Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene"

Transkript

1 Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

2 Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Målrealisering Prosjektorganisering Erfaringer som samspill kommune Viktige erfaringer Regnskap Avslutning... 5 Vedlegg... 5

3 Godkjent av: Eli Braseth Side 3 av 3 1. Sammendrag Åfjord kommune søkte om deltakelse i ELIN-k og Samspillkommune-30 i oktober 2008 og ble godkjent av NSF. Søknaden ble skrevet ut i fra at Åfjord kommune ser behov for en bedre utnyttelse av elektroniske samhandlingshjelpemidler mellom pleie og omsorg og fastlegene samt våre 2 lokalsykehus( St.Olav s Hospital i Trondheim og avdeling Orkdal sykehus) Et, av flere, overordnede mål i organisasjonen er vi skal være innovative i fht. bruk av ny teknologi innenfor tjenestene for å styrke samarbeidet og yte bedre tjenester Dagens situasjon: Kommunen har EPJ( Visma Unique-Profil) sammen med 6 andre kommuner på Fosen. Dette samarbeidet om EPJ er forankret i Fosen Regionråd som er et samarbeidsorgan som består av ordførere og rådmenn fra de 8 kommunene på Fosen. Det er ikke tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling, unntatt legekontorene som bruker Midt Norsk Helse Nett (MNHN) men ikke Norsk Helse Nett (NHN). Legekontoret i Åfjord bruker Profdoc -WinMed Hva er oppnådd i forprosjektet Samtlige kommuner på Fosen har fått kjennskap til ELIN-k og de muligheter som finnes i EPJ. Det er inngått en intensjons og vedlikeholdsavtale om nødvendige moduler, inkludert mobil-profil, i Visma Profil for å kunne ta i bruk ELIN-k. Det har vært vanskelig å få til det samme med Profdoc-WinMed og ikke lyktes. Samtlige 8 kommuner på Fosen har signert konvertering fra Midt Norsk helsenett til Norsk helsenett med oppstart før sommeren Vi har etablert avvikshåndtering i fht vårt kvalitetssystem. Elin-k er forankret i Samarbeidsutvalget med legene og også tatt inn i årsplanene for PLO og legetjenesten. Vi har avslutningsvis fått en betydelig økt kunnskap om ELIN-k og dess muligheter og begrensninger. Samtlige øvrige kommuner på Fosen viser interesse i å ta i bruk ELIN-k i et hovedprosjekt. 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen Aktiviteter November Desember Januar Februar Mars April Etablert styrings og arbeidsgruppe Skrevet forprosjektplan (ferdig ) ferdigstillet Konvertering fra MNHN til NHN Anskaffet ELIN-k i Visma- Profil Anskaffet ELIN-k i Profdoc- Winmed Etablere avvikshåndtering i fht meldingsutveksling Avklar opplæringsbehov innenfor PLO og legekontor Avklar tilganger og rettigheter for brukerne Avklar hvilke kommuner som skal delta i ELIN-k

4 Godkjent av: Eli Braseth Side 4 av 4 3. Målrealisering I forprosjektet skulle det defineres mål og tiltak for hovedprosjektet for innføring av elektronisk samhandling med fastlegene i Åfjord og ev. på Fosen, og etablere en prosjektplan for dette. 3.1 Delmål Prosjektet har definert følgende delmål: 1. Etablere nødvendig infrastruktur for meldingsutveksling med pleie og omsorgstjenestene, sykehus og fastleger. 2. Avklare kostnadsprofiler i fht etablering av Elin-k og fagprogrammene samt NHN 3. Etablere avtaleverk om meldingsutveksling med fastlegene i kommunen. 4. Avklare hvilke kommuner som kan /skal delta i ELIN-k 5. Konvertere fra MNHN til NHN 6. Bidra til at fastlegene i kommunen forbereder seg til meldingsutveksling med kommunen. 7. Påbegynne arbeidet med å etablere rutiner for kommunikasjon med fastleger via elektroniske meldinger. 8. Definere nødvendig tilgang og rettigheter til de ulike yrkesgruppene for hver enkelt melding. 9. Spre kunnskap om elektronisk samhandling i kommunen. 4. Prosjektorganisering Forprosjektet har hatt en enkel og effektiv prosjektorganisering med sektorsjef Eli Braseth som prosjektansvarlig. Det har vært etablert en arbeidsgruppe som har bestått av: Fagsjef Kenth Hallbäck som prosjektleder Avd.leder Laila Dolmseth Refsnes IKT-rådgiver Asbjørn Humstad Leder av Fosen regionråd Vidar Daltveit har vært informert og kommet med gode innspill 5. Erfaringer som samspillkommune Åfjord kommune har hatt stor glede av å delta i ELIN-k prosjektet hvorav et av målene var å ta i bruk ny teknologi sett i fht vår IKT-satsning samt å bli oppdatert på de muligheter som finnes i ELIN-k. Dette sett opp mot at det er en felles EPJ- Profil i de fleste kommunene på Fosen. Det har også vært noe kontakt fra prosjektleder med noen av de øvrige deltakerne i netteverket. Legetjenesten er positiv til å bruke ELIN-k, Informasjonen som har vært lagt ut på NSF s hjemmside har bidratt med nyttige tips og avklaringer. Informasjonen på KITH s hjemmside har vært for lite oppdatert og noe forvirrende. Når det gjelder netteverkssamlingene så har spesielt den første gitt en god innsikt i prosjektforventningene da mye var nytt og litt forvirrende. Den andre samlingen var mindre matnyttig og kunne også med fordel blitt gjennomført som en videokonferanse da det går mye tid i reising. De månedlige telefonmøtene har vært et fint forum for refleksjon, informasjon og oppfølging. Mailer som har blitt sendt har blitt raskt besvart. Samtlige 8 kommuner på Fosen har hatt en grei dialog med NHN og har inngått kontrakt med NHN om konvertering fra MNHN til NHN. Det har vært en god dialog med Visma i fht Profil og nødvendige moduler og priser. I fht Profdoc så har dette vært vanskelig og forvirrende og få konkrete svar og intet er avklart pt. Slike forhandlinger kunne med fordel vært gjennomført sentralt. Erfaringene fra forprosjektet er viktige i fht hovedprosjektet som skal gjennomføres høsten 2009

5 Godkjent av: Eli Braseth Side 5 av 5 6. Viktige erfaringer I fht det kommende hovedprosjektet så må det settes av nødvendig tid til gjennomføringen av dette. Ev at det etableres en interkommunal stilling for en periode som har dette ansvar. Drifting av slike prosjekter tar mer tid enn en tenker- Ting tar tid Samtlige kommuner på Fosen som skal ta i bruk ELIN-k skal være deltakere i den kommende arbeidsgruppen og dette må sees mot eksisterende brukerforum på Fosen i fht Visma-Profil. Informasjonen rundt ELIN-k må styrkes lokalt og interkommunalt Erfaringene fra pilotkommunene må legges til grunn for gjennomføringen av hovedprosjektet Eksisterende kvalitetssystemer /avviksbehandling i den enkelte kommune skal brukes Det er en interkommunal interesse å delta i den videre gjennomføringen og implementeringen av Elin-k i et hovedprosjekt Ansatte i PLO og legetjenesten skal trekkes in på et tidlig tidspunkt via god informasjon 7. Regnskap Prosjektet har gått etter oppsatt budsjett og regnskap uten avvik og det har ikke vært noe overraskelser her. Det er fortsatt ikke fastsatt noen pris i fht ELIN-k modulen fra Profdoc. I fht Visma er dette avklart og signert avtale. Det er ikke påført noen ekstra kostnader i fht etablering av NHN da dette er en konvertering fra MNHN til NHN. 8. Avslutning Forprosjektet samt sluttrapporten har gitt oss et mye bedre utgangspunkt for gjennomføringen av hovedprosjektet høsten En viktig forutsetning for å lykkes med dette er av vi lærer av pilotkommune og at denne informasjonen blir lett tilgjengelig for oss. I tillegg så må det foretas sluttforhandlinger i fht de legebaserte fagprogrammene Profdoc WinMed og Vision. EPJ har de nødvendige modulene på plass høsten 2009 De ansatte innenfor PLO og legetjenesten skal involveres på et tidligst mulig tidspunkt. Det er også en interkommunal interesse blant de 8 Fosen kommunene å se på en mulig felles prosjektorganisering i fht ELIN-k høsten 2009.

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Samspillkommuneprosjektet

Samspillkommuneprosjektet et Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 14 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn 3 4.

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

VERDAL kommune 2010-2011

VERDAL kommune 2010-2011 Prosjektplan Dato 10.5.2011 Meldingsløftet i VERDAL kommune 2010-2011 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET... 4 2.1 MÅL... 4 2.2 DELMÅL... 4 2.3 HOVEDAKTIVITETER...

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 3 1.3. Mandat... 4 1.4. Målgruppa...

Detaljer