Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015"

Transkript

1 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

2 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive protokollen ved leder Shakeel Rehman 4. Hilsningstaler 5. Årsberetning (Vedlagt innkalling) ved dirigent 6. Resultat- og balanseregnskap med revisjonsberetning ved dirigent 7. Budsjett ved dirigent 8. Innkomne forslag Ved dirigent 9. Valg Ved valgkomité

3 MOSS ARBEIDERPARTI Styrets beretning 2014 Moss Arbeiderparti har vært svært aktive i Vi har gjennom hele året hatt godt oppmøte i våre arrangement med engasjerte og aktive medlemmer. Gjennom årets mangfoldige arrangement og aktiviteter regnes Moss Arbeiderparti som et av landets mest aktive lokallag. Moss Arbeiderparti har gjennom 2014 hatt et mangfold av medlemsmøter. Vi har brukt mye tid på partiprogrammet for perioden Det har vist seg å være nyttig og lærerik prosess for hele organisasjon. Samtidig har det vært viktige tema som har blitt løftet fra bystyret til medlemsdebatt og behandling. Blant annet gjelder dette Moss Havn, KVU Fjordkryssing og sentrumsplan. Styret har nedsatt arbeidsgrupper som har hatt i oppgave å innhente kunnskap og fakta. Videre har det vært viktig for styret å legge opp til brede, åpne og inkluderende prosesser for behandling av viktige saker. Tema som ofte har væt tatt opp er organisasjon, vedtekter, politiske prosesser, samarbeids-partier og valgkamp med mer. Sosiale medier har i vår tid fått en sentral plass og Moss Arbeiderparti er nå et av landets aller største Arbeiderpartilag på Facebook. Vi er størst i Østfold og regnes som en av de mest aktive partilagene på Facebook. Styret i Moss Arbeiderparti har hatt en bevisst satsing på sosiale medier. Ambisjonen er å bli det største og mest aktive kommunepartilaget på Facebook, og dermed besitte en stor evne til å ha direktekontakt med medlemmer, sympatisører og velgere Styret i Moss Arbeiderparti benytter anledningen til å takke alle medlemmer og sympatisører for godt samarbeid i 20144, og vi gleder oss til valg og valgkamp i Moss Arbeiderparti har pr medlemmer. I 2014 fikk MAP 52 nye medlemmer Shakeel Rehman Styreleder Hanne Tollerud Nestleder Knut Andre Johansen Sekretær Helene Eriksen Studieleder Ingar Nilsen Kasserer Anne-Elisabeth Thoresen Styremedlem Marius Lysø AUF representant Dag Robertsen Styremedlem Maria Molteberg Kvinnekontakt Fred-Jørgen Evensen Styremedlem Tomas Archer Tiltrer fra bystyregruppa Siv Jacobsen Tiltrer Fylkesting Irene Johansen Tiltrer Storting

4 Årsberetning 2014 Moss AUF Et år har gått siden sist vi var samlet til årsmøte, og vi står igjen på terskelen til en ny, ubrukt og spennende periode. Denne beretningen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan styret har arbeidet i den perioden som har vært. Styrets sammensetning Under årsmøtet den 28. januar 2014 ble det valgt et nytt styre bestående av ni medlemmer. Styret som ble satt ned er følgende: Leder: Nicolai Fredrik Weinstock Nestleder: Kristina Løvig Svendsen Sekretær: Aya El-Helou Kasserer: Espen Johansen Styremedlem: Marius Lysø Styremedlem: Thanaporn Samueang Styremedlem: Tobias Baker Varamedlem: Ulrik Thømt Varamedlem: Madeleine Linblad Svendsen Tidlig i perioden varslet leder Nicolai Fredrik Weinstock at han hadde søkt seg inn på studier i Tromsø med studiestart i august. Derfor innkalte styret til et ekstraordinært årsmøte den 7. august Dette ekstraordinære årsmøtet satt ned følgende styre: Leder: Marius Lysø Nestleder: Kristina Løvig Svendsen Sekretær: Aya El-Helou Kasserer: Espen Johansen Styremedlem: Farid Eliassen Styremedlem: Thanaporn Samueang Styremedlem: Tobias Baker Varamedlem: Nicolai Fredrik Weinstock Varamedlem: Madeleine Linblad Svendsen Styrets arbeid Det nyvalgte styret gikk inn i perioden ved godt mot og tok raskt fatt på arbeidet. Dette arbeidet har omfattet møtevirksomhet og generell drift, planlegging og gjennomføring av temamøter, medlemsmøter, aksjoner og verving, samt representasjon og medlemskontakt. Styret har gjennomgått skolering i sine tillitsverv under fylkesstyrets to lokallagsstyresamlinger, og på disse samlingene har det også blitt delt erfaringer og ideer på tvers av lokallagene. Vi har avholdt én svært vellykket aksjon. En rekke politiske emner har blitt dekket gjennom ulike temamøter, og vi føler at våre medlemmer har blitt godt skolert. I tillegg har vi avholdt to medlemsmøter og flere vervinger.

5 Til tross for planer og mål, har vi ikke prestert å gjennomføre alt vi har sett for oss denne perioden. Styret enes likevel om at det er mye bra vi har fått til, at den jobben som er gjort har vært god og at vi skal fokusere på å lære av våre feil og ta dette med oss i neste periode. Synlighet og representasjon Som det tredje største lokallag stilte Moss sterke under AUF i Østfolds årsmøte i februar i fjor, hvor vi fikk gjennomslag for vår politikk. Ungdommen var også godt representert under Østfold Arbeiderpartis årsmøte i mars. Arbeidernes internasjonale kampdag den 1. mai ble markert i både Rygge og Moss, og hele fire medlemmer holdt appeller. Videre har vi hatt delegater til stede under alle representantskap i regi av fylkeslaget, og flere deltok under AUFs miljøkonferanse som fant sted i Oslo i Mars. Moss AUF har også gjort seg synlig på møter i moderpartiet gjennom perioden, og vi var godt representert under AUFs 54. ordinære landsmøte i oktober med tre delegater og to som møtte for landsstyret. Ikke nok med det, men vår egen Sindre Lysø ble under landsmøtet valgt til nytt sentralstyremedlem i AUF! Verving og medlemstall Ved utgangen av 2013 lå medlemstallet på 143 ordinære medlemmer. I 2014 endte derimot medlemstallet opp på 185 medlemmer, dette inkludert støttemedlemmer, altså har lokallaget opplevd en oppgang i medlemsmasse. Styret har denne perioden hatt fokus på verving, dog har det vært varierende aktivitet og resultat. Vi har lagt ned mest innsats i skolevervinger, da dette er fort gjort og med umiddelbar tilgang på rett målgruppe. Dette er noe vi ser på som hensiktsmessig å fortsette med også i den kommende perioden. I desember startet den store verveinnspurten, og her var alt fokus skjerpet på rekruttering av nye medlemmer og å få allerede registrerte medlemmer til å betale sin årskontingent. Sosiale medier Bruk av sosiale medier er et svært nyttig verktøy for å nå ut til vår målgruppe, og har dessuten vært en meget sentral del av kommunikasjonen med våre medlemmer i løpet av perioden. Siden vår på Facebook har hatt noe varierende aktivitet, mens den åpne gruppen derimot har vært meget aktiv og godt brukt. Denne fungerer både som sted for informasjonsformidling og som digital samlingsplass. Veien videre Neste periode ønsker vi at det satses på kontinuerlig verving gjennom hele året, slik at vi unngår å ta oss vann over hodet i desember. Vi ønsker å opprettholde jevnere og hyppigere aktivitet i lokallaget med møter og andre arrangementer, og det bør satses på større og mer gjennomførte temamøter, eksempelvis med paneldebatter eller kreative verksteder. Det bør etterstrebes mer synlighet i media, og rekruttering, mobilisering og skolering av nye og gamle medlemmer skal være et sentralt fokus. Sist, men ikke minst skal vi ha hundre prosent fokus på valgkamp.

6 Beretning 2014 fra Bystyregruppa Bystyregruppa vår består av 13 faste medlemmer. I tillegg ble Khaqan Khan innvalgt på vår liste, men han er ikke lenger medlem av partiet. I 2014 har imidlertid ikke Khan møtt på et eneste bystyremøte og fordi vi har varamedlem for ham har vi i praksis vært 14 medlemmer på alle bystyremøtene i Gruppa er den mest aktive i bystyret og vi har i snitt 10 forskjellige medlemmer på talestolen i hvert bystyremøte. Det er meget bra. Debattene internt i gruppa på gruppemøtene har vært friske og gode og preget av saklige diskusjoner. Det er meget sjelden vi må stemme over saker i gruppemøtene for å komme til enighet. Det er en styrke og viser at vi står samlet som parti på alle sakene vi stemmer på i møter og utvalg. Vi ser allikevel fram til å komme i posisjon etter valget til høsten slik at våre holdninger og meninger også fører til praktisk politikk. Bystyret har behandlet 140 saker i 2014 og jeg vil nevne noen spesielt. Innføring av metrobuss ble vedtatt etter flere års innsats fra Ap. Konkurranseutsetting av Orkerød Sykehjem. Dette var en lang og rotete prosess fra administrasjonens side hvor vi var uenig i det meste og vi er av den oppfatning at vedtaket om å konkurranseutsette Orkerød er et feiltrinn. Omregulering av Moss havn Detaljregulering av dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad inkl plassering av ny jernbanestasjon Parkteateret som regionalt kulturhus I tillegg har det vært mange saker til behandling i de forskjellige utvalg. Miljø-, Teknikk- og Samferdselsutvalget har hatt 161 sake. Dette er nok det utvalget hvor det er mest å lese og det krevers det mye av medlemmene for å sette seg inn i alle sakene. Helse- og sosialutvalget har hatt 44 saker. Det er forholdsvis få saker når vi vet at denne sektoren er under et sterkt press både økonomisk og organisatorisk. Det har for eksempel vært mange kommunalsjefer på dette området. En stund var det tre kommunalsjefer på samme tid. NÅ har en kommunalsjef sluttet og en ny er innleid uten at det ser ut til å hjelpe noe på resultatet. Her trenges det nye krefter fra høsten. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget har behandlet 66 saker I tillegg har Formannskapet hatt 79 saker til behandling i 2014.

7 Gruppeledelsen vil takke alle medlemmene av de forskjellige utvalgene for innsatsen i Det gjelder også medlemmene av alle utvalg og komiteer som ikke er nevnt spesielt i denne rapporten. Alle har stått på og brukt mye av fritiden for at Moss kommune skal være en godt by å bo i og for at Ap igjen skal overta styringen fra høsten Takk alle sammen! Årsberetning 2014 for Ruspolitisk utvalg Utvalget har bestått av: Leder: Jan A. Meyer Medlemmer: Irene Hansen (sekr.) Per Chr. Michelsen, Oddveig Størdal, Møtevirksomhet: Utvalget har i løpet av året hatt 2 utvalgsmøter Utvalget har arbeidet med: 1. Oppfølging av innspillene vedr. Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune Utvalget har gjennom Aps medlemmer av Helse- og sosialutvalget arbeidet med innspill til de Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune for perioden Ruspolitisk utvalgs forslag og innspill til de alkoholpolitiske retningslinjer ble fulgt opp og i stor grad vedtatt i bystyrets møte 16. juni 2014, 2. Innspill til partiprogrammet for Moss AP for perioden Utvalget har arbeidet med forslag og innspill til partiprogrammet for Moss AP for perioden innenfor kapitel: Velferd, trygghet og helse og kapitel; skole og oppvekst Programkomiteen og nominansjons- og programmøte 25. nov fulgte opp innspillene og forslagene til programformuleringer fra ruspolitisk utvalg for kommende kommunevalgsperiode: Moss Jan A. Meyer (leder ) Irene Hansen (sekretær)

8 Årsberetning 2014 for Kvinnenettverket i Moss Arbeiderparti Kvinnenettverkene i Arbeiderpartiet skal være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden, og rekruttere, skolere og motivere kvinner i partiet til politisk arbeid og ta politiske verv. I Moss Arbeiderparti har det ikke vært arrangert egne møter i regi av Kvinnenettverket i år. Dette er på grunn av tidligere erfaringer, om at det er liten interesse for slike møter. Derimot jobber Kvinnenettverket i Østfold med å tenke nytt om hvordan kommunepartiene kan drive sine nettverk på en måte som engasjerer mer enn i dag. Kvinnekontaktene i kommunene har deltatt på felles samlinger for hele fylket, hvor vi har diskutert dette. Mange kommuner sitter med de samme erfaringene som Moss, men det er et felles engasjement og vilje til å revitalisere nettverkene, og prosessen er i gang. 24. og 25. april inviteres to representanter fra hver kommune til konferanse i kvinnenettverket i Østfold. Den ene dagen vil bli brukt til å arbeide med hvordan vi kan få større aktivitet i egen organisasjon. Den andre dagen er satt av til å jobbe med valgkamp, og temaene integrering fra et kvinneperspektiv og vold i nære relasjoner. Ta gjerne kontakt med kvinnekontakten hvis dette er noe du ønsker å delta på. I tillegg til å jobbe tett opp mot kvinnenettverket i fylket, ønsker vi å få til et tettere samarbeid i Mosseregionen. Foreløpig har Råde og Moss hatt et møte om hvordan vi kan få det til, og vi ønsker også å invitere Rygge og Våler med i dette samarbeidet. Maria Aarum Molteberg Årsberetning 2014 for studieutvalget i Moss Arbeiderparti Studieutvalget i Moss Arbeiderparti består av Thomas Archer og studieleder Helene Eriksen. Det lokale utvalget skal arbeide for at Østfold Arbeiderparti skal nå ambisjonene i kompetanseplanen for 2013 om å tilby kurs til alle sine medlemmer og øke antall kursdeltakere i året 2013/2014. Det overordnede målet er at Arbeiderpartiets medlemmer skal få kunnskaper om organisasjon så vel som politikken. Studieleder i Moss Arbeiderparti velges en inn som fast styremedlem i Moss-Fredrikstad AOF og representerer Moss Arbeiderparti. I AOF avholdes det ca. 10 styremøter i året, hvorav studieleder har deltatt på 5 møter i tillegg til representantskap og årsmøte. I AOF har det i 2013 vært en stor sak som har vært gjennomgående hele året. Den kommende sammenslåingen av AOF Moss-Fredrikstad og AOF Sarpsborg, Halden, Indre Østfold. Samarbeidsutvalget har gjennom året avklart flere viktige områder for sammenslåing og et stiftelsesmøte for å starte opp AOF Østfold er berammet til april Bakgrunnen for den kommende sammenslåingen er den stadig spissede konkurransen på fagbrev og fagskole utdanninger. Økonomien er stabilt god, men avhengig av den gode jobben som gjøres på salg for å nå målene som settes.

9 I 2013 har vi hatt fokus på å skolere medlemmene til valgkamp. Medlemsmøtene har i stor grad vært organisert slik at viktige politiske og organisatoriske temaer er tatt opp. Valgkampåret ble innledet med ekstern innleder Eskil Pedersen med et hovedfokus på partiets grunnverdier og politiske standpunkt og hvordan de skiller seg fra andre partier. Vi har hatt medlemsmøte om skolestruktur i kommunen, der administrasjonen og skolesjef Olavesen informerte om sitt alternativ for plassering av ny ungdomsskole. Vi hadde besøk fra tidligere kulturminister Hadia Tajik hvor hun informerte om det kommende kulturløftet, hvor viktig kultur er for samfunnet som helhet og hvorfor det er viktig for Arbeiderpartiet. Vi hadde et medlemsmøte der vi skolerte hverandre i valgkampstrategier, dette var et lærerikt møte der de mindre erfarne lokalpolitikerne fikk øse av de erfarne sine tilegnede kunnskaper. AUF delte også av sin erfaring og kunnskap om sosiale medier og hvilke strategier som har fungert for dem i tidligere valgkamper. Når valgkampen var over i september var det tid for å evaluere valgkampen med tanke på fremtidige valgkamper og videre politisk arbeid. Det har vi vurdert både lokalt, fylkesvis og med god hjelp fra sentrale politikere som Trond Giske. Den viktige lærdommen vi gjorde var at vi har et velfungerende valgkampmaskineri men at det i fremtiden må settes i gang betydelig tidligere slik at ikke velgeren har følelsen av å bare møte oss i valginnspurten. Skoleringen har også foregått internt i styret. Det ble avholdt styreseminar der vi snakket gjennom oppgaver, ansvarsområder og visjoner. I tillegg fikk vi et veldig interessant foredrag om korrupsjon av Dag Robertsen. I 2013 har vi ikke hatt like stor fokus på den sentrale kursingen som tilbys gjennom fylket. Det bunner i at både de og vi har valgt å holde fokuset på valg og skolering innen lokallaget. Det er lagt frem ny kursplan for 2014, den vil vi følge opp og sørge for at medlemmene får tilbud om skolering innen organisasjonen.. Helene Eriksen Studieleder

10 Årsberetning 2014 for Seniorgruppa i Moss Arbeiderparti Styret har i årsmøteperioden bestått av følgende: Leder: Paul Erik Krogsvold Nestleder: Svein Kildahl Kasserer: Cato Pedersen Sekretær: Tore Karlsen Styremedlem: Wenche Iversen Varamedlem: Greta Fjeld Varamedlem: Gunnel Edfeldt Møtested har vært Kunstgalleriet siste tirsdag i måneden. Det har vært mellom 20 og 30 personer på møtene. Det har vært servering av kaker og kaffe og utlodning. Ved annonsering av våre åpne møter tilsendes invitasjon til 58 medlemmer via e- mail. 3 medlemmer får invitasjon pr. brev. Det lages referat fra møtene som blir offentliggjort i spalten Foreningsliv i Moss Avis. I løpet av 2014 er det holdt 8 åpne møter og 9 styremøter. Årsmøte ble holdt: 28. januar. Operasanger Svein Carlsen og pianist Lars Jegleim underholdt. Svein fortalte om sitt eventyrlige liv som operasanger og tok oss med på en reise i operaens verden og avsluttet med O l Man River fra musicalen Show Boat, dyktig akkompagnert av Lars Jegleim. Temaer på de åpne møtene har vært: 25. februar 2014: Halvdan Koht./v Åsmund Svendsen 25 mars 2014: Mediesituasjonen nå og i fremtiden./v Redaktør i Moss Avis Pål Enghaug. 29 april. 2014: Grunnlovsjubileet./v Berit Kolden. 25. mai 2014: Tur til Eidsvoldsbyggningen i samarbeid med Moss Historielag. 26. august 2014: Utviklingen på Verket og M. Peterson & Søn./v Yngvar Sommerstad. 30. september 2014: Edvard Munch./v Dag Aak Sveinar. 28. oktober 2014: House of Foundation./v Martin M. Sørhaug. 24. november 2014: Utvikling av Vei- Jernbane Fjordkryssing Havn./v Vibeke Arnesen. Styret har i årsmøteperioden arbeidet med å skaffe egen bankkonto for Seniorgruppa. Dette førte til at man måtte lage vedtekter for arbeidet i Seniorgruppa. Dette er nødvendig siden

11 virksomheten skal registreres i Brønnøysundregisteret. Vedtekter er utarbeidet på styremøte 22. september og vedtatt enstemmig på medlemsmøte, tirsdag 30. september. Alle relevante dokumenter er nå sendt Brønnøysundregisteret for behandling der. Tilbakemelding er ankommet, og Seniorgruppa har nå egen bankkonto. Når det gjelder gruppas økonomi henvises til Årsmøtets behandling av Regnskapet. I oktober mottok Seniorgruppa et muntlig innspill fra h.h.v. Oddvar Aasen og Erik Roth Nilsen om en nærmere kontakt med Seniorgruppa i Høyre. Leder Ivar Ernø i Seniorgruppa i Høyre var meget interessert i en slik kontakt. Dette ble behandlet i vårt styremøte 20. oktober, og enstemmig vedtatt at en slik kontakt opprettes. En fin anledning for å møtes var på vårt medlemsmøte, tirsdag 25 november hvor tema for møte var: Utvikling av Vei Jernbane Havn i Moss. Dette ble et vellykket med nær 50 frammøtte. Man ble enig om å fortsette samarbeidet når forholdene ligger til rette for det. Alle aktiviteter er dokumentert i vår egen avisutklippsbok. Moss, desember 2014 Styret i Seniorgruppa i Moss Arbeiderparti.

12 Forslag til Moss Arbeiderpartis årsmøte 1 Uttalelse: En rettferdig asyl og flyktningpolitikk Forslagsstiller: Moss AUF Vi må gjøre mer AUFs kamp for rettferdighet stopper ikke ved landegrensene. Vårt mål er en verden hvor alle mennesker lever i velferd, fri for fattigdom og undertrykkelse. På verdensbasis lever over 51 mennesker som flyktninger. Bare det siste året har 6 millioner flere mennesker blitt nødt til å flykte fra hjemmet sitt. En høy andel av disse flyktningene er barn og kvinner. En mikroskopisk andel havner i Europa. AUF mener at Norge, som et av verdens rikeste land må gjøre mer for mennesker på flukt fra konflikt, humanitære kriser, klimaendringer og forfølgelse. Derfor vil AUF i (sett inn fylke) jobbe for en mer human og rettferdig flyktning -og asylpolitikk. Kvoteflyktninger Kvoteflyktninger representerer en av de mest utsatte gruppene mennesker i verden. AUF mener Norge bør øke antallet kvoteflyktninger til 5000 årlig. I dag foregår det en praksis hvor UDI kan velge bort sårbare, syke og funksjonshemmede flyktninger av hensyn til deres såkalte «integreringsevne». AUF mener dette er grunnleggende usolidarisk og vil at Norge skal ta imot de flyktningene FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) foreslår. Flyktninger fra Syria Krigen i Syria er den største flyktningkatastrofen verden har stått overfor på mange tiår. Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å stille opp for de syriske flyktningene og Syrias naboland. Derfor mener AUF Norge må øke tilleggskvoten for syriske flyktninger til 3000 i året. IMDI og bosetting av flyktninger Rundt 5000 mennesker med innvilget opphold i Norge, mange av de flyktninger, venter på å få tildelt en kommune å bosette seg i. Mange kommuner bosetter færre flyktninger enn hva forutsetningene tilsier, noe som gjør at antallet som venter i mottak fortsetter å øke. AUF mener staten og kommunene må ta ansvar for at de som har fått innvilget opphold ikke blir boende på mottak over flere år, og mener derfor at det må innføres bosettingsplikt. Kommunene skal tas med på råd i utarbeidelsen av IMDIs

13 anmodninger, men må følge IMDIs endelige avgjørelse. AUF ser videre at det er ulike forutsetninger for mottak og bosetting av flyktninger i ulike deler av landet. Staten må ta et større ansvar for finansieringen av flyktningebosetting i vekstkommuner. AUF mener derfor at integreringstilskuddene må økes og justeres i henhold til lokale behov. Asylpolitikk Ordet «asyl» betyr beskyttelse og en asylsøker er en som søker beskyttelse i et annet land. I 2012 søkte nærmere mennesker om asyl i Norge. Retten til asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i Norge skal mennesker gis asyl dersom de står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending. AUF mener at asylsøkende personer skal ha arbeidstillatelse og tilgang på både helsetjenester utover akuttbehov inntil eventuelt endelig avslag er gitt. Helsetilbudet for asylsøkere og flyktninger må også gjelde psykisk helse. Barn og unge AUF mener at dagens asylpolitikk i for liten grad tar hensyn til barn og unge. Hensynet til barns beste må gå foran innvandringspolitiske hensyn. AUF mener at barns tilknytting til riket bør tillegges større vekt ved vurdering av opphold. Barn skal aldri straffes for foreldrenes feil, og vil derfor at lengeværende barn og deres familier bør gis opphold. Norsk lov definerer alle under 18 år som barn, noe som også må gjelde asylsøkende barn. Dette må gjelde gjennom hele søknadsperioden. Alle asylsøkende barn må ha rett til barnehageplass, skolegang og få tilbud om plass i den videregående skolen. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere har i Norge i dag for dårlige rettigheter. AUF mener at ansvaret for EMA må flyttes fra UDI til barnevernet, og at det må opprettes egne ungdomsmottak. AUF vil også at Norge skal signere og ratifisere FNs tredje tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen og slik sikre barns juridiske rettigheter og klagemulighet i asylsaker. AUF mener videre at bosetting av enslige mindreårige asylsøkere bør prioriteres mer enn i dag og at staten følgelig skal dekke hele kostnaden knyttet til dette. Saksbehandling og retur AUF mener at saksbehandlingstiden for asylsøkere må reduseres. AUF anerkjenner nødvendigheten av rask retur for alle som har fått endelig avslag på sin søknad om opphold. Norge har imidlertid returavtaler med land som bryter med anbefalingene til UNHCR, og mener at det ikke må inngås returavtale med land som bryter med høykommissærens anbefalinger. Videre mener AUF at Dublin II og

14 Dublin III, regelverket som sørger for at asylsøkere får søknaden sin behandlet i det første landet de søkte asyl, ikke tar nok hensyn til enslige mindreårige. AUF mener derfor at Norge må oppheve det norske lovverket som tilsvarer Dublin-forordningen som gjelder barn. AUF ønsker å reformere Utlendingsnemnda (UNE) med mål om å styrke rettssikkerheten til den enkelte asylsøker. AUF mener at alle saker som omhandler barn skal avgjøres av stornemd og ikke nemndleder. Moss Arbeiderparti mener at: Norge må ta imot 3000 kvoteflyktninger Norge må følge UNHCRs anbefalinger, og ta imot flyktninger med størst behov Norge i tillegg ta imot 3000 syriske flyktninger årlig Det innføres bosettingsplikt for kommunene Asylsøkende barn må få rett på barnehageplass, skolegang og tilbud om plass i den videregående skolen Asylsøkere må få arbeidstillatelse og tilgang på helsehjelp utover akutt-tjenester Norge må følge FNs høykomissær sine anbefalinger og dagens returavtaler må gjennomgås i lys av disse anbefalingene Det jobbes for en ny praksis hvor barn ikke omfattes av Dublin-systemet. Saksbehandling i UNE som omhandler barn må avgjøres i stornemnd Norge må signere og ratifisere FNs tredje tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen med unntak av punktet om asylsøkere må få arbeidstillatelse. 2 Uttalelse: Palestina Forslagsstiller: Moss AUF Vi må gjøre mer I over 40 år har det palestinske folk vært under israelsk okkupasjon, daglig undertrykkelse, fordrivelse fra egne hjem og utsatt for gjentatte angrep. 20 år etter Osloavtalen har situasjonen for palestinerne forverret seg og de ulovlige bosettingene har blitt flere. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og stadig utbygging av nye bosettinger på palestinsk land frarøver palestinerne

15 friheten over egne liv, men fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere. Dialog og diplomati AUF tror dialog og forhandlinger mellom partene er nødvendig for å få en slutt på konflikten. Samtidig tror vi ikke forhandlinger vil føre fram uten at det samtidig legges internasjonalt press på Israel. Forhandlinger uten press har gitt og fortsetter å gi Israel muligheten til å hale ut tiden og fortsette utvidelsen av okkupasjonen på Vestbredden. Varer produsert på okkupert jord må få konsekvenser! Denne sommerens angrep på Gaza var den siste i en lang rekke overgrep mot det palestinske folk. Okkupasjonen av Palestina forsterkes hver dag med israelske bosettinger. Det er opprettet mange industrisoner på okkupert land, hvor det produseres varer som selges over hele verden. Norske myndigheter må gå ut med en aktiv oppfordring om å ikke importere varer produsert i de okkuperte områdene. Norske selskap og forbrukere bør ikke bidra økonomisk til opprettholdelse av okkupasjonen. Gjennom å handle med selskaper som har produksjon på okkupert område, bidrar norske selskaper økonomisk til bosettingene. Dette bidrar til å opprettholde okkupasjonen, både gjennom å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i bosettingene. UDs råd til norsk næringsliv når det kommer til det okkuperte Vest-Sahara, er at det ikke bør drives næringsvirksomhet i dette området. Israels okkupasjon av Palestina må få konsekvenser. Norske myndigheter må gå ut med en aktiv oppfordring mot næringsvirksomhet i de okkuperte områdene i Palestina. Fredsforhandlinger og anerkjennelse De siste fredsforhandlingene ble brutt på våren 2014 og de har ennå ikke blitt gjenopptatt. For å få til en fremgang i forhandlingene, mener AUF at Norge må anerkjenne Palestina. Maktbalansen mellom Palestina og Israel er i dag veldig ujevn, og gjennom å anerkjenne Palestina før en fremforhandlet løsning vil man kunne redusere det ujevne maktforholdet. En støtte fra det internasjonale samfunn gir både en tydelig støtte og oppmuntring til Palestina, samtidig som det gir et klart signal til Israel at forhandlingene må gjenopptas. Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat for å støtte en fredelig løsning. Moss Arbeiderparti mener at:

16 Norske myndigheter må gå ut med aktiv oppfordring til norske selskaper om å ikke importere varer produsert i israelske bosettinger i de okkuperte områdene. Norge må unngå alt handelssamkvem med bosettingene. Norge må anerkjenne Palestina som stat - dette må skje nå, og dermed bidra til at fredsforhandlingene startes opp igjen. Styrets innstilling: Styret støtter ikke uttalelsen. Styret har fremmet egen uttalelse. Dissens: Marius Lysø 3 Uttalelse: Veien mot fornybarsamfunnet Forslagsstiller: Moss AUF Det grønne skiftet For å bygge morgendagens samfunn trengs et grønt skifte. Oppbygging av fornybare næringer skal være en katalysator til det grønne skiftet. Det krever en utfasing av petroleumsvirksomheten, parallelt med en oppbygging av grønne næringer og arbeidsplasser. Fremtidens løsninger Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger og tatt utfordringene i samfunnet på alvor. Klimaproblemet er i dag, sammen med fattigdom, den største globale utfordringen vi står ovenfor. En vellykket klimapolitikk krever stor innsats nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av politikkområder. Skal vi lykkes med å redusere utslippene av klimagasser slik at vi unngår de mest skadelige og uoversiktlige konsekvensene av klimaendringer må vi øke både den nasjonale og internasjonale innsatsen. Behovet for en internasjonalt forpliktende klimaavtale er stort, og Norge må være et foregangsland i denne prosessen. Fossile energikilder bidrar til en uforutsigbar fremtid Olje- og gassvirksomhet er den største enkeltkilden til norske klimautslipp. En fortsatt satsing på fossile energikilder vil bidra til en uforutsigbar fremtid. Norge må også i fremtiden ha et bærekraftig næringsliv som skaper verdier og arbeiderplasser, og for å få dette til må vi allerede nå starte det grønne skiftet.

17 En nødvendig satsning på de fornybare næringene Dette vil kreve en større satsing på de fornybare næringene og det fornybare samfunnet. Norge har økonomien, kompetansen og et arbeidsliv som gjør at vi kan gå foran i omstillingen til et fornybart samfunn. Dette betyr blant annet at områder der det enda ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet må forbli urørt og opprettelse av nye gasskraftanlegg må stanses. En konsekvens av dette er at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke åpnes for petroleumsvirksomhet. Vi må legge til rette for grønn industri Norge må gå i klimafronten, og kan ikke vente til markedet tar tak. Staten må investere i omlegging og nyskapning av den norske industrien til en grønnere industri som er mer energi effektiv og mer CO2 effektiv igjennom karbonfangst. AUF mener at en viktig finansieringsmekanisme for å få til dette er et klima- og teknologifond. Klima og teknologifondet burde komme i gang før 2020, og AUF vil finansiere fondet ved å øke CO2-avgiften på sokkelen og overføre de ekstra midlene til fondet. På en slik måte kan vi skape flere nye klimajobber. Vår unike kompetanse Kompetansen som vi har opparbeidet oss innenfor offshoreindustri er unik. Vi må bygge på denne kompetanse i det grønne skiftet, fordi den gir oss en fordel for å satse på offshore vindkraft og andre fornybare næringer. Dette vil, sammen med Norges gode forutsetning for produksjon av billig og fornybar energi, kunne gjøre oss til Europas grønne batteri. Gjennom å modernisere dagens vannkraftanlegg og øke satsingen på fornybare energikilder vil vi kunne selge og transportere strøm til det europeiske markedet. Dette vil erstatte energien fra europeiske kull- og gasskraftverk og sørge for et grønnere energiforbruk i Europa. En målrettet politikk på fornybar energi For å lykkes med det grønne skiftet må vi bygge nye fornybare sektorer som kan overta for petroleumsnæringen som nasjonens hjørnesteinsbedrift. Norge bør bli et foregangsland på forskning og utvikling (FoU) av billig og bærekraftig energi for verdens befolkning gjennom teknologioverføring og investeringer. Dagens politikk på fornybar energi gir ut konsesjoner og støtte til mange bedrifter og industrier. AUF er opptatt av at Norges politikk på fornybar energi må bli mer målrettet. Skal vi få til en "ny petroleumsindsustri" må vi satse helhetlig på næringer der Norge har forutsetninger for å bli et foregangsland, for eksempel offshore vindkraft. Den viktigste garantien for klima- og

18 kunnskapsarbeidsplasser er at vi har solide og robuste industrier som også i fremtiden vil være attraktive og lønnsomme arbeidsplasser. Moss Arbeiderparti mener at: Norsk industri må bli en grønn industri, gjennom utfasing av petroleumsindustrien og en helhetlig fornybarsatsing. Norge skal jobbe for å bli Europas grønne batteri, basert på fornybar energi og en leverandør av klimateknologi Norge må bygge opp FoU av billig og bærekraftig energi og spre denne. Det må skapes støtteordninger for produksjon av fornybar energi og utvikling av ny teknologi, mindre byråkrati i konsesjonssystemet og investeringsstøtte til klimateknologi. Minst 10 % Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal investeres i grønn virksomhet. Det må innføres stans i tildeling av nye konsesjoner på sokkelen og at ingen nye konsekvensutredninger i petroleumssektoren gjennomføres Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredninger Styrets innstilling: Styret støtter ikke uttalelsen. Dissens: Marius Lysø 4 Uttalelse: Skattenivået i Norge Forslagsstiller: Moss AUF Et samfunn med små forskjeller og like muligheter AUF ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Det viktigste verktøyet for å nå disse målene er velferdsstaten. Etter at andre verdenskrig gjorde Arbeiderpartiet en storstilt innsats ved å bygge ut velferdsstaten for å realisere disse målene. Den offentlige skolen ble bygget ut, helsevesenet likeså. Trygdeordninger kom på plass. Forskjellene ble gjort mindre. Opprustning av velferdsstaten

19 Vi har en historie å være stolt av. Men vi må aldri være konservative, og slå oss til ro med hvordan ting er akkurat nå. AUF ønsker å se framover. Vanlige folk vil i framtida ha økte forventninger til hva staten skal stille opp med. Det koster. Da må velferdsstaten rustes opp i møte med disse forventningene. Bærekraftig velferd AUF erkjenner at vi i fremtiden må øke det generelle skattenivået ytterligere for å opprettholde velferden også for fremtidige generasjoner. Velferden er ikke tilstrekkelig AUF mener likevel at dagens velferdsordninger ikke er tilstrekkelig når tall fra SSB viser at over barn i Norge lever i fattigdom og de offentlige sykehusene må styrkes gjennom bemanning og midler for å få bukt med helsekøene. Sikring av en sterk, offentlig velferdsstat Et økt skattenivå kan både styrke eksisterende ordninger, opprette nye, samt sikre en sterk offentlig velferdsstat som kan sørge for fortsatt oppslutning rundt fellesskapet i tider hvor konkurranse og økt innslag private og kommersielle aktører truer den norske modellen. Statens viktigste inntekt Skatt er statens viktigste inntekt, og dermed den viktigste forutsetningen for velferdsstatens eksistens. At Norge har hatt et høyt skattenivå har vært med på å sikre velferd til alle. I fellesskap har vi skapt et samfunn med små forskjeller og store muligheter, hvor de som har hatt de bredeste skuldrene har tatt de tyngste løftene. Alle må yte etter evne Etter at de blåblå dannet regjering er det foretatt en rekke skattekutt som har gagnet de rikeste, men som ikke kommer vanlige folk til gode. Dette er feil vei å gå, og tar oss bort fra prinsippet om at de som har mest, bidrar mest. AUF mener at formuesskatten og arveavgiften må gjeninnføres, samtidig som en nasjonal boligskatt lanseres.

20 Formueskatten og arveavgiften Formuesskatten og arveavgiften er viktige omfordelende skatter. AUF er imidlertid ikke døv for noen av argumentene om at de kan ramme skjevt. Løsningen er da ikke å fjerne skattene, men å endre på innretningen. Bolig Et gunstig investeringsobjekt Norge har generelt et lavt nivå på boligbeskatning. Tall fra SSB viser at dersom vi hadde lagt oss på OECDnivå ville skatteinntektene vært på om lag 37 milliarder kroner. Bolig er i dag et spesielt gunstig investeringsobjekt. Rentefradrag Et annet virkemiddel AUF ønsker velkommen er endringer i innretningen på rentefradraget. Årlig subsidierer staten norske husholdninger med over 50 milliarder i rentefradrag. AUF mener det bør settes et tak på 2 millioner kroner per person i rentefradrag, og at dette på sikt bør reduseres og fjernes. Opprustning for fremtidens skyld I forkant av Stortingsvalget i 2005 gikk Arbeiderpartiet til valg på å holde skattenivået på det borgerlige 2004-nivået. Det løftet ble holdt. Når det nå refereres til 2013-nivået for skatt, er det derfor i realiteten det borgerlige 2004-nivået det refereres til. For at vi også i framtida skal kunne ha en sterk velferdsstat må finansieringen på plass. AUF mener at for å ruste oss for framtida, må skattenivået økes. Produktivitet og verdiskaping Den økonomiske utviklingen gjør at vi i tiårene som kommer vil gi økt produktivitet og verdiskaping, som i neste omgang resulterer i økt kjøpekraft. AUF mener at en større andel av kjøpekraften bør gå til å finansiere den offentlige velferden via skatteseddelen. En undergraving ingen er tjent med

21 Uten å sørge for finansieringen av velferdsstaten, vil det på sikt undergrave hele prosjektet. Det er ingen tjent med. Å sikre en sterk velferdsstat, er å gi alle like muligheter. Å sikre en rettferdig fordeling, er å bidra til mer rettferdighet. Å sikre finansieringen av velferdsstaten er å ta ansvar. AUF ønsker at Arbeiderpartiet skal ta ansvar. Moss Arbeiderparti vil: Gjeninnføre formuesskatten og arveavgiften Innføre en nasjonal boligskatt Sette en øvre grense på 2 millioner kroner som en kan få rentefradrag for, og på sikt minke og fjerne dette beløpet Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere satsene for de med de laveste inntektene Fjerne momsfritak på finansielle tjenester Øke skatten på kapital- og finansinvesteringer Ha et tredje innslagspunkt på toppskatt Ha økt innsats mot svart økonomi Styrets innstilling: Styret støtter ikke uttalelsen. Dissens: Marius Lysø 5 Vi lar de sykeste flyktningene dø Øk den medisinske kvoten nå! Forslagsstiller: Moss AUF Da Norge valgte ut syriske flyktninger i Tyrkia tidligere i år, ble en av fire saker avvist fordi flyktningene hadde medisinske oppfølgingsbehov. Det har aldri før skjedd at Norge har avvist et stort antall flyktninger med en slik begrunnelse. Norge er i ferd med å bli et sorteringssamfunn, vi plukker vekk de sykeste, de funksjonshemmede, de som trenger vår hjelp mest med begrunnelsen om at de ikke må belaste helsesystemet vårt. I ytterste konsekvens lar vi altså de sykeste flyktningene dø. Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som velger ut hvilke flyktninger som skal få muligheten til å komme til Norge dersom de blir godkjent som kvoteflyktninger av UDI. Norge har i en årrekke tatt imot rundt 1000 kvoteflyktninger og blant dem har det også vært en liten andel med sterke medisinske oppfølgingsbehov. Denne andelen har lenge vært så lav, at den er langt fra forsvarlig ovenfor UNCHR og Midtøstens elendigheter.

22 I 2014 har den såkalte medisinske kvoten vært på 20 personer av de 1500 flyktningene Norge tar imot. Denne har stått uendret i flere år, selv om UNHCR ønsker at Norge skal ta imot flere. Mangfoldsdirektoratet har foreslått at kvoten for 2015 økes til 40 personer, basert på erfaringene med uttaket av syriske flyktninger i 2014, det ville vært en dobling, men likevel en moderat økning som er langt fra tilstrekkelig. Moss Arbeiderparti mener at: - Den medisinske kvoten skal økes til 100 personer av flyktningene Norge tar mot. Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen 6 Avvikling av abortnemndene Forslagsstiller Maria Molteberg Kvinner som ønsker abort etter 12. svangerskapsuke, må søke om å få dette innvilget av en abortnemnd. Det finnes omtrent 40 primærnemnder ved norske sykehus. Det har ved flere tilfeller vært saker i media om nemnder som har brutt abortloven på flere punkter. Abortsynet til medlemmene i nemndene har også hatt stor innvirkning på hvordan kvinnene har blitt møtt, og av utfallet av saken. Enkelte nemnder har også brutt loven ved å kreve at kvinner som har fått avslag skal ta betenkningstid før de eventuelt anker avgjørelsen. Nemnda har, ved å gjøre dette, også bidratt til en forsinkelse i prosessen, og til at kvinnene må vente unødvendig lenge før de får utført en abort. Tidligere studier har sett på hvor mange kvinner som får avslag på sin abortsøknad. Resultatet avdekket store forskjeller rundt om i landet. I Oslo fikk 15% avslag, i Agder og Rogaland var tallet hele 43%. I Abortlovens 2 finner vi blant annet følgende to punkter: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Der skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom. b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon. Dette er to høyst subjektive punkter, og dette skal altså vurderes av andre en kvinnen selv. Når det er bevist at kvinner i Norge ikke behandles og vurderes likt i dette vanskelige og høyst personlige spørsmålet, er det på tide med en endring. Vi har et svært viktig prinsipp om likhet for loven, og det blir ikke ivaretatt med denne praksisen. Vi har også en sentral klagenemnd, men det er ikke godt nok, når kvinner opplever å bli frarådet til å klage, eller tvunget til å ta betenkningstid. Abortnemndene medfører også unødvendig byråkrati og merarbeid. Hver enkelt kvinne er selv den som er best i stand til å fatte en beslutning om hun skal ta abort eller ikke. Moss Arbeiderparti ønsker å avvikle den type overformynderi som abortnemndene er en del av. Det finnes også tilfeller der norske kvinner som fått avslag i Norge, og har reist til Sverige for å ta abort. I Sverige har man selvbestemt

23 unngå å skape mer usikkerhet og utrygghet hos kvinner som allerede er i en vanskelig og sårbar situasjon. Moss Arbeiderparti mener derfor at abortnemndene skal avvikles og at det skal innføres selvbestemt abort til og med 18. svangerskapsuke. Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen 7 Flere driftshjemler til privatpraktiserende psykologer. Forslagsstiller Maria Molteberg Mange mennesker står i dag i kø for psykisk helsehjelp. Det er lang ventetid for å få hjelp ved f. eks. DPS eller BUPP. Her fylles plassene som regel opp av de aller sykeste, og de som ikke vurderes i denne kategorien nedprioriteres. En del av disse er mennesker som, ved rett behandling, har store muligheter til å bli friske relativt raskt. I stedet blir de gående og vente, og blir dermed sykere og sykere. Dette er selvsagt en stor ulempe for den enkelte, men det koster også samfunnet dyrt. Dette blir en stor utgift når det gjelder sykepenger, og når behandlingen først kommer i gang, blir den mer omfattende og langvarig. Ved å vente lenge på behandling, øker man også risikoen for at problemene blir kroniske. En del av de som ikke blir vurdert som syke nok for å få behandling i det offentlige, velger å gå til en privatpraktiserende psykolog/psykologspesialist. Om ikke denne psykologen har driftshjemmel må pasienten betale hele behandlingen selv. En time koster omtrent kr. Det er mange som ikke har mulighet til å dekke disse kostnadene, og dermed får de ikke behandling. En psykolog med driftshjemmel har mulighet til å tilby timer til egenandelspris, og det offentlige dekker resten. Dette er flott, da flere får mulighet til å benytte seg av tilbudet. Problemet er bare at det er altfor få psykologer som får driftshjemmel, og det lyses, stort sett, kun ut nye når en psykolog går av med pensjon eller dør. Ved å øke antallet driftshjemler vil man kunne sikre at flere med behov for psykisk helsehjelp får dette raskere. I tillegg vil det virke avlastende på fastlegene som bruker mye ressurser på denne pasientgruppen. Alle skal ha like muligheter for psykisk helsehjelp, også de med lettere og moderat problematikk. Ved å gjøre det enklere å bruke privatpraktiserende psykolog vil man kunne hjelpe flere til å bli friske, og avlaste fastleger, DPS og BUPP og andre offentlige behandlingsinstitusjoner. Moss Arbeiderparti mener derfor at antallet driftshjemler til privatpraktiserende psykologer må økes. Styrets innstilling: Styret er enig i intensjonen. Forslaget foreslås oversendt til behandling styre- og bystyregruppa.

24 8 Leksehjelp på ungdomstrinnet. Forslagsstiller Maria Molteberg Leksehjelp tilbys i dag på trinn i Moss kommune. Mange foreldre opplever at de har større problemer med å hjelpe barna med leksene når de begynner på ungdomstrinnet. Foreldrenes utdanningsnivå påvirker evnen til å hjelpe når det faglige nivået heves. I Moss har vi store forskjeller i foreldrenes utdanningsnivå. En del foreldre velger også å kjøpe privat leksehjelp. Dette bidrar til økte forskjeller mellom elevene. Flere elever har behov for leksehjelp på ungdomstrinnet enn på småskoletrinnet. Moss Arbeiderparti har sitt partiprogram for vedtatt at skolen skal brukes til å utjevne sosiale forskjeller. Ved å legge leksehjelpen på ungdomstrinnet vil man få en større effekt, og gi flere elever større muligheter for å lykkes i videregående skole. Moss Arbeiderparti mener derfor at Moss kommune skal tilby leksehjelp til elever på ungdomstrinnet. Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen, med endringen i siste setning: Moss kommune skal jobbe for å tilby leksehjelp til elever i ungdomstrinnet. 9 Heldagsskole Forslagsstiller Styret Moss AP Moss Ap mener innføring av heldagsskole er det naturlige neste skritt for å få til et kunnskapsløft i Norge og ikke frislipp av friskoler for profitt for enkelte. Mange barn er allerede i dag på skolen tilsvarende en full arbeidsdag når vi legger sammen tiden de tilbringer i skole og SFO (Skolefritidsordningen). Heldagsskole vil gi flere undervisningstimer, mer fysisk aktivitet, kvalifisert leksehjelp og mat for å nevne noen fordeler. Det vil videre gi alle barn samme mulighet for utvikling uavhengig av hudfarge og foreldrenes inntekt og ressurser. Det vil gi utjevne sosiale forskjeller og være en viktig del av integreringsarbeidet og gi oss et tryggere og bedre samfunn. Moss AP mener derfor at Heldagsskole skal innføres før 2020 Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen 10 Tannhelse Forslagsstiller Styret Moss AP Tennene er en del av kroppen og bør derfor behandles på samme måte som resten av denne. Gratis tannpleie må derfor innføres så snart som mulig på lik linje med øvrig helsepleie. Moss Ap mener derfor at gratis tannpleie for alle skal innføres før 2020

25 Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen 11 Forby omskjæring av gutter Forslagsstiller Styret Moss AP I Norge omskjæres omlag 2000 guttebarn hvert år. De fleste omskjæres av rituelle grunner av jødiske eller muslimske foreldrene. Rituell omskjæring er en praksis som er mye diskutert, da inngrepet er permanent og gjøres på barn som ikke har samtykkekompetanse.. Hva skjer? Man skjærer eller klipper vekk forhuden på penis hos en baby, gutt eller mann. En annen teknikk er at en plastring settes rundt penishode innenfor forhuden og at en trå deretter knyttes utenfor forhuden, rundt ringen. Ringen og restene av forhuden støtes av etter en ukes tid. Hudbiten som fjernes ved omskjæring tilsvarer i areal på størrelsen med en femtilapp. Rituell omskjæring har tradisjonelt vært gjort uten smertelindrende midler. I Norge i dag utføres flere rituelle omskjæringer av helsepersonell med smertelindring, mens noen fortsatt gjør det på den tradisjonelle måten. Noen gutter blir også tatt med til opprinnelsesland der omskjæringen blir foretatt. Dette kan da være som del av et overgangsrituale fra barn til voksen, som blir sett på som en manndomsprøve som skal foretas uten smertelindring og uten å gi uttrykk for smerten. I barnekonvensjonen artikkel 12 står det at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Gutter som omskjæres i lav alder får ikke denne muligheten til å si sin mening eller bli hørt. I en FN- rapport fra 2012 "Violating children s rights: harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition" omtaler FN rituell omskjæring av gutter som et overgrep mot barn som bør stoppes. Er forhuden unyttig? Forhuden på gutter/menns penis har en funksjon blant annet som en beskyttelse, og det er derfor alle gutter er født med forhud. Også jenters klitoris er beskyttet av en forhud. Det samme er tilfelle med alle andre pattedyr med utvendige kjønnsorganer. Forhuden er hos alle kjønn en viktig del av kroppen fordi den har en funksjon.

26 Forhuden er ikke bare en hudfold. Penishodet er i virkeligheten et indre organ gjemt i forhuden, og derfor skal det beskyttes ellers «tørker» det ut. Når forhuden er skåret bort forsøker kroppen selv å kompensere for den manglende beskyttelse ved å produsere et lag hud. Dette gjør at den nye overflaten på penishodet blir mindre følsomt. Påvirker omskjæring seksuallysten eller følsomhet? I forhuden, som beskytter penishodet, sitter det en rik mengde nerver. Når forhuden skjæres av, fjernes samtidig disse fintfølende nervene. Dette er spesialiserte nerver som formidler lette berøringer. Forhuden bidrar vesentlig til nytelse under seksuell stimulering. Intakt forhud stimulerer både mannen og hans partner ved den såkalte «gliding movement». Moss AP mener derfor at all omskjæring av gutter (og jenter) som ikke er medisinsk begrunnet skal forbys. Styrets innstilling: Styret støtter uttalelsen 12 Anerkjenn Palestina Forslagsstiller Styret Moss AP Moss Ap mener Norge bør følge Sverige og anerkjenne staten Palestina. Vi er uenige med regjeringen, som sier at det først må foreligge en fredsavtale før norsk anerkjennelse kan komme på tale. Forhandlinger uten press på Israel har ikke gitt resultater. Tiden for en to-statsløsning er i ferd med å renne ut fordi Israel fortsetter å okkupere og bygge bosettinger som konfiskerer palestinsk land og naturressurser. I tillegg fortsetter de å håndheve en hard blokade over Gaza, noe som gjør at muligheten for å forme en palestinsk stat blir vanskeligere. Etter tiår med israelske myndigheters aktive undergraving av mulighetene for en to-statsløsning må Norge støtte palestinernes diplomatisk initiativ i FN. Norge vil gjennom en anerkjennelse bidra til å styrke palestinernes forhandlingsposisjon og dermed styrke muligheten for at framtidige forhandlinger kan lykkes. En anerkjennelse av Palestina er en naturlig videreføring av norsk politikk. Norske myndigheter har allerede tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse. Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011, og har oppgradert Palestinas representasjon i Norge til en ambassade. Nå

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Vedtatt politikk (innkomne forslag) på årsmøte i AUF i Hordaland 2015.

Vedtatt politikk (innkomne forslag) på årsmøte i AUF i Hordaland 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vedtatt politikk (innkomne forslag) på årsmøte i AUF i Hordaland 2015. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen

2. Tromsø SV skal være en tydelig politisk aktør i hele kommunen Arbeidsplan 2011 for Tromsø SV Vedtatt på årsmøtet i Tromsø SV 5.2.2011 Visjon: Vi skal vinne de varme hjerter i valget 2011! 1. Hovedutfordringer 2011 er et valgår og vi skal gjøre et godt valg gjennom

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Svangerskapsavbrudd. Emnekurs i gynekologi og obstetrikk 22.-25. oktober 2014 Astrid Rygh

Svangerskapsavbrudd. Emnekurs i gynekologi og obstetrikk 22.-25. oktober 2014 Astrid Rygh Svangerskapsavbrudd Emnekurs i gynekologi og obstetrikk 22.-25. oktober 2014 Astrid Rygh 2 Tema idag Abortloven Nemndbehandling Rutiner for svangerskapsavbrudd KK Samarbeid fastlege kvinne sykehus Forbedringsområder

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer