Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Oslo,"

Transkript

1 Referansegruppemøte nr. 1 Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Oslo,

2 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

3 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

4 Presentasjonsrunde Navn Selskap/organisasjon Kort bakgrunn og nåværende rolle Forventninger til arbeidet?

5 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

6 "Network Codes og Guidelines" Network Codes regulerer forhold innen nettilknytning, marked og drift Et ledd i gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke ENTSO-E har fått i oppdrag fra EC å utarbeide forslag til forordninger, baser på retningslinjer fra ACER Totalt 8 forordninger 3 markedskoder (CACM, FCA, EB) 2 driftskoder (SO, ER) 3 tilknytningskoder (RfG, DCC, HVDC)

7 Nettverkskoder om tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC Setter minimums krav for teknisk design Skal tilrettelegge for forsyningssikkerhet og felles europeiske markedsløsninger med like konkurransevilkår Skal i utgangspunktet gjelde ved nye tilknytninger eller vesentlige endringer i eksisterende

8 Fra veileder og vedtak til faste krav

9 Status tilknytningskodene Alle tilknytningskodene er tatt inn i komitologiprosessen av europakommisjonen og det forventes at kodene vedtas i løpet av RfG vedtatt 26. juni HVDC skal stemmes over 11. september DCC skal stemmes over 16. oktober

10 Status driftskodene OS, OPS og LFCR er slått sammen til guideline System Operation (GL SO) Sendt til europakommisjonen 28. august for behandling i komitologiprosessen Forventet entry into force Q Emergency and Restoration (ER) forventet ferdigstilt Q2 2017

11 Status markedskodene Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) endelig publisert og er dermed eneste koden som er ferdigstilt Forward Capacity Allocation (FCA) antatt ferdigbehandlet og klar rundt årsskiftet 15/16 Electricity Balancing (EB) antatt ferdigbehandlet og klar sommeren 2016

12 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

13 Statnetts skal levere innstilling til NVE Vurdere hvordan de tekniske kravene bør spesifiseres for å tilpasses norske forhold Foreslå hvordan prosessene og ansvar bør defineres i Norge Jobbe tett med bransjen

14 Prinsipper for Statnetts arbeid I størst mulig grad sikre systemdriften gjennom bruk av markedsløsninger Absolutte krav skal begrenses til et minimum I størst mulig grad unngå særnorske krav

15 Organisering av arbeidet og bransjeinvolvering NVEs bransjeforum

16 Arbeidsmetode Statnett utarbeider utkast til hvordan krav i arbeidspakke skal gjennomføres Referansegruppens kommentarer og synspunkter innhentes og justeringer avtales "Lukking" av arbeidspakke og start på neste arbeidspakke Endelig gjennomgang av alle arbeidspakker

17 Ønsket resultat fra NVE Forslag fra Statnett Grunnlag for implementering av tilknytningskodene Oversikt over eventuelle avvikende synspunkter Generelt økt kunnskap om innholdet i tilknytningskodene

18 Leveranse til NVE Ett dokument per nettkode Bestå av forslag til og underlag for et norsk regelverk, samt et tolkningsdokument Inkludere et prosess-skriv som omtaler uenigheter i referansegruppene og hva som er årsaken til at Statnett har valgt å legge frem gitt løsning

19 Forventet fremdrift Forordning RfG Requirements for generators Q1/15 Q4/15 Q4/16 Q4/17 NVE Q4/18 Utforming av regelverk DCC Demand connecion code HVDC High Voltage Direct Current Connections Q2/15 Q2/15 Q1/16 Q1/16 Q1/17 NVE Q1/17 Q1/18 Q1/19 Utarbeide forslag til implementering (Statnett) Godkjenning og implementering (forskriftsarbeid) (NVE) Leverandørtilpasninger Komitologi starter Implementasjonsfrist Q1/18 NVE Q1/19

20 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

21 Hensikt og innhold i DCC Skal fremme smarte nettløsninger som bidrar til økt integrasjon av fornybar kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og implementering av det indre energimarkedet. Krav til nye forbrukere som skal tilknyttes nettet, med fokus på industrikunder og distribusjonssystemoperatører (DSO) Krav til leverandører av forbrukerfleksibilitet

22 Hva finnes av krav i dag? Ingen detaljerte krav fra Statnett DCC innebærer et helt nytt regelverk Dagens FIKS har i liten grad krav til tilknytning av forbruk

23 Oversikt Demand Connection Code General provisions 1-11 Requirements Demand side respons (DSR) Compliance Cost benefit analysis and derogations Non-binding guidance and monitoring of implementation Final Provisions Subject matter General frequency requirements General requirements for DSR Roles and responsibilities Cost benefit analysis (CBA) Non-binding guidance on implementation Entry into force Definitions General voltage requirements Operational notification procedure for DSR Compliance testing Derogations Monitoring Scope Short-circuit requirements Compliance simulations Application to existing demand and distribution Reactive power requirements Compliance monitoring Regulatory aspects Protection and control Demand disconnection Operational notification procedure for connection

24 Det norske implementeringsarbeidet Ca 25 % tekniske funksjonskrav ( 12-33) er fullstendig definert i DCC. I tillegg tilkommer kravene i forbindelse med Oppfølging av kravetterlevelse gjennom levetiden ( 34-47) CBA og avvik ( 48-55) Det er i mange tilfeller gitt mulighet til å faststille funksjonskrav innenfor gitte rammer: Nordiske forhold (synkronområdet) Norske forhold Lokale forhold

25 Tekniske funksjonskrav til forbruk Kravene omfatter: Frekvenskrav Spenningskrav Reaktiv effekt krav Forbruksfrakobling (underfrekvens og lav spenning) Forbrukerfleksibilitet (DSR)

26 Frekvenskrav Alle anlegg skal dimensjoneres for å holde inne ved gitte frekvensområder og tidsperioder Nordisk synkronområde 47,5 48,5 30 min 48,5 49,0 49,0 51,0 Kontinuerlig 51,0 51,5 30 min Bestemmes av den enkelte TSO, men ikke mindre enn 30 min

27 Spenningskrav Alle anlegg skal dimensjoneres for å holde inne ved gitte spenningsområder og tidsperioder Nordisk synkronområde 0,90 pu 1,05 pu Kontinuerlig 1,05 pu 1,10 pu 60 min Gjelder for alle anlegg tilkoblet spenninger over 110 kv

28 Reaktiv effekt krav Krav om å opprettholde stabil tilstand i tilknytningspunktet ved et reaktiv effekt område definert av relevant TSO Import/eksport av reaktiv effekt skal ikke bli større enn 0,9 til 1 i effektfaktor av sin maksimale import/eksport

29 Forbruksfrakobling Krav til planer ved underfrekvens og lav spenning Må samsvare med Emergency and Restoration (NC-ER)

30 Forbrukerfleksibilitet Generelle krav Krav ved bidrag til aktiv effekt Krav ved bidrag til reaktiv effekt Krav ved begrensninger i overføringer Krav ved bidrag til frekvens Krav ved raskt bidrag til aktiv effekt Åpner for at andre kategorier kan bli utviklet

31 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

32 Spilleregler Åpen dialog der vi har respekt for og lytter til hverandres meninger Prøve å nå enighet Dersom det ikke er mulig å nå enighet så fremlegges avvikende synspunkter for NVE som tar beslutning Vi returnerer ikke til diskusjonspunkter som vi har diskutert og lukket

33 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts oppdrag og bransjens involvering Introduksjon til DCC Spilleregler Vi begynner arbeidet

34 Statnetts ambisjonsnivå Vi skal levere: Forslag til norsk innføring av DCC (kravtekst) Bakgrunnsdokumentasjon Formål med krav Forslag til kravformuleringer (valg) Sammenligning med dagens krav (der det finnes) Beskrivelse av eventuelle uenigheter med begrunnelse for at Statnett har valgt å legge frem sitt forslag

35 Hvor begynner vi? General provisions 1-11 Requirements Demand side respons (DSR) Compliance Cost benefit analysis and derogations Non-binding guidance and monitoring of implementation Final Provisions Subject matter General frequency requirements General requirements for DSR Roles and responsibilities Cost benefit analysis (CBA) Non-binding guidance on implementation Entry into force Definitions General voltage requirements Operational notification procedure for DSR Compliance testing Derogations Monitoring Scope Short-circuit requirements Compliance simulations Application to existing demand and distribution Reactive power requirements Compliance monitoring Frekvenskrav Spenningskrav Regulatory aspects Protection and control Kortsluttningsstrømmer Demand disconnection Reaktiv effekt krav Forbruksfrakobling Operational notification procedure for connection Demand side respons

36 Slik tenker Statnett Vi jobber med tekniske funksjonskrav og øvrige krav parallelt. Frekvenskrav behandles først blant de tekniske funksjonskravene. Avhengig av analyser for å faststille enkelte krav, dette kan få påvirkning på når vi er klare for å diskutere kravene. Viktige rolleavklaringer som påvirker mange av kravene, må håndteres tidlig. Ved mistanke om omstridte krav bør disse diskuteres tidlig. Utkast for dere å lese før kommende møter.

37 Dagens tema til diskusjon Frekvenskrav - synspunkter Introduksjon til forbruksfrakobling Samhandling med referansegruppen for RfG

38 Frekvenskravene i DCC sier Alle anlegg skal dimensjoneres for å holde inne ved gitte frekvensområder og tidsperioder Nordisk synkronområde 47,5 48,5 30 min 48,5 49,0 49,0 51,0 Kontinuerlig 51,0 51,5 30 min Bestemmes av den enkelte TSO, men ikke mindre enn 30 min Åpner for at det kan stilles krav om videre frekvensområder og lengre tider Synspunkter?

39 Forbruksfrakobling Krav i dagens fos 21 Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet (systemvern). DCC stiller krav til Automatisk underfrekvensfrakobling (f-bfk) Underspenningsfrakobling Samhandle med Emergency and Restoration (ER)

40 Samhandling med RfG Mange tilsvarende krav skal behandles i referansegruppen for RfG Nødvendig å koordinere med denne? Felles møte?

41 Til info/spørsmål TSO/DSO hvem, hva, hvor? Trenger avklaring! Forbrukerfleksibilitet (DSR) Avventer behandling til endelig versjon av koden er klar, da det er ventet endringer i teksten som står nå Statnett har egne prosjekter som ser på Aggregation implementation DSR market desig/development Deltakere fra petroleumsindustrien i referansegruppen? Og eventuelt flere fra industrien?

42 Veien videre Før neste møte skal Statnett legge frem forslag til kravtekster og bakgrunnsmateriale for diskusjon Legge frem en gjennomgang av innledende betraktninger rundt etableringen av forordningen for tilknytning av forbruk til referansegruppen. Tilgjengeliggjøring Statnetts vurdering av hvilke tekniske funksjonskrav som er fullstendig definert i DCC i elektronisk arbeidsrom. Håper på endelig vedtatt kode etter grensehandelskomitemøte 16. oktober.

43 Takk for i dag Vel hjem

Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 1 Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, 03.02.2016 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det? Statnetts

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo,

Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo, Referansegruppemøte nr. 1 Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo, 2015-09-01 Agenda Introduksjon og velkommen Presentasjonsrunde Network Codes og Guidelines hva er det?

Detaljer

Agenda - informasjonsmøte

Agenda - informasjonsmøte Agenda - informasjonsmøte Introduksjon og velkommen Kort om oppdraget og NVEs tanker Overordnet plan og bransjeinvolveringen Dypdykk i RfG Pause Dypdykk i DCC Gjennomgang av HVDC Avslutning og diskusjon

Detaljer

EU-regelverk og sikkerhet i norsk energiforsyning

EU-regelverk og sikkerhet i norsk energiforsyning Olje- og energidepartementet EU-regelverk og sikkerhet i norsk energiforsyning Underdirektør Laila Berge, Energi- og vannressursavdelingen Norges Energidager 13. oktober 2016 Agenda EU: Det indre energimarkedet

Detaljer

Til orientering: Bransjeforum Dokument ID: Dato:

Til orientering: Bransjeforum Dokument ID: Dato: Notat Sak Statnetts forslag til plan og organisering for utarbeidelse av forslag til praktisk gjennomføring av EUs forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC Dokumentet sendes til: Norges

Detaljer

IEEE møte om "Grid Code Requirements for Generators"

IEEE møte om Grid Code Requirements for Generators IEEE møte om "Grid Code Requirements for Generators" RfG Bakgrunn og utforming av felles europeisk regelverk Hans Olav Ween, Statnett Statnett SF, Nydalen, 16.11.2017 Innhold Bakgrunnen for regelverket

Detaljer

Network codes og smartgrids

Network codes og smartgrids Network codes og smartgrids - Praktiske konsekvenser for IT-systemer og informasjonsutveksling TSO/DSO Kjell Sand SINTEF Energi Teknologi for et bedre samfunn 1 Avdelingsdirektør Ove Flataker NVE Noen

Detaljer

Network Codes - en driver for digitalisering?

Network Codes - en driver for digitalisering? Network Codes - en driver for digitalisering? Informasjonsmodeller og standarder blir viktige rammeverk Smartgridkonferansen 19.9.2017, Trondheim Nye EU regler endringer i Norge Network Codes (forordninger

Detaljer

KONSEKVENSER AV EUS TREDJE PAKKE FOR KRAFTSEKTOREN

KONSEKVENSER AV EUS TREDJE PAKKE FOR KRAFTSEKTOREN Kraft i vest, Sandane, 26-27. september 2013 KONSEKVENSER AV EUS TREDJE PAKKE FOR KRAFTSEKTOREN Eivind Magnus Partner, THEMA Consulting Group AGENDA Tema Bakgrunn Hva omfatter EUs tredje pakke? Implikasjoner

Detaljer

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)?

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - kraftsystemer Innhold Hvorfor er EU regelverk viktig for Norge?

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 2 Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, 20.12.2016 Agenda Introduksjon Roller og ansvar Generelle krav til plan og idriftsettelse Generelle krav

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 4. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 4. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 4 Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, 23.05.2017 Agenda Aksjonspunkter PCC hva er dette? Endringer i nettet? Oppdatert plan for leveranse til NVE

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 4. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 4. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 4 Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, 06.01.2017 Agenda DCC møte 06.01.17 Introduksjon Generelle krav til plan og idriftsettelse Generelle krav

Detaljer

Informasjonsmøte. Gjennomgang av forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC Nydalen,

Informasjonsmøte. Gjennomgang av forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC Nydalen, Informasjonsmøte Gjennomgang av forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC Nydalen, 18.01.2018 Nye EU regler endringer i Norge Eldirektiv 3 (2009) - Felles regler for EUs indre elmarked

Detaljer

Sign. Sign: Dato:

Sign. Sign: Dato: Notat Sak Statnetts forslag til praktisk gjennomføring av EUs forordning for tilknytning av forbruk (DCC) Dokumentet sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat Saksbehandler/Adm. enhet: Stian Boye

Detaljer

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg. Roar Kristensen Systemfunksjonalitet

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg. Roar Kristensen Systemfunksjonalitet Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet - FosWeb/Efos - Overføringsgrenser - Idriftsettelse av anlegg Roar Kristensen Systemfunksjonalitet Hovedoppgaver for systemansvarlig i operativ drift Systemansvarlig:

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Sikker deling av data for pan-europeiske nettberegninger. Gerard Doorman NVE Energidagene,

Sikker deling av data for pan-europeiske nettberegninger. Gerard Doorman NVE Energidagene, Sikker deling av data for pan-europeiske nettberegninger Gerard Doorman NVE Energidagene, 13.10.2016 Oversikt Tredje Interne Energimarkedspakke og "Network Codes"/"GL" Common Grid Model Europeisk plattform

Detaljer

Planlegging av plusshusog mikronetti lys av krav til leveringskvalitet og nye rammevilkår fra EU

Planlegging av plusshusog mikronetti lys av krav til leveringskvalitet og nye rammevilkår fra EU Planlegging av plusshusog mikronetti lys av krav til leveringskvalitet og nye rammevilkår fra EU Kjell Sand SINTEF Energi/ The Norwegian Smartgrid Centre/NTNU Inst. elkraft Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

/f/r*-qvrl'v Stein Øvstebø. l{ydro

/f/r*-qvrl'v Stein Øvstebø. l{ydro Energi l{ydro Olje- og energidepartementet postmottak@oed. dep. no Vår dato: 20'l 6-09-01 Vår ref.: Vår kontakt: T: Deres dato: Deres ref.: Side I av 1 Synspunkter til utkast til EUs "Gommission regulation

Detaljer

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Høland og Setskog Elverk SA Dette dokumentet er i hovedsak kopi av Rakkestad Energis dokument Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett (http://www.rakkestadnett.no/media/1132/160620-retningslinjer-forsolenergianlegg-rakkestad-energi_01.pdf)

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 2 Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, 28.01.2016 Agenda Introduksjon Innledende betraktninger Definisjoner Spenningsstabilitet Frekvensstabilitet

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Storskala laststyring CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Om Statnett Statnett er systemansvarlig (TSO) i det norske kraftsystemet Statnett skal sikre momentan balanse

Detaljer

01/12/2012. FOU som virkemiddel

01/12/2012. FOU som virkemiddel FOU som virkemiddel "Statnett satser på forskning og utvikling for å bygge opp under vår visjon, våre verdier og strategier. En av våre verdier er innovasjon som innebærer at Statnett er nyskapende i utvikling

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 3 Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, 29-30.08.2016 Agenda DCC møte 29. august 12.00 Innledning 12.30 Kort om Guideline for System Operation

Detaljer

Løsninger for forbrukerfleksibilitet Eilert Bjerkan. NVE s KSU-Seminar 2016 Bodø

Løsninger for forbrukerfleksibilitet Eilert Bjerkan. NVE s KSU-Seminar 2016 Bodø Løsninger for forbrukerfleksibilitet Eilert Bjerkan NVE s KSU-Seminar 2016 Bodø 08.09.2016 Big changes in the energy system encourage demand flexibility Enfo was established to meet changes in the power

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Automatiske reserver prinsipper og utveksling. Hasle pilot prosjekt. IEEE, "Utveksling av balansekraft" 21. Mai 2014, Bernt Anders Hoff

Automatiske reserver prinsipper og utveksling. Hasle pilot prosjekt. IEEE, Utveksling av balansekraft 21. Mai 2014, Bernt Anders Hoff Automatiske reserver prinsipper og utveksling. Hasle pilot prosjekt IEEE, "Utveksling av balansekraft" 21. Mai 2014, Bernt Anders Hoff Agenda Bakgrunn Hva er reserver og hvordan anskaffes de? Hvorfor utveksle

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Rakkestad Energi Utarbeidet av: Pål Eriksen Elektrikon AS for Rakkestad Energi AS Side 1 Bakgrunn NVEs Vedtak av 16. mars 2010 har gitt kunder i et distribusjonsnett

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 5. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 5. Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 5 Innføring av EU-forordning for tilknytning av forbruk (NC-DCC) Nydalen, 13-14.06.2017 Agenda Innledning Generelle øvrige krav Øvrige bestemmelser Vesentlig endringer Spenningskvalitet

Detaljer

Regulering av nettilknytning, marked og. beslutningsprosedyrer og rettslig status

Regulering av nettilknytning, marked og. beslutningsprosedyrer og rettslig status Regulering av nettilknytning, marked og drift (Network Codes and Guidelines) beslutningsprosedyrer og rettslig status Astrid Skjønborg Brunt Juridisk fagdirektør Statnett Agenda 1. Utgangspunktet kraftsystemet

Detaljer

Notat. Dato: Side 1 av 327

Notat. Dato: Side 1 av 327 Notat Sak Statnetts forslag til praktisk gjennomføring av EUs forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Dokumentet sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat Saksbehandler/Adm. enhet: Hans

Detaljer

Notat. Dato: Side 1 av 327

Notat. Dato: Side 1 av 327 Notat Sak Statnetts forslag til praktisk gjennomføring av EUs forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Dokumentet sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat Saksbehandler/Adm. enhet: Hans

Detaljer

Microgrids for økt forsyningssikkerhet

Microgrids for økt forsyningssikkerhet Microgrids for økt forsyningssikkerhet Kjell Sand Institutt for Elkraftteknikk, NTNU Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CDutkast)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs rolle når det gjelder smarte nettløsninger Per Sanderud vassdrags- og energidirektør Smart Grids Omfang, drivere, behov NVEs rolle Forsyningssikkerhet AMS og

Detaljer

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September Er europeiske markedsløsninger tilpasset smartgrid? Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett Smartgridkonferansen, 13. September Kraftproduksjon i omstilling DIGITALISERING STORAGE

Detaljer

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen Forslag til ny forskrift om energiutredninger Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen g Hvorfor foreslås endringer? Nettmeldingen Forsyningssikkerhet Behov for mer detaljert forskriftstekst Forslag

Detaljer

FoU Pilotprosjekt Nord-Norge

FoU Pilotprosjekt Nord-Norge FoU Pilotprosjekt Nord-Norge Pilotprosjekt Nord-Norge Nasjonalt demoanlegg under Demo Norge i regi av Smartgridsenteret Regionsentral Nord - Alta Varighet: -> 2016 Hovedmål: Installasjon, test og validering

Detaljer

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Tom Tellefsen Direktør Systemdrift og markedsoperasjoner Hovedutfordringer

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

FIKS. Funksjonskrav i kraftsystemet. Rune Kristian Mork Avdeling for Systemoperatørtjenester Statnett. FIKS - Funksjonskrav i kraftsystemet 1

FIKS. Funksjonskrav i kraftsystemet. Rune Kristian Mork Avdeling for Systemoperatørtjenester Statnett. FIKS - Funksjonskrav i kraftsystemet 1 FIKS Funksjonskrav i kraftsystemet Rune Kristian Mork Avdeling for Systemoperatørtjenester Statnett FIKS - Funksjonskrav i kraftsystemet 1 Innhold Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Veileder for

Detaljer

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04 REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2015-04 Møtedato/tid/sted: 11. november 2015 / kl. 15:00 og 12. november kl. 11:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Gabriella Larsson / ST Medlemmer

Detaljer

Energimarkedspakke nr. 3 fra EU konsekvenser og muligheter for norsk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energimarkedspakke nr. 3 fra EU konsekvenser og muligheter for norsk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energimarkedspakke nr. 3 fra EU konsekvenser og muligheter for norsk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Westre, EBL 1 Den 3. energimarkedspakken Lansert september

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør

EBL-konferansen Amsterdam mars NVEs prioriteringer de kommende årene. Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør EBL-konferansen Amsterdam 4. 6. mars 2009 NVEs prioriteringer de kommende årene Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør Prioriterte ansvarsområder Klimaendringer samfunnets sårbarhet Forebygging av skred

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Fagmøte 2015-04-16 Kjell Sand Kjell.sand@ntnu.no 1 Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CD-utkast) group of interconnected loads and energy

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

Veiledende systemkrav til anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet i Norge (VtA)

Veiledende systemkrav til anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet i Norge (VtA) Veiledende systemkrav til anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet i Norge (VtA) Temadager regional- og sentralnett 30.5. 31.5.2007 Rune Kristian Mork Avdeling for systemoperatørtjenester Statnett

Detaljer

Veileder til krav i FIKS om prøver og dokumentasjon av prøver

Veileder til krav i FIKS om prøver og dokumentasjon av prøver Notat Sak: Veileder til krav i FIKS om prøver og dokumentasjon av prøver Dokumentet sendes til: Saksbehandler/Adm. enhet: Stefan Ring/Systemfunksjonalitet Sign. Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Temadager Regional- sentralnettet

Temadager Regional- sentralnettet Temadager Regional- sentralnettet Utfordringer i sentral- og regionalnettet Aktuelle problemstillinger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hovedfokus i EUs energistrategi EUs interne

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

FoS gir i forskjellige bestemmelser anvisning på hvilken godtgjørelse produsenten har krav på:

FoS gir i forskjellige bestemmelser anvisning på hvilken godtgjørelse produsenten har krav på: Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id. 1720875 Vår dato 19.12.2012 Vedtak om betaling etter 27 for systemtjenester

Detaljer

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet

Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Konsekvenser av forskrift for leveringskvalitet - hva ble forventet Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 Fra sammendraget NVE publ. 3 2004: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger aep Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger Norwea 30 mars 2011 Erik Skjelbred direktør Strategi og samfunnskontakt Hovedpillarer for Statnetts utvikling av fremtidens sentralnett Høy

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo,

Referansegruppemøte nr. 2. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo, Referansegruppemøte nr. 2 Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo, 2016-01-27 Agenda Innledning 12:00-12:15 Overgangsordninger for nye teknologier 12:15-12:45 Innledende

Detaljer

Nytt fra europeisk plansamarbeid. Nasjonalt kraftsystemmøte 6. juni 2013 Grete Westerberg Direktør for porteføljestyring

Nytt fra europeisk plansamarbeid. Nasjonalt kraftsystemmøte 6. juni 2013 Grete Westerberg Direktør for porteføljestyring Nytt fra europeisk plansamarbeid Nasjonalt kraftsystemmøte 6. juni 2013 Grete Westerberg Direktør for porteføljestyring Disposisjon Orientering om det europeiske plansamarbeidet i Entso e Den europeiske

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon til NAEE 20. april 2017 Vivi Mathiesen, Seksjonssjef engrosmarked

Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon til NAEE 20. april 2017 Vivi Mathiesen, Seksjonssjef engrosmarked Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon til NAEE 20. april 2017 Vivi Mathiesen, Seksjonssjef engrosmarked Agenda NVEs mandat Hva er tapsfunksjonalitet Case Norned NVEs arbeid 2 NVEs organisasjon

Detaljer

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen,

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, Referansegruppemøte nr. 3 Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen, 29.03.2017 Agenda Introduksjon Oppfølging av aksjonspunkter Generelle krav til FRT for HVDC tilknytninger

Detaljer

Nodeprising fremtidens energimarked?

Nodeprising fremtidens energimarked? Nodeprising fremtidens energimarked? Klikk for å redigere undertittelstil i malen Andre nivå Tredje nivå Energidagene 2011 Finn Erik Ljåstad Pettersen Seksjon for analyse Motivasjon Overføringskapasitet

Detaljer

Energipolitikk i et europaperspektiv Energirikekonferansen 9. august 2011

Energipolitikk i et europaperspektiv Energirikekonferansen 9. august 2011 Energipolitikk i et europaperspektiv Energirikekonferansen 9. august 2011 Administrerende direktør Oluf Ulseth, Energi Norge En karbonnøytral kraftsektor i 2050 Fleksibilitet og integrerte markeder i Europa

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

RfG Konsekvenser store produsenter

RfG Konsekvenser store produsenter RfG Konsekvenser store produsenter Fokus på vannkraftverk med installert effekt fra 10 MW og høyere Øivind Håland, Agder Energi Vannkraft AS, IEEE-PES Norge seminar, Oslo 16.11.2017 Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Forum for systemtjenester Dag 1 Radisson Blu Hotel, Nydalen, 2.november

Forum for systemtjenester Dag 1 Radisson Blu Hotel, Nydalen, 2.november Forum for systemtjenester 2016 Dag 1 Radisson Blu Hotel, Nydalen, 2.november Agenda Dag 1, Drøfting av utviklingstrekk og konsekvenser for kraftsystemet # Tid Sak Innleder 11:30 Lunsj 1. 12:30 Introduksjon:

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning Deltakere Nr Navn Organisasjon NK verv 1 Espen Masvik DSB Medlem NK 99 2 Atle Årnes Datatilsynet 3 Øystein Gåserud NVE Leder NK 99 4 Karl Erik Ellingsgård NVE 5 Arne Venjum NVE Medlem NK 301 6 Heidi Kvalvåg

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Dialogmøte NFR 27.09.2011. Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS

Dialogmøte NFR 27.09.2011. Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS Dialogmøte NFR 27.09.2011 Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS Agenda Drivere/hovedtrekk Innovasjon i NTE Smartgrid-satsningen Oppfordringer NyREN 000 OFGEM Innovation Funding Incentive DNO spend

Detaljer

Balansekraft barrierer og muligheter

Balansekraft barrierer og muligheter Balansekraft barrierer og muligheter Produksjonsteknisk konferanse 7. mars 2011 Bente Hagem Konserndirektør We will see wind farms in Scotland produce electricity which is stored in Norway and then used

Detaljer

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet I enkelte områder kan det oppstå en konkurransesituasjon om en begrenset ledig nettkapasitet. I slike tilfeller kan ikke all konsesjonsgitt

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde.

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde. Møte mellom Lab Norge, LFH, Kunnskapssenteret og sekretariatet til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 27. januar 2014. Deltagere: Lab Norge: LFH: Kunnskapssenteret:

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

TESTING AV SMÅKRAFTVERKS FAULT RIDE THROUGH EGENSKAPER. Av Henrik Kirkeby, Oddgeir Rokseth, Erik Jonsson SINTEF Energi AS

TESTING AV SMÅKRAFTVERKS FAULT RIDE THROUGH EGENSKAPER. Av Henrik Kirkeby, Oddgeir Rokseth, Erik Jonsson SINTEF Energi AS TESTING AV SMÅKRAFTVERKS FAULT RIDE THROUGH EGENSKAPER Av Henrik Kirkeby, Oddgeir Rokseth, Erik Jonsson SINTEF Energi AS Sammendrag I forskningsprosjektet DIP TEST har SINTEF Energi testet fault ride through

Detaljer

Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring

Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring Ivar Munch Clausen, NVE og medlem i CEER arbeidsgruppe Trondheim, 15. september 2015 DET STORE BILDET Brukerne i sentrum Ny teknologi, klimapolitikk påvirker

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>.. " ". Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9.

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>..  . Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9. Statnett Notat Sak: Veileder til krav i FIKS om "Fault Ride-Through" egenskaper for produksjonsanlegg Dokumentet sendes til: Saksbehandler/Adm. enhet: Stefan Ring/Systemfunksjonalitet '..... S!d.tr!>..

Detaljer

Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen

Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen Olje - og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref./deres dato: 16/3757 - / 19.12.2016 Vår ref.: 16/01793-2 Vår dato: 15.03.2017 Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen

Detaljer

Møtereferat - Møte 1/2015

Møtereferat - Møte 1/2015 1 Møtereferat - Møte 1/2015 Sak: Løpende oppfølging av Statnetts oppgaver som systemansvarlig i kraftsystemet Møtedato: 26.03.2015 Kl.: 12:00-14:00 Sted: Statnett, Nydalen Til stede: Statnett: Tom Tellefsen,

Detaljer

Høring av forordning om nødsituasjoner og gjenoppretting (network code on emergency and restoration) - NC ER

Høring av forordning om nødsituasjoner og gjenoppretting (network code on emergency and restoration) - NC ER Deres referanse Vår referanse Dato 16/2355 HOW 29.8.2016 OED postmottak@oed.dep.no att.: Laila Berge Høring av forordning om nødsituasjoner og gjenoppretting (network code on emergency and restoration)

Detaljer