Tøffe tårnagenter i Riska og Høle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tøffe tårnagenter i Riska og Høle"

Transkript

1 Tøffe tårnagenter i Riska og Høle Nesten 40 gutter og jenter tok imot tilbudet om å være tårnagenter i Riska kirke, og hadde et spennende døgn i kirken sammen med både voksne og ungdommer fra menigheten. Også Høle hadde tårnagenthelg. Side 12 og 13 Avduka krossteinen Då kyrkjegarden på Høle vart restaurert fyrst på 1950-talet, fann dei ein spesiell stein med innhogd kross, nedgravd. Side 6 UTGAVE NUMMER Mødre i bønn -Bønnegruppen har for meg personlig vært et sted der jeg har fått oppleve et trygt og berikende åndelig fellesskap. I gruppen har jeg fått lære mer om bønn og fått se tydelige bønnesvar som har gitt meg en større tro på bønn. Side 14 og 15

2 Riska prestegjeld Fra 12.08: Sokneprest, Riska: Sigve Ims mob Sokneprest, Høle: Bjarne Saltveit, telf: , mob Dagl.leder: Wenche Skjørestad telf: , mob Riska menighet Barneprest: May Brit M. Arnø telf: Soknediakon Jenny Margrethe Bø permisjon til Kantor: Bernt Johan Buer telf: tirsdag - fredag Renholder: Berit Soma, privtelf Ungdomsarbeider: Solgunn Smith, mob Hva er egentlig evangeliet? Del 2 En konfirmant spurte en gang: «Hvis det er så enkelt, hvorfor er det så få som tror?» Vi hadde om budene i konfirmanttimen og jeg fortalte at Jesus hadde oppfylt alle lovens krav. For, sa jeg, det er ikke for å oppfylle en rekke krav overfor Gud at vi har budene. De viser oss hvordan vi hjelper vår neste. Det er for våre medmennesker vi følger budene. Det er helt riktig, som konfirmanten sa, at det er enkelt. Selv et barn kan forstå det og ta det til seg. Evangeliet er den gode nyheten. Det betyr rett og slett «god nyhet.» Er det noe som vi liker å høre, er det godt nytt, særlig dersom det kan bety noe avgjørende og bli til noe verdifullt i livet mitt. Det avgjørende vendepunktet for disiplene var da Jesus møtte dem etter at han var stått opp. Det var virkelig godt nytt for dem. Dette var gaven Gud gav dem og de jubla av glede. Den gaven som de fikk, måtte de bare dele med andre. Ja, for det er gaven til alle mennesker. Min egen erfaring er at evangeliet gir et rikt og spennende liv. Uten det nye livet som Jesus har gitt meg, ville jeg levd et annet liv enn jeg gjør i dag. Ordene fra Paulus: «Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg», blir naturlig å gjøre til mine egne ord. Har vi sett en god film eller lest en god bok, eller det er født en liten i familien, så forteller vi om det til andre. Ja, vi ønsker at flest mulig skal få høre om det gode vi har opplevd. Slik er det også med Guds evangelium. Det er ikke for de få. Dette er den fantastiske gaven til alle mennesker. Hva er egentlig evangeliet? Det er den gode nyheten - til alle mennesker. BJARNE SALTVEIT Knøttene åpen barnehage Jenny Alsnes, telf Sandnes kirkekontor Åpent mandag til fredag fra kl Henvendelser vedrørende dåp, vielser, begravelser, gudstjenester. Telf: Adresse: Storgt. 48, 4307 SANDNES. Høle kyrkjelyd Kyrkjetenar: Olaus Gjøse, telf: Organist: Anne Lise Matre telf: Formenn i sokneråda: Riska: Helen H. Steen Høle: Ragna Skårland Riska menighetskontor Amboltvn. 2, 4311 Hommersåk Telf: E-post: Høle: Givertjeneste kontonummer: Riska: Givertjeneste kontonummer: Kontaktredaksjonen: Torhild Rypestøl, Wenche Skjørestad, Enok Lauvås, Iselin Horve og Odd Magne Nordmark Grafisk design: Commentum Forlag tlf fax E-post: Neste utgave av Kontakt kommer i september. Frist for materiell: 2.sept

3 Ledertrening størrelse XL Ønsker du noen å snakke med? Er hodet ditt fylt av tanker som ikke slipper taket? Strever du med hverdagslige ting, eller har du opplevd vanskelige ting? Ta gjerne kontakt med soknediakonen eller prestene. Vi ønsker med taushetsplikt som ramme, å gi deg rom og tid der du kan lufte ut og sortere. Ingenting er for lite, ingenting er for stort. Gjengen samlet. Foran f.v: David, Charlotte, Filip og Martine. Bak f.v: Elise og Helen. Sol ute, kaldt inne. Det er slutten av mai, og XL er på sin sommeravslutning, i curlinghallen i Siddishallen. Selskapslokaler Riska Kirke har fine selskapslokaler til bruk for bryllup, konfirmasjon, åremålsdager og lignende. Det kan også være mulighet for fix ferdig pakke mat og servering. Interessert? Ta kontakt med menighetskontoret, tlf XL er et ledertreningsprogram for fjorårskonfirmanter og eldre ungdommer som ønsker å være med som ledere i konfirmantarbeidet i Riska. Det består av både teori og praksis i det å være en leder; egne XL- samlinger hvor ulike temaer blir belyst og samtalt rundt, (og nugatti blir konsumert), og deltaking og individuelle oppgaver på Input- samlingene for konfirmantene. I løpet av dette konfirmantåret har vi hatt med 6 nye XL- ere og 2 gamle som har vært med noen år. På med hodebeskyttelse, inn i curlinghallen. Etter en innføringstid hvor vi fikk prøve oss på å gå, gli og sette steiner bortetter isen, satte vi i gang å spille kamp. Selv om vi på den korte tiden ikke rakk å perfeksjonere teknikken; sikte, rotere, sette stein, gli, koste og treffe, fikk vi likevel spilt 4 Det grønne laget vinner! omganger. En uavgjort, og tre hvor det grønne laget vant (selv om det rød var nær på å vinne en omgang). Curling, lissom. Nytt for oss alle. Og veldig, veldig gøy! AV SOLGUNN SMITH Fine selskapslokaler på Høle Kyrkjetunet på Høle har fine selskapslokaler. Vi kan ordne alt som trengs til ulike tilstelninger. For mer informasjon kontakt: Berit Lillebø, tlf eller Tore Gjesteland, tlf

4 Nytt fra menighetsrådet i Riska Endelig er våren kommet og det er lysere kvelder. Noe som passer godt for Godhet som blir på kveldstid første uka i juni (mandag til fredag kl17-21) det ser vi fram mot! Ellers har vi sagt farvel til Hans Olav Westen, og selv om vi har vært heldige med vikarprester, ser vi nå frem imot august da Sigve Ims vil tiltre som ny sokneprest i Riska. Velkomst gudstjenesten blir den 18 august kl.11, med påfølgende kirkekaffe. Håper at flest mulig har mulighet til å være med å ønske Sigve Ims velkommen til menigheten og bygda vår. Velkommen! Strategidagen 2. mars ble en god dag der menighetsråd og stab fikk delt tanker, ideer og samlet fokus. Mange gode diskusjoner, og mye engasjement, men vi må alle innse at vi dessverre ikke har tid og ressurser til å gjøre alt vi har lyst til. Fokus resten av året blir å fortsette med de aktivitetene vi allerede har, og ikke ta på oss mer før vi ser at vi har flere ressurser. En av de tingene som kom frem som et ønske denne dagen er en frivillighetskoordinator. En som kan ta seg av frivillige og sørge for kommunikasjonen mellom frivillige, stab og menighetsråd. I første omgang vil også dette være en frivillig stilling, så ta kontakt dersom det høres interessant ut! En arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi kan ønske nye velkommen inn i menigheten vår, og også rekruttere nye frivillige, har satt i gang arbeidet sitt. Magne Tunheim leder denne gruppen, og menighetsrådet er glad for at det blir et fokus på å involvere nye i menigheten. Årsmøtet for Riska menighet ble avholdt 14 april. Det er gledelig å se alt det som skjer i menigheten vår, og også at det økonomiske resultatet ble så bra. Stor takk til Wenche Skjørestad og Jane Lie Bjelland som har fulgt opp budsjett og regnskap på en veldig ryddig og oversiktlig måte! Ungdomsarbeidet har også vært diskutert i menighetsrådet. Det er ønskelig å opprettholde et tilbud til ungdommer i menigheten, men det behøver ikke være Samuel på fredagskveldene. Menighetsrådet har bedt om at styret i Samuel skal vurdere ulike alternativ, som f.eks. ungdomsgudstjenester søndag kveld m.m. Etter oppmoding fra Sandnes kirkelige fellesråd har Riska menighetsråd også vedtatt at alle frivillige som skal jobbe blant barn og ungdom i menigheten må ha politiattest. Dette iverksettes fra høsten Med ønske om en flott sommer! FOR RISKA MENIGHETSRÅD HELEN H. STEEN Nytt frå soknerådet i Høle Årsmøte: Høle Sokneråd hadde etter gudstenesta 7. 4 årsmøte. Jens Reidar Lillebø blei takka for dei 27 åra han har vore rekneskapsførar for Høle Sokneråd. Ei lang og tru teneste som soknerådet er svært takksame og imponerte over! Soknerådet nytta óg høvet til å takka alle andre som gjer ei frivillig innsats i kyrkjelyden. Utan denne innsatsen kunne me ikkje hatt dei tilboda me har i dag! Projektor: Soknerådet har kome eit steg vidare i arbeidet for å få projektor i kyrkja. Søknaden er no sendt til Stavanger Biskop. Konfirmantfest: I desse tider held vi óg på med å førebu fest for årets konfirmantar. Dette set soknerådet pris på å kunne gjere. Konfirmantarbeidet er for tida Høle kyrkjelyd sitt viktigaste ungdomsarbeid. Gudstenesteplan for hausten: Soknerådet har og behandla gudstenesteplanen for hausten. Konfirmantane neste år blir presenterte 25. august og hausttakkefesten blir 22.september. Krossteinen: Den historiske kross-steinen har nå fått eit skilt som fortel litt om historia rundt steinen. Den er vel verdt å ta ein titt og lese om! Teksten er både på norsk og engelsk sidan steinen er spesiell også i europeisk samanheng. Sommartid: Elles vil soknerådet nytte høvet til å ønskje dykk alle ein god sommar! Velkommen til gudsteneste både i Høle og Riska ( om sommaren delar me gudstenestesundagene mellom oss). RAGNA B. SKÅRLAND 4

5 Riska Pensjonistforening jubilerer Riska pensjonistforening ble stiftet i 1988 og har møtene sine på Lionshuset, Klokkarlåven. Riska Helselag inviterte 9. januar 1988 pensjonistene i Riska til møte i Klokkergarden eldresenter for å starte pensjonistforening og 20 pensjonister møtte. Formannen i Sandnes Pensjonistforening var tilstede og fortalte hvordan foreningen deres arbeidet og gav råd og veiledning. Et interimstyre ble valgt og Klokkargarden ble avtalt som den faste møteplassen, og kontingent og fast møtedag til andre mandag i måneden ble bestemt. Dermed var det lagt vel til rette for det første medlemsmøte Riska Pensjonistforening markerte i onsdag 13.mars 2013 at det var 25 år siden foreningen startet og møtet ble holdt som vanlig på Klokkarlåven. For en del år siden ble Klokkarlåven ombygd og satt i stand av Riska Lions Club slik at den fremstod som en trivelig møteplass. Den har alle nødvendige fasiliteter som garderobe, kjøkken, toaletter og et ganske stort møtelokale som er godt utstyrt med bord og stoler, talerstol, piano. Etter ombyggingen ble Pensjonistforeningen invitert til og å holde sine møter der. I dette har også inngått årsmøter med fremlegging av regneskap valg av styre og valgkomite og driften av foreningen som faste aktiviteter i alle år. På medlemsmøtene møter jevnlig pensjonister. Ord for dagen, foredrag om aktuelle temaer, sang og musikk, kaffepause og loddsalg har vært tradisjonelle aktiviteter. Kjøkkentjeneste er organisert og smørbrød og kaker med kaffe er vanlig. Det arrangeres dagstur med buss på vår/forsommeren og en tur over flere dager i august. I dag blir det arrangert treff i kirken første onsdag i måneden med middag og Riska Pensjonistforening har møte andre onsdag i måneden på Klokkarlåven med kaffe og smørbrød. AV REIDAR VIK DØPTE I RISKA Simon Holbak Torje Sandanger Bolstad Henrik Plener Hegre Anine Risa Madsen Hannah Døscher Soltvedt Lucas Emil Storslett Ina Berge Sandra Stangeland Bredenbekk Henrik Sigrunson Thrane Dennis Haraldseid Räfle Victoria Frøyland Cassandra Gard Evan Haugstad-Skogli Kari Louise Ravndal Noah Skjørestad Timea Aadnøy Malin Breivik Sofia Kristin Sondresen Larsen Nathalie Bøe Ingrid Grimsli Håkon Ulvik Leo Aleksander Sinkko Hovland Kristian Skipstad Kera Mille Berge Sandve Lilja Simone Arnesen Emil Erland Mjøs Ingebretsen (St. Johannes kirke) DØYPTE PÅ HØLE Natalie Haukalid Maja Prytz Malmanger Ole Tobias Haslestad Tangen Asgeir Janson Tengesdal Eirik Osaland VIGDE I RISKA Lena Skjæveland Kalsaas og Lars Ørjan Sagen Elisabeth Usken og Jarl Ståle Solli Leni Elise Skjervik og Simon Andre Petersvik Elin Berge og Sallahaddin Zangana Åse Rønning Devik og Lasse Egeland (Riska gamle kirke) VIGDE PÅ HØLE Mary-Anne Lundekvam Fløysvik og Finn Paulsen DØDE I RISKA Asta Hogstad Åshild Østebø Johanne Margrethe Hommersand Mariann Dahle Ågot Vareberg Ludvig Johannessen Frode Skåren Knut Johan Madsen Johnny Bomann Noralf Magne Nilsen (Sokndal/Riska gravlund) Mary Øglend (Riska gamle kirke) 5

6 Takk til Jens Reidar Lillebø Jens Reidar Lillebø sluttar som uløna rekneskapsførar for Høle Kyrkjelyd etter 27år. Trufast har han styrt økonomien med stødig hand, og vore ei verdfull hjelp for kyrkjelyden. Av yrke har han i alle år vore kjend som ein dyktig og erfaren rekneskapsførar for eit stort antal kundar. No forbereder han seg på pensjonisttilvære med å trappe ned på arbeidet, og sit pr i dag igjen med rundt 30 kundar. Ei stor takk til Jens Reidar for alt arbeid og tid han har gitt kyrkjelyden gjennom alle desse åra! Musikalsk leder/ pianist søkes til Underveis Koret Underveis ble startet opp i 1983 av en liten gruppe sangglade mennesker i Riska. Koret er et tverrkirkelig blandakor, men har sitt utspring i Den Norske Kirke. Koret har eget styre. Helga Mossige Bertelsen var den som startet dette koret. Hun har gjennom det meste av tiden vært vår pianist og musikalske leder. Hun har nå sluttet og vi står uten noen til å lede oss. Vi er derfor interessert i noen som kan drive koret videre. Dersom dette er noe for deg, vennligst ta kontakt med: representant for styret Inger Anna Lode Før gudstenesta 17.mai, vart skilttekst til krossteinen på Høle avduka av Steinar Ims Avduking av skilttekst til krossteinen på Høle Då kyrkjegarden på Høle vart restaurert fyrst på 1950-talet, fann dei denne steinen med innhogd kross nedgravd. Steinen vart då flytta ut til steingarden vest for kyrkja og reist opp der. Tidlegare Stavangerbiskop, Fridtjov Birkeli, har omtalt steinen i si bok NORSKE STEINKROSS I TIDLEG MIDDELALDER utgitt i 1973 på Universitetsforlaget. I denne boka vert steinen tidfesta til mellom talet, altså frå tidleg kristen tid. er funne fleire stader i England. Birkeli nevner spesielt to steinar i Wales som har innhogde krossar med lik form og same mål som på Hølesteinen. Etter at steinen vart omtala i media, kom der informasjon frå Kongsberg som fortalte at krossar som dette vart kalla prosesjonskross. På nasjonalmuseet i København er der også funne same krossform innteikna på såkalla gylne alter. Slike gylne alter har mange ulike teikningar som illustrerer bibelske fortellingar og vart nytta i undervisningsopplegg før lese og skrivekunsten var allment kjend. HØLE SOKNERÅD 2013 Krossar med same form og storleik 6

7 TORE PRESTVOLD Tannlege MNTF Riska Helsehus Tlf Barneklær 0-12 år Bryggen senter, Hommersåk Middag: Tirs og tors på minisenteret + utkjøring. Kontakt Jane Strand / Lokaler til leie for små arrangement. Dåpskjoler: Gerd Gjesteland Amboltveien 3 Hommersåk Bli med og støtt oss med grasrotandel. Tlf HØLE SANITETSLAG Tlf AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Tlf Jærvn. 502, 4352 Kleppe Livets merkedager MINNESTUND Kronen Gaard byr på verdige og fine minnestunder i flotte og rolige omgivelser. Tlf

8 Vil du bety no e for andre? Vi trenger flere frivillige ti l vaktrom Stavanger! Innføringskurs s for telefon vakter, og for deg som vil chatte, st ar ter onsdag kl Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på t lf.: , m obil e- p ost: Tlf Hommersåkvn. 420, Hommersåk Graving, transport, brøyting og strøing Levering av Les lokale nyheter på Likaiveien Hommersåk Tlf mob TOMTER OG TOMTE- OMRÅDER SØKES. Vi ordner alle formaliteter Ta kontakt på tlf Ileveien HOMMERSÅK Tlf Alt i graving Salg/levering av sand, singel, grus og solla jord Utleie av minigraver i Hommersåk. markedsavdelingen-as.no Møteplassen i bygdå! Gled deg til årets sommerprogram! Turer i inn- og utland hele sommeren igjennom! Her finnes noe for enhver smak! Nytt av året er Temareiser, som fører deg til interessante reisemål sammen med dyktige turguider. Se mer på våre nettsider! Ta kontakt og få tilsendt årets sommerkatalog! Telefon Gestaltterapi! Individuell - parteriapi og coaching PSYKOTERAPEUT ANNE TURID ØVERNES Telefon dag/kveld/lør: Hommersåk - Utleie av Frikirken Ønsker du å leie lokaler til selskaper eller konfirmasjon? Vi leier ut Frikirken! Kontakt Sigmund Moseid på tlf

9 Hølekonfirmantene 2013 Bjarne Saltveit, Emil Ims Svendsbø, Jon Petter Brendemoen, Daniel Larsen, Daniel Sanderhoff Børve Foran: Kari Kleppa Larsen, Anna Tangen Eide, Tonje Lillebø Skjold, Tonje Gundersen Gilje, Siri Ravndal Lunde, Serena Osaland Frøland. Foto: Rein Hansen. 9

10 10 Konfirmantene i Riska kir

11 ke rad fra v.: Paul Arne Frøiland, Synne Sætre, Emilie Høiland Riska, Sandra Lauvåsvåg Hetland, Cecilie Stava, Laura Josefine Fjeld Clausen og Steffen Paulsen. 2. rad fra v.: Solgunn Smith (menighetspedagog), Anette Fugelli, Marlen Steinsvik Berland, Silje Susort, Rebecka Mauritzen, Maiken Olsson, Daria Weronika Bajerska, Tina Hammervold Aslesen, Dorthe Ananiassen og Henriette Utvik. 3. rad fra v.: Jenny Margrethe Bø (diakon), Evita Modalslid Svendsen Hov, Lydia Bein, Emilie Bø, Victoria Frøyland, Kjell Olav Skretting, Stian Østebø, Tonje Hollund, Endre Mærland, Andreas Aadnøy, Sivert Bolsøy, Sara Brathetland og May Brit M. Arnø (konfirmantprest). 4. rad fra v.: Kristian Eidså Søndenå, Kjartan Skjørestad Mikkelsen, Magnus Løining, Håvard Melø, Simen Eltervåg, Kjartan Madsen, Daniel Andreassen, Johannes Øksnevad, Kjetil Svihus og Patrick Johan Palmer. 5. rad fra v.: Maria Edland, Kathrine Hermansen, Mathias Hordnes, Trond Olav Helgeland, Sebastian Løvaas Thune, André Oftedal, Sindre Stangborli, Tamira Sveen Thaule, Monica Øglend og Sondre Blegen. 6. rad fra v.: Lindy Elise Hansen, Erlend Halvorsen, Michelle Eikesdal, Ingvild Marie Krohn Riska, Michelle Bjørkhaug, Julie Kydland, Monika Kvale og Adele Eik Seilen. (Vegard Birkeland, Martine Skjørestad Riska, Viggo Solend og Caroline Bjøreng var ikke til stede da bildet ble tatt.) FOTO: FOTOGRAF REIN HANSEN 11

12 Tøft på Tårnagenth april fikk årets 2.klassinger mulighet til å være med på et helt nytt trosopplæringstilbud i Riska kirke TÅRNAGENTHELT! Nesten 40 gutter og jenter tok imot tilbudet og hadde et spennende døgn i sammen med både voksne og ungdommer. Men hva er en tårnagent lurer du kanskje på? En tårnagent er en gutt eller jente som er skapt helt unik av Gud. Han og hun er uendelig verdifulle for Ham, og ingen kan ta vår plass hos Gud, for «det er bare jeg som kan være meg!». Hver og en av oss setter unike spor, som fingeravtrykk for eksempel, og som agenter for Gud kan vi i tillegg sette gode spor i hverdagen. Vi kan være med å fortelle at vi er elsket av Gud akkurat slik vi er, og vi kan vise omsorg og hjelpe andre mennesker. På den måten er vi gode agenter for Gud. Da tårnagentene kom til kirka lørdag kl. 17, ble de møtt utenfor kirkedøra av lederagentene i agentklær (sorte klær og solbriller ). Herfra var det om å gjøre å finne veien inn i kirka gjennom en merket labyrint, både ute og inne. På veien fikk agentene sitt første oppdrag, å finne «en skatt» i risbollen til sjefsagent Bjørg. Da de endelig kom fram til kirketorget, ble alle registrert med fingeravtrykk og merket med ID-kort. Passord ble hvisket inni øret på hver enkelt og den røde snora ble høytidelig klippet til åpning. Det gjennomgående ropet disse dagene var: «Agenter, er dere klar? Passord?: «Aldri alene!» Lederne svarte så i kor: «For Gud er med!» Hele programmet, og gudstjenesten på søndag med, ble drevet fram av ulike oppdrag som agentene skulle løse. Det beste tipset for oppdragene våre fikk vi av Jesus. I Matteus 7.7. sier han: «Let, så skal dere finne!» Det var det vi gjorde på Tårnagenthelga. Vi oppdaget avtrykk og spor med god hjelp av Bjørn Steinar politi, vi lette etter symboler, kirkeklokker, prestens klesskap, alterlys, Bibel og talerstol på veggen. Vi fant til og med ut at 12 Oppdrag måltid pitapizza. under den gamle kirka var den en jordkjeller. Hvor mange av dere som bor i bygda vår visste det? Vi klatret inn i og opp i orgelet, opp alle trappene i kirketårnet i den gamle kirka og drog i klokkene. Visste du at kirkeklokkene egentlig sier: «Kom, kom! Kom, kom!»? Sammen løste vi oppdrag mat, pynting og borddekking. Dere skulle vært der når tårnagenter laget pitapizza på samlebånd. Vi sprengte alle tidsrammer denne lørdagskvelden, så da foreldrene kom for å hente sine agenter var ingen av oss klar. Vi hadde igjen å øve litt ekstra på sangene som vi skulle synge på gudstjenesten på søndag og Kjartans trylleshow satte et flott punktum på en festdag. Vi hadde det så kjekt og hadde altfor lite tid. Tårnagentgudstjenesten på søndag var i agentenes ånd. Vi samarbeidet godt i En tårnagent setter gode spor etter seg. Her får Erik Riska god hjelp av Bjørn Steinar politi til å sette fra seg fotavtrykket sitt. Oppdrag orgel - sammen med organisten vår Bernt Johan.

13 elg Tårnagenthelg på Høle lag, løste oppdrag preken, sang Tårnagentsangen og ropte passord: «Aldri alene!», og svar: «For Gud er med!», der det passet seg. En av konfirmantene våre oppsummerte kanskje denne gudstjenesten best: «Det e den sprøaste gudstjenesten eg har vært med på nogen gang.» AV MAY BRIT ARNØ Kva er ein «Tårnagent»? Det lurte dei på, ungar frå 2-4 klasse på Høle, då dei kom til Kyrkjetunet den 20. april. Dei ble møtt av ein sjefagent (Geir Skårland) og nokre hjelpeagentar. Dei hadde mørke klede og solbriller og såg litt mystiske ut og alle dei unge agentane som kom måtte og gi frå seg eit fingeravtrykk ved registreringa. Alle fekk IDkort og passord og ein caps. Etter ein agentprøve (Kims lek) var alle klare for oppdrag, bandet blei klippa og agenthelga var opna. Vi fekk med oss eit agenttips frå Bibelen. Jesus seier: «Leit så skal du finne.» Helge politi (Helge Kock) viste korleis ein finn fingeravtrykka på ei skål. Vi er alle forskjellige og ingen fingeravtrykk er like. Vi er unike for Gud. Vi gjekk så over i kyrkja for symboljakt. Mellom anna skulle ein finne noko i tårnet, ved alteret og i sakristiet. Eit oppdrag var og å finna den gamle steinen med krossen utforbi kyrkja. Deretter var det pølser i brød på Kyrkjetunet og vi klipte ut englar og krossar i papir. Dei var til utdeling på gudstenesta. Alle agentane var tilstade på gudstenesta på søndagen. Eit høgdepunkt var då vi song agentsong som vi hadde øvd på. Leifi «rappa». Det var han god på. Alle som var til stades fekk anten ein papirengel eller ein kross (lik steinkrossen). I gudstenesta hadde vi og skattejakt. Alle fann vi den verdifulle skatten. Guds rike er som den verdfulle gåva til oss alle. TEKST: BJARNE SALTVEIT FOTO: ISELIN HORVE 13

14 Stadig flere mødre samles jevn -Jeg fikk en brann i hjertet mitt om å samle mødre for å be for barna, da jeg engang for mange år siden traff en mor som gjorde dette! Flere år senere startet jeg og noen andre mødre opp en egen gruppe. Lill Iren Larsen fra Ålgård forteller. -Det er en stor styrke å be sammen med andre. Sammen kan vi støtte og oppmuntre hverandre. Randi Anita Helvig som er leder i Mødre I Bønn fortsetter: -Bønnegruppen har for meg personlig vært et sted der jeg har fått oppleve et trygt og berikende åndelig fellesskap. I gruppen har jeg fått lære mer om bønn og fått se tydelige bønnesvar som har gitt meg en større tro på bønn. -Jeg har vært med i en Mødre I Bønn gruppe i ca 10 år, forteller Anne Jofrid Vik fra Tau. Da jeg startet visste jeg ikke så mye om Mødre I Bønn, men hadde lest boken «Når mor ber» av Chery Fuller og var veldig inspirert av den. Etter en stund i bønnegruppen så jeg at dette betydde så mye for meg og familien min at dette var noe jeg måtte prioritere å være med på. 120 grupper i Norge Våren 2013 er det over 120 grupper registrert i Norge. Randi Anita, som jobber ved hovedkontoret kan fortelle at det nå meldes inn ca 3 nye grupper hver måned. -Jeg får stadig mail og telefoner fra mødre som ønsker å finne en annen mor å be sammen med. Det som er så fint er at kvinner og mødre i alle aldre kan komme sammen for å be for barna eller barnebarna sine. Alle som ønsker å starte en gruppe får veiledning via telefon eller Skype. Lederteamet i Mødre I Bønn. F.v: Randi Anita Helvig, Anne Jofrid Vik, Karin Sandve Vereide og Fotograf: Alette Sandve Vereide Et enkelt opplegg Mødre I Bønn gruppene følger et enkelt opplegg. En gruppe dannes ved at en mor finner en annen mor. De samles ofte i hjemmene, en gang eller annenhver uke, til en times bønn. Hver uke legges det ut nye Bønneark på nettsiden til Mødre I Bønn. Gruppene følger disse gjennom bønnetimen. Bønnestunden starter med at en leser fra Bibelen, med fokus på en av Guds egenskaper, for deretter å lovprise Gud for den han er. Så er det noen minutter med stille syndsbekjennelse, før en går over til takk for bønnesvar. Siste halvdel av timen brukes til forbønn for barna og skolene. Bibelen blir også brukt i forbønnen, ved at barnas navn blir bedt inn i konkrete bibelvers. Det er ingen bevertning og gruppene oppfordres til å dele bønneemnene direkte gjennom bønnen. Dermed blir det en effektiv bønnetime, som flere kan klare å finne tid til i en travel hverdag. Randi Anita blir ivrig og fortsetter -I 2012 ble det dannet et Lederteam i Norge. Vi ønsker å gjøre denne bønnebevegelsen kjent i hele Norge. Hver mor har en unik sjanse til å støtte barnet sitt gjennom bønn. Vi ønsker å rekruttere så mange som mulig til å være med på denne viktige oppgaven; å be for barna og skolene de går på. 14

15 lig i bønn Riska historie- og museumslag - 20 åring med historisk bekkesus Lill Iren larsen. Bønnesvar -Vi ba for en gutt som ikke trivdes på skolen, forteller Lill Iren. Han møtte liten forståelse fra læreren og følte seg hakket på. Da han fikk en ny lærer opplevde han seg sett. Den nye læreren klarte å nå inn til hjertet hans slik at han følte seg forstått og var villig til å jobbe med en dårlig vane. Så ba vi for en gutt trengte fysisk aktivitet. Motvillig gikk han etter hvert med på å bli med på en trening og nå trives han utmerket med det. Det er jammen godt å kunne be og legge alle ting konkret i Guds hender, smiler Lill Iren! AV KARIN SANDVE VEREIDE 25. august markerer Riska historie- og museumslag at det er 20 år siden kverna i Frøylandsbekkjen ble offisielt åpnet. Kverna vil være i drift fra kl.11:00-16:00 Kverna ligger som en flott kulturskatt inne i skogen, stolt ligger den langs bekken og minner oss om en tid som var. En eventyrfortelling fra virkeligheten. Den er gjenreist på det samme sted som den sjette kverna av i alt ni kverner langs denne bekken. Ved siden av kverna er det en minnetavle med ti navn. I 1893 Startkurs til høsten Å gå på kurs kan være veldig kjekt. Det var i hvert fall tilbakemeldinga fra gruppa som gjekk på Start kurs på Høle i fjor høst. Vi fikk snakka om viktige trosspørsmål og lærte nytt om vår kristne tro. Vi hadde forskjellige synspunkt og lærte av hverandre. Dette førte til at det ble et godt samhold i gruppa. Vi var enige om at dette var et kurs vi kunne gå videre med. I høst blir det «Start kurs» både i Riska og på Høle. I samarbeid med bymenigheten, Gand og omkom ti personer da de skulle seile fra Stavanger til Riska. Det er en egen historie og er sterkt knyttet til historien om kvernene i bygda. Vi håper mange vil ta turen innom kverna og benytte seg av muligheten til å bli kjent med denne kulturskatten. Riska kirke og Riska gamle kirke er invitert til å holde åpent sammen med oss. Stavanger guideforening har meldt at de kommer på arrangementet. I Museumshuset er det mulig å kjøpe seg kaffe og byggmelsgrøt. I jubileumsåret vil vi gjerne ha nye medlemmer og tilbyr medlemskap for 100,- kr og «Riskaboken» for 75,- i tilknytning til medlemskapet. Kontakt oss på Alle er hjertelig velkommen. BRIT SISSEL TODNEM Gandalen er det engelske kursmateriellet blitt bedre tilpassa norske forhold og kurset vil sånt sett bli enda bedre. Kurset begynner onsdag 25. september og går over 6 kvelder. Dersom du ønsker å snakke om trosspørsmål og lære med om hva kristen tro er, kan dette være kurset for deg. Ta kontakt med Bjarne Saltveit for kurset på Høle og med Sigve Ims for kurset på Riska. Velkommen til kurs. 15

16 SELSKAPSLOKALER Riska Kirke har fine selskapslokaler til bruk for bryllup, konfirmasjon, åremålsdager og lignende. Det kan også være mulighet for fix ferdig pakke mat og servering. Interessert? Ta kontakt med menighetskontoret, tlf PRIX Avd. Hommersåk Telefon FATLAND SLAKTING, LIVDYROMSETNING OG ULLMOTTAK Kontakt Fatland: Innmelding: Sentralbord: Nødslakt: Ullmottak: epost: Mobil Alt innen oppmerking i både maling og thermoplast utføres Begravelsesbyrå Sandnes 24-timers vakttelefon tlf: Distriktets største gravmonumentutstilling Informasjon om menighetens arbeid finnes på Utleie av Frikirken Ønsker du å leie lokaler til selskaper eller konfirmasjon? Vi leier ut Frikirken! Kontakt Sigmund Moseid på tlf HISTORIKK FRA HOMMERSÅK finnes på internett: Diabetesfotterapeut M.N.F.F. Ankerveien HOMMERSÅK TIMEBESTILLING Tlf

17 Lauvås bedehus 100 år Ein fabel fra India seier at seks blinde menn ville finna ut korleis ein elefant såg ut. Dei traff på ein elefant, og ein av dei tok på sida: Som ein vegg, sa han. Den neste meinte elefanten var som eit spyd, for han fekk tak i tanna. Han som hadde armane kring foten, meinte dette måtte vera som ein trestamme. Men så var det han som fekk tak i halen: Nei, elefanten er som ein tau. Som ei vifte, sa han med øyra. Merkeleg, sa han som kjende på snabelen: Som ein slange! Alle hadde dei litt rett. Lauvås bedehus? Historie? Det kan bli minst seks fortellingar! Religion er eit mysterum. Somme blir begeistra og somme blir redde. Faktisk er religon eit mysterium tremendum et fascinosum. Det var latin, men seier at religion er eit paradoks: ein kan bli redd og begeistra på same tid. Harde fakta er ein ting, men dei fleste har forestillingar om bedehuset, slik som eg, og desse forestillingar kan vera rette, ut fra mine erfaringar. Dei seks blinde hadde noko rett i omtalen av elefanten. Historia enda slik: Dei starta å krangla om kven som hadde rett! Foto av bedehuset fra 1950-åra er mest som det kunne vore fra Fasaden mot vegen er slik i dag og. Treet er borte. Det er asfaltert heilt inn til huset, men skuten og fire vindu mot vegen er som før. Huset blei bygd omkring 1885 som skulehus. Fra Lauvaas og Eltervaag kreds forelaa bud av kr. 600,00 for det gamle hus med til- og underliggende grund (det samme som kommunen nu eier) samt fri, ferdigmuret grund til det nye skolehus dessuten fri tomt til tumleplads. Dette bud besluttedes enstemmig at tilraade antat. 36 namn står på ei Bidragsliste. I 1914 var huset gjeldfritt. Folk flest betalte fra 5 kr til 50 kr, mange betalte 10 eller 20 kr. Det er vanskeleg å finna namn på personar i Lauvaas og Eltrevaag Kreds som ikkje står på lista. Ved å lesa protokollen for huset, så meiner eg det er rett å seia at for hundre år sidan var bedehuset ein samlingsplass for alt folket. Dette var neppe eit fenomen utan forhistorie. Bedehusmiljøet var etablert med møte på skulehuset, truleg heilt tilbake til 1880-åra. Slik er det ikkje i dag. Det kan vera full sal nå også, men då er det også fullt av bilar på parkeringsplassen, og mange er tilreisande. Etter mi vurdering var den første etterkrigstid eit tidsskifte. Under krigen var bedehuset mest den einaste samlingsplass for folk. Eg hugsar fra tidleg på 1950-talet kven som var på møta. Det var ikkje store flokken. Men på sundagsskulen var det mange. Eg har samla på skriftlege kjelder, så det er harde fakta eg viser til, med namn fra protokollar. I slutten på 1950-åra var det barn, seinare i 1960-åra Det var store juletrefestar på skulehuset. Nå er det bra med 10 barn. To steg fram og eit tilbake eller omvendt. Oppslutninga om bedehuset er stabil og liten i dag. Det blei gjort forandringar med huset sist i 1960-åra. I 1969 står det i protokollen at etter lang og omfattende reparasjon og ombygging er vi kommet til den store dag søndag 20. april da vi skal ha åpningsfest. Det står at huset var stuende fullt. 120 mennesker var samlet. Det er fleire foto fra dagen. Jo, det var utruleg mange også fra Lauvaas og Eltervaag kreds samla den dagen. 120 personar er nok det meste som kan pressast saman. Det er temmeleg fullt med På mange møte er det samla personar. Ikkje så mange altså. Men det blir sagt at på større stader, så er det ofte ikkje meir samla der til eit vanleg møte. Relativt sett så er oppslutningen om bedehuset altså bra på Lauvås. Budskapet er det same. Hos profeten Haggai står det Er det tid for dykk til å bu i bordkledde hus, medan dette huset ligg i ruinar. Dette blei sitert på eit møte nå i Som ein blind mann oppfatta eg at det bordkledde huset var mitt sutelause liv i gode materielle kår. Huset i ruinar var situasjonen for kristendommen i vår tid. Den historiske sida var tempelet i Jerusalem som var øydelagt, men denne historiske referanse var underordna tankar om vår tid. Bedehustradisjonen står heilt fritt til å ta fatt i formuleringar fra Bibelen og tolka det slik det passar. Denne teknikken er innarbeidd i den såkalla bedehusforkynning. Slik var det nok og i 1913! Det store frafall. Årsaksforklaringar er både kontroversielle og sjølvsagt spekulative. Det er eit faktum at det er få fastbuande i gamle Lauvaas og Eltervaag kreds som er å finna på Lauvås bedehus. Mange har ikkje vore innanfor husveggen sidan barndommen. Andre er flytta til bygda og kjenner ikkje historia. Somme har nok den oppfatninga at det er ei sekt som har dette huset. Det er møte kvar torsdag og av og til andre dagar og. Fra talarstolen blir det ofte sagt: Det er trist at ikkje fleire kjem til møta. Me ville så gjerne hatt fleire med oss. Kvifor kjem ikkje fleire? Ber me for lite? Inviterer me ikkje? Framtida for Lauvås bedehus? Det er neppe lettvinte svar på spørsmålet. Det er vel slik at med litt kjennskap til bedehuskultur, så er det eit me og eit dei. Med dette ligg det både invitasjon og fordømming i lufta. Dei, er altså dei som ikkje går på bedehuset, og heller ikkje i andre kristne forsamlingar, dei er utanfor. Det er stor fare for at dei er fortapte. Denne fordømminga, innbilt eller reell, lagar ein barriere. Det er bare forståeleg at få vil gå inn ein plass der du i utgangspunktet blir ikkje rekna som fullverdig, for du er ikkje ein av oss. Skal du bli ein av oss, så må du bli som oss. Tremendum et fascinosum. Religionen er den same. AV ENOK LAUVÅS

18 NÆRBUTIKKEN MED DET STORE VAREUTVALGET Støtt din nærbutikk vi gir 2% bonus! Gass, bensin og diesel. Norsk Tipping, post og internett. HØLE BA Tlf Apalstøvn, 200m fra kai Åpent: 9-18 (16) Murerfirma Kaiveien 49 Fax Hommersåk Mob Tlf Villmarkspanel - Spesialdimensjoner Tredreieremner - Ved Tlf/ Fax Mob Malermester Peder Elias Vik Garnveien Hommersåk Mobil Amboltv Hommersåk Mob Idland VVS A/S Urskjellveien Hommersåk Telefonnr: epost: Kaiveien 27, 4310 Hommersåk 18

19 HØLE Basar på Høle samfunnshus onsdag den 17. april kl Underholdning av lokale krefter. Åresalg: Mat. Alle er hjertelig velkomne. Arr. Høle sanitetslag. FASTE INNSLAG Bli kjent-gruppe for kvinner, 1. tirsdag i måneden kl i Kirkestuen i Riska Kirke. Sosialt og mat. Kont.: Heidi Wolff, tlf Stille time hver mandag kl i Riska Kirke. Livsnære grupper (husfelleskap/bibelgrupper). Ta kontakt med Wenche Skjørestad, tlf eller Hans Olav Westen, tlf / Mandagstreffet (voksent sosialt samvær med drøs, lott og løye og ord for dagen), Riska Kirke, mandager fra kl Pensjonister i alle aldre varmt velkommen. Riska kirkes familiekor. Sangglede for hele familien! Øver 3.hver mandag i kirka fra til Øvelsen innholder middag sang lek. Kontakt: Bernt Johan Buer, Kirkering for damer (sosialt og håndarbeide). Vi samles hjemme hos medlemmene andre onsdag i måneden. Kont.: Inger Sigrun Slagstad Vik, tlf.: Riska Menighets Pensjonisttreff, Riska Kirke, 1. onsdag i måneden kl Foredrag, middag m. kaffe, andakt og utlodning. Kont.: Menighetskont., tlf.: HØLE Husfellesskap på Høle Smågrupper hvor man blir bedre kjent med hverandre og med Gud. Lyst til å bli med? Ta kontakt med Ragna Skårland Vinne for Jesus. Vokse i tro. RISKA Knøttene åpen barnehage Sted: Riska kirke Tid: Man.- tors., Alder: 0-5 år. Kont: Jenny Alsnes tlf / Babysang 0-12 mndr., hver onsdag kl Kont: Jenny Alsnes tlf / Søndagsskole Lauvås bedehus Tid: Søn., Alder: Fra 0 år. Kont: Arnfinn Hetland, tlf: Riska bedehus v/brannstasjonen Tid: Søn., Alder: 0 år 7 kl., fordelt på to grupper. Kont: Hilde Hetland, tlf: Riska kirke Tid: Søn. i gudstjenestetid (11.00) Alder: 0 år-3. kl, og 4. 7.kl. Kont: May Brit Arnø, tlf: Barnegospel Sted: Riska bedehus. Tid: Tirs. i oddetallsuker, Alder: Fra 5 år. Kont: Wenche Maudal, tlf Korvetten (sang, andakt og forming). Sted: Maudland skole Tid: Tirs. i partallsuker, Alder: Fra 4 år Kont: Mabel Slimestad, tlf: Barneklubben Stjernen Sted: Riska kirke Tid: Ons. i oddetallsuker NB! Kl Alder: 4 år 3. kl. Kont: May Brit M. Arnø, tlf K-klubben K-klubben Sted: Riska kirke Tid: Ons. i oddetallsuker. NB! Kl Alder: kl Kont: May Brit M. Arnø, tlf Yngres (Klubb) Sted: Riska bedehus. Tid: Man. i oddetallsuker, Alder: Fra 5. kl. Kont: Arnfinn Hetland, tlf: Direction (for ungdom)) Sted: Riska bedehus. Tid: Annenhver lørdag kl Alder: Fra 8. kl. Kont: Eirik Johnsen. Samuel (Ungdomsklubb) Sted: Riska kirke Tid: Annenhver fredag i oddetallsuker kl Alder: Fra 8. kl. Kont: Karen Johanne Hetland, tlf Kraftfôr (Gospelkor) Sted: Riska kirke Tid: Tirs., Alder: Fra 8. kl. Kont: Filip Valle Landmark, tlf Mini-KRIK Sted: Maudland skole. Tidspunkt: Onsdager i partalsuker kl Kont: Marita K.L Holbak Tlf: HØLE Søndagsskule Tid: I gudstenestetid (11.00). Kontakt: Geir Skårland og Iselin Horve. Babysang torsdager kl. 10:30, på Kyrkje-tunet. Vårens datoer er: 14.3, 11.4, 25.4, 23.5, 6.6. Velkommen! Speidaren - frå klasse Torsdagar kl Nodhagen på Bersagel. Kontakt: Lilly Primstad Eskeland frå 5.klasse Onsdagar kl Kyrkjetunet og Hølestøl. Kontakt: Gunnlaug Hidle Sigmundsen

20 Gudstjenesteliste Riska prestegjeld 9. juni Kl. 11 Gudstjeneste Wasbø. Lovsangsteam Riska kirke 16. juni kl.11 Gudstjeneste Wasbø. Juniorkoret Sandnes kulturskole. 23. juni kl. 11 Gudstjeneste Rossavik 30. juni kl. 11 Gudstjeneste Rossavik. Høle er invitert. 7. juli kl. 11 Gudstjeneste Øksnevad. 14. juli (Se Høle) 21. juli kl. 11 Gudstjeneste Wasbø. 28. juli kl. 11 Gudstjeneste Saltveit (Høle er invitert) 4.august kl. 11 Gudstjeneste Saltveit 11. august (se Høle) 18. august kl. 11 Gudstjeneste Ims. Bjerkreim. Innsettelse 25. august kl.11 Gudstjeneste Ims 1. september kl. 11 Gudstjeneste Ims 8. september Kl. 11 Gudstjeneste Saltveit 15. september Kl. 11 Gudstjeneste Arnø. Konfirmantpresentasjon. Kraftfor 22. september kl.11 Gudstjeneste 16. juni kl. 11 Gudsteneste Saltveit 30. juni ( Se Riska) 14. juli kl. 11 Gudstjeneste Rossavik Riska er invitert 28. juli (Se Riska) 11. august Riska er invitert kl. 11 Gudstjeneste Saltveit Høle kyrkje 25. august kl. 11 Familiegudstjeneste Saltveit. Konfirmantpresentasjon 8. september. kl. 11 Gudsteneste. Søndagsskole Ims 22. september Kl. 11 Familiegudstjeneste Hausttakkefest. Saltveit

2 x Garness i Riska kirke Side 3

2 x Garness i Riska kirke Side 3 Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 3-2013 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE 2 x Garness i Riska kirke Side 3 Side 11 Glimt fra Knøttene Aroniabær... I dag har jeg spist mitt livs første Aroniabær. På Jæren

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden

Mettet påskegjestene. Side 6. Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Side 15 Til teneste for kyrkjelyden NR 1-2015 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Mettet påskegjestene Side 6 Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. LUK 24,46 Side 15 Til teneste for kyrkjelyden Oldemor bar

Detaljer

Samla på dåpsskule. God påske! UTGAVE NUMMER 1-2010. Knøttene feiret seg selv. Hett i Mali

Samla på dåpsskule. God påske! UTGAVE NUMMER 1-2010. Knøttene feiret seg selv. Hett i Mali God påske! Samla på dåpsskule Sidan slutten av januar har 12 1.klassingar vore i lag med May Brit barneprest på dåpsskule. Det er ein fantastisk flott gjeng som har vore med på dåpsskulen. Side 6 og 7

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago NR. 2-2008 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Jesus kommer... Dette er det sentrale i advent- og juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

Utskiftninger i staben

Utskiftninger i staben Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 2-7 0. Å R G A N G Utskiftninger i staben SLUTTER I ÅSANE: Søndag 30. september var kapellan Godfred Hauglands siste dag som prest i Åsane.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Den var Heilt på jordet den sommerfestivalen som Trosopplæringen i Kvinesdal Menighet arrangerte sammen med Liknes Bedehus. Mye

Detaljer