Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/ / K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg Tilrettelegging av arbeidstid Personalmappe - tilsettingsforhold - Lill Adolfsen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Wroldsen Wenche P Avslag på anmodning om ferdigattest 25/122, Pulservik på Kirkeøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ /2010 BS/Einar G Nilsen 25/122 Bjar arkitekter AS Side: 1 av 53

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på brev - byggesak - størrelse på eksisterende hytte - varsel om pålegg - 25/122, Pulservik på Kirkeøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ / BS/Einar G Nilsen 25/122 Bjørge - Skaaraas & Co AS Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Turid Hanes 2010/ / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Turid Hanes Rammeavtale for midlertidig arbeidsforhold Personalmappe - tilsettingsforhold - Turid Hanes 2010/ / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Turid Hanes Side: 2 av 53

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Valg av veinavn på Spjærøy Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 35/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Anne Margrete Eliassen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren , informasjon om tildeling av statlige midler for / / OPK/Kirsten Elvsveen 233 Varsel om risiko for redusert karakter i orden Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Tone Gunnersen KL Side: 3 av 53

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Søknad om dispensasjon for endring av tillatelse - oppføring 12 boliger og bryggeanlegg, gnr 42 bnr 278/281, Spjærøy Oppføring 12 boliger og bryggeanlegg, gnr 42 bnr 278/281, Spjærøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 42/278 Bjar Arkitekter AS Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Side: 4 av 53

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungsomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Side: 5 av 53

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Pålegg om stans av byggearbeider med øyeblikkelig virkning Oppføring av enebolig med integrert garasje Eiendom gnr 53 bnr Vesterøy Oppføring enebolig, gnr 53 bnr 227, Vesterøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/227 Christoffer de Brucq Bekymringsmelding - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Side: 6 av 53

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Reffsveien Adressenummer - Reffsveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Aase Eriksen Åge Duus Elissen Vidar Asgeir Brenne Heinz Glissmann Andreas Botne lf Rudolf Reffsgård Edel Husby Gerd R Reffsgård og Bjørn Reffsgård Vedrørende deling av eiendommen gnr 49 bnr 214, Hauge, Vesterøy i Hvaler - spørsmål om tilleggsopplysninger Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Erik Solheim Klage over rammetillatelsen Torvet 2 mottatt i tide, Gnr/Bnr 3/147, Skjærhalden Søknad om tillatelse til tiltak med anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/147 Advokatfirmaet Bjørge-SKaaraas og Co AS Side: 7 av 53

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokument. Deling/justering av grunneiendom - oppretting av ny grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 49/5 Statens kartverk Full adressering i Hvaler Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 915/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender ngeborg Harr Hansen Veinavn og nummer Herføl Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 918/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Johnny Arntzen Side: 8 av 53

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på anmodning om underlagsmateriale - Forvaltningsplan for Ytre Hvaler Nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ / S/Bernt Erik Larsen K12 Avsender Fylkesmannen i Østfold v/kristine Ekelund Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbetet og LNF-område - 12/11 Edholmen Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbetet og LNF-område - 12/11 Edholmen 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 12/11 Erik Romberg Leie parkeringsplass Garnberget Hvaler 2011 Parkering Garnberget/ tgårdskilen / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Annetine Staff og Odd Bakken Side: 9 av 53

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsplasser årsabonnoment ved rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Torill Werup Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommene gnr 49 bnr 1 og gnr 49 bnr 3 syd for Hauge på Vesterøy i Hvaler - avslutning av sak Deling grunneiendom 49/1, Vesterøy 2010/ /2011 BS/Per Otto Rød 49/1 Knut Martinsens dødsbo Stiftelsen Dypedalsåsen Per Andrè Hansen Landskapsarkitekter AS Søknad støtte trafikksikkerhetstiltak - lysprosjekt mellom tgårdskilen og Hauge Lokal trafikksikkerhetstiltak / / VAE/Odd Magne lvund 233 Avsender tgårdskilen velforeningv/rolf Baltzersen Side: 10 av 53

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på isforhold i Kjellvika Bekreftelse på is i Kjellvika 2011/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 nger og Audun Lande SPS sikkerhetsplan - oversendelse. Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke 2009/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P40 Kystverket Søknad om tillatelse til tiltak - Rammesøknad 53/230 Norderhaugveien Oppføring av bolig på 53/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 53/230 Avsender Andersen Prosjekt Side: 11 av 53

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som sykepleier Sykepleiestilling natt 59,15 % Omsorgstjenesten 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 410 Avsender Rajfa Duzie Søknad om ansvarsrett - prosjektering og utføring av sanitæranlegg for 53/233 Vesterøy Oppføring enebolig og garasje, gnr 53 bnr 233, Vesterøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 53/233 Avsender BAS Arkitekter AS Søknad om dispensasjon for tilbygg til eldre bolig - 29/17 Søndre Sandøy - uttalelse Tilbygg hytte 6349, gnr 29 bnr 17, Søndre Sandøy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 29/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 12 av 53

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P42 Kystverkets hovedkontor Klagesak dispensasjon næringsbygg - 53/169 Skjelsbo Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ / BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Klage over administrativt vedtak om dispensasjon - 53/169 Skjelsbo - kopi til Hvaler kommune Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ / BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co Side: 13 av 53

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Veinavn og nummer Herføl Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 935/2011 TEK/Jan Torp Pharo L32 Johnny Arntzen Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. 2011/ /2011 HAVN/Eivind Børresen Q81 Kystverkets hovedkontor Søknad om leie av Hvalerhallen i forbindelse med dansegalla 2011 Sesongleie av kommunale lokaler og anlegg sesongen 2011/ / /2011 F/Thomas Holmen Olsen D11 Hvaler Lions v/steinar Forsberg Side: 14 av 53

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende nummerering av Henry A. Larsens vei Adressenummer - Henry A. Larsens vei 2010/ /2011 TEK/Jan Torp Pharo L32 Doreen Riedel Forslag til veinavn Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 939/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Solveig Vasgård Karlsen Avsender Øyvind Gustavsen Angående husnummer i Edveien Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Jorun K Risberg Side: 15 av 53

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / ASMB/Anne-Lise Gamst Andersen P Avsender Nav Hvaler Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 300 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/300 Avsender Ole Freddy Kristian Nilsen Ensidig protokoll - kompetanseheving Lokale forhandlinger 2010 kap / /2011 S/Liv Schi Eriksen 515 Avsender Hvaler kommune v/forhandlingsutvalget Side: 16 av 53

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 295 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/295 Avsender Berit Klundseter Skoleplass ved Råkollen - avd. Fredenlund Elevmappe - Hauge Barnehage / / OPK/Astri Tanderø Engblad KL Avsender Deres elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Avsender Advokatene i Lykkeberg Side: 17 av 53

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / TF/Veronika Kopreitan P Avsender Søknad om fri Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Hvaler Frivillighetsentral - Statstilskudd 2011 Statstilskudd Hvaler Frivillighetsentral 2011/ / PM/Siw Bankerud 233 Avsender Det Kongelige Kulturdepartement Side: 18 av 53

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Torgplass på Skjærhalden Torg 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Hatle Holding AS Søknad om disponering av Skjærhalden Torg - Havnefestivaldagene fredag 24.juni og lørdag 25.juni 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Hvaler/Kirkøy Lions Side: 19 av 53

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Dokumentasjon på fjerning av bad. Tilbygg bolig, eiendom 30/57, Herføl 2005/ / BS/Knut Kristian Skjolden 30/57 Avsender Tom Tidemann Søknad om ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med Havnefestival Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hvaler/Kirkøy Lions Oppdragsmelding Personalmappe - oppdragstaker - Trine Bekkevold 2011/ / TF/Veronika Kopreitan Avsender Trine Bekkevold Side: 20 av 53

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A tskrift fra rettsbok Anleggelse av en pukket vei på 49/ / / BS/Knut Kristian Skjolden L83 Avsender Erik Arnfinn Nordbø Taushetserklæring Personalmappe - oppdragstaker - Trine Bekkevold 2011/ / TF/Veronika Kopreitan Avsender Trine Bekkevold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/296 Avsender Anne Grethe Kristiansen Side: 21 av 53

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/296 Avsender Robert Johannessen tgårdskilen. Fjerning av skrot utenfor vestre molo Havneforhold tgårdskilen 2011/ / HAVN/Eivind Børresen P30 Avsender tgårdskilen Velforening v/rolf Baltzersen Endring av strålevernforskriften Endring av strålevernforskriften 2011/ /2011 HSO/Lars H Larsen J77 Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 22 av 53

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet samt nye tegninger av hytte Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Fylkesmannen i Østfold Tildeling av adresser - Saltvik Adressenummer - Saltvik 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Rasin Røisheim Wenche ren Winger Hilde Larsen Ella rene Melhuus Margrethe Kvisle og Erik Andreas Sand Terje Mathisen Ole Andreas Hauge Karen Elisabeth Malm Kari-Wenche Karlsen og John Arvid Rasmussen Side: 23 av 53

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til anneks på eiendommen gnr 4 bnr 170, Prinsebakken på Skjærhalden - foreløpig svar 4/170 Prinseveien - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 4/170 Karin Olavesen Søknad om støtte til foreningens lysprosjekt på strekningen mellom tgårdskilen og Hauge - Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak for skolevei Trafikksikkerhetstiltak - Søknad om støtte til gatelys slangs skoleveien mellom tgårdskilen og Hauge 2011/ /2011 VAE/Odd Magne lvund Q80 Avsender Rolf Baltzersen Oversendelse av dokumenter. Fradeling av 3 festetomter gnr 48 bnr 13, Vauer Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 48/13 Statens kartverk Side: 24 av 53

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av fartsforskrifter til godkjenning. Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P42 Kystverkets hovedkontor Angående husnummer i Edveien Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Jorun K Risberg tgårdskilen. Fjerning av skrot utenfor vestre molo Havneforhold tgårdskilen 2011/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P30 tgårdskilen Velforening v/rolf Baltzersen Side: 25 av 53

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kontrollerklæring og ferdigmelding på sanitæranlegg Oppføring tomannsbolig og garasje, eiendom 37/48, Asmaløy 2006/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 37/48 Avsender Jørgen Karstensen Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Botnekilen - gnr 19 bnr 70 - Kirkeøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Østfold fylkeskommune v/plan- og utviklingsstaben Re: Kulturskolen - visuell kunst Søknader Kulturskolen - bekreftelser 2011/ /2011 K/Knut Egil Knutsen C30 Avsender René Olsen Side: 26 av 53

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig brukstillatelse for seksjon1 i tomannsbolig på 37/48 Oppføring tomannsbolig og garasje, eiendom 37/48, Asmaløy 2006/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 37/48 K. G. Bygg Knut Gulbrandsen klarheter rundt ansvarsretten - orientering fra COW AS Privat vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A 2007/ /2011 BS/Christine Stene 8 Avsender Roy Bjørkå Fagermoen Revidert prosjektplan skjærgårdsbeiting - høring. Prosjekt - Skjærgårdsbeiting 2007/ /2011 HAVN/Eivind Børresen 233 Hvaler Beitelag v/hans Hermann tgård Oslofjordens Friluftsråd Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen Fylkesmannen i Østfold Side: 27 av 53

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bestilling av saksdokumenter Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Meter Arkitektur AS Merknader til søknad om tillatelse til oppføring av bygninger på 25/234 Viker Oppføring bolig, garasje og uthus, eiendom 35/234, Viker 2008/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 35/234 Avsender Ole Lunde Orientering om videre saksgang Varsel om pålegg om retting/fjerning av deler av brygge Botnekilen - gnr 19 bnr 70 - Kirkeøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Anne Karin Thori og Lars Lind Side: 28 av 53

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til 53/6/17 og 53/128 - orientering om saksframdrift Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet samt nye tegninger av hytte Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Østfold fylkeskommune Side: 29 av 53

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - tengveien Adressenummer - tengveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Oslo brannkorps feriehjem Thoril rene Gjerløw Anders Petter rdal Borghild V Nilsen Jan Kristiansen Rigmor Johanne Thøgersen Anne Kathrine Gaarder Peggy Johanne Halvorsen Susanne D Sethre-Tester Liv Bente Rustad Sissel Tungland An-M Berge Marthinsen og Terje Kjell Marthinsen Tove Ellinor Furuberg og Steinar Furuberg Oslo brannkorps feriehjem Kjell var Helgestad Reidar Sanne Kjetil Fosdahl Heidi Tvengsberg Bjørg Helene Andersen Borghild tengen Ole-Martin Biørnstad Ragnar Biørnstad Eva Lena Eriksson Leif Olsen Side: 30 av 53

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad Båthavna 22 - gnr 3 bnr 82 - Kirkeøy Vedrørende utbedring av moloanlegg på eiendommen gnr 3 bnr 82, Skjærhalden 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 3/82 Harald Lorentzen A/S Forespørsel om tiltak på 53/128 - mulig ulovlig tiltak Tilbygg hytte 136, eiendom 53/128, Norderhaug 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/128 Steinar Kyrkjebø VS: Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til 53/6/17 og 53/128 - orientering om saksframdrift Tilbygg hytte 136, eiendom 53/128, Norderhaug 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/128 Steinar Kyrkjebø Side: 31 av 53

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av dispensasjon Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Eiendom gnr 37 bnr 1 fnr 48 - Asmaløy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Byggmester Per-Egil Markussen RE: Anmodning om oppfølgingsmøte - MTS900/Mobildekning Mobilmaster for Telenor MTS / /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm T77 Avsender Orientering om videre saksgang - søknad om dispensasjon Riving og oppføring av ny brygge og trapp Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Føyen Advokatfirma DA v/roar Lillebergen Side: 32 av 53

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Barnekonsert lys, lyd utstyr og rigging Leie av skole til arrangement 2011/ /2011 F/Thomas Holmen Olsen C30 Avsender Hvaler Musikkforening Søknad om støtte til NM Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Avsender Hvaler L Bueskyttere Søknad parkeringskort Rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Merete Falck Side: 33 av 53

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeid på Sauholmen, Søndre Sandøy Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Brev ad utbygging Papperhavn Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Hvaler fiskeforening Søknad om spillemidler - innkjøp av ny lerduekaster Spillemidler - Harestokken 2011/ /2011 F/Thomas Holmen Olsen 233 Avsender Anett tne Elaissen Side: 34 av 53

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forhandlingsutvalget - lønn og arbeidsvilkår Nav Forhandlingsutvalget - lønn og arbeidsvilkår Nav 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 515 Avsender Fagforbundet Hvaler Søknad parkering 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Roger Firing Parkeringsordning for året Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Torp Tormod Side: 35 av 53

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tilskudd psykiatrimidler 2011 Søknad om tilskudd psykiatrimidler / / NAV/Knut Tore Eide 223 Avsender ADHD Norge Østfold Vedr. rammesøknad ny bolig gnr 38 bnr 53. Riving/oppføring hytte 3242, fradeling for oppføring hytte og bolig, eiendom 38/ / /2011 BS/rina Bjørnevald 38/53 Avsender Niels Marius Svarbrev sak Vannrett, eiendom 20/6, Kirkeøy 2009/ /2011 VAR/Per Kåre Rubach 20/6 Avsender Jon-Harald Jensen Side: 36 av 53

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kommentarer til reguleringsplan Kjellvika Båthavn Kjellvika Båthavn reguleringsplan 2007/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Audun og nger-lise Lande Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Svar på brev av , anlegging av V/A til eiendom 42/12/10 Sand, Basto - Søknad om sanitærabonnement og dispensasjon for graving av V/A-ledning 2010/ /2011 BS/Christine Stene 42/12/10 Avsender Østfold fylkeskommune v/trygve Csisar Side: 37 av 53

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Merknader vedrørende rammesøknad ny bolig gnr 38 bnr 53. Deling grunneiendom 38/ / /2011 BS/Per Otto Rød 38/53 Bjørnevald rina Avsender Rød Per Otto Askin/Lantto Arkitekter AS Sending av reviderte tegninger, planskisse og skjema for arealberegning for søknad om tillatelse til tiltak 3/83 Prestehavna Riving av eksisterende uthus/anneks, og oppføring av ny garasje med anneksdel gnr 3 bnr 83, Skjærhalden 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 3/86 Avsender Byggmester Ole Lunde Side: 38 av 53

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig melding - klage på Hvaler kommunes innvilgelse av dispensasjon for bygg på gbnr 3/147 - kopi til Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak med anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/147 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger på eiendom 35/15 - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - 36/15 Asmaløy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 36/15 Avsender Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen stadfester Hvaler kommunes vedtak i sak om byggetillatelse for ny bolig og garasje på eiendommen 53/195 Norderhaug - kopi til Hvaler kommune Tiltak, eiendom 53/195, Norderhaug 2009/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/195 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 39 av 53

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Gravemelding/-tillatelse 36/4 Skipstad Sentral Gravemelding/-tillatelse 36/4 Skipstad Sentral 2011/ / VAR/Per Kåre Rubach 36/4 Avsender Eltel Networks A/S og Kjell Harlem`s Gravemaskiner A/S Politiattest Personalmappe - tilsettingsforhold - Henning Knold 2011/ / BVT/Beate Pedersen Avsender Henning Knold nnsending av manglende dokumenter for søknad om fradeling av 42/12/293 og 42/12/211 Sand/Basto Søknad om fradeling - 42/12/293 og 42/12/211 Sand/Basto 2010/ / BS/Per Otto Rød 42/12 Avsender Advokatfellesskapet Geir Kristoffersen & Lars Winsvold Side: 40 av 53

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - riving og oppføring av hytte på 10/6/34 Sydfjellet, Kirkeøy Riving/oppføring hytte, eiendom 10/6/34, Kirkeøy 2008/ / BS/Einar G Nilsen 10/6/34 Avsender Byggmester Ole Lunde Endring av bygningsstatus 50/2 Søknad om endring i matrikkel for fritidsbolig 50/2 2010/ /2011 PM/Siw Bankerud L42 Jytte Mathiesen Rettelse ved brev om søknad om oppfring av ny fritidsbolig på 38/113 Brattestø Søknad om oppføring av hytte på 38/ / / BS/Trine Lise Johnsen 38/113 Avsender Advokatene v/advokat Trond Selsaas Side: 41 av 53

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av vikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Trude Jensen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Trude Jensen Forslag ved tildeling av adresser - Edveien - gbnr 6/1 Holte Gård Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Kari Reinertsen Avsender Tore Mads Holte Søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Side: 42 av 53

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fridager Elevmappe - Floren skole / /2011 FLOS/Tom-Herman Lie KL Avsender Søknad om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Fylkesmannens styringsdialog med Våler - Hvaler - Moss Fylkesmannens styringsdialog - Hvaler, Våler og Moss 2011/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk 034 Avsender Fylkesmannnen Side: 43 av 53

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Tilbakemeldingsmøte Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Adressetildeling - Botneveien 198 Adressenummer - Botneveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Elisabeth Haga Side: 44 av 53

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om radon og inneklima ved Asmaløy barnehage. Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender nformasjon vedrørende inneklima ved Asmaløy barnehage. Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Tilbakmeldingsmøte Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Side: 45 av 53

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kompetanse - dokumentasjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Henning Knold 2011/ /2011 BVT/Beate Pedersen Avsender Henning Knold Oversendelse av gjenpart av brev datert Personalmappe - A / / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Avsender Vital forsikring ASA Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Side: 46 av 53

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Brygge og sjøbod på 19/9 Bryggearbeider på 19/9 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 19/9 Magnus Langvik Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ / S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Side: 47 av 53

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om innkalling til årsmøte A Østfold nterkomunalt utvalg mot akutt forurensning 2010/ / VAE/Odd Magne lvund K23 Avsender Jan Marius Eriksen Ønske om parkeringsplass - Rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Øystein Ruud Tilsyn og pålegg om retting for skoler godkjent etter opplæringsloven 2-12 Opplæringsloven og privatskoleloven 2010/ / OPK/Astri Tanderø Engblad B00 Avsender tdanningsdirektoratet Side: 48 av 53

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse i ett trinn - 46/58 Skjelbusund Søknad om tillatelse i ett trinn - 46/58 Skjelbusund 2011/ / BS/Per Otto Rød 46/58 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Søknad om tillatelse i ett trinn - 8/1 Kjenvik Søknad om tillatelse i ett trinn - 8/1 Kjenvik 2011/ / BS/Per Otto Rød 8/1 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Søknad om tillatelse i ett trinn - 5/49 Holtekilen Søknad om tillatelse i ett trinn - 5/49 Holtekilen 2011/ / BS/Per Otto Rød 5/49 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Side: 49 av 53

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/49 Avsender Byggmester Ole Lunde Oversendelse av søknad om tillatelse til legging av sjøledninger til Melkebakke, Vesterøy i Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak 49/7/50 Melkebakke, Vesterøy 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 49/7/50 Fiskeridirektoratet region sør Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk Maritimt Museum Telenor Telecom Solutions AS Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - Søknad om innløsning av festetomtene 48/19/12 og 48/19/13 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - Søknad om innløsning av festetomtene 48/19/12 og 48/19/ / / BS/Per Otto Rød 48/19 Avsender Advokat Jan E. Bakkevik MNA Side: 50 av 53

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - Søknad om oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge Søknad om tillatelse til tiltak - Søknad om oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge 2011/ / BS/Einar G Nilsen 42/276 Avsender Bjar Arkitekter AS Søknad om tillatelse til tiltak - 40/4 Kolvik, Asmaløy Søknad om dispensasjon, 40/4 Kolvik, Asmaløy 2007/ / BS/Per Otto Rød 40/4 Avsender Jansen Arkitekter AS Søknad om fritak av treningsavgift Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Avsender Hvaler L Bueskyttere Side: 51 av 53

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende vannledning fra Kroksand til Herføl Kroksand tilrettelegging badestrand 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D37 Lars Bustgård Melding til tinglysing. Fradeling boligtomt fra 3/ / / GO/Halvor S Reff 3/232 Statens Kartverk Søknad årsabonnement - parkering Rådhuset Postmappe - arkivar Jeanette Johansen 2011/ / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 056 Avsender Terje Bakkevik Side: 52 av 53

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Krav AML 17.3 Forhandlinger - AML / / S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Side: 53 av 53

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer