Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Lise Letnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Lise Letnes"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP Ingrid Melhus SP Bjarne Kvistad AP Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ingrid Alstad AP Bente Kvam AP Mads Skaugen SV Izabela Vang H Øyvind Treider Olsen V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Lise Letnes SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Liv Elin Olsen Rep. SP Merknader Før møtet var det befaring på småbåtanlegget på Hylla. Jfr. Sak 73/12 Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 78/12 ble behandlet først. Dessuten møtte: Navn Jon Arve Hollekim Pål Gauteplass Lars H. Daling Kristin Volden Rådmann Planlegger Kommunalsjef Planlegger

2 Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Ole Anders Iversen, leder Bente Kvam Steinar Klev Sakliste Utvalgssaksnr PS 73/12 PS 74/12 PS 75/12 PS 76/12 PS 77/12 RS 166/12 RS 167/12 Innhold Småbåtanlegg på Hylla - Klage på byggetillatelse. Søknad fra Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv om fritak fra boplikt, Gjørv gård gnr 203 bnr 1, i Inderøy kommune Tilskudd til oppryddingstiltak. Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker Køppenvegen 10 - Mosvik skole. Rammetillatelse for ombygging 318/199 Westrum Olav - 175/1 - Tilbygg bolig - Untatt off. RS 168/12 Saursaunet Trond -85/2 - Fritidsbolig - Fjordsyn hyttegrend - RS 169/12 RS 170/12 Revkroken 12 -Bjørnes Maskin og Transport AS. Lokal godkjenning av foretak Revkroken 12 - Hagstrøm. Godkjent enebolig med dispensasjon for høyde, 197/117 RS 171/12 Austad Kjetil Johannes - gnr 181 bnr Tilbygg bolig - Østerenget 28 - RS 172/12 Tangstad Tor Inge -9/32 - Søknad om tillatelse til tiltak - Hamnavegen 84 - RS 173/12 Mosvik skole - Letnes arkitektkontor AS. Lokal godkjenning av foretak - RS 174/12 Neergård Klaus - 221/8 - Garasje - Bartnesvegen 30 - RS 175/12 RS 176/12 Knutsen Erling - gnr 357 bnr Deling av 5 stk. hyttetomter - Solstrand - Knudsen Harry - 4/26/1 - søknad om fradeling - Vennalivn 39A -

3 RS 177/12 Pedersen Solveig Bosnes - 36/1 - Deling hyttetomt, kjøp av festetomt - Rotvoldfeltet RS 178/12 Karlsen Willy - 325/5 - Deling boligtomt - Oppheimvegen 88 - RS 179/12 RS 180/12 Sundnesnesset 23-Myhre. Godkjent riving og tilbygging, 009/105. Dispensasjon. Vist Geir - 194/24 - Ny avkjørsel til eiendommen - Skoglivegen 13 - RS 181/12 Sund Arnfinn - gnr 136 bnr Deling av grunneiendom - Kvitveisvegen 3 RS 182/12 Heistad Kjell - 128/2 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - stabbur - Bosnesvegen RS 183/12 Følstad Sandra og Jim Cato - gnr 160 bnr Balkong7 carport - Svian 67 RS 184/12 Aasheim Tommy - gnr 045 bnr bolig - Skogvegen 23 - PS 78/12 Ordføreren orienterer PS 73/12 Småbåtanlegg på Hylla - Klage på byggetillatelse. Rådmannens forslag til vedtak Klagen fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas på vedtak om byggetillatelse for småbåtanlegg på Hylla tas ikke til følge. Inderøy kommunes vedtak om å gi byggetillatelse fra , og senere endring av tillatelsen opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Behandling i Hovedutvalg Natur : Saksordfører: Bjarne Kvistad Hovedutvalget var på befaring på småbåtanlegget før behandling av denne saken. Notat/kart fra interessenter overlevert på befaringen, ble lagt fram i møtet. Rådmannen foreslo saken utsatt. Vedtak i Hovedutvalg Natur Saken utsettes.

4 PS 74/12 Søknad fra Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv om fritak fra boplikt, Gjørv gård gnr 203 bnr 1, i Inderøy kommune Rådmannens forslag til vedtak: Espen Gjørv og Aleksandra Bech Gjørv gis i medhold av konsesjonslovens 9 pkt. 2, 4 og 5 konsesjon for erverv av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1 i Inderøy på vilkår av at de bosetter seg på eiendommen innen Ytterligere fritak ut over denne perioden kan ikke påregnes. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Izabela Vang Venstre v/øyvind Treider Olsen la fram følgende endringsforslag: Espen Gjørv og Aleksandra Bech Gjørv gis i medhold av konsesjonslovens 9 pkt. 2, 4 og 5 konsesjon for erverv av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1 i Inderøy på vilkår av at de bosetter seg på eiendommen innen Senterpartiet ba om gruppemøte. Møtet ble hevet i 10 minutter. Rådmannens forslag: 9 stemmer Venstres forslag : 2 stemmer Vedtak i Hovedutvalg Natur Espen Gjørv og Aleksandra Bech Gjørv gis i medhold av konsesjonslovens 9 pkt. 2, 4 og 5 konsesjon for erverv av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1 i Inderøy på vilkår av at de bosetter seg på eiendommen innen Ytterligere fritak ut over denne perioden kan ikke påregnes. PS 75/12 Tilskudd til oppryddingstiltak. Rådmannens forslag til vedtak: Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr ,- hver til dekning av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012. Beløpet i sum inntil kr ,- - dekkes over formannskapets konto Reservert til tilleggsbevilgninger. Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumentere kostnader.

5 Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Mads Skaugen Innstilling i Hovedutvalg Natur Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr ,- hver til dekning av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012. Beløpet i sum inntil kr ,00 dekkes over formannskapets konto Reservert til tilleggsbevilgninger. Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumenterte kostnader. PS 76/12 Temasak: Kommuneplanens samfunnsdel - videre arbeid Behandling i Hovedutvalg Natur Innstilling i Hovedutvalg Natur Høringsutkastet tas til orientering. PS 77/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker Behandling i Hovedutvalg Natur Notat fra rådmannen er lagt ut på PDF-Expert og kommunens hjemmeside. Rådmannen orienterte. Bjarne Kvistad stilte spørsmål om det ligger midler til grønn lunge/ forskjønnelse av området fra Rødbrygga og opp til Grandetomta i de planene som foreligger? Rådmannen svarte på spørsmålet. Mads Skaugen ba rådmannen orientere nærmere om Flyndra A/S og kapitalstyrking. Rådmannen orienterte. Izabela Vang stilte følgende spørsmål: Status Næringskoordinator Status Vegplan Kostnader opprusting av Øvergata Rådmannen svarte. Bente Kvam ba rådmannen orientere nærmere om ny organisering av rådmannens stab, støtte og service. Rådmannen svarte. Mads Skaugen stilte spørsmål om observasjon av mårhund. Leder besvarte spørsmålet.

6 Leder stilte spørsmål om trafikksikkerhetsplanen. Rådmannen svarte. Leder orienterte om kommende møte med Vegvesenet vedr. gangfelt i kommunen. Bjarne Kvistad stilte spørsmål om hvordan administrasjonen ser på utvikling av området rundt Inderøy samfunnshus. Rådmannen svarte. Leder stilte spørsmål om vedr. status fjernvarmeanlegg. Rådmannen svarte. Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur Redegjørelsen og referatene tas til orientering

7 RS 166/12 Køppenvegen 10 - Mosvik skole. Rammetillatelse for ombygging 318/199 RS 167/12 Westrum Olav - 175/1 - Tilbygg bolig - RS 168/12 Saursaunet Trond -85/2 - Fritidsbolig - Fjordsyn hyttegrend - RS 169/12 Revkroken 12 -Bjørnes Maskin og Transport AS. Lokal godkjenning av foretak RS 170/12 Revkroken 12 - Hagstrøm. Godkjent enebolig med dispensasjon for høyde, 197/117 RS 171/12 Austad Kjetil Johannes - gnr 181 bnr Tilbygg bolig - Østerenget 28 - RS 172/12 Tangstad Tor Inge -9/32 - Søknad om tillatelse til tiltak - Hamnavegen 84 - RS 173/12 Mosvik skole - Letnes arkitektkontor AS. Lokal godkjenning av foretak - RS 174/12 Neergård Klaus - 221/8 - Garasje - Bartnesvegen 30 - RS 175/12 Knutsen Erling - gnr 357 bnr Deling av 5 stk. hyttetomter - Solstrand - RS 176/12 Knudsen Harry - 4/26/1 - søknad om fradeling - Vennalivn 39A - RS 177/12 Pedersen Solveig Bosnes - 36/1 - Deling hyttetomt, kjøp av festetomt - Rotvoldfeltet RS 178/12 Karlsen Willy - 325/5 - Deling boligtomt - Oppheimvegen 88 - RS 179/12 Sundnesnesset 23-Myhre. Godkjent riving og tilbygging, 009/105. Dispensasjon. RS 180/12 Vist Geir - 194/24 - Ny avkjørsel til eiendommen - Skoglivegen 13 - RS 181/12 Sund Arnfinn - gnr 136 bnr Deling av grunneiendom - Kvitveisvegen 3 RS 182/12 Heistad Kjell - 128/2 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - stabbur - Bosnesvegen RS 183/12 Følstad Sandra og Jim Cato - gnr 160 bnr Balkong7 carport - Svian 67 RS 184/12 Aasheim Tommy - gnr 045 bnr bolig - Skogvegen 23 - PS 78/12 Ordføreren orienterer Behandling i Hovedutvalg Natur Ordfører orienterer: Ordfører takket deltakerne i TV-aksjonen. Det kom inn ca kr. Ordfører har vært i mekling med Fylkesmannen i N-T vedr. Fagerborg Regional arealplan Ber om å få planen som sak i november. Ungt Entreprenørskap

8 Vinmonopol Folkevalgtopplæring i forbindelse med kommunestyremøte i desember. Ber om fokus på arbeidsgiverpolitikk. Ønsker også andre innspill. Fylkesvegplan. Ønsker å prioritere fylkesvei 755 spesielt fra Skarnsundbrua mot Mosvik sentrum. Videre gang-/sykkelveier samt belysning i Straumen sentrum Vedtak i Hovedutvalg Natur Ordførers redegjørelse tas til orientering.

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøy Rådhus - Skarnsundet Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15.00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøy Rådhus - Skarnsundet Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15.00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøy Rådhus - Skarnsundet Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 08:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet - Inderøy Rådhus Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.02.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad. Enhetsleder N-T fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad. Enhetsleder N-T fylkeskommune Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer