HLF-Nytt høsten HLF Bergen er inne i sitt 82. år. Godt nytt: Følg laget her: Informasjonsblad for HLF Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HLF-Nytt høsten 2015. HLF Bergen er inne i sitt 82. år. Godt nytt: Følg laget her: Informasjonsblad for HLF Bergen"

Transkript

1 HLF-Nytt høsten 2015 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF Bergen er inne i sitt 82. år Høsten er kommet, hør stormarnas gny heter det i en gammel sang. Nå er høsten her, og vi bretter opp ermene for en travel høst! Vi skal opp og kjempe for hørselssaken igjen, og iherdig gripe tak i små og store saker som trenger fornuftige løsninger! Forhåpentligvis har dere alle nytt en velfortjent ferie og hatt noen dager med sol og varme. HLF Bergen sin høst vil bli preget av fortsatt videreutvikling av lagets aktiviteter. Vi vil jobbe for å få til en kafe for pensjonister på formiddagen, her trengs det midlertid en liten kjøkkengjeng som kan stå for det praktiske. Ideen er å skape en møteplass for de som opplever det som enklere å ha møter på formiddagen. Målet er å ha en likeperson tilstede som kan svare på spørsmål, hjelpe til med råd om bruk og stell av høreapparater og ellers servere en kopp kaffe og noe lett å bite i mens praten går mellom de fremmøtte. Billige batterier til dine «ørenskjære apparater» skal det også være mulighet for å få. Ta gjerne kontakt med laget om du vil være med og hjelpe til! ikke evner å rette på det innen rimelig tid, må noe gjøres! Kom på arrangementene våre, delta på høsttur og julemøte, følg med på hjemmesiden og facebooksiden vår på internett, kom med forslag og innspill til styret. Fortell oss om ting som ikke er som det skal være rundt om i kommunen! Vel møtt til en aktiv høst! Med hilsen Arvid Hauge, leder HLF Bergen Godt nytt: Stortingets helse - og omsorgskomité, kunngjorde en innstilling i begynnelsen av juni, som gir håp om kortere ventetid for tildeling av høreapparater, blant annet med klare signaler om at det må ansettes flere audiografer. Dette lover godt. Det har vært mangel på audiografer så vi i HLF Bergen ser frem til økt og bedre tilgang på dette særdeles viktige hjelpemiddelet! For de som er ute i arbeid eller vil dit - er det sammen med fylkeslaget opprettet en gruppe for arbeidslivet, de vil ha sine møter utover høsten. Vi skal delta på messe i Framo-hallen 10.september, her vil vi møte ulike forhandlere og andre som har ansvar for ulike hjelpemidler og tildeling av disse. Det er viktig å gjøre foreningen kjent blant dem, og også viktig at vi har kontakt og ser hva som er nytt av hjelpemidler. Et hjelpemiddel som har blitt populært og etterspurt de siste årene er Rogerpenn, som er et bærbart teleslynge/ forsterkeranlegg som kan brukes i mange sammenhenger. Her må man søke NAV om tildeling. Mange har god erfaring med denne har vi åpent møte annonseres i BT lørdagen før hvor tema er det å leve med hørselshemming og hvordan mestre de hindringene som hørselshemmede møter på ulike arenaer. Det skal settes i gang kurstilbud i TSS (tegn som støtte til tale) i samarbeid med dyktige lærere i Bergen døvesenter. Å kunne noen ord på tegnspråk kan være en god avlastning i hverdagen, og det anbefales å melde seg på sammen med pårørende. Tenk å kunne bokstavere med hendene når det er ett ord man ikke oppfatter i en samtale! Følg med på hjemmesiden vår for informasjon om kursene! Følg laget her: HLF Bergen sin hjemmeside på internett: NB! Denne er under oppussing, men det ligger lenke på denne siden til den gamle. HLF Bergen har også en facebookside, søk på HLF Bergen på Facebook, så finner du oss. Det er også mye informasjon å finne på HLF sin hjemmeside på internett: Økt tilgjengelighet i samfunnet er viktig, og for eksempel manglende og for svake teleslynger i offentlige bygg er noe vi ønsker kommunen skal gripe tak i. Når vårt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede opplever at teleslyngen i rådhuset i Norges nest største kommune ikke virker godt nok, og kommunen

2 En lang vei å gå for arbeidslivet. I år 2020 vil 1 million nordmenn ha en hørselshemming. Dette har HLF sentralt tatt alvorlig, og gjort en landsomfattende undersøkelse som klart viser at næringslivet - både det private og offentlige - har en lang vei å gå før arbeidslivet er tilrettelagt, slik at hørselshemmede stiller på lik linje med andre ansatte. I medlemsbladet Din Hørsel 04/15 står det at ifølge undersøkelsen så er 1 av 8 arbeidsgivere tvilende til å ansette hørselshemmede. 45 % tror det er vanskelig for hørselshemmede å få seg jobb. 70 % av arbeidsgiverne har ikke tilrettelagt for hørselshemmede. 28 % av bedriftene har aldri gjennomført en hørselstest. Det er her i Bergen, sammen med fylkeslaget, opprettet en gruppe for arbeidslivet, nemlig arbeidslivsutvalget. De skal arbeide for mer hjelp og støtte for hørselshemmede i arbeid samt drive opplysningsarbeid opp mot arbeidsgivere angående rettigheter og hjelpemidler rettet mot yrkesaktive hørselshemmede. Hørselskontakter. Styrerepresentant i HLF Bergen, Ester Marie Weløy har hatt møte med Etat for hjemmebaserte tjenester den d.å., knyttet til å få nærmere bekjentskap med hvordan tjenestene for hørselskontaktene fungerer i Bergen kommune. Det viser seg at alle som har ordning med tjenester hos hjemmesykepleien, har mulighet til å benytte seg av en hørselskontakt om de har behov. Det er 11 hørselskontakter i Bergen, fordelt på 10 soner. De får felles opplæring og kan bistå med den enkelte i forhold til høreapparater. I tillegg samarbeider de med Rådgivningskontor for hørselshemmede. Rådgivningskontoret kan hjelpe deg både i den muntlige og skriftlige kontakten med det offentlige hjelpeapparatet. Kontakte hjelpeapparatet for å bestille time, f.eks. lege, tannlege Kontakte hjelpe- og tjenesteapparatet og formidle spørsmål du har Bestille tolk, ledsager og lignende Følge/delta i møter ved behov for oppfølging og i ansvarsgruppemøter Lese/tolke innhold i forskjellige typer brev og skriv Skrive brev og søknader Skrive klager Oppfølging av tekniske hjelpemidler, f.eks. kontakte servicemann i kommunen. Åpningstid: 07:45-15:00 Lavterskeltilbud. Åpent uten avtale på forhånd kl Tlf: / Telefontid: 07:45-15:00 E-post:

3 HLF Bergen ønsker å komme i kontakt med DEG! Har du tid og er interessert i å engasjere deg i mennesker med en hørselshemming i ditt lokallag? Styret i HLF Bergen er interessert i å komme i kontakt med medlemmer som kan være med å ta i et tak for å hjelpe folk med hørselsutfordringer. Styret ønsker å sette opp en liste over personer vi kan kontakte til ulike arbeidsoppgaver, som å arrangere turer, stand, gjesteforelesning, lage kaffe til formiddagstreff for pensjonistgruppe etc. Hvis du kan tenke deg litt frivillighetsarbeid i HLF Bergen (uten at du har forpliktet deg til noe), send oss en e-post til så setter vi deg opp på listen der styret kan kontakte deg ved behov. HVA SKJER I LOKALLAGET? 1. Medlemstur lørdag Turen går til Jondal, middag i Olaløo, videre til Baroniet i Rosendal., følg med på hjemmesiden / facebook for nærmere opplysninger/ påmelding. Påmelding kan også gjøres ved å kontakte oss via mail eller telefon. (også tekstmelding). Egenandel pr pers 350 Kr. Oppmøte kl ved Grand hotell Terminus. Retur kl samme sted. 2.. Julemøte , følg med på hjemmeside / facebook for informasjon og påmelding. 3. Vi vil også kunne tilby TSS-kurs i løpet av høsten, interesserte bes ta kontakt så skal vi sette opp kurs i samarbeid med Bergen Døvesenter. Her er det en stor fordel om pårørende også deltar. 8 personer pr kurs. Styret ønsker å opplyse om at fra nå av vil medlemsbladet kun bli sendt via epost, de som ønsker å få bladet tilsendt i posten som før henvender seg til styret pr telefon eller pr epost. Kontoret er betjent mandager fra kl , det vil da være mulig å komme innom. Styret jobber med å planlegge formiddagstreff i lagets lokaler for de av medlemmene som ønsker det. Følg med på Facebook og på hjemmesiden på nett. PÅ TV Tips! Hvis CI-en eller høreapparatet føles løst og det kjennes som om den vil falle av når man er fysisk aktiv så finnes det råd! Ta en smal stripe med parykk-teip på apparatet. Sitter som støpt med dette. Kan kjøpes på de fleste frisør salonger eller hos parykkmakere. På TV2 startet en dokumentarserie 26 august (1:6 ) som heter Ut av stillheten. De følger 6 personer fra 4 til 65 år, som av ulike årsaker ikke kan høre. Det de har til felles, er at de får mulighet til å oppleve lyd på nytt ved hjelp av Cochlea-implantat (CI). Ut av stillheten gir et innblikk i denne prosessen og forsøker å gi et realistisk bilde av hva en slik operasjon innebærer. Går på onsdager på TV2 kl 21.40

4 Nytt styre 2015 HLF Bergen Unn Myklebost Sekretær HLF Bergen. CI - bruker. Er varafylkeskontakt for CI - brukere. Vektlegger hjelp til Mestring ved nedsatt hørsel. Arvid Hauge Leder HLF Bergen. Medlem av arbeidslivsutvalget i HLF. Elvy Fedje Styremedlem og Studieleder HLF Bergen. Høreapparatbruker. Trond Sjøvoll Kasserer og likeperson HLF Bergen Har hatt et markant diskanttap og tinnitus siden Høreapparatbruker Har en lidenskap for tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere og mindre slitsom for hørselshemmede. Ellinor Hjørnevik Styremedlem HLF Bergen. Høreapparatbruker i 15 år. Opptatt av å få fokus på yrkesaktive hørselshemmede og deres utfordringer i arbeidslivet. Målfrid Nyheim Leirnes Var styremedlem HLF Bergen, men har avsluttet sitt styreverv, Vi i styret ønsker henne lykke til videre og velkommen tilbake ved en eventuell seinere anledning. Ester Marie Weløy Styremedlem HLF Bergen. Høreapparatbruker i 4 år. Vektlegger åpenhet om hørselsplager i hverdagen.

5 Likepersoner i Bergen HLFs likepersonstilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet og er et gratis tilbud til hørselshemmede. HLFs likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som: * å være en god samtalepartner * å motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler * bidra med informasjon gi råd og veiledning HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likepersonsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for. En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likeperson. Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester. Likepersoner innenfor de ulike grupperinger: Sterkt tunghørte / døvblitte: Inger Loneland Telefon: Mob: Kontaktes på sms eller epost Tinnitus / høreapparatbrukere / sterkt tunghørte / døvblitte / yrkesaktive: Matthias Viktorsson Telefon: Mob: Høreapparatbrukere / sterkt tunghørte / døvblitte / CI-brukere: Reidar Breistein Telefon: Mob: Tinnitus: Svein Ivar Eldevik Sture Telefon: Mob: Trond Sjøvoll

6 Likepersoner i Bergen Høreapparatbrukere: Unni Johanne Stenberg Telefon: Mob: Bjørg Horvei Telefon: Mob: Liv Huus Iversen Telefon: Mob: Sidsel Kvassheim Mob: Høreapparatbrukere / Sterkt tunghørte / døvblitte / Yrkesaktive : Jorunn Anita Færøy Telefon: Mob: Teksting på TV: NRK1 NRK2 NRK3 TV2 TVN SVT1 SVT2 TV4 VIASAT4 TV3 SVT1 SVT2 DR2 DR2 BBC PRIME T sign fra GN Resound Det er kommet en nyhet fra GN Resound, som gir håp for forbedringer i det offentlige rom for hørselshemmede. Vi i HLF Bergen håper at dette skal bli tilgjengelig teknologi for alle. Det er mange hørselshemmede der ute som er avhengig av at teleslyngen virker i det lokalet de til enhver tid befinner seg i, det være seg teateret, NAV kontoret, kinoen, kirken eller andre offentlige bygg der slike anlegg er montert. Tidligere har det vært sånn at når man kommer til lokalet og stiller inn høreapparatet på teleslynge, så hender det at det ikke er lyd. Da blir man usikker på om det er høreapparatet som ikke virker, om teleslyngen er på eller anlegget ikke virker. Altså flere usikkerhetsmomenter som det er vanskelig å gjøre noe med der og da, og som kan representere at opplevelsen av teaterbesøket o.l. blir ødelagt eller sterkt redusert. Nå har Resound utviklet noe de kaller for T-sign. Dette er en visuell indikasjon av status på teleslyngen i det aktuelle bygget. Grønt lys = OK, Grønt blink = noe dårlig signal, Rødt lys = Defekt teleslynge. Det er høreapparatteknologi i skiltet som registrerer signalet fra teleslyngen. Når skiltet monteres opp må det kalibreres mot den aktuelle teleslyngen i lokalet, derfor bør dette være et fastmontert skilt. Ikke ment å være mobilt. Skiltet må ha strømforsyning. Pris : 5900 NOK.

7 Hørselskurs - november 2015 Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel. Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge og skrivetolk. Meld frå om behov for tegnspråktolk Målsetting At deltakarane skal få: Hjelp til sjølvhjelp i ein endra livssituasjon Møte representantar frå ulike faglige miljø og kunne stille spørsmål Kunnskap om eiga funksjonsnedsetting og aktuelle hjelpemiddel Erfaringsutveksling med andre i same situasjon Maks. 40 deltakarar pr. kurs Tid i november kl Påmeldingsfrist 14 dagar før kursstart. Program kommer. Stad Lærings- og mestringssenteret i Bergen Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 (v/innkøyringa til Haraldsplass ) Pris Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. Påmelding Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding på eiget påmeldingsskjema som er vedlagt p rogrammet for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. Tilvisning frå fastlege sendast: Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen. Arrangørar Tilbodet er utvikla av Øyre-nase halsavdelinga / Høyresentralen, Statped Vest, Syns- og audiopedagogisk teneste, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund og Bergen Døvesenter i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf ,

8 Hæ? INVITASJON TIL KURS FOR DEG SOM ER HØRSELSHEMMET OG I YRKESAKTIV ALDER Mange av oss som hører dårlig har utfordringer på arbeidsplassen, både når det gjelder selve arbeidet og i forhold til det sosiale miljøet. På dette kurset vil du få en innføring i ulike relevante tema, og du vil møte andre som er i samme situasjon som deg. Kurset er rettet inn mot både yrkesaktive og jobbsøkere. Kurset vil bli skrivetolket og tilrettelagt med teleslynge. Sted: Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6 Bergen sentrum Dato: Lørdag 07. til søndag 08. november 2015 Egenandel: Kr. 950,- for medlemer. Ikke-medlemmer kr. 1450,- (m/overnatting) Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 11. oktober til studieleder: Vær vennlig og gi melding dersom du ikke skal overnatte. Følg ellers HLF på Facebook og på hjemmesiden Vel møtt på kurs! HLF Hordaland

9 Hæ? Program for kurshelg 7 8. november 2015 HLF Hordaland Velkommen til kurs for hørselshemmede i yrkesaktiv alder på Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen sentrum Lørdag 7. november Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Registrering Velkommen - informasjon Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne hva er det? Tilretteleggingsplikten for personer med nedsatt hørsel. Forbud mot diskriminering. Klagebehandling. v/ jurist Kristel Juriloo Likestillings- og diskrimineringsombudet Lunsj Arbeid i grupper Tema: Mitt hørselstap Rettigheter og muligheter for hørselshemmede i yrkesaktiv alder Informasjon om NAV Kompetansesenter. Hva kan NAV bistå med? v/ Hilde Kristine Braaland- Eriksson og Kjetil Mikal Solvang NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Arbeid i grupper - Tema: Hvordan formidle informasjon om eget hørselstap til arbeidsgiver og kollegaer? Slutt for i dag Middag Kl : Er far ingsutveksling Søndag 8. november Kl : Kl.12:00 Kl. 13:00: Kl : Kl : Psykososialt stress og mestringsstrategier hos hørselshemmede v/ psykologspesialist Sissel Marit Grønlie Lunsj Hørselstekniske hjelpemidler. Informasjon og demonstrasjon. Søknad og regelverk v/ seniorrådgiver Gudvin Helleve, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold Oppsummering og avslutning Slutt for denne gang og vel hjem Vel møtt! Med vennlig hilsen fylkesstyret HLF Hordaland

10 Bli med på tur med lokallaget! Bli med HLF Bergen på tur! Vi reiser med buss fra Bergen 03 oktober kl Turen går til Nordheimsund og videre med ferge fra Tørvikbygd til Jondal, deretter via Jondalstunellen ca 1 mil videre til Sundal og der stopper vi og spiser middag på et fantastisk koselig sted som heter Olaløo. Her vil vi bli traktert etter alle kunstens regler for deretter å stake ut kursen mot Baroniet i Rosendal. Der tar vi et velfortjent stopp med hjemmebakte kaker og kaffe. Med på turen har vi selvfølgelig guide og skrivetolk. Vi vil returnere tilbake til Bergen ca kl Påmelding kan også gjøres ved å kontakte oss via mail eller telefon. (også tekstmelding). Egenandel pr pers 350 Kr. Olaløo Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall Baroniet i Rosendal Thee- & Caffe Salongen på Baroniet Den gamle Havestuen på slottet inneheld i dag ein liten café med servering av kaffe, Baronessens Rosethee og heimebakte kaker. Her er det òg eit lite utval av souvenirar, blant anna kunstkatalogar, plakatar, og ein te komponert spesielt for Baroniet Rosendal: Baronessens Rosethee.

11 Forestillinger på DNS Bergen som er tekstet: Den Nationale Scene ønsker at alle skal få muligheten til å ta del i kulturelle opplevelser uavhengig av hvilken form for hørselstap man har. Teksting er den kommunikajonsformen som egner seg for de aller fleste. DNS har i samarbeid med HLH Hordaland, Bergen Døvesenter og Bergen Kommune ved Rådgivingskontoret for Hørselshemde og Døvblinde kommet fram til en egnet løsning for teksting på Den Nationale Scene. SendText er et svenskutviklet tekst-avviklingssystem som er laget for teater. Det er velprøvd og har vært i drift i mange år på Sveriges største teatre. Det baserer seg på at publikum sitter med små trådløse enheter som viser 4 linjer med 20 tegn. Tekstenheten er svært enkel i bruk. Det er bare å slå den på. Teksten blir styrt av en tekstavvikler som sitter i salen, så den kommer automatisk opp på skjermen. Teksten kommer litt før handlingen utspilles på scenen, slik at man får med seg begge deler. «Hellemyrsfolket» 25 november, 2 og 3 desember alle 3 dagene kl «Forbrent» 1., 2. og 3. oktober hverdager kl og lørdag kl

12 Returadresse: HLF Bergen Vestre Strømkaien BERGEN B HLF Bergen : Adresse: HLF Bergen, Vestre Strømkaien 7-9,5008 BERGEN Tlf (også tekstmeldinger!) E-post: Hjemmeside: Aasegården, (Foto: FI-senteret/FFO Hordaland ligger i Aasegården i Vestre Strømkai 7, 3.etasje - vis a vis Bergen Storsenter/busstasjonen. Inngangspartiet vårt har store glassflater, og heis rett innenfor ytterdørene. Nærmeste nabo er en matbutikk. En kommer seg over fra Bergen storsenter ved å bruke undergangen under veien, inngangen ligger da omtrent rett frem. Det er ringeknapp ved døren om det skulle være stengt. Her er vårt nye kontor, samt at vi har tilgang til flotte møtelokaler med moderne utstyr for visning av tekst og annet på skjerm, teleslynge og ikke minst heis, slik at de av våre medlemmer som har problemer med trapper lett kan komme på våre møter. Vi håper alle vil finne frem! Ansvarlig redaktør for bladet: Ellinor Hjørnevik, styremedlem HLF Bergen

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen

HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF-Nytt høsten 2013 Informasjonsblad for HLF Bergen HLF BERGEN 80 ÅR Nå nærmer det seg at 80 år fra dagen HLF Bergen ble opprettet, det er den 5. september og det er planer om å feire dette jubileet på

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang SynHørSynHør-bladet Nr 2-2010 19. årgang Portrett LSHDB på Facebook Døvblinde er mine helter Side 11 Side 14 Side 4 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 2-2010

Detaljer

Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland

Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland Veiledningsdokument Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland Utarbeidet av 01.05.2004 Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland Døves Fylkeslag

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Høreluren 2015 nr 3 side 1 HØRELUREN. HLF Oslo. 2015 - nr 3 (juli-oktober) Vi flytter til Brynseng i løpet av sommeren. HLF Oslos hovedsponsor:

Høreluren 2015 nr 3 side 1 HØRELUREN. HLF Oslo. 2015 - nr 3 (juli-oktober) Vi flytter til Brynseng i løpet av sommeren. HLF Oslos hovedsponsor: Høreluren 2015 nr 3 side 1 HØRELUREN 2015 - nr 3 (juli-oktober) HLF Oslo Vi flytter til Brynseng i løpet av sommeren HLF Oslos hovedsponsor: Nye lokaler 1. september Nå er lokalene våre i Inkognitogaten

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 5 20. oktober 2014 54. årgang. Hvorfor ikke være turist i din egen by?

BUDSTIKKEN. Nr. 5 20. oktober 2014 54. årgang. Hvorfor ikke være turist i din egen by? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 5 20. oktober 2014 54. årgang Hvorfor ikke være turist i din egen by? Mange bergensere skal bo

Detaljer

ISBN 978-82-92997-02-4

ISBN 978-82-92997-02-4 2012 Adresse Telefon E-post Ringeriksveien 77 32 22 65 00 briskeby@statped.no 3400 Lier Telefax Nettsider 32 22 65 01 www.bby.no Redaksjon og produksjon Ansvarlig redaktør: Design, layout og foto: Aud

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Testamentariske gaver verdiene som lever videre

Testamentariske gaver verdiene som lever videre Testamentariske gaver verdiene som lever videre Foto: istockphoto Kjære leser Det er med stor ydmykhet jeg tenker på alle som har støttet HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og hørselssaken gjennom testamentariske

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 1-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2014 Tore Granum, målvakt, Hamar Leif Foss, målvakt, Oslo Side 6 VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I

Detaljer

Nordisk moro på B e ito støle n Bruk bildetelefontjenesten. Ål kommune sviktet. Liten norsk tropp til Deaflympics

Nordisk moro på B e ito støle n Bruk bildetelefontjenesten. Ål kommune sviktet. Liten norsk tropp til Deaflympics Nordisk moro på B e ito støle n Bruk bildetelefontjenesten Ål kommune sviktet Viktig dialog med NRK Liten norsk tropp til Deaflympics 3 April 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 3-2009 Side 8 Side 14 Side 33

Detaljer

Nr. 2-2013 STIKKA VÅR. 19. Årgang av Medlemsbladet for HLF Akershus

Nr. 2-2013 STIKKA VÅR. 19. Årgang av Medlemsbladet for HLF Akershus Nr. 2-2013 STIKKA VÅR 19. Årgang av Medlemsbladet for HLF Akershus LEDERENS HJØRNE Sommerens store aksjon i regi av HLF har vært Hvert Øre Teller kampanjen. HLFtillitsvalgte fra hele landet har deltatt,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14 (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

audiografen fagblad for audiografer www.audiograf.no NR 1 2011 Audiografer ut i kommunene Nytt styre på plass OPPLAGSKONTROLLERT

audiografen fagblad for audiografer www.audiograf.no NR 1 2011 Audiografer ut i kommunene Nytt styre på plass OPPLAGSKONTROLLERT audiografen fagblad for audiografer www.audiograf.no NR 1 2011 Audiografer ut i kommunene Nytt styre på plass Høreapparater til Sri Lankas barn Foto: Renate Berg OPPLAGSKONTROLLERT colorlab.no The Norwegian

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet»

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» 01 Februar 2007 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2007 Side 6 Side 11 Side 16 Side 03 Side 05

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer