Tøffe tårnagenter i Riska og Høle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tøffe tårnagenter i Riska og Høle"

Transkript

1 Tøffe tårnagenter i Riska og Høle Nesten 40 gutter og jenter tok imot tilbudet om å være tårnagenter i Riska kirke, og hadde et spennende døgn i kirken sammen med både voksne og ungdommer fra menigheten. Også Høle hadde tårnagenthelg. Side 12 og 13 Avduka krossteinen Då kyrkjegarden på Høle vart restaurert fyrst på 1950-talet, fann dei ein spesiell stein med innhogd kross, nedgravd. Side 6 UTGAVE NUMMER Mødre i bønn -Bønnegruppen har for meg personlig vært et sted der jeg har fått oppleve et trygt og berikende åndelig fellesskap. I gruppen har jeg fått lære mer om bønn og fått se tydelige bønnesvar som har gitt meg en større tro på bønn. Side 14 og 15

2 Riska prestegjeld Fra 12.08: Sokneprest, Riska: Sigve Ims mob Sokneprest, Høle: Bjarne Saltveit, telf: , mob Dagl.leder: Wenche Skjørestad telf: , mob Riska menighet Barneprest: May Brit M. Arnø telf: Soknediakon Jenny Margrethe Bø permisjon til Kantor: Bernt Johan Buer telf: tirsdag - fredag Renholder: Berit Soma, privtelf Ungdomsarbeider: Solgunn Smith, mob Hva er egentlig evangeliet? Del 2 En konfirmant spurte en gang: «Hvis det er så enkelt, hvorfor er det så få som tror?» Vi hadde om budene i konfirmanttimen og jeg fortalte at Jesus hadde oppfylt alle lovens krav. For, sa jeg, det er ikke for å oppfylle en rekke krav overfor Gud at vi har budene. De viser oss hvordan vi hjelper vår neste. Det er for våre medmennesker vi følger budene. Det er helt riktig, som konfirmanten sa, at det er enkelt. Selv et barn kan forstå det og ta det til seg. Evangeliet er den gode nyheten. Det betyr rett og slett «god nyhet.» Er det noe som vi liker å høre, er det godt nytt, særlig dersom det kan bety noe avgjørende og bli til noe verdifullt i livet mitt. Det avgjørende vendepunktet for disiplene var da Jesus møtte dem etter at han var stått opp. Det var virkelig godt nytt for dem. Dette var gaven Gud gav dem og de jubla av glede. Den gaven som de fikk, måtte de bare dele med andre. Ja, for det er gaven til alle mennesker. Min egen erfaring er at evangeliet gir et rikt og spennende liv. Uten det nye livet som Jesus har gitt meg, ville jeg levd et annet liv enn jeg gjør i dag. Ordene fra Paulus: «Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg», blir naturlig å gjøre til mine egne ord. Har vi sett en god film eller lest en god bok, eller det er født en liten i familien, så forteller vi om det til andre. Ja, vi ønsker at flest mulig skal få høre om det gode vi har opplevd. Slik er det også med Guds evangelium. Det er ikke for de få. Dette er den fantastiske gaven til alle mennesker. Hva er egentlig evangeliet? Det er den gode nyheten - til alle mennesker. BJARNE SALTVEIT Knøttene åpen barnehage Jenny Alsnes, telf Sandnes kirkekontor Åpent mandag til fredag fra kl Henvendelser vedrørende dåp, vielser, begravelser, gudstjenester. Telf: Adresse: Storgt. 48, 4307 SANDNES. Høle kyrkjelyd Kyrkjetenar: Olaus Gjøse, telf: Organist: Anne Lise Matre telf: Formenn i sokneråda: Riska: Helen H. Steen Høle: Ragna Skårland Riska menighetskontor Amboltvn. 2, 4311 Hommersåk Telf: E-post: Høle: Givertjeneste kontonummer: Riska: Givertjeneste kontonummer: Kontaktredaksjonen: Torhild Rypestøl, Wenche Skjørestad, Enok Lauvås, Iselin Horve og Odd Magne Nordmark Grafisk design: Commentum Forlag tlf fax E-post: Neste utgave av Kontakt kommer i september. Frist for materiell: 2.sept

3 Ledertrening størrelse XL Ønsker du noen å snakke med? Er hodet ditt fylt av tanker som ikke slipper taket? Strever du med hverdagslige ting, eller har du opplevd vanskelige ting? Ta gjerne kontakt med soknediakonen eller prestene. Vi ønsker med taushetsplikt som ramme, å gi deg rom og tid der du kan lufte ut og sortere. Ingenting er for lite, ingenting er for stort. Gjengen samlet. Foran f.v: David, Charlotte, Filip og Martine. Bak f.v: Elise og Helen. Sol ute, kaldt inne. Det er slutten av mai, og XL er på sin sommeravslutning, i curlinghallen i Siddishallen. Selskapslokaler Riska Kirke har fine selskapslokaler til bruk for bryllup, konfirmasjon, åremålsdager og lignende. Det kan også være mulighet for fix ferdig pakke mat og servering. Interessert? Ta kontakt med menighetskontoret, tlf XL er et ledertreningsprogram for fjorårskonfirmanter og eldre ungdommer som ønsker å være med som ledere i konfirmantarbeidet i Riska. Det består av både teori og praksis i det å være en leder; egne XL- samlinger hvor ulike temaer blir belyst og samtalt rundt, (og nugatti blir konsumert), og deltaking og individuelle oppgaver på Input- samlingene for konfirmantene. I løpet av dette konfirmantåret har vi hatt med 6 nye XL- ere og 2 gamle som har vært med noen år. På med hodebeskyttelse, inn i curlinghallen. Etter en innføringstid hvor vi fikk prøve oss på å gå, gli og sette steiner bortetter isen, satte vi i gang å spille kamp. Selv om vi på den korte tiden ikke rakk å perfeksjonere teknikken; sikte, rotere, sette stein, gli, koste og treffe, fikk vi likevel spilt 4 Det grønne laget vinner! omganger. En uavgjort, og tre hvor det grønne laget vant (selv om det rød var nær på å vinne en omgang). Curling, lissom. Nytt for oss alle. Og veldig, veldig gøy! AV SOLGUNN SMITH Fine selskapslokaler på Høle Kyrkjetunet på Høle har fine selskapslokaler. Vi kan ordne alt som trengs til ulike tilstelninger. For mer informasjon kontakt: Berit Lillebø, tlf eller Tore Gjesteland, tlf

4 Nytt fra menighetsrådet i Riska Endelig er våren kommet og det er lysere kvelder. Noe som passer godt for Godhet som blir på kveldstid første uka i juni (mandag til fredag kl17-21) det ser vi fram mot! Ellers har vi sagt farvel til Hans Olav Westen, og selv om vi har vært heldige med vikarprester, ser vi nå frem imot august da Sigve Ims vil tiltre som ny sokneprest i Riska. Velkomst gudstjenesten blir den 18 august kl.11, med påfølgende kirkekaffe. Håper at flest mulig har mulighet til å være med å ønske Sigve Ims velkommen til menigheten og bygda vår. Velkommen! Strategidagen 2. mars ble en god dag der menighetsråd og stab fikk delt tanker, ideer og samlet fokus. Mange gode diskusjoner, og mye engasjement, men vi må alle innse at vi dessverre ikke har tid og ressurser til å gjøre alt vi har lyst til. Fokus resten av året blir å fortsette med de aktivitetene vi allerede har, og ikke ta på oss mer før vi ser at vi har flere ressurser. En av de tingene som kom frem som et ønske denne dagen er en frivillighetskoordinator. En som kan ta seg av frivillige og sørge for kommunikasjonen mellom frivillige, stab og menighetsråd. I første omgang vil også dette være en frivillig stilling, så ta kontakt dersom det høres interessant ut! En arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi kan ønske nye velkommen inn i menigheten vår, og også rekruttere nye frivillige, har satt i gang arbeidet sitt. Magne Tunheim leder denne gruppen, og menighetsrådet er glad for at det blir et fokus på å involvere nye i menigheten. Årsmøtet for Riska menighet ble avholdt 14 april. Det er gledelig å se alt det som skjer i menigheten vår, og også at det økonomiske resultatet ble så bra. Stor takk til Wenche Skjørestad og Jane Lie Bjelland som har fulgt opp budsjett og regnskap på en veldig ryddig og oversiktlig måte! Ungdomsarbeidet har også vært diskutert i menighetsrådet. Det er ønskelig å opprettholde et tilbud til ungdommer i menigheten, men det behøver ikke være Samuel på fredagskveldene. Menighetsrådet har bedt om at styret i Samuel skal vurdere ulike alternativ, som f.eks. ungdomsgudstjenester søndag kveld m.m. Etter oppmoding fra Sandnes kirkelige fellesråd har Riska menighetsråd også vedtatt at alle frivillige som skal jobbe blant barn og ungdom i menigheten må ha politiattest. Dette iverksettes fra høsten Med ønske om en flott sommer! FOR RISKA MENIGHETSRÅD HELEN H. STEEN Nytt frå soknerådet i Høle Årsmøte: Høle Sokneråd hadde etter gudstenesta 7. 4 årsmøte. Jens Reidar Lillebø blei takka for dei 27 åra han har vore rekneskapsførar for Høle Sokneråd. Ei lang og tru teneste som soknerådet er svært takksame og imponerte over! Soknerådet nytta óg høvet til å takka alle andre som gjer ei frivillig innsats i kyrkjelyden. Utan denne innsatsen kunne me ikkje hatt dei tilboda me har i dag! Projektor: Soknerådet har kome eit steg vidare i arbeidet for å få projektor i kyrkja. Søknaden er no sendt til Stavanger Biskop. Konfirmantfest: I desse tider held vi óg på med å førebu fest for årets konfirmantar. Dette set soknerådet pris på å kunne gjere. Konfirmantarbeidet er for tida Høle kyrkjelyd sitt viktigaste ungdomsarbeid. Gudstenesteplan for hausten: Soknerådet har og behandla gudstenesteplanen for hausten. Konfirmantane neste år blir presenterte 25. august og hausttakkefesten blir 22.september. Krossteinen: Den historiske kross-steinen har nå fått eit skilt som fortel litt om historia rundt steinen. Den er vel verdt å ta ein titt og lese om! Teksten er både på norsk og engelsk sidan steinen er spesiell også i europeisk samanheng. Sommartid: Elles vil soknerådet nytte høvet til å ønskje dykk alle ein god sommar! Velkommen til gudsteneste både i Høle og Riska ( om sommaren delar me gudstenestesundagene mellom oss). RAGNA B. SKÅRLAND 4

5 Riska Pensjonistforening jubilerer Riska pensjonistforening ble stiftet i 1988 og har møtene sine på Lionshuset, Klokkarlåven. Riska Helselag inviterte 9. januar 1988 pensjonistene i Riska til møte i Klokkergarden eldresenter for å starte pensjonistforening og 20 pensjonister møtte. Formannen i Sandnes Pensjonistforening var tilstede og fortalte hvordan foreningen deres arbeidet og gav råd og veiledning. Et interimstyre ble valgt og Klokkargarden ble avtalt som den faste møteplassen, og kontingent og fast møtedag til andre mandag i måneden ble bestemt. Dermed var det lagt vel til rette for det første medlemsmøte Riska Pensjonistforening markerte i onsdag 13.mars 2013 at det var 25 år siden foreningen startet og møtet ble holdt som vanlig på Klokkarlåven. For en del år siden ble Klokkarlåven ombygd og satt i stand av Riska Lions Club slik at den fremstod som en trivelig møteplass. Den har alle nødvendige fasiliteter som garderobe, kjøkken, toaletter og et ganske stort møtelokale som er godt utstyrt med bord og stoler, talerstol, piano. Etter ombyggingen ble Pensjonistforeningen invitert til og å holde sine møter der. I dette har også inngått årsmøter med fremlegging av regneskap valg av styre og valgkomite og driften av foreningen som faste aktiviteter i alle år. På medlemsmøtene møter jevnlig pensjonister. Ord for dagen, foredrag om aktuelle temaer, sang og musikk, kaffepause og loddsalg har vært tradisjonelle aktiviteter. Kjøkkentjeneste er organisert og smørbrød og kaker med kaffe er vanlig. Det arrangeres dagstur med buss på vår/forsommeren og en tur over flere dager i august. I dag blir det arrangert treff i kirken første onsdag i måneden med middag og Riska Pensjonistforening har møte andre onsdag i måneden på Klokkarlåven med kaffe og smørbrød. AV REIDAR VIK DØPTE I RISKA Simon Holbak Torje Sandanger Bolstad Henrik Plener Hegre Anine Risa Madsen Hannah Døscher Soltvedt Lucas Emil Storslett Ina Berge Sandra Stangeland Bredenbekk Henrik Sigrunson Thrane Dennis Haraldseid Räfle Victoria Frøyland Cassandra Gard Evan Haugstad-Skogli Kari Louise Ravndal Noah Skjørestad Timea Aadnøy Malin Breivik Sofia Kristin Sondresen Larsen Nathalie Bøe Ingrid Grimsli Håkon Ulvik Leo Aleksander Sinkko Hovland Kristian Skipstad Kera Mille Berge Sandve Lilja Simone Arnesen Emil Erland Mjøs Ingebretsen (St. Johannes kirke) DØYPTE PÅ HØLE Natalie Haukalid Maja Prytz Malmanger Ole Tobias Haslestad Tangen Asgeir Janson Tengesdal Eirik Osaland VIGDE I RISKA Lena Skjæveland Kalsaas og Lars Ørjan Sagen Elisabeth Usken og Jarl Ståle Solli Leni Elise Skjervik og Simon Andre Petersvik Elin Berge og Sallahaddin Zangana Åse Rønning Devik og Lasse Egeland (Riska gamle kirke) VIGDE PÅ HØLE Mary-Anne Lundekvam Fløysvik og Finn Paulsen DØDE I RISKA Asta Hogstad Åshild Østebø Johanne Margrethe Hommersand Mariann Dahle Ågot Vareberg Ludvig Johannessen Frode Skåren Knut Johan Madsen Johnny Bomann Noralf Magne Nilsen (Sokndal/Riska gravlund) Mary Øglend (Riska gamle kirke) 5

6 Takk til Jens Reidar Lillebø Jens Reidar Lillebø sluttar som uløna rekneskapsførar for Høle Kyrkjelyd etter 27år. Trufast har han styrt økonomien med stødig hand, og vore ei verdfull hjelp for kyrkjelyden. Av yrke har han i alle år vore kjend som ein dyktig og erfaren rekneskapsførar for eit stort antal kundar. No forbereder han seg på pensjonisttilvære med å trappe ned på arbeidet, og sit pr i dag igjen med rundt 30 kundar. Ei stor takk til Jens Reidar for alt arbeid og tid han har gitt kyrkjelyden gjennom alle desse åra! Musikalsk leder/ pianist søkes til Underveis Koret Underveis ble startet opp i 1983 av en liten gruppe sangglade mennesker i Riska. Koret er et tverrkirkelig blandakor, men har sitt utspring i Den Norske Kirke. Koret har eget styre. Helga Mossige Bertelsen var den som startet dette koret. Hun har gjennom det meste av tiden vært vår pianist og musikalske leder. Hun har nå sluttet og vi står uten noen til å lede oss. Vi er derfor interessert i noen som kan drive koret videre. Dersom dette er noe for deg, vennligst ta kontakt med: representant for styret Inger Anna Lode Før gudstenesta 17.mai, vart skilttekst til krossteinen på Høle avduka av Steinar Ims Avduking av skilttekst til krossteinen på Høle Då kyrkjegarden på Høle vart restaurert fyrst på 1950-talet, fann dei denne steinen med innhogd kross nedgravd. Steinen vart då flytta ut til steingarden vest for kyrkja og reist opp der. Tidlegare Stavangerbiskop, Fridtjov Birkeli, har omtalt steinen i si bok NORSKE STEINKROSS I TIDLEG MIDDELALDER utgitt i 1973 på Universitetsforlaget. I denne boka vert steinen tidfesta til mellom talet, altså frå tidleg kristen tid. er funne fleire stader i England. Birkeli nevner spesielt to steinar i Wales som har innhogde krossar med lik form og same mål som på Hølesteinen. Etter at steinen vart omtala i media, kom der informasjon frå Kongsberg som fortalte at krossar som dette vart kalla prosesjonskross. På nasjonalmuseet i København er der også funne same krossform innteikna på såkalla gylne alter. Slike gylne alter har mange ulike teikningar som illustrerer bibelske fortellingar og vart nytta i undervisningsopplegg før lese og skrivekunsten var allment kjend. HØLE SOKNERÅD 2013 Krossar med same form og storleik 6

7 TORE PRESTVOLD Tannlege MNTF Riska Helsehus Tlf Barneklær 0-12 år Bryggen senter, Hommersåk Middag: Tirs og tors på minisenteret + utkjøring. Kontakt Jane Strand / Lokaler til leie for små arrangement. Dåpskjoler: Gerd Gjesteland Amboltveien 3 Hommersåk Bli med og støtt oss med grasrotandel. Tlf HØLE SANITETSLAG Tlf AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Tlf Jærvn. 502, 4352 Kleppe Livets merkedager MINNESTUND Kronen Gaard byr på verdige og fine minnestunder i flotte og rolige omgivelser. Tlf

8 Vil du bety no e for andre? Vi trenger flere frivillige ti l vaktrom Stavanger! Innføringskurs s for telefon vakter, og for deg som vil chatte, st ar ter onsdag kl Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på t lf.: , m obil e- p ost: Tlf Hommersåkvn. 420, Hommersåk Graving, transport, brøyting og strøing Levering av Les lokale nyheter på Likaiveien Hommersåk Tlf mob TOMTER OG TOMTE- OMRÅDER SØKES. Vi ordner alle formaliteter Ta kontakt på tlf Ileveien HOMMERSÅK Tlf Alt i graving Salg/levering av sand, singel, grus og solla jord Utleie av minigraver i Hommersåk. markedsavdelingen-as.no Møteplassen i bygdå! Gled deg til årets sommerprogram! Turer i inn- og utland hele sommeren igjennom! Her finnes noe for enhver smak! Nytt av året er Temareiser, som fører deg til interessante reisemål sammen med dyktige turguider. Se mer på våre nettsider! Ta kontakt og få tilsendt årets sommerkatalog! Telefon Gestaltterapi! Individuell - parteriapi og coaching PSYKOTERAPEUT ANNE TURID ØVERNES Telefon dag/kveld/lør: Hommersåk - Utleie av Frikirken Ønsker du å leie lokaler til selskaper eller konfirmasjon? Vi leier ut Frikirken! Kontakt Sigmund Moseid på tlf

9 Hølekonfirmantene 2013 Bjarne Saltveit, Emil Ims Svendsbø, Jon Petter Brendemoen, Daniel Larsen, Daniel Sanderhoff Børve Foran: Kari Kleppa Larsen, Anna Tangen Eide, Tonje Lillebø Skjold, Tonje Gundersen Gilje, Siri Ravndal Lunde, Serena Osaland Frøland. Foto: Rein Hansen. 9

10 10 Konfirmantene i Riska kir

11 ke rad fra v.: Paul Arne Frøiland, Synne Sætre, Emilie Høiland Riska, Sandra Lauvåsvåg Hetland, Cecilie Stava, Laura Josefine Fjeld Clausen og Steffen Paulsen. 2. rad fra v.: Solgunn Smith (menighetspedagog), Anette Fugelli, Marlen Steinsvik Berland, Silje Susort, Rebecka Mauritzen, Maiken Olsson, Daria Weronika Bajerska, Tina Hammervold Aslesen, Dorthe Ananiassen og Henriette Utvik. 3. rad fra v.: Jenny Margrethe Bø (diakon), Evita Modalslid Svendsen Hov, Lydia Bein, Emilie Bø, Victoria Frøyland, Kjell Olav Skretting, Stian Østebø, Tonje Hollund, Endre Mærland, Andreas Aadnøy, Sivert Bolsøy, Sara Brathetland og May Brit M. Arnø (konfirmantprest). 4. rad fra v.: Kristian Eidså Søndenå, Kjartan Skjørestad Mikkelsen, Magnus Løining, Håvard Melø, Simen Eltervåg, Kjartan Madsen, Daniel Andreassen, Johannes Øksnevad, Kjetil Svihus og Patrick Johan Palmer. 5. rad fra v.: Maria Edland, Kathrine Hermansen, Mathias Hordnes, Trond Olav Helgeland, Sebastian Løvaas Thune, André Oftedal, Sindre Stangborli, Tamira Sveen Thaule, Monica Øglend og Sondre Blegen. 6. rad fra v.: Lindy Elise Hansen, Erlend Halvorsen, Michelle Eikesdal, Ingvild Marie Krohn Riska, Michelle Bjørkhaug, Julie Kydland, Monika Kvale og Adele Eik Seilen. (Vegard Birkeland, Martine Skjørestad Riska, Viggo Solend og Caroline Bjøreng var ikke til stede da bildet ble tatt.) FOTO: FOTOGRAF REIN HANSEN 11

12 Tøft på Tårnagenth april fikk årets 2.klassinger mulighet til å være med på et helt nytt trosopplæringstilbud i Riska kirke TÅRNAGENTHELT! Nesten 40 gutter og jenter tok imot tilbudet og hadde et spennende døgn i sammen med både voksne og ungdommer. Men hva er en tårnagent lurer du kanskje på? En tårnagent er en gutt eller jente som er skapt helt unik av Gud. Han og hun er uendelig verdifulle for Ham, og ingen kan ta vår plass hos Gud, for «det er bare jeg som kan være meg!». Hver og en av oss setter unike spor, som fingeravtrykk for eksempel, og som agenter for Gud kan vi i tillegg sette gode spor i hverdagen. Vi kan være med å fortelle at vi er elsket av Gud akkurat slik vi er, og vi kan vise omsorg og hjelpe andre mennesker. På den måten er vi gode agenter for Gud. Da tårnagentene kom til kirka lørdag kl. 17, ble de møtt utenfor kirkedøra av lederagentene i agentklær (sorte klær og solbriller ). Herfra var det om å gjøre å finne veien inn i kirka gjennom en merket labyrint, både ute og inne. På veien fikk agentene sitt første oppdrag, å finne «en skatt» i risbollen til sjefsagent Bjørg. Da de endelig kom fram til kirketorget, ble alle registrert med fingeravtrykk og merket med ID-kort. Passord ble hvisket inni øret på hver enkelt og den røde snora ble høytidelig klippet til åpning. Det gjennomgående ropet disse dagene var: «Agenter, er dere klar? Passord?: «Aldri alene!» Lederne svarte så i kor: «For Gud er med!» Hele programmet, og gudstjenesten på søndag med, ble drevet fram av ulike oppdrag som agentene skulle løse. Det beste tipset for oppdragene våre fikk vi av Jesus. I Matteus 7.7. sier han: «Let, så skal dere finne!» Det var det vi gjorde på Tårnagenthelga. Vi oppdaget avtrykk og spor med god hjelp av Bjørn Steinar politi, vi lette etter symboler, kirkeklokker, prestens klesskap, alterlys, Bibel og talerstol på veggen. Vi fant til og med ut at 12 Oppdrag måltid pitapizza. under den gamle kirka var den en jordkjeller. Hvor mange av dere som bor i bygda vår visste det? Vi klatret inn i og opp i orgelet, opp alle trappene i kirketårnet i den gamle kirka og drog i klokkene. Visste du at kirkeklokkene egentlig sier: «Kom, kom! Kom, kom!»? Sammen løste vi oppdrag mat, pynting og borddekking. Dere skulle vært der når tårnagenter laget pitapizza på samlebånd. Vi sprengte alle tidsrammer denne lørdagskvelden, så da foreldrene kom for å hente sine agenter var ingen av oss klar. Vi hadde igjen å øve litt ekstra på sangene som vi skulle synge på gudstjenesten på søndag og Kjartans trylleshow satte et flott punktum på en festdag. Vi hadde det så kjekt og hadde altfor lite tid. Tårnagentgudstjenesten på søndag var i agentenes ånd. Vi samarbeidet godt i En tårnagent setter gode spor etter seg. Her får Erik Riska god hjelp av Bjørn Steinar politi til å sette fra seg fotavtrykket sitt. Oppdrag orgel - sammen med organisten vår Bernt Johan.

13 elg Tårnagenthelg på Høle lag, løste oppdrag preken, sang Tårnagentsangen og ropte passord: «Aldri alene!», og svar: «For Gud er med!», der det passet seg. En av konfirmantene våre oppsummerte kanskje denne gudstjenesten best: «Det e den sprøaste gudstjenesten eg har vært med på nogen gang.» AV MAY BRIT ARNØ Kva er ein «Tårnagent»? Det lurte dei på, ungar frå 2-4 klasse på Høle, då dei kom til Kyrkjetunet den 20. april. Dei ble møtt av ein sjefagent (Geir Skårland) og nokre hjelpeagentar. Dei hadde mørke klede og solbriller og såg litt mystiske ut og alle dei unge agentane som kom måtte og gi frå seg eit fingeravtrykk ved registreringa. Alle fekk IDkort og passord og ein caps. Etter ein agentprøve (Kims lek) var alle klare for oppdrag, bandet blei klippa og agenthelga var opna. Vi fekk med oss eit agenttips frå Bibelen. Jesus seier: «Leit så skal du finne.» Helge politi (Helge Kock) viste korleis ein finn fingeravtrykka på ei skål. Vi er alle forskjellige og ingen fingeravtrykk er like. Vi er unike for Gud. Vi gjekk så over i kyrkja for symboljakt. Mellom anna skulle ein finne noko i tårnet, ved alteret og i sakristiet. Eit oppdrag var og å finna den gamle steinen med krossen utforbi kyrkja. Deretter var det pølser i brød på Kyrkjetunet og vi klipte ut englar og krossar i papir. Dei var til utdeling på gudstenesta. Alle agentane var tilstade på gudstenesta på søndagen. Eit høgdepunkt var då vi song agentsong som vi hadde øvd på. Leifi «rappa». Det var han god på. Alle som var til stades fekk anten ein papirengel eller ein kross (lik steinkrossen). I gudstenesta hadde vi og skattejakt. Alle fann vi den verdifulle skatten. Guds rike er som den verdfulle gåva til oss alle. TEKST: BJARNE SALTVEIT FOTO: ISELIN HORVE 13

14 Stadig flere mødre samles jevn -Jeg fikk en brann i hjertet mitt om å samle mødre for å be for barna, da jeg engang for mange år siden traff en mor som gjorde dette! Flere år senere startet jeg og noen andre mødre opp en egen gruppe. Lill Iren Larsen fra Ålgård forteller. -Det er en stor styrke å be sammen med andre. Sammen kan vi støtte og oppmuntre hverandre. Randi Anita Helvig som er leder i Mødre I Bønn fortsetter: -Bønnegruppen har for meg personlig vært et sted der jeg har fått oppleve et trygt og berikende åndelig fellesskap. I gruppen har jeg fått lære mer om bønn og fått se tydelige bønnesvar som har gitt meg en større tro på bønn. -Jeg har vært med i en Mødre I Bønn gruppe i ca 10 år, forteller Anne Jofrid Vik fra Tau. Da jeg startet visste jeg ikke så mye om Mødre I Bønn, men hadde lest boken «Når mor ber» av Chery Fuller og var veldig inspirert av den. Etter en stund i bønnegruppen så jeg at dette betydde så mye for meg og familien min at dette var noe jeg måtte prioritere å være med på. 120 grupper i Norge Våren 2013 er det over 120 grupper registrert i Norge. Randi Anita, som jobber ved hovedkontoret kan fortelle at det nå meldes inn ca 3 nye grupper hver måned. -Jeg får stadig mail og telefoner fra mødre som ønsker å finne en annen mor å be sammen med. Det som er så fint er at kvinner og mødre i alle aldre kan komme sammen for å be for barna eller barnebarna sine. Alle som ønsker å starte en gruppe får veiledning via telefon eller Skype. Lederteamet i Mødre I Bønn. F.v: Randi Anita Helvig, Anne Jofrid Vik, Karin Sandve Vereide og Fotograf: Alette Sandve Vereide Et enkelt opplegg Mødre I Bønn gruppene følger et enkelt opplegg. En gruppe dannes ved at en mor finner en annen mor. De samles ofte i hjemmene, en gang eller annenhver uke, til en times bønn. Hver uke legges det ut nye Bønneark på nettsiden til Mødre I Bønn. Gruppene følger disse gjennom bønnetimen. Bønnestunden starter med at en leser fra Bibelen, med fokus på en av Guds egenskaper, for deretter å lovprise Gud for den han er. Så er det noen minutter med stille syndsbekjennelse, før en går over til takk for bønnesvar. Siste halvdel av timen brukes til forbønn for barna og skolene. Bibelen blir også brukt i forbønnen, ved at barnas navn blir bedt inn i konkrete bibelvers. Det er ingen bevertning og gruppene oppfordres til å dele bønneemnene direkte gjennom bønnen. Dermed blir det en effektiv bønnetime, som flere kan klare å finne tid til i en travel hverdag. Randi Anita blir ivrig og fortsetter -I 2012 ble det dannet et Lederteam i Norge. Vi ønsker å gjøre denne bønnebevegelsen kjent i hele Norge. Hver mor har en unik sjanse til å støtte barnet sitt gjennom bønn. Vi ønsker å rekruttere så mange som mulig til å være med på denne viktige oppgaven; å be for barna og skolene de går på. 14

15 lig i bønn Riska historie- og museumslag - 20 åring med historisk bekkesus Lill Iren larsen. Bønnesvar -Vi ba for en gutt som ikke trivdes på skolen, forteller Lill Iren. Han møtte liten forståelse fra læreren og følte seg hakket på. Da han fikk en ny lærer opplevde han seg sett. Den nye læreren klarte å nå inn til hjertet hans slik at han følte seg forstått og var villig til å jobbe med en dårlig vane. Så ba vi for en gutt trengte fysisk aktivitet. Motvillig gikk han etter hvert med på å bli med på en trening og nå trives han utmerket med det. Det er jammen godt å kunne be og legge alle ting konkret i Guds hender, smiler Lill Iren! AV KARIN SANDVE VEREIDE 25. august markerer Riska historie- og museumslag at det er 20 år siden kverna i Frøylandsbekkjen ble offisielt åpnet. Kverna vil være i drift fra kl.11:00-16:00 Kverna ligger som en flott kulturskatt inne i skogen, stolt ligger den langs bekken og minner oss om en tid som var. En eventyrfortelling fra virkeligheten. Den er gjenreist på det samme sted som den sjette kverna av i alt ni kverner langs denne bekken. Ved siden av kverna er det en minnetavle med ti navn. I 1893 Startkurs til høsten Å gå på kurs kan være veldig kjekt. Det var i hvert fall tilbakemeldinga fra gruppa som gjekk på Start kurs på Høle i fjor høst. Vi fikk snakka om viktige trosspørsmål og lærte nytt om vår kristne tro. Vi hadde forskjellige synspunkt og lærte av hverandre. Dette førte til at det ble et godt samhold i gruppa. Vi var enige om at dette var et kurs vi kunne gå videre med. I høst blir det «Start kurs» både i Riska og på Høle. I samarbeid med bymenigheten, Gand og omkom ti personer da de skulle seile fra Stavanger til Riska. Det er en egen historie og er sterkt knyttet til historien om kvernene i bygda. Vi håper mange vil ta turen innom kverna og benytte seg av muligheten til å bli kjent med denne kulturskatten. Riska kirke og Riska gamle kirke er invitert til å holde åpent sammen med oss. Stavanger guideforening har meldt at de kommer på arrangementet. I Museumshuset er det mulig å kjøpe seg kaffe og byggmelsgrøt. I jubileumsåret vil vi gjerne ha nye medlemmer og tilbyr medlemskap for 100,- kr og «Riskaboken» for 75,- i tilknytning til medlemskapet. Kontakt oss på Alle er hjertelig velkommen. BRIT SISSEL TODNEM Gandalen er det engelske kursmateriellet blitt bedre tilpassa norske forhold og kurset vil sånt sett bli enda bedre. Kurset begynner onsdag 25. september og går over 6 kvelder. Dersom du ønsker å snakke om trosspørsmål og lære med om hva kristen tro er, kan dette være kurset for deg. Ta kontakt med Bjarne Saltveit for kurset på Høle og med Sigve Ims for kurset på Riska. Velkommen til kurs. 15

16 SELSKAPSLOKALER Riska Kirke har fine selskapslokaler til bruk for bryllup, konfirmasjon, åremålsdager og lignende. Det kan også være mulighet for fix ferdig pakke mat og servering. Interessert? Ta kontakt med menighetskontoret, tlf PRIX Avd. Hommersåk Telefon FATLAND SLAKTING, LIVDYROMSETNING OG ULLMOTTAK Kontakt Fatland: Innmelding: Sentralbord: Nødslakt: Ullmottak: epost: Mobil Alt innen oppmerking i både maling og thermoplast utføres Begravelsesbyrå Sandnes 24-timers vakttelefon tlf: Distriktets største gravmonumentutstilling Informasjon om menighetens arbeid finnes på Utleie av Frikirken Ønsker du å leie lokaler til selskaper eller konfirmasjon? Vi leier ut Frikirken! Kontakt Sigmund Moseid på tlf HISTORIKK FRA HOMMERSÅK finnes på internett: Diabetesfotterapeut M.N.F.F. Ankerveien HOMMERSÅK TIMEBESTILLING Tlf

17 Lauvås bedehus 100 år Ein fabel fra India seier at seks blinde menn ville finna ut korleis ein elefant såg ut. Dei traff på ein elefant, og ein av dei tok på sida: Som ein vegg, sa han. Den neste meinte elefanten var som eit spyd, for han fekk tak i tanna. Han som hadde armane kring foten, meinte dette måtte vera som ein trestamme. Men så var det han som fekk tak i halen: Nei, elefanten er som ein tau. Som ei vifte, sa han med øyra. Merkeleg, sa han som kjende på snabelen: Som ein slange! Alle hadde dei litt rett. Lauvås bedehus? Historie? Det kan bli minst seks fortellingar! Religion er eit mysterum. Somme blir begeistra og somme blir redde. Faktisk er religon eit mysterium tremendum et fascinosum. Det var latin, men seier at religion er eit paradoks: ein kan bli redd og begeistra på same tid. Harde fakta er ein ting, men dei fleste har forestillingar om bedehuset, slik som eg, og desse forestillingar kan vera rette, ut fra mine erfaringar. Dei seks blinde hadde noko rett i omtalen av elefanten. Historia enda slik: Dei starta å krangla om kven som hadde rett! Foto av bedehuset fra 1950-åra er mest som det kunne vore fra Fasaden mot vegen er slik i dag og. Treet er borte. Det er asfaltert heilt inn til huset, men skuten og fire vindu mot vegen er som før. Huset blei bygd omkring 1885 som skulehus. Fra Lauvaas og Eltervaag kreds forelaa bud av kr. 600,00 for det gamle hus med til- og underliggende grund (det samme som kommunen nu eier) samt fri, ferdigmuret grund til det nye skolehus dessuten fri tomt til tumleplads. Dette bud besluttedes enstemmig at tilraade antat. 36 namn står på ei Bidragsliste. I 1914 var huset gjeldfritt. Folk flest betalte fra 5 kr til 50 kr, mange betalte 10 eller 20 kr. Det er vanskeleg å finna namn på personar i Lauvaas og Eltrevaag Kreds som ikkje står på lista. Ved å lesa protokollen for huset, så meiner eg det er rett å seia at for hundre år sidan var bedehuset ein samlingsplass for alt folket. Dette var neppe eit fenomen utan forhistorie. Bedehusmiljøet var etablert med møte på skulehuset, truleg heilt tilbake til 1880-åra. Slik er det ikkje i dag. Det kan vera full sal nå også, men då er det også fullt av bilar på parkeringsplassen, og mange er tilreisande. Etter mi vurdering var den første etterkrigstid eit tidsskifte. Under krigen var bedehuset mest den einaste samlingsplass for folk. Eg hugsar fra tidleg på 1950-talet kven som var på møta. Det var ikkje store flokken. Men på sundagsskulen var det mange. Eg har samla på skriftlege kjelder, så det er harde fakta eg viser til, med namn fra protokollar. I slutten på 1950-åra var det barn, seinare i 1960-åra Det var store juletrefestar på skulehuset. Nå er det bra med 10 barn. To steg fram og eit tilbake eller omvendt. Oppslutninga om bedehuset er stabil og liten i dag. Det blei gjort forandringar med huset sist i 1960-åra. I 1969 står det i protokollen at etter lang og omfattende reparasjon og ombygging er vi kommet til den store dag søndag 20. april da vi skal ha åpningsfest. Det står at huset var stuende fullt. 120 mennesker var samlet. Det er fleire foto fra dagen. Jo, det var utruleg mange også fra Lauvaas og Eltervaag kreds samla den dagen. 120 personar er nok det meste som kan pressast saman. Det er temmeleg fullt med På mange møte er det samla personar. Ikkje så mange altså. Men det blir sagt at på større stader, så er det ofte ikkje meir samla der til eit vanleg møte. Relativt sett så er oppslutningen om bedehuset altså bra på Lauvås. Budskapet er det same. Hos profeten Haggai står det Er det tid for dykk til å bu i bordkledde hus, medan dette huset ligg i ruinar. Dette blei sitert på eit møte nå i Som ein blind mann oppfatta eg at det bordkledde huset var mitt sutelause liv i gode materielle kår. Huset i ruinar var situasjonen for kristendommen i vår tid. Den historiske sida var tempelet i Jerusalem som var øydelagt, men denne historiske referanse var underordna tankar om vår tid. Bedehustradisjonen står heilt fritt til å ta fatt i formuleringar fra Bibelen og tolka det slik det passar. Denne teknikken er innarbeidd i den såkalla bedehusforkynning. Slik var det nok og i 1913! Det store frafall. Årsaksforklaringar er både kontroversielle og sjølvsagt spekulative. Det er eit faktum at det er få fastbuande i gamle Lauvaas og Eltervaag kreds som er å finna på Lauvås bedehus. Mange har ikkje vore innanfor husveggen sidan barndommen. Andre er flytta til bygda og kjenner ikkje historia. Somme har nok den oppfatninga at det er ei sekt som har dette huset. Det er møte kvar torsdag og av og til andre dagar og. Fra talarstolen blir det ofte sagt: Det er trist at ikkje fleire kjem til møta. Me ville så gjerne hatt fleire med oss. Kvifor kjem ikkje fleire? Ber me for lite? Inviterer me ikkje? Framtida for Lauvås bedehus? Det er neppe lettvinte svar på spørsmålet. Det er vel slik at med litt kjennskap til bedehuskultur, så er det eit me og eit dei. Med dette ligg det både invitasjon og fordømming i lufta. Dei, er altså dei som ikkje går på bedehuset, og heller ikkje i andre kristne forsamlingar, dei er utanfor. Det er stor fare for at dei er fortapte. Denne fordømminga, innbilt eller reell, lagar ein barriere. Det er bare forståeleg at få vil gå inn ein plass der du i utgangspunktet blir ikkje rekna som fullverdig, for du er ikkje ein av oss. Skal du bli ein av oss, så må du bli som oss. Tremendum et fascinosum. Religionen er den same. AV ENOK LAUVÅS

18 NÆRBUTIKKEN MED DET STORE VAREUTVALGET Støtt din nærbutikk vi gir 2% bonus! Gass, bensin og diesel. Norsk Tipping, post og internett. HØLE BA Tlf Apalstøvn, 200m fra kai Åpent: 9-18 (16) Murerfirma Kaiveien 49 Fax Hommersåk Mob Tlf Villmarkspanel - Spesialdimensjoner Tredreieremner - Ved Tlf/ Fax Mob Malermester Peder Elias Vik Garnveien Hommersåk Mobil Amboltv Hommersåk Mob Idland VVS A/S Urskjellveien Hommersåk Telefonnr: epost: Kaiveien 27, 4310 Hommersåk 18

19 HØLE Basar på Høle samfunnshus onsdag den 17. april kl Underholdning av lokale krefter. Åresalg: Mat. Alle er hjertelig velkomne. Arr. Høle sanitetslag. FASTE INNSLAG Bli kjent-gruppe for kvinner, 1. tirsdag i måneden kl i Kirkestuen i Riska Kirke. Sosialt og mat. Kont.: Heidi Wolff, tlf Stille time hver mandag kl i Riska Kirke. Livsnære grupper (husfelleskap/bibelgrupper). Ta kontakt med Wenche Skjørestad, tlf eller Hans Olav Westen, tlf / Mandagstreffet (voksent sosialt samvær med drøs, lott og løye og ord for dagen), Riska Kirke, mandager fra kl Pensjonister i alle aldre varmt velkommen. Riska kirkes familiekor. Sangglede for hele familien! Øver 3.hver mandag i kirka fra til Øvelsen innholder middag sang lek. Kontakt: Bernt Johan Buer, Kirkering for damer (sosialt og håndarbeide). Vi samles hjemme hos medlemmene andre onsdag i måneden. Kont.: Inger Sigrun Slagstad Vik, tlf.: Riska Menighets Pensjonisttreff, Riska Kirke, 1. onsdag i måneden kl Foredrag, middag m. kaffe, andakt og utlodning. Kont.: Menighetskont., tlf.: HØLE Husfellesskap på Høle Smågrupper hvor man blir bedre kjent med hverandre og med Gud. Lyst til å bli med? Ta kontakt med Ragna Skårland Vinne for Jesus. Vokse i tro. RISKA Knøttene åpen barnehage Sted: Riska kirke Tid: Man.- tors., Alder: 0-5 år. Kont: Jenny Alsnes tlf / Babysang 0-12 mndr., hver onsdag kl Kont: Jenny Alsnes tlf / Søndagsskole Lauvås bedehus Tid: Søn., Alder: Fra 0 år. Kont: Arnfinn Hetland, tlf: Riska bedehus v/brannstasjonen Tid: Søn., Alder: 0 år 7 kl., fordelt på to grupper. Kont: Hilde Hetland, tlf: Riska kirke Tid: Søn. i gudstjenestetid (11.00) Alder: 0 år-3. kl, og 4. 7.kl. Kont: May Brit Arnø, tlf: Barnegospel Sted: Riska bedehus. Tid: Tirs. i oddetallsuker, Alder: Fra 5 år. Kont: Wenche Maudal, tlf Korvetten (sang, andakt og forming). Sted: Maudland skole Tid: Tirs. i partallsuker, Alder: Fra 4 år Kont: Mabel Slimestad, tlf: Barneklubben Stjernen Sted: Riska kirke Tid: Ons. i oddetallsuker NB! Kl Alder: 4 år 3. kl. Kont: May Brit M. Arnø, tlf K-klubben K-klubben Sted: Riska kirke Tid: Ons. i oddetallsuker. NB! Kl Alder: kl Kont: May Brit M. Arnø, tlf Yngres (Klubb) Sted: Riska bedehus. Tid: Man. i oddetallsuker, Alder: Fra 5. kl. Kont: Arnfinn Hetland, tlf: Direction (for ungdom)) Sted: Riska bedehus. Tid: Annenhver lørdag kl Alder: Fra 8. kl. Kont: Eirik Johnsen. Samuel (Ungdomsklubb) Sted: Riska kirke Tid: Annenhver fredag i oddetallsuker kl Alder: Fra 8. kl. Kont: Karen Johanne Hetland, tlf Kraftfôr (Gospelkor) Sted: Riska kirke Tid: Tirs., Alder: Fra 8. kl. Kont: Filip Valle Landmark, tlf Mini-KRIK Sted: Maudland skole. Tidspunkt: Onsdager i partalsuker kl Kont: Marita K.L Holbak Tlf: HØLE Søndagsskule Tid: I gudstenestetid (11.00). Kontakt: Geir Skårland og Iselin Horve. Babysang torsdager kl. 10:30, på Kyrkje-tunet. Vårens datoer er: 14.3, 11.4, 25.4, 23.5, 6.6. Velkommen! Speidaren - frå klasse Torsdagar kl Nodhagen på Bersagel. Kontakt: Lilly Primstad Eskeland frå 5.klasse Onsdagar kl Kyrkjetunet og Hølestøl. Kontakt: Gunnlaug Hidle Sigmundsen

20 Gudstjenesteliste Riska prestegjeld 9. juni Kl. 11 Gudstjeneste Wasbø. Lovsangsteam Riska kirke 16. juni kl.11 Gudstjeneste Wasbø. Juniorkoret Sandnes kulturskole. 23. juni kl. 11 Gudstjeneste Rossavik 30. juni kl. 11 Gudstjeneste Rossavik. Høle er invitert. 7. juli kl. 11 Gudstjeneste Øksnevad. 14. juli (Se Høle) 21. juli kl. 11 Gudstjeneste Wasbø. 28. juli kl. 11 Gudstjeneste Saltveit (Høle er invitert) 4.august kl. 11 Gudstjeneste Saltveit 11. august (se Høle) 18. august kl. 11 Gudstjeneste Ims. Bjerkreim. Innsettelse 25. august kl.11 Gudstjeneste Ims 1. september kl. 11 Gudstjeneste Ims 8. september Kl. 11 Gudstjeneste Saltveit 15. september Kl. 11 Gudstjeneste Arnø. Konfirmantpresentasjon. Kraftfor 22. september kl.11 Gudstjeneste 16. juni kl. 11 Gudsteneste Saltveit 30. juni ( Se Riska) 14. juli kl. 11 Gudstjeneste Rossavik Riska er invitert 28. juli (Se Riska) 11. august Riska er invitert kl. 11 Gudstjeneste Saltveit Høle kyrkje 25. august kl. 11 Familiegudstjeneste Saltveit. Konfirmantpresentasjon 8. september. kl. 11 Gudsteneste. Søndagsskole Ims 22. september Kl. 11 Familiegudstjeneste Hausttakkefest. Saltveit

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Hva er diakoni? du himmel, du jord! Side 6 og 7. Juble og gled deg. Side 10 og 11 Festhelg med Egil NR 3-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE

Hva er diakoni? du himmel, du jord! Side 6 og 7. Juble og gled deg. Side 10 og 11 Festhelg med Egil NR 3-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE NR 3-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Hva er diakoni? Side 6 og 7 du himmel, du jord! Juble og gled deg JES. 49, 13 Side 10 og 11 Festhelg med Egil Crockett i Riskahallen Det er minst 35 år siden sist

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

2 x Garness i Riska kirke Side 3

2 x Garness i Riska kirke Side 3 Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 3-2013 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE 2 x Garness i Riska kirke Side 3 Side 11 Glimt fra Knøttene Aroniabær... I dag har jeg spist mitt livs første Aroniabær. På Jæren

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Mange gode gjerninger

Mange gode gjerninger NR 2-2015 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Mange gode gjerninger Side 10 og 11 Side 6 og 7 Gudstjeneste på kaien La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat 6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat Mat: Ragnhild Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer