RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Utarbeidet av Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending fra / arkivseksjonen 1 Arkivbegrensning Arkivbegrensning betyr å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og som ofte har en tidsbegrenset interesse. Slike dokumenter kan oppbevares i bibliotek, rundskrivmapper, egne kurspermer eller lignende, eller slettes/makuleres/kastes. Dokumenter som ikke blir vurdert som arkivverdige, men som kan ha administrativ interesse for en begrenset periode, kan skannes inn i relevante mapper, og gjøres tilgjenglige for de som har interesse av innholdet. Eksempler på slike dokumenter kan være invitasjon til kurs, overføring av ferie, enkelte rundskriv, rutinedokumenter og lignende. Arkivforskriften 3-19 beskriver materiale som skal skilles ut ved arkivbegrensning: Arkivavgrensing Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast. Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som ikkje er utfylte. Frå dette er det følgjande unntak: a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige forarbeida, b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak: a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den samanhengen ho står i, skal arkiverast, b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast, c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som saksdokument for det organet medlemen representerer. 5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.

2 Oversikt pr. november 2012 Videresending av henvendelser om: 1. EFL NKS-studier 2. TF Opptak på Y-veien 3. AF Gateway 4. AF Henvendelser til instituttene 5. Henvendelser vedr. utenlandske studenter 6. Fronter kontaktpersoner 7. Flyttemeldinger studenter 8. Støttetjenester HiT 9. Eksamen kontaktpersoner 10. Praksisadministrasjon kontaktpersoner 11. E-post Postlister HiT 12. Hovedtillitsvalgte HiT 13. Post fra UDI - oppholdstillatelser 14. Post vedr. Folkeuniversitetet 15. Styreprotokoller fra andre høgskoler 16. Opptak oversikt over kontaktpersoner 17. Behandling av henvendelser fra studenter 18. Døgnsafe melding fra banken 19. Sykemeldinger, fagforeningstrekk, skattekort og lignende - tilsatte

3 1 NKS-studier Mon, 04 Apr :09: Fra: Else Kasin Haugen Til: Alle henvendelser som nevner NKS kan dere videresende til meg. Alle "gamle fag" står nok ikke i oversikten fra Trond, så da er det ikke så godt å vite, men NKS er stikkordet. Hilsen Else 2 Opptak på TF og Y-veien Se følgende melding fra Anne Blichfeldt : Alt som har med opptak å gjøre skal enten til Gro Wærstad eller meg. Gro har y-veien og jeg har resten. 3 Gateway / karakterutskrifter Gateway ved Avdeling AF Sendes Kristin Midtbø. 4 Henvendelser til institutteneved Fakultet AF Idretts- og friluftslivsfag Natur- og miljøvernfag Kultur- og humanistiske fag Økonomi og informatikk Helle Friis Knutzen Anette Norheim Fredly Eline Flesjø Bergit Grivi/Marit Skogli 5 Henvendelser vedr. utenlandske studenter AF: Lisa Hjelmeland Anette Staaland 6 Fronter kontaktpersoner Se adressen: Avdeling/Enhet e-post Allmennvitenskaplige fag (AF, Gateway College) Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Helse- og sosialfag (HS) Teknologiske fag (TF) Fellesadministrasjonen (FA) En henvendelse kan også sendes til 7 Flyttemeldinger studenter E-post fra Hans Jacob Berntsen: Forslag til returmelding til studenter som melder adresseendring via postmottak: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit

4 8 Støttetjenester HiT Se adressen: Biblioteket Bø Biblioteket Notodden Biblioteket Porsgrunn Biblioteket Rauland Kopisenteret Bø Kopisenteret Notodden Kopisenteret Porsgrunn IT-vakta Porsgrunn/Bø/Notodden Ekspedisjonen Notodden Ekspedisjonen Bø Ekspedisjonen Porsgrunn Sentralbordet Akademika Porsgrunn Akademika Notodden 9 Eksamen kontaktpersoner avdelingene Se adressen: 10 Praksisadministrasjons - kontaktpersoner Se adressene:

5 11 E-post postlister HiT Meld. Fra IT-sjef : Informasjon om kulturelle eller miljøskapende tiltak bør avgrenses til relevante e-postlister (ikke send informasjon til hele høgskolen om lokale tilbud på et studiested). Unngå å sende e-post med vedlegg til e-postlister (hvis mulig). Reklame for kommersiell virksomhet skal ikke distribueres via høgskolens e-postlister. 12 Hovedtillitsvalgte HiT Se adressen: 13 Post mottatt fra UDI oppholdstillatelser Melding fra Trine Ellefsen: 1. Brev mottatt fra UDI legges direkte til opptakskontoret (uten å registreres). 2. Opptakskontoret påfører avdeling og returnerer dokumentet til arkivet. 3. Arkivet registrerer brevet og påfører Trine Ellefsen som saksbehandler. 4. Trine Ellefsen påfører nødvendige kopimottakere 14 Post vedr. Folkeuniversitetet Meld. Fra Else Kasin Haugen: Kontaktperson er 15 Styreprotokoller fra andre høgskoler Videresendes til høgskolens ledelse+ informasjonstjenesten + forkontor 16 Opptak - kontaktpersoner Kontaktpersoner for ulike studier og opptak - hvem svarer på hva? Se egen oversikt pr sendt til arkivtilsatte fra opptakskontoret. Opptakskontoret Fax: Mari H. Hegna 5085 Trond Kvasjord 5302 Mette Venheim 5303

6 17 Behandling av henvendelser fra studenter Hvor skal henvendelser fra studenter - mottatt på - videresendes? Hva skal registreres 17.1 Videresending til eller) Hans Jacob Berntsen Utdanningsplaner Feil i planen Spørsmål vedr. planen Mangler fag i planen Oppført med feil fag/studium Problemer med å fordele emnene Finner ikke emnebeskrivelser Navneendring /adresseendring i Studentweb (ikke Flytteportalen) Studentweb - registrering Studentkort Betaling Manglende kvittering for semesteravgiften Endringer i Studentweb Studentkort Får ikke endret semesteradresse Spørsmål vedr. Registrering Aktivering av konto Feil med studentnummer + personnummer Mangler studentnummer Mangler karakterer Manglende tilgang (ikke bare passord) Har mottatt studentkort uten bilde Ber om å få sjekket registrering + betaling Har ikke fått krav om avgift Har ikke mottatt e-post om registreringen (sendes også til Ønsker betalingsinfo Feil KID-nummer Lånekasse Fra: Hans Jacob Berntsen Sendt: 1. oktober :52 Til: Anne Cathrine Rieber-Mohn Emne: SV: manglende semesterkvittering De som mangler kvittering kan videresendes til Marit Wiik. Andre henvendelser kan sendes til meg (ikke til fs-hjelp). Hans Jacob Berntsen 17.2 Videresendes til Tilgang Fronter Har ikke tilgang på fagene (hvis mangler passord send til Spørsmål om bruk av Fronter, vis til siden: eller videresend til oppgitt kontaktperson

7 17.3 Retur til avsender Adresseendring/flyttemeldinger Retur fra arkivet med flg. melding: Studenter ved Høgskolen i Telemark er selv ansvarlig for å oppdatere sin hjemstedsadresse og semesteradresse. Dette gjør du ved å logge deg inn på Studentweb. Under menyvalget adresse, kan du oppdatere adresser, telefonnummer og privat epostadresse. Adresse studentweb: https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=hit 17.4 Videresendes eller Venter på svar vedr. restetorget Ettersender søknadspapirer Ønsker å bli oppført på venteliste Mangler opptaksbrev (har fått stud.nr.) Spm om ledig studieplass Ber om tilbakemelding vedr. søknad Forespørsel om kurs (som arkivet ikke kan finne tilbud om) Spm fra utenlandske studenter om Utdanning Studier Søknadsskjemaer 17.5 Videresendes til SiTel Spm. vedr. boforhold / studentleiligheter 17.6 Registreres i ephorte med tilbakemelding til avsender om at henvendelsen er registrert og info om saksnummer Eksamen Søknad om utsatt innlevering (sak på fakultetet) Søknad om ekstra hjelpemidler/tid (sak på fakultetet) Klage på vedtak Klage på formelle feil ved eksamen Begrunnelse eksamenskarakter Klager på eksamenskarakter (sak på fakultetet) Vitnemål Søknad om nytt vitnemål (sak på fakultetet) Bachelor Studiet Vurdering/søknad om bachelor Søknad om permisjon Søknad om godkjenning av tidligere fag/utdanning Søknad om utvidet studietid Søknad om fritak fra fag Søknad om fritak fra samling Søknad om bytte av veileder Søknad om fri pga ferie Klage på undervisning

8 18 Døgnsafe Melding fra banken Sendes til 19 Sykemeldinger, skattekort, fagforeningstrekk og lignende for tilsatte Sykemeldinger leveres/sendes til personalansvarlig (skal ikke registreres i ephorte). Skattekort, fagforeningstrekk og lignende leveres til økonomiseksjonen.

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Bacheloroppgave i DRI 3001 høsten 2010 Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Helen Bakke og Martine C. Clementz. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

ARKIVRUTINER FOR STATENS

ARKIVRUTINER FOR STATENS ARKIVRUTINER FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Arkivrutiner for Statens landbruksforvaltning side 2 1. GENERELT 5 1.1. Myndighet og regelverk 5 1.2. Arkivet i Statens Landbruksforvaltning 6 1.3. Bakgrunnen

Detaljer

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Registrere person... 4 1.1 Finn person...4 1.2 Legg inn ny person... 5 1.3 Duplikater... 7 1.4 Endre navn...7 2 Registrering og endring

Detaljer