NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland"

Transkript

1 NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

2 Målet med prosjektet: redusere familiebasert vold og vold mot barn i Swaziland. øke kunnskap og bevissthet om barnemishandling og familiebasert voldshandlinger i lokalsamfunnet. øke tilgang og etterspørsel etter tjenester som retter seg mot familiebasert vold og barnemishandling i Shiselweni området. øke kapasiteten til NATICC og partnere slik at de kan tilby hensiktsmessige og effektive tjenester til de som er råkt av familiebasert vold og barnemishandling. påvirke de lovgivende myndighetene og lokalt lederskap, som skal ta stilling til lokale saker. bedre ledelsen og koordineringen av prosjektet med hensyn til planlegging, gjennomføring og evaluering.

3 Familiebasert vold innbefatter brudd på en rekk menneskerettigheter og kan være rettet mot kvinner og menn og barn av begge kjønn. Familiebasert vold kan ha en rekke former som voldtekt, vold, seksuelle krenkelser, menneskehandel, ulike former for omskjæring, tvangsekteskap osv. Kvinner er mer utsatt for denne type vold enn menn, samtidig som barn er mest utsatt for ulike former for mishandling, fysisk, seksuelt og psykisk.

4 Oppstart av nytt bistandsprosjekt Familiebasert vold og barnemishandling er ikke et ukjent begrep i Swaziland, men lite og ingen ting har blitt gjort for å bedre tilstanden. Mangel på adekvate lover og forordninger for å beskytte spesielt kvinner og barn har forverret situasjonen, i tillegg til at en ikke bruker de lovene som allerede finnes. En stor del av de kvinnene og barna som har vært utsatt for mishandling finner det av ulike grunner veldig vanskelig å rapportere sine tilfeller fordi det finnes få eller ingen ansvarlige instanser til å ta seg av saken i tillegg til at det råder en stor grad av uvitenhet. Det er også mangel på frivillige organisasjoner som arbeider direkte med saker som har med dette problemet å gjøre. FNs barnefond sier i sin rapport i 2007 at hver tredje kvinne i Swaziland ble seksuelt mishandlet som barn, en av tre hadde opplevd en grad av seksuell mishandling som barn og i tillegg hadde 25 % opplevd seksuell og fysisk vold. Antallet voldtekter har økt med nesten 50 % siden 2004 i henhold til Royal Swaziland Police Force s Domestic Violence and Child Protection Unit sine opplysninger. Med bakgrunn i disse opplysningene kom kirkekomiteen i vår søsterbevegelse i Swaziland med et forslag til DFEFs Misjons og Hjemmeutvalg i Norge om å søke midler til et nytt prosjekt rettet mot familiebasert vold. MHU vedtok våren 2011 å si ja til dette forslaget og søknad ble sendt til DIGNI. Søknaden er innvilget, og prosjektet er nå i oppstartsfasen. Per Arild Weiby har også denne gang sagt seg villig til å lede prosjektet i den første tiden. I og med at NATICC navnet har blitt kjent og anerkjent, har også det nye prosjektet fått samme navn.

5 1 av 3 er blitt seksuelt mishandlet som barn...

6 Ønskes: Bidragsytere til dekning av egenandel Prosjektene våre i Swaziland blir i all hovedsak finansiert ved NORAD midler gjennom DIGNI (tidligere Bistandsnemnda). Egenandel på 10% av prosjektkostnadene må søkerorganisasjonene imidlertid dekke selv. Disse midlene må være innsamlet i Norge. For HIV/AIDS prosjektet kunne vi bruke midler innsamlet gjennom TV aksjonen Aksjon HÅP til egenandel. Disse pengene er nå brukt opp og vi må finne andre måter å finansiere egenandelen på. Prosjektkostnadene pr. år er ca. 1.6 mill kroner, noe som medfører en egenandel på kroner. De andre misjonsorganisasjonene i Norge som søker tilsvarende støtte til sine prosjekter, samler inn midler til egenandel ute i sine menigheter eller foreninger, samt mottar bidrag fra privatpersoner. Kan vi regne med din menighet i finansieringen av dette viktige prosjektet? Dersom vi løfter sammen vil vi enkelt kunne samle inn disse midlene. Dersom de store menighetene gir kr og de mindre kr, vil vi langt på veg være i mål med egenandelen. Takk for at vi kan regne med dere! De Frie Evangeliske Forsamlinger Skinnenvegen 236, 3178 Våle Tlf: Facebook : DFEF i Swaziland

7 Støtte til egenandel NATICC De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons og hjemmekontoret Skinnenvegen 236, 3178 Våle

8 Bildene er fra informasjonsmøter som Naticc holder ute i høvding-crawlene.

9 Oddvar Evenstad Anbefaling av GBV-prosjekt i Swaziland Våren 2011 var jeg med en gruppe fra Norge for å feire misjonens 100års jubileum i Swaziland. Vi fikk også være med på innvielsen av det nye kirke- senteret, hvor NATIC (hiv/ aids prosjekt) har sitt kon- tor. Per Arild Weiby, som har ledet dette prosjektet, tok oss med for å se hvordan NATICC-teamet arbeider med informasjon/ opplysning og samtaler med høvding og landsbyråd. Vårt inntrykk var at lokalbefolk- ningen var åpen og ærlig om problemene, og særlig de yngre var villige til å forand- re på gamle tradisjoner. Jesus my Lord" Guds ord blir fortsatt forkynt i skolene som misjonen har grunn- lagt! Mange av disse barna er foreldreløse, og noen også hiv/aids smittet. At vi i DFEF kan være med i dette arbeidet gjør meg stolt! Det at GBV-prosjektet nå skal starte opp, viser noe av Guds omsorg for hele men- nesket. Jeg vil med stolthet og glede anbefale dette prosjektet! Hilsen Oddvar Evenstad Det gjorde også et sterkt inn- trykk og se alle barna på skolene, og høre den glade og friske sangen; "I" I am a winner in Oddvar Evenstad åpner et nytt kirkesenter i Nhlangano

10 Swaziland er DFEF sitt eldste misjonsfelt. Helt siden Peder Evenstad reiste til Afrika i 1911 og begynte arbeidet i Swaziland og til Borgny Viblemo avsluttet sin tjeneste for noen få år siden, har landet mer og mindre kontinuerlig hatt misjonærer fra DFEF som har tjent i landet. Arbeidet har båret rike frukter, og DFEF har nå en selvstendig søsterbevegelse med mange kirker og forsamlinger rundt om i den sørlige delen av landet (Shiselveni provinsen). Flere av menighetene etablerer nye utposter og arbeidet vokser. De siste årene har flere nye kirker og forsamlingshus blitt bygget, og nå er det på trappene å etablere en ny menighet også nord i landet, i nærheten av hovedstaden Mbabane. Swaziland er et av landene i det sørlige Afrika som er hardest rammet av HIV/AIDS. På det meste var 42 % av befolkningen smittet, noe som igjen har ført til høye dødstall. I mange familier er en generasjon borte, og barn må ofte vokse opp uten mor og far. HIV/AIDS-epidemien har uten tvil vært en stor tragedie for Swaziland, og i begynnelsen ble lite gjort for å få ned de høye tallene på de som ble smittet. Utsendinger fra DFEF som var i landet på begynnelsen av tallet, så hvilken tragedie som var i ferd med å utvikle seg i landet og hvor viktig det var at noe ble gjort for å begrense spredningen av HIV-viruset. DFEFs Misjons og Hjemmeutvalg bestemte seg for å sende søknad til Norsk Misjons Bistandsnemnd (Nå DIGNI) om Norad-midler til et bistandsprosjekt i Swaziland som i utgangspunktet skulle være et opplysningsprosjekt der folk fikk opplysning

11 om alle farene ved spredning av HIVviruset. Senere har også testing av de som ønsker det, kommet til. Prosjektet ble startet opp i 2001 og fikk navnet NATICC (Nhlangano AIDS Training and Counceling Centre). Tidligere misjonær i Swaziland, Per Arild Weiby sa seg villig til å lede prosjektet i oppstartingsfasen, og har senere vært koordinator for aktivitetene. NATICC har uten tvil vært et vellykket tiltak. Prosjektet har fått stor anerkjennelse fra myndighetene og andre profesjonelle aktører. Spesielt den yngre del av befolkningen har fått øynene opp for hvor store problemer HIV/AIDS-epidemien har før med seg, og det er i dag en helt annen holdning til saken enn det var for noen år tilbake. Smitteprosenten er nå på vei ned. DIGNI (Tidligere Bistandsnemnda) gir støtte til bistandsprosjekter i inntil 10 år. Prosjektperioden er 5 år, men den kan forlenges med inntil 5 nye år. Derfor er NATICC nå avsluttet fra norsk side, men prosjektet fortsetter med støtte fra lokale aktører.

12 Knut Østby: BÆREKRAFTIG PROSJEKT FORTJENER EN FORTSETTELSE Jeg kom begeistret hjem fra Swaziland våren 2011 etter å ha opplevd et jordnært og tillitvekkende Hiv/aidsprosjekt og jeg tenkte: all den gode kunnskapen og positive resultater som er oppnådd de senere årene gjennom det Norad-finansierte Hiv/aidsprosjektet fortjener en fortsettelse. Jeg ble derfor ekstra glad da jeg fikk vite om planene for et prosjekt om familiebasert vold. Etter mitt besøk i fjor har jeg hatt ekstra interesse av å følge med på nyhetene på et par websider til aviser i Swaziland, og det er et par ting som slår meg: nyhetsoppslagene er av en helt annen karakter enn her i Norge: ikke mange internasjonale nyheter, veldig lite åpen kritikk av myndighetene, men samtidig åpenhet om landets økonomiske krise (som «selvfølgelig» skyldes internasjonale forhold og lite selvkritikk av egen økonomisk politikk) og på den annen side: veldig, veldig mange voldsepisoder slås opp som «nasjonale nyheter» siden man neppe tør fokusere på de virkelige politiske utfordringene i landet. Så her kan man altså lese om med fullt navn om overgrep mellom lærere og elever, mellom eldre elever og yngre elever, om kirkelederes overgrep mot menighetsmedlemmer, om han som ble slått ned av en hel landsby fordi han hadde forgrepet seg mot en av deres egne. Alltid er det den svakeste part som lider og noen må tale deres sak! DFEFs prosjekt med fokus på familiebasert vold vil nettopp reise bevisstheten om det som vi alle vet her i Norge alle har krav på respekt og beskyttelse og eldre eller overordnede har ingen rett til å utnytte en underordnet svakere part. Dessverre er det slik at kvinner og barn ofte blir utnyttet og dessverre viser avisreferatene at kulturen ikke alltid er bedre innenfor kirker og menigheter. Swaziland trenger den «vekkelsen» som en slik bevisstgjøring innebærer og dette prosjektet blir en god videreføring av NATTIC-arbeidet i Nhlangano. Alle som ønsker en ny tid for nasjonen Swaziland, bør hilse dette prosjektet velkommen og gi det sin støtte! Knut Østbye

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV DRØMMEN OM DET GODE LIV EN RAPPORT OM UTENLANDSKE KVINNER, GIFT MED NORSKE MENN, SOM MÅTTE SØKE TILFLUKT PÅ KRISESENTRENE I 2001 av Tove Smaadahl, Helene Hernes og Liv Langberg OSLO 2002 DRØMMEN OM DET

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak Nr. 47, 2011/2 Innsyn Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse

Detaljer

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no VISJON 2025 En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling wycliffe:nytt 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo info@wycliffe.no /

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør

Barn kjemper for å overleve. magasin. 1 Nytt Håp magasin. Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer. Ta vare på Ines når jeg dør magasin www.nytthaap.com Nr. 2-2008 13. årgang Broren tok sitt liv - orket ikke å sulte mer Ta vare på Ines når jeg dør Forlatt på buss som 6-åring Barn kjemper for å overleve 1 Forsidefoto: Elisabeth

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet!

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet! De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2011 Årgang 107 Edel Merete Dahl og Benedikte Sørdal Klinkenberg taler Guds ord i Sommerstevnet. LES MER SIDE 12 Det er herlig med unge mennesker som

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Kvinnesaksforening Norsk Kvinnesaksforening NR. 2 2005 56. ÅRGANG Leder Side 2 Innsamlingsaksjon for Romania Side 3 Uttalelse om det nye ombudet Side 4 Uttalelse om selvstendig næringsdrivende Side 5 Uttalelse om tvangsekteskap

Detaljer