Presentasjon av nominerte kandidater til SST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av nominerte kandidater til SST 2013 2015"

Transkript

1 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 1 Presentasjon av nominerte kandidater til SST Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, presenteres kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Når det gjelder arbeidssted per, oppgir noen arbeidssted som tillitsvalgt, mens andre oppgir den arbeidsplass de eventuelt har hel eller delvis permisjon fra. Opplysninger om kandidater som er foreslått til flere verv, presenteres første gang nominasjonen nevnes. Deretter henvises det til dette. Nominert som leder Ragnhild Lied 53 V Lektor Møre og Romsdal m/ 2. nestleder, medl. AU, repskap, fondsstyre, leder seksjon VGO, styremedl. UDF Møre og Romsdal, sentrale verv i LF/ LF i Møre og Romsdal UDF sentralt Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- Nord-, Finnmark

2 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 2 Nominert som nestleder Det skilles ikke på om kandidatene er nominert som 1. eller 2. nestleder. Noen fylker har ført opp sine kandidater både som 1. og 2. nestleder. Noen fylker har bare nominer én nestlederkandidat, mens andre har nominert flere. Kandidatene presenteres i alfabetisk rekkefølge. Steffen Handal 43 G Adjunkt m/ Oslo Ragnhild Lied Møre og Romsdal SST-medlem, leder av UPU, Leder seksjon GSK, Oslo Fylkesstyremedlem, Oslo vara fylkesstyret NL Oslo ATV, Skøyen skole Skøyen skole Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-,, Finnmark Buskerud «Nominert som leder» Terje Skyvulstad Østfold Terje Vilno Oslo 55 V Adjunkt m/ 44 V Lektor m/ Leder UDF Østfold Nestleder UDF Østfold, Vara- HTV UDF Østfold, fylkesstyremedlem LF 2005 d.d.: fylkesleder Oslo : nestleder Oslo : HTV og seksjonsleder vgo fylkesstyremedlem LF Oslo: fylkesstyremedlem og HTV, varatillitsvalgt Hellerud vgs St. Olav videregående skole Hellerud videregående skole Østfold, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-,, Finnmark Aust-Agder

3 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 3 Kolbjørg Ødegaard 57 G Adjunkt m/ Møre og Romsdal Medl. SST og rep.skapet, leder i ULA, 1. vara til Unios styre, medlem i forhandlingsutvalget i KS i Unio, medlem i konfliktutvalget KS-området i Unio, 1. Vara til styret i NLS fylkesleder , medlem i streikekomiteen lokalt i 2008, ATV, medlem lokallags- og fylkesstyret, nestleder i fylkesstyret , leder konfliktberedskap på fylkesnivå i flere år på 90-tallet, streikeleder i AF på fylkesnivå i 1998, forhandlingsleder i lokale forhandlinger i fylkeskommunen ett år, representant i landsstyret/ rep.skapet i flere perioder, delegat på samtlige landsmøter siden 1993, medlem i sentralt ULA på 90- tallet + div. sentrale ad-hocgrupper innenfor tariff og arbeidsmiljø, delegat til EIs verdenskongress i Spjelkavik ungdomsskole Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark, Aust- Agder, Rogaland,, Møre og Romsdal, Sør- Nord-,

4 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 4 Nominert som sentralstyremedlem Anita Rose Bakke 58 V Lektor m/ Frank Bergli Møre og Romsdal Anne Løkse Berthinussen 2012: medl. SST og ULA : vara SST, ULA : HTV : medl. fylkesstyret UDF/LF, vara HTV : medl. fylkesstyret, leder utvalg for statsansatte medlemmer, LF, : medl. utvalg for fylkeskommunalt ansatte, LF 56 B Førskolelærer 1.vara SST, vara rep.skap, medlem sentralt lederråd 1988 d.d.: tillitsvalgt lokalt / fylkesledd, styremedl./ nestleder i NL-Østfold avd. FØ, leder seksjon barnehage UDF Østfold (to perioder), varamedl. seksjon barnehage (sentralt) 57 G Adjunkt : Fylkesleder, : Rep.skap, : 1. vara valgkomité : Fylkesnestleder : Sentrale verv: seksjon GSK, medl. ULA : Leder seksjon GSK, medl. UPU 2001: GSK-tillitsvalgt LF : Møtende vara til fylkesstyret LF : utvalg spes.undervisning LF Bergen Handelsgymnasium Hjellbakkane barnehage Bardu ungdomsskole Østfold, Oslo, Oppland,, Sør- Østfold, Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Møre og Romsdal,, Akershus, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest- Agder, Sogn og Fjordane, Sør-,, Finnmark

5 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 5 Reidun Blankholm 33 G Adjunkt m/ Akershus Mette Strøm Brenna Hedmark Hanne Brunvoll Oslo 2010 d.d.: medl. SST (opprykk fra vara) ATV Fagereng skole, ø. Valgkomité ø lokallag : Leder i Pedagogstudentene (PS) 46 UH Adjunkt t.o.m : Leder medlemsgruppe GSK i Hedmark : HTV og lokallagsleder i Stange : Vara-HTV og nestleder i Stange : Plasstillitsvalgt Har politisk erfaring fra kommunestyre og fylkesting. Var frikjøpt 10 % som fylkesvaraordfører i Hedmark des nov B Førskolelærer 2. nestleder UDF Oslo, medl. rep.skap, medl. sentralt ULA Seksjonsleder BHG Oslo tillitsvalgt i Refstad barnehage, bydelslagsleder bydel Bjerke (Oslo komm.), HTV Oslo kommune, deltaker i ungpolitiskgruppe Vettre skole Høgskolen i Hedmark Refstad barnehage Akershus, Vestfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-, Finnmark Østfold Nord-Trøndelag

6 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 6 Solveig Eldegard 46 V Adjunkt m/ Live Braathen Ellingsen Buskerud Evy Ann Eriksen Telemark Fra 2010: SST-medl., medl. UPU, sitter i fondsstyret, styremedl. Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, styremedl. i World Skills International : HTV Sør- Trøndelag fylkeskommune : faglig-pedagogisk leder i LF : Fylkesstyremedl. LF 34 G Adjunkt ATV, klubbleder, 1.vara til fylkeslaget : Kontaktpers. G/ fy-styremedl. UDF Buskerud : Lokallagsstyret UDF Nedre Eiker : ATV Veiavangen ungdomsskole : Leder i PS : Nestleder i PS 51 V Adjunkt m/ SST-medlem og kontaktperson for vgo Vara HTV, fylkesstyremedl. og 2.nestleder i LF. Nestleder i Utdanningsforbundet (første 1 1/2 år). HTV-F fram til 2006, 2006: vara til SST, 2007: medl. i SST Thora Storm videregående skole avd. Adolf Øiens skole Veiavangen ungdomsskole Porsgrunn videregående skole Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Sør- Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-,, Finnmark

7 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 7 Tove Fedje 48 G Lektor m/ Tore Fjørtoft Hedmark Kari-Anne Gimse Steffen Handal Oslo «Nominert som nestleder» 60 G (L) Adjunkt (leder) 2007 d.d: Lokallagsleder UDF Målselv, : HTV Målselv kommune : Styremedl. UDF Målselv, : Vara seksjon GSK, fast plass et av årene, : ATV Bardufoss ungdomsskole Fylkesstyremedl. og lederrepresentant UDF Hedmark. 2.vara rep.skapet ATV, lokallagsleder Hamar V Førskolelærer : Leder UDF ø : Styremedlem seksjon BHG, NL/UDF fylkeslag : Styremedlem NL/UDF lokallag ø, HTV fylkeskommune, kommunalt avtaleverk Bardufoss ungdomsskole Ingeberg skole SMI-skolen avd. UNN, Østfold, Oslo, Hedmark, Vestfold, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal,, Hedmark, Østfold, Akershus, Telemark,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-

8 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 8 Connie Hamre 57 G Adjunkt 2002 d.d.: Medl. av Sogn og Fjordane fylkesstyret i UDF Sogn og Fjordane Klubbleder ved ulike skoler, lokallagsleder og HTV i Jølster kommune i 6 år : Medlem fylkesstyret i NL Sogn og Inger Grødem Haraldsen Rogaland Gro Hartveit Trond Hofvind Terje Holberg Fjordane 48 B Førskolelærer Nestleder UDF Rogaland (vikariat, eg. valgt inn som kontaktperson BHG) Nestleder UDF Stavanger HTV UDF Stavanger (vikariat) Leder avdeling førskolelærere i Stavanger Lærerlag ATV i kommunal barnehage 55 FAS Logoped Kontaktperson FAS, fylkesstyret, HTV Statped vest fra G Adjunkt Fylkesstyremedlem og seksjonsleder GSK, UDF ATV, HTV, lokallagsleder, vara til sentralt seksjonsstyre 45 V (L) Medlem av lederforum, styremedlem lokallaget, rep for leder vgo Vassenden skule Tastavarden barnehage Seniorrådgiver/logoped Statped Vest Kleppestø ungdomsskole Polarsirkelen videregående skole Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- Vest-Agder, Rogaland Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Telemark,, Sør- Trøndelag Oppland, Vestfold, Telemark, Rogaland,, Møre og Romsdal

9 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 9 Nina Beate Jensen 51 B Førskolelærer : Fylkesstyremedl. kontaktpers.. B fylkesstyret/ seksjonsleder B seksjonsleder B UDF Bergen, nestleder i avd. FØ Bergen, NL Bjørn Vegard Johnsen Oppland Randi Moxnes Karlsen Aud Irene Kvam Oppland 62 G (L) Adjunkt Styremedlem i lokallag Lokallagsleder, seksjonsleder skoleledere på fylkesplan, nestleder i fylkesstyret, leder i fylkesstyret en kort periode, nestleder skoleledereseksj. sentralt Laksevåg kirkes barnehage Lidar skule Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Sør- Oslo 60 UH Lektor HTV NTNU 1998 d.d. NTNU Oslo, Hedmark, 59 G Adjunkt m/ Åretta ungdomsskole Oppland Fylkesstyremedlem , kontaktperson grunnskole. Fylkesstyremedlem , kontaktperson grunnskole Medlem fylkesstyret , medlem i seksjon grunnskole Nestleder, lokallagsleder, HTV NL, og fra Nestleder og HTV lokallag

10 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 10 Nils Kristian Sklett Larsen 61 FAS Spes.ped kontaktperson FAS, UDF Vest- Vest-Agder Agder, styremedl. UDF Vest- Agder, medl. kontaktforum FAS, styremedl. UDF Kristiansand, medlem Ragnhild Lied Møre og Romsdal Morten Lundgren Olaug Marie Myklebust Mette Berg Nielsen Aust-Agder 53 V Lektor m/ valgkomiteen, ATV 2. nestleder, medl. AU, repskap, fondsstyre, leder seksjon VGO, styremedl. UDF Møre og Romsdal, sentrale verv i LF/ LF i Møre og Romsdal 46 FAS Klinisk pedagog Foretakstillitsvalgt, St Olavs hospital, plasstillitsvalgt 54 FAS Adjunkt m/ HTV i Statped, sentertillitsvalgt Møller komp.senter, vara-htv Statped m/ møterett i HUK sentralt, medlem av fylkesstyret UDF S-T 1 år ATV AC Møllerskole, medlem styret Trondheim lokallag LF, styremedl fylkeslaget S-T i LF, 46 B Førskolelærer 2006 d.d.: HTV UDF Arendal, styremedl. UDF Arendal, 2008 d.d.: nestleder UDF Arendal, 2012: 6. vara til fylkesstyret UDF Aust-Agder Nestleder seksjon BHG UDF Aust-Agder (2 perioder), kontaktperson BHG Aust- Agder(1 år) Kontaktperson FAS (2 år), medlem fylkesstyret UDF Aust-Agder(2 perioder) PPT for videregående opplæring UDF sentralt BUP Lian Møller Trøndelag kompetansesenter Gåsungen barnehage Vest-Agder, Rogaland Aust-Agder, Møre og Romsdal Oslo Akershus

11 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 11 Bjørn Christian Nilsen 45 UH Lektor m/ Gunn Lisbeth Nordstrøm, Nord-Trøndelag Jon Omberg Buskerud 52 V Adjunkt m/ Tillitsvalgt (leder, nestleder, styremedlem og én av tre ledere av Unio) Høgskolen i Narvik , medlem av valgkomitéen og dennes AU,, , nestleder Narvik lokallag, nestleder Lødingen lokallag, LF, : leder av valgkomiteen i UDF, : fylkesleder Nord- repskapsmedlem samme periode, : leder av fagråd for økonomiske og adm. fag, : HTV Nord- Trøndelag og leder av seksjon VGO Nord- div. verv i LF og Norges handelslærerlag fra 90-tallet fusjonen 54 G (L) Adjunkt Medlem i rep.skap klubbleder, lokallagsleder, leder av fylkesvalgkomiteen 2 ganger, medlem av fylkesstyret, nestleder seksjon GSK, leder seksjon GSK, leder seksjon skoleledere Universitetet i ø Steinkjer videregående skole Mjøndalen skole Oppland, Aust- Agder, Vest-Agder,, Møre og Romsdal, Valgkomiteen Buskerud

12 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 12 Tom Ramberg 60 G Adjunkt : HTV Longyearbyen og lokallagsleder Longyearbyen : ATV Longyearbyen skole Styremedlem Longyearbyen UDF, medlem Klubbstyret Longyearbyen skole Vara ATV Sjøvegan VGS Brit-Helen Russdal-Hamre Rogaland Terje Skyvulstad Østfold «Nominert som nestleder» Øyvind Sørreime Rogaland 51 UH Lektor m/ ATV Universitetet i Stavanger, kontaktperson UH, UDF Rogaland, medlem kontaktforum UH, 1. varamedl. UDF Rogaland, styremedlem UDF Stavanger, nestleder UDF Randaberg, ATV 58 G (L) Lærer : Medlem i lederråd i UDF Rogaland, medlem i sentralt lederråd : Leder i skolelederavd. lokalt/ fylket i NL. Medl. i skolelederavd. sentralt, medlem i landsstyret i NL. Leder skolelederseksjon på fylkesnivå i UDF Rogaland. Medlem i fylkesstyret. Leder i skolelederseksjon i UDF Stavanger og medlem i lokallagsstyret. Medlem i skolelederseksjon og deretter lederråd i UDF Rogaland. Longyearbyen skole Universitetet i Stavanger Skeie skole Akershus, Rogaland, Sør- Trøndelag Østfold, Akershus, Oslo,, Møre og Romsdal, Akershus, Oslo, Rogaland,

13 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 13 Rannveig Theisen 44 G (L) Lærer Medlem fylkesstyret, leder Oppland seksjon skoleledere, kursansvarlig i Oppland. Medlem i UPU sentralt ATV, HTV og lokallagsleder i Hege Valås Terje Vilno Oslo «Nominert som nestleder» Kolbjørg Ødegaard Møre og Romsdal «Nominert som nestleder» Østre Toten Kommune 45 B Førskolelærer SST-medlem. Medlem og leder av div. råd og utvalg. Varamedlem SST. Nestleder i UDF Sør- Trøndelag. Leder UDF Trondheim. Leder interrimstyret UDF Trondheim. Styremedlem og leder av Trondheim Førskolelærerlag. Styremedlem NL Trondheim. Kapp skole Romolslia barnehage Oppland Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-,, Finnmark Østfold, Oslo, Hedmark, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Aust- Agder, Vest-Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal,

14 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 14 Turid Buan Øfsti 45 G (L) Adjunkt : HTV Trondheim kommune, : medl. ULA og rep.skapet : Styremedlem sentral seksjon grunnskole, UDF : Fylkesstyret Sør- UDF : Fylkesstyret Sør- LF Fagforum kroppsøving, LF : ATV Lade skole, LF Blussuvoll skole Østfold, Vestfold, Vest-Agder Nominert som varamedlem Anita Rose Bakke Anne Løkse Berthinussen Solveig Eldegard Tore Fjørtoft Hedmark Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane Telemark, Møre og Romsdal Vest-Agder

15 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 15 Kari-Anne Gimse Connie Hamre Sogn og Fjordane Inger Grødem Haraldsen Rogaland Trond Hofvind Nina Beate Jensen Bjørn Vegard Johnsen Oppland Mette Berg Nielsen Aust-Agder Bjørn Christian Nilsen, Sør- Trøndelag Hedmark, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland,, Akershus, Telemark Vest-Agder Vestfold, Aust-Agder, Rogaland,, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal,,,

16 Vedlegg 1 LM-sak 2/12 Valg s. 16 Brit-Helen Russdal-Hamre Rogaland Gunnar Rutle Møre og Romsdal Terje Skyvulstad Østfold «Nominert som nestleder» Jon Severud Øyvind Sørreime Rogaland Turid Buan Øfsti 65 V Lektor : LM-delegat : Vara HTV Møre og Romsdal fylkeskommune : Styremedlem UDF Ålesund : Kontaktperson VGO UDF Ålesund 60 V Lektor 2. vara til fylkesstyret, 2. vara til rep.skapet, LM-delegat, medl. UPU Fagerlia videregående skole Hedmark Møre og Romsdal Vestfold, Telemark Akershus Aust-Agder, Sør- Trøndelag Akershus, Hedmark,

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Sommerskole Opptur etter stryk

Sommerskole Opptur etter stryk Mitt tips 20 Inspiria for forskerspirer Fotoreportasje 22 Førsteklasses! Reportasje 28 Skolebygg som læringsarena Gylne øyeblikk 31 Harehopp for hardhauser 13 24. AUGUST 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Uviss framtid for de svakeste

Uviss framtid for de svakeste 21 20. november 2009 www.utdanningsnytt.no Uviss framtid for de svakeste side 12 17 > Maskespill i villmark > råskinnet > bingo snart kan de norsk > Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 leder. Lytt nøye

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver.

Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Forbundsnytt Nr. 1/2013 24. januar Utdanningsforbundets nye ledertrio ser fram til samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer om viktige og utfordrende oppgaver. Vi ser fram til samarbeid om viktige og utfordrende

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer