Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2008 Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Aksel Asp, advokat på oppdrag Assistant General Counsel Upstream Europe

2 s det beste leteåret på lenge De gode leteresultatene de siste par årene vil bidra vesentlig til å opprettholde ExxonMobils produksjon i Norge på et solid nivå i framtiden. s15 SAGE en viktig inngangsport for energi til Storbritannia Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE (Scottish Area Gas Evacuation). s27 Vernegave til Maasailand styret i SCILO takker Sikkerhetsbonusen for 2. kvartal, som de offshore- og baseansatte i ExxonMobil Norge opparbeider seg, er denne gangen tildelt den frivillige organisasjonen SCILO. s31 Yrkesmesse med ExxonMobil-vri Arrangementet WorldSkills Norway ble arrangert i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og ExxonMobil bidro med én av attraksjonene. s10 ExxonMobils malariainitiativ i Norge I år har ExxonMobil i Norge klart å samle inn ca kroner til bekjempelse av sykdommen. s22 NPs HMS-pris til Bryne Veiservice Esso-stasjonen Bryne Veiservice har vunnet Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2008 i klassen for bensinstasjoner. s32 Bowling for alle Bowlingklubben på Forus er aktiv. Nylig arrangerte de familie-bowling for alle ansatte på Forus, og i tillegg har "ekspert"-lagene deltatt i en stor turnering i Haugesund. s8 Exxon Mobil Corporations malaria-engasjement Vårt morselskap er den største bidragsyteren til kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske sektoren av næringslivet. s12 ExxonMobil-ansatte fra Norge til Afrika med Røde Kors Etter årets malariakampanje "Et nett for livet" var det 1. november klart for avgang til Malawi med Røde Kors for to ansatte. s17 Jobben min Aksel Asp, advokat på oppdrag Aksel er Assistant General Counsel Upstream Europe og leder en gruppe på ni advokater i London. s24 Utfordringer og framtidsutsikter i og utenfor Europa Rob Franklin er ansvarlig for ExxonMobils produksjon i Europa, Det Kaspiske Hav og Russland, og er også adm. dir. for Storbritannia. s29 Full fart for forskning gjenbruk av ExxonMobils ONS-spill Den nasjonale åpningen av Forskningsdagene ble i år for første gang foretatt utenfor Oslo og det skjedde på den nye Vitenfabrikken i Sandnes. s34 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! XOM internmagasin desember 2008 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: ImageLibrary 2 3

3 2008 det beste leteåret på lenge Tekst Arvid 2008, det beste leteåret på lenge det er konklusjonen våre letefolk trakk allerede midt i november. Av hele 25 funn gjort på norsk sokkel i 2008, har ExxonMobil eierandel i ca. tredjeparten. Å erstatte produksjonen er et av hovedmålene til alle oljeselskaper. De gode leteresultatene de siste par årene vil bidra vesentlig til å opprettholde ExxonMobils produksjon i Norge på et solid nivå i framtiden. Dermed har den gode trenden fra 2007, da vi deltok i 6 funn eller halvparten av funnene i Norge fortsatt i år. De fleste funnene i 2008 er gjort nær eksisterende felt og infrastruktur operert av oss selv, dvs. NSP, eller av OBO (operert av andre). Viktige funn i Sleipner-området og i Norskehavet Production Geoscience Project Manager Dag Isaksen, leder av ExxonMobils leteaktiviteter nær OBO-felt, er godt fornøyd med funnene. Dagny ble i 1978 antatt å inneholde gass og kondensat som kunne bygges ut via Sleipnerfeltet. I år har vi boret en avgrensningsbrønn for å undersøke om det kunne være olje på flanken av strukturen. Brønn 15/5-7 påtraff en betydelig oljekolonne i Huginformasjonen, og størrelsen på olje- og gassfunnet er av Oljedirektoratet (OD) foreløpig anslått til å være millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Et nedflanks sidesteg ble boret for å fastslå olje/vann-kontakten. Dagny, som er lokalisert om lag 10 km nord for Sleipner Vest i Nordsjøen, strekker seg over 4 lisenser, og videre arbeid vil avgjøre hvor stor eierandel som tilhører hver lisens. Dagny vil bli vurdert utbygd mot Sleipnerfeltet, eller som et eget felt. I nærheten av Njordfeltet på Haltenbanken gjorde man i fjor Foto: StatoilHydro Brønn 15/5-7 i Dagny-feltet fant en betydelig oljekolonne i Huginformasjonen. Størrelsen på olje- og gassfunnet er av Oljedirektoratet (OD) foreløpig anslått til å være millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Bildet viser en kjerneprøve med olje fra brønnen. Well 15/5-7 in the Dagny field encountered a substantial oil column in the Hugin formation. The size of the oil and gas discovery has by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) preliminarily been estimated to be million barrels oil equivalent (o.e). The picture shows a core sample with oil from this well the best exploration year for a long time 2008, the best exploration year for a long time that is the conclusion drawn by our Geoscience stafff as early as mid November. Out of as many as 25 discoveries made on the Norwegian continental shelf in 2008, ExxonMobil has interest in around one third. Replacing production is one of the main objectives of all oil companies. The good exploration results over the last couple of years will contribute substantially to ExxonMobil s production in Norway being maintained at a significant level in the future. Thus the good trend from 2007, when we participated in 6 discoveries or half of all discoveries made in Norway has continued through Most of the discoveries in 2008 have been made near existing fields or infrastructure operated by us, i.e. by OBO (Operated by Others) or by NSP. Important discoveries made in the Sleipner area and in the Norwegian Sea Dag Isaksen, Manager of ExxonMobil s exploration activities near OBO fields, is very pleased with the new discoveries. Dagny was in 1978 assessed to only contain gas and condensate that might be developed through the Sleipner field. This year we drilled an appraisal well to investigate whether there might be oil on the flank of the structure. Well 15/5-7 encountered a substantial oil column in the Hugin formation, and the size of the oil and gas discovery has by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) preliminarily been estimated to be million barrels oil equivalent (o.e). Kart som viser funnbrønn 15/5-7 i Dagnyfeltet. Map showing discovery well 15/5-7 in the Dagny field. I brønn 25/11-25S ble det funnet olje i sandsteiner av paleocene alder, og størrelsen er av OD estimert til ca millioner fat o.e. In well 25/11-25S oil was discovered in sandstones of Paleocene age. The size has by the NPD been estimated to be around million barrels of oil equivalent. Kart som viser Haklang og Snøfrid Sør-funnene på Haltenbanken utenfor Midt-Norge. Map showing the Haklang and Snøfrid South discoveries at Haltenbanken off Mid Norway. ExxonMobil har deltatt i to funn i blokk 6407/7 på Haltenbanken i år Njord Nordvestflanken og Noatun. ExxonMobil has participated in two discoveries in blokk 6407/7 at Haltenbanken this year Njord Nordvestflanken and Noatun. 4 5

4 et gass/kondensatfunn som ble kalt Njord Nordvestflanken. I høst avsluttet vi boring av en ny brønn 16 km nord for Njordfeltet i et prospekt kalt Noatun som resulterte i et nytt gassfunn. Påviste utvinnbare ressurser er av OD foreløpig beregnet til mellom 30 og 48 millioner fat o.e. ExxonMobil har 20 % eierandel. Feltet blir vurdert bygd ut mot Njordfeltet. Et annet område på Haltenbanken som har gitt letesuksess i år, er blokk 6407/6 i utvinningstillatelse 312 (EM-andel er 24 %) nær det produserende Mikkelfeltet. Brønn 6407/6-6 ble boret for å lete etter gass i sandsteiner av midtre jura-alder i et prospekt kalt Gamma. Prospektet ligger cirka åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet. Brønnen påviste våtgass. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling. Foreløpige beregninger viser at funnet inneholder 2 til 3 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass (OD-tall). Det planlegges å knytte gassfunnet opp mot infrastrukturen i området (Mikkel og Åsgard), og vi håper på en produksjonsstart her allerede i 2011, sier Dag. ExxonMobil har i tillegg deltatt i noen mindre funn i Snorre-, Fram- og Oseberg-områdene som vurderes utbygd i tilknytning til eksisterende felt. Gode muligheter for utbygging av funn i Nyk- og Grane-områdene Leteavdelingen har gjort tre funn i år, og to av disse er lokalisert utenfor Midtnorge i det såkalte Nyk-området Snefrid Sør (6706/12-1) og Haklang (6707/10-2), sier Stig Ballestad, leder for Leteavdelingen. Han forteller at begge disse funnene ligger like i nærheten av gassfunnet Luva fra (EMs andel er 15 %.) I Snøfrid Sør ble det påvist gass i sandsteiner av kritt-alder. Gasskolonnen var 70 meter tykk med gode reservoaregenskaper, og størrelsen på funnet er av OD anslått til ca. 4 milliarder Sm 3 utvinnbar gass. Haklang påviste en 127 m tykk gasskolonne i en tilsvarende sandstein. Størrelsen på funnet er ifølge OD mellom 8 og 14 milliarder Sm 3 utvinnbar gass. Et sidesteg ble boret til et dypereliggende prospekt som også fant noe gass. Stig sier at rettighetshaverne i utvinningstillatelsen nå vil vurdere hvordan funnene Luva, Snefrid Sør og Haklang kan bygges ut. En av utfordringene er vanndypet i området som er nærmere meter, og en utbygging her vil være ny rekord på norsk sokkel. Også i Nordsjøen ble det gjort et interessant funn tidligere i år. I brønn 25/11-25S (EM-andel: 13 %) nær Grane ble det funnet olje i sandsteiner av paleocene-alder, og størrelsen er av OD estimert til ca millioner fat o.e. Funnet er stort nok til å bli utviklet. A downflank sidestep was drilled to determine the oil-water contact. Dagny, which is located 10 km north of Sleipner West in the North Sea, is straddling 4 licenses, and future work will determine what the interest of each license will be. Dagny is being evaluated to be developed via the Sleipner field, or as a separate field. Last year a gas/condensates discovery named Njord Northwest flank was made close to the Njord field at Haltenbanken. ExxonMobil has 20% interest. This fall we completed drilling of a new well 16 km north of the Njord field on a prospect named Noatun which resulted in a new gas discovery. NPD s preliminary resource estimated is between 30 and 48 million barrels oil equivalent. A field development via the Njord field is being evaluated. Another area at Haltenbanken with exploration success this year, is block 6407/6 in production license 312 (ExxonMobil s interest is 24%) near the producing Mikkel field. Well 6407/6-6 was drilled to explore for gas in sandstones of Middle Jurassic age on a prospect named Gamma. The prospect is located around 8 km southeast of the the Mikkel field. The well encountered wet gas. The well has not been formation tested, but substantial data collection has been carried out. Preliminary estimates indicate that the discovery contains 2 to 3 billion Sm 3 of recoverable gas resources. (NPD figures.) There are plans to link the gas discovery to infrastructure in the area (Mikkel and Åsgard), and we hope for production startup as early as 2011, says Dag. Furthermore, ExxonMobil has participated in some smaller discoveries in the Snorre, Fram, and Oseberg areas, which are being evaluated for possible development via existing fields. Good possibilities for developing discoveries in the Nyk and Grane areas The Exploration Departement has made three discoveries this year, and two of them are located off Mid Norway in the so called Nyk area Snefrid South (6706/12-1) and Haklang (6707/10-2), says Stig Ballestad, manager of the Exploration Department. He tells us that both discoveries are located close to the gas discovery Luva made in (ExxonMobil s interest is 15%.) In Snefrid South, gas was encountered in sandstones of Cretaceous age. The gas column was 70 metres thick with good reservoir properties, and the size of the discovery is estimated to be around 4 billion Sm 3 of recoverable gas by the NPD. Haklang encountered a 127 metres thick gas column in similar sandstones. The size of the discovery is according to 2009 blir et spennende leteår Håpet er at den gode trenden fortsetter inn i 2009, som blir nok et spennende leteår for selskapet. I januar starter vi boringen på et ExxonMobil-operert prospekt kalt Freke som ligger nordøst for Dagny. Når operasjonen med boreriggen Bredford Dolphin er fullført, flytter riggen over til et annet operert prospekt kalt Eitri sør for Jotun. Dette er interessante prospekter som det er knyttet stor spenning til, forteller Stig. Vi skal også delta på 4-6 letebrønner boret av StatoilHydro nær våre produserende felt. Selskapet satser også på å få nye leteblokker. I november leverte vi inn søknad til 20. konsesjonsrunde, og vi har tidligere søkt om leteareal i forhåndsdefinerte områder (TFO 2008). Vi håper selvsagt på å få nye, interessante lisenser når tildelingene skjer neste år, men konkurransen om nye leteblokker er stor. 79 nye blokker ble utlyst i 20. runde, og hele 46 oljeselskaper konkurrerer om disse. Til sammenligning var det kun 18 selskaper som deltok i 18. konsesjonsrunde i 2004 da vi ble tildelt Kogge-lisensen, avslutter Stig. Den halvt nedsenkbare riggen "Transocean Leader" som gjorde gassfunnet Haklang i brønn 6707/10-2 utenfor Haltenbanken. The semisubmersible drilling rig "Transocean Leader" which made the Haklang gas discovery in well 6707/10-2 off Haltenbanken. the NPD estimated at between 8 and 14 billion Sm 3 of recoverable gas. A sidetrack was drilled to a deeper prospect which also discovered some gas. Stig says that the license partners will now evaluate how Luva, Snefrid South and Haklang might be developed. One of the challenges is the water depth in the area being close to 1,300 metres a development here would be a new record on the Norwegian shelf. In the North Sea we also made an interesting discovery this year. In well 25/11-25S (ExxonMobil s interest is 13%) close to Grane, oil was discovered in sandstones of Paleocene age. The size has by the NPD been estimated to be around million barrels of oil. The discovery should be big enough to be developed will be an exciting exploration year The hope is that the good trend will continue into 2009, which will be another exciting exploration year for the company. In January, we will start drilling on an ExxonMobil operated prospect named Freke which is located northeast of Dagny. When the operation with the rig Bredford Dolphin has been completed, it will move to drill on another ExxonMobil operated prospect named Eitri located south of Jotun. These are interesting prospects which we look forward to with great interest, Stig tells us. We will also participate in 4-6 exploration wells drilled by StatoilHydro close to our producing fields. The company is also working to get new exploration acreage. In November we delivered an application for acreage in the 20th Licensing Round, and earlier this year we delivered an application for acreage in predefined areas (APA 2008). Of course, we hope to get new, interesting licenses when the awards are made next year, but the competition for acreage is tough. 79 new blocks were out for bids in the 20th Round, and as many as 46 oil companies are competing. In comparison, only 18 companies participated in the 18th Licensing Round in 2004 when we were awarded the Kogge license, Stig concludes. 6 7

5 ExxonMobils malaria-engasjement Tekst Kirsten Vårt morselskap Exxon Mobil Corporation er den største bidragsyteren til kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske, sektoren av næringslivet. Totalt har ExxonMobil bidradd med mer enn 130 millioner dollar til forskjellige utviklingsprosjekter i Afrika. Selskapet gir imidlertid ikke bare finansiell støtte, men samarbeider med både regjeringer og organisasjoner i de berørte områdene for å gjøre dem i stand til å bekjempe malaria på den samme disiplinerte, resultatbaserte måten som ExxonMobil bruker i sine globale operasjoner. Målsettingen til selskapet og samarbeidspartnerne er å halvere malariadødsfallene innen ExxonMobil har vært engasjert i Afrika i over 100 år. Selskapet har nå olje- og gassaktiviteter i mer enn 20 afrikanske land og er klar over det ødeleggende omfanget av malaria. Malaria dreper et afrikansk barn hvert 30. sekund og mer enn 1 millioner mennesker i året. Enkle løsninger, som malarianett når man sover og insektspray, kan spille en avgjørende rolle for å beskytte barn og andre sårbare deler av befolkningen. Selskapet vårt bidrar på flere felt alt fra utvikling av nye medisiner til å distribuere malarianett innsatt med insektsmidler hvor det trenges. Faktisk er malaria fortsatt den sykdommen som dreper flest barn under fem år i Afrika, og fortsatt er det slik at malaria tar flere liv enn AIDS, tuberkolose og meslinger. I tillegg til at den representerer en humanitær katastrofe, er malaria også en av de største hindringene for sosial og økonomisk utvikling av landene. Økonomer estimerer at sykdommen reduserer brutto nasjonalproduktet hos nasjoner i malariabeltet med mer enn 12 milliarder dollar hvert år. Imidlertid tilsier nyere medisinske fremskritt at det ExxonMobil har vært engasjert i Afrika i over 100 år. Malaria dreper mer enn 1 million mennesker i året på dette kontinentet. ExxonMobil has been engaged in Africa for more than 100 years. Malaria kills more than 1 million people every year in this continent. ExxonMobil's malaria engagement Our parent company Exxon Mobil Corporation is the largest non-pharmaceutical private-sector contributor to the fight against malaria. Totally, ExxonMobil has contributed with more than 130 million dollars to several development projects in Africa. However, the company does not only give financial support, but cooperates both with governments and organizations in the areas affected enabling them to combat malaria with the same disciplined, results-based business practices that ExxonMobil employees in its global operations. The aim of the company and its partners is to halve malaria deaths by ExxonMobil has been engaged in Africa for more than 100 years. The company has now oil and gas activities in more than 20 African countries, and is aware of the devastating extent of malaria. Malaria kills one African child every 30th second and more than 1 million people every year. Simple solutions such as bed nets and insecticide spray, may be crucial for protecting children and other vulnerable groups of the population. Our company is contributing in several areas from development of new drugs to distribution of insecticide-treated nets to places where they are desparately needed. Malaria is still the disease that kills most children below the age of five in Africa, and it claims more victims than AIDS, tuberculosis or measles. Apart from representing a human catastrophe, malaria is also one of the greatest impediments to the social and economic development of the region. Economists estimate the disease reduces the GNP of the nations in the malaria belt by more Exxon Mobil Corporation er den største bidragsyteren i kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske sektoren av næringslivet. Enkle løsninger, som malarianett når man sover og insektspray, kan spille en avgjørende rolle for å beskytte barn og andre sårbare deler av befolkningen. ExxonMobil Corporation is the largest non-pharmaceutical private-sector contributor to the fight against malaria. Simple solutions such as bed nets and insecticide spray may be crucial for protecting children and other vulnerable groups of the population. er mulig å forhindre og behandle sykdommen. Dette er grunnen til at flere og flere regjeringer, organisasjoner og institusjoner aktivt støtter kampen mot malaria deriblant Verdens Helseorganisasjon som har gitt kampen mot malaria høyeste prioritet. Malaria forårsakes av en parasitt som overføres til mennesker gjennom myggstikk et lite stikk kan ende med et katastrofalt resultat. than $12 billion every year. Nevertheless recent medical advances mean that this disease is both preventable and curable. This is why more and more governments, NGO's and charitable institutions are actively supporting the war on malaria including WHO which has given the fight its highest priority. Malaria is caused by a parasite and is transmitted to humans by moscito bites a small bite may thus have a disastrous result. 8 9

6 ExxonMobils malaria-initiativ i Norge Tekst Kirsten Det er ikke bare på verdensbasis at ExxonMobil engasjerer seg i kampen mot malaria. I år har ExxonMobil i Norge gjennom to aktiviteter klart å samle inn ca kroner til bekjempelse av sykdommen. Selskapet inngikk en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors, og ved aktiv innsats under Bislett Games, samt aktiviteter på alle Esso-stasjonene i Norge, har man nå fått dette flotte resultatet. ExxonMobil er hovedsponsor for Bislett Games, og under årets stevne samlet man inn penger til Røde Kors sitt arbeid gjennom "Help us Help" initiativet for bekjempelse av malaria. "Help us Help" er et initiativ hvor Esso ansatte gjennom forskjellige aktiviteter hjelper til med å samle inn midler til kampen mot malaria. Under den varme sommerkvelden, hvor utøverne klarte å oppnå flotte resultater, fikk man også et innsamlingsresultat som overgikk alle forventninger. Kampanjen på stadion var støttet av gratis avisannonser i forkant, unge utøvere ble sponset av forskjellige selskaper som dermed også bidro til innsamlingen, og tilskuerne ga penger gjennom SMSmeldinger. Esso-forhandlerne ønsket også å bidra til innsamlingen på et eller annet vis, og resultatet av dette initiativet ble en sommerkampanje på alle Esso-stasjonene. Kampanjen gikk i korthet ut på å selge gjenbruks-bærenett med mottoet "Et nett for livet" trykket på, og som kan erstatte de plastposene vi så ofte bruker når vi handler. Ved kjøp av disse nettene ville hele fortjenesten kanaliseres til Røde Kors sitt arbeid mot malaria, og et bærenett gir ca. ett malarianett. I tillegg ble det satt opp en premie for de ansatte på stasjonene en vinner ville få være med Røde Kors sitt prosjekt-team til Malawi i høst. (Se egen sak.) ExxonMobil's malaria initiative in Norway It is not only worldwide that ExxonMobil engages in the fight against malaria. This year ExxonMobil in Norway has managed to raise about NOK 600,000 to fight the disease through two activities. The company entered into a cooperation agreement with the Norwegian Red Cross, and through an active effort during the Bislett Games and site activities at all the Esso petrol stations in Norway this great result has been achieved. ExxonMobil is the main sponsor of the Bislett Games, and at this year's gathering there was a fund raising for Red Cross' work through the "Help us Help" initiative to prevent malaria. "Help us Help" is an initiative where Esso employees through different activities help raising funds to fight malaria. During the warm summer evening, where the athletes managed to produce some outstanding results, we also managed to get a fund raising result which exceeded all expectations. The campaign at the stadium was supported by free newspaper ads in advance, young athletes were sponsored by different companies which thus contributed to the fund raising, and the spectators gave money through SMS messages. The Esso dealers also wanted to contribute to the malaria fundraising in some way, and the result of this initiative was a summer campaign at all the Esso stations. The campaign was in short to sell re-use shopping bags with the motto "A net for life" (shopping bag in Norwegian is net) which was printed on the "nets", replacing the plastic bags we so often use when we shop. When buying these bags the whole profit would be canalized to Red Cross' work against malaria, one shopping net gives one malaria net. In addition, a prize was put up for the employees at the stations a winner would be invited to join Red Cross' project team to Malawi this autumn. (See separate story.) ExxonMobil i Norge klarte å samle inn ca kroner til bekjempelse av malaria. Dette betyr penger til myggnett og i snitt ligger to mennesker under ett nett, noe som betyr at mennesker får malariabeskyttelse fra disse midlene. Her blir noen av nettene delt ut i Malawi. ExxonMobil in Norway managed to raise about NOK 600,000 to fight malaria. That means enough money to buy 22,700 mosquito nets. On average two persons sleep under one net which means that 45,400 people get malaria protection from these funds. Here some of the nets are handed out in Malawi

7 Malaria i Malawi ExxonMobil-ansatte fra Norge til Afrika med Røde Kors Tekst Kirsten Etter årets malariakampanje "Et nett for livet" hvor det ble samlet inn nok penger til hele myggnett, var det 1. november klart for avgang til Malawi med Røde Kors for to ansatte Kaia Mathiesen fra Fuels Marketingorganisasjonen og Arild Vågseter, som gjorde en formidabel innsats i forbindelse med malarikampanjen, fra Tigerstasjonen på Revheimsveien i Stavanger. Det var en utrolig reise, sier Kaia. Vi fikk både se, oppleve og være med på veldig mange ting denne uka som vi nok aldri kommer til å glemme. Malawi er et frodig og vakkert land, men barnedødeligheten er høy og gjennomsnittlig levealder er kun 36 år. Landet ligger mellom Mosambik, Zambia og Tanzania i den midtre/ østlige delen av Afrika. Kan du fortelle litt om opplevelsene? Vi fikk blant annet være med på utdeling av malarianett. Røde Kors hadde en "roll-out" i den perioden vi reiste, og da fikk vi se med egne øyne hvor stort behovet er. Malaria er svært utbredt i Malawi og er den viktigste dødsårsaken. Sykdommen tar faktisk flere liv enn HIV/AIDS og det var ikke jeg klar over. Utdelingen av nettene var desentralisert og skjedde etter prinsippet om at de som trengte nettene mest, var dem som fikk først. Distribusjonssentrene ute i distriktene ofte offentlige helsesenter med jordmor hadde satt opp lister og prioriterte ut fra følgende kriterier gravide, barn under 2 år, HIV-positive, foreldreløse barn osv. Det er et desperat behov for nett, men langt fra nok til at alle som behøver, får. Arild Vågseter, fra Tiger-stasjonen på Revheimsveien i Stavanger, og Kaia Mathiesen fra Fuels Marketingorganisasjonen hadde en uforglemmelig reise til Malawi sammen med Røde Kors. Arild Vågseter, from the Tiger petrol station at Revheimsveien in Stavanger, and Kaia Mathiesen from the Fuels Marketing organization had an unforgettable journey to Malawi with Red Cross. Malaria in Malawi ExxonMobil employees from Norway to Africa with Red Cross After this year's malaria campaign "A net for life" where enough money was raised to buy a total of 22,700 mosquito nets, two employees were ready for takeoff to Malawi with Red Cross Kaia Mathiesen from the Fuels marketing organization and Arild Vågseter, who did a tremendous effort in connection with the malaria campaign, from the Tiger petrol station at Revheimsveien in Stavanger. It was an incredible journey, says Kaia. We had the opportunity to see, experience and take part in a lot of things this week which we never will forget. Malawi is a lush and beautiful country, but the infancy mortality rate is high and the average duration of life is only 36 years. The country is located between Mozambique, Zambia and Tanzania in the middle/eastern part of Africa. Can you tell us a little about what you experienced? We took i.a. part in distribution of malaria nets. The Red Cross had a "roll-out" during the period where we visited Malawi, and then we got to see with our own eyes how big the need is. Malaria is very widespread in Malawi and is the most important cause of death. Actually, the illness takes more lives than HIV/AIDS which I was not aware of. The distribution of the net was decentralized and took place according to the principle that those who needed the nets most, was Arild sammen med lokale Røde Korsmedarbeidere i Malawi. Arild together with local Red Cross employees in Malawi. Malawi er et frodig og vakkert land, men barnedødeligheten er høy og gjennomsnittlig levealder er kun 36 år. Malawi is a lush and beautiful country, but the infancy mortality rate is high and the average duration of life is only 36 years

8 SAGE en viktig inngangsport Så det var mye trist å se? Nei, faktisk var vi imponert over hvor glade folk synes å være. Vi ble utrolig godt mottatt og følte oss veldig velkomne. Folk sang, spilte og danset for oss. Vi fikk besøke folk som hadde fått myggnett, se hvordan de bodde, snakke med dem og fikk se hvem som sov under nett hver dag. Kaia forteller videre at de fikk være med til en barnepark for foreldreløse barn, hvor Røde Kors med enkle midler hadde klart å få til utrolig mange stimulerende tiltak gjennom lekestasjoner. De fikk se kommunikasjon gjennom teaterstykker beregnet for folk som ikke kan lese og skrive, med temaer som regntid/impregnering av myggnett, viktigheten av myggnett for gravide, sex-opplysning osv., og de fikk besøke sykehus. "Våre" penger går ikke bare til Malawi, men til malariabekjempelse der hvor Røde Kors mener det trengs mest, sier Kaia. Likevel tror jeg vi fikk et ærlig og usminket bilde av viktigheten av myggnett for folk som lever i områder hvor malaria er et stort helseproblem. Arild deler ut malarianett til dem som trenger det mest. Arild hands out mosquito nets to those who need it the most. the ones who got them first. The distribution centers are out in the districts often public health centers with a midwife who had made lists and prioritized from the following criteria pregnant, children below the age of 2, HIV positive, orphans and so on. There was a desperate need for nets, but far from enough for everyone to get one. So there was a lot of misery and sadness? No, actually we were impressed with how happy people seemed to be. We were very well received and felt that we were extremely welcome. People were singing, playing and dancing for us. We visited people who had got a mosquito net, saw how they lived, talked with them and also saw who were sleeping under mosquito nets every day. Kaia also tells us that they were invited to a nursery for orphans where Red Cross with simple means had succeeded in making a lot of stimulating initiatives through play stations. They were also shown communication through theatre plays aimed at illiterates with themes such as rainy season/ impregnating of mosquito nets, the importance of mosquito nets for pregnant, sex information, and so on, and they visited hospitals. "Our" money is not just spent in Malawi, but to fight malaria wherever Red Cross sees the largest needs, says Kaia. Still, I think we had an honest and unvarnished picture of the importance of mosquito nets for people living in areas where malaria is a major health problem. Tekst Kirsten for energi til Storbritannia ExxonMobil er operatør for transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE. Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via dette anlegget. SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) er et av fire gassprosesseringsanlegg som er lokalisert i St. Fergus de øvrige tre er operert av Shell, Total og National Grid. ExxonMobil opererer med dette et av de største og mest moderne anleggene i sitt slag i Storbritannia, sier John Arthur som er Process Superintendent på SAGE. Anlegget ligger 40 miles nord for Aberdeen i St. Fergus, og prosesserer gass som blir transportert i rørledninger fra feltene i den nordlige delen av Nordsjøen og ytterkantene av Murray Firth. Totalt er det tre rørledninger som forsyner SAGE-terminalen med gass. Det er SAGE-rørledningen, Britannia-rørledningen og Atlantic and Cromarty-rørledningen. Vi har en kapasitet på 52 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Gassen som prosesseres gjennom SAGE-terminalen, sendes så videre via National Gridterminalen og til kundene i National Transmission System. Byggingen av SAGE-terminalen startet i 1990 og anlegget begynte å prosessere gass fra Berylfeltet i Siden den gang har anlegget blitt utvidet slik at det kan prosessere gass også fra andre felt som ikke er operert av ExxonMobil nemlig Alvheim, Scott, Brae, Britannia, Atlantic og Cromarty-feltene. Mot slutten av året vil terminalen også ta imot gass fra Ettrickfeltet. For å få til dette ble det i sommer utført en såkalt "hot tap" operasjon på SAGE-rørledningen på 95 meter dyp, mens rørledningen var i drift. Dette var en komplisert operasjon hvor man fikk på plass et tilleggsrør som vil gjøre det mulig å eksportere gassen fra Ettrickfeltet til St. Fergus. I tillegg skal det gjennomføres et omfattende boreprogram i Berylområdet neste år, som også kan gi tilleggsvolumer. John Arthur forteller at selskapene som opererer anleggene rundt St. Fergus, er svært opptatt av å beskytte miljøet rundt anleggene, og at de nå har operert her i mer enn 35 år på en sikker måte og i harmoni med miljøet. John Arthur emphasizes that the companies operating the plants at St. Fergus are very concerned with protecting the environment around the plants, and that they have now operated here for more than 35 years in a safe manner and in harmony with the environment. SAGE an important entry gate for energy to Great Britain ExxonMobil is the operator of the SAGE transportation and processing system. About 16% of all the gas to Great Britain is coming in through this plant. SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) is one of four gas plants which are located at St. Fergus the other three are operated by Shell, Total and the National Grid. ExxonMobil is thus operating one of the largest and most modern facilities of its kind in the UK, says John Arthur who is Process Superintendent at SAGE. The plant is located 40 miles north of Aberdeen at St. Fergus, and processes gas transported in pipelines from the northern North Sea and the outer Murray Firth. In total there are three pipelines supplying the SAGE plant with gas. It is the SAGE pipeline, Britannia pipeline and the Atlantic and Cromarty pipeline. We have a capacity of 52 million standard cubic meters of gas per day. The gas processed through the SAGE terminal, is sent on via the National Grid terminal and then on to the customers of the National Transmission System. The construction of the SAGE terminal started in 1990 and the plant started processing gas from the Beryl field in Since then the plant has been expanded to include gas from other fields not operated by ExxonMobil that is Alvheim, Scott, Brae, Britannia, Atlantic and the Cromarty fields. Towards the end of this year, the terminal will also receive gas from the Ettrick field. To allow the Ettrick field tie-in a socalled "hot tap" operation was carried out on the SAGE pipeline this summer at 95 meters below sea level and while the pipeline was still in operation. This is a complicated operation Desember

9 Aksel Asp advokat på oppdrag Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE, hvor ExxonMobil er operatør. About 16% of all the gas to Great Britain is running through the transportation and processing plant SAGE where ExxonMobil is the operator. Hvor mange arbeider det her på anlegget? Totalt arbeider det ca. 100 personer. Av disse er 35 ExxonMobilansatte og de øvrige er kontraktører. Jeg må også få lov å skryte litt av arbeidsstokken her på SAGE vi har ikke hatt noen fraværsskader/hendelser siden 1999, det vil si i løpet av 3 millioner arbeidstimer, fordelt mellom både stab og kontraktører. John understreker også at ExxonMobil er svært opptatt av å beskytte miljøet rundt anleggene i St. Fergus. Disse er bygget langs en uberørt kystlinje som er kjent for sine sanddyner og våtmarksområder og er tilholdssted for et variert dyre- og fugleliv. Selskapene som opererer her, har imidlertid nå operert i St. Fergus i mer enn 30 år, på en sikker måte og i harmoni med miljøet rundt anleggene. where an additional pipeline connection was put in place making it possible to export the gas from the Ettrick field to St. Fergus. In addition, a comprehensive drilling program will be carried out in the Beryl area next summer, and this may also give additional volumes to SAGE. How many persons are working at the plant? Totally about 100 persons are employed here. 35 are ExxonMobil employees and the remainder are contractors. I really have to give credit to the work force here at SAGE we have not had any lost time incidents since 1999, and includes 3 million manhours, expended between both staff and contractors. John also emphasizes that ExxonMobil has been very concerned with protecting the environment around the plants at St. Fergus. They are all built along an unspoiled coastline which is famous for its golden dunes and wetlands and is the habitat of a varied animal and birdlife. The companies operating here have, however, now operated at St. Fergus for more than 30 years in a safe manner, and in harmony with the environment around the plants. Tekst Kirsten Aksel Asp tok med seg familien og reiste fra Norge til Sakhalin i Russland som Legal Manager i juli 2003, etter å ha vært ansatt på Foruskontoret i syv år. Der ble familien værende i to år Aksel i hele fire år, etter hvert med rollen General Counsel Russia. I august 2007 gikk turen videre til London, og nå er advokaten ukependler mellom London og Stavanger. Jeg har en spennende jobb her i London som Assistant General Counsel Upstream Europe, hvor jeg fortsatt har masse å lære. Jeg koordinerer en gruppe på 9 advokater som gir juridiske råd og bistand til ExxonMobils Gas and Power Marketing (G&PM) funksjon i Europa. Fire av advokatene er lokalisert her i London, tre i Hannover og en i Breda. Gruppen består av to engelske, fem tyske, en nederlandsk og en norsk advokat (meg). Vi gir bistand til G&PM ved mange tradisjonelle typer transaksjoner slik som; kjøp/salg av infrastruktur, kjøp/salg av gass, transportavtaler, pris-(re)forhandlinger, tolkning av samarbeidsavtaler osv., men vi ser en klar tendens til at mer av vår tid går til konkurranserettslige problemstillinger. Det siste kan både være forebyggende eller i forbindelse med etterforskning, slik som den pågående etterforskingen av GasTerra, et nederlandsk joint venture hvor EM har en andel. I tillegg har den internasjonale finanskrisen gjort seg gjeldende i den forstand at vi har opplevd at kunder åpner konkurs, eller at gass-kontrakter må reforhandles med ytterligere finansielle garantier eller daglige betalinger via såkalte netting- og margining -avtaler. Det er med andre ord nok å ta seg til. Aksel er utdannet jurist med spesialfag i forsikringsrett og petroleumskontrakter, og har norsk advokatbevilling. Før han ble ansatt i ExxonMobil, hadde han jobbet både innenfor forsikring Storebrand og Gjensidige og i oljebransjen hos Shell. Men det er hos ExxonMobil han definitivt har slått rot og jobbet lengst, nå i totalt 12, år hvorav 7 i Norge og fem i utlandet. Aksel Asp a lawyer on assignment In July 2003, after having worked at the Forus office for seven years, Aksel Asp took his family and left Norway for Sakhalin (Russia), to take up a position as Legal Manager there. His family stayed there for two years while Aksel lingered for four years, gradually taking over the role as General Counsel Russia. In August 2007 it was time to move on, this time to London. For the moment, the lawyer is commuting weekly between London and Stavanger. I ve had a stimulating job here in London as Assistant General Counsel Upstream Europe. It turned out I have still a lot to learn. I coordinate a group of 9 lawyers who give legal advice and assistance to ExxonMobil s Gas and Power Marketing s (G&PM) function in Europe. Four of the lawyers are stationed here in London; there are three in Hannover and one in Breda. The groups include two English lawyers, five German, one Dutch and one Norwegian (me.) We provide assistance to G&PM in a number of traditional transactions such as; buying/selling of infrastructure, buying/ selling of gas, transport agreement, price (re)negotiations, interpretation of joint venture agreements etc. However the tendency is clear; we are spending more and more of our time on issues relating to competition law. This may have a preventive nature, or it may be in connection with investigation, such as the ongoing investigation of GasTerra, a Dutch joint venture in which EM has ownership interests. Moreover, the international financial crisis has manifested itself in the sense that we are now seeing customers who are filing for bankruptcy, or gas contracts that need to be renegotiated with additional financial guarantees or daily payments 16 17

10 JOBBEN MIN Jobben i og erfaringer fra Sakhalin La oss gå litt tilbake til Sakhalin-oppdraget det må ha vært både spennende og utfordrende? Ja, det var det, og det var også utrolig travelt. Jeg var den første EM-advokaten som bodde der og en del av jobben min var å bygge opp et russisk law department på Sakhalin. Da jeg forlot Russland hadde ExxonMobil ansatt fem russiske advokater, tre på Sakhalin og to i Moskva. Samtidig som vi lette etter engelsk talende russere med gode eksamenspapirer, skulle vi betjene et utbyggingsprosjekt til 3 milliarder dollar. Dette var utbyggingen av Sakhalin 1 med on- og offshore boreoperasjoner, onshore oljeprosesseringsfasiliteter (OPF) og eksportrørledning over Tartarstredet og ned til Dekastri på østkysten av det russiske fastlandet, hvor eksportterminalen skulle bygges. På grunn av manglende infrastruktur innebar dette at vi i tillegg til egne fasiliteter måtte bygge veier, bruer, flyplass, teleanlegg, havner, landingsplass for helikopter, samt foreta utbedringer på sykehus og skoler. Arbeidsfeltet ble derfor svært vidt, og behovet for myndighetskontakt meget omfattende. Flere av delprosjektene kunne potensielt ha innvirkning både på miljø og urbefolkning, og det var derfor nødvendig å koordinere tett med russiske myndigheter. I tillegg kom de mer hverdagslige utfordringene med russiske immigrasjonsmyndigheter for å få visa og arbeidstillatelser til alle expats. Når man tar i betraktning at det russiske byråkratiet ikke alltid er det mest smidige, vil man forstå at denne omfattende myndighetskontakten ble svært ressurskrevende både for regulatory og law. Etter hvert fikk vi ansatt en ung stab som var høyt utdannet, snakket engelsk og som stort sett var "sultne" på å gjøre en god jobb. Nivået på utdanning og kunnskap er relativt høyt i Russland. Når disse nyansatte fikk omstilt seg til EM- kulturen, og fant ut at stillingene ikke var så smale som de var vant til i det russiske systemet, men at man kunne ta mer initiativ og arbeide bredere og mer selvstendig, fikk både selskap og ansatte full uttelling. Hva er forklaringen din på at ExxonMobil har klart seg så godt i Russland? Aksel tror den viktigste grunnen til at ExxonMobil har unngått endringer i eierandeler/fordeling på sine prosjekter i Russland, er at selskapet i stor grad har innfridd forventningene til russiske myndigheter. Aksel believes the main reason why ExxonMobil has avoided changes in ownership interests/distributions in their projects in Russia, is that the company to a large degree has fulfilled the expectations of the Russian authorities. via so-called netting and margining agreements. In other words; there is enough going on to keep you busy. Aksel is educated as a lawyer, and has specialized in insurance law and petroleum contracts. He possesses a Norwegian license to practice law. Before he joined ExxonMobil, he had worked both within insurance Storebrand and Gjensidige and the oil business with Shell. But it is with ExxonMobil that he has put down roots and worked for the longest period of time. He has been here for 12 years, of which seven in Norway and five abroad. His job and experiences from Sakhalin Let s step back a little and go back to the Sakhalin assignment I guess it was both an exciting and challenging experience? Yes, indeed it was, and incredibly busy as well. I was the first EM lawyer to be stationed there and part of my job was to build up a Russian law department on Sakhalin. When I left Russia, ExxonMobil had hired five Russian lawyers, three on Sakhalin and two in Moscow. As the same time as looking for English speaking Russians with good examination papers, we were serving a 3 billion dollar development project. This was the Sakhalin 1 development, which included onshore and offshore drilling operations, onshore oil processing facilities (OPF), and an export pipeline across the Tartar strait and down to Dekastri on the east coast of the Russian mainland, where the export terminal was being built. Owing to a lack of infrastructure this meant that we in addition to building our own facilities also had to build roads, bridges, an airport, telecommunications, ports, landing place for helicopter, and perform an upgrading of hospitals and schools. As a result of all this, the line of work became wide-ranging and the need for regulatory liaison comprehensive. A number of subprojects could potentially impact on both environment and the indigenous population, so it was absolutely required to coordinate closely with the Russian authorities. On top of that came the more mundane challenges relating to Russian immigration authorities, in order to get visas and work Jeg antar at du sikter til de utfordringene som Shell og BP har hatt med prosjekter i Russland, og de endringene som de har måttet akseptere vedrørende eierandeler/fordeling. Jeg tror den viktigste grunnen til at Sakhalin 1 og EM som operator så langt har unngått dette, er at EM i stor grad har innfridd forventningene. Vi har vært effektive i prosjektgjennomføringen, demonstrert kostnadskontroll og levert first oil i rett tid. Det ble derfor kort tid mellom de første investeringene og de første inntektene for Sakhalin Oblast og den russiske stat. På mer mikronivå har det også vært viktig for flyten i prosjekt gjennomføringen at koordineringen med lokale og føderale myndigheter har gjort det mulig at det hav av tillatelser, lisenser og løyver som er nødvendige, har foreligget i tide, slik at arbeidet ikke ble forsinket på grunn av manglende tillatelser. Familie og fritid Hva med fritidsaktiviteter? Skal du være på Sakhalin, bør du være interessert i og trives med utendørsaktiviteter vinter som sommer. Jeg fisket laks, syklet offroad, gikk på ski både slalåm og langrenn, samt noen flotte trugeturer. På Sakhalin finner du verken kino eller teater på engelsk, men dersom savnet av moderne kultur ble stort, var det nokså enkelt å komme seg til Japan med EM-chartret fly. I tillegg til gjentatte turer til Japan, benyttet permits for all expats. Considering the fact that the Russian bureaucracy is not exactly smooth to deal with, you will understand that this extensive regulatory contact demanded a lot of resources, both for regulatory and law. Gradually we managed to hire a young staff with a high education, who spoke English, and who by and large were hungry to do a good job. The level of education and knowledge is relatively advanced in Russia. As soon as these new employees had adapted to the EM culture, finding that their positions were not as confined as they were accustomed to in the Russian system, but that they were free to take initiatives working across a broader scale, the success for both company and staff was a fact. How do you explain the fact that ExxonMobil has done so well in Russia? I assume you are referring to the problems that Shell and BP have had with their Russian projects, and the changes they have had to accept concerning ownership interests/ distribution. I believe the main reason why Sakhalin 1 and EM as operator until now have avoided this, is that EM largely has fulfilled expectations. We have been efficient in project execution, have demonstrated tight cost control and delivered first oil on time. This means a short period of time between first investments and the first income from Sakhalin Oblast into the coffers of the Russian government. Aksel var fire år på Sakhalin i Russland hvor han var med på utbyggingsprosjektet av Sakhalin 1. Aksel was four years in Sakhalin in Russia where he participated in the development project Sakhalin 1. MY JOB 18 19

11 vi også anledningen til å besøke Thailand, Kina og Australia alt uforglemmelige opplevelser. I tillegg møtte vi kjekke mennesker som vi fortsatt holder kontakten med. Noen har vi vært på ferie med etter at vi forlot Sakhalin, og nylig (i november) hadde vi et amerikansk vennepar med på seiling i Stavanger. Men familien valgte å reise hjem til Norge? Ja, det var bare barneskole på den internasjonale skolen på Sakhalin, så etter to år hadde vi valget mellom å sende Amanda, som da var 12, på internatskole i Japan eller at Ine, kona mi, og ungene flyttet hjem til Stavanger. For oss som ikke har tradisjon for internatskole, var ikke det valget vanskelig. Vi hadde fortsatt huset i Gamleveien, så de flyttet tilbake til kjente tomter, og ungene kunne begynne i sine gamle klasser og fotballag. Jeg reiste hjem hver åttende uke og var da hjemme i to uker i slengen. Ikke akkurat norsk offshore "schedule", men man innretter seg. I så måte er London en stor forbedring. Fra Sakhalin tok det to dager å komme seg hjem, nå er det kun snakk om noen få timer. Jeg reiser derfor hjem så godt som hver eneste helg og har også noen ekstra reisedager, slik at det i tillegg til alminnelig ferie blir noen ekstra langhelger innimellom. Familien vurderte aldri å komme til England? Nei, på det tidspunktet London ble aktuelt for meg, hadde Amanda fylt 14 og var absolutt ikke interessert i å flytte igjen. Ungene hadde tilpasset seg så bra tilbake i Norge at vi valgte ikke å flytte dem mot deres vilje. I tillegg holdt Ine på med utdanning og starter nå Stavanger Friskværn, som er et firma innen forebyggende helse. Men vi får jo håpe og tro at vi kan komme til å bo fast i samme land etter hvert! Hvor bor du i London, og hva gjør du på fritida? Jeg har leilighet i Wimbledon, jeg har offroad-sykkelen og forsøker å gå på treningsstudio et par ganger i uka på kveldstid, men det blir gjerne noen lange dager på jobb. Når familien On a micro-level, in order to achieve a good project implementation flow it was also important that the coordination between local and federal authorities made it possible to obtain the many permits and licenses in time, avoiding a delay in work because of lack of permits. Family and leisure time What about leisure activities? Aksel og venner på Sakhalin viser stolt fram dagens fangst av laks. Skal du bo på Sakhalin, bør du være interessert i og trives med utendørsaktiviteter vinter som sommer. Aksel and friends at Sakhalin proudly showing the salmon catch of the day. If you are to live at Sakhalin you should be interested in and like outdoor activities in summer as in winter. If you re staying on Sakhalin, it s an advantage if you take an interest in outdoor activities both winter and summer. I went salmon fishing, offroad bicycling, skiing slalom and cross country, as well as some great trips on snowshoes. You will find neither cinema nor theatre in the English language on Sakhalin, but it was pretty simple to get off to Japan on an EM chartered airplane if the lack of modern culture became too acute. In addition to making several trips to Japan we also took the opportunity to visit Thailand, China and Australia all of them unforgettable experiences. We also met some great people what we are still keeping in touch with. We have been vacationing with some of them since we left Sakhalin, and recently (in November) an American couple came to Stavanger to go on a sailing trip with us. But your family chose to go back to Norway? Yes, the international school on Sakhalin only offered elementary school, so after two years the choice stood between sending Amanda, then 12, to a boarding school in Japan, or my wife, Ine, and kids returning to Stavanger. For us, who have no tradition of boarding school, it was not a difficult choice. We still had the house in Gamleveien, so they moved back to surroundings they were comfortable with, and the kids could start in their old classes and join the same football teams as before. I would go back every eight weeks, and would then stay at home two week at the time. It was not exactly a Norwegian offshore schedule, but you adapt of course. In this manner, London is a great improvement. From Sakhalin it took two days to get home, now it only takes a ikke er med, blir det lett slik fordi man slipper henting og bringing og har bare seg selv å ta vare på. Jeg har begrenset sosial omgang her borte i og med at jeg reiser hjem til Norge i helgene. Men jeg har kjekke kolleger her i London, akkurat som jeg hadde på Sakhalin, og jeg har en spennende jobb som gir nyttig erfaring. I hope and believe that the family and I will get to stay within the same country by and by! Ellers er det på mange måter lettere å bo her i England enn i Russland du kan språket, har tilgang på aviser og TV som du forstår, og du blir lettere en del av samfunnet rundt deg fordi du skjønner hva som foregår. Men jeg har familien i Stavanger, og der har vi også kjøpt en flott seilbåt som vi benytter så ofte vi kan, så jeg blir nok ukependler en stund til. I utgangspunktet er dette et 36 måneders "assignment" men tiden går fryktelig fort når man har noe kjekt å holde på med, og jeg er allerede halvveis så hva blir det neste? few hours. I therefore go home virtually every weekend, and since I have earned some extra days from travelling, I manage to take a few long weekends in between. Did your family consider going to England? No, at the time when London became an option for me, Amanda was 14, and had absolutely no interest in moving again. The kids had adapted so well in Norway so we chose not to relocate them against their will. What is more, Ine was taking further education, and is currently starting Stavanger Friskværn, which is a company within preventive health. But I hope and believe that we will get to stay within the same country by and by! Where do you live in London, and what do you do during your time off? I have a flat at Wimbledon. I have my offroad bike and try to pay a visit to the gym twice a week in the evening, as long as my long work days allow it. Without your family you only have yourself to take care of, as there is no need for bringing and picking up kids. My social life here is limited, since I go back to Norway in the weekends. However, I have great colleagues in London just as I had on Sakhalin, and I have an exciting job that gives useful experience. For the rest, it s in many ways easier to stay in England than in Russia you know the language, have access to newspapers and TV that you understand, so you easier become a part of the community around you, since you understand what s going on. But I have a family in Stavanger, and we ve also bought a dashing sailboat that we are using as often as we can, so I guess I will remain a weekly commuter for a while yet. Basically this is a 36-month assignment but time passes terribly fast when you have something interesting to do, and already I ve come half way. So I m wondering, what comes next? Aksel og sønnen Alexander koser seg på den nye 50 fots seilbåten som de kjøpte for ikke lenge siden. Aksel and his son Alexander have a great time onboard the new 50 feet sailboat they bought not too long ago. MY JOB 20 21

12 Tekst Arvid NPs HMS-pris til Bryne Veiservice Esso-stasjonen Bryne Veiservice har vunnet Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2008 i klassen for bensinstasjoner. Dette er også en stor fjær i hatten for Esso da det er andre år på rad selskapet vinner denne prisen. Det var en stolt stasjonsbestyrer på Bryne Veiservice, Solveig Kalberg, som kunne motta prisen på NPs årskonferanse 4. november. Det er veldig gøy å vinne en slik pris, sier Solveig. Hun forteller at de ansatte på stasjonen syns det er særlig moro å slå konkurrentene. Vi har vunnet en del interne priser i Esso allerede, men det er ekstra gledelig at HMS-innsatsen vår settes pris på også når bransjen ses under ett. At Esso vinner NP sin HMS-pris to år på rad, begge ganger med en stasjon driftet av datterselskapet Tiger AS, kommer ikke som noen tilfeldighet. Tiger AS har jobbet langsiktig og grundig med å integrere HMS som en naturlig del av sitt drifts konsept, noe som har satt en bransjeledende standard. NP s SHE award to Bryne Veiservice Esso station Bryne Veiservice has won the Norwegian Petroleum Industry Association s (NP) 2008 SHE award in the gas station category. This is also a feather in the hat for Esso, as it is second year in a row that the company receives this award. It was a proud Station Manager at Bryne Veiservice, Solveig Kalberg, who received the award at NP s annual conference November 4. It s a lot of fun to win this kind of award, Solveig says. She tells us that the employees at the station think it is especially neat to beat the competitors. We have won some internal awards within Esso already, but it is all the more gratifying to see our SHE effort being appreciated when the industry is seen as a whole. Juryens begrunnelse Bryne Veiservice får spesielt ros for god HMS-opplæring og oppfølging av de ansatte og gode rutiner for internkontroll. Videre sier NPs revisorer i sin begrunnelse: Stasjonen har et velfungerende internkontrollsystem, også innen matområdet Stasjonen er ren og ryddig De ansatte har fått generell opplæring innen HMS, og spesielt innen risikovurdering, ransforebygging, brannvern og mathåndtering Solveig Kalberg som daglig leder følger opp de ansatte med HMS-spørsmål fra en avrivningskalender, samt oppfølging ved bruk av selskapets system for adferdsbasert sikkerhet Stasjonen har HMS-datablader tilgjengelig for ansatte samt klare krav til hva slags verneutstyr som skal brukes til de enkelte kjemikaliene Stasjonen har regelmessige personalmøter og sosiale tiltak. Læring fra observasjoner og næruhell samt andre HMStemaer blir gjennomgått på hvert personalmøte. Alle tar i et tak I tillegg til stort fokus på gode rutiner og opplæring, mener nestleder Inger Marie Engelsvoll Nesse på Bryne Veiservice at et godt arbeidsmiljø er avgjørende for bedriftens suksess. It is not a coincidence that Esso wins NP s SHE-award two years in a row, and both times by a station operated by our subsidiary, Tiger AS. Tiger AS has worked persistently and with a long-term perspective to integrate SHE as a natural part of its operational concept, something which has set an industry-leading standard. The jury s criteria Bryne Veiservice is especially commended for good SHE training and follow-up of employees and satisfactory internal control routines. A sum-up of the NP auditors favorable criteria: The station has a well functioning Internal Control System, also within the food area The station is clean and tidy The staff has received general training within SHE, particularly within risk assessment, robbery prevention, fire protection and food handling Solveig Kalberg as General Manager asks employees SHE questions from a tear-off calendar, and follows up the use of the company s system for behavior based safety The station has SHE data sheets available for employees combined with clear requirements for what protective equipment to use with each chemical The station has regular staff meetings and social measures. Learning from observations and near-accidents and other SHE themes are reviewed at each staff meeting HMS-prisen til Bryne Veiservice ble overrakt på NPs årsmøte 4. november. Bildet viser fra venstre: Klas Ola Lundgren, Bryne Veiservice; Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær i NP; Solveig Kalberg, bestyrer Bryne Veiservice og Håvard Kjærstad fra styret i NP og Retail Sales Manager Nordic. The SHE award to Bryne Veiservice was presented at NP s annual meeting November 4. The picture shows from left: Klas Ola Lundgren, Bryne Veiservice; Inger-Lise Nøstvik, Secretary-General at NP; Solveig Kalberg, Manager Bryne Veiservice and Håvard Kjærstad from the board of NP and Retail Sales Manager Nordic. Hos oss tar alle 15 ansatte i et tak, og det er viktig for samholdet. Her er ingen fritatt fra å vaske toalettene, for eksempel. På vår stasjon liker vi også å konkurrere, og vi har alltid ligget høyt på resultatlistene under forskjellige konkurranser. Vår suksess i mange konkurranser bidrar til at alle yter en ekstra HMS-innsats, noe som har gitt oss mange effekter og premier, og ikke minst stolthet. Vi går gjerne ut og feirer, og det bidrar også til å styrke gruppen vår sosialt. HMS-prisen skal vi feire med middag og kino. Everybody makes an effort In addition to a concentration on adequate routines and training, Vice Manager Inger Marie Engelsvoll Nesse at Bryne Veiservice believes that a positive working environment is crucial to the company s success. At our station, all 15 employees chip in, and this is important to build a team spirit. Here, nobody is exempt from washing the toilets for example. At our station, we like to compete, and we have always ended up high on the record list in different contests. Our success in many competitions contributes to everybody making an extra SHE effort, and this has given us many rewards, not to mention pride. Sometimes we go out to celebrate, which also contributes to strengthening our group socially. We are going to celebrate the SHE award with dinner and a movie. Nestleder Inger Marie Engelsvoll Nesse på Bryne Veiservice sier at stasjonens suksess i stor grad skyldes gode rutiner og god opplæring, samt utmerket samhold blant de ansatte. Deputy Manager Inger Marie Engelsvoll Nesse at Bryne Veiservice says the station s success is mainly the result of proper routines and skillful training, as well as an excellent spirit of solidarity among staff

13 Posisjonering for en lys framtid Rob Franklin skisserer utfordringer og framtidsutsikter i og utenfor Europa Rob Franklin er ansvarlig for ExxonMobils produksjon i Europa, Det Kaspiske Hav og Russland, og er også administrerende direktør for Storbritannia. Han har hatt rikelig med oppgaver å stelle med etter at han kom tilbake til Storbritannia i april. Preparing for a bright future Rob Franklin outlines the challenges and prospects in and around Europe. Tekst ExxonMobil Europe Editorial Team Hans mange oppdrag for ExxonMobil i utlandet, derav sju år i Texas, har stor betydning for hvordan han planlegger å gripe an tingene framover. Jeg har tilbrakt nesten halvparten av min karriere utenfor Storbritannia og har arbeidet sammen med mennesker fra 20 land, sier han. Jeg håper jeg har lært å behandle mennesker på grunnlag av fortjeneste og at jeg ikke tror at måten jeg gjør tingene på, er den eneste salige. Hva er selskapets viktigste produksjons mål og utfordringer i de kommende årene, slik du ser det? Som i tidligere år vil det å sørge for god sikkerhet, være det viktigste i alt vi gjør. Vi oppnår gode resultater på dette området, men det er fremdeles rom for forbedringer. Ved siden av dette vil hovedutfordringen være å maksimere utvinningen av hydrokarboner og ExxonMobils verdiskapning fra alle installasjoner/anlegg som vi opererer. Geografisk sett, hvilke er nøkkelområdene i regionen som består av Europa/Kaspiske Hav/ Russland (ECR)? Rundt 85 prosent av vår nåværende produksjon kommer fra vårt tradisjonelle kjerneområde i Vest-Europa, mens det resterende volumet står de nye områdene i det Kaspiske Hav/Russland for. Vi forventer at denne fordelingen vil se likedan ut om fem år. Hvis man derimot ser ti år fram i tiden, vil det komme til usikkerhetsmomenter, og bildet vil kunne endre seg. Rob Franklin var Installation Manager for Beryl Alpha-plattformen i 1990-årene. Rob Franklin was Installation Manager of the Beryl Alpha platform, also in the 1990s. Responsible for Production in Europe, the Caspian and Russia, and also lead country manager for the UK, Rob Franklin has had plenty to keep him busy since he returned to the UK in April. His overseas work with ExxonMobil, including seven years in Texas, has been a big influence on how he will help take things forward. I have spent nearly half of my career outside of the UK and worked with people in some 20 countries, he said. I hope I ve learned to treat people on their merits and not to assume that the way I'm used to is the only way. What are your main production objectives and challenges over the next year? As in previous years, it will be to ensure that safety comes first in all that we do. Our record is good, but there is room for improvement. With this in mind, our main challenge will be to maximise the hydrocarbon recovery and ExxonMobil value from all the assets that we steward. Geographically, which are the key areas in the Europe/ Caspian/Russia (ECR) region? Around 85 per cent of current production comes from our traditional heartland in western Europe, with the balance from our newer Caspian/Russian activities. In five years' time, this split will still look much the same. Looking ahead ten years, which obviously introduces more uncertainty, the picture changes. Rob Franklin er ansvarlig for ExxonMobils produksjon i Europa, Det Kaspiske Hav og Russland, og er også administrerende direktør for Storbritannia. Rob Franklin is responsible for Production in Europe, the Caspian and Russia, and also Lead Country Manager for the UK. De europeiske og kaspiske/russiske komponentene vil sannsynligvis da være like store. Dette vil si at alle områder vil forbli viktige. Imidlertid, vår avhengighet av ny produksjon vil endre seg raskere enn den geografiske fordelingen. Fem år fra i dag vil arbeidsprogram, prøveboringer og prosjekter som det arbeides med akkurat nå, sannsynligvis stå for mer enn en tredjedel av ECRs produksjon. Ti år fra i dag forventer vi at de vil representere den største andel av produksjonen. Dette betyr at evnen til å iverksette de nye vekstaktivitetene vil være en nøkkel - faktor for at vi skal kunne opprettholde en sterk produksjon. Med synkende reserver på den britiske og norske kontinentalsokkelen, og gitt det faktum at ExxonMobil har avhendet en rekke eierandeler i offshorefelt, hvordan ser du på framtiden for selskapets ansatte i Storbritannia og Norge? Vi arbeider for et ledende selskap i en teknologisk avansert bransje som produserer et livsviktig produkt. Jeg ser dermed en lys framtid for selskapet. Å operere etter de høyeste standarder, samtidig som det skapes og utvikles muligheter for å maksimere utvinning og verdiskaping, byr på utfordringer, men dette er ikke særskilt for Norge eller Storbritannia. The Europe and Caspian/Russia components are likely to be about equal. Therefore, all areas will remain important. However, our reliance on new production will change faster than the geographic split. Five years from now, the work programmes, near-field wildcats and projects that are being worked today will probably account for more than a third of ECR production. Ten years on, we anticipate it will account for the majority of it. So being able to implement these new growth activities will be key to maintaining strong production. With resources diminishing on the UK and Norwegian Continental Shelves and ExxonMobil divesting assets, how do you see the future for staff in the UK and Norway? We are working for a premier company in a technologicallyadvanced industry that produces an essential product, so I see a bright future. Operating to the highest standards while generating and progressing opportunities to maximise recovery and value presents us with challenges, but these are not unique to Norway or the UK. They are common to many areas in which ExxonMobil Production has activities. Williams Photography 24 25

14 Vernegave til Maasailand Det er et fellestrekk for mange områder hvor ExxonMobil Production har aktiviteter. Hvordan vil en eventuell, ny kald krig i Europa virke inn på våre operasjoner? Det ville selvsagt ikke være bra for vår virksomhet, men på et mer fundamentalt plan ville det ikke være bra for verden som helhet. Heldigvis er vi langt fra en slik situasjon i dag. Geopolitiske spenninger eksisterer. Et trist eksempel er den militære konfrontasjonen i Georgia, som medførte utfordringer for forretningsdriften. Slike forhold ligger naturligvis utenfor ExxonMobils kontroll. Imidlertid, våre aktiviteter bidrar til økonomisk utvikling, gir arbeidsplasser og samfunn som opererer i henhold til loven. Jeg håper vi kan ha en stabiliserende innflytelse i de områdene vi opererer. Hva er de mest spennende oppstrømsteknologier som ExxonMobil satser på? Det er flere; fra forbedret 4-D seismikk, til gasskompresjon på havbunnen. På Sakhalin-øya har vi oppnådd et gjennombrudd ved bruk av høyavviksboring, og det kommer flere resultater ettersom vi får testet grensene. I Kazakstan deltar vi nå i utviklingen av kompresjonsteknologi for sur gass under høyt trykk, noe som vil gjøre det mulig å utvikle felt med potensial på flere milliarder fat. Hvordan finner du deg til rette i rollen som administrerende direktør? Det er en interessant, ja, fascinerende rolle. Det er en kontinuerlig strøm av saker relatert til forholdet mellom aksjonærer og ledelse som jeg må ta meg av, samt interne prosedyrespørsmål. Jobben innebærer også å representere ExxonMobil i forskjellige eksterne sammenhenger, fra veldedighetstilstelninger til lobbyvirksomhet overfor politikere. Når du ser bort fra din nåværende rolle, hva er du mest stolt over å ha oppnådd i din karriere? Tidlig på 1990-tallet var jeg del av et lite team som lyktes i å gjøre gassfeltene Lancelot i den sørlige del av Nordsjøen drivverdige. Dette oppnådde vi ved å benytte oss av ukonvensjonelle metoder for feltutbygging, samt nye muligheter i det britiske gassmarkedet. Et annet stolt øyeblikk var da jeg ble utnevnt til plattformsjef for Beryl Alpha-plattformen, også det i 1990-årene. What are the implications for our business from a possible new cold war in Europe? It would be bad for our business, but, more fundamentally, it would be bad for the world. Fortunately, we are a long way from this situation. There are geopolitical tensions. Sadly, we have seen military confrontation in Georgia, which produced challenges in running our business. These issues are obviously outside ExxonMobil s control. However, our activities support economic development, employment and the rule of law. I hope we will be a stabilising influence in the areas in which we operate. What are the most exciting upstream technologies that ExxonMobil is pursuing? The range is wide, from enhanced 4-D seismic to subsea gas compression. In our Sakhalin operations, we ve secured performance breakthroughs from ExxonMobil s extended-reach drilling technology and there is more to come as we test limits. In Kazakhstan we are at the centre of extensions in highpressure sour gas compression technology, which will facilitate multi-billion-barrel field developments. How have you settled in to your other role as lead country manager? It s an interesting role that I find fascinating. There is a constant flow of corporate governance issues and internal procedural matters for me to consider, and it involves representing ExxonMobil in a variety of external settings, from charitable events to lobbying meetings with government ministers. Current roles aside, what are you most proud of in your career? In the early 1990s, I was part of a small team that took advantage of some unconventional development planning and emerging new opportunities in the UK gas market to commercialise the Lancelot area gas fields in the southern North Sea. Another proud moment was becoming Installation manager of the Beryl Alpha platform, also in the 1990s. Tekst Kirsten Styret i SCILO takker for den fantastiske gaven som er gitt til prosjektet Sikkerhetsbonusen for 2. kvartal på ca kroner, som de offshore- og baseansatte i ExxonMobil Norge opparbeider seg, er denne gangen tildelt den frivillige organisasjonen SCILO (Support Cooperation International Living Organization). Virksomheten til SCILO er basert på frivillig innsats blant medlemmene samt sponsormidler/gaver fra privatpersoner, frivillige organisasjoner og bedrifter. Maksimum 8 % av midlene går til administrasjon resten går direkte til prosjektene i Maasailand. Organisasjonen arbeider for å fremme helse og utdanning blant underpriviligerte maasaikvinner og barn. Maasaikulturen står på mange måter for livsglede, men noen forhold er uverdige. Masaaiene lever under fattigdomsgrensen, har ikke tilgang på rent vann, har elendige boligforhold, dårlig og ensidig kosthold, har begrenset kunnskap om helse og er utsatt for mange infeksjoner og smittsomme sykdommer. Malaria og tuberkolose er i perioder livstruende og også HIV/AIDS er et voksende problem. I tillegg praktiserer de også kjønnslemlestelse, polygami og tvangsgifte av unge jenter, sier Bernt Petter Jørgensen, som nå for tiden arbeider som sykepleier Safety bonus to the Masays the board of SCILO thanks for the fantastic gift which was given to their project on Masayan territory The safety bonus for the 2nd quarter, amounting to about NOK 70,000, which the offshore- and base employees in ExxonMobil Norway work up, has this time been donated to the voluntary organization SCILO (Support Cooperation International Living Organization). The activity of SCILO is based on voluntary efforts among the members and also on sponsor contributions/gifts from private persons, voluntary organizations and companies. Maximum 8% of the funds are used for administration the rest goes directly to the projects among the Masayan people. The organization works to promote health and education among underprivileged Masayan women and children. The Masayan culture is in many ways characterized by joy of life, but some things are shameful. The Masays live below the poverty level, do not have access to clean water, have miserable housing conditions, bad and unbalanced diet, have limited knowledge about health and are exposed to many infections and infectious illnesses. SCILO er en liten frivillig organisasjon, registrert i Kenya og i Norge som er basert på FNs menneskerettigheter. Avbildet her er det overordnede styret, som uttrykker takknemlighet for den store pengegaven de har fått fra de offshore- og baseansatte i ExxonMobil i Norge. SCILO is a small voluntary organization registered in Kenya and in Norway, based on UN's Human Rights. Pictured here are the superior board members which express thankfulness for the great gift of money they have received from the offshore and base employees in ExxonMobil in Norway

15 Sykepleier Bernt Petter Jørgensen på Ringhorne var på et kortvarig frivillig helseoppdrag hos Maasaiene i Mange av helseproblemene blant Masaaiene skyldes dårlige boforhold. Nurse Bernt Petter Jørgensen at Ringhorne was on a brief voluntary health mission among the Masayan people in Many of the health problems among the Masayan people are caused by poor housing conditions. på Ringhorne. Han er svært engasjert i organisasjonen, og han var også på et kortvarig frivillig helseoppdrag for organisasjonen hos maasaiene i Denne gaven til prosjektet vårt i Maasailand vil gjøre det mulig å ha mobile helseklinikker i to landsbyer helt fram til februar, sier May-Lisa Spjelkevik som er Executive Director SCILO Kenya. For mange hundre Maasaikvinner og deres barn betyr dette at de får medisiner, vaksiner, myggtelt, kosttilskudd, undervisning og veiledning som de ellers ikke ville fått. Alle som kommer til våre mobile helseklinikker, blir nå også testet for HIV, og de som er HIV-positive får medisiner, og ellers den hjelp de trenger. SCILO har lokalt ansatte helse- og sosialarbeidere som har ansvar for den daglige driften i Kenya. Disse samarbeider tett med lokale myndigheter, ledere og andre organisasjoner i området, og dokumenterte tilbakemeldinger viser positive resultater av arbeidet som gjøres. Malaria and tuberculosis are periodically life-threatening, and also HIV/AIDS is a growing problem. In addition, they also practice sex mutilation, polygamy and marriage of young girls by force, says Bernt Petter Jørgensen, who for the time being is working as a nurse on Ringhorne. He is very engaged with the organization, and he was also participating in a short, voluntary health mission for the organization among the Masayans in This gift to our project on Masayan territory will give us the possibility to have mobile health clinics in two villages until February, says May-Lisa Spjelkevik, who is Executive Director SCILO Kenya. For many hundred Masayan women and their children this means that they get medicines, vaccines, mosquito nets, food supplement, education and guidance which they otherwise would not get. Everyone who comes to our mobile health clinics are now also being tested for HIV, and those who are HIV positive get medication and the additional help they may need. SCILO has local employed health- and social workers who are responsible for the everyday service in Kenya. They cooperate closely with local authorities, leaders and other organizations in the area, and documented feedback shows positive results of the work which is now being done. Tekst Kirsten Full fart for forskning Gjenbruk av ExxonMobils ONS-spill under Forskningsdagene 2008 Den nasjonale åpningen av Forskningsdagene ble i år for første gang foretatt utenfor Oslo og det skjedde på den nye Vitenfabrikken i Sandnes. Tema og fokus for disse ti dagene var miljøvennlig energi, kombinasjoner av kunst og vitenskap samt Wergelandsåret. ExxonMobil ble forespurt om å bli med, og selskapet var ikke vanskelige å be det ble egen stand, og vårt nye interaktive spill "Jorden rundt på 80 kw" fikk mange nye brukere. På Vitenfabrikken kunne man denne uka lære om hvilke parasitter som forårsaker sykdommer hos dyr og mennesker, om hvordan man finner fram på stjernehimmelen, om folkeskikk, og man kunne lage sitt eget DNA-smykke i tillegg til å spille ExxonMobils interaktive spill. Mange av aktivitetene var spesielt rettet mot barn og unge, blant annet for å skape engasjement for forskning blant denne gruppen. Godt besøk og stort engasjement Vi har i år invitert 10. klassinger fra ungdomsskolene i distriktet, sier Ilse Ros, Tekna Rogaland, som er en del av prosjektgruppen for Forskningstorget. I år har ca elever vært innom Vitenfabrikken i løpet av disse dagene, og ExxonMobils spill har vært veldig populært. Dessuten har vi hatt en lørdag som "åpen dag", hvor publikum generelt var invitert til å komme, og også den var godt besøkt. En gruppe 10. klasse-elever fra Skeiane ungdomsskole konkurrerer heftig da XOM besøker Forskningstorget. Her er konkurransen om høyeste poengsum hard, og det spilles ikke bare én gang, men mange. Til slutt er det Edin Adzemovik fra klasse 10E som står igjen som vinner og som dermed får den sammenleggbare sykkelen selskapet har satt opp som premie for den med høyest poengsum, og som det er konkurrert om i flere dager. ExxonMobil stilte også i år med stand på Forskningstorget på Vitenfabrikken i Sandnes. På bildet er fornøyde arrangører, fra venstre Helle Kristiansen Vitenfabrikken, Inger Bakke NITO Rogaland, Ilse Ros Teknas distriktskontor Rogaland og Gro Persson Vitenfabrikken. ExxonMobil had also this year a stand at the Research Days at the Science Centre in Sandnes. On the picture happy organizers, from left Helle Kristiansen Science Center, Inger Bakke NITO Rogaland, Ilse Ros Tekna district office Rogaland and Gro Persson Science Center. Full speed for research re-use of ExxonMobil's ONS games during the Research Days 2008 The national opening of the Research Days was this year for the first time made outside Oslo and it took place at the new Science Factory in Sandnes. Theme and focus for those ten days were environmentally friendly energy, combinations of art and science and also the Wergeland Year. ExxonMobil was requested to join and the company was not hard to ask the result was a separate stand, and our new interactive game "Around the world in 80 kw" got many new users. At the Science Factory you could this week learn about which parasites cause illnesses among animals and humans, about how to navigate in the starry sky, about civilization and you could make your own DNA-jewelry in addition to playing ExxonMobil's interactive game. Many of the activities were especially aimed at children and youngsters, i.a. to create interest in science and research. High number of visitors and high engagement This year we have invited students from the 10th grade in the junior high schools in the area, says Ilse Ros, Tekna Rogaland, who is a part of the project group for the Researchers' Market. Totally about students have been visiting the Science Factory during these days, and ExxonMobil's game has been very popular. Besides, we also invited the general public to come to an "Open Day", and also this was very well visited

16 Yrkesmesse med ExxonMobil-vri Den lykkelige vinneren av den sammenleggbare sykkelen ble til slutt Edin Adzemovik fra klasse 10E på Skeiane. The happy winner of the collapsible bike was in the end Edin Adzemovik from class 10E at Skeiane Junior High. Høyre: Skoleelever fra Skeiane ungdomsskole konkurrerer heftig i spillet "Jorden rundt på 80 kw". Right: Pupils from Skeiane Junior High competes heavily playing the game "Around the world in 80 kw". A group of 10th grade students from Skeiane Junior High competes heavily when XOM visits the Researchers' Market. Here the competition for the highest score is hard and the game is not only played once, but many times over. In the end it is Edin Adzemovik from class 10E who is the winner receiving the collapsible bike which our company had put up as a prize for the highest score, and which students have competed for during several days. Tekst Kirsten ExxonMobils ONS-spill var en av attraksjonene på en stor yrkesmesse i Stavanger i oktober. Ca ungdommer fra 9. og 10. klasse, samt 1. videregående, var innom messen hvor også landets beste unge yrkesutøvere møttes til norgesmesterskap i yrkesfag. Arrangementet WorldSkills Norway ble arrangert i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. ExxonMobil hadde sin stand/spill i området for maritime næringer/olf, og en av hovedmålsettingene i dette området var å vise en link mellom fagopplæring og universitetsutdannelse og at dette er mulig å kombinere. Standen vår med ONS-spillet hadde en god plassering, og besøket av ungdom som ønsket å teste kunnskap, og muligens vinne en sammenleggbar sykkel, var svært bra. ExxonMobils ONS-spill var en av attraksjonene på den store yrkesmessen i Stavanger i oktober, hvor ca ungdommer var innom. ExxonMobil's ONS game was one of the attractions at the large trade fair in Stavanger in October which was visited by about 12,000 young people. Trade fair with ExxonMobil twist ExxonMobil's ONS-game was one of the attractions at a large trade fair in Stavanger in October. About 12,000 young people from the 9th and 10th grades and also from the 1st grade in college, were visiting the fair. At the fair the country's best young trade men/women met to compete for Norwegian championships in their specific trade. The arrangement WorldSkills Norway was arranged in cooperation with Rogaland county municipality. ExxonMobil had its stand/game in the area for maritime trades/olf, and one of the main objectives within this area was to show a link between trade training and university education and that this is possible to combine. Our stand with the ONS-game had a good location, and the visit by youth who wanted to test their knowledge, and possibly win a collapsible bike, was very good. ExxonMobil eneste oljerelaterte selskap på Forskningstorget Totalt er det 8 bedrifter som har stand her på Vitenfabrikken i år, men blant oljerelaterte bedrifter er det kun ExxonMobil som deltar, sier daglig leder Gro Persson ved Vitenfabrikken. Dette er det 4. året ExxonMobil stiller opp på Forskningsdagene, og det setter vi stor pris på! Interaktive spill ser absolutt ut til å fenge oppmerksomheten blant publikum både unge og eldre. Hun forteller videre at spillene fra ONS 2006 er en del av den permanente utstillingen på Vitenfabrikken, og at også disse er i jevnlig bruk. Forskningsdagene ble i år arrangert for fjortende gang over hele landet. Andre fredag i festivaluken er "Researchers' Night" hvor forskning presenteres samme kveld over hele Europa. Totalt regner man med at det er over 1000 arrangementer i Norge disse dagene, hvor forskning presenteres på utradisjonelt vis for folk flest. ExxonMobil only oil related company at the Researchers' Market Totally 8 companies have a stand here at the Science Factory this year, but among the oil related companies, ExxonMobil is the only participant, says Gro Persson, Manager of the Science Factory. This is the 4th year ExxonMobil participates in the Research Days, and we really appreciate that! Interactive games absolutely seem to catch the attention of the audience both young and old. She adds that the games from ONS 2006 are a part of the permanent exhibition at the Science Factory and they are in daily use. The Research Days were this year arranged for the fourteenth time all over the country. The second Friday in the festival week is the "Researchers' Night" where research is being presented on the same evening all over Europe. Totally there are more than 1000 arrangements in Norway during those days when research is being presented in an untraditional way for the public in general. Den glade vinneren, Tom Erik Hauge, elev ved skoleskipet Gann, syklet glad og fornøyd ut av messehallen på den sammenleggbare sykkelen som han mente var perfekt for en som bor på båt. The happy winner, Tom Erik Hauge, student at the school ship Gann, biked happily out of the exhibition hall on his new collapsible bike which he meant was perfect for someone living in a boat

17 Bowling for alle Tekst Kirsten Bowlingklubben på Forus er aktiv. Nylig arrangerte de familie-bowling for alle ansatte på Forus, og i tillegg har "ekspert"-lagene deltatt i en stor turnering i Haugesund. Begge deler med stor suksess. Totalt stilte 55 store og små opp til tre timer med bowling samt pizza og brus på Metro bowling på Mariero i Stavanger. Iveren var stor spesielt ungene var veldig engasjerte, sier Åge Falkeid som er bowlingkoordinator i Fritidsklubben. I etterkant har vi fått mye skryt for arrangementet, så forhåpentligvis har vi bidratt til at noen har "fått smaken" på bowling og det sosiale rundt sporten. Han forteller videre at en gjeng ansatte samles hver torsdag til bowlingtrening og sosialt samvær, men de har plass til flere så dersom noen er interessert, er det bare å ta kontakt. Vi konkurrerer og drar på et par turneringer i året, sier Åge. I månedskiftet oktober/november var vi i Haugesund på en stor turnering for bedriftslag fra hele Vestlandet. I "Sydvesten", som turneringen heter, konkurreres det innenfor fotball, håndball, volleyball og bowling. Vi har stilt med bowlinglag der siden 1999, og hadde i år to lag. Bowling for everyone The bowling club at Forus is active. Recently they arranged a family bowling day for all Forus employees, and in addition the "expert" teams have participated in a big tournament in Haugesund. Both events were great successes. Totally 55 young and old met for three hours of bowling with pizza and soft drinks at Metro bowling at Mariero in Stavanger. The eagerness was high especially the kids were very engaged, says Åge Falkeid who is the bowling coordinator of the Rec.Club. After the event we have got a lot of positive feedback about the arrangement, so hopefully we have contributed to someone getting "the taste" of bowling and the social feeling of the sport. He adds that a group of employees meet every Thursday for bowling practice and social gathering, but they have room for more so if anyone is interested, do not hesitate to get in touch. Iveren var stor og innsatsen god blant bowlingspillerne. Her er Espen Sørensen i aksjon. Bowlinglaget på Forus deltok i en stor turnering i Haugesund i månedsskiftet oktober/november. The Forus bowling team participated in a big tournament in Haugesund in October/November. The eagerness was high and the effort was good among the bowling players. Here Espen Sørensen in action. Toril Hausken tar sikte på å få inn en strike. Toril Hausken aims for a strike. 32 Desember 2008

18 Turneringen starter på lørdagen med innledende runder i år var det til sammen 42 lag, og de 10 beste fra de innledende rundene går videre til finalen. Det spilles da fem serier og det gis handikap-poeng. ExxonMobils ene lag kom på 7. plass og var dermed klar for finale. Finaleomgangen ble utrolig spennende og vi oppnådde det beste resultatet noensinne i denne turneringen en 2. plass! Det var heller ikke mye om å gjøre før vi hadde tatt 1. plassen kun 29 pinner. Klart det er kjekt å spille bra, men dette er årets høydepunkt for oss som er med på bowlingen, fordi det også er veldig sosialt og trivelig. Målsettingen for neste år er imidlertid klar nå er det fortsatt trening, og så går vi for topp-plasseringen! We compete and participate in a couple of tournaments a year, says Åge. In October/November we were in Haugesund for a large tournament with company teams from the whole of Western Norway. In this tournament there are teams competing in soccer, handball, volleyball and bowling. We have been participating with bowling teams there since 1999, and this year we had two teams playing. The tournament started on Saturday with opening rounds this year a total of 42 teams started and the best 10 proceed to the final. Five series were played and handicap points were given. One of ExxonMobil's teams came in 7th place and was thus ready for the final. The final round was incredibly exciting, and we achieved the best result ever in this tournament we came in 2nd! As a matter of fact, we were close to the top placing only 29 pins were missing! Of course, it is nice to play well, but this is one of the highlights of the year for the bowling bunch because it is also very social and nice. However, the aim for next year is obvious continued hard training, and then we go for the 1st place! Redaksjonen i XOM ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! XOM wishes all our readers a merry Christmas and a happy new year! Stor spenning i finaleomgangen hvor laget oppnådde det beste resultatet noensinne i denne turneringen en 2. plass. Åge Falkeid og Leif Sørensen studerer resultat-tavlen. High excitement in the final round where the team achieved the best result ever in this tournament they came in 2nd. Åge Falkeid and Leif Sørensen study the result board. Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oppdatering over våre nyansatte: ADAM K. BUCKI ANSATT GEOPHYSICIST PRODUCTION GEOSCIENCE, NSP, FORUS ERLEND KOLVE ANSATT RESERVOAR ENGINEER NSP, FORUS 34 Desember 2008

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer