Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2008 Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Aksel Asp, advokat på oppdrag Assistant General Counsel Upstream Europe

2 s det beste leteåret på lenge De gode leteresultatene de siste par årene vil bidra vesentlig til å opprettholde ExxonMobils produksjon i Norge på et solid nivå i framtiden. s15 SAGE en viktig inngangsport for energi til Storbritannia Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE (Scottish Area Gas Evacuation). s27 Vernegave til Maasailand styret i SCILO takker Sikkerhetsbonusen for 2. kvartal, som de offshore- og baseansatte i ExxonMobil Norge opparbeider seg, er denne gangen tildelt den frivillige organisasjonen SCILO. s31 Yrkesmesse med ExxonMobil-vri Arrangementet WorldSkills Norway ble arrangert i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og ExxonMobil bidro med én av attraksjonene. s10 ExxonMobils malariainitiativ i Norge I år har ExxonMobil i Norge klart å samle inn ca kroner til bekjempelse av sykdommen. s22 NPs HMS-pris til Bryne Veiservice Esso-stasjonen Bryne Veiservice har vunnet Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2008 i klassen for bensinstasjoner. s32 Bowling for alle Bowlingklubben på Forus er aktiv. Nylig arrangerte de familie-bowling for alle ansatte på Forus, og i tillegg har "ekspert"-lagene deltatt i en stor turnering i Haugesund. s8 Exxon Mobil Corporations malaria-engasjement Vårt morselskap er den største bidragsyteren til kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske sektoren av næringslivet. s12 ExxonMobil-ansatte fra Norge til Afrika med Røde Kors Etter årets malariakampanje "Et nett for livet" var det 1. november klart for avgang til Malawi med Røde Kors for to ansatte. s17 Jobben min Aksel Asp, advokat på oppdrag Aksel er Assistant General Counsel Upstream Europe og leder en gruppe på ni advokater i London. s24 Utfordringer og framtidsutsikter i og utenfor Europa Rob Franklin er ansvarlig for ExxonMobils produksjon i Europa, Det Kaspiske Hav og Russland, og er også adm. dir. for Storbritannia. s29 Full fart for forskning gjenbruk av ExxonMobils ONS-spill Den nasjonale åpningen av Forskningsdagene ble i år for første gang foretatt utenfor Oslo og det skjedde på den nye Vitenfabrikken i Sandnes. s34 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! XOM internmagasin desember 2008 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: ImageLibrary 2 3

3 2008 det beste leteåret på lenge Tekst Arvid 2008, det beste leteåret på lenge det er konklusjonen våre letefolk trakk allerede midt i november. Av hele 25 funn gjort på norsk sokkel i 2008, har ExxonMobil eierandel i ca. tredjeparten. Å erstatte produksjonen er et av hovedmålene til alle oljeselskaper. De gode leteresultatene de siste par årene vil bidra vesentlig til å opprettholde ExxonMobils produksjon i Norge på et solid nivå i framtiden. Dermed har den gode trenden fra 2007, da vi deltok i 6 funn eller halvparten av funnene i Norge fortsatt i år. De fleste funnene i 2008 er gjort nær eksisterende felt og infrastruktur operert av oss selv, dvs. NSP, eller av OBO (operert av andre). Viktige funn i Sleipner-området og i Norskehavet Production Geoscience Project Manager Dag Isaksen, leder av ExxonMobils leteaktiviteter nær OBO-felt, er godt fornøyd med funnene. Dagny ble i 1978 antatt å inneholde gass og kondensat som kunne bygges ut via Sleipnerfeltet. I år har vi boret en avgrensningsbrønn for å undersøke om det kunne være olje på flanken av strukturen. Brønn 15/5-7 påtraff en betydelig oljekolonne i Huginformasjonen, og størrelsen på olje- og gassfunnet er av Oljedirektoratet (OD) foreløpig anslått til å være millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Et nedflanks sidesteg ble boret for å fastslå olje/vann-kontakten. Dagny, som er lokalisert om lag 10 km nord for Sleipner Vest i Nordsjøen, strekker seg over 4 lisenser, og videre arbeid vil avgjøre hvor stor eierandel som tilhører hver lisens. Dagny vil bli vurdert utbygd mot Sleipnerfeltet, eller som et eget felt. I nærheten av Njordfeltet på Haltenbanken gjorde man i fjor Foto: StatoilHydro Brønn 15/5-7 i Dagny-feltet fant en betydelig oljekolonne i Huginformasjonen. Størrelsen på olje- og gassfunnet er av Oljedirektoratet (OD) foreløpig anslått til å være millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Bildet viser en kjerneprøve med olje fra brønnen. Well 15/5-7 in the Dagny field encountered a substantial oil column in the Hugin formation. The size of the oil and gas discovery has by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) preliminarily been estimated to be million barrels oil equivalent (o.e). The picture shows a core sample with oil from this well the best exploration year for a long time 2008, the best exploration year for a long time that is the conclusion drawn by our Geoscience stafff as early as mid November. Out of as many as 25 discoveries made on the Norwegian continental shelf in 2008, ExxonMobil has interest in around one third. Replacing production is one of the main objectives of all oil companies. The good exploration results over the last couple of years will contribute substantially to ExxonMobil s production in Norway being maintained at a significant level in the future. Thus the good trend from 2007, when we participated in 6 discoveries or half of all discoveries made in Norway has continued through Most of the discoveries in 2008 have been made near existing fields or infrastructure operated by us, i.e. by OBO (Operated by Others) or by NSP. Important discoveries made in the Sleipner area and in the Norwegian Sea Dag Isaksen, Manager of ExxonMobil s exploration activities near OBO fields, is very pleased with the new discoveries. Dagny was in 1978 assessed to only contain gas and condensate that might be developed through the Sleipner field. This year we drilled an appraisal well to investigate whether there might be oil on the flank of the structure. Well 15/5-7 encountered a substantial oil column in the Hugin formation, and the size of the oil and gas discovery has by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) preliminarily been estimated to be million barrels oil equivalent (o.e). Kart som viser funnbrønn 15/5-7 i Dagnyfeltet. Map showing discovery well 15/5-7 in the Dagny field. I brønn 25/11-25S ble det funnet olje i sandsteiner av paleocene alder, og størrelsen er av OD estimert til ca millioner fat o.e. In well 25/11-25S oil was discovered in sandstones of Paleocene age. The size has by the NPD been estimated to be around million barrels of oil equivalent. Kart som viser Haklang og Snøfrid Sør-funnene på Haltenbanken utenfor Midt-Norge. Map showing the Haklang and Snøfrid South discoveries at Haltenbanken off Mid Norway. ExxonMobil har deltatt i to funn i blokk 6407/7 på Haltenbanken i år Njord Nordvestflanken og Noatun. ExxonMobil has participated in two discoveries in blokk 6407/7 at Haltenbanken this year Njord Nordvestflanken and Noatun. 4 5

4 et gass/kondensatfunn som ble kalt Njord Nordvestflanken. I høst avsluttet vi boring av en ny brønn 16 km nord for Njordfeltet i et prospekt kalt Noatun som resulterte i et nytt gassfunn. Påviste utvinnbare ressurser er av OD foreløpig beregnet til mellom 30 og 48 millioner fat o.e. ExxonMobil har 20 % eierandel. Feltet blir vurdert bygd ut mot Njordfeltet. Et annet område på Haltenbanken som har gitt letesuksess i år, er blokk 6407/6 i utvinningstillatelse 312 (EM-andel er 24 %) nær det produserende Mikkelfeltet. Brønn 6407/6-6 ble boret for å lete etter gass i sandsteiner av midtre jura-alder i et prospekt kalt Gamma. Prospektet ligger cirka åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet. Brønnen påviste våtgass. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling. Foreløpige beregninger viser at funnet inneholder 2 til 3 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass (OD-tall). Det planlegges å knytte gassfunnet opp mot infrastrukturen i området (Mikkel og Åsgard), og vi håper på en produksjonsstart her allerede i 2011, sier Dag. ExxonMobil har i tillegg deltatt i noen mindre funn i Snorre-, Fram- og Oseberg-områdene som vurderes utbygd i tilknytning til eksisterende felt. Gode muligheter for utbygging av funn i Nyk- og Grane-områdene Leteavdelingen har gjort tre funn i år, og to av disse er lokalisert utenfor Midtnorge i det såkalte Nyk-området Snefrid Sør (6706/12-1) og Haklang (6707/10-2), sier Stig Ballestad, leder for Leteavdelingen. Han forteller at begge disse funnene ligger like i nærheten av gassfunnet Luva fra (EMs andel er 15 %.) I Snøfrid Sør ble det påvist gass i sandsteiner av kritt-alder. Gasskolonnen var 70 meter tykk med gode reservoaregenskaper, og størrelsen på funnet er av OD anslått til ca. 4 milliarder Sm 3 utvinnbar gass. Haklang påviste en 127 m tykk gasskolonne i en tilsvarende sandstein. Størrelsen på funnet er ifølge OD mellom 8 og 14 milliarder Sm 3 utvinnbar gass. Et sidesteg ble boret til et dypereliggende prospekt som også fant noe gass. Stig sier at rettighetshaverne i utvinningstillatelsen nå vil vurdere hvordan funnene Luva, Snefrid Sør og Haklang kan bygges ut. En av utfordringene er vanndypet i området som er nærmere meter, og en utbygging her vil være ny rekord på norsk sokkel. Også i Nordsjøen ble det gjort et interessant funn tidligere i år. I brønn 25/11-25S (EM-andel: 13 %) nær Grane ble det funnet olje i sandsteiner av paleocene-alder, og størrelsen er av OD estimert til ca millioner fat o.e. Funnet er stort nok til å bli utviklet. A downflank sidestep was drilled to determine the oil-water contact. Dagny, which is located 10 km north of Sleipner West in the North Sea, is straddling 4 licenses, and future work will determine what the interest of each license will be. Dagny is being evaluated to be developed via the Sleipner field, or as a separate field. Last year a gas/condensates discovery named Njord Northwest flank was made close to the Njord field at Haltenbanken. ExxonMobil has 20% interest. This fall we completed drilling of a new well 16 km north of the Njord field on a prospect named Noatun which resulted in a new gas discovery. NPD s preliminary resource estimated is between 30 and 48 million barrels oil equivalent. A field development via the Njord field is being evaluated. Another area at Haltenbanken with exploration success this year, is block 6407/6 in production license 312 (ExxonMobil s interest is 24%) near the producing Mikkel field. Well 6407/6-6 was drilled to explore for gas in sandstones of Middle Jurassic age on a prospect named Gamma. The prospect is located around 8 km southeast of the the Mikkel field. The well encountered wet gas. The well has not been formation tested, but substantial data collection has been carried out. Preliminary estimates indicate that the discovery contains 2 to 3 billion Sm 3 of recoverable gas resources. (NPD figures.) There are plans to link the gas discovery to infrastructure in the area (Mikkel and Åsgard), and we hope for production startup as early as 2011, says Dag. Furthermore, ExxonMobil has participated in some smaller discoveries in the Snorre, Fram, and Oseberg areas, which are being evaluated for possible development via existing fields. Good possibilities for developing discoveries in the Nyk and Grane areas The Exploration Departement has made three discoveries this year, and two of them are located off Mid Norway in the so called Nyk area Snefrid South (6706/12-1) and Haklang (6707/10-2), says Stig Ballestad, manager of the Exploration Department. He tells us that both discoveries are located close to the gas discovery Luva made in (ExxonMobil s interest is 15%.) In Snefrid South, gas was encountered in sandstones of Cretaceous age. The gas column was 70 metres thick with good reservoir properties, and the size of the discovery is estimated to be around 4 billion Sm 3 of recoverable gas by the NPD. Haklang encountered a 127 metres thick gas column in similar sandstones. The size of the discovery is according to 2009 blir et spennende leteår Håpet er at den gode trenden fortsetter inn i 2009, som blir nok et spennende leteår for selskapet. I januar starter vi boringen på et ExxonMobil-operert prospekt kalt Freke som ligger nordøst for Dagny. Når operasjonen med boreriggen Bredford Dolphin er fullført, flytter riggen over til et annet operert prospekt kalt Eitri sør for Jotun. Dette er interessante prospekter som det er knyttet stor spenning til, forteller Stig. Vi skal også delta på 4-6 letebrønner boret av StatoilHydro nær våre produserende felt. Selskapet satser også på å få nye leteblokker. I november leverte vi inn søknad til 20. konsesjonsrunde, og vi har tidligere søkt om leteareal i forhåndsdefinerte områder (TFO 2008). Vi håper selvsagt på å få nye, interessante lisenser når tildelingene skjer neste år, men konkurransen om nye leteblokker er stor. 79 nye blokker ble utlyst i 20. runde, og hele 46 oljeselskaper konkurrerer om disse. Til sammenligning var det kun 18 selskaper som deltok i 18. konsesjonsrunde i 2004 da vi ble tildelt Kogge-lisensen, avslutter Stig. Den halvt nedsenkbare riggen "Transocean Leader" som gjorde gassfunnet Haklang i brønn 6707/10-2 utenfor Haltenbanken. The semisubmersible drilling rig "Transocean Leader" which made the Haklang gas discovery in well 6707/10-2 off Haltenbanken. the NPD estimated at between 8 and 14 billion Sm 3 of recoverable gas. A sidetrack was drilled to a deeper prospect which also discovered some gas. Stig says that the license partners will now evaluate how Luva, Snefrid South and Haklang might be developed. One of the challenges is the water depth in the area being close to 1,300 metres a development here would be a new record on the Norwegian shelf. In the North Sea we also made an interesting discovery this year. In well 25/11-25S (ExxonMobil s interest is 13%) close to Grane, oil was discovered in sandstones of Paleocene age. The size has by the NPD been estimated to be around million barrels of oil. The discovery should be big enough to be developed will be an exciting exploration year The hope is that the good trend will continue into 2009, which will be another exciting exploration year for the company. In January, we will start drilling on an ExxonMobil operated prospect named Freke which is located northeast of Dagny. When the operation with the rig Bredford Dolphin has been completed, it will move to drill on another ExxonMobil operated prospect named Eitri located south of Jotun. These are interesting prospects which we look forward to with great interest, Stig tells us. We will also participate in 4-6 exploration wells drilled by StatoilHydro close to our producing fields. The company is also working to get new exploration acreage. In November we delivered an application for acreage in the 20th Licensing Round, and earlier this year we delivered an application for acreage in predefined areas (APA 2008). Of course, we hope to get new, interesting licenses when the awards are made next year, but the competition for acreage is tough. 79 new blocks were out for bids in the 20th Round, and as many as 46 oil companies are competing. In comparison, only 18 companies participated in the 18th Licensing Round in 2004 when we were awarded the Kogge license, Stig concludes. 6 7

5 ExxonMobils malaria-engasjement Tekst Kirsten Vårt morselskap Exxon Mobil Corporation er den største bidragsyteren til kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske, sektoren av næringslivet. Totalt har ExxonMobil bidradd med mer enn 130 millioner dollar til forskjellige utviklingsprosjekter i Afrika. Selskapet gir imidlertid ikke bare finansiell støtte, men samarbeider med både regjeringer og organisasjoner i de berørte områdene for å gjøre dem i stand til å bekjempe malaria på den samme disiplinerte, resultatbaserte måten som ExxonMobil bruker i sine globale operasjoner. Målsettingen til selskapet og samarbeidspartnerne er å halvere malariadødsfallene innen ExxonMobil har vært engasjert i Afrika i over 100 år. Selskapet har nå olje- og gassaktiviteter i mer enn 20 afrikanske land og er klar over det ødeleggende omfanget av malaria. Malaria dreper et afrikansk barn hvert 30. sekund og mer enn 1 millioner mennesker i året. Enkle løsninger, som malarianett når man sover og insektspray, kan spille en avgjørende rolle for å beskytte barn og andre sårbare deler av befolkningen. Selskapet vårt bidrar på flere felt alt fra utvikling av nye medisiner til å distribuere malarianett innsatt med insektsmidler hvor det trenges. Faktisk er malaria fortsatt den sykdommen som dreper flest barn under fem år i Afrika, og fortsatt er det slik at malaria tar flere liv enn AIDS, tuberkolose og meslinger. I tillegg til at den representerer en humanitær katastrofe, er malaria også en av de største hindringene for sosial og økonomisk utvikling av landene. Økonomer estimerer at sykdommen reduserer brutto nasjonalproduktet hos nasjoner i malariabeltet med mer enn 12 milliarder dollar hvert år. Imidlertid tilsier nyere medisinske fremskritt at det ExxonMobil har vært engasjert i Afrika i over 100 år. Malaria dreper mer enn 1 million mennesker i året på dette kontinentet. ExxonMobil has been engaged in Africa for more than 100 years. Malaria kills more than 1 million people every year in this continent. ExxonMobil's malaria engagement Our parent company Exxon Mobil Corporation is the largest non-pharmaceutical private-sector contributor to the fight against malaria. Totally, ExxonMobil has contributed with more than 130 million dollars to several development projects in Africa. However, the company does not only give financial support, but cooperates both with governments and organizations in the areas affected enabling them to combat malaria with the same disciplined, results-based business practices that ExxonMobil employees in its global operations. The aim of the company and its partners is to halve malaria deaths by ExxonMobil has been engaged in Africa for more than 100 years. The company has now oil and gas activities in more than 20 African countries, and is aware of the devastating extent of malaria. Malaria kills one African child every 30th second and more than 1 million people every year. Simple solutions such as bed nets and insecticide spray, may be crucial for protecting children and other vulnerable groups of the population. Our company is contributing in several areas from development of new drugs to distribution of insecticide-treated nets to places where they are desparately needed. Malaria is still the disease that kills most children below the age of five in Africa, and it claims more victims than AIDS, tuberculosis or measles. Apart from representing a human catastrophe, malaria is also one of the greatest impediments to the social and economic development of the region. Economists estimate the disease reduces the GNP of the nations in the malaria belt by more Exxon Mobil Corporation er den største bidragsyteren i kampen mot malaria innenfor den private, ikke-farmasøytiske sektoren av næringslivet. Enkle løsninger, som malarianett når man sover og insektspray, kan spille en avgjørende rolle for å beskytte barn og andre sårbare deler av befolkningen. ExxonMobil Corporation is the largest non-pharmaceutical private-sector contributor to the fight against malaria. Simple solutions such as bed nets and insecticide spray may be crucial for protecting children and other vulnerable groups of the population. er mulig å forhindre og behandle sykdommen. Dette er grunnen til at flere og flere regjeringer, organisasjoner og institusjoner aktivt støtter kampen mot malaria deriblant Verdens Helseorganisasjon som har gitt kampen mot malaria høyeste prioritet. Malaria forårsakes av en parasitt som overføres til mennesker gjennom myggstikk et lite stikk kan ende med et katastrofalt resultat. than $12 billion every year. Nevertheless recent medical advances mean that this disease is both preventable and curable. This is why more and more governments, NGO's and charitable institutions are actively supporting the war on malaria including WHO which has given the fight its highest priority. Malaria is caused by a parasite and is transmitted to humans by moscito bites a small bite may thus have a disastrous result. 8 9

6 ExxonMobils malaria-initiativ i Norge Tekst Kirsten Det er ikke bare på verdensbasis at ExxonMobil engasjerer seg i kampen mot malaria. I år har ExxonMobil i Norge gjennom to aktiviteter klart å samle inn ca kroner til bekjempelse av sykdommen. Selskapet inngikk en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors, og ved aktiv innsats under Bislett Games, samt aktiviteter på alle Esso-stasjonene i Norge, har man nå fått dette flotte resultatet. ExxonMobil er hovedsponsor for Bislett Games, og under årets stevne samlet man inn penger til Røde Kors sitt arbeid gjennom "Help us Help" initiativet for bekjempelse av malaria. "Help us Help" er et initiativ hvor Esso ansatte gjennom forskjellige aktiviteter hjelper til med å samle inn midler til kampen mot malaria. Under den varme sommerkvelden, hvor utøverne klarte å oppnå flotte resultater, fikk man også et innsamlingsresultat som overgikk alle forventninger. Kampanjen på stadion var støttet av gratis avisannonser i forkant, unge utøvere ble sponset av forskjellige selskaper som dermed også bidro til innsamlingen, og tilskuerne ga penger gjennom SMSmeldinger. Esso-forhandlerne ønsket også å bidra til innsamlingen på et eller annet vis, og resultatet av dette initiativet ble en sommerkampanje på alle Esso-stasjonene. Kampanjen gikk i korthet ut på å selge gjenbruks-bærenett med mottoet "Et nett for livet" trykket på, og som kan erstatte de plastposene vi så ofte bruker når vi handler. Ved kjøp av disse nettene ville hele fortjenesten kanaliseres til Røde Kors sitt arbeid mot malaria, og et bærenett gir ca. ett malarianett. I tillegg ble det satt opp en premie for de ansatte på stasjonene en vinner ville få være med Røde Kors sitt prosjekt-team til Malawi i høst. (Se egen sak.) ExxonMobil's malaria initiative in Norway It is not only worldwide that ExxonMobil engages in the fight against malaria. This year ExxonMobil in Norway has managed to raise about NOK 600,000 to fight the disease through two activities. The company entered into a cooperation agreement with the Norwegian Red Cross, and through an active effort during the Bislett Games and site activities at all the Esso petrol stations in Norway this great result has been achieved. ExxonMobil is the main sponsor of the Bislett Games, and at this year's gathering there was a fund raising for Red Cross' work through the "Help us Help" initiative to prevent malaria. "Help us Help" is an initiative where Esso employees through different activities help raising funds to fight malaria. During the warm summer evening, where the athletes managed to produce some outstanding results, we also managed to get a fund raising result which exceeded all expectations. The campaign at the stadium was supported by free newspaper ads in advance, young athletes were sponsored by different companies which thus contributed to the fund raising, and the spectators gave money through SMS messages. The Esso dealers also wanted to contribute to the malaria fundraising in some way, and the result of this initiative was a summer campaign at all the Esso stations. The campaign was in short to sell re-use shopping bags with the motto "A net for life" (shopping bag in Norwegian is net) which was printed on the "nets", replacing the plastic bags we so often use when we shop. When buying these bags the whole profit would be canalized to Red Cross' work against malaria, one shopping net gives one malaria net. In addition, a prize was put up for the employees at the stations a winner would be invited to join Red Cross' project team to Malawi this autumn. (See separate story.) ExxonMobil i Norge klarte å samle inn ca kroner til bekjempelse av malaria. Dette betyr penger til myggnett og i snitt ligger to mennesker under ett nett, noe som betyr at mennesker får malariabeskyttelse fra disse midlene. Her blir noen av nettene delt ut i Malawi. ExxonMobil in Norway managed to raise about NOK 600,000 to fight malaria. That means enough money to buy 22,700 mosquito nets. On average two persons sleep under one net which means that 45,400 people get malaria protection from these funds. Here some of the nets are handed out in Malawi

7 Malaria i Malawi ExxonMobil-ansatte fra Norge til Afrika med Røde Kors Tekst Kirsten Etter årets malariakampanje "Et nett for livet" hvor det ble samlet inn nok penger til hele myggnett, var det 1. november klart for avgang til Malawi med Røde Kors for to ansatte Kaia Mathiesen fra Fuels Marketingorganisasjonen og Arild Vågseter, som gjorde en formidabel innsats i forbindelse med malarikampanjen, fra Tigerstasjonen på Revheimsveien i Stavanger. Det var en utrolig reise, sier Kaia. Vi fikk både se, oppleve og være med på veldig mange ting denne uka som vi nok aldri kommer til å glemme. Malawi er et frodig og vakkert land, men barnedødeligheten er høy og gjennomsnittlig levealder er kun 36 år. Landet ligger mellom Mosambik, Zambia og Tanzania i den midtre/ østlige delen av Afrika. Kan du fortelle litt om opplevelsene? Vi fikk blant annet være med på utdeling av malarianett. Røde Kors hadde en "roll-out" i den perioden vi reiste, og da fikk vi se med egne øyne hvor stort behovet er. Malaria er svært utbredt i Malawi og er den viktigste dødsårsaken. Sykdommen tar faktisk flere liv enn HIV/AIDS og det var ikke jeg klar over. Utdelingen av nettene var desentralisert og skjedde etter prinsippet om at de som trengte nettene mest, var dem som fikk først. Distribusjonssentrene ute i distriktene ofte offentlige helsesenter med jordmor hadde satt opp lister og prioriterte ut fra følgende kriterier gravide, barn under 2 år, HIV-positive, foreldreløse barn osv. Det er et desperat behov for nett, men langt fra nok til at alle som behøver, får. Arild Vågseter, fra Tiger-stasjonen på Revheimsveien i Stavanger, og Kaia Mathiesen fra Fuels Marketingorganisasjonen hadde en uforglemmelig reise til Malawi sammen med Røde Kors. Arild Vågseter, from the Tiger petrol station at Revheimsveien in Stavanger, and Kaia Mathiesen from the Fuels Marketing organization had an unforgettable journey to Malawi with Red Cross. Malaria in Malawi ExxonMobil employees from Norway to Africa with Red Cross After this year's malaria campaign "A net for life" where enough money was raised to buy a total of 22,700 mosquito nets, two employees were ready for takeoff to Malawi with Red Cross Kaia Mathiesen from the Fuels marketing organization and Arild Vågseter, who did a tremendous effort in connection with the malaria campaign, from the Tiger petrol station at Revheimsveien in Stavanger. It was an incredible journey, says Kaia. We had the opportunity to see, experience and take part in a lot of things this week which we never will forget. Malawi is a lush and beautiful country, but the infancy mortality rate is high and the average duration of life is only 36 years. The country is located between Mozambique, Zambia and Tanzania in the middle/eastern part of Africa. Can you tell us a little about what you experienced? We took i.a. part in distribution of malaria nets. The Red Cross had a "roll-out" during the period where we visited Malawi, and then we got to see with our own eyes how big the need is. Malaria is very widespread in Malawi and is the most important cause of death. Actually, the illness takes more lives than HIV/AIDS which I was not aware of. The distribution of the net was decentralized and took place according to the principle that those who needed the nets most, was Arild sammen med lokale Røde Korsmedarbeidere i Malawi. Arild together with local Red Cross employees in Malawi. Malawi er et frodig og vakkert land, men barnedødeligheten er høy og gjennomsnittlig levealder er kun 36 år. Malawi is a lush and beautiful country, but the infancy mortality rate is high and the average duration of life is only 36 years

8 SAGE en viktig inngangsport Så det var mye trist å se? Nei, faktisk var vi imponert over hvor glade folk synes å være. Vi ble utrolig godt mottatt og følte oss veldig velkomne. Folk sang, spilte og danset for oss. Vi fikk besøke folk som hadde fått myggnett, se hvordan de bodde, snakke med dem og fikk se hvem som sov under nett hver dag. Kaia forteller videre at de fikk være med til en barnepark for foreldreløse barn, hvor Røde Kors med enkle midler hadde klart å få til utrolig mange stimulerende tiltak gjennom lekestasjoner. De fikk se kommunikasjon gjennom teaterstykker beregnet for folk som ikke kan lese og skrive, med temaer som regntid/impregnering av myggnett, viktigheten av myggnett for gravide, sex-opplysning osv., og de fikk besøke sykehus. "Våre" penger går ikke bare til Malawi, men til malariabekjempelse der hvor Røde Kors mener det trengs mest, sier Kaia. Likevel tror jeg vi fikk et ærlig og usminket bilde av viktigheten av myggnett for folk som lever i områder hvor malaria er et stort helseproblem. Arild deler ut malarianett til dem som trenger det mest. Arild hands out mosquito nets to those who need it the most. the ones who got them first. The distribution centers are out in the districts often public health centers with a midwife who had made lists and prioritized from the following criteria pregnant, children below the age of 2, HIV positive, orphans and so on. There was a desperate need for nets, but far from enough for everyone to get one. So there was a lot of misery and sadness? No, actually we were impressed with how happy people seemed to be. We were very well received and felt that we were extremely welcome. People were singing, playing and dancing for us. We visited people who had got a mosquito net, saw how they lived, talked with them and also saw who were sleeping under mosquito nets every day. Kaia also tells us that they were invited to a nursery for orphans where Red Cross with simple means had succeeded in making a lot of stimulating initiatives through play stations. They were also shown communication through theatre plays aimed at illiterates with themes such as rainy season/ impregnating of mosquito nets, the importance of mosquito nets for pregnant, sex information, and so on, and they visited hospitals. "Our" money is not just spent in Malawi, but to fight malaria wherever Red Cross sees the largest needs, says Kaia. Still, I think we had an honest and unvarnished picture of the importance of mosquito nets for people living in areas where malaria is a major health problem. Tekst Kirsten for energi til Storbritannia ExxonMobil er operatør for transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE. Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via dette anlegget. SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) er et av fire gassprosesseringsanlegg som er lokalisert i St. Fergus de øvrige tre er operert av Shell, Total og National Grid. ExxonMobil opererer med dette et av de største og mest moderne anleggene i sitt slag i Storbritannia, sier John Arthur som er Process Superintendent på SAGE. Anlegget ligger 40 miles nord for Aberdeen i St. Fergus, og prosesserer gass som blir transportert i rørledninger fra feltene i den nordlige delen av Nordsjøen og ytterkantene av Murray Firth. Totalt er det tre rørledninger som forsyner SAGE-terminalen med gass. Det er SAGE-rørledningen, Britannia-rørledningen og Atlantic and Cromarty-rørledningen. Vi har en kapasitet på 52 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Gassen som prosesseres gjennom SAGE-terminalen, sendes så videre via National Gridterminalen og til kundene i National Transmission System. Byggingen av SAGE-terminalen startet i 1990 og anlegget begynte å prosessere gass fra Berylfeltet i Siden den gang har anlegget blitt utvidet slik at det kan prosessere gass også fra andre felt som ikke er operert av ExxonMobil nemlig Alvheim, Scott, Brae, Britannia, Atlantic og Cromarty-feltene. Mot slutten av året vil terminalen også ta imot gass fra Ettrickfeltet. For å få til dette ble det i sommer utført en såkalt "hot tap" operasjon på SAGE-rørledningen på 95 meter dyp, mens rørledningen var i drift. Dette var en komplisert operasjon hvor man fikk på plass et tilleggsrør som vil gjøre det mulig å eksportere gassen fra Ettrickfeltet til St. Fergus. I tillegg skal det gjennomføres et omfattende boreprogram i Berylområdet neste år, som også kan gi tilleggsvolumer. John Arthur forteller at selskapene som opererer anleggene rundt St. Fergus, er svært opptatt av å beskytte miljøet rundt anleggene, og at de nå har operert her i mer enn 35 år på en sikker måte og i harmoni med miljøet. John Arthur emphasizes that the companies operating the plants at St. Fergus are very concerned with protecting the environment around the plants, and that they have now operated here for more than 35 years in a safe manner and in harmony with the environment. SAGE an important entry gate for energy to Great Britain ExxonMobil is the operator of the SAGE transportation and processing system. About 16% of all the gas to Great Britain is coming in through this plant. SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) is one of four gas plants which are located at St. Fergus the other three are operated by Shell, Total and the National Grid. ExxonMobil is thus operating one of the largest and most modern facilities of its kind in the UK, says John Arthur who is Process Superintendent at SAGE. The plant is located 40 miles north of Aberdeen at St. Fergus, and processes gas transported in pipelines from the northern North Sea and the outer Murray Firth. In total there are three pipelines supplying the SAGE plant with gas. It is the SAGE pipeline, Britannia pipeline and the Atlantic and Cromarty pipeline. We have a capacity of 52 million standard cubic meters of gas per day. The gas processed through the SAGE terminal, is sent on via the National Grid terminal and then on to the customers of the National Transmission System. The construction of the SAGE terminal started in 1990 and the plant started processing gas from the Beryl field in Since then the plant has been expanded to include gas from other fields not operated by ExxonMobil that is Alvheim, Scott, Brae, Britannia, Atlantic and the Cromarty fields. Towards the end of this year, the terminal will also receive gas from the Ettrick field. To allow the Ettrick field tie-in a socalled "hot tap" operation was carried out on the SAGE pipeline this summer at 95 meters below sea level and while the pipeline was still in operation. This is a complicated operation Desember

9 Aksel Asp advokat på oppdrag Ca. 16 % av all gassen til Storbritannia kommer inn via transport- og gassprosesseringsanlegget SAGE, hvor ExxonMobil er operatør. About 16% of all the gas to Great Britain is running through the transportation and processing plant SAGE where ExxonMobil is the operator. Hvor mange arbeider det her på anlegget? Totalt arbeider det ca. 100 personer. Av disse er 35 ExxonMobilansatte og de øvrige er kontraktører. Jeg må også få lov å skryte litt av arbeidsstokken her på SAGE vi har ikke hatt noen fraværsskader/hendelser siden 1999, det vil si i løpet av 3 millioner arbeidstimer, fordelt mellom både stab og kontraktører. John understreker også at ExxonMobil er svært opptatt av å beskytte miljøet rundt anleggene i St. Fergus. Disse er bygget langs en uberørt kystlinje som er kjent for sine sanddyner og våtmarksområder og er tilholdssted for et variert dyre- og fugleliv. Selskapene som opererer her, har imidlertid nå operert i St. Fergus i mer enn 30 år, på en sikker måte og i harmoni med miljøet rundt anleggene. where an additional pipeline connection was put in place making it possible to export the gas from the Ettrick field to St. Fergus. In addition, a comprehensive drilling program will be carried out in the Beryl area next summer, and this may also give additional volumes to SAGE. How many persons are working at the plant? Totally about 100 persons are employed here. 35 are ExxonMobil employees and the remainder are contractors. I really have to give credit to the work force here at SAGE we have not had any lost time incidents since 1999, and includes 3 million manhours, expended between both staff and contractors. John also emphasizes that ExxonMobil has been very concerned with protecting the environment around the plants at St. Fergus. They are all built along an unspoiled coastline which is famous for its golden dunes and wetlands and is the habitat of a varied animal and birdlife. The companies operating here have, however, now operated at St. Fergus for more than 30 years in a safe manner, and in harmony with the environment around the plants. Tekst Kirsten Aksel Asp tok med seg familien og reiste fra Norge til Sakhalin i Russland som Legal Manager i juli 2003, etter å ha vært ansatt på Foruskontoret i syv år. Der ble familien værende i to år Aksel i hele fire år, etter hvert med rollen General Counsel Russia. I august 2007 gikk turen videre til London, og nå er advokaten ukependler mellom London og Stavanger. Jeg har en spennende jobb her i London som Assistant General Counsel Upstream Europe, hvor jeg fortsatt har masse å lære. Jeg koordinerer en gruppe på 9 advokater som gir juridiske råd og bistand til ExxonMobils Gas and Power Marketing (G&PM) funksjon i Europa. Fire av advokatene er lokalisert her i London, tre i Hannover og en i Breda. Gruppen består av to engelske, fem tyske, en nederlandsk og en norsk advokat (meg). Vi gir bistand til G&PM ved mange tradisjonelle typer transaksjoner slik som; kjøp/salg av infrastruktur, kjøp/salg av gass, transportavtaler, pris-(re)forhandlinger, tolkning av samarbeidsavtaler osv., men vi ser en klar tendens til at mer av vår tid går til konkurranserettslige problemstillinger. Det siste kan både være forebyggende eller i forbindelse med etterforskning, slik som den pågående etterforskingen av GasTerra, et nederlandsk joint venture hvor EM har en andel. I tillegg har den internasjonale finanskrisen gjort seg gjeldende i den forstand at vi har opplevd at kunder åpner konkurs, eller at gass-kontrakter må reforhandles med ytterligere finansielle garantier eller daglige betalinger via såkalte netting- og margining -avtaler. Det er med andre ord nok å ta seg til. Aksel er utdannet jurist med spesialfag i forsikringsrett og petroleumskontrakter, og har norsk advokatbevilling. Før han ble ansatt i ExxonMobil, hadde han jobbet både innenfor forsikring Storebrand og Gjensidige og i oljebransjen hos Shell. Men det er hos ExxonMobil han definitivt har slått rot og jobbet lengst, nå i totalt 12, år hvorav 7 i Norge og fem i utlandet. Aksel Asp a lawyer on assignment In July 2003, after having worked at the Forus office for seven years, Aksel Asp took his family and left Norway for Sakhalin (Russia), to take up a position as Legal Manager there. His family stayed there for two years while Aksel lingered for four years, gradually taking over the role as General Counsel Russia. In August 2007 it was time to move on, this time to London. For the moment, the lawyer is commuting weekly between London and Stavanger. I ve had a stimulating job here in London as Assistant General Counsel Upstream Europe. It turned out I have still a lot to learn. I coordinate a group of 9 lawyers who give legal advice and assistance to ExxonMobil s Gas and Power Marketing s (G&PM) function in Europe. Four of the lawyers are stationed here in London; there are three in Hannover and one in Breda. The groups include two English lawyers, five German, one Dutch and one Norwegian (me.) We provide assistance to G&PM in a number of traditional transactions such as; buying/selling of infrastructure, buying/ selling of gas, transport agreement, price (re)negotiations, interpretation of joint venture agreements etc. However the tendency is clear; we are spending more and more of our time on issues relating to competition law. This may have a preventive nature, or it may be in connection with investigation, such as the ongoing investigation of GasTerra, a Dutch joint venture in which EM has ownership interests. Moreover, the international financial crisis has manifested itself in the sense that we are now seeing customers who are filing for bankruptcy, or gas contracts that need to be renegotiated with additional financial guarantees or daily payments 16 17

10 JOBBEN MIN Jobben i og erfaringer fra Sakhalin La oss gå litt tilbake til Sakhalin-oppdraget det må ha vært både spennende og utfordrende? Ja, det var det, og det var også utrolig travelt. Jeg var den første EM-advokaten som bodde der og en del av jobben min var å bygge opp et russisk law department på Sakhalin. Da jeg forlot Russland hadde ExxonMobil ansatt fem russiske advokater, tre på Sakhalin og to i Moskva. Samtidig som vi lette etter engelsk talende russere med gode eksamenspapirer, skulle vi betjene et utbyggingsprosjekt til 3 milliarder dollar. Dette var utbyggingen av Sakhalin 1 med on- og offshore boreoperasjoner, onshore oljeprosesseringsfasiliteter (OPF) og eksportrørledning over Tartarstredet og ned til Dekastri på østkysten av det russiske fastlandet, hvor eksportterminalen skulle bygges. På grunn av manglende infrastruktur innebar dette at vi i tillegg til egne fasiliteter måtte bygge veier, bruer, flyplass, teleanlegg, havner, landingsplass for helikopter, samt foreta utbedringer på sykehus og skoler. Arbeidsfeltet ble derfor svært vidt, og behovet for myndighetskontakt meget omfattende. Flere av delprosjektene kunne potensielt ha innvirkning både på miljø og urbefolkning, og det var derfor nødvendig å koordinere tett med russiske myndigheter. I tillegg kom de mer hverdagslige utfordringene med russiske immigrasjonsmyndigheter for å få visa og arbeidstillatelser til alle expats. Når man tar i betraktning at det russiske byråkratiet ikke alltid er det mest smidige, vil man forstå at denne omfattende myndighetskontakten ble svært ressurskrevende både for regulatory og law. Etter hvert fikk vi ansatt en ung stab som var høyt utdannet, snakket engelsk og som stort sett var "sultne" på å gjøre en god jobb. Nivået på utdanning og kunnskap er relativt høyt i Russland. Når disse nyansatte fikk omstilt seg til EM- kulturen, og fant ut at stillingene ikke var så smale som de var vant til i det russiske systemet, men at man kunne ta mer initiativ og arbeide bredere og mer selvstendig, fikk både selskap og ansatte full uttelling. Hva er forklaringen din på at ExxonMobil har klart seg så godt i Russland? Aksel tror den viktigste grunnen til at ExxonMobil har unngått endringer i eierandeler/fordeling på sine prosjekter i Russland, er at selskapet i stor grad har innfridd forventningene til russiske myndigheter. Aksel believes the main reason why ExxonMobil has avoided changes in ownership interests/distributions in their projects in Russia, is that the company to a large degree has fulfilled the expectations of the Russian authorities. via so-called netting and margining agreements. In other words; there is enough going on to keep you busy. Aksel is educated as a lawyer, and has specialized in insurance law and petroleum contracts. He possesses a Norwegian license to practice law. Before he joined ExxonMobil, he had worked both within insurance Storebrand and Gjensidige and the oil business with Shell. But it is with ExxonMobil that he has put down roots and worked for the longest period of time. He has been here for 12 years, of which seven in Norway and five abroad. His job and experiences from Sakhalin Let s step back a little and go back to the Sakhalin assignment I guess it was both an exciting and challenging experience? Yes, indeed it was, and incredibly busy as well. I was the first EM lawyer to be stationed there and part of my job was to build up a Russian law department on Sakhalin. When I left Russia, ExxonMobil had hired five Russian lawyers, three on Sakhalin and two in Moscow. As the same time as looking for English speaking Russians with good examination papers, we were serving a 3 billion dollar development project. This was the Sakhalin 1 development, which included onshore and offshore drilling operations, onshore oil processing facilities (OPF), and an export pipeline across the Tartar strait and down to Dekastri on the east coast of the Russian mainland, where the export terminal was being built. Owing to a lack of infrastructure this meant that we in addition to building our own facilities also had to build roads, bridges, an airport, telecommunications, ports, landing place for helicopter, and perform an upgrading of hospitals and schools. As a result of all this, the line of work became wide-ranging and the need for regulatory liaison comprehensive. A number of subprojects could potentially impact on both environment and the indigenous population, so it was absolutely required to coordinate closely with the Russian authorities. On top of that came the more mundane challenges relating to Russian immigration authorities, in order to get visas and work Jeg antar at du sikter til de utfordringene som Shell og BP har hatt med prosjekter i Russland, og de endringene som de har måttet akseptere vedrørende eierandeler/fordeling. Jeg tror den viktigste grunnen til at Sakhalin 1 og EM som operator så langt har unngått dette, er at EM i stor grad har innfridd forventningene. Vi har vært effektive i prosjektgjennomføringen, demonstrert kostnadskontroll og levert first oil i rett tid. Det ble derfor kort tid mellom de første investeringene og de første inntektene for Sakhalin Oblast og den russiske stat. På mer mikronivå har det også vært viktig for flyten i prosjekt gjennomføringen at koordineringen med lokale og føderale myndigheter har gjort det mulig at det hav av tillatelser, lisenser og løyver som er nødvendige, har foreligget i tide, slik at arbeidet ikke ble forsinket på grunn av manglende tillatelser. Familie og fritid Hva med fritidsaktiviteter? Skal du være på Sakhalin, bør du være interessert i og trives med utendørsaktiviteter vinter som sommer. Jeg fisket laks, syklet offroad, gikk på ski både slalåm og langrenn, samt noen flotte trugeturer. På Sakhalin finner du verken kino eller teater på engelsk, men dersom savnet av moderne kultur ble stort, var det nokså enkelt å komme seg til Japan med EM-chartret fly. I tillegg til gjentatte turer til Japan, benyttet permits for all expats. Considering the fact that the Russian bureaucracy is not exactly smooth to deal with, you will understand that this extensive regulatory contact demanded a lot of resources, both for regulatory and law. Gradually we managed to hire a young staff with a high education, who spoke English, and who by and large were hungry to do a good job. The level of education and knowledge is relatively advanced in Russia. As soon as these new employees had adapted to the EM culture, finding that their positions were not as confined as they were accustomed to in the Russian system, but that they were free to take initiatives working across a broader scale, the success for both company and staff was a fact. How do you explain the fact that ExxonMobil has done so well in Russia? I assume you are referring to the problems that Shell and BP have had with their Russian projects, and the changes they have had to accept concerning ownership interests/ distribution. I believe the main reason why Sakhalin 1 and EM as operator until now have avoided this, is that EM largely has fulfilled expectations. We have been efficient in project execution, have demonstrated tight cost control and delivered first oil on time. This means a short period of time between first investments and the first income from Sakhalin Oblast into the coffers of the Russian government. Aksel var fire år på Sakhalin i Russland hvor han var med på utbyggingsprosjektet av Sakhalin 1. Aksel was four years in Sakhalin in Russia where he participated in the development project Sakhalin 1. MY JOB 18 19

11 vi også anledningen til å besøke Thailand, Kina og Australia alt uforglemmelige opplevelser. I tillegg møtte vi kjekke mennesker som vi fortsatt holder kontakten med. Noen har vi vært på ferie med etter at vi forlot Sakhalin, og nylig (i november) hadde vi et amerikansk vennepar med på seiling i Stavanger. Men familien valgte å reise hjem til Norge? Ja, det var bare barneskole på den internasjonale skolen på Sakhalin, så etter to år hadde vi valget mellom å sende Amanda, som da var 12, på internatskole i Japan eller at Ine, kona mi, og ungene flyttet hjem til Stavanger. For oss som ikke har tradisjon for internatskole, var ikke det valget vanskelig. Vi hadde fortsatt huset i Gamleveien, så de flyttet tilbake til kjente tomter, og ungene kunne begynne i sine gamle klasser og fotballag. Jeg reiste hjem hver åttende uke og var da hjemme i to uker i slengen. Ikke akkurat norsk offshore "schedule", men man innretter seg. I så måte er London en stor forbedring. Fra Sakhalin tok det to dager å komme seg hjem, nå er det kun snakk om noen få timer. Jeg reiser derfor hjem så godt som hver eneste helg og har også noen ekstra reisedager, slik at det i tillegg til alminnelig ferie blir noen ekstra langhelger innimellom. Familien vurderte aldri å komme til England? Nei, på det tidspunktet London ble aktuelt for meg, hadde Amanda fylt 14 og var absolutt ikke interessert i å flytte igjen. Ungene hadde tilpasset seg så bra tilbake i Norge at vi valgte ikke å flytte dem mot deres vilje. I tillegg holdt Ine på med utdanning og starter nå Stavanger Friskværn, som er et firma innen forebyggende helse. Men vi får jo håpe og tro at vi kan komme til å bo fast i samme land etter hvert! Hvor bor du i London, og hva gjør du på fritida? Jeg har leilighet i Wimbledon, jeg har offroad-sykkelen og forsøker å gå på treningsstudio et par ganger i uka på kveldstid, men det blir gjerne noen lange dager på jobb. Når familien On a micro-level, in order to achieve a good project implementation flow it was also important that the coordination between local and federal authorities made it possible to obtain the many permits and licenses in time, avoiding a delay in work because of lack of permits. Family and leisure time What about leisure activities? Aksel og venner på Sakhalin viser stolt fram dagens fangst av laks. Skal du bo på Sakhalin, bør du være interessert i og trives med utendørsaktiviteter vinter som sommer. Aksel and friends at Sakhalin proudly showing the salmon catch of the day. If you are to live at Sakhalin you should be interested in and like outdoor activities in summer as in winter. If you re staying on Sakhalin, it s an advantage if you take an interest in outdoor activities both winter and summer. I went salmon fishing, offroad bicycling, skiing slalom and cross country, as well as some great trips on snowshoes. You will find neither cinema nor theatre in the English language on Sakhalin, but it was pretty simple to get off to Japan on an EM chartered airplane if the lack of modern culture became too acute. In addition to making several trips to Japan we also took the opportunity to visit Thailand, China and Australia all of them unforgettable experiences. We also met some great people what we are still keeping in touch with. We have been vacationing with some of them since we left Sakhalin, and recently (in November) an American couple came to Stavanger to go on a sailing trip with us. But your family chose to go back to Norway? Yes, the international school on Sakhalin only offered elementary school, so after two years the choice stood between sending Amanda, then 12, to a boarding school in Japan, or my wife, Ine, and kids returning to Stavanger. For us, who have no tradition of boarding school, it was not a difficult choice. We still had the house in Gamleveien, so they moved back to surroundings they were comfortable with, and the kids could start in their old classes and join the same football teams as before. I would go back every eight weeks, and would then stay at home two week at the time. It was not exactly a Norwegian offshore schedule, but you adapt of course. In this manner, London is a great improvement. From Sakhalin it took two days to get home, now it only takes a ikke er med, blir det lett slik fordi man slipper henting og bringing og har bare seg selv å ta vare på. Jeg har begrenset sosial omgang her borte i og med at jeg reiser hjem til Norge i helgene. Men jeg har kjekke kolleger her i London, akkurat som jeg hadde på Sakhalin, og jeg har en spennende jobb som gir nyttig erfaring. I hope and believe that the family and I will get to stay within the same country by and by! Ellers er det på mange måter lettere å bo her i England enn i Russland du kan språket, har tilgang på aviser og TV som du forstår, og du blir lettere en del av samfunnet rundt deg fordi du skjønner hva som foregår. Men jeg har familien i Stavanger, og der har vi også kjøpt en flott seilbåt som vi benytter så ofte vi kan, så jeg blir nok ukependler en stund til. I utgangspunktet er dette et 36 måneders "assignment" men tiden går fryktelig fort når man har noe kjekt å holde på med, og jeg er allerede halvveis så hva blir det neste? few hours. I therefore go home virtually every weekend, and since I have earned some extra days from travelling, I manage to take a few long weekends in between. Did your family consider going to England? No, at the time when London became an option for me, Amanda was 14, and had absolutely no interest in moving again. The kids had adapted so well in Norway so we chose not to relocate them against their will. What is more, Ine was taking further education, and is currently starting Stavanger Friskværn, which is a company within preventive health. But I hope and believe that we will get to stay within the same country by and by! Where do you live in London, and what do you do during your time off? I have a flat at Wimbledon. I have my offroad bike and try to pay a visit to the gym twice a week in the evening, as long as my long work days allow it. Without your family you only have yourself to take care of, as there is no need for bringing and picking up kids. My social life here is limited, since I go back to Norway in the weekends. However, I have great colleagues in London just as I had on Sakhalin, and I have an exciting job that gives useful experience. For the rest, it s in many ways easier to stay in England than in Russia you know the language, have access to newspapers and TV that you understand, so you easier become a part of the community around you, since you understand what s going on. But I have a family in Stavanger, and we ve also bought a dashing sailboat that we are using as often as we can, so I guess I will remain a weekly commuter for a while yet. Basically this is a 36-month assignment but time passes terribly fast when you have something interesting to do, and already I ve come half way. So I m wondering, what comes next? Aksel og sønnen Alexander koser seg på den nye 50 fots seilbåten som de kjøpte for ikke lenge siden. Aksel and his son Alexander have a great time onboard the new 50 feet sailboat they bought not too long ago. MY JOB 20 21

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Kåre Moen Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer