Nettverk konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk konferanse 23.11.11"

Transkript

1 Nettverk konferanse Fysiske plager i fht kll. Tilbud om samtale og frivillig undersøkelse v/helsesøster/rådgiver Justina Amidu eller

2 Definisjon av kjønnslemlestelse WHO har definert kjønnslemlestelse som Alle prosedyrer/handlinger som involverer delvis eller totalt fjerning av eksterne kvinnelige kjønnsorganer, eller som påfører kjønnsorganer annen skade. Det er kjønnslemlestelse uavhengig av om inngrepet skyldes kulturelle, religiøse eller andre ikke-terapeutiske grunner (Handlingsplan )

3 FGM-Land

4 Type 1

5 Type 1 Type I -vanskelig å oppgages av uerfarne Vanskelig å klassifisere da det er glidende overganger, det som i utgangspunktet var en type, kan ved arr - tilheling bli til en annen type

6 Type 2

7 Type 3 Delvis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og gjensying slik at vaginalåpningen forsnevres med en liten felles åpning for urin og skjede Sudannisk nisk omskjæring ring- SYDD sammen med tornetagger, bundet sammen hoftene helt ned til anklene. Infibulering =latin, å spenne. I antikkens Rom spenne eller ring brukt til å lukke forhuden på p mannlige slaver for å forhindre samleie.

8 Type 3

9 Faktor kunnskap om kll- Progress report WHO Faktor Prevalense; Estimates based on survey data suggest that in Africa 91.5 million girls and women aged 10 years and above have been subjected to the practice. ( milioner) 12.4 millioner av disse er mellom 10 og 14 år De fleste er under 15 år Data samling - store utfordringer (i fht metoder) med å samle data fra jenter under 15år. Kll kan skje når som helst; Før de gifte seg eller etter de har gifte seg, når de er gravid, etter fødsel eller samtidig med sine datter

10 Prevalanse mellom voksne(49-45) og undgom(15-19)

11 Statistikk Europa; Ca kvinner og jenter bor i Europa. Men vi vet ikke hvor mange er omskjært Men ca jenter er i foresonen for lemlesting Norge; Det er antatt at ca kjønnslemlestede kvinner bor i Norge i dag. Omkring 2/3 av de kommer fra samfunn der type 3 er vanlig. Ca 111 saker meldt i 2006 og er kll og resten henglagt etter undersøkelse grunnløse St. Olavs Hospital pr mai 2010:.( Fra Lege Arne Myhre`s presentasjon) 9 jenter til medisinsk us. 7 av disse henvist fra barnevern eller politi pga mistanke, ingen bekreftet. 2 henvist fra helsepersonell pga kjent FGM før innvandring til Norge, begge disse bekreftet.( Fra Lege Arne Myhre`s presentasjon)

12 Akutte komplikasjoner 40%? (10 % mortalitet?) Blødnings dnings- / smertesjokk Urinveis-,, sårinfeksjon, s tetanus, sepsis. Abscesser(store verkebyller Urinretensjon Traume til rectum / anus/ urethra med etterfølgende fistler Brudd (clavicula( clavicula, humerus, femur) ) kjemper for å komme seg løsl Dødsfall pga blødning eller infeksjoner samt tetanus og sjokk. A study from one country that practises Type I and II FGM, and in which 600 women were questioned about their daughters complications after FGM Type I and II, reported a death rate of 2.3% (WHO ) Kvinnelig genital mutilering 12

13 Nylig ankommet med feber Helsepersonell vil i de fleste tilfellene støte på senkomplikasjoner av kll Obs! Noen jenter/kvinner blir omskjært rett før de emigrerer Hvis helsevesenet oppsøkes av en nylig ankommet kvinnelig/jenter immigrant med feber eller alvorlig infeksjon må han/hun ta opp en nøyaktig sykehistorie Dette for å avklare hvorvidt kjønnslemlestelse kan være årsak til infeksjonen

14 Akutt kompl.

15 Senkomplikasjoner 15-39% Ca 1.5 kvinner som er kll opplever smerter via samleie (who) Dys/aparauni grunnet stenose, kun analt samleie. Re-infibulations er nødvendig før samleie og fødsel De fleste har smerter i de første få uker via samleieenten etter re-infibulering eller penetrasjon I noe land blir kvinner re - infibulert etter behandling som krever åpning OBS! Re - infibulasjon etter behandling som fødsel og abort er ikke tillatt i Norge Mannen kan oppleve noe smerter Kvinnelig genital mutilering 15

16 Smerter i genitalia, gangvansker. Infertilitet (Type( III kll kan føre til infertilitet) og økt risiko for ekstrauterin graviditet HIV, Hepatitt Epidermal Implantational cysts) (retensjonscyster, talg)

17 Senkomplikasjoner 15-39% Keloid-dannelse(tjukke klumper av arrvev) Neurinomer Kroniske urinveisinfeksjoner grunnet urinretensjon Gjentatt urinveisinfeksjoner evt nyreskader Vanskelig med undersøkelse av urinveiene Vannlatingsplager, langvarig miksjon, min! Stendannelse i vagina, utflod. Haematokolpos

18 sen kompl.

19 Obstetriske komplikasjoner: Forlenget 2. stadium grunnet stramt perineum/obstructed labour Unødvendig sectio caesarea Store, kompliserte fødselsrifter, sfinkterrupturer Vesiko- / rektovaginale fistler Oversett / forsinket diagnose av fosteraphyksi pga vankelig eksplorasjon, monitorering, kateterisering.

20 Obstetriske komplikasjoner Ny studie av WHO kll som risiko faktor for mor og barn under fødsel Sectio caesarea Type II % Type III % Postpartum blødning Type II ca 21% av kvinner Type III ca 69% av kvinner blødning etter fødselen Kvinner som er omskjært er mer utsatt enn de som ikke er omskjært.

21 Dødsfødsler og småbarnsdødelighet Omskjæring av mødre er også en risiko faktor for barnet; Dødfødsler og Småbarnsdødelighet blant kvinner som er omskjært er høyere enn kvinner som ikke er omskjært; Type I - økt med 15% Type II - økt med 32% Type III -økt med 52%

22 Land med forekomst >30 Jenter/kvinner i risikogrupper skal tilbys samtaler evt medisinske underlivsundersøkelser Bakgrunn fra områder der forekomsten av kvinnelig omskjæring er 30 % eller mer( fra WHO statistisk) Egypt 97 % -> 90 between 5-14 år Eritrea 89 % Sudan North 90 % Ethiopia 80 % - > 50 %, 5 år Mali 92 % - 50 % under 5 år - Guinea 99 %

23 Chad 45 % Burkino Faso 77 % Cote d ivoire 45 %- Senegal 28 % Mauritain 71 % - 50 %, 5 år

24 Andre Dersom en har kjennskap til at jenter/foresatt kommer fra et land som ikke står på listen (forekost <30) er berørt av KLL bør likevel vurderes å sende invitasjon se kart

25 Irak- kurdistan

26 Hvem dreier det seg om i Norge? I Norge vil det særlig være Etiopia, Eritrea, Somalia. Noen land fra vest Afrika (klitoridektomi den vanligste) Gambia type3) De fleste kommer fra det østlige Afrika( type 3).

27 General informasjon om frivillig underlivsundersøkelse For å forebygge kjønnslemlestelse og gi helsehjelp mot plager etter gjennomført kjønnslemlestelse, har regjeringen funnet det hensiktsmessig at helsestasjons- og skolehelsetjenesten over hele landet skal tilby samtale til foreldre og jenter om kjønnslemlestelse, og underlivsundersøkelse til jenter med bakgrunn fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres (forekomst >30). Tilbudet om samtale gis til foreldre til jenter ved skolestart, på 5. trinn og på ungdomsskoletrinnet

28 Informasjonsbrev Invitasjon til samtale; Generell informasjon til foreldre om helseplager ifht kll (finns på nett) Invitasjonsbrev til samtale (informasjon om forbudet mot kll, helsekonsekvenser og helsehjelp ved utført og tilbudet om underlivsundersøkelse) (finns på nett) Dersom foreldre tar imot tilbudet skal det foreligge informert samtykke Innhentet samtykke dokumenteres i journal Bruk av tolk bør også dokumenteres i journal Samtykkeerklæring til underlivsundersøkelse (finns på nett) Finnes på norsk, engelsk, fransk arabisk og somali Invitasjon til ungdomsskole Invitasjon til samtale- på 1 trinn og 5 trinn Nettside; helsedirektoratet.no/publikasjon/veiledere

29 Underlivsundersøkelse utføres av lege på helsestasjonen. Annen person skal være til stede når legen undersøker. Yngre jenter bør ha med en foresatt. Eldre jenter kan eventuelt ha med en annen person. Legen vurderer om jenta har behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Etter underlivsundersøkelse kan de som ønsker det få en legeerklæring som viser at jenta ikke er kjønnslemlestet.

30 Invitasjonsbrev INNHOLD; Foreldre inviteres til samtale med helsesøster om kjønnslemlestelse. Tid: Sted: Under samtale med helsesøster ; informasjon om forbudet mot kjønnslemlestelse, helsekonsekvenser og helsehjelp ved utført kjønnslemlestelse og tilbudet om underlivsundersøkelse Foreldre velger selv om deres datter skal være med under samtalen Undersøkelsen er frivillig og gjennomføres bare dersom dere samtykker til dette. Undersøkelsen er gratis

31 Samtykkeerklæring til foreldre med jenter på 1. og 5.trinn Samtykke til underlivsundersøkelse Jeg har fått informasjon om forbudet mot kjønnslemlestelse, om helsekonsekvenser og helsehjelp ved utført kjønnslemlestelse og om selve underlivsundersøkelsen

32 Fortsettelse - Jenter på 1. og 5.trinn Jeg gir med dette mitt samtykke til gjennomføring av underlivsundersøkelse av min datter: Navn og fødselsdato datter: Mor:. Far:.. Sted. Dato Nettside - Helsedirektoratet

33 Samtykkeerklæring for jenter på ungdomstrinnet Samtykke til underlivsundersøkelse Jeg har fått informasjon om forbud mot kjønnslemlestelse, om helsekonsekvenser og helsehjelp ved utført kjønnslemlestelse, og informasjon om selve underlivsundersøkelsen

34 Ungdomstrinnet Jeg gir med dette mitt samtykke til gjennomføring av underlivsundersøkelse: Navn:. Fødselsdato: Sted. Dato Nettside-helsediraktoratet

35 Samtykke til frivillig underlivsundersøkelse Underlivsundersøkelsen kan bare foretas på grunnlag av et gyldig og informert samtykke fra pasienten selv eller fra den med rett til å samtykke på vegne av pasienten f.eks foreldre Dersom foreldre til jente under 12 år ønsker det, kan de takke ja til underlivsundersøkelse av jenta. Jenter som har fylt 16 år kan samtykke selv. Jenter mellom 12 og 16 kan samtykke selv, når helsepersonell vurderer at jenta har samtykkekompetanse. Samtykke må være skriftlig Dersom nødvendig, skal tolk være til stede når informasjon gis og samtykke innhentes. Underlivsundersøkelse skal utføres av legespesialist.

36 Deinfibulering Helst hos ikke-gravide. Hos gravide, i 2. trimester. (risiko for abort større 1.trimester, Ellers før f r det presser mot infibuleringen, dvs. begynnelsen av andre stadium - ellers større risiko for kompliserte rifter Kvinnelig genital mutilering 36

37 De-infibulering (bilder Harry Gordon) Kvinnelig genital mutilering 37

38 Relevant litteratur Bestille fra Helsedirektoratet ; 1 Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (Q1138-b) 2. Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse(q1145b) 3. Rundskriv 1-5/2009: HOD: Forebygging av kjønnslemlestelse 4. Veileder Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse 5. Veileder IS:1746 Forebygging av kjønnslemlestelse ; Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. Veileder for helsestasjon -og skolehelsetjenesten. 6. Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring - ny versjon på nett.(ik-2723)

39 Nettsider NKVTS- Elektronisk veileder- veiviser på nett KL/Pages/default.aspx (NKVTS.NO) Verdens heleorganisasjon Barne -og likestillingsdepartementet Helse -og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Mighealtnet

40 Bøker Fra kunnskap til handling : Håndbok om kvinnelig omkjæring for helse- og sosialarbeidere, pedagoger og ansatte i mottak(r.elise B.Johansen) Bok- Omskjærings stop----nina Foss (red) Bok- Kulturens makt; Kvinnelig omskjæring som en tradisjon og tabu (Aud Talle) NEI! Islam avviser omskjæring av kvinner- (Abdinur)

41 Kvinnelig genital mutilering 41

42 Kvinnelig genital mutilering 42

43 Kvinnelig genital mutilering 43

44 Ref.

45 Ref.

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter 2003 Utbredelse av kjønnslemlestelse Niger Mali Mauritania Senegal Gambia Guinea-Bisseau Guinea Sierra Leone Burkina Faso Liberia

Detaljer

Temanotat Eritrea: Kjønnslemlestelse av jenter

Temanotat Eritrea: Kjønnslemlestelse av jenter Temanotat Eritrea: Kjønnslemlestelse av jenter LANDINFO 27. MAI 2013 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

Temanotat Sudan: Kjønnslemlestelse av kvinner

Temanotat Sudan: Kjønnslemlestelse av kvinner Temanotat Sudan: Kjønnslemlestelse av kvinner LANDINFO 6. FEBRUAR 2012 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon

Detaljer

Nytt tankesett, nytt menneskesyn

Nytt tankesett, nytt menneskesyn Nytt tankesett, nytt menneskesyn Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2014 Innholdsfortegnelse O FORORD... 3 1 ANDELEN JENTER I NORGE I RISIKOSONEN...

Detaljer

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Helseundervisning for elever med bakgrunn fra land som praktiserer omskjæring av jenter Kristine Hartvedt, helsesøster Sogn videregående skole

Detaljer

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Tema: Reisemedisin I Tidsskriftet nr. 16 og 17/2002 publiseres en del artikler om reisemedisin. Artiklene er redigert av Pål Gulbrandsen Feriereiser

Detaljer

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research Januar 2009

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research Januar 2009 Evaluering egenerklæringsskjema Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Oxford Research nuar 2009 Forfatter: HB Sist lagret:

Detaljer

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

10 Kjønnslemlestelse: En baby kan ikke sladre

10 Kjønnslemlestelse: En baby kan ikke sladre 10 Kjønnslemlestelse: En baby kan ikke sladre 10.1 Bakgrunn I de land og områder der kjønnslemlestelse er utbredt, praktiseres også arrangert ekteskap. Arrangert ekteskap og kjønnslemlestelse går hånd

Detaljer

Befruktning og fødsel

Befruktning og fødsel Samling 5 Befruktning og fødsel Målsetting: Samlingen skal gi økt innsikt i, og respekt for kvinnekroppens reproduktive funksjoner, herunder seksualitet, befruktning og fødsel. Viktig er også økt innsikt

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Dødsstedsundersøkelse

Dødsstedsundersøkelse 2015 Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød Perioden 01.11.2010 31.12.2014 Torleiv Ole Rognum Lillian Bøylestad Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer