Årsrapport Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012."

Transkript

1 Årsrapport Nansen Fredssenter Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren

2 Innhold: Innholdsfortegnelse 2 Hilsen fra leder 3 Milepæler i Nansenseminaret 4 Et inkluderende samfunn 5 Arbeid med diaspora 7 Arbeidet på Balkan 10 Samarbeid med Fredshuset 13 Andre aktiviteter 14 Praktikanter 16 Aktivitetskalender 16 Medieoppslag 33 Publikasjoner 33 Lenker 34 2

3 Hilsen fra lederen The Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD) is built on unique experiences both from Norway and the international arena. For the past 17 years we have, through the Nansen Dialogue Network in the Western Balkans, developed methods for peaceful conflict resolution with high scores and lasting results, using dialogue as the most important tool. NCPD works closely with the diaspora in Norway. People from more than a hundred countries live in Norway. NCPD sees these people as a valuable resource when working for peace in their respective home countries. Drawing from their knowledge of their home countries, such as language skills and political knowledge, we strongly encourage these groups of people to be involved in peace processes in their home countries. The diaspora has a unique combination of experiences from their own countries and Norway that put them in an exceptional position to do so. An important part of NCPD s work is education for peace. We offer regular courses and seminars for different groups, nationally and internationally. In 2012, we organized a 25-day course entitled Dialogue with Diaspora, a course that addressed the importance of the work with and by the diaspora, bringing together highly qualified participants from Afghanistan, Bosnia-Herzegovina and Iraq and diaspora participants from the same countries. You will get a chance to read more about this course and its aims in the report at hand. You will also get to read about other milestones in the 2012 annual report, such as about the national break-through with regard to integrated education in Croatia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia and about our very exciting Leadership Program for Somali Women. In 2012, we were also consulted with regard to the United Nations draft declaration on the Human Right to Peace. This is a highly relevant issue to be taken further in In 2012, we have also become members of distinguished networks, such as the Association of Human Rights Institutes, the Nordic Network in Human Rights Research and the United Nations Alliance of Civilizations was the first full year for me as Director at the Nansen Center for Peace and Dialogue. It has indeed been an exciting, inspiring and challenging year and I am looking forward to take the work further in 2013 and beyond. My gratitude goes to my hard-working and dedicated colleagues who have shown faith in me and to all our donors who make our work possible. Maria Sommardahl Director NCPD Milepæler i Nasjonale gjennombrudd i utdanningspolitikk i Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia. - Langkurset Dialog med diaspora 5. til 29. mars. 3

4 - Seminar med rektorer og politikere fra Mostarregionen, Bosnia-Hercegovina. - Lederprogrammet Framtidas ledere for kvinner i den somaliske diasporaen. Nansenseminaret Et engasjert panel under Nansenseminaret F.v: Cornelius Wiesener, Adrian Dennehy, Hans Jørgen Nordskog, Cecilie Hellestveit, Maria Sommardahl. Nansenseminaret 2012 hadde tittelen War for Peace/Krig for fred. Seminaret ble arrangert torsdag 14. til fredag 15. juni. Vi fortsatte i 2012 som i 2011 med å bringe sammen grupper som vanligvis ikke møtes og hadde paneler satt sammen av militære, akademikere og folk fra fredsbevegelsen. Dette førte til mange fruktbare diskusjoner og nye perspektiver. Seminaret tok for seg problemstillinger som The Right to Protect-doktrinen, siviles forhold ved humanitære intervensjoner, Norges innsats i Afghanistan og FNs muligheter og begrensninger. Vi fikk høre om hvordan militære intervensjoner foregår fra et militært ståsted. Norges rolle i krigene i Irak og Afghanistan ble grundig problematisert og afghanernes opplevelse av situasjonen etter mer enn ti års krig ble formidlet av flere fra den afghanske diasporaen. 4

5 Etter hver innleder ble det tatt i mot spørsmål fra salen og til dels heftige diskusjoner fant sted. Et inkluderende samfunn «Dialog er et redskap som ikke bare trengs i Midt-Østen og Kosovo, men også i våre egne familier, nabolag og arbeidsplasser ja, på de fleste steder der mennesker møtes.» Fra heftet «Å forstå den andre dialog som redskap og livsholdning» Fra Barnas Fredsverdens samling i Moss i august Integreringsutfordringene i Norge er mange steder store. Dialog er et viktig redskap for å møte disse utfordringene. Det må skapes møteplasser mellom majoritetsnordmenn og minoritetsnordmenn og vi må alle lære oss å høre den andres historie. Flere norske kommuner har ønsket seg en innføring i dialog som metode og Nansen Fredssenter har etter hvert innledet samarbeid med Skedsmo, Ski, Hamar og Drammen om opplæring i dialogarbeid for et mer inkluderende samfunn. Rådgiver Christiane Seehausen har gjennom en serie foredrag og seminarer bidratt med innsikt i hvordan man kan få til møter på tvers av kulturelle skillelinjer. 5

6 Nansen Cross Country Slitne, men fornøyde Nansenrennet 2012 gikk i dårlig vær. Som i 2011 arrangerte Nansen Fredssenter - i samarbeid med Nansenskolen - også i 2012 Nansen Cross Country. Skirennet samlet deltakere fra asylmottak, læringssentre og Nansenskolen og var åpent for alle som ville være med. Tross dårlig vær gikk omtrent 120 deltakere en syv kilometer lang rundløype på Nordseter og ble med til en hyggelig kveld på Nansenskolen i etterkant. Nansen Cross Country er en integreringsarena der skisporten står sentralt. Skisporten er en samlende faktor i Lillehammerområdet. Deltakerne måtte utfordre seg selv i felleskap og fikk møte skikulturen i Norge. Nansen Cross Country er et årlig arrangement og vi har som målsetning at det skal integreres i den kulturelle delen av arbeidet med Ungdoms-OL i

7 Arbeid med diaspora Siden krigen har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet at forsvaret for freden må bygges UNESCOs konstitusjon (1946) Afghansk dans på seminaret Hva skjer med Afghanistan? på Fredshuset i Oslo. Nansen Fredssenter samarbeider med diaspora fra en rekke land. Dette springer ut fra vår overbevisning om at fred skal og må forankres lokalt ingen institusjon kan tilby fred om ikke freden først skapes i menneskene. Det lokale er blitt globalt. I Norge i dag finnes det større og mindre grupper av mennesker fra krigsherjede land, dels fra samme lokalmiljø i hjemlandet, dels fra forskjellige etniske grupper som reflekterer konfliktene. Nansen Fredssenter mener at det er viktig å nå fram til disse menneskene slik at de kan bidra til fred i hjemlandet og arbeide for sin egen situasjon i Norge. 7

8 Gjennom bevisstgjøring og dialog kan disse gruppene komme nærmere hverandre og bidra til en forbedring av mellommenneskelige og strukturelle forhold i hjemlandet. Nansen Fredssenter har i 2012 arbeidet med diaspora særlig fra Balkan, Irak, Somalia og Afghanistan. Dialog med diaspora Den største satsingen i diasporaarbeidet i 2012 var langkurset Dialog med diaspora. Et 25- dagers kurs for folk fra forskjellige konfliktområder. Deltagerne kom både fra Bosnia- Hercegovina, Afghanistan og Irak og diaspora fra de samme landene. Langkurset hadde flere mål. Et av dem var å gi rom for samhandling og felles læring. Nansen Fredssenter ønsket også spesifikt å legge til rette for dialog mellom diaspora og deres landsmenn som fremdeles bor i opprinnelseslandet. Utvalget av land kan synes tilfeldig, men er det ikke. Nansen Fredssenter har i mange år arrangert seminarer for diaspora i Norge. Gjennom dette arbeidet har vi fått mange kontakter blant afghanere og irakiske kurdere i Norge. Programmene våre inkluderer praktikantopphold og studieturer til Afghanistan og de kurdiske områdene i Irak i samarbeid med institusjoner der. I Bosnia-Hercegovina er det flere Nansen Dialog-sentre med lang erfaring fra dialog- og forsoningsarbeid. Disse tre landene er i svært forskjellige konfliktfaser og det er store forskjeller i hvilke utfordringer de står overfor. Det er vanlig å anse konflikten du selv står i som unik. Ved å lytte til andres erfaringer får vi et videre perspektiv på egen konfliktsituasjon. Dermed er det å rekruttere deltakere fra forskjellige konfliktområder også viktig for læringen. Læring for fred Et opphold på Nansenskolen i regi av Nansen Fredssenter er en pakke deltagerne spiste sammen, sov på samme internat, deltok på de samme forelesningene, gruppearbeidene, ekskursjonene og sosiale felleskap. Gjennom kurset ble det tatt opp mange temaer fra vårt arbeid med dialog. Kommunikasjon, konfliktanalyse, kjønnsproblematikk, personlige dilemmaer, historiske perspektiver, forsoning, forventninger til diasporaen og virkeligheten på bakken var bare noen av temaene vi var innom i løpet av kurset. Kurset ble koordinert av Christiane Seehausen og Norunn Grande. Hele staben ved Nansen Fredssenter deltok i gjennomføringen av kurset, sammen med prosjektansatte, lærere ved Nansenskolen, Elvir Djuliman fra NDC Mostar og enkelte eksterne krefter. En ekstern evaluering av kurset ble gjennomført av Østforsk. Framtidas ledere Høsten 2012 igangsatte Nansen Fredssenter et lederopplæringsprogram for somaliske kvinner i Norge, kalt Framtidas ledere. 8

9 Tanken var å skape et forum for somaliske kvinner som ønsker å engasjere seg i samfunnsutviklende virksomhet. Programmet hadde flere mål, det viktigste var å gi kvinnene muligheten til å skape et nettverk og faglige redskaper for å kunne bidra i samfunnsutviklingsoppgaver i deres hjemland eller i den somaliske diasporaen. Lederopplæringen har gått over fire samlinger i Oslo og en studietur til London som gjennomføres i I prosessen med å utarbeide Framtidas ledere har Nansen Fredssenter knyttet kontakt med organisasjonen The Women of the Horn Association i London. Organisasjonens leder, Zahra Hassan, jobber også som koordinator for Somali Initiative for Dialogue and Democracy (SIDD). Framtidas ledere viste seg raskt å ha god effekt på ønsket om og viljen til å samarbeide for Somalias framtid. Allerede etter første samling begynte deltagerne å utveksle kontaktinformasjon for å kunne samarbeide mellom samlingene. De langsiktige virkningene av Framtidas ledere vil forhåpentlig bli et nettverk blant somaliske kvinner i Norge som kan bidra aktivt til å bedre den somaliske diasporaens kår og bygge nettverk i Somalia. Kontakter knyttet gjennom arbeidet med Framtidas ledere har ført til at Nansen Fredssenters Christiane Seehausen foretar sin første reise til Mogadishu i Gjennom samarbeid med Initiatives of Change håper vi å få til et dialogsenter i Mogadishu som kan begynne på det langvarige arbeidet med å få folk til å møtes, dele sine historier og få forståelse for hverandres lidelser 9

10 Fra Afghan Reunion. Det er ti år siden opprettelsen av Afghansk Ungdomsforening i Norge. Arbeidet på Balkan Middag i Durres, Albania. Fra venstre: Ana Kovasevic fra National Democratic Institute, Veton Zekolli og Sasho Stojkovski fra NDC Skopje, Petrit Tahiri fra NDC Kosovo. Arbeidet i statene i det tidligere Jugoslavia er en stor og vesentlig del av virksomheten til Nansen Fredssenter. The Nansen Dialogue Network er et nettverk bestående av ti kontorer med rundt femti ansatte som gjør en stor og viktig innsats for freden gjennom å bygge relasjoner i lokalsamfunnene. Gjennom dialogseminarer får mennesker som har opplevd krig og overgrep, eller å vokse opp i dypt splittede samfunn, møte hverandre og lære hverandres lidelseshistorier å kjenne. Dette - å forstå den andre - er kjernen i å skape en felles framtid. New School Nansen Fredssenter har lagt ned mye arbeid i skolepolitikk. Etter ødeleggende kriger og med politiske systemer som følger etniske skillelinjer, har mange av landene på Balkan i dag en 10

11 skolepolitikk som sementerer segregering og legger opp til at barn med forskjellig etnisk bakgrunn vokser opp i parallelle samfunn. Nansen Fredssenter er overbevist om at ingen fred kan opprettholdes uten at menneskene lærer hverandre å kjenne. Å skille barn allerede fra barnehagealder og holde dem unna «de andre», er å gi konflikten ny næring og opprettholde skillelinjer som igjen øker faren for nye voldshandlinger. Nansen Fredssenter har derfor, gjennom mange år, jobbet for å skape møteplasser i lokalsamfunnene på Balkan, skoler der barna får møte hverandre på tvers av etniske skillelinjer og dialogseminarer for voksne og ungdom. Flere steder på Balkan brukes en skolemodell som heter Two Schools Under One Roof hvor barna går i helt atskilte klasser, delt etter språk eller etnisitet. Sammen med The Nansen Dialogue Network har Nansen Fredssenter lenge jobbet for et pedagogisk opplegg som er felles for alle folkegruppene. Dette har fått betegnelsen New School. En grundigere beskrivelse ville være The Nansen Model for Integrated Education. Gjennombrudd i Kroatia Onsdag 12. september var en stor dag for Nansen Fredssenter. Da ble det bestemt, i et møte på Kroatias president Ivo Josipovics kontor, at serbiske og kroatiske barn skal begynne å gå på felles skoler etter mange år med atskilt skolegang. Utdanningsminister Zeljko Jovanovic slo fast at barna skal gå på felles skoler fra og med september Dette er et resultat av mange års arbeid og stort engasjement fra lokale krefter i Lillehammerområdet. Søre Ål skole har engasjert seg i New School og Nansenskolen har tre ganger samlet inn penger til prosjektet under sine åpne dager. Nansen Fredssenter ved Steinar Bryn har jobbet politisk i Kroatia sammen med Nansen Dialog-senteret i landet. Byen Vukovar led under særlig harde krigshandlinger under krigen i Kroatia i Siden har den vært en splittet by. En felles kroatisk/serbisk skole her, slik utdanningsminister Jovanovic har lovet, er et skritt i retning forsoning i denne symboltunge byen. Steinar Bryn sier: - Ved å åpne denne nye skolen for både serbiske og kroatiske barn, endrer byen seg i folks bevissthet fra et åsted for krig og ødeleggelse til et sted for håp og forsoning. Vukovar sender også et kraftig signal til resten av Europa - hvis vi kan få til dette, hvorfor skulle ikke dere? Et håp for Makedonia I Makedonia har vi gått inn i et tettere samarbeid med utdanningsdepartementet, noe som førte til at utdanningsminister Panche Kralev besøkte Norge i november. Kralev deltok blant annet på et møte om The Nansen Model for Integrated Education på Litteraturhuset i Oslo. Bosnia-Hercegovina NDC Mostar har skrevet under en avtale med utdanningsministeren i kantonen om samarbeid for å implementere integrerte skoler. En lokal domstol har vedtatt at delte skoler er ulovlig. 11

12 I slutten av oktober var Ingunn Skurdal i Neretva-Hercegovinakantonen sammen med politikere fra Oppland fylkeskommune. En gruppe rektorer, lærere og politikere besøkte så Lillehammer i desember. Sigmund Hagen, utdanningsminister Zlatko Hadžiomerović og fylkesvaraordfører Ivar Odnes i Neretva-Hercegovina. Utdanningspolitikk for framtiden Nansen Fredssenter har vært med å skape forståelse for integrert utdanning i tre land som har hatt delt utdanning etter etniske skillelinjer i mange år. Slik har vi vært med på å endre nasjonal skolepolitikk og bidra til barna kan møtes og knytte bånd. Videre arbeid med New School Selv om 2012 bød på gledelige skritt på veien fram til et integrert skoleverk i Kroatia, Bosnia- Hercegovina og Makedonia, er det fremdeles langt fram til et integrert skolesystem i disse landene. I 2013, og ganske sikkert i årene framover, vil Nansen Fredssenter jobbe målrettet for å gjøre New School til en realitet. Det betyr politisk arbeid, støtte til implementering av The Nansen Model for Integrated Education og innsamling av penger for å muliggjøre dette. Nansen Dialog-nettverket Nansen Fredssenters samarbeid med Nansen Dialog-kontorene på Balkan fortsatte i Nansen Dialog-nettverket har avholdt to ledersamlinger, den første i Beograd 1. juni, den 12

13 andre i Brussel 21. november. Her ble forskjellige modeller for framtiden diskutert og planer ble lagt for videreutvikling av Nansen Dialog-nettverkets virksomhet. Det ble nedsatt arbeidsgrupper og utover våren 2013 vil det bli jobbet med å utvikle nye prosjekter Nansen Dialog-nettverket kan bruke sine kunnskaper og erfaringer på. Returprosjektet i Kosovo Returprosjektet i Kosovo Polje er støttet av Ministry of Return i Kosovo og av Municipal Council for Return. Åtte serbiske familier skal returnere. Prosessen har stoppet opp på grunn av motstand mot å gjenoppbygge det siste huset i landsbyen. Vi samarbeider tett med den norske ambassaden og Ministry of Return for å finne en løsning på dette. To hus er bygget for albanske familier som en forsoningskomponent. Kulturarvprosjektet i Stolac Nansen Fredssenter har i mange år bistått NDC Mostar med dialogfasilitering og seminarer. Nansen Fredssenter er nå i startfasen av utviklingen av et kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac kommune i samarbeid med Riksantikvaren i Norge. Maria Sommardahl og Ingunn Skurdal fra Nansen Fredssenter og en representant fra Riksantikvaren møtte relevante institusjoner i Stolac i april. Samarbeid med Fredshuset Nansen Fedssenter disponerer et kontor på Fredshuset i Oslo, og samarbeider med Fredshuset om arrangementer. I løpet året har vi hatt to faglunsjer på Fredshuset. Vi har arrangert en konsert med felespilleren Qanija Iseni, hatt to visninger av Reunion og besøkt Fredshuset med flere grupper fra Balkan. 13

14 Andre aktiviteter Somali Studies International Association Congress på Lillehammer SSIA-konferansen skapte stort engasjement og fikk meget positive tilbakemeldinger. Nansen Fredssenter var i 2012 vertskap for den ellevte internasjonale kongressen til Somali Studies International Association (SSIA). Kongressens tittel var Envisioning the Future: Building on the Past - Utilizing the Strengths of Somali Society and History. Utgangspunktet var at de mange mislykkede forsøkene på megling og fredsbygging i Somalia skyldes for dårlig forankring i lokalsamfunnene. Kongressen hadde også som mål å få fram det somaliske samfunnets sterke sider. Selv om landet har vært herjet av krig i mer enn to tiår er det mange steder fungerende lokalsamfunn, og store deler av Somalia er i dag stabilt nok til at man kan reise dit uten å utsettes for livsfare. Gjennom tre dager på Lillehammer fikk deltagerne på kongressen høre ledende akademikere med Somalia som fagfelt ta del i diskusjoner rundt diasporaens rolle i fredsbyggingen og hvilke sider av det somaliske samfunnet som bidrar til å skape eller bryte fred. Temperaturen på debattene var til tider høy og tilbakemeldingene på arrangementet svært gode. 14

15 Reunion Natasa Nenezic og Fisnik Halimi diskuterer etter visningen av Reunion på Nansenseminaret. Filmen Reunion, som ble lansert i 2011, har hatt visninger over hele verden i Filmen ble vist på dokumentarfilmfestivalen Freezone i Beograd og gjorde stor suksess. Den skal nå vises i 40 byer i Serbia, noe som åpner for nye perspektiver på krigen i det tidligere Jugoslavia. Reunion er ellers vist på FNs filmfestival i Palo Alto, California, på den nordiske dokumentarfilmfestivalen i Oulu, Finland og på en rekke større og mindre arrangementer. To av hovedpersonene, Fisnik Salimi og Natasa Nenezic, var til stede da filmen ble vist under Nansenseminaret. De to svarte på spørsmål fra salen og fortalte om sine opplevelser fra Kosovo og i eksil i Serbia. I løpet av 2012 har Steinar Bryn vært til stede ved en rekke visninger og fortalt om bakgrunnen for arbeidet som vises i filmen. Filmen er også vist på nasjonalt fjernsyn i Montenegro. 15

16 Praktikanter i 2012 Nansen Fredssenter hadde i 2012 to praktikanter. Jawid Kohnadi fra Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo var hos oss fra april til august, Emilliana Buyssens fra mangfoldsstudiet ved Høgskolen i Malmø fra september til desember. Aktivitetskalender 2012 Januar 6. januar Foredrag om dialog for Luther College, Iowa, Lillehammer 24 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 8. januar Visning av Reunion for Luther College, Iowa, Lillehammer 15 deltakere. Steinar Bryn. 17. januar Forelesning om Afghanistan for studenter ved Nansenskolen 30 deltakere. Norunn Grande. 18. januar I Krig for Norge åpent møte på Lillehammer Innledning ved Emil Johansen, forfatter av boka: «Brødre i blodet i krig for Norge.» Kommentar ved Norunn Grande. 70 deltakere. Arrangører: Nansenskolen og Nansen Fredssenter jan. Nordic Network Meeting, Oslo To-dagers nordisk seminar om metoder i menneskeretts- og fredsforskning, for Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Presentasjon av Nansen Fredssenter sitt arbeid i konfliktområder og hvordan denne innfallsvinkelen kan benyttes i forskning. 27 deltakere. Maria Sommardahl. 26. januar Foredrag om diasporaarbeid for Kirkens bymisjon, Oslo 12 deltakere fra forskjellige frivillige organisasjoner i Oslo og Oslo kommune. Christiane Seehausen. 26. januar Foredrag om Nansen Fredssenter sitt arbeid for Internasjonale studier ved Høgskolen i Vestfold 4 deltakere. Maria Sommardahl jan. Seminar med ISFIT Seminar for studenter fra studentfestivalen ISFIT som fikk et kurs i dialog og 16

17 konflikthåndtering. Kunnskapen vil de bruke i sitt arbeid med internasjonale studenter fra konfliktområder. Ca. 15 deltakere. Christiane Seehausen. 27. januar Foredrag Integration and multi-culturalism, Prijedor 40 deltakere. Steinar Bryn. 28. januar Foredrag Integration and multi-culturalism, Sanski Most 40 deltakere. Steinar Bryn. 30. januar Forelesning for elever på Nansenskolen Sivilt-militært samarbeid og koordinering i fredsoperasjoner. 20 deltakere. Maria Sommardahl. 31. jan.-3. fe. Workshop for elever ved Namdalen Folkehøgskole Fire dagers workshop i kommunikasjon, konflikt og konflikthåndtering for en gruppe elever med minoritetsbakgrunn som har et tilrettelagt opplegg for videregående skole på folkehøgskolen. 13 deltakere. Christiane Seehausen. Februar 3. februar Dialogworkshop med Fredskorpset, Fredrikstad 40 deltakere. Steinar Bryn. 5. februar Foredrag om Nansen Dialog for operasjonsykepleiere, Fagernes 50 deltakere. Steinar Bryn februar Samarbeidsmøter med medlemmer fra somalisk diaspora i USA Nansen Fredssenter hadde besøk av en gruppe amerikanere med opprinnelse fra Somalia. Besøket handlet om å finne frem til mulige samarbeidsformer mellom den somaliske diasporaen i Norge og USA. 6 deltakere. Christiane Seehausen. 8. februar Foredrag om Nansen Dialog for Politihøgskolen, Oslo 25 deltakere. Steinar Bryn. 14. februar Foredrag for ansatte ved Nansen Fredssenter om kulturarv i fredsbygging 6 deltakere. Ingunn Skurdal feb. Vert for Serbian Gymnasium i Kosovska Kamenica/Kamenice Foredrag og visning av Reunion. 10 deltakere, ca. 18 år. Skolen er med i Reunion. Steinar Bryn. 24. februar Foredrag om Nansen Fredssenter for turistguidetjenesten i Lillehammer 15 deltakere. Ingunn Skurdal. 17

18 28. februar Møte med IMDI Øst Utvikling av prosjektsøknad om det multi-etniske Norge. 4 deltakere, ansatte fra IMDI og Nansen Fredssenter. Christiane Seehausen. Mars 2. mars Foredrag om Nansen Dialog for Nobel Peace Prize Forum, Minneapolis 35 deltakere. Steinar Bryn mars Dialog med diaspora Kurs for 12 deltakere fra Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Irak med erfaringsutveksling. Norunn Grande og Christiane Seehausen mars Møte med Association of Human Rights Institutes (AHRI), København Presentasjon av Nansen Fredssenters arbeid i konfliktområder og hvordan denne innfallsvinkelen kan benyttes i forskning. 10 deltakere. Maria Sommardahl mars Foredrag om dialog, språk og kommunikasjon, Pacific Lutheran College, Tacoma, Washington 25 deltakere. Steinar Bryn. 7. mars Dialogworkshop på langkurset Dialog med diaspora 12 personer. Ingunn Skurdal. 8. mars Forelesning om gender equality på den internasjonale kvinnedagen på kurset Dialog med diaspora 12 deltakere. Maria Sommardahl. 11. mars Foredrag om Nansen Dialog i Portland, Oregon 50 deltakere. Steinar Bryn. 12. mars Foredrag om Nansen Dialog-nettverket og metodikk for Dialog med diaspora 12 personer. Ingunn Skurdal. 19. mars Somalian Summit, Oslo Workshop med unge mennesker fra den somaliske diasporaen i Norge, Sverige og Danmark. Dette var en konferanse arrangert av Leadership Foundation i Oslo. Nansen Fredssenter hadde to workshops med en gruppe deltakere. 40 deltakere, hovedsaklig somaliere fra den norske og svenske diaporaen. Christiane Seehausen. 21. mars Åpent møte om Afghanistan Fire afghanere introduserte Afghanistan og aktuelle utfordringer. Ca. 60 deltakere. Norunn Grande. 18

19 23. mars Orientering om Nansen Fredssenter for delegasjon i Minneapolis 15 deltakere. Steinar Bryn mars Dialogseminar i Stolac, Bosnia-Hercegovina 20 deltakere, lærere fra Stolac Videregående Skole. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn mars The Role of Diaspora in Peace Building living in the past or contributing to the future? 30 deltakere fra afghansk, irakisk og diaspora fra Balkan. Norunn Grande. 27. mars Besøk fra Kunnskapsdepartementet Presentasjon og gjennomgang av Nansen Fredssenter sitt arbeid. 3 deltakere. Maria Sommardahl. 29. mars Forelesning Finlands krigshistorie for elever på Nansenskolen 20 deltakere. Maria Sommardahl. April april Dialogtrening for Ziviler Friedsdienst (ZFD), Bonn ZFD støtter prosjekter for ikke-voldelig konfliktløsning over hele verden. 15 deltakere. Steinar Bryn. 12. april Møte med arbeidsgruppen for Drammen dialogforum Arbeidsgruppen for dialogforumet er en fast gruppe med lokalpolitikere og representanter fra Innvandrerrådet som møtes regelmessig for å planlegge kommende dialogforummøter. 10 deltakere, lokalpolitikere, representanter fra Innvandrerrådet og kommuneadministrasjonen. Christiane Seehausen april Dialogtrening for Gatemeglerne, Oslo 12 deltakere. Steinar Bryn april Møter om kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac, Bosnia-Hercegovina Nansen Fredssenter har i mange år bistått Nansen Dialogue Center Mostar i BiH med dialogfasilitering og seminarer. Nansen Fredssenter er nå i startfasen av utviklingen av et kulturarv- og dialogprosjekt i Stolac kommune i samarbeid med Riksantikvaren i Norge. To representanter fra Nansen Fredssenter og en representant fra Riksantikvaren møtte relevante institusjoner. 34 deltakere. Maria Sommardahl og Ingunn Skurdal. 19. april Videreutdanning i veiledning for studenter fra Høgskolen i Lillehammer 20 deltakere. Steinar Bryn. 19

20 25. april Informasjonsmøte for lærere ved Lillehammer videregående skole 6 deltakere. Ingunn Skurdal. 27. april Samarbeidsmøte med Barnas Fredsverden Nansen Fredssenter trer inn i formelt samarbeid med Barnas Fredsverden om fredsundervisning for barn og ungdommer. Barnas Fredsverden vil inspirere barn og unge til selv å løse sine konflikter på en god måte. Maria Sommardahl. Mai 3. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte Hamar kommune Hamar kommune har gitt Nansen Fredssenter i oppdrag å utvikle et opplæringstilbud for kommunale ledere. Formålet med opplæringen er mer kunnskap om og forståelse for å lede en etnisk mangfoldig arbeidsplass. I tillegg skal opplæringen motivere lederne til å ansette flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 4. mai Foredrag om dialog, Holtekilen Folkehøgskole Foredrag for elever ved Holtekilen Folkehøgskole om Nansen Fredssenter sitt dialogarbeid nasjonalt og internasjonalt. 40 deltakere. Christiane Seehausen. 5. mai Møte med den somaliske diasporaorganisasjonen G10, Oslo Nansen Fredssenter har et langvarig samarbeid med G10. På dette møtet ble det utarbeidet en søknad for vårt fremtidige samarbeid. 6 deltakere. Christiane Seehausen mai IMDI sin årlige Maihaugenkonferanse, Lillehammer Nansen Fredssenter holdt i samarbeid med en politiker fra Drammen kommune foredrag om dialogarbeidet i Drammen. Ca. 500 deltakere. Christiane Seehausen mai Seminar om dialog for School of Democratic Leadership 28 deltakere. Steinar Bryn. 14. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 14. mai Forelesning om det norske, politiske systemet for School of Democratic Leadership 30 deltakere. Ingunn Skurdal. 15. mai Informasjon til studenter fra Høgskolen i Lillehammer om Krig for fred 60 deltakere. Ingunn Skurdal. 20

21 15. mai Utfordringer ved utenlandsoppdrag og innføring i afghanske verdier og kultur, Jørstadmoen Undervisningsopplegg om dialog, kommunikasjon og verdier for soldater som skal til Afghanistan. 10 deltakere. Norunn Grande med Jawid Khonadi og Abdoollah Hosseini. 16. mai Arbeidsutvalg for Drammens dialogforum 10 deltakere. Christiane Seehausen. 22. mai Faglunsj om Nansen Dialog i Fredshuset i Oslo 40 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 24. mai Seminar for Politihøgskolen om Lillehammer som forsoningsarena 20 deltakere. Steinar Bryn. 25. mai Møte med ambassadøren til Kosovo om returprosjektet Steinar Bryn mai Seminar om inter-etnisk utdanning for Norges Vel, Bulgaria 25 deltakere. Steinar Bryn. 28. mai Foredrag om integrering, Bujanovac 15 deltakere. Steinar Bryn. 29. mai Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 29. mai Potentials and Obstacles in Diaspora Engagements for Peace, Brussel Innledning på konferansen: Diaspora Groups in Peace Processes: Lessons Learned and Potential for Engagement. Arrangører: EU, Africa Briefing, Stiftung Wissenschaft und Politik. 50 deltakere. Norunn Grande mai European Peacebuilding Liason Office General Assembly Meeting, Beograd Nansen Fredssenter er medlem i European Peacebuilding Liason Office (EPLO) og deltok på generalforsmalingens møte. 30 deltakere. Maria Sommardahl. Juni 1. juni Directors' Meeting, Nansen Dialogue Network, Beograd Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialogue Network med 10 kontorer på Balkan. Direktørene møtes 1-2 ganger i året for å diskutere utfordringer, samarbeid og status for arbeidet. 13 deltakere. Maria Sommardahl. 21

22 6. juni Foredrag for Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk, Kunnskapsdepartementet Om Nansen Fredssenters arbeid og dialogmetoden. 14 deltakere. Maria Sommardahl og Steinar Bryn. 6. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 7. juni Dialogforumsmøte i Drammen Ordføreren i Drammen kommune er leder for et fast dialogforum som har som formål å samle innflytelsesrike deltakere fra Drammens minoritets- og majoritetsgrupper til dialog om forskjellige tema. Nansen Fredssenter fasiliterer disse møtene. 30 deltakere. Christiane Seehausen juni Tur til Bosnia-Hercegovina Informasjon om Nansen Fredssenter. 20 deltakere. Ingunn Skurdal. 8. juni Avslutningsseremoni, Stolac High School 250 deltakere. Steinar Bryn juni International Summer School, Lillehammer Tema var dialogen mellom Europa og USA. Også teambuilding for deltagerne fra Balkan for å øke deres utbytte av ISS. 27 deltakere, 15 fra Balkan, 12 Peace Scholars fra USA. 11. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 12. juni Sensoroppdrag for Internasjonale studier, Høgskolen i Lillehammer. Sensurering av 5 BA-oppgaver for tredjeårsstudenter på HiL. Maria Sommardahl. 12. juni Foredrag om Nansen Fredssenter på Fredshuset i Oslo Fredshuset er en sammenslutning av forskjellige fredsorganisasjoner i Oslo. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 13. juni Seminar for elever fra Sogn videregående skole, Lillehammer Seminar for en klasse med 30 elever fra Sogn videregående med tema kommunikasjon og konflikthåndtering. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 13. juni Foredrag om Nansen Dialog for Oslo International Rotary Club 15 deltakere. Steinar Bryn. 22

23 juni Nansenseminaret Et av Nansen Fredssenters hovedmål er å inkludere diasporaen i fredsbygging og å fremme dialog som metode for å styrke demokratisk deltagelse. Seminaret har blitt et møtested for mennesker som ellers ikke møtes, der blant annet soldater og beslutningstagere møter representanter fra ulike diasporamiljøer i Norge. Nansen Fredssenter anvender dialog som metode for å oppnå økt forståelse mellom individer på tvers av profesjon og bakgrunn. Tema for Nansenseminaret 2012 var humanitære intervensjoner - er det mulig å krige for fred? 100 deltakere - studenter, representanter fra diasporaen, militæret, politikere, akademikere, representanter fra fredsorganisasjoner, representanter fra det sivile samfunn. 19. juni Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte Hamar kommune Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 17. juni Deltagelse på seminar om Ungdoms-OL 2016 Ingunn Skurdal juni Workshop for deltakerne på en internasjonal religionsdialogsamling Nansen Fredssenter hadde ansvar for en workshop for deltakere på en internasjonal inter-religiøs dialogsamling på Nansenskolen. 30 deltakere. Christiane Seehausen juni Identity, Dialogue and Peace Building Workshop med studenter ved Peace Research Studies, International Summer School. 30 deltakere. Jawid Kohnadi, Norunn Grande. 28. juni Tale ved åpningen av læringssenteret i Skopje, Makedonia 60 deltakere. Steinar Bryn. 29. juni Møte med ambassadøren til Kroatia, Zagreb Samtaler om New School og en felles kroatisk/serbisk skole i Vukovar. Steinar Bryn. Juli 3. juli Oppfølgingsmøte International Summer School, Oslo Steinar Bryn. 3. juli Foredrag om Nansen Dialog for International Summer School, Internasjonalt Forum 35 deltakere. Steinar Bryn. 23

24 6.-8. juli Diaspora Days i Prijedor, Bosnia-Hercegovina Samlinger og aktiviteter. Besøk til avsidesliggende landsbyer der NDC Prijedor arbeider med lokale kvinnegrupper. 100 deltakere. Steinar Bryn juli Dokufest i Prizren, Kosovo - 2 visninger av Reunion og Roundtables on Reconciliation 30 deltakere. Steinar Bryn. August 10. august Dialogworkshop for OL-akademiet 25 personer. Ingunn Skurdal aug. Dialogworkshop for deltakere på Barnas Fredsverden Nansen Fredssenter hadde av ansvar for en workshop under Barnas Fredsverden sin fredsfestival. Tema: Å leve i et multi- etnisk samfunn. 15 deltakere. Christiane Seehausen. 20. august Møte med fire ambassadører, Oslo Ambassadørene til Serbia, Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Kroatia samt en representant for det norske kontoret i Palestina. Steinar Bryn 29. august Nordic Directors' Meeting, Norsk senter for menneskerettigheter Planleggingsmøte for det nordiske nettverket i menneskerettsforskning. 10 deltakere. Maria Sommardahl. September 3. sep.r Informasjonsmøte om dialogsamlinger i Ski Kommune IMDI Øst har gitt finansiering til et prosjekt: Dialogmøter i Ski og Skedsmo kommune for å skape en god multi-etnisk sektor. Informasjonsmøtet var første samling i Ski kommune med deltakere fra den frivillige sektor. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 4. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 5. sep. Foredrag om anerkjennende kommunikasjon for Utdanningsforbundet, Hamar 40 personer. Christiane Seehausen. 8. sep. Seminar for School of Democratic Leadership i Ulcinj, Montenegro Oppfølging av dialogseminar på Lillehammer i mai. 25 deltakere. Steinar Bryn. 24

25 8.-9. sep. Foredrag for Senterpartiets Studieforbunds 50-årsjubileum, Gjøvik Hva kjennetegner det nordiske demokratiet og hvordan kunne 22. juli skje? 80 deltakere. Maria Sommardahl sep. Final Conference of the COST Action IS0702: The Role of the EU in UN Human Rights Reform, 13th AHRI (Association of Human Rights Institutes) Conference, Wien 100 deltakere. Maria Sommardahl sep. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn. 12. sep. Møte med Kroatias president Ivo Josipovic om New School, Zagreb Steinar Bryn. 13. sep. Forelesning og dialogworkshop for IKS-elever på Nansenskolen 60 deltakere. Ingunn Skurdal. 13. sep. Mangfoldsopplæring for kommunalt ansatte, Hamar Opplæring av en ny gruppe ledere fra Hamar kommune. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 17. sep. Dialogmøte Ski kommune - opplæring i dialogmetodikken IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de såkalte innvandrerorganisasjonene og etablerte, norske organisasjoner. Ski hadde invitert 18 deltakere som blant annet representerte rådmannen, Frivillighetssentralen, Røde kors, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, en afghansk kvinneorganisasjon, en somalisk organisasjon og flere andre. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 18. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal sep. Mangfoldsopplæring for nye politikere i Hamar kommune Opplæringen hadde som mål å gi politikerne større bevissthet rundt deres ansvar for å skape et godt multi-etnisk samfunn på Hamar. 14 deltakere. Christiane Seehausen 20. sep. Foredrag for Telenor om dialogarbeid i Mostar 30 deltakere. Ingunn Skurdal sep. Møte med den svenske organisasjonen Tornseglarne i Stockholm Nansen Fredssenter samarbeider med den svenske organisasjonen Tornseglarne rundt en svensk-kurdisk folkehøgskole i irakisk Kurdistan. På 25

26 møtet diskuterte vi vårt fremtidige samarbeid, blant annet muligheten for å ha flere kurs på folkehøgskolen i Kurdistan. 4 deltakere. Christiane Seehausen sep. Dialogseminar med ISFIT, Lillehammer 10 deltakere. Steinar Bryn. 22. sep. Dialogopplæring av styremedlemmer i SPIN SPIN er en nyopprettet somalisk paraplyorganisasjon som prøver å koordinere de mange forskjellige somaliske organisasjonene i Oslo. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 25. sep. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 25. sep. Dialogsamlinger i Skedsmo kommune IMDI-finansiert prosjekt som har som mål å bringe sammen såkalte innvandrerorganisasjoner og norske frivillige organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 26. sep. Åpent møte Dialog om dialogen, Lillehammer 60 deltakere. Steinar Bryn. 27. sep. Informasjon om fredsundervisning og dialog for LYOGOC LYOGOC er komiteen for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Ingunn Skurdal. 28. sep. Dialogopplæring på Marienlyst ungdomsskole i Drammen Første møte med rektor og inspektør fra Marienlyst ungdomsskole, der det er ønske om å gi en gruppe ungdommer muligheten til å snakke sammen i en multi-etnisk kontekst. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 28. sep. Presentasjon av Nansen Center for Peace and Dialogue Informasjon til masterstudenter på Peace and Conflict Studies, International Summer School, Universitetet i Oslo. Norunn Grande. 29. sep. Afghan Reunion, Oslo 10 år siden sommerskolen Afghanistan håp om en framtid og stiftelse av Afghansk Ungdomsforening i Norge (AUN) Presentasjoner ved Arne Strand, Norunn Grande, Hamidullah Amiri og Mujtaba Mastoor. 30 deltakere. Norunn Grande. 29. sep. Foredrag om Nansen Dialog på distriktskonferansen til Rotary Orientering om arbeidet med å skaffe stipender til studenter fra Balkan. 300 deltakere. Steinar Bryn. 26

27 30. sep. Afghanistan hva skjer når soldatene drar? Seminar på Fredshuset i samarbeid med Norges Fredsråd. 50 deltakere. Norunn Grande. Oktober 8. oktober Dialogmøte Ski kommune IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de såkalte innvandrerorganisasjonene og norske, etablerte organisasjoner. 18 deltakere. Christiane Seehausen. 9. oktober Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 9. oktober Foredrag om Nansen Dialog, Drammen 40 deltakere. Steinar Bryn okt. Somalia Studies International Association (SSIA) Conference Nansen Fredssenter var vertskap for SSIA-konferansen 2012: Envisioning the Future: Building on the Past - Utilizing the Strengths of Somali Society and History. 70 deltakere - forskere, studenter, politikere og representanter fra diverse organisasjoner med Somalia som sitt arbeidsfelt okt. Kurs i fredsbygging ved Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution Kurset fokuserte på sikkerhet og befolkningens grunnleggende behov i konfliktfylte samfunn, på å beskytte og promotere menneskerettighetene, støtte godt politisk lederskap, rettsikkerhet, demokratisering og sivilsamfunn og bærekraftig sosio-økonomisk og økologisk utvikling. Ingunn Skurdal. 15. okt. Dialogseminar med Skedsmo kommune, Lillestrøm IMDI-finansiert prosjekt som har som mål å bringe sammen såkalte innvandrerorganisasjoner og norske frivillige organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen okt. Møte i den norske ambassaden i Kosovo om returprosjektet Steinar Bryn. 17. okt. Arbeidsgruppemøte i Drammen dialogforum Planlegging av nytt dialogforum. 10 deltakere. Christiane Seehausen. 18. okt. Mangfoldsopplæring for nye politikere i Hamar Kommune Opplæringen hadde som mål å gi politikerne en større bevissthet rundt deres 27

28 ansvar for å skape et godt multi-etnisk samfunn på Hamar. 14 deltakere. Christiane Seehausen. 19. okt. Møte med rektor og inspektør på Drammen videregående Nansen Fredssenter hadde møte med rektor og inspektør for å forberede ungdomsdialogprosjektet i Drammen kommune. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 19. okt. Dialogworkshop i Tromsø på samling for alumni fra Center for Peace Studies. 30 deltakere. Steinar Bryn. 20. okt. Foredrag om Bujanovac under Åpen dag på Nansenskolen 80 deltakere. Steinar Bryn. 22. okt. Konserter med Qanija Iseni og informasjon om Nansen Fredssenter Søre Ål skole (250 deltakere), Lillehammer Læringssenter (100), Saksumdal skole (20), Steinerskolen (100), Nansenskolen (80), Ringsaker Folkehøgskole (60.) Steinar Bryn. Qanija Iseni hold konserter en rekke steder i Lillehammer og på Fredshuset i Oslo til stor glede for tilhørerne og med tilhørende presseoppslag. Foto: Jannecke Lønne Christiansen. 28

29 24. okt. Workshop for elever fra Gausdal videregående skole Workshop om kommunikasjon og konflikhåndtering i et multi-etnisk samfunn. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 24. okt. Foredrag om Nansen Dialog, Gausdal videregående skole 30 deltakere. Steinar Bryn okt. Dialogseminar for deltakere fra Bratunac og Srebrenica, Sarajevo 30 deltakere. Steinar Bryn. 28. okt. Gjestebud, Drammen Gjestebud er en tilstelning for det multi-etniske Drammen med foredrag og samtaler. Nansen Fredssenter fasiliterte samtalen under dette arrangementet. 100 deltakere. Christiane Seehausen. 29. okt. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn. 30. okt. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 31. okt.-3.no. Tur til Bosnia-Hercegovina med fylkespolitikere fra Oppland Ingunn Skurdal. 31. okt. Foredrag for Scandinavian Leadership, Bjerke Gård Innføring i dialog som metode. 25 deltakere. Steinar Bryn. November nov. Kurs i "Safety and Security with a Gender Approach", FK Norway, Bangkok Nansen Fredssenter har inngått 2-årig avtale med Fredskorpset om undervisning for mennesker som skal ut i verden og jobbe. 25 deltakere. Maria Sommardahl nov. Kosovokonferanse i Oslo Møte mellom artikkelforfattere til Sabrina Ramets kommende bok om Kosovo. Steinar Bryn skriver kapittelet: Ethnic Reconciliation Did Nansen Dialogue make a difference? 20 deltakere. Steinar Bryn. 4. nov. Foredrag og visning av Reunion på Free Zone filmfestival, Beograd 450 deltakere. Steinar Bryn. 5. nov. Dialogmøte i Ski IMDI-finansiert prosjekt som har som formål å øke samarbeidet mellom de 29

30 såkalte innvandrerorganisasjonene og norske etablerte organisasjoner. 18 deltakere. Christiane Seehausen nov. Opplæring i dialogmetoden, Drammen videregående og Marienlyst skole For utvalgte elever som deltar i et dialogprosjekt neste semester. 40 deltakere. Christiane Seehausen. 8. nov. Foredrag: Bidrar all utdanning til å skape demokrati? Medlemmer og aktivister i organisasjonen Utdanningshjelpen. 50 deltakere. Christiane Seehausen. 8. nov. Foredrag om Nansen Dialog for UDI, Gjøvik 60 deltakere. Steinar Bryn. 9. nov. Foredrag om Nansen Dialog, Sykehuset Innlandet 35 deltakere. Steinar Bryn nov. Møte med Somali Aid and Development Association i London Forberedelsesmøte for vårt samarbeid rundt lederprogrammet for somaliske kvinner Framtidas ledere. 5 deltakere. Christiane Seehausen. 12. nov. Foredrag om Nansen Dialog, Bjørknes Videregående 40 deltakere. Steinar Bryn. 12. nov. Foredrag: Trygghet i det mangfoldige samfunnet for ansatte i Klepp kommune Nansen Fredssenter hadde et foredrag på Klepp kommune sin Trygghetskonferanse. 50 deltakere. Christiane Seehausen. 13. nov. Dialog i Skedsmo kommune IMDI-finansiert prosjekt, som har som mål å bringe sammen de såkalte innvandrerorganisasjonene og etablerte norske organisasjoner. 20 deltakere. Christiane Seehausen. 13. nov. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal nov. Tur til Kosovo, Serbia og Makedonia med ordføreren i Lillehammer Ingunn Skurdal. 15. nov. Forberedelsesmøte med Prijedorgruppen, Prijedor Steinar Bryn. 15. nov. Prosjektledermøte med IMDI Øst, Oslo Møte for alle ledere som har fått prosjektstøtte fra IMDI Øst. 30 deltakere. Christiane Seehausen. 30

31 16. nov. Foredrag om Nansen Dialog i Sanski Most, Bosnia-Hercegovina 40 deltakere. Steinar Bryn. 16. nov. Foredrag for militæret, Jørstadmoen Foredrag og workshop om dialog som døråpner og tillitsbygger med forelesning om afghansk kultur, språk og historie. 15 deltakere. Maria Sommardahl, Jawid Kohnadi, Abdoollah Hosseini nov. Dialogseminar for deltakere fra Zvornik, Sarajevo 20 deltakere. Steinar Bryn nov. Lederprogram Framtidas ledere for somaliske kvinner, Oslo Dette programmet er finansiert av Utenriksdepartementet. Det er et lederprogram for somaliske kvinner som bor i Norge og som ønsker å utvikle prosjekter med og for det somaliske miljøet i Norge og Somalia. 20 deltakere. Christiane Seehausen nov. Besøk av Makedonias undervisningsminister Pance Kralev Steinar Bryn. 19. nov. Presentasjon av Nansenmodellen for integrert utdanning i Litteraturhuset, Oslo Møte for inviterte med Makedonias undervisningsminister. 30 deltakere. Steinar Bryn. 20. nov. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 personer. Ingunn Skurdal. 21. nov. Directors' Meeting Nansen Dialogue Network, Brussel Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialogue Network med 10 kontorer på Balkan. Lederne møtes 1-2 ganger i året for å diskutere utfordringer, samarbeid og status for arbeidet. 13 deltakere. Maria Sommardahl nov. European Peacebuilding Liason Office General Assembly Meeting, Brussel Maria Sommardahl nov. Dialogseminar med Gatemeglerne, Lillehammer 12 deltakere. Steinar Bryn. 26. nov. Seminar om visjon og verdier i Ungdoms-OL 2016 Ingunn Skurdal. 29. nov. Visning av Reunion på Selbu ungdomsskole 300 deltakere. Steinar Bryn. 31

32 29. nov. Åpent møte krigsmarkering, Selbu 15 deltakere. Steinar Bryn. 30. nov. Dialogseminar for deltakere fra Jajce, Sarajevo 25 deltakere. Steinar Bryn. Desember des. Møter om New School i Kroatia, Zagreb Steinar Bryn des. Observatør på FNs generalforsamling i New York Norges Fredsråd forvalter en fast observatørpost til FNs generalforsamling i New York. Observatøren er en del av den offisielle norske delegasjonen og får finansiert reise og opphold gjennom UD. Norges Fredsråd valgte å sende Nansen Fredssenters leder, Maria Sommardahl, som observatør til FNs generalforsamling des. Undervisning for elevene ved Nansenskolen 18 deltakere. Ingunn Skurdal. 5. des. Samarbeidsmøte med United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), Migration Program, New York Nansen Fredssenter utvikler samarbeid med UNAOCs migrasjonsprogram om kursopplegg, retningslinjer og andre tiltak som kan møte utfordringer rundt migrasjon. Maria Sommardahl des. Dialogseminar for deltakere fra Prijedor, Lillehammer 15 deltakere. Steinar Bryn des. Ukeseminar for politikere fra Mostar, Lillehammer 20 deltakere. Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 20. des. Evalueringsmøte Skedsmo kommune Møte med IMDI og prosjektkoordinator i Skedsmo kommune. 4 deltakere. Christiane Seehausen. 20. des. Møter med returfamilier fra Kosovo Steinar Bryn. 32

33 Medieoppslag 11. februar Forhåndsomtale, Nansenrennet GD. 28. februar Nansen Fredssenter nominert til Nobels Fredspris, GD. 30. mai Ny informasjonsarbeider ved Nansen Fredssenter, GD 11. juni Forhåndsomtale Nansenseminaret, GD. 13. juni Maria Sommardahl intervjuet som «Side 3 piken» i Byavisen. 31. august Nevnt i intervju med Dag Hareide, GD. 12. september Pressekonferanse, planting av tre i anledning sammenslåing av Nansenskolen og Nansen Fredssenter til en stiftelse, GD. 18. september Felles skole og gjennombrudd for Nansen Fredssenter. Om skolepolitikk i Kroatia, GD. 25. september Stjernelag for fred. Om Rotarys distriktskonferanse, GD. 2. oktober Hvem skal bo her? Kronikk om innvandrere i Oppland, GD. 3. oktober Reaksjon på kronikken, GD 5. oktober Forhåndsomtale SSIA-konferansen. 8. oktober Omtale av statsbudsjettet, GD. 13. oktober Går det an å skape fred i verden? Svar på spørsmål fra skoleelev i GD. 23. oktober Rom-gutt og fiolinvirtuos. Om Qanija Isenis konsert på Nansenskolen, GD. 25. oktober Satser på integrering. Om Qanija Isenis konserter i Lillehammer, Byavisen. 10. desember Innslag på NRK Fjernsyn i anledning utdelingen av Nobels Fredspris. Publikasjoner Ingunn Skurdal og Steinar Bryn: Dialog som verktøy i fredsbygging Artikkel i boka: I strid for fred Fredskontoret Kolofon forlag, utgitt november

34 Lenker Barnas Fredsverden: Nordic Network in Human Rights Research: Association of Human Rights Institutes: European Peace Liaison Office: Nansen Dialogue Network: Fredskorpset: Norges Fredsråd: Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution: Peace Research Institute Oslo: Initiatives of Change UK: Somali Initiative for Dialogue and Democracy: Institute for the Study of Conflict Transformation: Afghanistankomiteen: Lillehammer kommune: Skedsmo kommune: 34

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter Del I: Høydepunkter - viktige begivenheter og satsinger i 2011 Max van der Stoel prisen 2011 Republic of Croatia Award 2011 Somalia Konferanse Oslo 2011 Dokumentarfilmen

Detaljer

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 1 RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 Bevilgningen til våre prosjekter var sterkt redusert i forhold til søknadssum, slik at dette førte til mindre aktivitet enn antydet i søknaden,

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter

Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Årsmelding Nansen Fredssenter 2010 w w w. p e a c e. n o Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2 2609 Lillehammer Norway Tel: 61265430

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

Eksterne aktører i Den naturlige skolesekken

Eksterne aktører i Den naturlige skolesekken Eksterne aktører i Den naturlige skolesekken Nasjonal konferanse i Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling Fredag 16. september 2016 Samling for eksterne aktører Eksterne aktører

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører: nøkkelfaktor i FNs tiår for UBU:

Samarbeid med eksterne aktører: nøkkelfaktor i FNs tiår for UBU: Samarbeid med eksterne aktører: nøkkelfaktor i FNs tiår for UBU: Multi-stakeholder bringing together people with different backgrounds, values, perspectives, knowledge and experience, from both inside

Detaljer

Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn

Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2014 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 UNPORTED

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Næringsutvikling i Lillehammer www.lillehammer.kommune.no Lillehammer og Mesna Rotary Næringssjef og samfunnsutvikler Eirik Haagensen, Lillehammer kommune @haagensene og @lhmrregionen Lillehammer-regionen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

NORSK TOLERANSEFORUM

NORSK TOLERANSEFORUM Konseptnotat Norsk toleranseforum (NTF) Norsk Toleranseforum arrangeres av Universal Tolerance Organization (UTO), som er en ikke-statlig organisasjon stiftet i Drammen av den iranske menneskerettighetsadvokaten

Detaljer

PESTALOZZI-PROGRAMMET

PESTALOZZI-PROGRAMMET PESTALOZZI-PROGRAMMET Internasjonale kurstilbud til lærere, lærerutdannere og skoleledere Pestalozzi-programmet Som et ledd i det kulturelle samarbeidet tilbyr Europarådet etterutdanningsprogrammer for

Detaljer

KS kommunenettverk Christian Hellevang

KS kommunenettverk Christian Hellevang KS kommunenettverk 2014-2018 Christian Hellevang Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500 folkevalgte 450 milliarder kroner (totalt) - og

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Fredsbygging fra kunnskap til handling

Fredsbygging fra kunnskap til handling DEFINERE FOKUS En ny kunnskapstjeneste for FN Siden 2002 har Center for Peace Studies (CPS) ved Universitetet i Tromsø etablert seg som et internasjonalt forskningssenter for freds- og konfliktstudier.

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.

Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. 04.05.09 Lars Petter Soltvedt 1. HELGESAMLING modul 3 Konflikthåndtering og konfliktbegrensning Fredag 25. september

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard Gatemegling Konfliktarbeid i praksis Mari Olsgaard Gatemegling sin historie Konfliktrådets prosjekt fra 1998 Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom Ville forebygge

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Vår visjon er å bidra til fred

Vår visjon er å bidra til fred Vår visjon er å bidra til fred Spot Prisvinnerdagen 8. mars 2012 «Vår link til Nobels Fredssenter er at kommunikasjon står helt sentralt i fredsarbeid, og kommunikasjonsløsningene kan Telenor levere» Petter

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Vegard Engstrøm. Spredning og forankring av resultater. Erfaringer fra en liten SMB. vegard.engstrom@simplicatus.no

Vegard Engstrøm. Spredning og forankring av resultater. Erfaringer fra en liten SMB. vegard.engstrom@simplicatus.no 1 Spredning og forankring av resultater Erfaringer fra en liten SMB Vegard Engstrøm vegard.engstrom@simplicatus.no 2 Simplicatus AS Pedagogikk Vitenskap Teknologi Alt bør gjøres så enkelt som mulig, men

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017 Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress Barcelona 14-16 November, 2017 Smart City EXPO & World Congress i Barcelona Smart City Expo & World Congress (SCEWC) er verdens største

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsen Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta Daglig leder Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsens formål Å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement Tromsø og landsdelen blir et attraktivt

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger?

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Juhar Yasin Abamosa juhare81@gmail.com 6.april 2017 Oslo Kontekst Definisjon En flyktning eren person som har envelbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer