Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21

3 ADM DIREKTØR 15 år med Vertikal Helse Vertikal Helse går inn i sitt 15. år og vi kan se tilbake på et 2012 som har vært det beste i selskapets historie. Selskapet har de siste fem årene hatt en jevn vekst med økende egenkapital som gjorde det mulig for oss å legge om til en mer konservativ inntektsføring. Noe vi mener er en styrke for selskapet. ikke har vært knyttet til forsikring. Både vår satsing på hjertestartere, medisinsk undervisning, beredskapstjenester og andre medisinske tjenester knyttet til sykefravær, har vært økende de siste årene. Vi ser på disse tjenesteområdene som komplementære til vårt forsikringsprodukt. I 2013 vil vi øke fokus på disse tjenesteområdene. Årets regnskap viser Vertikal Helses inntekter etter at premie til forsikringsselskapene Codan og Lloyds er trukket fra. Brutto salgsinntekt for 2012 endte på hele 202 millioner kr. En vekst på 45 prosent sammenlignet med foregående år. Det gir inspirasjon å gå inn i vårt jubileumsår 2013 med slike resultater. Samtidig er utfordringene mange. Konkurransen øker fra forsikringsselskapene. Fra å ha vært den første aktøren som tilbød helseforsikring i Norge i juni 1998, har nå flere av forsikringsselskapene i Norge et helseforsikringsprodukt. I tillegg står utfordringene i kø med hensyn til å finne gode private sykehusbehandlinger for en økende kundemasse. Vertikal Helse har på få år vokst kraftig. I 2013 flytter vi inn i nye og større lokaler i Drammensveien i Oslo, vi åpner kontor i Stockholm og i Sandnes i Rogaland. Vekst har sine utfordringer. Ikke minst er det viktig for oss at våre kunder ikke skal føle seg som en av mange i et stort selskap. Den viktigste satsingen i 2013 blir derfor satsingen på den individuelle kundebehandlingen. Vi er alle forskjellige. To personer med samme lidelser, kan ha svært forskjellige behov. Vår ambisjon er å se individet bak diagnosen, bak telefonen, og gi deg trygghet for at vi er der for deg når du er syk. Vår medisinske avdeling har registrert at de sykdommene våre kunder trenger behandling for i dag er andre enn de vi behandlet kundene for da vi startet i Årsakene er nok flere, men en viktig faktor er de flaskehalser som det offentlige helsevesen sliter med. Vårt arbeid med å identifisere sykehus som kan levere helsetjenester med den kvalitet vi ønsker er krevende. I 2013 vil Vertikal Helse overta det medisinske ansvaret for Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige. Sammen med de helseforsikrede Vertikal Helse har i Norge, betyr dette over personer. Dette tilsvarer like mange som befolkningsgrunnlaget for Sykehuset Østfold eller Stavanger universitetssjukehus. Siri Ingels adm. dir. Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift. Vårt hovedprodukt har vært, og vil i fremtiden være helseforsikring. Samtidig har Vertikal Helse helt siden starten i 1998 solgt helsetjenester som VERTIKAL HELSE 3

4 MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre år, og forventningen er at veksten vil fortsette. Det er fremdeles «kun» ca personer som har helseforsikring i Norge. I Danmark er det mer enn en million som har helseforsikring. Det er sannsynlig at vi i Norge vil kunne nå de samme antall forsikrede i løpet av de neste tre fem årene. De fleste helseforsikrede i Norge har fått sin helseforsikring av sin arbeidsgiver. Det gjelder også for Vertikal Helse hvor ca 90 prosent av våre helseforsikrede kunder er bedriftskunder, mens privatmarkedet står for ca 10 prosent. Derimot var det privatmarkedet som i 2012 vokste mest i prosent. Mens Vertikal Helse i alle år har vært det selskapet som hadde flest helseforsikrede bedriftskunder i Norge, ble vi for første gang markedsleder også på privatmarkedet i Denne utviklingen er interessant da vi forventer at den relativt største økningen i årene som kommer vil nettopp være blant privatpersoner. Samtidig forventer vi at bedriftsmarkedet fortsatt vil være det største i volum. Helseforsikring er fra et forsikringsståsted en «enkel» forsikring. De er korthalede de fleste saker er lukket etter måneder, kostnadene er bestemt av bruksfrekvensen og gjennomsnittskostnaden for et forsikringstilfelle. Mens gjennomsnittskostnadene de siste årene har vært stabile, har Vertikal Helse siden 2008 opplevd en jevn stigning i bruksfrekvensen av forsikringen. Mens 6 7 prosent av våre kunder benyttet seg av helseforsikringen frem til 2008, har vi etter dette sett en jevn økning i frekvensen. I 2012 lå gjennomsnittsbruken av Vertikal Helse på 15 prosent. Så langt i 2013 har bruken ligget rundt 17 prosent. Årsakene til dette er mange. Mens aktuarberegningene av helseforsikringer er enkle, er det medisinske bakteppet kompleks. På den ene siden drives etterspørselen av lange helsekøer og det offentlige helsevesens manglende evne til å levere helsetjenester som brukerne forventer. På den andre siden er tilbudet av alternative private sykehustjenester i Norge lite. Spesielt når det gjelder større kompliserte behandlinger kan dette være en utfordring. Vertikal Helse vil derfor styrke sin medisinske kompetanse i ca personer i helsekø Nordisk Helseassistanse AS i Drøbak lanserer Vertikal Helseforsikring 15. juni Eidskog kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Helseminister Dagfinn Høybråten Helseminister Guri Ingebrigtsen 4 Vertikal helse

5 MARKEDSUTSIKTER Utvikling antall forsikrede Samtidig oppfatter vi nå Norden som ett «helsemarked». Aldri har Vertikal Helse sendt så mange pasienter ut av Norge for å få behandling som i Det er derfor av strategisk betydning at Vertikal Helse i 2013 vil etablere kontor i Stockholm med en lege og ti sykepleiere. Ikke bare fordi vi skal betjene Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige, men også fordi vi da vil få et bedre tilbud til våre norske kunder som trenger behandlinger det ikke finnes tilbud for i Norge. Med økende kostnader for helseforsikringer, må nødvendigvis prisene økes tilsvarende. Det er sannsynligvis grenser for hva markedet er villig til å betale for en slik forsikring. For å begrense prisveksten på våre forsikringsprodukter, har Vertikal Helse gjort grundige vurderinger av produktspekteret vårt. En grunnleggende vurdering er at ikke alle helsetjenester egner seg å finansiere gjennom forsikringer. Ikke fordi disse helsetjenestene er unødvendige snarere tvert imot men mer fordi forsikringsfinansiering av slike tjenester bare vil være fordyrende. Ett eksempel på helsetjenester som ikke bør forsikrings- finansieres er forebyggende helsetjenester. Verdien av forebygging er åpenbar også som et kostnadsreduserende tiltak for helseforsikringen. Vertikal Helse kommer til å lansere nye tjenester i Dette vil være helsetjenester som er komplementære til forsikringsprodukter, men uten å være forsikringsfinansierte. Med dette håper vi å kunne levere gode forsikringsprodukter til gunstige priser, og tilby våre kunder de beste medisinske tjenestene uansett hvilken lidelse de måtte ha. Vi ønsker å vinne markedsandeler ved å leve opp til vår visjon å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle Utenlandsmilliarden Vertikal Helse engasjeres av Tønne og etablerer «Halden prosjektet» Selskapet flytter til Akersgaten i Oslo Vertikal Helse engasjeres til ventelisterydding for Stavanger sykehus Helseminister Tore Tønne Helseminister Dagfinn Høybråten Sykehusreformen fire statlige foretak etableres VERTIKAL HELSE 5

6 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Om å gjøre en forskjell medisinsk årsrapport 2012 Vertikal Helse gir et tydelig bilde av utvikling og endring i pasientbildet. I 2012 kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Vi reduserte offentlige ventelister med personer og andre personer rykket lenger frem i den samme helsekøen. 50 % Annet 45 % 40 % 35 % Ortopedi 30 % 25 % 20 % 15 % Korsrygg 10 % Nakke 5 % I 2012 fikk personer helsehjelp gjennom Vertikal Helse. Disse personene ble hjulpet til mer en konsultasjoner, røntgen/mr undersøkelser, behandlinger og operasjoner. Gjennomsnittlig ventetid til undersøkelser var 4,9 dager, mens gjennomsnittlig tid til operasjoner var 11,3 dager. har i alle år ført statistikk over diagnoser vi har hjulpet våre kunder med. Dette diagnosepanorama er et speilbilde av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet. På denne måten er utviklingen av diagnosene vi har fått behandling for, vist endringene av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet gjennom disse 15 årene. tilstander med større alvorlighetsgrad. Både diagnoser, men også utbetalinger til behandlinger, indikerer at alvorlighetsgraden øker. Mellom 2010 og 2012 økte antallet behandlinger/operasjoner som har kostet over kroner med mer enn 85 %. I samme periode økte antallet pasienter med 35 %. I 2013 er det 15 år siden Vertikal Helse startet opp som det første selskapet som tilbød helseforsikringer i Norge. I utgangen av 2012 hadde vi forsikret personer. I løpet av disse årene har vi hjulpet personer til rask behandling. Da Vertikal Helse startet i 1998 sto personer i helsekø i Norge. I dag står personer i helsekø. Tilsynelatende status quo. Men bak disse tallene skjuler det seg store endringer mellom 1998 og Våre data viser at de som står i helsekø i 2012 har andre diagnoser enn de som sto der i Vertikal Helse Figuren over viser utviklingen av muskelskjelett sykdommer sammenlignet med alle andre sykdommer fra 2003 og til Mens muskel-skjelettsykdommene var de sykdommene vi hyppigst behandlet de første årene, skjedde det noe rundt Fra da av har den relative andelen ortopediske lidelser (muskel- og skjelettlidelser fratrukket rygglidelser) falt, mens diagnoser som ikke er relatert til muskel-skjelettsystemet har økt tilsvarende. Under sekkeposten «andre diagnoser» skjuler det seg en mengde ulike diagnoser, men det er en trend at det er en økning av diagnoser/ Rygg Ortopedi Hjerte 2010 Annet Vertikal Helse etablerer avdelingskontor i Stockholm Trysil kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Moelven Industrier kunde også i Sverige Helseminister Ansgard Gabirielsen 6 Vertikal helse

7 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 8 % % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % Hjerte-kar Mage-tarm Hud Nevrologi Urologi ØNH Generell kirurgi Annet Øye Indre medisin Gynekologi Psykiatri Lunge Kreft Endokrinilogi I figuren over vises et utvalg diagnoser vi har formidlet behandling for mellom 2009 og I 2012 var de diagnosegruppene vi så hyppigst, knyttet til hjerte-karsykdommer, mage- tarmsykdommer, hudsykdommer, og urologi. Samtidig har vi sett en jevn økning i denne perioden av lungesykdommer, endokrinologiske sykdommer (hormon forstyrrelser) og gynekologi. Diagnosepanoramaet må ses i lys av at alle Vertikal Helse pasienter har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke sykdommer den enkelte selv har ønsket en utredning for, men sykdommer deres fastlege har henvist til spesialisthelsetjenesten. Hjerte-karsykdommer Dette var den største diagnosegruppen uten muskel-skjelettlidelsene med unntak av i I alt fikk personer som var søkt inn til spesialistutredning og behandling fra sin fastlege, hjelp gjennom Vertikal Helse. I antall har denne gruppen pasienter vist en svak økning fra 2009 til I antall utbetalinger til behandlinger over kroner har økningen mellom 2010 og 2012 vært på 217 %. Den største gruppen har vært pasienter som har hatt hjerteflimmer (atrieflimmer) eller annen arytmi, og som har fått radiofrekvent hjerteablasjon. Mage-Tarm sykdommer personer med mage-tarmdiagnoser fikk hjelp gjennom Vertikal Helse i Særlig har pasienter med behov for kirurgisk behandling av slike lidelser økt. Dette er pasienter vi har formidlet til behandlinger av gallestein, brokk, divertikulose, analprolapser og inflammatoriske sykdommer i tykktarmen. For første gang i Vertikals Helses historie, var vi i 2012 nødt til å finne et privat tilbud til pasienter som hadde behov for å fjerne deler av tykktarmen (hemicolectomier). Hvorfor denne økningen har kommet innen dette fagområdet er vanskelig å mene noe sikkert om, men mye tyder på at forhold knyttet til Oslo Universitetssykehus har vært medvirkende. Operasjonskapasiteten for slike operasjoner ble fra 2011 redusert ved sykehuset ca personer i helsekø personer har helseforsikring gjennom Vertikal Helse Ny styreleder og aksjonær kommer inn Trysil avslutter behandlingsgarantien tryslinger behandlet Helseminister Sylvia Brustad Staten fjerner skattefritak på helseforsikringer NAV etablert Politiske føringer endrer rammene for helseforsikring for det offentlige VERTIKAL HELSE 7

8 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Kreftsykdommer I antall representerer pasienter med kreft, eller mistanke om kreft, et svært lite volum. I 2012 var det 285 pasienter med kreft som fikk hjelp gjennom Vertikal Helse. Imidlertid har denne gruppen vært i kontinuerlig vekst de siste årene Antall Figuren under viser antall pasienter med kreft som har henvendt seg til Vertikal Helse per kvartal siden Nyre/- urinveier Prostata/- testikkel Hud Mamma Tykktarm Gynekologiske Bukspyttkjertel Bloddannende organer Lunge Hjerne Skjoldbruskkjertel Tunge- gane Øye Figuren over viser hvilke diagnoser pasienter med kreft har hatt. Det er en overhyppighet av pasienter med kreft i prostata. Dette skyldes sannsynligvis at vår kundemasse består av flere menn enn kvinner. De fleste pasientene hjelper vi med å få en rask diagnostikk eller Pasienter avklaring med kreft på om de har kreft eller ikke. Imidlertid ser vi også her en økning i antall personer vi må hjelpe med å få behandling for sin kreftsykdom. Særlig gjelder dette pasienter med prostatakreft. I 2012 benyttet vi sykehus i utlandet for slik behandling. Av mangel på private behandlingstilbud for denne pasientgruppen i Norge, er slike pasienter sendt til Finland, Sverige og Tyskland. Det har vært stor hjelp for denne pasientgruppen at Aleris sykehuset i Oslo har bygget opp en kreftpoliklinikk, og hvor tilbudet om PET scan har vært nyttig. I 2012 innvilget Vertikal Helse for første gang behandling med kreftmedikamentet Imipumab. Dette er et medikament som først ble godkjent til bruk i det offentlige helsevesen i mars Utviklingen av nye, men dyre kreftbehandlinger vil i fremtiden være en utfordring for norske pasienter. Det er sannsynlig at vi står overfor en utvikling hvor slike behandlinger ikke vil være tilgjengelig innen offentlige budsjetter. For befolkningen vil derfor helseforsikringer som dekker slik behandling, være et godt alternativ ofte i praksis den eneste måten å få tilgang til slik behandling på. Muskel og skjelettlidelser Tradisjonelt har denne gruppen sykdommer utgjort den største gruppen pasienter 3 Vertikal Helse har formidlet behandlinger for. I 2012 utgjorde denne gruppen 51,1 % av personer i helsekø Vertikal Helse inngår avtale med Oslo kommune personer har helseforsikring i Vertikal Helse personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse flytter til Parkveien 60 Helseminister Bjarne Håkon Hansen Sammenslåing av Oslo sykehusene 8 Vertikal helse

9 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 40 % % % % 20 % 15 % 10 % 5 % Skulder Albue Hånd Hofte Kne Fot Annet lioner for at de skal få lov til å redusere norske helsekøer med personer. Hvorvidt dette er fornuftig skattepolitikk, skal ikke kommenteres her. Men det viser at helseforsikringer både hjelper arbeidsgiver med å få arbeidstakere raskere tilbake i arbeid, det hjelper den enkelte med å få raskere behandling, og det hjelper dem som ikke har helseforsikring lenger frem i den offentlige helsekøen. Å være medlem i Vertikal Helse er derfor også en solidaritetshandling mot dem som ikke har forsikringen. Den viktigste effekten av Vertikal Helse er imidlertid den forskjell det gjør for den enkelte å få en rask diagnose og en rask behandling. Du er aldri så alene som når du er syk. Å ha noen som kan stå sammen med deg og finne behandlinger, sørge for å kvalitetssikre disse samt gi deg second opinion når du lurer på om diagnosen du har fått er riktig, er en konkret handling i en situasjon som for mange ellers oppleves som uoverkommelig. Vi er stolte over at vi har kunnet være med på å hjelpe, og vi vet at den hjelpen for mange har gjort en forskjell. Vidar Arnulf medisinsk direktør personer i helsekø personer i helsekø personer i helsekø personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse oppretter influensaberedskap personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse passerer helseforsikringskunder Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen Samhandlingsreformen alle pasienter. I alt hjalp vi pasienter med ortopediske lidelser, pasienter med korsrygg problemer og pasienter med lidelser i nakken. Figuren over viser den anatomiske fordelingen av de ortopediske lidelsene. Om å gjøre en forskjell I 2012 kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Dette er alle behandlinger som fastleger hadde henvist til det offentlige helsevesenet. Det vil si at Vertikal Helse reduserte offentlige ventelister med personer og hvor De siste årene har dette mønsteret ikke vist store endringer med unntak av hofteproblemer. Dette kan dels skyldes at vår kundemasse blir eldre, dels kan det skyldes at det er økende ventetider for slike behandlinger andre personer rykket lenger frem i en offentlig helsekø. 90 prosent av alle Vertikal Helses kunder har fått en helseforsikring betalt av sin arbeidsgiver. Denne forsikringen blir beskattet først med arbeidsgiveravgift Hofteproblemene vi hjelper kunder med, som arbeidsgiver betaler, senere gjelder i hovedsak pasienter som trenger behandling for slitasjegikt i hofteleddet (coxartroser). 431 pasienter med hoftelidelser fikk hjelp gjennom Vertkal Helse i ved personlig beskattning av den enkelte. Grovt regnet betalte derfor norske arbeidsgivere ca 160 millioner i premie til Vertikal Helse som videre har resultert i en skatteinngang på ca 80 millioner til staten. Det vil si at norske arbeidsgivere har betalt 80 mil- Svineinfluensa VERTIKAL HELSE 9

10 årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Den klart største delen av selskapets virksomhet er salg av helseforsikringsproduktet Vertikal Helseforsikring, som inneholder både en forsikringsdel og skadebehandling. I tillegg yter selskapet konsulenttjenester innenfor helserelaterte tjenester, og salg og utleie av hjertestartere og medhørende rekvisita. Selskapets forretningskontor er Drammensveien 106, 0273 Oslo. Omtale av årsregnskapet Selskapet oppnådde også i 2012 en sterk økning i brutto forsikringspremie. Fornyelsesprosenten for selskapets kunder er svært stabil, og var i 2012 på over 95 prosent. I kombinasjon med det beste nysalget i selskapets historie er dermed Vertikal Helseassistanse AS fortsatt markedsledende på helseforsikring, med en markedsandel på ca. 35 prosent. Etter bytte av forsikringsleverandør med virkning fra 1. juli 2011 er selskapets virksomhet ytterligere spesialisert mot skadeoppgjøret. Selv om selskapet også etter den nye avtalen får provisjon i forhold til salg av forsikringsdelen, har vi funnet det riktigst å inntektsføre provisjonen på salg fra og med 1. juli 2011 lineært over avtaleperioden, mens den tidligere ble inntektsført ved salget. Dette påvirket i størst grad 2011 inntektene. Veksten i omsetningen fremstår derfor noe større enn den reelle underliggende veksten. Salgsinntekten økte fra 31,0 millioner kroner i 2011 til 54,0 millioner kroner i Selskapet har også et stort fokus på kostnadskontroll, og økningen i andre driftskostnader er relatert til økte salgsaktiviteter. Personalkostnadene har økt, hovedsakelig på bakgrunn av økt aktivitet rundt selskapets skadebehandling. Selskapets årsresultat er på 6,6 millioner kroner. Selskapet har prioritert salg av Vertikal Helseforsikring. Selskapet har også hatt god respons på andre tjenester relatert til selskapets medisinske kompetanse, og har lansert flere nye tjenester herunder Vertikal Formidling og Vertikal Direkte. Det arbeides med å videreutvikle og utvide tjenestespekteret ytterligere i året som kommer. Selskapets likviditet er svært god og det er besluttet å utbetale utbytte til aksjonærene på 5.0 millioner kroner. Selskapets egenkapital pr er 6,2 millioner kroner, og utgjør 14,1 % av totalkapitalen. Selskapet hadde pr ingen gjeld til finansieringsforetak. Selskapets kredittkunder er i det alt vesentlige store, solide foretak. Styret bedømmer selskapets finansielle risiko som lav. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2012/ personer i helsekø Hjulpet personer med riktig behandling til rett tid Overtar skadebehandling for Trygg-Hansas medlemmer i Sverige Utvider kontoret i Stockholm med 10 sykepleiere Vertikal Helse flytter til Bergehus Helseminister Jonas Gahr Støre 10 Vertikal helse

11 årsberetning 2012 Utsikter for 2013 Vi forventer en volumvekst i markedet også i 2013, spesielt i bedriftsmarkedet. Som i 2012 er det i 2013 en del av selskapets strategi å utnytte mulighetene som ligger i det private markedet bedre. Gjennom oppdaterte prismodeller samt produktutvikling forventes mye av veksten de neste årene å komme fra privatmarkedet. Selskapet har allerede i januar 2013 opplevd en økt etterspørsel etter selskapets tjenester, og vi forventer en mer jevn vekst gjennom året sammenlignet med tidligere år. Styret forventer at selskapet vil beholde sin sterke markedsposisjon. Arbeidsmiljø Det har ikke forekommet alvorlige uhell eller skader i løpet av året. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, men har iverksatt tiltak for å holde kortidsfraværet nede. Tiltakene har gitt ønsket effekt, men en økning i langtidssykefraværet har medført at samlet fravær er identisk med 2012 på 8 prosent. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. Det er ingen kvinner i selskapets styre. Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling og diskriminering Vertikal Helseassistanse AS hadde ved utgangen av ansatte hvorav fire med barselpermisjon. 30 av 42 var kvinner. Av totalt ansatte i selskapet utgjør dermed kvinneandelen 71 prosent. Av selskapets fem ledende ansatte utgjør kvinneandelen 40 prosent. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Oslo, 5. februar 2013 Styret i Vertikal Helseassistanse AS Tore Thorstensen Styreleder Terence Wilson Styremedlem Vidar Arnulf Styremedlem Siri Ingels Daglig leder Sophoclis Nicola Styremedlem VERTIKAL HELSE 11

12 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 2012 Note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning 1, Kostnad vedrørende erstatningssak Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Resultat før skatt (-underskudd) Skattekostnad (-inntekt) Årsresultat (-underskudd) Vertikal helse

13 BALANSE PR Balanse 2012 Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immateriell eiendel software og rettighet Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Hjertestartere Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Lån til nærstående Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring Houlder Insurance Group Fordring Codan Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler VERTIKAL HELSE 13

14 balanse Balanse 2012 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Konserngjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Skyldige offentlige avgifter Utbytte Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 5. februar 2013 Styret i Vertikal Helseassistanse AS Tore Thorstensen Styreleder Terence Wilson Styremedlem Vidar Arnulf Styremedlem Siri Ingels Daglig leder Sophoclis Nicola Styremedlem 14 Vertikal helse

15 Noter til regnskapet for 2012 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da datterselskapene er helt uvesentlige. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger er beskrevet nedenfor i omtalen av de ulike regnskapsprinsippene. Presentasjon av salgsinntekter og kundefordringer Inntekter fra salg av administrerte helsetjenester er den dominerende inntektsskapende aktiviteten. Inntekter fra administrerte helsetjenester og tilhørende kostnader til helseforsikring presenteres netto i resultatregnskapet, dette er i samsvar med god regnskapsskikk for forsikringsformidlingsforetak. Deler av kundefordringene inndrives på vegne av, og skal videreformidles til, forsikringsgiver. Selskapet har ingen kredittrisiko knyttet til disse midlene. Kundefordringene presenteres netto, i samsvar med vanlig praksis i forsikringsformidlingsforetak. Salgsinntekter tidspunkt for inntektsføring Inntekten ved salg av administrerte helsetjenester består både av provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring samt inntekter knyttet til pasienthåndtering. Selskapet byttet i 2011 underleverandør av forsikringtjenester. Etter den tidligere avtalen ble provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring inntektsført når avtale ble inngått eller fornyet. Inntekten ble redusert med et beløp som skulle dekke forventet oppsigelse av avtaler fra klientens side i avtaleperioden. Beløpet ble beregnet på basis av erfaringstall. Inntekter ved salg av tjenester resultatføres som inntekt etter hvert som tjenestene utføres. Inntekt ved salg av varer resultatføres ved levering. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer forøvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler og balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Investeringer i datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Etter den nye avtalen fra 2011 blir provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring ført som utsatt inntekt i balansen ved salget, og inntektsført i resultatregnskapet lineært over avtaleperioden. Den delen av inntekten som anses som godtgjørelse for pasienthåndteringen føres som utsatt inntekt i balansen ved salget, og inntektsføres i resultatregnskapet lineært over avtaleperioden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VERTIKAL HELSE 15

16 Noter til regnskapet for 2012 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er ut- lignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Note 1 Immaterielle eiendeler Rettigheter Software Totalt Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent lineær avskrivning 33 % % % Note 2 Varige driftsmidler kunst inventar/utstyr hjertestartere Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent lineær avskrivning 0 % % 20 % Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler leieperiode kostnadsført leie Driftsmiddel Leasing av biler Leie av kontormaskiner Forretningslokaler Husleiekontrakten ble inngått og gjelder fram til Vertikal helse

17 Noter til regnskapet for 2012 Note 3 Aksjer i datterselskaper Datterselskap Forretningskontor eierandel/stemmeandel egenkapital siste år resultat siste år balanseført verdi Tele Marketing One AS Oslo 100 % Nordisk Hälsoassistans AB Stockholm 100 % Sum Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da datterselskapene er uvesentlige. Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Konsernmellomværende Tele Marketing One AS Nordisk Hälsoassistans AB Sum Langsiktig gjeld Datterselskap - Tele Marketing One AS Sum Note 4 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til styremedlem / aksjonær Sum Note 5 Bundne midler Skattetrekksmidler Klientkonto og klientansvar er motregnet i offisielt regnskap Innestående på klientkonto Klientansvar VERTIKAL HELSE 17

18 Noter til regnskapet for 2012 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 3,29. Aksjonærer Antall eierandel Vålerveien 229 AS (Tore Thorstensen styrets leder) ,02 % Terence Wilson (styremedlem) ,70 % Vidar Arnulf Consulting AS (styremedlem) ,96 % Int. Resource Development AS ,73 % Siri Ingels (daglig leder) ,35 % Michael Ellinas ,55 % Zenit Corporation ,55 % Littleton Inc ,57 % Bilbrook Navigation Inc ,25 % Karl Fredrik van der Lagen-Larsen (økonomidirektør) ,00 % Panicoes & Maroulla Loucaides ,46 % Compartir Holding AS ,08 % Benzax Maritime Co Ltd ,82 % Sophoclis Nicola ,65 % Vidar Arnulf (styremedlem) 263 0,03 % Sola Hangar AS ,64 % Christian von Hirsch (markedsdirektør) ,31 % Petter Granviken ,25 % Egne aksjer ,11 % Totalt % Note 7 Egenkapital Aksjekapital Beholdning egne aksjer Kapitalnedsettelse ikke registrert Annen innskutt egenkapital Egenkapital Registrert kapitalnedsettelse Korrigeringer egne aksjer kapitalendringer Gjeldsettergivelse Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital sum 18 Vertikal helse

19 Noter til regnskapet for 2012 Note 8 Skatt endring Beregning av utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel Driftsmidler Fordringer Varebeholdning Uopptjent inntekt Midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring er begrunnet med antatt fremtidig inntjening Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skattefordel og betalbar skatt Resultat før skatt (-underskudd) Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Fradrag for underskudd til fremføring Skattepliktig inntekt (-underskudd) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt - - VERTIKAL HELSE 19

20 Noter til regnskapet for 2012 Note 9 Salgsinntekter og kundefordringer Som beskrevet i prinsippnoten er inntekter fra administrerte helsetjenester og kostnader til helseforsikring presentert netto i resultatregnskapet, og kundefordringer og avsetning til forsikringspremie er presentert netto i balansen. Netto salgsinntekter og kundefordringer består av: Brutto salgsinntekter Kostnader til helseforsikring Netto salgsinntekter Brutto kundefordringer Avsetning forsikringspremie Netto kundefordringer Note 10 Lønnskostnader, godtgjørelser, ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Selskapet har en innskuddsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kostnaden tilsvarer årets premie. Ytelser til ledende personer Daglig leder styret Lønn Pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum Revisor fordeling av kostnadsført godtgjørelse Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Det er gitt et lån til en av styremedlemmene/aksjonærene, jfr note 4. Fordringen renteberegnes med 2,5 % p.a., og det er stilt sikkerhet for lånet. Lånet er avdragsfritt i tre år og forfaller i sin helhet til betaling i For øvrig er det ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Det foreligger ingen bonusavtaler eller avtale om godtgjørelse ved et eventuelt opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv. Note 11 Varer Varebeholdningen består av varer for salg. Oppført beholdning er vurdert til kostpris. Ukurante varer er nedskrevet til Vertikal helse

21 VERTIKAL HELSE 21

22 22 Vertikal helse

23

24 miksmaster creative

25 Vertikal Helseassistanse AS Postboks 193 Skøyen Drammensveien Oslo Telefon: Faks: E-post:

Medisinsk rapport 2012

Medisinsk rapport 2012 Medisinsk rapport MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre

Detaljer

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Vertikal Helseassistanse AS Postboks 2803 Solli 0204 Oslo STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Telefon: 23 01 48 00 Faks: 23 01 48 50 post@vertikalhelse.no www.vertikalhelse.no Da Vertikal startet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer