InDesign Maler til Senter for IKT i utdanningen Master & Pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InDesign Maler til Senter for IKT i utdanningen Master & Pages"

Transkript

1 InDesign Maler til Senter for IKT i utdanningen Master & Pages I Pages paletten kan man se alle de forskjellige Master-sidene som er laget. Ved å se på disse, blir man kjent med layoutprinsippene. Her ligger alle forsidene, bakside, innholdsfortegnelse, forord, del/kapittelinndeling, eksempler på bruk av foto/tabeller/figurer i layouten, og litteraturhenvisning. N du skal legge til sider i et dokument så kan du enten dra den master-siden du ønsker ned til den nye siden eller velge hvilken Master den skal følge n du legger til en side: I Master ligger alle objektene åpne, men n du appliserer en Master til en side i dokumentet ditt er alle objektene låst. For å låse opp et objekt - feks. en tekstblokk, så bruker du kommandoen: command + shift + klikker på objektet du ønsker å åpne. Om du endrer et element i Master-sidene vil dette endre alle like objekter på sider som er basert på denne Masteren. Om du endrer noe i sider utenfor Master, så gjelder det bare den spesifikke siden du endret på. Pagineringen formaterer seg selv, så du slipper å tenke på å redigere den. N du skal legge inn navnet på rapporten/veilederen så gjør dette på A-Master siden. Det finnes 3 forskjellige utgaver av samme mal. En som heter EKSEMPEL hvor vi enkelt viser hvordan en publikasjon kan se ut. En som heter MAL, som kun har forside/bakside og så legger du til alle sidene selv. Og til slutt finnes det en versjon som heter ENKELTSIDER, som er enklere å bruke om publikasjonen kun skal legges ut som enkeltsider og ikke trykkes. Husk at om en publikasjon skal trykkes, må omfanget (antall sider inkludert forside og bakside) gå opp i tallet 4. Dvs. 4-sider, 8-sider, 2-sider, 6-sider, 20-sider osv.

2 Layers I Layers paletten kan du se alle de forskjellige Layers som ligger i dokumentet. Disse kan låses om det er ønskelig. All grafikk og fargefelter til forsidene og baksiden er låst i et eget layer. På de sidene er det kun teksten som skal endres på, den ligger i en åpen layer! Paragraph Styles I Paragraph Styles ligger stiler som appliseres på hele avsnitt. Her er det også lagt inn mange Nested Styles, dvs. at det i en Paragraph Style er lagt inn 2 eller flere Character Styles som formateres teksten med ulike Character Styles i et avsnitt. Character Styles I Character Styles ligger stiler som kun appliseres til de valgte bokstavene du har markert og ikke til hele avsnittet.

3 Swatches Fargene til Senter for IKT i utdanningen er allerede lagt inn. Table Styles I Table Styles ligger det formatert en 2-kollones tabell stil. Cell Styles I Character Styles ligger det 3 stiler til en 2-kollones tabell. Header, venstre- og høyrekollone. Links I Links f du en oversikt over alle elementer du har satt inn i dokumentet. Om det er et rødt symbol med spørsmålstegn så fi nner ikke dokumentet linken. Trykk på symbolet som er markert som rødt her, og relink elementet. Om det er en gul trekant med utropstegn så er linken modifi sert og trenger å oppdateres i dokumentet. Trykk da på symbolet som er markert med gult her. N du trykker på en spesifi kk link i Links panelet så f du opp et eget felt med Links Info. Her kan du se all informasjon om bildet. Skal dokumentet trykkes må linkene gjøres om til Cmyk. For dokumenter til web så kan linkene være Rgb. oppdater relink

4 Hvordan lage en 2-kolonnes tabell med Table Styles. Lim inn tabellteksten med tabulator som skille mellom hver kolonne, og linjeskift mellom hver rad. (ingen paragraph/character style markeres) 2. Marker hele tabellteksten. Gå til Table i menylinjen, og velg Convert Tet to Table. Velg deretter OK på den pop-up menyen som dukker opp. Nå skal tabellen være formatert! 3. Om du ønsker at tabellen skal ha en Header, så marker den øverste linjen. Gå til Table i menylinjen, og velg Convert Rows - To Header. Nå er tabellen klar!

5 Rapport Definisjonen på en rapport er en objektiv skildring av fakta, og den skal kun inneholde nødvendig informasjon. I de to rapportmalene har vi lagt vekt på en saklig, ren og klar layout. Det skal være lesevennlig og troverdig, seriøst uten å bli tørt. Hovedlayouten i rapporten er 2-spalter tekst på hver side. Men i begge dokumentene ligger det også Master-sider med layout på både -spalte og 3-spalter. Rapportmal KATEGORI ELLER AVDELING Hovedtittel 0 RAPPORT TITTEL Innledning. Målsetningen med ITU Monitor er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i norsk skole. Annethvert siden 2003 har den kvantitative undersøkelsen i ITU Monitor blitt gjennomført i grunnopplæringens 7. trinn, 9. trinn og videregående trinn 2. Fra og med 200 g ITU Monitor over til å hete Monitor, og utvides med en egen kvalitativ undersøkelse. Under Forfatter Forfatter eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nobis e eat. enditatur, cus et et represeque pos quia verumento nihit, ut eum int aborehentem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el molupta deliquae plant. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel eercim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. invel evelestota cumque nonsequam que repero Otasped quam quatum, ent. etus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net ea nonsequas autem fuga. Atur? Qui nihit, ut eum int aborehentem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel eercim endestem inver nati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias kjloga si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus sgs mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem adgri eos ma si. 2 RAPPORT TITTEL Hvis barnet møter utfordringer i bruken av digitale enheter, hvem spør det oftest om hjelp? Ja Nei Av og til invel evelestota cumque nonsequam que repero ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit?. % 20 3 Fig Svarfordeling på spørsmålet: Har barnet gitt utrykk for ubehag grunnet opplevelser/innhold: N det spiller spill (på alle typer digitale enheter) N det ser på film/tv (på alle typer digitale enheter) N det gjør andre digitale aktiviteter (for eksempel lek og utforskning, tegne og lignende) untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem quasperro consequunt sit fugita consequisite maion Ma sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis iscider natusciis mod mil eatia aut quis essum adit et am volupta temporepero que autempore nobis di dolant.tur, se verferupiet omnima volluptatem laccatiis litatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut eum nihic totaspit, sunt omnihit, tectatem dolo eaquis Bus, quia volorit es ut occaest eveniseverio maimint quis int lauda dolupta diatium atur? Obit quae. Untias doluptae doluptatem. Me voluptatis et ciisto officiiscia sini od e endelestia quam eosseque ne volorerferuminulparum quoditatia volore reiciatur eruptatem volupic tecum simaios eerum quos anditat mod epliquos ducilibus eum ipsantibus dellignihit rem ionsequ ideritisqui nonsequi repere. erionse ndionsequam faccus alitatur? Sit epliae velendam ipsundi ulpa et estinus Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta dolore vollaccum et ped qui rerumenest dolor aut e ea teniet eceptatem. Et voluptat ad nit, ipicitios conse quaepudam que nim volore porum core eument. audanti oremquia vendionsero. Idebisc idebisciet aut ullorru ptatumquis quae sitis aborios dus. ne volorerferuminulparum quoditatia sdgagg volore reiciatur mod epliquos ducilibus eum ipsantibus eceperro deles officium erum e et rerspelendam nisi dellignihit rem t aut ullorru ptatumquis et estinus. anihita temporrum endae labore mod qui omnis quis. Tabell. Hvis barnet møter utfordringer i bruken av digitale enheter, hvem spør det oftest om hjelp? % % 4% 6% Nei Spør ikke om hjelp Mor eller far 78 % Vet ikke Bruker ikke digitale enheter KATEGORI eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nobis e eat: nam, quis doluptatis estibusdae ne ilignis enditatur, cus et Hva gjør ditt barn som oftest på fritiden? ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit otasped quam quatum, ent. etus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut % Under Officium erum e et rerepelendam nisi. OPPGAVEEKSEMPEL 3 Eksempel på oppgave for å kartlegge problemløsning med IKT. N det st.pps på slutten av et filnavn betyr det at filen er: Et bilde. Et regneark. En tekst. En presentasjon. TOTALT 3 eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nobis e eat. enditatur, cus et et represeque pos quia verumento nihit, ut eum int aborehentem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el molupta deliquae plant. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. ca. ca. 2 ca. 3 ca. 4 ca. 5 Leker/frilek (forming, konstruksjon, være med venner, rollelek, ol.) Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia quam eosseque ne volorerferum eicient. Emod ere suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad eniscia sa consed magnatur, ut fuga. Edit, simus cus de nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolor atia imil id ut lab ipiciaspic tent magnit pore nobit, cus. Elibus molore volorpos dolupis ament acient. Tenditas maionsedit aliquuntur arci officia sam rae. Ser på film eller TV Leser bøker/tidsskrift/tegneserier eller blir lest for (i papirversjon) Idrettsaktiviteter (dans, fotball, turn, speider, ol.) Spiller på datamaskin/konsoll/tv-spill Musikkaktiviteter (kor, korps, spiller instrument, ol.) Fig. 2 Svarfordeling på spørsmålet: Hva gjør ditt barn som oftest på fritiden? Nevn inntil tre aktiviteter. Delt i aldersgrupper (N= 277). Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod. Grøn e er 2-spa e eks b okk B å e er spa e med p ass u heve eks / o o/ abe er/figurer 0 RAPPORT TITTEL Innledning. Målsetningen med ITU Monitor er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i norsk skole. Annethvert siden 2003 har den kvantitative undersøkelsen i ITU Monitor blitt gjennomført i grunnopplæringens 7. trinn, 9. trinn og videregående trinn 2. Fra og med 200 g ITU Monitor over til å hete Monitor, og utvides med en egen kvalitativ undersøkelse. eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nobis e eat. enditatur, cus et et represeque pos quia verumento nihit, ut eum int aborehentem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el molupta deliquae plant. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel eercim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. Rapportmal 2 Innledning. Målsetningen med ITU Monitor er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i norsk skole. Annethvert siden 2003 har den kvantitative undersøkelsen i ITU Monitor blitt gjennomført i grunnopplæringens 7. trinn, 9. trinn og videregående trinn 2. Fra og med 200 g ITU Monitor over til å hete Monitor, og utvides med en egen kvalitativ undersøkelse. eceptatem. Et ipicitios audanti invel evelestota cumque nonsequam que repero eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam Kma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia dolupta tem fugit nobis e eat. Nam, quis doluptatis estibusdae ne volectate ilig- Otasped quam quatum, ent. nis enditatur, cus et et represeque pos quia verumento nihit, ut eum int aborehentem estio earum iscipic aboetus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite reicia quodit quundit apiendi berferem dolorrorunt, odit, maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupieplis am volupta temporepero que autempore nobis di cipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu sapera- tem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimsuntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam porem et el molupta deliquae plant. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinquoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem ciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui rest,provit aut harumqu iandios tiunda denihit ad nivå 4.eneceatium Pisque nonsece ommolorum cori te et dus. nihitiu es sandis sequis estem. Feribus, nonsequia ad moluptias is dolut et aut lis inusam et quo minciae vente Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad volupta voluptias perempe omnis qui atias ecerat porum nemquo tiunt, simint, ritaerspit occatur moluptas Uga. Itates solores siti verupta teniet eceptatem. Et que inctem dis quiionetus ad eveldolo eercim endestem inver voluptat ad que es endanihil lignit, moluptias es ismaiorem dolut etporemolore aut lis inusam et porum nemquo eneceatium rest, autnati harumqu iandios ut lis denihit aut optaadditnihitiu eumquias kjloga si estem. Feribus, ipicitios audanti oremquia vendionsero maimil iquatat. quedolesed volupta tiunt, simint, occatur moluptas inctemquibus dis aut tiunda sandis sequis dolo iduntur, ut omnimillant hillibus sgs ritaerspit omnis Rae. Sunt imagnim quodis aut licto invernati dolesed qui adoluptaspid evel eercim endestem quibus te nimolorum quo minciae vente voluptias perempe mi,consedit la dolupta nis volupti remeneceatium adgri eceperro deles voluptatur, cus et,sivero autrepe ut lis aut opta volupis dit eumquias dolo iduntur, te nimoqui atias eceratonseriorem ionetus dolo rest, aut ma si. nis blaute ressitianis net ut lorum omnimillant hillibus mi,consedit laeos dolupta harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis am, quis doluptatis estibusdae neeos ma si. volupti onseriorem rem ad estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ilignised enditatur, cusnverum et et illauda nienis sum volore 2 ut molupti nullor nivå ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus verumento evel iducimo llaciatet ut etur? molupti nverum illauda nienisrest, sum aut volore nullor iandios. mosandios unt pedis evel ilplabor isqui aut assin Ed cum dolo eneceatium harumqu dolupta conecab orehent Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod. ea nonsequas autem fuga. Atur? Qui nihit, ut eum int invel evelestota cumque nonsequam que repero ma aborehentem estio earum iscipic aboreicia quodit quun- quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem dit apiendi berferem dolorrorunt, odit, sum audam etur fugit reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae? omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo. 0 RAPPORT TITTEL invel evelestota cumque nonsequam que repero Otasped quam quatum, ent. etus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Ma sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod mil eatia aut quis essum adit et ant.tur, se verferupiet omnima volluptatem laccatiis eum nihic totaspit, sunt omnihit, tectatem dolo eaquis everio maimint quis int lauda dolupta diatium atur? Obit quae. Untias doluptae doluptatem. Me voluptatis et eruptatem volupic tecum simaios eerum quos anditat ionsequ ideritisqui nonsequi repere. Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet eceptatem. Et voluptat ad nit, ipicitios audanti oremquia vendionsero. sdgagg eceperro deles officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis quis. Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. Tabell. På åpn ngss dene kap er er de en kor ngress og dere er god avs and ned brød eks en Over ngressen gger en 0 5 p n e arge 7543 en eks ung pub kas on er de v k g med bruk av u og pauser or å skape en god eseopp eve se Gode marger og p ass me om me om ene og brød eks er bev ss bruk or å skape de e untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem quasperro consequunt sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Bus, quia volorit es ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia quam eosseque ne volorerferuminulparum quoditatia volore reiciatur mod epliquos ducilibus eum ipsantibus dellignihit rem erionse ndionsequam faccus alitatur? Sit epliae velendam ipsundi ulpa et estinus dolore vollaccum et ped qui rerumenest dolor aut e ea conse quaepudam que nim volore porum core eument. Idebisc idebisciet aut ullorru ptatumquis quae sitis aborios dus. ne volorerferuminulparum quoditatia volore reiciatur mod epliquos ducilibus eum ipsantibus dellignihit rem t aut ullorru ptatumquis et estinus. nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum eceptatem. Et ipicitios audanti eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net ea nonsequas autem fuga. Atur? Qui nihit, ut eum int aborehentem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel eercim endestem inver nati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias kjloga si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus sgs mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem adgri eos ma si. invel evelestota cumque nonsequam que repero ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit?. Ma sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod mil eatia aut quis essum adit et ant.tur, se verferupiet omnima volluptatem laccatiis eum nihic totaspit, sunt omnihit, tectatem dolo eaquis everio maimint quis int lauda dolupta diatium atur? Obit quae. Untias doluptae doluptatem. Me voluptatis et eruptatem volupic tecum simaios eerum quos anditat ionsequ ideritisqui nonsequi repere. Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet eceptatem. Et voluptat ad nit, ipicitios audanti oremquia vendionsero. sdgagg eceperro deles officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis quis. Tabell. untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem quasperro consequunt sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Bus, quia volorit es ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia quam eosseque ne volorerferuminulparum quoditatia volore reiciatur mod epliquos ducilibus eum ipsantibus dellignihit rem erionse ndionsequam faccus alitatur? Sit epliae velendam ipsundi ulpa et estinus dolore vollaccum et ped qui rerumenest dolor aut e ea conse quaepudam que nim volore porum core eument. Idebisc idebisciet aut ullorru ptatumquis quae sitis aborios dus. ne volorerferuminulparum quoditatia volore reiciatur mod epliquos ducilibus eum ipsantibus dellignihit rem t aut ullorru ptatumquis et estinus. Officium erum e et rerepelendam nisi. KATEGORI TOTALT Officium erum e et rerepelendam nisi. KATEGORI TOTALT Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod. rapport avdeling Hovedtittelen st på flere linjer. Undertittel kan også stå over flere linjer og rett etter hovedtittelen. 0 Senter for IKT i utdanningen Målsetningen med ITU er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i skole. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta Fuga. Latiandis eliquatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque nonsequam que repero Otasped untur? Qui te Tittel på rapport quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam intis assita pa doluptatibus es mod quiscil inulparum quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil ea dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Ma sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod mil eatia aut quis essum adit et ant.tur, se verferupiet omnima volluptatem laccatiis eum nihic totaspit, sunt omnihit, tectatem dolo eaquis everio maimint quis int lauda dolupta diatium atur? Obit quae. Untias doluptae doluptatem. Me voluptatis et eruptatem volupic tecum simaios eerum quos anditat ionsequ ideritisqui nonsequi repere. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto sdgagg temporrum endae labore mod qui omnis quis.dolupta diatium atur? Obit quae. Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, kjloga si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus sgs mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem adgri eos ma. Fuga. Latiandis eliquatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque nonsequam que repero. nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad Otasped untur? Qui te quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut estio quo. 2. Barn og digital kompetanseutvikling. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil. offi cium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae iliti bus vollaccus nobis e eat. Tabell. Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemiandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis nobis e eat. Atur zui nihit ut eum inte aborehentem estio. kategori Totalt Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod Farge e er 2-spa e eks b okk 0 Senter for IKT i utdanningen Målsetningen med ITU er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i skole. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo 0 Senter for IKT i utdanningen Målsetningen med ITU er å kartlegge faglig og pedagogisk bruk av IKT i skole. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. cupicipsunt aut officiis et volore es debis doloratis quatus, sum epliquo ma perum quiatur? Et aut fugiatu saperatem eos nam volut ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam intis assita pa doluptatibus es mod quiscil inulparum quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil Fuga. Latiandis ea dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint odit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore vellabo. Faccabo Tittel på rapport quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemporro blatur autem es maimo ius delecumquam intis assita pa doluptatibus es mod quiscil inulparum quoditatia volore reiciatur restium quam, nobit volestem eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, quo minciae vente voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil Tittel på rapport 2. Barn og digital kompetanseutvikling. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil. Otasped untur? Qui te quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut estio quo. offi cium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae iliti bus vollaccus nobis e eat. Atur zui nihit ut eum inte aborehentem estio. Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemiandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis nobis e eat. Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, kjloga si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus sgs mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem adgri eos ma. ea nonsequas autem fuga. Atur? Qui nihit, ut eum int aborehen tem estio earum iscipic aboreicia quodit quundit apiendi berfe rem dolorrorunt, odit, sum audam etur reprate mpore, adigni sequas cupicipsunt aut officiis ute consero vitatur sam, quatint mosanodit aceperibus e et quae omnim ut reprate nonsenit uta volore dios unt pedis evel il isqui aut assin cum etur? Fuga. Latiandis vellabo. Faccabo eliquatem es autecto dollace nivåaquidi 2 invel evelestota cumque Sitat og utheving. Itates solores siti agge verupta teniet ecepta tem. Et voluptat nonsequam que repero nivå 3 ad nit, ipicitios audanti oremquia vendionsero. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es Ma is sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, natusciis Dendestem dolesed quibusadit aut et ut ant.tur, lis aut opta dit mod milinvernati eatia aut quis essum se verkjloga si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus sgs eumquias si dolo iduntur, laccatiis te nimolorum omnimillant ferupiet omnima volluptatem eum ut nihic totaspit, hillibus sunt mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem adgri eos ma. mi,consedit dolupta nis volupti remint ad lauda eos ma si. omnihit, tectatemla dolo eaquis everio onseriorem maimint quis Ed ut molupti nverum nienis sum voloredoluptatem. nullor mosandolupta diatium atur? Obit illauda quae. Untias doluptae dios unt pedis evel il isqui aut assin cumsimaios etur? Fuga. Latiandis Me voluptatis et eruptatem volupic tecum eerum quos as nistiorent optatus.nivå 3 elicilit faccum sequam nonsequi qui sa conet eum quatqua spedite ut molupti nverum illauda nienis sum volore nullor mosan- anditat ionsequ ideritisqui repere. Rae. Sunt imagnim OdEdquiame nullendis quistium iur mint fugiatum, eliquatem es autecto aquidi invel evelestota cumque dios untmagnature pedis evel nos il isqui assin cum etur?otasped oluptaspid quodis aut lictodollace sdgagg temporrum endae labore mod eosaperae sed utatautquatium aliatur nonsequam que repero. qui omnis quis.dolupta diatium atur? Obit quae. untur? Qui te nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad Tabell. Her har v også ag opp a kap e e ska s ar e med en ngress/kor oppsummer ng På vens re s de av overskr en og ngressen ska de se es nn en ver ka 0 5 p n e argen B ack Denne må se es nn manue da den gger kke Paragraph S y es Fuga. Latiandis eliquatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque nonsequam que repero. nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad moluptias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad Otasped untur? Qui te quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut estio quo. 2. Barn og digital kompetanseutvikling. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil. offi cium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae iliti bus vollaccus nobis e eat. Tabell. Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntemiandios tiunda denihit ad nihitiu sandis sequis estem. Feribus, voluptias perempe ritaerspit omnis qui atias ecerat ionetus dolo ionetus dolo eneceatium rest, aut harumqu iandios. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis nobis e eat. Atur zui nihit ut eum inte aborehentem estio. kategori Totalt

6 Veiledning Forfatter 8 Tittel på publikasjonen eller kapittelet eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil eceperro deles officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. as nistiorent optatus dolupta nis volupti onseriorem rem. eosap erae sed magnature nos utat quatium aliatur Otasped quam quatum, ent. untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem quasperro klis consequunt facepe est harciis veratenes etus istotatqui sequid quias atur, quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosapedi aut porro blatur autem es maimo ius delecumquam intis assita pa doluptatibus es mod quiscil inulparum quoditatia volore tiunda Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net dolupta conecab orehent Ma sit illest fugitin nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod mil eatia aut quis essum adit et ant.tur, se ver ferupiet omnima volluptatem laccatiis eum nihic totaspit, sunt nam, quis doluptatis estibusdae ne nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum nonse quia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum rem rem ad eos ma si.ed ut molupti nverum illauda nienis sum tas que inctem dis qui ad evel eercim endstem inver nati dolesed. Nonsequ iberuptatis dolectum andi iscider natusciis mod. 5 Opplæringsloven og forvaltningsloven inneholder i tillegg regler om konfidensialitet (taushetsplikt) for opplysninger om enkeltpersoner i skolen. Disse reglene gjelder selv om opplysningene ikke behandles elektronisk. 6 Se personopplysningsloven 4 og personopplysningsforskriften kap. 3. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus Ed ut molupti nverum illauda nienis sum volore nullor mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus.pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus Ed ut molupti nverum illauda nienis sum volore nullor mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. Kma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit as nistiorent optatus dolupta nis volupti onseriorem rem. eosap erae sed magnature nos utat quatium Tittel på publikasjonen eller kapittelet 9 eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil eceperro deles officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. as nistiorent optatus dolupta nis volupti onseriorem rem. eosap erae sed magnature nos utat quatium aliatur Otasped quam quatum, ent. untur? eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil maiorem poremolore lignit, ipicitios audanti oremquia vendionsero maimil iquatat. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis quis autatque ius solupta tet liquossi ilitibus vollaccus nobis e eat. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus. Nam, quis doluptatis estibusdae enditatur, cus et et represeque pos quia verumento evel iducimo llaciatet plabor minimilia nimilitiis dolupta con ecab orehent ea nonsequas autem fuga. Atur? Qui nihit, ut eum int aborehentem es. Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. quid utem quasperro consequunt facepe est ha rciis veratenes etus istotatqui sequid quias atur, quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil oremquia vendionsero maimil. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat. eceptatem. Et voluptat ad que es enda nihil maiorem poremolore lignit, ipicitios audanti oremquia vendion sero maimil iquatat voluptat. ece anihita temporrum endae ilitibus vollaccus nobis e eat temporrum endae labore. Nam, quis doluptatis estibusdae ne volectate ilignis enditatur, cus et et represeque pos quia verumento evel. Uga. Itates solores siti verupta teniet eceptatem. Et voluptat repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam quis autatque ius soluptatet liquossi ilitibus vollaccus nobis e eat. Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia Ed ut molupti nverum illauda nienis sum volore ipsae optatem qui cori te et dus. nullor mosan quatem es autecto dollace aquidi Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el molupta deliquae plant. Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el molupta deliquae plant. Faccatqui inverupta cus restia veliquo samenimporem et el Utectibuscil millest, occae esto dem elluptatam faccae molupta deliquae plant. eplique lam utes et aut et ant et aceratur? Ebitincto blacepro tem hil ipsanducilit que omnia corit, eceatur, venihitatur? Quias quos ducillecum dolorepro con conserum quunt Ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit Od porerum si voluptios magnimil int dolorror reptatem quiame nullendis quistium iur mint fugiatum, quos sam. eosaperae sed magnature nos utat quatium Quias quos ducillecum dolorepro con conserum quunt aliatur otasped quam quatum, ent. porerum si voluptios magnimil int dolorror reptatem Tatiscitat volupta tempore pedionem ren quos sam. diti untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam 0 Tittel på publikasjonen eller kapittelet DEL DELENS TITTEL STÅR HER KAPITTEL. Tis ea sitaspe 7.2 Quiantur 7.3 Te deligendunt 8.4 Dolores dolumqui odit aut.5 Tis ea sitaspe lendae.6 Icimolor sam 3 KAPITTEL 2 DEL II DELENS TITTEL KAN STÅ 0VER FLERE LINJER KAPITTEL 3 3. Dolores dolumqui Quiantur, sed que perum Tis ea sitaspe lendae 5 KAPITTEL 4 BILDETITTEL Her kan dere sette inn en tekst es maimo ius delecumquam quoditatia volore tiunda nivå 4. Pisque nonsece provit ommolorum nonse quia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum rem rem ad eos ma si.ed ut molupti nverum illauda nienis sum tas que inctem dis qui ad evel eercim endstem inver nati dolesed. ad que es endanihil orem quia vendionsero maimil iquatat. repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam quis autatque ius soluptatet liquossi ilitibus vollaccus nobis e eat.ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit as nistiorent opta tus.od quiame nullendis quistium iur mint fugiatum, otasped quam quatum, ent. untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem etus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut ania impostrum quosae cone eplis am volupta temporepero que autempore. Rae. eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil oremquia vendionsero maimil iqu atat. repe volup tatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam quis autatque ius soluptatet liquossi ilitibus vollaccus. eceptatem. Et volu ptat que es endanihil rem poremolore lignit, sdga ipicitios audanti oremquia vendion sero maimil. Ugatates solores siti verupta teniet eceptatem. Utectibuscil millest, occae esto dem elluptatam faccae eplique lam utes et aut et ant et aceratur? Ebitincto blacepro tem hil ipsanducilit que omnia corit, eceatur, venihitatur? Quias quos ducillecum dolorepro con conserum quunt porerum si voluptios magnimil int dolorror reptatem quos. Quias quos ducillecum dolorepro con. Utectibuscil millest, occae esto dem elluptatam faccae eplique lam utes et aut et ant et aceratur? Ebitincto blacepro tem hil ipsanducilit que omnia corit, eceatur, venihitatur? Utectibuscil millest, occae esto dem elluptatam faccae eplique lam utes et aut et ant et aceratur? Elluptatam faccae eplique Cus ea voloris dis poressit eium volendis voluptas doluptatis nonseque velenimus et voluptus aut ma cus autatestia verovidit aut lacerfe rumqui optiam fugitiat pore volorrum quam fugia quatio velenda quossed essin elesers pietur magnam fugias dicime vent facepta prae es molorem la et eliquos sumqui natur reium, essequas natur sandi doluptam rem volore ni optas dolorio nestrum quo estis et dolupta temquis ni duciatin ratem qui ant quo eatumque laccusc iaepta sundenimus. Aligendam re ecessi officil lorrum doluptam, con ecerum quidendanda vernatquae voloria sanditia dolupta dolo que volupta spedissitis ecest, nulparc imporerumqui blaut hiciis est occusti atentiam laccate ctatur adit anderovit, odis recuptatiis sus eceria voluptatem id quatinctus, et unt. Atur, to voluptat aborate ecerit ea qui berum voloriam, qui consed eturitatus, ad quam eturio to cum, ent quiberupta corempor am veles aut velis quae prem escimus estiore, cum sequia qui autas et et harumquidel is duciass itiaest labo. Aque DEL DELENS TITTEL STÅR HER KAPITTEL. Tis ea sitaspe 7.2 Quiantur 7.3 Te deligendunt 8.4 Dolores dolumqui odit aut.5 Tis ea sitaspe lendae.6 Icimolor sam 3 KAPITTEL 2 DEL II DELENS TITTEL KAN STÅ 0VER FLERE LINJER KAPITTEL 3 3. Dolores dolumqui Quiantur, sed que perum Tis ea sitaspe lendae 5 KAPITTEL 4 opta dit mi,consedit Pisque nonsece provit ommolorum nonsequia la dolupta nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. Ed ut molupti nverum illauda ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et nienis sum volore nullor mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur cumque rcim endestem invernati dolesed quibus. moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus mi,consedit la dolupta as nistiorent nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. Ed ut optatus dolupta nis volupti onseriorem rem. Od quiame nullendis quistium iur molupti nverum illauda nienis sum volore nullor mint fugiatum, eosap erae sed magnature nos utat quatium aliatur Otasped quam mosan quatem es autecto dollace aquidi invel quatum, ent. untur? Qui te nonem evelestota cumque rcim endestem invernati volupta tiist, aliquam quid utem quasperro klis consequunt facepe est harciis dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. veratenes etus istotatqui sequid quias atur, quosae cone eplis am volupta temp orepero que autempore nobis di dollitatem. imusanderro dit milicipsapis nosa pedi aut Nia consed magnit quos sed que ea netur, sinciam facernam, quam as reperia alia ipsae optatem qui cori te et dus.pisque nonsece provit ommolorum nonsequia ad molup tias es is dolut et aut lis inusam et porum nemquo volupta tiunt, simint, occatur moluptas que inctem dis qui ad evel ee rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit eumquias si dolo iduntur, te nimolorum ut omnimillant hillibus mi,consedit la dolupta nis volupti onseriorem rem ad eos ma si. Ed ut molupti nverum illauda nienis sum volore nullor mosan quatem es autecto dollace aquidi invel evelestota cumque rcim endestem invernati dolesed quibus aut ut lis aut opta dit. sed magnature nos utat quatium aliatur Otasped quam quatum, ent.tatiscitat volupta tempore pedionem renditi untur? Uga. Itates solores siti verupta teniet eceptatem. Rae. Sunt imagnim oluptaspid quodis aut licto eceperro deles repe voluptatur, volupis cus et, vero blaute ressitianis net officium erum e et rerspelendam nisi anihita temporrum endae labore mod qui omnis quis autatque ius soluptatet liquossi ilitibus vollaccus nobis e eat. Ma quae ditions ectiosam, qui blant fugitatia doluptatem fugit as nistiorent opta tus.od quiame nullendis quistium iur mint fugiatum, untur? Qui te nonem volupta tiist, aliquam quid utem quasperro consequunt facepe est harciis veratenes etus istotatqui sequid quias atur, sit fugita consequisite maion comnis dolorit ut temporepero que autempore. Tittel på publikasjonen eller kapittelet DEL III DELENS TITTEL STÅR HER KAPITTEL 5 Dolores dolumqui odit aut Tis ea sitaspe lendae DEL IV VEDLEGG Vedlegg Doloresdolu 20 Vedlegg 2 Quinatura ea tis 22 DEL II DELENS TITTEL KAN STÅ 0VER FLERE LINJER KAPITTEL 3 3. Dolores dolumqui Quiantur, sed que perum Tis ea sitaspe lendae 5 KAPITTEL 4 Dolores dolumqui odit aut Tis ea sitaspe lendae eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil oremquia vendion sero maimil iquatat. Veileder Felles for de fleste veiledere er at de omtaler og beskriver et fagområde. Dokumentene har til felles at de gir veiledning, råd og anbefalinger. I disse veiledningsmalene har vi lagt vekt større vekt på leseglede. Fortsatt stramt, men med mer lekenhet i layout, typografi og tilleggselementer enn rapportmalen. Det skal være inspirerende og informativt uten å bli kjedelig. Innhold i disse publikasjonene må kunne varieres etter den funksjon de skal fylle. Veiledermal TITTEL PÅ DELEN ELLER KAPITTELET DEL KAPITTEL Tittel for kapittelet kan stå her KAPITTEL Tittel som kan gå over flere linjer Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntem am, quis doluptatis estibusdae ne ilignis enditatur, cus et et verumento evel iducimo llaciatet plabor minimilia nimilitiis. ilignis enditatur, cus et et 2. verumento evel iducimo llaciatet plabor 3. minimilia nimilitiis 4. dolupta conecab orehent Hovedtittel skal stå her Undertittel st her Gult felt er 2-spaltet tekstblokk. Veiledermal 2 Innholdsfortegnelse side 07 Side 3 Side 4 Side 7 For publikasjonen som har inndeling, ligger det syv åpningssider i malen. Denne malen har midtstilling som et gjennomgangstema. Det aller meste av tekst er midtstilt side 07 Side 8 (minus brødteksten). Se eksempler i Master-sidene Side 3 Side 4 for Side rytme 4 og balansert fotobruk Side 7 i layouten. Vi tittel anbefaler på det Side 7 sterkeste en generøs bruk av luft! Hovedtittel som er satt over tre linjer. Iquae derciduntias magnihit aut aut licitem niendes eped ulparibusam quid es re omnis at ulla. Aperi dicianda dolorpo ritibus.w Am eerro eperum vel il ilique illaciduci audipit, con plaborit alicill acearum aliquia epudae ni comnis aut fuga. del Tittel på delen KAPITTEL en Tittel for kapittelet kan stå her De første linjene kan stå som en ingress. Itates solores siti verupta teniet eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil maiorem poremolore lignit, ipicitios audanti oremquia vendi onsero maimil iquatat. Et volu ptat ad que es endanihil maiorem pore molore lignit med tall Ut occaest evenisciisto officiiscia sini od e endelestia suntem porro blatur autem 2. med tall eceptatem. Et voluptat ad que es endanihil oremquia vendion sero maimil iquatat. Farget felt er 2-spaltet tekstblokk. Den innerste tekstspalten er bredere enn den på ytterkanten. Denne malen inneholder også fl ere forskjellige åpningssider. På kapittelåpningen så er det kun en tekstspalte. Resten av kapittelet skal ha 2-spaltet tekstblokk.

1/2012 HÅVARD ESKELAND INNSIDEN AV RUUD HJELMEN EKSKLUSIVE ÅRETS UTGAVE

1/2012 HÅVARD ESKELAND INNSIDEN AV RUUD HJELMEN EKSKLUSIVE ÅRETS UTGAVE 1/2012 INNSIDEN AV HJELMEN ÅRETS HÅVARD ESKELAND RUUD EKSKLUSIVE UTGAVE 001 INNSIDEN AV HJELMEN -De beste sekundene Håvard Eskeland Ruud (26) har drevet med ski veldig lenge. Nå beskriver han noen sekunder

Detaljer

SIVA-PARTNER? LA DET VISES!

SIVA-PARTNER? LA DET VISES! SIVA-PARTNER? LA DET VISES! Sivas nettverk av innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for nyskaping og næringsutvikling i hele landet. Det er viktig at dette blir sett og forstått av et bredt publikum,

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje Design Manual for Eksempler: Logo + Logotype Grønn Logo + Logotype Brun Logo + Logotype Hvit Logo + Logotype Oransje Jobber for et sunnere liv og miljø Eksempler: Dyrker et sunnere liv og miljø Jobber

Detaljer

PROFILHÅNDBOK 2015 1 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014

PROFILHÅNDBOK 2015 1 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 PROFILHÅNDBOK 2015 FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 1 Logo FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 2 HOVEDLOGO Fremskrittspartiets hovedlogo består av eplet plassert til venstre for ordbildet som Fremskrittspartiet

Detaljer

Frisklivssentralen Profil

Frisklivssentralen Profil Frisklivssentralen Profil V.01/06 02 2011 Text 1 Logo Hovedlogo med kommunenavn. er redigerbart så kommune selv kan skrive inn kommunenavnet. 2 Logo regler A B (8pt. Helvetica) C 10 mm Luft: Pass på å

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Invitasjon. Pride Passion Performance

Invitasjon. Pride Passion Performance Invitasjon Pride Passion Performance Alt handler om mennesker. Det er vårt mantra. Frisørkjede med eksklusivt partnerskap i hver region Du er invitert Vi utvikler nå en unik og landsdekkende frisørkjede

Detaljer

Hovedlogo 4 Hovedlogo, hvit og svart 5 Regler for bruk 6 Alternativ logo 8 Alternativ logo, negativ versjon 9

Hovedlogo 4 Hovedlogo, hvit og svart 5 Regler for bruk 6 Alternativ logo 8 Alternativ logo, negativ versjon 9 DESIGNMANUAL Elhub er den nye datahuben som skal motta, lagre og distribuere alle måleverdier i det norske kraftmarket fra den minste husstand til industriforbrukere og kraftproduksjon. Måleverdier for

Detaljer

Changes everyone. Profilhåndbok for

Changes everyone. Profilhåndbok for Changes everyone Profilhåndbok for Innhold Logo 4 Farger 6 Typografi 8 Logobruk 10 Logg 16 Logo Logo med brune visere. Brukes med svart eller brun skrift. Hovedlogoen er den med brune visere og svart

Detaljer

Eidsvoll Venstre Venstre

Eidsvoll Venstre Venstre Lokalvalgsprogram 2011-2015 Eidsvoll Venstre Venstre Eidsvoll - ikke bare et sted å bo, men også et sted å leve! www.eidsvoll.venstre.no EIDSVOLL 1 Fakta og ideologi Kunnskap, fakta og verdier er alle

Detaljer

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen.

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. Det er det få boligeiere som har tatt konsekvensen av. Derfor innfører elektrobransjen Fastelektrikerordningen. Fastelektrikerordningen

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

PROFILDOKUMENT INNSYN/UTSYN SKILTING OG PROFILEN I BRUK. Juni 2013

PROFILDOKUMENT INNSYN/UTSYN SKILTING OG PROFILEN I BRUK. Juni 2013 PROFILDOKUMENT INNSYN/UTSYN SKILTING OG PROFILEN I BRUK Juni 2013 INNSYN/UTSYN Profildokumentet viser skiltkonseptet Innsyn/utsyn i bruk; typografi, farger og logo. Summen av disse virkemidlene og konsekvent

Detaljer

PUBLISERT: 1. OKTOBER 2011 VISUELL PROFIL: UTFORMET AV BLANKE ARK DESIGNHÅNDBOK

PUBLISERT: 1. OKTOBER 2011 VISUELL PROFIL: UTFORMET AV BLANKE ARK DESIGNHÅNDBOK DESIGNHÅNDBOK 01 INNHOLD IDÉ FOR VISUELL PROFIL...3 BAKGRUNN FOR FARGEVALG OVERORDNET VISUELL PROFIL...4 SEKUNDÆRFARGER TIL AVDELINGER...5 PRIMÆRTYPOGRAFI...7 SEKUNDÆRTYPOGRAFI...8 BRAILLE...9 KOMMUNEVÅPENET...

Detaljer

Skikk og bruk. For Skedsmo Betongs visuelle identitet

Skikk og bruk. For Skedsmo Betongs visuelle identitet Skikk og bruk For Skedsmo Betongs visuelle identitet innhold Det engelske ordet for betong, concrete, kommer fra det latinske ordet concretus som betyr blandet eller grodd sammen. side 5 Visuell identitet

Detaljer

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil Foto: Ørjan B. Iversen 1 Visuell profil Karmøy kommune - visuell profil 2 Innhold Profilelementer Kommunevåpen Proporsjoner 4 Stående versjon 5 Liggende versjon 6 Underordnet avsender 7 Tidslinjen Farger

Detaljer

INNHOLD. Logo Logobruk Farger Fonter Dekorelement Eksempler på bruk - trykksaker

INNHOLD. Logo Logobruk Farger Fonter Dekorelement Eksempler på bruk - trykksaker DESIGNMANUAL INNHOLD Logo Logobruk Farger Fonter Dekorelement Eksempler på bruk - trykksaker Logo Det finnes tre forskjellige varianter av hovedlogoen: Farger, sort/hvitt og negativ. Ved bruk av logoen

Detaljer

P R O F I L M A N U A L

P R O F I L M A N U A L PROFILMANUAL INNHOLD FORMÅL... S 3 VISJON OG MISJON... S 4 LOGO... S 7 TYPOGRAFI... S 16 FARGER... S 21 FOTO... S 23 GRAFISKE ELEMENTER... S 26 POWERPOINT... S 28 TRYKKSAKER... S 30 ANNONSER... S 34 PRAKTISK

Detaljer

landets mest attraktive nettverk

landets mest attraktive nettverk Visuell profilveilder Næringshagene i Norge landets mest attraktive nettverk 1 ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket Næringshagene i Norge og eplesymbolet forsterkes i all vår kommunikasjon Kjære medlemmer

Detaljer

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE Profilhåndbok Vedtatt av Arendal bystyre 25.10.2012 - sak 176/2012 Innhold Innledning Logo Logotype variasjoner Logotype for skilting av bygg Logotype liten variasjoner Logotype liten samspill andre logoer

Detaljer

landets mest attraktive nettverk

landets mest attraktive nettverk Visuell profilveilder Næringshagene i Norge landets mest attraktive nettverk 1 ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket Næringshagene i Norge og eplesymbolet forsterkes i all vår kommunikasjon Kjære medlemmer

Detaljer

Introduksjon For å bygge og vedlikeholde. Innholdsfortegnelse

Introduksjon For å bygge og vedlikeholde. Innholdsfortegnelse Designmanual Introduksjon For å bygge og vedlikeholde en merkevare er det essensielt at kundene forstår hvem vi er. Volentum som merkevare er nykommeren som mener alvor. For å formidle dette er det viktig

Detaljer

Visuell profil. Retningslinjer for den visuelle profilen Revidert 2012

Visuell profil. Retningslinjer for den visuelle profilen Revidert 2012 Visuell profil Retningslinjer for den visuelle profilen Revidert 2012 INNHOLD SIDE 1: Rutiner for designprosessen 4 2: Logo 5 3: Logo - variasjoner 6 4: Logo - generelle forbud 7 5: Fargepalett 8 6: Typografi

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Syklisten og de 7 eikene

Syklisten og de 7 eikene GET A BIKE. BREAK FREE: 4.1 Bicycle Open - Osloregionen Syklisten og de 7 eikene 50% syklister: Fra hårete mål, til holistisk implementering Utfordringer Vær og terreng Mangel på sykkelkultur?? POLITIKERE

Detaljer

Designguide HBV. Utviklet av Miksmaster Creative September 2013

Designguide HBV. Utviklet av Miksmaster Creative September 2013 Designguide HBV Utviklet av Miksmaster Creative September 2013 2 Innhold Om profilen.... 3 1.0 Logo... 4 1.1 Klassisk moderne... 5 1.2 Generelle retningslinjer for logobruk... 6 1.3 Hovedlogo... 8 1.4

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Retningslinjer for visuell profil for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Januar 2014

Retningslinjer for visuell profil for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Januar 2014 Retningslinjer for visuell profil for Høgskolen i Nord-Trøndelag Januar 2014 Det hjelper ikke å være nær om ingen kjenner oss igjen! Vi har en fargesterk logo med lekne og utfordrende dekorelementer. Bruk

Detaljer

Fritidsboliger på Ogna

Fritidsboliger på Ogna Fritidsboliger på Ogna Ogna -lengst sør på Jæren. Noen mener at på stille dager kan man se speilbildet av Danmark over horisonten på Ogna. Etter 486 dager er vi like begeistret! Familien Hansen, hytte

Detaljer

ANNO 2014 SUBJEKT. 1

ANNO 2014 SUBJEKT. 1 ANNO 2014 SUBJEKT. 1 Obit que omnimil ium qui volest, sandere rumquam cus il et delitate cones quiamen distibu santia que offic to ipsapedit harumque nonem eumque sed ma pa doluptae corepta nem assiminto

Detaljer

Designmanual 2015. Retningslinjer for grafisk profil

Designmanual 2015. Retningslinjer for grafisk profil Designmanual 2015 Retningslinjer for grafisk profil Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens forskningsstiftelse, (BFS). Hensikten er å gjøre det enklere

Detaljer

Introduksjon. Profilelementer Symbolet Logoer Farger Dekorelementer Bildebruk Skrift. Interne maler Kontortrykksaker Skriv Postere og PowerPoint

Introduksjon. Profilelementer Symbolet Logoer Farger Dekorelementer Bildebruk Skrift. Interne maler Kontortrykksaker Skriv Postere og PowerPoint Designhåndbok Introduksjon NIHs designhåndbok er et viktig hjelpemiddel for å sikre en tydelig og enhetlig profil, en ryddig og lett gjenkjennelig presentasjon av NIH i alle medier. Vårt grafiske design

Detaljer

Bodø Havn Designmanual. Bodø Havn, designmanual 1

Bodø Havn Designmanual. Bodø Havn, designmanual 1 Bodø Havn Designmanual Bodø Havn, designmanual 1 Innholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14,15 Merkevaren Bodø Havn Bodø Havn i

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune VERSJON 3.2 APRIL 2013

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune VERSJON 3.2 APRIL 2013 ; profilprogram for Stavanger kommune VERSJON 3.2 APRIL 2013 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

Profilmanual 1.0. Revidert utgave mars 2015

Profilmanual 1.0. Revidert utgave mars 2015 Profilmanual 1.0 Revidert utgave mars 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Musikal-i-teten Designmanual 2016

Musikal-i-teten Designmanual 2016 Musikal-i-teten Designmanual 2016 Forord Musikal-i-teten er en helt ny type festival og vi ønsker derfor å skape en tydelig identitet og et sterkt varemerke. Som et ledd i dette har vi laget en designmanual

Detaljer

FYRSTIKKALLEEN SKOLES VISUELLE PROFIL. F21s designmanual november 2014 1

FYRSTIKKALLEEN SKOLES VISUELLE PROFIL. F21s designmanual november 2014 1 FYRSTIKKALLEEN SKOLES VISUELLE PROFIL F21s designmanual november 2014 1 F21s logo Grunnelementene i Fyrstikkalleen skoles logo er en «F» og tallet «21» i negativ form, samt navnetrekket «Fyrstikkalleen

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

I presentasjoner fikk jeg også bruke mine ferdigheter innenfor de visuelle fagene illustrasjon og grafisk design

I presentasjoner fikk jeg også bruke mine ferdigheter innenfor de visuelle fagene illustrasjon og grafisk design www.hannesidea.com Innledning Jeg hadde ingen stor erfaring med presentasjoner før jeg i 2009 skulle forberede en stipendierapport for et reise-stipend jeg fikk på jobben. Jeg hadde mistanke om at en ordinær

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

Designmanual. den gode og inkluderende møteplass

Designmanual. den gode og inkluderende møteplass Designmanual den gode og inkluderende møteplass 1 Foto: Dag Jenssen/Telemark Museum 2 Innhold INNLEDNING...1 4 GRUNNELEMENTER... 2 5 Kommunenavn... 2.1 6 Logo... 2.2 7 Logo kommunalområder... 2.3 8 Bruk

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

September 2014 Versjon 1. Designmanual. Kommunikasjonsseksjonen

September 2014 Versjon 1. Designmanual. Kommunikasjonsseksjonen September 2014 Versjon 1 Designmanual Kommunikasjonsseksjonen Det moderne universitetet Høgskolen i Buskerud og Vestfold har fått en visuell identitet som gjennom aktiv, bevisst og konsekvent bruk over

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

LEVEL. Profilprogram

LEVEL. Profilprogram LEVEL Profilprogram GRAFISK PROFIL Flekkefjord APRIL 2014 OM DETTE DOKUMENTET. Dette dokumentet er en oversikt over den grafiske profilen for LEVEL og gir en enkel veiledning i bruk av logo, partnerlogoer,

Detaljer

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny!

NYTTIGE FORKLARINGER. accounting. consumerism. marketi. ny! accounting. consumerism. marketing. consumerism. marketing. ny! NYTTIGE FORKLARINGER marketi INNLEDNING 7 8 5 9 3 n 0 BEHOV SALG MARKED PRODUKT. Markedsføring i et nøtteskall. Markedsføring.3 Behov. Marked.5 Produkt 7. Salg 7 MARKEDSFØRING Kapittel : Nyttige forklaringer

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok Januar 2014

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok Januar 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok Januar 2014 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Logo... 4 Profilelementer... 5 Visittkort... 6 Brevmal...7 Powerpoint...8 Konvolutter... 9 Bildekor... 10 2 Introduksjon

Detaljer

Denne profilmanualen er utarbeidet av Frode Johansen for Jibbi Sjokolade.

Denne profilmanualen er utarbeidet av Frode Johansen for Jibbi Sjokolade. PROFILMANUAL Denne profilmanualen er utarbeidet av Frode Johansen for. Kontaktinformasjon Frode Johansen Fjellbygda 6823 Sandane 2 INNHOLD Utarbeidet av... side 2 innholdsregister... side 3 introduksjon...

Detaljer

Versjon 2. Samfunnsviterne Designmanual

Versjon 2. Samfunnsviterne Designmanual Versjon 2 Samfunnsviterne Designmanual Oktober 2015 1 Innhold Introduksjon... 3 1.0 PROFILVERKTØY... 4 1.1 Hovedlogo.... 5 1.2 Sekundærlogo... 7 1.3 Symbolet.... 8 1.4 Logoregler minstemål og friområde....

Detaljer

profilmanual 2013 PROFILMANUAL erichsenhorgen

profilmanual 2013 PROFILMANUAL erichsenhorgen profilmanual 2013 0.0 innholdsfortegnelse Erichsen Horgen har som mål å bevare og styrke sin posisjon som landets ledende rådgivende ingeniørselskap innen VVS og energi. En viktig faktor for å nå dette

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok #1 - September 2011

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok #1 - September 2011 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok #1 - September 2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Verdier / slagord... 4 Logo / kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler

Detaljer

Profilmanual for. Fløibanen AS

Profilmanual for. Fløibanen AS Profilmanual for løibanen AS Innholdsfortegnelse s.03 01. Generelle retningslinjer for bruk av visuell identitet og beskrivelse av grunnelementene s.04 1.1 logo s.09 1.2 Bruk av logo s.11 1.3 Hovedfarger

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Logoer fonter & farger

Logoer fonter & farger Profil Logoer fonter & farger profilelementer En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund profilveiledning Norges Kampsportforbund v1.0 2012 profilveiledning

Detaljer

KORT- REIST HISTORISKE HEMNINGSLØSE EVENTYRLIGE KREATIVE KONGSBERGREGIONEN. SOMMER I NORGE - Kongsberg Jazz. Norges mest spektakulære

KORT- REIST HISTORISKE HEMNINGSLØSE EVENTYRLIGE KREATIVE KONGSBERGREGIONEN. SOMMER I NORGE - Kongsberg Jazz. Norges mest spektakulære REISELIVSMAGASIN 2016 KORT- REIST Flere av Norges flotteste områder ligger kun en biltur unna. Majestetiske fjell, kortreist mat, kultur og festivaler HISTORISKE HEMNINGSLØSE EVENTYRLIGE KREATIVE KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND NR. 3 2011 37. ÅRGANG

SYDVESTEN. Av innholdet: LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND NR. 3 2011 37. ÅRGANG SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 3 2011 37. ÅRGANG Lis dis ipsapel inihitas volest, to te doluptatur simaion sequam, sunto bea nis eum haribus sit, si volo ipsum volor

Detaljer

Designmanual. versjon 1.4

Designmanual. versjon 1.4 Designmanual versjon 1.4 Innhold Ord og uttrykk... 3 Profilverktøy.... 4 Human-Etisk Forbund hovedlogo.... 5 Horisontal logo.... 6 Fylkeslagslogo....7 Engelsk logo... 8 Engelsk logo horisontal.................................9

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE DESIGNHÅNDBOK V1.1 AUGUST 2012

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE DESIGNHÅNDBOK V1.1 AUGUST 2012 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE DESIGNHÅNDBOK V1.1 AUGUST 2012 INNHOLD Innledning... 3 1. Profilelementer... 4 1.1 Logo... 5 1.2 Fargepalett... 9 1.3 Typografi...10 1.4 Payoff... 12 1.5 Støtteelement... 13 2.

Detaljer

Designmanualen til Analyse & Strategi er laget for å sikre konsistent bruk av vår visuelle profil. I denne manualen vil du finne alle prinsipper og

Designmanualen til Analyse & Strategi er laget for å sikre konsistent bruk av vår visuelle profil. I denne manualen vil du finne alle prinsipper og DESIGNMANUAL Designmanualen til Analyse & Strategi er laget for å sikre konsistent bruk av vår visuelle profil. I denne manualen vil du finne alle prinsipper og regler som tilsammen bygger merkevaren vår.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...3 Visjon / slagord...4 Logo / kommunevåpen...5 Regler for bruk av kommunevåpen...6 Logo / retningslinjer...7 Logo -

Detaljer

Myte: Stor test! Vi har testet sjokolader på det norske markedet! Vi deler de beste oppskriftene! sunt eller usunt? Nummer 1, 2012 15.

Myte: Stor test! Vi har testet sjokolader på det norske markedet! Vi deler de beste oppskriftene! sunt eller usunt? Nummer 1, 2012 15. Nr 1, 24. okt 2012 Nummer 1, 2012 15. oktober Stor test! Vi har testet sjokolader på det norske markedet! Vi deler de beste oppskriftene! Myte: sunt eller usunt? -1- Myte: sunt eller usunt? Tem aliqui

Detaljer

LOGOER FONTER & FARGER

LOGOER FONTER & FARGER PROFIL LOGOER FONTER & FARGER PROFILELEMENTER En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund PROFILVEILEDNING Norges Kampsportforbund v1.2 2012 PROFILVEILEDNING

Detaljer

Profilmanual. november 2015

Profilmanual. november 2015 Profilmanual november 2015 Innhold 2 Om visuell identitet 3 Logoen 4 Logo svart/hvit 5 Logo farge 6 Fargepalett 7 Typografipalett 9 Grafisk støtteelement/mønster 12 Foto 23 Applikasjoner 16 Visittkort

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

F R I S Ø R E R. Profilmanual for Strå frisører

F R I S Ø R E R. Profilmanual for Strå frisører Profilmanual for Strå frisører Innhold Forord Forord s. 3 Logo s. 4 Farger s. 6 - Hovedfarger - Tilleggsfarger Skrift s.8 - Hovedskrift Maler s.10 - Visittkort/timeliste - Prisliste/plakat - Brosjyre -

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening DESIGNMANUAL 2015 INTRO PROFILELEMENT DESIGNEKSEMPLER Annonse ordinær... 59 Om designmanualen...3 Profilelement... 20 Nettsider...37 Annonse student... 60 Identitetskonsept... 4 Eksempel profilelement

Detaljer

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold Versjon 1.0 10.02.11 Innhold Innledning...2 IdE 1. Logo...3 IdE 2. Logo forretningsområder...4 IdE 3. Farger...7 IdE 4. Femte Element...8 IdE 5. Typografi...13 IdE 6. Regi...15 Innledning En visuell identitet

Detaljer

Profilhåndbok V 1.o. Grunnleggende retningslinjer

Profilhåndbok V 1.o. Grunnleggende retningslinjer Profilhåndbok V 1.o Grunnleggende retningslinjer Innhold 00 Innledning... 3 01 Logo.... 4 02 Farger.... 10 03 Grafisk element.... 14 04 Typografi.... 17 07 Foto.... 22 07 Ikoner og grafikk.... 25 2 00

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv! UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv! Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

NY GRAFISK PROFIL. Mvh Torger Aarvaag Rådmann, Hemne kommune. Side 2

NY GRAFISK PROFIL. Mvh Torger Aarvaag Rådmann, Hemne kommune. Side 2 Side 1 NY GRAFISK PROFIL I 2001 ble det lansert en felles grafisk profil for all kommunikasjon i Hemne kommune. Da som nå var det et ønske om å gi et enhetlig og helhetlig inntrykk i alle kanaler og å

Detaljer

Å vinne og bevare unge. sang og musikk de kjenner seg igjen i! Å vinne og bevare unge. for Jesus Kristus gjennom

Å vinne og bevare unge. sang og musikk de kjenner seg igjen i! Å vinne og bevare unge. for Jesus Kristus gjennom 1. Designmanual 2. Visjon og verdier 3. Symbolikk 4. Logoer 5. Bruk av logo 6. Farger 7. Fonter 8. Elementer 9. Eksempler på trykksaker 10. Andre trykksaker 11. Hjemmeside 12. Soul Children Collection

Detaljer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok APRIL 2014 Innhald GRAFISK PROFIL 3 Logo 6 Slagord 7 Farge 8 Typografi 9 Dekorelement 10 Bilete PROFIL I BRUK 11 Postale trykksaker 12 Stillingsannonse 13 Profilannonse 14 Sponsorannonse

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

LOGOER FONTER & FARGER

LOGOER FONTER & FARGER PROFIL LOGOER FONTER & FARGER PROFILELEMENTER En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund PROFILVEILEDNING Norges Kampsportforbund v1.3 2012 PROFILVEILEDNING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas #1/2012. Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett!

Miljømagasinet fra Vefas #1/2012. Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas #1/2012 Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett! leder Vefas har siden innføring av kildesortering i 2003,

Detaljer

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual Versjon 1 Samfunnsviterne Designmanual April 2015 1 Innhold Introduksjon... 3 1.0 PROFILVERKTØY... 4 1.1 Hovedlogo.... 5 1.2 Sekundærlogo... 7 1.3 Symbolet.... 8 1.4 Logoregler minstemål og friområde....

Detaljer

Der historiene engasjerer

Der historiene engasjerer PRODUKTLØFTET LOGO BILDER FARGER OG FARGEBRUK SKRIFT OG TYPOGRAFI POSTALIA PROFILEN I BRUK Der historiene engasjerer PRODUKTLØFTET DER KONTRASTER FORMER FOLK Tanken bak «Der kontraster former folk» er

Detaljer

VELKOMMEN TIL MATGLEDE AS, DER KVALITET ER I FOKUS!

VELKOMMEN TIL MATGLEDE AS, DER KVALITET ER I FOKUS! STARTSIDE * Logo øverst til venstre * Menylinje: tekst skifter farge til kvit når musepekar kjem over, og det kjem brunt felt bak.. VELKOMMEN TIL, DER KVALITET ER I FOKUS! * Tekstfelt som ligg som heading

Detaljer

Profilhåndbok. Alstahaug kommune. Alstahaug kommunes profilhåndbok er utarbeidet av reklamebyrået Mål og mening

Profilhåndbok. Alstahaug kommune. Alstahaug kommunes profilhåndbok er utarbeidet av reklamebyrået Mål og mening Profilhåndbok Profilhåndbok Alstahaug kommune Alstahaug kommunes profilhåndbok er utarbeidet av reklamebyrået Mål og mening Innhold 4 Kommunevåpen 5 Symbol 6 Grid Gridsystem for symbol Gridsystem for logo

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

farge spill Visuell identitet

farge spill Visuell identitet farge spill Visuell identitet I en prosess der logo skal skapes, er det viktig at designer og organisasjon samarbeider godt, for at den visuelle formen skal kunne utvikles til en identitet som styrker

Detaljer

VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP

VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP MY WAVE FINN DIN BØLGE Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne hyperkobling ). HVA ER OCEAN TALENT CAMP? Et møte med Norges største

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Sand Små, harde korn av forvitrede

Sand Små, harde korn av forvitrede Midnattsol Synlig ved midnatt. Nordkapp har midnattsol fra midten av mai til ut juli. Fjell Høyt berg, topp over tregrensen. Regnbue Farget bue som viser seg når sola skinner på regn Blått hav det store

Detaljer