Oversikt over emner som undervises høsten 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over emner som undervises høsten 2007"

Transkript

1 Oversikt over emner som undervises høsten 2007 (første og andre syklus) Emnekode Emnenavn Vekting Emneansvarlig/- koord. Lærere Bachelor grunnstudier KRL111 KRL: Grunnstudier høst 30 stp Kristin Norseth KRL101 Bibelfag og konfesjonskunnskap 10 stp H. Løland H. B. Tveito J. Varhaug A. Wergeland P. K. Sætre S. Hareide KRL102 Kristen tro og livstolkning 10 stp G.H. Heiene T. Kaufman KRL103 Religionsvitenskap og Livssynskunnskap og Fagdidaktikk K. Norseth 10 stp A. Midttun H. Leganger-Krogstad P. Gravem EXFAC101 Examen facultatum 10 stp Peder Gravem K. Norseth Merknad Filosofi og livstolkning KRL141 Grunnleggende filosofiske begreper og perspektiver 10 stp Jan-Olav Henriksen G. Reichberg K. Deifel Konfesjonelle emner KRL110 Pentekostal teologi, historie og spiritualitet 10 stp Terje Hegertun K.W. Sæther A. Ystebø K.I. Tangen Ø.G. Andersen PEN171 Ledelse og endringstprosesser i organisasjoner 10 stp Terje Hegertun A. Svartdahl E. Svartdahl Ø. Haugland K.I. Tangen KAT171 Katolsk praktisk teologi 10 stp Sigurd Hareide H. Lund FA131 Frelsesarmeens teologi, historie og spiritualitet 10 stp Roar Fotland Kristin Norseth Ungdom, kultur og tro

2 RP113 Ungdomslederen og personlig utvikling med praksisforberedelser 10 stp Astrid Sandsmark B. H. Norheim H.B. Tveito RP115 Innføring i kulturanalyse: ungdomskultur 10 stp Morten Holmqvist H.Leganger-Krogstad L. Onsrud PT101 Kirkekunnskap, spiritualitet og trosformidling med praksis Tverrkulturell kommunikasjon TK101 Tverrkulturell kommunikasjon I Grunnleggende teori 10 stp Astrid Sandsmark H.O. Mosdøl B. H. Norheim T. Kaufman H. Barsnes 15 stp Tormod Engelsviken L. Onsrud P. Gravem TK102 Tverrkulturell kommunikasjon I Studieopphold 15 stp Tormod Engelsviken R. Fotland K. Jørgensen R. Olsen Språkemner GR159-04V Gresk (overgangsordning) 20 stp Glenn Wehus Kull V05 GR151-07H Innføring i gresk 10 stp Glenn Wehus HE151 Bibelhebraiske grunnelementer 10 stp Andrew Wergeland LA151 Middelalderlatin 10 stp Jan Schumacher Profesjonsstudiet i teologi PT171 Innføring i praktisk teologi: Kirkekunnskap og 10 stp Hallvard O. Mosdøl T. S. Kaufman H. Barsnes Bachelor fordypningsstudier KRL212 Religion, antropologi og forståelse, kristologi, teologi og litteratur KRL218 Religion, antropologi og forståelse, teologi, litteratur og islam 30 stp Kjell Olav Sannes 30 stp Kjell Olav Sannes KRL201 Religion, antropologi og forståelse 10 stp Karl William Weyde G.H. Heiene KRL202 Jesus Kristus i kristen gudstro 10 stp Kjell Olav Sannes H.B. Tveito KRL204 Teologi og litteratur 10 stp Hanne Løland KRL208 Islam 10 stp Arild Romarheim L. Onsrud

3 Religion og estetikk KRL226 Kristendom og billedkunst 10 stp Reidar Hvalvik (eg. avgift) Konfesjonelle emner KRL231 Metodismens historie og teologi 10 stp Roar Fotland KRL237 Kristen initiasjon: Tro, dåp og åndsdåp 10 stp Terje Hegertun S. Hareide Ungdom, kultur og tro PT203 Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis 10 stp Astrid Sandsmark L.G. Engedal M. Holmqvist RP201 Kreativ menighetsdidaktikk 10 stp Heid Leganger- Krogstad A. Sandsmark H. Samset Profesjonsstudiet i teologi GT211 Innføring i arbeidet med Det gamle testamente og profetlitteratur NT211 Innføring i arbeidet med Det nye testamente, Johannesevangeliet og Paulinsk teologi 10 stp Hanne Løland K.W. Weyde 10 stp Karl Olav Sannes H. Kvalbein Masterstudier grunnemner Bibelfagsemner BIB201 The Bible in Western Culture 10 stp Jan Schumacher R. Hvalvik GT512 Det gamle testamente (inkl. GT657) 20 stp Karl William Weyde J. Varhaug (begr./eng) GT521 Overgangsemne fra ordning høst stp Se GT512 Kull H03 NT504 The Bible in Context & Pauline Theology 5 stp Karl Olav Sandnes (begr./eng) NT505 The Gospel of Luke 5 stp Hans Kvalbein (begr./eng) NT510 NT512 Innføring i arbeidet med Det nye testamente, Johannes evangeliet og Paulinsk teologi Det nye testamente (inkl. NT627) 10 stp Se NT211 MK 20 stp Hans Kvalbein R. Hvalvik NT513 Det nye testamente bibelteologi 10 stp Karl Olav Sannes H. Kvalbein Kirkehistorie KH512 Kirkehistorie 20 stp B.T. Oftestad K. Norseth KH521 Overgangsemne fra ordning høst stp Se KH512 Kull H03 Systematisk teologi og kulturfag ST508 Ethics 5 stp Lars Østnor (begr./eng) ST512 Systematisk teologi 20 stp Peder Gravem J.-O. Henriksen K.O. Sannes (eng.) L. Østnor ST513 Systematisk teologi: Grunnlagsspørsmål i systematisk teologi, etikk og religionsfilosofi 10 stp Peder Gravem L. Østnor J.-O. Henriksen MK MK

4 RS501 Religionssosiologi 1: Innføring 10 stp Inger Furseth Praktisk teologi og diakoni PT501 Innføring i praktisk teologi og diakonens arbeid 10 stp Tron Fagermoen MD PT573 Sjelesorg med institusjonspraksis 10 stp Leif Gunnar Engedal () PT575 Menighetsbygging og prestetjeneste 10 stp Halvor Nordhaug DIA501 Bibelforståelse og etikk 5 stp Gunnar Heiene J. Varhaug H. Kvalbein DIA502 Diakoni i bibelsk og historisk perspektiv 5 stp Kristin Norseth T. Kleiven DIA511 Diakoni I: Sjelesorg og kulturforståelse 10 stp Tormod Kleiven J.-O. Henriksen L.G. Engedal DIA522 Diakonale praksisstudier II: Sognepraksis 5 stp Margareth Glad Konfesjonelle emner PEN513 Det nye testamente pentekostal variant 10 stp Terje Hegertun K.O. Sandnes PEN571 Ledelse, etikk og spiritualitet 10 stp Terje Hegertun Tverrfaglige emner TE504 Christian Faith according to the Evangelical- Lutheran Confessions 5 stp Kjell Olav Sannes TE505 Fra tekst til preken 5 stp Sjur Isaksen H. Løland G.H. Heiene TE513 Kirken i religionsmøtet 10 stp Peder Gravem H. Nordhaug Bård H. Nordheim TE514 Ekklesiologi og spiritualitet 10 stp Jan H. Schumacher H. Lund Bård H. Nordheim MK (eng) Metode- og vitenskapsteoretiske emner MET500 Metodelære (forkunnskapskrav til AVH504) 0 stp Kull H03 MET501 Metodelære: Bibelfaglig variant, GT 5 stp Karl William Weyde MET502 Metodelære: Bibelfaglig variant, NT 5 stp Reidar Hvalvik MET503 Metodelære: KH 5 stp Bernt T. Oftestad MET504 Metodelære: ST/hermeneutisk variant 5 stp Jan-Olav Henriksen MET505 Metodelære: ST-PT/empirisk variant 5 stp Inger Furseth MET506 Methodology 5 stp Kjell Olav Sannes K.O. Sandnes (begr./eng)

5 MET507 How to write a thesis 5 stp K.O. Sandnes (begr./eng) Avhandlingsemner AVH501 Masteravhandling (liten) 30 stp K.W. Weyde AVH502 Masteravhandling (stor) 55 stp R.Hvalvik J.-O.Henriksen AVH504 Spesialavhandling 30 stp (ikke avh.seminar) Kull V03 Masterstudier fordypningsemner GT601 Fordypning i hebraisk språk 10 stp Andrew D. Wergeland GT656 Salmenes bok og utviklingen av monoteismen i 10 stp Jørn Varhaug tidlig tid GT657 Variant som inngår i GT512 5 stp Se GT512 NT626 Apostlenes gjerninger 10 stp Geir Otto Holmås NT627 Variant som inngår i NT512 5 stp Se NT512 MV602 Introduction to Missiology 5 stp Tormod Engelsviken (eng) Knud Jørgensen TE601 The Image of Jesus in the Religions 10 stp Arild Romarheim (eng) TE683 Studietur til Tyskland 10 stp Kjell Olav Sannes L. Østnor (opptak) Videreutdanning (alle nivåer og sektorer) Videreutdanning i KRL (Deltidsstudier i KRL) KRL106 Religion, etikk og filosofi (del 1) 15 stp KRL108 Bibelen, religion, livssyn og fagdidaktikk (del 1) 15 stp KRL223 Religion og estetikk (Hamar) 15 stp Reidar Hvalvik Videreutdanning i KRL-fagdidaktikk (Erfaringsbasert master i KRL-fagdidaktikk/Religion & etikk) RP502 Oppdragelse og pluralisme 10 stp Mogstad (begr.) RP504 Fagdidaktikk (revidert emne) 10 stp Mogstad (begr. V08) Videreutdanning i teologi (Erfaringsbasert master i praktisk teologi) MPV503 Menighetspedagogisk prosjektarbeid studietur 10 stp Heid Leganger- Krogstad M. Holmqvist PT651 Pastoral lederutvikling (PLU) 30 stp Sjur Isaksen L.G. Engedal PT661 Profesjonsutøvelse og prestetjeneste i helse- og sosialsektoren 20 stp Gunnar Heiene PKU501 Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs 20 stp Leif Gunnar Engedal Sjur Isaksen TE682 Kilder til fromhet: studiereise til Roma, Subiaco og Siena 10 stp Jan H. Schumacher Ø. Lund M.H. Junttila H07-V09 V07-H08 (opptak) For etterutdannelse og PhD-programmet: Se oversikt på Forkortelser under merknader: LS = Undervises i samarbeidet med Lederskolen i Filadelfia Eg. avgift = Egen avgift. Emnet har en tilleggsavgift. Opptak = Emnet har opptak/påmelding innen en frist, se oppslag våren 2007.

6 Begr. = begrenset til studenter på studieprogrammet der emnet inngår Eng. = Engelskspråklig undervisning og eksamen Usikker = Avhenger av antallet studenter = Går over flere semesteret, eks. her med avsluttende vurdering våren Kull H03 = Gjelder kull yxx MK = Master i kristendomskunnskap MD = Master i diakoni

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp)

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Studieplan for Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Deltid Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Innledning Årsstudium KRL utgjør første studieåret i Bachelor i kristendom

Detaljer

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Versjon 0908 Side 1 av 84 BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 STUDIETILBUD... 3 MODULENE I BACHELORSTUDIET... 3 MODUL

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013-2014 Godkjent av Fagråd: AR 04/13 Godkjent av høgskolens styre: FMH 32/12 Godkjent av NOKUT: 05. 01. 11 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap Studieplan for Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap (60 studiepoeng) Studieåret 2008-2009 FJELLHAUG MISJONSHØGSKOLE - 1 - Innledning Innledning Årsstudium i Kristendom-, religon- og livssynskunnskap

Detaljer

Årsstudium i Bibel og misjon

Årsstudium i Bibel og misjon Studieplan for Årsstudium i Bibel og misjon (60 studiepoeng) Studieåret 2014-2015 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2. Grunnlag for oppnåelse av årsstudium

Detaljer

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.)

PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.) PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI (CAND.THEOL.) 2015-16 Innhold Generelt om studiet... 6 Visjon... 6 Målsetting... 6 Oppbygging av profesjonsstudiet... 7 Hovedkomponenter... 7 Opptakskrav... 7 Organisering,

Detaljer

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR 4 BIBELENS BERIKENDE MANGFOLD - 8 VÆR TIL STEDE I TEKSTENE 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR NR.3/14. 80. ÅRG. TEMA Hvordan lese Bibelen? REKTOR VIDAR L. HAANES

Detaljer

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT 4 LYTT TIL DEN INDRE MOTIVASJONEN 8 MANGE VEIER TIL ROM 12 SR-LEDER: Å SKAPE MENING 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT NR.1/15. 81. ÅRG. TEMA Yrke med mening REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG 2015-2016 1 Innhold Mål og læringsutbytte for studiet... 3 Kunnskap... 3 Ferdigheter... 3 Generell kompetanse... 4 Studiets varighet, oppbygging og

Detaljer

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling - et studieprogram i innenfor fagområdet praktisk teologi Denne mastergraden er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi.

Detaljer

Årsstudium i religion, livssyn og etikk

Årsstudium i religion, livssyn og etikk Studieplan for Årsstudium i religion, livssyn og etikk (60 studiepoeng) Høsten 2015 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2. Grunnlag for oppnåelse av årsstudium

Detaljer

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE NR.2/15. 81. ÅRG. TEMA Bærekraftig tro REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor Innhold

Detaljer

Mastergrad i praktisk teologi (MPT)

Mastergrad i praktisk teologi (MPT) Mastergrad i praktisk teologi (MPT) 2014-2015 Innholdsfortegnelse: PROGRAMBESKRIVELSE... 3 Kort om programmet... 3 Omfang, innhold, opptakskrav... 3 Utfyllende rammebestemmelser for studieprogrammet Master

Detaljer

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10 Lys& Liv Informasjonsblad for Menighetsfakultetet Nr. 2, februar 2007. 73. årgang Torleiv Austad takker av, s 10 Lys & Liv Tid for selvangivelse UTGIVER Det teologiske Menighetsfakultet. Lys & Liv er informasjonsbladet

Detaljer

Prest. Husfruens nøkler om makt og myndighet Eirik Rice Mills: spiller ingen rolle

Prest. Husfruens nøkler om makt og myndighet Eirik Rice Mills: spiller ingen rolle PROFIL:RAGNHILD ANNIE FUGLSETH TEMA: BEST PÅ PREST? JAN TERJE CHRISTOFFERSEN: UNDERVEIS MITT FUNN: KRISTIN SOLLI SCHØIEN KRONIKK: INGEN HAR RETT TIL Å VÆRE PREST nr.3/11. 77. årg. TEMA Prest Husfruens

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011 Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011 b/moen Moen, Torhild, 1938- Vilja og bokstavene som krøller seg / Torhild Moen ; Kari Sortland, tegninger. - Oslo : Lunde, cop.

Detaljer

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom 4 Forskningsfellesskap er fremtiden! 16 Menigheter i bevegelse? 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom nr.2/14. 80. årg. TEMA Læring og utvikling i menigheten rektor

Detaljer

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole Læreplan for teamlinjen Ansgar Bibelskole Skoleåret 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSGAR BIBELSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 TEAMLINJE... 7 FORMÅL... 7 KOMPETANSE... 7 ARBEIDSMÅTER

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

HVA ER TOLERANSE? NY MODELL FOR RELIGIONS- FORESTILT VERDIFELLESSKAP TEMA: Å LÆRE RELIGION OG TOLERANSE

HVA ER TOLERANSE? NY MODELL FOR RELIGIONS- FORESTILT VERDIFELLESSKAP TEMA: Å LÆRE RELIGION OG TOLERANSE HVA ER TOLERANSE? Kristi ånd kontra djevelens ånd MITT FUNN: UENIGHET FRAMFOR FORESTILT VERDIFELLESSKAP KRONIKK: FRA KRL TIL RLE NY MODELL FOR RELIGIONS- UNDERVISNING nr. 5/10. 76. årgang TEMA: Å LÆRE

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... 7 Formidlingskompetanse... 7 Sosial kompetanse... 8 Yrkesetisk kompetanse...

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012

Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012 Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012 [1] b/kalle Kallestad, Jarle, 1955- Kappløp med katastrofen / Jarle Kallestad. - Oslo : Lunde, cop. 2012. - 93 s.. - (Lillevik Tidende ; [2])

Detaljer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte fagsamlinger/gjesteforelesninger når dette er mulig.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte fagsamlinger/gjesteforelesninger når dette er mulig. IFO111 Fattigdom og utvikling Studiepoeng 10 Kode IFO111 Undervisningssemester Første undervisningsperiode Studiested Ansgarskolen Kristiansand Emneansvarlig Undervisningsspråk Norsk Gjelder fra August

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer