Årsrapport Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012."

Transkript

1 Årsrapport Nansen Fredssenter Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren

2 Innhold: Innholdsfortegnelse 2 Hilsen fra leder 3 Milepæler i Nansenseminaret 4 Et inkluderende samfunn 5 Arbeid med diaspora 7 Arbeidet på Balkan 10 Samarbeid med Fredshuset 13 Andre aktiviteter 14 Praktikanter 16 Aktivitetskalender 16 Medieoppslag 33 Publikasjoner 33 Lenker 34 2

3 Hilsen fra lederen The Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD) is built on unique experiences both from Norway and the international arena. For the past 17 years we have, through the Nansen Dialogue Network in the Western Balkans, developed methods for peaceful conflict resolution with high scores and lasting results, using dialogue as the most important tool. NCPD works closely with the diaspora in Norway. People from more than a hundred countries live in Norway. NCPD sees these people as a valuable resource when working for peace in their respective home countries. Drawing from their knowledge of their home countries, such as language skills and political knowledge, we strongly encourage these groups of people to be involved in peace processes in their home countries. The diaspora has a unique combination of experiences from their own countries and Norway that put them in an exceptional position to do so. An important part of NCPD s work is education for peace. We offer regular courses and seminars for different groups, nationally and internationally. In 2012, we organized a 25-day course entitled Dialogue with Diaspora, a course that addressed the importance of the work with and by the diaspora, bringing together highly qualified participants from Afghanistan, Bosnia-Herzegovina and Iraq and diaspora participants from the same countries. You will get a chance to read more about this course and its aims in the report at hand. You will also get to read about other milestones in the 2012 annual report, such as about the national break-through with regard to integrated education in Croatia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia and about our very exciting Leadership Program for Somali Women. In 2012, we were also consulted with regard to the United Nations draft declaration on the Human Right to Peace. This is a highly relevant issue to be taken further in In 2012, we have also become members of distinguished networks, such as the Association of Human Rights Institutes, the Nordic Network in Human Rights Research and the United Nations Alliance of Civilizations was the first full year for me as Director at the Nansen Center for Peace and Dialogue. It has indeed been an exciting, inspiring and challenging year and I am looking forward to take the work further in 2013 and beyond. My gratitude goes to my hard-working and dedicated colleagues who have shown faith in me and to all our donors who make our work possible. Maria Sommardahl Director NCPD Milepæler i Nasjonale gjennombrudd i utdanningspolitikk i Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia. - Langkurset Dialog med diaspora 5. til 29. mars. 3

4 - Seminar med rektorer og politikere fra Mostarregionen, Bosnia-Hercegovina. - Lederprogrammet Framtidas ledere for kvinner i den somaliske diasporaen. Nansenseminaret Et engasjert panel under Nansenseminaret F.v: Cornelius Wiesener, Adrian Dennehy, Hans Jørgen Nordskog, Cecilie Hellestveit, Maria Sommardahl. Nansenseminaret 2012 hadde tittelen War for Peace/Krig for fred. Seminaret ble arrangert torsdag 14. til fredag 15. juni. Vi fortsatte i 2012 som i 2011 med å bringe sammen grupper som vanligvis ikke møtes og hadde paneler satt sammen av militære, akademikere og folk fra fredsbevegelsen. Dette førte til mange fruktbare diskusjoner og nye perspektiver. Seminaret tok for seg problemstillinger som The Right to Protect-doktrinen, siviles forhold ved humanitære intervensjoner, Norges innsats i Afghanistan og FNs muligheter og begrensninger. Vi fikk høre om hvordan militære intervensjoner foregår fra et militært ståsted. Norges rolle i krigene i Irak og Afghanistan ble grundig problematisert og afghanernes opplevelse av situasjonen etter mer enn ti års krig ble formidlet av flere fra den afghanske diasporaen. 4

5 Etter hver innleder ble det tatt i mot spørsmål fra salen og til dels heftige diskusjoner fant sted. Et inkluderende samfunn «Dialog er et redskap som ikke bare trengs i Midt-Østen og Kosovo, men også i våre egne familier, nabolag og arbeidsplasser ja, på de fleste steder der mennesker møtes.» Fra heftet «Å forstå den andre dialog som redskap og livsholdning» Fra Barnas Fredsverdens samling i Moss i august Integreringsutfordringene i Norge er mange steder store. Dialog er et viktig redskap for å møte disse utfordringene. Det må skapes møteplasser mellom majoritetsnordmenn og minoritetsnordmenn og vi må alle lære oss å høre den andres historie. Flere norske kommuner har ønsket seg en innføring i dialog som metode og Nansen Fredssenter har etter hvert innledet samarbeid med Skedsmo, Ski, Hamar og Drammen om opplæring i dialogarbeid for et mer inkluderende samfunn. Rådgiver Christiane Seehausen har gjennom en serie foredrag og seminarer bidratt med innsikt i hvordan man kan få til møter på tvers av kulturelle skillelinjer. 5

6 Nansen Cross Country Slitne, men fornøyde Nansenrennet 2012 gikk i dårlig vær. Som i 2011 arrangerte Nansen Fredssenter - i samarbeid med Nansenskolen - også i 2012 Nansen Cross Country. Skirennet samlet deltakere fra asylmottak, læringssentre og Nansenskolen og var åpent for alle som ville være med. Tross dårlig vær gikk omtrent 120 deltakere en syv kilometer lang rundløype på Nordseter og ble med til en hyggelig kveld på Nansenskolen i etterkant. Nansen Cross Country er en integreringsarena der skisporten står sentralt. Skisporten er en samlende faktor i Lillehammerområdet. Deltakerne måtte utfordre seg selv i felleskap og fikk møte skikulturen i Norge. Nansen Cross Country er et årlig arrangement og vi har som målsetning at det skal integreres i den kulturelle delen av arbeidet med Ungdoms-OL i

7 Arbeid med diaspora Siden krigen har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet at forsvaret for freden må bygges UNESCOs konstitusjon (1946) Afghansk dans på seminaret Hva skjer med Afghanistan? på Fredshuset i Oslo. Nansen Fredssenter samarbeider med diaspora fra en rekke land. Dette springer ut fra vår overbevisning om at fred skal og må forankres lokalt ingen institusjon kan tilby fred om ikke freden først skapes i menneskene. Det lokale er blitt globalt. I Norge i dag finnes det større og mindre grupper av mennesker fra krigsherjede land, dels fra samme lokalmiljø i hjemlandet, dels fra forskjellige etniske grupper som reflekterer konfliktene. Nansen Fredssenter mener at det er viktig å nå fram til disse menneskene slik at de kan bidra til fred i hjemlandet og arbeide for sin egen situasjon i Norge. 7

8 Gjennom bevisstgjøring og dialog kan disse gruppene komme nærmere hverandre og bidra til en forbedring av mellommenneskelige og strukturelle forhold i hjemlandet. Nansen Fredssenter har i 2012 arbeidet med diaspora særlig fra Balkan, Irak, Somalia og Afghanistan. Dialog med diaspora Den største satsingen i diasporaarbeidet i 2012 var langkurset Dialog med diaspora. Et 25- dagers kurs for folk fra forskjellige konfliktområder. Deltagerne kom både fra Bosnia- Hercegovina, Afghanistan og Irak og diaspora fra de samme landene. Langkurset hadde flere mål. Et av dem var å gi rom for samhandling og felles læring. Nansen Fredssenter ønsket også spesifikt å legge til rette for dialog mellom diaspora og deres landsmenn som fremdeles bor i opprinnelseslandet. Utvalget av land kan synes tilfeldig, men er det ikke. Nansen Fredssenter har i mange år arrangert seminarer for diaspora i Norge. Gjennom dette arbeidet har vi fått mange kontakter blant afghanere og irakiske kurdere i Norge. Programmene våre inkluderer praktikantopphold og studieturer til Afghanistan og de kurdiske områdene i Irak i samarbeid med institusjoner der. I Bosnia-Hercegovina er det flere Nansen Dialog-sentre med lang erfaring fra dialog- og forsoningsarbeid. Disse tre landene er i svært forskjellige konfliktfaser og det er store forskjeller i hvilke utfordringer de står overfor. Det er vanlig å anse konflikten du selv står i som unik. Ved å lytte til andres erfaringer får vi et videre perspektiv på egen konfliktsituasjon. Dermed er det å rekruttere deltakere fra forskjellige konfliktområder også viktig for læringen. Læring for fred Et opphold på Nansenskolen i regi av Nansen Fredssenter er en pakke deltagerne spiste sammen, sov på samme internat, deltok på de samme forelesningene, gruppearbeidene, ekskursjonene og sosiale felleskap. Gjennom kurset ble det tatt opp mange temaer fra vårt arbeid med dialog. Kommunikasjon, konfliktanalyse, kjønnsproblematikk, personlige dilemmaer, historiske perspektiver, forsoning, forventninger til diasporaen og virkeligheten på bakken var bare noen av temaene vi var innom i løpet av kurset. Kurset ble koordinert av Christiane Seehausen og Norunn Grande. Hele staben ved Nansen Fredssenter deltok i gjennomføringen av kurset, sammen med prosjektansatte, lærere ved Nansenskolen, Elvir Djuliman fra NDC Mostar og enkelte eksterne krefter. En ekstern evaluering av kurset ble gjennomført av Østforsk. Framtidas ledere Høsten 2012 igangsatte Nansen Fredssenter et lederopplæringsprogram for somaliske kvinner i Norge, kalt Framtidas ledere. 8

9 Tanken var å skape et forum for somaliske kvinner som ønsker å engasjere seg i samfunnsutviklende virksomhet. Programmet hadde flere mål, det viktigste var å gi kvinnene muligheten til å skape et nettverk og faglige redskaper for å kunne bidra i samfunnsutviklingsoppgaver i deres hjemland eller i den somaliske diasporaen. Lederopplæringen har gått over fire samlinger i Oslo og en studietur til London som gjennomføres i I prosessen med å utarbeide Framtidas ledere har Nansen Fredssenter knyttet kontakt med organisasjonen The Women of the Horn Association i London. Organisasjonens leder, Zahra Hassan, jobber også som koordinator for Somali Initiative for Dialogue and Democracy (SIDD). Framtidas ledere viste seg raskt å ha god effekt på ønsket om og viljen til å samarbeide for Somalias framtid. Allerede etter første samling begynte deltagerne å utveksle kontaktinformasjon for å kunne samarbeide mellom samlingene. De langsiktige virkningene av Framtidas ledere vil forhåpentlig bli et nettverk blant somaliske kvinner i Norge som kan bidra aktivt til å bedre den somaliske diasporaens kår og bygge nettverk i Somalia. Kontakter knyttet gjennom arbeidet med Framtidas ledere har ført til at Nansen Fredssenters Christiane Seehausen foretar sin første reise til Mogadishu i Gjennom samarbeid med Initiatives of Change håper vi å få til et dialogsenter i Mogadishu som kan begynne på det langvarige arbeidet med å få folk til å møtes, dele sine historier og få forståelse for hverandres lidelser 9

10 Fra Afghan Reunion. Det er ti år siden opprettelsen av Afghansk Ungdomsforening i Norge. Arbeidet på Balkan Middag i Durres, Albania. Fra venstre: Ana Kovasevic fra National Democratic Institute, Veton Zekolli og Sasho Stojkovski fra NDC Skopje, Petrit Tahiri fra NDC Kosovo. Arbeidet i statene i det tidligere Jugoslavia er en stor og vesentlig del av virksomheten til Nansen Fredssenter. The Nansen Dialogue Network er et nettverk bestående av ti kontorer med rundt femti ansatte som gjør en stor og viktig innsats for freden gjennom å bygge relasjoner i lokalsamfunnene. Gjennom dialogseminarer får mennesker som har opplevd krig og overgrep, eller å vokse opp i dypt splittede samfunn, møte hverandre og lære hverandres lidelseshistorier å kjenne. Dette - å forstå den andre - er kjernen i å skape en felles framtid. New School Nansen Fredssenter har lagt ned mye arbeid i skolepolitikk. Etter ødeleggende kriger og med politiske systemer som følger etniske skillelinjer, har mange av landene på Balkan i dag en 10

11 skolepolitikk som sementerer segregering og legger opp til at barn med forskjellig etnisk bakgrunn vokser opp i parallelle samfunn. Nansen Fredssenter er overbevist om at ingen fred kan opprettholdes uten at menneskene lærer hverandre å kjenne. Å skille barn allerede fra barnehagealder og holde dem unna «de andre», er å gi konflikten ny næring og opprettholde skillelinjer som igjen øker faren for nye voldshandlinger. Nansen Fredssenter har derfor, gjennom mange år, jobbet for å skape møteplasser i lokalsamfunnene på Balkan, skoler der barna får møte hverandre på tvers av etniske skillelinjer og dialogseminarer for voksne og ungdom. Flere steder på Balkan brukes en skolemodell som heter Two Schools Under One Roof hvor barna går i helt atskilte klasser, delt etter språk eller etnisitet. Sammen med The Nansen Dialogue Network har Nansen Fredssenter lenge jobbet for et pedagogisk opplegg som er felles for alle folkegruppene. Dette har fått betegnelsen New School. En grundigere beskrivelse ville være The Nansen Model for Integrated Education. Gjennombrudd i Kroatia Onsdag 12. september var en stor dag for Nansen Fredssenter. Da ble det bestemt, i et møte på Kroatias president Ivo Josipovics kontor, at serbiske og kroatiske barn skal begynne å gå på felles skoler etter mange år med atskilt skolegang. Utdanningsminister Zeljko Jovanovic slo fast at barna skal gå på felles skoler fra og med september Dette er et resultat av mange års arbeid og stort engasjement fra lokale krefter i Lillehammerområdet. Søre Ål skole har engasjert seg i New School og Nansenskolen har tre ganger samlet inn penger til prosjektet under sine åpne dager. Nansen Fredssenter ved Steinar Bryn har jobbet politisk i Kroatia sammen med Nansen Dialog-senteret i landet. Byen Vukovar led under særlig harde krigshandlinger under krigen i Kroatia i Siden har den vært en splittet by. En felles kroatisk/serbisk skole her, slik utdanningsminister Jovanovic har lovet, er et skritt i retning forsoning i denne symboltunge byen. Steinar Bryn sier: - Ved å åpne denne nye skolen for både serbiske og kroatiske barn, endrer byen seg i folks bevissthet fra et åsted for krig og ødeleggelse til et sted for håp og forsoning. Vukovar sender også et kraftig signal til resten av Europa - hvis vi kan få til dette, hvorfor skulle ikke dere? Et håp for Makedonia I Makedonia har vi gått inn i et tettere samarbeid med utdanningsdepartementet, noe som førte til at utdanningsminister Panche Kralev besøkte Norge i november. Kralev deltok blant annet på et møte om The Nansen Model for Integrated Education på Litteraturhuset i Oslo. Bosnia-Hercegovina NDC Mostar har skrevet under en avtale med utdanningsministeren i kantonen om samarbeid for å implementere integrerte skoler. En lokal domstol har vedtatt at delte skoler er ulovlig. 11

12 I slutten av oktober var Ingunn Skurdal i Neretva-Hercegovinakantonen sammen med politikere fra Oppland fylkeskommune. En gruppe rektorer, lærere og politikere besøkte så Lillehammer i desember. Sigmund Hagen, utdanningsminister Zlatko Hadžiomerović og fylkesvaraordfører Ivar Odnes i Neretva-Hercegovina. Utdanningspolitikk for framtiden Nansen Fredssenter har vært med å skape forståelse for integrert utdanning i tre land som har hatt delt utdanning etter etniske skillelinjer i mange år. Slik har vi vært med på å endre nasjonal skolepolitikk og bidra til barna kan møtes og knytte bånd. Videre arbeid med New School Selv om 2012 bød på gledelige skritt på veien fram til et integrert skoleverk i Kroatia, Bosnia- Hercegovina og Makedonia, er det fremdeles langt fram til et integrert skolesystem i disse landene. I 2013, og ganske sikkert i årene framover, vil Nansen Fredssenter jobbe målrettet for å gjøre New School til en realitet. Det betyr politisk arbeid, støtte til implementering av The Nansen Model for Integrated Education og innsamling av penger for å muliggjøre dette. Nansen Dialog-nettverket Nansen Fredssenters samarbeid med Nansen Dialog-kontorene på Balkan fortsatte i Nansen Dialog-nettverket har avholdt to ledersamlinger, den første i Beograd 1. juni, den 12

13 andre i Brussel 21. november. Her ble forskjellige modeller for framtiden diskutert og planer ble lagt for videreutvikling av Nansen Dialog-nettverkets virksomhet. Det ble nedsatt arbeidsgrupper og utover våren 2013 vil det bli jobbet med å utvikle nye prosjekter Nansen Dialog-nettverket kan bruke sine kunnskaper og erfaringer på. Returprosjektet i Kosovo Returprosjektet i Kosovo Polje er støttet av Ministry of Return i Kosovo og av Municipal Council for Return. Åtte serbiske familier skal returnere. Prosessen har stoppet opp på grunn av motstand mot å gjenoppbygge det siste huset i landsbyen. Vi samarbeider tett med den norske ambassaden og Ministry of Return for å finne en løsning på dette. To hus er bygget for albanske familier som en forsoningskomponent. Kulturarvprosjektet i Stolac Nansen Fredssenter har i mange år bistått NDC Mostar med dialogfasilitering og seminarer. Nansen Fredssenter er nå i startfasen av utviklingen av et kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac kommune i samarbeid med Riksantikvaren i Norge. Maria Sommardahl og Ingunn Skurdal fra Nansen Fredssenter og en representant fra Riksantikvaren møtte relevante institusjoner i Stolac i april. Samarbeid med Fredshuset Nansen Fedssenter disponerer et kontor på Fredshuset i Oslo, og samarbeider med Fredshuset om arrangementer. I løpet året har vi hatt to faglunsjer på Fredshuset. Vi har arrangert en konsert med felespilleren Qanija Iseni, hatt to visninger av Reunion og besøkt Fredshuset med flere grupper fra Balkan. 13

14 Andre aktiviteter Somali Studies International Association Congress på Lillehammer SSIA-konferansen skapte stort engasjement og fikk meget positive tilbakemeldinger. Nansen Fredssenter var i 2012 vertskap for den ellevte internasjonale kongressen til Somali Studies International Association (SSIA). Kongressens tittel var Envisioning the Future: Building on the Past - Utilizing the Strengths of Somali Society and History. Utgangspunktet var at de mange mislykkede forsøkene på megling og fredsbygging i Somalia skyldes for dårlig forankring i lokalsamfunnene. Kongressen hadde også som mål å få fram det somaliske samfunnets sterke sider. Selv om landet har vært herjet av krig i mer enn to tiår er det mange steder fungerende lokalsamfunn, og store deler av Somalia er i dag stabilt nok til at man kan reise dit uten å utsettes for livsfare. Gjennom tre dager på Lillehammer fikk deltagerne på kongressen høre ledende akademikere med Somalia som fagfelt ta del i diskusjoner rundt diasporaens rolle i fredsbyggingen og hvilke sider av det somaliske samfunnet som bidrar til å skape eller bryte fred. Temperaturen på debattene var til tider høy og tilbakemeldingene på arrangementet svært gode. 14

15 Reunion Natasa Nenezic og Fisnik Halimi diskuterer etter visningen av Reunion på Nansenseminaret. Filmen Reunion, som ble lansert i 2011, har hatt visninger over hele verden i Filmen ble vist på dokumentarfilmfestivalen Freezone i Beograd og gjorde stor suksess. Den skal nå vises i 40 byer i Serbia, noe som åpner for nye perspektiver på krigen i det tidligere Jugoslavia. Reunion er ellers vist på FNs filmfestival i Palo Alto, California, på den nordiske dokumentarfilmfestivalen i Oulu, Finland og på en rekke større og mindre arrangementer. To av hovedpersonene, Fisnik Salimi og Natasa Nenezic, var til stede da filmen ble vist under Nansenseminaret. De to svarte på spørsmål fra salen og fortalte om sine opplevelser fra Kosovo og i eksil i Serbia. I løpet av 2012 har Steinar Bryn vært til stede ved en rekke visninger og fortalt om bakgrunnen for arbeidet som vises i filmen. Filmen er også vist på nasjonalt fjernsyn i Montenegro. 15

16 Praktikanter i 2012 Nansen Fredssenter hadde i 2012 to praktikanter. Jawid Kohnadi fra Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo var hos oss fra april til august, Emilliana Buyssens fra mangfoldsstudiet ved Høgskolen i Malmø fra september til desember. Aktivitetskalender 2012 Januar 6. januar Foredrag om dialog for Luther College, Iowa, Lillehammer 24 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 8. januar Visning av Reunion for Luther College, Iowa, Lillehammer 15 deltakere. Steinar Bryn. 17. januar Forelesning om Afghanistan for studenter ved Nansenskolen 30 deltakere. Norunn Grande. 18. januar I Krig for Norge åpent møte på Lillehammer Innledning ved Emil Johansen, forfatter av boka: «Brødre i blodet i krig for Norge.» Kommentar ved Norunn Grande. 70 deltakere. Arrangører: Nansenskolen og Nansen Fredssenter jan. Nordic Network Meeting, Oslo To-dagers nordisk seminar om metoder i menneskeretts- og fredsforskning, for Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Presentasjon av Nansen Fredssenter sitt arbeid i konfliktområder og hvordan denne innfallsvinkelen kan benyttes i forskning. 27 deltakere. Maria Sommardahl. 26. januar Foredrag om diasporaarbeid for Kirkens bymisjon, Oslo 12 deltakere fra forskjellige frivillige organisasjoner i Oslo og Oslo kommune. Christiane Seehausen. 26. januar Foredrag om Nansen Fredssenter sitt arbeid for Internasjonale studier ved Høgskolen i Vestfold 4 deltakere. Maria Sommardahl jan. Seminar med ISFIT Seminar for studenter fra studentfestivalen ISFIT som fikk et kurs i dialog og 16

17 konflikthåndtering. Kunnskapen vil de bruke i sitt arbeid med internasjonale studenter fra konfliktområder. Ca. 15 deltakere. Christiane Seehausen. 27. januar Foredrag Integration and multi-culturalism, Prijedor 40 deltakere. Steinar Bryn. 28. januar Foredrag Integration and multi-culturalism, Sanski Most 40 deltakere. Steinar Bryn. 30. januar Forelesning for elever på Nansenskolen Sivilt-militært samarbeid og koordinering i fredsoperasjoner. 20 deltakere. Maria Sommardahl. 31. jan.-3. fe. Workshop for elever ved Namdalen Folkehøgskole Fire dagers workshop i kommunikasjon, konflikt og konflikthåndtering for en gruppe elever med minoritetsbakgrunn som har et tilrettelagt opplegg for videregående skole på folkehøgskolen. 13 deltakere. Christiane Seehausen. Februar 3. februar Dialogworkshop med Fredskorpset, Fredrikstad 40 deltakere. Steinar Bryn. 5. februar Foredrag om Nansen Dialog for operasjonsykepleiere, Fagernes 50 deltakere. Steinar Bryn februar Samarbeidsmøter med medlemmer fra somalisk diaspora i USA Nansen Fredssenter hadde besøk av en gruppe amerikanere med opprinnelse fra Somalia. Besøket handlet om å finne frem til mulige samarbeidsformer mellom den somaliske diasporaen i Norge og USA. 6 deltakere. Christiane Seehausen. 8. februar Foredrag om Nansen Dialog for Politihøgskolen, Oslo 25 deltakere. Steinar Bryn. 14. februar Foredrag for ansatte ved Nansen Fredssenter om kulturarv i fredsbygging 6 deltakere. Ingunn Skurdal feb. Vert for Serbian Gymnasium i Kosovska Kamenica/Kamenice Foredrag og visning av Reunion. 10 deltakere, ca. 18 år. Skolen er med i Reunion. Steinar Bryn. 24. februar Foredrag om Nansen Fredssenter for turistguidetjenesten i Lillehammer 15 deltakere. Ingunn Skurdal. 17

18 28. februar Møte med IMDI Øst Utvikling av prosjektsøknad om det multi-etniske Norge. 4 deltakere, ansatte fra IMDI og Nansen Fredssenter. Christiane Seehausen. Mars 2. mars Foredrag om Nansen Dialog for Nobel Peace Prize Forum, Minneapolis 35 deltakere. Steinar Bryn mars Dialog med diaspora Kurs for 12 deltakere fra Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Irak med erfaringsutveksling. Norunn Grande og Christiane Seehausen mars Møte med Association of Human Rights Institutes (AHRI), København Presentasjon av Nansen Fredssenters arbeid i konfliktområder og hvordan denne innfallsvinkelen kan benyttes i forskning. 10 deltakere. Maria Sommardahl mars Foredrag om dialog, språk og kommunikasjon, Pacific Lutheran College, Tacoma, Washington 25 deltakere. Steinar Bryn. 7. mars Dialogworkshop på langkurset Dialog med diaspora 12 personer. Ingunn Skurdal. 8. mars Forelesning om gender equality på den internasjonale kvinnedagen på kurset Dialog med diaspora 12 deltakere. Maria Sommardahl. 11. mars Foredrag om Nansen Dialog i Portland, Oregon 50 deltakere. Steinar Bryn. 12. mars Foredrag om Nansen Dialog-nettverket og metodikk for Dialog med diaspora 12 personer. Ingunn Skurdal. 19. mars Somalian Summit, Oslo Workshop med unge mennesker fra den somaliske diasporaen i Norge, Sverige og Danmark. Dette var en konferanse arrangert av Leadership Foundation i Oslo. Nansen Fredssenter hadde to workshops med en gruppe deltakere. 40 deltakere, hovedsaklig somaliere fra den norske og svenske diaporaen. Christiane Seehausen. 21. mars Åpent møte om Afghanistan Fire afghanere introduserte Afghanistan og aktuelle utfordringer. Ca. 60 deltakere. Norunn Grande. 18

19 23. mars Orientering om Nansen Fredssenter for delegasjon i Minneapolis 15 deltakere. Steinar Bryn mars Dialogseminar i Stolac, Bosnia-Hercegovina 20 deltakere, lærere fra Stolac Videregående Skole. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn mars The Role of Diaspora in Peace Building living in the past or contributing to the future? 30 deltakere fra afghansk, irakisk og diaspora fra Balkan. Norunn Grande. 27. mars Besøk fra Kunnskapsdepartementet Presentasjon og gjennomgang av Nansen Fredssenter sitt arbeid. 3 deltakere. Maria Sommardahl. 29. mars Forelesning Finlands krigshistorie for elever på Nansenskolen 20 deltakere. Maria Sommardahl. April april Dialogtrening for Ziviler Friedsdienst (ZFD), Bonn ZFD støtter prosjekter for ikke-voldelig konfliktløsning over hele verden. 15 deltakere. Steinar Bryn. 12. april Møte med arbeidsgruppen for Drammen dialogforum Arbeidsgruppen for dialogforumet er en fast gruppe med lokalpolitikere og representanter fra Innvandrerrådet som møtes regelmessig for å planlegge kommende dialogforummøter. 10 deltakere, lokalpolitikere, representanter fra Innvandrerrådet og kommuneadministrasjonen. Christiane Seehausen april Dialogtrening for Gatemeglerne, Oslo 12 deltakere. Steinar Bryn april Møter om kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac, Bosnia-Hercegovina Nansen Fredssenter har i mange år bistått Nansen Dialogue Center Mostar i BiH med dialogfasilitering og seminarer. Nansen Fredssenter er nå i startfasen av utviklingen av et kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac kommune i samarbeid med Riksantikvaren i Norge. To representanter fra Nansen Fredssenter og en representant fra Riksantikvaren møtte relevante institusjoner. 34 deltakere. Maria Sommardahl og Ingunn Skurdal. 19. april Videreutdanning i veiledning for studenter fra Høgskolen i Lillehammer 20 deltakere. Steinar Bryn. 19

20 25. april Informasjonsmøte for lærere ved Lillehammer videregående skole 6 deltakere. Ingunn Skurdal. 27. april Samarbeidsmøte med Barnas Fredsverden Nansen Fredssenter trer inn i formelt samarbeid med Barnas Fredsverden om fredsundervisning for barn og ungdommer. Barnas Fredsverden vil inspirere barn og unge til selv å løse sine konflikter på en god måte. Maria Sommardahl. Mai 3. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte Hamar kommune Hamar kommune har gitt Nansen Fredssenter i oppdrag å utvikle et opplæringstilbud for kommunale ledere. Formålet med opplæringen er mer kunnskap om og forståelse for å lede en etnisk mangfoldig arbeidsplass. I tillegg skal opplæringen motivere lederne til å ansette flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 4. mai Foredrag om dialog, Holtekilen Folkehøgskole Foredrag for elever ved Holtekilen Folkehøgskole om Nansen Fredssenter sitt dialogarbeid nasjonalt og internasjonalt. 40 deltakere. Christiane Seehausen. 5. mai Møte med den somaliske diasporaorganisasjonen G10, Oslo Nansen Fredssenter har et langvarig samarbeid med G10. På dette møtet ble det utarbeidet en søknad for vårt fremtidige samarbeid. 6 deltakere. Christiane Seehausen mai IMDI sin årlige Maihaugenkonferanse, Lillehammer Nansen Fredssenter holdt i samarbeid med en politiker fra Drammen kommune foredrag om dialogarbeidet i Drammen. Ca. 500 deltakere. Christiane Seehausen mai Seminar om dialog for School of Democratic Leadership 28 deltakere. Steinar Bryn. 14. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 14. mai Forelesning om det norske, politiske systemet for School of Democratic Leadership 30 deltakere. Ingunn Skurdal. 15. mai Informasjon til studenter fra Høgskolen i Lillehammer om Krig for fred 60 deltakere. Ingunn Skurdal. 20

21 15. mai Utfordringer ved utenlandsoppdrag og innføring i afghanske verdier og kultur, Jørstadmoen Undervisningsopplegg om dialog, kommunikasjon og verdier for soldater som skal til Afghanistan. 10 deltakere. Norunn Grande med Jawid Khonadi og Abdoollah Hosseini. 16. mai Arbeidsutvalg for Drammens dialogforum 10 deltakere. Christiane Seehausen. 22. mai Faglunsj om Nansen Dialog i Fredshuset i Oslo 40 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 24. mai Seminar for Politihøgskolen om Lillehammer som forsoningsarena 20 deltakere. Steinar Bryn. 25. mai Møte med ambassadøren til Kosovo om returprosjektet Steinar Bryn mai Seminar om inter-etnisk utdanning for Norges Vel, Bulgaria 25 deltakere. Steinar Bryn. 28. mai Foredrag om integrering, Bujanovac 15 deltakere. Steinar Bryn. 29. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 29. mai Potentials and Obstacles in Diaspora Engagements for Peace, Brussel Innledning på konferansen: Diaspora Groups in Peace Processes: Lessons Learned and Potential for Engagement. Arrangører: EU, Africa Briefing, Stiftung Wissenschaft und Politik. 50 deltakere. Norunn Grande mai European Peacebuilding Liason Office General Assembly Meeting, Beograd Nansen Fredssenter er medlem i European Peacebuilding Liason Office (EPLO) og deltok på generalforsmalingens møte. 30 deltakere. Maria Sommardahl. Juni 1. juni Directors' Meeting, Nansen Dialogue Network, Beograd Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialogue Network med 10 kontorer på Balkan. Direktørene møtes 1-2 ganger i året for å diskutere utfordringer, samarbeid og status for arbeidet. 13 deltakere. Maria Sommardahl. 21

22 6. juni Foredrag for Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk, Kunnskapsdepartementet Om Nansen Fredssenters arbeid og dialogmetoden. 14 deltakere. Maria Sommardahl og Steinar Bryn. 6. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 7. juni Dialogforumsmøte i Drammen Ordføreren i Drammen kommune er leder for et fast dialogforum som har som formål å samle innflytelsesrike deltakere fra Drammens minoritets- og majoritetsgrupper til dialog om forskjellige tema. Nansen Fredssenter fasiliterer disse møtene. 30 deltakere. Christiane Seehausen juni Tur til Bosnia-Hercegovina Informasjon om Nansen Fredssenter. 20 deltakere. Ingunn Skurdal. 8. juni Avslutningsseremoni, Stolac High School 250 deltakere. Steinar Bryn juni International Summer School, Lillehammer Tema var dialogen mellom Europa og USA. Også teambuilding for deltagerne fra Balkan for å øke deres utbytte av ISS. 27 deltakere, 15 fra Balkan, 12 Peace Scholars fra USA. 11. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 12. juni Sensoroppdrag for Internasjonale studier, Høgskolen i Lillehammer. Sensurering av 5 BA-oppgaver for tredjeårsstudenter på HiL. Maria Sommardahl. 12. juni Foredrag om Nansen Fredssenter på Fredshuset i Oslo Fredshuset er en sammenslutning av forskjellige fredsorganisasjoner i Oslo. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 13. juni Seminar for elever fra Sogn videregående skole, Lillehammer Seminar for en klasse med 30 elever fra Sogn videregående med tema kommunikasjon og konflikthåndtering. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 13. juni Foredrag om Nansen Dialog for Oslo International Rotary Club 15 deltakere. Steinar Bryn. 22

23 juni Nansenseminaret Et av Nansen Fredssenters hovedmål er å inkludere diasporaen i fredsbygging og å fremme dialog som metode for å styrke demokratisk deltagelse. Seminaret har blitt et møtested for mennesker som ellers ikke møtes, der blant annet soldater og beslutningstagere møter representanter fra ulike diasporamiljøer i Norge. Nansen Fredssenter anvender dialog som metode for å oppnå økt forståelse mellom individer på tvers av profesjon og bakgrunn. Tema for Nansenseminaret 2012 var humanitære intervensjoner - er det mulig å krige for fred? 100 deltakere - studenter, representanter fra diasporaen, militæret, politikere, akademikere, representanter fra fredsorganisasjoner, representanter fra det sivile samfunn. 19. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte Hamar kommune Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 17. juni Deltagelse på seminar om Ungdoms-OL 2016 Ingunn Skurdal juni Workshop for deltakerne på en internasjonal religionsdialogsamling Nansen Fredssenter hadde ansvar for en workshop for deltakere på en internasjonal inter-religiøs dialogsamling på Nansenskolen. 30 deltakere. Christiane Seehausen juni Identity, Dialogue and Peace Building Workshop med studenter ved Peace Research Studies, International Summer School. 30 deltakere. Jawid Kohnadi, Norunn Grande. 28. juni Tale ved åpningen av læringssenteret i Skopje, Makedonia 60 deltakere. Steinar Bryn. 29. juni Møte med ambassadøren til Kroatia, Zagreb Samtaler om New School og en felles kroatisk/serbisk skole i Vukovar. Steinar Bryn. Juli 3. juli Oppfølgingsmøte International Summer School, Oslo Steinar Bryn. 3. juli Foredrag om Nansen Dialog for International Summer School, Internasjonalt Forum 35 deltakere. Steinar Bryn. 23

24 6.-8. juli Diaspora Days i Prijedor, Bosnia-Hercegovina Samlinger og aktiviteter. Besøk til avsidesliggende landsbyer der NDC Prijedor arbeider med lokale kvinnegrupper. 100 deltakere. Steinar Bryn juli Dokufest i Prizren, Kosovo - 2 visninger av Reunion og Roundtables on Reconciliation 30 deltakere. Steinar Bryn. August 10. august Dialogworkshop for OL-akademiet 25 personer. Ingunn Skurdal aug. Dialogworkshop for deltakere på Barnas Fredsverden Nansen Fredssenter hadde av ansvar for en workshop under Barnas Fredsverden sin fredsfestival. Tema: Å leve i et multi- etnisk samfunn. 15 deltakere. Christiane Seehausen. 20. august Møte med fire ambassadører, Oslo Ambassadørene til Serbia, Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Kroatia samt en representant for det norske kontoret i Palestina. Steinar Bryn 29. august Nordic Directors' Meeting, Norsk senter for menneskerettigheter Planleggingsmøte for det nordiske nettverket i menneskerettsforskning. 10 deltakere. Maria Sommardahl. September 3. sep.r Informasjonsmøte om dialogsamlinger i Ski Kommune IMDI Øst har gitt finansiering til et prosjekt: Dialogmøter i Ski og Skedsmo kommune for å skape en god multi-etnisk sektor. Informasjonsmøtet var første samling i Ski kommune med deltakere fra den frivillige sektor. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 4. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 5. sep. Foredrag om anerkjennende kommunikasjon for Utdanningsforbundet, Hamar 40 personer. Christiane Seehausen. 8. sep. Seminar for School of Democratic Leadership i Ulcinj, Montenegro Oppfølging av dialogseminar på Lillehammer i mai. 25 deltakere. Steinar Bryn. 24

25 8.-9. sep. Foredrag for Senterpartiets Studieforbunds 50-årsjubileum, Gjøvik Hva kjennetegner det nordiske demokratiet og hvordan kunne 22. juli skje? 80 deltakere. Maria Sommardahl sep. Final Conference of the COST Action IS0702: The Role of the EU in UN Human Rights Reform, 13th AHRI (Association of Human Rights Institutes) Conference, Wien 100 deltakere. Maria Sommardahl sep. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn. 12. sep. Møte med Kroatias president Ivo Josipovic om New School, Zagreb Steinar Bryn. 13. sep. Forelesning og dialogworkshop for IKS-elever på Nansenskolen 60 deltakere. Ingunn Skurdal. 13. sep. Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 17. sep. Dialogmøte Ski kommune - opplæring i dialogmetodikken IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de såkalte innvandrerorganisasjonene og etablerte, norske organisasjoner. Ski hadde invitert 18 deltakere som blant annet representerte rådmannen, Frivillighetssentralen, Røde kors, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, en afghansk kvinneorganisasjon, en somalisk organisasjon og flere andre. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 18. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal sep. Mangfoldsopplæring for nye politikere i Hamar kommune Opplæringen hadde som mål å gi politikerne større bevissthet rundt deres ansvar for å skape et godt multi-etnisk samfunn på Hamar. 14 deltakere. Christiane Seehausen 20. sep. Foredrag for Telenor om dialogarbeid i Mostar 30 deltakere. Ingunn Skurdal sep. Møte med den svenske organisasjonen Tornseglarne i Stockholm Nansen Fredssenter samarbeider med den svenske organisasjonen Tornseglarne rundt en svensk-kurdisk folkehøgskole i irakisk Kurdistan. På 25

26 møtet diskuterte vi vårt fremtidige samarbeid, blant annet muligheten for å ha flere kurs på folkehøgskolen i Kurdistan. 4 deltakere. Christiane Seehausen sep. Dialogseminar med ISFIT, Lillehammer 10 deltakere. Steinar Bryn. 22. sep. Dialogopplæring av styremedlemmer i SPIN SPIN er en nyopprettet somalisk paraplyorganisasjon som prøver å koordinere de mange forskjellige somaliske organisasjonene i Oslo. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 25. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 25. sep. Dialogsamlinger i Skedsmo kommune IMDI-finansiert prosjekt som har som mål å bringe sammen såkalte innvandrerorganisasjoner og norske frivillige organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 26. sep. Åpent møte Dialog om dialogen, Lillehammer 60 deltakere. Steinar Bryn. 27. sep. Informasjon om fredsundervisning og dialog for LYOGOC LYOGOC er komiteen for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Ingunn Skurdal. 28. sep. Dialogopplæring på Marienlyst ungdomsskole i Drammen Første møte med rektor og inspektør fra Marienlyst ungdomsskole, der det er ønske om å gi en gruppe ungdommer muligheten til å snakke sammen i en multi-etnisk kontekst. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 28. sep. Presentasjon av Nansen Center for Peace and Dialogue Informasjon til masterstudenter på Peace and Conflict Studies, International Summer School, Universitetet i Oslo. Norunn Grande. 29. sep. Afghan Reunion, Oslo 10 år siden sommerskolen Afghanistan håp om en framtid og stiftelse av Afghansk Ungdomsforening i Norge (AUN) Presentasjoner ved Arne Strand, Norunn Grande, Hamidullah Amiri og Mujtaba Mastoor. 30 deltakere. Norunn Grande. 29. sep. Foredrag om Nansen Dialog på distriktskonferansen til Rotary Orientering om arbeidet med å skaffe stipender til studenter fra Balkan. 300 deltakere. Steinar Bryn. 26

27 30. sep. Afghanistan hva skjer når soldatene drar? Seminar på Fredshuset i samarbeid med Norges Fredsråd. 50 deltakere. Norunn Grande. Oktober 8. oktober Dialogmøte Ski kommune IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de såkalte innvandrerorganisasjonene og norske, etablerte organisasjoner. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 9. oktober Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 9. oktober Foredrag om Nansen Dialog, Drammen 40 deltakere. Steinar Bryn okt. Somalia Studies International Association (SSIA) Conference Nansen Fredssenter var vertskap for SSIA-konferansen 2012: Envisioning the Future: Building on the Past - Utilizing the Strengths of Somali Society and History. 70 deltakere - forskere, studenter, politikere og representanter fra diverse organisasjoner med Somalia som sitt arbeidsfelt okt. Kurs i fredsbygging ved Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution Kurset fokuserte på sikkerhet og befolkningens grunnleggende behov i konfliktfylte samfunn, på å beskytte og promotere menneskerettighetene, støtte godt politisk lederskap, rettsikkerhet, demokratisering og sivilsamfunn og bærekraftig sosio-økonomisk og økologisk utvikling. Ingunn Skurdal. 15. okt. Dialogseminar med Skedsmo kommune, Lillestrøm IMDI-finansiert prosjekt som har som mål å bringe sammen såkalte innvandrerorganisasjoner og norske frivillige organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen okt. Møte i den norske ambassaden i Kosovo om returprosjektet Steinar Bryn. 17. okt. Arbeidsgruppemøte i Drammen dialogforum Planlegging av nytt dialogforum. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 18. okt. Mangfoldsopplæring for nye politikere i Hamar Kommune Opplæringen hadde som mål å gi politikerne en større bevissthet rundt deres 27

28 ansvar for å skape et godt multi-etnisk samfunn på Hamar. 14 deltakere. Christiane Seehausen. 19. okt. Møte med rektor og inspektør på Drammen videregående Nansen Fredssenter hadde møte med rektor og inspektør for å forberede ungdomsdialogprosjektet i Drammen kommune. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 19. okt. Dialogworkshop i Tromsø på samling for alumni fra Center for Peace Studies. 30 deltakere. Steinar Bryn. 20. okt. Foredrag om Bujanovac under Åpen dag på Nansenskolen 80 deltakere. Steinar Bryn. 22. okt. Konserter med Qanija Iseni og informasjon om Nansen Fredssenter Søre Ål skole (250 deltakere), Lillehammer Læringssenter (100), Saksumdal skole (20), Steinerskolen (100), Nansenskolen (80), Ringsaker Folkehøgskole (60.) Steinar Bryn. Qanija Iseni hold konserter en rekke steder i Lillehammer og på Fredshuset i Oslo til stor glede for tilhørerne og med tilhørende presseoppslag. Foto: Jannecke Lønne Christiansen. 28

29 24. okt. Workshop for elever fra Gausdal videregående skole Workshop om kommunikasjon og konflikhåndtering i et multi-etnisk samfunn. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 24. okt. Foredrag om Nansen Dialog, Gausdal videregående skole 30 deltakere. Steinar Bryn okt. Dialogseminar for deltakere fra Bratunac og Srebrenica, Sarajevo 30 deltakere. Steinar Bryn. 28. okt. Gjestebud, Drammen Gjestebud er en tilstelning for det multi-etniske Drammen med foredrag og samtaler. Nansen Fredssenter fasiliterte samtalen under dette arrangementet. 100 deltakere. Christiane Seehausen. 29. okt. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn. 30. okt. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 31. okt.-3.no. Tur til Bosnia-Hercegovina med fylkespolitikere fra Oppland Ingunn Skurdal. 31. okt. Foredrag for Scandinavian Leadership, Bjerke Gård Innføring i dialog som metode. 25 deltakere. Steinar Bryn. November nov. Kurs i "Safety and Security with a Gender Approach", FK Norway, Bangkok Nansen Fredssenter har inngått 2-årig avtale med Fredskorpset om undervisning for mennesker som skal ut i verden og jobbe. 25 deltakere. Maria Sommardahl nov. Kosovokonferanse i Oslo Møte mellom artikkelforfattere til Sabrina Ramets kommende bok om Kosovo. Steinar Bryn skriver kapittelet: Ethnic Reconciliation Did Nansen Dialogue make a difference? 20 deltakere. Steinar Bryn. 4. nov. Foredrag og visning av Reunion på Free Zone filmfestival, Beograd 450 deltakere. Steinar Bryn. 5. nov. Dialogmøte i Ski IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de 29

30 såkalte innvandrerorganisasjonene og norske etablerte organisasjoner. 18 deltakere. Christiane Seehausen nov. Opplæring i dialogmetoden, Drammen videregående og Marienlyst skole For utvalgte elever som deltar i et dialogprosjekt neste semester. 40 deltakere. Christiane Seehausen. 8. nov. Foredrag: Bidrar all utdanning til å skape demokrati? Medlemmer og aktivister i organisasjonen Utdanningshjelpen. 50 deltakere. Christiane Seehausen. 8. nov. Foredrag om Nansen Dialog for UDI, Gjøvik 60 deltakere. Steinar Bryn. 9. nov. Foredrag om Nansen Dialog, Sykehuset Innlandet 35 deltakere. Steinar Bryn nov. Møte med Somali Aid and Development Association i London Forberedelsesmøte for vårt samarbeid rundt lederprogrammet for somaliske kvinner Framtidas ledere. 5 deltakere. Christiane Seehausen. 12. nov. Foredrag om Nansen Dialog, Bjørknes Videregående 40 deltakere. Steinar Bryn. 12. nov. Foredrag: Trygghet i det mangfoldige samfunnet for ansatte i Klepp kommune Nansen Fredssenter hadde et foredrag på Klepp kommune sin Trygghetskonferanse. 50 deltakere. Christiane Seehausen. 13. nov. Dialog i Skedsmo kommune IMDI-finansiert prosjekt, som har som mål å bringe sammen de såkalte innvandrerorganisasjonene og etablerte norske organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 13. nov. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal nov. Tur til Kosovo, Serbia og Makedonia med ordføreren i Lillehammer Ingunn Skurdal. 15. nov. Forberedelsesmøte med Prijedorgruppen, Prijedor Steinar Bryn. 15. nov. Prosjektledermøte med IMDI Øst, Oslo Møte for alle ledere som har fått prosjektstøtte fra IMDI Øst. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 30

31 16. nov. Foredrag om Nansen Dialog i Sanski Most, Bosnia-Hercegovina 40 deltakere. Steinar Bryn. 16. nov. Foredrag for militæret, Jørstadmoen Foredrag og workshop om dialog som døråpner og tillitsbygger med forelesning om afghansk kultur, språk og historie. 15 deltakere. Maria Sommardahl, Jawid Kohnadi, Abdoollah Hosseini nov. Dialogseminar for deltakere fra Zvornik, Sarajevo 20 deltakere. Steinar Bryn nov. Lederprogram Framtidas ledere for somaliske kvinner, Oslo Dette programmet er finansiert av Utenriksdepartementet. Det er et lederprogram for somaliske kvinner som bor i Norge og som ønsker å utvikle prosjekter med og for det somaliske miljøet i Norge og Somalia. 20 deltakere. Christiane Seehausen nov. Besøk av Makedonias undervisningsminister Pance Kralev Steinar Bryn. 19. nov. Presentasjon av Nansenmodellen for integrert utdanning i Litteraturhuset, Oslo Møte for inviterte med Makedonias undervisningsminister. 30 deltakere. Steinar Bryn. 20. nov. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 21. nov. Directors' Meeting Nansen Dialogue Network, Brussel Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialogue Network med 10 kontorer på Balkan. Lederne møtes 1-2 ganger i året for å diskutere utfordringer, samarbeid og status for arbeidet. 13 deltakere. Maria Sommardahl nov. European Peacebuilding Liason Office General Assembly Meeting, Brussel Maria Sommardahl nov. Dialogseminar med Gatemeglerne, Lillehammer 12 deltakere. Steinar Bryn. 26. nov. Seminar om visjon og verdier i Ungdoms-OL 2016 Ingunn Skurdal. 29. nov. Visning av Reunion på Selbu ungdomsskole 300 deltakere. Steinar Bryn. 31

32 29. nov. Åpent møte krigsmarkering, Selbu 15 deltakere. Steinar Bryn. 30. nov. Dialogseminar for deltakere fra Jajce, Sarajevo 25 deltakere. Steinar Bryn. Desember des. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn des. Observatør på FNs generalforsamling i New York Norges Fredsråd forvalter en fast observatørpost til FNs generalforsamling i New York. Observatøren er en del av den offisielle norske delegasjonen og får finansiert reise og opphold gjennom UD. Norges Fredsråd valgte å sende Nansen Fredssenters leder, Maria Sommardahl, som observatør til FNs generalforsamling des. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 5. des. Samarbeidsmøte med United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), Migration Program, New York Nansen Fredssenter utvikler samarbeid med UNAOCs migrasjonsprogram om kursopplegg, retningslinjer og andre tiltak som kan møte utfordringer rundt migrasjon. Maria Sommardahl des. Dialogseminar for deltakere fra Prijedor, Lillehammer 15 deltakere. Steinar Bryn des. Ukeseminar for politikere fra Mostar, Lillehammer 20 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 20. des. Evalueringsmøte Skedsmo kommune Møte med IMDI og prosjektkoordinator i Skedsmo kommune. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 20. des. Møter med returfamilier fra Kosovo Steinar Bryn. 32

33 Medieoppslag 11. februar Forhåndsomtale, Nansenrennet GD. 28. februar Nansen Fredssenter nominert til Nobels Fredspris, GD. 30. mai Ny informasjonsarbeider ved Nansen Fredssenter, GD 11. juni Forhåndsomtale Nansenseminaret, GD. 13. juni Maria Sommardahl intervjuet som «Side 3 piken» i Byavisen. 31. august Nevnt i intervju med Dag Hareide, GD. 12. september Pressekonferanse, planting av tre i anledning sammenslåing av Nansenskolen og Nansen Fredssenter til en stiftelse, GD. 18. september Felles skole og gjennombrudd for Nansen Fredssenter. Om skolepolitikk i Kroatia, GD. 25. september Stjernelag for fred. Om Rotarys distriktskonferanse, GD. 2. oktober Hvem skal bo her? Kronikk om innvandrere i Oppland, GD. 3. oktober Reaksjon på kronikken, GD 5. oktober Forhåndsomtale SSIA-konferansen. 8. oktober Omtale av statsbudsjettet, GD. 13. oktober Går det an å skape fred i verden? Svar på spørsmål fra skoleelev i GD. 23. oktober Rom-gutt og fiolinvirtuos. Om Qanija Isenis konsert på Nansenskolen, GD. 25. oktober Satser på integrering. Om Qanija Isenis konserter i Lillehammer, Byavisen. 10. desember Innslag på NRK Fjernsyn i anledning utdelingen av Nobels Fredspris. Publikasjoner Ingunn Skurdal og Steinar Bryn: Dialog som verktøy i fredsbygging Artikkel i boka: I strid for fred Fredskontoret Kolofon forlag, utgitt november

34 Lenker Barnas Fredsverden: Nordic Network in Human Rights Research: Association of Human Rights Institutes: European Peace Liaison Office: Nansen Dialogue Network: Fredskorpset: Norges Fredsråd: Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution: Peace Research Institute Oslo: Initiatives of Change UK: Somali Initiative for Dialogue and Democracy: Institute for the Study of Conflict Transformation: Afghanistankomiteen: Lillehammer kommune: Skedsmo kommune: 34

Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter

Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Årsmelding Nansen Fredssenter 2010 w w w. p e a c e. n o Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2 2609 Lillehammer Norway Tel: 61265430

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter Norge i Afghanistan Mener militæret har utspilt sin rolle Dialog om dialogen Dialog som medisin mot ekstremisme Nansen Dialogue Centres welcome Diaspora

Detaljer

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.)

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.) Dialog mer enn ord Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) DIALOG MER ENN ORD Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) Lillehammer 2005 Norsk

Detaljer

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen www.nhc.noårsrapport Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen i Haag 29. juni 2001 2001 Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Den norske Helsingforskomités virksomhet er basert på

Detaljer

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza...

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza... TROMSØ 2001 2011 Tromsø Gaza 10 år Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3 Greetings from the Mayor of Gaza...4 Eng. Rafiq Mekky, Mayor of Gaza Kjære venner i Gaza kjære Gazavenner i Tromsø...5 Arild Hausberg,

Detaljer

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls New York 10. 21. mars 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark

Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark STF50 A05188 Åpen RAPPORT Evaluering av prosjektet Ungdom påvirker ungdom og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark Dagfinn Moe og Trine M. Stene SINTEF Teknologi

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR FFI-rapport 2011/01729 Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR Guro Lien Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. mars 2012 FFI-rapport 2011/01729

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 8 Resolusjoner vedtatt under CSW 54... 9 Moderator's summaries... 12 RAPPORTER FRA SIDEARRANGEMENTER...

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning 1 Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning Rapport fra Foreldreveiledningsprosjektet for etniske minoriteter basert på ICDP metoden 2004-2005. 2 Innhold: 1. Innledning.3 2. Oppsummering

Detaljer

Forord. Prosjektgruppen:

Forord. Prosjektgruppen: 0 1 Abstract The key objective of the present report is to work out a strategic plan and a course of action for the non-profit exchange organization Youth For Understanding Norway (YFU Norge). The organization

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1

MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1 MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1 Av Trygve G. Nordby Innledning Dette notatet gjør rede for utviklingen i den internasjonale migrasjonsdebatten som etter hvert

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. CWC nominert til Nobels fredspris. Møt landsbybarna i Bawatele

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. CWC nominert til Nobels fredspris. Møt landsbybarna i Bawatele Nr 1-2012 -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte gaveideer i nettbutikken www.forut.no PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 CWC nominert til Nobels fredspris

Detaljer

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon KS Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon Dokumentasjonsrapport for utvikling av SLIK Verktøy for ledelse av systematisk innovasjon i kommunene RAPPORT 6.6.2014

Detaljer