Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/ / K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg Tilrettelegging av arbeidstid Personalmappe - tilsettingsforhold - Lill Adolfsen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Wroldsen Wenche P Avslag på anmodning om ferdigattest 25/122, Pulservik på Kirkeøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ /2010 BS/Einar G Nilsen 25/122 Bjar arkitekter AS Side: 1 av 53

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på brev - byggesak - størrelse på eksisterende hytte - varsel om pålegg - 25/122, Pulservik på Kirkeøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ / BS/Einar G Nilsen 25/122 Bjørge - Skaaraas & Co AS Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Turid Hanes 2010/ / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Turid Hanes Rammeavtale for midlertidig arbeidsforhold Personalmappe - tilsettingsforhold - Turid Hanes 2010/ / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Turid Hanes Side: 2 av 53

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Valg av veinavn på Spjærøy Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 35/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Anne Margrete Eliassen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren , informasjon om tildeling av statlige midler for / / OPK/Kirsten Elvsveen 233 Varsel om risiko for redusert karakter i orden Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Tone Gunnersen KL Side: 3 av 53

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Søknad om dispensasjon for endring av tillatelse - oppføring 12 boliger og bryggeanlegg, gnr 42 bnr 278/281, Spjærøy Oppføring 12 boliger og bryggeanlegg, gnr 42 bnr 278/281, Spjærøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 42/278 Bjar Arkitekter AS Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Side: 4 av 53

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungsomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Side: 5 av 53

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Pålegg om stans av byggearbeider med øyeblikkelig virkning Oppføring av enebolig med integrert garasje Eiendom gnr 53 bnr Vesterøy Oppføring enebolig, gnr 53 bnr 227, Vesterøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/227 Christoffer de Brucq Bekymringsmelding - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Side: 6 av 53

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Reffsveien Adressenummer - Reffsveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Aase Eriksen Åge Duus Elissen Vidar Asgeir Brenne Heinz Glissmann Andreas Botne lf Rudolf Reffsgård Edel Husby Gerd R Reffsgård og Bjørn Reffsgård Vedrørende deling av eiendommen gnr 49 bnr 214, Hauge, Vesterøy i Hvaler - spørsmål om tilleggsopplysninger Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Erik Solheim Klage over rammetillatelsen Torvet 2 mottatt i tide, Gnr/Bnr 3/147, Skjærhalden Søknad om tillatelse til tiltak med anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/147 Advokatfirmaet Bjørge-SKaaraas og Co AS Side: 7 av 53

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokument. Deling/justering av grunneiendom - oppretting av ny grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 49/5 Statens kartverk Full adressering i Hvaler Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 915/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender ngeborg Harr Hansen Veinavn og nummer Herføl Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 918/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Johnny Arntzen Side: 8 av 53

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på anmodning om underlagsmateriale - Forvaltningsplan for Ytre Hvaler Nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ / S/Bernt Erik Larsen K12 Avsender Fylkesmannen i Østfold v/kristine Ekelund Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbetet og LNF-område - 12/11 Edholmen Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbetet og LNF-område - 12/11 Edholmen 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 12/11 Erik Romberg Leie parkeringsplass Garnberget Hvaler 2011 Parkering Garnberget/ tgårdskilen / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Annetine Staff og Odd Bakken Side: 9 av 53

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsplasser årsabonnoment ved rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Torill Werup Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommene gnr 49 bnr 1 og gnr 49 bnr 3 syd for Hauge på Vesterøy i Hvaler - avslutning av sak Deling grunneiendom 49/1, Vesterøy 2010/ /2011 BS/Per Otto Rød 49/1 Knut Martinsens dødsbo Stiftelsen Dypedalsåsen Per Andrè Hansen Landskapsarkitekter AS Søknad støtte trafikksikkerhetstiltak - lysprosjekt mellom tgårdskilen og Hauge Lokal trafikksikkerhetstiltak / / VAE/Odd Magne lvund 233 Avsender tgårdskilen velforeningv/rolf Baltzersen Side: 10 av 53

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på isforhold i Kjellvika Bekreftelse på is i Kjellvika 2011/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 nger og Audun Lande SPS sikkerhetsplan - oversendelse. Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke 2009/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P40 Kystverket Søknad om tillatelse til tiltak - Rammesøknad 53/230 Norderhaugveien Oppføring av bolig på 53/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 53/230 Avsender Andersen Prosjekt Side: 11 av 53

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som sykepleier Sykepleiestilling natt 59,15 % Omsorgstjenesten 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 410 Avsender Rajfa Duzie Søknad om ansvarsrett - prosjektering og utføring av sanitæranlegg for 53/233 Vesterøy Oppføring enebolig og garasje, gnr 53 bnr 233, Vesterøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 53/233 Avsender BAS Arkitekter AS Søknad om dispensasjon for tilbygg til eldre bolig - 29/17 Søndre Sandøy - uttalelse Tilbygg hytte 6349, gnr 29 bnr 17, Søndre Sandøy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 29/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 12 av 53

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P42 Kystverkets hovedkontor Klagesak dispensasjon næringsbygg - 53/169 Skjelsbo Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ / BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Klage over administrativt vedtak om dispensasjon - 53/169 Skjelsbo - kopi til Hvaler kommune Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ / BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co Side: 13 av 53

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Veinavn og nummer Herføl Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 935/2011 TEK/Jan Torp Pharo L32 Johnny Arntzen Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. 2011/ /2011 HAVN/Eivind Børresen Q81 Kystverkets hovedkontor Søknad om leie av Hvalerhallen i forbindelse med dansegalla 2011 Sesongleie av kommunale lokaler og anlegg sesongen 2011/ / /2011 F/Thomas Holmen Olsen D11 Hvaler Lions v/steinar Forsberg Side: 14 av 53

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende nummerering av Henry A. Larsens vei Adressenummer - Henry A. Larsens vei 2010/ /2011 TEK/Jan Torp Pharo L32 Doreen Riedel Forslag til veinavn Full adressering i Hvaler Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 939/ TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Solveig Vasgård Karlsen Avsender Øyvind Gustavsen Angående husnummer i Edveien Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Jorun K Risberg Side: 15 av 53

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / ASMB/Anne-Lise Gamst Andersen P Avsender Nav Hvaler Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 300 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/300 Avsender Ole Freddy Kristian Nilsen Ensidig protokoll - kompetanseheving Lokale forhandlinger 2010 kap / /2011 S/Liv Schi Eriksen 515 Avsender Hvaler kommune v/forhandlingsutvalget Side: 16 av 53

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 295 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/295 Avsender Berit Klundseter Skoleplass ved Råkollen - avd. Fredenlund Elevmappe - Hauge Barnehage / / OPK/Astri Tanderø Engblad KL Avsender Deres elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Avsender Advokatene i Lykkeberg Side: 17 av 53

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / TF/Veronika Kopreitan P Avsender Søknad om fri Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Hvaler Frivillighetsentral - Statstilskudd 2011 Statstilskudd Hvaler Frivillighetsentral 2011/ / PM/Siw Bankerud 233 Avsender Det Kongelige Kulturdepartement Side: 18 av 53

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Torgplass på Skjærhalden Torg 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Hatle Holding AS Søknad om disponering av Skjærhalden Torg - Havnefestivaldagene fredag 24.juni og lørdag 25.juni 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Hvaler/Kirkøy Lions Side: 19 av 53

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Dokumentasjon på fjerning av bad. Tilbygg bolig, eiendom 30/57, Herføl 2005/ / BS/Knut Kristian Skjolden 30/57 Avsender Tom Tidemann Søknad om ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med Havnefestival Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hvaler/Kirkøy Lions Oppdragsmelding Personalmappe - oppdragstaker - Trine Bekkevold 2011/ / TF/Veronika Kopreitan Avsender Trine Bekkevold Side: 20 av 53

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A tskrift fra rettsbok Anleggelse av en pukket vei på 49/ / / BS/Knut Kristian Skjolden L83 Avsender Erik Arnfinn Nordbø Taushetserklæring Personalmappe - oppdragstaker - Trine Bekkevold 2011/ / TF/Veronika Kopreitan Avsender Trine Bekkevold Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/296 Avsender Anne Grethe Kristiansen Side: 21 av 53

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / TEK/Jan Torp Pharo 42/296 Avsender Robert Johannessen tgårdskilen. Fjerning av skrot utenfor vestre molo Havneforhold tgårdskilen 2011/ / HAVN/Eivind Børresen P30 Avsender tgårdskilen Velforening v/rolf Baltzersen Endring av strålevernforskriften Endring av strålevernforskriften 2011/ /2011 HSO/Lars H Larsen J77 Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 22 av 53

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet samt nye tegninger av hytte Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Fylkesmannen i Østfold Tildeling av adresser - Saltvik Adressenummer - Saltvik 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Rasin Røisheim Wenche ren Winger Hilde Larsen Ella rene Melhuus Margrethe Kvisle og Erik Andreas Sand Terje Mathisen Ole Andreas Hauge Karen Elisabeth Malm Kari-Wenche Karlsen og John Arvid Rasmussen Side: 23 av 53

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til anneks på eiendommen gnr 4 bnr 170, Prinsebakken på Skjærhalden - foreløpig svar 4/170 Prinseveien - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 4/170 Karin Olavesen Søknad om støtte til foreningens lysprosjekt på strekningen mellom tgårdskilen og Hauge - Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak for skolevei Trafikksikkerhetstiltak - Søknad om støtte til gatelys slangs skoleveien mellom tgårdskilen og Hauge 2011/ /2011 VAE/Odd Magne lvund Q80 Avsender Rolf Baltzersen Oversendelse av dokumenter. Fradeling av 3 festetomter gnr 48 bnr 13, Vauer Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 48/13 Statens kartverk Side: 24 av 53

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av fartsforskrifter til godkjenning. Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P42 Kystverkets hovedkontor Angående husnummer i Edveien Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Jorun K Risberg tgårdskilen. Fjerning av skrot utenfor vestre molo Havneforhold tgårdskilen 2011/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P30 tgårdskilen Velforening v/rolf Baltzersen Side: 25 av 53

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kontrollerklæring og ferdigmelding på sanitæranlegg Oppføring tomannsbolig og garasje, eiendom 37/48, Asmaløy 2006/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 37/48 Avsender Jørgen Karstensen Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Botnekilen - gnr 19 bnr 70 - Kirkeøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Østfold fylkeskommune v/plan- og utviklingsstaben Re: Kulturskolen - visuell kunst Søknader Kulturskolen - bekreftelser 2011/ /2011 K/Knut Egil Knutsen C30 Avsender René Olsen Side: 26 av 53

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig brukstillatelse for seksjon1 i tomannsbolig på 37/48 Oppføring tomannsbolig og garasje, eiendom 37/48, Asmaløy 2006/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 37/48 K. G. Bygg Knut Gulbrandsen klarheter rundt ansvarsretten - orientering fra COW AS Privat vann- og avløpsanlegg Solli - Ed brygge, Romsundet V/A 2007/ /2011 BS/Christine Stene 8 Avsender Roy Bjørkå Fagermoen Revidert prosjektplan skjærgårdsbeiting - høring. Prosjekt - Skjærgårdsbeiting 2007/ /2011 HAVN/Eivind Børresen 233 Hvaler Beitelag v/hans Hermann tgård Oslofjordens Friluftsråd Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen Fylkesmannen i Østfold Side: 27 av 53

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bestilling av saksdokumenter Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Meter Arkitektur AS Merknader til søknad om tillatelse til oppføring av bygninger på 25/234 Viker Oppføring bolig, garasje og uthus, eiendom 35/234, Viker 2008/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 35/234 Avsender Ole Lunde Orientering om videre saksgang Varsel om pålegg om retting/fjerning av deler av brygge Botnekilen - gnr 19 bnr 70 - Kirkeøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Anne Karin Thori og Lars Lind Side: 28 av 53

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til 53/6/17 og 53/128 - orientering om saksframdrift Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet samt nye tegninger av hytte Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Østfold fylkeskommune Side: 29 av 53

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - tengveien Adressenummer - tengveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Oslo brannkorps feriehjem Thoril rene Gjerløw Anders Petter rdal Borghild V Nilsen Jan Kristiansen Rigmor Johanne Thøgersen Anne Kathrine Gaarder Peggy Johanne Halvorsen Susanne D Sethre-Tester Liv Bente Rustad Sissel Tungland An-M Berge Marthinsen og Terje Kjell Marthinsen Tove Ellinor Furuberg og Steinar Furuberg Oslo brannkorps feriehjem Kjell var Helgestad Reidar Sanne Kjetil Fosdahl Heidi Tvengsberg Bjørg Helene Andersen Borghild tengen Ole-Martin Biørnstad Ragnar Biørnstad Eva Lena Eriksson Leif Olsen Side: 30 av 53

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad Båthavna 22 - gnr 3 bnr 82 - Kirkeøy Vedrørende utbedring av moloanlegg på eiendommen gnr 3 bnr 82, Skjærhalden 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 3/82 Harald Lorentzen A/S Forespørsel om tiltak på 53/128 - mulig ulovlig tiltak Tilbygg hytte 136, eiendom 53/128, Norderhaug 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/128 Steinar Kyrkjebø VS: Søknad om dispensasjon for V/A-anlegg til 53/6/17 og 53/128 - orientering om saksframdrift Tilbygg hytte 136, eiendom 53/128, Norderhaug 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/128 Steinar Kyrkjebø Side: 31 av 53

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av dispensasjon Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Eiendom gnr 37 bnr 1 fnr 48 - Asmaløy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Byggmester Per-Egil Markussen RE: Anmodning om oppfølgingsmøte - MTS900/Mobildekning Mobilmaster for Telenor MTS / /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm T77 Avsender Orientering om videre saksgang - søknad om dispensasjon Riving og oppføring av ny brygge og trapp Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Føyen Advokatfirma DA v/roar Lillebergen Side: 32 av 53

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Barnekonsert lys, lyd utstyr og rigging Leie av skole til arrangement 2011/ /2011 F/Thomas Holmen Olsen C30 Avsender Hvaler Musikkforening Søknad om støtte til NM Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Avsender Hvaler L Bueskyttere Søknad parkeringskort Rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Merete Falck Side: 33 av 53

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeid på Sauholmen, Søndre Sandøy Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Brev ad utbygging Papperhavn Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Hvaler fiskeforening Søknad om spillemidler - innkjøp av ny lerduekaster Spillemidler - Harestokken 2011/ /2011 F/Thomas Holmen Olsen 233 Avsender Anett tne Elaissen Side: 34 av 53

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forhandlingsutvalget - lønn og arbeidsvilkår Nav Forhandlingsutvalget - lønn og arbeidsvilkår Nav 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 515 Avsender Fagforbundet Hvaler Søknad parkering 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Roger Firing Parkeringsordning for året Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Torp Tormod Side: 35 av 53

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tilskudd psykiatrimidler 2011 Søknad om tilskudd psykiatrimidler / / NAV/Knut Tore Eide 223 Avsender ADHD Norge Østfold Vedr. rammesøknad ny bolig gnr 38 bnr 53. Riving/oppføring hytte 3242, fradeling for oppføring hytte og bolig, eiendom 38/ / /2011 BS/rina Bjørnevald 38/53 Avsender Niels Marius Svarbrev sak Vannrett, eiendom 20/6, Kirkeøy 2009/ /2011 VAR/Per Kåre Rubach 20/6 Avsender Jon-Harald Jensen Side: 36 av 53

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kommentarer til reguleringsplan Kjellvika Båthavn Kjellvika Båthavn reguleringsplan 2007/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Audun og nger-lise Lande Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Svar på brev av , anlegging av V/A til eiendom 42/12/10 Sand, Basto - Søknad om sanitærabonnement og dispensasjon for graving av V/A-ledning 2010/ /2011 BS/Christine Stene 42/12/10 Avsender Østfold fylkeskommune v/trygve Csisar Side: 37 av 53

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ /2011 S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Merknader vedrørende rammesøknad ny bolig gnr 38 bnr 53. Deling grunneiendom 38/ / /2011 BS/Per Otto Rød 38/53 Bjørnevald rina Avsender Rød Per Otto Askin/Lantto Arkitekter AS Sending av reviderte tegninger, planskisse og skjema for arealberegning for søknad om tillatelse til tiltak 3/83 Prestehavna Riving av eksisterende uthus/anneks, og oppføring av ny garasje med anneksdel gnr 3 bnr 83, Skjærhalden 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 3/86 Avsender Byggmester Ole Lunde Side: 38 av 53

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig melding - klage på Hvaler kommunes innvilgelse av dispensasjon for bygg på gbnr 3/147 - kopi til Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak med anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/147 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger på eiendom 35/15 - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - 36/15 Asmaløy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 36/15 Avsender Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen stadfester Hvaler kommunes vedtak i sak om byggetillatelse for ny bolig og garasje på eiendommen 53/195 Norderhaug - kopi til Hvaler kommune Tiltak, eiendom 53/195, Norderhaug 2009/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 53/195 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 39 av 53

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Gravemelding/-tillatelse 36/4 Skipstad Sentral Gravemelding/-tillatelse 36/4 Skipstad Sentral 2011/ / VAR/Per Kåre Rubach 36/4 Avsender Eltel Networks A/S og Kjell Harlem`s Gravemaskiner A/S Politiattest Personalmappe - tilsettingsforhold - Henning Knold 2011/ / BVT/Beate Pedersen Avsender Henning Knold nnsending av manglende dokumenter for søknad om fradeling av 42/12/293 og 42/12/211 Sand/Basto Søknad om fradeling - 42/12/293 og 42/12/211 Sand/Basto 2010/ / BS/Per Otto Rød 42/12 Avsender Advokatfellesskapet Geir Kristoffersen & Lars Winsvold Side: 40 av 53

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - riving og oppføring av hytte på 10/6/34 Sydfjellet, Kirkeøy Riving/oppføring hytte, eiendom 10/6/34, Kirkeøy 2008/ / BS/Einar G Nilsen 10/6/34 Avsender Byggmester Ole Lunde Endring av bygningsstatus 50/2 Søknad om endring i matrikkel for fritidsbolig 50/2 2010/ /2011 PM/Siw Bankerud L42 Jytte Mathiesen Rettelse ved brev om søknad om oppfring av ny fritidsbolig på 38/113 Brattestø Søknad om oppføring av hytte på 38/ / / BS/Trine Lise Johnsen 38/113 Avsender Advokatene v/advokat Trond Selsaas Side: 41 av 53

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av vikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Trude Jensen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Trude Jensen Forslag ved tildeling av adresser - Edveien - gbnr 6/1 Holte Gård Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Kari Reinertsen Avsender Tore Mads Holte Søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Side: 42 av 53

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fridager Elevmappe - Floren skole / /2011 FLOS/Tom-Herman Lie KL Avsender Søknad om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Fylkesmannens styringsdialog med Våler - Hvaler - Moss Fylkesmannens styringsdialog - Hvaler, Våler og Moss 2011/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk 034 Avsender Fylkesmannnen Side: 43 av 53

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Tilbakemeldingsmøte Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Adressetildeling - Botneveien 198 Adressenummer - Botneveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Elisabeth Haga Side: 44 av 53

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om radon og inneklima ved Asmaløy barnehage. Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender nformasjon vedrørende inneklima ved Asmaløy barnehage. Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Tilbakmeldingsmøte Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen KL Avsender Side: 45 av 53

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kompetanse - dokumentasjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Henning Knold 2011/ /2011 BVT/Beate Pedersen Avsender Henning Knold Oversendelse av gjenpart av brev datert Personalmappe - A / / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Avsender Vital forsikring ASA Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Side: 46 av 53

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Brygge og sjøbod på 19/9 Bryggearbeider på 19/9 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 19/9 Magnus Langvik Krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2011/ / S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Side: 47 av 53

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om innkalling til årsmøte A Østfold nterkomunalt utvalg mot akutt forurensning 2010/ / VAE/Odd Magne lvund K23 Avsender Jan Marius Eriksen Ønske om parkeringsplass - Rådhuset Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Øystein Ruud Tilsyn og pålegg om retting for skoler godkjent etter opplæringsloven 2-12 Opplæringsloven og privatskoleloven 2010/ / OPK/Astri Tanderø Engblad B00 Avsender tdanningsdirektoratet Side: 48 av 53

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse i ett trinn - 46/58 Skjelbusund Søknad om tillatelse i ett trinn - 46/58 Skjelbusund 2011/ / BS/Per Otto Rød 46/58 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Søknad om tillatelse i ett trinn - 8/1 Kjenvik Søknad om tillatelse i ett trinn - 8/1 Kjenvik 2011/ / BS/Per Otto Rød 8/1 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Søknad om tillatelse i ett trinn - 5/49 Holtekilen Søknad om tillatelse i ett trinn - 5/49 Holtekilen 2011/ / BS/Per Otto Rød 5/49 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Side: 49 av 53

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/49 Avsender Byggmester Ole Lunde Oversendelse av søknad om tillatelse til legging av sjøledninger til Melkebakke, Vesterøy i Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak 49/7/50 Melkebakke, Vesterøy 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 49/7/50 Fiskeridirektoratet region sør Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk Maritimt Museum Telenor Telecom Solutions AS Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - Søknad om innløsning av festetomtene 48/19/12 og 48/19/13 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - Søknad om innløsning av festetomtene 48/19/12 og 48/19/ / / BS/Per Otto Rød 48/19 Avsender Advokat Jan E. Bakkevik MNA Side: 50 av 53

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - Søknad om oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge Søknad om tillatelse til tiltak - Søknad om oppfylling av masser for tomtearrondering - boligtomter - 42/276, 176 Dypedal Brygge 2011/ / BS/Einar G Nilsen 42/276 Avsender Bjar Arkitekter AS Søknad om tillatelse til tiltak - 40/4 Kolvik, Asmaløy Søknad om dispensasjon, 40/4 Kolvik, Asmaløy 2007/ / BS/Per Otto Rød 40/4 Avsender Jansen Arkitekter AS Søknad om fritak av treningsavgift Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Avsender Hvaler L Bueskyttere Side: 51 av 53

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende vannledning fra Kroksand til Herføl Kroksand tilrettelegging badestrand 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D37 Lars Bustgård Melding til tinglysing. Fradeling boligtomt fra 3/ / / GO/Halvor S Reff 3/232 Statens Kartverk Søknad årsabonnement - parkering Rådhuset Postmappe - arkivar Jeanette Johansen 2011/ / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 056 Avsender Terje Bakkevik Side: 52 av 53

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Krav AML 17.3 Forhandlinger - AML / / S/Liv Schi Eriksen 410 Avsender Fagforbundet Hvaler Side: 53 av 53

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål "under oppføring" 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål under oppføring 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01-06.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.01.2015 Definisjonsspørsmål "under oppføring" Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 28.02.11-06.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 2010/21-4 517/2010 21.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-5 568/2010 22.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-6 569/2010

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 15.03.12-18.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte 29.11.2011 Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/1749-5 15990/2011 29.11.2011 BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt brev - klage på resultat av endret eiendomsskatt fra forrige klage Eiendomsskatt - klage - gnr 28 bnr 133 - Granholmene 31 2013/1914-11 7071/2014 04.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2014. Klassering: A10 RÅDMANN/NINHOK. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: 252 HVALER KOMMUNE/EIKA. Dok.dato: 06.10.

Dok.dato: 07.10.2014. Klassering: A10 RÅDMANN/NINHOK. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: 252 HVALER KOMMUNE/EIKA. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10-07.10, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2014 nderrettelse om korrigert tilskudd 2014 etter rapportering pr 01.09.2014 Huser Gårdsbarnehage 2014 2014/298-7

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 08.03.12-11.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/271-10 590/2004 10.05.2004 KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04-16.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, privat VA-anlegg Edholmen Nord

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07-09.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.07.2015 Til orientering Asmaløy 197 - gnr 39, bnr 110 - Riving og nyoppføring av

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 17.02.12-19.02.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av kopi av dokumenter i sakene 04/651 og 04/185 Byggesak, eiendom 48/217, Papperhavn 2004/651-7 9526/2005 08.12.2005 48/217 Mottaker Carl-Jørgen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 17.01.11-23.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Vikar ved Floren skole Tilsetting 2007 2007/1820-1 8147/2007 10.10.2007 OPK/Tom-Herman Lie A00 Hilde Hansen Oversendelse av søknad om dispensasjon for riving

Detaljer

Dok.dato: 04.11.2014. Klassering: 49/158 BS/PEREJO. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: 42/12/61 BS/IRBJ

Dok.dato: 04.11.2014. Klassering: 49/158 BS/PEREJO. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: 42/12/61 BS/IRBJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11-10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2014 Orientering om avslutning av sak - fjerning av båtplass Tiltak båtplass gnr 49 bnr 158 2013/2529-8 15980/2014

Detaljer

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 23.03.2015. Dok.dato: 22.05.

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 23.03.2015. Dok.dato: 22.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.05.2015 Svar på merknad til klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr 74 Klage - eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: rinsebakken Reguleringsplan rinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 17.02.2012 LAN/AKHE L12 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12.

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12-06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.12.2015 nnhold: Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 nnhold: Bilde Spjærholmen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-22.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Bestilling av annonse Rullering av kommuneplan 2016-2028 2014/2649-16 1167/2015

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10-19.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 Søknad om tilsagn og krav

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01-25.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 Anmodning installasjon av vannmåler 5/1 2014/1378-2

Detaljer