Oppsummering Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering 2009. Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse"

Transkript

1 Oppsummering 2009 Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse

2 Næring og skole Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering av aktiviteter i Aktivitetsliste Planer/aktiviteter for Økonomi Yrkes- og utdanningsmessa Konferanse om kompetanse, våren

3 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Side 3 av 9 1 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Arbeidet i hovedprosjektet for IMH har i 2009 har vært preget og til dels hemmet av den finansielle situasjonen i prosjektet. Behandlingen av en søknad fra prosjektet til Sør-Trøndelag fylkeskommune tok uforholdsmessig lang tid fra den ble sendt i november 2008 til den ble realitetsbehandlet i juli 2009, etter at ny søknad hadde blitt sendt, og økonomisk effektuert i november En søknad til Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag ble første gang sendt i januar 2009, purret senest i august og fortsatt ikke besvart, til tross for flere henvendelser. Til tross for den økonomiske situasjonen viser en egen aktivitetsoversikt at det har vært jobbet både vidt og bredt i prosjektet også i løpet av I ettertid ser vi at dette arbeidet sikkert kunne ha vært spisset noe, men samtidig har vi følt at prosjektet fortsatt har vært i en etablerings- og introduksjonsfase med stort behov for presentasjon og etablering i mange miljøer. IMH ble på et svært tidlig stadium involvert i planene for Frøya kultur- og kompetansesenter (ny Frøya videregående skole), og så langt har prosjektet vært representert i flere ad hoc møter samt i både arbeidsgruppen og næringsgruppen. Dessuten har prosjektledelsen for IMH hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av en søknad om egen undervisningstillatelse for oppdrett av laks og ørret til Frøya videregående skole. En søknad som også omfatter flere av initiativtakerne og næringslivets aktører i IMH. Vi registrer også med stor tilfredshet at stadig flere miljø både i egen region og i landet for øvrig har gjort henvendelser til IMH ut fra kunnskap om og nysgjerrighet knyttet til prosjektet. Eksempelvis har vi fått en henvendelse fra fjørfenæringa i Gauldalsregionen, som sammen med Gauldal videregående skole og Gauldal Ressurs har planer om å opprette et nasjonalt senter for den norske fjørfenøringa på Støren. Fra Møre og Romsdal merker vi en stadig sterkere interesse for IMH, og som en konsekvens av dette har vi i løpet av året gjort en presentasjon av prosjektet overfor Opplæringskontorene i Møre og Romsdal og Sogn og fjordane. Av andre miljø IMH har hatt kontakt med og presentert seg for i løpet av året, kan nevnes Fiskeridirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune, aquarena, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Sett sjøbein, rådgiversamling for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, ungdomsskolene og videregående skole i Rissa, Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner, samt næringsforeningene i Snillfjord, Hitra og Frøya. Fra prosjektledelsens side vil vi i oppsummeringen av aktiviteten i 2009 avslutningsvis framheve strategisamlingen for styringsgruppen, prosjektledelsen og andre inviterte på Sula i mai. Samlingen ga oss mange svar og gode angivelser for retningen videre i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagte aktivitetsoversikt, som går tilbake til juni 2007, men hvor alle aktiviteter i 2009 er merket med blått.

4 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Side 4 av Aktivitetsliste Møter, samlinger, work shops, presentasjoner og andre deltakelser (arbeidsmøter ikke inkl.), aktivitet i 2009 er merket med blått: Næringsliv og skole møttes Møte Styringsgruppa Møte Styringsgruppa Strategisamling Styringsgruppa Møte Styringsgruppa Deltakere utenom IMH Presentasjon Sør-Trøndelag Fylkeskommune Tore O Sandvik Møte Styringsgruppa Inger Christensen Work Shop Næringsliv og det offentlige Næringsliv og offentlig Presentasjon Innovasjon Norge Magne Wolden Presentasjon Frøya Nye Næringsforening FIIF Audun Klev Jan O Fredagsvik Seminar med I regi av FHL stortingsrepresentanter Presentasjon Ægir Steen Peitersen, Otto Gregussen Presentasjon STFK Roger Nordahl Presentasjon Hitra Næringsforening Dag Wilmann Møte Styringsgruppa Møte Frøya Kommune Ordfører Hans Stølan Møte Opplæringskontoret Margit K Myrseth Presentasjon Forskningsrådet Lars A Dahle Presentasjon NTNU Yngvar Olsen, Ellingsen og Noits Presentasjon FHL Jørund Larsen Møte Ægir Steen Peitersen, Otto Gregussen Presentasjon STFK Sigurd Bjørgo Møte SINTEF Trude Olafsen (akvarena)

5 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Side 5 av Messe Den regionale yrkes- og utdanningsmessa Presentasjon Fiskeridirektoratet Alf Albrigtsen Møte STFK Roger Nordahl Presentasjon Frøya Kommune Frøya Kommunestyre Presentasjon Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune LU Opplæringskontorene Jørn Eikrem Sigurd Bjørgo Inge Johan Lene Stian Gjert-Erik Samling akvarena Næringsliv og offentlig Rekrutteringstreff Under FHL sitt årsmøte Næringsliv og offentlig Info om Frøya Inn I Framtida Jan Otto Fredagsvik Sistranda Oppl.senter Samling Strategisamling på Ringholmen Næringsliv og offentlig Samling akvarena Næringsliv og offentlig Presentasjon Frøya vgs Lærerkollegiet Presentasjon Frøya og Hitra kommuner Rådmann Presentasjon Frøya vgs og fylkestinget Lærerkollegiet og opplæringskomiteen Presentasjon Nettregionen Styret Presentasjon NTNU KARRIERE Prosjektleder, daglig leder Presentasjon Frøya komunestyre Møte Styringsgruppa Møte Fiskeridirektoratet Alf Albrigtsen Møte + presentasjon STFK Sigurd Bjørgo Leif Harald Hansen Messe Den regionale yrkes- og utdanningsmessa Møte Frøya videregående skole Bjørnar Johansen Henry Furberg Work shop AguARENA Presentasjon FAF (Fiskeri- og havbruksnæringens Astrid Haugslett Elisabeth Aasum

6 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Side 6 av 9 forskningsfond) Møte STFK Frøya kommune Frøya videregående skole Møte Styringsgruppa Roger Nordahl Siri Byggekaill? Hans Stølan Bjørnar Johansen Kristin Nilsen Presentasjon Frøya formannskap Presentasjon Opplæringskontorene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Samling Sett sjøbein! Møte Styringsgruppa Presentasjon Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Presentasjon Frøya Nye Næringsforening Styret Strategisamling IMH Styringsgruppa, inviterte fra næringa, NTNU Havbruk Presentasjon Frøya kommunestyre Mai 2009 Sendt forespørsel om presentasjon Hitra Næringsforening Snillfjord Næringsforening Hitra kommune Snillfjord kommune Juni 2009 Utarbeidet søknad om Til Fiskeridirektoratet fra Frøya undervisningskonsesjoner videregående skole Møte Fiskeridirektoratet Alf Albrigtsen Presentasjon + møte STFK SINTEF Sammen Om Framtida Gleny Fosslie, Sigurd Bjørgo, Terje Solbakken, Leif Harald Hansen Sverre Konrad Nilsen Ivar Blikø Høst 2009 Tettere samarbeid Arbeide for et tettere samarbeid med Sett Sjøbein! Nasjonalt rekrutteringsprosjekt Rådgiversamling Presentere IMH for rådgivere i videregående skoler i Sør-Trøndelag Rica Hell Hotel Høst 2009 Info-samling Skolene i regionen og næringa (planlegges vår og høst hvert år.)

7 Oppsummering av aktiviteter i 2009 Side 7 av 9 Høst 2009 Søknader Oppfølging av søknader sendt til næringsaktører og Innovasjon Norge Høst 2009 Kronikk Odd skrev kronikk i Adresseavisen Høst 2009 Søknadsarbeid Søknad om undervisningstillatelse for Frøya vgs Høst 2009 Presentasjoner Hitra kommune Snillfjord kommune Hitra Næringsforening Snillfjord Næringsforening Frøya Nye Næringsforening Høst 2009 Henvendelse Oppfordring fra havbruksnæringa, via næringsforeningene i Snillfjord, Hitra og Frøya om å etablere automasjonsutdanning ved Hitra vgs Presentasjon Stadsbygd, Åsly og Rissa ungdomsskole, vgs og foreldremøte I samarbeid med Frøya vgs, Asgeir Johansen Messe Deltakelse på den regionale yrkes- og utdanningsmessa Vår 2010 Konferanse Arrangeres av IMH i samarbeid med aquarena. Trude Olafsen og styret i aquarena

8 Planer/aktiviteter for 2010 Side 8 av 9 2 Planer/aktiviteter for 2010 VEIEN VIDERE FOR IMH I prosjektledelsen føler vi at hovedprosjektet for IMH ennå ikke er fullført i henhold til opprinnelig ambisjon og planer, samt de føringer som ble lagt i strategisamlingen på Sula i mai Årsakene til denne forsinkelsen er flere, samtidig som vi mener det er viktig å avstemme konklusjonene i IMH med den politiske behandlingen av Frøya kultur- og kompetansesenter i de politiske organene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er forventet en avgjørelse i fylkestinger i mars/april. Forutsatt at nødvendig finansiering blir stilt til disposisjon fra det offentlige virkemiddelapparatet og private næringsaktører, foreslår prosjektledelsen at hovedprosjektperioden forlenges ut første halvår 2010, og at prosjektet avsluttes innen utgangen av juni måned. Etter forprosjektet og hovedprosjektet så langt, synes det å være liten tvil om behovet for en synliggjøring og oppgradering av kompetanse- og utdanningsmiljøene i regionen rettet mot havbruksnæringen og tilknyttete næringer og virksomheter. Prosjektet har både bidratt til å framheve behovene og å belyse til mulighetene som finnes for utdanning, videreutdanning, kursing og annen kompetanseheving i havbruksnæringa. Vi har imidlertid fortsatt ikke gitt svar på hvor denne kompetansehevingen fysisk skal foregå, og hvem som skal ha det administrative/driftsmessige og pedagogiske ansvaret for IMH, samt framtidig finansiering av driften. Prosjektet har så langt utløst mange gode relasjoner til og kontakter med forskningshøgskole- og universitetsmiljøene i Trondheim (det såkalte kjernekraftverket), men samarbeidsrelasjonene er så langt ikke formalisert.

9 Økonomi Side 9 av 9 De viktigste avklaringene som må gjøres før hovedprosjektet avsluttes ansees av prosjektledelsen å være; IMH som et samlebegrep for kompetansemiljøene i og rundt regionen. IMH som et fysisk sted og en dør å banke på. Frøya videregående skole har allerede ansatt en blå agent, som kan være en naturlig viderefører av IMH. IMH som en del av Frøya kultur- og kompetansesenter. IMH etablert i tilknytning til andre faglige og kompetansegivende miljøer. Konkrete kompetanse- og opplæringsprodukter som IMH skal tilby. IMHs relasjon til og samarbeid med det nye studiesenteret/ressurssenteret for Hitra og Frøya. Gjennomføring av konferanse om kompetansebehov og muligheter for en attraktiv framtid i havbruksnæringa, i samarbeid med aquarena i løpet av våren Avklaringer for øvrig i henhold til den vedlagte oppsummeringen fra strategisamlingen på Sula i mai Økonomi Rapport ettersendes. 4 Yrkes- og utdanningsmessa Nærmere orientering i møtet. 5 Konferanse om kompetanse, våren 2010 Nærmere orientering i møtet. Mvh For prosjektet IMH Odd Ustad og Heidi Glørstad Nielsen

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg INNHOLD STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER... 3 Styret i 2012... 3 De ansatte i 2011... 3 Medlemmene av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og tilhørende nettverk...

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 FORORD Hasvik i utviklin kf (HUT) ble formelt dannet i kommunestyremøte den 28.oktober 2002, men arbeidet kom for alvor i gang fom 1.1.03. Denne rapporten omhandler

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011.

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Rapport april 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring, utvikling,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 03.11.2011, kl. 10:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom B i kjelleren Thor Pettersen, leder Jarl Artur Dyrvik Johan Eldar

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport 1 Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012 Sluttrapport 2 INNHOLD Sammendrag...3 1. Bakgrunn..6 2. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB).. 7 3. Planlegging av

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer