Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene"

Transkript

1 Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, RiT Institutt for fysiologi og biomed. teknikk, NTNU

2 Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert av pave Sixtus V i 1587 Offisiell tittel: Promotor Fidei I medisinen bør vi også ha et slikt embede Bør stilles store krav til de medikamenter og behandlingsstrategier som velges Slå fast med det samme: studier er viktige

3 Kirurgi Angina pectoris Mange fantasifulle operasjonsmetoder 50 tallet innførte man a.mammarialigatur Bedre blodsirkulasjonen til hjertet Studie 1957 effekt hos 68 % Studie 1959 lik effekt av hudincisjon Fulgt opp i 3 mnd/ bedret arbeids EKG

4 Arteria mammarialigatur Entusiastiske leger hadde 4 x mer Complete relief enn skeptikerene En pasient med dette inngrepet forbedret arbeidstoleransen fra 4 til 10 minutter uten EKG forandringer eller smerter

5 CAST studien Ventrikulære ekstrasystoler/ løp etter hjerteinfarkt gir økt dødelighet Flekainid reduserer denne tendensen Derfor er det rimelig å anta at dødeligheten vil gå ned Behandle slike arytmitendenser var vanlig

6 CAST studien Cardiac Arrhythmia Suppression Trial 75% effekt av flekainid/enkainid 10 mnd oppfølging (1989): Totaldødelighet 56 av 730 (7,7%) flekainid Totaldldelighet 22 av 725 (3,0%) placebo Konsekvens at arrytmibehandling ble vurdert på nytt- en ny era

7 Perspektiv 1 Vi har et medikament som er mye brukt nå i kardiologien Ikke FDA godkjent Markedsføres av de fleste firmaene Universalmiddel Mange bivirkninger

8 Bivirkninger Beskrevet over 35 ulike bivirkninger Vanlige: - Tørr munn 9% - Svimmelhet 10% - Hodepine 25% - Døsighet 50% - Tretthet 18% - Søvnforstyrrelser 10%

9 Placebo Produsert av: MSD, AstraZenica, BMS, Aventis, Pfizer, OSV.

10 Placebo effekter i kardiologien Bedring av stabil angina pectoris 30-80% Reduksjon av stille iskemi frekvensreduksjon av iskemi 44% reduksjon av varighet av ST depresjon 50% Bedring ved hjertesvikt 25-35% toleransetesting sekunder 5% økning i ejeksjonsfraksjon 20-30%

11 1955 beskrevet positiv effekt 15 studier pasienter- 35% nytteeffekt Reduserte post operative smerter Hoste Humørsvingninger Hodepine Sjøsyke Angst Forskjølelse

12 Problemer uten placebo Chalmers har sagt at det er bare å se på terapienes kirkegård for å innse hvor mange som ville hatt glede av å være i placebogr. Galen (år 150 før Kristus) Some patients that have taken this herbovore have recovered, while some have died; thus, it is obvious that this medicament fails only in incurable diseases

13 Perspektiv 2 De store framskritt i medisinen Hva har skjedd de siste 50 årene vedrørende dødelighet Ved alvorlige tilstander som hjerteinfarkt er det introdusert nye behandlingsstrategier med uttalt effekt på dødelighet Hvor vil dette ende

14 Akutt hjerteinfarkt Pasient Morten Mortensen med stort FVI Trombolyse av allmennlegen død 52% (GREAT 101 vs. 240 minutter/ 311 pas/sykehistorie < 4 t- 1 års oppfølging) ASA død 23% (ISIS 2/ sykehistorie <24 t/17187 pas/ 15 mnd. oppfølging) ACE hemmer død 27% (AIRE/2006 pas/3-10 d/15 mnd.oppfølging) I.V. nitroglycerin små studier død 49% Betablokker i.v. død 29% første døgn (ISIS 1/16027) Nærmere 200% økt overlevelse for Mortensen

15 Forventet levealder ved fødsel Kvinner Menn Norge Sverige Finland Danmark Frankrike Sveits

16 Forventet gjenstående levetid år menn kvinner år menn kvinner år menn kvinner

17 Første framskritt ved infarkt Mobilisering 1944 William Dock skrev Evil sequele of complete bedrest 1951 Samuel A. Levine/Bernhard Lown introduserte chair treatment of acute MI Riktignok ingen tidlig mobilisering ut fra dagens krav/ få skritt etter 3 uker

18 Randomiserte kontrollerte forsøk Kan gi deg svaret på om medikamentet/ inngrepet/ informasjonen til pasienten var bedre enn Placebo/ dagens praksis Kan allikevel ha feil: ikke sammenlignbare grupper/ ulik behandling for øvrig/ pasient eller behandler viste hvem som fikk behandling/ han som gjør vurderingene vet/ pas som falt ut er det ikke gjort rede for

19 Randomiserte kontrollerte forsøk Svarer man på hypotesen Er det et forutbestemt endepunkt Definisjonen på en medisinsk statistiker: En som vil benekte at Columbus oppdaget Amerika fordi det ikke sto i protokollen. Flere studier er ofte nødvendig og viktig

20 ASA etter hjerteinfarkt A Randomized, Controlled Trial of Aspirin in Persons Recovered from Myocardial Infarction (JAMA 243: ) placebo/ g ASA 3 års mortalitet 9,6% i ASA gruppen og 8,8% i placebogruppen aspirin is not recommended use i patients who have survived an MI

21 ASA etter hjerteinfarkt Flere studier har vist effekt Dagens praksis er å gi ASA Antiplatelet Triallists Collaboration: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994;308:801-7

22 Elite I Losartan vs. Captopril til pasienter > 65 år med hjertesvikt Randomisert, dobbel blind, kontrollert 722 pasienter (352 losartan/370 captopril) 50 mg Cozaar vs. 50 mg x 3 Capoten Primære mål vurdere sikkerhet

23 Elite I Resultat: Lik økning i kreatinin Total dødelighet var 4,8% i losatangruppen vs. 8,7% i captoprilgruppen (p=0,035) Færre bivirkninger som hoste/ sykehusinnleggelser/ osv.

24 Elite I De så etter sikkerhet De fikk betydelig gevinst i mortalitet De ga ACE hemmeren dødsstøtet ved hjertesvikt De ville gjerne fjerne all tvil i et mortalitetsstudie

25 Elite II 3152 pasienter > 60 år NYHA klasse II-IV og EF< losartan/ 1574 captopril 11,7 % døde i losartangruppen og 10,4% i captoprilgruppen p=0,16 Konklusjonen ble et alternativ til ACE

26 Men har industrien lært Hvordan ble carvediol markedsført etter US Carvedilol Heart Failure Study Safety studie 398 placebo/ 696 carvedilol 7,8 % døde i placebogruppen og bare 3,2% i carvedilol gruppen= 65% risikoreduksjon Solgt som mortalitetsstudie

27 Screening- relativ reduksjon Danmark har innført screening for brystkreft etter at man fant 30% reduksjon i dødelighet i en studie i Sverige i hver gruppe

28 Screening brystkreft i Sverige undersøkt 11 døde av brystkreft i kontrollgruppen 15 døde av brystkreft Hvor mye påvirker screening levealderen?

29 Medikamentstudiene Alle viser en relativ risikoreduksjon på 25-30% fordi de er designet for å vise en slik forskjell Absolutte forskjeller må alltid vurderes Statinstudiene et godt eksempel Jo større risiko jo større gevinst absolutt

30 Statiner 4 S studien 4444 pas fleste med infarkt 5,5-8,0 i totalkolesterol. 5,4år. Mortalitet 12/8% LIPID 9014 pas 5754 infarkt 4-7 i totalkol. 6,1 år. Mortalitet 11/14,1 % CARE 4159 pas med infarkt LDL-kol<4,5. 5år. Mortalitet 9,4/8,6% p=0,37 WOSCOPS primærprofylaksekardiovaskulær død 1,6 vs. 2,3 (32%) p=0,033

31 Statiner Zocor og Pravachol eneste med harde endepunkt Lipitor og (Lipobay) ut fra effekt på kolesterolsenkningen Diskusjon om tilleggseffekter Igjen vil argumentene tilpasses om de har studiene eller ikke

32 Evidence based medicine Ikke nødvendigvis enkelt i praksis Hvem inkluderes i studiene Bare se på mortaliteten i kontrollgruppen Ved infarkt dør ca % på sykehusplacebogruppen ofte mye lavere I AIRE studien ble mellom pasienter screenet for inklusjon (2006)

33 Kontroll i studiene Studiene underlagt streng kontroll I praksis vet vi ikke om pasienten tar medisinen Compliance 20-80%, gjennomsnittlig 50%; legen tror 80-95% En enkelt dose daglig: 1/3 følger ikke rådene

34 Non-compliance årsaker Pas forstår ikke rådene som blir gitt Kognitive forstyrrelser hos eldre Ikke overbevist om at behandlingen hjelper Frykt for bivirkninger Frykt for avhengighet av medikamentet Ingen sykdomssymptomer Påvirkning fra omgivelser (fam,venn,media)

35 Meta-analyser Cochrene-oversikter Disse må også vurderes kritisk Studier med effekt oftere publisert Positive funn publiseres på engelsk Tyske leger publiserer negative funn på tysk Eksempel er meta-analysen som viste mulig effekt av homeopati

36 Meta-analyse vs randomiserte Discrepancies between meta-analyses and subsequent large randomized, controlled trials. NEJM 1997;337: Identifiserte 12 store randomiserte studier og 19 meta-analyser på samme felt 35% av tilfellene var ikke resultatene i meta-analysene i tråd med de randomiserte studiene

37 Informasjonsflom Umulig å holde seg oppdatert på alle studier Kan bli lette offer for industrien Vedrørende nye medikamenter er det best å holde seg til de med harde endepunkter enn målbar effekt Number needed to treat Hvis 1000 pasienter i et år- hva kan oppnås til hvilken pris

38 Perspektiv 3 Kasuistikk: The last well person i USA Definisjonen på en slik person er jo en som ikke er skikkelig utredet NEJM 1994;330: Når traff du en sist som hadde fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære

39 Kasuistikk- the last well person 53 år gml professor i matematikk som sluttet som børsmekler etter kurs i mestre stress. Valgte en by i Kansas ut fra temperatur/ pollen/ vindforhold Lite universitet slik at han kunne pleie helsa Oppsøker alle messer for å måle kolesterol, blodsukker, ferritin, PSA osv.

40 Kasuistikk- the last well person Kolonskopi x 2 etter falsk positiv hemofec Følger alle helseprogram på TV/ video Dietten snevres inn etter nye advarsler Gulvet i kjelleren revet opp/radonskjold Abonnerer på utallige helsemagasin Brannvarsling på alle rom og brannstiger Innstallert vannrensingssystem

41 Kasuistikk- the last well person Spiser 15% fett ellers likt protein/kh Unngår mettet fett/sukker/rødt kjøtt/veg.olje Utallige inntak av vitaminer og sporstoff Treningsfantom med ulike måleapparat Tannlegen 2x i året/tanntrådx3 daglig Spesialkonstruerte solbriller/ solfaktor 15 Registrerer alle føflekker x1 per år (9biop)

42 Kasuistikk- the last well person Blitt screenet med alle kjente psykopatolgiske tester/ deltakelse i utallige terapigrupper, men kastet ut som normal Har vært til alle mulige endoskopiske us. Stadige blodprøver/biopsi prostata thyroidea CT/ MR/ PET TIDLIGERE: TVANGSNEVROTIKER

43 Kasuistikk- the last well person I dag må man være så aktiv for å bevare helsa I kasuistikken forventet man at han ville bli syk innen 1998 Forhåpentligvis klarer vi å holde oss friske uten en slik aktivitet TAKK FOR MEG

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Kolesterol og Statiner

Kolesterol og Statiner Paal Røiri: Kolesterol og Statiner Fører inntak av fett til økt kolesterolnivå i blodet? Er det sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, aterosklerose og utvikling av koronarsykdom? Hvordan virker statiner,

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Astrid Steen Isaksen 2004 Britt 50 år holdt på å skrive om det å bli alvorlig syk, da hun selv ble rammet

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Helse Aktuelt. - Håper på medisin mot lungefibrose. Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag. - Vi ønsker deg en riktig god sommer

Helse Aktuelt. - Håper på medisin mot lungefibrose. Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag. - Vi ønsker deg en riktig god sommer Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 02 2015 Lungefibrosesyk Per Sjøvoll: - Håper på medisin mot lungefibrose Diabetiker? - 8 tiltak for å unngå hjerteinfarkt og slag Anne Lise Eidem Johannesen om: Lindrende behandling

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie»

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-09 - 11. årgang KONGRESS I TRONDHEIM 4. - 6. MAI 2010 «Hjerter i utakt taktfull

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre -Et hjemmebasert, individuelt tilpassa styrke- og balansetreningsprogram 1 Forord Fall er vanlig blant eldre. Det kan derfor være lett å overse de alvorlige

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie.

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. 5. års oppgave i stadium IV Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. Av: Sigrid Solli, MK-09 Veileder:

Detaljer

Helse Aktuelt. Mange kommuner i Hordaland har stor risiko for dårlig helsetilstand. - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming

Helse Aktuelt. Mange kommuner i Hordaland har stor risiko for dårlig helsetilstand. - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming Helse Aktuelt - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming (Side 4) LHL VEST NR. 02 2013 Professor Stein Erik Ohna - Kommunene må sikre forsvarlig fagkompetanse (Side 7) Direktør Geir Sverre Braut

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor Lise Christine Gaudernack Master of Public Health MPH 2012:6 Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer