Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI"

Transkript

1 Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI 2012

2 PROSJEKT HOPP I LARVIK HELE ÅRET Bygges av Nanset IF Utarbeidet av: Nanset Idrettforening Dato: Revisjon: 04 Navn: Morten Thunberg Navn: Bente Bleivik Navn: Nikolai Johansen Leder Nanset IF Anlegg, Nanset IF Hopp, Nanset IF Kopi: Kjetil Lundeberg, Larvik Kommune Ann Kristin Aastad, Larviks Idrettsråd Therese Surdal Lahus, Telemark Fylkeskommune Rasmus Holst Mjaugeto, Vestfold Fylkeskommune Telemark & Vestfold Skikrets Clas Inge Bråten, Norges Skiforbund Hopp Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 1

3 INNHOLD 1 HOVEDMÅL OG VERDIER PROSJEKTGRUPPE BESKRIVELSE AV ROLLER OG ANSVAR Prosjektleder Anleggsleder Prosjektmedlem ANLEGG OG BELIGGENHET... 6 HOPPANLEGGET LIGGER SENTRALT I LARVIK SE KART HVORFOR FLYTTE ANLEGGET? GENERELT NYE BAKKER TEKNISK BESKRIVELSE AV ANLEGGET: GENERELT Forberedende arbeider K10, K20 og K Tekniske løsninger K10, K20 og K HOPPBAKKE K HOPPBAKKE K HOPPBAKKE K DOMMERTÅRN LYSANLEGG SKITREKK VANNFORSYNING ELEKTRISK ANLEGG GRUNNARBEIDER OG OPPFYLLING AV MASSER PARKERING KOSTNADER ANLEGGSKOSTNADER: DRIFTSKOSTNADER: ÅRLIGE INNTEKTER I FORBINDELSE MED ARRANGEMENT OG HEISKORT CA , OVERSIKT KOSTANDER FORDELT PR. TIPPEMIDDEL SØKNAD: PLANLAGTE TIPPEMIDDELSØKNADER: A Bakke K10 i plast B Bakke K20 i plast C Bakke K45 i plast D Lysanlegg, parkering og slette E Skiheis F Dommertårn, trapper, vant og plast K G Vanningsanlegg, stillas K45, div utstyr og El.tilførsel DUGNAD: INNTEKTER/AKTIVITETER PLAN GJENNOMFØRING/BYGGING FINANS PLAN ANSKAFFELSE PLAN Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 2

4 9 RISIKO BESKRIVELSE AV RISIKO ELEMENTER ANNET: HVA ANNET KAN BAKKENE BRUKES TIL? DRIFT AV ANLEGGET SKITREKK, HVA KREVES VEDLEGG TIL RAPPORT Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 3

5 1 HOVEDMÅL OG VERDIER Anlegget skal bygges i henhold til hovedmålene som er definert. NANSET IF ønsket å bygge et nytt helårs hoppanlegg i perioden Anlegget vil være det første (og det eneste) helårsanlegget i Vestfold og Telemark Skikrets. NANSET IF sitt formål er å arbeide for skiidrettens utvikling i LARVIK, og å fremme samarbeide mellom interessenter av anlegget. Driften vil bli tilrettelagt for at andre klubber i skikretsen kan benytte anlegget til treninger/samlinger og arrangementer. Vi vil arrangere aktiviteter for barn og unge i lokalmiljøet og på den måten få til en god rekruttering til hoppsporten. Nytt anlegg skal bygges slik at det blir tilpasset terrenget og vil tilfredsstille hoppere i flere alderstrinn enn eksisterende anlegg. Under byggeprosessen vil helse sikkerhet og miljø være i fokus. HMS mål er: ingen hendelser med fraværsskade i byggefasen. Verdier: NANSET IF sitt arbeid er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på verdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Inkluderende og åpenhet. 2 PROSJEKTGRUPPE Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter, med hovedvekt på design, planlegging og kostnadsberegning. All forprosjektering av anlegget er utført på dugnad. Prosjektgruppen rapporterer til Leder I Nanset Idrettsforening: Morten Thunberg (tlf / epost: Prosjektgruppen rapporterer til styret i Nanset IF Ski og har bestått av følgende personer: Navn Rolle Tlf/epost Kommentar Bente Bleivik Prosjektleder / Engineerings Manager, Jotun AS Nikolai Johansen Fagansvarlig / Tømrer/Hopptrener Hopp Ole Petter Sørensen Prosjektmedlem / Senior instruktør, Elsikkerhet Trainor AS Kai Sandbekk Prosjektmedlem / Muremester Helge Kjærmann Prosjektmedlem / Formann Hoppdommer Lauget Geir Hagejordet Prosjektmedlem / Tømrer Anders Johansen Prosjektmedlem / Byggeleder, Entreprenørfirma Ronny Karlsen Prosjektmedlem / Markedssjef Stian Høines Prosjektmedlem / Anleggsleder, Kaare Mortensen AS Knut Gamkinn Prosjektmedlem / k- Gårdbruker Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 4

6 2.1 Beskrivelse av roller og ansvar Offentlige planmyndigheter vil bl.a. ha krav til «Ansvarlig prosjekterende» for å få godkjent prosjektet. For å sikre en god gjennomføring vil det bli benyttet et rådgiverfirma som utarbeider nødvendige beregninger, tegninger og planer. Det vil være tett samarbeid mellom rådgiverfirma og Nanset IF s prosjektgruppe Prosjektleder Prosjektleder har ansvaret for styring og koordinering av all prosjektering i prosjektet. Følge regler for Offentlig anskaffelse. Utarbeide teknisk underlag for anskaffelse. Sørge for at planleggingsarbeidet blir gjennomført i overensstemmelse med de opptrukne retningslinjer. Sørge for koordinering av det tekniske arbeidet. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og miljø. Sørge for kontroll av tekniske dokumenter. Sørge for at tekniske dokumenter utarbeidet av prosjektet er korrekt saksbehandlet med nødvendige underskrifter. Sørge for dokumentasjon av anlegget, herunder «som bygget», drift og vedlikeholds manualer. Utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget Anleggsleder Sørge for at anleggsarbeidene blir utført i henhold til godkjente planer, avtaler og regelverk. Etablere system for oppfølging av kontrakter og kontroll og utsjekking av utstyr og anlegg. Sørge for den sikkerhetsmessige organisasjon og oppfølging i anleggsperioden, slik at byggeplass-sikkerhet blir planlagt på en forsvarlig måte. Rapportere til prosjektleder alle forhold som har eller kan få vesentlig betydning for prosjektets økonomi, fremdrift og kvalitet. Føre anlegget frem til avtalt status og overlevere det til oppdragsgivers organisasjon. Forhandle tilleggs- og endringsarbeider og gjennomføre overtagelsesforretning overfor leverandører/-entreprenører. Sørge for sikker jobb analyse (SJA). For risikorelatert arbeid. Anleggsleder har ansvaret for organisasjon, administrasjon og koordinering av alle aktiviteter på anleggsstedet innenfor gjeldende kostnadsramme. Anleggsleder har videre ansvaret for å: Utarbeide detaljerte planer for anleggsvirksomheten etter fastlagte rutiner og i samarbeid med prosjektleder og kontraktorer, (entreprenører) Prosjektmedlem Prosjektmedlemmer har ansvar for: Tildelte oppgaver basert på kunnskap og hvor mye de er tilgjengelige. De vil derfor få spesifikke ansvarsområder. Oppfølging og gjennomføring Dokumentasjon Prosjektmedlemmer rapporterer til prosjektleder. Alle prosjektmedlemmer skal delta på prosjektmøter Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 5

7 3 ANLEGG OG BELIGGENHET Hoppanlegget ligger sentralt i Larvik se kart. Larvik og Farrisvannet Her ligger dagens hoppbakker (rød sirkel), Nytt anlegg bygges i gul sikel. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 6

8 3.1 Hvorfor flytte anlegget? Hoppgruppa til Nanset IF har i alle år slitt med at Goppledalsveien går på tvers av hoppbakkens slette. Det brøytes og strøs slik at det hele tiden må fjernes kanter og legges på snø i veien for å unngå skader og ødelagt utstyr. Det at veien går på tvers av sletta er også en ulykkesrisiko i forhold til biltrafikk og det hviler derfor et stort ansvar på de som er trenere og Nanset Idrettsforening. Vi mener at det er riktig å flytte anlegget for å øke sikkerheten. Bygge et helårsanlegg for økt rekruttering. Ser på det å få fyllmasser fra E18 tunell som en viktig faktor for realisering i forhold til kostnader. (Store summer å spare da masser er en betydelig kostnad i prosjektet) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 7

9 4 GENERELT Vi har planlagt å bygge et helårsanlegg for hopp bestående av 3 bakker K10, K20 og K45. Dagens anlegg har to bakker K12 og K30. Nye bakker snus 180 og legges på andre siden av kollen (mot Øst) for å slippe å ha slette som krysser Gopledals veien.. Bakkene vil bli liggende på arealer allerede disponert av Nanset IF. Grunneier er Fritzøe Skoger. Eksisterende leiekontrakt vil bli oppdatert for å gjelde i min.40 år, på bakgrunn av muligheten for å søke om spillemidler. Det er planlagt å lage anleggsvei over dagens bakker for å få tippet nye masser over på den andre siden. Opplysninger om dagens anlegg: Anleggsenhet: Brattli Hoppbakke Anleggsnummer: Tilhører anleggssted: Brattli Hoppbakke Kommune: LARVIK (Vestfold) Anleggskategori: Skianlegg Anleggstype: Hoppbakke K-punkt: Anleggsklasse: Kommuneanlegg Kartkoordinater: (N), (Ø) Byggeår: 1947 Anleggsstatus: Eksisterende Eier: Nanset IF Tildelte midler: (ingen) Inndratte midler: (ingen) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 8

10 4.1 Nye bakker Anleggsvei vil gå opp fra Goppledalsveien og over eksisterende K12 pga. at det er stor sannsynlighet for at vi ikke får lov til å kjøre over hovedvannledning (fra Vannverket til Fagerlibasseng). Alle bakker bygges i henhold til Norges Skiforbunds retningslinjer og standarder. Skissen viser profil på den største bakken lagt inn i nytt terreng. Se også referanse til dagens bakke K30. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 9

11 5 TEKNISK BESKRIVELSE AV ANLEGGET: Ref:I Midtstuen bygges det fire mindre bakker, på 60, 40, 20 og 10 meter. Alle bakkene skal få plast slik at anlegget kan være i bruk hele året. Sep Generelt Krav fra NSF til bakker som belegges med plast er: må ha en typegodkjenning og sertifisering av anlegget. For å legge plast i disse mindre bakkene må det sørges for at terrengoverflaten er tilstrekkelig fast og stabil, og at bakkenes profil er godt overensstemmende med NSF`s standard profiler. Det er lagt vekt på bruk av godt utprøvde materialer og løsninger fra anerkjente leverandører. Med riktige valg av materialer vil levetiden bli optimal, det er selvfølgelig viktig at grunnarbeidene utføres på en slik måte at det blir så stabilt som mulig. Planlagt å benytte sprengstein som vil være ideelt Forberedende arbeider K10, K20 og K45 Terrengarbeider Forberedende terrengarbeider for underbakke og slette: 1. Fjerning av vegetasjon. Terrengoverflaten bør være fast og uten vegetasjon, røtter mv. 2. Nye masser tilføres og samt at det legges friksjonsmasser / subbus. Dette utføres for hele arealet for plast. Det legges ut et ca.10 cm lag med drenerende masser. 3. Underbakken vil ligge på oppfylling av sprengstein, dette regnes som stabile masser, på sletta vil det være noe masseutskifting. 4. Over ferdig planerte og komprimerte masser, legges det filterduk for å sikre mot at masser løsgjøres og kommer opp i plastmattene. Drenering Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 10

12 Forberedende dreneringsarbeider for underbakke og slette: 1. I underbakke og slette benyttes det masse med gode dreneringsegenskaper. Det er to bekker som går på slette, disse legges i rør. Separat grøft graves på utsiden av slette feltet. 2. Fra ende plast og opp til K- punktet lages det grunne grøfter parallelt med bakkeaksen, og tilsvarende grøfter på tvers for hver 10-15m, for å lede bort overvann og vann fra vanning av plast. Dertil ei hovedgrøft i cl. bakke opp til K- punktet. Samlet avløp føres fra ende av plast i grøft med antatt lengde på 30m, til bekk Tekniske løsninger K10, K20 og K45 Spor: Prosjektet har hentet inn priser på porselenspor med innebygget varmekabel og vanning. Dette for å ha en løsning som et helårsanlegg krever og for å unngå perioder med avbrudd. Plast: Plastmatter legges ut i full bredde i alle underbakker, for å få en god sikkerhet i anlegget. Det støpes betong feste for plastelementer og nett. Vant: For K20 og K45 settes det opp vant langs underbakkene, for å beskytte utøverne. Vant føres ned til bakkens 0-punkt (bunnpunktet i underbakken). Videre utover sletta settes det opp et finmasket nettinggjerde, for å stoppe eventuelt løpske ski og forhindre uvedkommende å forstyrre utøverne. Div utstyr til bakken. Vippebommer: Vi har 5 stk. og trenger 3 nye. (for å dekke alle bakkene) Spormaskin: Vi har til K10 og K20, vil vurdere behov for den største, eller om vi kun skal benytte porselen m/varmekabel. Vinsjer: Vi har 2 stk. vinsjer men må anskaffe og montere en ny vinsj for K45 Stillas: For K45 må det bygges stillas mens K10 og K20 legges i oppfylte masser (i terrenget). Stillaset bygges opp av fagverk i stål. Solide fundamenter må støpes. Det er mest hensiktsmessig å benytte helikopter transport for installasjon og få prefabrikert konstruksjonen på verksted. Hele konstruksjonen bygges i moduler som kan boltes sammen på stedet. Stillaset bygges over fylte masser og høyden er avhengig av fylling. Det antas at stillaset blir noe lavere enn bilder illustrerer. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 11

13 5.2 Hoppbakke K10 Plan tegning K10 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K10 (ref. Norges Skiforbund) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 12

14 5.3 Hoppbakke K20 Plan tegning K20 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K20 (ref. Norges Skiforbund) 5.4 Hoppbakke K45 Plan tegning K45 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K45 (ref. Norges Skiforbund) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 13

15 5.5 Dommertårn I anlegget bygges det et «hoveddommertårn» som skal dekke den største K45. Tårnet bygges i to etasjer og vil inneholde: rennsekretariat, teknisk rom, skifterom. Tårnet blir isolert. Vi planlegger å sette tårnet opp på dugnad, kostnaden anslås til ca ,-. Det settes opp et mindre felles dommertårn for K10 og K20, kostnad anslåes til kr ,- Tegninger av dommertårn K45 Isolert bygg, støpte pilarer, isolert bjelkelag med spon gulv og belegg. 10 cm reisverk med isolasjon, vindsperre og doblefalls kledning, bordtak med sveisepapp på taket. MDF panelplater på vegger og i himling. 10 vinduer og to ytterdører. Utvendig trapp med repo. Isolert bjelkelag mellom etasjene med sponplategulv. En delevegg til teknisk rom og en inne dør. Foring og listing. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 14

16 5.6 Lysanlegg Nytt lysanlegg for hoppanlegget. Lysanlegg er prosjektert i henhold til NS-EN Det må foreligge forhåndsgodkjenning for selve hovedanlegget for at det skal kunne gis tilskudd til lysanlegg. Lyspunktene/lysmastene må plasseres på plan i samme målestokk som det kreves for hovedanlegget. I langtidsstrategien til Norges Skiforbund, er det bemerket at man ønsker å bruke LED belysning i skianlegg. Det benyttes LED armaturer beregnet for motorveibelysning. Mastene i stål passer til standard "Ørsta-fundamenter", og er hengslet for enkelt vedlikehold. Lyset er hvitt lys som gir en god fargegjengivelse og høy trivselsfaktor i anlegget. Armaturene bruker svært lite strøm og garantert timer før bytte av LED pærer. Prisen på armaturene er imidlertid nesten dobbelt så høy. Når det gjelder krav til LUX og jevnhet, planlegger vi å benytte Siteco for lysberegning. Kravene til et lysanlegg i et rekrutteringsanlegg er ikke på langt nær det som kreves i en stor bakke, men den gode opplevelsen av å være i anlegget øker selvfølgelig med høy lux. Når dette også gjelder plastbakker, som på høsten kan være ganske mørke er det viktig med godt lys. Viktig at lysdesignen er slik at man unngår «følgeskygge» at utøveren utover hoppet får følge av en skygge på siden. Generelt Anvendt beregningsalgoritme Midlere indirekteandel Høyde på beregningsflate 0.00 m Vedlikeholdsfaktor 0.80 Total lysfluks for alle lyskilder lm Totaleffekt W Totaleffekt per areal ( m²) 0.96 W/m² (3.24 W/m²/100lx) Belysningsstyrke Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em 30 lx Laveste belysningsstyrke Emin 0 lx Største belysningsstyrke Emaks 536 lx Jevnhet U1 Emin/Em 1:855 (0) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 15

17 Jevnhet U2 Emin/Emax 1:15500 (0) HOPP I LARVIK HELE ÅRET Sicompact A2 maxi HQI-TS/L2000W smalstr (kun for 400V) 8stk , ,- Sicompact A2 maxi HQI-TS1000W/D/S smalstr 2stk , ,- HQI-TS 2000W/N/L longarc (kun for 400V) 8stk , ,- HQI-TS 1000W/D/S PRO kabel (best.pkn 10) 2stk , ,- Mast 15,0m PL400/Ø102 4stk , ,- Travers rør 120x60x1000 Ø102 3stk , ,- Ø-Div Travers for 4 lyskastere topp Ø stk , ,- Forankringsramme c/c 400 4stk. 640, ,- Sum Materiell (eks. mva) ,- Sum Materiell (inkl. mva) ,- I tillegg kommer det kostnader for strømtilførsel og koblings/styringsskap. Ca ,- Installasjon og fundamentering: ,- Nødlysanlegg: 2 stk ,- Mast: ,- Fundament for mast: ,- Armaturer: ,- Klatrehinder 2 stk Totalt for lysanlegg i hoppbakkene: ,- Det er regnet med tilkobling mot eksisterende anlegg i bakken. Fundamenter til master blir levert som fundamentsbolter. Nanset IF må stå for støpningen av betongfundamenter. Det er tilbudt rette 10m master fra Ørsta stål. Det må være tilgjengelig for vanlig 21m tilhengerlift for montering i master og reising med kranbil. Det vurderes å benytte master beregnet for klatring. Særlig med tanke på pæreskift og service i etterkant. Tillegg for 12m trekantmast m/støpemal/bolter, feste for lyskastere kr ,- eks.mva. Mastene er bygd for utvendig klatring med sikkerhetsutstyr. Tillegg for evt. 2 stk klatrehinder i impr. Tre H=2,5m for trekantmast LS500 kr. 8000,- eks. mva. Hvis det ikke er mulig og montere master med kranbil, kan dette gjøres med helikopter. Pris fra ,- eks. mva. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 16

18 5.7 Skitrekk Skitrekket er Ca 85 meter lang og en høydeforskjell på ca 25 meter. Type: Minimaks MiniMaks er det første CE-godkjente tautrekket for skianlegg i Skandinavia. Enkle konstruksjon og driftsikkert. (Certification No ) MiniMaks er et avansert skitrekk med lavtliggende line. Det er ideelt skitrekk for hoppbakker. Skitrekket leveres med 10 Hk motordrift. MiniMaks er en svært flott barneskiheis. MiniMaks har ei slakk line med trådkuler. MiniMaks er laget for å være enkelt og trygt, noe som gjør det svært flott for ivrige nybegynnere som har tenkt å bli flinke på ski. MiniMaks sin driftsstasjon MiniMaks har stort drivhjul, automatisk kjedestramming og valgfri skøytemetode. MiniMaks er rimelig i innkjøp og billig i drift. Årsaka er at trekket er oppbygd av enkle, solide komponenter. En stor fordel er at drivstasjonen kan plasseres hvor som helst i traseen. Komplett utstyr utenom de jordfaste installasjoner (stolper). Pris kr ,- + moms og frakt. Det må være kamera overvåkning på avstigningen vis du ikke ser avstigningen fra påstigningsplassen, det må du skaffe selv. Ved første gangs godkjenning kommer det et gebyr for ferdigstillelsesinspeksjon, pris regnes ut fra reisetid og div kosnader. Sporene i heisen er laget av armeringsplast. Dette fungerer aldeles utmerket. I Gjerpenkollen har dette vært brukt i over 10 år i heisen uten at det har vært byttet ut. Planene for selve bakkeanlegget må være idrettsfunksjonelt godkjent. - Trekk/heistrasé inntegnet på planene for anlegget. - Lengdeprofil av traseen. Konsesjon fra Fylkesmannen og driftstillatelse fra Taubanetilsynet (Det Norske Veritas) skal foreligge ved søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av skiheis/skitrekk. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 17

19 5.8 Vannforsyning Det er planlagt å ha vannforsyning fra bekk. Det settes ned kum (betong) i bekken og benytter neddykkbar pumpe for vann til vanningsanlegget. Dette anlegget blir separat men designes for å ha en kapasitet til å forsyne alle tre bakkene samtidig. Dimensjon på kum ca. Ø1600, høyde. 2m. Kum sikres slik at ingen kan falle oppi. Rør, kum, pumpe, ventiler og el. tilførsel er tatt med i estimatet for vannforsyning. Pumpekummen sikres med tak for å unngå at noen kan falle oppi. 5.9 Elektrisk anlegg Effektforbruk (lys, skitrekk, varme, pumpe, vinsj, Spenning 230V/400V (Kapasitet eksisterende trafo) Trafostørrelse i Bjørndalen er 315 kva MG , det er mulighet for å ta ut 230V og 400V. Det planlegges å legge egen kabel fra Trafo til bakkens tekniske rom 400V. Avstand fra trafo til teknisk rom anslås til å være ca m, avhengig av trase som blir valgt. Separat fordelingstavle monteres i hoppanlegget for å dekke alle tekniske installasjoner. Tekniske anlegg vil ha 400V installasjon for pga. lavere installasjonskost og driftskostnader. Effektbehov for hoppanlegget: Lysanlegget: Lyskastere ca.40kw + Lysarmaturer i bakke: 1kW Vanningsanlegg: 2x0,75kW :1,5kW Skiheis: 7,5kW Dommertårn: ca.1,5kw Total:51,5kW Samtidighetsfaktor beregnet til 100% for å ha tilstrekkelig kapasitet. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 18

20 5.10 Grunnarbeider og oppfylling av masser Vi tenker oss å bygge en oppkjøringsvei i tilkjørte tunnelmasser fra vestre hjørne av «underrennmyra» i nåværende hoppanlegg i ca. 150 m lengde i en spiral «med sola» opp til høyeste punkt av oppfyllingen, ca. 15 m høyere enn terrenget under høyeste punkt på nåværende overrenns-stillas (der stålsøylene står i dag). Legge bekker som går i øst vest retning i rør, dimensjon Ø800. Arealer: Slette, Til sammen vil slette for 3 hoppbakker være ca 50m bred og 70m lang, dette tilsvarer et areal på til sammen 3500m2. Arealet er reflektert i kostnadsoppsettet og menger masse er regnet ut i fra dette. Nye masser er sprengstein for å få et godt og stabilt fundament, pukk (bærelagspukk) størrelse 22-64mm og topplag med 15cm subbus. K10: Bakkeprofil er beregnet 50m x 25m=1250m2 K20: Bakkeprofil er beregnet 80m x 25m =2000m2 K45: Bakkeprofil er beregnet 110m x 25m =2750m Parkering Plass til ca.25 biler. Området blir planert med sprengstein, pukk og subbus. Masseutskifting av topplag og ca. 50cm ned. Ved større arrangementer vil parkeringsplassen på Månejordet bli benyttet. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 19

21 6 KOSTNADER 6.1 Anleggskostnader: Prosjektet legges ut på Doffin med komplett beskrivelse av leveransen samt hvilke arbeider som skal utføres på dugnad. Dersom det ikke kommer noen tilbud gjennom Doffin vil prosjektgruppen utarbeide tekniske dokumenter for forespørsel. Forespørsel sendes ut til 3 leverandører for hver installasjon. Dette såfremt det ikke kommer inn tilbud på Doffin (Offentlig anskaffelse) 6.2 Driftskostnader: Forslag til driftsavtale utarbeides. Årlige driftsutgifter Beskrivelse: Kostnader: Kommentarer Ansvarsforsikringsgaranti fra Forsikringsselskap, 200G Skitrekk, er tillegg til forsikringen Nanset IF har i dag. Da dekkes det opp til 200G Anleggsforsikring, fullverdi Koster mer enn for eksisterende anlegg Årsavgift til DNV(2år) Skitrekk Ansvarsforsikring Skitrekk Strømforbruk 50 kw, 300t Skitrekk, lys og pumper Klipping av gress (30t x Slette 600,-) Årlig vedlikehold (generelt) RS Totalt årlige driftsutgifter Årlige inntekter i forbindelse med arrangement og heiskort ca ,- Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 20

22 6.3 Oversikt kostander fordelt pr. tippemiddel søknad: Beskrivelse Tippemidler Larvik Nanset IF TOTALT Kommune A (K10) B (K20) C (K45) D (Lysanlegg, slette parkering) E (Skitrekk) F (Dommertårn, trapper, vant og plast K45) G (Vanningsanlegg og tekniske innretninger) SUM Total anskaffelseskost er estimert til kr ,- Det bør settes av kr ,- til uforutsett. Selve massene (Sprengstein) er tatt med i kostnadene, vi har ikke inkludert verdien av tilkjøring av massene i oppsettet. Oversikt masser: Beskrivelse Mengde, M3 Kostnad Kommentar Totalt Sprengstein Massene mottas gratis og fritt tilkjørt. Totalt Pukk Totalt subbus Fiberduk (Areal m2) Matjord Masser Totalt: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 21

23 6.4 Planlagte tippemiddelsøknader: A-Bakke K10 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K10 Porselenspor 20 M Porsgrund Porselen, kan få rabatt på 650 pr. m Plast elementer 175 M Euro Skum matter 175 M Nett 175 M Vant etc. Materialer 120 M (612, eks. mva) Trapper 60 M Dommer tribune 1/2 part RS Felles med K20 Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 190 M3 123, ,5 Fiberduk 1250 M Utlegging og avretting av masser M Prosjektering eksternt 60 timer Bygge trapper og vant 150 timer Kan utføres av Nanset IF på dugnad Sum anskaffelser Oppfylling sprengstein M Beregnet mengde uten slette 9375m3 Totalt: /3 av = Sum støtte Tippemidler Nanset Egenkap. (Sprengstein) Larvik Kommune (rest) SUM B-Bakke K20 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K20 0 Porselenspor 35 M Porsgrund Porselen Plast elementer 270 M Skum matter 270 M Nett 270 M Vant etc. Materialer 150 M Trapper 75 M Dommer tribune 1/2 part RS Felles med K10 Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 300 M3 123, Fiberduk 2000 M Utlegging og avretting av masser M Bygge trapper og vant 80 timer Kan utføres av Nanset If på dugnad Prosjektering eksternt 225 timer SUM anskaffelser Oppfylling sprengstein M Totalt /3 av = Søknad Tippemidler Nanset IF egenkap. (masser) Larvik Kommune (rest) SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 22

24 6.4.3 C-Bakke K45 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K45 0 Porselenspor 60 M Porsgrund Porselen Plast elementer 750 M Egen søknad: (F) Skum matter 750 M Nett 750 M Vant etc. Materialer (150x2) 300 M 768 Egen søknad : (F) Trapper 300 M 768 Egen søknad : (F) Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, ,5 Subbus (toppmasse) 15cm 415 M3 123, ,25 Fiberduk 2750 M Utlegging og avretting av masser M Bygge trapper og vant 300 timer Egen søknad: (F) Prosjektering eksternt K timer Egen Søknad: (F) SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein M Beregnet masse uten slette (103125m3) Totalt: /3 av = Søknad Tippemidler Nanset IF Egenkap. (masser) Larvik Kommune (rest) Sum , ,8 Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 23

25 6.4.4 D- Lysanlegg, parkering og slette Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Lysanlegg Lysanlegg i henhold til tilbud Mast 15m Armaturer tilløp Tillegg til mottatt tilbud. Fundament Styreskap Montering av stolper armatur RS Nødlys 2 sett Klatrehinder 2 stk Prosjektering Eksternt 50 timer Parkering (25 biler) Masseutskifting/fjerne topp lag RS Sprengstein 150 M Pukk (22 64)35cm 105 M3 138, Subbus, 15cm A=300m2 45 M3 123, Slette for alle bakker Pukk (22 64) 1225 m3 138, Matjord Slette (3500m2) 525 m cm tykkelse Legge bekk i rør Ø m Så grass 50 timer Dugnad Grass 20kg pr mål (5 mål) 100 kg Gjødsel og vanning 50 timer Klipping av gress 30 timer Plannering etter riving RS Utlegging og avretting av masser M SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein( Slette) M Oppfylling sprengstein (Parkering) 150 M Sum Sprengstein Totalt Lysanlegg, parkering og slette for alle bakker: /3 av er Støtte Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune Sum Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 24

26 6.4.5 E-Skiheis Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Skiheis Materialer, stolper Fundamenter, Betong 2 stk Armert betong Plast, underlag i skitrekk trase MiniMaks Skiheis 100 m Uglum Maskin AS Frakt Montasje 40 timer Konsesjonssøknad 2500 Godkjenning av DNV 5000 DNV/Taubanetilsynet inkl. besøk og rapport Avlessing av materiell 5000 Strømtilførsel RS Video overvåkning 1 stk Sikkerhetsutstyr, nye krav Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 225 M3 123, Fiberduk 1500 M Utlegging og avretting av masser 5000 M Driftsledergodkjenning Prosjektering eksternt 40 timer Sum Anskaffelser Oppfylling sprengstein 5000 M Totalt: /3 av er: Søknad Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 25

27 6.4.6 F-Dommertårn, trapper, vant og plast K45 Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Skiheis Materialer, stolper Fundamenter, Betong 2 stk Armert betong Plast, underlag i skitrekk trase MiniMaks Skiheis 100 m Uglum Maskin AS Frakt Montasje 40 timer Konsesjonssøknad 2500 Godkjenning av DNV 5000 DNV/Taubanetilsynet inkl. besøk og rapport Avlessing av materiell 5000 Strømtilførsel RS Video overvåkning 1 stk Sikkerhetsutstyr, nye krav Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 225 M3 123, Fiberduk 1500 M Utlegging og avretting av masser 5000 M Driftsledergodkjenning Prosjektering eksternt 40 timer Sum Anskaffelser Oppfylling sprengstein 5000 M Totalt: /3 av er: Søknad Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 26

28 6.4.7 G-Vanningsanlegg, stillas K45, div utstyr og El.tilførsel Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Vanningsanlegg Vann kum Ø1600 m/bunn 1 stk Vann kum Ø1600 u/bunn 1 stk Hullgjennomføring i kum (Ø800) 2 stk Må skjære hull i kum for rør. Pumpe 2 Stk Grøft RS Rør/ ventiler (materiell) RS El. Tilførsel og betjenings panel RS Installasjon 50 timer Div. Utstyr Vinsj 1 stk Vikle om 2 stk. vinsjer til 400V 2 stk Speaker og høytaleranlegg 1 stk Div. Sikringsutstyr 1 RS K45 Stål stillas, fagverk inkl. monta 1 RS Ny tillførsel fra trafo Legging av ny kabel (240mm2) 300 m Graving av kabelgrøft 300 m Nytt sikringsskap 1 stk Fordelingstavle Ny installasjon dommertårn teknisk rom Anleggsvei ca 150m Utlegging og avretting av masser M Pukk og toppmasser inkl. bearbeiding RS Tilbud fra Kaare Mortensen Geotekniske undersøkelser/rapport RS Totalt: SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein M Totalt /3 av er Støtte Tippemidler Nanset IF Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 27

29 6.5 Dugnad: Utføres av Nanset IF: Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Dugnad Forprosjektering 230 timer Prosjektering/Anskaffelse 300 timer Anleggsleder 750 timer Anleggsoppfølging 500 timer Prosjektmøter 15 stk. (3 pers) 135 timer Rydding 250 timer Riving av gamle bakker 250 timer Så Grass 100 timer Bygge vant K timer Bygge trapper K timer Bygge Dommertårn K timer Bygge vant K20 75 timer Bygge trapper K timer Bygge vant K10 50 timer Bygge trapper K timer Bygge dommertribune (K10 K20) 150 timer Montering av Porselenspor 100 timer SUM: Dugnad Nanset IF Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 28

30 7 INNTEKTER/AKTIVITETER Etter at anlegget er realisert vil det også være med på å legge forholdene til rette for god planlegging og gjennomføring av arrangementer med hoppkonkurranser sommer og vinter. I hovedsak vil vi ha fokus på aktivitet. Inntektspotensial er i forbindelse med arrangementer. Norges Skiforbund v/ Clas Brede Bråthen har lovet å legge Skiforbundets sommercup til Larvik. Kjempereklame for hoppsporten og Larvik og omegn. Nettoinntekt ca ,- pr. år. Hopprenn vinter (landsrenn): Beskrivelse Antall Inntekt Utgift Deltakeravgift Kiosksalg 4000 Innkjøp av kioskvarer 1000 Premier Annonse 1000 SUM Netto 5000 Hoppkarusell vinter 3-5ganger: Beskrivelse Antall Inntekt Utgift Deltakeravgift (3x50) Kiosksalg 3000 Innkjøp av kioskvarer 500 Premier Annonse 1000 SUM Netto 5500 Salg av årskort til heis: Antall ca stk. av kr.750,- gir ca ,- pr år. Sommerhoppskole: Lage et opplegg (1 uke) med overnatting, hopptrening og sosiale aktiviteter. 30 utøvere av 3000,- pr. pers. gir ,-, med utgifter til trener, overnatting mat og aktiviteter regner vi med netto ,- pr. år. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 29

31 8 PLAN Vi er avhengig av når vi får tilgang på masser. 8.1 Gjennomføring/bygging Beskrivelse Prosjektering Geo. Undersøkelse Rydding av området Riving av hoppbakker Rive dommertårn Bygge anleggsvei Oppfylling av masser Plannere Bygge K10, K20 og K Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des 8.2 Finans plan Foreløpig finansieringsplan. Finansiering mai.13 aug.13 okt.13 des.13 mai.14 jul.14 sep.14 okt.14 nov.14 jan.15 feb.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 okt.15 SUM Larvik Kommune Tippemidler Nanset IF Næringslivet/Sponsorer Nanset Nærmiljøutv SUM Penger Sum Utgifter Sum diff Oversikt over beløp og forfall i henhold til anskaffelse plan. Dato mai.13 aug.13 okt.13 des.13 mai.14 jul.14 sep.14 okt.14 nov.14 jan.15 feb.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 okt.15 Ansk. Beskrivelse SUM 1 Porselenspor Plastelementer Skummatter Nett Tre materialer Stålstillas Skiheis Lysanlegg Masser Prosjektering El tilførsel Geotekniske undersøkelser/rapport SUM: Tot: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 30

32 8.3 Anskaffelse plan Beskrivelse Mengde Enhet Kostnad Delsum Leveringstid Bestillings dato Forfall v/bestilling Forfall e. levering 30d 1Porsgrund Porselen A/S Porselenspor K10 20 M UKER jul.15 Porselenspor K20 35 M UKER jul.15 Porselenspor K45 60 M UKER jul.15 Frakt RS SUM Plastelementer Plast elementer K M UKER jul.15 Plast elementer K M UKER jul.15 Plast elementer K M UKER jul.15 SUM Skummatter Skum matter K M UKER jul.15 Skum matter K M UKER jul.15 Skum matter K M UKER jul.15 SUM Nett Nett K M UKER jul.15 Nett K M UKER jul.15 Nett K M UKER jul.15 SUM Tre materialer Vant etc. Materialer/ (60x2) K M UKER jun.15 Trapper K10 60 M UKER jun.15 Dommer tribune K10 K20 RS UKER jun.15 Vant etc. Materialer (75x2) K M UKER jun.15 Trapper K20 75 M UKER jun.15 Vant etc. Materialer (150x2) K M UKER jun.15 Trapper K UKER jun.15 Dommertårn K45 RS UKER SUM Stålstillas Prefabrikering og levering av stålstillas K UKER jan.15 SUM Skiheis Materialer, stolper UKER jan.15 Plast, underlag i skitrekk trase UKER jan.15 MiniMaks Skiheis 100 m UKER jan.15 Frakt UKER jan.15 Montasje 40 timer UKER jan.15 SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 31

33 Beskrivelse Mengde Enhet Kostnad Delsum Leveringstid Bestillings dato Forfall v/bestilling Forfall e. levering 30d 8Lysanlegg Lysanlegg i henhold til tilbud UKER jan.15 Mast 15m UKER jan.15 Armaturer UKER jan.15 Fundament UKER jan.15 Styreskap UKER jan.15 Montering av stolper armatur UKER jan.15 Nødlys 2 sett UKER jan.15 Klatrehinder 2 stk UKER jan.15 SUM Masser Pukk (22 64) 35cm A=1250 K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm K M3 123, ,5 Fortløpende mai.14 Fiberduk K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=2000 K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, K M3 123, Fortløpende mai.14 Fiberduk, K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=2750, K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, K M3 123, Fortløpende mai.14 Fiberduk, K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64)35cm, Parkering 105 M3 138, Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=1500, Heis 525 M3 138, ,5 Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, Heis 225 M3 123, ,75 Fortløpende mai.14 Fiberduk, heis 1500 M Fortløpende mai.14 Subbus, 15cm A=300m2, Parkering 45 M3 123, Fortløpende mai.14 Pukk (22 64), Slette 1225 m3 138, ,5 Fortløpende mai.14 Matjord Slette (3500m2)Slette 525 m Fortløpende mai.14 Pukk og toppmasser inkl. bearbeiding, Anleggsvei RS Fortløpende apr.14 SUM , ,25 Utlegging og avretting av masser m UKER apr Totalt masser of arbeid ,25 10 Prosjektering Konsulentarbeid, planer og dokumentasjon, underlag for godkjennelser etc. 350 timer UKER jun.13 SUM El tilførsel El. Tilførsel og betjenings panel RS UKER jul.14 Installasjon, vanningsanlegg 50 timer UKER jul.14 Tilførsels kabel (240mm2) 300 m UKER jul.14 Nytt sikringsskap 1 stk UKER jul.14 Fordelingstavle UKER jul.14 Ny el. installasjon i dommertårn, teknisk rom UKER jul.14 Strømtilførsel RS UKER jul.14 Video overvåkning 1 stk UKER jul.15 SUM Geoteknisk Geotekniske undersøkelser/rapport RS UKER mar.13 SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 32

34 9 RISIKO 9.1 Beskrivelse av risiko elementer Grunnforholdene kan være en risikofaktor, da vi ikke har utført geotekniske undersøkelser. Vil grunnen kunne bære oppfylte masser eller må det gjøres tiltak? Ellers kan vi ikke se andre risikoelementer. 10 ANNET: 10.1 Hva annet kan bakkene brukes til? Hva med litt lek og moro? 11 DRIFT AV ANLEGGET 11.1 Skitrekk, hva kreves Konsesjon: Fylkesmannen (konsesjonsloven) i Vestfold utsteder konsesjon for skitrekk etter formell søknad. (Etterser at alle offentlige krav er ivaretatt). Konsesjonen må fornyes hvert tiende år. Konsesjonen utstedes til eier av anlegget. (Gjenpart til Larvik Kommune). Ansvarsforsikringsgaranti fra Forsikringsselskap, stor 200G, må foreligge for eier. Konsesjonshaver: Nanset IF eller Larvik Kommune, eier anlegget, skitrekket og er konsesjonshaver. (Konsesjon og driftstillatelse utstedes ikke uten ansvarsforsikring og godkjent driftsleder). Driftsleder: Det Norske Veritas / Taubanetilsynet er kontrollmyndighet og godkjenner driftsleder etter godkjent eksamen. Driftsledergodkjenning er driftsleders personlige papir og ansvar. Gyldighet 5 år om gangen. Driftsleder har ansvar for tilstrekkelig opplæring av brukers (Nanset Ski) kjørere (over 18 år) av skitrekket. Disse navngis i internkontrollboka. Kjører oppholder seg til enhver tid på startplassen ved start og nødstoppbrytere. Kjører fører dagboka. Driftsleder er: Navn..godkjent fom: tom.:. Driftstillatelse: Utstedes av Det Norske Veritas / Taubanetilsynet til eier. DNV forestår jevnlig fysisk kontroll av skitrekket og internkontrollen. Driftsleder sender årlig driftsrapport til DNV. Eier betaler årsavgift til DNV innen fastsatt tid. Lover og regler som daglig må overholdes og ivaretas er: 1. Konsesjonsloven (ansvarsforsikringsgaranti) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 33

35 2. Taubaneloven, forskrift og regler for skitau. (Sikkerhet mot skader og ulykker på personer). 3. Arbeidsmiljøvernloven AML (generelt) 4. Internkontrollforskriften HMS (Internkontrollsystem, ajourført dagbok og internkontrollbok) Som en ser, er driftsleder eiers myndighetsperson for skitrekket. Hvis ikke disse ting til enhver tid er i orden og overholdes, trekkes driftstillatelse tilbake og skitrekket stenges av offentlig myndighet. Det Norske Veritas /Taubanetilsynet. (Politiet) 12 VEDLEGG TIL RAPPORT a) Leieavtale Fritzøe Skoger (grunneier), ettersendes da Fritzøe Skoger ønsker en samlet leieavtale for alle arealer Nanset IF disponerer. b) Tilbud/lysberegninger for nytt hoppanlegg c) Tilbud på bearbeiding av masser d) Tilbud trekonstruksjoner, materialer og arbeid e) Notat, innspill fra Norges Skiforbund f) Detaljert kostnads estimat g) K10 Snitt tegning h) K20 Snitt tegning i) K45 Snitt tegning j) Hoppanlegg Plan/3D Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 34

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Veileder. Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift

Veileder. Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift Veileder Alpinanlegg Planlegging, bygging og drift Foto: Omslag: Alpinist, Johan Padel / Syklist, Marit Gjerland Side 4 Johan Padel Kapittel 2: Bilde 1 Svein Ulvund, bilde 2 Helen Ingebretsen, bilde 5

Detaljer

Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger 01.10.2010 Side: 2 av 42 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 57 75 76 E-post: firmapost@norconsult.no

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012 Utarbeidet av Byggherre November 2013 Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 Sluttrapport

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Årsberetning 2010. side 4-25

Årsberetning 2010. side 4-25 2010 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 2 februar 2011 Årsberetning 2010 side 4-25 Les også: Aktiv sesong for Norges Cup Seilerne Håvard Katle Fjon (Profil) Reisereapport fra Junior Nordisk

Detaljer

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller REVIDERT VERSJON (1 1) Juli 2015 Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Det tas forbehold om

Detaljer

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE Forord Formål Gatelys som settes opp i kommunale gater, veier og andre offentlige rom har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke trivselen i området. Kommunen ønsker at kommunal gatebelysning i byen

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 22.06.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF.

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 16.5.213 Budsjettforslag 214 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer