God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage,"

Transkript

1 Glimt fra Kopervik Menighet Nr Årgang Les om opptrinnet s. 10. God Påske! TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9 Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, 1 et sikkert vårtegn!

2 KOPERVIK MENIGHET Kopervik menighetskontor Servicekontoret: Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kontortid: Mandag - Fredag kl Adm. Leder: Inger Marie Dagsland Mobilnr Sokneprest: Kristian Støle Kantor: Øystein Bredal Mobilnr.: Kateket: Solveig Leikvoll Telefon privat Ungdomsutvikler: Janne Andersen, Mobilnr.: Kirketjener: Øyvind Kristoffersen Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Mobilnr.: Menighetsrådsleder: Irene Hveding Bredahl Telefon Stiftelsen Kopervik U&A senter: Formann: Rolf Otto Koch Telefon ANDAKT FEST BLIKKET. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Hebr Tiden flyr. Dagene går så altfor fort. Hvor ble tiden av? For mange er livet hesblesende og altfor kort, for andre kan dagene være tunge og lange. Uansett hvordan dagene oppleves, er det viktig å se at livet har en retning og et mål. Målet er en dag å få oppleve livet i hele dets fylde, uten det som skaper tårer og nederlag. Det kristne håp handler om å nå fram til den dag da livskårene endres og tiden verken går for fort eller for sakte: den dag da Gud skaper alle ting nye. Dette håpet holder fram for oss målet om en framtid hos Gud, det vi skal leve mot. Men det lar oss ikke flykte fra virkeligheten vi nå lever i, som om den var noe uegentlig eller uviktig. Tvert imot, håpet skal hjelpe oss til å legge av alt som tynger hos Han som har omsorg for oss. Det skal frigjøre livet vårt, slik at vi erfarer Guds godhet, kraft og glede her og nå. Ved å feste blikket på Jesus lar vi livet vårt få en retning som gir styrke og kraft i motganger. Det hjelper oss til å oppdage den velsignelse Han gir til livet. Å feste blikket på Jesus handler om å la evangeliefortellingene om Ham få rom i vår tro og tanke. På den måten oppdager vi at Han er nær oss i livets ulike faser og tider, og vi ser at Han er større enn de krefter som vil ødelegge livet. «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere», sier Herren, «fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»(jeremias) Nettopp derfor er det godt å feste blikket på Han som bringer den kjærlighet som er større og sterkere enn alt som ødelegger. Det er ikke våre moralske seire og nederlag som skal veies og prøves, - vi ville uansett kommet til kort. Fortidens feil kan vi ikke alltid rette opp. Men de trenger ikke styre vår framtid. I påsken skal vi feire at Jesus kom for å frikjøpe alle oss som står i gjeld. Når Gud tar bort vår skyld kan vi møte dagen og framtiden med hevet hode. Troens opphavsmann og fullender gir oss del i alt godt som Gud vil gi oss, både i dette livet og i Guds fullkomne rike. Kristian Støle Kopervik menighetsbarnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik Styrer: Bodil Melkevik Telefon: Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kopervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik Telefon Bibelkveldene våren 2012 Sett av tid til Bibelkveldene denne våren! Det blir interessante temaer, vakker sang, godt fellesskap og fantastisk god kveldsmat, med nybakt av Ole Ellingsen. Velkommen til inspirerende torsdagskvelder. Alle kveldene begynner kl Sted: Senteret. Hovedtema er: Jesu møte med mennesker med ulike behov : Lars-Tore Anda: Kvinnen v Sykars brønn. Unni Golding og Ø. Bredal : Ingeborg Ellingsen: Nikodemus-fortellingen. Sang: Anne Lin Ytreland 19.04: Eldbjørg Andreassen:Jesu møte m. Marta etter Lasarus død. Sang: Susan Gabrielsen 03.05: Rolf Stackbom: Jesus i møte med Pilatus. Sang: Charlotte Gaupås Alle hjertelig velkommen! Ingen inngangspenger, ingen påmelding. Kollekt. 2 Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen Elisabeth Thomassen, foto Kåre V Nilsen, foto Ingeborg Ellingsen Staben ved menighetskontoret Frivillige bidragsytere Layout: Audhild E Stueland Trykk: Haugesund Bok & Offset Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr 1000 pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Elisabeth og Torleif Thomassen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet. Opplag: 3400

3 Karin Naley: Min påskesalme Salmen Deg være ære Herre, over dødens makt blei en del av den norske salmeskatten så seint som etter 2. verdenskrig. Teksten er opprinnelig skrevet i 1885 av sveitseren Edmond Louis Budry som hadde fransk som sitt morsmål. Den er i dag oversatt til mange språk og synges av menigheter og forsamlinger verden over. Melodien er hentet fra Georg Friedrich Händel`s oratorium Judas Macabaeus og er mer enn 250 år gammel. Teksten fanger opp det som jeg oppfatter som kjernen i den kristne tro; nemlig kampen mellom liv og død, mellom lys og mørke, mellom frykt og beven på den ene siden og troens trygghet på den andre siden. Til slutt overvinnes utryggheten,og Seierherren proklamerer liv og fred. Tidsperspektivet er ikke kortvarig, det er faktisk evigvarende: Evig liv og fred er innholdet i den nye tilværelsen. Melodien er majestetisk. Salmen har etter min mening krav på et stort orgel som ledsager for at en skal yte dette flotte verket rettferdighet. Dog beveger den følelser uansett om den synges som Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Omkved: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Omkved. Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Omkved. (NS nr.187) menighetssang eller den framføres av et flerstemmig kor. Salmen kan synges hele året, ikke bare i påsken og gravferder. Fredsbudskapet og håpet er en livgivende bærebjelke i den daglige vandring på troens vei. TRE KANTORER VIGSLET I AVALDSNES KIRKE Det var høytid og verdighet over vigslingsgudstjenesten søndag 20.november Biskop Erling Pettersen sammen med en lang rekke assisterende medarbeidere foretok den høytidelige handlingen. Det er første gang at kantorer blir vigslet lokalt i Karmøy prosti. «En spesiell dag for prostiet» Kantorene Øystein Bredal, Kopervik, Håvard Skaadel, Norheim, og Arnfinn Tobiassen, Avaldsnes, opplevde ganske visst en minnerik og inspirerende seremoni de vil ta med seg videre i sitt musikalske virke. Slik biskopen og hans assistenter påla dem å gjøre ved håndspåleggelse og forbønn. Naturlig nok var sang og musikk en sentral del av denne gudstjenesten. Kopervik Kirkekor, Keryx og Credo, Avaldsnes, hadde alle sine egne innslag, foruten at så mange sangere løftet salmesangen mange hakk. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, og representanter fra bispedømmet, Karmøy kirkelig fellesråd og de forskjellige menighetene var frampå med blomster, gaver og gode ord og ønsker til de tre kantorene. Biskopen imponert I en kort samtale med Karmøybladet etter gudstjenesten uttrykte biskop Erling Pettersen stor glede og tilfredshet over den historiske begivenheten. - Tre kantorer vigslet på èn gang, det er fantastisk, var hans beskrivelse. Karmøy er godt dekket med hensyn til kirkemusikk, noe han understreket ved å nevne inngangsmusikken og postludiet, som var laget for anledningen av kantorene; Øystein Bredal, Arnfinn Tobiassen og gitaristen. Vigslet etter 18 års tjeneste Foran fra venstre: Kantorene Øystein Bredal, Håvard Skaadel og Arnfinn Tobiassen. Bak: Biskop Erling Pettersen og prost Helge Gaard. -Hvorfor måtte det gå så mange år før du ble vigslet, spør vi Bredal, som også er tillitsvalgt for kirkemusikerne på Karmøy og i Haugesund. -Det har seg slik at ordningen med vigsling ble iverksatt fra juni 1999, og er kun obligatorisk for dem som ble ansatt etter denne dato. For tidligere ansatte er ordningen frivillig. Både Håvard Skaadel og jeg var ansatt før denne tid.siden biskop Erling Pettersen kommer til prostiets hovedkirke for å foreta denne høytidelige handlingen, får Skaadel og jeg tilbud om å bli vigslet samtidig med Tobiassen. Det takket vi begge ja til, forklarer Bredal. Magnus Mæhle 3

4 Intervju Hege Melkevik -VEIEN BLIR TIL MENS EN GÅR, SIER DEN NYE DIRIGENTEN I SILOA -Jeg er oppvokst i Kopervik, er gift med Bjarte Melkevik, og vi har to skjønne små unger, Tuva og Livar. Jeg er lærer ved Stangaland Ungdomsskole og der har jeg vært i ti år. Både lærerne og ungdommene er veldig kjekke så jeg trives kjempegodt i jobben min. Jeg har dramautdannelse og har drevet litt med amatørteater, men som småbarnsmamma er det lite tid til dette. Vært musikklærer i mange år Som lærer bruker du jo mye tid til forarbeid, etterarbeid og samarbeid i tillegg til undervisningstida. Og som småbarnsforeldre har en ikke alltid så mye tid til overs. Hva var det som fikk deg til å ta på deg dirigent-oppgaven i Siloa? -Musikk har alltid vært en naturlig del av livet mitt. Jeg er glad i mange forskjellige musikksjangere. Både mannen min og flere i familien driver med musikk. Jeg har vært musikklærer i mange år, men å dirigere barnekor er jo noe helt annet. Noen av barna er 4-åringer. Da er det en stor fordel å være småbarnsmor. Og så har jeg jo Tuva, på 5 ½, som elsker å synge i Siloa. Viktig å ta vare på sanggleden hos de små Hvordan er opplegget for Siloa? -Sang-repertoaret veksler mellom enkle, lettlærte sanger og mer avanserte. Det er imponerende hvor fort ungene lærer nye melodier. Og så viser de en enorm sangglede. Den er det viktig å ta vare på! Jeg har lyst til at La hyllingsropet lyde for Gud, hele jorden, og syng om hans herlige navn! (Salme 66, v. 1-2) sangene skal være fengende. På den måten får en fram budskapet samtidig som ungene storkoser seg og sanggleden bevares. Får god hjelp av Bredal og Bredahl Jeg vil jo si at jeg er enormt glad for den støtte og hjelp jeg har fått av musiker-vennene i koret: Øystein Bredal på piano og Toralf Bredahl på gitar. De har vært utrolig tålmodige og flinke, både med barna og meg. Jeg var jo helt uten erfaring med dirigering av barnekor i starten. Men det er med korvirksomhet som med mye annet: Veien blir til mens en går! Vi takker for praten og håper mange sangglade unger vil finne veien til Siloa. Kanskje vil også middagstilbudet som vertshuskonfirmantene gir i forkant av sangøvelsen, være kjærkomment for travle småbarnsfamilier med barn som gjerne vil synge i Siloa? I.E. Ny gudstjenesteordning for Den norske kirke 1.søndag i advent markerte overgang til ny ordning for gudstjenesten i Den norske kirke. I løpet av et år fra da av skal alle menigheter i landet innføre den nye liturgien. Her i Kopervik vil man, i alle fall i første omgang, ikke merke noen store endringer. Kopervik menighet var prøvemenighet da ordningen var ute på prøving og høring, og vi har i det store og hele fortsatt å bruke den nye ordningen i påvente av at den skulle bli innført offisielt og permanent. Rent umiddelbart vil man bare kunne registrere at lesningene fra Bibelen nå tar utgangspunkt i 4 den nye bibeloversettelsen som ble lansert høsten Det er likevel en del formelle prosedyrer man må gjennom før alt er endelig klart. Alle menigheter skal vedta en egen lokal grunnordning for gudstjenesten, som vil inneholde de løsninger man har valgt for en lang rekke enkeltdetaljer. Eksempler på dette vil være valg av enkelte bønner, hvor i gudstjenesten syndsbekjennelsen skal komme, om Fadervår skal bes i gammel eller revidert språkdrakt, valg av liturgisk musikk til de enkelte ledd og hvor ofte det skal være dåp i gudstjenesten. Alt dette, og mer, er det menighetsrådet som skal avgjøre. Men det er mange som skal få uttale seg om saken. De ansatte som har oppgaver i gudstjenesten skal få anledning til å komme med kommentarer og innspill til menighetsrådets vedtak. Det blir også arrangert et åpent menighetsmøte, der menighetsrådets vedtak blir presentert, og møtet får anledning til å avgi en uttalelse om saken. Dette møtet vil sannsynligvis bli avholdt på vårparten Menighetsrådet skal så sluttbehandle den lokale grunnordningen før den avslutningsvis sendes til biskopen for endelig godkjenning. Alle kommentarer fra ansatte og menighetsmøtets uttalelse skal legges ved når saken sendes til biskopen. Alle skal bli hørt! ØB

5 Frem fra glemselen: En kvinnelig salmedikter: Berte Kanutte Sivertsdtr. Aarflot ( ) O Lam, jeg ser deg full av sår Ein av dei større forfattarane av kristen litteratur på 1800-talet Denne salmen er ein av dei eg set stor pris på, og dette av to grunnar. Den eine er at forfattaren er tipp-tipp oldemor mi. Fram til 1978 var denne dama berre eit namn og eit bilete (teikning?) som hang på veggen i stova til besteforeldra mine på morssida. Dette året vart det avduka eit bronserelieff av Berte Kanutte ved bedehuset i Ørsta, og eit lite hefte med nokre biografiske data og noko av hennar forfattarskap vart utgjeve. På den måten vart eg litt meir kjend med denne personen og diktaren som verka i det haugianske venesamfunnet i Ørsta på 1. halvdel av 1800-talet. Ho skreiv og gav ut fleire bøne- og salmesamlingar, ei andaktsbok, ein sjølvbiografi, brevsamlingar m.m. frå Mange av desse er utgjevne i fleire opplag (opptil 9) fram til Faren, bonde og lensmann Sivert Knutsson Aarflot vert rekna som den fyrste som skipa folkeboksamling på landsbygda i Noreg. Han starta og trykkeri og gav ut blad. Dei fleste skrifta frå Berte Kanutte vart fyrst trykte på faren, seinare broren, sitt trykkeri, men nokre skrift og seinare opplag vart utgjevne i Bergen. Det har nok vore eit rimeleg stort nettverk innan haugerørsla, noko m.a. brevskrivinga hennar ber preg av. Trykkeriet i familien saman med dette haugianske nettverket var nok medverkande til spreiinga av forfattarskapen hennar utover store delar av landet, og ho vert rekna som ein av dei større forfattarane innan kristen litteratur på 1800-talet i Noreg. Berte Kanutte har ei stor slekt etter seg, og nokre av dei nolevande burde vere kjende for folk i Kopervik; t.d. tidlegare Oslo-biskop Andreas Aarflot, John Rødseth og Jostein Myklebust. Salmen har ein unik og tidlaus bodskap Eg har berre avgrensa kjennskap til forfattarskapen hennar, men om det som er gjengitt i heftet frå 1978 er representativt, så stadfestar dette oppfatninga av haugerørsla som pietistisk / lovisk. Med dette meiner eg sterkt vektlegging på rett livsførsel, som tittelen på ein av songane hennar: Om Advarsel mod Synd og Opmuntring til at leve med et Gud hengivent Hjerte. Men så får me heldigvis glimt av evangeliet: Kristus død for mine synder / frelst av nåde i forfattarskapen hennar. Dette kjem best fram i denne salmen med opphavleg tittel: Passions- Salme, utgjeven 1836 då med 5 vers. Dette er for meg hovudgrunnen til at eg likar salmen. Ingen av Berte Kanutte sine salmar er med i Norsk Salmebok, og kun denne er med (nr. 278) i Songboka, som vert nytta på bedehusa og på U&A-senteret. Særleg 1.og 3. verset preikar langfredagsevangeliet for oss på ein meisterleg måte. Kan det seiast klarare? Salmen er språkleg revidert, men endra i berre liten grad. T.d. er Orm bytt ut med barn i 1. lina i vers 2. Den originale melodien er skriven av den svenske læraren, organisten, forkynnaren og baptistpastoren Claes Fredrik Pira rundt Melodien er mollstemt, fin og passar sers godt til teksten. Det verkar som den originale melodien er lite kjend her, det same gjeld salmen i det heile. Eit forsøk frå mi side på å bruke den originale melodien på eit møte gav eg opp etter 2 vers, og heldt fram med den alternative melodien til songen Min fremtidsdag er lys og lang som eg sidan har nytta. 1.O Lam, jeg ser deg full av sår! Tålmodig du min straff utstår, Hver dråpe blod forkynner meg: Se her hvor høyt jeg elsker deg! 2. Meg arme barn å få til brud Derfor korsfestes himlens Gud. Å kjærlighet som overgår Endog hva englene forstår! 3. Du gikk for meg en blodig sti, Og jeg som skyldig var slapp fri, Guds vredes skål du tømte ut, Så dyrekjøpt er jeg, din brud! 4. Ha takk, min kjære Frelsermann! Jeg aldri nok deg takke kan. Hvert møysomt trinn som du har gjort, Er meg et trinn til nådens port. TAKK FOR LÅN AV LOKALE. I nesten ett år har menigheten fått låne GRATIS lokale i det nye NAV-bygget. Her har vi hatt både bokmesse og kafé. Den store velviljen fra Jarle Einar Gundersen og Haugaland eiendommer, har vært en flott opplevelse. Nå skal det bli frisørsalong i lokalet, og menigheten vil med dette få rette en varm takk for lån av lokalet. Det har vært til stor velsignelse for menigheten og interessen rundt innsamling av midler til inventar og utstyr i ny kirke. Kopervik menighetsråd v/økonomiutvalget Det ser ut for at resten av Berte Kanutte sin forfattarskap har hamna i gløymeboka, eller på museum om du vil. Eg meiner denne perla av ein salme har ein unik og tidlaus bodskap, og burde heller ikkje språkleg vere gått ut på dato. Me burde ta den i bruk i mykje større grad. Kanskje kan Øystein og kyrkjekoret øve inn songen med den originale melodien, den burde passe godt særleg på langfredag og ved nattverd? Kristian Brautaset PS. Samtidig betyr dette at vi er på utkikk etter et annet egnet sted for arbeid i sentrum.. IMD 5

6 Fra den gamle presteboligen til servicekontoret For 19 år siden begynte Margrethe Larsen ved Kopervik menighetskontor, som da hadde lokale i den gamle presteboligen. Til å begynne med var jobben på bare timer uka, men etter 19 år var den hele 60 %. - Blir det ikke trist å forlate Kopervik menighet etter alle disse årene? Følelsene er blandet, - men jeg går jo inn og ut av de samme rommene og ser de samme folkene, -og jeg har enda noen arbeidsoppgaver i forhold til Kopervik, så overgangen er ikke så enorm. Jeg har endatil den samme PC-en! Jeg fikk tilbud om en avslutningspakke da det ble klart at det ble sekretærene som skulle omorganiseres. men jeg valgte å være her, sier en alltid smilende og opplagt Margrethe. UNGDOMMENE TRENGER FORTSATT DIN GAVE! Prosjektperioden for ungdomsutviklerstillingen er utvidet til Det betyr at vi fortsatt er avhengig av dine gaver! Ungdomsutvikleren i vår menighet har ansvar for bl.a. disse oppgavene: TenSing LIV 1 og LIV 2 KRIK- Arbeid blant psykisk utviklingshemmede- Samarbeid med flyktningetjenesten (Tea Time) Tilrettlagte gudstjenester Church_Chill Diakonitjenesten -m.m.m. Vil du at disse tilbudene skal fortsette? DA ER MENIGHETEN HELT AVHENGIG AV DITT BIDRAG! Send sms til eller mail til inger.marie. og du vil motta avtalegiro. Du bestemmer sjøl hvor mye/ofte du vil gi. Gaver fra kan trekkes fra på skatten. Dette ordner menighetskontoret. Uten ungdomsarbeid uteblir rekrutteringen til menigheten. Nå har DU sjangsen til å bety noe viktig for vår menighet! Benytt den I DAG! Hvordan har det vært å jobbe i Kopervik menighet alle disse årene? Det er vel du som har jobbet lengst der av alle i staben? Det har helst vært kjekt å jobbe så tett innpå så mange forskjellige mennesker, og lære de å kjenne. Det har og vært en veldig utvikling, - for 19 år siden hadde vi ikke engang PC! Kun kirkebok og papir og skrivemaskin. I dag er alt på nettet. Til å begynne med hadde vi og kontortid om ettermiddagen, da folk kunne komme etter arbeidstid og melde dåp, vielser og begravelser. Vi er i en tilpasningsprosess nå, alle lovpålagte kirkelige oppgaver gjøres fremdeles, men målet med omorganiseringen er en effektivisering. Kirketorget takker for alt godt samarbeid med deg, Margrethe, gjennom snart 12 år! Det har vært betryggende å vite at vi hadde deg å stole på når tall og oversikter skulle på plass, i siste liten, gjerne, og nå ønsker vi deg lykke til med den nye jobben, og håper du vil trives like godt der som du har gjort hos «oss»! AVN 6 Nytt om gudstjenestene i vår. Denne våren forsøker vi en nyordning i forhold til kveldsgudstjenestene. Vi har nå en tid hatt en ungdomsgudstjeneste, Church_Chill, kl.19 en søndag i måneden. Da har det også vært gudstjeneste kl.11. Våren 2012 blir det annerledes, da blir det en kveldsgudstjeneste der vi oppfordrer de voksne til å delta. Det er helt ok for ungdommene. Det er viktig for å kunne samles på tvers av generasjonene og vi håper at det kan skje på disse gudstjenestene. De vil fremdeles ha preg av å være ungdomsgudstjenester. Ten Sing vil være med på gudstjenestene. Datoene er : 22.01, 12.02, og Tidspunkt kl K.S. TELEFON TIL SERVICEKONTORET: I forbindelse med omorganiseringen av Karmøy kirkelig fellesråd sine administrative funksjoner har vi fått felles tlf.nr. for alle enheter: Alle tlf. nr. til menigheten går nå til servicekontoret. Det nye servicekontoret er i underetasjen på U&A-senteret, og vil få ansvaret for planlegging av dåp, konfirmasjoner, vielser, begravelser og regnskapsarbeid. Den offisielle kontortiden blir nå fra kl. 9 til 15. Som regel vil det nok være folk her både før og etter den tid, ifølge kirkevergen. Og om noen uker flytter prost Helge Gaard og inn i sitt kontor på samme sted. Ordfører Aase Simonsen fikk æren av å åpne de nye lokalene 11. januar. Hun var glad for at tross nedskjæringer, så var det flotte ungdomsarbeidet i Karmøy skjermet. At Kopervik har et godt ungdomsarbeid visste hun fra før, for hun har hatt to konfirmanter i vår menighet. Fordelene med omorganiseringen, rent bortsett fra de økonomiske, var mer effektivisering og mindre belastning på staben. Servicekontoret er bemannet med tre sekretærer: Edel May Vea, Hildegunn Mortveit og Margrethe Larsen. De lokale menighetskontorene rundt om i Karmøy vil fremdeles være bemannet. De er uten fast kontortid, men kan kontaktes via servicekontoret. AVN

7 UNGDOMMER I KOPERVIK ER HELDIGE! i Kopervik menighet fins mange kjekke tilbud til ungdommene. På de neste sidene kan du lese om flere av tilbudene. Foruten kateket Solveig Leikvoll og ungdomsutvikler Janne Andersen, som tilhører staben, fins det mange frivillige som hjelper til som ledere eller støttespillere. 85 Ungdommer på fjorårets Juleball! MER ENN 400 TENSINGERE PÅ«GOOD NIGHT-TREFF» Fjorårets tensing- ball gikk av stabelen lørdag 10. des., med 85 ungdommer påmeldt. I løpet av dagen har Milk ere og Liv ere ordnet mat, pyntet bord og satt hele lokalet i fest- stand. Dørene åpnes kl 19.00, og ungdommene mottas med rød løper, 11. november 2011 samlet mellom 400 og 450 tensing -ungdommer seg i Håvikhallen. De 7 korene kom fra hele Haugalandet, og et av dem var vårt; Synzygus! Det er et sosialt treff, hvor ungdommene får høre litt av hva de andre korene driver med, blir kjent på tvers av by -grensene, og ikke minst får vist hvor gode de er selv! Etter at alle korene hadde sunget, var det andakt, bønnevandring og nattverd. Fantastisk med så mange ungdommer i kø for å få sin nattverd. Til slutt er det fysiske utskeielser i form av volleyball og kanonball. Her hadde vi invitert med oss Krik -ungdommene våre, slik at vi kunne stille med gode lag i år. Arrangementet varte til ca 01.00, og da var i alle fall vi voksne trette. J.A. Bli med i KRIK! fotosession og velkomst- drink. Årets konferansierer (Johannes og Sindre) ønsker alle velkommen til bords, og før 3- retters -middagen inntas, leses Juleevangeliet av Solveig. Meny: Forrett: Christoffers rosa ris med egg og granateple. Hovedrett: Pinnekjøtt med alt tilbehør. Dessert: Sjokolademousse, dronning Maud og fruktkompott. Etter maten er det damenes og herrenes tale, samt takk- for- maten -tale, før vi åpner Johannes Åpen Bar. Det er forskjellige drinker på barkartet: rødnissens drikk, blånissens drikk, grønn shot og surprise. Vi har leid inn god musikk, og av hensyn til oss voksne spilles det også av og til en rolig slager Festen avsluttes med kåring av ballets prins og prinsesse! Vi ønsker å takke de som leverte desserter, og de store ungdommene som hjalp til på kjøkkenet hele kvelden. Hadde ikke klart oss uten dem! Takk og til alle dere andre som bidro til å gjøre ballet til den festkvelden det ble for oss alle! Janne Krik (Kristen Idrettskontakt) i Kopervik teller nå 34 medlemmer. Vi møtes på fredager i oddetalls uker fra kl i Karmøyhallen. Etterpå er det åpen kafe i ungdomsavdelingen på Senteret. Vi har i løpet av et år ca 15 samlinger. De fleste av disse holdes i Karmøyhallen, men vi har også vært i klatrevegg, bowlet, padlet og stilt med lag på Good Night i Håvikhallen. Vi pleier også å reise på en årlig Krik- tur, og i år gikk turen til Sauda, første helgen i februar. I 2011 feiret Krik 30 års -jubileum, og vi fikk være med på feiringen. 25 november samlet ca 250 Krikere seg i Åkra kirke for bursdagsfeiring. Det var flott musikk, besøk av sjefen i Krik Rogaland, film, leir- info, Kriks historie, bursdagssang, dans, andakt, bønnevandring, kiosk og salg av Krik- artikler. Takk til alle som var med! Det var romjulscup 27. desember for alle Krik- lag. Kan også nevne at vi selger T-skjorter med Chrisc - logo, som er et misjonsprosjekt startet av Krik. Overskuddet av disse T-skjortene går til Chrisc. Hilsen Janne 7

8 KONFIRMANT- LEDER Alle ungdommer som går lederkurs i Kopervik menighet har en valgfri lederoppgave. Flere har valgt konfirmantarbeid som sin tjenesteoppgave. Dette trives de med- bare les! Og for oss som har ansvaret for konfirmantundervisningen er de en velsignelse! Louise: MILK er et lærerikt kurs. Sammen med konfirmantene har vi undervisning som innebærer teori og praksis, og ungdommenes høydepunkt: Noe godt å spise! Anbefaler MILK og LIV til alle som vil lære å lede andre og seg selv! Marte: Konfirmantene er knallkjekke å jobba med. De er positive og tar det meste med et smil. Det er kjekt å være leder for de,rett og slett fordi det er så utrulig masse kjekke konfirmanter! Karianne: Konfirmanter er gøye og kreative! Martin: Det jeg synes er kjekt er at jeg får være med på litt lederoppgaver. Og jeg er ute i naturen, som er veldig kjekt, siden jeg er speider. Silje Marie: Dei er flinke til å vise respekt for lederne. Er alltid i godt humør, og er flinke til å gjøre oppgavene sine. Og da er det kjekt å være leder. Øystein: Jeg synes det er voldsomt kjekt. Det er også veldig lærerikt å være leder for konfirmantene. Når jeg er der tenner vi ofte bål. Jeg synes det er fint å høre på hvordan Solveig snakker til konfirmantene Velkommen til Menighetsmiddag! Meld dere på til: eller , Senest kl samme dag. DATO MENY 25. januar Hjemmelagde kjøtt/ kylling burgere m/ tilbehør, cookies 7. mars Lasagne, salat,vafler med yoghurtkrem og epler 30. mars Kyllinggryte med ris og salat, lapper 18. april Finnbiff, poteter, gele/ frukt glass med vaniljesaus KONFIRMANTGRUPPER Kopervik menighet jobber stadig med å utvikle konfirmantopplegget. Dette året kan konfirmantene velge mellom 6 ulike grupper: BASIC, KRIK 1+2, VERTSHUS, FRILUFT OG KREATIV konfirmant. Alle gjør ulike ting, men vi har ett felles undervisnings- tema: De ulike perlene i Kristuskransen.Dere har sikkert sett at Senteret har flere glassmalerier! De er laget gjennom flere årskull av kreativ konfirmantgruppe. Med jevne mellomrom dukker det opp ting konfirmantene lager, som skal passe inn i kirkeåret eller spesielle søndager. Dette er andre året vi har VERTSHUS konfirmanter. Denne gruppen har tjeneste som hovedfokus, bokstavlig talt å servere menigheten. De starter samlingen med selve konfirmantundervisningen, så får de lære om borddekking, servering, tallerkenbæring og lignende. Så tar de fatt på matlagingen. Konfirmantene er delt opp i tre grupper: vertskap, hovedrett og dessert. All mat lages fra bunnen av og du er hjertelig velkommen til å nyte den! Bare send en mail til: innen middags- dagen kl Husk å melde hvor mange voksne og barn dere er :) Priser: Voksen: 60,- Barn over 4 år: 40,- Barn under 4 år: gratis. Fam pris: 2 voksne+2 barn over 4 år: 170,- Serveringen begynner ca (maten er ofte ferdig før) og varer til ca kl og det er årets vertshus- konfirmanter som lager maten! Hvis du vil ha SMS påminning før middagene, så gi beskjed! Folk i alle aldre er velkommen! Solveig. Lørdag 28. april kl Jone Hetland Bygnes Karen Kristoffersen Dahl Natalie Hettervik Flesjå Seline Solstad Halleland Simon Hodne Andrine Håvardsen Ole-Andreas Knudsen Martin Vormestrand Kvåle Kristine Annaniassen Magnussen Jan Henrik Myge Andreas Nes Karsten Tjøsvoll Sandhåland Sander Lindtner Sevland Matilde Anett Skulstad Linda Sandal Stakseng Anne Grethe Stange Eivor Ytreland Lørdag 28. april kl Inger Ringen Bergli 8 Håvard Dueland Stine Kvilhaug Dybdahl Cathrine Bredahl Fagerland Morgan Kallevig Galta Emilie Haraldsen Camilla Hegerland Victoria Hansen Kvilhaugsvik Roger Kvinnesland Caroline Pedersen Rivenes Vilde Sevland Sverre Håstø Steinsland Vebjørn Ve Sæbø William Endresen Ytreland SveinungÅdland Lørdag 28. april kl Kristian Bråthen Emilia Storm Dima Kenneth Gabrielsen Kristian Gabrielsen Markus Halvorsen Vegard Heggelund KONFIRMANTER VÅREN 2012 Odd Eirik Pedersen Helgøy Elise Karlotte Kaaløy Thomas Simonsen Meling Fredrik Solvig Olsen Andrea Brandtzæg Sele Mikal Skjelde Sund Aina Djupevik Tangen Matias Vedøy Marcus André Ørjansen Søndag 29. april kl Elise Eide Arnesen Maiken Kleven Hansen Michelle Jensen Camilla Castillas Kallevik Robert Kling Johanne Knutsen André Abelsen Langøen Reidun Mathiassen Thomas Liknes Narheim Knut Mortveit Ognøy Ola Mortveit Ognøy Leif Jarle Olsen Andreas Klovning Rasmussen Ragnar Tveit Ingrid Utvik Ole Martin Våga Erica Østebøvik Søndag 6. mai kl Vilde Elisabeth Rundhaug Bratås Håkon Danielsen Morten Øygarden Hornenes Petter Sverre Jensen Nicole Jensen Simen Kallevig Tina Helen Knutsen Joakim Haukås Li Jan Erik Leiros Line Kamilla Halvorsen Olsen Sondre Sivertsen Hilde Skogland Ailin Gilje Skaar Vegard Stensen Søndag 6. mai kl Emilie Bjoland Angelund Magnus Marken Danielsen Jøran Langåker Eide Mats Fjeldkærstad Anna Hansen Fredrik Håland Oda Clausen Jøsang Amalie Nordstokke Eldbjørg Vatland Olsen Susanne Fjelde Oppigard Ane Rovik Line Stangeland Alina Cecilie Sævik Emilie Knutsen Sørvik Rigmor Walland Vatland Elise Mari Vigre Hanne Iren Hansen Waage Emilie Ytreland

9 LITT INFO OM MENIGHETENS SPEIDERARBEID (KFUK/M) SPEIDERARBEIDET I Kopervik menighet har en betydelig merittliste å vise til når årsmeldingen for fjoråret skal skrives. 45 medlemmer fra 8 år og oppover er fordelt på 1jenteog 3 guttepatruljer, i tillegg en småspeidergruppe og et roverlag. De møtes ukentlig ute på speiderplassen eller på Senteret. 7 ledere er ansvarlig for arbeidet, og alle ledere over 15 år har godkjent politiattest. Kateket Solveig Leikvoll har sendt oss utdrag av årsmeldingen for 2011: Av aktiviteten i året som gikk kan vi nevne: Speidertivoli i parken med NSF (Norges speiderforbund) i forb. med Kirkedagene. Vi opplever at vi har god kommunikasjon og møtepunkter med NSF. Morgenprosesjonen 17. mai og høst-takkefest- gudstjeneste. Kretsmesterskapet i speiding i april. Hike i Karmøymarka. Gruppa deltok også i år på JOTI (jamboree on the internet) og fikk kontakt med speidere fra hele verden. I Mai reiste Gruppa på en flott kanotur i Nidelva. Ruta gikk fra Åmli til Nerlaug. Det var strålende vær og fine padleforhold. I juni deltok vi på kretsens småspeiderleir på Blikshavn. Flere av de eldre speiderne deltok som hjelpeledere. I august var Roverlaget vårt hovedog lokalkomite for Roverleiren med vaffel i vinden, der over 400 rovere fra hele landet + utland var med på leiren. Aktivitetene var: ridning, verdens største vaffel, speiderjazz konsert, teltfilm, beach-party på Mjølhussanden, hike, kirketelt, leirbål, helstekt sau.... Leiren gikk med solid overskudd, og vi kan være stolte av Roverlaget vårt som tok på seg og gjennomførte et så stort arrangement med så god stil! Det er ikke lite av logistikk, strøm, telt, mat, rajer og organisering som skal til på en leir med 400 over en hel uke! Vi har fått flere nye eldre speidere, dvs de går på ungdomsskolen. Det er kjekt! Til jul hadde vi opptagelse av 7 ungdommer! Vi ønsker å ekspandere og tar i mot nye medlemmer i alle aldre- fra 2. klasse og oppover! Ledergruppa er stabil, vi har flinke og pliktoppfyllende ungdommer som tar lederansvar. Men vi savner flere voksne kvinnelige ledere!! Vi ønsker oss også flere småspeidere og særlig jenter! Hjemmesiden vår med bilder fra turer og lignende:www.værberedt.no Vi opplever også at de unge lederne tar mye ansvar i øvrig menighetsarbeid. Det er vi stolte av! For eksempel: Tollak Mikal Kaldheim sitter i Rovernemda på landsplan og er speidersekretær i 20% på Sunnmøre.. Audun Melvær sitter i Rovernemda i Haugaland krets. Sindre Nesse har blitt med i et mentorprogram for ledere arr. av Norges KFUK/M speidere. Vi har sendt speidere på patruljeførerkurs. Kateket Solveig Leikvoll er med i en komite som har fått i oppdrag av KM- speiderne og NSF speiderlandsstyrene å lage et opplegg og forslag på revisjon av speiderloven. I mai 2012 reiser de store speiderne på Kanotur til Gloppedalsura, og det er kretsleir i Vats. Småspeiderne reiser til Blikshavn på speiderleir. S.L. Fra v.: Øystein, Brage, Oskar, Ruben, William, Erlend. Speiderne står klare med tauet og får knute instruksjon Marsmellows smaker godt og brenner godt! Patruljefører Øystein lærer Ole Martin og Brage flaggstikk Fra v.: Peter, Thorvald Andre og Håvard sitter i le på speiderplassen og følger med på andakten Foto: Audun Melvær 9

10 «Jeg var fremmed og dere tok imot meg«mange i Kopervik menighet har lagt merke til en blid og stillfarende ung mann fra Eritrea som kommer til gudstjenestene på senteret og til møtene i KIA/Tea-Time. Hvis du går til Europris på Bygnes for å handle, vil du møte han der også som en blid og hjelpsom butikkmedarbeider, Dawit Kahsay heter han. Dawit kom til Norge som flyktning fra Eritrea i Han forteller at han er født i Asmara, hovedstaden i Eritrea. Asmara er en vakker by, mange bygninger stammer fra den tiden Italia okkuperte landet. Byen kalles også lille Roma. Han husker barndommen som en god tid. Faren var kjøpmann og de hadde sitt eget hus. Han forteller at han har fire søsken. En bror bor i Sverige og to søstre bor i Italia. En søster bor i Asmara sammen med moren. Far døde i Familien tilhørte den Eritreisk ortodokse kirke. Han husker godt at faren tok han med til kirken om søndagene. Dawit fikk sin skolegang i Asmara, til sammen 12 år. På den tiden var Eritrea okkupert av Etiopia. Ungdomstiden var vanskelig på grunn av frigjøringskrigen mot Etiopia. Det var streng kontroll fra Etiopiske okkupasjonsstyrker med all aktivitet, også blant ungdom. Dawit var 17 år da krigen mot Etiopia tok slutt ved at de eritreiske styrkene beseiret de etiopiske. Dette skjedde i 1991 og Eritrea fikk sin frihet. To år senere, etter en folkeavstemning, ble Eritrea erklært selvstendig. I 1994 måtte Dawit inn i militærtjeneste i 18 måneder. Deretter ble det økonomistudier i Asmara frem til På denne tiden jobbet han også en del i butikk hos noen venner. Men i 1998 brøt det ut ny krig mellom Etiopia og Eritrea. Dawit ble også innkalt til militæret igjen i denne nye krigen, som ente med at FN sendte inn fredsbevarende styrker i år Grensestriden mellom de to landene tok ikke slutt, men fortsatte og ble trappet opp i På grunn av en vanskelig livssituasjon og med fare for å miste livet i denne krigen, bestemte Dawit seg i 2004 for å forsøke å komme seg ut av landet. I grensetraktene mot Sudan fikk han hjelp av lokalkjente til å krysse grensen om natten, og kom til en flyktningleir hvor han ble i to måneder. Deretter kom han til en leir i Khartoum hvor han ble til Dawit kom til Norge som FNkvoteflyktning i Som mange andre, ble også Dawit sendt til forskjellige mottak, først til Tanum i to uker, så til Løren i en måned, deretter ble det et opphold i Sogndal i 10 måneder. Han ønsket å bosette seg i Stavanger, men der var det ikke ledig kapasitet. Han valgte da Karmøy, hvor han fikk leilighet. Her har han også fått seg en deltidsjobb, mens han satser på å skaffe seg studiekompetanse for senere å studere. Dawit sier han trives bra her på Karmøy, men lengter ofte hjem til Eritrea. Han tenker mye på sin mor og søster som bor i Asmara og på søstrene i Italia. L.G. UNGDOMMER I KAMP MOT FRISTELSER På inspirasjonssamlingen i november framførte en dramagruppe i menigheten et engasjerende opptrinn om de fristelser som ofte møter oss mennesker i livet, kristen eller ikke- og om hvor viktig det er å holde seg nær til Gud når en blir prøvet. Gud kjemper nemlig med oss i prøvelsene hele tida, han bærer oss gjennom, når vi erfarer vonde tider. Ungdommer sliter ofte med for eksempel alkoholproblemer, bulemi, narkotika, dårlig sjølbilde, men uansett hvor dypt ned en kan komme, så er Gud der og tilgir, fordi han elsker oss. Det var en dypt rørt forsamling som så Dramaopptrinn i kampen mellom gode og vonde krefter, som ender med at det gode vinner kampen. Gud er på skaperverkets side, han kan ikke glemme det han har skapt. Når 10 ungdommene spille og danse seg gjennom de forskjellige scenene vi holder oss nær til han, oppdager vi at han er med oss i alt som skjer. Takk til ungdommene i dramagruppa som gjorde dette så levende og sterkt for oss! AVN

11 NORSK SPEIDERFORBUND SITT TILBUD I KOPERVIK I dag finnes det rundt 38 millioner speidere i verden. Det gjør oss til verdens største barne- og ungdomsbevegelse. I Norges speiderforbund er vi ca speidere, og tilsammen i Norge er vi ca speidere. Alt speiderarbeid bygger på prinsippene fra bevegelsens grunnlegger Lord Baden Powell, så speiding for alle skal være mulig med litt tilrettelegging. Mangfoldsprosjektet Siden 2009 har Kopervik Speidergruppe tilbudt speiding til allei var Kopervik Speidergruppe med i et pilotprosjekt i regi av Norges Speiderforbund som het «Mangfold og inkludering i speideren». Tema var hvordan inkludere alle i speiderarbeidet. Det kan noen ganger være vanskelig, fordi noen trenger mer oppfølging enn andre. Vi er mye ute i skog og mark, og da kan det være vanskelig for en som for eksempel sitter i rullestol eller er svaksynt å delta på lik linje med de andre. I Mangfoldsprosjektet ble og utfordringer tatt opp i forhold til å inkludere innvandrere, pga religion, kultur og tradisjoner. For eksempel kan det by på problemer at vi griller svinepølser eller at speiderne hilser det norske flagget med det kristne korset. Et alternativt opplegg kan gi flere mulighet til å være speider, og vi startet med Familiespeidingen. Et annet prosjekt vi jobber med for å nå målet om speiding for alle, er å bygge speiderplass med universell utforming bak speiderhuset på Stangelandsstølen. Vi har prosjektplan, utarbeidet av ei arkitektstudent. Med midler fra bl.a. Miljøverndepartementet er vi klar for neste trinn, -kjørbar vei opp til speiderplassen. Familiespeidingen Familiespeiderne, eller Ekornspeiderne, møtes siste søndag hver måned ved gruppens speiderhus eller kanonaust. Familiespeidingen bygger på speiderprinsipper, men med noen tilrettelegginger. Møtene foregår alltid på steder hvor alle kan komme seg fram, pølsene er av kylling og speiderbønnen og flagghilsen er byttet ut med egen sang og banner. På hver samling lærer vi speiderferdigheter, leker og lager mat på bål eller primus. Temaer vi er innom er førstehjelp, knuter, naturlære, kanopadling, matlaging på bål, juleverksted m.m. Tilbudet er for alle barn sammen med voksne. Det betyr at foreldre, besteforeldre eller naboen er de som har ansvaret for barnet, mens speiderlederen står for Speiderjenta Solveig Lanes spiser pølse opplegget og forberedelser. Dette har vært veldig positivt. Vi har hatt mellom deltakere på samlingene. Det er ingen påmelding, og det koster kr 15,- pr barn pr. gang. Mange syns dette er en fin måte å komme seg ut på en søndags formiddag. Mange kommer med både besteforeldre og naboens barn, og aleneforsørgere syns det er kjekt å være i lag med flere på tur. Det at alle barna blir passet av egne voksne gjør at de som trenger ekstra oppfølging ikke skiller seg ut. En gruppe vi ikke har nådd er våre nye landsmenn. Kanskje er terskelen for høy eller behovet ikke til stede? Lyst å være med? Alle er velkommen siste søndag hver måned fra klokken Møt ved Speiderhuset på Stangelandsstølen (følg skilt fra avkjørsel v. Mega) En må kle seg til å være ute i to timer. Trude Lanes (leder) SPEIDERFORBUNDETS LYSMESSE 1. SØNDAG I ADVENT 2011 Etter mange års tradisjon ble det også i år holdt Lysmesse første søndag i advent. Det er en tradisjon for NSF speidere i hele Norge å ha Lysmesse hvert år. Speiderne i Kopervik var med som lysbærere, hadde tekstlesning, bønn og lystenning. Det er en flott start på adventstiden å markere med masse lys, og det lager en fin stemning i rommet. I år var vi over hundre deltakere. J.A. 11

12 JULEMARKED: TAKK TIL ALLE SOM HJALP! For første gang i historien arrangerte Kopervik menighet julemarked i Hovedgata i Kopervik. Byen Vår Kopervik var initiativtaker og tok ansvar for teltet, bedehuset lånte oss stoler og selgere stod i kø for å leie salgsplass i teltet! Tross kort tid til planlegging ble det en stor opplevelse for oss som arrangør. Da blide selgere til og med bestilte plass på neste års julemarked, ja, da forstod vi at dette er kommet for å bli. Takk tll alle Den føste adventhelgen da julegatene tentes, trosset folk regn og vind og kom til hovedgata med smil og godt humør. Inne i teltet stod selgerne klare og fristet med mange gode tilbud. Her var alt fra hjemmelaget julepynt, småkaker og håndarbeider til ullklær og flotte saueskinn. Alt til svært overkommelige priser. I tillegg til ordinære selgere valgte noen å gi varer som menigheten kunne selge, andre solgte selv og gav fortjenesten til menigheten. Uansett bidrag: En stor og varm takk til alle! Martha Skeie Hisdal og Ingeborg Ellingsen solgte bl.a. sjøllagede løpere og dukkeklær Ingrid Norunn Tungesvik og Gun Kevin Noremark solgte fine og rimelige julegaver Mange leverte kafémat I kaféen rett over gata gikk salget unna fortere enn vi hadde kunnet forestille oss!tilbakemeldingen fra to fornøyde kaféverter som ikke hadde en smule igjen på bordet da dørene stengte, var at hadde det bare vært mer lapperøre. Mange flotte varer, mye godt humør og mange hjelpende hender i telt og kafé bidro til et flott overskudd på kr.! Nytt julemarked 2012 Nå har vi god tid på å planlegge neste års julemarked. Da skal teltet gjøres til et skikkelig JULE-telt med varme og lys! I 2011 ble det for liten tid til å tenke på alt. I 2012 lover vi at det meste skal bli MYE bedre. Inntektene fra julemarkedet deles mellom inventar og utstyr til ny kirke og menighetsarbeidet. Behov for mange hender Årene fram til ny kirke er på plass, vil det være ekstra stort behov for mange hender. Har du lyst til å være med på laget? Enten det er bidrag til julemakedet, administrativ hjelp eller annet praktisk arbeid, blir vi svært glade for å høre fra deg. Ring oss gjerne på tlf (Servicekontoret) eller (mob.) Du kan også sende e-post til Solveig Leikvoll med bl.a. egenproduserte engler og småknask Kopervik menighetsråd v/økonomiutvalget IMD 12

13 NYTT FRA PLANKOMITE OG ØKONOMIUTVALG ANG. FINANSIERING AV NY KIRKE: Byggekostnad for den nye kirken Innspill fra befolkningen i Kopervik kirkesokn, menigheten og de ansatte viser at arealbehovet for den nye kirken kan være ca m2 for å dekke de funksjonene og inneholde de rom som det er behov for. Denne størrelsen er helt i tråd med størrelsen på nye kirker på tilsvarende steder. En kvadratmeterpris på kr inkl. mva., som er tilsvarende andre kirkebygg de siste årene, gir en totalkostnaden på 80 mill. kroner inkl. mva. uten inventar, og ca. 90 mill. kroner med orgel og inventar. Finansiering Da rådmannen sist høst foreslo bygging av ny kirke i Kopervik i budsjettet til Karmøy kommune, ble det antydet en kostnad på 53 mill. kroner inkl. mva. fordelt på årene Denne summen var basert på byggekostnaden for Vea kirke korrigert for prisstigning. Den er uten orgel og inventar, og det betyr at byggekostnaden i budsjettet for Kopervik kirke i realiteten er ca. 43 mill. kroner inkl. mva. I så fall ville den nye kirken blitt på bare m2 som kun dekker halvparten av behovet. Til sammenligning disponerte Kopervik samlet sett ca m2 areal til kirkebruk i den gamle kirken og i U& A-senteret, og behovet er langt større. Kopervik er det største kirkesokn i Karmøy. Den nye kirken kan finansieres slik: Totalkostnad inkl. orgel og inventar 90 mill. Tilbakebetalt merverdiavgift 18 mill. Egenkapital fra menigheten 24,5 mill. (34%) før et evt. salg av U&A-senteret. Kommunal finansiering 47,5 mill.(66%) Hva bidrar menigheten med og hva må kommunen betale? Som vi ser så har Kopervik en meget betydelig egenkapital (forsikringserstatningen),-mange ganger høyere enn for tilsvarende kirker som har vært bygget de senere år. I tillegg er menigheten så heldige å ha U&Asenteret. Det er et klart ønske om å samle alle menighetsaktivitetene i den nye kirka, og da kan det bli aktuelt å vurdere salg av Senteret. Utleiemarkedet er temmelig vanskelig nå, så det er en stor utfordring framover å drive Senteret slik at alle kostnadene dekkes. Senteret har heller ikke fått dekket driftskostnader for arealene som har vært benyttet til menighetsaktiviteter, mens for Åkrehamn, Norheim og Vedavågen er disse arealene samlet i kirkebyggene og driftsutgiftene dekkes derfor av kommunens budsjett gjennom overføringene til Karmøy Kirkelig Fellesråd. Vurderer salg av Senteret Kommunen sier at de kan ha behov for Senteret, men vil ikke leie kanskje kjøpe. I så fall må det betales en pris for Senteret. Menigheten må få et oppgjør som gir den store og moderne lokaler i den nye kirken som ivaretar og gir utviklingsmuligheter i forhold til dagens menighetsaktiviteter i Senteret. Denne salgssummen kan da komme til fradrag for kommunens finansiering på 47,5 mill. Hvis vi for eksempel sier at Senteret er verd 30 mill. kroner, vil kommunens finansiering av kirken i Kopervik bli 17,5 mill., som sammenlignet med andre kirker som nevnt er en usedvanlig lav kommunal finansiering! Selv med en lavere salgssum for Senteret vil kommunens finansiering av den nye kirken i Kopervik bli lavere enn for tilsvarende kirkebygg i distriktet. Men det forutsetter som nevnt at den nye kirken blir bygget slik at den dekker behovet nå og framover, slik det er beskrevet i funksjons- og romplanen. (se rapport som legges ved årsmøtepapirene på årsmøtet 4. mars) Nytt folkemøte Dette er en statusbeskrivelse som vi ønsker å gi menigheten sett fra vårt ståsted akkurat nå. Det blir nytt informasjonsmøte i Kopervik videregående skole 9.mai, kl Vel møtt! Vi ser fram til et spennende 2012! Geir S. Toskedal, plankomiteen Anders Rundhaug, økonomiutvalget Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Det handler om rettferdighet! Tradisjonen tro arrangerer Kirkens Nødhjelp fasteaksjon tirsdag før palmesøndag. I 2012 er dette tirsdag 27. mars aksjonen fokuserer på det samme som i 2011, nemlig økonomisk rettferdighet. Menighetsrådet har ansvar for denne aksjonen. Konfirmantene våre har de siste årene gjort en flott innsats. Foreldre har vært sjåfører og ungdommene har gått med bøsser. I 2011 var det innsamlingsrekord, kr ,- Også i år deltar konfirmantene på årets innsamlingsaksjon. ÅRSMØTE I KOPERVIK MENIGHET 4. MARS 2012 Søndag 4. mars etter gudstjenesten, kl.12.15, blir det årsmøte på Senteret. Foruten de vanlige årsmøtesakene blir det orientering ved Plankomiteen for ny kirke. Møt opp og still spørsmål, eller la deg bare orientere! Uansett. Velkommen! Det blir salg av jubileumsboka. Kr. 250,- Menigheten anbefaler fasteaksjonen på det varmeste. Ta godt imot bøssebærerne når de kommer til deg, og hjertelig takk for ditt bidrag! 13

14 Husk frivillig kontingent til bladet! Vi er avhengige av din støtte! girokonto: Aksdal Kopervik Takk til alle som støtter bladet! Takk Tannlege til alle M.N.T.F Håkon Andreassen Hovedgaten bidragsytere! 53,Kopervik. Telefon: Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Netto fortjeneste av salget går til ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet MEGA-bygget, tlf Kopervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF Kopervik - for kvalitet og service 4250 Kopervik Bygg og Vedlikehold Tømrer Hallgeir Anglevik Valbergbakken 1, 4250 Kopervik Mobil Lars Haga Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY Postboks 44 - Stangeland Kopervik Tlf Fax Vakttlf Tannteknisk Laboratorium Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks Kopervik Selskapslokaler, KARMØY FOLKEHØGSKULE Vandrerhjem kortkurs og reisekurs. hver sommer 25. mai aug. Tlf /fax VI HAR Postboks FINE Kopervik SELSKAPSLOKALER Telefon: E-post: AS Postboks 177, 4291 Kopervik Telefon Skudeneshavn Tlf: Åkrehamn Tlf: Kopervik Tlf: Karmsund Tlf: Telefon: Kolbeinsen Elektrosenter a.s Anna Eegsgt Kopervik Telefon Gågaten Kopervik Kirketorget 14 10

15 Døpte Avaldsnes kirke Hans Jonny Solberg Pedersen Kopervik interimkirke William Lutcherath Øygarden Avaldsnes krke Reinert Emil Bertelsen Kopervik interimkirke Ane Brekke Vorraa Kopervik interimkirke Althea Marie Flores Einarsen Avaldsnes kirke Adrian Bratthammer Aanestad Vedavågen kirke Alida Welde Ferkingstad Kopervik interimkirke Marlen Tehmina Worre Kopervik interimkirke Liv Serine Øygarden Grindhaug Fjell kyrkje Emmy Tellnes Avaldsnes kirke Christoffer Georgsen Avaldsnes kirke Steve Damian Sanchez Hansen Falnes kirke Elvira Therese Remø Grindhaug Falnes kirke Marielle Johnsen Vedavågen kirke Nikolai Elisar Tønnesen Domkirken, Stavanger Vilja Skaråsen Vaaga Kopervik interimkirke Jenny Bjånes Storesund Avaldsnes kirke Joachim Leandro Aasen Døde Falnes kirke Knut Elias Knutsen Åkra kirke Sigtrygg Ragnar Kvindesland Torvastad kirke Svein Øivind Bentsen Kopervik U- og A-senter Tordis Marit Gabrielsen Kopervik U- og A-senter Nils Egge Sørensen Kopervik U- og A-senter Solveig Austreid Kopervik U- og A-senter Olga Cecilie Finne Kopervik U- og A-senter Gunnar Clementsen Åkra bårehus Helma Olaug Kristensen Førre kirke Leif Sigurd Kallevik Kopervik kirke Petra Sandvik Vigde B arnas side Det kom ingen riktige løsninger på Jule-kryssord-oppgaven i forrige nummer. Så denne gangen kommer det en Finn-5-feil-oppgave. Det er mye kjekt som skjer på Senteret, spesielt om søndagen kl Da har vi Søndagsskoleopplegget «Sprell levende». I fjor var det flest barn mellom 4-7 år som kom, men hvis dere som er eldre kommer, kan vi finne på enda flere kjekke ting! Bildet er hentet fra Hellige-tre-kongers-festen som NMS arrangerte i begynnelsen av januar. Det er barn fra menighetens søndagsskole «Sprell levende» som har maskeopptrinnet du ser på bildet. Ingen barn ville bære kong Herodes sin maske, så den måtte Ole Ellingsen ta på seg! Løsningen sendes til (eller leveres) Menighetskontoret, Sveinsvollsjordet 9, Postboks 14, 4291 Kopervik, innen 15. april. Søndag 11. mars har søndagsskolen loppemarked med avlagte leker. Da er det også familiegudstjeneste med utdeling av Barnebibelen til 4-åringene. Pengene fra loppemarkedet går til innkjøp av nyttige ting til barnehjemsbarn i Ukraina, f.eks. tannkrem og undertøy. I år pakket søndagsskolebarna 80 julepakker som Vidar Akselsen fra THK kom og hentet i adventstida. Siden vi har hatt hundevitser før, kommer det nå noen kattevitser. «Nei men, Petter, hvorfor holder du katten i halen?» «Den er jo så sint i den andre enden!» «Pappa, vet du hvorfor katter ikke kan jobbe på data?» «Nei.» «De spiser opp musa!» «Mamma, betyr det lykke eller ulykke hvis en svart og hvit katt følger etter deg? «Det kommer helt an på om du er menneske eller mus!» I.E. 15

16 NYTT KUNSTLOTTERI TIL VÅREN Både Galleri Lise, Lion s Club og kunstneren Bjarne Eldholm har gitt nye bilder til et nytt Kunstlotteri til inntekt for ny kirke. Menigheten er svært takknemlig for gavene, og vil oppfordre folk til å ta masse lodd når salget begynner utpå våren en gang. Gullkonfirmanter 16 1 Oddbjørn Blø 2 Kristen Brekke 3 Svein Mange Eide 4 Jostein Larsen 5 Kristian Støle (PREST) 6 Rakel Kvalevåg Steinsland 7 Kari Øvrebø Midtveit 8 Alice Hop 9 Anne Lise Bårdsen Ferkingstad 10 Liv Sissel Ludviksen Dale 11 Herborg Tveit Lunde 12 Asbjørn Arne Olsen 13 Solveig Djønne Bårdsen 14 Letten M.H.Halvorsen 15 Jonna Moldestad Sirevåg 16 Kirsten Waage Arnesen 17 Solveig Håvardsen Eide 18 Åse Margun Welde Thomsen 19 Helga Haraldseide Lindland 20 Anne Margrethe Gudmundsen Hansen 21 Sissel Walland Nes 22 Hanna Kristoffersen Hop

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Hvert år er det over 40.000 ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. I Bakkehaugen menighet har vi et delt opplegg hvor konfirmantene

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer