Medlemsblad februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad 2 12. februar 2014"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad februar 2014 Årsmøte 10. mars i Finsland Innhold: Foto: NLR Agder Landbrukets HMS s. 2 Fagmøte frukt s. 7 Økonomitips s. 3 Temamøte økologisk s. 7 Økologisk veiledning s. 3 Bedriftslederkurs s. 8 Miljøplan s. 4 Grovfôr til hest, fagseminar s. 9 Grovfôrmøter s. 5 Fjøsåpning på Evje s. 10 Fagmøte bringebær s. 6 Fagmøte 1 sau s. 10 Fagmøte Jordbær s. 6 Møtekalender s. 12

2 Landbrukets HMS + NLR = sant Fra 1. januar 2014 er Landbrukets HMS-tjeneste blitt en avdeling under Norsk Landbruksrådgiving sentralt, og innen et par år skal også de regionale enhetene samordnes. I første omgang er LHMS blitt en avdeling under NRLs sentralenhet på Ås, og alle de ansatte i LHMS fortsetter i sine stillinger. Styret for LHMS er avvikla og styret i NLR er øverst ansvarlig. Avtalene med bedriftshelsetjenestene rundt om i landet fortsetter, og det blir ikke forandring i tjenestetilbudet til medlemmene i år. Det jobbes nå videre med fremtidig organisering, samkjøring av de administrative oppgavene, avklaring på kontingentspørsmål og hvordan det på en best mulig måte kan tilby bedriftshelsetjeneste og HMS-rådgivning til alle medlemmene i nye NLR til en kostnadseffektiv pris. Dette arbeidet startet opp 11. februar med fire regionale arbeidsgrupper med medlemmer fra NLR og LHMS. Agder er med i gruppa for Sør-Vestlandet, og Odd Harald Reve er NLR-representant her. Arbeidsgruppene skal foreslå løsninger for lokal samordning og samlokalisering, og hvordan HMS-rådgivinga best kan implementeres i de lokale rådgivingsenhetene. Dette arbeidet skal være ferdig på seinsommeren Mange gårdbrukere på Agder er allerede medlemmer i Landbrukets HMS, og helse, miljø og sikkerhet er en veldig viktig del av det å drive landbruk. Nettside LHMS: Skrevet av: Informasjon på e-post Vi sender ut mye info på e-post. Dersom du ikke mottar info fra oss, så er det fordi vi ikke har registrert din e-postadresse. Send din e-postadresse til oss på 2

3 Økonomitips ved årsavslutning Skattefrie investeringstilskudd i distriktskommuner BU tilskudd til faste anlegg med tilhørende produksjonstilskudd til produsenter ved utbygging i distriktskommuner, er skattefrie. Det vil si at tilskuddet ikke skal trekkes fra avskrivningsgrunnlaget. Det er også omtalt i Bondebladet nummer 6 og vises Lovdata: FOR nummer På Agder gjelder dette kommunene: Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Farsund, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Dersom du har fått investeringstilskudd og bor i disse kommunene gjelder det deg. Snakk med din regnskapsfører om saken. Skrevet av: Økologisk Veiledningsprosjekt Norsk Landbruksrådgiving tilbyr Økologisk Førsteråd også i 2014, og det er fortsatt gratis. I tillegg tilbys rådgivingstimer, grupperådgiving og foredrag med tema økologisk landbruk. Økologisk Førsteråd: Gratis rådgiving for de som vil vite mer om økologisk landbruk. Tilbudet inkluderer gårdsbesøk med gjennomgang av dagens drift sammenliknet med økologisk drift, og ei skriftlig vurdering av agronomiske og økonomiske fordeler og ulemper. Rådgivningstimer: Tilbud om 6-10 rådgivningstimer til de som driver økologisk, og som trenger ekstra rådgiving når det gjelder tilpassing til økologiske regler og drift. Det inngås skriftlig avtale, og det betales 150 kr per time i egenandel. Grupperådgiving: Tilbud til alle som driver landbruk om enten å delta på temamøter om grovfôr/melk, sau, høns, grønnsaker osv. Foredrag: Tilbud om foredrag med tema økologisk landbruk på eksterne fagmøter. Kontakt:

4 Miljøplan Landbruksrådgiving Agder tilbyr hjelp med Miljøplan trinn I og trinn II, enten ved gårdsbesøk eller på kveldskurs i samarbeid med Bondelag, Småbrukarlag og Landbrukskontor. Miljøplan trinn I er obligatorisk for å få produksjonstilskudd. Denne består av gjødslingsplan, eventuelt sprøyteplan, kart over driftsenheten der gårdens ressurser er avmerka og kulturminner er omtalt, samt ei sjekkliste som oppdateres årlig. Planen oppbevares på gården og vises fram ved kontroll. Miljøplan trinn II er obligatorisk ved SMIL-søknad om rydding og inngjerding av beitemark, kantrydding og restaurering av gamle bygninger. Man må ha trinn II for å søke enkelte tilskuddsordninger i Regionalt Miljøprogram (RMP) som tilskudd til gravhauger, buveier, lauvingstrær, skjøtsel av artsrik eng og beitemark. Det trengs også for å søke grøftetilskudd. De fleste har Miljøplan trinn I, men noen mangler den fortsatt, og mange ønsker Miljøplan trinn II. Det er mulig å få hjelp til begge deler i løpet av et gårdsbesøk eller et kurs. NB! Det blir dagkurs i Sirdal torsdag 10. april kl Mer info om det i neste medlemsskriv. Alle må ha med KART over gården og leiejorda; enten trinn I-kart eller kart i svart/kvitt 1:5000 (Landbrukskontoret, eller klikk Gårdskart og legg inn gårds- og bruksnr.). Kontakt: Settepotet Husk å bestille gjødselplan nå! Det er fortsatt god tilgang på chipssortene Saturna og Lady Claire. Av matpoteter er det kun litt Beate og Folva igjen. Tidligsortene er utsolgt. Melkekvote til leie Melkekvote på liter i Holum vurderes leid bort. Kontakt: Gunlaug Solås

5 Grovfôrmøter Tradisjonen tro arrangerer vi en møteserie på grovfôr der vi presenterer helt ferske forsøksresultater fra forrige vekstsesong. Tid: Onsdag, 19. februar, kl Sted: 2. etasje på Felleskjøpet i Lyngdal Tid: Torsdag 20. februar, kl Sted: Herredshuset i Finsland Tid: Onsdag 26. februar, kl Sted: Bioforsk Landvik Program Det har vært stor aktivitet på grovfôr i 2013 og vi presenterer helt ferske forsøksresultater fra lokale felt. Vi har gjort nye beregninger på maskinkostnader der vi ser på gårdens areal og om det er lønnsomt å eie, leie eller ha sameie på maskineriet. Nytt innen frøblandinger og gjødsel. Vi serverer lunsj. Alle er hjertelig velkommen! Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder Fagtur til Nederland september Tema: Fôrdyrking, husdyrgjødselhandtering, nye driftsbygninger, energiforsyning. NLR Hordaland/Bondevennen arrangerer fagtur til Nederland for bønder i Hordaland, Rogaland og Agder. Vi skal besøke fagmiljøer og mjølkeproduksjonsbruk som ligger fremst i utviklingen i nederlandsk mjølkeproduksjon. Pris ca. kr 5.500,-. Bindende påmelding innen 28.februar. Les mer om turen på: 5

6 Fagmøte bringebær Nytt og viktig før vekstsesongen Tid: Mandag 17. mars kl ca Sted: 2.etg i møtelokalene til Felleskjøpet i Rigetjønnveien 20 i Kristiansand Program ved Anne Vintland og Karstein Henriksen. Plantevern - nyheter, erfaringer og endringer. Spesiell fokus på stengelsykdommer som alvorlig skadegjører hva har vi lært og hva har vi glemt samt hvilke forebyggende og direkte tiltak bør vi gjøre? Nyplanting/planteåret i bringebær hva er viktig å gjøre og fokusere på? Klimamålinger - erfaringer med siste års målinger i plasttunneler. Annet tidsaktuelt nytt, spørsmål og diskusjoner før sesongen. Servering underveis i møtet. Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder Fagmøte jordbær Nytt og viktig før vekstsesongen Tid: Mandag 10. mars kl ca Sted: 2.etg i møtelokalene til Felleskjøpet i Rigetjønnveien 20 i Kristiansand Program ved Anne Vintland og Karstein Henriksen. Plantevern - nyheter, erfaringer og endringer. Kvalitetsjordbær selger litt om resultatene fra forsøk i 2013 og hva må gjøres for å holde og løfte kvaliteten? Spesiell fokus på jordbærmidd som alvorlig skadegjører- hva har vi lært og hva har vi glemt samt hvilke forebyggende og direkte tiltak bør vi gjøre? Remonterende jordbær - dyrkingsstrategi og arbeid gjennom året for konvensjonell og økologisk dyrking. Annet tidsaktuelt nytt, spørsmål og diskusjoner før sesongen. Servering underveis i møtet. Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder 6

7 Fagmøte frukt og årsmøte i Morelldyrkerlaget Tid: Torsdag 20. mars kl ca Sted: 2.etg i møtelokalene til felleskjøpet i Rigetjønnveien 20 i Kristiansand Program ved Anne Vintland: Plantevern nyheter, endringer i alle kulturer Klima i plasttunneler Sommerbeskjæring i morell Muligheter for produksjon av plommer Årsmøtet for Morelldyrkerlaget ved Olav Kristensen Enkel servering. Alle er hjertelig velkommen! Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder Temamøte økologisk landbruk Tid: Fredag 28. mars kl Sted: NLR Agder sine lokaler på Brandsvoll i Finsland Dette er det årlige medlemsmøtet for medlemmer i NLR Agder som driver økologisk. Vi oppfordrer alle som driver økologisk og alle som er interessert i økologisk landbruk om å komme på dette møtet. Program: Valg av fagråd Handlingsplan 2014 Fagprogram: - Muligheter med økologisk jordbærproduksjon v/jan Karstein Henriksen NLR Agder - Økologisk kraftfôr v/felleskjøpet Enkel formiddagsmat Påmelding innen 26. februar til tlf:

8 Bonden som bedriftsleder Dette er et kurs for alle bønder, der vi setter fokus på bonden som bedriftsleder. Tid: 11., 18. og 25. mars kl Sted: Rosfjord strandhotell, Lyngdal Program: Tirsdag 11.mars Hvilken bonde er jeg og hvilke framtidsplaner har jeg for gården, v/torleiv Roland, NLR-Agder Lede seg sjøl og andre, v/torleiv Roland, NLR-Agder Forsikring og pensjon som selvstendig næringsdrivende, v/arnstein Bendiksen, Gjensidige Tirsdag 18.mars Bondens arbeidsgiveransvar og ansettelsesvilkår, ordninger ved innleie av utenlandsk arbeidskraft, v/nils Thorsrud, juridisk rådgiver NHO Praktisk økonomistyring og driftstilpassing på gården Hva tjener du penger på? v/jan Karstein Henriksen, NLR-Agder Tirsdag 25.mars Regnskap mer enn å tilfredsstille skattemyndighetene, skatteregler, lån/leasing, v/knut Foss, Visma Regnskap Budsjettstyring, likviditet og betalingsevne, v/torleiv Roland, NLR-Agder Lederansvar for trygghet og helse, v/gunnar Helliesen, Landbrukets HMS tjeneste Pris (inkludert mat): Hele kurset kr. 1500,- En kveld kr 800,- (NB: Dette er for de som kun melder seg på en kveld) Hvis to eller flere fra én bedrift stiller, kr 750,- for øvrige deltagere. Påmelding til eller Bindende påmelding innen mandag 3. mars Alle er hjertelig velkommen! Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder 8

9 9

10 Fjøsåpning i Evje Det nye småfe-fjøset til Sven og Marit Reiersen, som vil være visningsfjøs for Nortura, blir offisielt åpnet 19. februar Velkommen skal du være! Tid: Onsdag 19. februar kl Sted: Tveit, 4737 Hornnes Program: Åpning v/ordfører i Evje og Hornnes Sven Reiersen forteller om sauehuset Tinnoset Sag Innovasjon Norge Servering For mer info tlf eller gå inn på våre web-sider for utfyllende informasjon: Alle er hjertelig velkommen! Fagmøte om utmarksbeite og sau Sted: Lister vidaregåande skule i Kvinesdal Tid: Laurdag 22. februar kl Erling Skurdal frå Nortura kjem og held innlegg om: Korleis oppnå flest mulig slaktemogne lam direkte frå utmarksbeite? Tiltak for å sikre tilgang til utmarksbeite framover med vekt på beitebruksplanar. Ole Steffen Gusdal frå Fylkesmannen tar for seg: Statistikk tap av sau og lam i Rapport frå beitelaga og førebyggande tiltak. Tønnes Hamar frå Flekkefjord beitelag skal fortelja om: Handlingsplan for betre tilvekst og mindre svinn av lam. Alle som er interesserte er velkomne! Arrangørar: Vest-Agder Sau og Geit, Fylkesmannen i Vest-Agder og Prosjekt «ny giv i sauehaldet i Vest-Agder» 10

11 Oversikt over ansatte ring og bli satt over eller ring direkte til mobil 11

12 Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen Møtekalender 2014 Februar 18. Autorisasjonskurs i plantevern, Lyngdal 18. Kurs i jordbær, Kristiansand 19. Fagmøte grovfôr, Lyngdal 20. Fagmøte med tema jord, Landvik 20. Fagmøte grovfôr, Finsland 21. Kurs bringebær - 1.kurssamling, Kristiansand 25. Kurs i frukt morell og plomme - 1.kurssamling, Kristiansand 26. Fagmøte grovfôr Landvik i Grimstad 28. Møte økologisk, tema økokraftfor og økojordbær, Finsland Mars 10. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Agder, Finsland 10. Fagmøte jordbær. Kristiansand 11. Bonden som bedriftsleder, Lyngdal 12. Fagseminar, grovfôr til hest, Hestesportens hus, Oslo 13. Autorisasjonskurs i plantevern, Lyngdal 17. Fagmøte bringebær, Kristiansand 18. Bonden som bedriftsleder, Lyngdal 20. Fagmøte frukt, Kristiansand 24. Bonden som bedriftsleder, Lyngdal 25. og 26. Autorisasjonskurs i plantevern, Søgne 12

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 27.november 2013 Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Innhold: Sørlandssamlinga 2014 s 2 Info om medlemskap s 7 Rotvekstdagen

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 6/2008 15.10.2008 Fagmøter og markdager Aktuelt om gjødsling Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!

AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen! AB-NYTT 2012 2013 Systematisk arbeid gir resultater For oss som er bønder er det to viktige begivenheter i året som påvirker vår økonomi. Det første er jordbruksforhandlingene i mai der det forhandles

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24.

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN Konsernstyret vedtok i vår å innføre et tillegg på 6 øre pr liter melk for produsenter som er medlemmer av husdyrkontrollen. Registrerer du egne veiedata, eller

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer