- Klima- og byggevennlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Klima- og byggevennlig"

Transkript

1 Byggenæringens Innovasjonspris 2011 Iso3 Skumisolert trestender - Klima- og byggevennlig Juni 2014 Sven Egil Holmsen Generell utgave Selskapsnavn

2 Stendere som kuldebroer Trestendere er svakeste punkt i en vanlig vegg Varmegjennomgang gjennom trestendere = kuldebroer Skumisolasjonen i Iso3 bryter kuldebroen og gir bedre u-verdier for veggen Presentasjons tittel Selskapsnavn

3 Bakgrunn for Iso3: TEK 07 og fremtidige strengere krav TEK 07 Innført TEK 07 Obligatorisk TEK 10 innført Passivhuskrav off. bygg (EUdirektiv) Breeamstandard Passivhuskrav i Oslo kommune TEK 2015 Passivhuskrav i Norge Nullenergikrav i Norge Energimerking Passivhusstandard NS 3700 Nye sjablongkrav til bindingsverk

4 Produktvarianter Produkt Produktoppbygning Totalmål Iso x200mm Iso x220mm Polyuretan (PUR) isolerer best av alle vanlige isolasjonstyper Lambdaverdien i Iso3- polyuretan: ca 0,030 4 ganger bedre enn tørt trevirke 25% bedre enn mineralull (klasse 37) Iso3 250 Iso x250mm 47x300mm Alle dimensjoner lagerføres i standardlengder på 2,4m, 3,0m og 6,0m Lengder opptil 10,5 meter tilgjengelig fingerskjøtt Kan leveres sammen med Limtre og Kerto for komplett konstruksjonspakke Presentasjons tittel Selskapsnavn

5 Veggløsninger og (gamle) U-verdier U-verdi 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 λ Isolasjon 0,037 0,033 0,037 0,033 0,037 0,033 0,037 0,033 0,037 0,033 Tek 10 Iso3 gir enkle vegger med lavt varmetap for alle behov Tradisjonelt byggeri Tynnere vegg enn andre løsninger Kuldebroproblematikken elimineres uten krysslegging eller andre kompliserte løsninger Iso3 gir i tillegg bedre kuldebroverdier enn vanlig heltre For eksempel ved dekkeforkanter i større bygg, ringmur, hjørne, vindu m.v.

6 Nye U-verdier høyere bindingsverksandeler Tradisjonelt har man regnet med 9-12% bindingsverksandel tilsvarer rene veggfelt c/c 600mm bindingsverk og bunn-/toppsvill Nye sjablonregler (Byggforskserien ) tar hensyn til reell bindingsverksandel: Bolighus 17% Boligblokker, rekkehus, barnehager 22% Store yrkesbygg 26% Veggtykkelser for typiske u-verdier og byggtyper: Høyere bindingsverksandel betyr større forskjell i veggtykkelsen: Iso3-vegger opptil 12cm slankere enn andre løsninger

7 Iso3 nye U-verdier

8 Iso3 er gjennomtestet og sertifisert Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk dokumenterer: Dimensjonering U-verdier Brann (brannvurderinger supplerer ytterligere) Miljø (ingen stoffer på grålistene)

9 Dimensjonering i småhus - bærende Iso3 har nesten samme stivhet som trevirke i samme dimensjon og derfor stor styrke som stender Bruker bare 1/3 av kapasiteten til stenderen Deformasjon på tvers av fibrene i bunnsvill dimensjonerende.

10 Dimensjonering i større bygg - utfyllingsvegger Dimensjonering for vindlast ved større åpninger Vindtrykkstabeller med høyde og senteravstand på hjemmesidene Kubbing eller platelag forbi dekket ved utkraging Ved tunge fasader som gir mer enn 3kN belastning per lm Iso3 (500kg fasadelast per kvm) skal ytterflensen ha opplegg i bunn eller festes med vinkler

11 Miljø- og klimavennlig Ferdig utherdet polyuretan er ikke helseskadelig Finnes i madrassen du tilbringer 1/3 av livet på Brukes i alt fra dypfrysere til biler Omfattes ikke av regler om merking, klassifisering, emballering, salg og oppbevaring av kjemiske stoffer og produkter Brukes i Breeam-bygg Miljødeklarasjon EPD fra Sintef/EPD-Norge Ecoproduktvurdering; kun grønne lys Ikke på A20-listen, prioritetslisten eller obs-listen til miljømyndighetene Drivmidlet er vann og ingen bruk av freon, KFK eller brom Iso3-avfall behandles som brennbart restavfall og energigjenvinnes ved egnet forbrenningsanlegg I en enebolig bidrar redusert fyringsbehov mer enn 20 ganger energibruken ved produksjonen av produktet Ved forbrenning frigjøres mer enn tre ganger mer energi enn det som gikk med til produksjon, fordi tredelene er fornybar energi I teorien kan Iso3 brukes om igjen, men det er lite aktuelt med dagens ordninger ifbm avhending Trevirket kan også splittes fra skummet, og skummet kan males opp og brukes i f.eks. teppeunderlag Produktets klimavennlige profil gjør produktet til et miljøprodukt

12 Brannegenskaper SINTEF Byggforsk Brannlaboratorium: Polyuretanet bygges inn i veggen og omsluttes av ikke brennbar mineralull Anses ikke som kontinuerlig brennbar isolasjon Polyuretan brenner, men smelter ikke, slik polystyren (XPS/EPS) gjør Brannmotstand REI 15 og EI 30 for de fleste kledningsalternativer REI 30 ved bruk av gips eller spon innvendig EI 60 med dobbelgips REI 60 med branngips og steinull Smyg og gjennomføringer må vurderes sammen med brannrådgiver når det er strenge krav Branngasser fra polyuretan like dødelig som branngasser fra rent tre Tilsetting av brannhemmende midler i polyuretanet ikke aktuelt pga miljøhensyn

13 Tetthet ifht veggkonstruksjon Obligatorisk tetthetsmåling kom med TEK 07 Krav: max 2,5 luftutvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell for småhus - 1,5 for yrkesbygg 0,6 for passivhus Ytre vindsperre skal sørge for tilstrekkelig tetthet i huset Erfaringer: Tetthetsmålinger etter ytre tetting viser enten meget gode resultater, eller alt for dårlige Typisk rundt 1,0 Passivhus Skedsmo (Iso3 300) : Tetthet <0,3 før dampsperre Dampsperre bidrar noe, men er ikke avgjørende for tettingen Nye tetteprodukter gjør tetting av hull i dampsperre enklere og tryggere Innvendige kanaler for el- og data i større bygg Hvis ønskelig kan veggen fortsatt bygges uten inntrukket dampsperre

14 TEK-10: Normkrav er u-verdi 0,18 W/m 2 K Økonomi for 2 eneboligvegger som klarer kravet Iso3 total-økonomi for et vanlig hus: rimeligere vegg i verdi på økt areal (3,6 kvm x 35 kr/kvm) Forskjell: kr! NB: Kostnaden med påforingsveggen blir høy fordi det er mye arbeid knyttet til denne. For øvrig er det bare regnet materialkostnader

15 Lavenergi/passivhusstandard: Næringsbygg med u-verdi 0,13 W/m2K Metode 1: Iso3 250mm+48mm påfôring Metode 2: 198mm + 98mm påfôring utvendig + 98 mm påfôring innvendig U= 0,132 Betydelig merarbeid med ekstra påfôringsvegg Iso3-veggen sparer her 10cm veggtykkelse U= 0,135 Passivhusvegger enklest og rimeligst å oppføre med Iso3 Mulighet for mer areal gjennom slankere vegg

16 Iso3 en snekkervennlig løsning! Byggevennlig: Lett og rett! Tradisjonell rektangulær form og ingen spesialdetaljer 47 mm bredde - gjør det enkelt å skjøte gipsplater Lite avkapp på byggeplass Leveres i standardlengder på 2,4m, 3m og 6m Lengder opptil 10,5m og prekapp på forespørsel Kvalitet: Nedtørket til 12% - gir langt mindre innbygd fukt i konstruksjonen og reduserer krymp/svinn Dimensjonsnøyaktig, laminert produkt med spesialsortert trelast og strenge toleransekrav: Kantkrok 2,5mm over 2m lengde Flatbøy 4mm over 2m lengde Vindskjevhet +/- 0,5mm per 25mm bredde

17 Noen detaljløsninger Iso3 200 og Iso3 220 på Jackon og Bewi Iso3 200 på Jackon RU Iso3 200 på Bewi Iso3 220 på Bewi

18 Ringmursløsninger passivhus Jackon Nordic Bewi

19 Andre detaljer Hulltaking Hjørneløsninger Vindusinnfesting Presentasjons tittel Selskapsnavn

20 Testmåling Iso3 vs vanlig trelast Testmåling des 2010: Innetemp: 20 C Utetemp: -20 C Temperatur målt v/gradvis boring midt i stenderne (innefra) Kuldebrobryteren gjør at kjernetemperaturen i Iso3 er 8 gr varmere enn i vanlig heltre Presentasjons tittel Selskapsnavn

21 Lavenergi Lillehammer Villa Goggi, arkitekt Willy Sveen Byggmester Vedum Plassbygd enebolig på to etasjer Bindingsverk i Iso3 220mm+48mm, levert skråkappet Konstruksjonsløsning eksaktkappet med Iso3 + limtre og Kerto som takløsning

22 Passivhus Bodø Arkitekt Sami Rintala Elementer fra Norvegg i Troms Iso3 300 som stender

23 «Passivhytte» Filefjell Plassbygd hytte ved Tyin Arkitekt Todd Saunders Byggmester: Vang Bygg Iso3 300 i vegg, utforet 48mm; U-verdi 0,11 Konstruksjonssett med Iso3 i tilpassede lengder og med eksaktkappet limtre i taksperrer

24 Passiv/aktivhus i Sandnes, Jadarhus Jadarhus, IsoBo Aktiv Iso mm U-verdi 0,11 Pre-cut ved Optimera

25 Passivhus «Løvset» Norgeshus, Melhus

26 Mesterhus Passivhus Madelen, Hønefoss Første kataloghus tilbudt etter passivhusstandard Tømrermester G. Sætheren, Hønefoss Elementer bygd med Iso3 300

27 Passivhus Block Watne, Sandnes

28 Studentboliger Toneheim, Hamar 13 studenthybler i passivhusutførelse Oppført av Oppland Entreprenør Iso3 250mm i ytre del av klimaveggen bygd som elementer over to etasjer av Trysil Byggsystem

29 Bellonahuset A-bygg Veidekke Entreprenør AS LPO arkitekter Utfyllingsvegger med Iso3 200mm + 70mm påforing Norges mest energigjerrige kontorbygg

30 Hovedkontor Romerike Avfallsselskap Entreprenør: SEBY Nytt hovedkontor for ROAF Utfyllingsvegger over to etasjer Iso3 300mm + 98mm påforing U-verdi 0,09 Passivhus

31 Norges største passivhus Miljøhuset GK BundeBygg Entreprenør Pilothus i Bream-Nor: «Very good» I tillegg Norges største passivhus løpemeter Iso3 220mm + 73mm utvendig påforing U-verdi 0,13 for vegg Iso3-løsningen gir ca 86 kvm ekstra utleibart areal

32 NCCs nybygg Østensjøveien 27 NCC er entreprenør Bream-Nor: «Very Good» NCC property development er byggherre Hovedkontor for NCC m.m Henning Larsen Architects Iso3 200 i klimavegg som ble laget i elementer av Staticus

33 Profilbygget IT Fornebu Skanska er entreprenør Bream-Nor: «Excellent» IT Fornebu Properties er byggherre SJ arkitekter Hovedkontor Accenture Iso3 300 i klimavegg + Iso3 250 rundt vinduer

34 Sandstuveien 70 Entreprenør: NCC Lund Hagem Arkitekter Bream-Nor: «Excellent» Hovedkontor for Schneider Electric Eiendomsutvikling: Linstow Eiendom Iso i klimavegg som ble laget i elementer av Staticus

35 Grøtte skole, Fannrem Passivhusskole Skanska Entreprenør Eggen Arkitekter Første skole prosjektert som passivhus fra starten av Iso3 220mm + 48mm innvendig påforing, U-verdi 0,14 Bindingsverket på utsiden av dekkene (+8m), påforing inn på dekkene

36 Hammer skole passivhus, Lørenskog Seby entreprenør Passivhusskole 200mm + 48mm innvendig påforing U-verdi 0,15

37 Stranda Skule, Sotra Entreprenør: Straume Mesterbygg Arkitekt: Og Arkitekter Iso3 200 og TEK 10 som veggløsning

38 Haukåsen Barnehage Entreprenør: NCC Arkitekt: Pir II Breeam: «Very good» første barnehage som er breeam-sertifisert Passivhus og energimerke A Trebyen Trondheim Massivtrekjerne med Iso3 300 i yttervegger

39 Moholt Aktiv - leiligheter Entreprenør: Veidekke Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor Lavenergi klasse 1 Iso3 i sviller for å klare kuldebroverdiene

40 Grilstad Marina, Trondheim «Bølgen» kjøpesenter og «Parken» kontorer Entreprenør: Etto Bygg Byggherre: Grilstad Marina Passivhus kjøpesenter for Coop, med Iso3 300 som veggløsning Passivhus kontorer for Visma, med Iso3 300 som veggløsning Arkitekt kontorbygg: Voll arkitekter

41 Økonomi/pris for Iso3 Iso3 har helt andre krav til råstoff enn vanlig virke, samt produseres på en avansert måte. Iso3 i vanlige trelastdimensjoner er derfor dyrere (ca kr ekstra for et vanlig hus). Iso3 i større dimensjoner er derimot konkurransedyktig med andre laminerte produkter Totaløkonomien for veggen blir bedre med Iso3 på grunn av: Slankere vegg som gir mer areal og dermed betydelig verdi Enklere veggoppbygning (mulig med gjennomgående stendervegg eller færre sjikt) Byggevennlige, lette og rette materialer U-verdi < 0,18: Det er god totaløkonomi å velge en Iso3-vegg!

42 «Til strømselskapet kan jeg bare le, for jeg har bygd med Iso3» -Fornøyd huseier

43 Kontorbygg Gjøvik Iso3 200 leveranse til Syljuåsen Kontor bygg for EAB Engineering ved Høgskolen i Gjøvik Lavenergi

44 Passivhusmodul Osloprosjektet: Initiativ fra Lavenergiprogrammet med støtte fra Enova og Husbanken. Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO), Høgskolen i Oslo og Akershus, Fagskolen i Oslo, Sogn Videregående skole, Sintef Byggforsk og Universitetet for Miljø- og biovitenskap.

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Unngå fuktighet, trekk og kulde TG 2002 HUNTON VINDTETT For solide bygg Med Hunton Vindtett fra Hunton er du på den sikre siden. Selv om vinden slår og kulden biter vil veggen med Hunton

Detaljer

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt?

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Passivhus Norden 2013 Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk, P.O. Box 4760, NO- 7465 Trondheim, judith.thomsen@sintef.no Torer Frogner

Detaljer

LaveneRgiboliger og passivhus

LaveneRgiboliger og passivhus LaveneRgiboliger og passivhus Planlegging av vegg, tak og gulv lavenergiboliger Innhold: Innledning... 3 Fordeler med lavenergi- og passivhus... 4 Konstruksjon vegg... 8 Konstruksjon tak... 10 Konstruksjon

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer