Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI"

Transkript

1 Nanset IF Ski TEKNISK BESKRIVELSE NYTT HOPPANLEGG NANSET SKI 2012

2 PROSJEKT HOPP I LARVIK HELE ÅRET Bygges av Nanset IF Utarbeidet av: Nanset Idrettforening Dato: Revisjon: 04 Navn: Morten Thunberg Navn: Bente Bleivik Navn: Nikolai Johansen Leder Nanset IF Anlegg, Nanset IF Hopp, Nanset IF Kopi: Kjetil Lundeberg, Larvik Kommune Ann Kristin Aastad, Larviks Idrettsråd Therese Surdal Lahus, Telemark Fylkeskommune Rasmus Holst Mjaugeto, Vestfold Fylkeskommune Telemark & Vestfold Skikrets Clas Inge Bråten, Norges Skiforbund Hopp Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 1

3 INNHOLD 1 HOVEDMÅL OG VERDIER PROSJEKTGRUPPE BESKRIVELSE AV ROLLER OG ANSVAR Prosjektleder Anleggsleder Prosjektmedlem ANLEGG OG BELIGGENHET... 6 HOPPANLEGGET LIGGER SENTRALT I LARVIK SE KART HVORFOR FLYTTE ANLEGGET? GENERELT NYE BAKKER TEKNISK BESKRIVELSE AV ANLEGGET: GENERELT Forberedende arbeider K10, K20 og K Tekniske løsninger K10, K20 og K HOPPBAKKE K HOPPBAKKE K HOPPBAKKE K DOMMERTÅRN LYSANLEGG SKITREKK VANNFORSYNING ELEKTRISK ANLEGG GRUNNARBEIDER OG OPPFYLLING AV MASSER PARKERING KOSTNADER ANLEGGSKOSTNADER: DRIFTSKOSTNADER: ÅRLIGE INNTEKTER I FORBINDELSE MED ARRANGEMENT OG HEISKORT CA , OVERSIKT KOSTANDER FORDELT PR. TIPPEMIDDEL SØKNAD: PLANLAGTE TIPPEMIDDELSØKNADER: A Bakke K10 i plast B Bakke K20 i plast C Bakke K45 i plast D Lysanlegg, parkering og slette E Skiheis F Dommertårn, trapper, vant og plast K G Vanningsanlegg, stillas K45, div utstyr og El.tilførsel DUGNAD: INNTEKTER/AKTIVITETER PLAN GJENNOMFØRING/BYGGING FINANS PLAN ANSKAFFELSE PLAN Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 2

4 9 RISIKO BESKRIVELSE AV RISIKO ELEMENTER ANNET: HVA ANNET KAN BAKKENE BRUKES TIL? DRIFT AV ANLEGGET SKITREKK, HVA KREVES VEDLEGG TIL RAPPORT Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 3

5 1 HOVEDMÅL OG VERDIER Anlegget skal bygges i henhold til hovedmålene som er definert. NANSET IF ønsket å bygge et nytt helårs hoppanlegg i perioden Anlegget vil være det første (og det eneste) helårsanlegget i Vestfold og Telemark Skikrets. NANSET IF sitt formål er å arbeide for skiidrettens utvikling i LARVIK, og å fremme samarbeide mellom interessenter av anlegget. Driften vil bli tilrettelagt for at andre klubber i skikretsen kan benytte anlegget til treninger/samlinger og arrangementer. Vi vil arrangere aktiviteter for barn og unge i lokalmiljøet og på den måten få til en god rekruttering til hoppsporten. Nytt anlegg skal bygges slik at det blir tilpasset terrenget og vil tilfredsstille hoppere i flere alderstrinn enn eksisterende anlegg. Under byggeprosessen vil helse sikkerhet og miljø være i fokus. HMS mål er: ingen hendelser med fraværsskade i byggefasen. Verdier: NANSET IF sitt arbeid er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på verdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Inkluderende og åpenhet. 2 PROSJEKTGRUPPE Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter, med hovedvekt på design, planlegging og kostnadsberegning. All forprosjektering av anlegget er utført på dugnad. Prosjektgruppen rapporterer til Leder I Nanset Idrettsforening: Morten Thunberg (tlf / epost: Prosjektgruppen rapporterer til styret i Nanset IF Ski og har bestått av følgende personer: Navn Rolle Tlf/epost Kommentar Bente Bleivik Prosjektleder / Engineerings Manager, Jotun AS Nikolai Johansen Fagansvarlig / Tømrer/Hopptrener Hopp Ole Petter Sørensen Prosjektmedlem / Senior instruktør, Elsikkerhet Trainor AS Kai Sandbekk Prosjektmedlem / Muremester Helge Kjærmann Prosjektmedlem / Formann Hoppdommer Lauget Geir Hagejordet Prosjektmedlem / Tømrer Anders Johansen Prosjektmedlem / Byggeleder, Entreprenørfirma Ronny Karlsen Prosjektmedlem / Markedssjef Stian Høines Prosjektmedlem / Anleggsleder, Kaare Mortensen AS Knut Gamkinn Prosjektmedlem / k- Gårdbruker Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 4

6 2.1 Beskrivelse av roller og ansvar Offentlige planmyndigheter vil bl.a. ha krav til «Ansvarlig prosjekterende» for å få godkjent prosjektet. For å sikre en god gjennomføring vil det bli benyttet et rådgiverfirma som utarbeider nødvendige beregninger, tegninger og planer. Det vil være tett samarbeid mellom rådgiverfirma og Nanset IF s prosjektgruppe Prosjektleder Prosjektleder har ansvaret for styring og koordinering av all prosjektering i prosjektet. Følge regler for Offentlig anskaffelse. Utarbeide teknisk underlag for anskaffelse. Sørge for at planleggingsarbeidet blir gjennomført i overensstemmelse med de opptrukne retningslinjer. Sørge for koordinering av det tekniske arbeidet. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og miljø. Sørge for kontroll av tekniske dokumenter. Sørge for at tekniske dokumenter utarbeidet av prosjektet er korrekt saksbehandlet med nødvendige underskrifter. Sørge for dokumentasjon av anlegget, herunder «som bygget», drift og vedlikeholds manualer. Utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget Anleggsleder Sørge for at anleggsarbeidene blir utført i henhold til godkjente planer, avtaler og regelverk. Etablere system for oppfølging av kontrakter og kontroll og utsjekking av utstyr og anlegg. Sørge for den sikkerhetsmessige organisasjon og oppfølging i anleggsperioden, slik at byggeplass-sikkerhet blir planlagt på en forsvarlig måte. Rapportere til prosjektleder alle forhold som har eller kan få vesentlig betydning for prosjektets økonomi, fremdrift og kvalitet. Føre anlegget frem til avtalt status og overlevere det til oppdragsgivers organisasjon. Forhandle tilleggs- og endringsarbeider og gjennomføre overtagelsesforretning overfor leverandører/-entreprenører. Sørge for sikker jobb analyse (SJA). For risikorelatert arbeid. Anleggsleder har ansvaret for organisasjon, administrasjon og koordinering av alle aktiviteter på anleggsstedet innenfor gjeldende kostnadsramme. Anleggsleder har videre ansvaret for å: Utarbeide detaljerte planer for anleggsvirksomheten etter fastlagte rutiner og i samarbeid med prosjektleder og kontraktorer, (entreprenører) Prosjektmedlem Prosjektmedlemmer har ansvar for: Tildelte oppgaver basert på kunnskap og hvor mye de er tilgjengelige. De vil derfor få spesifikke ansvarsområder. Oppfølging og gjennomføring Dokumentasjon Prosjektmedlemmer rapporterer til prosjektleder. Alle prosjektmedlemmer skal delta på prosjektmøter Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 5

7 3 ANLEGG OG BELIGGENHET Hoppanlegget ligger sentralt i Larvik se kart. Larvik og Farrisvannet Her ligger dagens hoppbakker (rød sirkel), Nytt anlegg bygges i gul sikel. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 6

8 3.1 Hvorfor flytte anlegget? Hoppgruppa til Nanset IF har i alle år slitt med at Goppledalsveien går på tvers av hoppbakkens slette. Det brøytes og strøs slik at det hele tiden må fjernes kanter og legges på snø i veien for å unngå skader og ødelagt utstyr. Det at veien går på tvers av sletta er også en ulykkesrisiko i forhold til biltrafikk og det hviler derfor et stort ansvar på de som er trenere og Nanset Idrettsforening. Vi mener at det er riktig å flytte anlegget for å øke sikkerheten. Bygge et helårsanlegg for økt rekruttering. Ser på det å få fyllmasser fra E18 tunell som en viktig faktor for realisering i forhold til kostnader. (Store summer å spare da masser er en betydelig kostnad i prosjektet) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 7

9 4 GENERELT Vi har planlagt å bygge et helårsanlegg for hopp bestående av 3 bakker K10, K20 og K45. Dagens anlegg har to bakker K12 og K30. Nye bakker snus 180 og legges på andre siden av kollen (mot Øst) for å slippe å ha slette som krysser Gopledals veien.. Bakkene vil bli liggende på arealer allerede disponert av Nanset IF. Grunneier er Fritzøe Skoger. Eksisterende leiekontrakt vil bli oppdatert for å gjelde i min.40 år, på bakgrunn av muligheten for å søke om spillemidler. Det er planlagt å lage anleggsvei over dagens bakker for å få tippet nye masser over på den andre siden. Opplysninger om dagens anlegg: Anleggsenhet: Brattli Hoppbakke Anleggsnummer: Tilhører anleggssted: Brattli Hoppbakke Kommune: LARVIK (Vestfold) Anleggskategori: Skianlegg Anleggstype: Hoppbakke K-punkt: Anleggsklasse: Kommuneanlegg Kartkoordinater: (N), (Ø) Byggeår: 1947 Anleggsstatus: Eksisterende Eier: Nanset IF Tildelte midler: (ingen) Inndratte midler: (ingen) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 8

10 4.1 Nye bakker Anleggsvei vil gå opp fra Goppledalsveien og over eksisterende K12 pga. at det er stor sannsynlighet for at vi ikke får lov til å kjøre over hovedvannledning (fra Vannverket til Fagerlibasseng). Alle bakker bygges i henhold til Norges Skiforbunds retningslinjer og standarder. Skissen viser profil på den største bakken lagt inn i nytt terreng. Se også referanse til dagens bakke K30. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 9

11 5 TEKNISK BESKRIVELSE AV ANLEGGET: Ref:I Midtstuen bygges det fire mindre bakker, på 60, 40, 20 og 10 meter. Alle bakkene skal få plast slik at anlegget kan være i bruk hele året. Sep Generelt Krav fra NSF til bakker som belegges med plast er: må ha en typegodkjenning og sertifisering av anlegget. For å legge plast i disse mindre bakkene må det sørges for at terrengoverflaten er tilstrekkelig fast og stabil, og at bakkenes profil er godt overensstemmende med NSF`s standard profiler. Det er lagt vekt på bruk av godt utprøvde materialer og løsninger fra anerkjente leverandører. Med riktige valg av materialer vil levetiden bli optimal, det er selvfølgelig viktig at grunnarbeidene utføres på en slik måte at det blir så stabilt som mulig. Planlagt å benytte sprengstein som vil være ideelt Forberedende arbeider K10, K20 og K45 Terrengarbeider Forberedende terrengarbeider for underbakke og slette: 1. Fjerning av vegetasjon. Terrengoverflaten bør være fast og uten vegetasjon, røtter mv. 2. Nye masser tilføres og samt at det legges friksjonsmasser / subbus. Dette utføres for hele arealet for plast. Det legges ut et ca.10 cm lag med drenerende masser. 3. Underbakken vil ligge på oppfylling av sprengstein, dette regnes som stabile masser, på sletta vil det være noe masseutskifting. 4. Over ferdig planerte og komprimerte masser, legges det filterduk for å sikre mot at masser løsgjøres og kommer opp i plastmattene. Drenering Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 10

12 Forberedende dreneringsarbeider for underbakke og slette: 1. I underbakke og slette benyttes det masse med gode dreneringsegenskaper. Det er to bekker som går på slette, disse legges i rør. Separat grøft graves på utsiden av slette feltet. 2. Fra ende plast og opp til K- punktet lages det grunne grøfter parallelt med bakkeaksen, og tilsvarende grøfter på tvers for hver 10-15m, for å lede bort overvann og vann fra vanning av plast. Dertil ei hovedgrøft i cl. bakke opp til K- punktet. Samlet avløp føres fra ende av plast i grøft med antatt lengde på 30m, til bekk Tekniske løsninger K10, K20 og K45 Spor: Prosjektet har hentet inn priser på porselenspor med innebygget varmekabel og vanning. Dette for å ha en løsning som et helårsanlegg krever og for å unngå perioder med avbrudd. Plast: Plastmatter legges ut i full bredde i alle underbakker, for å få en god sikkerhet i anlegget. Det støpes betong feste for plastelementer og nett. Vant: For K20 og K45 settes det opp vant langs underbakkene, for å beskytte utøverne. Vant føres ned til bakkens 0-punkt (bunnpunktet i underbakken). Videre utover sletta settes det opp et finmasket nettinggjerde, for å stoppe eventuelt løpske ski og forhindre uvedkommende å forstyrre utøverne. Div utstyr til bakken. Vippebommer: Vi har 5 stk. og trenger 3 nye. (for å dekke alle bakkene) Spormaskin: Vi har til K10 og K20, vil vurdere behov for den største, eller om vi kun skal benytte porselen m/varmekabel. Vinsjer: Vi har 2 stk. vinsjer men må anskaffe og montere en ny vinsj for K45 Stillas: For K45 må det bygges stillas mens K10 og K20 legges i oppfylte masser (i terrenget). Stillaset bygges opp av fagverk i stål. Solide fundamenter må støpes. Det er mest hensiktsmessig å benytte helikopter transport for installasjon og få prefabrikert konstruksjonen på verksted. Hele konstruksjonen bygges i moduler som kan boltes sammen på stedet. Stillaset bygges over fylte masser og høyden er avhengig av fylling. Det antas at stillaset blir noe lavere enn bilder illustrerer. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 11

13 5.2 Hoppbakke K10 Plan tegning K10 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K10 (ref. Norges Skiforbund) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 12

14 5.3 Hoppbakke K20 Plan tegning K20 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K20 (ref. Norges Skiforbund) 5.4 Hoppbakke K45 Plan tegning K45 (ref. Norges Skiforbund) Snitt tegning K45 (ref. Norges Skiforbund) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 13

15 5.5 Dommertårn I anlegget bygges det et «hoveddommertårn» som skal dekke den største K45. Tårnet bygges i to etasjer og vil inneholde: rennsekretariat, teknisk rom, skifterom. Tårnet blir isolert. Vi planlegger å sette tårnet opp på dugnad, kostnaden anslås til ca ,-. Det settes opp et mindre felles dommertårn for K10 og K20, kostnad anslåes til kr ,- Tegninger av dommertårn K45 Isolert bygg, støpte pilarer, isolert bjelkelag med spon gulv og belegg. 10 cm reisverk med isolasjon, vindsperre og doblefalls kledning, bordtak med sveisepapp på taket. MDF panelplater på vegger og i himling. 10 vinduer og to ytterdører. Utvendig trapp med repo. Isolert bjelkelag mellom etasjene med sponplategulv. En delevegg til teknisk rom og en inne dør. Foring og listing. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 14

16 5.6 Lysanlegg Nytt lysanlegg for hoppanlegget. Lysanlegg er prosjektert i henhold til NS-EN Det må foreligge forhåndsgodkjenning for selve hovedanlegget for at det skal kunne gis tilskudd til lysanlegg. Lyspunktene/lysmastene må plasseres på plan i samme målestokk som det kreves for hovedanlegget. I langtidsstrategien til Norges Skiforbund, er det bemerket at man ønsker å bruke LED belysning i skianlegg. Det benyttes LED armaturer beregnet for motorveibelysning. Mastene i stål passer til standard "Ørsta-fundamenter", og er hengslet for enkelt vedlikehold. Lyset er hvitt lys som gir en god fargegjengivelse og høy trivselsfaktor i anlegget. Armaturene bruker svært lite strøm og garantert timer før bytte av LED pærer. Prisen på armaturene er imidlertid nesten dobbelt så høy. Når det gjelder krav til LUX og jevnhet, planlegger vi å benytte Siteco for lysberegning. Kravene til et lysanlegg i et rekrutteringsanlegg er ikke på langt nær det som kreves i en stor bakke, men den gode opplevelsen av å være i anlegget øker selvfølgelig med høy lux. Når dette også gjelder plastbakker, som på høsten kan være ganske mørke er det viktig med godt lys. Viktig at lysdesignen er slik at man unngår «følgeskygge» at utøveren utover hoppet får følge av en skygge på siden. Generelt Anvendt beregningsalgoritme Midlere indirekteandel Høyde på beregningsflate 0.00 m Vedlikeholdsfaktor 0.80 Total lysfluks for alle lyskilder lm Totaleffekt W Totaleffekt per areal ( m²) 0.96 W/m² (3.24 W/m²/100lx) Belysningsstyrke Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em 30 lx Laveste belysningsstyrke Emin 0 lx Største belysningsstyrke Emaks 536 lx Jevnhet U1 Emin/Em 1:855 (0) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 15

17 Jevnhet U2 Emin/Emax 1:15500 (0) HOPP I LARVIK HELE ÅRET Sicompact A2 maxi HQI-TS/L2000W smalstr (kun for 400V) 8stk , ,- Sicompact A2 maxi HQI-TS1000W/D/S smalstr 2stk , ,- HQI-TS 2000W/N/L longarc (kun for 400V) 8stk , ,- HQI-TS 1000W/D/S PRO kabel (best.pkn 10) 2stk , ,- Mast 15,0m PL400/Ø102 4stk , ,- Travers rør 120x60x1000 Ø102 3stk , ,- Ø-Div Travers for 4 lyskastere topp Ø stk , ,- Forankringsramme c/c 400 4stk. 640, ,- Sum Materiell (eks. mva) ,- Sum Materiell (inkl. mva) ,- I tillegg kommer det kostnader for strømtilførsel og koblings/styringsskap. Ca ,- Installasjon og fundamentering: ,- Nødlysanlegg: 2 stk ,- Mast: ,- Fundament for mast: ,- Armaturer: ,- Klatrehinder 2 stk Totalt for lysanlegg i hoppbakkene: ,- Det er regnet med tilkobling mot eksisterende anlegg i bakken. Fundamenter til master blir levert som fundamentsbolter. Nanset IF må stå for støpningen av betongfundamenter. Det er tilbudt rette 10m master fra Ørsta stål. Det må være tilgjengelig for vanlig 21m tilhengerlift for montering i master og reising med kranbil. Det vurderes å benytte master beregnet for klatring. Særlig med tanke på pæreskift og service i etterkant. Tillegg for 12m trekantmast m/støpemal/bolter, feste for lyskastere kr ,- eks.mva. Mastene er bygd for utvendig klatring med sikkerhetsutstyr. Tillegg for evt. 2 stk klatrehinder i impr. Tre H=2,5m for trekantmast LS500 kr. 8000,- eks. mva. Hvis det ikke er mulig og montere master med kranbil, kan dette gjøres med helikopter. Pris fra ,- eks. mva. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 16

18 5.7 Skitrekk Skitrekket er Ca 85 meter lang og en høydeforskjell på ca 25 meter. Type: Minimaks MiniMaks er det første CE-godkjente tautrekket for skianlegg i Skandinavia. Enkle konstruksjon og driftsikkert. (Certification No ) MiniMaks er et avansert skitrekk med lavtliggende line. Det er ideelt skitrekk for hoppbakker. Skitrekket leveres med 10 Hk motordrift. MiniMaks er en svært flott barneskiheis. MiniMaks har ei slakk line med trådkuler. MiniMaks er laget for å være enkelt og trygt, noe som gjør det svært flott for ivrige nybegynnere som har tenkt å bli flinke på ski. MiniMaks sin driftsstasjon MiniMaks har stort drivhjul, automatisk kjedestramming og valgfri skøytemetode. MiniMaks er rimelig i innkjøp og billig i drift. Årsaka er at trekket er oppbygd av enkle, solide komponenter. En stor fordel er at drivstasjonen kan plasseres hvor som helst i traseen. Komplett utstyr utenom de jordfaste installasjoner (stolper). Pris kr ,- + moms og frakt. Det må være kamera overvåkning på avstigningen vis du ikke ser avstigningen fra påstigningsplassen, det må du skaffe selv. Ved første gangs godkjenning kommer det et gebyr for ferdigstillelsesinspeksjon, pris regnes ut fra reisetid og div kosnader. Sporene i heisen er laget av armeringsplast. Dette fungerer aldeles utmerket. I Gjerpenkollen har dette vært brukt i over 10 år i heisen uten at det har vært byttet ut. Planene for selve bakkeanlegget må være idrettsfunksjonelt godkjent. - Trekk/heistrasé inntegnet på planene for anlegget. - Lengdeprofil av traseen. Konsesjon fra Fylkesmannen og driftstillatelse fra Taubanetilsynet (Det Norske Veritas) skal foreligge ved søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av skiheis/skitrekk. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 17

19 5.8 Vannforsyning Det er planlagt å ha vannforsyning fra bekk. Det settes ned kum (betong) i bekken og benytter neddykkbar pumpe for vann til vanningsanlegget. Dette anlegget blir separat men designes for å ha en kapasitet til å forsyne alle tre bakkene samtidig. Dimensjon på kum ca. Ø1600, høyde. 2m. Kum sikres slik at ingen kan falle oppi. Rør, kum, pumpe, ventiler og el. tilførsel er tatt med i estimatet for vannforsyning. Pumpekummen sikres med tak for å unngå at noen kan falle oppi. 5.9 Elektrisk anlegg Effektforbruk (lys, skitrekk, varme, pumpe, vinsj, Spenning 230V/400V (Kapasitet eksisterende trafo) Trafostørrelse i Bjørndalen er 315 kva MG , det er mulighet for å ta ut 230V og 400V. Det planlegges å legge egen kabel fra Trafo til bakkens tekniske rom 400V. Avstand fra trafo til teknisk rom anslås til å være ca m, avhengig av trase som blir valgt. Separat fordelingstavle monteres i hoppanlegget for å dekke alle tekniske installasjoner. Tekniske anlegg vil ha 400V installasjon for pga. lavere installasjonskost og driftskostnader. Effektbehov for hoppanlegget: Lysanlegget: Lyskastere ca.40kw + Lysarmaturer i bakke: 1kW Vanningsanlegg: 2x0,75kW :1,5kW Skiheis: 7,5kW Dommertårn: ca.1,5kw Total:51,5kW Samtidighetsfaktor beregnet til 100% for å ha tilstrekkelig kapasitet. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 18

20 5.10 Grunnarbeider og oppfylling av masser Vi tenker oss å bygge en oppkjøringsvei i tilkjørte tunnelmasser fra vestre hjørne av «underrennmyra» i nåværende hoppanlegg i ca. 150 m lengde i en spiral «med sola» opp til høyeste punkt av oppfyllingen, ca. 15 m høyere enn terrenget under høyeste punkt på nåværende overrenns-stillas (der stålsøylene står i dag). Legge bekker som går i øst vest retning i rør, dimensjon Ø800. Arealer: Slette, Til sammen vil slette for 3 hoppbakker være ca 50m bred og 70m lang, dette tilsvarer et areal på til sammen 3500m2. Arealet er reflektert i kostnadsoppsettet og menger masse er regnet ut i fra dette. Nye masser er sprengstein for å få et godt og stabilt fundament, pukk (bærelagspukk) størrelse 22-64mm og topplag med 15cm subbus. K10: Bakkeprofil er beregnet 50m x 25m=1250m2 K20: Bakkeprofil er beregnet 80m x 25m =2000m2 K45: Bakkeprofil er beregnet 110m x 25m =2750m Parkering Plass til ca.25 biler. Området blir planert med sprengstein, pukk og subbus. Masseutskifting av topplag og ca. 50cm ned. Ved større arrangementer vil parkeringsplassen på Månejordet bli benyttet. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 19

21 6 KOSTNADER 6.1 Anleggskostnader: Prosjektet legges ut på Doffin med komplett beskrivelse av leveransen samt hvilke arbeider som skal utføres på dugnad. Dersom det ikke kommer noen tilbud gjennom Doffin vil prosjektgruppen utarbeide tekniske dokumenter for forespørsel. Forespørsel sendes ut til 3 leverandører for hver installasjon. Dette såfremt det ikke kommer inn tilbud på Doffin (Offentlig anskaffelse) 6.2 Driftskostnader: Forslag til driftsavtale utarbeides. Årlige driftsutgifter Beskrivelse: Kostnader: Kommentarer Ansvarsforsikringsgaranti fra Forsikringsselskap, 200G Skitrekk, er tillegg til forsikringen Nanset IF har i dag. Da dekkes det opp til 200G Anleggsforsikring, fullverdi Koster mer enn for eksisterende anlegg Årsavgift til DNV(2år) Skitrekk Ansvarsforsikring Skitrekk Strømforbruk 50 kw, 300t Skitrekk, lys og pumper Klipping av gress (30t x Slette 600,-) Årlig vedlikehold (generelt) RS Totalt årlige driftsutgifter Årlige inntekter i forbindelse med arrangement og heiskort ca ,- Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 20

22 6.3 Oversikt kostander fordelt pr. tippemiddel søknad: Beskrivelse Tippemidler Larvik Nanset IF TOTALT Kommune A (K10) B (K20) C (K45) D (Lysanlegg, slette parkering) E (Skitrekk) F (Dommertårn, trapper, vant og plast K45) G (Vanningsanlegg og tekniske innretninger) SUM Total anskaffelseskost er estimert til kr ,- Det bør settes av kr ,- til uforutsett. Selve massene (Sprengstein) er tatt med i kostnadene, vi har ikke inkludert verdien av tilkjøring av massene i oppsettet. Oversikt masser: Beskrivelse Mengde, M3 Kostnad Kommentar Totalt Sprengstein Massene mottas gratis og fritt tilkjørt. Totalt Pukk Totalt subbus Fiberduk (Areal m2) Matjord Masser Totalt: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 21

23 6.4 Planlagte tippemiddelsøknader: A-Bakke K10 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K10 Porselenspor 20 M Porsgrund Porselen, kan få rabatt på 650 pr. m Plast elementer 175 M Euro Skum matter 175 M Nett 175 M Vant etc. Materialer 120 M (612, eks. mva) Trapper 60 M Dommer tribune 1/2 part RS Felles med K20 Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 190 M3 123, ,5 Fiberduk 1250 M Utlegging og avretting av masser M Prosjektering eksternt 60 timer Bygge trapper og vant 150 timer Kan utføres av Nanset IF på dugnad Sum anskaffelser Oppfylling sprengstein M Beregnet mengde uten slette 9375m3 Totalt: /3 av = Sum støtte Tippemidler Nanset Egenkap. (Sprengstein) Larvik Kommune (rest) SUM B-Bakke K20 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K20 0 Porselenspor 35 M Porsgrund Porselen Plast elementer 270 M Skum matter 270 M Nett 270 M Vant etc. Materialer 150 M Trapper 75 M Dommer tribune 1/2 part RS Felles med K10 Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 300 M3 123, Fiberduk 2000 M Utlegging og avretting av masser M Bygge trapper og vant 80 timer Kan utføres av Nanset If på dugnad Prosjektering eksternt 225 timer SUM anskaffelser Oppfylling sprengstein M Totalt /3 av = Søknad Tippemidler Nanset IF egenkap. (masser) Larvik Kommune (rest) SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 22

24 6.4.3 C-Bakke K45 i plast Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar K45 0 Porselenspor 60 M Porsgrund Porselen Plast elementer 750 M Egen søknad: (F) Skum matter 750 M Nett 750 M Vant etc. Materialer (150x2) 300 M 768 Egen søknad : (F) Trapper 300 M 768 Egen søknad : (F) Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, ,5 Subbus (toppmasse) 15cm 415 M3 123, ,25 Fiberduk 2750 M Utlegging og avretting av masser M Bygge trapper og vant 300 timer Egen søknad: (F) Prosjektering eksternt K timer Egen Søknad: (F) SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein M Beregnet masse uten slette (103125m3) Totalt: /3 av = Søknad Tippemidler Nanset IF Egenkap. (masser) Larvik Kommune (rest) Sum , ,8 Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 23

25 6.4.4 D- Lysanlegg, parkering og slette Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Lysanlegg Lysanlegg i henhold til tilbud Mast 15m Armaturer tilløp Tillegg til mottatt tilbud. Fundament Styreskap Montering av stolper armatur RS Nødlys 2 sett Klatrehinder 2 stk Prosjektering Eksternt 50 timer Parkering (25 biler) Masseutskifting/fjerne topp lag RS Sprengstein 150 M Pukk (22 64)35cm 105 M3 138, Subbus, 15cm A=300m2 45 M3 123, Slette for alle bakker Pukk (22 64) 1225 m3 138, Matjord Slette (3500m2) 525 m cm tykkelse Legge bekk i rør Ø m Så grass 50 timer Dugnad Grass 20kg pr mål (5 mål) 100 kg Gjødsel og vanning 50 timer Klipping av gress 30 timer Plannering etter riving RS Utlegging og avretting av masser M SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein( Slette) M Oppfylling sprengstein (Parkering) 150 M Sum Sprengstein Totalt Lysanlegg, parkering og slette for alle bakker: /3 av er Støtte Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune Sum Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 24

26 6.4.5 E-Skiheis Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Skiheis Materialer, stolper Fundamenter, Betong 2 stk Armert betong Plast, underlag i skitrekk trase MiniMaks Skiheis 100 m Uglum Maskin AS Frakt Montasje 40 timer Konsesjonssøknad 2500 Godkjenning av DNV 5000 DNV/Taubanetilsynet inkl. besøk og rapport Avlessing av materiell 5000 Strømtilførsel RS Video overvåkning 1 stk Sikkerhetsutstyr, nye krav Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 225 M3 123, Fiberduk 1500 M Utlegging og avretting av masser 5000 M Driftsledergodkjenning Prosjektering eksternt 40 timer Sum Anskaffelser Oppfylling sprengstein 5000 M Totalt: /3 av er: Søknad Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 25

27 6.4.6 F-Dommertårn, trapper, vant og plast K45 Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Skiheis Materialer, stolper Fundamenter, Betong 2 stk Armert betong Plast, underlag i skitrekk trase MiniMaks Skiheis 100 m Uglum Maskin AS Frakt Montasje 40 timer Konsesjonssøknad 2500 Godkjenning av DNV 5000 DNV/Taubanetilsynet inkl. besøk og rapport Avlessing av materiell 5000 Strømtilførsel RS Video overvåkning 1 stk Sikkerhetsutstyr, nye krav Pukk (22 64) 35cm A= M3 138, Subbus (toppmasse) 15cm 225 M3 123, Fiberduk 1500 M Utlegging og avretting av masser 5000 M Driftsledergodkjenning Prosjektering eksternt 40 timer Sum Anskaffelser Oppfylling sprengstein 5000 M Totalt: /3 av er: Søknad Tippemidler Nanset Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 26

28 6.4.7 G-Vanningsanlegg, stillas K45, div utstyr og El.tilførsel Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Kommentar Vanningsanlegg Vann kum Ø1600 m/bunn 1 stk Vann kum Ø1600 u/bunn 1 stk Hullgjennomføring i kum (Ø800) 2 stk Må skjære hull i kum for rør. Pumpe 2 Stk Grøft RS Rør/ ventiler (materiell) RS El. Tilførsel og betjenings panel RS Installasjon 50 timer Div. Utstyr Vinsj 1 stk Vikle om 2 stk. vinsjer til 400V 2 stk Speaker og høytaleranlegg 1 stk Div. Sikringsutstyr 1 RS K45 Stål stillas, fagverk inkl. monta 1 RS Ny tillførsel fra trafo Legging av ny kabel (240mm2) 300 m Graving av kabelgrøft 300 m Nytt sikringsskap 1 stk Fordelingstavle Ny installasjon dommertårn teknisk rom Anleggsvei ca 150m Utlegging og avretting av masser M Pukk og toppmasser inkl. bearbeiding RS Tilbud fra Kaare Mortensen Geotekniske undersøkelser/rapport RS Totalt: SUM Anskaffelser Oppfylling sprengstein M Totalt /3 av er Støtte Tippemidler Nanset IF Egenkap Larvik Kommune (rest) SUM: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 27

29 6.5 Dugnad: Utføres av Nanset IF: Beskrivelse Mengde Enhet Enhetskost Kostnad Delsum Dugnad Forprosjektering 230 timer Prosjektering/Anskaffelse 300 timer Anleggsleder 750 timer Anleggsoppfølging 500 timer Prosjektmøter 15 stk. (3 pers) 135 timer Rydding 250 timer Riving av gamle bakker 250 timer Så Grass 100 timer Bygge vant K timer Bygge trapper K timer Bygge Dommertårn K timer Bygge vant K20 75 timer Bygge trapper K timer Bygge vant K10 50 timer Bygge trapper K timer Bygge dommertribune (K10 K20) 150 timer Montering av Porselenspor 100 timer SUM: Dugnad Nanset IF Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 28

30 7 INNTEKTER/AKTIVITETER Etter at anlegget er realisert vil det også være med på å legge forholdene til rette for god planlegging og gjennomføring av arrangementer med hoppkonkurranser sommer og vinter. I hovedsak vil vi ha fokus på aktivitet. Inntektspotensial er i forbindelse med arrangementer. Norges Skiforbund v/ Clas Brede Bråthen har lovet å legge Skiforbundets sommercup til Larvik. Kjempereklame for hoppsporten og Larvik og omegn. Nettoinntekt ca ,- pr. år. Hopprenn vinter (landsrenn): Beskrivelse Antall Inntekt Utgift Deltakeravgift Kiosksalg 4000 Innkjøp av kioskvarer 1000 Premier Annonse 1000 SUM Netto 5000 Hoppkarusell vinter 3-5ganger: Beskrivelse Antall Inntekt Utgift Deltakeravgift (3x50) Kiosksalg 3000 Innkjøp av kioskvarer 500 Premier Annonse 1000 SUM Netto 5500 Salg av årskort til heis: Antall ca stk. av kr.750,- gir ca ,- pr år. Sommerhoppskole: Lage et opplegg (1 uke) med overnatting, hopptrening og sosiale aktiviteter. 30 utøvere av 3000,- pr. pers. gir ,-, med utgifter til trener, overnatting mat og aktiviteter regner vi med netto ,- pr. år. Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 29

31 8 PLAN Vi er avhengig av når vi får tilgang på masser. 8.1 Gjennomføring/bygging Beskrivelse Prosjektering Geo. Undersøkelse Rydding av området Riving av hoppbakker Rive dommertårn Bygge anleggsvei Oppfylling av masser Plannere Bygge K10, K20 og K Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des Jan/Feb Mar/AprMai/Juni Jul/Aug Sep/OktNov/Des 8.2 Finans plan Foreløpig finansieringsplan. Finansiering mai.13 aug.13 okt.13 des.13 mai.14 jul.14 sep.14 okt.14 nov.14 jan.15 feb.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 okt.15 SUM Larvik Kommune Tippemidler Nanset IF Næringslivet/Sponsorer Nanset Nærmiljøutv SUM Penger Sum Utgifter Sum diff Oversikt over beløp og forfall i henhold til anskaffelse plan. Dato mai.13 aug.13 okt.13 des.13 mai.14 jul.14 sep.14 okt.14 nov.14 jan.15 feb.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 okt.15 Ansk. Beskrivelse SUM 1 Porselenspor Plastelementer Skummatter Nett Tre materialer Stålstillas Skiheis Lysanlegg Masser Prosjektering El tilførsel Geotekniske undersøkelser/rapport SUM: Tot: Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 30

32 8.3 Anskaffelse plan Beskrivelse Mengde Enhet Kostnad Delsum Leveringstid Bestillings dato Forfall v/bestilling Forfall e. levering 30d 1Porsgrund Porselen A/S Porselenspor K10 20 M UKER jul.15 Porselenspor K20 35 M UKER jul.15 Porselenspor K45 60 M UKER jul.15 Frakt RS SUM Plastelementer Plast elementer K M UKER jul.15 Plast elementer K M UKER jul.15 Plast elementer K M UKER jul.15 SUM Skummatter Skum matter K M UKER jul.15 Skum matter K M UKER jul.15 Skum matter K M UKER jul.15 SUM Nett Nett K M UKER jul.15 Nett K M UKER jul.15 Nett K M UKER jul.15 SUM Tre materialer Vant etc. Materialer/ (60x2) K M UKER jun.15 Trapper K10 60 M UKER jun.15 Dommer tribune K10 K20 RS UKER jun.15 Vant etc. Materialer (75x2) K M UKER jun.15 Trapper K20 75 M UKER jun.15 Vant etc. Materialer (150x2) K M UKER jun.15 Trapper K UKER jun.15 Dommertårn K45 RS UKER SUM Stålstillas Prefabrikering og levering av stålstillas K UKER jan.15 SUM Skiheis Materialer, stolper UKER jan.15 Plast, underlag i skitrekk trase UKER jan.15 MiniMaks Skiheis 100 m UKER jan.15 Frakt UKER jan.15 Montasje 40 timer UKER jan.15 SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 31

33 Beskrivelse Mengde Enhet Kostnad Delsum Leveringstid Bestillings dato Forfall v/bestilling Forfall e. levering 30d 8Lysanlegg Lysanlegg i henhold til tilbud UKER jan.15 Mast 15m UKER jan.15 Armaturer UKER jan.15 Fundament UKER jan.15 Styreskap UKER jan.15 Montering av stolper armatur UKER jan.15 Nødlys 2 sett UKER jan.15 Klatrehinder 2 stk UKER jan.15 SUM Masser Pukk (22 64) 35cm A=1250 K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm K M3 123, ,5 Fortløpende mai.14 Fiberduk K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=2000 K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, K M3 123, Fortløpende mai.14 Fiberduk, K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=2750, K M3 138, Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, K M3 123, Fortløpende mai.14 Fiberduk, K M Fortløpende mai.14 Pukk (22 64)35cm, Parkering 105 M3 138, Fortløpende mai.14 Pukk (22 64) 35cm A=1500, Heis 525 M3 138, ,5 Fortløpende mai.14 Subbus (toppmasse) 15cm, Heis 225 M3 123, ,75 Fortløpende mai.14 Fiberduk, heis 1500 M Fortløpende mai.14 Subbus, 15cm A=300m2, Parkering 45 M3 123, Fortløpende mai.14 Pukk (22 64), Slette 1225 m3 138, ,5 Fortløpende mai.14 Matjord Slette (3500m2)Slette 525 m Fortløpende mai.14 Pukk og toppmasser inkl. bearbeiding, Anleggsvei RS Fortløpende apr.14 SUM , ,25 Utlegging og avretting av masser m UKER apr Totalt masser of arbeid ,25 10 Prosjektering Konsulentarbeid, planer og dokumentasjon, underlag for godkjennelser etc. 350 timer UKER jun.13 SUM El tilførsel El. Tilførsel og betjenings panel RS UKER jul.14 Installasjon, vanningsanlegg 50 timer UKER jul.14 Tilførsels kabel (240mm2) 300 m UKER jul.14 Nytt sikringsskap 1 stk UKER jul.14 Fordelingstavle UKER jul.14 Ny el. installasjon i dommertårn, teknisk rom UKER jul.14 Strømtilførsel RS UKER jul.14 Video overvåkning 1 stk UKER jul.15 SUM Geoteknisk Geotekniske undersøkelser/rapport RS UKER mar.13 SUM Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 32

34 9 RISIKO 9.1 Beskrivelse av risiko elementer Grunnforholdene kan være en risikofaktor, da vi ikke har utført geotekniske undersøkelser. Vil grunnen kunne bære oppfylte masser eller må det gjøres tiltak? Ellers kan vi ikke se andre risikoelementer. 10 ANNET: 10.1 Hva annet kan bakkene brukes til? Hva med litt lek og moro? 11 DRIFT AV ANLEGGET 11.1 Skitrekk, hva kreves Konsesjon: Fylkesmannen (konsesjonsloven) i Vestfold utsteder konsesjon for skitrekk etter formell søknad. (Etterser at alle offentlige krav er ivaretatt). Konsesjonen må fornyes hvert tiende år. Konsesjonen utstedes til eier av anlegget. (Gjenpart til Larvik Kommune). Ansvarsforsikringsgaranti fra Forsikringsselskap, stor 200G, må foreligge for eier. Konsesjonshaver: Nanset IF eller Larvik Kommune, eier anlegget, skitrekket og er konsesjonshaver. (Konsesjon og driftstillatelse utstedes ikke uten ansvarsforsikring og godkjent driftsleder). Driftsleder: Det Norske Veritas / Taubanetilsynet er kontrollmyndighet og godkjenner driftsleder etter godkjent eksamen. Driftsledergodkjenning er driftsleders personlige papir og ansvar. Gyldighet 5 år om gangen. Driftsleder har ansvar for tilstrekkelig opplæring av brukers (Nanset Ski) kjørere (over 18 år) av skitrekket. Disse navngis i internkontrollboka. Kjører oppholder seg til enhver tid på startplassen ved start og nødstoppbrytere. Kjører fører dagboka. Driftsleder er: Navn..godkjent fom: tom.:. Driftstillatelse: Utstedes av Det Norske Veritas / Taubanetilsynet til eier. DNV forestår jevnlig fysisk kontroll av skitrekket og internkontrollen. Driftsleder sender årlig driftsrapport til DNV. Eier betaler årsavgift til DNV innen fastsatt tid. Lover og regler som daglig må overholdes og ivaretas er: 1. Konsesjonsloven (ansvarsforsikringsgaranti) Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 33

35 2. Taubaneloven, forskrift og regler for skitau. (Sikkerhet mot skader og ulykker på personer). 3. Arbeidsmiljøvernloven AML (generelt) 4. Internkontrollforskriften HMS (Internkontrollsystem, ajourført dagbok og internkontrollbok) Som en ser, er driftsleder eiers myndighetsperson for skitrekket. Hvis ikke disse ting til enhver tid er i orden og overholdes, trekkes driftstillatelse tilbake og skitrekket stenges av offentlig myndighet. Det Norske Veritas /Taubanetilsynet. (Politiet) 12 VEDLEGG TIL RAPPORT a) Leieavtale Fritzøe Skoger (grunneier), ettersendes da Fritzøe Skoger ønsker en samlet leieavtale for alle arealer Nanset IF disponerer. b) Tilbud/lysberegninger for nytt hoppanlegg c) Tilbud på bearbeiding av masser d) Tilbud trekonstruksjoner, materialer og arbeid e) Notat, innspill fra Norges Skiforbund f) Detaljert kostnads estimat g) K10 Snitt tegning h) K20 Snitt tegning i) K45 Snitt tegning j) Hoppanlegg Plan/3D Nanset Idrettsforening: Nytt hoppanlegg Side 34

NORGES SKIFORBUND HOPP ANLEGGSAVDELINGEN RAMMEPROGRAM PLAST K 5 - K 60 HOPPBAKKER. Fase 1, pr. 10.03.2006

NORGES SKIFORBUND HOPP ANLEGGSAVDELINGEN RAMMEPROGRAM PLAST K 5 - K 60 HOPPBAKKER. Fase 1, pr. 10.03.2006 NORGES SKIFORBUND HOPP ANLEGGSAVDELINGEN RAMMEPROGRAM PLAST K 5 - K 60 HOPPBAKKER Fase 1, pr. 10.03.2006 Hamar, mars 2006 RESYMÉ Dette dokumentet er utarbeidet for Fase 1 for prosjektet "Rammeprogram plast

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Valnesfjord skole og flerbrukshall

Valnesfjord skole og flerbrukshall Valnesfjord skole og flerbrukshall A68175 Kunde Fauske Kommune Utført av Stein Terje Solem.11.2 Prosjektbeskrivelse Lysberegninger for typiske rom i skole og hall Følgende verdier er beregnet basert på

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 BESKRIVELSE UTOMHUSARBEIDER Utarbeidet av: ABC Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Utvendig rehabilitering- Løvstakkveien 27-29 Tilbudsgrunnlag-

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Eksempel Kunde Utført av Prosjektbeskrivelse Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Garantikrav for armaturdata er

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse. - med kostnader og finansieringsplan

Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse. - med kostnader og finansieringsplan Buldrevegg på Kjøsterud skole Prosjektbeskrivelse - med kostnader og finansieringsplan Drammen, mai 2007 Innledning Drammen klatreklubb (DKK) har høsten 2006 og vinteren 2007 arbeidet med å få til en ny

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt Haugaland Kraft Energi AS Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt 1. Avklaringer med kommunen Kommunen kan forlange at utbygger av boligfelt og lignende etablerer tilfredsstillende belysning i området.

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO Hestehus er et frittstående bygg, bygd av mennesker og bygd for at hester som lever i løsdrift, kan søke ly for vær og vind, når de selv ønsker det Hestehus må ikke forveksles med stall i tradisjonell

Detaljer

Fotball, Sandhåndball, Løpebane

Fotball, Sandhåndball, Løpebane Fotball, Sandhåndball, Løpebane Kunde Utført av Pål E. Thorstensen Prosjektbeskrivelse Vedlikeholdsfaktor MF = 0,8 Beregnet etter NS-EN 12193, tabell A21, klasse II og III. 6 master 22 meter. 26 lyskastere

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Tolga Idrettslag. Sætershallen. mandag 23.11.2009 kl. 21.00

Ekstraordinært årsmøte Tolga Idrettslag. Sætershallen. mandag 23.11.2009 kl. 21.00 1 Ekstraordinært årsmøte Tolga Idrettslag Sætershallen mandag 23.11.2009 kl. 21.00 Hovedsponsor er: 2 Ekstraordinært årsmøte i Tolga idrettslag 23.11.2009, kl 21.00 i Sætershallen Saksliste: 1. Konstituering

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult.

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult. NOTAT OPPDRAG Stabilisering av Manger kirke DOKUMENTKODE 615793-RIB-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Radøy sokn OPPDRAGSLEDER Åse Lyslo Døssland KONTAKTPERSON Audun Sylta SAKSBEH KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Bakgrunn. Ja, je e med!

Bakgrunn. Ja, je e med! Bakgrunn Spreke Tolga Hamran, Tolga hopp- og skileksenter Hamran, Varmestue Tolga kunstgrasbane inkl. oppgradering Sætershallen Trimrom på Tolga Kaldlager/garasje på Sætershallen Vedhogst og rydde traseer

Detaljer

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F)

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F) 700101 Stålhall Parkrode Rud JournalpostID: 13/181692 Arkivsak ID: 13/3162 REV.NR.: 1 SIDE 1 av 5 ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Grime - Vesleelva Fylkesvei 34. Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer. d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs

Grime - Vesleelva Fylkesvei 34. Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer. d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs Fylkesvei 34 Vedlegg til 0-bok: 4. Funksjonsbeskrivelse for lokale støyskjermer d. Bygningsdelens kapittel 7 Utendørs utarbeidet av: September 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2

Detaljer

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold!

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Vi bygger din drøm! Stikk gjerne innom oss på Siva 1, Vestmyra. Fauske eller ta kontakt på tlf. 75 60 11 00 www.galvanotia.no

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Levering av materiell for plastdekke Levering av materiell for snøforankring

Levering av materiell for plastdekke Levering av materiell for snøforankring Vedlegg 7 Liste over tegninger og fotos Levering av materiell for plastdekke Levering av materiell for snøforankring TEGNINGSLISTE Tegning nr. Tegningstittel Målestokk Dato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Kursdagene 2010 Ombygging av transformatorarrangement i mast. Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Agenda Utgangspunktet / utfordringene. Hvordan kom vi i gang. Beskrivelse av

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Rælingen kunstgress Kunde Utført av Pål E. Thorstensen 10.01.2014 Prosjektbeskrivelse Vedlikeholdsfaktor MF = 0,8 Prosjektert etter NS-EN 121932007 tabell A.21 klasse II Bane 100x64m Trinn 1 Emid = 218

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører NOK Vedlikeholdsfrie vinduer og dører 02 INNHOLD Innhold og informasjon 02 Om Everluxx Nord 03 Typeoversikt 03 Prisliste 04 Faste karmer 04 Toppsving vinduer 05 Tilleggspriser 06 Tilbehør, vinduer 07 INFORMASJON

Detaljer

Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler

Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler Installasjonsrettledning for Ovarenn SPOR-Moduler Norske Skilag DOCUMENT NO: 1001-nn SIGMA Nøtterøy Norway Abraham Bergesv.4 3115 TØNSBERG Org.no: 994 406 914MVA Tlf: 33352929 Mob 90779069 email: post@sigmasporet.no

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.08.2016 Kommunestyret 19.09.2016 KOPERVIK IL LÅNEGARANTI KRONER 3 500 000 Rådmannens

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 22.08.2016, saksnr. 103/16 Behandling: Hult (Ap) fratrådte

Detaljer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer Lattix Montasjebeskrivelse April 2010 Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste Brokar Mast Skiltklammer Prefabrikkert betongfundament Installasjon av fundament Isolasjon under fundamentet etter behov. For

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til:

TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT. Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: TILBUD GRUNNARBEID ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS MED VENTILERT RINGMUR - FJELLTOMT 1 2 Sprenging/Graving/Masseutskifting av nødvendig areal iht. gjeldende situasjonsplan. Det legges ca. 5 cm topplag pukk ca.

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING Tilbudsinnbydelse Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltningen, kommer vegne av ORBRANN (Øvre Romerike Brann og Redning) med en tilbudsinnbydelse. Det ønskes tilbud på leie

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet Bergen kommune: Plan og geodata Oppsummering Vedlegg til byromskonseptet For øvrige forutsetninger, se byromskonsept s. 35 Oppdatert 3 juli 2009 BMFA Tabellen under oppsummerer kostnadene for delområdene

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

Tilbudsbrev/prisskjema

Tilbudsbrev/prisskjema Tilbudsbrev/prisskjema Vi bekrefter med dette at vi tilbyr vi oss å utføre arbeidet med ISPS oppgradering kaianlegg i Nesna kommune i tråd med de priser ført opp i dette tilbudet. Leverandør/ entreprenør

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

BILAG A. Granåsen Skisenter GENERELL INFORMASJON ALLE ENTREPRISER. Sør Trøndelag Skikrets

BILAG A. Granåsen Skisenter GENERELL INFORMASJON ALLE ENTREPRISER. Sør Trøndelag Skikrets BILAG A GENERELL INFORMASJON ALLE ENTREPRISER Sør Trøndelag Skikrets Entreprise 1: Rulleskiløyper Entreprise 2: Elektriske installasjoner med belysning og teknisk infrastruktur Entreprise 3: Snøproduksjonsanlegg

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Mer enn 300 medarbeidere

Mer enn 300 medarbeidere Startet i Norge Leverer over alt Etablert 1919 Mer enn 300 medarbeidere Stolt sponsor av Norges Håndballforbund Ett nytt bygg hver dag! Etablert 1919 Omsetning NOK 900 mill 300 Medarbeidere Hallmaker gruppen

Detaljer

Produktkatalog 2014. Produktkatalog 2014. Tlf: 99 24 58 17 post@dvgjerder.no www.dvgjerder.no

Produktkatalog 2014. Produktkatalog 2014. Tlf: 99 24 58 17 post@dvgjerder.no www.dvgjerder.no Produktkatalog 2014 DV Banegjerde med nett Produktnr: 00310 Sikkerhetsgjerde med oransje sikkerhetsnett med strammebånd i topp og bunn. Gjerdene kommer med regulerbare og sammenleggbare aluminiumstativ,

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka HEMNES KOMMUNE 1.0 INNBYDELSE Hemnes kommune innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med Barnas aktivitetshall på Bjerka. Følgende entrepriser kan det

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte 13 mars 2017.

Ekstraordinært årsmøte 13 mars 2017. HØLEN BÅTHAVN I FREMTIDEN. Ekstraordinært årsmøte 13 mars 2017. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 1 Fra stolpebrygger til flytebrygger Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 2 AGENDA: Hvorfor nytt bryggeanlegg?

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Norges mest solgte sykkelstativ som innfrir både estetiske og funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får syklene nødvendig støtte, og du får låst både hjul og ramme til stativet

Detaljer

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Oppdrag: Rapportnavn: Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Teknisk og økonomisk vurdering, nytt konsept for eksisterende transformatorstasjon i Matre, Masfjorden

Detaljer