: Kr. 950,- for medlemer. Ikke-medlemmer kr. 1450,- (m/overnatting) Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 11. oktober til studieleder: Vær vennlig og gi melding dersom du ikke skal overnatte. Følg ellers HLF på Facebook og på hjemmesiden Vel møtt på kurs! HLF Hordaland

9 Hæ? Program for kurshelg 7 8. november 2015 HLF Hordaland Velkommen til kurs for hørselshemmede i yrkesaktiv alder på Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen sentrum Lørdag 7. november Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Registrering Velkommen - informasjon Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne hva er det? Tilretteleggingsplikten for personer med nedsatt hørsel. Forbud mot diskriminering. Klagebehandling. v/ jurist Kristel Juriloo Likestillings- og diskrimineringsombudet Lunsj Arbeid i grupper Tema: Mitt hørselstap Rettigheter og muligheter for hørselshemmede i yrkesaktiv alder Informasjon om NAV Kompetansesenter. Hva kan NAV bistå med? v/ Hilde Kristine Braaland- Eriksson og Kjetil Mikal Solvang NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Arbeid i grupper - Tema: Hvordan formidle informasjon om eget hørselstap til arbeidsgiver og kollegaer? Slutt for i dag Middag Kl : Er far ingsutveksling Søndag 8. november Kl : Kl.12:00 Kl. 13:00: Kl : Kl : Psykososialt stress og mestringsstrategier hos hørselshemmede v/ psykologspesialist Sissel Marit Grønlie Lunsj Hørselstekniske hjelpemidler. Informasjon og demonstrasjon. Søknad og regelverk v/ seniorrådgiver Gudvin Helleve, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold Oppsummering og avslutning Slutt for denne gang og vel hjem Vel møtt! Med vennlig hilsen fylkesstyret HLF Hordaland

10 Bli med på tur med lokallaget! Bli med HLF Bergen på tur! Vi reiser med buss fra Bergen 03 oktober kl Turen går til Nordheimsund og videre med ferge fra Tørvikbygd til Jondal, deretter via Jondalstunellen ca 1 mil videre til Sundal og der stopper vi og spiser middag på et fantastisk koselig sted som heter Olaløo. Her vil vi bli traktert etter alle kunstens regler for deretter å stake ut kursen mot Baroniet i Rosendal. Der tar vi et velfortjent stopp med hjemmebakte kaker og kaffe. Med på turen har vi selvfølgelig guide og skrivetolk. Vi vil returnere tilbake til Bergen ca kl Påmelding kan også gjøres ved å kontakte oss via mail eller telefon. (også tekstmelding). Egenandel pr pers 350 Kr. Olaløo Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall Baroniet i Rosendal Thee- & Caffe Salongen på Baroniet Den gamle Havestuen på slottet inneheld i dag ein liten café med servering av kaffe, Baronessens Rosethee og heimebakte kaker. Her er det òg eit lite utval av souvenirar, blant anna kunstkatalogar, plakatar, og ein te komponert spesielt for Baroniet Rosendal: Baronessens Rosethee.

11 Forestillinger på DNS Bergen som er tekstet: Den Nationale Scene ønsker at alle skal få muligheten til å ta del i kulturelle opplevelser uavhengig av hvilken form for hørselstap man har. Teksting er den kommunikajonsformen som egner seg for de aller fleste. DNS har i samarbeid med HLH Hordaland, Bergen Døvesenter og Bergen Kommune ved Rådgivingskontoret for Hørselshemde og Døvblinde kommet fram til en egnet løsning for teksting på Den Nationale Scene. SendText er et svenskutviklet tekst-avviklingssystem som er laget for teater. Det er velprøvd og har vært i drift i mange år på Sveriges største teatre. Det baserer seg på at publikum sitter med små trådløse enheter som viser 4 linjer med 20 tegn. Tekstenheten er svært enkel i bruk. Det er bare å slå den på. Teksten blir styrt av en tekstavvikler som sitter i salen, så den kommer automatisk opp på skjermen. Teksten kommer litt før handlingen utspilles på scenen, slik at man får med seg begge deler. «Hellemyrsfolket» 25 november, 2 og 3 desember alle 3 dagene kl «Forbrent» 1., 2. og 3. oktober hverdager kl og lørdag kl

12 Returadresse: HLF Bergen Vestre Strømkaien BERGEN B HLF Bergen : Adresse: HLF Bergen, Vestre Strømkaien 7-9,5008 BERGEN Tlf (også tekstmeldinger!) E-post: Hjemmeside: Aasegården, (Foto: FI-senteret/FFO Hordaland ligger i Aasegården i Vestre Strømkai 7, 3.etasje - vis a vis Bergen Storsenter/busstasjonen. Inngangspartiet vårt har store glassflater, og heis rett innenfor ytterdørene. Nærmeste nabo er en matbutikk. En kommer seg over fra Bergen storsenter ved å bruke undergangen under veien, inngangen ligger da omtrent rett frem. Det er ringeknapp ved døren om det skulle være stengt. Her er vårt nye kontor, samt at vi har tilgang til flotte møtelokaler med moderne utstyr for visning av tekst og annet på skjerm, teleslynge og ikke minst heis, slik at de av våre medlemmer som har problemer med trapper lett kan komme på våre møter. Vi håper alle vil finne frem! Ansvarlig redaktør for bladet: Ellinor Hjørnevik, styremedlem HLF Bergen

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt VÅR 2011 Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund Leder har ordet Året 2010 var preget av høy aktivitet, blant annet to vellykkede

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt HØST 2010 Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund Leder har ordet Kjære medlemmer! Velkommen til en ny aktiv høst i HLF Bergen!

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE i Nygaten 3, 14.02.2012, kl. 18.00.

Velkommen til ÅRSMØTE i Nygaten 3, 14.02.2012, kl. 18.00. Velkommen til ÅRSMØTE i Nygaten 3, 14.02.2012, kl. 18.00. Vi står på stand i Framo-hallen på årets hjelpemiddelmesse. Fra venstre: Jannicke Isdahl, Matthias Viktorsson, Liv Iversen, Reidar Breistein, Otto

Detaljer

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT Skal du prøve høreapparater for første gang? Høreapparatene hjelper deg å høre de fleste lyder bedre, og tale blir enklere å forstå. En liten bedring i hørselen kan bety mye.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

DATO: 7. mai 2013 MØTE NR: 3/13. TYPE MØTE: Styremøte i HLF Døvblittutvalg MØTESTED: HLFs kontorer i Oslo. REFERENT: Jorunn Fredheim, adm.

DATO: 7. mai 2013 MØTE NR: 3/13. TYPE MØTE: Styremøte i HLF Døvblittutvalg MØTESTED: HLFs kontorer i Oslo. REFERENT: Jorunn Fredheim, adm. TYPE MØTE: Styremøte i HLF Døvblittutvalg MØTESTED: HLFs kontorer i Oslo MØTE NR: 3/13 REFERENT: Jorunn Fredheim, adm. DATO: 7. mai 2013 NESTE MØTE: 12. september 2013 TILSTEDE: Synnøve S. Engen, leder

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017

Høreapparater 01.10.2015-30.09.2017 Produktinformasjon Dette kapitlet omfatter generell informasjon om høreapparater, ørepropper, batterier og annet tilbehør, samt tinnitusmaskerere. Høreapparat Et høreapparat gir forsterkning av lyd. Forsterkningen

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE i Nygaten 3, 12.02.2013, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE i Nygaten 3, 12.02.2013, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE i Nygaten 3, 12.02.2013, kl. 18.00. Nestleder Hilde-Jannecke Hellestvedt, nybakt medlem av HLF sitt sentralstyre! Post 1: Styrets sammensetning Leder: Matthias Viktorsson

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Har du kontakt med hørselshemmede studenter?

Har du kontakt med hørselshemmede studenter? Har du kontakt med hørselshemmede studenter? NTNU har et økende antall studenter med funksjonsnedsettelse. Vi håper at dette tipsheftet kan være til nytte for deg som foreleser i møtet med hørselshemmede

Detaljer

- Din hørsel - vår sak. Nr. 1 2008 Informasjonsblad for Hordaland fylkeslag av HLF 2.årgang

- Din hørsel - vår sak. Nr. 1 2008 Informasjonsblad for Hordaland fylkeslag av HLF 2.årgang LUTTER ØRE - Din - Din hørsel - vår sak Nr. 1 2008 Informasjonsblad for Hordaland fylkeslag av HLF 2.årgang OPPRETTELSE AV ET LIKEMANNSFORUM I HORDALAND - Tanken er at dette skal være et tilbud til alle

Detaljer

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved

Større frihet. Hørselstekniske hjelpemidler. med hørselstekniske hjelpemidler. Alf Vigrestad. AB - Cochleaimplantat. ved AB - Cochleaimplantat Større frihet Varslingshjelpemidler Høst 2009 med hørselstekniske hjelpemidler ved Side: 1 Del 1: Generelt Hørselsteknisk hjelpemidler Valg av hjelpemidler Del 2: Produkt informasjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 3. 2017 Sommerhilsen Håper dere alle har hatt en fin sommer, og at solen har skint for dere alle! Jeg var litt utålmodig i min venting, så jeg oppsøkte solen selv. Fem deilige uker i mitt

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Samhandling, mangfold og muligheter innen læring og mestring. Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland 14.04.15 Konferanse Terminus hotell

Samhandling, mangfold og muligheter innen læring og mestring. Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland 14.04.15 Konferanse Terminus hotell Samhandling, mangfold og muligheter innen læring og mestring Torild Hille Lokøen og Anne-Karin Rolland 14.04.15 Konferanse Terminus hotell LEV VEL MED PSORIASIS Et frø blir sådd Hvor fikk vi ideèn fra?

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010-2013 Vedtatt på landsmøtet i Tromsø 4. - 6. juni 2010 1 Norges Døveforbund (NDF) er stiftet 18. mai 1918, og er en av landets eldste interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. NDF

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til Skolen v/rektor NKFs lokallag Rundskriv S 06-2015 / L 06-2015 Oslo, 12. mars 2015 Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Har du vært i folkehøgskolen/arbeidslivet en god stund og nå

Detaljer

BERGEN HØRSELSLAG ÅRSBERETNING 2009

BERGEN HØRSELSLAG ÅRSBERETNING 2009 - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt VÅR 2010 Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund Leder har ordet Så er vi i gang med et nytt år. I år har vi som dere ser av

Detaljer

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Einar Arnold Haug Medlem AP Jorunn Skei Varamedlem Eirik Stamnes

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Einar Arnold Haug Medlem AP Jorunn Skei Varamedlem Eirik Stamnes Møteprotokoll Eldres råd Møtedato: 12.08.2014 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møtested: Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Jarle Kjesbu Leder Solveig Opheim

Detaljer

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 1 Hørsel hos eldre Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund

HLF-Nytt. Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Høst 2009 Informasjonsblad for HLF Bergen - Hørselslag medlem av Hørselshemmedes Landsforbund Leder har ordet Ja nå går vi mot høst igjen. Det har vært en god og aktiv vår

Detaljer

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010.

Frist for påmelding er senest fredag 19. februar 2010. Seksjonsledere/kontaktpersoner i alle seksjonene Fagforeningene Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 10/384-1 430 13.01.2010 Marita Orvik Berg / tlf. 77 66 23 02 INVITASJON TIL TEMADAGER "PERSONVERN

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF BERGEN 80 ÅR Nå nærmer det seg at 80 år fra dagen HLF Bergen ble opprettet, det er den 5. september og det er planer om å feire dette jubileet på

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist Innhold Presentasjon Bakgrunn Nåtidens hørselsomsorg Rehabiliteringstilbud Betaling og refusjonstakster Framtidens

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Nr 2 Juni - 2010. Samtalegruppe, Nordstrand og Østensjø lokallag 27. mai Bostøtte Selvhjelp Facebook Kvinnetreff 29. juni Foredrag

Nr 2 Juni - 2010. Samtalegruppe, Nordstrand og Østensjø lokallag 27. mai Bostøtte Selvhjelp Facebook Kvinnetreff 29. juni Foredrag Nr 2 Juni - 2010 Temakveld 25. mai Grasrotandelen Kafétreff 25. august Medlemsmøte 8. september Familieutflukt 25. august Parkurs 12.-14. november Påmeldingsfrist: 30. mai! Samtalegruppe, Nordstrand og

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Våre verdier HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Boken er utviklet av HLF i samarbeid med Arve Paulsen Kommunikasjon. Design av Markus Design. Innhold HLF... 5 HLFs visjon... 7 HLFs løfte...

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009

Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009 Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009 Handlingsprogram for et HLF i vekst Innledning HLF er inne i en periode med stor medlemsvekst. Dette er svært gledelig, men det ligger også i dette en utfordring:

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

En flott høst tur gjennomført, Askøy rundt. De som var med:

En flott høst tur gjennomført, Askøy rundt. De som var med: En flott høst tur gjennomført, Askøy rundt. De som var med: Turen ble for noen litt spolert siden NAV ikke kunne stille med skrivetolker som vi annonserte, det vil vi ta opp med NAV Tolketjenesten. Vi

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Fremtidens hørselsomsorg i Norge

Fremtidens hørselsomsorg i Norge Fremtidens hørselsomsorg i Norge Norsk Audiog mener det må gjennomføres flere endringer i nåværende hørselsomsorgstilbud både på spesialist- og primærhelsetjenestenivå, slik at mennesker med et hørselstap

Detaljer

HLF-Nytt Høst 2011 Informasjonsblad for HLF Bergen

HLF-Nytt Høst 2011 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF-Nytt Høst 2011 Informasjonsblad for HLF Bergen Leder har ordet HLF Bergen vært på den etterlengtede turen til Praha. Turen ble svært vellykket og 36 turkamerater i alderen fra 15 til 90 år hadde fine

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Kommunikasjon med høreapparatbrukere. Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker

Kommunikasjon med høreapparatbrukere. Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker Kommunikasjon med høreapparatbrukere 5 Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker Denne brosjyren er nummer 5 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Kommunikasjon En person

Detaljer

Formidleren. Utkjøring/transport - Jul og Nyttår 2015/2016. NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder Desember nr. 2 / 2015

Formidleren. Utkjøring/transport - Jul og Nyttår 2015/2016. NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder Desember nr. 2 / 2015 Formidleren NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Agder Desember nr. 2 / 2015 Utkjøring/transport - Jul og Nyttår 2015/2016. Uke 52 juleuka og uke 53 romjulsuka kjører vi som normalt. Uke 1/2016 kjører vi som

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming Kort presentasjon Krav til universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging Bestemmelsen gir både

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer