EasyLink Systembeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EasyLink Systembeskrivelse"

Transkript

1 EasyLink Systembeskrivelse Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 2015

2 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties as regards the contents of this manual and users are requested to report errors, discrepancies or ambiguities to TROX Auranor, so that corrections may be made in future editions. The information in this document is subject to change without prior notification. March 2015 Document number: X2nnn Document Revision:

3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Generelt Soner 3 Sentralt 3 Kapittel 2 Kommunikasjon 4 EXOline-bus og -protokoll 4 EasyLink Master 4 Adressering 6 Kapittel 3 Software funksjoner 7 Regulering 7 Temperaturregulering 7 Luftmengderegulering 7 Spjeldvinkler og luftmengde i rommet 8 UM 8 HM 9 Styring av tillufts- og avtrekksvifter 9 HM 9 Styring av sentrale avtrekksspjeld 10 HM 10 Driftstilstand 10 Overvåking, alarmer 10 Konfigurering 11 EasyLink 11 EasyLink Router 11 EasyLink HM & UM 11 Instillinger 14 HM 14 Kapittel 4 Hardware 16 Tilkoblinger 17 EasyLink 16 EasyLink Master 17 Kommunikasjon 19

4 Generelt Soner TROX EasyLink luftbehandlingssystem har til hensikt å regulere romtemperaturer samt å styre luftstrømmen i rommene og sentralt. Systemet er inndelt i soner og en sentral del. I hver sone finnes det: Konferanserom med ett tilluftsspjeld og ett avtrekksspjeld. Til hvert VAVspjeld er en EasyLink romregulator tilkoblet, og de styrer luftmengden gjennom spjeldene med analoge signaler, 0-10V. Tilluftsspjeldets luftmengde styres ut for reguleringen av rommets temperatur. Avtrekksspjeldets luftmengde styres ut for å opprettholde en balansert luftmengde i rommet. Kontorlokaler med ett tilluftsspjeld. Til VAV-spjeldet er en EasyLink romregulator tilkoblet, og den styrer ut tilluftsspjeldets luftmengde med et analogt signal, 0-10V, for regulering av rommets temperatur. Ett sentralt avtrekksspjeld. Til VAV-spjeldet er en EasyLink romregulator tilkoblet, og den styrer ut spjeldets luftmengde for å opprettholde en balansert luftmengde i kontorlokalene. Det er også mulighet for å legge inn en offset. EasyLink romregulatorer er tilkoblet til ett sentralt styresystem, EasyLink Master, via en seriell databus EXOline. Sentralt EasyLink CO2 sensor, kobles til EasyLink. Settpunkt må settes direkte i CO2 sensoren. Den har en releutgang som går høy ved CO2 nivå over settpunkt. Sentralt finnes det: EasyLink Master, som kommuniserer med alle EasyLink via EXOlinebussen: o Romregulatorer leser alle aktuelle luftmengder i tilluftsspjeldene styrer luftmengden i avtrekksspjeld i konferensrom leser alle spjeldposisjoner, tilluft og avtrekk o Sentrale avtrekksspjeld leser alle spjeldposisjoner styrer luftmengden i spjeldene o Turtallsstyrt tillufts- og avtrekksvifte. EasyLink Master styrer viftenes turtall slik at lavest mulig systemtrykk oppnås. Tilluftsviftens turtall, og dermed tilluftsstrømmen, styres slik at minst ett tilluftsspjeld i konferensrom og kontorlokaler er 85% åpent. Avtrekksviftens turtall, og dermed den summerte avtrekksluften, styres slik at minst ett avtrekksspjeld i konferanserom og sentralt er 85% åpent. Side 3

5 Kapittel 1 Kommunikasjon EXOline-bus og -protokoll Det sentrale systemet EasyLink Master kommuniserer med EXOline-protokollen med alle EasyLink regulatorer via EXOline-bussen, som elektriskt er en RS485-bus. EXOline-protokollen er en master-slave-protokoll, dvs. en master sender kommandoer/forespørsler til én slave av gangen, og den utpekte slaven returnerer et svar på denna forespørselen. I dette systemet er det sentrale systemet masteren, mens alle EasyLink er slaver. På en RS485-bus belaster hver slave bussen elektriskt, og man sier at en bus skal kunne belastes med 32 standardlaster. En EasyLink belaster en bus med 1 standardlas,t mens en EasyLink Mastert bare belaster busen med ½ standardlast. Så en EasyLink Master kan håndtere opp til 32 EasyLink uten behov for repeatere. Om flere enn 32 slaver inngår må en eller flere routere (maks.14) anvendes. Og som router anvendes her EasyLink Router, som ikke har noe styreprogram men bare skal formidle alle kommandoer mellom Master og. Det er viktig hvordan RS485-kabelen legges. Den skal dras fra Router till første rom/spjeld, og siden fra rom/spjeld till neste rom/spjeld, og helst uten forgreninger. Hver forgrening øker risikoen for kommunikasjonsproblemer. Når maks. antall Easylink har blitt fylt opp settes det inn en Router til, og kabelen kobles så til dens første port. Siden går man med kabelen fra andre porten på Routeren til nesta rom/spjeld osv. Bussen avsluttes med endemotstand på typisk 120Ω. EasyLink Master For store system består EasyLink systemet av en hovedmaster (HM) og et antall undermastere (UM), der hver UM kan ha opptil 14 Routere under seg. EasyLink Masters totale funksjoner er oppdelt mellom hovedmaster og undermaster. UM kommuniserer med alle EasyLink og lagrer alle volumstrøm- og posisjonsverdier, mens HM kommuniserer med alle UM og tar beslutninger om endringer i turtall- og luftmengder. Side 4

6 HM ELA=241 TCP/IP TCP/IP: BACnet, Modbus TCP, EXOline Port 2 (RS485): EXOline Maks. 50 stk. UM UM 1 PLA=2 ELA=241 Router 1 PLA=2 ELA=242 PLA=2 ELA=1 Maks. 14 stk. Routere Port 2 Port 2 PLA=2 ELA=15 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 PLA=2 ELA=255 PLA=2 ELA=209 PLA=2 ELA=240 UM 2 PLA=3 ELA=241 Router 21 PLA=3 ELA=242 PLA=3 ELA=1 Maks.14 stk. Routere Port 2 Port 2 PLA=3 ELA=12 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 PLA=3 ELA=255 PLA=3 ELA=19 PLA=3 ELA=213 Maks. 240 stk. pr. UM For mindre system består EasyLink Master kun av én masterenhet, som er en kombinert hoved- og undermaster (HM+UM). HM+UM ELA=241 TCP/IP TCP/IP: BACnet, Modbus TCP, EXOline Port 2 (RS485): EXOline Maks.14 stk. stk. Routere Port 2 Port 2 Port 2 Router 1 ELA=242 ELA=1 ELA=15 Router 2 ELA=243 Maks. 240 stk. pr. HM+UM ELA=16 ELA=47 Maks. 32 stk. pr. Router Router 14 ELA=255 ELA=209 ELA=240 Side 5

7 Adressering Både EasyLink og EasyLink Master har to individuelle EXOline-adresser for innstilling: PLA og ELA. Både PLA og ELA kan tildeles en verdi mellon Alle og Master i systemet må ha unike kombinasjoner av PLA- og ELA-adresser. Om flere enheter har samme kombinasjon kan disse ikke nås via kommunikasjonen. EXOline-adresser for alle Mastere og settes etter følgende regler: HM skal alltid ha og ELA=241. Hver UM tilldeles en unik PLA-adresse fra 2 og konsekvent oppover til ELA=241. Alle Routere og under en og samme UM har samme PLA-adresse som UM. I et mindre system der HM- og UM-funksjonene er i en og samme EasyLink Master (HM+UM) får alle enheter. Routere har ELA-adresser fra 242 og opp til 255. har ELA-adresser fra 1 og opp til 240. I konferanserom med 2 stk. må ELA-adressene være konsekutive, og adressen for tilluftspjeldets skal være mindre enn avtrekksspjeldets. Eksempelvis om tilluftspjeldets ELA-adresser er 7 skal avtrekkspjeldets ELA-adresse være lik med 8. Begge er i et konferanserom må tilhøre samme UM. Maks. antall UM er i teorien 254, men bør begrenses til 50 for å slippe å bruke Routere mellon HM og UM. Hvordan man senere fordeler PLA-adressene geografisk i bygningen har ingen betydning. Hovedsaken er at man konsekvent følger reglene ovenfor for HM/UM og for hver Router. Eksempelvis kan to nærliggende kontorrom ha ELA= 32 resp. ELA= 147 men da får de ikke være koblet til samme, uten at det første kontoret er koblet til HM/UM (ELA 1-50), mens det andre kontoret er koblet til Router nr. 2 (ELA ). Side 6

8 Kapittel 2 Softwarefunksjoner Den sentrale delen av EasyLink-systemet består av to produkter EasyLink Master EasyLink Router EasyLink Master inneholder både HM- og UM-funksjonen. Ønsket funksjon som HM, UM eller HM+UM velges i konfigureringen. Nedenfor beskrives de ulike funksjonene hver for seg, selv om den kombinerte funksjonen HM+UM anvendes. Regulering Temperaturregulering Romtemperaturen i både konferanse- og kontorrom reguleres av Easylink med hjelp av tilluftsspjeldet. Det sentrale systemet har ingen funksjon i denne temperaturreguleringen. Imidlertid overvåkes alle spjeldvinkler, og de sentrale til- og avtrekksviftenes hastigheter styres slik at minst ett spjeld er 85% åpent. Luftmengderegulering Konferanserom EasyLink I hvert konferanserom finnes det ett tilluftsspjeld og ett avtrekksspjeld med hver sin EasyLink romkontroller. Den ene en styrer tilluftsspjeldet for konstant holding av romtemperaturen. Den andre som er koblet til avtrekksspjeldet, opprettholder et styresignal (børverdi luftstrøm) fra det sentrale systemet for å opprettholde en balansert luftmengde i rommet. Det sentrale systemet Det sentrale systemets oppgave for konferansrom er: å lese opp de aktuelle spjeldvinklene fra alle konferanserom å styre den sentrale tilluftsviften slik at minst ett tilluftsspjeld er 85% åpent å styre den sentrale avtrekksviften slik at minst ett avtrekksspjeld er 85% åpent for hvert rom: o lese opp luftmengden (m3/h) gjennom tilluftsspjeldet o sende børverdien for luftmengde til avtrekksspjeldet for å opprettholde samme luftmengde ut som inn. Side 7

9 Kontorrom EasyLink I hvert kontorrom finnes ett tilluftsspjeld som styres av en EasyLink romkontroller for konstant holding av romtemperaturen sammen med varme- og kjølesignaler. Sentral systemet Det sentrale systemets oppgave for kontorrom er: å lese opp de aktuelle spjeldvinklene fra alle kontorrom å styre den sentrale tilluftsviften slik at minst ett tilluftsspjeld er 85% åpent å lese luftmengden (m3/h) gjennom tilluftsspjeldene for hver sone summere alle tilluftsmengder i tillhørende kontorrrum, og siden styre luftmengden til den sonen som hører til det sentrale avtrekksspjeldet slik at luftmengden gjennom avtrekksspjeldet blir lik med summen av luftmengdene i kontorrommene. En offset i luftmengden, positiv eller negativ, kan adderes til summen til det sentrale avtrekksspjeldet. Spjeldvinkler og luftmengde i rommet Spjeldvinkler (til- og avtrekksluft) og luftmengden gjennom tilluftsspjeldene leses fra EasyLink av UM-funksjonen i EasyLink Master. Luftmengdene summeres for hver sone, og antall spjeld med for stor åpningsvinkel beregnes. Dessuten beregnes den maksimale spjeldvinkel. Om det finnes flere UM i det sentrale systemet skjer disse lesningene og beregningene i hver UM. Verdiene leses siden av den overordnede HM-funksjonen der de summeres. UM For hvert konfigurert tilluftsspjeld: Lete opp EasyLink s ELA-adresse i tabell Lese opp spjeldvinkel for tilluftsspjeldet fra EasyLink Spare den maksimale tilluftsspjeldvinkelen for denne UM Summere antall tilluftsspjeld med vinkel > 85% for denne UM Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. Leser opp rommets tilluftsmengde Leter opp hvilken sone rommet hører til o Om sone > 0 (kontorlokale): addere spjeldets luftmengde til den totale luftmengden for denne sonen o Om sone = 0 (konferanserom): Leser opp spjeldvinkel for tilhørende avtrekksspjeld fra Spare den maksimale spjeldvinkel for avtrekksluft for denna UM Summere antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% for denne UM Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. Sende tilluftspjeldets luftstrøm som børverdi luftstrøm til avtrekksspjeldet for å opprettholde en balansert luftstrøm i rommet. Side 8

10 HM For hvert konfigurerte sentrale avtrekksspjeld: Lete opp EasyLink s ELA-adress i tabell Lese opp spjeldvinkel fra avtrekksspjeldet fra Spare den maksimale spjeldvinkel for avtrekksspjeldet Addere antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% til summen av avtrekksspjeld for konferanserom Kontrollere at spjeldet har endret posisjon. Gir alarm hvis ikke. For hver UM: Lese opp den totale luftmengde pr. sone for tilluftsspjeld i kontorlokaler og summere til en total luftmengde per sone for alle kontorlokalers tilluftsspjeld. Sender denne verdien som børverdi for avtrekksluftmengde til resp. soners sentrale avtrekksspjeld for å opprettholde en balansert luftstrøm i kontorlokalene. Lese opp antall maks åpne tilluftssspjeld og antall maks åpne avtrekksspjeld pr. UM og summere til totalt antall for alle tilluftsspjeld og for alle avtrekksspjeld. Lese opp største spjeldvinkel for tillufts- og avtrekksspjeld pr. UM og beregne den totalt største spjeldvinkel for alle tilluftsspjeld og for alle avtrekkspjeld. Styring av tillufts- og avtrekksvifter HM Tillufts- og avtrekksviftene styres av HM-funksjonen i EasyLink Master. Viftenes turtall styres ut slik at minst ett spjeld er 85% åpent. Et økt vifteturtall gir økt luftstrøm gjennom spjeldene som resulterer i at spjeldene minsker åpningsvinkelen for å opprettholde ønsket luftstrøm, og vice versa ved minsket vifteturtall. Viftekontroll Viftealarm Om noen av viftene går med for høy hastighet i en innstiltbar tid, genereres viftealarm. Aggregatstopp (viftestopp) Om noen av de digitale inngangene for viftekontroll blir for høye, settes hastighetene til 0 uten at noen alarm genereres. Dette er således et normalt aggregatstopp. Side 9

11 Styring av sentrale avtrekksspjeld De sentrale avtrekksspjeld skal evakuere samme luftmengde som passerer gjennom tilluftsspjeldene. Dette for å opprettholde balanse mellom til- og avtrekksluftmengden. Det finnes ett (1) sentralt avtrekksspjeld for hver sone. Spjeldene styres av funksjonen HM i EasyLink Master. HM For hvert sentrale avtrekksspjeld (sone) Anvend den kalkulerte totale luftstrømmen (m3/h) til alle tilluftsspjeld pr. sone, pluss evt. en positiv eller negativ offsetverdi for beregning av styresignal (m3/h) til sonens sentrale avtrekksspjeld. Driftstilstand Fra displayet i HM kan man stille inn en overordnet driftstilstand for alle EasyLink : Auto Manuelt max. luftmengde Manuelt stengte spjeld Manuelt min. luftmengde Occupied Manuelt min. luftmengde StandBy Retur fra de manuelle posisjoner tilbake til Auto skjer alltid etter noen konfigurerbart antall minutter. Overvåkning og alarmer HM-funksjonen i EasyLink Master overvåker følgende: Kommunikasjonen med alle EasyLink og alarmar for uteblitt kommunikasjon. Tillufts- og avtrekksspjeldenes vinkler overvåkes, og alarm genereres om: o antallet tilluftsspjeld med spjeldvinkel > 85% overstiger et visst antall o antallet avtrekksspjeld med spjeldvinkel > 85% overstiger et visst antall o noen spjeld ikke endrer vinkel i løpet av en viss tid Om viftene går med for høy hastighet i for lang tid genereres alarm. Utløst viftevakt stopper viftene men genererer ingen alarm. De sentrale avtrekksspjeldenes styresignal har oversteget maks.verdien mer enn en konfigurerbar maks. tid. Side 10

12 Konfigurering Her angis bare oversiktlig hvilke konfigureringer som skal gjøres for respektive produkter og for respektive funksjoner i EasyLink Master. For detaljert beskrivning av konfigureringen med det eksterne displayen EasyLink Config henvises det til separat dokument. EasyLink Router Først og fremst skal hver EasyLink konfigureres med sin unike PLA:ELA-adresse. ELA-adressen er satt = 1 fra fabrikk, mens PLA-adressen har en tilfeldig verdi fra fabrikk. Siden skal avtrekksspjeldets konfigureres for manuell styring. Dette gjøres enten fra enhetens display eller ved hjelp av Regio Tool og en påkoblet PC. Disse enhetene har ikke noe applikasjonsprogram men anvendes bare for å muliggjøre kommunikasjonen i RS485-nettverket. Et ID-nummer fra 1 og konsekutivt oppover konfigureres for hver Router, og deres PLA-adresse skal konfigureres liksom deres routing range. Det kan gjøres enten med et tilfeldig påkoblet eksternt display, eller med programmet EXOdesigner i en tilkoblet PC. Routerens ELA-adresse settes automatiskt lik med ID-nummer Type Navn X RouterIndex - ID-nummer for respektive Router under en og samme UM. Skal gå fra 1 og konsekutivt oppover uten hopp. Routerens ELA-adresse settes automatiskt = ID X PLA - Routerens PLA-adresse. Skal være den samme som for overordnede UM. X Min. ELA - Settes lik med den laveste ELA-adressen for alle koblet til denne Routeren. X Maks. ELA - Settes lik med den høyeste ELA-adressen for alle koblet til denne Routeren. ELA-adressene fra Min. ELA til Maks. ELA er Routerens "routing range", og de ulike Routernes "routing range" får ikke være overlappende. HM & UM Alle spjeld i kontorlokaler og konferanserom konfigureres i respektive UM, mens de sentrale avtrekksspjeld og viftene konfigureres i HM. I mindre system med HM- og UM-funksjonene i en og samme EasyLink Master (HM+UM), gjøres all konfigurering i HM+UM. Funksjon Det første som skal konfigureres er funksjonen, som her skal settes til enten "HM", "HM+UM" eller "UM". Øvrige display-ruter kommer da til å tilpasses og da bara vise det som er relevant for funksjonen til respektive funksjon. Side 11

13 Type Navn X MasterFunction - Velg funksjon: HM enbart (0) UM enbart (1) HM+UM (2) X PLA - UM:s PLA-adresse. Skal velges fra 2 og konsekutivt oppover uten hopp (bare om funksjonen HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Konfigurering i UM PLA-adresse UM:s PLA-adresse skal konfigureres. Dens ELA-adresse settes automatiskt till 241. Type Navn X PLA - UM:s PLA-adresse. Skal velges fra 2 og konsekutivt oppover uten hopp (bare om funksjone HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Tilluftsspjeld For hver UM får alle tilluftsspjeld en spjeldindeks, som må begynne fra 1 og sidan konsekutivt oppover til maks For hver spjeldindeks angis: hvilken sone spjeldet tilhører. Om det er et spjeld i et konferanserom settes sonen = 0. hvilken ELA-adresse spjeldets har. PLA-adressen forventes å være lik med UM:s egen PLA-adresse. opsjonell hvilket romnummer spjeldet er plassert i. Type Namn X SAZoneIndex(n) - Indeks for det sentale avtrekkspjeldet (sone) som tilluftsspjeldet nr. n hører til. X SAELA(n) - ELA-adresse for spjeldets. I SARoom(n) - Opsjonell konfigurering: romnummer Konfigurering i HM Antall UM For funksjonen "HM enbart" skal antallet (eksterne) UM angis. Type Navn X NoOfUM - Antall eksterne UM under en HM (bare om funksjonen HM enbart eller HM+UM er blitt valgt). Default = 0. Side 12

14 Sentrale avtrekksspjeld De sentrale avtrekksspjeld (sonene) får en indeks fra 1 og konsekutivt oppover til maks For hver spjeldindeks angis: hvilken PLA- og ELA-adresse spjeldets har. Type Navn X ZonePLA(n) - PLA-adresse for spjeldets. X ZoneELA(n) - ELA-adresse for spjeldets. Kommunikasjon EasyLink Master har 2 serielle RS485 kommunikasjonsporter, port 1 og port 2. anvendes for kommunikasjon fra HM till UM og til alle. Port 2 er en slaveport beregnet for kommunikasjon fra overordnet system. Mulige protokoller er EXOline og Modbus RTU. EasyLink Master har dessuten en TCP/IP-tilkobling, også den beregnet for kommunikasjon fra overordnet system. Mulige protokoller er EXOline TCP, Modbus TCP og BACnet TCP. Flere protokoller kan anvendes samtidig. Port 2 Type Navn L P2Comm - Kommunikasjonsprotokoll for port 2: EXOline (0) default Modbus RTU (1) TCP/IP-porten Type Navn L DHCPEnable - IP-adresse tildeles av overordnet DHCP: Ja eller Nei (default Ja) X ModbusRTUBaud - Kommunikasjonshastighet port 2 for Modbus RTU bps (default 9600 bps) $ SConfigIP - Om DHCP = Nei, skal enhetens faste IP-adresse anges her. $ SConfigMask - Om DHCP = Nei, skal enhetens subnetmask angis her. $ SConfigGW - Om DHCP = Nei, skal IP-adressen til "Default gateway" angis her. L CommitIPSettings - Settes = 1 for å iverksette utførte IP-konfigureringar. Modbus RTU Type Navn X ModbusUnitID - Enhetens slavedreses (1-240). Default = 1. X ModbusRTUBaud - Kommuniksjonshastighet port 2 for Modbus RTU bps (default 9600 bps). Side 13

15 Innstillinger HM Spjeld I et system med "HM enbart" og "UM enbart" skal disse innstillingene gjøres for begge funksjonene. Innstillingene gjelder da for de spjeld som håndteres av resp. funksjon, dvs. innstillinger gjort i "UM enbart" gjelder for tillufts- og avtrekksspjeld i konferanserom og kontorlokaler, og innstillinger gjort i "HM enbart" gjelder for de sentrale avtrekksspjeldene. For de sentrale spjeldene angis en offset i luftstrømmen (m3/h) som skal anvendes for beregning av styresignal til VAV-spjeldet. Offset i luftmengden (positiv eller negativ) adderes til den beregnede totale luftmengden for alle tilluftsspjeld i sonen, og verdien (m3/h) sendes som bør-verdi til sonens sentrale avtrekksspjeld. Offset luftstrøm: normalt 0 m3/h Øvrige innstillinger gjelder for alle spjeld for resp. funksjon. Maks. tillatt tid for urørlig spjeld: normalt 10 minutter. Toleranse i % av helt åpen spjeldposisjon for detektering av stillestående spjeld: 2 %. Største tillatte speldvinkel for et visst antall spjeld uten turtallsjustering: normalt 85%. Største tillatte spjeldvinkel for et enda spjeld uten turtallsjustering: normalt 90%. Maksimalt antall tilluftsspjeld med vinkel større enn største tillatte uten turtallsjustering: normal 1. Maksimalt antall avtrekksspjeld med vinkel større enn største tillatte uten turtallsjustering: normal 1. Sentrale avtrekksspjeld Type Namn R ZoneFlowOffset m3/h Flödesoffset. Default 0 m3/h R DamperPosMaxTime min. Maksimal tid som ett spjeld får stå stille uten at alarm genereres. R DamperPosTol % Toleransen som en spjeldvinkel kan variere med og enda anses stå stille. Default 2 %. R MaxDamperPos % Grense for spjeldvinkel for turtallsjustering og alarm. Default 85%. R MaxSingleDamperPos % Grense for enskild spjeldvinkel for turtallssjustering. Default 90%. I MaxSANoOfDamperOpen - Grense for antall tilluftsspjeld med vinkel > 85% for turtallsjustering. Default 1. I MaxEANoOfDamperOpen - Grense for antall avtrekksspjeld med vinkel > 85% for turtallsjustering. Default 1. Side 14

16 Vifter Turtallsjustering Intervall i steg om 10 sekunder: normalt 6x10 sekunder Justeringssteg i % av maks. turtall: normalt 2 % Minste tillatte viftehastighet i % av maks. turtall: normalt 10% Viftetvakter Maksimal tillatt viftethastighet i en viss tid før alarm: normalt 95% Maksimal tillatt tid med for høy viftehastighet før alarm: normalt 10 minutter Type Navn X AdjustInterval x10 s Tidsintervall for turtallsjustering. Tiden blir verdien multiplisert med 10 sekunder. Default 6x10 = 60 sekunder. R FanSpeedAdjustValue % Turtallsjusteringssteg ved hvert justeringstillfelle. Default 5 %. R FanSpeedMin % Minste tillatte viftehastighet > 0. Default 10%. R FanMaxSpeed % Høyeste tillatte viftehastighet uten alarm. Default 95%. R FanMaxTime Min. Lengste tillatte tid med hastighet > maks. hastighet utan alarm. Default 10 minutter. Side 15

17 Kapittel 3 Hardware Tilkoblinger EasyLink Digitale innganger I/O Terminal Åpen/Lav Stengt/Høy DI1 Tilstedeværelsesdetektor Ikke tilstede Tilstede DI2 CO 2 -relee Normalt Høy CO 2 -nivå Analoge innganger I/O Terminal Signal AI1 Ekstern temperaturgiver Pt1000 AI2 Spjeldvinkel 0-10V Analoge utganger (0-10 VDC) I/O Terminal Signal AO1 AO2 AO3 Varme aktuator Kjøle aktuator VAV-spjeld kjøling Side 16

18 EasyLink Master Digitale innganger I/O Plint Åpen/Lav Stengt/Høy DI1 71 Viftevakt tilluftsvifte Normalt Begge viftene stoppes DI2 72 Viftevakt avtrekksvifte Normalt Begge viftene stoppes DI3 73 DI4 74 DI5 75 DI6 76 DI7 77 DI8 78 Digitale utganger I/O Plint DO1 11 DO2 12 DO3 13 DO4 14 DO5 15 DO6 16 DO7 17 Analoge innganger I/O Plint Signal AI1 31 AI2 32 AI3 34 AI4 35 UI1/AI5 41 UI2/AI6 42 UI3/AI7 44 UI4/AI8 45 Side 17

19 Analoge utganger (0-10 VDC) I/O Plint Signal AO1 91 Vifteturtall tilluftsvifte 0-10V tilsvarer 0-Maks. turtall AO2 92 Vifteturtall avtrekksvifte 0-10V tilsvarer 0- Maks. turtall AO3 93 AO4 94 AO5 95 Side 18

20 Kommunikasjon EXOline B A N Port 2 HM B A N B A N Port 2 UM 1 B A N B A N Port 2 UM 2 B A N B A N Port 2 Router 1 B A N B A N Port 2 Router 2 B A N A 43 B Regio 42 A 43 B 42 A 43 B Regio Regio Side 19

EasyLink Master Displaymanual

EasyLink Master Displaymanual EasyLink Master Displaymanual Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 2015 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSS-60

Brukermanual MicroBrann BSS-60 MicroBrann BrannSpjeldSentral, BSS-60, kommer med høyoppløselig berøringsskjerm. Sentralen er for styring og overvåking av opptil 120 MicroBrann kommunikasjonsmodul, BSM, via BACnet eller Modbus. Opptil

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab lindab vi förenklar byggandet Behovstyrt ventilasjon CAV constant airflow volume, konstant luftmengde VAV Variable airflow volume, variabel luftmengde

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Teknisk Datablad MicroSafe BSS-60

Teknisk Datablad MicroSafe BSS-60 MicroSafe BrannSpjeldSentral 60 kommer med høyoppløselig berøringsskjerm for styring og overvåking av opptil 60 motoriserte brann- eller røykspjeld og røykvarslere via BACnet eller Modbus. Tekniske Data

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Styringssystemer. Effektiv romstyring

Styringssystemer. Effektiv romstyring Styringssystemer Effektiv romstyring AIRCONTROL Tilstedeværelse Fuktighet Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrte romstyrings-strategier Effektiv romstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere krav til energieffektivitet

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

Styring og overvåking av VAV system

Styring og overvåking av VAV system Styring og overvåking av system Vellykket anlegg Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

EM-BAC-MOD BACNET- OG MODBUS-GRENSESNITT FOR EASYLAB-REGULATORER OG - ADAPTERMODULER

EM-BAC-MOD BACNET- OG MODBUS-GRENSESNITT FOR EASYLAB-REGULATORER OG - ADAPTERMODULER Hjem > Produkter > LAB CONTROL > Control system EASYLAB - LABCONTROL > Utvidelsesmoduler > EM-BAC-MOD EM-BAC-MOD BACNET- OG MODBUS-GRENSESNITT FOR EASYLAB-REGULATORER OG - ADAPTERMODULER Utvidelsesmodul

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon. Et enklere alternativ!

KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon. Et enklere alternativ! Tlf.: +47 22 02 69 80 Fax: +47 22 23 86 77 E-mail: kro@kroproduksjon.no Web: www.kroproduksjon.no Org.nr. NO 934 826 906 MVA KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon Et enklere alternativ! Enkle spjeld

Detaljer

pco XS BCP050920 For regulering av pumper

pco XS BCP050920 For regulering av pumper Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Installasjons- og driftsmanual

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Tellus-LØV LØV-R VAV

Tellus-LØV LØV-R VAV NO0604 11.15 Tellus-LØV LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

Tellus-Opus LØV-R VAV

Tellus-Opus LØV-R VAV NO0605 11.15 Tellus-Opus LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

X-AIRCONTROL Master INSTRUKSJONSMANUAL. Norsk

X-AIRCONTROL Master INSTRUKSJONSMANUAL. Norsk X-AIRCONTROL Master INSTRUKSJONSMANUAL Norsk Norsk FIGUROVERSIKT Følgende figurer finnes bakerst i veiledningen: Fig. 1: X-AIRCONTROL Master Fig. 2: Målskjema, front Fig. 3: Målskjema, side Fig. 4: Oversikt

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 e-post: firmapost@auranor.no www.trox.

Leo. VAV-regulator. TROX Auranor Norge AS. Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 e-post: firmapost@auranor.no www.trox. NO0814 05.15 VAV-regulator Ny regulator med større måleområde Støysvak Trykkuavhengig Kort byggelengde Høy målenøyaktighet Kan monteres direkte i bend Fleksibelt lyddempervalg Eget serviceverktøy, PC-Tool

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

MicroVAV. Spjeld og spjeldstyring. micro-matic.no. MP-bus BACnet, LON Modbus. MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon

MicroVAV. Spjeld og spjeldstyring. micro-matic.no. MP-bus BACnet, LON Modbus. MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon MicroVAV Spjeld og spjeldstyring MP-bus BACnet, LON Modbus Plug & play kabling MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon micro-matic.no Regulatorer og givere for CO 2, temperatur

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Serie 14 programmering (kom i gang)

Serie 14 programmering (kom i gang) Serie 14 programmering (kom i gang) Igangkjøring Eksempel med 3 dimmere aktuatorer FUD14 og 2 bryter aktuatorer FSR14 2x PCT14 software Laset ned PCT14 softwaren. Gå til www.eltako.com. Velg engelsk. Under

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSM-24

Brukermanual MicroBrann BSM-24 MicroBrann BrannSpjeldModul kan styre motoriserte brann- og røykspjeld. MicroBrann BSM er den optimale løsningen for integrering av røyk- eller brannspjeld mot Bus-systemer (Modbus og BACnet), eller analog

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Styresystem SIRe. Intelligent Tilpasser seg automatisk inngangen. Proaktiv funksjon Gir raskere reaksjon

Styresystem SIRe. Intelligent Tilpasser seg automatisk inngangen. Proaktiv funksjon Gir raskere reaksjon De aller fleste av våre luftporter har et innebygd styringssystem, SIRe, som styrer luftporten automatisk. Luftporten tilpasser seg de eksisterende forholdene i inngangspartiet. Ved å registrere hvor ofte

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

VS-TRD TIL AVTREKKSSKAPSREGULATORENE EASYLAB OG TCU-LON-II

VS-TRD TIL AVTREKKSSKAPSREGULATORENE EASYLAB OG TCU-LON-II VS-TRD TIL AVTREKKSSKAPSREGULATORENE EASYLAB OG TCU-LON-II Fronthastighetsgiver for variabel, behovsbasert regulering av avtrekksluftmengder i avtrekksskap Berøringsfri måling av fronthastigheten, dermed

Detaljer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektroniske luftmengdemåler ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON KSF er en elektronisk luftstrømmåler

Detaljer

SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon

SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Om denne guiden Denne guiden inneholder informasjon om rask og enkel konfigurering av 48 inputs og 24

Detaljer

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 somfy.com UK SE DK ES FR HU IT NL NO PT R Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 2007, SOMFY SAS. ALL RIGHTS RESERVED. REF. 5053517 07/12/07 IT NL NO INSTALLASJONSVEILEDNING

Detaljer

Brukermanual. Adresse: Bedriftsv Klepp st

Brukermanual. Adresse: Bedriftsv Klepp st Brukermanual S i d e 2 Forord Uten skriftlig tillatelse fra KE Automasjon AS er det ulovlig å kopiere denne manualen, samt tilhørende programvare, eller å overføre informasjonen i manualen eller programvaren

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer