tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18"

Transkript

1 Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1

2 Flere, bedre og tryggere veier Høyres mål er bedre veier og god kollektivtransport som binder landet bedre sammen. Det viktigste er å øke bevilgningene og å ta i bruk nye løsninger for å sikre mer og bedre vei og et mer brukervennlig kollektivtilbud. Her er noen aktuelle utdrag fra Høyres stortingsvalgsprogram:. Norge er et krevende land når det gjelder utbygging av infrastruktur. Høyre vil intensivere utbygging av infrastruktur over hele landet. Dette vil bli et løft for fremtidens generasjoner.. Norge er et langstrakt land hvor bilen spiller en helt sentral rolle. Det må derfor satses mer på å bygge veier som kan sikre gode og trafikksikre veiløsninger over hele landet. Det å eie bil må være økonomisk overkommelig.. Høyre vil i større grad vektlegge realinvesteringer i infrastruktur som tiltak for fremtidig avkastning for samfunnet. Skal Norge kunne opprettholde sin konkurranseevne, er vi avhengig av moderne samferdselsårer som gjør at vi kan bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner og at personer og gods kan fraktes på en trygg og effektiv måte.. Beregninger for samfunnsøkonomisk nytte må tilpasses europeisk standard, som i langt større grad beregner samfunnets totale nytte av prosjektene.. Investering i samferdsel er en investering for fremtiden. Høyre vil ha bedre og sikrere veier, et moderne jernbanenett, en tjenlig luftfart og en god og brukervennlig kollektivtransport. 2 / Muligheter 2-10 / Høyremagasinet

3 m innhold: 6Trusselen fra venstresiden 12 Høyremagasinet muligheter nr. 2:2011 5kronikk Høyres fremgang skyldes at vi har politiske løsninger på de problemene folk opplever, at vi har gode tillitsvalgte i hele landet og at vi er konstruktive samarbeidspartnere både i kommune- og rikspolitikk. Les kronikken til Bent Høie, Høyres nestleder. Ingenting tar så mange liv i trafikken som frontkollisjoner og møteulykker. Dårlig vedlikehold, dårlig veistandard og manglende midtrekkverk får skylden. Vinteren er på hell, valgkampen er i anmarsj og Høyre styrker beredskapen. Det er klart for en vårløsning 20Blå real vårløsning! 16 Erna 50 år Muligheter var med på feiringen av den populære jubilanten. En mester i inspirasjon Steven Pushparajah kom til Norge i 1987 etter å ha flyktet fra krigen i Sri Lanka. 24 år senere er han blitt både Høyre-politiker og rollemodell for våre nye landsmenn. leder 4 Det er rart med det, når partilederen har rund dag, kommer hele Høyre i fødselsdagsstemning. Det forteller noe om at et partis suksesser og nedturer og 22 BROBYGGEREN 19 Nytt fra Stortinget Smakebiter fra Stortinget. de forventninger som stilles, er nært knyttet til én person, som bærer mye på sine skuldre. MOT VESTEN Verdens største muslimske demokrati er lei av at Midtøsten setter religionen deres i et dårlig lys. Indonesia ønsker å spille en rolle som brobygger mellom islam og Vesten. I dag fremstår landet som et av de mest stabile og demokratiske regimene i Asia. 24sistesiden Les mer om «Flere, bedre og tryggere veier» side 6 Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 3

4 kolofon: nr. 2 : 2011 Leder Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer åtte ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Lars Arne Ryssdal Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Martin Engeset Sigbjørn Aanes Karsten Karlsøen Rune Aale-Hansen Gunnar Kongsrud Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen selv om du ikke er medlem. Åtte utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon: Opplag: Illustrasjonsfoto forside: gettyimages.com Design: Itera Gazette Trykk: GRØSET Denne trykksaken er klimanøytral, CO 2-utslippet er kompensert. Gratulerer, Erna! Jeg skriver dette samme dag som Erna lanserer bok. Om et par dager skal partiet være vertskap for feiring av 50-årsdagen til partilederen vår. Det er rart med det, når partilederen har rund dag, kommer hele Høyre i fødselsdagsstemning. Det forteller noe om at et partis suksesser og nedturer og de forventninger som stilles, er nært knyttet til én person, som bærer mye på sine skuldre. Ja, velgerne identifiserer langt på vei Høyre med Erna som partileder. Ingen ledende rikspolitiker dekker alle de forventningene omverdenen har. Erna har kanskje elementer fra flere av sine forgjengere. Som Kåre Willoch har hun kunnskap i detalj om små og store saker og gir ikke stortingskollegaer eller rådgivere anledning til å slurve med forberedelsene. Det sosiale engasjementet kjenner vi fra Jo Benkow. Og hun holder et tempo med å besøke Høyre-foreninger og lokalsamfunn over hele landet som minner om Erling Norvik. Mennesker, ikke milliarder, var beskjeden Erna ga til Høyres landsmøte i 2006, da vi skulle reise oss etter valgnederlaget året før. Det ligger mange dimensjoner i dette. Erna har holdt fast ved budskapet, og bruker det som tittel på boken sin. I intervjuer de siste dagene har hun lagt vekt på at Høyre måtte skifte fokus fra virkemidlene i politikken og til menneskene Høyres løsninger skal gavne. Men i det ligger det også beskjeder til alle dere som er kandidater ved høstens valg: Dersom velgerne skal vise interesse for oss, må vi vise den samme interessen for dem. Dere må kjenne lokalsamfunnet. Skal budskapet vårt være interessant, kan det ikke bare formuleres med programposter og «budsjettall. Det må kobles mot Dersom velgerne skal vise interesse for oss, må vi vise den samme interessen for dem. eksempler fra hverdagsliv og menneskeskjebner. Og dere må som kandidater oppsøke disse miljøene hvor inspirasjonen hentes. Erna har selv levd etter denne oppskriften de siste fem årene. Hører dere på talene hennes, er de krydret med enkelteksempler fra hele landet. Om enkeltmennesker som sliter, med helse eller systemet i det offentlige. Om enkeltmennesker som bidrar til fellesskapet langt utover det vanlige. Om frivillige organisasjoner. Eksemplene er ikke hentet fra pressen eller fra kreative rådgiveres bidrag. Det er Ernas egne møter med mennesker fra utallige reiser ikke bare i disse årene, men gjennom 20 år som rikspolitiker. Derfor blir eksemplene så godt knyttet til Høyres hovedsaker, derfor blir de levende, derfor blir de troverdige. Skal Høyre befeste en posisjon som et stort parti, må vi ikke bare ha en bred plattform i interne debatter, men også fremstå slik overfor velgerne. Høyres lange valgkamp dreier seg om å oversette programposter til engasjement og levende budskap i 400 kommuner og 19 fylker landet rundt. Erna setter en standard som det er krevende å følge for alle oss andre. Men hun inspirerer oss sannelig. Gratulerer med dagen, partileder! lars arne ryssdal 4 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

5 kronikk illustrasjon: trude tjensvoll Praktiske løsninger skaper fremgang Bent Høie Høyres nestleder Høyres fremgang skyldes at vi har politiske løsninger på de problemene folk opplever, at vi har gode tillitsvalgte i hele landet og at vi er konstruktive samarbeidspartnere både i kommune- og rikspolitikk. Noen politiske kommentatorer forklarer Høyres fremgang med at partiet lener seg tilbake og høster av regjeringspartienes tabber. Det er en for enkel forklaring. Høyre har drevet et langsiktig arbeid for å utvikle enda bedre politikk og formidle våre politiske løsninger på en bedre måte. Dette har resultert i at en stadig større andel av velgerne foretrekker vår politikk. På Høyres landsmøte i 2006 presenterte Erna Solberg en ny visjon, Muligheter for alle, som landsmøtet sluttet seg til. Visjonen er et samfunn som bygger på tillit til enkeltmenneskene, og som dermed blir sterkere, varmere og tryggere enn et samfunn der staten har all makt. Fellesskap er viktig for Høyre, men fellesskap er mer enn offentlig sektor. Velferd er mer enn statlig støtte. Rettferdighet er mer enn likhet. I dette ligger forskjellen mellom Høyres visjon Muligheter for alle og Arbeiderpartiets Alle skal med. Mange lot seg begeistre av Stoltenbergs lovnader om å bruke mer penger på alle offentlige oppgaver. Men på tross av at Stoltenberg har brukt de store pengene, har hans regjering ikke løst de store oppgavene. Helsekøene er blitt lengere, barnevernet er i krise og for mange barn går fortsatt ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Stadig flere støtes ut av arbeidslivet og blir avhengig av trygdeytelser. Høyre vil ha velferd som virker. Vi vil sørge for raskere helsehjelp ved å gi flere pasienter behandling i private klinikker for statens regning. Det viktigste er at den syke blir frisk, mens det er mindre viktig hvem som gir behandlingen. Høyre ønsker et mangfold av velferdstilbud som brukerne kan velge mellom, ikke statlige monopol. Vi ser organisasjoner og private aktører som en ressurs vi må samarbeide med, ikke som en trussel som vi må utrydde. Vi vil ha en kunnskapsskole som prioriterer opplæring i basisfagene, fremfor bananer og selvforsvarskurs. Vi vil gjøre det lettere å gå fra trygd til arbeid, slik at flere kan klare seg av egen kraft. Høyre har alltid visst at skal verdier fordeles, må de skapes først. Derfor må vi heie frem gründerne og støtte næringslivet og avskaffe særnorske skatter og rigide regler. Høyre er mer opptatt av hvordan vi kan samarbeide med andre partier, enn å fokusere på hva som skiller. Vi snakker om våre løsninger, i stedet for bare å angripe andre partier. Mange meningsmålinger viser at Erna Solberg har sterk tillit i befolkningen, også i rollen som vår neste statsminister. Høyre har mange enestående tillitsvalgte i kommunene, som samarbeider med ulike partier om de beste løsningene for sine innbyggere. Våre lokalpolitikere vant det forrige kommunevalget, og i årets valg skal vi gjøre det enda bedre. Forklaringen på Høyres fremgang er Høyre. I god Høyre-tradisjon skal vi ikke bare ta æren for fremgang, men også ta ansvar for å omsette gode meningsmålinger i god politikk til det beste for landet. Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 5

6 Flere, bedre og tryggere veier 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen / tekst Gaute B. Iversen / illustrasjonsfoto Scanpix MULIGHETER tar for seg fire sentrale valgkampsaker. Neste nummer vil handle om kunnskap i skolen. 6 / Muligheter / Høyremagasinet

7 regjeringen på kollisjonskurs 210 personer omkom på norske veier i fjor Ingenting tar så mange liv i trafikken som frontkollisjoner og møteulykker. Dårligvedlikehold, dårlig veistandard og manglende midtrekkverk får mye av skylden. p Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 7

8 Flere, bedre og tryggere veier 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen / tekst Gaute B. Iversen / illustrasjonsfoto Istockphoto.com Innen 2020 skal regjeringen ha ferdig 750 kilometer vei med midtrekkverk. Bevilgningene er så lave at i løpet av to år blir det bare bygd 33 kilometer midtrekkverk. Ulykken i Lavangsdalen i Troms i begynnelsen av januar hvor fem mennesker mistet livet, var en påminnelse om at bedre veier kommer for sent for noen. På den kronglete og dårlige veien har 21 personer mistet livet siden 2000, de fleste av dem i frontkollisjoner og møteulykker. I fjor døde 210 mennesker på veiene i Norge. Selv om det er det laveste antallet siden 1955, er det fortsatt et langt stykke igjen til visjonen om at ingen skal omkomme i trafikken. Likevel blir midlene til trafikksikkerhetstiltak redusert og vedlikeholdsetterslepet på veiene øker. I Nasjonal transportplan (NTP) fra Regjeringen etter valget i 2009 ble det lovet 860 millioner kroner i året til trafikksikkerhet. To år inn i perioden er bevilgningene redusert med til sammen 500 millioner kroner. Overtok dårlige veier Da fylkene i fjor overtok ansvaret for kilometer vei fra staten, fulgte det med nesten syv milliarder kroner i kompensasjon. Vedlikeholdsetterslepet på veiene var imidlertid på over ti milliarder kroner. Da reformen ble behandlet i Stortinget, var Høyre mot vedtaket. Partiet var kritisk til at staten skulle overlate ansvaret for til dels svært dårlige veier til fylkene. Fylkene har nå ansvaret for kilometer vei. Store deler av veinettet vi overtok, er i dårlig stand. Det er behov for store investeringer og mye vedlikehold spesielt rundt Bergen for å få veiene opp på et akseptabelt nivå, sier Tom-Christer Nilsen (H), fylkesvaraordfører i Hordaland. Veiene Hordaland overtok, er de dårligste i landet. Ingen andre fylker har en så stor andel av veiene som trenger kraftig oppgradering og vedlikehold. 13 prosent av riksveiene og 11 prosent av fylkesveiene er ifølge Statens vegvesen for dårlig. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til 1,2 milliarder kroner i tillegg til 1,3 på de gamle fylkesveiene. «Ikke alle fylker er like flinke. NAFs beregninger viser at fylkene sammenlagt bruker 700 millioner kroner mindre på vedlikehold og investeringer enn de mottar» Høyre, Frp og KrF har i fylkestinget bevilget mer penger til vedlikehold og investeringer enn Hordaland får fra staten. Beregninger NAF har gjort, viser at fylket i 2010 brukte fem prosent mer enn det fikk gjennom rammetilskudd, rentestøtteordninger og mva.-kompensasjon. 8 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

9 Fylkenes bruk av midler til vedlikehold og investeringer på veiene de overtok fra staten i januar 2010 Antall drepte på veiene i Norge, Rammeoverføring Bevilget Differanse Personer drept (høyre akse) 35 Døde per milliard kjøretøykilometer (venstre akse) Døde per innbyggere (venstre akse) Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Akershus Oslo Østfold Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Oppland Hedmark Kilde: NAF. Tallene er korrigert for mva.-kompensasjon og rentestøtte. Kilde: ssb Hordaland er et stort fylke med mye vei og stor trafikk. Det er dyrt å bygge og vedlikeholde veier her, men vi er nødt til å bevilge penger av hensyn til trafikksikkerhet og næringsliv. Og selv om vi bruker mer penger enn vi får fra staten, er det langt igjen til vi har tatt igjen vedlikeholdsetterslepet, sier Nilsen. Ikke alle fylker er like flinke. NAFs beregninger viser at fylkene sammenlagt bruker 700 millioner kroner mindre på vedlikehold og investeringer enn de mottar. Vond erfaring Den største trusselen på veien er den som kommer til venstre for sjåføren i motsatt kjøreretning. Møteulykker står for flest dødsfall på norske veier. 40 prosent av dem som omkom i fjor, døde i møteulykker. I tillegg skjer halvparten av utforkjøringene til venstre for sjåføren. Det er helt uforståelig at det ikke satses mer på å bygge møtesikre veier, sier Geirr Tangstad-Holdal. Han mistet selv sin søster, svoger og niese i en møteulykke på E39 i Rogaland for noen år siden. Etter ulykken dannet han sammen med venner og familie Nei til Frontkollisjoner og jobber for å øke utbyggingen av midtrekkverk. Vi er blitt lovet økt satsing på trafikksikkerhet og utbygging av midtrekkverk, men det går for sakte. Regjeringen ligger allerede langt bak sin egen handlingsplan, sier Tangstad-Holdal. Planen han sikter til, er NTP lagt frem for to år siden av daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete. NTP-en skulle være et krafttak mot trafikkulykker. Etterskudd allerede Innen 2020 skal regjeringen ha ferdig 750 kilometer vei med midtrekkverk og 230 km firefeltsvei i Norge. Målet er å redusere antall dødsulykker med 35 prosent de neste ti årene. Regjeringen greier ikke å følge opp egne planer og er allerede på etterskudd. Bevilgningene er så lave at i løpet av to år blir det bare bygd 33 kilometer midtrekkverk, sier Høyres samferdselspolitiske talsperson Øyvind Halleraker. Sverige hadde allerede i 2009 bygd ut 4200 kilometer vei med midtdeler og fortsetter utbyggingen med 200 kilometer i året. Innen 2020 skal 75 prosent av veiene med fartsgrense over 90 km/t være sikret med midtrekkverk. Det er så mye indre stridigheter i Regjeringen at den ikke får til så veldig mye. Veier blir ikke bygd, og antallet drepte blir ikke færre. Et felles borgerlig forslag om en handlingsplan for trafikksikkerhet ble nedstemt i Stortinget, sier Halleraker. I tillegg til generelt høyere bevilgninger har Høyre foreslått et eget trafikksikkerhetsfond for fylkene på 200 millioner kroner. Vår tanke er at fylkene skal kunne søke om midler til utbedringer på eget veinett. Etterslepet er så stort at det kreves mye midler for å bedre Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 9

10 Flere, bedre og tryggere veier 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen / tekst Gaute B. Iversen / illustrasjonsfoto Istockphoto.com Siden 1970 har antallet drepte i trafikken sunket med 250 personer i året. Selv om politikerne gjerne skulle sett at det var deres satsing på utbygging av sikre veier som var årsaken, må bilfabrikantene få mesteparten av æren. sikkerheten på fylkesveier og øvrige riksveier, sier han, og forklarer noen forskjeller mellom Norge og Sverige: Svenskene har bygd brede veier i mange år og kan sette opp rekkverk på eksisterende vei. Vi har bygd smale veier som må utvides med tre-fire meter før et rekkverk kan settes opp, sier han. Ifølge Statens vegvesen er utbygging av midtrekkverk ganger så dyrt i Norge som hos søta bror. Én meter midtrekkverk koster kroner i Sverige, mens det i Norge koster kroner. Svenskene har de siste ti årene redusert antallet drepte i møteulykker med 50 prosent. På de strekningene hvor midtrekkverk er bygd, er antallet drepte redusert med hele 80 prosent. Halleraker er bekymret for tilstanden på norske veier. Høyre ønsker å ta i bruk andre finansieringsformer for å øke utbyggingen av nye veier, men Regjeringen setter ned foten. Regjeringen mener vi er enøyde når vi ønsker å bygge bedre veier. I stedet skylder samferdselsministeren på sjåførene. Det er helt typisk de rødgrønne å skyve fra seg ansvaret ved å skylde på noen andre. Som bevilgende myndigheter er det vårt ansvar å sørge for at veiene er så sikre som mulig, sier Halleraker. Høyre har foreslått å øke bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak med 1,4 milliarder kroner de siste to årene. Heller ikke det er nok, men det kunne gitt omtrent ti ganger mer rekkverk enn det de rødgrønne greier å få til, sier Halleraker. Bedre biler Bedre og sikrere biler er det som kan redusere antallet drepte i trafikken mest i årene fremover. Utviklingen av karosseri og sikkerhetsutstyr som airbag og setebelte gjør at mulighetene for å overleve alvorlige ulykker blir langt bedre, forteller forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Han har i mange år forsket på hvilke tiltak som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt når det gjelder reduksjon av antallet omkomne. Det aller mest effektive tiltaket er en fartssperre i bilen. En slik fartssperre kan være koblet til GPS og kartdata og gjøre det umulig å kjøre fortere enn fartsgrensen på stedet. Innføringen av en slik sperre er nok neppe mulig, men det ville ha kunnet redde 50 mennesker i året, sier Elvik. Av de mest effektive tiltakene norske politikere kunne satt i verk, er en tidobling av antallet politikontroller, både promille- og fartskontroller. TØIs beregninger viser at 47 menneskeliv ville blitt spart. Problemet med den typen tiltak er at de er kortvarige. De fungerer bare akkurat når politiet holder kontroll, og muligens en periode etterpå fordi folk vet at det er mye kontroller. Effekten reduseres veldig raskt, sier han. Varig effekt Tiltak langs og i veien har imidlertid varig effekt. Utbygging av mot- 10 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

11 Antall norske veier, 2009 og Kommunale veier Fylkesveier Riksveier Regionreformen gjeldende fra medførte at mesteparten av riksveier ble fylkesveier. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) Trafikksikkerhet handler mye om oppmerksomhet. I Norge er det forbundt å snakke i telefonen uten handsfree samtidig som man kjører. orveier, veibelysning og midtrekkverk er tiltak som alle har god effekt. Det aller mest lønnsomme tiltaket på selve veien er midtrekkverk. Utbygging av veier med mer enn 8000 biler i døgnet som da får midtrekkverk og som vil utgjøre omtrent 600 kilometer ifølge Statens vegvesen vil kunne gi 16 færre drepte i året, sier Elvik. Han understreker at tallene ikke kan summeres. Reduksjonen er beregnet for tiltaket alene. Dessverre er det gjort for lite forskning rundt kombinasjoner av tiltak for å undersøke effekten av de forskjellige tiltakene, sier han. Elvik mener også at innføringen av en hendelsesregistrator, alkolås for promilledømte og en bilbeltepåminner som er så irriterende at bilbelte blir brukt, vil kunne gi gode resultater. Historisk kan vi imidlertid si lite om hvilke tiltak som har fungert. Problemet er at ulykkesregistreringen hos politiet og dokumentasjonen på tiltak som er gjennomført, er for dårlig, mener han. Selv om trafikken har økt kraftig de siste tiårene, har ikke antallet ulykker med personskader økt like kraftig. I alle fall ikke i statistikken. Antallet ulykker, store og små, med personskader har ligget jevnt på 9000 i året. I forhold til antallet kjørte kilometer på norske veier er det god grunn til å anta at det er en betydelig underrapportering, sier Elvik. Helhetlig tanke Halleraker ønsker å øke utbyggingen av veier. Høyre mener det ville være fornuftig å bruke prosjektorganisering, som det offentlig-private samarbeidet som bygde ut E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Regjeringen er helt imot dette. Samtidig vet vi at dette ville ført til mer og raskere utbygging og utbedring av veier som har kritisk dårlig standard, sier han. Firefelts motorvei betyr automatisk midtrekkverk. Veier med mer enn biler i døgnet er i dag prioritert for utbygging til firefelts motorveier. Høyre har foreslått å bygge smalere firefelts motorveier for strekninger med 8000 biler i døgnet, slik Rv. 2 er bygd fra Kløfta til Vormsund. Poenget er å skille trafikken. Det er en garanti mot møteulykker. Kunne vi unngått møteulykker, ville vi redusert antallet drepte med hele 40 prosent, sier Halleraker. Partiet ønsker også en mer uavhengig stilling for Statens vegvesen og har foreslått å opprette et uavhengig veitilsyn etter samme modell som er gjort både i luftfart og for jernbane. Dette er en modell som har fungert bra, spesielt innenfor luftfart. At veitilsynet skal være underlagt Statens vegvesen, blir feil. Det blir bukken som passer havresekken, sier han. I Lavangsdalen i Troms har 21 personer mistet livet siden Denne veien vil etter dagens regler ikke bli utbygd med midtdelere. Fordi det gjennomsnittlig kjører færre enn 8000 biler her i døgnet. Trafikkgrunnlaget er for lite til å forsvare investeringene... Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 11

12 profilen / tekst Eirik Løkke / foto Tomas Moss En mester i inspirasjon Fra Sri Lanka til Sunnmøre: Steven Pushparajah kom til Norge i 1987 etter å ha flyktet fra krigen i Sri Lanka. 24 år senere er han blitt både Høyre-politiker og rollemodell for våre nye landsmenn. Mitt forbilde og inspirasjon er tidligere president Abraham Lincoln, som gjennom lederskap, visjon og vilje evnet å utrette store ting. Debatten om norsk innvandringspolitikk er som oftest forbundet med negative fortegn. Problemorienterte medieoppslag som dreier seg om ulovligheter, er en gjenganger. Faktum er at integreringen i Norge er bedre enn sitt rykte målt etter yrkesdeltakelse og utdanning. Levetid i Norge ser ut til å ha størst betydning for graden av deltakelse i det norske samfunnet. Høyrepolitiker i Ulsteinvik, Steven Pushparajah, er i så måte et godt eksempel på at de mye brukte narrative fremstillingene hvor innvandrere settes i sammenheng med negative hendelser må modifiseres. Gjennom sin innsats de siste 24 årene har Steven blitt et forbilde og hedres i den forbindelse av det uavhengige konsulentselskapet Leadership Foundation, som nominerte ham til prisen Årets innvandrer. I en festpyntet sal på Litteraturhuset i Oslo treffer Muligheter en tydelig stolt sunnmøring, som naturlig nok synes det er en stor anerkjennelse å bli nominert til en slik pris. Kriteriene for å delta i denne konkurransen er at man var over 16 år da man kom til Norge, samtidig må man ha markert seg tydelig i det norske samfunnet gjennom prestasjoner som kvalifiserer til en nominasjon, enten gjennom lederskap eller på andre måter, sier Steven Pushparajah. Leadership Foundation er et konsulentselskap som vektlegger mangfold, og kåringen har som formål å beskrive ulike suksesshistorier gi dagens fremgangsrike immigranter et ansikt for på den måten å inspirere andre kvinner og menn til å oppnå sitt fulle potensial. Leadership Foundation ønsker at kåringen skal fremme de nominertes erfaringer slik at de kan være rollemodeller for andre. Og det er nettopp det Steven med sine erfaringer ønsker å bidra med. Begrunnelsen for at Leadership Foundation nominerte Steven Pushparajah, var fordi: Han er en helhetlig person. Jobben hans er veldig teknisk og spesifikk, men samtidig er han opptatt av andre aktiviteter. Han er engasjert i humanitært og politisk arbeid. Han har sitt eiga firma SPK Design og jobber som senioringeniør ved Ulstein Verft AS. Av den grunn har han blitt et forbilde for mange, men hans eget forbilde levde for over 100 år siden i USA. Mitt forbilde og inspirasjon er tidligere president Abraham Lincoln, som gjennom lederskap, visjon og vilje evnet å utrette store ting, sier en engasjert Pushparajah, som avslører en tydelig tilhørighet til Sunnmøre og Ulsteinvik. Men det har ikke alltid vært like lett for den vellykkede immigranten. Flyktning Steven vokste opp blant tamilene nord på Sri Lanka, en folkegruppe som kjemper for uavhengighet. Stedet er kanskje mest kjent for opprørsgruppen De tamilske tigrene. Den blodige borgerkrigen i landet har kostet mange tusen menneskeliv og har pågått over flere år. På slutten av 80-tallet måtte Steven flykte fra krigen. Han husker fremdeles dagen han kom til Norge. Det var 4. april 1987 at jeg landet i Norge. To uker senere ble sønnen min født i Sri Lanka, så det var to forholdsvis dramatiske uker, erindrer Steven. Men hvorfor Norge? Hvorfor ikke Frankrike eller Tyskland? Det er jo mange tilfeldigheter som spiller inn. Jeg visste veldig lite om Norge før jeg kom 12 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

13 profilen Navn: Steven Pushparajah Karunasamy Alder: 48 år Stilling: senioringeniør Ulstein Verft as, gründer av SPK Design og i gang med å etablere selskapet J&S Solutions as. Sivilstatus: gift tre barn Utdanning: teknikker fra Teknisk fagskole i Ålesund, marineteknikkingeniør ved Høgskolen i Ålesund. Yrkeserfaring: Sveiser, platearbeider innen automasjon, produktutvikler og marineteknikkingeniør. Aktuell: kåret til årets innvandrer av Leadership Foundation, kandidat til kommunestyre for Høyre i Ulsteinvik, politisk leder i Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge. Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 13

14 profilen / tekst Eirik Løkke / foto Tomas Moss «Det er uansett utrolig viktig at man raskt blir en del av samfunnet som deltaker. For å få til dette må innvandrere vise vilje og motivasjon samtidig som samfunnet legger til rette for språkopplæring og arbeid» Steven Pushparajah Steven Pushparajah mener alle innvandrere har den samme muligheten som han selv til å lykkes, og er ganske optimistisk med tanke på fremtiden. hit. Mitt kjennskap til Norge fra Sri Lanka var først og fremst gjennom en fiskebåtfabrikks samarbeid med Norge. Jeg fikk med meg at Norge var et veldig fredelig land, noe som naturligvis appellerte. Men helt fra jeg kom til Norge har jeg følt meg hjemme her, understreker den 48 år gamle norsktamileren fra Sunnmøre, som fremdeles har sterke bånd til hjemlandet og tamilenes kamp for uavhengighet. Tamilenes situasjon i Sri Lanka er ikke bra. Den siste tiden etter at regjeringsstyrkene i 2009 slo tamiltigrene militært i en storoffensiv, har medieoppmerksomheten forsvunnet med påfølgende vanskeligheter for den tamilske befolkningen i landet. De siste to årene har regjeringen innledet en politikk som jeg vil karakterisere som et forsøk på kulturell utviskning, gjennom å kolonisere tamilske områder med majoritetsbefolkningen. Jeg håper vi får til en ikke-voldelig kamp mot undertrykkelsen, men problemet nå som de tamilske tigrene er borte er mangelen på beskyttelse mot overgrep, sier en ivrig Steven Pushparajah, som også er engasjert gjennom Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge. Språk er nøkkelen Steven Pushparajah er veldig glad for mulighetene han fikk da han kom til Norge og mener det var særlig viktig å komme raskt ut i jobb. Jeg kom veldig raskt ut i arbeidslivet gjennom en jobb innen marintech. Først som sveiser ved Kleven Verksted etter at jeg tok fagbrevet i sveising. Deretter jobbet jeg som platearbeider innen automasjon, før jeg utdannet meg som tekniker og videre som marineteknikkingeniør. I dag jobber jeg som senioringeniør i Ulstein Verft as, en jobb jeg trives veldig godt i, uttaler han til Muligheter. Pushparajah tror det var en fordel å komme til en liten bygd som Ulstein fremfor en storby som Oslo, da Ulstein hadde få innslag av ikkeetniske nordmenn. Dette bidro til at det ble enklere for ham å integrere seg i samfunnet, i hvert fall er det slik Steven Pushparajah ser det. I Oslo kan du jo leve i egne innvandrerområder uten å omgås etniske nordmenn. Jeg tror ikke det er særlig heldig for språkutviklingen. For min del var det veldig viktig å lære norsk så raskt som mulig, og nøkkelen til å lære språk handler om vilje og motivasjon. For det andre er det viktig å komme raskt i jobb. Det er helt feil at innvandrere som kommer til Norge, skal gå på trygd. Det er essensielt at de raskt kommer seg ut i jobb. I Norge til forskjell fra USA eksempelvis, er vi veldig opptatt av at innvandrere skal lære norsk før de begynner i jobb, burde det kanskje heller være slik at man først kom i jobb og lærte språket gjennom jobben? Jeg tror kanskje en blanding kunne ha vært bra. Fire timer jobb og fire timer språkkurs er en fin miks. På den måten kunne man få til begge deler samtidig. Det er uansett utrolig viktig at man raskt blir en del av samfunnet som deltaker. For å få til dette må innvandrere vise vilje og motivasjon samtidig som samfunnet legger til rette for språkopplæring og arbeid, mener Pushparajah. Selv tilhører Steven Pushparajah en gruppe som er særdeles godt integrert i det norske samfunnet, målt etter yrkesdeltakelse og utdanning. Han har en klar formening om hvorfor det er tilfelle. Tamiler har med seg en god arbeidsetikk, har utviklet gode holdninger og er veldig opptatt av at den neste generasjonen skal ta utdanning. Samtidig er vi nok en lettere gruppe å integrere kulturelt. Jeg vil ikke vurdere oss opp mot andre grupper, men tamiler har ikke spesielle behov med hensyn til mat eller religion, samtidig er vi veldig opptatt av at lover og regler blir fulgt. Derfor ser du liten grad av kriminalitet begått av tamilere, understreker Pushparajah, som selv har en sønn og en datter som studerer medisin. Politisk engasjement Steven Pushparajah sto faktisk på SVs valgliste så sent som ved valget i 2007, men mener selv at han egentlig alltid har vært en Høyre-mann. Årsaken til at jeg var tilknyttet SV, hadde mest å gjøre med Erik Solheims engasjement som fredsmekler i Sri Lanka. Men jeg må innrømme at min politiske overbevisning hører mer hjemme i Høyre. Jeg er opptatt av verdiskapning og næringspolitikk, og her er Høyre et mye bedre alternativ enn SV, sier mannen som ved valget i 2011 stiller på listen til Ulstein Høyre. Pushparajah er særlig opptatt av tre ting: For det første er industripolitikk veldig viktig for oss på Sunnmøre. Videre er jeg veldig opptatt av at det skal være lett å starte nye bedrifter, vi må derfor legge bedre til rette for gründervirksomhet. Og så må vi selvfølgelig ikke glemme betydningen av god infrastruktur, sier han. Han er åpenbart ikke bare opptatt av å legge til rette for gründervirksomhet, Steven Pushparajah er også opptatt av å utøve det. Derfor har han startet eget firma innen design. Det blir naturligvis travle dager, men det kommer som følge av at man har ambisjoner. Dessuten er jo gründervirksomheten min også en del av hobbyen. Jeg pleier å si at jeg jobber som ingeniør mellom og driver eget selskap mellom 18 23, ler han. Den 48 år gamle sunnmøringen mener alle innvandrere har den samme muligheten som han selv til å lykkes, og er ganske optimistisk med tanke på fremtiden. Legger vi forholdene til rette gjennom språkkurs og arbeid, samtidig som innvandrere viser motivasjon til å delta, tror jeg vi har gode muligheter til å lykkes bedre med integreringspolitikken. Og om jeg gjennom mine erfaringer kan bidra som rollemodell, gjør jeg gjerne det, avslutter Steven Pushparajah. 14 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

15

16 erna 50 år / tekst Berit Tenden / foto Tomas Moss Glimt fra feiringen av Erna Det var latter, godord og velmenende anbefalinger som preget stemningen på Ballroom i Oslo da Høyre åpnet dører for nærmere 300 gjester til feiring av Ernas 50 årsdag. Og ikke minst her var talelystne samarbeidspartnere og politiske med- og motspillere. Alle har sagt så mye fint i dag at jeg ikke har hatt behov for å be om replikker, sa en rørt Erna som takket for oppmerksomheten og som benyttet anledningen til å gi en stor takk til sin mann Sindre og barna Ingrid og Erik for en utrolig tålmodighet. inger-wenche Solberg, moren til selveste hovedpersonen, var en selvskreven gjest. Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes ønsket nær 300 gjester velkomne til feiringen av partilederens 50-årsdag. Kjell-Magne Bondevik og kona Bjørg, ønsket Erna Solberg til lykke med dagen. Christen Sveaas ankommer festen på Ballroom. Erna Solberg, Sindre Finnes og generalsekretær i Høyre ønsker Knut Arild Hareide velkommen. Når du blir 60 år håper jeg at jeg JEG kan invitere til middag i regjeringens representasjonsbolig, sa Siv Jensen. 16 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

17 Kåre Willoch og fru Inger-Wenche Solberg har mye å snakke om. glede og latter: Stortingspresident Dag Terje Andersen, FrPs leder Siv Jensen og SPs parlamentariske leder, Trygve Slagsvold Vedum. Kristin Halvorsen innrømmet at hun personlig unner Erna fremgangen. Det gir meg selv et håp, sa hun. Jens Stoltenberg: Et politisk dyr og en viktig og tydelig opposisjonspolitiker. Du er så god at du bør fortsette med det, sa Jens Stoltenberg om Erna og innrømmet at han rutinemessig forbereder seg meget godt før et møte med Erna. Jeg oppdaget deg som en potensiell fare på 70-tallet. Du var et stort politisk talent. Et organisasjonstalent med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje, men ikke minst du var pragmatisk. Disse egenskapene har du utviklet, og nå er du blitt enda bedre. Derfor respekterer og beundrer jeg deg. Og så er vi litt like. Vi kan nyte en middag og vin mens vi ser skjønnheten i å diskutere balansen i budsjettbalansen, sa Stoltenberg og overrakte blant annet en bok av sin far og en kalkulator som han håper Erna ville bruke hver eneste dag om hun skal samarbeide med FrP. Trine Schei Grande: En jern-hukommelse, systematisk og et beinhardt arbeid, er det Trine Schei Grande forbinder med Erna. En kopp kaffe. Det er vår symbolske gave, for det er det som skal til for at Høyre og Venstre skal bli enige. Og så ligger det nå en liten lofottorsk oppi. Lystig humør blant gamle kjente, Jens Stoltenberg, Kåre Willoch og Kaci Kullmann Five. God stemning blant gamle kjente. På bildet til høyre: Elin Horn Galtung, Valgerd Svarstad Haugland og Kristin Halvorsen. Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 17

18 erna 50 år / tekst Berit Tenden / foto Tomas Moss Artist og Høyrevenn, Brede Bø, gjorde stor suksess både som advokat Staff og ikke minst som Thorvald Stoltenberg. Mange rådet Erna og familien å legge seg alle godordene fra denne dagen på minne. Her er Erna med barna Ingrid og Erik. Siv Jensen: Her er noe som kan binde oss enda mer sammen. Dette er en invitasjon til middag for fire. I god tid før neste stortingsvalg bør vi to pluss lederne av Venstre og KrF ta den utfordringen det er å samarbeide på et kjøkken. John G. Bernander: Vi har høye forventninger til deg, men jeg føler at vi snakker samme språk, sa NHO-sjefen. Dagfinn Høybråten: Du har et godt hode, en hukommelse uten sidestykke, og er en utfordrende debattant, men du har også et varmt hjerte og er en raus person. Han overrakte et bilde til inspirasjon og minne. Roar Flåthen: Dette er dagen jeg bruker på de konservative, sa LO-lederen spøkefullt og viste til at han tidligere på dagen hadde hatt besøk av FrP, og overrakte blomster som kan drikkes Akkurat i innspurten av sprinten under VM i Oslo ble det litt fokusskifte hos enkelte. Ballroom Stemning var høy på da nærmere 300 gjester feiret Ernas 50 årsdag. Og ikke minst her var talelystne samarbeidspartnere og politiske med- og motspillere. 18 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

19 Hva skjer på Stortinget? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: på / Tekst Lars Øy Redusere sykefraværet Evalueringen viser at dagens «Raskere tilbake»-ordning har en begrenset effekt når det gjelder å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. Det er derfor grunn til å styrke dette kravet gjennom å sikre at pasienten følges opp av helsetjenesten og at behandlingen er målrettet. Høyre foreslår derfor at midlene til «Raskere -tilbake»- ordningen overføres til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som gis ansvaret for å kjøpe helsetjenester for sykmeldte som raskt kan komme tilbake i arbeid. Samtidig bør det innføres økonomiske incentiver i ordningen, slik at helsetjenesten blir belønnet når den sykmeldte faktisk er tilbake i arbeid. Endring av drivstoffavgifter Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet forslag om å endre sammensetning av drivstoffavgiftene med økt CO 2 -avgift og redusert veibruksavgift etter svensk modell, for å bidra til å gjøre biodrivstoff mer konkurransedyktig i markedet. Samtidig foreslår partiene en egen NOx-komponent i veibruksavgiften for autodiesel. Bedre leseferdigheter Kravene til gode leseferdigheter er blitt forsterket på de fleste yrkesområder, samtidig som det er langt mer informasjon som må bearbeides i folks hverdagsliv. Lesing bør derfor gis økt oppmerksomhet i et livslangt perspektiv. Høyre har derfor fremmet forslag om en nasjonal tiårig satsing på å hjelpe voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver Nasjonale prøver er en viktig kilde til styringsinformasjon om resultater i den norske skolen. Informasjonen fra prøvene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på skoler, hos skoleeiere og på regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg kan systematisk bearbeiding og bruk av prøveresultatene bidra til å styrke skolens arbeid med tilpasset opplæring. Ulik fritakspraksis fra prøvene fra skole til skole, kan føre til at resultatene fra de nasjonale prøvene ikke gir et korrekt bilde av forskjellene mellom de ulike skolene og elevenes nivå i de ulike ferdighetene. Høyre har fremmet forslag om en tydeliggjøring av fritaksreglementet og full åpenhet om resultater og fritak for den enkelte skole som helhet. Strategi for biomedisin Styrking av personvernet Biomedisin er en industriell sektor som sannsynligvis vil ta større og større plass i verdensøkonomien. Eldrebølgen, folks forventninger til helsevesenet, kombinert med medisinske nyvinninger, er faktorer som vil bidra til dette. Norge har i dag en underskog av små biomedisinske selskaper med stort potensial for utvikling. Høyre ser det slik at disse selskapene ikke bare har potensial til å bidra til å bedre folks liv og helse gjennom de produkter de utvikler, men at de også vil bidra til Norges velferdssystem gjennom at de skaper arbeidsplasser og skatteinntekter. Høyre har derfor fremmet forslag om en egen strategi for norsk biomedisin. Personvern handler om å kunne kontrollere informasjon om en selv og hva den brukes til. Personvernet er i dag under press på nær sagt alle områder i samfunnet. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknologi innebærer at den private sfæren stadig blir mer gjennomsiktig og kontrollerbar. Det er viktig å beskytte privatlivet, både overfor private interesser og offentlige etater. En kombinasjon av den teknologiske utviklingen, ønske om nye tiltak i bekjempelsen av kriminalitet, informasjon om samfunnsutviklingen og stadig mer omfattende offentlige etater/organisasjoner gjør at personvernet gradvis taper. Høyre har derfor fremmet et representantforslag med ti konkrete tiltak for å styrke personvernet i Norge. Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 19

20 kampanje /tekst Karsten Karlsøen foto Tomas Moss 20 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

21 blå vårløsning Vinteren er på hell, valgkampen er i anmarsj og Høyre styrker beredskapen. Det er klart for en real vårløsning! Å forberede et lokalvalg kan være krevende. Strategier skal legges, kandidater skal gis opplæringstilbud og kampanjeapparatet skal bygges. Da er det godt å ha med folk som Mudassar Kapur og Martin Engeset på laget sammen har de to vært med på det meste innenfor lokalpolitikk, valgkamp og kampanje. De to, henholdsvis kampanjesjef og kommunalpolitisk rådgiver i Høyre, har et hovedansvar for valgkamprettet service fra Høyres Hovedorganisasjon. Målet er at Høyre-folk skal kunne snakke med flest mulig velgere og gi gode svar. Vi skal kjøre alt hva remmer og tøy kan holde for å forberede alle som skal bidra for Høyre i valgkampen! sier en valgkampsulten Kapur. Kick-off en markeres med kampanjesamling i Oslo mars. Samlingen er årets store begivenhet for dem som er opptatt av kampanjearbeid, hvor kampanjemedarbeidere fra hele landet deltar. Kapur leder arrangementet og mener det er på høy tid å sette i gang: Nå gjelder det å gire opp, ingen tvil om det. Jeg har aldri opplevd så mange Høyrefolk som klør i fingrene etter å starte med valgkamp. Kampanjesamlingen kommer til å være et startskudd for husbesøk, stands og aksjoner frem til valgnatta. Høyre er i siget, og stemningen er på topp! Det er ikke bare kampanjefolkene som slippes ut av startblokkene. Frem mot valget investeres det kraftig i opplæring, med en målsetting om at 8000 kandidater skal motta et tilbud fra Høyre. Først ut var den lokalpolitiske fagkonferansen, som ble arrangert for hele 150 folkevalgte 19. februar. I tillegg kommer alle de som fulgte konferansen direkte på Høyres web-tv. Fagkonferansen var en suksess. Vi tok opp mange av de sentrale spørsmålene som våre folkevalgte møter i det daglige. Erfaringsutveksling over kommunegrensene blir spesielt nyttig nå som vi skal ta fatt på en viktig valgkamp, forklarer Engeset. Ideen til en fagkonferanse skreddersydd for dem som sitter i kommunestyrene, fikk Engeset kort tid etter å ha begynt i stillingen som kommunalpolitisk rådgiver. Det ble tidlig klart for meg at behovet for å lære mer om teknikker og metoder som kan frigjøre ressurser, til enten kvalitetsforbedringer eller for å unngå eiendomsskatt, var viktig. Representantene våre forholder seg til mange av de samme problemstillingene, på tross av store forskjeller mellom kommunene. Temaer som offentlig-privat samarbeid, modernisering, konkurranseutsetting, kvalitet i skolen og omsorgen og hvordan få mer igjen for pengene, sto sentralt. Utover våren skal han også tilby tre samlinger for toppkandidater, og Engeset røper at det ikke blir noe kjære mor: Toppkandidatsamlingene blir et skikkelig arbeidsseminar. Kandidatene skal gjennom et tett program med praktisk tale- og intervjutrening og kveldsoppgaver. Vårt mål er at alle skal kunne svare på hvorfor, og vite hvordan de skal vinne valget. Men Høyres Hovedorganisasjon har mer på menyen. Utover våren skal det lages kandidathåndbøker, arrangeres fylkessekretærkonferanse, kvinnekonferanse, landsmøte og kurs i forhandlingsteknikk. Alt dette gjør vi i bunn og grunn for at 8000 kandidater skal ut å treffe velgere. Husk at de skal kunne svare på alt fra veiutbygging til sykehjemsplasser, og samtidig føle seg trygg på budskapet, samtykker begge. Kapur og Engeset fortsetter å være et serviceteam for lokallagene frem mot valget. I lokalvalg skal det alltid være de lokale lagene som tar de strategiske og taktiske valgene. Men hvis lokallagene skulle ønske eller trenge det, står vi klar med råd og støtte, avslutter Engeset.! 19. februar i Oslo 150 ordførerkandidater og lokale folkevalgte fra hele landet Forum som tar opp felles problemstillinger og utfordringer i kommunene! mars i Oslo 500 kampanjemedarbeidere fra hele landet Fokus på politiske hovedsaker, direkte velgerkontakt, kampanjeplanlegging og mediearbeid! fagkonferanse mars i Oslo, mars i Bergen, april i Oslo Ordførerkandidater i 120 kommuner Tale- og intervjuteknikk, medietrening, profilering! kampanjesamling toppkandidatopplæring vårkampanje Startskudd: 21. mars 400 foreninger, 8000 kandidater og betalende medlemmer fra hele landet Fokus på lokalsamfunnet gjennom en lang og god grasrot-valgkampanje resultat 2007 vs mål 2011 Resultat 2007: 19,3% i kommunestyrevalget, 18,8% i fylkestingsvalget Høyrekommuner: over 40% av Norges befolkning bor i en Høyre-styrt kommune Antall lister: Høyre stilte liste i 375 kommuner Ønsket resultat 2011: over 20% i kommunestyre- og fylkestingsvalget Høyrekommuner: over 50% av Norges befolkning bor i en Høyre-styrt kommune Antall lister: Høyre stiller lister i 400 kommuner Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 21

22 utland /tekst Christian Angell foto Istockphoto.com Indonesia Brobyggeren mot vesten Verdens største muslimske demokrati er lei av at Midtøsten setter religionen deres i et dårlig lys. Indonesia ønsker å spille en rolle som brobygger mellom islam og Vesten. I dag fremstår landet som et av de mest stabile og demokratiske regimene i Asia. Etter at Indonesia fikk sin selvstendighet i 1949, ble landet kontrollert av sterke menn som styrte etter eget forgodtbefinnende. I 1998 mistet Suharto makten, og demokrati ble innført. Men i et land uten demokratiske tradisjoner er det mange utfordringer. Til tross for god økonomisk vekst de siste årene, forventet 5,5 prosent i 2010, er Indonesia et meget fattig land. Kombinasjonen med en lang overgang til flerpartisystem etter mange års vanstyre og høy korrupsjon gjør at landet har en enorm fattigdom. Dagens regjering som består av seks partier, med til sammen 37 ministre, har mange utfordringer. Og det handler ikke bare om korrupsjon og fattigdom. Rene islamske partier har ingen spesiell innflytelse, men ekstreme fanatikere er flinke til å legge press på de store partiene slik at umoderne lover blir vedtatt. Disse fungerer som en sterk lobbygruppe, og satt på spissen kan man sammenligne med våpenlobbyistene i USA. De jobber tverrpolitisk, hardt og systematisk, noe som gjør at få politikere våger å legge seg ut med dem. I Indonesia har det resultert i at landet har vedtatt en antipornografilov som omfatter alle kunstneriske uttrykksformer, og definerer pornografi som alt som kan føre til uanstendighet, seksuell utnyttelse og ødelegge den moralske standard. Vesten vs. islam? Islam er mer enn Midtøsten, Indonesia er et eksempel på det. Jevnt over er folk muslimer som nordmenn er kristne. I tillegg er det tilnærmet religionsfrihet. Men ikke alle steder. I Aceh-provinsen, hvor det endelig har blitt fred, 22 / Muligheter 2-11 / Høyremagasinet

23 Høyres delegasjon med partilederen Aburizal Bakrie. Indonesias fremtidige ledere? har det lokale parlamentet innført sharialover. Noe som innebærer opptil 100 piskeslag for par som nyter kjærligheten fullt ut før de er gift, og hvor utroskap belønnes med steining til døde. Homofili kan gi 100 piskeslag eller opp til åtte års fengsel. Provinsen har dessverre også vært tilholdssted for mange terrorister. Flere Al-Qaida-terrorister har fått opplæring i Aceh. Derfor overrasker det ikke veldig at Aceh var den eneste provinsen hvor den kvinnelige representasjonen gikk ned ved forrige valg. Den rake motsetningen finner en på Bali. Ferieparadiset med tusener av turister er en helt annen verden. Her lever de av turister. Sharialover er utenkelig, det samme gjelder antipornografiloven i alle fall håndhevelsen av den. Her fungerer ting omtrent som på Aya Napa og Ibiza. Fornyelsen av landet Vi er i en prosess som kommer til å ta tid, sier Nurul Arifin, en av landets mest kjente kvinnelige parlamentarikere. Å få demokratiet til å fungere optimalt er ikke gjort over natten. Det er bare førstegangsvelgerne som alltid har levd i et demokrati, de eldre har opplevd det motsatte. Og det skaper noen dilemmaer. Blant annet så er det flere unge som ikke bryr seg om hvordan landet styres, mens flere eldre synes en del ting går for fort. Men alle er fornøyd med at landet har den laveste fattigdomsraten på 15 år. Lederen i Golkar (det gamle statsbærende partiet), Aburizal Bakrie, er enig. Vi mangler demokratiske tradisjoner, vårt parti har en historie på godt og vondt, men vi er i en reformprosess. Vi vil bli et moderne parti, med fungerende demokratiske strukturer hvor ukorrupte politikere dominerer. Partilederen, som også er en av Indonesias rikeste, sier at landet så vel som partiet må reformeres. Det vil ta tid, men endringene vil komme. Modernisering er ikke bare nødvendig, det er noe vi ønsker. Høyre i Indonesia Høyre var nylig i Indonesia med en delegasjon finansiert av Norad. Ved siden av å ha møter med ulike politikere, journalister, den norske ambassaden og noen demokratistiftelser ble det avholdt fire seminarer med Golkar. Dette samarbeidet har eksistert siden I samarbeid med ungdomsorganisasjonen og kvinnenettverket ble denne gang ca. 120 mennesker drillet i lederskap, kampanje og kommunikasjon. Internasjonal koordinator i Golkar Hany Yaksa var meget fornøyd. Flere som har deltatt, vil stille til valg neste gang. Det er meget viktig å gi opplæring og støtte til grupper som ikke har hatt makt tidligere. De har ingen korrupt fortid og de er meget lærevillige. Det er de som er fremtiden for Golkar og Indonesia, sa den engasjerte kvinnen, som allerede er klar som kandidat til det neste parlamentsvalget i GLASSMESTER Ring oss 24 timer i døgnet vi rykker ut øyeblikkelig! Ring 815 GLASS ( ) Etablert 1968 Høyremagasinet / Muligheter 2-11 / 23

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Bedre trafikksikkerhet i Norge

Bedre trafikksikkerhet i Norge TØI rapport 446/1999 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1999, 116 sider Sammendrag: Bedre trafikksikkerhet i Norge Denne rapporten er et bidrag til myndighetenes arbeid med Nasjonal transportplan for perioden

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer