NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby"

Transkript

1 NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

2 24 PROSJEKTERTE LEILIGHETER Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Myrkdalen Fjellandsby ( tidligere Voss Fjellandsby ) relanserer nå prosjektet Nyestølen mht til antall leiligheter, antall bygg, arealer, planløsninger og priser. Prosjektet består nå av 24 fritidsleiligheter i to bygg. Sentral beliggenhet. Like ved sentrumsområdet. 2

3 3

4 4

5 5

6 PROSJEKTINFORMASJON NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY OM PROSJEKTET Nyestølen er et nytt prosjekt i Myrkdalen Fjellandsby (tidligere kalt Voss Fjellandsby) og ligger i felt FK11. Jfr. situasjonsplan. Feltet består totalt av 24 boenheter fordelt over 2 bygg: Hus A inneholder 15 leiligheter Hus B inneholder 9 leiligheter Jfr. plantegninger. Adresse Nyestølen, Myrkdalen Fjellandsby Eierform Selveier i seksjonssameie Arealer Boligene sine arealer fremkommer av prislisten og tegninger. Arealene er hentet fra arkitekten sine plantegninger. Arealene må anses som ca. tall. Det tas forbehold om avvik. Avvik gir ingen endring i pris. Definisjoner på arealene er: BRA- bruksareal: Er boligens areal avgrenset av ytterveggers innside. P-area-primærareal: Tilsvarer BRA, men fratrukket innvendig bod. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom-primærrom: Gang/vindfang/hall, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom. BYGNING Byggemåte Husene er bygget i betong og tre. Jfr. leveransebeskrivelsen. Standard Leilighetene har gjennomgående god standard. Jfr. romskjema/leveransebeskrivelsen. Oppvarming Jfr. leveransebeskrivelsen. Energimerking Energimerking er under utarbeidelse. Ved utarbeidelsen av dette prospekt er energiattest foreløpig ikke mottatt. Energimerking gir relevant informasjon hvor energieffektiv eiendommen er. Karakteren strekkes seg fra A (høyest) til G (lavest). De aller fleste boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E-G). Se for mer informasjon om energimerking av boliger. Eiendomsbetegnelse Felleseiendommen skal skilles ut fra Gnr 275 bnr 1 og Gnr 276 bnr 12 i Voss Kommune. 6

7 PROSJEKTINFORMASJON OMRÅDE Tomt Felles eiertomt. Arealet er foreløpig ikke fastsatt. Beliggenhet Nyestølen ligger sentralt til i sentrum av Myrkdalen Fjellandsby i nærheten av Myrkdalen Hotel og alpinanlegget. Solrikt område med fin utsikt over de omkringliggende fjellområder. Adkomst Lett adkomst i stikkvei fra hoved innkjørsel til fjellandsbyen. Jfr. situasjonsplanen. Parkering Parkeringsplasser og antall ihht situasjonsplan og reguleringsplan. Reguleringsforhold Myrkdalen Fjellandsby er regulert for fritidsboliger, skianlegg, fellesareal, sentrumsbebyggelse, næring m.m. Området omfattes av kommunedelplan vedtatt og Områdereguleringsplan S1 vedtatt 16. juni Planene kan fås ved henvendelse til megler. Vei, vann og kloakk: Privat vei, vann og avløp. Vann: Myrkdalen Vassverk Avløp: Myrkdalen Renseanlegg ØKONOMI Fellesutgifter sameiet Fellesutgifter for sameiet så som andel forsikring bygg, snømåking mv. vil bli fastsatt når sameiet etableres. Andel fellesutgifter for sameiet fastsettes ihht sameiebrøk. Heftelser, forpliktelser og rettigheter som er knyttet til eiendommen Det påligger forpliktelse til medlemskap i felles hytteeierlag, som vil bli etablert i delområdet S1 og som forvalter fellesarealene (felles veier og parkeringsplasser). Veier og overvannsanlegg er hytteeierlaget i fellesskap ansvarlig for drift og vedlikehold av. Enkelte av nevnte plikter er overført private selskaper. Dette gjelder drift og vedlikehold av levering av vann som er overført til det lokale selskapet Myrkdalen Vassverk AS, samt drift og utbygging av renseanlegget som er overført til Myrkdalen Renseanlegg AS. Sistnevnte er etablert og heleid av Myrkdalen Fjellandsby AS. Den enkelte seksjons/tomteeier plikter å være abonnent i Myrkdalen Vassverk for vanntilkobling og i Myrkdalen Renseanlegg AS for tilkobling av kloakkanlegget. Medlemskapet plikter seksjons/tomteeier til årlige betalinger av årsavgiften i begge selskaper. Årsavgiften i Myrkdalen Renseanlegg AS dekker både utbygging (investering i ledninger og renseanlegg), vedlikehold og drift. Øvrige årlige driftsutgifter for fellesanlegg som snøbrøyting og evt. felles veilys i området ivaretas gjennom en årlig betaling av medlemskontingent til hytte-eierlaget. Offentlige etater, vann- og avløpsselskaper, samt kabeletater og lignende har rett til fritt å anlegge og vedlikehold ledninger og kabelanlegg på eiendommen mot å sette arealene i orden etterpå. 7

8 PROSJEKTINFORMASJON Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS og den utbygger senere overlater anlegg til drift og vedlikehold har rett til fritt å legge hoved- side- og stikk- ledninger for vann, kloakk, overvann, kabler og trekkerør med tilhørende kummer, kabelskap og fordelingsskap på og over eiendommen. Retten omfatter også rett til tilkomst og arbeid med drift og vedlikehold av disse installasjoner herunder graving under forutsetning at arealene/terrenget settes i orden etterpå. Dersom seksjonseier skal foreta offentlig og profesjonell utleie av sin fritidsbolig skal dette skje gjennom fjellandsbyens bookingsystem eller etter nærmere avtale med Myrkdalen Fjellandsby AS. Det medfølger forpliktelse til årlig betaling av andel drift av fellesgoder slik som preparering av skiløyper for tur/langrenn, merking, etablering, drift og vedlikehold av løyper og stier osv. Faste løpende utgifter Årlige faste utgifter pt.: Vannavgift: kr ,25 Kloakkavgift: kr ,- Årlig renovasjonsavgift (Indre Hordaland Miljøverk): Pt. Boliger m2 kr ,25,-/ m2 kr ,75 Avgift fellesgodebidrag er stipulert til ca. kr ,- pr år. Konf. megler. Avgift til felles hytteeierlag fastsettes når dette etableres i området. Jfr. under velforening/hytteeierlag. Offentlige avgifter Eiendomsskatt: Pt. 2,3 promille av ligningsverdi Renovasjon: Jfr. under faste løpende utgifter Ligningsverdi Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdi fastsettes etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om eiendommen er såkalt «primærbolig» (der eier er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre eiendommer man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundær boliger vil ligningsverdien utgjøre ca. 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. Priser Jfr. prislisten Betalingsbetingelser 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelsen 20 % av kjøpesum ved oppstart 50 % av kjøpesum ved ferdig råbygg (tette vegger, tak og vinduer) Rest inkl. omkostninger ved overtakelsen Omkostninger Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgift er 2,5 %, se prislisten. Tinglysingsgebyr for skjøte er for tiden kr. 525,-, tinglysingsgebyr for evt. pantedokument er for tiden kr.731,- inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer i 8

9 PROSJEKTINFORMASJON offentlige avgifter og gebyrer. Videre tas det forbehold om at avgiftsgrunnlaget godkjennes av Statens Kartverk. Totalpris inkl. omkostninger: Jfr. oversikt i prislisten. Forbehold Det tas forbehold om tilstrekkelig salg og kommunal godkjenning innen 1. mai 2014 før oppstart av prosjektet. Selger tar forbehold om å kunne endre prisen for usolgte enheter. ØVRIGE KJØPSFORHOLD Overtakelse Planlagt oppstart og ferdigstilling: Forutsatt tilstrekkelig salg er det planlagt anleggsoppstart vår 2014 og overlevering av 14 enheter til jul 2014 og 10 enheter til påsken Diverse Utbygger svarer for fellesutgiftene for euelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Utbygger plikter å stille garanti, jfr. 12 i bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadoppføringslovas 47, kan innbetalt del av kjøpesum/hele kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte. Entreprenørgaranti (bufl. 12) skal foreligge fra selger før kjøper innbetaler noen del av kjøpesummen. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endre boligens salgssum med mer enn 15 %. Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til stadoppføringslova 59. Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/- leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret. Megler anbefaler kjøper å ikke betale leverandører /utbygger før overtagelse av boligen finner sted. Dette må kjøper avtale med leverandør i forkant. Ved bestilling av tilleggsarbeider/-leveranser kan selger/leverandør beregne et påslag/tillegg for nødvendige kostnader. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil skjøtet er tinglyst eller selger stiller forskuddsgaranti etter bufl. 47. Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av kjøper inntil selger har oppfylt sine forpliktelser. Byggene vil være forsikret av utbygger frem til etablering av sameiet. Kopi av forsikringspolise kan fås hos megler. Etter overtagelsen tegner kjøper kun innbo forsikring. Det tas forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Eiendommene selges ihht bestemmelsene i stadoppføringslova av 13. juni Dersom kjøper ikke skal benytte eiendommen selv, eller kjøper er et selskap eller en organisasjon kan utbygger fritt velge å selge eiendommen etter bestemmelsene i avhendingsloven. Selger tar forbehold om endelig offentlig godkjenning og minimumsalg før oppstart av prosjektet. Det tas forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. 9

10 PROSJEKTINFORMASJON Kjøper kan ikke uten selgers samtykke transportere sine rettigheter og plikter til ny kjøper. Transporten kan i så fall senest skje 1 måned før overtagelse. Transportgebyret utgjør kr ,-. Adgang til utleie Boligene har en boenhet. Jfr. begrensning vedr. utleie under heftelser. Konsesjon Eiendommene er ikke konsesjonspliktig. Velforening/hytteeierlag Pliktig medlemskap i felles hytteeierlag/velforening som vil bli stiftet i området. Avgift vil bli fastsatt når nytt hytteeierlag etableres. Til sammenligning er årlig avgift pt. for det etablerte hytteeierlaget kr ,- Tilliggende rettigheter Det vil ikke bli registrert noen tilliggende rettigheter på eiendommens grunnboksblad. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før overtakelse kan finne sted. dgivning Ved innlevering av «bindende kjøpsbekreftelse» er kjøper bundet når avtalen er innlevert meglerforetaket. Selger er bundet av aksepten når selger har akseptert samme avtale. Vi anbefaler av finansieringsbekreftelse blir innsendt til megler sammen med kjøpsbekreftelsen. EIENDOMSMEGLER VEST Prosjektet selges av Eiendomsmegler Vest AS, avd. Prosjekt. Org.nr Besøksadresse: Markeveien 12, Bergen Sentrum Ansvarlig megler Tone Ravnanger Eiendomsmegler MNEF Prosjekt Tlf E- Mail: Saksbehandler Henriette. Johansen Saksnummer Meglerforetakets vederlag Megler foretakets vederlag dekkes av selger, og følgende er avtalt: Provisjon: kr ,- inkl. mva. pr solgte enhet. Inklusiv markedsføring ihht egen avtale. 10

11 PROSJEKTINFORMASJON Utbygger/Selger Myrkdalen Fjellandsby AS V/ Nils Akselberg, Eiendomsdirektør Tlf Visning Området kan besiktiges på egenhånd. Kontakt megler for visningsassistanse Se boligavisen eller internett: eller Prosjektarkitekt: Siv.ark. Sigbjørn Dugstad. Arkitektbruket ANS 11

12 NYESTØLEN FK11 FK FK9 skiveg etg. etg. 1. etg. B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B ,0 451,0 B ,0 10P etg. 451,0 450,7 11P B.2.5 B ,0 450,8 FK11 RP 448,0 447,7 P 2. etg. 1. etg. A.3.1 A.3.2 A.2.1 A.2.2 A.1.1 B.1.3 A.3.3 leik 444,7 P A.2.3 A.3.4 A P 444,3 A.3.5 A.2.5 A.1.2 A.1.3 A.2.6 A ,0 2P Veg 1 444,7 3P RP Hus 1 15 stk. 445 fortau intern tilkomstveg Rv13 67,0 m 2P 6P Hus 3-6 stk. 14P Leik FK12 Hus 2 6 stk. Plan 3 =451,0 Plan 2=448,0 444,8 Plan 1=445,0 2P 3P Framtidig parkering 449,6 447,0? 6P Myrkdalen fjellandsby Nyestølen (FK11) og Vårstølstunet (FK12) Oversiktskart Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Tegning nr. Målestokk 1 : 1000 Dato Signatur s.d. 12

13 SITSJONSPLAN 454,0 skiveg 2. etg. 454,0 454,0 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.1.1 B.1.2 B.2.5 B.2.6 B ,0 450,8 RP leik , etg. 451, P 450,7 448,0 11P 3. etg. 2. etg. 1. etg. A.3.1 A ,7 P 444,7 P 444,3 P 2P A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.3.5 A.3.6 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.1.1 A.1.2 A ,7 RP 3P 445 N Ekvidistanse 1 m 0 50 m Rev. A: Voss Fjellandsby FK11 -området Situasjonsplan med nummerering Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf x Tegning nr. Målestokk 1 : 500 Dato Signatur s.d. 13

14 14 HUS A FRONT

15 HUS 1 INNGANGSPARTIER 15

16 HUS A 1. ETG Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 1. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P1 Tegning nr. Rev. x 70,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 71,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 70,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 A 1.1 A 1.2 A Takoverdekka uteplass 2,2 Takoverdekka uteplass 2,2 Takoverdekka uteplass Gard. 4,8 4,4 Gard. 4,8 4,4 Sov 3 7,5 Sov 3 7, Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Sov 10,7 Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Sov 10,7 Sov 10,7 Stove / kjøkken 28,5 2,2 VV S-1 S-1 2,2 4,4 Gard. 4,8 Sov 3 7,5 Gang 2,0 Bad 7,5 2,2 VV Bad 7,5 Bad 7,5 2,2 VV Ikkje utgravd Ikkje utgravd 16

17 HUS A 2. ETG. el el el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 2. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P2 Tegning nr. Kvar leil. er 60 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 Rev. x A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A S-1 S-1 HUS A ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Stove Stove Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV VV VV 28, ,0 28,0 28,0 28,0 28, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 Trapp 1 3,2 3,2 3,2 3,2 Trapp

18 HUS A 3. ETG. el el el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 3. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P3 Tegning nr. Kvar leil. er 60 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 Rev. x A 3.1 A 3.2 A 3.3 A 3.4 A 3.5 A 3.6 S-1 S-1 HUS A ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Stove Stove Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV VV VV 28, , ,0 28,0 28,0 28, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,3 Trapp 1 Trapp

19 HUS B FRONT 19

20 20 HUS B INNGANGSPARTIER

21 HUS B 1. ETG ,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 B Takoverdekka uteplass 2,2 Gard. 4,8 4,4 Sov 3 7,5 Sov 10,7 2,2 Bad VV 7,5 S-1 S-1 Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Ikkje utgravd Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 1. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus B P1 Tegning nr. Rev. x 71,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 B 1.2 B ,0 m2 BRA + sportsbu på 3,3 m Takoverdekka uteplass 2,2 4,4 Gard. 4,8 Sov 3 7, Sov 10,7 Gang 2,0 Stove / kjøkken 28,5 Bad 7,5 2,2 VV S-2 S-2 3,3 Gard. 5,2 Sov 6,6 Sov 5,7 dør m/ glas Stove / kjøkken 33,0 Gang 5,2 Sov 11,0 WC 2,1 Tekn.rom 2,1 Bad 7, VV Ikkje utgravd Ikkje utgravd

22 HUS B 2. ETG. el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 2. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus B P2 Tegning nr. Rev. x Leil B2.1 - B2.4 er 60,0 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 m S-1 S S-2 S-2 Leil B2.5 og B2.6 er 72,0 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 m2 B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5 B ,2 m² 5,5 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 Stove / kjøkken 28,0 Stove / kjøkken 28,0 Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV 28,0 28,0 28,0 28,0 Bad 6,5 Bad 6, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Tekn. rom 2,0 VV Tekn. rom 2,0 VV Teknisk rom Gard. 9,0 Sov 1 10,2 Sov 1 10,2 Gard. 9,0 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 3 5,1 Sov 3 5,1 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,

23 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby FK 11 Nyestølen Hus A og B Generelt romskjema for alle 24 leilegheiter. ROM GOLV VEGG HIMLING MERKNADER/TILLEGGSOPPLYSNINGAR SPORTSBU Betong eller tregulv Trepanel Trepanel Panelomn GARDEROBE/ Grå fliser, varmekablar Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt ENTRÈ Elektriske varmekablar med termostat BU Tregulv Trepanel Beisa trepanel eller malt gips Panelomn og lyspunkt SOVEROM Parkett Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Panelomn og lyspunkt BAD Grå fliser Kvite fliser Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Opplegg og avløp for vaskemaskin Veggtoalett og servant i kvit utføring. Blandebatteri Innfellbare dusjdørar m/ termostat og garnityr Elektriske varmekablar m/termostat WC Grå fliser Kvite fliser Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Veggtoalett og enkel servant i kvitt GANG, STOVE OG KJØKKEN Parkett Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Peisomn med varmebehov tilpassa leilegheita Murt, pussa og støvbunden pipe Kjøkken m/kvitevarer Lyspunkt ALTAN Terrassebord el. Ytterkledning Trepanel el. blir utført med vasstett belegg og terrassebord Lyspunkt TEKNISK ROM Grå fliser Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Varmtvassberedar Balansert ilasjonsanlegg m/varmegjenvinnar Røyrfordelingsskåp *For alle rom gjeld eigen spesifikasjon som elektrokonsulent utarbeidar med antal punkt og generell leveranse.** Utføring av sportsbu inkludert overflater vil avhenge av byggemetode og blir beslutta i prosjekteringsfasen. *** Utføring av golv i bu på altan blir beslutta i prosjekteringsfasen. Listverk blir levert med hjørnelister i same farge som panel. Mot golv blir det levert eikelister som standard. Rundt vindauger og dørar, samt tak blir det levert slett listverk i kvit utføring. Foringar blir levert som i tre eller mdf i kvit utføring

24 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen 1.GENERELLE OPPLYSNINGAR BYGGHERRE Myrkdalen Fjellandsby AS (Tidlegare Voss Fjellandsby AS). ARKITEKT Arkitektbruket ANS v/sivilarkitekt Sigbjørn Dugstad, Voss. ENTREPRENØR Ikkje valt på salstidspunktet. TIDSPLAN 15 leilegheiter er planlagt levert til jul 2014 og 9 Leilegheiter leverast i 2015, innan påske, etter nærare angitt tidspunkt. Endeleg leveranseplan med datoar for overtaking blir utarbeidd når alle formalitetar er på plass og entreprenør er kontrahert. ATTERHALD Byggherren tek atterhald om byggjeløyve og tilstrekkeleg sal. REGULERINGSBESTEMMELSAR Området er regulert til fritidsbustader. FELLESAREAL Bygga har eigne inngangsparti og trapper med tilkomst via trapp/svalgangar. Område i nærleiken for avfallsdunkar og/eller boshus. Område merka leik er tiltenk sameiget som friareal. Tekniske anlegg og utstyr vil bli plassert på hensiktsmessig plass i fellesareal/teknisk rom. DETALJPROSJEKTERING På salstidspunktet er prosjektet ikkje detaljprosjektert. Under detaljprosjekteringa vil det normalt bli justeringar av planar, materialbruk og løysingar. Tekniske fag som brannteknikk, betong, vvs, elektro og tømmer er eksempel på fagområder der det normalt vil kome justeringar undervegs. Slike justeringar gjev ikkje grunnlag for endring av kjøpesum så lenge justeringane ikkje er vesentlege og påverkar leilegheita negativt. Eksempel på slike justeringar/tilpassingar er sjakter og innkassingar, føringsvegar, justering av kjøkken- og baderomsinnreiinga, vindauger, dørar, endring av overflater og leverandørar etc. Lista er ikkje uttømmande. Det må påreknast innkassingar i tak/veggar, som ikkje framgår av planteikningar, for å skjule nødvendige tekniske installasjonar. Romskjemaet blir gjennomgått med kjøparane på informasjonamøte før oppstart

25 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen 2.BYGNINGSTEKNISKE OPPLYSNINGAR BERESYSTEM Beresystem vil bestå av ein kombinasjon av stål, betong og trekonstruksjonar. Horisontale skiljer mellom etasjar/leilegheiter er planlagt i betong (plasstøypt og/eller som element). Vertikale skiljer mellom leilegheitene er planlagt som betongveggar eller lydveggar i tre. YTTERVEGGAR Ytterveggar i bindingsverk med kombinert ståande og liggande kledning. Kledning blir levert grunna frå fabrikk. Utvendige søyler og dragarar, samt innrammingar rundt vindauger og dører blir levert ubehandla. Beising må kjøpar/sameige sjølv syte for etter overtaking. Fargekodar for alle overflater vert bestemt av arkitekt. Isolasjonstjukne etter gjeldande forskrifter. VINDAUGER Levert i hht. Gjeldande forskrifter og krav. Leverast ferdig måla frå fabrikk. Farge og utføring blir angitt av arkitekt. VERANDAER Veranda vert bygd i tre med vasstett protanbelegg eller liknande (Tett terrasse). INNERVEGGAR OG LISTVERK Oppbygginga av dei ulike veggane vil bli tilpassa brann- og lydkrav. Alle innerveggar blir levert som isolerte. For overflater, sjå romskjema. Listverk blir tilpassa vegg og gulv mtp.utforming og farge. DØRER Innerdører vert levert som standard kvite i slett utføring i ferdig malt utføring. Ytterdør i hht. fasadeteikning. Leverandør og type blir beslutta på seinare tidspunkt. Leverast som ferdig malt utføring i farge bestemt av arkitekt. YTTER- OG INNERTAK Tak blir oppbygd av prefabrikkerte takstolar og torvtak med tett protanbelegg og sutak under. Takrenner og taknedløp til terreng og/eller lukka drenssystem. Innertak blir levert i form av beisa trepanel eller malt gips* (* Dette avheng av føringar/kanalar for td.ilasjon og elektro, samt takplan som blir etablert etter val av entreprenør og i samband med detaljprosjekteringa. BH besluttar då endeleg innertak). Isolasjonstjukne etter gjeldande forskrifter. 3.OVERFLATER Generelt blir det synt til romskjema for den einskilde leilegheit for detaljopplysningar. Val av himling, beisa trepanel eller gips, vil avhenge av byggjemetode og bli beslutta i prosjekteringsfasen. Felles teknisk rom vil innehalde brannpanel og andre tekniske installasjonar. Utføring og overflater vil avhenge av prosjektering og byggjemetode. Fellesareal som trappehus og svalgangar vil bli utført i ein kombinasjon av tre, betong og euelt platekledning. Romskjemaet er utferda på eit svært tidleg tidspunkt i prosjektet, før prosjektering og detaljplanlegging er oppstarta. Utbyggar tek difor eit generelt atterhald om endringar som kan komme. 4. UTSTYR/INNREIINGAR Skisse på planteikning må kun reknast som retningsgjevande. Det blir ikkje levert andre innteikna/stipla møblar eller garderobeinnreiing. Garderobeskåp på soverom, plassering av bord, senger o.l. er kun for illustrasjon. Kjøkken- og baderomsinnreiing frå Sigdal Kjøkken eller liknande. Integrerte kvitevarer frå Whirlpool eller tilsvarande. Kvar leilegheit blir levert med balansert ilasjonsanlegg av type Villa eller tilsvarande. Tilluft og avkast blir plassert i vegg og/eller tak. Det må påreknast innvendige innkassingar av ilasjonskanalar som ikkje framgår av planteikningar. 5. SANITÆRINSTALLASJON Det blir levert innvendig stoppekrane i fordelarskap i kvar leilegheit. Alle innvendige vassrøyr vert levert som røyr i røyr. Vassutak og avløp for vaskemaskin, samt varmtvassberedar blir lagt opp og plassert i hht.utstyr stipla/teikna på planteikningar. Slukar på bad, WC og evt.teknisk(e) rom i hht.forskriftskrav/norm. Det må påreknast endring i plassering av slike installasjonar i prosjekteringsfasen. Vatn og avløp blir kopla

26 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen til utvendig anlegg og tilknytt Myrkdalen Vassverk og Myrkdalen Renseanlegg. Kvar leilegheit blir abonnent i respektive selskap. Sanitærutstyr og garnityr i hht. eigen spesifikasjon som framgår av leveransebeskrivelse frå røyrleggar. Endringar i denne spesifikasjonen må påreknast i detalprosjekteringa. 6. VARMEANLEGG Oppvarming med panelomnar og vedomn. I garderobe, bad og wc blir det levert elektriske varmekablar nedstøypt i gulv. Det er ikkje høve til å bestille varmekablar utover bad/wc og vindfang. 7. ELEKTROINSTALLASJON Det blir levert sikringsskap og eigen målar i kvar leilegheit. Ved overtaking vert kvar leilegheit innmeldt til Voss Energi som ny abonnent. Det blir levert elektriske punkt i hht. gjeldande forskrifter og krav. Teikning som syner kva som inngår i leveransen vil verte utarbeidd for kvar leilegheit i samband med detaljprosjekteringa. Det blir levert antenneanlegg for TV som fellesanlegg eller for kvar leilegheit. Utelys på bygget blir normalt levert i svalgangar og trappehus med lågenergiperer og styring med fotocelle/eller lyssensor. Plassering og antal blir bestemt i prosjekteringsfasen. Det vert lagt opp til fellesmålar for fellesareal. Leilegheiter blir levert med tilstrekkeleg antal punkt i hht. NEK 400. Medrekna som punkt er her punkt for brytar, lampe og stikkontakt. 8.UTOMHUS Utomhus vil det bli planert, tilsådd og grusa i hht. situasjonsplan, samt befaring med arkitekt når bygga nærmar seg ferdigstilling. Det blir gjort merksam på at situasjonsplan/utomhusplan med overflater, terrengmurar etc. ved salstidspunktet kun er rettleiande og må ikkje leggast til grunn for endeleg utføring. Terrenghøgder etc. kan medføre andre tiltak og løysingar enn det som framgår av situasjonsplanen i salstidspunktet. Det blir levert tram i tre eller betongstein utomhus i hht. teikningar. Alle murar vert utført som maskinmurte gråsteinsmurar med anten innkjøpt stein, eller eigen sortert stein frå tomt og/eller byggherre sitt deponi. Alle illustrasjonar i salsprospektet er kun å rekne som rettleiande og medfører ikkje riktig og endeleg plassering av bygg i terreng. Utomhusarbeid blir komplettert og ferdigstilt året etter oppføring. 9.ENDRINGAR OG TILVAL Me veit av erfaring at enkelte ønskjer å setje sitt personlege preg på leilegheita. I den samanheng blir det utarbeidd liste over tilval som er mulege i prosjektet. Lista blir først utarbeidd når entreprenør er kontrahert og tilstrekkeleg sal for oppstart er nådd. Ved oppstart blir det invitert til informasjonsmøte i Myrkdalen for alle kjøparar der dette blir gjennomgått. 10.OVERTAKING Overtaking føreset at bruksløyve er gjeve frå Voss Kommune. Under overtakinga vil det bli gjennomført ferdigbefaring, der leilegheita vert gjennomgått innvendig og utvendig. Det blir ført protokoll frå overtakinga. Eiga FDV-mappe/driftsinstruks blir utlevert og gjennomgått. På overtakingsdatoen vil leilegheita vere vaska. Dette er ein grovvask og det må påreknast husvask av kjøpar før innflytting. Fellesareal og med tekniske installasjonar som td. Brannvarslingsanlegg vil bli gjennomgått i samband med overleveringa. Dersom det under overtakinga vert påpeika mindre manglar, eller det gjenstår utvendig arbeid som ikkje kan utførast på grunn av årstida, gir ikkje dette grunn for å nekte overtaking. Mindre feil og/eller manglar vil bli protokollført og utbetra innan rimeleg tid, som kjøpar og byggherre avtalar under overtakinga. Til overtakinga skal det dokumenterast/sendast uoppfordra stadfesting til byggherre på at alle innbetalingar, inkludert euelle tilleggsleveransar, er betalt før nøklar blir utlevert. Naturleg krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss/auka fuger etc. Byggherre/selgar er ikkje forplikta til å utbetre slike manglar utover krav i Norsk Standard/NBI blad etter anbefalte normale toleranseklassar. 11.ATTERHALD Utbyggar/selgar forheld seg retten til å endre form og utføring i dette romskjema/prospekt og teikningar så sant det ikkje medfører forringa standard. Produkt, leverandørar og materialval kan endre seg i byggeperioden utan nærmare melding til kjøpar så sant dei ikkje medfører forringa standard. Vi tek atterhald om feil, skrivefeil og utegløymte moment i romskjema/leveranseskildring og prospekt

27 TERRENGSNITT FK-11 Skiveg Vårstølskogen Tomtegrense Tomtegrense Byggegrense Hus A Hus B 459,6 459, ,4 454,0 453,4 453,8 455 Veg-2 444,3 444,7 445,0 451,0 448,0 447,7 448,0 450,7 451,0 451, Rev. A: Voss Fjellandsby FK11 -området Terrengsnittskisse Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf x Tegning nr. Målestokk 1 : 500 Dato Signatur s.d. 27

28 REGULERINGPLAN S1 FT_1 Myrkdalstunet daa %-BYA=40 % V GN SL FT2, Helgatun Fjellpensjonat daa %-BYA=40% SKI daa FK_ daa FK_ daa daa FK_ daa AVG FF_ daa %-BYA=40% FK_ daa AVT FF_ daa %-BYA=40% daa Driftsbygg FF_ daa %-BYA=40% daa FF_ daa %-BYA=40% FK_ daa daa FK_ daa V FK_ daa FK_ daa P daa FK_ daa %BYA=60 SL daa daa FK_ daa FK_ daa P daa FK_ daa FK_ daa SKI daa SKI daa G daa S_ daa %-BYA=60 % S_ daa %-BYA=60 % 7 S_ daa %-BYA=60 % P daa S_ daa %-BYA=60 % S_ daa daa KH S_ daa S_ daa GT_1 S_ daa S_ daa S_ daa daa S_ daa daa S_ daa FK_ daa FK_ daa FK_ daa LNFRL P daa FK_ daa FK_ daa SL FT FK_ daa FT FK_ daa FT FK_ daa FK_ daa H_ daa LNFRL FK_ daa AVT AVT AVT LNFRL 28 P daa G daa G daa P daa SL LNFRL daa P daa G KH daa KH HP IA daa

29 PRISLISTE Prisliste Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Prisliste pr feb Hus/nr Etg Ant.sov sovealkove P- rom Innv.bod teknisk rom Sportsboder BRA Pris B ,8 2,2 2,2 73, Reservert B ,8 2,2 2,2 73, B ,9 2,1 3,3 87, B (3) 58,3 3,3 64, Reservert B (3) 58,1 3, B (3) 58,3 3, Reservert B (3) 58,1 3,3 64, B ,5 77, B ,5 77, Reservert A ,8 2,2 2,2 72, A ,8 2,2 2,2 73, A ,8 2,2 2,2 72, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,9 3,3/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, Faste priser pr. feb MERK: Muligheter for sovealkove i området gang/hall i alle leiligheter med to soverom! Arealene er hentet fra arkitekts plantegninger og må anses som ca. tall. Det tas forbehold om avvik. Avvik gir ingen endring i pris. Selger forbeholder seg retten til å endre prisen for usolgte enheter. 29

30 PRISLISTE Kontakt megler for oppdatert prisliste solgte/reserverte enheter. Omkostninger: Dok. avgift 2,5 % av tomteverdi ( kr ,-) kr ,- Tinglysing av skjøte Pt. Kr. 525,- Tinglysing av pantobligasjon inkl. pantattest kr. 731,- Hus/leil.nr. Pris Dok.avg. Tingl.skjøte Ting.pant inkl. attest Total pris inkl. omk. B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- Det tas forbehold om endringer i de offentlige tinglysingsgebyrer og avgiftsgrunnlaget. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 30

31 BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP Kjøp av: Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby, 5713 VOSSESTRAND Bolig nr. Boligene skal oppføres på del av gnr.:., bnr.: VOSS i.. kommune. Undertegnede bekrefter herved å kjøpe ovennevnte eiendom for: Kjøpesum: kr + omk. Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr + omk. Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte: Lån (bank, kont.pers., tlf.) kr Egenkapital ved salg av egen bolig (adr.) Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) : Totalt kr Kjøper er kjent med at avtalen er bindende for kjøper når denne er innlevert til meglerforetaket. Avtalen er bindende for selger når selger har akseptert. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvilket som helst kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse. Ved forbrukerkjøp reguleres avtalen av bestemmelsene i stadoppføringslova. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakt basert på stadoppføringslovas bestemmelser når denne blir fremlagt for underskrift. Dersom kjøper ikke skal benytte boligen selv, eller kjøper er et selskap eller en organisasjon, selges boligene etter bestemmelsene i avhendingsloven. Kjøpesummen skal innbetales meglers klientkonto. Avgitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for meglerforetaket på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om avtaler av 31. mai Undertegnede har gjort seg kjent med og aksepterer prospekt m/vedlegg som vil bli benyttet i salget. Euelle betingelser/forbehold: Ønsker gratis og uforpliktende MeglerTakst fra Eiendomsmegler Vest Ønsker finansieringstilbud fra Sparebanken Vest Ja Ja Kjøper 1 Fødsels- og personnr. Kjøper 2 Fødsels- og personnr. Adresse Postadresse Tlf. privat / mobil / arb/e-post - _ (11 siffer) - _ (11 siffer) Sted: Dato: Sign: Sign: 31

32 MYRKDALEN FJELLANDSBY- NYESTØLEN FELT FK NYE LEILIGHETER SENTRAL BELIGGENHET ULIKE STØRRELSER- PLANLØSNINGER LIKE VED FJELLANDSBYENS SENTEROMRÅDE TONE RAVNANGER Eiendomsmegler Prosjekt MNEF Direkte Mobil e-post: Eiendomsmegler Vest AS Markeveien 12, 5012 BERGEN Org. nr: Sist oppdatert:

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest.

BYGGHERRE MASTER GRUPPEN. Salgsleder/Megler MNEF Reidar Vik T: 901 66 881 / 52 70 22 43 E: reidar.vik@emvest.no www.eiendomsmeglervest. Lekre kvalitetsleiligheter på idylliske Bakarøynå, en øy midt i hjertet av Haugesund, bare et steinkast fra sjøkanten. Nyt den urbane og maritime tilværelsen, kjenn på sjølukten, nyt vinden, nyt livet...

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

NO 998 589 908 MVA Vassmyra 1. Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg

NO 998 589 908 MVA Vassmyra 1. Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg Adresse: Andersgarden, 6030 Langevåg Betegnelse: Gnr. 97 Bnr. 1 i Sula kommune Eier/utbygger: Kompaktbo AS / NordvestBolig AS Oppdragsansvarlig: Salg: Nordvest

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG

Står til teneste for deg! Velkomen til Kattaland 12 og 13 TYSNES BOLIG TYSNES BOLIG Velkomen til Kattaland 12 og 13 Kattaland 12 og 13. Leilegheit frå kr 1.530 000. Utruleg muligheit til å sikra seg ny leilegheit med moderne arkitektur og fantastisk utsikt øve londabygdo.

Detaljer

ROGNSBAKKEN 29 VOSS. Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG

ROGNSBAKKEN 29 VOSS. Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG ROGNSBAKKEN 29 VOSS Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG ROGNSBAKKKEN - SENTRALT PÅ VOSS To nyoppførte eneboliger- EN LEDIG! To nyoppførte eneboliger med fellesgarasje, sportsboder og hage. Beliggende

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 8- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.680.000,- Byggestart oktober 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt

Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt Velkommen til Solsida Gurvin B3, Sogndal Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt 44 LEILEGHEITER To byggjesteg (22+22) Solsida Gurvin B3, Sogndal Solsida Gurvin B3 er vår nye utbygging i det veletablerte

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Står til teneste for deg! Velkomen til Smart BO Vågsmarka TYSNES BOLIG

Står til teneste for deg! Velkomen til Smart BO Vågsmarka TYSNES BOLIG Velkomen til Smart BO Vågsmarka Unik sjanse til å sikra deg ein ny og «stor» einebustad. Frå kr 2.390.000 P-rom 132,4 m2 BRA 137,2 m2 Står til teneste for deg! TYSNES BOLIG UTGANGSPUNKT Tysnes Bolig prosjekterer

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

S A L S O P P G Å VE

S A L S O P P G Å VE A DVO K ATA N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N STRYN VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen S A L S O P P G Å VE I kontorfellesskap Medlemmar av Den Norske

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 4- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.730.000,- Byggestart mars 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING.

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE JAN VOIGTS VEI 14, 7040 TRONDHEIM 2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Adresse : Syrbekkveien 1 Pris kr. 1.830.000,- + omk. Oppdragsnr.: 122075 Megler: Arnfinn Sørhaug, tlf.:, (a:) 33 30 85 82 (m:) 90 59 34 81 E-mail: arnfinn.sorhaug@em1.no

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

MEGET SJARMERENDE ENEBOLIG OVER 2 PLAN.

MEGET SJARMERENDE ENEBOLIG OVER 2 PLAN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM VINKELGATEN 26, 4013 STAVANGER MEGET SJARMERENDE ENEBOLIG OVER 2 PLAN. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016 AREAL/ROM: CA. 70 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Målselv Fjellandsby DRØMMEHYTTER PÅ FJELLET

Målselv Fjellandsby DRØMMEHYTTER PÅ FJELLET Målselv Fjellandsby DRØMMEHYTTER PÅ FJELLET Nøkkelferdige familiehytter Høykvalitet med torv på taket og mange stilfulle detaljer Ski in - ski out Oppdragsnr.: 2008002 Dato: 29.01.2008 En handel du skal

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE

INNHOLD / UTSTYR / GENERELT OM BOLIGENE GENERELT OM OMRÅDET OG BELIGGENHET Beliggenhet: Bebyggelse: Adkomst: Steinarskogen har flott beliggenhet sentralt i Vedavågen. Avstanden til bank, post og skole er ikke mer enn 500 meter. Like utenfor

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Info om Juvika Hage Adresse: Betegnelse: Eier/utbygger: Oppdragsansvarlig: Salg: Oppgjør:

Info om Juvika Hage Adresse: Betegnelse: Eier/utbygger: Oppdragsansvarlig: Salg: Oppgjør: Info om Juvika Hage Adresse: Djupvikstranda, 6035 Fiskarstrand Betegnelse: Gnr. 87 Bnr. 206 i Sula kommune Eier/utbygger: Hendneset AS / Nordvest Bolig AS Oppdragsansvarlig: Salg: Norvest Bolig AS sander@nordvestbolig.no

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

4 roms leiligheiter med gode kvaliteter Prisar frå 3.090.000 + off.avg. *

4 roms leiligheiter med gode kvaliteter Prisar frå 3.090.000 + off.avg. * Flotte leiligheiter med gode kvaliteter, god planløysing og romslege verandaer. 4 roms leiligheiter med gode kvaliteter Prisar frå 3.090.000 + off.avg. * Sentrumsnært, gangavstand til Vossevangen. Solrikt

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as

Paradis Eiendomsmegling as STOR ATTRAKTIV FJELLHYTTE - HARDANGERVIDDA. HØG KVALITET - NØKKELFERDIG SVÆRT ATTRAKTIV TOMT MED FLOTT PANORAMAUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. HELÅRSVEG OG OPPSTILLINGSPLASSER PÅ EGEN TOMT. PROSJEKERT NØKKELFERDIG

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Myklebust, BKS22 Prisliste Dato: 04.6.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus BKS22 Havterneveien 23 114 m² 241 m² 4 kr 32 156 kr 3 590 000 Rekkehus BKS22 Havterneveien 25 116 m² 183

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 10.04.2014 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rekkehus B22, B23, B25 og B26 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig

Detaljer

Arkitekttegnede hytter, Gaustatoppen Naturpark

Arkitekttegnede hytter, Gaustatoppen Naturpark Hausmanns gate 6 / 0186 Oslo / Norway / Phone: +47 22 99 43 43 / Fax: +47 22 99 43 53 / Mail: jva@jva.no / www.jva.no / Org. no.: 976 867 866 JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL Arkitekttegnede hytter,

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

Litlaberget/ Skadberg.

Litlaberget/ Skadberg. Litlaberget/ Skadberg. Felt - B10-10 BOLIGER 9 SOLGTE. B10 7 har ett Bra. på 161 kvm og P-Rom på 153 kvm. Adresse Gnr./bnr. P-rom/BRA 1.etg P-rom/BRA 2. etg. Eier tomt pris Pris Inkl. omk. B10-7 32/1246

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING.

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING. Kjøpesum klar for maler og gulvlegger Bolig nr. med Gnr. og Bnnr. BRA ca m² Tomt ca m² Alternativ 1 Alternativ

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Kleivane BK07 Prisliste Dato: 08.11.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 1 215 m² 422 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig Bolig 2 215 m² 289 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig

Detaljer

TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN. 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen

TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN. 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen 2 NYOPPFØRTE ENEBOLIGER Haugamoen - Voss Boligene ligger svært sentralt til i Haugamoen i veletablert boligområde og rolig endevei. Selges

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVNEVEIEN 56, 4056 TANANGER TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 12 900 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt)

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) Adresse: Hummelfjell Hyttegrend, 2550 Os i Østerdalen Type eiendom: Nybygd hytte. Gnr/Bnr: 114/429 Byggeår: 2011/12

Detaljer