NB: Representanten Kristoffer Rypdal møtte under behandlingen av SIF 024/04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB: Representanten Kristoffer Rypdal møtte under behandlingen av SIF 024/04"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møte i: Styret ved Institutt for fysikk Møtedato: 23. april 2004, kl Møteleder/referent: Asgeir Brekke / Trond Brattli Tilstede: Alfred Hanssen, Kristoffer Rypdal, Olav Gaute Hellesø, Torbjørn Eltoft, Lars I. Næsheim, Kjell-Arne Willumstad, Håvard Uv Mjøen og Heidi Hindberg Spesielt innkalt: Siv Andreassen og Noralv Bjørnå Arkivref.: /TRB/MØTEBOK REFERAT FRA STYREMØTE DEN 23. APRIL 2004 Saksliste: SIF 023/04 Godkjenning av innkalling og saksliste. SIF 024/04 Orienterings- og referatsaker SIF 022/04 Opptak til engelskspråklig masterprogram i fysikk 2004/ Søknad fra Peng Qi SIF 025/04 Opptak til engelskspråklig masterprogram i fysikk Søknad fra Anthony Paul Doulgeris. SIF 026/04 Godkjenning av pliktarbeid for høsten 2003 SIF 027/04 Søknad om reisestøtte for 4 mastergradsstudenter for deltakelse i 41nde Culham Plasma Physics Summer School juli SIF 028/04 Forslag til endringer i studieplanen for fysikk SIF 029/04 Forslag til fordeling av undervisning høsten SIF 030/04 Godkjenning av forslag fra Rom-komiteen ved IF NB: Representanten Kristoffer Rypdal møtte under behandlingen av SIF 024/04 Godkjent referat Neste møte er avtalt til 28 mai 2004 kl DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for fysikk Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, telefon , telefaks Trond Brattli, administrativ leder, direkte innvalg , e-post

2 SIF 023/04 Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble på møtet tilføyd 3 referatsaker. Det var ellers ingen merknader til sakslisten eller innkallingen. SIF 024/04 Orienterings- og referatsaker (DL ) a. Referat fra møte i programstyret for master i teknologi Møte 1/2004 b. Referat fra møte nr. 1/2004 i samarbeidsutvalget for romrelatert aktivitet. c. Produksjon av studiepoeng og eksamensstatistikk ved UiTø høsten 2002 og d. Spørreundersøkelse blant nye studenter høsten 2003 Kvalitetssikring. e. Total budsjettbevilgning for 2004 f. Referat fra møte i studieutvalget den 4. mars g. Språk på oppgavesett og besvarelser ved skriftlig eksamen på engelskspråklige program/emner. h. Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomhet ved UiTø Høringssvar fra MNF. i. Dr. disputaser våren 2004 Forslag til bedømmelseskomiteer (Muntlig orientering) j. Møte i komiteen for fysikkåret 2005 k. Romforskning Norske utfordringer og muligheter. Orientering om møte i Oslo den 14.april l. Godskriving av eldre yrkesutdanninger i bachelorgraden. m. Referat sakene ble tatt til etterretning. SIF 022/04 Opptak til engelskspråklig masterprogram i fysikk 2004/2005 Søknad fra Peng Qi (Ref. DL ) 1. Styret ved Institutt for fysikk tar opp Peng Qi til engelskspråklig mastergradsprogram i fysikk, kommunikasjon- og mikroelektronikk Master of Physics, Electrical Engineering høsten Innhold i studieplanen avklares ved oppstart av studiet. SIF 025/04 Opptak til engelskspråklig masterprogram i fysikk Søknad fra Anthony Paul Doulgeris. (Ref. DL ) 1. Styret ved Institutt for fysikk tar opp Anthony Paul Doulgeris til 2-årig engelskspråklig mastergradsprogram i fysikk, kommunikasjon- og mikroelektronikk Master of Physics, Electrical Engineering høsten Innhold i studieplanen avklares ved oppstart av studiet. SIF 026/04 Godkjenning av pliktarbeid for høsten 2003 (Ref. DL ) Institutt for fysikk godkjenner det registrerte pliktarbeide med de endringer som kom fram på møtet. side 2

3 SIF 027/04 Søknad om reisestøtte for 4 mastergradsstudenter for deltakelse i 41nde Culham Plasma Physics Summer School juli (Ref. DL ) Forslag til vedtak: Institutt for fysikk bevilger kr ,- til hver av følgende studenter i forbindelse med deltakelse i 41nde Culham Plasma Physics Summer School juli Alexander Biebricher Meseret Kassa Bekele Meseret Taye Melaku Tatjana Zivkovic Krister Garfjell Kantola SIF 028/04 Forslag til endringer i studieplanen i fysikk(ref. DL ) 1. Det opprettes et nytt 10 stp. emne i Kaos, fraktaler og kompleksitet som går førstegang høsten Instituttstyret bevilger kr til utarbeidelse av emnet. 2. Det 5-årige mastergradsprogrammet i kommunikasjon og mikroelektronikk endres i samsvar med vedlegg Den 2-årige mastergraden i kommunikasjon og mikroelektronikk endres i samsvar med vedelegg De 2-årige mastergradene i kosmisk geofysikk og plasmafysikk slås sammen til en mastergrad som skal hete 2-årig mastergrad i kosmisk geofysikk. Emnet Fys-3004 Advanced plasma physics legges ned.den nye mastergraden settes sammen i samsvar med vedlegg 6, alternativ.a 5. Det 5-årige mastergradsprogrammet i romfysikk endres i samsvar med vedlegg 7, alternativ A med unntak av pkt. 4 hvor 2 av representantene stemte for alternativ B. SIF 029/04 Forslag til fordeling av undervisning høsten 2004.(Ref. DL ) Undervisningen i fysikk høsten 2004 fordeles i samsvar med tabellen i vedlegg 8. SIF 030/04 Godkjenning av forslag fra Rom-komiteen ved IF (Ref. DL ) 1. Styret ved Institutt for fysikk slutter seg til Rom-komiteens forslag til endringer. Komiteen slutter seg også til at Inge Strømmesen i stede for å flytte til rom 113B flytter til rom 221A. Tromsø, Trond Brattli side 3

4 Vedlegg 4 Master i kommunikasjon og mikroelektronikk V5 30 stp. H5 FYS-3xxx Prosjekt- Retningsfag Valgfag (retningsfag) oppgave i fysikk V4 Valgfag (retningsfag) Retningsfag Valgfag (retningsfag) H4 Valgfag/retningsfag Valgfag (retningsfag) Valgfag (retningsfag) V3 FYS-2007 Statistisk signalteori H3 FYS-2006 V2 STA-1001 Statistikk og sannsynlighet H2 MAT-1003 Kalkulus 3 V1 MAT-1002 Kalkulus 2 H1 MAT-1001 Kalkulus 1 FYS-2008 Måleteknikk FYS-2xxx Digital design FYS-2yyy Elektronikk FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk MAT-1004 Lineær algebra FYS-0100 Generell fysikk Examen philosophicum FYS-2011 Numerisk simulering FYS-1002 Elektromagnetisme FYS-1001 Mekanikk FYS-1xxx Signaler og sensorer INF-1100 Innføring i programmering 2-årig mastergrad i kommunikasjon og mikroelektronikk Vedlegg 5 V2 H2 V1 FYS-2007 Statistisk signalteori H1 FYS stp 10 stp Spesialpensum 20 stp Spesialpensum 10 stp 2-ÅRIG MASTERGRAD I KOSMISK GEOFYSIKK, ALTERNATIV A Vedlegg 6 V2 H2, 60 stp V1 (10 stp) (10 stp) (10 stp) H1 Fys-2009 Introduction to Fys-3003 Cosmical geo- (10 stp) plasma physics (10 stp) Physics (10 stp) r i fysikk (hvert på 10 stp): Fys-3001 Earth observation (høst) Fys-3002 Techniques for investigating the near-earth space environment (vår) Fys-3016 Complex (dust) plasma (høst) Fys-3xxx Plasmas in laboratory(vår/høst) Fys-3yyy Plasmas in space (høst/vår) Fys-3zzz Nonlinear processes in space- and geoscience (vår) side 4

5 Master i romfysikk, alternativ A Vedlegg 7 V5 H5 FYS-3xxx Prosjektoppgave i fysikk V4 FYS-3002 Techniques for investigating the nearearth space environment H4 FYS-2009 Introduction to plasma physics V3 FYS-2007 Statistisk signalteori H3 FYS-2006 V2 STA-1001 Statistikk og sannsynlighet H2 MAT-1003 Kalkulus 3 V1 MAT-1002 Kalkulus 2 H1 MAT-1001 Kalkulus 1 30 stp FYS-3003 Cosmical geophysics FYS-2008 Måleteknikk FYS-2yyy Elektronikk FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk MAT-1004 Lineær algebra FYS-0100 Generell fysikk FYS-3001 Earth observation Examen philosophicum FYS-3000 Innføring i satellitt- og raketteknikk og rominstrumentering FYS-1002 Elektromagnetisme FYS-1001 Mekanikk FYS-1xxx Signaler og sensorer INF-1100 Innføring i programmering r i fysikk (hvert på 10 stp.): FYS-2xxx Digital design (høst) FYS-2011 Numerisk simulering (høst) FYS-2xxx Kaos, fraktaler og kompleksitet (høst) FYS-3016 Complex (dust) plasma (høst) FYS-3xxx Plasmas in laboratory (vår/høst) Fys-3yyy Plasmas in space (høst/vår) FYS-3zzz Nonlinear processes in space- and geoscience (vår). Vedlegg 8 Emne Fys-0100 Generell fysikk Fys-1000 Det nære og fjerne verdensrom I Fys-1001 Mekanikk Fys-1003 Eksperimentell fysikk Fys-2000 Kvantemekanikk Fys-2003 Emner i teoretisk fysikk Fys-2005 Elektronikk II Fys-2006 Fys-2009 Innføring i plasmafysikk Fys-2010 Digital bildebehandling Fys-2011 Numerisk simulering Fys-2012 Practical use of computers and scientific writing Fys-2xxx Kaos, fraktaler og kompleksitet Fys-3000 Innføring i satellitt- og raketteknikk og rominstrumentering Fys-3001 Jordobservasjon Fys-3005 Molekylær kvantemekanikk Fys-3011 Deteksjonsteori Fys-3016 Komplekst (støv) plasma Foreleser/kollokvieleder Noralv Torsten Cesar/Vasyl Åshild/Olav Gaute Inge Ove/Lars Jarle Alfred Ruth Frank Kristoffer Innleid lærer/katarina side 5

MØTEREFERAT. Side 1 av 7

MØTEREFERAT. Side 1 av 7 MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 19.5.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-8/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 20.04.2006 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Svein Nybø MIDDAGSSERVERING FRA: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 10.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474

Saksansvarlig: Birger Kruse og Ole Jørgen Torp Saksbehandler(e): Bodil Norderval og Bjørg Ekerholt Dysvik Arkiv nr: 14/02474 US 2014 FULLMAKTSSAK FORSKRIFT OM KRAV TIL BACHELORGRAD VED NMBU, UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD OG FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED NMBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 8.12.05 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.30 torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer