man KE/KO K018 INSTRUKSJONSBOK KE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "man KE/KO K018 INSTRUKSJONSBOK KE 18 5.9.84"

Transkript

1 man INSTRUKSJONSBOK KE/KO DENNE INSTRUKSJON BOR LESES FOR MONTASJE OG OPPSTARTING AV AGGREGATET. BOKEN OPPBEVARES SENERE VED AGGREGATET. a KE 18 K tmedstrom MOTSTROM

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE AGGREGATETS VIRKEMATE 1 BESKRIVELSE AV AGGREGATET 3 GENERELT 3 TERMOSTATER 4 PUMPER 6 KONTROLLKASSER 8 IGANGSETTING 10 KLARGJORING 10 OPPSTART 10 AVPROVNING OG OKONOMITEST 11 FEILFINNING 12 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13 INSTALLASJONSVEILEDNING 18 AGGREGATETS PLASSERING 18 SKORSTENSFORHOLD 18 EL-INSTALLASJON 19 ROMTERMOSTAT 19 OLJEINSTALLASJON 21 TILBEHOR 29 DIAGRAMMER OG TEGNINGER 30

3 1 KE KO AGGREGATETS VIRKEMATE: Et Dantherm varmluftaggregat bestir av folgende hovedkomponenter: 1. Kabinett 8. Elektrisk sentral 2. Isolering 9. Rensedeksel 3. Brennkammer/varmeveksler 10. Inspeksjonsluke 4. ROrbatteri 11. Oljebrenner 5. Vifte Kontrolkasse for oljebrenner ru. StOViiiter Fotocelle 7. Vifte-, valmluft- og maksimal termostat

4 Aggregatet fungerer pa folgende mate: Nar r omtermostaten kaller pa varme, startes brenneren via kontrolkassen pa brenneren. sa snart flammen er etablert, vil resten av startprosessen forlope normalt. Hvis ikke, vil kontrollreleet bryte strommen til oljebrenneren, og den rode lampen vil lyse. Sikkerhetstiden er 10 sek. War temperaturen utenfor fyrboksen, i selve aggregatet, har madd en bestemt temperatur (50 C), sa vil kombinasjonstermostaten (7) i den elektriske sentralen (8) starte sentrifugalviften. I KO modellen, hvor luftstrommen er nedad, skal et inbygt relé starte viften, nar brenneren starter. Aggregatet vil na vre i drift, til Onsket romtemperatur er oppnadd. Da vil romtermostaten sla av oljebrenneren, mens viften fortsetter A g g inntil temperaturen i aggregatet er sunket til ca. 30 C. Da vil kombinasjonstermostaten stoppe viften. Hvis temperaturen i aggregatet av en eller annen grunn skulle stige til over 80 C, sa vil kombinasjonstermostaten stoppe oljebrenneren, mens viften fortsatt gar. sa snart temperaturen inne i aggregatet er sunket under 80 C vil oljebrenneren starte automatisk. 5. Dersom temperaturen fortsatt skulle stige, til tross for at oljebrenneren er ay sl g tt, sa vil styrestrommen til alle funksjoner bli avbrutt ved hjelp av overhetningsteimostaten, som er plassert i den elektriske sentralen (8), nar temperaturen har nadd 100 C. Overhettningstermostaten ma betjenes manuelt, for aggregatet kan startes igjen. Dersom man Onsker g benytte aggregatet som "ventilasjonsanlegg", det vil si at viften Onskes kjort manuelt (f.eks. i sommerperioden) sa kan man oppn g det ved a benytte bryteren til hoyre pa el-sentralen. Dantherm KE har 1 sikkerhetstermostat, og Dantherm KO har tre sikkerhetstermostater. Disse termostater har til oppgave a passe pa at varmluften ikke blir for varm. Hvis sikkerhetstermostaten er i furiksjon sa skyldes det som regel for lite luftgjennomgang i aggregatet. Dette kan igjen skyldes flere ting, f.eks. at utblasningsventilene er stengt, at innsugnings g pningen er dekket til, at filter (6) er tett, at det er stov pa viftehjulet, for stor motstand i et eventuelt kanalanlegg, eller at oljedysen er for stor slik at oljemengden er for stor. VIKTIG!! Hvis aggregatet arbeider med for liten luftsirkulasjon, sa er driften uokonomisk, samtidig som man far en helt unodvendig belastning av brennkammeret. Det er ogsa viktig,a huske pa at man aldri skal sla av aggregatet med hovedbryteren for aggregatet er kjolet ned til normal tempeatur.

5 BESKRIVELSE AV AGGREGATET 3 Varmeydelse max. Kapasitet max. Varmemang max kcal/h Heat output max. Heizleistung max kw Puissance calorifique max. Luftydelse Luftmengde Luftmangd m3/h Air output 0.46 m3/s Luftleistung Debit d'air Olieforbrug max. Oljeforbruk max. Oljeforbrukning max. 2,05 kg/h Oil consumption max. Olverbrauch max. Consommation max. de mazout Oliefyrsmotor Brennermotor Oljebrannarmotor Oil burner motor 90 W Olbrennermotor Moteur de bruleur Stromart Stromart Stromstyrka 220 V 50 Hz Power supply 240 V 50 c Stromart Caracteristiques electriques Rogrorsstuds Roykrorsstuss ROkrörsuttag 133 mm Flue spigot dia Rauchrohrstutzen Sortie de fumêe Type KE/KO 18/20 Ventilator motor Viftemotor Flaktmotor Fan motor Geblasemotor Moteur de ventilateur 0,22 kw Vagt Vekt Vikt 85 kg Weight Gewicht Poids

6 KOMBINASJONSTERMOSTAT Viftetermostat Driftstermostat Overhetningstermostat BEWA: Det fremgar of tegningen hvorledes utforelsen med kapillarrorstermostater (BEWA) bestar av 2 folere, som er montert i aggregatets topp og gjennom de omtalte kapillarror star i forbindelse med selve term ostatapparatet, som er montert og elektrisk innkoblet i el-sentralen. Dr i f tstermostaten og o verhetningstermostaten har fast innstilling, mens viftetermostaten kan justeres. Normalt er viftetermostaten innstillet pa 42 C. if 7,) EL-FORBINDELSER FOR BEWA TERMOSTATER 10 r -) Fan: sort Limit: bruin OT: fiolett Kortslutningsstykke: 11-21

7 TERMOSTATER 2,1 V,togaNzpi.V itemeesaoseii-iii II I 5011 I i II 1 1 I 1 I octesoeezoomoo THERMOSTAT Aggregatets interne termostater er montert i el-sentralen, med kapillarrorsfolere i varmluften. I KO-modellen er foleren naturlig nok montert nederst i aggregatet. Hvis viften av en eller annen grunn ikke vil starte, sa vil det oppsta en oppadgaende luftstrom i aggregatet. (Termodynamikken sier jo at varm luft stiger til v&rs.) Om sa skjer, vil ikke den oppvarmede luften pavirke termostatf0- leren nederst i KO-modellen. Derfor er det pa denne modell montert en ekstra termostatfoler Overst, mellom varmeveksler og vifte. Selve termostaten er, som de Ovrige, montert i el-sentralen. Kombinasjonstermostat for vifte- og LIMIT-funksjon. Reguleringsskruen innstilles pi 40 C, og viften starter ved denne temperaturen. Innstillingen betyr ogsa at viften kobles ut igjen ved ca. 30 C. LIMIT-funksjonen bryter strommen til oljebrenneren om lufttemperaturen blir 80 C. Viftekretsen har sorte ledninger som tilkobles med kabelsko pa klemme 11 og 14 pi termostatens bakside. LIMITfunksjonen har brune ledninger som tilkobles klemme 21 og 22 med kabelsko, ogsa pa termostatens bakside. Overhetningstermostaten - OT bryter for alle aggregatets funksjoner dersom lufttemperaturen stiger til 95 C. I Si fall ma RESET-knappen betjenes manuelt for a fa systemet i drift. OT-funksjonen har fiolette ledninger som tilkobles med kabelsko pa termostatens bakside. 3. Overhetningstermostaten for KO-modellen har noyaktig samme funksjon som nevnt i punkt 2.

8 OLJEPUMPE TYPE MSLB 032 MSLB-pumpen er forsynt med en reguleringsog a y stengningsventil, som er spesielt konstruert for brennere med magnetventil i dyseledningen. Ventilens funksjon bestar i a holde oljetrykket konstant, samt stenge oljetilforselen i dyseledningen nar pumpen star. Man far en kraftig og driftsikker ventilfunksjon som gjor MSLB ufolsom for de pakjenninger som en oljepumpe kan utsettes for. Virkemate (se fig. 1): Nar pumpen starter, suges oljen fra sugestussen (S) gjennom filteret (H) til tannhjulet (C). Tannhjulet pumper oljen fra pumpens trykkside, hvor oljen trykkes frem til trykkventilen (V) som apner for oljetilforsel til dysen. Den oljen som ikke benyttes, ledes tilbake i returkretslopet til returstussen (R). Ved 2-strengs system gar oljen tilbage til oljetanken. Ved 1- strengs system vil oljen sirkulere gjennom omlopsventilen (4), idet stoppskruen (A) er fjernet, og returstussen (R) er tettet med en blind-propp. Nar pumpen stopper, vil trykket pa reguleringsventilen falle, slik at dyseledningen stenges (fig. 2). 1-strengs system med underliggende tank. MSLB kan i standard utgave benyttes i 1-strengs system med underliggende tank (vakum i sugeledning). Dyseledningen tilsluttes manometerstussen (M) og dysenippel (E) stenges med utluftningsskruen (fig. 3). Om MSLB brukes pa denne mate, er virkematen slik (fig. 4):

9 7 Nar pumpen starter, suges oljen fra sugestussen (S) gjennom filteret (H) til tannhjulet (C). Tannhjulet pumper oljen videre til manometerstussen (M) hvor dyseledningen er tilkoblet. Da det hele tiden er apen forbindelse mellom oljepumpens trykkside og dyseledningen, vil eventuell luft bli trykket ut denne vei. Nar systemet er utluftet gjennom oljedysen, vil reguleringsventilen sorge for riktig tr ykk i dyseledningen. Ubenyttet olje ledes i returkretsen tilbage til omlopspassasjen (G). Tekniske data Type MSLB 032 Oljetyper: oljer med viskositet ved 20 C Filterareal (totalt) Filtermaske-tetthet 1,3-18,0 mm 2 /s (cst) 30 cm2 100 mesh Tannhjulskapasitet x 45 1/h Maks,startmoment TrykkomrAde, 1,3-1,8 mm 2 /s (cst) Trykkomrade, 1,8-4,3 mm 2 /s (cst) Trykkomrade, 4,3-18,0 mm 2 /s (cst) 0,10 Nm (1,0 kpcm) pe = 5,0-12,0 bar (kp/cm2) pe = 5,0-15,0 bar (kp/cm2) pe = 7,0-15,0 bar (kp/cm2) Fabrikkinnstilling pe = 10,0 bar (kp/c ) Maks. tillatt trykk pa suge- og returside Pe = 4,0 bar (kp/cm 2 ) Omdreiningstall Effektforbruk x Mak s.omgivelse-temp min -1 (o/min) 40 Watt 700C pe = effektivt trykk (ato)x) ved 10 bar, 4,3 mm 2/s, 2800 min-1

10 Oliefyrsautomaterne type BHO OLIEFYRSAUTOMAT TYPE BHO 21/WLE 4 Anvendelse Udgaven for tilslutning af to magnetventiler er beregnet for to-trins start, samt evt. high-low drift af br&ndere. BHONLE ergodkendt til anvendelse pa br&ndere med vilkariige kapaciteter i henhold til ISO 3544 og de herpa baserede nationale former, samt DIN Endvidere er de godkendt til anvendelse pa stationmre varmluftovne (WLE) i Tyskland i henhold til DIN Ved at kombinere den kendte termiske BHO timerenhed med en elektronisk timer er opnaet en stor stabilitet, savel med hensyn til forventilationstiden som med hoj udnyttelse af sikkerhedstiden. Funktionsbeskrivelse BHONLEhar f Ø lg e nde programforlob: gennemlober den fulde startcyklus ved uregelmmssigheder som flammesvigt eller spmndingssvigt. sikkerhedstid 5s ved start, is under drift. 20s forventilationstid. hoj tilladelig omgivelsestemperatur pa 70 C. overvagning med fotomodstand. leveres i et- eller to-trins udgaver. sma ydre m5.1.

11 NAr termostaten (TR) slutter, smttes der spending pa klemme 7. Herved starter brmndermotoren (BM), og forven tilationen indledes. Samtidig smttes der spending pa automatens elektroniske systemer, og programmet gennemlobes. Automaten ender nu i den egentlige driftsposition og fortsmtter, indtil spmndingen brydes (f.eks. TR Abner), eller flammen svigter. NAr anlmggets brydetemperatur er naet, Abner termostaten (TR), og alle kontakter falder tilbage til udgangspositionen. Ingen flammedannelse ved start NAr ingen flame registreres trods oliefrigivelse, vil f-kontakterne forblive i udgangspositionerne. Timeren H's selvhold opretholdes derfor, og gennem h 1 fortsmtter opvarmningen af varmeenheden P og efter udlobet af sikkerhedstiden vil p 3 skifte. Derved smttes spending pa klemme 8 og pa den indbyggede alarmlampe L. Efter en vis ventetid (= gen i n dkoblingstiden) kan man genindkoble automaten, og et nyt startforsog gennemfores. Flammesvigt under drift Forsvinder flammen efter at have vmret registreret,vil alle f-kontakter falde tilbage til u dgangspositionerne, saledes at stromvejen gennem f 1 og m 2 brydes. Herved lukker olieventil (V1) og (V2) og relmet M falder fra. Automaten gennemlober nu en fuld startcyklus, idet P vil na at afkole i den elektroniske fortmndingstid (timeren H), om den ikke allerede er sa kold, at den er tilbage i udgangspositionen. Falsklys ved start Optrmder der falsklys ved start, vil automaten afslore det pa fig. made: Lyset vii fra det Ojeblik, hvor det optrmder, og hvor termostaten (TR) er sluttet, fa kontakterne til at skifte. StrOmmen kan derfor passere gennem f i og m til P. Efter ca. 8s forlob vil sikkerhedsudloseren p 2 3 skifte, og automaten udobles uden at have frigivet olie. Falsklys under drift Indfinder et falsklyssignal sig forst efter oliefrigivelse, vil automaten naturligvis ikke kunne skelne dette fra lys fra flammen. Spmndingssvigt ();) Optrmder der spmndingssvigt under opstart eller i drift, vil alle kontakter falde tilbage til udgangspositionen, og en normal opstart vil finde sted, nar spandingsforsyningen retableres. Hvis p 1 star i "varm" stilling, vil den i alle tilfmlde n& at afkole under den elektroniske fortmndingstid (timer H). Kortslutning af kabel til fotounit Optrmder der en kortslutning mellem klemme 2 og 3, som f.eks. ved gennemslidning af fotokabel til stel, vil automaten gore flg.: kortslutning for og under fortmndingen medforer et forlob som beskrevet under "Ingen flammedannelse ved start". kortslutning under drift far F-kredsen til at falde fra. f-kontakterne skifter, og automaten gennemlober derefter samme program som under "Ingen flammedannelse ved start". Afbrydelse af forbindelse til fotounit Sker afbrydelsen ved start, gennemlobes programmet: "Ingen flammedannelse ved start", mens afbrydelse under drift medforer samme program som: "Flammesvigt under drift". I begge tilfmlde afsluttes altsa med at sikkerhedsudloseren udkobier, dvs. automaten gar pa rodt. Maling af fotostrom FotostrOmmen males med et j&vn stromsamperemeter (drejespoleinstrument), der forbindes i serie med fotouniten.

12 3 IGANGSETTING KLARGJORING Nar aggregatet er installert og er klart til brug, folges nedenfor beskrevne fremgangsmate: Kontroller at aggregatet er korrekt tilkoblet el-forsyning, og at strommen til aggregatet er avbrutt. Kontroller at det er olje pa tanken og at det er den riktige oljetype (Fyringsolje nr. 1). Kontroller at alle ventiler i sugeledning er apne. (Det er ikke tillatt med a y stengningsventiler/kraner i returledning). Kontroller at romtermostaten er innstilt pa en verdi som er hoyere enn omgivelsenes temperatur. Kontroller at fotocellens vindu er rent og vender mot flammen. Kontroller at alle returluftsapninger er frie, og at utblasningsventilene er apne - ogsa i eventuelle kanaler. Kontroller at ventilatorkontakten er i "AUT" stilling. Tryk pa alle reset-knappene. Kontroller at oljeledningens skjoter er tette og at det ikke finnes apne ender, samt at oljeledningene er korrekt tilsluttet pumpen. Kontroller at den lille skruen er montert i pumpen ved anvendelse av 2-strengs system. 11. Kontroller at oljefyrskontakten er i "OFF" stilling. OPPSTART Nar alle foran nevnte kontroller er foretatt, tilsluttes strommen til aggregatet, og viften startes ved a dreie viftekontakten til "MAN" posisjon. Luften skal na blase gjennom aggregatet. Deretter skal oljeledningen utluftes (se nedenstaende figur), som viser fremgangsmaten for utlufting av MSLB pumper. Utluftingsskruen ma kun losnes noen fa omdreininger - ikke tas helt ut. Ta deretter fotocellen ut av siden pa oljebrenneren, dekk fotocellens vindu med handen og start brenneren ved a dreie brennerkontakten til "ON". Sasnart brennermotoren gar, tas handen vekk fra fotocellens vindu slik at det kommer lys til fotocellen. La deretter brenneren ga inntil det kommer en jevn strom av olje ut gjennom hullet i siden pa utluftingsskruen. Ha et spann parat til den utstrommende olje. Stopp deretter brenneren ved a dreie brennerkontakten til "OFF", spenn udluftingsskruen fast og sett fotocellen pa plass med vinduet vendt mot flammen. Na kan oljefyren startes igjen, og etter et par sekunders forlop vil flammen etableres. Etter ca. 2-3 minutters forlop vil viften automatisk starte. Kontroller at viftetermostaten virker ved a avbryte brenneren og la viften stoppe automatisk. MSLB oljepumpe

13 AVPROVNING OG OKONOMITEST 11 Om det er Onskelig, sa kan man foreta en avprovning av aggregatet. Til dette kreves et royktermometer, en CO2-maler, en maler for sot-tall, et skorsten-manometer og et oljetrykks-manometer. sia av brenneren og monter oljetrykks-manometeret der utluftningsskruen sitter. Start brenneren og la den kjore i ca. 15 minutter, for malingen foretas. Innstill oljetrykket til ca kg/cm 2 ( psi) (se side 34) og reguler luftmengden for oljebrenneren, inntil man oppnar en ren og klar flamme. Kontroller trekken i skorstenen. Det skal v2re minimum 0,1 mm VS. Man kan justere trekkstabilisatoren inntill dette oppnas. Ta en sotprove. Sottallet skal v2re 1-2. Hvis man far et hoyere tall sa ma man Oke luftmengden til brenneren. Kontroller at trekken i skorstenen stadig er korrekt. Ta en CO 2 -prove og mal rokgasstemperaturen i skorstenen. CO 2 prosenten skal heist vare over 11%. ROkgasstemperaturen og CO 2 prosenten gir, ved hjelp av kalkulator, aggregatets virkningsgrad, som minst bor v2re 85% og heist opp mot 90%. 7. Hvis aggregatet er tilkoblet kanaler, sa skal man kontrollere at ampere-forbruket ikke er storre enn angitt pa motoren.

14 FEILFINNING I. Kontroller at det er nok olje pa tanken, og at alle ventiler er apne. Kontroller at romtermostaten star i riktig stilling, og at det virkelig er behov for varme. UndersOk om brannbryter/hovedbryter er slatt pa. UndersOk om hovedsikringene er i orden. UndersOk at en eventuelt jordfeilbryter er innkoblet. Trykk pa maksimaltermostatens reset-knapp, - strommen kan v'mre brutt pa denne. Kontroller at det er full spenning til aggregatet ved a kjore viften manuelt (7). Kontroller at fotocellens vindu (13) vender mot flammen, og at fotocellen er ren. Trykk pa kontrollkassen (12) hvis den rode lampen lyser. UndersOk om aggregatets filtre er rene. Dersom filteret er tett, sa vil dette gi overopphetning av aggregatet. UndersOk brennerens (11) munnstykke, dyse, tennelektrode m.v. Dette ma eventuelt rengjores. UndersOk om bryter for brenner er innkoblet. n.prnm ArzaRvaamPm Pn p mcamm TWWW ADRPTTWD MT LPDPrIQQMTTT.PMr1F QR rtitt_.

15 ETTERSYN, VEDLIKEHOLD OG RENHOLD AV OLJEBRENNER 13 Minst en gang om aret bor oljefyringsanlegget kontrolleres og eventuelt justeres av en fagmann. For a oppna Okonomisk og driftssikker fyring, ma oljebrenner og aggregat etterses og renses. Husk a sla av strommen med hovedbryteren for brenneren tas ut. Fotomotstand Fotomotstandens oppgave er a kontrollere flammen (forbrenningen), og har derfor en viktig oppgave i automatikkens sikkerhetskrets. For a sikre tilstrekkelig lys til fotomotstanden, ma fotomotstandens Oye (fotocellen) til enhver tid v=e ren. Rensing av brennerror BrennerrOret taes av ved a losne skruen som holder viftehuset fast til brennerroret (se fig. 7.2.). Tn 2 c1lrvioc 1 MC

16 BrennerrOrets hvirvelskive er lett 5 rense med motorrens p5 sprayboks. Sot og olje loser seg opp og kan skylles vekk med vann. Det er viktig at skiven og de 8 stk. luftspalter er helt rene. PASS PA - at hvirvelskiven ikke blir Odelagt ved rensing. Om spaltene blir deformert forstyrres forbrenningen. HUSK - 5 skyve brennerroret helt inn mot anslaget nar det monteres igjen. Dette er viktig for at dyse og motor skal st5 i riktig stilling mot hvirvelskiven. Tennelektrodene Tennelektrodene renses, torkes og undersokes for sprekker i isolasjonen. Ved den minste antydning til sprekk i porselenen, skal elektrodene skiftes for 5 hindre kortslutning. Innstilling av elektrodene For 5 sikre en riktig tenning av oljetaken i dysen, er det nodvendig at elektrodene er riktig justert (se fig. 9.2). Fig Korrekt innstilling av elektroder Luftregulering Luftspjellet og dermed luftmengden kan reguleres med skrutrekker for forbrenningen og betyr redusert lufttilforsel.

17 15 Dyse Dysen er forsynt med et filter som skal renses. Ytterligere demontering av dysen anbefales ikke, fordi denne i seg selv er et stykke finmekanikk. Sett Keller inn en ny dyse! Dyser for KE og KO 18/20 er: ' tbrikkmontert: 1,6 kg x 80 H Impetrykk: 10 kg/cm2 Forbruk pr. time: 1,9 kg - 2,3 1 VIKTIG! La en fagmann - sakkyndig servicemann - foreta en grundig kontroll minst en gang i &ret.

18 3 VEDLIKEHOLD OG RENSING AV VIFTEN Sentrifugalviften har kapslede glidelager som ikke trenger smsring. Viftens lopehjul skal holdes rent, hvis ikke far man ubalanse, rystelser og Odelagte viftelager. Om lopehjulet er renset s g bor man fjerne stovet fra viftebunnen ved hjelp av en stovsuger. STOVFILTER Hvis filterne er tette s g forekommer overopphetning. Det er derfor viktig at filterne holdes rene bade av hensyn til overopphetning samt for g oppn g best mulig fyringsokonomi, og med tanke p g aggregatets levetid. Ved eventuelt overopphetning s g vil ikke brenneren starte igjen for aggregatet er helt nedkjolet og overhetningsteimostatens resetknapp er trykket inn. VIKTIG Hvis aggregatet arbeider med for liten luftmengde, det vil si at utbl g sningsventiler er stengt, at filteret er tett o.1., sg arbeider aggregatet uokonomisk.

19 RENSING AV BRENNKAMMER OG VARMEVEKSLER FOr man begynner a rense aggregatet sa skal det kontrolleres at strommen er slatt ay. Om man har konstatert at det er sot i aggregatet sa ma dette renses omhyggelig. PrOv forst med vanlig sotspray - som er a fa i handelen (instruks pa boksen), dersom det ikke er tilstrekkelig sa ma aggregatet renses med renseborste. 17 Renseluken i inspeksjonsluken og eventuelt brenneren fjernes. Gjennom inspeksjonsluken kan man fjerne de nederste roklede-platene. Med stalborsten renses den Ovre del av varmeveksler, gjennom renseluken. Med borsten gjennom inspeksjonsluken renses resten av varmeveksler og selve brennkammeret. Eventuell sot fjernes fra brennkammer med stovsuger. ROkledeplatene settes pa plass og lukene og eventuelt ogsa brenneren, monteres igjen. Det er av storste betydning at forbrenningen er korrekt. Med en feil innstilling sa far man darlig fyringsokonomi, bade fordi man da far en darlig forbrenning av oljen, men ogsa fordi man far sotbelegg pa brennkammer og varmeveksler. Og dette hindrer igjen varmeoverforingen.

20 3 MONTERINGSANVISNING Vi skal i det folgende kort beskrive, hvordan et Dantherm varmluftaggregat kan monteres. Vi gjor oppmerksom p g at man i hvert enkelt tilfelle noye ma folge byggeforskriftene og lokale bestemmelser. PLASSERING AV AGGREGAT Dersom aggregatet skal monteres direkte i det rom som skal varmes opp, sa er det en rekke forhold som man bor ta i betraktning. Det er imidlertid ikke mulig a gi helt bestemte retningslinjer. Man ma derfor betrakte det efterfolgende som generelle retningslinjer. Forst og fremst ma man sorge for at aggregatet blir montert slik at hele rommet dekkes med utbl g sning av varmluft. Kastelengden varierer noe med ag g regatets storrelse, men generelt kan man si at kastelengden ligger mellom 15 og 50 meter, henholdsvis for de sma og de storste. sa skal man ta hensyn til de steder i lokalene hvor det storste varmetapet forekommer, spesielt ved store porter og vinduer. Disse soner bor dekkes med en direkte utbl g sning fra aggregatet, slik at eventuelt trekk av kald luft hurtigst mulig blir blandet med den varme luften. Hvis aggregatet monteres i eget fyrrom og skal kobles til kanaler, sa er det viktig a huske at man f g r en riktig tilforsel av friskluft til forbrenningen. Enten ved a montere en friskluftrist i fyrrommets yttervegg, eller ved hjelp av en friskluftkanal direkte til aggregatet. Som en retningslinje for kanalstorrelsen kan angis ca. 20 cm2/kg oljeforbruk. SKORSTENSFORHOLD Oppstilling innendors krever at aggregatet tilknyttes forskriftsmessig rokavtrekk. Pipe av stal skal 1.7re typegodkjent av Statens Branninspeksjon eller v,tre godkjent av bygningsr g det, jfr. Byggeforskriftene, kap. 49: 129.

21 19 ELEKTRISK TILKOBLING Nett-tilslutning Dantherm varmluftsaggregat er fra fabrikken utstyr med alt nodvendig elektrisk utstyr, og skal kun tilknyttes nett-strom, samt anknytning til romtermostat eller dag-natt panel. Bakerst i boken finnes koblings-skjemaer for de interne forbindelser i aggregatet. Romtermostat RT V KE og KO skal ha tilslutning av 1 fas 220 volt + jord. Ovenst g ende tegning viser klemmrekken i aggregatets elsentral, og nett-strommen ansluttes som vist. Det finnes blanketter i siden p g aggregatet for kabelinnforing. Romtermostat Romtermostaten tilkobles til el-sentral i aggregatet som vist ovenfor.

22 20 ROMTERMOSTAT TYPE SAUTER TSH 3 +SAUTER AD , , ( L i* Fig. mourwo , 41 0 ID A Fig. 2 MONTERING Romtermostaten monteres pa et tort, stovfritt sted med god luftsirkulasjon. Romtermostaten bor heist ikke monteres et sted hvor den er utsatt for trekk av hverken kald eller varm Tuft, sollys Uo.l. Den bor heller ikke monteres i n2rheten av porter og dsrer. Dekselet kan fjernes ved a losne skruen A. Kontaktdelen kan fjernes ved a benytte skruene B (se fig. 2). Bakplaten monteres (vannrett). Ledningene tilknyttes (se koblingsskjema pa side 19). 5. Kontaktdelen og dekselet settes pa plass. Innstilling Onsket temperatur f.eks. 20 C innstilles pa skalaen rett ut for pilen. For a hindre uonsket innstilling av termostaten, sa bor man montere det plastikkdeksel som folger termostaten. For a fa montert dette sa ma termostatdekselet fjernes.

23 OLJEINSTALLASJON 21 Det finnes i pri -nsippet tre forskellige system for oljekobling: en-strengsystem to-strengsystem 3) anlegg med ringledningspumpe. Omstilling fra 1- til 2-strengs system: Samtlige Danfoss-pumper kan omstilles fra 1- til 2-strengs system. For pumper som er levert for 1-strengs system medfolger en omstillingsskrue i en plastpose. Onsker man 5. forandre systemet fra 1-strengs til 2-strengs, sa monteres skruen (A) i stussen (G). Oljen som ikke benyttes i dyseledningen fores tilbake til tanken i egen returledning. Onskes pumpen koblet fra 2-strengs til 1-strengs system, sa fjernes skruen (A) i stussen (G), returstussen (B) blindes med en plugg. Oljen ledes nu via stuss (G) til pumpens sugeside. En-strengsystem Nar forholdet tillater det sa er det klart at en-strengsystem er enklest og billigst a montere. Det gir ogsa et meget driftsikkert anlegg. Fra fabrikken er pumpen innstillt for 2-strengssystem. Et en-strengsystem ma kun brukes nar bunnen av oljetanken Jigger hoyere enn oljepumpen pa aggregatet, og det er videre absolutt krav at oljeledningen har et direkte fall mot pumpen. Det lar seg saledes ikke gjore a la oljeledningen ga over f.eks. en dor. OBS: Husk. Ved trykk pa sugeledning skal der alltid monteres en magnetventil mellem sugeledning og oljepumpe. Magnetventilen, som ikke inngar i standardleveransen, forbindes elektrisk med ollebrennermotoren. Se vennligst side 28.

24 WO ) Sugelednings-lengder for 1-strengs system: Totalvakum pa pumpens sugestuss er ved beregningene satt til 0 mm Hg. mm2/s 2800 min-1 H o4mm o5mm e6mm o4mm e5mm o6mm e4mm o5mm o6mm o4mm 05mm o6m m ea , as , ea ,5 24 ea , eo -0, too ea ea -1, , Dysekepacitet: ,25 kg/h kg/h kg/h 7,1-M0)(01 2-strengs system Dette er den type oljetilkobling som brukes mest, og som er aktuell nar man ikke kan ha direkte fall pa oljeledningen. Forutsetningen for a bruke et to-strengs system er at sugehoyde og sugelengde ikke er storre enn angitt i skjema. Det er viktig a bemerke at dette skjema er laget for totalt fire bend i sugeledningen, en kontra-ventil og en manuell a y stengningsventil.

25 E a E S I c E E F 0 E O co U) O E F 8 53 N N 0 A N N N O 0 U) O 0 0 O O O O N O N N O O O N (!) U) 4.) (NI r0 a) rj zs cr) cf) I (1) (1) A H 4i rc5 11) 4-) 4-) ord asp U) a) CD a)1 W 4-) (1) E (Ni t

26 4 ANLEGG MED RINGLEDNINGSPUMPE ELLER HJELPEPUMPE Hvis man ikke skal benytte noen av de foran-nevnte system, s5 vil det vare aktuelt med et fodepumpe-system. Der finnes forskjellige typer som er: Anlegg med oljelofter Dag-tank system Trykksystem med en-strengsanlegg Ringlednings-anlegg System med oljelofter er det enkleste system. Man kan benytte en standard oljelofter som f.eks. BM 347. Denne bestir av pumpe, flottor, tank og kontraventil. OljelOfteren monteres hoyere enn pumpen p5 aggregatet, og tilkobling fra oljelofteren til brenneren skjer med en direkte ledning (se fig. 21). Systemet med dag-tank virker pa samme mate som oljelofteren. Man anvender en separat dag-tank, som monteres hoyere enn pumpen pa varmluftsaggregatet. P5 dag-tanken monteres flottor, og en eller to pumper installeres separat. Mellom oljetanken og dag-tanken monteres et en-strengsystem med overlop fra dag-tank til jordtank. Dette system kan benyttes for anlegg hvor oljelofterens pumpekapasitet (17,0 1/time) er for liten (se fig. 22). Ved mindre anlegg, hvor oljen stand, kan det vre aktuelt a ping. En separat pumpe monteres ringsventil sorger for et gregatet. P5 grunn av det 4 kg/cm2 eller 57 psi) s5 for 5 hindre lekkasje (se skal transporteres over storre avmontere et trykksystem med en ledi n.mrheten av tanken og en trykregulekonstant trykk i oljeledningen til aghoyere trykk i oljeledningen (maximum anbefales at ledningen utfores i stal fig. 23). Ved storre anlegg, hvor flere aggregater skal ha oljetilforsel fra felles tank, er det mest alminnelig 5 benytte et ringledningssystem. Det monteres vanligvis to pumper (hvorav en er reserve) i 1-irheten av tanken. En trykkreguleringsventil sorger for konstant trykk i rorledningen. Ved meget store anlegg kan det ofte v,tre nodvendig a montere diagonaler i systemet, for A oppna en rask trykkutjevning, ved forandring av forbruket. Ogs5 her anbefales stalror pa grunn av trykket (maximum 4 kg/cm2 eller 57 psi) (se fig. 24). OBS: N5r det er trykk p5 sugeledningen foran oljepumpen p5 brenneren, skal det monteres magnetventil i sugeledningen foran aggregatets brennerpumpe. Magnetventilen leveres ikke med aggregatet som standard, men forrigles elektrisk med brennermotor. Vennligst se side 28.

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Dantherm IMA varmluftsaggregater

Dantherm IMA varmluftsaggregater IMA 61/ 111/ 150/ 185 Instruksjonsmanual Rev. 16.11.2015 Dantherm IMA varmluftsaggregater Instruksjonsmanual 1 Kapittel Side Veiledning før bruk 3 1. Sikkerhetsregler ved installasjon 3 2. Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET.

BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. 1 BRUKSANVISNING FOR NORIO TØRKESKAP * TYPER ETS 260 /500/500S/500F OG 500FS ADVARSEL! MÅ IKKE DEKKES TIL! MIN. 20 CM FRITT ROM RUNDT KABINETTET. BRUKSANVISNING ETS 260, ETS 500 Side 2 av 10 NORIO tørkeskap

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

HTL. -styreskap. Framgangsmåte feilsøking:

HTL. -styreskap. Framgangsmåte feilsøking: HTL -styreskap 1. Beskrivelse av frontpanel styreskap 2. Beskrivelse av komponenter i styreskap 3. Del 1 (Framgangsmåte feilsøking) 4. Del 2 (vedlegg feilsøking) 5. Strømløpsskjema 6. Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91 Installasjon- og driftsinstruks B2KSV Classic LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDFORTEGNELSE: 1. Generelle sikkerhetsforeskrifter 2. Beskrivelse av byggvarmeren 3. Tekniske data 4. Monteringsanvisning

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic

Montasjeveiledning Vola HV1-electronic Montasjeveiledning Vola HV1-electronic 1 TEKNISKE SPESIFIKASJONER L=12mm Trykkområde: 0,5-8 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Flow: Strømforsyning: Etterløpstid: Innstilling av etterløpstid: Lav batterifunksjon:

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks

Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Bruksanvisning for Nordic Lift Lakkboks Side 1 Oversikt over innhold: 2. Innhold. 3. Tekniske data. 4. Funksjonsbeskrivelse. 5. Betjeningspanelets funksjoner/indikatorer. 6. Bilde av betjeningspanel. 7.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Manual Vertigo

Manual Vertigo Manual Vertigo 450631 Tlf. 72 88 45 00 Faks 72 88 45 45 www.krigsvoll.no Sørg for at luftvarmeren står på en overflate på bakken som ikke er gjort av brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig friskluft

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING

BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING BRUKER OG MONTASJE VEILEDNING Enheten er konstruert for å varme opp ordinært bassengvann eller vann til stamp. Det kreves ekstern sirkulasjon, bruk gjerne rensesystemets integrerte sirkulasjonspumpe. Ved

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator. DEVIreg 527 Elektronisk regulator www.devi.no Innholdsfortegnelse DEVIreg 527 1 Innledning...................... 2 1.1 Tekniske spesifikasjoner........... 3 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner............ 4 2

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL.

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer