Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 04 Medisinsk årsrapport 06 Årsberetning 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Revisors beretning 21

3 ADM DIREKTØR 15 år med Vertikal Helse Vertikal Helse går inn i sitt 15. år og vi kan se tilbake på et 2012 som har vært det beste i selskapets historie. Selskapet har de siste fem årene hatt en jevn vekst med økende egenkapital som gjorde det mulig for oss å legge om til en mer konservativ inntektsføring. Noe vi mener er en styrke for selskapet. ikke har vært knyttet til forsikring. Både vår satsing på hjertestartere, medisinsk undervisning, beredskapstjenester og andre medisinske tjenester knyttet til sykefravær, har vært økende de siste årene. Vi ser på disse tjenesteområdene som komplementære til vårt forsikringsprodukt. I 2013 vil vi øke fokus på disse tjenesteområdene. Årets regnskap viser Vertikal Helses inntekter etter at premie til forsikringsselskapene Codan og Lloyds er trukket fra. Brutto salgsinntekt for 2012 endte på hele 202 millioner kr. En vekst på 45 prosent sammenlignet med foregående år. Det gir inspirasjon å gå inn i vårt jubileumsår 2013 med slike resultater. Samtidig er utfordringene mange. Konkurransen øker fra forsikringsselskapene. Fra å ha vært den første aktøren som tilbød helseforsikring i Norge i juni 1998, har nå flere av forsikringsselskapene i Norge et helseforsikringsprodukt. I tillegg står utfordringene i kø med hensyn til å finne gode private sykehusbehandlinger for en økende kundemasse. Vertikal Helse har på få år vokst kraftig. I 2013 flytter vi inn i nye og større lokaler i Drammensveien i Oslo, vi åpner kontor i Stockholm og i Sandnes i Rogaland. Vekst har sine utfordringer. Ikke minst er det viktig for oss at våre kunder ikke skal føle seg som en av mange i et stort selskap. Den viktigste satsingen i 2013 blir derfor satsingen på den individuelle kundebehandlingen. Vi er alle forskjellige. To personer med samme lidelser, kan ha svært forskjellige behov. Vår ambisjon er å se individet bak diagnosen, bak telefonen, og gi deg trygghet for at vi er der for deg når du er syk. Vår medisinske avdeling har registrert at de sykdommene våre kunder trenger behandling for i dag er andre enn de vi behandlet kundene for da vi startet i Årsakene er nok flere, men en viktig faktor er de flaskehalser som det offentlige helsevesen sliter med. Vårt arbeid med å identifisere sykehus som kan levere helsetjenester med den kvalitet vi ønsker er krevende. I 2013 vil Vertikal Helse overta det medisinske ansvaret for Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige. Sammen med de helseforsikrede Vertikal Helse har i Norge, betyr dette over personer. Dette tilsvarer like mange som befolkningsgrunnlaget for Sykehuset Østfold eller Stavanger universitetssjukehus. Siri Ingels adm. dir. Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift. Vårt hovedprodukt har vært, og vil i fremtiden være helseforsikring. Samtidig har Vertikal Helse helt siden starten i 1998 solgt helsetjenester som VERTIKAL HELSE 3

4 MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre år, og forventningen er at veksten vil fortsette. Det er fremdeles «kun» ca personer som har helseforsikring i Norge. I Danmark er det mer enn en million som har helseforsikring. Det er sannsynlig at vi i Norge vil kunne nå de samme antall forsikrede i løpet av de neste tre fem årene. De fleste helseforsikrede i Norge har fått sin helseforsikring av sin arbeidsgiver. Det gjelder også for Vertikal Helse hvor ca 90 prosent av våre helseforsikrede kunder er bedriftskunder, mens privatmarkedet står for ca 10 prosent. Derimot var det privatmarkedet som i 2012 vokste mest i prosent. Mens Vertikal Helse i alle år har vært det selskapet som hadde flest helseforsikrede bedriftskunder i Norge, ble vi for første gang markedsleder også på privatmarkedet i Denne utviklingen er interessant da vi forventer at den relativt største økningen i årene som kommer vil nettopp være blant privatpersoner. Samtidig forventer vi at bedriftsmarkedet fortsatt vil være det største i volum. Helseforsikring er fra et forsikringsståsted en «enkel» forsikring. De er korthalede de fleste saker er lukket etter måneder, kostnadene er bestemt av bruksfrekvensen og gjennomsnittskostnaden for et forsikringstilfelle. Mens gjennomsnittskostnadene de siste årene har vært stabile, har Vertikal Helse siden 2008 opplevd en jevn stigning i bruksfrekvensen av forsikringen. Mens 6 7 prosent av våre kunder benyttet seg av helseforsikringen frem til 2008, har vi etter dette sett en jevn økning i frekvensen. I 2012 lå gjennomsnittsbruken av Vertikal Helse på 15 prosent. Så langt i 2013 har bruken ligget rundt 17 prosent. Årsakene til dette er mange. Mens aktuarberegningene av helseforsikringer er enkle, er det medisinske bakteppet kompleks. På den ene siden drives etterspørselen av lange helsekøer og det offentlige helsevesens manglende evne til å levere helsetjenester som brukerne forventer. På den andre siden er tilbudet av alternative private sykehustjenester i Norge lite. Spesielt når det gjelder større kompliserte behandlinger kan dette være en utfordring. Vertikal Helse vil derfor styrke sin medisinske kompetanse i ca personer i helsekø Nordisk Helseassistanse AS i Drøbak lanserer Vertikal Helseforsikring 15. juni Eidskog kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Helseminister Dagfinn Høybråten Helseminister Guri Ingebrigtsen 4 Vertikal helse

5 MARKEDSUTSIKTER Utvikling antall forsikrede Samtidig oppfatter vi nå Norden som ett «helsemarked». Aldri har Vertikal Helse sendt så mange pasienter ut av Norge for å få behandling som i Det er derfor av strategisk betydning at Vertikal Helse i 2013 vil etablere kontor i Stockholm med en lege og ti sykepleiere. Ikke bare fordi vi skal betjene Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige, men også fordi vi da vil få et bedre tilbud til våre norske kunder som trenger behandlinger det ikke finnes tilbud for i Norge. Med økende kostnader for helseforsikringer, må nødvendigvis prisene økes tilsvarende. Det er sannsynligvis grenser for hva markedet er villig til å betale for en slik forsikring. For å begrense prisveksten på våre forsikringsprodukter, har Vertikal Helse gjort grundige vurderinger av produktspekteret vårt. En grunnleggende vurdering er at ikke alle helsetjenester egner seg å finansiere gjennom forsikringer. Ikke fordi disse helsetjenestene er unødvendige snarere tvert imot men mer fordi forsikringsfinansiering av slike tjenester bare vil være fordyrende. Ett eksempel på helsetjenester som ikke bør forsikrings- finansieres er forebyggende helsetjenester. Verdien av forebygging er åpenbar også som et kostnadsreduserende tiltak for helseforsikringen. Vertikal Helse kommer til å lansere nye tjenester i Dette vil være helsetjenester som er komplementære til forsikringsprodukter, men uten å være forsikringsfinansierte. Med dette håper vi å kunne levere gode forsikringsprodukter til gunstige priser, og tilby våre kunder de beste medisinske tjenestene uansett hvilken lidelse de måtte ha. Vi ønsker å vinne markedsandeler ved å leve opp til vår visjon å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle Utenlandsmilliarden Vertikal Helse engasjeres av Tønne og etablerer «Halden prosjektet» Selskapet flytter til Akersgaten i Oslo Vertikal Helse engasjeres til ventelisterydding for Stavanger sykehus Helseminister Tore Tønne Helseminister Dagfinn Høybråten Sykehusreformen fire statlige foretak etableres VERTIKAL HELSE 5

6 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Om å gjøre en forskjell medisinsk årsrapport 2012 Vertikal Helse gir et tydelig bilde av utvikling og endring i pasientbildet. I 2012 kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Vi reduserte offentlige ventelister med personer og andre personer rykket lenger frem i den samme helsekøen. 50 % Annet 45 % 40 % 35 % Ortopedi 30 % 25 % 20 % 15 % Korsrygg 10 % Nakke 5 % I 2012 fikk personer helsehjelp gjennom Vertikal Helse. Disse personene ble hjulpet til mer en konsultasjoner, røntgen/mr undersøkelser, behandlinger og operasjoner. Gjennomsnittlig ventetid til undersøkelser var 4,9 dager, mens gjennomsnittlig tid til operasjoner var 11,3 dager. har i alle år ført statistikk over diagnoser vi har hjulpet våre kunder med. Dette diagnosepanorama er et speilbilde av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet. På denne måten er utviklingen av diagnosene vi har fått behandling for, vist endringene av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet gjennom disse 15 årene. tilstander med større alvorlighetsgrad. Både diagnoser, men også utbetalinger til behandlinger, indikerer at alvorlighetsgraden øker. Mellom 2010 og 2012 økte antallet behandlinger/operasjoner som har kostet over kroner med mer enn 85 %. I samme periode økte antallet pasienter med 35 %. I 2013 er det 15 år siden Vertikal Helse startet opp som det første selskapet som tilbød helseforsikringer i Norge. I utgangen av 2012 hadde vi forsikret personer. I løpet av disse årene har vi hjulpet personer til rask behandling. Da Vertikal Helse startet i 1998 sto personer i helsekø i Norge. I dag står personer i helsekø. Tilsynelatende status quo. Men bak disse tallene skjuler det seg store endringer mellom 1998 og Våre data viser at de som står i helsekø i 2012 har andre diagnoser enn de som sto der i Vertikal Helse Figuren over viser utviklingen av muskelskjelett sykdommer sammenlignet med alle andre sykdommer fra 2003 og til Mens muskel-skjelettsykdommene var de sykdommene vi hyppigst behandlet de første årene, skjedde det noe rundt Fra da av har den relative andelen ortopediske lidelser (muskel- og skjelettlidelser fratrukket rygglidelser) falt, mens diagnoser som ikke er relatert til muskel-skjelettsystemet har økt tilsvarende. Under sekkeposten «andre diagnoser» skjuler det seg en mengde ulike diagnoser, men det er en trend at det er en økning av diagnoser/ Rygg Ortopedi Hjerte 2010 Annet Vertikal Helse etablerer avdelingskontor i Stockholm Trysil kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Moelven Industrier kunde også i Sverige Helseminister Ansgard Gabirielsen 6 Vertikal helse

7 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 8 % % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % Hjerte-kar Mage-tarm Hud Nevrologi Urologi ØNH Generell kirurgi Annet Øye Indre medisin Gynekologi Psykiatri Lunge Kreft Endokrinilogi I figuren over vises et utvalg diagnoser vi har formidlet behandling for mellom 2009 og I 2012 var de diagnosegruppene vi så hyppigst, knyttet til hjerte-karsykdommer, mage- tarmsykdommer, hudsykdommer, og urologi. Samtidig har vi sett en jevn økning i denne perioden av lungesykdommer, endokrinologiske sykdommer (hormon forstyrrelser) og gynekologi. Diagnosepanoramaet må ses i lys av at alle Vertikal Helse pasienter har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke sykdommer den enkelte selv har ønsket en utredning for, men sykdommer deres fastlege har henvist til spesialisthelsetjenesten. Hjerte-karsykdommer Dette var den største diagnosegruppen uten muskel-skjelettlidelsene med unntak av i I alt fikk personer som var søkt inn til spesialistutredning og behandling fra sin fastlege, hjelp gjennom Vertikal Helse. I antall har denne gruppen pasienter vist en svak økning fra 2009 til I antall utbetalinger til behandlinger over kroner har økningen mellom 2010 og 2012 vært på 217 %. Den største gruppen har vært pasienter som har hatt hjerteflimmer (atrieflimmer) eller annen arytmi, og som har fått radiofrekvent hjerteablasjon. Mage-Tarm sykdommer personer med mage-tarmdiagnoser fikk hjelp gjennom Vertikal Helse i Særlig har pasienter med behov for kirurgisk behandling av slike lidelser økt. Dette er pasienter vi har formidlet til behandlinger av gallestein, brokk, divertikulose, analprolapser og inflammatoriske sykdommer i tykktarmen. For første gang i Vertikals Helses historie, var vi i 2012 nødt til å finne et privat tilbud til pasienter som hadde behov for å fjerne deler av tykktarmen (hemicolectomier). Hvorfor denne økningen har kommet innen dette fagområdet er vanskelig å mene noe sikkert om, men mye tyder på at forhold knyttet til Oslo Universitetssykehus har vært medvirkende. Operasjonskapasiteten for slike operasjoner ble fra 2011 redusert ved sykehuset ca personer i helsekø personer har helseforsikring gjennom Vertikal Helse Ny styreleder og aksjonær kommer inn Trysil avslutter behandlingsgarantien tryslinger behandlet Helseminister Sylvia Brustad Staten fjerner skattefritak på helseforsikringer NAV etablert Politiske føringer endrer rammene for helseforsikring for det offentlige VERTIKAL HELSE 7

8 MEDISINSK ÅRSRAPPORT Kreftsykdommer I antall representerer pasienter med kreft, eller mistanke om kreft, et svært lite volum. I 2012 var det 285 pasienter med kreft som fikk hjelp gjennom Vertikal Helse. Imidlertid har denne gruppen vært i kontinuerlig vekst de siste årene Antall Figuren under viser antall pasienter med kreft som har henvendt seg til Vertikal Helse per kvartal siden Nyre/- urinveier Prostata/- testikkel Hud Mamma Tykktarm Gynekologiske Bukspyttkjertel Bloddannende organer Lunge Hjerne Skjoldbruskkjertel Tunge- gane Øye Figuren over viser hvilke diagnoser pasienter med kreft har hatt. Det er en overhyppighet av pasienter med kreft i prostata. Dette skyldes sannsynligvis at vår kundemasse består av flere menn enn kvinner. De fleste pasientene hjelper vi med å få en rask diagnostikk eller Pasienter avklaring med kreft på om de har kreft eller ikke. Imidlertid ser vi også her en økning i antall personer vi må hjelpe med å få behandling for sin kreftsykdom. Særlig gjelder dette pasienter med prostatakreft. I 2012 benyttet vi sykehus i utlandet for slik behandling. Av mangel på private behandlingstilbud for denne pasientgruppen i Norge, er slike pasienter sendt til Finland, Sverige og Tyskland. Det har vært stor hjelp for denne pasientgruppen at Aleris sykehuset i Oslo har bygget opp en kreftpoliklinikk, og hvor tilbudet om PET scan har vært nyttig. I 2012 innvilget Vertikal Helse for første gang behandling med kreftmedikamentet Imipumab. Dette er et medikament som først ble godkjent til bruk i det offentlige helsevesen i mars Utviklingen av nye, men dyre kreftbehandlinger vil i fremtiden være en utfordring for norske pasienter. Det er sannsynlig at vi står overfor en utvikling hvor slike behandlinger ikke vil være tilgjengelig innen offentlige budsjetter. For befolkningen vil derfor helseforsikringer som dekker slik behandling, være et godt alternativ ofte i praksis den eneste måten å få tilgang til slik behandling på. Muskel og skjelettlidelser Tradisjonelt har denne gruppen sykdommer utgjort den største gruppen pasienter 3 Vertikal Helse har formidlet behandlinger for. I 2012 utgjorde denne gruppen 51,1 % av personer i helsekø Vertikal Helse inngår avtale med Oslo kommune personer har helseforsikring i Vertikal Helse personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse flytter til Parkveien 60 Helseminister Bjarne Håkon Hansen Sammenslåing av Oslo sykehusene 8 Vertikal helse

9 MEDISINSK ÅRSRAPPORT 40 % % % % 20 % 15 % 10 % 5 % Skulder Albue Hånd Hofte Kne Fot Annet lioner for at de skal få lov til å redusere norske helsekøer med personer. Hvorvidt dette er fornuftig skattepolitikk, skal ikke kommenteres her. Men det viser at helseforsikringer både hjelper arbeidsgiver med å få arbeidstakere raskere tilbake i arbeid, det hjelper den enkelte med å få raskere behandling, og det hjelper dem som ikke har helseforsikring lenger frem i den offentlige helsekøen. Å være medlem i Vertikal Helse er derfor også en solidaritetshandling mot dem som ikke har forsikringen. Den viktigste effekten av Vertikal Helse er imidlertid den forskjell det gjør for den enkelte å få en rask diagnose og en rask behandling. Du er aldri så alene som når du er syk. Å ha noen som kan stå sammen med deg og finne behandlinger, sørge for å kvalitetssikre disse samt gi deg second opinion når du lurer på om diagnosen du har fått er riktig, er en konkret handling i en situasjon som for mange ellers oppleves som uoverkommelig. Vi er stolte over at vi har kunnet være med på å hjelpe, og vi vet at den hjelpen for mange har gjort en forskjell. Vidar Arnulf medisinsk direktør personer i helsekø personer i helsekø personer i helsekø personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse oppretter influensaberedskap personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse passerer helseforsikringskunder Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen Samhandlingsreformen alle pasienter. I alt hjalp vi pasienter med ortopediske lidelser, pasienter med korsrygg problemer og pasienter med lidelser i nakken. Figuren over viser den anatomiske fordelingen av de ortopediske lidelsene. Om å gjøre en forskjell I 2012 kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Dette er alle behandlinger som fastleger hadde henvist til det offentlige helsevesenet. Det vil si at Vertikal Helse reduserte offentlige ventelister med personer og hvor De siste årene har dette mønsteret ikke vist store endringer med unntak av hofteproblemer. Dette kan dels skyldes at vår kundemasse blir eldre, dels kan det skyldes at det er økende ventetider for slike behandlinger andre personer rykket lenger frem i en offentlig helsekø. 90 prosent av alle Vertikal Helses kunder har fått en helseforsikring betalt av sin arbeidsgiver. Denne forsikringen blir beskattet først med arbeidsgiveravgift Hofteproblemene vi hjelper kunder med, som arbeidsgiver betaler, senere gjelder i hovedsak pasienter som trenger behandling for slitasjegikt i hofteleddet (coxartroser). 431 pasienter med hoftelidelser fikk hjelp gjennom Vertkal Helse i ved personlig beskattning av den enkelte. Grovt regnet betalte derfor norske arbeidsgivere ca 160 millioner i premie til Vertikal Helse som videre har resultert i en skatteinngang på ca 80 millioner til staten. Det vil si at norske arbeidsgivere har betalt 80 mil- Svineinfluensa VERTIKAL HELSE 9

10 årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Den klart største delen av selskapets virksomhet er salg av helseforsikringsproduktet Vertikal Helseforsikring, som inneholder både en forsikringsdel og skadebehandling. I tillegg yter selskapet konsulenttjenester innenfor helserelaterte tjenester, og salg og utleie av hjertestartere og medhørende rekvisita. Selskapets forretningskontor er Drammensveien 106, 0273 Oslo. Omtale av årsregnskapet Selskapet oppnådde også i 2012 en sterk økning i brutto forsikringspremie. Fornyelsesprosenten for selskapets kunder er svært stabil, og var i 2012 på over 95 prosent. I kombinasjon med det beste nysalget i selskapets historie er dermed Vertikal Helseassistanse AS fortsatt markedsledende på helseforsikring, med en markedsandel på ca. 35 prosent. Etter bytte av forsikringsleverandør med virkning fra 1. juli 2011 er selskapets virksomhet ytterligere spesialisert mot skadeoppgjøret. Selv om selskapet også etter den nye avtalen får provisjon i forhold til salg av forsikringsdelen, har vi funnet det riktigst å inntektsføre provisjonen på salg fra og med 1. juli 2011 lineært over avtaleperioden, mens den tidligere ble inntektsført ved salget. Dette påvirket i størst grad 2011 inntektene. Veksten i omsetningen fremstår derfor noe større enn den reelle underliggende veksten. Salgsinntekten økte fra 31,0 millioner kroner i 2011 til 54,0 millioner kroner i Selskapet har også et stort fokus på kostnadskontroll, og økningen i andre driftskostnader er relatert til økte salgsaktiviteter. Personalkostnadene har økt, hovedsakelig på bakgrunn av økt aktivitet rundt selskapets skadebehandling. Selskapets årsresultat er på 6,6 millioner kroner. Selskapet har prioritert salg av Vertikal Helseforsikring. Selskapet har også hatt god respons på andre tjenester relatert til selskapets medisinske kompetanse, og har lansert flere nye tjenester herunder Vertikal Formidling og Vertikal Direkte. Det arbeides med å videreutvikle og utvide tjenestespekteret ytterligere i året som kommer. Selskapets likviditet er svært god og det er besluttet å utbetale utbytte til aksjonærene på 5.0 millioner kroner. Selskapets egenkapital pr er 6,2 millioner kroner, og utgjør 14,1 % av totalkapitalen. Selskapet hadde pr ingen gjeld til finansieringsforetak. Selskapets kredittkunder er i det alt vesentlige store, solide foretak. Styret bedømmer selskapets finansielle risiko som lav. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2012/ personer i helsekø Hjulpet personer med riktig behandling til rett tid Overtar skadebehandling for Trygg-Hansas medlemmer i Sverige Utvider kontoret i Stockholm med 10 sykepleiere Vertikal Helse flytter til Bergehus Helseminister Jonas Gahr Støre 10 Vertikal helse

11 årsberetning 2012 Utsikter for 2013 Vi forventer en volumvekst i markedet også i 2013, spesielt i bedriftsmarkedet. Som i 2012 er det i 2013 en del av selskapets strategi å utnytte mulighetene som ligger i det private markedet bedre. Gjennom oppdaterte prismodeller samt produktutvikling forventes mye av veksten de neste årene å komme fra privatmarkedet. Selskapet har allerede i januar 2013 opplevd en økt etterspørsel etter selskapets tjenester, og vi forventer en mer jevn vekst gjennom året sammenlignet med tidligere år. Styret forventer at selskapet vil beholde sin sterke markedsposisjon. Arbeidsmiljø Det har ikke forekommet alvorlige uhell eller skader i løpet av året. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, men har iverksatt tiltak for å holde kortidsfraværet nede. Tiltakene har gitt ønsket effekt, men en økning i langtidssykefraværet har medført at samlet fravær er identisk med 2012 på 8 prosent. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. Det er ingen kvinner i selskapets styre. Styret mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling og diskriminering Vertikal Helseassistanse AS hadde ved utgangen av ansatte hvorav fire med barselpermisjon. 30 av 42 var kvinner. Av totalt ansatte i selskapet utgjør dermed kvinneandelen 71 prosent. Av selskapets fem ledende ansatte utgjør kvinneandelen 40 prosent. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Oslo, 5. februar 2013 Styret i Vertikal Helseassistanse AS Tore Thorstensen Styreleder Terence Wilson Styremedlem Vidar Arnulf Styremedlem Siri Ingels Daglig leder Sophoclis Nicola Styremedlem VERTIKAL HELSE 11

12 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 2012 Note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning 1, Kostnad vedrørende erstatningssak Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Resultat før skatt (-underskudd) Skattekostnad (-inntekt) Årsresultat (-underskudd) Vertikal helse

13 BALANSE PR Balanse 2012 Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immateriell eiendel software og rettighet Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Hjertestartere Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Lån til nærstående Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring Houlder Insurance Group Fordring Codan Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler VERTIKAL HELSE 13

14 balanse Balanse 2012 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Konserngjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Skyldige offentlige avgifter Utbytte Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 5. februar 2013 Styret i Vertikal Helseassistanse AS Tore Thorstensen Styreleder Terence Wilson Styremedlem Vidar Arnulf Styremedlem Siri Ingels Daglig leder Sophoclis Nicola Styremedlem 14 Vertikal helse

15 Noter til regnskapet for 2012 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da datterselskapene er helt uvesentlige. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger er beskrevet nedenfor i omtalen av de ulike regnskapsprinsippene. Presentasjon av salgsinntekter og kundefordringer Inntekter fra salg av administrerte helsetjenester er den dominerende inntektsskapende aktiviteten. Inntekter fra administrerte helsetjenester og tilhørende kostnader til helseforsikring presenteres netto i resultatregnskapet, dette er i samsvar med god regnskapsskikk for forsikringsformidlingsforetak. Deler av kundefordringene inndrives på vegne av, og skal videreformidles til, forsikringsgiver. Selskapet har ingen kredittrisiko knyttet til disse midlene. Kundefordringene presenteres netto, i samsvar med vanlig praksis i forsikringsformidlingsforetak. Salgsinntekter tidspunkt for inntektsføring Inntekten ved salg av administrerte helsetjenester består både av provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring samt inntekter knyttet til pasienthåndtering. Selskapet byttet i 2011 underleverandør av forsikringtjenester. Etter den tidligere avtalen ble provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring inntektsført når avtale ble inngått eller fornyet. Inntekten ble redusert med et beløp som skulle dekke forventet oppsigelse av avtaler fra klientens side i avtaleperioden. Beløpet ble beregnet på basis av erfaringstall. Inntekter ved salg av tjenester resultatføres som inntekt etter hvert som tjenestene utføres. Inntekt ved salg av varer resultatføres ved levering. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer forøvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler og balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Investeringer i datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Etter den nye avtalen fra 2011 blir provisjonsinntekter knyttet til salg av helseforsikring ført som utsatt inntekt i balansen ved salget, og inntektsført i resultatregnskapet lineært over avtaleperioden. Den delen av inntekten som anses som godtgjørelse for pasienthåndteringen føres som utsatt inntekt i balansen ved salget, og inntektsføres i resultatregnskapet lineært over avtaleperioden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VERTIKAL HELSE 15

16 Noter til regnskapet for 2012 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er ut- lignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Note 1 Immaterielle eiendeler Rettigheter Software Totalt Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent lineær avskrivning 33 % % % Note 2 Varige driftsmidler kunst inventar/utstyr hjertestartere Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent lineær avskrivning 0 % % 20 % Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler leieperiode kostnadsført leie Driftsmiddel Leasing av biler Leie av kontormaskiner Forretningslokaler Husleiekontrakten ble inngått og gjelder fram til Vertikal helse

17 Noter til regnskapet for 2012 Note 3 Aksjer i datterselskaper Datterselskap Forretningskontor eierandel/stemmeandel egenkapital siste år resultat siste år balanseført verdi Tele Marketing One AS Oslo 100 % Nordisk Hälsoassistans AB Stockholm 100 % Sum Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da datterselskapene er uvesentlige. Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Konsernmellomværende Tele Marketing One AS Nordisk Hälsoassistans AB Sum Langsiktig gjeld Datterselskap - Tele Marketing One AS Sum Note 4 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til styremedlem / aksjonær Sum Note 5 Bundne midler Skattetrekksmidler Klientkonto og klientansvar er motregnet i offisielt regnskap Innestående på klientkonto Klientansvar VERTIKAL HELSE 17

18 Noter til regnskapet for 2012 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 3,29. Aksjonærer Antall eierandel Vålerveien 229 AS (Tore Thorstensen styrets leder) ,02 % Terence Wilson (styremedlem) ,70 % Vidar Arnulf Consulting AS (styremedlem) ,96 % Int. Resource Development AS ,73 % Siri Ingels (daglig leder) ,35 % Michael Ellinas ,55 % Zenit Corporation ,55 % Littleton Inc ,57 % Bilbrook Navigation Inc ,25 % Karl Fredrik van der Lagen-Larsen (økonomidirektør) ,00 % Panicoes & Maroulla Loucaides ,46 % Compartir Holding AS ,08 % Benzax Maritime Co Ltd ,82 % Sophoclis Nicola ,65 % Vidar Arnulf (styremedlem) 263 0,03 % Sola Hangar AS ,64 % Christian von Hirsch (markedsdirektør) ,31 % Petter Granviken ,25 % Egne aksjer ,11 % Totalt % Note 7 Egenkapital Aksjekapital Beholdning egne aksjer Kapitalnedsettelse ikke registrert Annen innskutt egenkapital Egenkapital Registrert kapitalnedsettelse Korrigeringer egne aksjer kapitalendringer Gjeldsettergivelse Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital sum 18 Vertikal helse

19 Noter til regnskapet for 2012 Note 8 Skatt endring Beregning av utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel Driftsmidler Fordringer Varebeholdning Uopptjent inntekt Midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring er begrunnet med antatt fremtidig inntjening Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skattefordel og betalbar skatt Resultat før skatt (-underskudd) Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Fradrag for underskudd til fremføring Skattepliktig inntekt (-underskudd) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt - - VERTIKAL HELSE 19

20 Noter til regnskapet for 2012 Note 9 Salgsinntekter og kundefordringer Som beskrevet i prinsippnoten er inntekter fra administrerte helsetjenester og kostnader til helseforsikring presentert netto i resultatregnskapet, og kundefordringer og avsetning til forsikringspremie er presentert netto i balansen. Netto salgsinntekter og kundefordringer består av: Brutto salgsinntekter Kostnader til helseforsikring Netto salgsinntekter Brutto kundefordringer Avsetning forsikringspremie Netto kundefordringer Note 10 Lønnskostnader, godtgjørelser, ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Selskapet har en innskuddsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Kostnaden tilsvarer årets premie. Ytelser til ledende personer Daglig leder styret Lønn Pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum Revisor fordeling av kostnadsført godtgjørelse Lovpålagt revisjon (inkludert bistand med årsregnskap) Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Det er gitt et lån til en av styremedlemmene/aksjonærene, jfr note 4. Fordringen renteberegnes med 2,5 % p.a., og det er stilt sikkerhet for lånet. Lånet er avdragsfritt i tre år og forfaller i sin helhet til betaling i For øvrig er det ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Det foreligger ingen bonusavtaler eller avtale om godtgjørelse ved et eventuelt opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv. Note 11 Varer Varebeholdningen består av varer for salg. Oppført beholdning er vurdert til kostpris. Ukurante varer er nedskrevet til Vertikal helse

21 VERTIKAL HELSE 21

22 22 Vertikal helse

23

24 miksmaster creative

25 Vertikal Helseassistanse AS Postboks 193 Skøyen Drammensveien Oslo Telefon: Faks: E-post:

Medisinsk rapport 2012

Medisinsk rapport 2012 Medisinsk rapport MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 3 innhold Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet

Detaljer

Statusrapport Vertikal Helse 2013

Statusrapport Vertikal Helse 2013 Statusrapport Vertikal Helse 2013 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering for fremtiden Utviklingen innen medisinsk behandling som individualisert medisin, stiller nye og høyere krav til vår medisinske

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer